Nápověda k SeeYou Competition Český překlad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nápověda k SeeYou Competition Český překlad"

Transkript

1 Nápověda k SeeYou Competition Český překlad Aktualizace <Naviter s.r.o.>

2 I SeeYou Competition Table of Contents Foreword 0 3 Part I Úvod 1 Co je SeeYou... Competition? 3 2 Jak program pracuje? Základní požadavky... 6 Part II Před soutěží 7 1 Co je nutné zajistit Co je soubor CUC Příprava CUC... souboru s originálním skriptem 10 4 Příprava CUC... souboru s vlastním skriptem 11 5 Vlastnosti soutěže Obecné Odletové body Bodovací skripty Skript celkových bodů Varování Vkládání pilotů Part III Plánování tratí 22 1 Všeobecné informace Příprava úlohy Soutěžní úloha Rychlostní nebo vzdálenostní úloha přes určené prostory Rychlostní nebo vzdálenostní úloha volená pilotem Přiřazení tratě... soutěžnímu dni 26 4 Vlastnosti soutěžního... dne 27 Obecné Trať Odletové body Sektory Nastavení tratě Varování Typ tratě Part IV Publikování tratě 33 1 Tisk Task sheetu Uložení tratě... jako HTML dokument 34 Part V Stažení letů 35 1 Stažení pomocí... SeeYou 35 2 Stažení pomocí... jiného softwaru 36 Part VI Bodování letů 37

3 Contents II 1 Vyhledat adresáře Autovyhodnocení... letů 38 3 Ošetření varování Ruční změna... výsledků 40 Part VII Publikování výsledků 43 1 Tištění výsledkové... listiny 43 2 Uložení výsledků... jako HTML strana 44 Part VII Nabídka CUC& Panel nástrojů 1 Úpravy Jít na Upravit pilota Přidat pilota Vyjmout pilota Vlastnosti soutěžního dne Přidat den Vyjmout den Upravit výkon Vlastnosti soutěže Autovyhodnocení letů Přiřadit trať Traťové body Tratě Lišta nástrojů Part IX Linky 55 Index 56 II

4 3 SeeYou Competition 1 Úvod 1.1 Co je SeeYou Competition? Co je SeeYou Competition? SeeYou Competition je samostatný výpočetní systém pro plachtařské soutěže na celém světě. Možnosti programu: plánování soutěžních úloh stahování letových zapisovačů soutěžících automatické vyhodnocení soutěžního letu tisk výsledků publikování výsledků na webu To vše zvládne jediný program a tím je značně ulehčena práce organizátora.

5 Úvod 1.2 Jak program pracuje? Jak program pracuje? Pro lepší pochopení práce s programem si prohlédněte následující schéma SeeYou Competition: Ná následujícím schématu je návrh, jak vytvořit komunikační síť pro soutěž: 4

6 5 SeeYou Competition

7 Úvod Základní požadavky Základní požadavky Co potřebujete, aby vám SeeYou Competition modul pracoval: Nejnovější verzi SeeYou Internet Explorer verze 6.0 Použití SeeYou Competition modulu je zdarma pro organizátory soutěží. Podmínkou takového použití je umístění znaku SeeYou v místě soutěže a na webové stránce soutěže. SeeYou si můžete stáhnout z Internet Explorer je dostupný na

8 7 SeeYou Competition 2 Před soutěží 2.1 Co je nutné zajistit Před začátkem soutěže je nutné zajistit několik důležitých informací a také se zamyslet, jak budete soutěž bodovat: Seznam závodníků Seznam identifikátorů logrů, které získáte u homologovaných zařízení ze 4-7 znaku z igc souboru, který je generován automaticky při stažení souboru z homologovaného zařízení. Pokud používáte nehomlogovaná zařízení musíte znaky zajistit sami - v té chvíli je lepší použít ke stahování např. G7ToWin, který na rozdíl od SeeYou generuje názvy souborů dle vašich požadavků Máte software pro stahování všech typů loggrů na soutěži? Kde budete uchovávat IGC soubory? Které typy úloh budete létat na soutěži? Máte potřebné skripty pro vyhodnocování těchto typů úloh? Budete používat skript pro tvorbu celkových výsledků? (jen v případě, kdy konečné výsledky nebudou tvořeny přidáním bodů k předchozímu bodovému zisku) Můžete daný typ úlohy nastavit v CUC? Jakou metodu odletu budete používat? Umí ji CUC nastavit? Jak budete publikovat výsledky? Jsou XSL soubory připraveny vytvořit HTML výstup dle vašeho přání?

9 Před soutěží Co je soubor CUC Co obsahuje soubor CUC Soubor CUC je hlavní součástí SeeYou Competition. Obsahuje všeobecné nastavení soutěže, data o pilotech, odletových bodech, bodovacích skriptech a denních výkonech každého pilota. Je rozdělen do následujících částí: [Možnosti - Options] V této části jsou umístěny všeobecné informace o soutěži. Jde zejména o název soutěže, soutěžní třidu atd. Většinu těchto údajů lze zadat pomocí nabídky Úpravy->Vlastnosti soutěže. [ Umístění adresářů - SearchPath] Seznam adresářů a jejich umístění. Každý adresář zadaný v nabídce Vlastnosti soutěže je zde zmíněn. Pokud SeeYou Competition začne vyhledávat adresáře s umístěním igc souborů, které mají být vyhodnoceny, vždy tyto lety hledá podle tohoto seznamu. Je dobré pamatovat na to, že cesta k adresářům může být zadána relativně "flights\day1\", absolutně "c:\flights\day2\" nebo v síti "\\scoring_computer\flights\day3\". Umístění adresářů je možno zadat v nabídce Úpravy->Vlastnosti soutěže->hledat adresáře s letem. [Piloti - Pilots] V tomto oddíle CUC souboru má každý pilot uchovávána veškerá data v jednom řádku. Data se zadávají pomocí nabídky Úpravy->Přidat pilota. [Skript celkových bodů - TotalScript] Jestliže si přejete počítat celkové body jiným způsobem než pouhým přidáním bodů, je nutné vytvořit skript, který bude počítat body dle vašich požadavků. [ Skript 0 - Script0] Tento oddíl je zásadní a určuje metodu výpočtu bodů pro daný soutěžní den. Zatímco SeeYou určuje a počítá data jako čas odletu, příletu, dosažené vzdálenosti, rychlost atd., pomocí skriptu jsou počítány denní body na základě pilotova výkonu daného soutěžního dne. Jeden soubor CUC může obsahovat několik bodovacích skriptů, které jsou navzájem odděleny nadpisem [ScriptX], kde X musí být následné číslo. Každé číslo je použito jen jednou. Příklady: [Script0] [Script1] [Script2] [Script3] atd. Můžete použít originálních skriptů nebo napsat svůj vlastní skript pokud vám originální skript nevyhovuje. [Odlety - Starts] Jestliže používáte možnost odletu z více odletových bodů, pak všechny tyto body jsou uvedeny v této

