Porovnání podmínek poskytování hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Porovnání podmínek poskytování hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Finanční obchody Porovnání podmínek poskytování hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření Bakalářská práce Autor: Jana Havránková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Ivana Eöllösová Praha květen, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Příchovicích dne 4. června Jana Havránková

3 Poděkování Především bych chtěla poděkovat paní Ing. Ivaně Eöllösové, za její rady a připomínky při vzniku této bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat všem, kteří při mně po celou dobu studia stáli. Poděkování patří zejména mé rodině.

4 Anotace Práce popisuje právní rámec a obecnou charakteristiku hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření. Porovnává a vyhodnocuje nabídky hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření vybraných finančních institucí v České republice. Hlavní částí práce je charakteristika hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření ve třech bankovních domech a třech stavebních spořitelnách. Závěr práce je porovnání hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření ve třech bankovních domech a třech stavebních spořitelnách. Annotacion My work describes legal framework and common characteristic of the mortgage credits and building saving credits. It compares and evaluates the mortgage credits and building saving supply of chosen financial institutions in Czech republic. The main part of my work is characteristic of the mortgage credits and building saving credits. The conclusion of my work is comparison of mortgage credits and building savings credits in 3 banks and in 3 building and loan association.

5 Obsah Úvod Hypoteční úvěry Právní úprava Zajištění hypotečních úvěrů Použití hypotečního úvěru Státní finanční podpora Proces poskytování hypoték Úvěrová analýza Úvěrová smlouva Způsob čerpání Splácení hypotéky Úvěr ze stavebního spoření Právní úprava Použití úvěru ze stavebního spoření Smlouva o stavebním spoření Účastník stavebního spoření Tarif a tarifní varianty Cílová částka Státní podpora Podmínky poskytnutí úvěru Hodnotící číslo Hodnotící číselný faktor Výkonnostní faktor Žádost o poskytnutí úvěru Prokázání bonity žadatele Zajištění úvěru Úročení úvěru Porovnání hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření ve vybraných finančních institucích Porovnání hypotečních úvěrů

6 3.1.1 Poštovní spořitelna Komerční banka Česká spořitelna Vyhodnocení srovnání vybraných peněžních ústavů Porovnání úvěrů ze stavebního spoření Raiffeisen stavební spořitelna Wüstenrot stavební spořitelna Českomoravská stavební spořitelna Vyhodnocení srovnání vybraných stavebních spořitelen Závěr Seznam literatury Seznam tabulek Seznam příloh

7 Úvod Všeobecně jsou úvěry oblíbeným produktem fyzických osob. Lidé si půjčují na všechno možné, od peněz na zahraniční dovolenou, přes peníze na koupi krásného auta, až po hypotéky a půjčky na bydlení. Na všechny tyto potřeby je banka schopna poskytnout úvěr. Ve své bakalářské práci se zaměřím na hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření, které jsou poskytovány fyzickým osobám (občanům), protože fyzické osoby občané tvoří nejširší skupinu žadatelů o úvěr. Nejčastějším zdrojem financování bydlení jsou bezpochyby hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření. V dnešní době si spousta lidí uvědomuje, že pro ně nemusí být výhodné platit vysoké nájmy. Dávají vlastně peníze do bydlení, které nevlastní, které mají pouze v pronájmu. Proto si spousta z nich začíná pořizovat hypotéky. Je to z důvodu toho, že měsíční splátka hypotečního úvěru se vyrovná placenému nájmu. Hlavní rozdíl je v tom, že po splacení tohoto úvěru je nemovitost v našem vlastnictví, což u placení pronájmu neplatí. V první části se budu zabývat podmínkami poskytování hypotečních úvěrů. Zaměřím se na to, co to vlastně je hypoteční úvěr a podle jakého zákona se řídí. Popíšu, jaké podmínky musí splňovat žadatel o hypoteční úvěr. Kromě již zmíněných podmínek na žadatele se budu zabývat způsoby zajištění hypotečního úvěru, jeho úrokovými sazbami a rozeberu průběh poskytování hypotečních úvěrů tzv. úvěrový proces. V úvěrovém procesu kromě jiného popíši způsoby čerpání a splácení hypotečního úvěru. Také se zmíním o tzv. úvěrových registrech, kam patří Bankovní registr klientských informací, Nebankovní registr klientských informací a Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům. Ve druhé části se budu naopak věnovat podmínkám poskytování úvěrů ze stavebního spoření. Vysvětlím pojem stavební spoření, a proč si musí klient, který by chtěl úvěr ze stavebního spoření, stavební spoření založit. Zmíním se, čím je upravováno stavební spoření, kdo může být účastníkem, jak je to se státní podporou. Průběh poskytování úvěru 7

8 ze stavebního spoření, co je to cílová částka, hodnotící číslo. Podmínky poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. V poslední třetí části porovnám různé peněžní ústavy v České republice, tedy jejich produkty. Nejdříve srovnám tři české banky, které poskytují hypoteční úvěry. Srovnám jejich produkty a poplatky. Zaměřím se na Komerční banku, Poštovní spořitelnu a Českou spořitelnu. Po té se pokusím naopak o srovnání třech stavebních spořitelen. Jak vysoké mají poplatky, jaké jsou jejich úrokové sazby. Zaměřím se na tarify jednotlivých stavebních spořitelen. Budu srovnávat Českomoravskou stavební spořitelnu, Raiffeisen stavební spořitelnu a Wüstenrot stavební spořitelnu. 8

9 1 Hypoteční úvěry Jak je již z názvu patrné, jedná se o úvěry, kde jsou poskytnuté peněžní prostředky investovány do nemovitostí tzv. hypotéka. Jsou tedy účelově vázány. Hypotéka je dlouhodobý úvěr, jehož poskytnutí je podmíněno zástavou nemovitosti. Zákonem jsou definovány jako úvěry na investice do nemovitostí. Hypoteční úvěry jsou poskytovány na delší období v rozmezí od 3 let do 40 let. Výše hypotečních úvěrů se pohybuje od 70 % do 100 % hodnoty zastavené nemovitosti. 1.1 Právní úprava Hypoteční úvěry se řídí podle zákona o dluhopisech (zákon č. 190/2004 Sb.). 28 odstavec 3 daného zákona říká: Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví. Zákon o dluhopisech umožňuje bankám zajištění hypotečních úvěrů zástavním právem na nemovitosti, které se nacházejí jak na území České republiky, tak na území členského státu Evropské unie nebo na území státu z Evropského hospodářského prostoru. Dále tento zákon umožňuje poskytování i tak zvaných neúčelových hypoték, jinak nazývaných, jako americká hypotéka. 1.2 Zajištění hypotečních úvěrů U hypotečních úvěrů se vždy vyžaduje jejich zajištění. Jedná se o zástavní právo k nemovitosti. Nelze tedy poskytnout hypotéku bez možnosti zajištění zástavním právem k nemovitosti. Nemovitost, která je určená jako zástava, se musí nacházet na území České republiky, členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. 9

