I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby: Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby: Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91"

Transkript

1 Výroční zpráva Střední zdravotnické školy, Praha 10, Ruská 91, za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k , případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud nebylo stanoveno jinak) I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby: Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská Ředitelka školy: PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D., tel.: , statutární zástupce ředitele: MUDr. Marie Nejedlá tel.: , 3. Webové stránky právnické osoby 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita a. Střední zdravotnická škola, Ruská 91 cílová kapacita 700 žáků b. Školní jídelna výdejna, Ruská 91 cílová kapacita 200 žáků 5. Obory vzdělání Škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacit a oboru / progra mu SZŠ Ruská M/007 Zdravotnický asistent, denní 500 SZŠ Ruská M/007 Zdravotnický asistent, večerní 170 SZŠ Ruská M/005 Zdravotnické lyceum, denní 272 SZŠ Ruská H/002 Ošetřovatel/ka,denní 90 SZŠ Ruská M/008 Ortoticko-protetický technik, denní 60 SZŠ Ruská M/003 Sociální péče pečovatelská činnost 136 poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2009/2010 : J/004 Zubní instrumentářka Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Dříve škola nebo školské zařízení Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve školském rejstříku. Dříve součást školy. Školské zařízení = školské zařízení podle 7 zákona 561/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba

2 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): Střední zdravotnická škola Ruská 91, Praha 10 Pracoviště, na kterých praktikovali žáci ve školním roce Obory: Zdravotnický asistent, Ošetřovatel, Ortoticko - protetický technik, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4 Krč Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/ 50, Praha 10 Ústřední vojenská nemocnice, U vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Střešovice Fakultní nemocnice v Motole, Praha 5, V Úvalu 84 Ortopedická protetika Praha, s.r.o., Kloknerova 1, Praha 4 ORTOTIKA s. r. o., U Pekařky 1, Praha 8, Ortopedické pomůcky, s. r. o., Jana Zajíce 12, Praha 7 Protetika, s. r. o., Papírenská 1, Praha 6 Ortopedické pomůcky JAMI, Tusarova 24, Praha 7 Léčebna Vršovice, Oblouková 837/7, Praha 10 Agentura Květa - Květa Répalová, domácí zdravotní péče, Náměstí Jiřího z Poděbrad č. 12, Praha 3 Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, Praha 2 Domácí péče Jarmila Hnilicová, Jahodová 91/1353, Praha 10 Domov pro seniory Malešice, Rektorská 577, Praha 10 Malešice 2

3 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Školní objekt je bezprostředně napojen na areál FNKV, což je z hlediska praktického i teoretického vyučování ideální. V budově je umístěna školní jídelna s výdejnou stravy. Prostorové podmínky vyhovují částečně cílové kapacitě školy, skladba odborných učeben odpovídá nárokům vzdělávacího programu. Pro všeobecně vzdělávací předměty je k dispozici učebna pro český jazyk, dějepis a estetickou výchovu, která je vybavena moderní audiovizuální technikou, dále dvě učebny výpočetní techniky, dvě odborné učebny cizích jazyků, učebna pro výuku přírodovědných předmětů s interaktivní tabulí, tělocvična s posilovnou a laboratoř přírodovědných předmětů. Odborná výuka je zajištěna v učebnách psychologie, somatologie a v pěti učebnách ošetřovatelství. Všemi studijními obory je využívána multimediální učebna se zabudovanou audiovizuální technikou, vizualizérem a diaprojektorem; dále je využíváno pět učeben s interaktivní tabulí. Velmi dobře vybavená knihovna a studovna s šestnácti pracovními místy u počítačů vytvářejí žákům dobré podmínky pro samostudium. Všechny tituly mají anotace. V knihovně pracuje 3 dny v týdnu knihovnice, která vede elektronickou evidenci výpůjček. V řadě učeben jsou k dispozici zpětné projektory. Všechny učebny byly nově vybaveny posuvnými tabulemi a stahovacími velkoplošnými promítacími plátny. Pro všechny vyučující je k dispozici pro výuku 7 notebooků, 3 přenosné dataprojektory a 2 zpětné projektory. Nově byly také pořízeny modely pro výuku ošetřovatelství a první pomoci z finančních prostředků, které škola získala výukou kurzů. Další didaktické pomůcky se podle finančních možností školy průběžně doplňují. 9. Školská rada (ustanovena ) Zdeňka Feitová předsedkyně, zástupce rodičů Ing. Marie Kousalíková zástupce zřizovatele Ing. Irena Ondráčková zástupce zřizovatele Mgr. Ilona Šiklová zástupce pedagogických pracovníků Ing. Ondrej Smitka zástupce pedagogických pracovníků Ondřej Mašík zástupce zletilých studentů 3

