OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1

2

3 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Snahou společnosti je zajistit pro její zákazníky nejvýhodnější podmínky k nákupu nebo prodeji elektrické energie a plynu. OBSAH 1. Identifikační a obecné údaje společnosti Základní údaje Charakteristika společnosti Orgány společnosti Ostatní skutečnosti Zpráva jednatele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Úvodní slovo Informace o výkonech a činnostech Finanční část Účetní závěrka Příloha účetní závěrky Zpráva auditora Dalkia Commodities CZ 1

4 1. Identifikační a obecné údaje společnosti Název společnosti: Dalkia Commodities CZ, s.r.o. Sídlo společnosti: Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ Právní forma: společnost s ručením omezeným Identifikační číslo: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka Datum vzniku: 25. října 1999 Základní kapitál: Kč Základní údaje 1.2. Charakteristika společnosti Společnost Dalkia Commodities CZ, s.r.o. (dále jen Dalkia Commodities), zahájila svou činnost v oblasti obchodu s elektrickou energií pod původním názvem CZECH-KARBON s.r.o. dne 1. října 2001 na základě strategického rozhodnutí představenstva KARBON INVEST a.s. Cílem bylo centralizovat a zefektivnit činnosti spojené s obchodem s elektrickou energií a jejím nákupem pro potřebu koncernu v rámci nových podmínek na liberalizovaném trhu s elektrickou energií. Dne 1. prosince 2008 se jediným společníkem firmy Dalkia Commodities stala společnost NWR Energy, a.s., která se 21. června 2010 stala akvizicí Dalkie Česká republika a nově nese název Dalkia Industry CZ, a.s. Od roku 2001 Dalkia Commodities v rámci skupiny původního vlastníka organizovala postupný přechod společností koncernu na status oprávněných zákazníků (s právem volby dodavatele) a postupně se vypracoval na výkonnou obchodní společnost, která získala rozsáhlé know-how v oblasti obchodu s elektrickou energií, a to i na mezinárodní úrovni. 2 Výroční zpráva 2012

5 S úzkým kolektivem zaměstnanců je Dalkia Commodities schopna v současné době zvládnout veškerá specifika, jež přináší obchodování na českém i zahraničním velkoobchodním trhu: zajišťování zahraničních přenosových kapacit, obchodování v energetických soustavách sousedních zahraničních operátorů (TenneT TSE, 50Hertz Transmission, SEPS a PSE-Operator SA) a v neposlední řadě prodej elektřiny koncovým zákazníkům s rozdílnými potřebami a objemy dodávek. Společnost v roce 2012 v rámci nákupu elektřiny využívala dodávek od tuzemských výrobců elektřiny včetně výrobců dodávajících elektřinu z obnovitelných a druhotných zdrojů, ale také od obchodníků tuzemských i zahraničních. V rámci zlepšení podmínek Dalkia Commodities souběžně zajišťovala dodávky z Polska po lince 110 kv do vyčleněného ostrova v České republice, který je součástí dolů společnosti OKD, a.s. Společnost v rámci své strategie využívá maximum nástrojů pro zajištění dostatečného množství likvidních produktů pro dodávky ve svém portfoliu. Patří k účastníkům POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE) a využívá aktivně i obchodní licenci na obchodování na vnitřním trhu Polské republiky, která poskytuje více možností při obchodování s polskými partnery a přeshraničním obchodování s Polskou republikou. Kromě zajištění výše zmíněných výhodných dodávek se nám dařilo snížit náklady na odchylky mezi sjednaným a skutečně odebraným množstvím elektrické energie, které tvoří významnou část ceny, a to zejména díky kvalitnímu systému predikce a velmi přesnému sjednávání odběrových diagramů svých odběratelů. 1. Identifikační a obecné údaje společnosti Pro obsluhu a řízení spotřeby elektrické energie využíváme špičkové informační technologie, např. ve formě vlastního speciálního informačního systému SAVS pro obsluhu konečných zákazníků, který zajišťuje sjednávání požadovaného množství elektřiny, automatické vyhodnocování spotřeby a obsluhu klienta až po fakturaci v systému efatep Orgány společnosti Jednatel: Ing. Pavel Luňáček 1.4. Ostatní skutečnosti Společnost Dalkia Commodities CZ, s.r.o. uzavřela s účinností od 1. ledna 2012 ovládací smlouvu podle 190b obchodního zákoníku s mateřskou společností Dalkia Industry CZ, a.s. jako osobou ovládající a v souladu s ustanovením odst. 9 66a obchodního zákoníku Zprávu o vztazích nezpracovává. Společnost Dalkia Commodities nemá žádnou organizační složku v zahraničí, nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje a po rozvahovém dni nenastaly žádné významné skutečnosti, které by měly vliv na její hospodaření. Společnost nemá k 31. prosinci 2012 v držení vlastní akcie a nevlastní žádný podíl v jiné společnosti. Dalkia Commodities CZ 3

