Nápověda k SeeYou Competition Český překlad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nápověda k SeeYou Competition Český překlad"

Transkript

1 Nápověda k SeeYou Competition Český překlad Aktualizace <Naviter s.r.o.>

2 I SeeYou Competition Table of Contents Foreword 0 3 Part I Úvod 1 Co je SeeYou... Competition? 3 2 Jak program pracuje? Základní požadavky... 6 Part II Před soutěží 7 1 Co je nutné zajistit Co je soubor CUC Příprava CUC... souboru s originálním skriptem 10 4 Příprava CUC... souboru s vlastním skriptem 11 5 Vlastnosti soutěže Obecné Odletové body Bodovací skripty Skript celkových bodů Varování Vkládání pilotů Part III Plánování tratí 22 1 Všeobecné informace Příprava úlohy Soutěžní úloha Rychlostní nebo vzdálenostní úloha přes určené prostory Rychlostní nebo vzdálenostní úloha volená pilotem Přiřazení tratě... soutěžnímu dni 26 4 Vlastnosti soutěžního... dne 27 Obecné Trať Odletové body Sektory Nastavení tratě Varování Typ tratě Part IV Publikování tratě 33 1 Tisk Task sheetu Uložení tratě... jako HTML dokument 34 Part V Stažení letů 35 1 Stažení pomocí... SeeYou 35 2 Stažení pomocí... jiného softwaru 36 Part VI Bodování letů 37

3 Contents II 1 Vyhledat adresáře Autovyhodnocení... letů 38 3 Ošetření varování Ruční změna... výsledků 40 Part VII Publikování výsledků 43 1 Tištění výsledkové... listiny 43 2 Uložení výsledků... jako HTML strana 44 Part VII Nabídka CUC& Panel nástrojů 1 Úpravy Jít na Upravit pilota Přidat pilota Vyjmout pilota Vlastnosti soutěžního dne Přidat den Vyjmout den Upravit výkon Vlastnosti soutěže Autovyhodnocení letů Přiřadit trať Traťové body Tratě Lišta nástrojů Part IX Linky 55 Index 56 II

4 3 SeeYou Competition 1 Úvod 1.1 Co je SeeYou Competition? Co je SeeYou Competition? SeeYou Competition je samostatný výpočetní systém pro plachtařské soutěže na celém světě. Možnosti programu: plánování soutěžních úloh stahování letových zapisovačů soutěžících automatické vyhodnocení soutěžního letu tisk výsledků publikování výsledků na webu To vše zvládne jediný program a tím je značně ulehčena práce organizátora.

5 Úvod 1.2 Jak program pracuje? Jak program pracuje? Pro lepší pochopení práce s programem si prohlédněte následující schéma SeeYou Competition: Ná následujícím schématu je návrh, jak vytvořit komunikační síť pro soutěž: 4

6 5 SeeYou Competition

7 Úvod Základní požadavky Základní požadavky Co potřebujete, aby vám SeeYou Competition modul pracoval: Nejnovější verzi SeeYou Internet Explorer verze 6.0 Použití SeeYou Competition modulu je zdarma pro organizátory soutěží. Podmínkou takového použití je umístění znaku SeeYou v místě soutěže a na webové stránce soutěže. SeeYou si můžete stáhnout z Internet Explorer je dostupný na

8 7 SeeYou Competition 2 Před soutěží 2.1 Co je nutné zajistit Před začátkem soutěže je nutné zajistit několik důležitých informací a také se zamyslet, jak budete soutěž bodovat: Seznam závodníků Seznam identifikátorů logrů, které získáte u homologovaných zařízení ze 4-7 znaku z igc souboru, který je generován automaticky při stažení souboru z homologovaného zařízení. Pokud používáte nehomlogovaná zařízení musíte znaky zajistit sami - v té chvíli je lepší použít ke stahování např. G7ToWin, který na rozdíl od SeeYou generuje názvy souborů dle vašich požadavků Máte software pro stahování všech typů loggrů na soutěži? Kde budete uchovávat IGC soubory? Které typy úloh budete létat na soutěži? Máte potřebné skripty pro vyhodnocování těchto typů úloh? Budete používat skript pro tvorbu celkových výsledků? (jen v případě, kdy konečné výsledky nebudou tvořeny přidáním bodů k předchozímu bodovému zisku) Můžete daný typ úlohy nastavit v CUC? Jakou metodu odletu budete používat? Umí ji CUC nastavit? Jak budete publikovat výsledky? Jsou XSL soubory připraveny vytvořit HTML výstup dle vašeho přání?

