Život s implantabilním kardioverter-defibrilátorem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Život s implantabilním kardioverter-defibrilátorem"

Transkript

1 Život s implantabilním kardioverter-defibrilátorem (ICD) Pomáháme vám žít plnohodnotnější život.

2 g ller life. Helping you live a fuller life. Helping fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller 4 life. Úvod Helping fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller life. Systém Helping ICD fe. Helping ller life. Helping you live a Baterie fuller ICD life. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping Pomáháme vám žít fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping fe. Helping plnohodnotnější you live a fuller life. Helping you live a fuller life. život. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping Jizva fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping 6 Srdce a jeho funkce Co je tachykardie? Co je to náhlá srdeční zástava? Léčba tachykardie pomocí defibrilace 10 Implantabilní kardioverter defibrilátor (ICD) Terapie pomocí ICD Denní kontrola pacientem Jak probíhá implantace defibrilátoru Následná péče a monitorování Dálkové monitorování 18 Defibrilátor v každodenním životě Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Předměty pro domácnost a zájmovou činnost Domácí magnety Komunikační a kancelářská technika Lékařské a stomatologické výkony Průmyslové mechanizované nářadí a zařízení Seznam předmětů pro domácnost a zájmovou činnost Seznam komunikační a kancelářské techniky Seznam lékařských a stomatologických výkonů 24 Volný čas a cestování Detektory proti krádežím a letištní bezpečnostní systémy 26 Identifikační karta přístroje ICD Kdy vyžaduje vaše ICD vaši plnou pozornost Jak postupovat v případě výstrahy Jak postupovat v případě výboje Jak postupovat v případě nehody 28 Otázky a odpovědi 32 Bližší pohled na mezinárodní společnost Medtronic 2 3

3 Úvod Pokud byla vám nebo někomu z vašich blízkých diagnostikována příliš rychlá srdeční činnost (tachykardie), srdeční infarkt nebo srdeční selhání, tato příručka vám pomůže pochopit stav vašeho srdce a možnosti jeho léčby. Příručka je navržena tak, aby vám poskytla základní informace o náhlé srdeční zástavě (SCA), implantibilních defibrilátorech a též o tom, co můžete očekávat před a po implantaci tohoto přístroje. Poskytněte tuto brožuru svým příbuzným! Tento informační přehled je určen pro vás, vaši rodinu a vaše přátele. Umožní vašim příbuzným, aby se cítili bezpečně s vědomím, že ICD přístroj pro vás bude vždy spolehlivým zdravotním partnerem v konkrétních naléhavých situacích.. Důvodem pro implantaci ICD je zpravidla život ohrožující porucha srdečního rytmu nebo krátká ztráta vědomí v důsledku výpadku srdeční činnosti. Tyto příhody jsou často důsledkem organického srdečního onemocnění, infarktu nebo onemocnění krevních cév v srdci; srdce pracuje bez kontroly tak rychle, že jeho činnost může být zpomalena pouze prostřednictvím vnější pomoci. Implantabilní defibrilátory jsou v současné době terapií první linie a nezbytnou součástí léčby život ohrožujících arytmií. ICD systém vás monitoruje po celou dobu, a proto vám poskytne klid a zbaví vás případných obav z náhlé srdeční zástavy. Závislost na přístroji v život ohrožující situaci může u mnoha lidí vyvolávat nervozitu a nepříjemné pocity. Tato reakce je zcela normální a plně pochopitelná. Není však důvod k obavám, dokonce i v případě, že jste ještě nezažil/a defibrilační výboj. V rozsáhlých studiích téměř všichni pacienti uvedli, že jsou vděční za defibrilátor. Po jeho první terapii si ověřili, že mu mohou věřit a cítí se s ním jistěji. Je důležité, abyste na ICD přístroj pohlížel/a nezaujatě a dobře jej přijímal/a. To znamená, že byste měl/a mluvit s jinými lidmi o svých zkušenostech s tím, jak přístroj funguje, co jste pozoroval/a a jaké události se přihodily. Měl/a byste si také uvědomit, že se můžete na přístroj a jeho bezpečné fungování spolehnout. Tato brožura objasňuje, jakým způsobem funguje ICD systém a jak může výrazně zlepšit kvalitu vašeho života. ICD se stane součástí vašeho srdce a v případě potřeby vám pomůže s obnovou srdečního rytmu. Doufáme, že vám brzy vrátí i vaši sebejistotu a osobní rytmus. G. Bergmann, MUDr., vysokoškolský pedagog 4 5