6 2. Zpráva jednatele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 22.1 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, vážení obchodní partneři, dovolte mi předložit Vám výroční zprávu společnosti Dalkia Commodities za rok 2012, který celkově hodnotíme jako úspěšný. V roce 2012 jsme zdárně navázali na velmi dobré výsledky dosažené v roce 2011 a dále rozvíjeli své obchodní aktivity na trhu s elektrickou energií nejen v tuzemsku, ale i v okolních zemích. Portfolio našich zákazníků i nadále tvoří jak průmysloví odběratelé, tak zákazníci z oboru dopravy, školství i zdravotnictví. Důležitou aktivitou pro nás byl také výkup elektřiny z obnovitelných a druhotných zdrojů od nezávislých výrobců. Významnou událostí roku 2012 bylo získání licence na obchod s plynem, což nám do budoucna umožní nabídnout zákazníkům komplexní služby v oblasti dodávky energií. Ing. Pavel Luňáček Jednatel společnosti V následujícím roce 2013 budeme pokračovat v rozšiřování obchodních aktivit na energetickém trhu. Pevně věřím, že díky bohatým zkušenostem z domácích i zahraničních energetických trhů a se stabilním zázemím silné skupiny Dalkia, do které Dalkia Commodities od roku 2010 patří, budeme pro naše zákazníky žádaným profesionálním partnerem. Velice si vážím důvěry, kterou nám projevují naši obchodní partneři, děkuji jim za přízeň, kterou nám věnovali, a těším se na to, že úspěšná spolupráce bude pokračovat i v následujícím období. Dovolte mi na závěr poděkovat také zaměstnancům společnosti Dalkia Commodities za jejich přínos k výsledkům, přístup ke změnám a za jejich profesionální práci. 4 Výroční zpráva 2012

