Život s implantabilním kardioverter-defibrilátorem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Život s implantabilním kardioverter-defibrilátorem"

Transkript

1 Život s implantabilním kardioverter-defibrilátorem (ICD) Pomáháme vám žít plnohodnotnější život.

2 g ller life. Helping you live a fuller life. Helping fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller 4 life. Úvod Helping fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller life. Systém Helping ICD fe. Helping ller life. Helping you live a Baterie fuller ICD life. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping Pomáháme vám žít fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping fe. Helping plnohodnotnější you live a fuller life. Helping you live a fuller life. život. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping Jizva fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping 6 Srdce a jeho funkce Co je tachykardie? Co je to náhlá srdeční zástava? Léčba tachykardie pomocí defibrilace 10 Implantabilní kardioverter defibrilátor (ICD) Terapie pomocí ICD Denní kontrola pacientem Jak probíhá implantace defibrilátoru Následná péče a monitorování Dálkové monitorování 18 Defibrilátor v každodenním životě Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Předměty pro domácnost a zájmovou činnost Domácí magnety Komunikační a kancelářská technika Lékařské a stomatologické výkony Průmyslové mechanizované nářadí a zařízení Seznam předmětů pro domácnost a zájmovou činnost Seznam komunikační a kancelářské techniky Seznam lékařských a stomatologických výkonů 24 Volný čas a cestování Detektory proti krádežím a letištní bezpečnostní systémy 26 Identifikační karta přístroje ICD Kdy vyžaduje vaše ICD vaši plnou pozornost Jak postupovat v případě výstrahy Jak postupovat v případě výboje Jak postupovat v případě nehody 28 Otázky a odpovědi 32 Bližší pohled na mezinárodní společnost Medtronic 2 3

3 Úvod Pokud byla vám nebo někomu z vašich blízkých diagnostikována příliš rychlá srdeční činnost (tachykardie), srdeční infarkt nebo srdeční selhání, tato příručka vám pomůže pochopit stav vašeho srdce a možnosti jeho léčby. Příručka je navržena tak, aby vám poskytla základní informace o náhlé srdeční zástavě (SCA), implantibilních defibrilátorech a též o tom, co můžete očekávat před a po implantaci tohoto přístroje. Poskytněte tuto brožuru svým příbuzným! Tento informační přehled je určen pro vás, vaši rodinu a vaše přátele. Umožní vašim příbuzným, aby se cítili bezpečně s vědomím, že ICD přístroj pro vás bude vždy spolehlivým zdravotním partnerem v konkrétních naléhavých situacích.. Důvodem pro implantaci ICD je zpravidla život ohrožující porucha srdečního rytmu nebo krátká ztráta vědomí v důsledku výpadku srdeční činnosti. Tyto příhody jsou často důsledkem organického srdečního onemocnění, infarktu nebo onemocnění krevních cév v srdci; srdce pracuje bez kontroly tak rychle, že jeho činnost může být zpomalena pouze prostřednictvím vnější pomoci. Implantabilní defibrilátory jsou v současné době terapií první linie a nezbytnou součástí léčby život ohrožujících arytmií. ICD systém vás monitoruje po celou dobu, a proto vám poskytne klid a zbaví vás případných obav z náhlé srdeční zástavy. Závislost na přístroji v život ohrožující situaci může u mnoha lidí vyvolávat nervozitu a nepříjemné pocity. Tato reakce je zcela normální a plně pochopitelná. Není však důvod k obavám, dokonce i v případě, že jste ještě nezažil/a defibrilační výboj. V rozsáhlých studiích téměř všichni pacienti uvedli, že jsou vděční za defibrilátor. Po jeho první terapii si ověřili, že mu mohou věřit a cítí se s ním jistěji. Je důležité, abyste na ICD přístroj pohlížel/a nezaujatě a dobře jej přijímal/a. To znamená, že byste měl/a mluvit s jinými lidmi o svých zkušenostech s tím, jak přístroj funguje, co jste pozoroval/a a jaké události se přihodily. Měl/a byste si také uvědomit, že se můžete na přístroj a jeho bezpečné fungování spolehnout. Tato brožura objasňuje, jakým způsobem funguje ICD systém a jak může výrazně zlepšit kvalitu vašeho života. ICD se stane součástí vašeho srdce a v případě potřeby vám pomůže s obnovou srdečního rytmu. Doufáme, že vám brzy vrátí i vaši sebejistotu a osobní rytmus. G. Bergmann, MUDr., vysokoškolský pedagog 4 5

4 Srdce { Lidské srdce se nachází v hrudním koši pod hrudní kostí (sternum). Srdce je dutý sval, který čerpá krev do krevních cév. } Tímto způsobem zajišťuje zásobování celého těla kyslíkem a živinami. CO JE TACHYKARDIE? Tachykardie je stav, při kterém srdce bije příliš rychle. Zdravé srdce bije rychlostí 60 až 100 úderů za minutu a každou hodinu přečerpá přibližně 360 litrů krve. Srdeční frekvence se může zvyšovat při zátěži, stresu nebo strachu, taková reakce je však zcela normální. Při tachykardii srdce bije rychlostí více než 100 úderů za minutu a tepová frekvence může dosáhnout až 400 úderů za minutu bez konkrétního důvodu. Při této tepové frekvenci srdce není schopno efektivně čerpat krev do těla a mozku. Existují různé typy rychlých srdečních rytmů, které se mohou vyskytovat buď v horních oddílech (síních) nebo v dolních oddílech (komorách). Flutter síní a fibrilace síní začínají v horních srdečních oddílech. Komorová (ventrikulární) tachykardie a fibrilace komor začíná v dolních srdečních oddílech. CO JE TO NÁHLÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA? Náhlá srdeční zástava (SCA) je elektrická porucha srdečního rytmu, která vyvolává nebezpečně rychlé srdeční rytmy (fibrilace komor). Při tomto rychlém a nepravidelném srdečním rytmu nedochází ke stahům nebo čerpání krve, ale pouze ke chvění srdečního svalu. Jakmile srdce přestane čerpat krev, nemůže zásobovat tělo a mozek kyslíkem. Náhlá srdeční zástava může být život ohrožující, pokud není okamžitě zahájena léčba. Náhlá srdeční zástava patří mezi nejčastější příčiny úmrtí a má na svědomí více životů než rakovina prsu, AIDS nebo rakovina plic. Náhlá srdeční zástava není totéž co srdeční záchvat nebo infarkt, ačkoli tyto dva pojmy se často zaměňují. Srdeční infarkt patří mezi oběhové poruchy; je vyvolán blokádou krevních cév, které zásobují srdeční sval krví, a může vést k trvalému poškození srdečního svalu. HORNÍ ODDÍLY (SÍNĚ) SINUSOVÝ UZEL AV UZEL TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPEŇ SPODNÍ SRDEČNÍ ODDÍL (KOMORA) MITRÁLNÍ CHLOPEŇ SPODNÍ SRDEČNÍ ODDÍL (KOMORA) CO JE SRDEČNÍ SELHÁNÍ? Srdeční selhání je stav, při kterém je srdeční sval oslabený a není schopen účinně pumpovat krev a uspokojit potřeby organismu. 6 7