4 Srdce { Lidské srdce se nachází v hrudním koši pod hrudní kostí (sternum). Srdce je dutý sval, který čerpá krev do krevních cév. } Tímto způsobem zajišťuje zásobování celého těla kyslíkem a živinami. CO JE TACHYKARDIE? Tachykardie je stav, při kterém srdce bije příliš rychle. Zdravé srdce bije rychlostí 60 až 100 úderů za minutu a každou hodinu přečerpá přibližně 360 litrů krve. Srdeční frekvence se může zvyšovat při zátěži, stresu nebo strachu, taková reakce je však zcela normální. Při tachykardii srdce bije rychlostí více než 100 úderů za minutu a tepová frekvence může dosáhnout až 400 úderů za minutu bez konkrétního důvodu. Při této tepové frekvenci srdce není schopno efektivně čerpat krev do těla a mozku. Existují různé typy rychlých srdečních rytmů, které se mohou vyskytovat buď v horních oddílech (síních) nebo v dolních oddílech (komorách). Flutter síní a fibrilace síní začínají v horních srdečních oddílech. Komorová (ventrikulární) tachykardie a fibrilace komor začíná v dolních srdečních oddílech. CO JE TO NÁHLÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA? Náhlá srdeční zástava (SCA) je elektrická porucha srdečního rytmu, která vyvolává nebezpečně rychlé srdeční rytmy (fibrilace komor). Při tomto rychlém a nepravidelném srdečním rytmu nedochází ke stahům nebo čerpání krve, ale pouze ke chvění srdečního svalu. Jakmile srdce přestane čerpat krev, nemůže zásobovat tělo a mozek kyslíkem. Náhlá srdeční zástava může být život ohrožující, pokud není okamžitě zahájena léčba. Náhlá srdeční zástava patří mezi nejčastější příčiny úmrtí a má na svědomí více životů než rakovina prsu, AIDS nebo rakovina plic. Náhlá srdeční zástava není totéž co srdeční záchvat nebo infarkt, ačkoli tyto dva pojmy se často zaměňují. Srdeční infarkt patří mezi oběhové poruchy; je vyvolán blokádou krevních cév, které zásobují srdeční sval krví, a může vést k trvalému poškození srdečního svalu. HORNÍ ODDÍLY (SÍNĚ) SINUSOVÝ UZEL AV UZEL TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPEŇ SPODNÍ SRDEČNÍ ODDÍL (KOMORA) MITRÁLNÍ CHLOPEŇ SPODNÍ SRDEČNÍ ODDÍL (KOMORA) CO JE SRDEČNÍ SELHÁNÍ? Srdeční selhání je stav, při kterém je srdeční sval oslabený a není schopen účinně pumpovat krev a uspokojit potřeby organismu. 6 7

5 SRDCE LÉČBA TACHYKARDIE POMOCÍ DEFIBRILACE Nejúčinnějším způsobem, jak léčit tachykardii a SCA, je defibrilace. Defibrilace spočívá v dodání elektrického výboje do srdce, který obnoví normální srdeční činnost. Existují dvě základní formy defibrilace: Automatický externí defibrilátor (AED), je přenosné zařízení, které měří elektrickou aktivitu srdce. Je používán profesionálními záchranáři nebo běžnou veřejností k aplikaci výboje na srdce. Implantabilní defibrilátor neboli ICD je přístroj, který se implantuje pod kůži. Tento přístroj se používá k léčbě rychlých a nepravidelných rytmů. 8 9

6 Implantabilní kardioverter defibrilátor icd { } ICD SYSTÉM Implantabilní defibrilační systém se skládá z: Generátoru impulsů, který nepřetržitě monitoruje srdce a automaticky poskytuje léčbu pro korekci rychlých srdečních rytmů. Tenké elektrody, tj. měkké izolované vodiče o velikosti špagety. Elektrody přenášejí elektrický impuls z defibrilátoru do srdce a předávají informace o přirozené aktivitě srdce zpět do přístroje. V současné době je implantabilní defibrilátor velmi malé zařízení přibližně o velikosti krabičky od sirek. Implantabilní defibrilátor pracuje jako malý počítač. Po celý den získává z elektrod informace o rytmu srdce. Zejména zkoumá, zda není srdeční rytmus příliš rychlý nebo příliš pomalý, a zda srdce bije pravidelně nebo nepravidelně. V případě jakýchkoli odchylek od normálního rytmu se informace o těchto odchylkách uloží ve formě EKG záznamu (elektrokardiogram). Tyto údaje obsahují cenné informace pro vašeho lékaře. Shromážděné informace mohu být načteny pomocí programovatelného zařízení, které umožní lékaři, aby v případě potřeby provedl programové úpravy ICD. BATERIE ICD Energie potřebná pro funkci ICD pochází ze speciální baterie. Baterie v přístroji ICD má životnost šest až devět let. Skutečná životnost závisí na typu a frekvenci dodaných impulsů. ICD přístroj je schopen signalizovat vyčerpání baterií s dostatečným předstihem. Vzhledem k tomu, že baterie tvoří nedílnou součást ICD, musí být operačně vyměněno celé zařízení. Operatér udělá řez přes starou jizvu a vyjme starý přístroj. Elektrody jsou bezpečně upevněny a po jejich zkontrolování se připojí nový přístroj, který se vyzkouší a vloží do stávající kožní kapsy. Elektrody je třeba měnit jen ve výjimečných případech

