Život s implantabilním kardioverter-defibrilátorem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Život s implantabilním kardioverter-defibrilátorem"

Transkript

1 Život s implantabilním kardioverter-defibrilátorem (ICD) Pomáháme vám žít plnohodnotnější život.

2 g ller life. Helping you live a fuller life. Helping fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller 4 life. Úvod Helping fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller life. Systém Helping ICD fe. Helping ller life. Helping you live a Baterie fuller ICD life. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping Pomáháme vám žít fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping fe. Helping plnohodnotnější you live a fuller life. Helping you live a fuller life. život. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping Jizva fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping 6 Srdce a jeho funkce Co je tachykardie? Co je to náhlá srdeční zástava? Léčba tachykardie pomocí defibrilace 10 Implantabilní kardioverter defibrilátor (ICD) Terapie pomocí ICD Denní kontrola pacientem Jak probíhá implantace defibrilátoru Následná péče a monitorování Dálkové monitorování 18 Defibrilátor v každodenním životě Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Předměty pro domácnost a zájmovou činnost Domácí magnety Komunikační a kancelářská technika Lékařské a stomatologické výkony Průmyslové mechanizované nářadí a zařízení Seznam předmětů pro domácnost a zájmovou činnost Seznam komunikační a kancelářské techniky Seznam lékařských a stomatologických výkonů 24 Volný čas a cestování Detektory proti krádežím a letištní bezpečnostní systémy 26 Identifikační karta přístroje ICD Kdy vyžaduje vaše ICD vaši plnou pozornost Jak postupovat v případě výstrahy Jak postupovat v případě výboje Jak postupovat v případě nehody 28 Otázky a odpovědi 32 Bližší pohled na mezinárodní společnost Medtronic 2 3

3 Úvod Pokud byla vám nebo někomu z vašich blízkých diagnostikována příliš rychlá srdeční činnost (tachykardie), srdeční infarkt nebo srdeční selhání, tato příručka vám pomůže pochopit stav vašeho srdce a možnosti jeho léčby. Příručka je navržena tak, aby vám poskytla základní informace o náhlé srdeční zástavě (SCA), implantibilních defibrilátorech a též o tom, co můžete očekávat před a po implantaci tohoto přístroje. Poskytněte tuto brožuru svým příbuzným! Tento informační přehled je určen pro vás, vaši rodinu a vaše přátele. Umožní vašim příbuzným, aby se cítili bezpečně s vědomím, že ICD přístroj pro vás bude vždy spolehlivým zdravotním partnerem v konkrétních naléhavých situacích.. Důvodem pro implantaci ICD je zpravidla život ohrožující porucha srdečního rytmu nebo krátká ztráta vědomí v důsledku výpadku srdeční činnosti. Tyto příhody jsou často důsledkem organického srdečního onemocnění, infarktu nebo onemocnění krevních cév v srdci; srdce pracuje bez kontroly tak rychle, že jeho činnost může být zpomalena pouze prostřednictvím vnější pomoci. Implantabilní defibrilátory jsou v současné době terapií první linie a nezbytnou součástí léčby život ohrožujících arytmií. ICD systém vás monitoruje po celou dobu, a proto vám poskytne klid a zbaví vás případných obav z náhlé srdeční zástavy. Závislost na přístroji v život ohrožující situaci může u mnoha lidí vyvolávat nervozitu a nepříjemné pocity. Tato reakce je zcela normální a plně pochopitelná. Není však důvod k obavám, dokonce i v případě, že jste ještě nezažil/a defibrilační výboj. V rozsáhlých studiích téměř všichni pacienti uvedli, že jsou vděční za defibrilátor. Po jeho první terapii si ověřili, že mu mohou věřit a cítí se s ním jistěji. Je důležité, abyste na ICD přístroj pohlížel/a nezaujatě a dobře jej přijímal/a. To znamená, že byste měl/a mluvit s jinými lidmi o svých zkušenostech s tím, jak přístroj funguje, co jste pozoroval/a a jaké události se přihodily. Měl/a byste si také uvědomit, že se můžete na přístroj a jeho bezpečné fungování spolehnout. Tato brožura objasňuje, jakým způsobem funguje ICD systém a jak může výrazně zlepšit kvalitu vašeho života. ICD se stane součástí vašeho srdce a v případě potřeby vám pomůže s obnovou srdečního rytmu. Doufáme, že vám brzy vrátí i vaši sebejistotu a osobní rytmus. G. Bergmann, MUDr., vysokoškolský pedagog 4 5