10 9 SeeYou Competition části souboru. Každý na novém řádku. Formát je stejný jako C-rekord v IGC souboru, jen písmeno C je vynecháno. Odletové body se zadávají pomocí nabídky Úpravy->Vlastnosti soutěže->odletové body. [Den1 - Day1] [Den2 - Day2] [Den3 - Day3] [Den4 - Day4] [Den5 - Day5] [Den6 -Day6]... Údaje každého soutěžního dne jsou v tomto oddíle, který je příslušný danému dni. Data pro každý soutěžní den [DenX - DayX] se skládají z deklarované tratě, dále výstupy z bodovacího skriptu, nastavení vlastností soutěžního dne atd. Všechny budou vysvětleny v dalších kapitolách nápovědy. Viz. také: Příprava CUC souboru s originálním skriptem Příprava CUC souboru s vlastním skriptem Vlastnosti soutěže Vložení pilotů

11 Před soutěží Příprava CUC souboru s originálním skriptem Příprava CUC souboru s originálním skriptem SeeYou určí pro každý let základní údaje jako dosažená vzdálenost, rychlost, čas odletu a příletu atd. Z těchto údajů bodovací skript spočítá BODOVÉ HODNOCENÍ pro každý výkon a pilota. Nejprve je nutné vytvořit CUC soubor pro každou novou soutěž, ale i pro každou soutěžní třídu v dané soutěži. Vytvoříme ho jednoduše tak, že založíme prázdný textový soubor, jehož jméno bude jednoznačně určovat o jakou soutěž a třídu jde. Pak změníme název souboru tak, aby obsahoval místo přípony txt příponu cuc. Například "class_name.cuc" Přípona CUC je nezbytná k tomu, aby soubor byl identifikován jako soubor SeeYou Comeptition. Textový soubor buď vytvoříme pomocí Notepadu nebo pomocí pravého tlačítka myši, kdy vybereme volbu Nový a vybereme textový dokument. V žádném případě však nesmíme mít zvolenou možnost v nastavení Windows...skrýt příponu souborů, které jsou registrovány.... V tom případě nedojde k vytvoření cuc souboru. Na následující adrese jsou dostupné skripty pro SeeYou Competition: Prohledejte nabídku ve fóru a vyberte si skript, který přesně odpovídá vaším požadavkům. Takový skript stačí zkopírovat do vámi vytvořeného příslušného cuc souboru. Skript musí začínat Program Scoring_Script_Name; begin... // Zde bude text vašeho skriptu end. Skript můžete také přidat pomocí volby Úpravy->Vlastnosti soutěže->bodovací skripty. Skript můžete také přidat a editovat v tomto dialogu.

12 SeeYou Competition Příprava CUC souboru s vlastním skriptem Příprava CUC souboru s vlastním skriptem pro zisk denních bodů SeeYou určí pro každý let základní údaje jako dosažená vzdálenost, rychlost, čas odletu a příletu atd. Z těchto údajů bodovací skript spočítá BODOVÉ HODNOCENÍ pro každý výkon a pilota. Nejprve je nutné vytvořit CUC soubor pro každou novou soutěž, ale i pro každou soutěžní třídu v dané soutěži. Vytvoříme ho jednoduše tak, že založíme prázdný textový soubor, jehož jméno bude jednoznačně určovat o jakou soutěž a třídu jde. Pak změníme název souboru tak, aby obsahoval místo přípony txt příponu cuc. Například "class_name.cuc" Přípona CUC je nezbytná k tomu, aby soubor byl identifikován jako soubor SeeYou Comeptition. Textový soubor buď vytvoříme pomocí Notepadu nebo pomocí pravého tlačítka myši, kdy vybereme volbu Nový a vybereme textový dokument. V žádném případě však nesmíme mít zvolenou možnost v nastavení Windows...skrýt příponu souborů, které jsou registrovány.... V tom případě nedojde k vytvoření cuc souboru. Skripty SeeYou Competition jsou vytvořeny pomocí Innerfuse Pascal Scripts ( ). S několika vyjímkami jsou zde uvedeny základní formy zápisů jednotlivých routine. K lepšímu pochopení problému je dobré navštívit Competition Support forum. Vlastní skript můžete vytvořit v Úpravy->Vlastnosti soutěže->bodovací skripty nebo v Notepadu nebo jiném textovém editoru. Nezbytné je zachovat základní strukturu bodovacího skriptu: [Script0] Program Scoring_Script_Name; begin... // Text vašeho skriptu end. a číslovat skripty postupně a číslo použít POUZE jednou: [Script0]... [Script1]... [Script2]... Dále jsou uvedeny proměnné pro tvorbu skriptu pro výpočet denních bodů. Skript pro výpočet denních bodů Můžete také vytvořit skript, který bude provádět výpočet celkových bodů. Tvorba skriptu má ta samá pravidla, jen hlavička souboru musí být [TotalScript]. Dále jsou opět uvedeny proměnné, které lze použít v skriptu celkových bodů.

13 Před soutěží 12 A jak skript pracuje? Věta TPilots je vytvořena pomocí SeeYou a předána do bodovacího skriptu. Věta TPilots a další informace z jiných souborů zajišťují veškerá data, která jsou nutná pro výpočet bodového zisku v daném soutěžním dni. Věta TPilot má následující strukturu: SKRIPT PRO VÝPOČET DENNÍCH BODŮ Pilots[i] = record (hodnoty proměnných nabývají hodnoty Double, pokud není stanoveno jinak v definici) - sstart = čas odletu zobrazovaný v sekundách - sfinish = čas příletu zobrazovaný v sekundách (negativní hodnota - soutěžící nedoletěl) - sdis = vzdálenost uvedená ve výsledcích v metrech (negativní hdonta je zobrazována v závorce) - sspeed = rychlost zobrazována ve výsledcích v m/s (negativní hodnota je zobrazována v závorce) - points = bodová hodnota zobrazována ve výsledcích - pointstring: = řetězcová proměnná odrážející body pro uživatelský výstup - Hcap = koeficient kluzáku, který odpovídá zadání pilotem používaného kluzáku - penalty = trestné body definované v dialogu Výkonu soutěžního dne pilota - start = čas odletu na úlohu (-1 pokud není validní odlet) - finish = čas příletu z úlohy (-1 pokud není validní dolet) - dis = uletěná vzdálenost - speed = rychlost při splnění úlohy (-1 pokud není validní dolet, je vzata do výpočtu času v úloze) - tstart = čas otevření odletové pásky (-1 jestliže byl proveden odlet v čase před otevřením) - tfinish = čas ukončení úlohy - tdis flown = vzdálenost uletěná v čase určeném pro úlohu - tspeed = rychlost získaná dělením uletěné vzdálenosti časem na úlohu - takeoff = čas vzletu (-1 pokud nebyl proveden vzlet) - landing = čas přistání (-1 pokud není přistání) - phototime = čas přistání v terénu (-1 jestliže není přistání v terénu) - ishc = je nastaveno na TRUE, jestliže je zatržena volba Mimo soutěž - FinishAlt = nadmořská výška příletu - DisToGoal = vzdálenost mezi cílem a místem přistání buď skutečným nebo virtuálním - Tag = řetězcová proměnná definovaná v dialogu Výkon soutěžního dne - Leg,LegT pole TLeg vět; informace o každém rameni trati, LegT pro výpočet přerušení letu - Warning: = řetězcová proměnná použitá pro varování uživatele - td1,td2,td3: Double; dočasné proměnné TLeg = věta; obsahuje informace o ramenu trati - start,finish,d,crs Double; = čas v sekundách, vzdálenost v metrech, crs v radiánech - td1,td2,td3 Double; = proměnné, které lze použít jako dočasné proměnné další proměnné info1..info2 = informační proměnné zobrazované ve výsledcích DayTag = řetězcová hodnota definovaná v dialogu výkonu soutěžního dne ShowMessage( s:string ); = použijte pokud svůj skript ladíte