7 IMPLANTABILNÍ KARDIOVERTER-DEFIBRILÁTOR (ICD) TERAPIE POMOCÍ ICD ICD nejenže sleduje poruchy rytmu, ale v případě potřeby provádí léčebné intervence. ICD nejprve vysílá do srdce slabé stimulační impulsy, které mají co nejšetrněji zastavit rozvíjející se arytmii. Tyto impulsy nejsou bolestivé a většina pacientů si jich vůbec nepovšimne. Pokud nelze tachykardii ukončit opakovanou stimulací, ICD vyšle jediný intenzivní proudový impuls, tzv. elektrický výboj. Taková situace však nastává spíše výjimečně. Tento elektrický výboj je synchronizován se srdečním rytmem, a v takovém případě je označován jako kardioverze. Pokud elektrický výboj nemůže být synchronizován se srdečním rytmem, např. při fibrilaci komor, označuje se jako defibrilace. Výboj uvolněný při kardioverzi či defibrilaci poskytuje spolehlivou ochranu proti srdeční zástavě. K aktivaci ICD rovněž dochází, pokud je srdeční frekvence příliš nízká (bradykardie). V takovém případě působí ICD jako normální kardiostimulátor.. Vzhledem k neustálému vývoji jsou nyní k dispozici různé ICD systémy pro celou řadu různých požadavků. Váš lékař vám poskytne podrobnější informace o různých systémech. DENNÍ KONTROLA PACIENTEM Denní samostatná kontrola ICD zaručuje vyšší bezpečnost. Během každé noci ICD kontroluje své funkční schopnosti, aniž by si této kontroly pacient povšiml. Pokud ICD zjistí v průběhu této kontroly nepravidelnost, vydá v určitém čase varování. Tento čas lze naprogramovat podle vašeho přání. Požádejte svého lékaře, aby vám doporučil čas, na který má být varování naprogramováno. Pokud již jste nebo se v budoucnu stanete součástí síťové služby CareLink a máte bezdrátový ICD přístroj, budete si moci doma instalovat CareLink monitor (nejlépe vedle lůžka). Při aktivaci výstrahy v důsledku výše uvedené nepravidelnosti ICD neprodleně zašle výstrahu na monitor, jakmile budete v dosahu 3-6 metrů od monitoru. Tato výstraha bude přenesena do sítě a o několik minut později bude možné zobrazit kompletně převedenou informaci na webové stránce CareLink na oddělení kardiologie vašeho zdravotnického zařízení (pro další informace o systému CareLink viz strana 15 Následná péče a monitorování ). Pokud nemáte bezdrátový ICD přístroj, bude informace o výstraze odeslána do zdravotnického zařízení v době, kdy provedete příští manuální přenos. Prosím, domluvte se s vaším zdravotnickým zařízením na čase pro manuální odesílání údajů, aby lékaři věděli, kdy se mají pokoušet o přístup k odeslaným údajům. Manuální převody lze provádět i v případě, že máte bezdrátové ICD

8 IMPLANTABILNÍ KARDIOVERTER DEFIBRILÁTOR (ICD) JAK PROBÍHÁ IMPLANTACE DEFIBRILÁTORU Implantace defibrilátoru nevyžaduje operaci na otevřeném srdci, a většina pacientů odchází domů do 24 hodin po výkonu. Před operací lze podat léky, po kterých je pacient spavý a cítí se pohodlně. Výkon se zpravidla provádí v lokální anestezii. V rámci implantace budou provedeny následující obecné kroky: V horní části hrudníku v oblasti těsně pod klíční kostí bude proveden drobný řez o délce 5 až 10 cm. Lékař zavede do srdce přes vhodnou žílu jednu nebo dvě elektrody, které budou následně připojeny k ICD. Dále bude naprogramováno nastavení defibrilátoru a bude provedena zkouška, zda zařízení pracuje správně a vyhovuje potřebám vaší léčby Defibrilátor bude vložen pod kůži a řez na hrudníku bude uzavřen. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller NÁSLEDNÁ life. Helping you live a fuller PÉČE life. Helping you A live MONITOROVÁNÍ a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you Váš live a fuller lékař life. Helping stanoví you live a fuller termíny life. Helping you live následných a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller kontrol. life. Helping you Při live a těchto fuller life. Helping kontrolách you live a fuller life. Helping byste you live a fuller měl/a life. Helping you live a Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller lékaře life. Helping informovat you live a fuller life. Helping o you symptomech, live a fuller life. Helping you live a fuller které life. Helping you live a se případně vyskytly během činnosti ICD, měl/a byste však zároveň využít příležitosti a položit lékaři všechny případné otázky a promluvit si s ním o vašich případných obavách či strachu. Kromě uvedených kontrol byste měl/a lékaře kontaktovat telefonicky nebo jej navštívit v určitých konkrétních situacích (viz kapitola Identifikační karta přístroje ICD Když vaše ICD vyžaduje vaši pozornost, strana 26). Návštěvy v rámci následného sledování umožňují důkladnou kontrolu defibrilátoru. Během těchto kontrolních návštěv může váš lékař: Ověřit stav baterie defibrilátoru Zkontrolovat elektrody a stanovit, jak pracují ve spojení s defibrilátorem a vašim srdcem Zkontrolovat nastavení defibrilátoru a ověřit, zda je přístroj naprogramován Helping you live správně a fuller life. Helping podle you potřeb live a fuller vaší life. léčby. Helping you live a fuller life. Helping yo Tento krok se provádí pomocí Helping you live programátoru, a fuller life. Helping you tj. malého live a fuller počítače, life. Helping you live a fuller life. Helping yo fuller life. Helping který you live je a umístěn fuller life. Helping v ordinaci you live vašeho a fuller life. Helping you live a fuller life. H Helping you live lékaře. a fuller life. Pomocí Helping you tohoto live a fuller programátoru life. Helping you live a fuller life. Helping yo fuller life. Helping lékař you live získá a fuller informace, life. Helping you které live jsou a fuller life. Helping you live a fuller life. H Helping you live uloženy a fuller life. Helping v defibrilátoru. you live a fuller Programátor life. Helping you live a fuller life. Helping yo fuller life. Helping dále you live umožňuje a fuller life. Helping lékaři, you aby live snadno a fuller life. Helping you live a fuller life. H prováděl změny nastavení defibrilátoru Helping you live fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping yo fuller life. Helping a you programové live a fuller life. úpravy Helping you vašeho live a fuller přístroje. life. Helping you live a fuller life. H Vedle kontrol u vašeho lékaře mohou provádět kontrolu vašeho přístroje i lékaři ze zdravotnického zařízení, a to prostřednictvím funkce dálkového monitorování. Dálkové monitorování může nahradit některé návštěvy, ale nikoli všechny. I přes uvedené kontroly může být nezbytné, aby lékař provedl fyzické vyšetření a upravil nastavení vašeho defibrilátoru nebo vaši medikaci

