Obsah. výroční zpráva 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. výroční zpráva 2012"

Transkript

1 výroční zpráva 2012

2 Obsah Předmluva "Proč jsme členy Business Leaders Fora?" vyjádření výkonného výboru Firemní členové Business Leaders Fora Projekty Business Leaders Fora BLF hostitelem a partnerem na akcích Výsledky výzkumu "Firmy a CSR 2012" Jak vám můžeme pomoci Finanční stav BLF za období Poděkování Výhled na rok 2013 Kontakty

3 Předmluva Protože věříme, že je třeba věnovat úsilí rozvoji naší společnosti a protože věříme, že leadeři byznysu jsou hybateli pozitivních změn, v rámci platformy Business Leaders Forum od roku 1992 vytváříme prostor pro setkávání leaderů společensky odpovědného podnikání a od roku 1992 představuje BLF skutečnou pomocnou ruku týmům leaderů. V rámci platformy, dochází k identifikaci reálných problémů a k nalézání jejich řešení. Vnořujeme ruce do hlíny a spolu s firmami provádíme analýzu situace, připravujeme a uvádíme v život projekty, které mění prostředí a společnost k lepšímu. dovolte nám, abychom v krátkosti zhodnotili na těchto stránkách rok V uplynulém roce se nám podařilo zrealizovat již po 20. projekt Stínování manažerů, kterým do dnešního dne prošlo více než tisíc studentů. Studenti měli možnost poznat vrcholový management v akci a podat leaderům v rámci svých studií cennou zpětnou vazbu. V našich nových projektech se věnujeme rozvoji role studentů "konzultantů tvořících CSR firemní řešení (projekt CSR Ambassadors) a též organizaci řady public lectures výjimečných manažerů jak na půdě vysokých škol, tak i v rámci neformálních setkávání (projekt Business Masters Classes a CSR Coffee). Je nám ctí být organizací, díky jejíž iniciativě došlo k odstranění bariér ve stanici metra Radlická pro nevidomé občany a je nám radostí přivítat v rámci naší platformy desítku nových členských firem, spolu s nimiž se snažíme rozvíjet společensky odpovědné aktivity v rámci firem i prostřední, v němž působí. Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem partnerům, členům a především dobrovolníkům týmu Business Leaders Fora, díky jejichž práci bylo možné zrealizovat vše nastíněné. Pevně věříme, že v roce 2013 se nám podaří dále naplňovat poslání BLF, jímž je šíření konceptu společenské odpovědnosti v rámci České republiky. Věříme, že koncept CSR není veličinou, kterou je třeba poměřovat, přifouknout a poté prezentovat v PR dokumentech, ale že se jedná o klíčový komponent DNA každé zdravé firmy a tudíž její autentické zakomponování do všeho, co firmy činí, je přirozeným přístupem skutečných leaderů. Jsme přesvědčeni, že koncept CSR je nedílnou součástí každého strategicky pojímaného řízení. Přejeme nám všem, aby platforma byla skutečným místem setkávání a předávání inspirativních podnětů a místem pro nalézání realizační podpory Vašich společensky odpovědných aktivit. Jiří Seidler, předseda výkonného výboru BLF Iva Petříčková, výkonná ředitelka BLF 3

4 Proč jsme členy Business Leaders Fora?, vyjádření výkonného výboru Považujeme se za trendsettery a chceme rozšiřovat povědomí o tom, že CSR má být součástí byznysu firmy a její celkové strategie. Daniela Červenclová, Bayer Naší účastí a prací chceme aktivně obohacovat myšlenku společenské odpovědnosti. Jiří Seidler, Tepelné hospodářství Hradec Králové Líbí se nám být v dobré s p o l e č n o s t i, k t e r á j e inspirativní. Přemysl Filip, Vodafone Jsme členové BLF, protože chceme aktivně působit na proměnu podnikatelského prostředí v České republice. Vladimír Dvořák, Grid International BLF je jediná platforma, která svým členům umožňuje sdílet know-how v oblasti společenské angažovanosti a smysluplně toto téma v České republice rozvíjet. Klára Gajdušková, Česká spořitelna 4

5 Firemní členové Business Leaders Fora Ačkoli členy BLF jsou z větší části firmy a organizace, domníváme se, že byznys tvoří především lidé. Proto je přístup ke každému našemu členovi založen na dlouhodobé spolupráci a individuálním posouzení jejich potřeb. Ať máte zájem o setkávání se s podobně naladěnými lidmi či o komplexní poradenství v rámci vaší CSR strategie, obraťte se na nás a my vám rádi vyjdeme vstříc. Jak říká Ivan Pilný, patron BLF: Budoucnost CSR záleží na lidech, kteří se jí budou věnovat, nikoli na samotných firmách. Je to věc přístupu jednotlivých lidí, kteří mají možnost kousek svého úspěchu, jehož v byznys světě dosáhli, vrátit tam, kam patří. Našimi členy jsou firmy české i zahraniční, od malých podniků po nadnárodní korporace a jejich oblasti činnosti pokrývají všechny sektory. Společným jmenovatelem je pro ně snaha o šíření odpovědných praxí v podnikání. Členy BLF v roce 2012 byly tyto společnosti: 5