14 13 SeeYou Competition Task = věta, která obsahuje základní informace o trati - TotalDis: Double; = vzdálenost v úloze v metrech - TaskTime: Integer; = čas úlohy v sekundách SKRIPT PRO VÝPOČET CELKOVÝCH BODŮ Pilots = record - Total : Double; = celkové body (defaultně hodnota získaná jako suma proměnné DayPoints, ne 0) - TotalString : String; = jestliže nejde o prázdnou hodnotu, celkové body budou zobrazeny jako řetězec definovaný v této hodnotě - DayPts : pole Double;= body z každého dne, jak byly spočítány v skriptu denních bodů - DayPtsString : řetězcové pole; pracuje stejně jako TotalString 2.5 Vlastnosti soutěže Obecné Obecné Pomocí této záložky je možné v dialogu Vlastnosti soutěže zadat následující data: Název soutěže: Jde o oficiální název soutěže. Název bude uveden na všech výstupech z tiskárny i na webových stránkách. Pokud chceme zadat logo soutěže, pak kliknutím na nápis logo se otevře dialog, ve kterém

15 Před soutěží 14 můžete obrázek vybrat z libovolného grafického souboru. Pokud chcete obrázek vymazat, pak toto můžete provést pouze otevřením CUC souboru v textovém editoru a výmazu příslušného odkazu. Třída: Název příslušné třídy soutěže. Název bude uveden na všech výstupech z tiskárny i na webových stránkách. Do editačního okna může být vložen jakýkoliv název, nebo může být vybrán z předvolených hodnot. Celkové výsledky po: Tato možnost bude popsána v kapitole o publikování výsledků. Výška místa vzletu: Jde o nadmořskou výšku letiště, kde se koná soutěž. Je velmi důležité zadat tuto hodnotu přesně, proto aby všechny soutěžní lety byly nastaven na tu samou výšku vzletu, protože podle ní nejprve probíhá kontrola narušení vzdušných prostorů. Žádné nastavení neprobíhá, pokud je hodnota nastavena na "0" (zero). Automaticky uložit vyhodnocené lety Pokud je tato volba zatržena, všechny vyhodnocené lety jsou ukládány do adresáře, který nese název daného soutěžního dne a je umístěn tam, kde je umístěn i cuc soubor. Každý soubor se soutežním letem je složen z kódu soutěžního dne dle pravidel pro igc soubory a soutěžního čísla kluzáku. Zadání soutěžní tratě je zadáno do IGC souboru a tak následující vyhodnocení je mnohem snazší. Uložit soutěžní soubor po [X] min Jestliže je volba zatržena, soubor CUC bude automaticky ukládán v určeném časovém intervalu. Společně s souborem CUC budou aktualizovány soubory HTML s denními a celkovými výsledky a zadáním úlohy. Zadat data o ramenech trati do skriptu Jestliže potřebujete znát vzdálenost a čas na jednotlivých ramenech trati k výpočtu výsledků, pak zatrhněte tuto možnost. Tyto údaje jsou nutnénapříkladd pro výpočet bodů v soutěžích ve Velké Británii, kde se užívá handicap pro směr větru. Vyhodnoceníní užívá přesná jména souborů Jestliže je zatržena tato možnost, potom identifikace igc souboru pilota probíhá podle názvu celého igc souboru vyjma prvních tří znaků určujících rok+měsíc+den. Příklad: Jestliže je zadán identifikátor logru soutěžícího "_10", SeeYou Competition bude hledat soubor s názvem "YMD_10.IGC" (YMD=rok+měsíc+den) Jestliže je zadán identifikátor logru soutěžícího "_100", SeeYou Competition bude hledat soubor s názvem "_100.IGC" Pokud by nebyla tato možnost zatržena, pak by program shledával soubory s 10 i 100 jako stejné a rovnocené pro stejného soutěžícícho. Tato možnost je přidána z důvodu nehomologovaných logrů, které jsou někde používány na soutěžích, v případě homologovaných logrů ponechávejte tuto možnost

16 15 SeeYou Competition nezatrženou. Poznámka překladatele: Pokud používáte Garminy, kde SeeYou při stahování není zatím schopné vytvořit stejné jméno souboru pro jednoho pilota, pak raději používejte pro stahování G7ToWin, kde pomocí vytvořeného souboru Pilots.txt, jste schopni vytvořit soubor, který bude mít 4 znaky nutné pro identifikaci soutěžícího stejné v kterýkoliv den. Hledat adresáře s letem Seznam adresářů, pro každý adresář jeden řádek. SeeYou Competition vyhledává v těchto adresářích lety pro vyhodnocení. cesta může být zadána relativně "flights\day1\", absolutně "c:\flights\day2\" nebo na síti "\\scoring_computer\flights\day3\". Viz. také: Vlastnosti soutěže-obecné Vlastnosti soutěže-odletové body Vlastnosti soutěže-bodovací skripty Vlastnosti soutěže-varování Odletové body Odletové body Pokud využíváte možnost zvolit při odletu jeden ze skupiny odletových bodů, pak musí být tyto body vloženy na záložce Odletové body. Buď použijte tlačítko přidat a body vyberte z aktuální databáze nebo musíte přidat tento bod do databáze v již otevřeném dialogu pro traťové body.