9 IMPLANTABILNÍ KARDIOVERTER DEFIBRILÁTOR (ICD) DÁLKOVÉ MONITOROVÁNÍ Síť Medtronic CareLink umožňuje odesílat informace uložené ve vašem implantovaném přístroji do zdravotnického zařízení pomocí pacientského monitoru CareLink, připojeného k pevné telefonní lince nebo k mobilnímu příslušenství Medtronic M-Link. Informace z vašeho přístroje jsou v takovém případě odeslány na zabezpečenou webovou stránku, kde k nim mají přístup pouze lékaři ze zdravotnického zařízení, kteří mohou kontrolovat informace o funkci vašeho srdce a přístroje. Síť CareLink umožňuje převést k vašemu lékaři stejné informace z vašeho přístroje, které by získal během vaší návštěvy v ordinaci. Informace z vašeho přístroje mohou být automaticky odeslány do zdravotnického zařízení prostřednictvím bezdrátového přenosu, dle plánu vašeho lékaře. Tento proces je tichý a obvykle probíhá v noci, tj. v době vašeho spánku. Váš přístroj lze navíc naprogramovat tak, aby automaticky informoval pracovníky zdravotnického zařízení o nepravidelné srdeční činnosti nebo o problémech s vaším přístrojem, včetně např. slábnoucí baterie. Poraďte se s lékařem o nejlepších možnostech, které jsou k dispozici pro léčbu vašeho onemocnění. Lékař vám rovněž vysvětlí, jak používat systém CareLink

10 Defibrilátor v každodenním životě { Po opuštění nemocnice si budete na přístroj několik měsíců zvykat. } Promluvte si o ICD přístroji s rodinou a přáteli, je možné, že se budete cítit bezpečněji. Hodnotnou pomoc mohou také poskytnout různé podpůrné skupiny a sdružení. Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách / foundationeurope. Většina pacientů si na ICD rychle zvykne. Pro tyto pacienty znamená ICD skutečné zlepšení kvality života. Jakmile se rána plně zhojí, nebude pro vás problém chodit na procházky, sportovat nebo se koupat. Pokud váš lékař nebude mít námitky, můžete pokračovat ve všech činnostech, které jste s oblibou provozoval/a před implantací. Většina pacientů s implantovaným ICD zvýší rozsah svých aktivit, protože je ICD zbaví strachu z bezmoci při výskytu arytmie. Namísto toho jim dodá pocit bezpečí a jistoty. ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) Defibrilátory jsou opatřeny ochrannými štíty, a většina přístrojů, které budete používat nebo s nimiž přijdete do styku, neovlivní normální funkci vašeho implantovaného přístroje. Nicméně, systémy, které generují nebo využívají elektrickou energii nebo které přenášejí bezdrátové signály mají kolem sebe elektromagnetické pole. Pokud se takové pole dostane příliš blízko k vašemu ICD a váš přístroj jej detekuje, může dané pole dočasně ovlivnit normální chod vašeho přístroje. Ke stejnému účinku může dojít, pokud dané zařízení není v dobrém technickém stavu nebo je nesprávně zapojeno, a způsobí tok elektrického proudu do vašeho těla. Každá z uvedených situací může dočasně způsobit, že váš přístroj aplikuje nepotřebnou léčbu nebo naopak odmítne aplikovat léčbu potřebnou. Doporučujeme používat pouze taková zařízení, která jsou v dobrém technickém stavu, a udržovat minimální vzdálenost mezi některými předměty a vašim ICD. Seznam položek, u nichž je zapotřebí zvýšená opatrnost, je uveden na konci této brožury. PŘEDMĚTY PRO DOMÁCNOST A ZÁJMOVOU ČINNOST Většina předmětů a zařízení pro domácnost a zájmovou činnost s velkou pravděpodobností nebude mít vliv na váš přístroj, pokud jsou v dobrém technickém stavu, používají se k určeným účelům a je dodržována doporučená vzdálenost. U položek, které přenášejí energii pomocí antény, je doporučeno dodržovat doporučenou vzdálenost mezi anténou a implantovaným přístrojem. DOMÁCÍ MAGNETY Většina elektromagnetických polí v domácím prostředí jen zřídka ovlivní funkce implantabilního defibrilátoru, přesto se doporučuje udržovat všechna zařízení obsahující magnety v dostatečné vzdálenosti (nejméně 15 cm) od defibrilátoru. Důvodem je, že v elektronice ICD je zabudován malý magneticky aktivní spínač. Přístroj je konstruován tak, že se tento spínač vypne, pokud se do jeho blízkosti dostane dostatečně silný magnet. V případě, že se vypne vnitřní spínač v implantabilním defibrilátoru, zabrání tím přístroji v aplikaci léčby. Někdy nemusí být jednoznačně zřejmé, zda dané zařízení obsahuje magnet. Pokud však používáte vybavení domácnosti ke stanoveným účelům a tato zařízení jsou řádně udržována, neměla by mít žádný vliv na implantovaný přístroj. Pokud omylem umístíte magnet příliš blízko k implantovanému přístroji, jednoduše dané zařízení odsuňte do patřičné vzdálenosti. Odstranění magnetu vrátí ICD do původního, normálního naprogramování