10 Ale v praxi banky většinou vyžadují zástavu na nemovitost, která se nachází právě na území České republiky a to zejména z důvodu rozdílného právního řádu v ostatních zemích. Zastavená nemovitost musí být zaregistrována v katastru nemovitostí, pojistné plnění musí být vinkulováno ve prospěch banky a musí být pojištěna proti živelným katastrofám a jiným rizikům. Aby mohla být zjištěna hodnota nemovitosti, ze které se určuje jistící hodnota, musí být sestaven odhad nemovitosti. Odhad může být zpracován externím odhadcem nemovitosti (klient si vybere odhadce ze seznamu externích odhadců) nebo může být interní odhad, který zpracuje odhadce z pověření banky. Může být poskytnut i tzv. expresní odhad, který provádí klientský pracovník dle cenové mapy. Cena odhadu nemovitosti se pohybuje podle bankovního domu a podle toho co se odhaduje. U odhadu rodinných domů se cena odhadu pohybuje od Kč do Kč. 1.3 Použití hypotečního úvěru Poskytnuté peněžní prostředky z hypotečního úvěru, lze použít za účelem investování do: rodinného domu bytu v osobním vlastnictví objektu pro individuální rekreaci (chata nebo chalupa) stavebního pozemku (určeného pro výstavbu rodinného domu) nebytové jednotky bytového domu, polyfunkční nebo administrativní budovy 10

11 nemovitého příslušenství (například bazén, krb, oplocení, projekt, inženýrské činnosti, zařízení staveniště, vestavěné i volně stojící kuchyňské spotřebiče) Jak už jsem uvedla v úvodu, hypotéky jsou poskytovány za účelem investování do nemovitostí. V tomto případě by se jednalo o tzv. účelovou hypotéku. Princip spočívá v tom, že je určeno na co poskytnuté peníze z úvěru použít. Zde by se jednalo o investici do nemovitosti. Za nemovitosti se považují stavby a pozemky, které jsou spojeny pevným základem se zemí. Jednalo by se tedy o: rodinný dům pozemek byt bytový dům chatu nebytový prostor rozestavěnou nemovitost Ale také existuje tzv. neúčelová hypotéka, jinak také nazývaná jako americká hypotéka, kde naopak není určeno na co peníze z úvěru použít. Poskytnuté peněžní prostředky můžeme použít prakticky na cokoli. Jedná se tedy o hypoteční úvěry se zajištěním zástavním právem k nemovitostem, které nemají stanovený účel využití. Peněžní ústavy poskytují tyto americké hypotéky většinou jen do 70 % zastavěné hodnoty nemovitosti. 11

12 1.4 Státní finanční podpora Státní finanční podpora je určena pro žadatele do 36-ti let. V praxi to znamená, že žadatel nesmí v roce podání žádosti o státní finanční podporu být starší 36-ti let. Kdyby se jednalo o manžele, museli by tento věkový limit splnit oba dva. Státní finanční podpora je přiznána pouze k hypotečnímu úvěru na koupi bytu nebo rodinného domu s jednou bytovou jednotkou. Účelem úvěru může být tedy pouze nákup. Nemovitost, na jejíž nákup chceme uplatnit státní finanční podporu, musí být starší dvou let. To znamená před podáním žádosti o státní finanční podporu, musí být minimálně dva roky stará. Tento státní finanční příspěvek se poskytuje pouze jedenkrát. Pokud klient již státní finanční podporu jednou pobíral v jakékoliv bance, ke kterékoli nemovitosti, tak další nárok na poskytnutí státní finanční podpory nemá. Státní finanční podpora se poskytuje maximálně 10 let od první splátky hypotéky. Vyplácení podpory se přehodnocuje vždy při změně fixace, maximálně však po pěti letech. 1.5 Proces poskytování hypoték Proces poskytování hypoték se jinak také nazývá jako úvěrový proces. Označuje se tak cesta od podání žádosti o hypotéku až po její splacení. Pro poskytnutí hypotečního úvěru musí žadatel splňovat základní podmínky. Žadatel musí být starší 18-ti let a musí mít založený účet u peněžního ústavu, kde žádá o hypotéku. Dále musí být způsobilý k právním úkonům. Maximální věk žadatele je v době splatnosti hypotečního úvěru omezen v rozsahu 60 let - 67 let, záleží na druhu peněžního ústavu. O hypoteční úvěr může žádat buď jenom sám žadatel, nebo žadatel se spolužadatelem. To znamená, že spolu mohou žádat manželé, rodiče a děti, ale i příbuzní nebo druh a družka i lidé, kteří nejsou v příbuzenském vztahu. 12

13 Kromě již zmíněných podmínek pro poskytnutí hypotečního úvěru, musí žadatel předložit následující doklady: dva doklady totožnosti (jedním z nich musí být občanský průkaz, druhým řidičský průkaz nebo kartička zdravotní pojišťovny) potvrzení zaměstnavatele o výši průměrného měsíčního platu za poslední 3 měsíce pokud byla mzda vyplácena v hotovosti (zaměstnavatelem potvrzené výplatní pásky za poslední 3 měsíce) Všechny tyto výše uvedené dokumenty potřebné k uzavření hypotečního úvěru jsou vyjmenovány v tak zvaném Seznamu potřebných dokumentů. Jak už jsem zmínila, hypoteční úvěr musí být zajištěn zástavou nemovitosti. Proto musí klient při žádosti o hypoteční úvěr předložit ještě doklady o zastavené nemovitosti. aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy (nemusí se předkládat, protože v praxi často žádá klientský pracovník o elektronický výpis z katastru nemovitostí) geometrický plán (pouze v případě, že stavba nebyla dosud zapsána do katastru nemovitostí) jedno vyhotovení odhadu aktuálního stavu nemovitosti, odhad nemovitosti může být proveden: 1. interním odhadcem (odhadce peněžního ústavu) 2. externím odhadcem (žadatel si ho vybere ze seznamu externích odhadců) 3. dle cenové mapy (provede klientský pracovník peněžního ústavu), jedná se o expresní odhad doložení ostatních finančních prostředků vztahujících se k investičnímu záměru (koupě, výstavba) 13

14 Klient musí vyplnit Žádost o Hypoteční úvěr. V ní se vyplní všechny potřebné informace. V této žádosti vyplňuje klient své osobní údaje, jako jsou jméno, příjmení, rodné číslo, státní příslušenství a pohlaví. Dále se zde vyplňují osobní dokumenty, kam patří číslo občanského průkazu a uvádí se, co předložil jako druhý doklad totožnosti. Sepisují se také kontakty na klienta, což je adresa trvalého bydliště, telefon a popř. . V další části žádosti se zjišťují sociodemografická data, jako jsou např. společenské postavení (zaměstnanec, student, důchodce ), rodinný stav, počet osob v domácnosti, nejvyšší dosažené vzdělání atd. Potom se musí také vyplnit údaje o zaměstnání žadatele (název, IČO a adresa), tzn. název zaměstnavatele, pracovní pozice klienta, druh pracovní smlouvy a od kterého roku je u tohoto zaměstnavatele klient zaměstnáván. V posledních bodech žádosti musí klient uvést své měsíční příjmy a měsíční výdaje. Součástí Žádosti o poskytnutí je i souhlas klienta se zpracováním jeho osobních údajů. Vše se řídí Obchodními podmínkami pro poskytování hypotečních úvěrů daného peněžního ústavu, u kterého klient o úvěr žádá Úvěrová analýza Po sepsání žádosti o úvěr následuje proces, ve kterém se rozhoduje, jestli lze úvěr poskytnout a za jakých podmínek. Prověřuje se zde právní způsobilost a úvěruschopnost klienta a jeho ekonomická situace. Zjišťuje se právní subjektivitu klienta (v tomto případě mluvíme o fyzických osobách). Úvěruschopnost žadatele se prověřuje pomocí registrů. Tyto registry využívají instituce, které poskytují úvěrové produkty a sdílejí mezi sebou údaje o klientech. 14