6 V roce 2012 jsme měli též čest přivítat nové členy platformy: ABB je přední světová s p o l e č n o s t p ů s o b í c í v o b l a s t i e n e r g e t i k y a automatizace. Naše technologie pomáhají zákazníkům využívat elektrickou energii efektivně a zvyšovat průmyslovou produktivitu při současném snížení dopadu na životní prostředí. Naplňujeme tak v praxi svůj slogan Energie a produktivita pro lepší svět. Velký důraz při tom klademe na společenskou odpovědnost - znamená to pro nás způsob, kterým podnikáme: chováme se eticky, snižujeme svůj dopad na životní prostředí, podporujeme okolní komunitu a pečujeme o zaměstnance. Všechny tyto aspekty mají vliv na naše strategické plánování i každodenní rozhodování. Do přípravy i realizace společensky prospěšných projektů aktivně zapojujeme zaměstnance. "Naše společnost spolupracuje s BLF na bázi partnerství už několik let. Nyní jsme se však rozhodli naši spolupráci dále prohloubit a stát se aktivními členy. Chceme se podílet na posílení odpovědného podnikání v České republice, a to zejména prostřednictvím sdílení dobré praxe." Magdaléna Boušková, CSR manažerka Coby vzdělávací a poradenská společnost se na společenskou odpovědnost díváme jako na jednu z klíčových oblastí etiky, jejíž popularizací a aplikací do každodenní praxe se již několik let zabýváme. Tak, jak je tomu u nás dobrým zvykem, popularizujeme nejen téma samotné, ale vytváříme lidskou i odbornou podporu i všem firmám a organizacím, které pomáhají zlepšit kvalitu života uvnitř firmy i ve svém okolí a hlásí se mimo klíčového úkolu vytvářet zisk i k sociálním a environmentálním potřebám lidské společnosti. Nové nástroje, metody a inspiraci poskytujeme nejen subjektům, které v oblasti CSR nejsou žádnými nováčky, ale současně i firmám a organizacím, které se společenskou odpovědností teprve začínají. Po seznámení s platformou s názvem Business Leaders Forum bylo pro nás členství v této organizaci jen pouhým logickým krokem a další velkou výzvou. Naše členství v BLF vnímáme jako příležitost zařadit se do skupiny významných společností, které sdílejí celou řadu etických hodnot a zejména dobrovolný závazek chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i lidské společnosti, ve které podnikají. Marie Jírů, majitelka Skupina ČSOB je jedním z největších poskytovatelů finančních služeb v České republice. Je součástí mezinárodní banko-pojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Díky síle svých značek ČSOB (pro bankovnictví, pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Era / Poštovní spořitelna (dostupné bankovnictví pro nejširší vrstvy), Hypoteční banka (hypotéky) a ČMSS (financování bydlení) společnost zaujímá silnou pozici ve všech segmentech českého finančního trhu. Staví přitom na pevném a dlouhodobém partnerství s každým klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, nebo ve financování malých a středních firem či velkých korporací. ČSOB je společností, která chápe potřeby svého okolí a snaží se být aktivním prvkem komunity, ve které působí. Ve spolupráci s neziskovými organizacemi proto pomáhá překonávat bariéry a umožňuje získat plnohodnotné vzdělání těm, kteří to nejvíce potřebují. Zároveň připravuje sociálně handicapovanou mládež na skutečný život, poskytuje studijní stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, dětem z dětských domovů nebo dětem jinak sociálně znevýhodněným. Stejnou měrou pak podporuje i zvýšení úrovně finanční gramotnosti v české společnosti. D.A.S. jako jediná pojišťovna svého druhu v České republice nabízí firmám i jednotlivcům unikátní produkt pojištění právní ochrany, které klientům zajistí komplexní právní servis b e z v y n a l o ž e n í d a l š í c h finančních prostředků. Pojištění právní ochrany nabylo na popularitě a významu v souvislosti s rychlým rozvojem automobilového průmyslu po 2. světové válce. Jednotliví pojistitelé postupně zaváděli nové produkty, až se pojištění právní ochrany dalo sjednat nejen pro automobily, ale i pro soukromé osoby a pro podnikatele, jako je tomu dnes. D.A.S. se pravidelně umisťuje na prvních místech v žebříčcích nejlepších pojišťoven v kategorii specializovaných pojistitelů na českém trhu. Letos se společnost rozhodla podpořit soutěž Junior Manager GRID Award, který pořádá nadační fond GRID. Soutěž probíhá každoročně ve spolupráci s představiteli vybrané vysokoškolské fakulty a manažery z řad partnerů. Výherci vedle samotného ocenění získají voucher na absolvování certifikovaného manažerského programu Leadership GRID" v rozsahu 5 dnů, který účastníkům zprostředkovává myšlenky společensky odpovědného chování v kontextu vedení lidí v organizacích a manažerského řízení na základě hodnot jako je otevřenost, důvěra a respekt. 6