17 Před soutěží 16 Konkrétní použití Jestliže je používána volba odletu Zvolený odletový bod, pak každému pilotovi je v daném soutěžním dni přiřazeno několik odletových bodů, ze kterých jeden vybere. V CUC souboru jsou údaje vloženy v kapitole [Pilots]. To samé je uvedeno v řádku pro každého pilota v daném soutěžním dni. Začínají písmenem E. Třetí sloupec každého E řádku označuje, které odletové body jsou povoleny pilotovi užít v daném dni. Jsou očíslovány postupně od 1 až do (n-1), kde n je počet odletových bodů vyjmenovaných v [starts]. Určuje pilotovi jeho odletové body. Tento zásah musí udělat pouze jedenkrát za soutěž. Viz. také: Vlastnosti soutěže-obecné Vlastnosti soutěže-odletové body Vlastnosti soutěže-bodovací skripty Vlasntosti soutěže-varování

18 SeeYou Competition Bodovací skripty Bodovací skripty Zde můžete prohlížet, upravovat a přidávat bodovací skripty. V horní části můžete vybírat z několika skriptů, pokud je obsahuje CUC soubor. Tlačítka Přidat a Zrušit přidají nebo zruší skripty v souboru CUC. Pokud stisknete tlačítko Přidat, je přidán nový skript a jsou zobrazeny všechny dostupné proměnné z věty TPilots a také proměnné mimo TPilot větu. Viz. také: Příprava CUC souboru s originálním skriptem Příprava CUC souboru s vlastním skriptem Vlastnosti soutěže-obecné Vlastnosti soutěže-odletové body Vlasntosti soutěže-varování

19 Před soutěží Skript celkových bodů V oně můžete vidět skript celkových bodů popřípadě ho editovat. Je nutné mít na paměti, že tento skript není pro běžnou soutěž nutný. V nastavení programu se celkové body tvoří jako součet denních bodů. Pokud chcete počítat celkové body jiným způsobem, musíte si napsat vlastní skript. Opět zdůrazňujeme, že základním nastavením pro hodnotu Pilots[i].TotalPoints je součet všech soutěžních dnů. Viz. také: Příprava CUC souboru s originálním skriptem Příprava CUC souboru s vlastním skriptem Vlastnosti soutěže - Obecné Vlastnosti soutěže - Odletové body Vlastnosti soutěže - Varování

20 SeeYou Competition Varování Varování SeeYou Competition umožňuje zobrazit Varování, která vyžadují bližší kontrolu organizátory soutěže. Tyto varování jsou zobrazena když:.je nedosaženo pozorovacího sektoru je nalezeno narušení vzdušného prostoru ENL hodnota přesahuje nastavenou hodnotu je překročena nastavená maximální QNH výška během letu výška v cíli je nižší než nastavená hodnota výška v cíli je vyšší než nastavená hodnota.je překročen stanovený časový interval pod výškou odletu před odletem.je překročena odletová rychlost.je překročen časový interval záznamu Tyto hodnoty lez zadat na záložce Varování ve Vlastnostech soutěže. Protože však nastavení pro jednotlivé soutěžní dny může být odlišné, pak lze tyto údaje opravit i ve Vlastnostech soutěžního dne pro daný soutěžní den. Viz. také: Vlastnosti soutěže-obecné Vlasntosti soutěže-odletové body Vlasntosti soutěže-bodovací skripty

21 Před soutěží Vkládání pilotů Vkládání pilotů Piloti jsou vkládáni pomocí nabídky Úpravy->Přidat pilota. Můžete vložit následující údaje: Křestní jméno Příjmení Země nebo aeroklub Datum narození Zdali pilot soutěží nebo létá mimo soutěž (nesoutěžící) Typ větroně Registrace Startovní číslo Třída Index (Handicap) Zdali se jedná o kluzák nebo motorový kluzák (Kluzák)-Vždy zatrhnout u kluzáků bez motoru!!! Identifikace loggeru pilota - můžete zadat více loggerů oddělených čárkou nebo středníkem (hlavní+záloha). Jednoznačná identifikace loggeru Je dána kódem, který je částí názvu IGC souboru, který je vyhledáván v jednom ze zadaných adresářů (viz Vlastnosti soutěže-obecné) a který jednoznačně propojí tento soubor s příslušným pilotem. Standardní název souboru je tvořen následovně:: První tři znaky jsou datum 27a pro 10. červenec 2002, 2ab pro 11. říjen 2002 Další čtyři jsou jedinečná pro každý logger, odpovídají sériovému číslu loggeru Poslední znak je pořadové číslo záznamu, který byl ten den uskutečněn. Jednoznačný kód může být jakýkoliv, není limitován 4 písmeny nebo znaky. Název souboru vytvořte odlišně od standardu, pokud však vám to programové vybavení dovolí. SeeYou bude hledat řetězec v názvu souboru. Jakmile ho najde, bude tento let přiřazen k vašemu jménu. Příklady: Název souboru pro let 11.července 2002 byl vytvořen jako 27bf0sr1.igc. To znamená, že f0sr je jednoznačným identifikátorem pro všechny lety daného pilota (pokud léta s tímto loggerem). Ale pokud je let uložen např. jako 27b_AndrejKolar.igc, potom jednoznačný identifikátor pro takové lety je _AndrejKolar. Foto pilota lze opětně vložit pomocí poklepání na místo pro vložení fotky a vybráním příslušného obrázku ze souborů.

22 21 SeeYou Competition

23 Plánování tratí 3 Plánování tratí 3.1 Všeobecné informace 22 Tvorba tratí se provádějí v editoru úloh (Ctrl+T). Můžete vytvářet několik různých alternativ pro tratě daného soutěžního dne a nastavit tu správnou je otázkou malého okamžiku. Jestliže jste připraveni bodovat daný soutěžní den, pak správnou trať přiřadíte použitím volby Úpravy->Přiřadit trať. trať se okopíruje do souboru cuc a vy můžete pokračovat zatržením volby Autovyhodnocení letů. Viz také: Soutěžní úloha Rychlostní nebo vzdálenostní úloha přes určené prostory Rychlostní nebo vzálenostní úloha volená pilotem Viz. také Nápověda SeeYou, kde je přesně popsána tvorba tratí v SeeYou a to pomocí editoru grafického nebo pomocí seznamu. (seeyou.chm soubor musí být dostupný v tom samém adresáři jako je soubor nápovědy pro CUC, aby tento link pracoval)

24 23 SeeYou Competition 3.2 Příprava úlohy Soutěžní úloha Soutěžní úloha se léta na soutěžích nejvíce. Traťové body jsou určeny a všichni letí stejnou trať Otevřte okno tratí (Ctrl+T) Buď v pohledu Mapa nebo Seznam vložte traťové body Otevřte Úpravy->Vlastnosti tratě->možnosti Nastavte Typ na Soutěžní úloha Po otevření pásky můžete vložit čas otevření do okna "Odlet ne před:" Ve výpočtu délky tratě při přistání v terénu musí být nastaveno v Nedokončeném rameni "spočítat minimální vzdálenost k dalšímu sektoru". 7. Pokud chcete nastavit hodnotu pro nedosažení sektoru traťového bodu, pak ji nastavte. Pokud ne, zvolte Pro výpočet délky tratě zvolte traťové body. 9. Přejděte na záložku "Sektor" 10. Zkontrolujte nastavení sektorů pro všechny traťové body Pogramově je SeeYou nastaveno pro Soutežní úlohy. Jestliže máte v SeeYou nastavené sektory pro tento typ trati v soutěži, pak nemusíte nic kontrolovat a měnit. Pro nastavení sektorů zkontrolujte Nástroje->Nastavení->Sektor. Viz také: Soutěžní úloha Rychlostní nebo vzdálenostní úloha přes určené prostory Rychlostní nebo vzálenostní úloha volená pilotem Viz. také Nápověda SeeYou, kde je přesně popsána tvorba tratí v SeeYou a to pomocí editoru grafického nebo pomocí seznamu. (seeyou.chm soubor musí být dostupný v tom samém adresáři jako je soubor nápovědy pro CUC, aby tento link pracoval)