4 Škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte a. počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) , , ,72 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola celkem % z celkového počtu počet pedagogických pracovníků ped. pracovníků kvalifikovaných 64 84,21 nekvalifikovaných 12 15,79 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků poč et zaměření poč et účas tník ů Semináře 23 Domácí násilí, partnerské násilí 2 ROSA Právní aspekty povolání sestry Jak zvládat komunikační bariéry v pomáhající profesi Šikana ve školní třídě Cesty k modernímu ošetřovatelství Nevidomý ve zdravotnickém zařízení Ochrana reprodukčního zdraví Vzdělávání v ošetřovatelství a jeho perspektivy vzdělávací instituce 1 VFN + ČS 1 FN Brno 1 FN Motol 2 ČAS 1 ČAS + VFN 2 Spirála 2 ČAS 4

5 Genetická metoda čtení 1 ZŠ Dobřichovice Metody výuky pro ADH 1 ZŠ Dobřichovice Pozitivní zpětná vazba 1 NIDV Šikana ve školní třídě 10 DYS centrum Šikana 1 SZŠ Nové kompenzační pomůcky 1 Asociace polio Státní maturita z Němčiny 1 ZŠ Smíchov Matematika nově, moderně, interaktivně 2 Descartes v.o.s. Matematika na SŠ 1 Národní knihovna Začlenění cizinců do výuky 1 AUČcj Kvalita života 2 VOŠ a SZŠ Praha 4 Zákony a vyhlášky v práci sester 1 1.LF UK Praha Cesty k efektivní výuce - umění komunikace 1 NIDV Cesta ke kvalitě autoevaluace 1 NUOV Příroda Prahy 1 MHMP Enersol Vzděl. Agentura Kroměříž Kurzy 18 Studium - koordinátor ŠVP 1 INFRA Prevence syndromu vyhoření 1 VOŠSP Praha 10 Angličtina 1 SZŠ Autoevaluace 1 SŠ Praha 5 STM 1 SCIO Kurz pro zadavatele státních maturit 6 Cermat STM hodnotitel 9 Cermat + NIDV První pomoc 1 IDZP Brno Boj proti rasismu a nesnášenlivosti 2 Český Helsinský výbor Diabetologie a obezitologie 1 ČAS Komunikace 5 Národní rada osob se ZP 20. stol. očima Židů 1 Centropa + Žid. museum Nebyly jen Lidice 1 Památníky Lidice/Ležáky Komunikace s žáky se spec. vzdělávacími potřebami 1 Národní rada osob se ZP Jak vyučovat o holocaustu 1 Památník Terezín Letní škola historie 1 UK Praha Kurz jevištní řeči 1 Velký vůz o.s. Zdravotník zotavovacích akcí 1 ASZŠ Instruktor snowbordingu 1 FTVS UK doplňkové ped. studium 4 Ukončení studia na PeF UK, preventista 1 PeF UK Kvalifikační rozšiřující studium ON a ZSV 1 PeF UK Studijní obor Tv a sport 1 FTVS UK Navazující mgr. obor Rehabilitace - SP o postižené 1 ZSF JCU České Budějovice školský management 0 rozšiřování aprobace 0 jiné (uvést jaké) 19 Odborný pobyt v Německu 1 Partnerské organizace Školitel v akr. kurzu Komunikace s osobami se ZP 1 SZŠ Internacionale Deutschlehrertagung MSUN Den učitelů němčiny 1 SGUN Metodickko-jazyková akademie SGUN 09 + SGUN 10 2 SGUN 5