7 2.2 Informace o výkonech a činnostech Obchodní činnost Obchodní činnost společnosti Dalkia Commodities je zabezpečována dvěma základními úseky: Úsek Prodej konečným zákazníkům zabezpečuje prodej elektřiny konečným zákazníkům a zajišťuje pro ně kompletní servis. Úsek prodeje konečným zákazníkům v roce 2012 zajistil dodávky pro konečné zákazníky s celkovou roční spotřebou elektřiny ve výši 1,6 TWh, což je objem srovnatelný s rokem Aktuální portfolio konečných zákazníků společnosti v současnosti tvoří přes 330 odběratelů s odběrnými místy vybavenými měřením typu A, B i C, jejichž potřeby a objemy dodávek jsou velmi různorodé. Kromě tradičních partnerů zabývajících se těžbou uhlí a výrobou koksu obsluhovala společnost Dalkia Commodities i zákazníky z oblasti hutnictví, strojírenství, automobilového a potravinářského průmyslu, služeb, zdravotnictví apod. Pro konečné zákazníky zajišťujeme maximální servis na energetickém trhu. Klademe velký důraz na cenovou úroveň dodávek a kvalitní servis. Svým klientům poskytujeme mimo jiné i poradenství spojené s řízením spotřeby, technickými podmínkami připojení a dalšími aspekty, které v konečném důsledku ovlivňují náklady na zajištění elektřiny. Úsek Obchod s energiemi zajišťuje optimalizaci nákupního portfolia a operativní bilancování pozic portfolia společnosti a další rozvíjení obchodů v tuzemských a zahraničních přenosových soustavách. Hlavní činností úseku Obchod s energiemi je zajištění dodávek na velkoobchodním trhu pro pokrytí potřeb portfolia konečných zákazníků. Tato činnost zahrnuje nákup standardních i nestandardních produktů na velkoobchodním trhu a jejich optimalizaci pro zajištění dodávek pro portfolio konečných zákazníků, operativní dorovnávání v průběhu roku na krátkodobých trzích a na základě upřesňování predikce odběrového diagramu i řízení nákladů na odchylky na bilančním trhu. Kromě nákupu na velkoobchodním trhu pro zajištění dodávek konečným zákazníkům úsek realizuje i obchod s elektřinou s dalšími obchodními společnostmi na tuzemském trhu a okolních zahraničních trzích, a to zejména na základě operativního obchodování na krátkodobé bázi s využitím aktuálních pohybů na trhu s elektrickou energií. Součástí zahraničního obchodu je i zajištění rezervace nezbytných kapacit na jednotlivých přeshraničních profilech. Kromě tradičních velkých energetických společností jsme v roce 2012 dále rozvíjeli neméně důležitou spolupráci i s nezávislými výrobci elektřiny včetně výkupu z obnovitelných a druhotných zdrojů, kterým nabízíme možnost využít systému zelených bonusů v rámci podpory obnovitelných a druhotných zdrojů. V roce 2012 společnost vykoupila z obnovitelných a druhotných zdrojů 213,5 GWh, což oproti předchozímu roku 2011 představuje nárůst o 2,79 %. Portfolio konečných zákazníků dle velikosti jejich odběru za rok % 2. Zpráva jednatele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 47 % 1 % 5 % 6 % 23 % 17 % >100 GWh GWh GWh 5-10 GWh 1-5 GWh 0,1-1 GWh 0-0,1 GWh Dalkia Commodities CZ 5

8 Liberalizace trhu s elektrickou energií od roku 2001 s sebou přinesla postupně nutnost řešení požadavků různých segmentů zákazníků, díky tomu se Dalkia Commodities stala dodavatelem pro široké spektrum odběratelů. Mimo výše uvedené byla činnost společnosti v roce 2012 zaměřena především na zdokonalování poskytovaných služeb zákazníkům, konkrétně na: Zdokonalování nástrojů pro řízení rizik Společnost pravidelně vyhodnocuje obchodní a finanční rizika, a to zejména cenová, měnová a kreditní. Zavedli jsme a pravidelně vyhodnocujeme kreditní rating obchodních partnerů a zákazníků, využíváme aktivně formu zajištění pojištěním pohledávek, zajištění kurzového rizika a pravidelně aktualizujeme prognózy s ohledem na vývoj u konečných zákazníků. Dosažení maximální spokojenosti zákazníka Kvalitu vztahů se zákazníkem určuje do velké míry to, jak klient vnímá klíčové kompetence společnosti, jak velký podíl firma na obchodování zaujímá, jaká je konkurenceschopnost jeho cen, kvalita dalších doprovodných produktů, znalost zákazníkova podnikání, technická úroveň a intenzita vzájemných vztahů. Proto klademe velký důraz na zjišťování potřeb a požadavků spotřebitelů a vytváření atraktivní nabídky poskytovaných služeb pro jednotlivé cílové segmenty na trhu. Struktura tržeb v procentech za rok % obchodní společnosti koneční zákazníci 96 % 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Dodávka elektřiny konečným zákazníkům v TWh 1, 831 1, 845 1, 624 1, 649 1, 609 1, 619 1, Výroční zpráva 2012