15 Nejpoužívanějšími registry jsou na českém trhu Bankovní registr klientských informací, Nebankovní registr klientských informací a Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům Bankovní registr klientských informací (BRKI) Registr poskytuje negativní i pozitivní záznamy o klientech, kteří jsou v něm evidováni. Na rozdíl od jiných registrů, není zařazování a aktualizace klientských informací podmíněna souhlasem klienta. Fyzické osoby jsou zde evidovány pod rodnými čísly. O konkrétním klientovi se zde dozvíte počet, objem, druh a dobu do splatnosti úvěrových obchodů a také informace o dodržování či naopak nedodržování splátkového kalendáře. Záznamy jsou v registru BRKI ponechávány 4 roky po úplném splacení závazků. Po uplynutí 4 let jsou záznamy vymazány, ale klient je v evidenci veden po dobu dalších 5 let, ale již se nezobrazují informace o splacených úvěrech Nebankovní registr klientských informací (NRKI) Na rozdíl od registru BRKI, kde jsou záznamy od bankovních institucí, v tomto registru se vyskytují naopak informace od nebankovních institucí, které též poskytují úvěrové produkty. Jsou to především leasingové a splátkové společnosti, které nevlastní bankovní licenci. Ke zpracování osobních údajů, musí klient poskytnout výslovný souhlas. Eviduje také pozitivní i negativní informace jako v předchozím případě. Tyto údaje jsou pravidelně jednou za měsíc aktualizovány. Klientské informace o poskytovaných úvěrových produktech jsou zde evidovány také po dobu 4 let od splacení závazku. V registru NRKI jsou uvedeny také pouhé žádosti o úvěr, když ale k úvěrovému obchodu nedojde, tyto údaje se stanou po 6 měsících neaktivní. 15

16 Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům (SOLUS) Tento registr shromažďuje pouze negativní informace o klientech, kteří nesplácejí. Ke zpracování informací o klientech musí mít registr SOLUS opět výslovný souhlas klienta se sdílením těchto informací. Databáze se minimálně jednou za měsíc aktualizuje (vždy do 10. dne v kalendářním měsíci). Negativní záznamy jsou od data splacení závazku evidovány ještě 3 roky. Následně se dává dotaz do registru dlužníků. Po prověření registrů se s klientem sjednává například pojištění. Pracovník se dotazuje, jestli chce úvěr pojistit a jaký druh pojištění, by si vybral Úvěrová smlouva Jedná se o písemnou smlouvu, ve které se zavazuje banka, že na požádání žadatele poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky a žadatel se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. Úvěrová smlouva by měla obsahovat přesné a nezaměnitelné údaje o jednotlivých stranách sjednávajících úvěr. Pracovník banky sepíše s klientem úvěrovou smlouvu, která musí obsahovat: identifikaci žadatele o úvěr identifikaci banky poskytující úvěr práva a povinnosti žadatele a banky účel úvěru (v případě že je úvěr účelový, jinak se účel neudává) výši úrokové sazby roční procentní sazbu nákladů (RPSN) výši úvěru způsob zajištění čerpání úvěru (termíny, částky a způsob) 16

17 splácení úvěru a úroků a způsob úhrady splátek (splátkový kalendář) datum uzavření úvěrové smlouvy, podpisy žadatele a zástupců banky Výše úrokových sazeb Lze si u jednotlivých druhů hypoték sjednat tzv. garantovanou výši splátky. Pevná úroková sazba je po celou dobu trvání hypotéky. Znamená to, že úroková sazba se nemění, zůstává stejná po celou dobu splácení úvěru. U hypotečních úvěrů si lze také sjednat pevnou úrokovou sazbu na kratší období. Pevná úroková sazba může být na 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25 nebo až 30 let Způsob čerpání Účel hypotečního úvěru je přesně vymezen v úvěrové smlouvě, čerpání je tedy přísně účelové. Tato účelovost se kontroluje tím, že prostředky jsou například uvolňovány na základě vystavených dodavatelských faktur. Čerpání hypotéky je buď jednorázové (např. koupě nemovitosti, vypořádání vlastnických vztahů), peněžní prostředky se v tomto případě musí vyčerpat do 6 měsíců od data schválení úvěru nebo postupné (např. výstavba, rekonstrukce, přestavba, dostavba, modernizace nemovitosti), zde se čerpání musí uskutečnit do dvou roků od schválení úvěru Splácení hypotéky Čerpání hypotéky už spadá do první fáze splácení, kdy klient platí úroky pouze z vyčerpané části úvěru. Druhá fáze splácení nastává až po vyčerpání sjednané výše úvěrového limitu. Po vyčerpání limitu začíná klient splácet jistinu i s úroky. Splácení je zahájeno nejdříve v měsíci, který následuje po ukončení čerpání. Máme tři možné druhy splácení degresivní, progresivní a anuitní. 17

18 Degresivní splácení Degresivní splácení je založeno na principu snižování splátek. Znamená to, že počáteční splátka je vyšší a postupně se splátky snižují. Tento druh splácení by byl vhodný pro ty, kteří vědí nebo spíše očekávají, že budou mít v budoucnu nižší příjmy. Chtějí tedy na začátku, kdy mají příjmy vyšší, splácet vyšší splátky, aby se jim na další období splátky snižovaly Progresivní splácení Pro klienty, kteří naopak očekávají v budoucnosti zvýšení příjmů, by bylo vhodné progresivní splácení. Je založeno na opačném principu než splácení degresivní, a sice na zvyšování splátek. To znamená, že splátka na začátku bude nižší a postupně se zvyšuje. Klienti tedy chtějí, v době kdy mají nižší příjmy, splácet nižší splátky, aby pak v době očekávaných vyšších příjmů, mohli splácet vyšší splátky Anuitní splácení Asi nejčastější formou splácení hypoték, je tzv. anuitní splácení. Jedná se o formu pravidelných měsíčních splátek (anuit). Z toho vyplývá, že klient platí po celou dobu splácení stejně vysokou splátku, mění se jen poměr úroků a jistiny. To znamená, že na začátku splácení jsou úroky vyšší a naopak ke konci splácení se zvyšuje jistina a úroky jsou nižší. Z toho tedy vyplývá, že předčasné splacení hypotečního úvěru by bylo nevýhodné z důvodu právě vyšší úrokové sazby. 18