5 SRDCE LÉČBA TACHYKARDIE POMOCÍ DEFIBRILACE Nejúčinnějším způsobem, jak léčit tachykardii a SCA, je defibrilace. Defibrilace spočívá v dodání elektrického výboje do srdce, který obnoví normální srdeční činnost. Existují dvě základní formy defibrilace: Automatický externí defibrilátor (AED), je přenosné zařízení, které měří elektrickou aktivitu srdce. Je používán profesionálními záchranáři nebo běžnou veřejností k aplikaci výboje na srdce. Implantabilní defibrilátor neboli ICD je přístroj, který se implantuje pod kůži. Tento přístroj se používá k léčbě rychlých a nepravidelných rytmů. 8 9

6 Implantabilní kardioverter defibrilátor icd { } ICD SYSTÉM Implantabilní defibrilační systém se skládá z: Generátoru impulsů, který nepřetržitě monitoruje srdce a automaticky poskytuje léčbu pro korekci rychlých srdečních rytmů. Tenké elektrody, tj. měkké izolované vodiče o velikosti špagety. Elektrody přenášejí elektrický impuls z defibrilátoru do srdce a předávají informace o přirozené aktivitě srdce zpět do přístroje. V současné době je implantabilní defibrilátor velmi malé zařízení přibližně o velikosti krabičky od sirek. Implantabilní defibrilátor pracuje jako malý počítač. Po celý den získává z elektrod informace o rytmu srdce. Zejména zkoumá, zda není srdeční rytmus příliš rychlý nebo příliš pomalý, a zda srdce bije pravidelně nebo nepravidelně. V případě jakýchkoli odchylek od normálního rytmu se informace o těchto odchylkách uloží ve formě EKG záznamu (elektrokardiogram). Tyto údaje obsahují cenné informace pro vašeho lékaře. Shromážděné informace mohu být načteny pomocí programovatelného zařízení, které umožní lékaři, aby v případě potřeby provedl programové úpravy ICD. BATERIE ICD Energie potřebná pro funkci ICD pochází ze speciální baterie. Baterie v přístroji ICD má životnost šest až devět let. Skutečná životnost závisí na typu a frekvenci dodaných impulsů. ICD přístroj je schopen signalizovat vyčerpání baterií s dostatečným předstihem. Vzhledem k tomu, že baterie tvoří nedílnou součást ICD, musí být operačně vyměněno celé zařízení. Operatér udělá řez přes starou jizvu a vyjme starý přístroj. Elektrody jsou bezpečně upevněny a po jejich zkontrolování se připojí nový přístroj, který se vyzkouší a vloží do stávající kožní kapsy. Elektrody je třeba měnit jen ve výjimečných případech

7 IMPLANTABILNÍ KARDIOVERTER-DEFIBRILÁTOR (ICD) TERAPIE POMOCÍ ICD ICD nejenže sleduje poruchy rytmu, ale v případě potřeby provádí léčebné intervence. ICD nejprve vysílá do srdce slabé stimulační impulsy, které mají co nejšetrněji zastavit rozvíjející se arytmii. Tyto impulsy nejsou bolestivé a většina pacientů si jich vůbec nepovšimne. Pokud nelze tachykardii ukončit opakovanou stimulací, ICD vyšle jediný intenzivní proudový impuls, tzv. elektrický výboj. Taková situace však nastává spíše výjimečně. Tento elektrický výboj je synchronizován se srdečním rytmem, a v takovém případě je označován jako kardioverze. Pokud elektrický výboj nemůže být synchronizován se srdečním rytmem, např. při fibrilaci komor, označuje se jako defibrilace. Výboj uvolněný při kardioverzi či defibrilaci poskytuje spolehlivou ochranu proti srdeční zástavě. K aktivaci ICD rovněž dochází, pokud je srdeční frekvence příliš nízká (bradykardie). V takovém případě působí ICD jako normální kardiostimulátor.. Vzhledem k neustálému vývoji jsou nyní k dispozici různé ICD systémy pro celou řadu různých požadavků. Váš lékař vám poskytne podrobnější informace o různých systémech. DENNÍ KONTROLA PACIENTEM Denní samostatná kontrola ICD zaručuje vyšší bezpečnost. Během každé noci ICD kontroluje své funkční schopnosti, aniž by si této kontroly pacient povšiml. Pokud ICD zjistí v průběhu této kontroly nepravidelnost, vydá v určitém čase varování. Tento čas lze naprogramovat podle vašeho přání. Požádejte svého lékaře, aby vám doporučil čas, na který má být varování naprogramováno. Pokud již jste nebo se v budoucnu stanete součástí síťové služby CareLink a máte bezdrátový ICD přístroj, budete si moci doma instalovat CareLink monitor (nejlépe vedle lůžka). Při aktivaci výstrahy v důsledku výše uvedené nepravidelnosti ICD neprodleně zašle výstrahu na monitor, jakmile budete v dosahu 3-6 metrů od monitoru. Tato výstraha bude přenesena do sítě a o několik minut později bude možné zobrazit kompletně převedenou informaci na webové stránce CareLink na oddělení kardiologie vašeho zdravotnického zařízení (pro další informace o systému CareLink viz strana 15 Následná péče a monitorování ). Pokud nemáte bezdrátový ICD přístroj, bude informace o výstraze odeslána do zdravotnického zařízení v době, kdy provedete příští manuální přenos. Prosím, domluvte se s vaším zdravotnickým zařízením na čase pro manuální odesílání údajů, aby lékaři věděli, kdy se mají pokoušet o přístup k odeslaným údajům. Manuální převody lze provádět i v případě, že máte bezdrátové ICD