9 Lidské zdroje V roce 2012 společnost zaměstnávala v průměru 8 zaměstnanců, jejichž věkovým průměrem je 39 let, všichni mají vysokoškolské vzdělání. Organizační struktura Valná hromada Jednatel Asistentka Úsek Prodej konečným zákazníkům Úsek Obchod s energiemi Úsek Ekonomika a administrativa 2. Zpráva jednatele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Dalkia Commodities CZ 7

10 3. Finanční část Účetní závěrka Rozvaha aktiva (nekonsolidovaná) k 31. prosinci 2012 v tis. Kč Minulé účetní Běžné účetní období období Označ. AKTIVA Řád. Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM (ř ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek (ř ) B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) B.I.1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 8. majetek 012 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) B.II.1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 8. majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 B.III. Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30) 023 B.III.1. Podíly ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Výroční zpráva 2012

11 Minulé účetní Běžné účetní období období Označ. AKTIVA Řád. Brutto Korekce Netto Netto a b c Půjčky a úvěry ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 C. Oběžná aktiva (ř ) C.I.. Zásoby (ř.33 až 38) 032 C.I.1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 038 C.II. Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47) C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57) C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62) C.IV.1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D.I. Časové rozlišení (ř ) D.I.1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období Finanční část Rozvaha pasiva (nekonsolidovaná) k 31. prosinci 2012 v tis. Kč Označ. PASIVA Řád. Běžné období Minulé období a b c 5 6 PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A.I. Základní kapitál (ř ) A.I.1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly ( ) Změny základního kapitálu 072 A.II. Kapitálové fondy (ř.74 až 78) A.II.1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Dalkia Commodities CZ 9

12 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností Rozdíl z přeměn společností 078 A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř ) A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy 081 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř ) A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let 084 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/ ) B. Cizí zdroje (ř ) B.I. Rezervy (ř. 88 až 91) 087 B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy 091 B.II. Dlouhodobé závazky (ř.93 až 102) B.II.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládaná nebo ovládající osoba Závazky podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky (ř.104 až 114) B.III.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládaná nebo ovládající osoba Závazky podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř ) 115 B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 118 C.I. Časové rozlišení (ř ) C.I.1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období Výkaz zisku a ztráty druhové členění (nekonsolidovaný) k 31. prosinci 2012 v tis. Kč Skutečnost v účetním období Označ. Text Číslo řádku běžném minulém a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř.01 02) II. Výkony (ř ) II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 II.3. Aktivace 07 B. Výkonová spotřeba (ř ) B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Výroční zpráva 2012

13 Skutečnost v účetním období Označ. Text Číslo řádku běžném minulém a b c Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21) III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2 Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24) 22 F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 F.2. Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření (ř ) VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř ) 33 VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření (ř ) Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q.1. splatná Q.2. odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) 55 S.1. splatná 56 S.2. odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) 58 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/ ) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/ ) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř ) Dalkia Commodities CZ 11

14 3.2 Příloha účetní závěrky 1. Obecné informace 1.1 Popis účetní jednotky název účetní jednotky: Dalkia Commodities CZ, s.r.o. identifikační číslo: sídlo: 28. října 3337/7, Ostrava Moravská Ostrava právní forma: Společnost s ručením omezeným předmět podnikání společnosti zahrnuje tyto činnosti: Obchod s elektřinou Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obchod s plynem základní kapitál: Kč Společnost je řízena jednatelem, který vykonává práci pro společnost na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele. 1.2 Založení společnosti Dalkia Commodities CZ, s.r.o. ( společnost ) je právnická osoba. Společnost vznikla dne 25. října 1999 pod názvem CZECH- KARBON s.r.o. a je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka Vlastnická struktura společnosti Jediným společníkem firmy Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je společnost Dalkia Industry CZ, a.s. se sídlem Zelená 2061/88a, Ostrava Mariánské Hory, PSČ Výroční zpráva 2012