6 Historické exkurze formy Historická exkurze na Žatecko Konference Sestra jako žena Jak zvládat komunikační bariéry v pomáhající profesi Konference Inovace ve výuce Konference Využití software Mathematika na SŠ Konference Jak zvládat komunikační bariéry + EQ Školitel v akr. kurzu Zákl. norma zdr.znalostí pro PP Konference Den ošetřovatelství Mezinárodní konference VS Liberecké psychologické dny Konference Evropské ošetřovatelství ACES Akademy konference Školitel v akr. kurzu Zdravotník zotavovacích akcí 1 Asociace učitelů dějepisu 2 Asociace učitelů dějepisu 2 MF a.s. 1 In line comunik., Brno 1 HYL s.r.o. 1 Elkan spol. s r.o. 1 ČAS 1 SZŠ 3 SZŠ MU Brno 1 SZŠ a VZŠ Liberec 1 FNKV + ČAS 1 ACES 2 SZŠ d. jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) celkem (fyzické osoby) 9 rodilý mluvčí Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 20 17,69 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet Semináře 1 Kurzy 1 jiné (uvést jaké) - Zaměření Jednotné účetnictví státu Hygienické požadavky ve stravování počet účastníků vzdělávací instituce 1 Klub ekonomů o.s. 2 MUDr. Čihalová, Kroměříž, akreditovaná lektorka hygieny 6

7 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře a VOŠ) (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů SŠ Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: 15 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 9 - sami ukončili vzdělávání: 13 - vyloučeni ze školy: 13 - nepostoupili do vyššího ročníku: 28 z toho nebylo povoleno opakování: 13 - přestoupili z jiné školy: 11 - přestoupili na jinou školu: 15 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 1. změna oboru: 5 2. přijetí do vyššího ročníku: 4 3. ukončení (ze strany školy): 14 b. vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů SŠ 5 84 Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: 5 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 7 - sami ukončili vzdělávání: 6 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 1) ukončení po uplynutí doby přerušení: 7 2) ukončení školou: 15 3) přijetí do vyššího ročníku: 7 7

8 kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele SŠ 23,5 6,2 b. vzdělávání při zaměstnání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele SŠ 16,8 3,5 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola SZŠ počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí

9 z celkového počtu žáků/studentů: SŠ Škola z celkového počtu žáků/studentů: SŠ Škola 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání prospělo s vyznamenáním 23 Neprospělo 25 opakovalo ročník 15 počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků/studentů 76,6 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta 117,12 z toho neomluvených 2,53 b. vzdělávání při zaměstnání prospělo s vyznamenáním 17 Neprospělo 1 opakovalo ročník 0 počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků/studentů 63,4 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta 91,17 z toho neomluvených 0 9

10 denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání škola denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání SŠ škola 5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií SŠ závěrečné zkoušky počet žáků, kteří konali zkoušku 18 0 z toho konali zkoušku opakovaně 1 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 4 0 prospěl s vyznamenáním 1 0 počet žáků, kteří byli hodnoceni : Prospěl 17 0 Neprospěl 0 0 maturitní zkoušky SŠ počet žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 18 1 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 9 2 prospěl s vyznamenáním 6 2 počet žáků, kteří byli hodnoceni : Prospěl Neprospěl

11 přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 (denní vzdělávání) Obor: 53 Zdravotnictví skupina oborů vzdělání kód, název 6. Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2010/2011 a. SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ (za každou skupinu oborů vzdělání vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa) počet přihlášek celkem 244 počet kol přijímacího řízení celkem 2 počet přijatých celkem 194 z toho v 1.kole 166 z toho ve 2.kole 27 z toho v dalších kolech - z toho na odvolání 1 počet nepřijatých celkem 113 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: ošetřovatel 9 obor: zdravotnický asistent - počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2010/2011 (z celkového počtu) 29 11

12 přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 (denní vzdělávání) Obor: 78 Obecně odborná příprava (zdravotnické lyceum skupina oborů vzdělání kód, název počet přihlášek celkem 112 počet kol přijímacího řízení celkem 2 počet přijatých celkem 50 z toho v 1.kole 38 z toho ve 2.kole 11 z toho v dalších kolech - z toho na odvolání 1 počet nepřijatých celkem 62 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: 10 obor: počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2010/

13 přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 (denní vzdělávání) Sociální péče pečovatelská činnost skupina oborů vzdělání kód, název počet přihlášek celkem 39 počet kol přijímacího řízení celkem 2 počet přijatých celkem 22 z toho v 1.kole 15 z toho ve 2.kole 7 z toho v dalších kolech - z toho na odvolání - počet nepřijatých celkem 17 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: 8 obor: počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2010/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Zkušenosti se začleňováním cizinců máme velmi dobré, dosud bylo dorozumění žáků v českém jazyce na vysoké úrovni a svými školními a mimoškolními aktivitami se nijak neliší od žáků české národnosti. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Zkušenosti se začleňováním žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky máme spíše pozitivní, většina žáků dostuduje zvolený obor. V ojedinělých případech se však přes veškerou snahu a spolupráci s výchovnou poradkyní, odborem sociální péče a pedagogicko-psychologickou poradnou nepodaří udržet žáka ve škole. Speciální třídy škola nezřizuje. 13