8 IMPLANTABILNÍ KARDIOVERTER DEFIBRILÁTOR (ICD) JAK PROBÍHÁ IMPLANTACE DEFIBRILÁTORU Implantace defibrilátoru nevyžaduje operaci na otevřeném srdci, a většina pacientů odchází domů do 24 hodin po výkonu. Před operací lze podat léky, po kterých je pacient spavý a cítí se pohodlně. Výkon se zpravidla provádí v lokální anestezii. V rámci implantace budou provedeny následující obecné kroky: V horní části hrudníku v oblasti těsně pod klíční kostí bude proveden drobný řez o délce 5 až 10 cm. Lékař zavede do srdce přes vhodnou žílu jednu nebo dvě elektrody, které budou následně připojeny k ICD. Dále bude naprogramováno nastavení defibrilátoru a bude provedena zkouška, zda zařízení pracuje správně a vyhovuje potřebám vaší léčby Defibrilátor bude vložen pod kůži a řez na hrudníku bude uzavřen. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller NÁSLEDNÁ life. Helping you live a fuller PÉČE life. Helping you A live MONITOROVÁNÍ a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you Váš live a fuller lékař life. Helping stanoví you live a fuller termíny life. Helping you live následných a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller kontrol. life. Helping you Při live a těchto fuller life. Helping kontrolách you live a fuller life. Helping byste you live a fuller měl/a life. Helping you live a Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller lékaře life. Helping informovat you live a fuller life. Helping o you symptomech, live a fuller life. Helping you live a fuller které life. Helping you live a se případně vyskytly během činnosti ICD, měl/a byste však zároveň využít příležitosti a položit lékaři všechny případné otázky a promluvit si s ním o vašich případných obavách či strachu. Kromě uvedených kontrol byste měl/a lékaře kontaktovat telefonicky nebo jej navštívit v určitých konkrétních situacích (viz kapitola Identifikační karta přístroje ICD Když vaše ICD vyžaduje vaši pozornost, strana 26). Návštěvy v rámci následného sledování umožňují důkladnou kontrolu defibrilátoru. Během těchto kontrolních návštěv může váš lékař: Ověřit stav baterie defibrilátoru Zkontrolovat elektrody a stanovit, jak pracují ve spojení s defibrilátorem a vašim srdcem Zkontrolovat nastavení defibrilátoru a ověřit, zda je přístroj naprogramován Helping you live správně a fuller life. Helping podle you potřeb live a fuller vaší life. léčby. Helping you live a fuller life. Helping yo Tento krok se provádí pomocí Helping you live programátoru, a fuller life. Helping you tj. malého live a fuller počítače, life. Helping you live a fuller life. Helping yo fuller life. Helping který you live je a umístěn fuller life. Helping v ordinaci you live vašeho a fuller life. Helping you live a fuller life. H Helping you live lékaře. a fuller life. Pomocí Helping you tohoto live a fuller programátoru life. Helping you live a fuller life. Helping yo fuller life. Helping lékař you live získá a fuller informace, life. Helping you které live jsou a fuller life. Helping you live a fuller life. H Helping you live uloženy a fuller life. Helping v defibrilátoru. you live a fuller Programátor life. Helping you live a fuller life. Helping yo fuller life. Helping dále you live umožňuje a fuller life. Helping lékaři, you aby live snadno a fuller life. Helping you live a fuller life. H prováděl změny nastavení defibrilátoru Helping you live fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping yo fuller life. Helping a you programové live a fuller life. úpravy Helping you vašeho live a fuller přístroje. life. Helping you live a fuller life. H Vedle kontrol u vašeho lékaře mohou provádět kontrolu vašeho přístroje i lékaři ze zdravotnického zařízení, a to prostřednictvím funkce dálkového monitorování. Dálkové monitorování může nahradit některé návštěvy, ale nikoli všechny. I přes uvedené kontroly může být nezbytné, aby lékař provedl fyzické vyšetření a upravil nastavení vašeho defibrilátoru nebo vaši medikaci

9 IMPLANTABILNÍ KARDIOVERTER DEFIBRILÁTOR (ICD) DÁLKOVÉ MONITOROVÁNÍ Síť Medtronic CareLink umožňuje odesílat informace uložené ve vašem implantovaném přístroji do zdravotnického zařízení pomocí pacientského monitoru CareLink, připojeného k pevné telefonní lince nebo k mobilnímu příslušenství Medtronic M-Link. Informace z vašeho přístroje jsou v takovém případě odeslány na zabezpečenou webovou stránku, kde k nim mají přístup pouze lékaři ze zdravotnického zařízení, kteří mohou kontrolovat informace o funkci vašeho srdce a přístroje. Síť CareLink umožňuje převést k vašemu lékaři stejné informace z vašeho přístroje, které by získal během vaší návštěvy v ordinaci. Informace z vašeho přístroje mohou být automaticky odeslány do zdravotnického zařízení prostřednictvím bezdrátového přenosu, dle plánu vašeho lékaře. Tento proces je tichý a obvykle probíhá v noci, tj. v době vašeho spánku. Váš přístroj lze navíc naprogramovat tak, aby automaticky informoval pracovníky zdravotnického zařízení o nepravidelné srdeční činnosti nebo o problémech s vaším přístrojem, včetně např. slábnoucí baterie. Poraďte se s lékařem o nejlepších možnostech, které jsou k dispozici pro léčbu vašeho onemocnění. Lékař vám rovněž vysvětlí, jak používat systém CareLink

10 Defibrilátor v každodenním životě { Po opuštění nemocnice si budete na přístroj několik měsíců zvykat. } Promluvte si o ICD přístroji s rodinou a přáteli, je možné, že se budete cítit bezpečněji. Hodnotnou pomoc mohou také poskytnout různé podpůrné skupiny a sdružení. Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách / foundationeurope. Většina pacientů si na ICD rychle zvykne. Pro tyto pacienty znamená ICD skutečné zlepšení kvality života. Jakmile se rána plně zhojí, nebude pro vás problém chodit na procházky, sportovat nebo se koupat. Pokud váš lékař nebude mít námitky, můžete pokračovat ve všech činnostech, které jste s oblibou provozoval/a před implantací. Většina pacientů s implantovaným ICD zvýší rozsah svých aktivit, protože je ICD zbaví strachu z bezmoci při výskytu arytmie. Namísto toho jim dodá pocit bezpečí a jistoty. ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) Defibrilátory jsou opatřeny ochrannými štíty, a většina přístrojů, které budete používat nebo s nimiž přijdete do styku, neovlivní normální funkci vašeho implantovaného přístroje. Nicméně, systémy, které generují nebo využívají elektrickou energii nebo které přenášejí bezdrátové signály mají kolem sebe elektromagnetické pole. Pokud se takové pole dostane příliš blízko k vašemu ICD a váš přístroj jej detekuje, může dané pole dočasně ovlivnit normální chod vašeho přístroje. Ke stejnému účinku může dojít, pokud dané zařízení není v dobrém technickém stavu nebo je nesprávně zapojeno, a způsobí tok elektrického proudu do vašeho těla. Každá z uvedených situací může dočasně způsobit, že váš přístroj aplikuje nepotřebnou léčbu nebo naopak odmítne aplikovat léčbu potřebnou. Doporučujeme používat pouze taková zařízení, která jsou v dobrém technickém stavu, a udržovat minimální vzdálenost mezi některými předměty a vašim ICD. Seznam položek, u nichž je zapotřebí zvýšená opatrnost, je uveden na konci této brožury. PŘEDMĚTY PRO DOMÁCNOST A ZÁJMOVOU ČINNOST Většina předmětů a zařízení pro domácnost a zájmovou činnost s velkou pravděpodobností nebude mít vliv na váš přístroj, pokud jsou v dobrém technickém stavu, používají se k určeným účelům a je dodržována doporučená vzdálenost. U položek, které přenášejí energii pomocí antény, je doporučeno dodržovat doporučenou vzdálenost mezi anténou a implantovaným přístrojem. DOMÁCÍ MAGNETY Většina elektromagnetických polí v domácím prostředí jen zřídka ovlivní funkce implantabilního defibrilátoru, přesto se doporučuje udržovat všechna zařízení obsahující magnety v dostatečné vzdálenosti (nejméně 15 cm) od defibrilátoru. Důvodem je, že v elektronice ICD je zabudován malý magneticky aktivní spínač. Přístroj je konstruován tak, že se tento spínač vypne, pokud se do jeho blízkosti dostane dostatečně silný magnet. V případě, že se vypne vnitřní spínač v implantabilním defibrilátoru, zabrání tím přístroji v aplikaci léčby. Někdy nemusí být jednoznačně zřejmé, zda dané zařízení obsahuje magnet. Pokud však používáte vybavení domácnosti ke stanoveným účelům a tato zařízení jsou řádně udržována, neměla by mít žádný vliv na implantovaný přístroj. Pokud omylem umístíte magnet příliš blízko k implantovanému přístroji, jednoduše dané zařízení odsuňte do patřičné vzdálenosti. Odstranění magnetu vrátí ICD do původního, normálního naprogramování