15 1.4 Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období V uplynulém roce došlo k těmto změnám, které byly zapsány v obchodním rejstříku: Změna v předmětu podnikání ke dni 15. srpna 2012 byl jako předmět podnikání nově zapsán obchod s plynem. 1.5 Organizační struktura společnosti Za výkon a výsledky společnosti je odpovědný statutární orgán. Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 3. Finanční část 1.6 Statutární a dozorčí orgány společnosti k rozvahovému dni Jednatel: Ing. Pavel Luňáček 2. Účetní metody a obecné účetní zásady Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. 2.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek je evidován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Tento majetek je odepisován rovnoměrně do nákladů na základě předpokládané doby životnosti, nejdéle po dobu pěti let. Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč byl účtován přímo do nákladů a dále je veden pouze v operativní evidenci. Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje se ve prospěch účtu ostatních kapitálových fondů. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč se odpisuje jednorázově do nákladů a dále je veden pouze v operativní evidenci. Účetní odpisy jsou stanoveny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku: Kategorie majetku Metoda Doba odpisování v letech Dopravní prostředky Lineární 4 Jiný hmotný dlouhodobý majetek Lineární 3 První účetní odpis je proveden v měsíci následujícím po zařazení majetku do užívání. V případě vyřazení majetku z užívání je poslední účetní odpis účtován v měsíci, který předchází měsíci, ve kterém je předmětný majetek vyřazen. 2.2 Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti je vykazován ve výši zapsané v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo k rozvahovému dni zaregistrováno, je vykazováno jako změny základního kapitálu. Vklady přesahující základní kapitál se vykazují jako emisní ážio. Společnost dále vytváří zákonný rezervní fond. 2.3 Pohledávky Pohledávky jsou při vzniku oceněny jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu nebo vkladem se oceňují pořizovací cenou. Ocenění pochybných pohledávek je snižováno pomocí opravných položek. Dalkia Commodities CZ 13

16 Opravné položky k pohledávkám jsou vytvářeny na základě inventarizace, pokud se prokáže, že jejich ocenění neodpovídá reálnému stavu. Společnost stanoví opravné položky pro pochybné pohledávky podle vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků. V případě daňových opravných položek k pohledávkám postupuje podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v platném znění. 2.4 Časové rozlišení Ve výnosech (nákladech) příštích období je účtováno o nerealizovaných ziscích a ztrátách M2M (mark-to-market) z denního zúčtování s Energetickou burzou Praha, které vykazují kredit (debit) a vztahují se k uzavřeným smlouvám na dodávky elektřiny na příští období. Přeúčtování do výsledku hospodaření se provádí v okamžiku fyzické dodávky daného komoditního kontraktu. 2.5 Devizové operace Majetek a závazky pořízené v cizí měně jsou oceněny v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku. K rozvahovému dni se veškeré záznamy v účetních knihách přepočítávají na českou měnu denním kurzem vyhlášeným Českou národní bankou. Realizované kurzové zisky a ztráty jsou účtovány do nákladů, výnosů běžného roku. 2.6 Daň z příjmů Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné v první den účetního období a veškeré doměrky a vratky za minulá období. Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna. 2.7 Účtování o nákupech a prodejích elektřiny S ohledem na záměr společnosti dodávat elektřinu konečným zákazníkům jsou uzavřené komoditní kontrakty klasifikovány na Energetické burze Praha i na OTC (velkoobchodní trh) jako Own use kontrakty, tj. komoditní smlouvy, které byly uzavřeny za účelem koupě, prodeje nebo užívání komodity a u nichž se očekává, že budou vypořádány v rámci konečného dodání komodity konečným zákazníkům. Z tohoto titulu není na nákupní i prodejní komoditní kontrakty pohlíženo jako na finanční deriváty uzavřené za účelem spekulativního obchodování. 2.8 Finanční deriváty měnové Zajišťovací účetnictví V souladu s účetními předpisy platnými od roku 2004 se společnost rozhodla aplikovat zajišťovací účetnictví pro vykazování dopadů ze zajištění měnových rizik. Deriváty Společnost používá zajišťovací deriváty (měnové forwardy) sloužící k omezení kurzových rizik spojených s platbami v cizí měně. Zajišťovací deriváty jsou vykazovány v reálné hodnotě. Zajištění je plně v souladu se strategií mateřské společnosti pro řízení rizik. Při aplikaci zajišťovacího účetnictví společnost postupuje podle českého účetního standardu pro finanční instituce č. 110 Deriváty. Realizovaná část finančních derivátů byla k rozvahovému dni zaúčtována výsledkově a nerealizovaná část byla zaúčtována jako oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků a je vykázána jako součást vlastního kapitálu. 14 Výroční zpráva 2012