4 Srdce { Lidské srdce se nachází v hrudním koši pod hrudní kostí (sternum). Srdce je dutý sval, který čerpá krev do krevních cév. } Tímto způsobem zajišťuje zásobování celého těla kyslíkem a živinami. CO JE TACHYKARDIE? Tachykardie je stav, při kterém srdce bije příliš rychle. Zdravé srdce bije rychlostí 60 až 100 úderů za minutu a každou hodinu přečerpá přibližně 360 litrů krve. Srdeční frekvence se může zvyšovat při zátěži, stresu nebo strachu, taková reakce je však zcela normální. Při tachykardii srdce bije rychlostí více než 100 úderů za minutu a tepová frekvence může dosáhnout až 400 úderů za minutu bez konkrétního důvodu. Při této tepové frekvenci srdce není schopno efektivně čerpat krev do těla a mozku. Existují různé typy rychlých srdečních rytmů, které se mohou vyskytovat buď v horních oddílech (síních) nebo v dolních oddílech (komorách). Flutter síní a fibrilace síní začínají v horních srdečních oddílech. Komorová (ventrikulární) tachykardie a fibrilace komor začíná v dolních srdečních oddílech. CO JE TO NÁHLÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA? Náhlá srdeční zástava (SCA) je elektrická porucha srdečního rytmu, která vyvolává nebezpečně rychlé srdeční rytmy (fibrilace komor). Při tomto rychlém a nepravidelném srdečním rytmu nedochází ke stahům nebo čerpání krve, ale pouze ke chvění srdečního svalu. Jakmile srdce přestane čerpat krev, nemůže zásobovat tělo a mozek kyslíkem. Náhlá srdeční zástava může být život ohrožující, pokud není okamžitě zahájena léčba. Náhlá srdeční zástava patří mezi nejčastější příčiny úmrtí a má na svědomí více životů než rakovina prsu, AIDS nebo rakovina plic. Náhlá srdeční zástava není totéž co srdeční záchvat nebo infarkt, ačkoli tyto dva pojmy se často zaměňují. Srdeční infarkt patří mezi oběhové poruchy; je vyvolán blokádou krevních cév, které zásobují srdeční sval krví, a může vést k trvalému poškození srdečního svalu. HORNÍ ODDÍLY (SÍNĚ) SINUSOVÝ UZEL AV UZEL TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPEŇ SPODNÍ SRDEČNÍ ODDÍL (KOMORA) MITRÁLNÍ CHLOPEŇ SPODNÍ SRDEČNÍ ODDÍL (KOMORA) CO JE SRDEČNÍ SELHÁNÍ? Srdeční selhání je stav, při kterém je srdeční sval oslabený a není schopen účinně pumpovat krev a uspokojit potřeby organismu. 6 7

5 SRDCE LÉČBA TACHYKARDIE POMOCÍ DEFIBRILACE Nejúčinnějším způsobem, jak léčit tachykardii a SCA, je defibrilace. Defibrilace spočívá v dodání elektrického výboje do srdce, který obnoví normální srdeční činnost. Existují dvě základní formy defibrilace: Automatický externí defibrilátor (AED), je přenosné zařízení, které měří elektrickou aktivitu srdce. Je používán profesionálními záchranáři nebo běžnou veřejností k aplikaci výboje na srdce. Implantabilní defibrilátor neboli ICD je přístroj, který se implantuje pod kůži. Tento přístroj se používá k léčbě rychlých a nepravidelných rytmů. 8 9

6 Implantabilní kardioverter defibrilátor icd { } ICD SYSTÉM Implantabilní defibrilační systém se skládá z: Generátoru impulsů, který nepřetržitě monitoruje srdce a automaticky poskytuje léčbu pro korekci rychlých srdečních rytmů. Tenké elektrody, tj. měkké izolované vodiče o velikosti špagety. Elektrody přenášejí elektrický impuls z defibrilátoru do srdce a předávají informace o přirozené aktivitě srdce zpět do přístroje. V současné době je implantabilní defibrilátor velmi malé zařízení přibližně o velikosti krabičky od sirek. Implantabilní defibrilátor pracuje jako malý počítač. Po celý den získává z elektrod informace o rytmu srdce. Zejména zkoumá, zda není srdeční rytmus příliš rychlý nebo příliš pomalý, a zda srdce bije pravidelně nebo nepravidelně. V případě jakýchkoli odchylek od normálního rytmu se informace o těchto odchylkách uloží ve formě EKG záznamu (elektrokardiogram). Tyto údaje obsahují cenné informace pro vašeho lékaře. Shromážděné informace mohu být načteny pomocí programovatelného zařízení, které umožní lékaři, aby v případě potřeby provedl programové úpravy ICD. BATERIE ICD Energie potřebná pro funkci ICD pochází ze speciální baterie. Baterie v přístroji ICD má životnost šest až devět let. Skutečná životnost závisí na typu a frekvenci dodaných impulsů. ICD přístroj je schopen signalizovat vyčerpání baterií s dostatečným předstihem. Vzhledem k tomu, že baterie tvoří nedílnou součást ICD, musí být operačně vyměněno celé zařízení. Operatér udělá řez přes starou jizvu a vyjme starý přístroj. Elektrody jsou bezpečně upevněny a po jejich zkontrolování se připojí nový přístroj, který se vyzkouší a vloží do stávající kožní kapsy. Elektrody je třeba měnit jen ve výjimečných případech