7 noví členové BLF v roce 2012

8 noví členové BLF v roce 2012 Společnost Provident Financial s.r.o. na českém trhu působí již 15 let a je součástí britské finanční skupiny International Personal Finance, která působí v šesti zemích. Za transparentních podmínek nabízí malé hotovostní i bezhotovostní půjčky, které jsou bezúčelové, bez ručitele a bez skrytých poplatků a sankcí. Díky svým jasným a férovým smluvním podmínkám se Provident Financial umístil na 1. místě v Indexu etického úvěrování od neziskové organizace Člověk v tísni. V popředí našich společensky odpovědných aktivit stojí podpora finanční gramotnosti, ekologie a komunitního života prostřednictvím grantového programu Pomáháme s Providentem. Důležité je pro nás také dobrovolnictví vlastních zaměstnanců, kteří se za podpory firmy zapojují do veřejně prospěšných projektů. Investice do CSR reportujeme dle metodiky Standard odpovědná firma a pravidelně se umisťujeme v žebříčku soutěže TOP Odpovědná firma. BLF představuje prestižní sdružení v oblasti udržitelného podnikání v České republice a jsme rádi, že jako členové platformy máme možnost se podílet na plánování a strategickém rozvíjení CSR v prostředí, ve kterém působíme. Russell Johnsen, generální ředitel Provident Financial s.r.o. Jaromír Vít se zabývá poskytováním poradenských a konzultačních služeb v systémech managementu kvality. Má podíl na získání více jak 30 certifikátů v organizacích různého zaměření. U řady zákazníků je zajišťována dlouhodobá péče o jejich systémy kvality formou aktivní tvorby dokumentace, přípravou na opakované audity ze strany certifikačních orgánů, řešení problémů, školení a opakovaným prováděním interních auditů. Zvláštní pozornost je věnována výrobcům zdravotnických prostředků při udržování jejich systémů kvality, mimo jiné i formou koordinace návrhů a vývojů zdravotnických prostředků a aktivní pomocí při jejich následném uvádění na trh. Mezi další významné aktivity patří podíl na tvorbě personálních systémů a školení pracovníků. Podíl na vytváření projektů pro manažery s ohledem na zefektivnění řízení, systémy hodnocení pracovního výkonu a při tvorbě motivačních programů. V této problematice bylo proškoleno cca 600 vedoucích a pracovníků. Výraznou činností v této oblasti je provádění procesně zaměřených personálních auditů za účelem zefektivnění a optimalizace systému řízení organizací. Členství v BLF je pro mne příležitostí a možností dále se rozvíjet a získávat zkušenosti a podněty pro moji další práci. Jaromír Vít RSJ a.s. je obchodníkem s cennými papíry licencov a n ý m Č e s k o u národní bankou. Společnost vznikla v roce 1994 v Plzni a o šest let později přesídlila do Prahy. RSJ poskytuje různé investiční služby, zejména obhospodařování majetku. Jako správce majetku působí společnost na světových burzách. Konkrétně se jedná o londýnskou burzu NYSE Liffe (Euronext), kde RSJ patří k největším obchodníkům, o chicagskou CME, o Eurex ve Frankfurtu nad Mohanem a nejnověji také o ICE (IntercontinentalExchange) z americké Atlanty. Společnost RSJ a.s. se dělí o svůj úspěch s ostatními a podporuje projekty převážně v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání. Spolupracuje s neziskovými organizacemi, jako jsou např. Glopolis, CERGE-EI, Akademie věd ČR, či galerie DOX. Od listopadu 2012 se stala společnost také členem BLF. Od členství s BLF očekává inspiraci a výměnu názorů v oblasti společenské odpovědnosti firem. Společnost WATER- SAVERS působí v oblasti úspory vody již od roku Od roku 2005 společně s Jihomoravským Inovačním Centrem pracovala na výzkumu a vývoji ojedinělých šetřičů vody. Inovativní patentované šetřiče vody WATERSAVERS umožňují významnou úsporu vodu, energie a samozřejmě i peněz. Společenská odpovědnost je součástí celkové strategie společnosti WATERSAVERS, s.r.o. Víme, že firma nefunguje pouze v rámci svých obchodních a partnerských vztahů, ale ovlivňuje i své okolí. Snažíme se být prospěšnými jak pro své zaměstnance, např. prostřednictvím odborných seminářů a školení, tak pro externí subjekty. Pravidelné přispíváme několika neziskovým organizacím, sponzorujeme charitativní akce a podporujeme ekologickou osvětu. Komunikujeme se zákazníky i partnery, snažíme se od nich získat zpětnou vazbu, na základě níž můžeme naše firemní procesy vylepšovat a zdokonalovat. Chovat se zodpovědně bereme jako image firmy. Martin Božek, jednatel WATERSAVERS s.r.o. 8

9 V roce 2012 členství v BLF ukončily: Členství v BLF ukončily společnosti DHL Express (Czech Republic) s.r.o., JUWITAL s.r.o., Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. a Veskom, spol. s.r.o. Všem děkujeme za dosavadní bohatou spolupráci a přejeme mnoho dalších úspěchů při prosazování principů odpovědnosti v byznysu. 9

10 Projekty Business Leaders Fora Stínování manažerů Business Leaders Forum již 20 let organizuje projekt Stínování manažerů, který umožňuje aktivní spolupráci byznys sféry s vysokými školami. Konkrétně napomáhá manažerům získat nový pohled na svůj pracovní život, či získat nového perspektivného kolegu nebo zaměstnance. Naopak studentům projekt umožňuje vytvořit si praktický pohled na manažerský život se vším, co obsahuje. V letošním roce doposud odstínovalo třináct studentů v sedmi společnostech. Do konce roku projektem projdou další čtyři studenti. Celkem se Stínování účastní devět společností. Úspěchem letošního ročníku je zaměstnání dvou studentek na základě absolvované stáže. Jedná se o studentku Petru Burešovou, která stínovala ve společnosti První chodská a studentku Marii Novákovou, která byla po stínování přijata do společnosti Cemex na pozici Junior Communication Specialist. V březnu 2013 byla o projektu Stínování manažerů odvysílána reportáž na ČT24 v pořadu Ekonomika+. Reportáž nabízí pohled manažera a studentky, kteří programem prošli. Oba zmiňují jak přínosy, tak nedostatky, které na projektu ze svého pohledu spatřují. Od září probíhá organizace nového ročníku projektu, do kterého se přihlásilo deset společností, které umožní stínování dvaceti třem studentům. Tito účastníci se mohou setkat s předchozími absolventy na Reunionu, který proběhne v lednu Kromě jiných firem se do projektu přihlásila společnost GE Money Bank, která se stala generálním partnerem projektu. CSR Ambassadors V říjnu 2012 jsme odstartovali první ročník projektu CSR Ambassadors, díky němuž umožňujeme firmám spolupracovat s vysokými školami na konkrétní firemní strategii. V letošním ročníku jsme se rozhodli pro spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, konkrétně se studenty pátého ročníku v rámci předmětu Organizace a řízení ochrany životního prostředí. Odborným garantem projektu se stal prof. RNDr. Martin Braniš, CSc., který dohlíží na proces vypracování strategií pro společnosti. O zapojení do projektu projevila zájem společnost ČSOB a RWE. Společnost ČSOB se stala zároveň i generálním partnerem projektu. Studenti byli rozřazeni celkem do šesti projektových skupin, které se rozdělily na dvě poloviny dle zapojených společností. Od obou společností studenti získali konkrétní zadání strategií, které si firmy přejí vypracovat. V průběhu vypracování strategií studenti aktivně komunikují se zástupci společností, z důvodu zajištění správného směřování projektů. Počátkem ledna 2013 proběhne v prostorách ČSOB slavnostní ukončení projektu, na kterém budou představeny všechny vypracované strategie, tu nejlepší oceníme nefinanční cenou. Na vyhodnocení 10