14 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Vzdělávání mimořádně nadaných žáků jsme zatím ve škole řešili pouze v souvislosti s provozováním vrcholového sportu. V těchto případech je povolován individuální vzdělávací plán, případně úpravy vzdělávacího režimu v období sportovního soustředění Ověřování výsledků vzdělávání V roce 2009/10 proběhla první část dvouletého cyklu vlastního hodnocení školy. Na jaře proběhlo dotazníkové šetření Mapa školy s cílem zamapovat školní klima vzájemné vztahy, postoje a představy rodičů, žáků a učitelů. V září 2009 proběhlo testování u prvních ročníků maturitních oborů (denní studium). Testy byly z ČJL, CL, MA a OSP. Výsledky testů jsou uloženy v osobní složce každého žáka. Ze strany žáků i rodičů není o tyto testy velký zájem. 11. Školní vzdělávací programy V průběhu školního roku 2009/10 se dopracovávaly školní vzdělávací programy oborů Zdravotnický asistent a Ošetřovatel. Oba programy vstoupily v platnost od a výuka podle ŠVP byla zahájena. Zároveň započaly práce na školních vzdělávacích programech oborů Zdravotnické lyceum, Ortoticko-protetický technik a Sociální péče. Byly vytvořeny učební plány a vyučující započali práce na přípravě osnov. ŠVP těchto oborů vstoupí v platnost od Koordinátorka přípravy ŠVP zahájila v dubnu 2010 e-learningový 250 hodinový kurz pro koordinátory, ukončen by měl být v únoru IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) Netýká se SZŠ 14

15 V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství V průběhu celého školního roku, podobně jako v minulých letech, poskytovala výchovná poradkyně našim žákům individuální konzultace, zaměřené především na pomoc při řešení školní neúspěšnosti a kázeňských přestupků. V některých případech se na ni obraceli studenti i se svými osobními problémy. Čtvrté ročníky informovala o možnostech studia na vyšších odborných i vysokých školách, také zajistila odbornou přednášku k tomuto tématu. S třídními učiteli pravidelně konzultovala výchovné a prospěchové problémy žáků. Nejtěsnější spolupráce byla s TU 1. a 2. ročníků. Ve třídách 1.A a 3.T řešila vztahy žáků ve třídě, protože ji TU informovaly o pravděpodobnosti výskytu šikany. Toto podezření řešila zadáním depistážních dotazníků šikany v jednotlivých třídách, jejich vyhodnocením s TU a následnými individuálními pohovory se žáky. Se třídou 3. T pracovala několikrát i skupinově. Těmito opatřeními se situace v obou třídách zlepšila a nebylo zapotřebí sáhnout k žádnému dalšímu výchovnému opatření. Dále pomáhala vedení školy řešit špatné vztahy mezi učiteli a třídami ( 2 případy). V tomto školním roce věnovala VP opět zvýšenou pozornost prevenci vzniku negativních jevů v třídních kolektivech. Pro první ročníky zorganizovala adaptační kurz, který se již stal na naší škole tradicí. Studenti se spolu s TU zúčastnili třídenního výjezdu, kde se pod vedením odborných instruktorů zúčastňovali nejen seznamovacích her, ale učili se týmově spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Ohlasy studentů i třídních učitelů byly opět velmi pozitivní, takže jej plánujeme i do budoucna. Je třeba také poznamenat, že na tento adaptační kurz se podařilo VP získat grant z Magistrátu HMP. Výchovná poradkyně se pravidelně zúčastňovala výchovných komisí. Na základě výsledků jednání si některé žáky zařazovala do své evidence a dále s nimi pracovala. Co se týká spolupráce s rodiči, zúčastnila se třídních schůzek 1.r., na kterých rodiče informovala o nabídce poradenských služeb na škole. Tyto informace rovněž poskytovala na Dnech otevřených dveří. Na žádost TU se zúčastňovala i individuálních pohovorů s rodiči. 15