7 IMPLANTABILNÍ KARDIOVERTER-DEFIBRILÁTOR (ICD) TERAPIE POMOCÍ ICD ICD nejenže sleduje poruchy rytmu, ale v případě potřeby provádí léčebné intervence. ICD nejprve vysílá do srdce slabé stimulační impulsy, které mají co nejšetrněji zastavit rozvíjející se arytmii. Tyto impulsy nejsou bolestivé a většina pacientů si jich vůbec nepovšimne. Pokud nelze tachykardii ukončit opakovanou stimulací, ICD vyšle jediný intenzivní proudový impuls, tzv. elektrický výboj. Taková situace však nastává spíše výjimečně. Tento elektrický výboj je synchronizován se srdečním rytmem, a v takovém případě je označován jako kardioverze. Pokud elektrický výboj nemůže být synchronizován se srdečním rytmem, např. při fibrilaci komor, označuje se jako defibrilace. Výboj uvolněný při kardioverzi či defibrilaci poskytuje spolehlivou ochranu proti srdeční zástavě. K aktivaci ICD rovněž dochází, pokud je srdeční frekvence příliš nízká (bradykardie). V takovém případě působí ICD jako normální kardiostimulátor.. Vzhledem k neustálému vývoji jsou nyní k dispozici různé ICD systémy pro celou řadu různých požadavků. Váš lékař vám poskytne podrobnější informace o různých systémech. DENNÍ KONTROLA PACIENTEM Denní samostatná kontrola ICD zaručuje vyšší bezpečnost. Během každé noci ICD kontroluje své funkční schopnosti, aniž by si této kontroly pacient povšiml. Pokud ICD zjistí v průběhu této kontroly nepravidelnost, vydá v určitém čase varování. Tento čas lze naprogramovat podle vašeho přání. Požádejte svého lékaře, aby vám doporučil čas, na který má být varování naprogramováno. Pokud již jste nebo se v budoucnu stanete součástí síťové služby CareLink a máte bezdrátový ICD přístroj, budete si moci doma instalovat CareLink monitor (nejlépe vedle lůžka). Při aktivaci výstrahy v důsledku výše uvedené nepravidelnosti ICD neprodleně zašle výstrahu na monitor, jakmile budete v dosahu 3-6 metrů od monitoru. Tato výstraha bude přenesena do sítě a o několik minut později bude možné zobrazit kompletně převedenou informaci na webové stránce CareLink na oddělení kardiologie vašeho zdravotnického zařízení (pro další informace o systému CareLink viz strana 15 Následná péče a monitorování ). Pokud nemáte bezdrátový ICD přístroj, bude informace o výstraze odeslána do zdravotnického zařízení v době, kdy provedete příští manuální přenos. Prosím, domluvte se s vaším zdravotnickým zařízením na čase pro manuální odesílání údajů, aby lékaři věděli, kdy se mají pokoušet o přístup k odeslaným údajům. Manuální převody lze provádět i v případě, že máte bezdrátové ICD

8 IMPLANTABILNÍ KARDIOVERTER DEFIBRILÁTOR (ICD) JAK PROBÍHÁ IMPLANTACE DEFIBRILÁTORU Implantace defibrilátoru nevyžaduje operaci na otevřeném srdci, a většina pacientů odchází domů do 24 hodin po výkonu. Před operací lze podat léky, po kterých je pacient spavý a cítí se pohodlně. Výkon se zpravidla provádí v lokální anestezii. V rámci implantace budou provedeny následující obecné kroky: V horní části hrudníku v oblasti těsně pod klíční kostí bude proveden drobný řez o délce 5 až 10 cm. Lékař zavede do srdce přes vhodnou žílu jednu nebo dvě elektrody, které budou následně připojeny k ICD. Dále bude naprogramováno nastavení defibrilátoru a bude provedena zkouška, zda zařízení pracuje správně a vyhovuje potřebám vaší léčby Defibrilátor bude vložen pod kůži a řez na hrudníku bude uzavřen. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller NÁSLEDNÁ life. Helping you live a fuller PÉČE life. Helping you A live MONITOROVÁNÍ a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you Váš live a fuller lékař life. Helping stanoví you live a fuller termíny life. Helping you live následných a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller kontrol. life. Helping you Při live a těchto fuller life. Helping kontrolách you live a fuller life. Helping byste you live a fuller měl/a life. Helping you live a Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller lékaře life. Helping informovat you live a fuller life. Helping o you symptomech, live a fuller life. Helping you live a fuller které life. Helping you live a se případně vyskytly během činnosti ICD, měl/a byste však zároveň využít příležitosti a položit lékaři všechny případné otázky a promluvit si s ním o vašich případných obavách či strachu. Kromě uvedených kontrol byste měl/a lékaře kontaktovat telefonicky nebo jej navštívit v určitých konkrétních situacích (viz kapitola Identifikační karta přístroje ICD Když vaše ICD vyžaduje vaši pozornost, strana 26). Návštěvy v rámci následného sledování umožňují důkladnou kontrolu defibrilátoru. Během těchto kontrolních návštěv může váš lékař: Ověřit stav baterie defibrilátoru Zkontrolovat elektrody a stanovit, jak pracují ve spojení s defibrilátorem a vašim srdcem Zkontrolovat nastavení defibrilátoru a ověřit, zda je přístroj naprogramován Helping you live správně a fuller life. Helping podle you potřeb live a fuller vaší life. léčby. Helping you live a fuller life. Helping yo Tento krok se provádí pomocí Helping you live programátoru, a fuller life. Helping you tj. malého live a fuller počítače, life. Helping you live a fuller life. Helping yo fuller life. Helping který you live je a umístěn fuller life. Helping v ordinaci you live vašeho a fuller life. Helping you live a fuller life. H Helping you live lékaře. a fuller life. Pomocí Helping you tohoto live a fuller programátoru life. Helping you live a fuller life. Helping yo fuller life. Helping lékař you live získá a fuller informace, life. Helping you které live jsou a fuller life. Helping you live a fuller life. H Helping you live uloženy a fuller life. Helping v defibrilátoru. you live a fuller Programátor life. Helping you live a fuller life. Helping yo fuller life. Helping dále you live umožňuje a fuller life. Helping lékaři, you aby live snadno a fuller life. Helping you live a fuller life. H prováděl změny nastavení defibrilátoru Helping you live fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping yo fuller life. Helping a you programové live a fuller life. úpravy Helping you vašeho live a fuller přístroje. life. Helping you live a fuller life. H Vedle kontrol u vašeho lékaře mohou provádět kontrolu vašeho přístroje i lékaři ze zdravotnického zařízení, a to prostřednictvím funkce dálkového monitorování. Dálkové monitorování může nahradit některé návštěvy, ale nikoli všechny. I přes uvedené kontroly může být nezbytné, aby lékař provedl fyzické vyšetření a upravil nastavení vašeho defibrilátoru nebo vaši medikaci