11 DEFIBRILÁTOR V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ Předměty pro domácnost a zájmovou činnost KOMUNIKAČNÍ A KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA Pokyny pro bezpečný provoz komunikační a kancelářské techniky uvádějí takové parametry, jako jsou vysílací výkon, frekvence a typ antény. U položek, které přenášejí bezdrátové signály pomocí antény, je doporučeno dodržovat doporučenou vzdálenost mezi anténou a implantovaným přístrojem. LÉKAŘSKÉ A STOMATOLOGICKÉ VÝKONY Mnohé lékařské výkony nemají vliv na váš přístroj. Určité léčebné procedury však mohou vést do těla elektrický proud, a mohou tak ovlivnit činnost implantovaného přístroje. Před absolvováním jakékoli lékařské procedury informujte ošetřujícího lékaře nebo stomatologa, že máte implantovaný přístroj. Lékař nebo stomatolog musí během lékařského nebo stomatologického ošetření a při předepisování léků dodržovat určitá pravidla, protože některé léky mohou mít vliv na srdeční rytmus. PRŮMYSLOVÉ MECHANIZOVANÉ NÁŘADÍ A ZAŘÍZENÍ Je důležité, aby vaše elektrické nářadí a vybavení bylo v dobrém technickém stavu, aby bylo správně zapojeno (pokud možno pomocí vidlice se třemi kolíky) a používáno v souladu s určeným použitím, které stanovil výrobce produktu. Doporučuje se, aby elektrická zařízení s napájecí šňůrou byla zapojena do elektrické zásuvky s proudovým chráničem (RCD). Nedoporučuje se používat řetězové pily a svářecí zařízení. Pokud používáte speciální nástroje nebo průmyslová zařízení (např. elektrické/mechanické vrtačky nebo pily, akumulátorové šroubováky, nabíječky autobaterií, generátory, atd.), zeptejte se lékaře, jaká preventivní opatření máte dodržovat. ŽÁDNÁ ZNÁMÁ RIZIKA Pokud je daná položka používána určeným způsobem a nachází se v dobrém technickém stavu, nejsou známa žádná rizika: TV CD / DVD / VHS přehrávač nebo rekordér Dálkové ovládání (CD,DVD přehrávač, TV, VHS) Žehlička Kuchyňské spotřebiče - malé a velké (mixér, otvírák na konzervy, lednice, sporák, topinkovač) Mikrovlnná trouba Myčka na nádobí Dálkové ovládání garážových vrat Nízkonapěťová vedení pro rezidenční oblasti Nabíječka baterií - baterie pro domácnost Holicí strojek - na baterie Elektrická deka Vyhřívaná podložka Hydromasážní vana Vzduchový filtr s ionizátorem Masážní křeslo / podložka Vysoušeč vlasů Solárium Osobní váha s analýzou tělesného tuku Informační náhrdelník pro lékařské účely Elektrická kytara MINIMÁLNÍ RIZIKO Udržujte vzdálenost alespoň 15 cm mezi předmětem a vaším implantovaným přístrojem: Elektrické kuchyňské spotřebiče - ruční (elektrický mixér nebo nůž) Holicí strojek - s napájecí šňůrou Elektrický zubní kartáček s nabíjecí základnou Vysavač - od motoru Vysoušeč vlasů - ruční Šicí stroj / overlock - od motoru Zařízení pro magnetoterapii Zařízení s radiovým ovládáním Malý magnet (magnet pro domácnost) Reproduktory Běžecký pás - od motoru Elektrické nákupní vozíky / golfové vozíky - od motoru ZVLÁŠTNÍ ZŘETEL Dodržujte minimálně doporučenou vzdálenost mezi předmětem a vaším implantovaným přístrojem: vzdálenost 30 cm: Automobil / motocykl - od komponent startovacího systému Elektrický plot / ohradník Elektronický plot pro zvířata - od zapuštěného vodiče a vnitřní antény Transformátor Vzdálenosti 60 cm: Indukční vařič Detektor kovů - od vyhledávací hlavy Nedoporučeno Elektrická váha s měřením tělesného tuku Magnetická matrace / polštář Břišní svalový stimulátor 20 21