11 DEFIBRILÁTOR V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ Předměty pro domácnost a zájmovou činnost KOMUNIKAČNÍ A KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA Pokyny pro bezpečný provoz komunikační a kancelářské techniky uvádějí takové parametry, jako jsou vysílací výkon, frekvence a typ antény. U položek, které přenášejí bezdrátové signály pomocí antény, je doporučeno dodržovat doporučenou vzdálenost mezi anténou a implantovaným přístrojem. LÉKAŘSKÉ A STOMATOLOGICKÉ VÝKONY Mnohé lékařské výkony nemají vliv na váš přístroj. Určité léčebné procedury však mohou vést do těla elektrický proud, a mohou tak ovlivnit činnost implantovaného přístroje. Před absolvováním jakékoli lékařské procedury informujte ošetřujícího lékaře nebo stomatologa, že máte implantovaný přístroj. Lékař nebo stomatolog musí během lékařského nebo stomatologického ošetření a při předepisování léků dodržovat určitá pravidla, protože některé léky mohou mít vliv na srdeční rytmus. PRŮMYSLOVÉ MECHANIZOVANÉ NÁŘADÍ A ZAŘÍZENÍ Je důležité, aby vaše elektrické nářadí a vybavení bylo v dobrém technickém stavu, aby bylo správně zapojeno (pokud možno pomocí vidlice se třemi kolíky) a používáno v souladu s určeným použitím, které stanovil výrobce produktu. Doporučuje se, aby elektrická zařízení s napájecí šňůrou byla zapojena do elektrické zásuvky s proudovým chráničem (RCD). Nedoporučuje se používat řetězové pily a svářecí zařízení. Pokud používáte speciální nástroje nebo průmyslová zařízení (např. elektrické/mechanické vrtačky nebo pily, akumulátorové šroubováky, nabíječky autobaterií, generátory, atd.), zeptejte se lékaře, jaká preventivní opatření máte dodržovat. ŽÁDNÁ ZNÁMÁ RIZIKA Pokud je daná položka používána určeným způsobem a nachází se v dobrém technickém stavu, nejsou známa žádná rizika: TV CD / DVD / VHS přehrávač nebo rekordér Dálkové ovládání (CD,DVD přehrávač, TV, VHS) Žehlička Kuchyňské spotřebiče - malé a velké (mixér, otvírák na konzervy, lednice, sporák, topinkovač) Mikrovlnná trouba Myčka na nádobí Dálkové ovládání garážových vrat Nízkonapěťová vedení pro rezidenční oblasti Nabíječka baterií - baterie pro domácnost Holicí strojek - na baterie Elektrická deka Vyhřívaná podložka Hydromasážní vana Vzduchový filtr s ionizátorem Masážní křeslo / podložka Vysoušeč vlasů Solárium Osobní váha s analýzou tělesného tuku Informační náhrdelník pro lékařské účely Elektrická kytara MINIMÁLNÍ RIZIKO Udržujte vzdálenost alespoň 15 cm mezi předmětem a vaším implantovaným přístrojem: Elektrické kuchyňské spotřebiče - ruční (elektrický mixér nebo nůž) Holicí strojek - s napájecí šňůrou Elektrický zubní kartáček s nabíjecí základnou Vysavač - od motoru Vysoušeč vlasů - ruční Šicí stroj / overlock - od motoru Zařízení pro magnetoterapii Zařízení s radiovým ovládáním Malý magnet (magnet pro domácnost) Reproduktory Běžecký pás - od motoru Elektrické nákupní vozíky / golfové vozíky - od motoru ZVLÁŠTNÍ ZŘETEL Dodržujte minimálně doporučenou vzdálenost mezi předmětem a vaším implantovaným přístrojem: vzdálenost 30 cm: Automobil / motocykl - od komponent startovacího systému Elektrický plot / ohradník Elektronický plot pro zvířata - od zapuštěného vodiče a vnitřní antény Transformátor Vzdálenosti 60 cm: Indukční vařič Detektor kovů - od vyhledávací hlavy Nedoporučeno Elektrická váha s měřením tělesného tuku Magnetická matrace / polštář Břišní svalový stimulátor 20 21