17 2.9 Klasifikace záloh Společnost klasifikuje část záloh, u nichž se očekává jejich vypořádání v době delší než jeden rok od rozvahového dne, jako dlouhodobé Konsolidace V souladu s ustanovením 62 odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. je účetní závěrka zahrnuta do konsolidované účetní závěrky společnosti Dalkia Česká republika, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava. Její konsolidovaná účetní závěrka bude zveřejněna v souladu s ustanovením 62 odst. 3c) vyhlášky podle 21a zákona o účetnictví. 3. Finanční část 3. Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období V roce 2012 nedošlo k žádným změnám v oceňování, postupech odpisování a postupech účtování oproti předcházejícímu období. 4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 4.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) Software Celkem Pořizovací cena Zůstatek k Přírůstky Úbytky Zůstatek k Oprávky Zůstatek k Odpisy Oprávky k úbytkům Zůstatek k Zůstatková hodnota Zůstatková hodnota Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) Jiný dlouhodobý hmotný majetek Celkem Pořizovací cena Zůstatek k Přírůstky Úbytky Zůstatek k Oprávky Zůstatek k Odpisy Oprávky k úbytkům Zůstatek k Zůstatková hodnota Zůstatková hodnota Odpisy dlouhodobého hmotného majetku byly ukončeny v roce Společnost neeviduje dlouhodobý hmotný majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než hodnota uvedená v účetnictví. Společnost neeviduje hmotný majetek, který je zatížen zástavním právem. Společnost vlastní, mimo výše uvedené, drobný majetek evidovaný v operativní evidenci v celkové hodnotě tis. Kč ( tis. Kč). 5. Najatý majetek Společnost neměla v roce 2012 ani v roce 2011 majetek pronajatý formou finančního leasingu. Společnost sídlí v pronajatých prostorech. Nájemné v roce 2012 činilo tis. Kč ( tis. Kč). Formou operativního pronájmu má společnost pronajato osobní vozidlo Škoda Octavia. Nájemné z tohoto titulu v roce 2012 činilo 192 tis. Kč ( tis. Kč). Dalkia Commodities CZ 15