12 DEFIBRILÁTOR V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ Komunikační a kancelářská technika Lékařské a stomatologické výkony ŽÁDNÁ ZNÁMÁ RIZIKA MINIMÁLNÍ RIZIKO ZVLÁŠTNÍ ZŘETEL ŽÁDNÁ ZNÁMÁ RIZIKA MINIMÁLNÍ RIZIKO ZVLÁŠTNÍ ZŘETEL Helping ller life. Helping fuller life. Helping ller life ller life. Helping you live a ller life. Helping you live a Pokud je daná položka Udržujte vzdálenost alespoň Dodržujte minimálně Pokud je daná položka Udržujte vzdálenost Dodržujte minimálně používána určeným 15 cm mezi předmětem doporučenou vzdálenost používána určeným alespoň 15 cm mezi doporučenou vzdálenost způsobem a nachází se v (anténou) a vaším mezi předmětem a vaším způsobem a nachází se v předmětem a vaším mezi předmětem a vaším dobrém technickém stavu, implantovaným přístrojem: implantovaným přístrojem: dobrém technickém stavu, implantovaným přístrojem: implantovaným přístrojem: nejsou známa žádná rizika: Mobilní telefon - 3 watty vzdálenost 30 cm: nejsou známa žádná rizika: Diagnostický ultrazvuk Zvláštní zřetel Stolní / přenosné počítače nebo méně - od antény Amatérské radiopřijímače, Akupunktura - bez (echokardiogram) - (prodiskutujte s lékařem): Fax Bezdrátová komunikace námořní radiopřijímače, elektrických stimulů nepřikládejte hlavu Transkutánní elektrická Kopírka zařízení (počítače, vysílačky Test kostní denzity (RTG) převodníku na horní část nervová stimulace (TENS) Tiskárna smartphony, wattů - od antény Helping you live Ultrazvukové a fuller life. Helping stanovení you live a fuller implantovaného life. Helping you zařízení live a fuller life. Svalové Helping stimulátory you live a fuller life. Helping Scanner - Globální sluchátka, modemy, Ruční radiostanice fuller life. Helping kostní you denzity live a fuller - na life. Helping you Léčebný live a fuller ultrazvuk life. Helping you live Radiační a fuller terapie life. Helping you live a fuller life poziční systém (GPS) Palm Pilot, routery, (CB) - 5 wattů nebo you live a fuller life. patě Helping nebo na you ruce live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping Zdravotnické you live a fuller prostředky, life. Helping you live a Pager - pouze přijímač dvousměrné pagery) méně - od antény Helping you live Monitor a fuller life. srdeční Helping frekvence you live a fuller life. Helping you live a fuller life. které Helping aplikují you proud live do a fuller těla life. Helping Radiopřijímač AM / FM Elektronické tablety Záložní zdroje (UPS) fuller life. Helping Zubní you vrtačky live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping Nedoporučeno Digitální hudební přehrávač (např. ipad ) Zubní ultrazvukový you live a fuller life. Helping you live a Vzdálenosti 60 cm: Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Vysokofrekvenční (ipod ) - bez vysílače Digitální hudební přehrávač scaler / cleaner Helping you live a fuller life. Helping Amatérské radiopřijímače, fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live (krátkovlnná) a fuller life. Helping nebo (ipod ) - s vysílačem Diagnostické rentgenové you live a fuller life námořní radiopřijímače, you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping mikrovlnná you live a diatermie Elektronické čtečky zařízení (fluoroskopie) fuller life. Helping you live a vysílačky Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. MRI Helping / MRA (pokud you live přístroj / čtecí zařízení Elektrokardiogram (EKG), a fuller life. Helping wattů - od antény fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live není a fuller určen life. k podmíněnému Domácí bezdrátová Naslouchací pomůcky (v Helping you live a fuller life you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping použití you live v MR). a fuller Předložte elektronika - od antény uchu nebo za uchem) life. Helping you live a Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. lékaři Helping identifikační you live kartu Bezdrátové regulátory Laserová chirurgie a fuller life. Helping fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live implantovaného a fuller life. Helping přístroje, (Videoherní konzole) Mamografie you live a fuller life you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping aby you posoudil, live a fuller zda je a bezdrátové vysílací Pozitronová emisní life. Helping you live a Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. váš Helping přístroj podmíněně jednotky sluchátek (tj. tomografie (PET) you live a fuller life. Helping fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live použitelný a fuller life. v MR, Helping v takovém bezdrátová TV sluchátka) Přístroj pro léčbu you live a fuller life případě byste mohl/a Amatérské radiopřijímače, you live a fuller life. spánkové Helping apnoe you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a absolvovat MR vyšetření) námořní radiopřijímače, Helping ller life. Helping Transuretrální ablace vysílačky - 3 watty nebo fuller life. Helping ller life jehlou (TUNA) méně - od antény ller life. Helping you live a OnStar technologie - od antény Nástěnné skenery bezpečnostních odznaků Indukční vysílací smyčky pro naslouchadla Helping ller life. Helping fuller life. Helping ller life ller life. Helping you live a Helping ller life. Helping fuller life. Helping ller life ller life. Helping you live a 22 Helping ller life. 23 Helping fuller life. Helping ller life

Život s kardiostimulátorem. Pomáháme vám žít plnohodnotnější život.

Život s kardiostimulátorem. Pomáháme vám žít plnohodnotnější život. Život s kardiostimulátorem Pomáháme vám žít plnohodnotnější život. Pokud byla vám nebo někomu z vašich blízkých diagnostikována pomalá srdeční činnost (bradykardie), tato příručka vám pomůže pochopit stav

Více

Život s přístrojem pro srdeční resynchronizační terapii (CRT) Pomáháme vám žít plnohodnotnější život.

Život s přístrojem pro srdeční resynchronizační terapii (CRT) Pomáháme vám žít plnohodnotnější život. Život s přístrojem pro srdeční resynchronizační terapii (CRT) Pomáháme vám žít plnohodnotnější život. a fuller life. u live a fuller life. Helping you live a g you live a fuller life. u live a fuller life.

Více

MyCareLink MONITOR PACIENTA. Snadné spojení.

MyCareLink MONITOR PACIENTA. Snadné spojení. MyCareLink MONITOR PACIENTA Snadné spojení. O vzdálené monitoraci Vzdálená monitorace Vám byla doporučena Vaším lékařem, kterému poskytuje snadný přístup k informacím a umožňuje mu: Trvale kontrolovat

Více

Týká se i mě srdeční selhání?

Týká se i mě srdeční selhání? Týká se i mě srdeční selhání? Tato brožura vám může pomoci si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. Co je to srdeční selhání? Srdeční selhání sice může znít hrozivě, ale vlastně to znamená,

Více

MyCareLink MONITOR PACIENTA. Snadné spojení.

MyCareLink MONITOR PACIENTA. Snadné spojení. MyCareLink MONITOR PACIENTA Snadné spojení. O vzdálené monitoraci Vzdálená monitorace Vám byla doporučena Vaším lékařem, kterému poskytuje snadný přístup k informacím a umožňuje mu: Trvale kontrolovat

Více

Hemodynamický efekt komorové tachykardie

Hemodynamický efekt komorové tachykardie Hemodynamický efekt komorové tachykardie Autor: Kristýna Michalčíková Výskyt Lidé s vadami srdce, kteří během svého života prodělali srdeční infarkt, trpí zúženými věnčitými tepnami zásobujícími srdce

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Léčba druhé linie OAB

Léčba druhé linie OAB Informace pro pacienty Čeština 35 Léčba druhé linie OAB Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Někdy se může stát, že medikamentózní léčba je bez efektu. V tom případě existují i jiné metody.

Více

RF CONDUCTR MC Ovladatelný elektrodový katétr pro intrakardiální ablaci

RF CONDUCTR MC Ovladatelný elektrodový katétr pro intrakardiální ablaci RF CONDUCTR MC Ovladatelný elektrodový katétr pro intrakardiální ablaci Technická příručka Upozornění: Podle federálních / zákonů USA je výdej tohoto zařízení vázán na lékařský předpis. c VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.: 26 00 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

Kardiostimulátory. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Kardiostimulátory. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů Kardiostimulátory X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Kardiostimulátor kardiostimulátory (pacemakery) a implantabilní defibrilátory (ICD) jsou implantabilní

Více

Důležité informace k užívání přípravku Tasigna

Důležité informace k užívání přípravku Tasigna Důležité informace k užívání přípravku Tasigna Co je důležité vědět o přípravku Tasigna... Přípravek Tasigna je lék vydávaný pouze na lékařský předpis. Tasigna se používá k léčbě leukemie nazývané chronická

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ

RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ Celý manuál a záruční podmínky je možné nalézt na: http://consumer.inosat.com/manualmy_cz.pdf 1 NABÍJENÍ BATERIE Uživatel bude automaticky informován

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

2. téma Bezpečná práce s elektrickým zařízením

2. téma Bezpečná práce s elektrickým zařízením 2. téma Bezpečná práce s elektrickým zařízením 7 pravidel pro ochranu před úrazem elektrickým proudem Nelézt na sloupy a stožáry elektrického vedení a ani na transformátorové budky, nelézt na stromy v

Více

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin High Blood Pressure Chronic kidney disease chapter 2 Chronické onemocnění ledvin je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění ledvin. Kromě toho může nedostatečně léčený vysoký krevní tlak vést k

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

Obsah. Předmluva 10.