19 2 Úvěr ze stavebního spoření Další variantou k získání peněžních prostředků na bydlení je úvěr ze stavebního spoření. Tyto úvěr jsou poskytovány stavebními spořitelnami. Poskytnuté peněžní prostředky mohou být použity pouze na financování bytových potřeb. Jedná se o výstavbu bytu nebo domu, o koupi bytu, domu nebo pozemku v souvislosti s výstavbou nebo koupí členského vkladu nebo rekonstrukci a modernizaci nemovitosti, která se nachází na území České republiky. Oproti spotřebitelským a hypotečním úvěrům je již z názvu patrné, že podmínkou poskytnutí úvěru je mít uzavřenou smlouvu o stavebním spoření. Stavební spoření je systém, který je založený na vkladech účastníků stavebního spoření. Z těchto vkladů jsou poskytovány úvěry na bytové potřeby účastníkům stavebního spoření. Tyto úvěry mají poměrně malé úrokové sazby, které jsou po celou dobu splácení stejné (pevné úrokové sazby). Stavební spoření se tedy skládá ze dvou fází. V první fázi dochází ke spoření, což je ukládání peněz na spořicí účet. K těmto vkladům stát poskytuje státní podporu. Druhá fáze je úvěrová, což už je samotné poskytnutí úvěru ze stavebního spoření na bytové potřeby. 2.1 Právní úprava Úvěry ze stavebního spoření jsou provozovány stavebními spořitelnami. Stavební spořitelnou se rozumí banka, která má jako předmět činnosti jen stavební spoření. Dále musí mít stavební spořitelna uděleno povolení podle zákona č. 21/1992 Sb. Další činnosti stavební spořitelny, respektive úvěry ze stavebního spoření, jsou upraveny zákonem o stavebním spoření a státní podpoře (zákon č. 96/1993 Sb.). Zákon o stavebním spoření a státní podpoře je doplněn zákonem České národní rady o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.), ve znění: 19

20 zákona č. 35/1993 Sb. zákona č. 83/1995 Sb. zákona č. 423/2003 Sb. zákona č. 292/2005 Sb. zákona č. 161/2006 Sb. zákona č. 342/2006 Sb. 2.2 Použití úvěru ze stavebního spoření Poskytnuté peněžní prostředky z úvěru ze stavebního spoření lze použít na níže uvedené bytové potřeby: výstavba bytu, domu, přístavby koupě pozemku, bytu, domu půdní vestavby daň z převodu bytů a domů, notářské poplatky opravy a rekonstrukce modernizace projektová dokumentace vypořádání dědických nebo družstevních podílů přípojky plynu, vody, kanalizace, elektrického proudu úhrada jiných půjček a úvěrů na bytové účely s výjimkou pokut a jiných sankcí požární zabezpečení a bezpečnostní zajištění 2.3 Smlouva o stavebním spoření Smlouva o stavebním spoření se uzavírá na dobu neurčitou a řídí se všeobecnými podmínkami dané stavební spořitelny. Je zde pouze 6-ti letá hranice, která se týká poskytování státní podpory. (viz. níže státní podpora) 20

21 Smlouva o stavebním spoření má tyto náležitosti: číslo smlouvy identifikace žadatele o stavební spoření (v případě nezletilého účastníka identifikace zákonného zástupce) poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření výše měsíčních vkladů (nebo lze platit i jednorázově) varianta spoření (záleží na stavební spořitelně) forma spoření (zda bude prováděno převodem na účet nebo platbou v hotovosti) cílová částka úroková sazba z vkladů úroková sazba z úvěrů požadavek na státní podporu 2.4 Účastník stavebního spoření Smlouvu o stavebním spoření může uzavřít jak právnická, tak fyzická osoba. Stavební spoření může být uzavřeno i na nezletilou osobu. Nezletilou osobou se rozumí ten, kdo ještě nedosáhl věku 18 let. Proto za něj smlouvu uzavírá zákonný zástupce, což je rodič nebo osoba určená soudem (opatrovník, poručník). Nárok na státní podporu ke stavebnímu spoření má pouze účastník, který je: občan České republiky občan Evropské unie, kterému bylo vydáno rodné číslo příslušným orgánem České republiky fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a přiděleným rodným číslem příslušným orgánem České republiky 21

22 2.5 Tarif a tarifní varianty Tarif je jedním z parametrů smlouvy o stavebním spoření. Lze smlouvu uzavřít v tarifu, který je poskytován stavební spořitelnou. Většinou se jednotlivé tarify liší v úrokových sazbách a minimální výší naspořené cílové částky k poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. Jedná se tedy zejména o to, jestli účastníci stavebního spoření chtějí spíše spořit nebo již uvažují o tom, že v budoucnu budou chtít využít možnosti poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. U tarifů stavebního spoření existují ještě takzvané tarifní varianty. Je to kombinace tarifu a tarifní varianty. 2.6 Cílová částka Cílová částka se skládá z uspořené částky, státní podpory a úvěru. Uspořená částka je součet vkladů, úroků z vkladů a úroků z připsaných záloh státní podpory a jsou odečteny úhrady, které účtuje stavební spořitelna. Minimální výše je podle zvoleného tarifu. Horní hranice cílové částky je neomezená. Uvádí se vždy v celých tisících. 2.7 Státní podpora Státní podpora se poskytuje ze státního fondu České republiky formou ročních záloh. Je určena účastníkovi stavebního spoření, který je fyzická osoba a splňuje jednu z výše uvedených podmínek. Právnická osoba nemá u stavebního spoření nárok na státní podporu. Záloha státní podpory činní 15 % z částky, kterou klient naspořil za jeden kalendářní rok. Nejvyšší státní podpora je poskytována z částky Kč. To znamená, že státní podpora za rok činní maximálně Kč. Když účastník stavebního spoření vypoví smlouvu do 6 let od jejího uzavření, ztrácí tím pádem nárok na výplatu záloh státní podpory. 22

23 Klient může mít uzavřeno více smluv stavebního spoření, ale pouze na jednu z nich je nárok na státní podporu. 2.8 Podmínky poskytnutí úvěru Úvěr se poskytuje do výše rozdílu mezi sjednanou cílovou částkou a zůstatkem na účtu stavebního spoření. Po celou dobu splácení je úvěr úročen pevnou úrokovou sazbou a jsou stanoveny minimální výše měsíčních splátek. Úvěr ze stavebního spoření lze poskytnout účastníkovi stavebního spoření, kterému byla přidělena cílová částka. Aby mohla být účastníkovi přidělena cílová částka, musí splnit následující podmínky: být účastníkem stavebního spoření minimálně 24 měsíců musí mít naspořeno minimální procento cílové částky, které odpovídá zvolenému tarifu, který je sjednaný ve smlouvě dosáhnout stanovené výše hodnotícího čísla Hodnotící číslo Parametr, který určuje spravedlivé pořadí přidělování cílové částky. Největší vliv na něj má zvolená tarifní varianta, výše a četnost vkladů vložených na účet stavebního spoření. Vypočítává se na tři desetinná místa, ale nezaokrouhluje se. Následující vzoreček slouží k vypočítání hodnotícího čísla (HČ). výkon úspor hodnotící číselný výkonnostní k rozhodnému dni * faktor * faktor HČ = Cílová částka 23