9 IMPLANTABILNÍ KARDIOVERTER DEFIBRILÁTOR (ICD) DÁLKOVÉ MONITOROVÁNÍ Síť Medtronic CareLink umožňuje odesílat informace uložené ve vašem implantovaném přístroji do zdravotnického zařízení pomocí pacientského monitoru CareLink, připojeného k pevné telefonní lince nebo k mobilnímu příslušenství Medtronic M-Link. Informace z vašeho přístroje jsou v takovém případě odeslány na zabezpečenou webovou stránku, kde k nim mají přístup pouze lékaři ze zdravotnického zařízení, kteří mohou kontrolovat informace o funkci vašeho srdce a přístroje. Síť CareLink umožňuje převést k vašemu lékaři stejné informace z vašeho přístroje, které by získal během vaší návštěvy v ordinaci. Informace z vašeho přístroje mohou být automaticky odeslány do zdravotnického zařízení prostřednictvím bezdrátového přenosu, dle plánu vašeho lékaře. Tento proces je tichý a obvykle probíhá v noci, tj. v době vašeho spánku. Váš přístroj lze navíc naprogramovat tak, aby automaticky informoval pracovníky zdravotnického zařízení o nepravidelné srdeční činnosti nebo o problémech s vaším přístrojem, včetně např. slábnoucí baterie. Poraďte se s lékařem o nejlepších možnostech, které jsou k dispozici pro léčbu vašeho onemocnění. Lékař vám rovněž vysvětlí, jak používat systém CareLink

10 Defibrilátor v každodenním životě { Po opuštění nemocnice si budete na přístroj několik měsíců zvykat. } Promluvte si o ICD přístroji s rodinou a přáteli, je možné, že se budete cítit bezpečněji. Hodnotnou pomoc mohou také poskytnout různé podpůrné skupiny a sdružení. Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách / foundationeurope. Většina pacientů si na ICD rychle zvykne. Pro tyto pacienty znamená ICD skutečné zlepšení kvality života. Jakmile se rána plně zhojí, nebude pro vás problém chodit na procházky, sportovat nebo se koupat. Pokud váš lékař nebude mít námitky, můžete pokračovat ve všech činnostech, které jste s oblibou provozoval/a před implantací. Většina pacientů s implantovaným ICD zvýší rozsah svých aktivit, protože je ICD zbaví strachu z bezmoci při výskytu arytmie. Namísto toho jim dodá pocit bezpečí a jistoty. ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) Defibrilátory jsou opatřeny ochrannými štíty, a většina přístrojů, které budete používat nebo s nimiž přijdete do styku, neovlivní normální funkci vašeho implantovaného přístroje. Nicméně, systémy, které generují nebo využívají elektrickou energii nebo které přenášejí bezdrátové signály mají kolem sebe elektromagnetické pole. Pokud se takové pole dostane příliš blízko k vašemu ICD a váš přístroj jej detekuje, může dané pole dočasně ovlivnit normální chod vašeho přístroje. Ke stejnému účinku může dojít, pokud dané zařízení není v dobrém technickém stavu nebo je nesprávně zapojeno, a způsobí tok elektrického proudu do vašeho těla. Každá z uvedených situací může dočasně způsobit, že váš přístroj aplikuje nepotřebnou léčbu nebo naopak odmítne aplikovat léčbu potřebnou. Doporučujeme používat pouze taková zařízení, která jsou v dobrém technickém stavu, a udržovat minimální vzdálenost mezi některými předměty a vašim ICD. Seznam položek, u nichž je zapotřebí zvýšená opatrnost, je uveden na konci této brožury. PŘEDMĚTY PRO DOMÁCNOST A ZÁJMOVOU ČINNOST Většina předmětů a zařízení pro domácnost a zájmovou činnost s velkou pravděpodobností nebude mít vliv na váš přístroj, pokud jsou v dobrém technickém stavu, používají se k určeným účelům a je dodržována doporučená vzdálenost. U položek, které přenášejí energii pomocí antény, je doporučeno dodržovat doporučenou vzdálenost mezi anténou a implantovaným přístrojem. DOMÁCÍ MAGNETY Většina elektromagnetických polí v domácím prostředí jen zřídka ovlivní funkce implantabilního defibrilátoru, přesto se doporučuje udržovat všechna zařízení obsahující magnety v dostatečné vzdálenosti (nejméně 15 cm) od defibrilátoru. Důvodem je, že v elektronice ICD je zabudován malý magneticky aktivní spínač. Přístroj je konstruován tak, že se tento spínač vypne, pokud se do jeho blízkosti dostane dostatečně silný magnet. V případě, že se vypne vnitřní spínač v implantabilním defibrilátoru, zabrání tím přístroji v aplikaci léčby. Někdy nemusí být jednoznačně zřejmé, zda dané zařízení obsahuje magnet. Pokud však používáte vybavení domácnosti ke stanoveným účelům a tato zařízení jsou řádně udržována, neměla by mít žádný vliv na implantovaný přístroj. Pokud omylem umístíte magnet příliš blízko k implantovanému přístroji, jednoduše dané zařízení odsuňte do patřičné vzdálenosti. Odstranění magnetu vrátí ICD do původního, normálního naprogramování