11 projekty BLF/ CSR Ambassadors strategií se bude podílet odborný garant projekt, zástupci obou společností a odborný tým Business Leaders Fora. Další ročník projektu CSR Ambassadors započne v únoru 2013 ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou, Fakultou Podnikohospodářskou. Do poloviny ledna 2013 mají společnosti možnost se přihlásit. Business Master Classes Projekt Business Master Classes zahájil seminář Ivana Pilného, který proběhl v listopadu letošního roku v prostorách generálního partnera projektu, skupiny ČSOB. Projekt představuje sérii přednášek odborníků z praxe, kteří předají studentům své zkušenosti a seznámí je s aktuálními trendy v oblasti, ve které působí. Univerzitními partnery prvního ročníku se staly Vysoká škola ekonomická a Institut ekonomických studií Univerzity Karlovy. Cena Futurum Cena Futurum představuje soutěž, kterou Business Leaders Forum pořádá za podpory Ministerstva životního prostředí, Hospodářské komory České republiky, Svazu průmyslu a dopravy a dalších významných partnerů, a ve které každoročně vybírá nejlepší projekt zaměřený na životní prostředí a technologické inovace v této oblasti. Vítězné projekty vybírá odborná porota v čele s prof. Bedřichem Moldanem, ředitelem Centra pro otázky životního prostředí. Dne byli na slavnostním ceremoniálu v reprezentativních prostorách Břevnovského kláštera v Praze vyhlášeni vítězové již 21. ročníku. Letošní ročník soutěže měl mimo jiné za cíl reflektovat celospolečenskou diskuzi na téma udržitelnosti v podnikání, což bylo zvláštním tématem ročníku. Udržitelné podnikání souvisí s celou koncepcí udržitelného rozvoje. Je to takový rozvoj, který přináší ekonomický a sociální pokrok a přitom neohrožuje základnu přírodních zdrojů a přírodu jakou takovou, na které všechno spočívá. Jde o to, aby i příští generace mohly využívat daru přírody tak, jako my, říká prof. Bedřich Moldan, předseda poroty. Vítězem v hlavní kategorii se stala firma WATERSAVERS s.r.o. z Brna, která porotu zaujala svým inovativním šetřičem vody, který lze jednoduše instalovat na vodovodní baterii 11

12 projekty BLF/ Cena Futurum v koupelnách či kuchyních a bez snížení komfortu uživatelů tak šetřit vodu, energii a tím i peníze. Firma BOSCH DIESEL s.r.o. z Jihlavy obdržela cenu za 2. místo v hlavní kategorii za projekt Využití flotačního zařízení pro předcházení vzniku odpadů. 3. místo v hlavní kategorii získal pan Ing. Jiří Figura se svým návrhem křesla Diogenes, které využívá tepelnou energii lidského těla k vytvoření mikroklimatu a tím umožňuje nepřetápět okolní místnost. Dále byly uděleny dvě zvláštní ceny poroty, které byly uděleny mimo hlavní kategorii soutěže. První zvláštní cena putovala do ZŠ a MŠ Prameny v Karviné, která byla za svůj unikátní vzdělávací program pro školáky oceněna za mimořádnou aktivitu v oblasti environmentální osvěty. Zvláštní cenu za podporu udržitelného podnikání pak převzal pan Jan Nehoda, jednatel společnosti NET4GAS s.r.o., za projekt Blíž k přírodě: chráníme přírodu i nad rámec zákonných povinností. 12

13 Business Leaders Forum hostitelem a partnerem na akcích Realizované akce Během roku 2012 realizoval tým Business Leaders Fora celkem 15 akcí. Kompletní výčet naleznete v následující tabulce: Datum Název akce Projekt Seminář pro účastníky programu Stínování manažerů Stínování manažerů Prezentace CSR uvnitř firmy a směrem k veřejnosti Snídaně dělá den Setkání stínů z minulých ročníků Stínování manažerů Energetická úspora Snídaně dělá den Setkání NGOs CSR NGO s Sladění soukromého a profesního života Snídaně dělá den Ekologie ve firmě Snídaně dělá den výročí založení BLF, Vyhlášení vítězů Ceny Futurum Cena Futurum Normy a reportování CSR Snídaně dělá den Seminář nejlepší praxe Cena Futurum Seminář UPOL, VUT Stínování manažerů Seminář VŠB Ostrava Stínování manažerů Média a CSR Snídaně dělá den Seminář Business Master Classes - Ivan Pilný Business Master Classes Firemní podpora zdraví Snídaně dělá den Realizované akce: přehled podle projektů (graf) Stínování manažerů Snídaně dělá den Cena Futurum Ostatní 13% 13% 27% 47% Počínaje druhým kvartálem 2012 bylo zavedeno tzv. generální partnerství akcí, které uspělo zejména v projektu Snídaně dělá den. Do projektu se zapojily postupně společnosti Bayer, Nestlé, a Centrum individuální péče Všeobecné fakultní nemocnice, které projekt podpořily celkovou částkou Kč. Nefinančně byly projekty podpořeny zejména ze strany dodavatelů (Hotel Perla, Kavárna Rozmar, restaurace Mlsná Kavka). 13

14 BLF hostitelem a partnerem na akcích Výběr z akcí Business Leaders Fora V lednu BLF uspořádalo seminář pro vysokoškolské studenty účastníky projektu Stínování manažerů. Během setkání měli studenti příležitost hovořit s absolventy projektu a společně diskutovat o jeho přínosech. V dubnu se uskutečnilo diskusní setkání na téma e n e r g e t i c k ý c h úspor. Aktuální t é m a p ř i l á k a l o extrémní počet účastníků a rozpoutala se živá diskuse. Během ní z a z n ě l a n o s n á m y š l e n k a, ž e h o s p o d a ř e n í s energiemi je o každém z nás a každý by se měl zamyslet nad tím, jak se chovat,. 14