24 2.8.2 Hodnotící číselný faktor Hodnotící číselný faktor je hodnota, která je určená u každého tarifu popřípadě tarifní varianty dané stavební spořitelny Výkonnostní faktor Výkonnostní faktor zohledňuje výši uspořené částky a státní podpory na účtu stavebního spoření v poměru k výši požadovaného naspoření z cílové částky dle vybraného tarifu. Tento faktor může mít hodnotu minimálně 1 maximálně 2. Výkonnostní faktor (VF) se vypočítává se zaokrouhlením na tři desetinná místa. Zůstatek na účtu stavebního spoření k rozhodnému dni VF = Minimální procento naspoření (podle zvoleného tarifu) Minimální procento naspoření se zjistí podle zvoleného tarifu stavební spořitelny, u které máme sjednáno stavební spoření. 2.9 Žádost o poskytnutí úvěru Možnost žádosti o úvěr nastává po rozhodném dni od písemného vyrozumění dané stavební spořitelny o možnosti nároku na přidělení cílové částky. Účastník stavebního spoření ve spolupráci se stavební spořitelnou musí vyplnit a podepsat tiskopis Žádost o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. Tato žádost se musí odeslat na ústředí dané stavební spořitelny ke schválení. 24

25 2.9.1 Prokázání bonity žadatele Žadatel o úvěr musí prokázat, že je schopen úvěr hradit ze svých trvale dosažitelných příjmů: přiměřenou obživu sobě i své rodině (tzn. zajištění nezbytných nákladů na domácnost a zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb členů rodiny) ostatní existující závazky (např. půjčky, jiné úvěry, výživné) závazky vůči stavební spořitelně (splátka úvěru) finanční rezervu ve stanovené výši z čistého měsíčního příjmu na krytí dalších potřeb členů domácnosti (dovolená, kultura, lékařská péče, školné atd.) - u rizikovějších úvěrových případů Stavební spořitelny požadují předložit k prověření úvěruschopnosti účastníka úvěrového případu potvrzení zaměstnavatele o výši jeho příjmu za posledních 12 měsíců a poslední 2 výplatní pásky Zajištění úvěru Stavební spořitelny nepožadují zajištění u úvěrů ze stavebního spoření, které je do výše Kč. Při částce vyšší než Kč požadují stavební spořitelny zajištění úvěru ze stavebního spoření finanční pohledávkou, nemovitostí nebo ručiteli Úročení úvěru Úroční úvěru ze stavebního spoření začíná dnem jeho čerpání. Úroková sazba je uvedena ve smlouvě podle sjednané tarifní varianty. Úvěr ze stavebního spoření se úročí roční úrokovou sazbou, která je uvedena ve smlouvě se sjednanou tarifní variantou dané stavební spořitelny. Úroky se počítají z výše zůstatku 25

26 úvěru a zúčtují se na konci příslušného kalendářního roku nebo ke dni splacení celého úvěru. 26

27 3 Porovnání hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření ve vybraných finančních institucích V následující části bakalářské práce se budu zabývat shrnutím a porovnáním hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření. Ze 17 peněžních ústavů, které v České republice poskytují hypoteční úvěry, jsem si vybrala tři banky. U nich srovnám hypoteční úvěry, které poskytují, jejich podmínky a poplatky spojené s poskytnutím peněžních prostředků. Stavebních spořitelen je na našem trhu jen pět, opět srovnám tři. Porovnám tarify a tarifní varianty tří stavebních spořitelen, jaké jsou minimální částky z cílové částky pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. 3.1 Porovnání hypotečních úvěrů V České republice existuje velké množství bank, které poskytují hypoteční úvěry. Mezi tyto banky patří zejména: Česká spořitelna, a.s. Komerční banka, a.s. 27

28 Hypoteční banka, a.s. Československá obchodní banka, a.s. Wüstenrot hypoteční banka, a.s. GE Money Bank, a.s. Raiffeisenbank, a.s. Volksbank, a.s. 28

29 Oberbank, a.s. UniCredit Bank, a.s. Waldviertler Sparkasse, a.s. LBBW Bank CZ, a. s. mbank, a.s. Hypoteční úvěry dále v České republice nabízejí společnosti, ve spolupráci s mateřskou společností nebo ve spolupráci s jinou bankou. 29

30 K těmto společnostem patří: Česká pojišťovna, a.s. ING Poštovní spořitelna Citibank Europe plc Z těchto peněžních ústavů jsem si vybrala tři, a sice Poštovní spořitelnu, Komerční banku a Českou spořitelnu, u kterých se budu snažit provést porovnání jimi poskytovaných hypotečních úvěrů. 30

31 3.1.1 Poštovní spořitelna Tabulka č. 1 Poštovní spořitelna Název Typ úvěru Doba splatnosti (minimální) Doba splatnosti (maximální) Výše úvěru (minimální) Výše úvěru (maximální) Úrokové sazby při fixaci 1 rok 3 roky 5 let Poplatek za odhad nemovitosti (rodinný dům) Poplatek za vyřízení hypotečního úvěru Poplatek Za vedení úvěrovéh o účtu (měsíčně) Hypoteční úvěr 85 % zástavní 0,8 % z výše úvěru do 85 % hodnoty účelový 5 let 30 let Kč hodnoty nemovitosti 5,29 % 4,99 % 5,09 % Kč min Kč max Kč 150 Kč nemovitosti Hypoteční úvěrdo 100 % hodnoty nemovitosti účelový 5 let 30 let Kč 100 % zástavní hodnoty nemovitosti 5,29 % 4,99 % 5,09 % Kč 0,8 % z výše úvěru min Kč max Kč 150 Kč 70 % zástavní Americká hypotéka neúčelový 3 roky 20 let Kč hodnoty nemovitosti max. 8,74 % 8,74 % 8,74 % Kč 2,7 % z objemu neúčelové části 150 Kč Kč informace čerpány (k ) z 31

32 3.1.2 Komerční banka Tabulka č. 2 Komerční banka Název Hypoteční úvěr Klasik Plus Typ úvěru Doba splatnosti (minimální) Doba splatnosti (maximální) Výše úvěru (minimální) účelový 5 let 30 let Kč Flexibilní hypotéka účelový 5 let 30 let Kč Hypotéka Dopředu Dozadu účelový 5 let 30 let Kč Informace čerpány (ke dni ) z Výše úvěru (maximální) 85 % zástavní hodnoty nemovitosti 100 % zástavní hodnoty nemovitosti 85 % nebo 100 % zástavní hodnoty nemovitosti 85 % (max. 8 mil.kč) 100 % (max.4 mil.kč) z ceny zastavené nemovitosti Úrokové sazby při fixaci 1 rok 3 roky 5 let 4,85% 4,45% 4,45% 5,70% 5,30% 5,30% Poplatek za odhad nemovitosti (rodinný dům) Poplatek za vyřízení hypotečního úvěru Poplatek za vedení úvěrového účtu (měsíční) Kč Kč 150 Kč 4,80% 4,45% 4,45% Kč Kč 250 Kč 4,80% 4,45% 4,45% Kč Kč 150 Kč 32