11 DEFIBRILÁTOR V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ Předměty pro domácnost a zájmovou činnost KOMUNIKAČNÍ A KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA Pokyny pro bezpečný provoz komunikační a kancelářské techniky uvádějí takové parametry, jako jsou vysílací výkon, frekvence a typ antény. U položek, které přenášejí bezdrátové signály pomocí antény, je doporučeno dodržovat doporučenou vzdálenost mezi anténou a implantovaným přístrojem. LÉKAŘSKÉ A STOMATOLOGICKÉ VÝKONY Mnohé lékařské výkony nemají vliv na váš přístroj. Určité léčebné procedury však mohou vést do těla elektrický proud, a mohou tak ovlivnit činnost implantovaného přístroje. Před absolvováním jakékoli lékařské procedury informujte ošetřujícího lékaře nebo stomatologa, že máte implantovaný přístroj. Lékař nebo stomatolog musí během lékařského nebo stomatologického ošetření a při předepisování léků dodržovat určitá pravidla, protože některé léky mohou mít vliv na srdeční rytmus. PRŮMYSLOVÉ MECHANIZOVANÉ NÁŘADÍ A ZAŘÍZENÍ Je důležité, aby vaše elektrické nářadí a vybavení bylo v dobrém technickém stavu, aby bylo správně zapojeno (pokud možno pomocí vidlice se třemi kolíky) a používáno v souladu s určeným použitím, které stanovil výrobce produktu. Doporučuje se, aby elektrická zařízení s napájecí šňůrou byla zapojena do elektrické zásuvky s proudovým chráničem (RCD). Nedoporučuje se používat řetězové pily a svářecí zařízení. Pokud používáte speciální nástroje nebo průmyslová zařízení (např. elektrické/mechanické vrtačky nebo pily, akumulátorové šroubováky, nabíječky autobaterií, generátory, atd.), zeptejte se lékaře, jaká preventivní opatření máte dodržovat. ŽÁDNÁ ZNÁMÁ RIZIKA Pokud je daná položka používána určeným způsobem a nachází se v dobrém technickém stavu, nejsou známa žádná rizika: TV CD / DVD / VHS přehrávač nebo rekordér Dálkové ovládání (CD,DVD přehrávač, TV, VHS) Žehlička Kuchyňské spotřebiče - malé a velké (mixér, otvírák na konzervy, lednice, sporák, topinkovač) Mikrovlnná trouba Myčka na nádobí Dálkové ovládání garážových vrat Nízkonapěťová vedení pro rezidenční oblasti Nabíječka baterií - baterie pro domácnost Holicí strojek - na baterie Elektrická deka Vyhřívaná podložka Hydromasážní vana Vzduchový filtr s ionizátorem Masážní křeslo / podložka Vysoušeč vlasů Solárium Osobní váha s analýzou tělesného tuku Informační náhrdelník pro lékařské účely Elektrická kytara MINIMÁLNÍ RIZIKO Udržujte vzdálenost alespoň 15 cm mezi předmětem a vaším implantovaným přístrojem: Elektrické kuchyňské spotřebiče - ruční (elektrický mixér nebo nůž) Holicí strojek - s napájecí šňůrou Elektrický zubní kartáček s nabíjecí základnou Vysavač - od motoru Vysoušeč vlasů - ruční Šicí stroj / overlock - od motoru Zařízení pro magnetoterapii Zařízení s radiovým ovládáním Malý magnet (magnet pro domácnost) Reproduktory Běžecký pás - od motoru Elektrické nákupní vozíky / golfové vozíky - od motoru ZVLÁŠTNÍ ZŘETEL Dodržujte minimálně doporučenou vzdálenost mezi předmětem a vaším implantovaným přístrojem: vzdálenost 30 cm: Automobil / motocykl - od komponent startovacího systému Elektrický plot / ohradník Elektronický plot pro zvířata - od zapuštěného vodiče a vnitřní antény Transformátor Vzdálenosti 60 cm: Indukční vařič Detektor kovů - od vyhledávací hlavy Nedoporučeno Elektrická váha s měřením tělesného tuku Magnetická matrace / polštář Břišní svalový stimulátor 20 21