18 6. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů 6.1 Dlouhodobé pohledávky Společnost eviduje k 31. prosinci 2012 dlouhodobé pohledávky z titulu poskytnutých záloh ve výši tis. Kč ( tis. Kč). Tyto zálohy představují maržové vklady a jistiny poskytnuté dodavatelům na finanční zajištění uzavřených obchodů s elektřinou a rezervaci kapacit. Dlouhodobé pohledávky představují kauce složené těmto společnostem (v tis. Kč): Zůstatek k Společnost OTE, a.s CAO Central Allocation Office GmbH (ČEPS, a.s.) Centrální depozitář cenných papírů SMP Net Ostatní Celkem Krátkodobé pohledávky Obvyklá doba splatnosti pohledávek dle smluv je stanovena na 14 dnů. Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí tis. Kč ( tis. Kč), ze kterých tis. Kč ( tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti. V roce 2012 byla vytvořena opravná položka k pochybným pohledávkám po splatnosti ve výši tis. Kč ( tis. Kč). 6.3 Krátkodobé závazky Obvyklá doba splatnosti závazků dle smluv činí 14 dnů. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů k 31. prosinci 2012 činí tis. Kč ( tis. Kč). Žádný z těchto závazků není po splatnosti. K 31. prosinci 2012 činil zůstatek přijatých záloh tis. Kč ( tis. Kč). Jedná se o závazky k odběratelům elektřiny, kteří v roce 2012 měli povinnost platit zálohy dle smlouvy o dodávkách. 7. Náklady příštích období Náklady příštích období k 31. prosinci 2012 ve výši tis. Kč ( tis. Kč) obsahují především již uhrazené poplatky za licenci na obchod s elektřinou, již uhrazené náklady na poplatky spojené se zobchodováním a zúčtováním komoditních kontraktů uzavřených na Energetické burze Praha na budoucí období a náklady na zaplacené poplatky České spořitelně, a.s. v souvislosti s obchody uzavřenými na příští období na Energetické burze Praha a zúčtování zisků a ztrát M2M (mark-to-market) s Energetickou burzou Praha v souladu s účetními postupy uvedenými v bodě Výnosy příštích období Výnosy příštích období k 31. prosinci 2012 ve výši 0 tis. Kč ( tis. Kč) obsahují zúčtování zisků a ztrát M2M (mark- to-market) s Energetickou burzou Praha v souladu s účetními postupy uvedenými v bodě Deriváty V souladu s účetními postupy popsanými v bodě 2.8 měla společnost k 31. prosinci 2012 otevřeny zajišťovací finanční deriváty v reálné hodnotě tis. Kč pohledávka ( tis. Kč závazek). Deriváty jsou vykázány v řádku Jiné pohledávky (2011 Jiné závazky). 10. Vlastní kapitál V roce 2012 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu: (v tis. Kč) Základní kapitál Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Zákonný rezervní fond Nerozdělený zisk minulých let Výsledek hospodaření běžného období Zůstatek k Zůstatek k Příděly fondům 1 1 Změna reálné hodnoty derivátů Výplata podílu na zisku Zisk za rok Zůstatek k Výroční zpráva 2012

19 Jediný společník společnosti Dalkia Commodities CZ, s.r.o., tj společnost Dalkia Industry CZ, a.s., v působnosti valné hromady schválil svým usnesením dne 27. března 2012 řádnou účetní závěrku za období roku 2011 a rozhodl o rozdělení zisku za rok Ke dni sestavení účetní závěrky nebylo rozhodnuto o rozdělení zisku za rok Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 323 tis. Kč ( tis. Kč), ze kterých 226 tis. Kč ( tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 97 tis. Kč ( tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti. 3. Finanční část 12. Stát daňové závazky a dotace Daňové závazky činí tis. Kč ( tis. Kč), ze kterých tis. Kč ( tis. Kč) představuje závazek z daně z příjmů právnických osob, tis. Kč ( tis. Kč) představuje závazky z titulu ekologické daně z elektřiny a 124 tis. Kč ( tis. Kč) závazek z daně z příjmů fyzických osob. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti. 13. Informace o odměnách statutárním auditorům Informace o odměnách auditora jsou uvedeny v příloze konsolidované účetní závěrky konečného vlastníka společnosti. 14. Daň z příjmů 14.1 Splatná Splatná daň z příjmů zahrnuje výpočet daně za zdaňovací období 2012 ve výši tis. Kč ( tis. Kč), upřesnění odhadu daně za předešlé zdaňovací období ve výši 284 tis. Kč ( tis. Kč). Společnost v roce 2012 zaplatila zálohy na daň z příjmů ve výši tis. Kč ( tis. Kč). K 31. prosinci 2012 vykazuje závazek vůči státu z titulu daně z příjmů právnických osob ve výši tis. Kč ( tis. Kč) Odložená daň Odložená daň byla vypočtena v souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2.6. Odložená daň (v tis.kč) Pohledávky Závazky Rozdíl Dlouhodobý hmotný majetek 3 3 Pohledávky Přecenění majetku a závazků proti vlastnímu kapitálu Ostatní dočasné rozdíly Odložená daňová pohledávka/ (závazek) Informace o tržbách Údaje o tržbách (v tis. Kč) Prodej elektrické energie konečným zákazníkům Prodej elektrické energie obchodníkům Tuzemsko Evropa Celkem Osobní náklady Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady v tis. Kč: 2012 Počet Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady a zdravotní pojištění Zaměstnanci Vedoucí pracovníci Celkem Dalkia Commodities CZ 17