25 Plánování tratí Rychlostní nebo vzdálenostní úloha přes určené prostory Úloha přes určené prostory používá pro výpočet dosažené vzdálenosti jeden optimální bod v každé oblasti tak, aby bylo dosaženo nejdelší vzdálenosti Otevřte okno tratí (Ctrl+T) Buď v pohledu Mapa nebo Seznam vložte traťové body Otevřte Úpravy->Vlastnosti tratě->možnosti Změňte typ na Úloha přes určené prostory Po otevření pásky můžete vložit čas otevření do okna "Odlet ne před:" Vložte určený čas pro úlohu do "Čas na trati" Ve výpočtu délky tratě při přistání v terénu bývá nejčastěji nastaveno v Nedokončeném rameni na "spočítat minimální vzdálenost k dalšímu sektoru", nebo ji změňte dle vašich místních propozic 8. IGC vydaný Annex A umožňuje nastavit minimální výšku pro vzdálenostní úlohy. Tu můžete nastavit v "Minimální výšce" 7. Pokud chcete nastavit hodnotu pro nedosažení sektoru traťového bodu, pak ji nastavte. Pokud ne, zvolte Pro výpočet délky tratě zvolte fixy. 9. Přejděte na záložku "Sektor" 11. Nastavte pozorovací sektor pro každý traťový bod dle vašeho uvážení Je nutné si pamatovat, že rychlostní a vzdálenostní úlohy jsou vytvářeny tím samým způsobem. Jakmile je úloha vložena do souboru soutěže (CUC), musíte zvolit pro správný výpočet příslušný bodovací skript, který provede výpočet denních bodů pro příslušný typ úlohy! Správný skript nastavíte v kartě Vlastnosti soutěžního dne. Viz také: Soutěžní úloha Rychlostní nebo vzdálenostní úloha přes určené prostory Rychlostní nebo vzálenostní úloha volená pilotem Viz. také Nápověda SeeYou, kde je přesně popsána tvorba tratí v SeeYou a to pomocí editoru grafického nebo pomocí seznamu. (seeyou.chm soubor musí být dostupný v tom samém adresáři jako je soubor nápovědy pro CUC, aby tento link pracoval)

26 SeeYou Competition Rychlostní nebo vzdálenostní úloha volená pilotem Pilotem volené tratě jsou založeny na tom, že pilot létá mezi body, které má vyjmenované v jakémkoliv pořadí, jen se nesmí vrátit k traťovému bodu, který navštívil v těsně před doletěním k poslednímu otočnému bodu Otevřte okno tratí (Ctrl+T) Buď v pohledu Mapa nebo Seznam vložte seznam povolených traťových bodů Otevřte Úpravy->Vlastnosti tratě->možnosti Změňte typ na Úloha volená pilotem Po otevření pásky můžete vložit čas otevření do okna "Odlet ne před:" Vložte určený čas pro úlohu do "Čas na trati" Ve výpočtu délky tratě při přistání v terénu bývá nejčastěji nastaveno v Nedokončeném rameni na "spočítat maximální vzdálenost od posledního sektoru". 8. Pokud chcete nastavit hodnotu pro nedosažení sektoru traťového bodu, pak ji nastavte. Pokud ne, zvolte Pro výpočet délky tratě zvolte traťové body. 10. Přejděte na záložku "Sektor" 11. Zkontrolujte nastavení sektorů pro všechny traťové body Je nutné si pamatovat, že rychlostní a vzdálenostní úlohy jsou vytvářeny tím samým způsobem. Jakmile je úloha vložena do souboru soutěže (CUC), musíte zvolit pro správný výpočet příslušný bodovací skript, který provede výpočet denních bodů pro příslušný typ úlohy! Správný skript nastavíte v kartě Vlastnosti soutěžního dne. Viz také: Soutěžní úloha Rychlostní nebo vzdálenostní úloha přes určené prostory Rychlostní nebo vzálenostní úloha volená pilotem Viz. také Nápověda SeeYou, kde je přesně popsána tvorba tratí v SeeYou a to pomocí editoru grafického nebo pomocí seznamu. (seeyou.chm soubor musí být dostupný v tom samém adresáři jako je soubor nápovědy pro CUC, aby tento link pracoval)

27 Plánování tratí Přiřazení tratě soutěžnímu dni Přiřazení tratě soutěžnímu dni Pokud jste vytvořili trať nebo alternativní tratě v SeeYou, pak můžete určitou trať přiřadit soutěžním dni. To uděláte jednoduše pomocí metody přetahování. Kliknete na zvolenou úlohu a přetáhnete jí do horní části soutěžního okna (zde jsou umístěny informace o trati). Okno s editorem tratí je nutno zmenšit, abyste viděli kam trať přetahujete - viz. obrázek.

28 27 SeeYou Competition 3.4 Vlastnosti soutěžního dne Obecné Obecné Datum soutěžního dne tato hodnota určuje datum soutěžního dne. je ZÁSADNÍ, protože určuje první tři písmena v názvu IGC souboru, které budou ukládány při zvolené funkci Automaticky ukládat vyhodnocené lety při vyhodnocování. Výška místa vzletu: Tato hodnota určuje QNH výšku, na kterou jsou soutěžní lety převedeny pro kontrolu výšky soutěžního letu. Pokud je ponechána 0, pak program vezme výšku místa vzletu z nastavení Vlastnosti soutěže. Jestliže není vložena žádná hodnota ve Vlastnostech soutěže, pak se kalibrace neprovede, lety budou vyhodnoceny jako QNE. Status dne Nastavením určíte jaký charakter budou mít výsledky daného soutěžního dne. Veškeré položky můžete změnit pokud je nastaven na Předběžné výsledky, méně změn je povoleno, pokud jsou výsledky neoficiální, žádné změny nelze provádět, pokud jsou výsledky změněny na Oficiální. Lze nastavit i výsledky jako Nesoutěžní den nebo Den zrušen. Bodovací skript: Bodovací skript určuje, který skript bud využíván pro počítání výsledků daného soutěžního dne při užití volby Autovyhodnocení. Je NUTNÉ pamatovat, že skript neurčuje jaký typ disciplíny se letěl. To je nutné udělat v Typ tratě ve Vlastnostech tratě při jejím vytváření v Editoru tratí. Maximální výška: Můžete určit maximální výšku, která je povolena v daný soutěžní den. Pokud soutěžící překročí tuto nastavenou výšku, CUC vygeneruje varování ve vyhodnocení. Tag: Můžete vložit hodnotu, která bude jako řetězcová proměnná (jako DayTag) odeslána do skriptu, pokud taková hodnota není přenášena pomocí volby v SeeYou Competition. Zápatí: Tato řetězcová proměnná je tištěna v zápatí každé stránky s výsledky. Viz. také: Vlastnosti soutěžního dne-trať Vlastnosti soutěžního dne-odletové body