12 DEFIBRILÁTOR V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ Komunikační a kancelářská technika Lékařské a stomatologické výkony ŽÁDNÁ ZNÁMÁ RIZIKA MINIMÁLNÍ RIZIKO ZVLÁŠTNÍ ZŘETEL ŽÁDNÁ ZNÁMÁ RIZIKA MINIMÁLNÍ RIZIKO ZVLÁŠTNÍ ZŘETEL Helping ller life. Helping fuller life. Helping ller life ller life. Helping you live a ller life. Helping you live a Pokud je daná položka Udržujte vzdálenost alespoň Dodržujte minimálně Pokud je daná položka Udržujte vzdálenost Dodržujte minimálně používána určeným 15 cm mezi předmětem doporučenou vzdálenost používána určeným alespoň 15 cm mezi doporučenou vzdálenost způsobem a nachází se v (anténou) a vaším mezi předmětem a vaším způsobem a nachází se v předmětem a vaším mezi předmětem a vaším dobrém technickém stavu, implantovaným přístrojem: implantovaným přístrojem: dobrém technickém stavu, implantovaným přístrojem: implantovaným přístrojem: nejsou známa žádná rizika: Mobilní telefon - 3 watty vzdálenost 30 cm: nejsou známa žádná rizika: Diagnostický ultrazvuk Zvláštní zřetel Stolní / přenosné počítače nebo méně - od antény Amatérské radiopřijímače, Akupunktura - bez (echokardiogram) - (prodiskutujte s lékařem): Fax Bezdrátová komunikace námořní radiopřijímače, elektrických stimulů nepřikládejte hlavu Transkutánní elektrická Kopírka zařízení (počítače, vysílačky Test kostní denzity (RTG) převodníku na horní část nervová stimulace (TENS) Tiskárna smartphony, wattů - od antény Helping you live Ultrazvukové a fuller life. Helping stanovení you live a fuller implantovaného life. Helping you zařízení live a fuller life. Svalové Helping stimulátory you live a fuller life. Helping Scanner - Globální sluchátka, modemy, Ruční radiostanice fuller life. Helping kostní you denzity live a fuller - na life. Helping you Léčebný live a fuller ultrazvuk life. Helping you live Radiační a fuller terapie life. Helping you live a fuller life poziční systém (GPS) Palm Pilot, routery, (CB) - 5 wattů nebo you live a fuller life. patě Helping nebo na you ruce live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping Zdravotnické you live a fuller prostředky, life. Helping you live a Pager - pouze přijímač dvousměrné pagery) méně - od antény Helping you live Monitor a fuller life. srdeční Helping frekvence you live a fuller life. Helping you live a fuller life. které Helping aplikují you proud live do a fuller těla life. Helping Radiopřijímač AM / FM Elektronické tablety Záložní zdroje (UPS) fuller life. Helping Zubní you vrtačky live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping Nedoporučeno Digitální hudební přehrávač (např. ipad ) Zubní ultrazvukový you live a fuller life. Helping you live a Vzdálenosti 60 cm: Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Vysokofrekvenční (ipod ) - bez vysílače Digitální hudební přehrávač scaler / cleaner Helping you live a fuller life. Helping Amatérské radiopřijímače, fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live (krátkovlnná) a fuller life. Helping nebo (ipod ) - s vysílačem Diagnostické rentgenové you live a fuller life námořní radiopřijímače, you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping mikrovlnná you live a diatermie Elektronické čtečky zařízení (fluoroskopie) fuller life. Helping you live a vysílačky Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. MRI Helping / MRA (pokud you live přístroj / čtecí zařízení Elektrokardiogram (EKG), a fuller life. Helping wattů - od antény fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live není a fuller určen life. k podmíněnému Domácí bezdrátová Naslouchací pomůcky (v Helping you live a fuller life you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping použití you live v MR). a fuller Předložte elektronika - od antény uchu nebo za uchem) life. Helping you live a Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. lékaři Helping identifikační you live kartu Bezdrátové regulátory Laserová chirurgie a fuller life. Helping fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live implantovaného a fuller life. Helping přístroje, (Videoherní konzole) Mamografie you live a fuller life you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping aby you posoudil, live a fuller zda je a bezdrátové vysílací Pozitronová emisní life. Helping you live a Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. váš Helping přístroj podmíněně jednotky sluchátek (tj. tomografie (PET) you live a fuller life. Helping fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live použitelný a fuller life. v MR, Helping v takovém bezdrátová TV sluchátka) Přístroj pro léčbu you live a fuller life případě byste mohl/a Amatérské radiopřijímače, you live a fuller life. spánkové Helping apnoe you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a absolvovat MR vyšetření) námořní radiopřijímače, Helping ller life. Helping Transuretrální ablace vysílačky - 3 watty nebo fuller life. Helping ller life jehlou (TUNA) méně - od antény ller life. Helping you live a OnStar technologie - od antény Nástěnné skenery bezpečnostních odznaků Indukční vysílací smyčky pro naslouchadla Helping ller life. Helping fuller life. Helping ller life ller life. Helping you live a Helping ller life. Helping fuller life. Helping ller life ller life. Helping you live a 22 Helping ller life. 23 Helping fuller life. Helping ller life

Život s kardiostimulátorem. Pomáháme vám žít plnohodnotnější život.

Život s kardiostimulátorem. Pomáháme vám žít plnohodnotnější život. Život s kardiostimulátorem Pomáháme vám žít plnohodnotnější život. Pokud byla vám nebo někomu z vašich blízkých diagnostikována pomalá srdeční činnost (bradykardie), tato příručka vám pomůže pochopit stav

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin High Blood Pressure Chronic kidney disease chapter 2 Chronické onemocnění ledvin je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění ledvin. Kromě toho může nedostatečně léčený vysoký krevní tlak vést k

Více

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Provozovatel: : Jaká je identifikace majitele vozidla, případně konkrétního vozidla? : Celý systém AVM je postaven na úplné anonymitě, což

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Clino Guard Bezpečnost bez omezení

Clino Guard Bezpečnost bez omezení Clino Guard Bezpečnost bez omezení Systémy péče o osoby se ztrátou orientace 02 03 Ochrana osob se ztrátou orientace Systém péče o osoby se ztrátou orientace Clino Guard od firmy Ackermann podstatně usnadňuje

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM, Praha Kardioverze Kardioverzí rozumíme výkon, který směřuje k obnovení normálního srdečního rytmu. Elektrická kardioverze

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

Alarm proti ztrátě- návod na použití

Alarm proti ztrátě- návod na použití Alarm proti ztrátě- návod na použití Hlídání mobilního telefonu Hlídání domácích mazlíčků Hlídání dětí Volná regulace a kontrola ve vzdálenosti 0-25 metrů (tato vzdálenost je aktuální, pokud mezi přijímačem

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku Transplantace ledvin Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč se provádí transplantace ledvin? Úspěšná transplantace je jediným řešením, jak se po selhání ledvin zbavit potřeby dialýzy. Po transplantaci

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

Rádce nově připojeného klienta Uvedení krabičky do provozu Krabičku jste obdrželi v deaktivovaném režimu. Krabičku vyndejte z obalu a stisknutím

Rádce nově připojeného klienta Uvedení krabičky do provozu Krabičku jste obdrželi v deaktivovaném režimu. Krabičku vyndejte z obalu a stisknutím představuje Rádce nově připojeného klienta Uvedení krabičky do provozu Krabičku jste obdrželi v deaktivovaném režimu. Krabičku vyndejte z obalu a stisknutím červeného tlačítka ji uveďte do provozu.