12 DEFIBRILÁTOR V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ Komunikační a kancelářská technika Lékařské a stomatologické výkony ŽÁDNÁ ZNÁMÁ RIZIKA MINIMÁLNÍ RIZIKO ZVLÁŠTNÍ ZŘETEL ŽÁDNÁ ZNÁMÁ RIZIKA MINIMÁLNÍ RIZIKO ZVLÁŠTNÍ ZŘETEL Helping ller life. Helping fuller life. Helping ller life ller life. Helping you live a ller life. Helping you live a Pokud je daná položka Udržujte vzdálenost alespoň Dodržujte minimálně Pokud je daná položka Udržujte vzdálenost Dodržujte minimálně používána určeným 15 cm mezi předmětem doporučenou vzdálenost používána určeným alespoň 15 cm mezi doporučenou vzdálenost způsobem a nachází se v (anténou) a vaším mezi předmětem a vaším způsobem a nachází se v předmětem a vaším mezi předmětem a vaším dobrém technickém stavu, implantovaným přístrojem: implantovaným přístrojem: dobrém technickém stavu, implantovaným přístrojem: implantovaným přístrojem: nejsou známa žádná rizika: Mobilní telefon - 3 watty vzdálenost 30 cm: nejsou známa žádná rizika: Diagnostický ultrazvuk Zvláštní zřetel Stolní / přenosné počítače nebo méně - od antény Amatérské radiopřijímače, Akupunktura - bez (echokardiogram) - (prodiskutujte s lékařem): Fax Bezdrátová komunikace námořní radiopřijímače, elektrických stimulů nepřikládejte hlavu Transkutánní elektrická Kopírka zařízení (počítače, vysílačky Test kostní denzity (RTG) převodníku na horní část nervová stimulace (TENS) Tiskárna smartphony, wattů - od antény Helping you live Ultrazvukové a fuller life. Helping stanovení you live a fuller implantovaného life. Helping you zařízení live a fuller life. Svalové Helping stimulátory you live a fuller life. Helping Scanner - Globální sluchátka, modemy, Ruční radiostanice fuller life. Helping kostní you denzity live a fuller - na life. Helping you Léčebný live a fuller ultrazvuk life. Helping you live Radiační a fuller terapie life. Helping you live a fuller life poziční systém (GPS) Palm Pilot, routery, (CB) - 5 wattů nebo you live a fuller life. patě Helping nebo na you ruce live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping Zdravotnické you live a fuller prostředky, life. Helping you live a Pager - pouze přijímač dvousměrné pagery) méně - od antény Helping you live Monitor a fuller life. srdeční Helping frekvence you live a fuller life. Helping you live a fuller life. které Helping aplikují you proud live do a fuller těla life. Helping Radiopřijímač AM / FM Elektronické tablety Záložní zdroje (UPS) fuller life. Helping Zubní you vrtačky live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping Nedoporučeno Digitální hudební přehrávač (např. ipad ) Zubní ultrazvukový you live a fuller life. Helping you live a Vzdálenosti 60 cm: Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Vysokofrekvenční (ipod ) - bez vysílače Digitální hudební přehrávač scaler / cleaner Helping you live a fuller life. Helping Amatérské radiopřijímače, fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live (krátkovlnná) a fuller life. Helping nebo (ipod ) - s vysílačem Diagnostické rentgenové you live a fuller life námořní radiopřijímače, you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping mikrovlnná you live a diatermie Elektronické čtečky zařízení (fluoroskopie) fuller life. Helping you live a vysílačky Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. MRI Helping / MRA (pokud you live přístroj / čtecí zařízení Elektrokardiogram (EKG), a fuller life. Helping wattů - od antény fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live není a fuller určen life. k podmíněnému Domácí bezdrátová Naslouchací pomůcky (v Helping you live a fuller life you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping použití you live v MR). a fuller Předložte elektronika - od antény uchu nebo za uchem) life. Helping you live a Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. lékaři Helping identifikační you live kartu Bezdrátové regulátory Laserová chirurgie a fuller life. Helping fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live implantovaného a fuller life. Helping přístroje, (Videoherní konzole) Mamografie you live a fuller life you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping aby you posoudil, live a fuller zda je a bezdrátové vysílací Pozitronová emisní life. Helping you live a Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. váš Helping přístroj podmíněně jednotky sluchátek (tj. tomografie (PET) you live a fuller life. Helping fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live použitelný a fuller life. v MR, Helping v takovém bezdrátová TV sluchátka) Přístroj pro léčbu you live a fuller life případě byste mohl/a Amatérské radiopřijímače, you live a fuller life. spánkové Helping apnoe you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a fuller life. Helping you live a absolvovat MR vyšetření) námořní radiopřijímače, Helping ller life. Helping Transuretrální ablace vysílačky - 3 watty nebo fuller life. Helping ller life jehlou (TUNA) méně - od antény ller life. Helping you live a OnStar technologie - od antény Nástěnné skenery bezpečnostních odznaků Indukční vysílací smyčky pro naslouchadla Helping ller life. Helping fuller life. Helping ller life ller life. Helping you live a Helping ller life. Helping fuller life. Helping ller life ller life. Helping you live a 22 Helping ller life. 23 Helping fuller life. Helping ller life

Život s kardiostimulátorem. Pomáháme vám žít plnohodnotnější život.