15 BLF hostitelem a partnerem na akcích/ Výběr z akcí BLF V letošním roce BLF oslavilo 20. výročí svého založení. Při této příležitosti se v Břevnovském klášteře sešlo více než 120 hostů. Výkonná ředitelka BLF Iva Petříčková převzala ocenění Junior Manager Grid Award 2012 za inovativní přístup k managementu organizace. Jako čestný host vystoupil Jan Švejnar. V říjnu proběhlo další úspěšné setkání na téma Média a CSR, kde členové BLF a další zájemci otevřeně diskutovali s přítomnými redaktory a získali tak ucelenou představu o souvislostech mediální prezentace, komunikace a CSR aktivit. Na straně médií přijali pozvání zástupci Hospodářských novin, Respektu a portálu EurActiv. Účast BLF na akcích pořádaných externími organizacemi Termín Název akce Účast březen březen březen květen červen Seminář pro MBA studenty Lancaster University Konference Budoucnost, kterou chceme k Rio + 20 Seminář DNV proti korupci Konference KVALITA 2012 FoRS Kulatý stůl na téma Firemní fundraising na rozvojové a humanitární projekty Přednáška o CSR v ČR Prezentace "Global Compact a zelená ekonomika jako příležitost pro firmy" Prezentace tématu transparentnosti z pohledu CSR Prezentace výzkumu BLF Prezentace BLF a jeho činnosti Účast BLF na konferenci Budoucnost, kterou chceme k RIO +20 v Národní technické knihovně (foto Alena Dvořáková) 15

16 Článek je zkrácenou pasáží z diplomové práce Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 autorky Lucie Záhorské. Partner projektu: Jana Filová. Technická podpora: Data Collect s.r.o. Výsledky výzkumu Firmy a CSR 2012 V roce 2008 proběhlo dotazníkové šetření BLF cílené na firmy působící v České republice, jehož účelem bylo zmapovat znalost konceptu CSR, zjistit, jaká je motivace firem pro přijetí konceptu, jaké z něj plynou výhody, kde firmy spatřují hlavní bariéry implementace a jaké jsou jejich záměry do budoucna. Výzkum vzbudil relativně velký zájem médií i odborné veřejnosti a je často citovaným informačním zdrojem. Vzhledem ke snaze BLF neustále rozšiřovat povědomí veřejnosti o společenské odpovědnosti firem a přinést členské základně nejnovější informace o vývoji CSR v ČR bylo na jaře roku 2012 rozhodnuto o realizaci druhé vlny výzkumu, která měla přinést nejen znalost aktuálního stavu, ale především umožnit porovnání situace s odstupem pěti let. Metodika výzkumu: náhodný výběr malých, středních a velkých firem z různých regionů ČR a různých průmyslových odvětví online dotazníkové šetření anonymní dotazování s automatickým záznamem odpovědí 150 kompletních a řádně vyplněných dotazníků Charakteristika respondentů Velikost dotázaných firem malá střední velká 37% 34% 29% Velikost dotázaných firem malá střední velká 35% 32% 33% Dotázané firmy podle účasti zahraničního kapitálu ryze česká součást nadnárodní korporace firma se zahraničním investorem 61% 23% 16% Dotázané firmy podle účasti zahraničního kapitálu soukromý český podnik s českým investorem soukromý český podnik se zahraničním investorem soukromý zahraniční podnik - korporace s českou pobočkou veřejný český podnik ve vlastnictví státu, regionu, města nebo obce 63,4% 19% 13,7% 3,9% 16

17 Výsledky výzkumu "Firmy a CSR 2012"/ Charakteristika respondentů Úroveň působení dotázaných firem pouze v městě sídla v širším regionu v celé ČR mezinárodně 47% Úroveň působení dotázaných firem v místě sídla - město, obec lokální - okres národní - celá ČR členské a kandidátské země EU mezinárodní, včetně zemí mimo EU 19% 28% 57,5% 6% 0,7% 1,3% 20,9% 13,7% : motivace respondentů pro realizaci CSR aktivit 2008 Eticko - morální důvody Snaha o zvýšení spokojenosti zaměstnanců Snaha přilákat a udržet si kvalitní zaměstnance Snaha o zvýšení loajality zákazníků Udržení kroku s konkurenty a požadavky trhu Snaha o zlepšení vztahů s veřejnou správou Součást našeho PR a marketingu Snaha o získání konkurenční výhody 2012 Eticko - morální důvody Uplatňování etického kodexu Snaha udržet krok s konkurenty a požadavky trhu Snaha o zvýšení spokojenosti zaměstnanců) Snaha přilákat a udržet kvlitní zaměstnance Snaha o zvýšení loajalty zákazníků Snaha získat lepší reputaci u veřejnosti Snaha o získání konkurenční výhody Snaha o zvýšení ekonomického výkonu (růst tržeb) Podpora PR/marketingových aktivit podniku Tlak z vnějšku - veřejnost, zákazníci, média Snaha o zlepšení vztahů s veřejnou správou Tlak ze zahraničního ústředí firmy V dotazníku z roku 2012 bylo zařazeno širší spektrum možných odpovědí, nicméně základní motivy k přijetí konceptu zůstávají beze změny: pro respondenty jsou nejpodstatnější eticko - morální důvody, na dalších příčkách se umisťuje péče o zaměstnance a snaha o přilákání/udržení těch kvalitních. Oproti roku 2008 se v letošním roce dostávají více do popředí také ekonomické motivy v podobě snahy udržet krok s konkurenty a požadavky trhu, uplatňování etického kodexu či zvýšení loajality zákazníků. Důvodem může být zostřené konkurenční prostředí v době ekonomické recese, která na jaře 2008 během dotazování respondenty ještě naplno nezasáhla. Co pro podniky při motivaci naopak velký význam nemá, je tlak z vnějšího okolí firmy: ze strany veřejné správy, zahraničního ústředí firmy i médií a veřejnosti. 17

18 Výsledky výzkumu "Firmy a CSR 2012" : Vnímané přínosy realizace CSR aktivit 2008 Zvýšení loajality zákazníků Posílení firemní kultury Zvýšení spokojenosti zaměstnanců Zlepšení image, reputace firmy Celkové zlepšení vztahů s okolím Získání konkurenční výhody Schopnost záskat a udržet si kvalitní zaměstnance 2012 Posílení firemní kultury Zlepšení image, reputace firmy Zvýšení spokojenosti zaměstnanců Schopnost získat a udržet si kvalitní zaměstnance Celkové zlepšení vztahů s okolím Snazší spolupráce s obchodními partnery Prodloužení životnosti podniku Zvýšení zisku (růst tržeb, pokles nákladů) Získání konkurenční výhody Vyšší jistota dlouhodobého dosahování zisku Zvýšení hodnoty firmy (růst ceny akcií) Snížené riziko bojkotu a stávek Zlepšení vztahů s veřejnou správou Z pořadí odpovědí vyplývá posun ve vnímání přínosů směrem k posilování firemní kultury, zlepšování image a reputace firmy, jako významný přínos je stabilně vnímána spokojenost zaměstnanců a schopnost firmy si je udržet. Čistě ekonomické přínosy nalezneme až ve druhé části žebříčku, což je v zásadě v rozporu s výsledky v oblasti motivace (kde jsou položky jednotlivých oblastí CSR více rozvrstveny). Z dosažených výsledků lze usoudit, že dotázané firmy považují CSR spíše za dílčí nástroj podřízený marketingu, než za komplexní přístup k podnikání vedoucí k jeho trvalé udržitelnosti. 18