33 3.1.3 Česká spořitelna Tabulka č. 3 Česká spořitelna Název Typ Úvěru Doba splatnosti (minimální) Doba splatnosti (maximální) Výše úvěru (minimální) Výše úvěru (maximální) Úrokové sazby při fixaci 1 rok 3 roky 5 let Poplatek za odhad nemovitosti (rodinný dům) Poplatek za vyřízení hypotečního úvěru Poplatek za vedení úvěrového účtu (měsíčně) Ideální Hypotéka Účelový - 30 let % z hodnoty zastavěné nemovitosti 5,29 % 5,19 % 5,19 % Kč zdarma 200 Kč Hypotéka v hotovosti neúčelový - 20 let Kč 80 % z hodnoty zastavěné nemovitosti Pevná po celou dobu splácení 8 % - 0,8 % z požadovaného úvěru min Kč, max Kč 97 Kč Informace čerpány (ke dni ) z 33

34 3.1.4 Vyhodnocení srovnání vybraných peněžních ústavů Představíme si klasický příklad rodiny, to znamená rodiče a 2 děti. Věk rodičů je v rozmezí let. Rodina si chce pořídit vlastní bydlení, konkrétně si chtějí koupit rodinný dům. Nějakou částku již mají naspořenou, tudíž nepotřebují úvěr z celé hodnoty zastavené nemovitosti. Žadatele o hypotéku budu považovat za natolik bonitního, že nebude mít problém se získáním žádné hypotéky. Dobu splácení úvěru dáme na 30 let, s fixací úrokové sazby na 3 roky. Žádají o hypoteční úvěr ve výši Kč. Jedná se tedy o koupi nemovitosti, budeme se tedy pohybovat v nabídkách účelových hypoték. Z Poštovní spořitelny vezmu Hypoteční úvěr do 85 % z hodnoty nemovitosti, z Komerční banky Hypoteční úvěr Klasik a z České spořitelny Ideální Hypotéku. Úroková sazba: Poštovní spořitelna 4,99 % Komerční banka 4,45 % Česká spořitelna 5,19 % Poplatek za odhad nemovitosti: Poštovní spořitelna Komerční banka Česká spořitelna Kč Kč Kč Poplatek za vyřízení úvěru: Poštovní spořitelna Kč Komerční bank Kč Česká spořitelna - 34

35 Poplatek za vedení úvěrového účtu Poštovní spořitelna Komerční banka Česká spořitelna 150 Kč/měs. 150 Kč/měs. 200 Kč/měs. Měsíční splátka: Poštovní spořitelna Komerční banka Česká spořitelna Kč Kč Kč Srovnání těchto tří hypotečních úvěrů ze třech bankovních domů bude lépe viditelné v následující tabulce. Zobrazila jsem v ní výše uvedené podmínky jednotlivých bank. Tabulka č. 4 Srovnání peněžních ústavů Peněžní ústav Úroková sazba Poplatek za odhad nemovitosti Poplatek za vyřízení úvěru Poplatek za vedení úvěrového účtu Měsíční splátka Poštovní spořitelna 4,99 % Kč Kč 150 Kč/měs Kč Komerční banky 4,45 % Kč Kč 150 Kč/měs Kč Česká spořitelna 5,19 % Kč Kč/měs Kč 35

36 3.2 Porovnání úvěrů ze stavebního spoření Podobně jako jsem srovnala hypoteční úvěry, tak se pokusím o srovnání úvěrů ze stavebního spoření. U nás v České republice existuje pět peněžních ústavů, které poskytují stavební spoření a s tím spjatý i úvěr ze stavebního spoření. Jedná se o těchto pět stavebních spořitelen: Českomoravská stavební spořitelna Modrá pyramida stavební spořitelna Raiffeisen stavební spořitelna Wüstenrot stavební spořitelna 36

37 Stavební spořitelna České spořitelny Z těchto výše uvedených stavebních spořitelen jsem si vybrala opět tři, a sice Raiffeisen stavební spořitelnu, Wüstenrot stavební spořitelnu a Českomoravskou stavební spořitelnu. 37

38 3.2.1 Raiffeisen stavební spořitelna Tabulka č. 5 Raiffeisen stavební spořitelna TARIF Minimální výše měsíční splátky (v % z cílové částky) Minimální naspořená částka Maximál ní výše úvěru Úroková míra Poplatek za vedení úvěrového účtu (Kč / rok) Poplatek za vyřízení úvěru ze stavebního spoření (Kč) Poplatek za odhad nemovitosti (Kč) Spořící S041 0,5 %-0,7% 40 % 60 % 4,9 % 360 zdarma zdarma Úvěrový S061 0,5%-0,7% 40 % 60 % 3,5 % 360 zdarma zdarma informace čerpány (k ) z 38

39 3.2.2 Wüstenrot stavební spořitelna Tabulka č. 6 Wüstenrot stavební spořitelna TARIF Minimální výše měsíční splátky (v % z cílové částky) Minimální naspořená částka Maximální výše úvěru Úroková míra Poplatek za vedení úvěrového účtu (Kč / rok) Poplatek za vyřízení úvěru ze stavebního spoření (Kč) Poplatek za odhad nemovitosti (rodinný dům) ON (normální) 0,5 50 % 50 % 3,7 nebo 4,9 250 zdarma Kč OS (speciální) 0,6 50 % 50 % 3,7 nebo 4,9 250 zdarma Kč OF (finanční) 0,7 40 % 60 % 3,7 nebo 4,9 250 zdarma Kč OK (optimální) 0,7 30 % 70 % 3,7 nebo 4,9 250 zdarma Kč informace čerpány (k ) z 39

40 3.2.3 Českomoravská stavební spořitelna Tabulka č. 7 Českomoravská stavební spořitelna TARIF Minimální výše měsíční splátky (v % z cílové částky) Minimální naspořená částka Maximální výše úvěru Úroková míra Poplatek za vedení úvěrového účtu (Kč / rok) Poplatek za vyřízení úvěru ze stavebního spoření (Kč) Poplatek za odhad nemovitosti (Kč) Invest Standard 0,6 Rychlá 0,8 40 % 60 % 4,8 % 310 zdarma zdarma Perspektiv 0,53 35 % 65 % 4,8 % 310 zdarma zdarma Atraktiv Standard 0,6 Rychlá 0,8 38 % 62 % 3,7 % 310 zdarma zdarma informace čerpány (k ) z 40