Život s kardiostimulátorem. Pomáháme vám žít plnohodnotnější život. Život s kardiostimulátorem Pomáháme vám žít plnohodnotnější život. Pokud byla vám nebo někomu z vašich blízkých diagnostikována pomalá srdeční činnost (bradykardie), tato příručka vám pomůže pochopit stav

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

Před operací srdce. Příručka pro pacienty II. chirurgické kliniky Kardiovaskulární chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice

Před operací srdce. Příručka pro pacienty II. chirurgické kliniky Kardiovaskulární chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice Před operací srdce Příručka pro pacienty II. chirurgické kliniky Kardiovaskulární chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice Před operací srdce Aneb co by měl pacient vědět před operací srdce Příručka pro

Více

SRDEČNÍ INFARKT NEČEKÁ. Praktická příručka pro pacienty se srdečním onemocněním

SRDEČNÍ INFARKT NEČEKÁ. Praktická příručka pro pacienty se srdečním onemocněním SRDEČNÍ INFARKT NEČEKÁ Praktická příručka pro pacienty se srdečním onemocněním 1 OBSAH strana Slovo na úvod 2 Jak poznám srdeční infarkt 3 Co dělat při podezření na srdeční infarkt 4 Co dělat při zástavě

Více

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Pří PP Příručka první pomoci [Část A: Základy první pomoci - Náhlá onemocnění] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní

Více

Život při léčbě pomocí hluboké mozkové stimulace

Život při léčbě pomocí hluboké mozkové stimulace 1 Hanson, WR, Svensson, Effect of bilateral stimulation of the subthalamic nucleus on parkinsonian dysarthria. Brain & Language. 1994, 85(2), 190-196. 2 Montarurier C., Moria, B, et al, Mechanisms of body

Více

Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová

Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová Vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, Praha 2, ve vydavatelství Bomton agency, s.r.o. Václavské nám. 43, Praha 1 Lektorovali:

Více

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla OBSAH OBSAH... 1 1. EYE-02 BEZPEČNOSTNÍ KAMERA - ÚVOD... 1 1.1 Úvod Základní funkce... 1 1.2 Začínáme... 2 1.3 Vnitřní části kamery EYE-02... 2 2. INSTALACE KAMERY... 2 2.1 Obsah balení... 2 2.2 Instalace...

Více

Máš problém se zapomínáním své pilulky?

Máš problém se zapomínáním své pilulky? V Ïiva Máš problém se zapomínáním své pilulky? CZ.06 (květen 2006) Editorial Vážení čtenáři, toto číslo dostáváte do rukou v nejteplejších měsících roku. A kdo z nás by neměl léto rád. Teplé počasí a slunečné

Více

Můj Kardiostimulátor PŘÍRUČKA PRO UŢIVATELE KARDIOSTIMULÁTORU VITATRON

Můj Kardiostimulátor PŘÍRUČKA PRO UŢIVATELE KARDIOSTIMULÁTORU VITATRON Můj Kardiostimulátor PŘÍRUČKA PRO UŢIVATELE KARDIOSTIMULÁTORU VITATRON 2 OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 4 ZDRAVÉ SRDCE... 4 ARYTMIE... 5 BRADYKARDIE... 5 TACHYKARDIE... 6 REZERVNÍ - ZÁLOŢNÍ SYSTÉMY... 6 KARDIOSTIMULÁTOR...

Více

Volba hluboké mozkové stimulace

Volba hluboké mozkové stimulace 1 Medtronic, Witryna: DBS Therapy for Parkinson s Disease. About Deep Brain Stimulation. Dostupné na: http://www.medtronicdbs.com/parkinsons/about/index.htm. Ve verzi z 24. července 2010. 2. Weaver, FM,

Více

Manuál Automatická Externí Defibrilace (2005)

Manuál Automatická Externí Defibrilace (2005) Manuál Automatická Externí Defibrilace (2005) Verze dle nové ERC Guidelines 2005 Ing. Ivo Skopal, instruktor BLS / AED Předmluva Vážení přátelé Dostává se nám do ruky první komplexní příručka zahrnující

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás.

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. NÁVOD K POUŽITÍ Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. OBSAH Důležité bezpečnostní zásady Důležité zásady týkající se připojení k elektřině Zásady uzemnění

Více

vše o Twist a Go, s mobilem rychle na Internet, mobily a zdraví soutěž o mobil Nokia 7110 mobil v kapse znáte z Computeru 4 2000 II

vše o Twist a Go, s mobilem rychle na Internet, mobily a zdraví soutěž o mobil Nokia 7110 mobil v kapse znáte z Computeru 4 2000 II soutěž o mobil Nokia 7110 vše o Twist a Go, s mobilem rychle na Internet, mobily a zdraví znáte z Computeru mobil v kapse 4 2000 II 15 Kč 20 Sk vyšlo 20. dubna 2000 život bez Začneme úplně od kořínků.