19 Výsledky výzkumu "Firmy a CSR 2012"/ Vnímané přínosy realizace CSR aktivit : Vnímané překážky realizace CSR aktivit 2008 CSR aktivitám brání nedostatečná podpora ze strany vlády (nepříznivé legislativní a daňové prostředí) Na CSR aktivity nám chybí čas 2012 Přílišná byrokracie při prosazování aktivit společensky odpovědného chování Nedostatečná podpora ze strany státu a vlády, nepříznivé legislativní a daňové prostředí Na csr aktivity nám chybí kvalifikovaní lidé CSR aktivitám se nedostává dostatečného uznání z vnějšku (média, veřejnost, spotřebitelé) CSR aktivitám brání přílišná byrokracie při jejich prosazování K CSR aktivitám nás nic nenutí - chybí tlak zvnějšku CSR aktivity vedou k růstu nákladů Žádný ekonomický užitek pro podnikání (růst tržeb) Nedostatek času pro realizaci aktivit společensky odpovědného chování Nepřítomnost kvalifikovaných lidí pro realizaci aktivit společensky odpovědného chování Aktivity společensky odpovědného chování zvyšují náklady podniku Žádný PR/ marketingový užitek pro podnikání (znalost podniku, značky) Žádný vztah aktivit společensky odpovědného chování k předmětu podnikání Nezájem vedení podniku Nezájem zaměstnanců Žádný vnější tlak ze strany veřejnosti, médií, zákazníků Žádné výsledky aktivit společensky odpovědného chování V otázce překážek realizace CSR aktivit jsou respondenti z roku 2008 a 2012 prakticky zajedno: největším problémem je nedostatečná podpora ze strany vlády a veřejné správy, nedostatek času a kvalifikovaných zaměstnanců. Do popředí se dostává přílišná byrokracie, která je však reálně spojena spíše se CSR na nejvyšší úrovni v podobě evidence, vyčíslování a reportingu jednotlivých ukazatelů. Oproti roku 2008 se také více ujalo tvrzení, že CSR aktivity vedou k růstu nákladů % firem plánuje zvýšení CSR aktivit % firem plánuje zvýšení CSR aktivit 19

20 Jak vám můžeme pomoci? Uvažujete o zavedení společensky odpovědných aktivit ve vaší firmě? Potřebujete pomoc s realizací CSR projektů? Hledáte nové impulsy pro vaše CSR aktivity? Chceme aktivně přispívat k naplňování myšlenky CSR, a proto vám nabízíme služby a konzultace založené na naší dvacetileté zkušenosti se společenskou odpovědností firem v českém prostředí. Poskytneme vám odborný servis s důrazem na dlouhodobou spolupráci, komplexní a individuální přístup. CSR Strategy Design & Project Management Rádi využijeme našich dlouholetých zkušeností v oblasti CSR ve váš prospěch ať už zavádíte novou koncepci, hledáte inspiraci pro nové aktivity či vás jenom zajímá zpětná vazba, obraťte se na nás. Pokud hledáte smysluplnou aktivitu, kterou byste chtěli v rámci CSR realizovat, ale nejste si jisti potřebami komunity, ve které působíte, rádi vám budeme odbornými průvodci. Společně vybereme vhodné téma a projekt naplánujeme, stanovíme cíle a parametry a postaráme se, aby byl doveden do úspěšného konce. Příklad úspěšně dokončeného projektu BLF Business Leaders Forum ve spolupráci s DPP hl.m. Prahy a SONS za finanční podpory Ery v říjnu 2012 realizovalo výstavbu vodících linií pro nevidomé ve stanici metra Radlická, kde sídlí ústředí skupiny ČSOB. Nově budované stanice metra jsou bezbariérově přístupné i zrakově znevýhodněným cestujícím. Několik nástupišť dříve vybudovaných bylo dodatečně opatřeno umělými vodícími liniemi. V několika stanicích ale bílá hůl ještě žádnou oporu nenajde. Samostatný pohyb nevidomého po takovém nástupišti není bezpečný, tedy je vlastně nemožný. Bezpečné a samostatné tedy lidsky důstojné využívání metra zrakově znevýhodněnými cestujícími má ještě mezeru. Ovšem díky dobré vůli se tyto mezery postupně daří zacelovat, říká Viktor D u d r z M e t o d i c k é h o c e n t r a p r o odstraňování bariér SONS. 20

21 Jak vám můžeme pomoci? CSR Event Management Na přání vám zorganizujeme firemní seminář či teambuilding s přidanou hodnotou. Rádi pro vás také zprostředkujeme dobrovolnické aktivity ve vhodné neziskové organizaci, kterou vybereme dle vašich požadavků. Díky široké síti kontaktů mezi experty v oblasti CSR pro nás není žádné téma nemožné. Navíc pořádáme vlastní sérii pracovních setkání, kde můžete v neformálním prostředí sdílet své zkušenosti a navazovat nové kontakty. Dejte vědět o svých CSR aktivitách V Business Leaders Foru si vážíme všech, jejichž aktivity nejsou jen prázdným PR, ale vypovídají o skutečných aktivitách, které jsou vysoce inspirativní i pro ostatní společnosti, které se věnují realizaci hodnot společenské odpovědnosti firem. Těmto firmám rádi nabídneme představení jejich aktivit jak na našem expertním portálu který je jediný svého druhu v České republice, tak i v dalších médiích, jejichž jsme partnery. 21