16 Po celou dobu výchovná poradkyně pravidelně spolupracovala se školním psychologem, Mgr. Radovanem Slavíkem. Organizačně zajišťovala pro zájemce psychologické vyšetření v PPP a následnou schůzku, na které se žáci dozvěděli výsledky. V prvním pololetí proběhly v 1. ročnících besedy o správném učení, vedené psychologem. Pečovala o nástěnku výchovného poradenství ve 3. patře, kterou pravidelně aktualizovala. 2. Prevence sociálně patologických jevů 3x řešeno podezření na užívání a zneužívání návykových látek. Jednalo se o podezření na zneužívání marihuany a subutexu. Všichni byli šetřeni na podnět vyučujících ( neadekvátní jednání ve výuce nejčastěji TV a OSE) vše jsou prokázané buď se přiznali, že užívají či byli testováni na základě souhlasu rodičů nebo byli plnoletí. Všichni byli odesláni na konzultace s psychologem a museli navštívit terapeuta a přinést od něho potvrzení ev. telefonické spojení na možné konzultace preventisty s terapeutem. Ve škole je nyní jedna studentka s dohledem a jeden student s ukončenou terapií. Ostatní ukončili studium ze zdravotního či prospěchového důvodu. Studenti jsou monitorováni a informováni o řešení při výskytu drog a drog. závislosti. Na požádání jso jim poskytovány adresy terapeutů a psychologů. Během studia dostanou studenti propagační letáky a brožury s www. adresou. Během roku bylo ve třídách prováděno sociometrické šetření. Výsledek byl konzultován s třídním učitelem a výchovnou poradkyní. Jednotlivě třídy byly s hodnocením seznámeny. V rámci prevence rizikového chování každá třída podle ročníků absolvovala školení na dané téma. Útvar prevence Městské policie hl. m. Prahy - preventivní skupina SPJ nám zajistila její průběh a hodnocení 1. ročník Listina základních práv a svobod, AIDS a její prevence 2. ročník Sociálně patologické jevy, OPL jak je neznáte 3. ročník Kriminalita mladistvých, Bezpečí žen a dívek v Praze, Sebeobrana z pohledu zákona 4. ročník Základy právního vědomí Vybrané ročníky životní styl - Násilí ve vztazích teenagerů, AIDS jak předcházet nemoci, Zdravý 16

17 3. Ekologická výchova a environmentální výchova + Výchova k udržitelnému rozvoji Vzdělávací program EVVO je zapracován do ŠVP předmětů, ale uskutečňujeme jej hlavně prakticky. Jsme zapojeni do mezinárodního vzdělávacího projektu Enersol, zaměřeného na obnovitelné zdroje energie, nové technologie výroby energií a snižování emisí v dopravě. 6. ročníku projektu Enersol 2010 se zúčastnili Klára Jeníková s žákovským projektem Biomasa a Daniel Vysušil s projektem a vlastnoručně vyrobeným Modelem nízkoenergetického domu. Pražské kolo soutěže a současně vzdělávacího semináře se konalo v historických prostorách Obecního domu, pod záštitou M.Hl.m.Prahy. Do národního finále Enersol 2010 jsme nepostoupili. Naši žáci jsou každoročně vstřícní k účasti na ekologické olympiádě, pořadatelem je Český svaz ochránců přírody. Znalosti z biologie a ochrany přírody mají příležitost porovnat se znalostmi žáků jiných středních škol. Na 15.ročníku Ekologické olympiády reprezentovali naši školu Julie Kepková, Nikola Lukáčová a Kamil Jirásek. Propagaci, instrukce a výsledky aktivit z oblasti ekologické výchovy prezentuje nástěnka EVVO. 4. Multikulturní výchova Obor zdravotnický asistent: Strž Památník Karla Čapka Lidice Obor zdravotnické lyceum: Strž Památník Karla Čapka Lidice Veletržní palác Hradčany Okoř zámek Roztoky u Prahy 17