Obsah. Předmluva 10. Obsah Předmluva 10 1. Co je to elektrosmog? 14 Elektrická a magnetická pole jako činitele ovlivňující životní prostředí 16 Zatížení elektromagnetickým zářením neustále stoupá 22 Mikrovlnný smog - horší

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

Ceník ceny platné k 1. 11. 2013

Ceník ceny platné k 1. 11. 2013 Ceník ceny platné k 1. 11. 2013 evito systém aktivního zdraví evito systém aktivního zdraví je unikátní online aplikace, ve které se sdružují a analyzují všechny výsledky vašich osobních i zdravotních

Více

MG 18 z Masážní přístroj Návod k použití

MG 18 z Masážní přístroj Návod k použití MG 18 CZ z Masážní přístroj Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Česky 1. Použití

Více

PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Arytmie 1 Fyziologickým udavatelem (pacemakerem) rytmu je SA uzel SINUSOVÝ rytmus typická křivka EKG http://www.wikiskripta.eu/index.php/projevy_poruch_tvorby_a_veden%c3%ad_vzruchu_na_elektrokardiogramu

Více

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE.

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE. Příručka pacienta Bylo Vám diagnostikováno onemocnění se syndromem chronické pánevní bolesti? Zažili jste pánevní bolest nebo nepříjemné pocity po dobu nejméně 3 z posledních 6 měsíců? Jste starší 18 let?

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

COMMUNIGUARD STOP! ELEKTROSMOGU!

COMMUNIGUARD STOP! ELEKTROSMOGU! COMMUNIGUARD STOP! ELEKTROSMOGU! 1 ELECTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ OVLIVŇUJÍCÍ NÁŠ ŽIVOT Pro lidský organismus je velmi důležité jemné přírodní elektromagnetické vlnění. Elektrosmog je možná neviditelný, ale

Více

Kvalita života nemocných s kardiovaskulárním onemocněním Jana Haluzíková

Kvalita života nemocných s kardiovaskulárním onemocněním Jana Haluzíková ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Kvalita života nemocných s kardiovaskulárním onemocněním Jana Haluzíková VYUŽITÍ STUDIJNÍ

Více

PŘEVÁDÍ 12 V STEJNOSMĚRNÝ PROUD VAŠÍ AUTOBATERIE NA V DOMÁCNOSTI POUŽÍVANÉ STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ

PŘEVÁDÍ 12 V STEJNOSMĚRNÝ PROUD VAŠÍ AUTOBATERIE NA V DOMÁCNOSTI POUŽÍVANÉ STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ NÁVOD K POUŽITÍ NAPÁJECÍ ZÁSUVKA DO AUTA PŘEVÁDÍ 12 V STEJNOSMĚRNÝ PROUD VAŠÍ AUTOBATERIE NA V DOMÁCNOSTI POUŽÍVANÉ STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ Obsah VLASTNOSTI... 2 ZÁKLADNÍ OPERACE... 2 ZVLÁŠTNÍ DOPORUČENÍ... 3

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

, kde v současné době slouží dva týmy - Rychl á lékařská pomoc (osádku tvoří lékař, sestra a řidič) a Rychlá zdravotnická pomoc (sestra, řidič).

, kde v současné době slouží dva týmy - Rychl á lékařská pomoc (osádku tvoří lékař, sestra a řidič) a Rychlá zdravotnická pomoc (sestra, řidič). Telefon: 155 Nedílnou součásní zdravotnického systému je i Rychlá lékařská pomoc (RLP), která vznikla v Rýmařově 1. května 1993 při bývalé Nemocnici Rýmařov. Od ledna 1995 přešla RLP v Rýmařově pod vznikající

Více

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Provozovatel: : Jaká je identifikace majitele vozidla, případně konkrétního vozidla? : Celý systém AVM je postaven na úplné anonymitě, což

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

DOTAZNÍK_Diplomové práce. Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví:

DOTAZNÍK_Diplomové práce. Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví: DOTAZNÍK_Diplomové práce Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví: a. Muž (skončete tady. Dotazník je určen pro ženy) b. Žena (pokračujte v otázce č. 2) 2. Byla Vám diagnostikována rakovina

Více

PROVOZNÍ NÁVOD. Obj. č.: 11 44 48

PROVOZNÍ NÁVOD. Obj. č.: 11 44 48 PROVOZNÍ NÁVOD Miniaturní generátor vysokého napětí FG pro elektrické ploty Obj. č.: 11 44 48 Tento generátor vysokého napětí firmy Kemo pro ohradníky a elektrické ploty (oplocení pastvin, výběhy) generuje

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

Bezdrátová váha na měření tuku. model CR9901. Návod k použití

Bezdrátová váha na měření tuku. model CR9901. Návod k použití Bezdrátová váha na měření tuku model CR9901 Návod k použití 1 Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek, doporučujeme přečíst si následující instrukce. Funkce 1. Zařízení využívá infračervený princip bezdrátového

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA

Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA Co je důležité vědět o přípravku TASIGNA Přípravek TASIGNA je lék vydávaný pouze na lékařský předpis. TASIGNA

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Úpravy v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci mohou být dále aktualizovány příslušnými vnitrostátními

Více

Uživatelský manuál BABY MONITOR OXE BM1108

Uživatelský manuál BABY MONITOR OXE BM1108 Uživatelský manuál BABY MONITOR OXE BM1108 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace o osvědčení Omezení

Více

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System Blood Glucose Monitoring System Naučte se správně žít s cukrovkou Žít s cukrovkou, nebo-li s Diabetes mellitus, to je otázka

Více

zické technologii Historie defibrilačních protokolů Co říkají poslední doporučení Nové klinické důkazy

zické technologii Historie defibrilačních protokolů Co říkají poslední doporučení Nové klinické důkazy Aktuáln lně o bifázick zické technologii Historie defibrilačních protokolů Co říkají poslední doporučení Nové klinické důkazy Cíle sdělení Porozumět vývoji energetických protokolů ve výrobním průmyslu

Více

Hemodialýza. Stručný úvod. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Hemodialýza. Stručný úvod. Vítejte na našem dialyzačním středisku Hemodialýza Stručný úvod Vítejte na našem dialyzačním středisku Ledviny a jejich funkce Zdravý člověk má dvě ledviny, které jsou uloženy v bederní oblasti. Každá má rozměr asi 12 x 6 x 3 cm a váží přibližně

Více

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Důležité bezpečnostní informace pro pacienty léčené přípravkem MabThera 1 Co byste měl(a) vědět o přípravku MabThera Pokud máte revmatoidní artritidu (RA), granulomatózu

Více

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku Transplantace ledvin Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč se provádí transplantace ledvin? Úspěšná transplantace je jediným řešením, jak se po selhání ledvin zbavit potřeby dialýzy. Po transplantaci

Více

BT220 HEADSET. Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený)

BT220 HEADSET. Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený) Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený) 6 Sluchátko 7 Mikrofon 8 Ušní spona 9 Indikátor nabíjení (červený) 10 Indikátor