Více

Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné. Co je dobré. vědět. o onemocnění. maligním lymfomem

Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné. Co je dobré. vědět. o onemocnění. maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Vydala Kooperativní lymfomová skupina za spolupráce společnosti Roche v roce 2005 Jedním ze základních

Více

Úvod www.myeloma.cz +420 532 233 551. Prohlášení:

Úvod www.myeloma.cz +420 532 233 551. Prohlášení: Úvod Tato informační brožura je určena pro nemocné s myelomem, jejich rodiny a další, kteří o nemocné pečují. Popisuje situace, s nimiž se nemocný s touto nemocí potýká. Znalost toho, co je možné předpokládat,

Více

Obsah. I. Funkce pro uživatele. II. Funkce pro lékaře

Obsah. I. Funkce pro uživatele. II. Funkce pro lékaře PM-E-26 Rev.O Obsah I. Funkce pro uživatele 1. TIME DISPLAY ZOBRAZENÍ ČASU... 3 2. BUTTON SCROLL POSOUVÁNÍ TLAČÍTKEM... 3 3. BEEP ZVUKOVÝ SIGNÁL... 3 4. ALARM ALARM... 3 5. LCD ON(S) DOBA ZAPNUTÍ DISPLEJE

Více

UEFA FOOTBALL DOCTOR EDUCATION PROGRAMME LÉKAŘ FOTBALOVÉ REPREZENTACE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM FIRST STEPS

UEFA FOOTBALL DOCTOR EDUCATION PROGRAMME LÉKAŘ FOTBALOVÉ REPREZENTACE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM FIRST STEPS UEFA FOOTBALL DOCTOR EDUCATION PROGRAMME LÉKAŘ FOTBALOVÉ REPREZENTACE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 FIRST STEPS 1 2 OBSAH PŘEDMLUVA Strana 4 ÚVOD Strana 5 A A:1 Základní vyšetření Strana 8 B B:1 Srdeční zástava

Více

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce.

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. Ab Tronic X2 Masážní pás Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. RYCHLÝ START PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY! Pokud budete mít další dotazy nebo byste se

Více

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce.

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. Ab Tronic X2 Masážní pás Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. RYCHLÝ START PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY! Pokud budete mít další dotazy nebo byste se

Více

REKONSTRUKCE PRSU PŘI LÉČBĚ NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ 1 MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, 656 53 Brno www.mou.cz www.prevencenadoru.cz e-mail: direct@mou.cz tel.: 5 4313 1111, 4314 Autor: MUDr. Oldřich

Více

Scénáře stárnutí populace

Scénáře stárnutí populace Scénáře stárnutí populace Co máme v budoucnu na vybranou? Projekt FP7: PACITA Parliaments and Civil Society in Technology Assessment Stárnutí populace Otázka, jak si poradit se stárnutím společnosti, představuje

Více

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty Úvod Když se dozvíte, že jste vy nebo někdo z vašich blízkých onemocněli a jako diagnóza byl stanoven lymfom, může vás to

Více

Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny

Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny Text aktualizovaný 2012 Obsah Úvod 3 Ledviny 4 Transplantace ledviny 7 Zdravotní péče po propuštění z nemocnice 14 Život po transplantaci

Více

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Život se schizofrenií Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Obsah 1. Úvod do schizofrenie.......................................................... 3 Co je

Více

Příručka pro pacienty s Bechtěrevovou chorobou (aktualizováno v říjnu 2012)

Příručka pro pacienty s Bechtěrevovou chorobou (aktualizováno v říjnu 2012) Britská Národní společnost pro ankylozující spondylitidu (NASS) Příručka pro pacienty s Bechtěrevovou chorobou (aktualizováno v říjnu 2012) -------------------------------------------------------- Odpovědi

Více

2/3 KOMU JE URČENA TATO BROŽURA? CO JE ZHOUBNÝ NÁDOR?

2/3 KOMU JE URČENA TATO BROŽURA? CO JE ZHOUBNÝ NÁDOR? OBSAH Komu je určena tato brožura?... 2 Co je zhoubný nádor?... 2 Mozek... 3 Nádory mozku... 7 Obtíže... 9 Vyšetření... 10 Další vyšetření... 11 Léčba... 13 Léčba průvodních potíží... 16 Vědecký výzkum...

Více

DEFIBRILÁTOR HEARTSTART FRx

DEFIBRILÁTOR HEARTSTART FRx DEFIBRILÁTOR HEARTSTART FRx PŘÍRUČKA UŽIVATELE 861304 5. vydání Záměrně ponecháno prázdné. Záměrně ponecháno prázdné. Defibrilátor HeartStart FRx STRUČNÉ POKYNY Zjistěte známky náhlé srdeční zástavy:

Více

Naše dítě má záchvaty! EPILEPSIE U DĚTÍ Průvodce pro rodiče Autoři : Prof.Dr. Ansgar Matthes a Dr.Hansjörg Schneble Vydalo: Centrum pro epilepsii v Korku ( 77694 Kehl-Kork) ve spolupráci s Německou sekcí

Více

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Co je třeba vědět o transplantaci jater Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Obsah Vydal: Euroverlag, s.r.o., Plzeň, 2004, za finanční podpory Roche Praha, s.r.o. Text: MUDr.

Více