18 Sociální péče: Hrusice Veletržní palác Ortoticko-protetický technik : Strž Památník Karla Čapka Lidice Obor ošetřovatel : Hradčany Vyšehrad Exkurze předmětová komise psychologie 1.oš kavárna po tmě 3.B tyfloservis 4.V stacionář Akord 3.LB FNKV diabetologie (komunikace) Exkurze OSE a OSN Zdravotnický asistent: Denní studium: 1.A, 1.B - ošetřovací jednotka ve FNKV, centrální sterilizace 1.C, Oš - JednotkaFNKV, vzdušné lůžko FNKV, plastická chirurgie (zdravý živ. Styl), DD Praha 4, sterilizace FNKV 2.A, 2.B - exkurze na oddělení 2.C - exkurze barokomory v ÚLZ, Transfúzní stanice VFN, biochemická a hematologická laboratoř FNKV 2.D - FNKV-H4 (uložení léků), biochemická laboratoř FNKV 3.A, 3.B - Domov pro osoby se zdravotním postižením ( Sulická 15907/48) 3.C, 4.A, 4.B, 4.D - kardiochirurgie VFN, hematoonkologie VFN, akutní příjem Nemocnice na Františku. Večerní studium: 1.r., 2.r., 3.r., 4.r, 5.r. - Hospic Štrasburk, Fatima Třeboradice, hemodialýza VFN, ortopedie a rehabilitace Clinicum 18

19 Ošetřovatel: 1.r. - ošetřovací jednotka ORT.4. stanice, hospic Strassburg, kavárna Po Tmě 2.r. - exkurze Psychiatrie Bohnice, Exkurze DD Řepy Praha 6 3.r. - Kojenecký ústav v Krči, Ústav pro mentálně postižené 5. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Jako každoročně se v lednu uskutečnil lyžařský kurz v rakouském Lienzu, kterého se zúčastnilo 33 žáků 1. až 3. ročníků. V květnu se 24 žáků 1. až 3. ročníků zúčastnilo cyklistického kurzu. Ve dnech uspořádala škola ozdravný pobyt žáků v ESTARTIT /Španělsko/. Zúčastnilo se 52 žáků. 6. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Studenti se zapojili do sportovních soutěží ve florbalu a malé kopané v rámci POPRASKU a do soutěží pražských středních zdravotnických škol. Největšího úspěchu dosáhli právě v utkáních florbalových družstev SZŠ, chlapci i dívky obsadili 2. místo. 7. Soutěže Dne se konala soutěž v první pomoci, které se zúčastnili studenti mající v letošním školním roce tento předmět ve výuce. Jedna skupina studentů se později zúčastnila celostátní soutěže v první pomoci v Jihlavě. Kromě soutěžících se na soutěži podíleli i studenti, kteří zajišťovali modely pro vybrané situace a náhlé stavy v první pomoci. Při přípravě jsme vycházeli z modelových situací. Modelové situace si každé družstvo vylosovalo a po krátké přípravě předvedlo před porotou poskytnutí první pomoci. Každé družstvo si losovalo jednu modelovou situaci. Po absolvování soutěže porota vyhodnotila výsledky. První tři vítězná družstva obdržela dárkový balíček, ostatní drobné dárky, kterými jsme ocenili jejich účast a pomoc při přípravě soutěže. Dárkové balíčky byly hrazeny z rozpočtu SRP 19

20 Soutěž byla pro žáky přínosnou zkušenost a možností ověřit si své znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci. V průběhu školního byli na soutěž průběžně připravováni formou procvičování modelových situací. Soutěže Den psychologie se ve školním kola zúčastnilo 17 žáků; regionálního kola se účastnili 3 žáci. Celostátního kola se účastnila 1 žákyně, mezi prvními třemi se neumístila a další pořadí nebylo stanoveno. Dne se skupina 4 žáků naší školy zúčastnila celostátní recitační soutěž zdravotnických škol ve školním roce 2009/2010. Celkový počet účastníků byl přes 30 soutěžících. Z našich žáků byl oceněn Daniel Muravjev, získal Cenu poroty za mimořádný výkon. I ostatní naši žáci předvedli skvělé výkony, které publikum ocenilo potleskem. Žáci byli po celou cestu velmi kultivovaní, pěkně reprezentovali naši školu i Prahu. 8. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Každoroční ozdravný pobyt u moře se uskutečnil v termínu Tentokrát odjely dva plné autobusy do španělského přímořského letoviska Estartit. Studenti se věnovali samozřejmě koupání, procházkám a sportu. K velkým zážitkům patřila návštěva Barcelony. Odborný pobyt v německém Dortmundu se realizoval od Na jeho uskutečnění se podílel nadační fond MHMP Cesta za vzděláním a výbor HV SRPŠ. Odborný pobyt byl připraven ve spolupráci se Zdravotnickou školou Pflegeschule Dortmund-Süd und Schwerte GmbH. Vedení této školy pověřilo doprovodem naší skupiny Dipl. pedagoga pana Tobiase Strippela. Díky kontaktům školy se uskutečnila např. návštěva Josef Hospital Dortmund Hörte a Marienkrankenhaus Schwerte. Naši studenti se prezentovali divadelní scénkou a módní přehlídkou zdravotnických uniforem.. Cesta se uskutečnila menším autobusem Mercedes Benz, který byl při pobytu k dispozici. S ohledem na rozpočet se bydlelo na statku poblíž Dortmundu v chráněné krajinné oblasti Radlerherberge Schwerte. Kontakt s touto školou pokračuje, v letošním měsíci červnu navštívilo SZŠ 70 studentů této školy s doprovodem. Dipl. pedagog Tobias Strippel z této školy vystoupí na naši konferenci s mezinárodní účastí dne v posluchárně 3. LF UK. 20