41 3.2.4 Vyhodnocení srovnání vybraných stavebních spořitelen Porovnání úvěrů ze stavebního spoření vybraných stavebních spořitelen, provedu za podmínky toho, že žadatel o úvěr ze stavebního spoření, má již splněnou podmínku uzavření stavebního spoření. To znamená, že žadatel má stavební spoření uzavřeno déle než 24 měsíců. Žadatel splňuje i podmínku minimálního procenta naspořené cílové částky pro možnost poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. Peníze z poskytnutého úvěru, chce klient použít na menší rekonstrukci domu, na kterou bude potřebovat okolo Kč. Klient má cílovou částku ve výši Kč. Naspořil již potřebná procenta z cílové částky, aby mu mohl být poskytnut úvěr ze stavebního spoření. Žadatele o úvěr ze stavebního spoření budu považovat také za natolik bonitního, že nebude mít problém se získáním žádného úvěru ze stavebního spoření. Z Raiffeisen stavební spořitelny jsem si pro srovnání vybrala Úvěrový tarif S061, z Wüstenrot stavební spořitelny tarif ON (normální) a z Českomoravské stavební spořitelny tarif Perspektiv. Úroková míra: Raiffeisen stavební spořitelna 3,5 % Wüstenrot stavební spořitelna 3,7 % Českomoravská stavební spořitelna 4,8 % Výše poskytnutého úvěru ze stavebního spoření: Raiffeisen stavební spořitelna Kč Wüstenrot stavební spořitelna Kč Českomoravská stavební spořitelna Kč 41

42 Počet měsíčních splátek úvětu: Raiffeisen stavební spořitelna 101 měsíců Wüstenrot stavební spořitelna 102 měsíců Českomoravská stavební spořitelna 127 měsíců Měsíční splátka: Raiffeisen stavební spořitelna Kč Wüstenrot stavební spořitelna Kč Českomoravská stavební spořitelna Kč Výše uvedené srovnání je zobrazeno v následující tabulce, která porovnává tři vybrané stavební spořitelny. Tabulka č. 8 Srovnání stavebních spořitelen Výše Stavební Počet Měsíční Úroková míra poskytnutého spořitelna splátek splátka úvěru Raiffeisen stavební 3,5 % Kč 101 měsíců Kč spořitelna Wüstenrot stavební 3,7 % Kč 102 měsíců Kč spořitelna Českomoravská stavební spořitelna 4,8 % Kč 127 měsíců Kč 42

43 Závěr Jak už jsem uvedla ve své práci, existuje celá řady hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření. Pracovníci banky se proto snaží vyjít všem klientům vstříc. Snaží se jim poradit, který úvěr by pro ně konkrétně byl nejvýhodnější. Žadatel o úvěr musí být starší 18-ti let a musí mít nebo si musí zřídit účet u dané banky, kde o hypoteční úvěr žádá. V případě úvěru ze stavebního spoření musí být žadatel účastníkem stavebního spoření nejméně 24 měsíců. Většina klientů ale přichází s větou Chtěl bych nějaký úvěr. V tuto chvíli, přichází čas pracovníka pobočky, který musí od klienta zjistit konkrétní požadavky (např. na co chce úvěr použít, v jaké výši, na jak dlouho, atd.). Po zjištění těchto základních informací se rozhodne, který úvěr by byl pro klienta nejvýhodnější. V případě kdyby se jednalo o klienta, který potřebuje peníze co nejdříve, určitě mu nebude pracovník banky nabízet úvěr ze stavebního spoření. Bylo by to z důvodu, jak už jsem uvedla, že nárok na úvěr ze stavebního spoření vzniká až po dvouletém trvání stavebního spoření. Hypoteční úvěr je nejlépe nabídnout klientovi, který potřebuje splátky úvěru rozprostřít na více let, aby mohl platit splátky ve výši, která by byla únosná jeho finanční situaci. Hypoteční úvěr lze splácet až 40 let. Hypotéka je určena klientům, kteří chtějí stavět dům nebo si chtějí koupit pozemek, na kterém si chtějí dům postavit atd. A jak už jsem uvedla, musí být hypotéka zajištěná zástavním právem k nemovitosti. Úvěr ze stavebního spoření je zase lépe použít při rekonstrukci domu nebo bytu, spíše na menší náklady. U těchto nižších úvěrových částek se nevyžaduje ani žádná zástava nemovitosti, oproti hypotečním úvěrům. Závěrem mé práce bych řekla, že úvěry jsou velmi oblíbeným produktem. Jak jsem měla možnost vidět na praxi, lidé si půjčují na všechno možné. Záleží tedy na konkrétním klientovi, co požaduje. Proto si myslím, že nabídka úvěrových produktů je dostatečně velká. Každý klient si může vybrat úvěr, který mu bude vyhovovat nejvíce. Každý peněžní ústav i každá 43

44 stavební spořitelna, jak je vidět ve výše uvedených příkladech, má více různých druhů produktů a je jen na klientovi, který mu bude pro jeho potřeby vyhovovat nejvíce. Z mého pohledu není ani pro klienta úvěrový proces nijak složitý. Jak jsem měla možnost vidět, pracovníci banky s klientem vyplní všechny potřebné formuláře a vše mu vysvětlí. Takže klient pouze podepíše potřebné dokumenty, aby mu mohly být poskytnuty peněžní prostředky. 44

45 Seznam literatury PAVELKA, F. BARDOVÁ, D. OPLTOVÁ, R. Úvěrové obchody. Bankovní institut, a. s., Praha 2008, ISBN , 279 s. POLOUČEK, S. Bankovnictví. 1. vydání, C. H. Beek, 2006, ISBN , 716 s. Internetové stránky: Interní materiály Poštovní spořitelny Pracovní příručka ČMSS (Základy stavebního spoření) 45

46 Seznam tabulek Tabulka č. 1 Poštovní spořitelna Tabulka č. 2 Komerční banka Tabulka č. 3 Česká spořitelna Tabulka č. 4 Srovnání peněžních ústavů Tabulka č. 5 Raiffeisen stavební spořitelna Tabulka č. 6 Wüstenrot stavební spořitelna Tabulka č. 7 Českomoravská stavební spořitelna Tabulka č. 8 Srovnání stavebních spořitelen 46

47 Seznam příloh Příloha č. 1 Seznam potřebných dokumentů k Žádosti o Hypoteční úvěr Poštovní spořitelny Příloha č. 2 Žádost o Hypoteční úvěr Poštovní spořitelny Příloha č. 3 Obchodní podmínky ČSOB pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů Příloha č. 4 Návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření Českomoravské stavební spořitelny Příloha č. 5 Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření Českomoravské stavební spořitelny Příloha č. 6 Žádost o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření Českomoravské stavební spořitelny 47

48 Příloha č. 1 Seznam potřebných dokumentů k Žádosti o Hypoteční úvěr Poštovní spořitelny 48

49 49

50 Příloha č. 2 Žádost o Hypoteční úvěr Poštovní spořitelny 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 Příloha č. 3 Obchodní podmínky ČSOB pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 Příloha č. 4 Návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření Českomoravské stavební spořitelny 61

62 62

63 Příloha č. 5 Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření Českomoravské stavební spořitelny 63

64 64

65 65

66 66

67 Příloha č. 6 Žádost o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření Českomoravské stavební spořitelny 67

68 68

69 69

70 70

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová Stavební spoření Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření Stavební spoření Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Bankovní instituce a možnosti financování

Bankovní instituce a možnosti financování Bankovní instituce a možnosti financování Bankovní instituce a možnosti financování Na českém finančních trhu se pohybuje mnoho subjektů a tudíž i výběr jimi nabízených produktů je pestrý a téměř nekonečný.