Více

Co všechno musíte vědět o bradyarytmiích a bojíte se, že se vás zeptají. MUDr. Kamil Sedláček Klinika kardiologie IKEM

Co všechno musíte vědět o bradyarytmiích a bojíte se, že se vás zeptají. MUDr. Kamil Sedláček Klinika kardiologie IKEM Co všechno musíte vědět o bradyarytmiích a bojíte se, že se vás zeptají MUDr. Kamil Sedláček Klinika kardiologie IKEM 6.4.2013 Bradykardie Definice bradykardie jsou definovány jako pomalý komorový rytmus,

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

Údržba a čistění zvukovodových sluchadel. Stručné rady jak udržovat a čistit kanálová (CIC) a zvukovodová (ITE) sluchadla

Údržba a čistění zvukovodových sluchadel. Stručné rady jak udržovat a čistit kanálová (CIC) a zvukovodová (ITE) sluchadla Údržba a čistění zvukovodových sluchadel 6 Stručné rady jak udržovat a čistit kanálová (CIC) a zvukovodová (ITE) sluchadla Toto je šestá ze série brožur Widex o sluchu a tématech s ním spojených. Údržba

Více

Alarm proti ztrátě- návod na použití

Alarm proti ztrátě- návod na použití Alarm proti ztrátě- návod na použití Hlídání mobilního telefonu Hlídání domácích mazlíčků Hlídání dětí Volná regulace a kontrola ve vzdálenosti 0-25 metrů (tato vzdálenost je aktuální, pokud mezi přijímačem

Více

Informace o Vašem systému léčby srdeční nedostatečnosti

Informace o Vašem systému léčby srdeční nedostatečnosti Léčba srdečního rytmu Příručka pro pacienty Informace o Vašem systému léčby srdeční nedostatečnosti Informace o Vašem systému léčby srdeční nedostatečnosti www.biotronik.com Obsah Úvod 4 Funkce srdce 5

Více

Návod k přístroji Cellulife

Návod k přístroji Cellulife Návod k přístroji Cellulife O přístroji Cellulife Cellulife je přístroj, který nabízí ženám po celém světě, to, co chtějí a potřebují: přirozené a vysoce účinné domácí ošetření, které je zároveň velmi

Více

Mobilní telefony, základnové stanice a zdraví

Mobilní telefony, základnové stanice a zdraví asociace provozovatelů mobilních sítí Brožuru vydala: Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) Graf ické zpracování: SKALIN & LAYOUT, s. r. o. Podrobné informace na www.zdraviamobil.cz Odpovědi do

Více

Příručka pro poskytovatele zdravotní péče

Příručka pro poskytovatele zdravotní péče BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE LÉKAŘSKÉHO POSTUPU A EMI pro implantabilní kardioverter defibrilátory a defibrilátory se srdeční resynchronizační terapií Příručka pro poskytovatele zdravotní péče Úvod

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM14860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Program vyšetření mládežnických týmů pro sezónu 2014/15

Program vyšetření mládežnických týmů pro sezónu 2014/15 Program vyšetření mládežnických týmů pro sezónu 2014/15 Vážení rodiče, Zasíláme Vám informace o zdravotních prohlídkách pro sezónu 2014-2015. V tomto roce je nejvýznamnější změnou otevření pobočky ISL

Více

Digitální sluchátka CL7200

Digitální sluchátka CL7200 1 Návod na použití Digitální sluchátka CL7200 2 Obsah balení 3 Instalace 4 5 Nabíjení baterií 6 Párování 7 Nastavení hlasitosti 8 Jak sluchátka CL7200 používat 9 Nyní máte vaše sluchátka CL7200 nastavené

Více

Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky

Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky sp.zn. sukls74884/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky (tribenosidum, lidocaini hydrochloridum monohydricum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci

Více

Léčba srdečního rytmu. Příručka pro pacienta. Co byste měli vědět o svém. kardiostimulátoru

Léčba srdečního rytmu. Příručka pro pacienta. Co byste měli vědět o svém. kardiostimulátoru Léčba srdečního rytmu Příručka pro pacienta Co byste měli vědět o svém kardiostimulátoru Co byste měli vědět o svém kardiostimulátoru www.biotronik.com Obsah Úvod 5 Srdce a funkční poruchy srdce 6 Kardiostimulátor

Více

SEDMERO RAD PRO ZAČÍNAJÍCÍ PEČUJÍCÍ

SEDMERO RAD PRO ZAČÍNAJÍCÍ PEČUJÍCÍ - - - - - Středisko ve Valašském Meziříčí SEDMERO RAD PRO ZAČÍNAJÍCÍ PEČUJÍCÍ Vrací se Váš blízký z nemocnice po dlouhé nemoci, po mozkové příhodě, po úrazu či s diagnózou nevyléčitelného onemocnění? Rozhodli

Více

Co všechno musíte vědět o bradyarytmiích a bojíte se, že se vás zeptají. MUDr. Kamil Sedláček Klinika kardiologie IKEM Kardiologické dny, 2012

Co všechno musíte vědět o bradyarytmiích a bojíte se, že se vás zeptají. MUDr. Kamil Sedláček Klinika kardiologie IKEM Kardiologické dny, 2012 Co všechno musíte vědět o bradyarytmiích a bojíte se, že se vás zeptají MUDr. Kamil Sedláček Klinika kardiologie IKEM Kardiologické dny, 2012 Bradykardie Definice bradykardie jsou definovány jako pomalý

Více

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Naučte se správně žít s cukrovkou Žít s cukrovkou, nebo-li s Diabetes mellitus, to je otázka správného přístupu a to nejen z lékařského hlediska,

Více

Bezdrátový TV Link. Uživatelská příručka

Bezdrátový TV Link. Uživatelská příručka Bezdrátový TV Link SLV3220 Uživatelská příručka Obsah Přehled 4 Ovládací prvky a displej 4 Váš bezdrátový TV Link 5 Bezpečnost 5 Instalace 6 Ovládání 7 Použití bezdrátového zařízení TV Link 7 Řešení problémů

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

HEYMAN ve zdravotnické technice. V této prezentaci najdete přehled našich řešení ve zdravotnické technice.

HEYMAN ve zdravotnické technice. V této prezentaci najdete přehled našich řešení ve zdravotnické technice. HEYMAN ve zdravotnické technice V této prezentaci najdete přehled našich řešení ve zdravotnické technice. Elektronické uzávěry E-Keeper Hodí se velmi dobře pro použití do skříní na léky, takže léky může

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Váš kompletní seznam pro elektroinstalaci

Váš kompletní seznam pro elektroinstalaci Váš kompletní seznam pro elektroinstalaci Projekt Jméno, příjmení Adresa Kuchyň Obývací pokoj Osvětlení pracovní plochy Stolní lampa Osvětlení skříňky / vitríny Kráječ chleba Otvírák na konzervy Digestoř

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls30081/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Pramipexol Orion 0,088 mg Pramipexol Orion 0,18 mg Pramipexol Orion 0,35 mg Pramipexol Orion

Více

I N F O R M a C e PRO PaCIeNTY šedý zákal

I N F O R M a C e PRO PaCIeNTY šedý zákal INFORMACE PRO PACIENTY šedý zákal www.nemocnicesumperk.cz Obsah Oční oddělení Nemocnice Šumperk a.s.... 4 Co je šedý zákal... 5 Příčiny vzniku šedého zákalu... 6-7 Léčba... 8-9 Kdy se rozhodnout k operaci...