21 Další odborný pobyt se uskutečnil v termínu v termálních lázních Bad Pyrmont. S ohledem na lázeňskou taxu se skupina ubytovala v Jugendherberge blízkého historického města Hameln. Pobyt se uskutečnil za finančního přispění nadace Cesta za vzděláním MHMP a HV SRPŠ. Garantem pobytu byla ředitelka církevní zdravotnické školy Christophorus Gesundheits und Krankenpflegeschule des Ev.- Bathildiskrankenhaus. Součástí pobytu byla prohlídka lázeňského komplexu, exkurze v Diakonii Caritas, v Domově seniorů, Neurologické rehabilitační klinice a Rehabilitační klinice zaměřené na pohybový aparát. Dále byl zorganizován sedmidenní jazykový kurz v Anglii (podpořeno z grantu MHMP) a třítýdenní odborná stáž v Nizozemí ( podpořeno z grantu NAEP). Podrobnější informace včetně fotodokumentace lze nalézt na webových stránkách školy 9. Spolupráce právnické osoby s partnery Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4 Krč Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/ 50, Praha 10 Ústřední vojenská nemocnice, U vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Střešovice Fakultní nemocnice v Motole, Praha 5, V Úvalu 84 Ortopedická protetika Praha, s.r.o., Kloknerova 1, Praha 4 ORTOTIKA s. r. o., U Pekařky 1, Praha 8 Ortopedické pomůcky, s. r. o., Jana Zajíce 12, Praha 7 Protetika, s. r. o., Papírenská 1, Praha 6 Ortopedické pomůcky JAMI, Tusarova 24, Praha 7, Léčebna Vršovice, Oblouková 837/7, Praha 10, Agentura Květa - Květa Répalová, domácí zdravotní péče, Náměstí Jiřího z Poděbrad č. 12, Praha 3 Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, Praha 2 Domácí péče Jarmila Hnilicová, Jahodová 91/1353, Praha 10 Domov pro seniory Malešice, Rektorská 577, Praha 10 Malešice 21

22 10. Další vzdělávání realizované právnickou osobou PŘEHLED AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ V GESCI SZŠ školní rok2009 /2010 Název akce Odborný zástupce (gestor) Zpracovatel Lektoři, popř. spolupracovníci ( z řad pracovníků SZŠ) 1. Všeobecný sanitář (kvalifikační kurz akreditace MZ) Platnost do Sanitář pro pitevnu nebo pro autoptické oddělení (kvalifikační kurz akreditace MZ) Platnost do Sanitář pro zařízení lékárenské péče (kvalifikační kurz akreditace MZ) Platnost do Sanitář pro laboratoř a transfuzní oddělení (kvalifikační kurz akreditace MZ) Platnost do Sanitář pro operační sál (kvalifikační kurz akreditace MZ) Platnost do Zdravotník zotavovacích akcí (akreditace v systému DVPP MŠMT) Platnost do Mgr. Jana Šolcová Mgr. Jana Šolcová MUDr. Antonie Brejchová Mgr. Marie Krejsová Mgr. Jana Šolcová Alena Venderová PhDr. Ivanka Kohoutová Mgr. Hana Ulíková MUDr. Marie Nejedlá Mgr. Simona Bernardyová Mgr. Lenka Šolcová Mgr. Jana Šolcová Mgr. Jana Šolcová MUDr. Antonie Brejchová Mgr. Jana Šolcová PhDr. Ivanka Kohoutová Mgr. Hana Ulíková MUDr. Marie Nejedlá Mgr. Simona Bernardyová Mgr. Lenka Šolcová Mgr. Jana Šolcová Mgr. Jana Šolcová MUDr. Antonie Brejchová Mgr. Jana Šolcová PhDr. Ivanka Kohoutová Mgr. Hana Ulíková MUDr. Marie Nejedlá Mgr. Simona Bernardyová Mgr. Lenka Šolcová Mgr. Jana Šolcová Mgr. Jana Šolcová MUDr. Antonie Brejchová Mgr. Jana Šolcová PhDr. Ivanka Kohoutová Mgr. Hana Ulíková MUDr. Marie Nejedlá Mgr. Simona Bernardyová Mgr. Lenka Šolcová Mgr. Jana Šolcová Mgr. Jana Šolcová MUDr. Antonie Brejchová Mgr. Jana Šolcová PhDr. Ivanka Kohoutová Mgr. Hana Ulíková MUDr. Marie Nejedlá Mgr. Simona Bernardyová Mgr. Lenka Šolcová Alena Venderová Alena Venderová Alena Venderová Mgr. Pavla Hřebíková MUDr. Marie Nejedlá Mgr. Dana Ramešová Mgr. Helena Bredová 22