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Žádost o hypoteční úvěr

Žádost o hypoteční úvěr Číslo žádosti: AO: ID: (doplní banka) A) ŽÁDOST 1. Základní údaje o žadateli/ spolužadateli/ ručiteli Příjmení a jméno, titul Rozený/á Rodné číslo Datum narození Žádost o hypoteční úvěr Žadatel Spolužadatel

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková

Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková E-kniha pro žadatele o hypoteční úvěr Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková O knize... 3 1. Kde se vzala, tu se vzala HYPOTÉKA... 4 2. Proces hypotéky od A do Z... 6 2.1. Co můžu financovat hypotékou?...

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

ŽÁDOST o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu bankou Fio banka 1

ŽÁDOST o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu bankou Fio banka 1 číslo úvěru: registrační číslo žádosti: ŽÁDOST o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu bankou Fio banka 1 1. Informace o žadateli Jméno, příjmení, titul: Rodné číslo 2 : Rodné příjmení: Pohlaví:

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Klient č.1 a 2 I. Údaje o klientovi Titul, jméno, příjmení: : narození: (nemá-li RČ, příp. není-li známo) Státní příslušnost: Trvalé bydliště Korespondenční

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Refinancování hypotečního úvěru

Refinancování hypotečního úvěru SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Refinancování hypotečního úvěru BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Nabídka je platná na příštích 12 měsíců, tj. od 1.12.2010 do 30.11.2011 22.12.2010 Co Vám můžeme

Více

Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření. Martina Langerová

Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření. Martina Langerová Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření Martina Langerová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Hlavním cílem této práce je provést srovnání

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a.

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a. Privatizace BD Věc: Indikativní nabídka Praha, 20.září 2007 Vážení níže naleznete indikativní nabídku na financování privatizace bytového fondu Z nabídky bychom zejména chtěli upozornit na následující

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát 27. března 2013 I banku můžete mít rádi Už od roku 2011 chceme mít nejlepší služby pro lidi s běžnými bankovními potřebami 2 2011: Od našeho

Více

Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř

Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř Petr Kielar petr@kielar.cz http://petr.kielar.cz 1 Obsah 1. Historický úvod 2. Konstrukce tarifu (postavte si vlastní stavební spořitelnu) 3. Rovnováha mezi

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Zaujalo nás. Listopad 07. Jak banky prodávají své produkty?

Zaujalo nás. Listopad 07. Jak banky prodávají své produkty? Informační bulletin společnosti Scott & Rose Listopad 07 Bulletin je předmětem autorských práv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Scott & Rose je zakázána jakákoli další publikace, přetisk

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

SEM. 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ

SEM. 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ SEM 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ Příklad 1 VÝDAJE - 1. měsíc Kč P/N/Z Nájem 3 500 Kč Povinné/ Nutné Šalinkarta čtvrtletní (MHD) 685 Kč Nutné Doklady, kartička na bus, ČD 50 Kč Nutné Jízdné domů (např. 1 cesta

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Srovnání poskytování hypotečních úvěrů stavebními spořitelnami a hypotečními bankami v ČR

Srovnání poskytování hypotečních úvěrů stavebními spořitelnami a hypotečními bankami v ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání poskytování

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Sdělení HYPO stavební spořitelny a. s. č. 2 ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek stavebního spoření

Sdělení HYPO stavební spořitelny a. s. č. 2 ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek stavebního spoření A/ STAVEBNÍ SPOŘENÍ Dále uvedené podmínky se vztahují na všechny smlouvy o stavebním spoření uzavřené v HYPO stavební spořitelně a.s. bez rozdílu účinnosti : 1. Lhůta po změně smlouvy o stavebním spoření,

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 3 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 4 Textace na web: Ochrana osobních údajů... Chyba! Záložka

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání:

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání: Ž Á D O S T o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město 1. Žadatel fyzická osoba jméno a příjmení: trvalý pobyt: kontaktní telefon: rodné číslo: zaměstnání: adresa pro doručování písemností:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

Ţádost o předhypoteční úvěr

Ţádost o předhypoteční úvěr Číslo ţádosti: AO: ID: (doplní banka) A) ŢÁDOST 1. Základní údaje o ţadateli spoluţadateli ručiteli Příjmení a jméno, titul Rozenýá Rodné číslo Datum narození Ţádost o předhypoteční úvěr Ţadatel Spoluţadatel

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Pavlína Tomášková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Stavební spoření. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.25.notebook. September 04, 2013

Stavební spoření. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.25.notebook. September 04, 2013 Stavební spoření HOR_62_INOVACE_8.ZSV.25 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 3. 4. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Stavební spoření 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

Průvodce pojištěním vkladů

Průvodce pojištěním vkladů Průvodce pojištěním vkladů STRANA 2 Co je to FPV Kolik dostanete Víte, že Systém výplat Je váš vklad pojištěn? Otázky a odpovědi Pojištěné instituce Historie pojištění vkladů Co se bude dít, když... Další

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení Financing options for own building Rozkydalová Dana Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Smlouva o výhradním obchodním zastoupení

Smlouva o výhradním obchodním zastoupení Smlouva o výhradním obchodním zastoupení uzavřená ve smyslu ust. 652 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými smluvními stranami Obchodní zástupce: Bella Donna

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby movitostí pro fyzické osoby Údaje o novém klientovi: Přebírající klient Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců

Více

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah:

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah: NÁKUPY NA SPLÁTKY Obsah: > O nákupu na splátky > Výhody nákupu na splátky > Nákup na splátky je snadný, zabere vám pár minut > Podmínky pro získání úvěru a potřebné doklady > Pojištění schopnosti splácet

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Kdo může žádat o nákup na splátky?

Kdo může žádat o nákup na splátky? Homecredit U nás nakoupíte i bez peněz! Potřebujete novou kuchyňskou linku, pro děti nový psací stůl nebo kvalitní postel pro babičku a nemáte zrovna peněz nazbyt? Nevadí. Našim zákazníkům nabízímesplátkový

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. POROVNÁNÍ HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ S DALŠÍMI MOŢNOSTMI FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ POTŘEBY Lenka Ferancová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. POROVNÁNÍ HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ S DALŠÍMI MOŢNOSTMI FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ POTŘEBY Lenka Ferancová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní POROVNÁNÍ HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ S DALŠÍMI MOŢNOSTMI FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ POTŘEBY Lenka Ferancová Bakalářská práce 2011 Prohlášení Tuto práci jsem vypracovala

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY. Finanční matematika 13

HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY. Finanční matematika 13 HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY Finanční matematika 13 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Něm13

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více