22 Finanční stav BLF za období leden - září 2012 Dovolte mi seznámit Vás v krátkosti s hospodářskými výsledky naší organizace a se stavem jejích financí. Celá zpráva se vztahuje k hospodaření v období leden září Výbornou zprávou na úvod je dosažení zisku ve výši Kč a to i přes vysoké náklady spojené s pořádáním konference na oslavu 20. výročí vzniku BLF, která byla spojena s předáváním Ceny Futurum. Pozitivní hospodářský výsledek je výbornou zprávou ještě z dalšího důvodu, a to z pokračující recese, která především v letech BLF podobně jako jiné neziskové organizace tvrdě zasáhla. Finanční výsledky, které Vám předkládáme, tedy naznačují, že v uplynulém roce došlo ke zdařilé transformaci naší organizace a obnovení jejích aktivit. Ve skladbě nákladů představují největší skupinu Ostatní služby. Tato skupina nákladů zahrnuje především náklady na organizaci konference k 20. výročí BLF a na provoz a vylepšování webových stránek BLF a spolufinancování projektu Cena Futurum. Výše této nákladové skupiny v tomto roce byla tedy mimořádná. Významnou roli hrají také mzdové náklady a s nimi spojené zákonné pojištění, což je typický jev pro organizace zaměřené na poradenskou činnost, organizování akcí a networkingových projektů. Ohledně dalších nákladů se dá říct, že jsou úspěšně udržovány na co nejnižší úrovni. Nejvýznamnějším příjmem byly dotace a granty, které samy o sobě pokryly většinu výdajů. Tato položka ale představuje určité riziko do budoucnosti z důvodů nutnosti opakovaného získávání některých grantů. Z tohoto důvodu se do budoucnosti budeme zaměřovat na větší diverzifikaci zdrojů a větší finanční udržitelnost jednotlivých projektů, které organizujeme. Celkové výsledky za prvních devět měsíců roku 2012 se dají označit za pozitivní, což nám do příštího roku umožní rozšířit nabídku služeb pro firmy, se kterými spolupracujeme. Tomáš Václavíček Finanční ředitel BLF 22

23 Finanční stav BLF za období leden - září 2012 Složení celkových výnosů Provozní dotace Přijaté členské příspěvky Tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje materiálu Jiné ostatní výnosy Přijaté příspěvky Úroky Složení celkových nákladů Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Nájemné a služby spojené s nájmem Zákonné zdravotní pojištění 23

24 Poděkování Rádi bychom poděkovali našim partnerům za jejich podporu v roce 2012 a těšíme se na další plodnou spolupráci. Zvláště děkujeme: Magdaleně Bouškové za její podporu a odbornou garanci portálu Robinu Čumpelíkovi za jeho inspirující nápady a spolupráci na projektech BLF Jitce Švejcarové za výbornou spolupráci na projektu vodících linií Janu Perglerovi za partnerství projektů CSR Ambassadors a Business Master Classes a za jejich zahrnutí do programu ERA Světa Janu Vitáskovi za mediální podporu BLF a za vynikající moderaci setkání na téma Média a CSR Lucii Rypáčkové za generální partnerství projektu Stínování manažerů, které nám umožní projekt dále rozšířit Martinu Walterovi za partnerství našich projektů a inspirativní nápady Zdeně Bučkové za poskytnutí prostor pro konání pracovních setkání BLF Prof. Martinovi Branišovi za odbornou pomoc a garanci projektu CSR Ambassadors Simoně Bagárové za poskytování prostor pro konání našich pracovních setkání Šimonu Rákosníkovi a Robertu Hladilovi za mediální podporu a konzultace Barboře Rotterové za klíčové vedení v oblasti lidských zdrojů Přemkovi Filipovi za podporu telekomunikací týmu BLF Panu Waldovi za inspirativní setkání a podporu BLF Pánům Vízkovi, Horváthovi a Rudolskému za konzultace v oblasti fundraisingu Paní Daniele Šimkové z DHL, Petrovi Kotenovi z ČSJ, Vladimíru Dvořákovi a Janu Korbelovi z GRIDu za podněcující náměty a efektivní trénink týmu Vojtovi Hejdovi za grafickou podporu BLF a trpělivou práci s naším týmem 24

25 Poděkování Děkujeme i našim dalším partnerům: Též děkujeme našim dobrovolníkům a bývalým kolegům, kteří BLF věnovali mnoho času a energie a přispěli tak k našim dnešním úspěchům: Anežka Hejdová Elizabeth S.B. Sims Erica Bower Eva Antonie Brožová Ivan Kvaššay Jan Kubíček Jennifer Lou Katka Nováková Kimberly Konnoth Lucie Záhorská Martina Sedláčková Nikol Ostiánová Tyler Xavier Senackerib Vojtěch Hejda Zuzana Hykyšová 25

26 Výhled na rok 2013 Protože Business Leaders Forum usiluje o šíření konceptu společensky odpovědného chování, naše aktivity v roce 2013 budou směřovat do rozvíjení potenciálu tří klíčových skupin, které mají zásadný vliv na kvalitu podnikatelského a celospolečenského klimatu v ČR. Našim prvním cílem je plné využití potenciálu platformy leaderů. V rámci CSR Clubu chceme identifikovat ve facilitovaných diskusích za přítomnosti našich členů, předních osobností českého byznysu, klíčové překážky v realizaci konceptu společensky odpovědného chování. Našim druhým cílem je ve spolupráci s týmy těchto leaderů a za využití kapacit týmu BLF, pracovat na odstraňování těchto překážek, realizovat konkrétní společensky odpovědné projekty a kroky vedoucí k šíření konceptu napříč firmami. Třetím cílem je podpora šíření konceptu CSR v rámci skupiny budoucích leaderůsoučasných studentů pátých ročníků předních vysokých škol. A to zejména prostřednictvím našich projektů CSR Master Classes, CSR Coffe, CSR Ambassadors a v úzké spolupráci s akademickými pracovníky českých vysokých škol. Tedy CSR Club, poradenská a projektová spolupráce a realizace studentských projektů jsou našimi třemi plavidly, kterými chceme brázdit vody českého byznysu a ve spolupráci s našimi členy a partnery zvyšovat kvalitu těchto vod. Iva Petříčková, výkonná ředitelka BLF 26