Více

Elektronický systém a programové vybavení pro detekci a optimalizaci pulzů kardiostimulátoru

Elektronický systém a programové vybavení pro detekci a optimalizaci pulzů kardiostimulátoru Elektronický systém a programové vybavení pro detekci a optimalizaci pulzů kardiostimulátoru Milan Štork Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací & Regionálním inovační centrum pro elektrotechniku

Více

Viru-Merz je účinný při léčbě infekce způsobené virem herpes simplex, ale pouze do fáze vzniku puchýřků.

Viru-Merz je účinný při léčbě infekce způsobené virem herpes simplex, ale pouze do fáze vzniku puchýřků. sp.zn.: sukls106117/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Viru-Merz, gel tromantadini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Rozměr zavřeného průkazu mm

Rozměr zavřeného průkazu mm Přední strana Str. 1 PRŮKAZ PACIENTA užívajícího přípravek Humira (určeno dospělým i dětským pacientům) Rozměr zavřeného průkazu 105 73 mm Je nutné předložit tuto kartičku každému lékaři či zdravotníkovi

Více

Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok Gadobutrolum Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Gadobutrolum

Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok Gadobutrolum Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Gadobutrolum Sp.z. sukls177880/2014 a k sp.zn. sukls129971/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok Gadobutrolum Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok v předplněné injekční

Více

Co dělat při přípravě rodiny na mimořádné události?

Co dělat při přípravě rodiny na mimořádné události? Co dělat při přípravě rodiny na mimořádné události? Je potřeba si uvědomit neustále rostoucí množství rizik, nebezpečí a ohrožení, s kterými se v každodenním životě setkáváme a která dnes a denně způsobují

Více

StressLocator & Sleep as Android

StressLocator & Sleep as Android StressLocator & Sleep as Android Alert oxymetr Uživatelská příručka 1/6 Úvod... 2 Použití... 2 Kompatibilita... 2 Obsah balení... 2 Parametry... 3 Popis produktu... 3 Princip měření... 3 Rady a varování...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 03 24

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 03 24 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 03 24 ROZMÍSTĚNÍ OBSLUŽNÝCH TLAČÍTEK 2 1. Nastavení na vysílač 2. Knoflík volby kmitočtu 3. FM vypínač 4. On/off ovládání hlasitost 5. Regulátor výšek 6. Regulátor basů 7. Potlačení

Více

Co je prasečí chřipka?

Co je prasečí chřipka? Co je prasečí chřipka? Prasečí chřipka je respirační onemocnění u prasat způsobené virem chřipky typu A, které u nich často propuká. Lidé za normálních okolností touto nemocí neonemocní, ale k nakažení

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls8522/2012 a sukls8523/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum Přečtěte si pozorně

Více

Program prevence početí při léčbě přípravkem Erivedge: Důležité informace o prevenci početí a antikoncepci pro pacienta užívajícího přípravek Erivedge

Program prevence početí při léčbě přípravkem Erivedge: Důležité informace o prevenci početí a antikoncepci pro pacienta užívajícího přípravek Erivedge Program prevence početí při léčbě přípravkem Erivedge: Důležité informace o prevenci početí a antikoncepci pro pacienta užívajícího přípravek Erivedge Erivedge může způsobit závažné vrozené vady Může vést

Více

AUDIO/VIDEO SYSTEM VYSÍLAČ & PŘIJÍMAČ NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY

AUDIO/VIDEO SYSTEM VYSÍLAČ & PŘIJÍMAČ NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VID-TRANS12KN 2.4GHz AUDIO/VIDEO SYSTEM VYSÍLAČ & PŘIJÍMAČ NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY Důležitá bezpečnostní opatření CZE Toto zařízení generuje a používá radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno

Více

Peltor Řešení pro komunikaci Tetra

Peltor Řešení pro komunikaci Tetra Peltor Řešení pro komunikaci Tetra Berte své bezpečí osobně Společnost 3M, přední světový výrobce bezpečnostního a ochranného vybavení, je hrdá na to, že má ve své nabídce řadu výrobků Peltor. Komunikační

Více

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky Uživatelská příručka Přečtěte si prosím tyto informace a uchovejte manuál poblíž pro budoucí doporučení. WTF 800 pracuje na 8 kanálech. Zařízení je vyrobeno dle IPX7

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Protištěkací stanice PetSafe

Protištěkací stanice PetSafe Protištěkací stanice PetSafe venkovní stanice s ultrazvukovým signálem PBC19-11794 Návod k použití Přečtěte si prosím pozorně tento návod před uvedením stanice do provozu Pro další informace o výrobku

Více

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

Clino Guard Bezpečnost bez omezení

Clino Guard Bezpečnost bez omezení Clino Guard Bezpečnost bez omezení Systémy péče o osoby se ztrátou orientace 02 03 Ochrana osob se ztrátou orientace Systém péče o osoby se ztrátou orientace Clino Guard od firmy Ackermann podstatně usnadňuje

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

Praktické a bezpečnostní instrukce pro sběr laserových toneru a inkoustových cartridgí

Praktické a bezpečnostní instrukce pro sběr laserových toneru a inkoustových cartridgí Praktické a bezpečnostní instrukce pro sběr laserových toneru a inkoustových cartridgí 1) Které tonery a cartridge jsou sbírány? ANO: Všechny typy laserových toneru a inkoustových cartridgí používaných

Více

NeuroBloc. botulinový toxin typu B injekční roztok, U/ml

NeuroBloc. botulinový toxin typu B injekční roztok, U/ml NeuroBloc botulinový toxin typu B injekční roztok, 5 000 U/ml Důležité bezpečnostní informace určené lékařům Účelem této příručky je poskytnout lékařům, kteří jsou oprávněni předepisovat a aplikovat přípravek

Více

PalmCare Plus. Stručný návod na použití. Měření SpO2 a srdeční frekvence. Vizuální a akustický alarm s nastavitelnou úrovní alarmu

PalmCare Plus. Stručný návod na použití. Měření SpO2 a srdeční frekvence. Vizuální a akustický alarm s nastavitelnou úrovní alarmu PalmCare Plus Stručný návod na použití. Měření SpO2 a srdeční frekvence Vizuální a akustický alarm s nastavitelnou úrovní alarmu 2,8 TFT barevný displej LCD Zobrazí puls, SpO2, tepové vlny a Alarmové úrovně.

Více

Bezdrátová nabíječka K7

Bezdrátová nabíječka K7 Bezdrátová nabíječka K7 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 Úvod Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro Vaší bezpečnost, prosíme, pečlivě pročtěte tento manuál před prvním použitím přístroje. Prosíme Vás o pročtení

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze Masážní přístroj m 286 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více