29 Plánování tratí 28 Vlastnosti soutěžního dne-sektor Vlastnosti soutěžního dne-nastavení tratě Vlastnosti soutěžního dne-varování Trať Vytváření tratě Je nutné použít nápovědu SeeYou, kde se naučíte, jak vytvářet tratě v Editoru tratí a to jak nad mapou nebo přímým zadáním bodů. (Odkaz bude fungovat jen tehdy, když soubor nápovědy SeeYou seeyou.chm file bude uloženo v tom samém adresáři jako soubor této nápovědy) Viz.také: Vlastnosti soutěžního dne-obecné Vlastnosti soutěžního dne-odletové body Vlastnosti soutěžního dne-sektor Vlastnosti soutěžního dne-nastavení tratě Vlastnosti soutěžního dne-varování

30 SeeYou Competition Odletové body Odletové body Seznam odletových bodů, které jsou určeny pro daný soutěžní den. Hlavní seznam odletových bodů je určen v Vlastnosti soutěže-odletové body, ale zde mohou být body modifikovány pro daný soutěžní den. Pokud nepoužijete odletový způsob Zvolený odletový bod pak volba Užít více odletových bodů zůstane nezatržena, potom pouze jeden odletový bod bude použit a přiřazen mu odletový sektor. Viz. také: Vlastnosti soutěžního dne-obecné Vlastnosti soutežního dne-tratě Vlastnosti soutěžního dne-sektory Vlastnosti soutěžního dne-nastavení tratě Vlastnosti soutěžního dne-varování

31 Plánování tratí Sektory Sektory Je nutné použít nápovědu SeeYou, kde se naučte, jak vytvářet tratě v Editoru tratí a to jak nad mapou nebo přímým zadáním bodů. (Odkaz bude fungovat jen tehdy, když soubor nápovědy SeeYou seeyou.chm file bude uloženo v tom samém adresáří jako soubor této nápovědy) Viz. také: Vlastnosti soutěžního dne-obecné Vlastnosti soutěžního dne-nastavení tratě Vlastnosti soutěžního dne-odletové body Vlastnosti soutěžního dne-nastavení tratě Vlastnosti soutěžního dne-varování Nastavení tratě Nastavení tratě Je nutné použít nápovědu SeeYou, kde se naučíte, jak vytvářet tratě v Editoru tratí a to jak nad mapou nebo přímým zadáním bodů. (Odkaz bude fungovat jen tehdy, když soubor nápovědy SeeYou seeyou.chm file bude uloženo v tom

32 31 SeeYou Competition samém adresáří jako soubor této nápovědy) V této nápovědě prostudujte kapitolu o Typech tratí. Viz také: Vlastnosti soutěžního dne-obecné Vlastnosti soutěžního dne-trať Vlastnosti soutěžního dne-odletové body Vlastnosti soutěžního dne-sektory Vlastnosti soutěžního dne-varování Varování Varování SeeYou Competition umožňuje zobrazit Varování, která vyžadují bližší kontrolu organizátory soutěže. Tyto varování jsou zobrazena když: je nalezeno narušení vzdušného prostoru ENL hodnota přesahuje nastavenou hodnotu je překročena nastavená maximální QNH výška během letu výška v cíli je nižší než nastavená hodnota výška v cíli je vyšší než nastavená hodnota Tyto hodnoty lez zadat na záložce Varování ve Vlastnostech soutěže. Protože však nastavení pro

33 Plánování tratí 32 jednotlivé soutěžní dny může být odlišné, pak lze tyto údaje opravit i ve Vlastnostech soutěžního dne pro daný soutěžní den. Viz. také: Vlastnosti soutěžního dne-obecné Vlastnosti soutěžního dne-trať Vlastnosti soutěžního dne-odletové body Vlastnosti soutěžního dne-sektory Vlastnosti soutěžního dne-nastavení tratě 3.5 Typ tratě Typ tratě V SeeYou lze nastavit několik typů soutěžních úloh. S rozvojem SeeYou bude podporováno více typů úloh. V současnosti jsou podporovány následující úlohy: Soutěžní úloha (dříve Assigned speed task or AST) Rychlostní nebo Vzdálenostní úloha přes určené prostory (dříve TDT/AA nebo DST/AA) Rychlostní nebo Vzdálenostní úloha - volená pilotem (dříve TDT/TP a DST/TP) Typ úlohy může být nastaveno ve Vlastnostech soutěžního dne v Možnosti. (Odkaz bude fungovat jen tehdy, když soubor nápovědy SeeYou seeyoucz.chm file bude uloženo v tom samém adresáří jako soubor této nápovědy)

34 33 SeeYou Competition 4 Publikování tratě 4.1 Tisk Task sheetu Tisk Task sheetu Tisk Task sheetu je záležitostí SeeYou. Podrobnosti jsou zveřejněny v nápovědě SeeYou v kapitole Tisk tratí. (Odkaz bude fungovat jen tehdy, když soubor nápovědy SeeYou seeyou.chm file bude uloženo v tom samém adresáři jako soubor této nápovědy) Viz. také: Tisk výsledků Uložení výsledků jako HTML dokument Uložení tratě jako HTML dokument

35 Publikování tratě Uložení tratě jako HTML dokument Uložení tratě jako HTML dokument Uložení Task sheetu jako HTML dokumentu je jedinečnou funkcí SeeYou Competition. Nejprve v SeeYou Competition otevřete zvolený Soutěžní den. Potom pokračujte volbou Soubor>Uložit jako..., vyberte "HTML dokument" v typu souboru v okně dialogu Uložit jako... a přidělte souboru jméno. Vždy jsou vytvořeny tři HTML soubory a jeden JPG soubor: váš_název_souboru.htm jako Denní výsledky váš_název_souboru_tot.htm jako Celkové výsledky váš_název_souboru_tsk.htm jako Task sheet datum_task.jpg je obrázkem tratě ze SeeYou. Jeho podoba je stejná jakou jste mohli vidět při editace tratě v Okně tratí v SeeYou. Webová stránka je vytvářen pomocí souboru task.xsl, který je vzorovým stylem pro XML. Pokud chcete vědět více, pak navštivte webovou stránku na adrese Pozn. překladatele: Celá věc není zcela jednoduchá. Ze stránky musíte stáhnout xsl soubory pro task, day and total webovou stránku. Tyto soubory musí být umístěny tam, kde je umístěn soubor cuc. Automaticky jsou pak vytvářeny soubory výše popsané, jejich jména začínají na počátku datumem ve stylu IGC souborů. Viz. také: Tisk výsledků Uložení výsledků jako HTML dokument Tisk Task sheetu