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2 Uživatelská příručka Xperia SmartTags NT1/NT2 Obsah Úvod...3 Začínáme...4 Zapnutí funkce NFC...4 Detekční oblast NFC...4 Použití aplikace Smart Connect ke správě značek...4 Použití zařízení Xperia SmartTags...5

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_07 Název materiálu: Evakuační zavazadlo Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

Impulzy pro dlouhý život

Impulzy pro dlouhý život Impulzy pro dlouhý život Léčba srdečního rytmu Příručka pro pacienta Impulzy pro dlouhý život s implantovatelným kardioverterem/defibrilátorem 363399--A BIOTRONIK SE & Co. KG Woermannkehre 1 12359 Berlin

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Praktické a bezpečnostní instrukce pro sběr laserových toneru a inkoustových cartridgí

Praktické a bezpečnostní instrukce pro sběr laserových toneru a inkoustových cartridgí Praktické a bezpečnostní instrukce pro sběr laserových toneru a inkoustových cartridgí 1) Které tonery a cartridge jsou sbírány? ANO: Všechny typy laserových toneru a inkoustových cartridgí používaných

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Gemifloxacin 1 and moxifloxacin SPC 4.3 Kontraindikace V preklinickém i klinickém hodnocení byly

Více

Lydia Zlepšená kompenzace s pumpou od 2011

Lydia Zlepšená kompenzace s pumpou od 2011 Lydia Zlepšená kompenzace s pumpou od 2011 CO MOHU UČINIT PRO TO, ABYCH S DIABETEM 1. TYPU DOSÁHLA ZDRAVÉHO PRŮBĚHU TĚHOTENSTVÍ? U žen s diabetem 1. typu vyžaduje průběh těhotenství nebo blížící se porod

Více

Systém pro zabezpečení garážových stání a dálkového otevírání vjezdových bran GEWA

Systém pro zabezpečení garážových stání a dálkového otevírání vjezdových bran GEWA Systém pro zabezpečení garážových stání a dálkového otevírání vjezdových bran GEWA Celý systém se skládá z několika částí (modulů) : 1. elektronické a mechanické zabezpečení společných prostor garážových

Více

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP)

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) 1. Obezitologie a. Vstupní konzultace 800,0 korun b. Kontrolní návštěva 400,0 korun Cena zahrnuje kompletní vyšetření, stanovení obsahu

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Řešení SIMU. pro Vaše garážová vrata NOVÉ POHONY OD SIMU

Řešení SIMU. pro Vaše garážová vrata NOVÉ POHONY OD SIMU Řešení SIMU pro Vaše garážová vrata NOVÉ POHONY OD SIMU Nedělejte kompromisy! Už nemusíte před vjezdem do garáže vystupovat z auta na frekventovanou silnici nebo do nepřízně počasí. Využívejte naplno všech

Více

Vliv zátěže na tepovou frekvenci

Vliv zátěže na tepovou frekvenci Vliv zátěže na tepovou frekvenci vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod K tomu, aby měl lidský organismus zajištěn dostatek energie k životu, potřebuje lidský organismus dostatečné

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad

Více

www.dtco.com Remote Download Device (DLD ) rychlé, pohodlné, úsporné Bezdrátový př enos prostřednictvím WLAN/GPRS

www.dtco.com Remote Download Device (DLD ) rychlé, pohodlné, úsporné Bezdrátový př enos prostřednictvím WLAN/GPRS www.dtco.com Remote Download Device (DLD ) rychlé, pohodlné, úsporné Bezdrátový př enos prostřednictvím WLAN/GPRS Co je DLD a jaké výhody mohou mít bezdrátové přenosy? Remote Download Device (DLD ) je

Více

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

3. Využití. 4. Specifikace

3. Využití. 4. Specifikace Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš GPS tracker 01. V tomto manuálu se dozvíte, jak zařízení správně používat. Přečtěte si tento manuál pečlivě dříve, než začnete zařízení používat. Informace a specifikace

Více

Komponenty systému RFID

Komponenty systému RFID Systém RFID Technologie radiofrekvenční identifikace (RFID) je nejrychlejší, nejsnadnější a nejefektivnější způsob pro vyhledávání, identifikaci a správu knihovních položek. Budete překvapeni, co může

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

Kompletní řešení pro Bluetooth hands-free a satelitní navigace.

Kompletní řešení pro Bluetooth hands-free a satelitní navigace. The full range Kompletní řešení pro hands-free a satelitní navigace. A corporation of Funkwerk AG EGO od Funkwerku. Posouvá hands-free systémy na novou úroveň. EGO. Telefonujte s volnýma rukama a cestujte

Více

Lékařské ošetření v Evropě. Na co musím dávat pozor?