27 Kontakty Iva Petříčková výkonná ředitelka Vladimíra Bendová manažerka vzdělávacích projektů a koordinátorka fundraisingu Markéta Magyarová manažerka pro firemní členy Tomáš Václavíček finanční ředitel Business Leaders Forum Štěpánská 61, Palác Lucerna, Praha 1 Telefon: IČO: Bankovní spojení: 58552/0300 Web: 27

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Stínování manažerů Manager Shadowing Program

Stínování manažerů Manager Shadowing Program Stínování manažerů Manager Shadowing Program Kvalita Quality 2009 20. května 2009 DTO CZ, s.r.o. Ostrava Tomáš Nejedlo Co vás zajímá (nebo by mělo) Proč stínování organizujeme? Co program zahrnuje? Jak

Více

BLF na valné hromadě CSR Europe

BLF na valné hromadě CSR Europe BLF na valné hromadě CSR Europe Byli jsme součástí celoevropského setkání organizace CSR Europe, které se uskutečnilo ve dnech 16. - 18. dubna v bruselském sídle CSR Europe. V rámci valné hromady CSR Europe

Více

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání ve Skupině způsob našeho podnikání životní komunitu Skupina je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v ČR je součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC je dlouhodobou jedničkou ve financování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11.

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. 2014 Nechte se inspirovat konceptem společenské odpovědnosti: Proč?

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D.

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013 Brno JUDr. Věra Vojáčková,

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1. Úvodem Cenu hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2013 vyhlašují: Rada Plzeňského kraje Asociace společensky odpovědných firem Regionální hospodářská komora

Více

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích ÚISK FF UK PhDr. Zuzana Šidlichovská Příspěvek konference IKI 2012 17-01-2012 Obsah příspěvku Moderní trendy personálního řízení Pracovní prostředí Formy

Více

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích ÚISK FF UK PhDr. Zuzana Šidlichovská Konference EFI, 25/04/2012 Obsah příspěvku Moderní trendy personálního řízení Pracovní prostředí Formy pracovních

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost Uživatelská příručka Rok 2015 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu 1. Úvodem Hejtman Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality ČR vyhlašují:

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Uživatelská příručka

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Uživatelská příručka Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost Uživatelská příručka Rok 2012 1. Úvodem Rada Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality ČR vyhlašují: Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO)

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) M. Neulinger, M. Robenková 7. června 2012 Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) Kdo jsme? Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava byl vybudován za přispění strukturálních fondů EU, statutárního

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

SPONZORSKÝ BALÍČEK ROK 2015 SEMINÁŘE

SPONZORSKÝ BALÍČEK ROK 2015 SEMINÁŘE SEMINÁŘE Semináře jsou pravidelné vzdělávací programy, které se konají každý třetí čtvrtek v měsíci v dopoledních hodinách a nabízí jedinečný pohled do problematiky a praxe šetrného stavebnictví v České

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

_ Problém a příležitost

_ Problém a příležitost ZDENĚK RUDOLSKÝ _ Problém a příležitost V České republice je spousta lidí se skvělými nápady chybí jim ale infrastruktura, kontakty, přístup ke zdrojům a podmínky pro rozvoj. Hub je celosvětová síť působící

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Společenská odpovědnost z pohledu Zdravého Jihomoravského kraje

Společenská odpovědnost z pohledu Zdravého Jihomoravského kraje Společenská odpovědnost z pohledu Zdravého Jihomoravského kraje Akce je součástí projektu NSZM ČR STRATEG-2: Strategické řízení v obcích o stupeň výše podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

Vzdělání od NFOZP na míru pro firmy i jednotlivce další krok k zaměstnávání OZP na volném trhu práce

Vzdělání od NFOZP na míru pro firmy i jednotlivce další krok k zaměstnávání OZP na volném trhu práce Vzdělání od NFOZP na míru pro firmy i jednotlivce další krok k zaměstnávání OZP na volném trhu práce 2 Sociální pilíř Environmentální pilíř Ekonomický pilíř Sociální pilíř CSR 3 Rovné příležitosti Rozmanitost

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 V. ZÁVĚR Účelem projektu CzechAccelerator 2011 2014 je podporovat příležitosti inovativních českých firem na zahraničních trzích. Projekt doposud podpořil necelé

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 zaměstnanců nad 50 zaměstnanců

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout.

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Tak jako můj otec i já věřím v dobré vzdělání, které programy Junior Achievement pomáhají obohatit. Jsem rád, že jsem

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011. Pivovary Staropramen a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011. Pivovary Staropramen a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011 Pivovary Staropramen a.s. Úvodní slovo generálního ředitele Být úspěšný znamená závazek a odpovědnost V poslední době se pojem CSR, nebo-li společenská odpovědnost

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Jihomoravské inovační centrum

Jihomoravské inovační centrum Jihomoravské inovační centrum Financování inovací Konference Klastry 2006 Brno 5. května 2006 Jihomoravské inovační centrum Jihomoravské inovační centrum (JIC) vzniklo v roce 2003 jako zájmové sdružení

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Nakladatelství. PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR. Martin Mařík

Nakladatelství. PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR. Martin Mařík Nakladatelství PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR Martin Mařík Co je Nakladatelství PASPARTA? nakladatelství odborné literatury, poskytovatel služeb v oblasti grafiky založeno v

Více

Roland Katona 11. října 2012

Roland Katona 11. října 2012 Roland Katona 11. října 2012 o ČSOB a Era Stavíme na dobrých vztazích se svými klienty. Zaměřujeme se na poskytování služeb vysoké kvality, které zjednoduší život naším klientům. Nabízíme jednoduchost,

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využití solárního tepla v průmyslu Datum a místo konání: 21.9.2011, Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl FOTO Zprávu dává Ing Zdeněk Bílek MBA Vedoucí PS 12 v CBCSD PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl Vývoj procesu ZDROJE ZDROJE KVALITA NÁKLADY KVALITA NÁKLADY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FINANCE ČAS ČAS LIDÉ A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více