9 Před soutěží Co je soubor CUC Co obsahuje soubor CUC Soubor CUC je hlavní součástí SeeYou Competition. Obsahuje všeobecné nastavení soutěže, data o pilotech, odletových bodech, bodovacích skriptech a denních výkonech každého pilota. Je rozdělen do následujících částí: [Možnosti - Options] V této části jsou umístěny všeobecné informace o soutěži. Jde zejména o název soutěže, soutěžní třidu atd. Většinu těchto údajů lze zadat pomocí nabídky Úpravy->Vlastnosti soutěže. [ Umístění adresářů - SearchPath] Seznam adresářů a jejich umístění. Každý adresář zadaný v nabídce Vlastnosti soutěže je zde zmíněn. Pokud SeeYou Competition začne vyhledávat adresáře s umístěním igc souborů, které mají být vyhodnoceny, vždy tyto lety hledá podle tohoto seznamu. Je dobré pamatovat na to, že cesta k adresářům může být zadána relativně "flights\day1\", absolutně "c:\flights\day2\" nebo v síti "\\scoring_computer\flights\day3\". Umístění adresářů je možno zadat v nabídce Úpravy->Vlastnosti soutěže->hledat adresáře s letem. [Piloti - Pilots] V tomto oddíle CUC souboru má každý pilot uchovávána veškerá data v jednom řádku. Data se zadávají pomocí nabídky Úpravy->Přidat pilota. [Skript celkových bodů - TotalScript] Jestliže si přejete počítat celkové body jiným způsobem než pouhým přidáním bodů, je nutné vytvořit skript, který bude počítat body dle vašich požadavků. [ Skript 0 - Script0] Tento oddíl je zásadní a určuje metodu výpočtu bodů pro daný soutěžní den. Zatímco SeeYou určuje a počítá data jako čas odletu, příletu, dosažené vzdálenosti, rychlost atd., pomocí skriptu jsou počítány denní body na základě pilotova výkonu daného soutěžního dne. Jeden soubor CUC může obsahovat několik bodovacích skriptů, které jsou navzájem odděleny nadpisem [ScriptX], kde X musí být následné číslo. Každé číslo je použito jen jednou. Příklady: [Script0] [Script1] [Script2] [Script3] atd. Můžete použít originálních skriptů nebo napsat svůj vlastní skript pokud vám originální skript nevyhovuje. [Odlety - Starts] Jestliže používáte možnost odletu z více odletových bodů, pak všechny tyto body jsou uvedeny v této

10 9 SeeYou Competition části souboru. Každý na novém řádku. Formát je stejný jako C-rekord v IGC souboru, jen písmeno C je vynecháno. Odletové body se zadávají pomocí nabídky Úpravy->Vlastnosti soutěže->odletové body. [Den1 - Day1] [Den2 - Day2] [Den3 - Day3] [Den4 - Day4] [Den5 - Day5] [Den6 -Day6]... Údaje každého soutěžního dne jsou v tomto oddíle, který je příslušný danému dni. Data pro každý soutěžní den [DenX - DayX] se skládají z deklarované tratě, dále výstupy z bodovacího skriptu, nastavení vlastností soutěžního dne atd. Všechny budou vysvětleny v dalších kapitolách nápovědy. Viz. také: Příprava CUC souboru s originálním skriptem Příprava CUC souboru s vlastním skriptem Vlastnosti soutěže Vložení pilotů

11 Před soutěží Příprava CUC souboru s originálním skriptem Příprava CUC souboru s originálním skriptem SeeYou určí pro každý let základní údaje jako dosažená vzdálenost, rychlost, čas odletu a příletu atd. Z těchto údajů bodovací skript spočítá BODOVÉ HODNOCENÍ pro každý výkon a pilota. Nejprve je nutné vytvořit CUC soubor pro každou novou soutěž, ale i pro každou soutěžní třídu v dané soutěži. Vytvoříme ho jednoduše tak, že založíme prázdný textový soubor, jehož jméno bude jednoznačně určovat o jakou soutěž a třídu jde. Pak změníme název souboru tak, aby obsahoval místo přípony txt příponu cuc. Například "class_name.cuc" Přípona CUC je nezbytná k tomu, aby soubor byl identifikován jako soubor SeeYou Comeptition. Textový soubor buď vytvoříme pomocí Notepadu nebo pomocí pravého tlačítka myši, kdy vybereme volbu Nový a vybereme textový dokument. V žádném případě však nesmíme mít zvolenou možnost v nastavení Windows...skrýt příponu souborů, které jsou registrovány.... V tom případě nedojde k vytvoření cuc souboru. Na následující adrese jsou dostupné skripty pro SeeYou Competition: Prohledejte nabídku ve fóru a vyberte si skript, který přesně odpovídá vaším požadavkům. Takový skript stačí zkopírovat do vámi vytvořeného příslušného cuc souboru. Skript musí začínat Program Scoring_Script_Name; begin... // Zde bude text vašeho skriptu end. Skript můžete také přidat pomocí volby Úpravy->Vlastnosti soutěže->bodovací skripty. Skript můžete také přidat a editovat v tomto dialogu.