Lékařské ošetření v Evropě. Na co musím dávat pozor? Lékařské ošetření v Evropě Na co musím dávat pozor? Úvod Od doby, kdy byly zrušeny hranice a se zavedením Eura, jsou nám evropští sousedé 1 mnohem blíže než dříve. Více a více lidí z pohraničních oblastí

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití GPS Mototrackeru je na uvážení majitele. GPS Mototracker je zařízení

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? 1.místo: nemoci srdce a cév A co náhlá smrt - nečekané úmrtí z plného zdraví? Bez předchozích příznaků-velmi často Co ji způsobuje: Závažné

Více

Ester, matka Guzmána Zlepšená kompenzace s pumpou od 2010 MÉ DÍTĚ S DIABETEM 1. TYPU

Ester, matka Guzmána Zlepšená kompenzace s pumpou od 2010 MÉ DÍTĚ S DIABETEM 1. TYPU Ester, matka Guzmána Zlepšená kompenzace s pumpou od 2010 MÉ DÍTĚ S DIABETEM 1. TYPU Většina rodičů dětí diagnostikovaných s diabetem 1. typu se zajímá o otázky typu: Proč se to stalo zrovna mému dítěti?

Více

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 1. Bezdrátové PIR čidlo aktivované pohybem (AM 552) Pasivní infračervené čidlo pohybu Držák na čidlo 2. Bezdrátové čidlo s možností upevnění na dveře a okna (AM 553) Zeď Dveře,

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT

lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT Ideáln lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT Ideáln lní medicína Nejkvalitnější Nejnovější poznatky vědy v v medicíně Nejdražší Dostupná medicína Běžná medicína

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy

Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy HIP video interkomy a IP paging systémy společnosti 2N umožní zvýšit

Více

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5"

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5 Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5" obj. č: 3273 Úvod: Tento produkt pracuje v pásmu o rozsahu ISM-2,4GHz a proto může být legálně používán po celém světě bez

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Obsah F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Obsah Kapitola 1: Začínáme...3 1.1 Správa registrace...4 1.2 Jak se lze ujistit, že je počítač chráněn...4 1.2.1 Ikony stavu ochrany...4

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

NOVĚ DIAGNOSTIKOVANÍ S DIABETEM 1. TYPU

NOVĚ DIAGNOSTIKOVANÍ S DIABETEM 1. TYPU Emily a Jane s pumpou od 2012 a 2011 NOVĚ DIAGNOSTIKOVANÍ S DIABETEM 1. TYPU Diagnóza diabetes 1. typu může působit jako šok a vést k mnoha otázkám, jako např.: Proč se to stalo právě mně? Jak se mi změní

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Dvě uši slyší lépe než jedno. Slyšet, jak je dáno od přírody

Dvě uši slyší lépe než jedno. Slyšet, jak je dáno od přírody Dvě uši slyší lépe než jedno Slyšet, jak je dáno od přírody Je čas slyšet Společnost Phonak patří mezi světovou elitu v oboru poslechové technologie. Ve svém sídle ve švýcarské Stäffě nedaleko Curychu

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK nikdy snadnější Vaše domácí zvíře má cukrovku Zjištění, že váš oblíbený pes či kočka má cukrovku, může být zpočátku šokující, avšak uvědomme

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

DSM Program na řešení problémů s obezitou

DSM Program na řešení problémů s obezitou DSM Program na řešení problémů s obezitou Profesionální kompresní systém pro podporu odvodňování Daesung Maref Co.,Ltd / Helen Kim (ext.2) Sales manager/overseas, Email: ds@dsmaref.com, TEL: 82 31 459

Více

296/2012 Sb. - poslední stav textu 296/2012 Sb. VYHLÁŠKA

296/2012 Sb. - poslední stav textu 296/2012 Sb. VYHLÁŠKA 296/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. září 2012 o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči)

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) care plan Co je systém CPA? Systém CPA Plan Programovému přístupu k péči se jinak říká také systém CPA. Systém CPA se stará o to, abyste

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

Broadway 2T. Stručný průvodce instalací

Broadway 2T. Stručný průvodce instalací Stručný průvodce instalací Broadway 2T Vítejte! Děkujeme Vám za zakoupení produktu PCTV Systems Broadway 2T. Postupujte podle pokynů tohoto stručného průvodce, abyste mohli rychle začít sledovat TV na

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

EMEGAR 2 mg potahované tablety Granisetronum

EMEGAR 2 mg potahované tablety Granisetronum Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls179441/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE EMEGAR 2 mg potahované tablety Granisetronum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Greencell zink-chloridové

Greencell zink-chloridové Ultra Plus Alkalické Alkalické baterie GP Ultra Plus využívají zdokonalených materiálů a výrobních postupů k tomu, aby poskytly spolehlivý a dlouhý provozní výkon v náročných přístrojích. Výkonnost těchto

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

Mobilní jednotka O2 Car Control

Mobilní jednotka O2 Car Control Mobilní jednotka O2 Car Control Obsah: 1. co je mobilní jednotka 2. popis fungování 3. obsah balení 4. aktivace a sledování jednotky 5. instalace 6. otestování 7. obsluha jednotky 1 1. Co je mobilní jednotka

Více

Inteligentní bydlení a asistivní technologie

Inteligentní bydlení a asistivní technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Inteligentní bydlení a asistivní technologie Jiří Chod chod@fel.cvut.cz http://fel.cvut.cz Lenka Lhotská lhotska@fel.cvut.cz http://cyber.felk.cvut.cz

Více

C.Scope Relay Android phone APP přijímá příchozí data a přidává GPS souřadnice, pokud je nastaveno

C.Scope Relay Android phone APP přijímá příchozí data a přidává GPS souřadnice, pokud je nastaveno Po mnoho let již C.Scope lokátory IS a Generátory signálu pomáhají svým uživatelům se vyvarovat úrazům díky přesnému zaměření polohy podzemních vedení a potrubí před započetím jakýchkoli výkopových prací.

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více