36 35 SeeYou Competition 5 Stažení letů 5.1 Stažení pomocí SeeYou Stažení pomocí SeeYou Je nutné použít nápovědu SeeYou, kde se dozvíte více. (Odkaz bude fungovat jen tehdy, když soubor nápovědy SeeYou seeyou.chm file bude uloženo v tom samém adresáři jako soubor této nápovědy) Během stahování můžete určit adresář, kde budou lety staženy. Tento adresář může být uložen na lokálním počítači nebo na serveru. SeeYou Competition má skvělé možnosti. Nemusíte prověřovat všechny lety na jednom PC. Můžete pracovat v síti počítačů, kde nejméně jeden počítač slouží k výpočtu bodů (avšak pozor, pouze na jednom může být prováděn výpočet pro jednu třídu), ale několik počítačů může sloužit ke stahování záznamu letů. Důležité je, že všechny tyto počítače ukládají stažené lety do adresáře, který je prohledáván pomocí příkazu Auto vyhodnocení. Tyto adresáře jsou nastaveny pomocí volby Vlastnosti soutěže - Obecné - Hledat adresáře s letem Viz také: Jak CUC pracuje

37 Stažení letů Stažení pomocí jiného softwaru Stažení pomocí jiného softwaru Můžete použít jakýkoliv software pro stažení letů. Zvláště pro ty typy loggerů, které nejsou v Průvodci FR podporovány nebo z jiných důvodů. Důležitá je pouze jedna věc, aby stažené lety byly ukládány do adresáře, který je prohledáván funkcí Autovyhonocení. SeeYou Competition má skvělé možnosti. Nemusíte prověřovat všechny lety na jednom PC. Můžete pracovat v síti počítačů, kde nejméně jeden počítač slouží k výpočtu bodů (avšak pozor, pouze na jednom může být prováděn výpočet pro jednu třídu), ale několik počítačů může sloužit ke stahování záznamu letů. Důležité je, že všechny tyto počítače ukládají stažené lety do adresáře, který je prohledáván pomocí příkazu Auto vyhodnocení. Tyto adresáře jsou nastaveny pomocí volby Vlastnosti soutěže - Obecné - Hledat adresáře s letem Viz také: Jak CUC pracuje

38 37 SeeYou Competition 6 Bodování letů 6.1 Vyhledat adresáře Vyhledat adresáře Adresáře pro uložení letů jsou definovány v Vlastnosti soutěže-obecné. Mohou to být adresáře na lokálním počítači nebo na serveru. Je doporučeno stáhnout lety přímo do těchto adresářů, aby se zabránilo zbytečnému kopírování souborů nebo jejich zbytečné ztrátě. Funkce Autovyhodnocení prohledává pouze tyto adresáře, kde hledá soutěžní lety pro jednotlivé piloty.

39 Bodování letů Autovyhodnocení letů Autovyhodnocení letů Funkce Autovyhodnocení vyhledává jeden let pro každého soutěžícího pro vybraný soutěžní den. Prohledávání je neustále pro všechny závodníky, ale neprovedou se žádné změny, pokud již jednou byl soubor závodníka vyhodnocen a obodován. Když je tlačítko stisknuto, funkce Autovyhodnocení trvale prohledává určené adresáře a hledá nové lety. Jestliže najde, deklarace trati je zkopírována do letu, přičemž si nevšímá deklarace stažené z loggeru, čas odletu, vzdálenost a rychlost a varování jsou přeneseny do skriptu a uloženy jako Výkon soutěžního dne. Vypočtené údaje (Výkon soutěžního dne) může být manuálně editován v dialogu Výkon soutěžního dne. Viz.také: Úpravy->Vlastnosti soutěže->hledat adresáře s letem

40 SeeYou Competition Ošetření varování Ošetření varování SeeYou kontroluje následující parametry a vydává následující varování: Narušení vzdušného prostoru Překročení maximální povolené výšky letu Překročení hladiny hluku motoru - ENL Nedosažení pozorovacího sektoru Nedodržení maximální a minimální výšky při doletu..dodržení času pod výškou odletu před odletem na trať.nedodržení maximální rychlostí při odletu na trať.nedodržení intervalu fixování v záznamu letu Účelem varování je upozornit rozhodčího, že nebyly dodrženy stanovená pravidla během letu. Rozhodčí tak musí let otevřít v SeeYou a na problém se podívat podrobněji a na základě tohoto pohledu rozhodnout, zdali je například nutné aplikovat penalizaci. Varování nejsou zobrazována ve výsledcích, ať jsou vydávány v jakékoliv formě. Poznámka překladatele: Problém je zejména s prolétáváním vzdušných prostorů. Je doporučeno používat formát OpenAir. V něm se vyplatí vymazat ty prostory, které nejsou aktivovány - jedná se zejména o omezené prostory. Je to sice trochu práce a znamená to vytvářet tento soubor pro každý den nový, ale vyplatí se vzhledem k tomu, že CUC dává jenom oprávněná varování. Jinak vyhodnocuje jako narušení i průlet prostorem, kde je průlet v daném dni povolen. Viz, také: Ruční změna výsledků

41 Bodování letů Ruční změna výsledků Ruční změna výsledků Autovyhodnocení automaticky spočítá všechny požadované údaje. Avšak někdy v ojedinělých případech, je nutný ruční zásah při úpravě vstupních údajů. Jakákoliv hodnota, která byla spočítána možností Autovyhodnocení, může být upravena v dialogu Výkon soutěžního dne. Dialog Výkon soutěžního dne je také dostupný, pokud kliknete dvakrát na řádek, kde se zobrazují výkony pilota v daném soutěžním dnu. Hodnoty, které jsou dále uvedeny v závorkách, jsou názvy proměnných pro tyto položky ve skriptu. Soubor s letem Pokud chcete změnit IGC soubor, který se má pro daného pilota vyhodnotit, pak použijte tlačítko Vybrat. To je například nutné, pokud pilot dodá záložní logger. Vybraný záznam se pak objeví v seznamu letu, které byly vyhodnoceny pro daného pilota. Do adresáře s vyhodnoceným letem se ukládá ten soubor, který byl aktuálně použit. Po vybrání igc souboru a stisknutím tlačítka Přepočítat, se let znovu vypočte podle nových údajů v igc souboru. Tag (Pilots[i].Tag) Slouží k odeslání jakékoliv řetězcové proměnné do vašeho skriptu. Její použití záleží jen na vašem uvážení. Začátek výkonu Udává čas, který se bere jako počátek pro výpočet bodového zisku. Konec výkonu Použijete k bodovému výpočtu pilota, který dosáhl cíl a přistál, ale vámi určený koncový bod výkonu je jiný (například vstup do zakázaného prostoru). Stačí zapsat čas, ve kterém končí výkon a ke kterému ho budete bodovat. Nastavení začátku a konce výkonu je podobné jako nastavení značek pro označení úseku tratě v SeeYou. Vynulovat Tlačítko nastaví veškerá data pilota na 0. Zruší automaticky vyhodnocená data a cokoliv je možno změnit. Přepočítat Spustí autovyhodnocení, ale pouze pro let, který je vybrán a zobrazen v okně. Vzlet (Pilots[i].takeoff) Určuje, zda pilot uskutečnil nebo ne soutěžní vzlet v daném dni. Ve většině skriptů tato hodnota má vliv