20 2011 Počet Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady a zdravotní pojištění Zaměstnanci Vedoucí pracovníci Celkem Společnost je řízena přímo jednatelem, který ovšem není zaměstnancem Dalkia Commodities CZ, s.r.o. 17. Informace o spřízněných osobách a) V pohledávkách a závazcích, popsaných v bodech 6.2 a 6.3, jsou obsaženy následující zůstatky účtů týkající se vztahů k podnikům ve skupině v tis. Kč: Pohledávky k Závazky k Dalkia Česká republika, a.s OLTERM & TD Olomouc, a.s Dalkia Industry CZ, a.s Dalkia Powerline Sp. z o.o Celkem Pozn.: Údaje jsou uváděny včetně vytvořených dohadů a zaplacených záloh. b) Přehled vzájemných obchodů mezi společnostmi ve skupině je uveden v následující tabulce v tis. Kč: Tržby za rok Náklady za rok Dalkia Česká republika, a.s OLTERM & TD Olomouc, a.s Dalkia Industry CZ, a.s Dalkia Powerline Sp. z o.o Celkem Společnost neevidovala k 31. prosinci 2012 ani k 31. prosinci 2011 žádné půjčky od spřízněných osob. Společnost je zapojena v cash poolingu v rámci skupiny Dalkia v České republice. K 31. prosinci 2012 činila pohledávka za společností Dalkia Česká republika, a.s. z titulu cash poolingu částku tis. Kč ( tis. Kč). c) Faktický koncern Dne 9. listopadu 2011 byla mezi společností Dalkia Industry CZ, a.s. a společností Dalkia Commodities CZ, s.r.o. uzavřena smlouva o jednotném řízení (ovládací smlouva) na dobu určitou od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012, která byla po uplynutí platnosti automaticky prodloužena na dobu jednoho roku do 31. prosince Závazky nevykázané v rozvaze Z uzavřené smlouvy č. 66/2009/OZ s Dopravním podnikem města Brna,a.s., IČ vznikla společnosti povinnost poskytnout bankovní záruku ve výši tis. Kč na krytí rizika v případě nesplnění dodávek elektřiny. Bankovní záruka je vystavena Komerční bankou na období od 7. října 2011 do 31. ledna Další významné události K datu sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným významným následným událostem. 18 Výroční zpráva 2012

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. výroční zpráva 2011 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Naší snahou je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Ep energy trading výroční zpráva 2012 1

Ep energy trading výroční zpráva 2012 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Ep energy trading výroční zpráva 2012 1 Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 3 2. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI..............................................................

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele společnosti 6 Vrcholové orgány společnosti 8 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

2. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU 4. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDKU KONTROLNÍ ČINNOSTI

2. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU 4. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDKU KONTROLNÍ ČINNOSTI energie bez hranic 1. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 2. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU 3. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 4. ZPRÁVA DOZORČÍ

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 26. 3. 2014. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 26. 3. 2014. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2013 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Výroční zpráva 2014. Siemens, s.r.o. siemens.cz

Výroční zpráva 2014. Siemens, s.r.o. siemens.cz Výroční zpráva 2014 Siemens, s.r.o. siemens.cz 2 OBSAH Úvodník 4 Úvodní slovo Strategie 5 Úvodní slovo Lidské zdroje 5 Úvodní slovo Životní prostředí 5 Úvodní slovo Výzkum a vývoj 5 Úvodní slovo Finanční

Více

Obsah. 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky

Obsah. 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 GE Money Auto Výroční zpráva 2010 Obsah 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky Zpráva

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více