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha Střední zdravotnická škola Školní rok 2012 2013 (Secondary Nursing School - Krankenpflegeschule) Ruská 91, Praha 10 - Vinohrady www.szs-ruska.cz / tel.: 246 090 805 / fax: 246090835 PhDr. Ivanka Kohoutová,

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Výroční zpráva. Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2008/9

Výroční zpráva. Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2008/9 Výroční zpráva Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2008/9 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby: Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91 2.

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. říjen 2014 ředitelka školy Mgr. Pavla Šarapatková I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2006, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva o činnosti BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy podle rozhodnutí

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 19/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2008/2009 sestavená

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 200/20 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3. 8.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy, školského zařízení podle posledního

Více

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145 Výroční zpráva I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křížovnická 81/7,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121 19/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2012/2013 sestavená podle 10 odst. (3) zákona

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Název vzdělávacího programu : Výchova k reprodukčnímu zdraví 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Téma Název tématu Počet č. hodin 1. Pojem reprodukční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 1. Základní údaje 1.1 Přesný název školy Soukromé střední odborné učiliště kadeřnické

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

II. Pracovníci právnické osoby. interní. externí. přepočtení na plně zaměstnané. fyzické osoby celkem 2 1,8 20 13,6 2 0,2 24 13,8

II. Pracovníci právnické osoby. interní. externí. přepočtení na plně zaměstnané. fyzické osoby celkem 2 1,8 20 13,6 2 0,2 24 13,8 1. Taneční centrum Praha konzervatoř, obecně prospěšná společnost identifikátor právnické osoby: 600 005 780 IČ: 25 106 121 2. Ředitel a statutární zástupce: PhDr. Vlasta Schneiderová, Mgr. Pavla Königsmarková,

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Výroční zpráva sestavená podle 10 odst. (3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 V Praze dne Výroční zpráva za školní rok 20011/2012 I. Základní údaje o škole, školském

Více

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí Zdravotnictví I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená hlavním městem Prahou název počet lůžek obor Městská nemocnice následné péče, Praha 9 Vysočany 160 LDN následná péče Zřízená

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Scientia est potentia. Vědění je moc. Francis Bacon Základní informace ke Školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnické lyceum

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2011/2012 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010. I. Základní údaje o škole Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010 Zpráva je zpracována na základě pokynů MHMP dle Osnovy pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školních

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

Výroční zpráva Střední zdravotnické školy Praha 10, Ruská 91 2006/2007

Výroční zpráva Střední zdravotnické školy Praha 10, Ruská 91 2006/2007 Výroční zpráva Střední zdravotnické školy Praha 0, Ruská 9 2006/2007 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby: Střední zdravotnická škola, Praha 0, Ruská 9 2. Ředitelka školy: PhDr. Ivanka

Více

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17. Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17. Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013 V Praze dne 14.10.2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 V Hradci Králové, 9. 9. 2015, č.j. 1441/2015 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-489/15-S Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Výroční zpráva o škole za školní rok 2011/2012 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A ŠKVORECKÉHO LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Telefon 224 262 286 E mail: info@sgjs.cz

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více