42 41 SeeYou Competition na počet pilotů, kteří v daném soutěžním dni uskutečnili soutěžní vzlet. Nastavení na 00:00:00 říká, že pilot ten den neletěl. A samozřejmě nastavení na jakoukoliv hodnotu (např. 10:00:00) říká skriptu, že pilot měl ten den soutěžní vzlet. Odlet (Pilots[i].sstart) Určuje čas odletu na trať. Přílet (Pilots[i].sfinish) Určuje čas překročení cílové pásky (kruhu). Rychlost (Pilots[i].sspeed) Je vypočtena z podílu Vzdálenost a rozdílu mezi časem v cíli a časem odletu. Vzdálenost (Pilots[i].sdis) Určuje dosaženou vzdálenost pilotem během soutěžního výkonu. Penalizace (Pilots[i].penalty) Zde rozhodčí vloží výšku penalizace Jak se s ní dále počítá, záleží na jejím vložení do výpočetního skriptu. Body (Pilots[i].points) Hodnota je vložena po vypočtení ve skriptu. Pokud však chcete hodnotu změnit, může vložit jakoukoliv hodnotu. Poznámka Toto pole je určeno k zapsání poznámky, která se bude tisknout společně s výsledky pilota na výsledkové listině. Odletové body V případě, že použita varianta odletu Zvolený odletový bod, pak v tomto okně zadáte veškeré body, které může pilot použít v daný a program je použije k vyhodnocení soutěžního letu. Zobrazit let Stisknutím tohoto tlačítka se let otevře v okně SeeYou a můžete provádět kontrolu celého letu.

43 Bodování letů 42

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Export tabulky výsledků

Export tabulky výsledků StatSoft Export tabulky výsledků Jelikož prezentace výsledků je důležitou součástí naší každodenní práce, ukážeme si tentokrát, jak exportovat tabulky výsledků nejen do MS Wordu. Také se může hodit vědět,

Více

36 Elektronické knihy

36 Elektronické knihy 36 Elektronické knihy Uživatelský modul Elektronické knihy slouží k přípravě a publikování informací ve formátu HTML. Tento formát je vhodný pro prezentaci informací na internetu a je široce podporován

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V DLS V v1.2 Nové funkce Nahrazuje SW DLS IV stáhne se sám přes DLS IV Updater, nebo ho lze nainstalovat ručně Existuje DLS V pro instalační firmy a DLS V SA pro uživatele Databáze místo MS SQL serveru se

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

CZ.1.07/2.2.00/28.0021) Metody geoinženýrstv enýrství Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Brno, 2014 Cvičen ení č.. 2 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1 BENCHMARKING VENKOVA Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz V této uživatelské příručce jsou popsány funkcionality webového nástroje ehomer.cz Verze dokumentu: 1.1 OBSAH 1. Popis struktury stránek 2.

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: - Definování tabule plechu - Manuální nesting - vkládání - Expert-parametry pro nastavení automatického zpracování - Provedení automatického Expert zpracování -

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Demeter Jurista 2006 25.01.2006 Obsah Obsah...2 Instalace programu...3 Spuštění programu...3 Popis hlavního panelu...3 Menu...4 Panel Regály...4

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

lindab comfort Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0

lindab comfort Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0 Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0 1 Obsah Úvod DIMcomfort 4.0 3 Nastavení místnosti 4 informace o místnosti 4 rozměry 5 komfortní zóna 6 způsob výpočtu 7 Výběr zařízení 8 hledání produktu 9 nastavení

Více

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2 JeDP...2 OS...2 SlDP...2

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Tato funkce umožňuje komunikaci mezi programem Premier, v němž má uživatel data a produkty Ms Word a OpenOffice. Pokud chcete využít Vaši stávající pracovní smlouvu

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Obsah Kapitola 1: Registrace a přihlášení k samoobslužnému portalu 1 Kapitola 2: Základní informace 5 Kapitola 3: Registrace produktu 7 Kapitola 4: Případy

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam.

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 10.6.7 POSTUP TVORBY KOMBINOVANÉHO SEZNAMU 1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 2. V rozbalovací nabídce se seznamem datových typů vyberte volbu

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz

CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz CMSSS je redakční systém napsaný v jazycích PHP a MySQL. Vše je navrženo tak, aby weby postavené na tomto systému mohli spravovat i nezkušení uživatelé. Největší

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

TISKOVÉ SESTAVY TISKOVÉ SESTAVY... 1

TISKOVÉ SESTAVY TISKOVÉ SESTAVY... 1 TISKOVÉ SESTAVY Ve Windomech existují dva typy sestav. Jsou to sestavy vestavěné a uživatelské. Oba typy sestav lze vytvořit přímo na míru uživateli buď přímo vlastní tvorbou sestavy (v případě uživatelských

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Hlavní funkce aplikace Uživatelům autorům Otázky a odpovědi Jaké dokumenty lze do Manuscriptoria nabízet pomocí

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ. Společnost pro kvalitu školy, o.s. část druhá. administrace testování na portálu

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ. Společnost pro kvalitu školy, o.s. část druhá. administrace testování na portálu Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Společnost pro kvalitu školy, o.s. část druhá administrace testování na portálu Ostrava 2012 1 Obsah Úvod:... 3 1. Výběr kampaně výběr Termínu testování...

Více

Elektronické výpisy v BankKlientovi

Elektronické výpisy v BankKlientovi Elektronické výpisy v BankKlientovi Nastavení oprávnění pro změnu parametru účtu Nově Vám v BankKlientu přibylo oprávnění pro změnu parametru účtu. Toto oprávnění Vám dává možnost měnit nastavení účtu

Více

Individuální nastavení počítače

Individuální nastavení počítače Individuální nastavení počítače Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v "Přehledu nápověd pro Apollo". (IS Apollo Nápověda Nápověda).

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v Přehledu nápověd pro Apollo. (IS Apollo Nápověda Nápověda). Moje Ph.D. studium Modul je určen pro studenty doktorských studijních programů na VUT. Modul umožňuje vytvářet, editovat a tisknout elektronické individuální plány doktorandů. Nápovědu k ostatním modulům

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více