12 SeeYou Competition Příprava CUC souboru s vlastním skriptem Příprava CUC souboru s vlastním skriptem pro zisk denních bodů SeeYou určí pro každý let základní údaje jako dosažená vzdálenost, rychlost, čas odletu a příletu atd. Z těchto údajů bodovací skript spočítá BODOVÉ HODNOCENÍ pro každý výkon a pilota. Nejprve je nutné vytvořit CUC soubor pro každou novou soutěž, ale i pro každou soutěžní třídu v dané soutěži. Vytvoříme ho jednoduše tak, že založíme prázdný textový soubor, jehož jméno bude jednoznačně určovat o jakou soutěž a třídu jde. Pak změníme název souboru tak, aby obsahoval místo přípony txt příponu cuc. Například "class_name.cuc" Přípona CUC je nezbytná k tomu, aby soubor byl identifikován jako soubor SeeYou Comeptition. Textový soubor buď vytvoříme pomocí Notepadu nebo pomocí pravého tlačítka myši, kdy vybereme volbu Nový a vybereme textový dokument. V žádném případě však nesmíme mít zvolenou možnost v nastavení Windows...skrýt příponu souborů, které jsou registrovány.... V tom případě nedojde k vytvoření cuc souboru. Skripty SeeYou Competition jsou vytvořeny pomocí Innerfuse Pascal Scripts ( ). S několika vyjímkami jsou zde uvedeny základní formy zápisů jednotlivých routine. K lepšímu pochopení problému je dobré navštívit Competition Support forum. Vlastní skript můžete vytvořit v Úpravy->Vlastnosti soutěže->bodovací skripty nebo v Notepadu nebo jiném textovém editoru. Nezbytné je zachovat základní strukturu bodovacího skriptu: [Script0] Program Scoring_Script_Name; begin... // Text vašeho skriptu end. a číslovat skripty postupně a číslo použít POUZE jednou: [Script0]... [Script1]... [Script2]... Dále jsou uvedeny proměnné pro tvorbu skriptu pro výpočet denních bodů. Skript pro výpočet denních bodů Můžete také vytvořit skript, který bude provádět výpočet celkových bodů. Tvorba skriptu má ta samá pravidla, jen hlavička souboru musí být [TotalScript]. Dále jsou opět uvedeny proměnné, které lze použít v skriptu celkových bodů.

13 Před soutěží 12 A jak skript pracuje? Věta TPilots je vytvořena pomocí SeeYou a předána do bodovacího skriptu. Věta TPilots a další informace z jiných souborů zajišťují veškerá data, která jsou nutná pro výpočet bodového zisku v daném soutěžním dni. Věta TPilot má následující strukturu: SKRIPT PRO VÝPOČET DENNÍCH BODŮ Pilots[i] = record (hodnoty proměnných nabývají hodnoty Double, pokud není stanoveno jinak v definici) - sstart = čas odletu zobrazovaný v sekundách - sfinish = čas příletu zobrazovaný v sekundách (negativní hodnota - soutěžící nedoletěl) - sdis = vzdálenost uvedená ve výsledcích v metrech (negativní hdonta je zobrazována v závorce) - sspeed = rychlost zobrazována ve výsledcích v m/s (negativní hodnota je zobrazována v závorce) - points = bodová hodnota zobrazována ve výsledcích - pointstring: = řetězcová proměnná odrážející body pro uživatelský výstup - Hcap = koeficient kluzáku, který odpovídá zadání pilotem používaného kluzáku - penalty = trestné body definované v dialogu Výkonu soutěžního dne pilota - start = čas odletu na úlohu (-1 pokud není validní odlet) - finish = čas příletu z úlohy (-1 pokud není validní dolet) - dis = uletěná vzdálenost - speed = rychlost při splnění úlohy (-1 pokud není validní dolet, je vzata do výpočtu času v úloze) - tstart = čas otevření odletové pásky (-1 jestliže byl proveden odlet v čase před otevřením) - tfinish = čas ukončení úlohy - tdis flown = vzdálenost uletěná v čase určeném pro úlohu - tspeed = rychlost získaná dělením uletěné vzdálenosti časem na úlohu - takeoff = čas vzletu (-1 pokud nebyl proveden vzlet) - landing = čas přistání (-1 pokud není přistání) - phototime = čas přistání v terénu (-1 jestliže není přistání v terénu) - ishc = je nastaveno na TRUE, jestliže je zatržena volba Mimo soutěž - FinishAlt = nadmořská výška příletu - DisToGoal = vzdálenost mezi cílem a místem přistání buď skutečným nebo virtuálním - Tag = řetězcová proměnná definovaná v dialogu Výkon soutěžního dne - Leg,LegT pole TLeg vět; informace o každém rameni trati, LegT pro výpočet přerušení letu - Warning: = řetězcová proměnná použitá pro varování uživatele - td1,td2,td3: Double; dočasné proměnné TLeg = věta; obsahuje informace o ramenu trati - start,finish,d,crs Double; = čas v sekundách, vzdálenost v metrech, crs v radiánech - td1,td2,td3 Double; = proměnné, které lze použít jako dočasné proměnné další proměnné info1..info2 = informační proměnné zobrazované ve výsledcích DayTag = řetězcová hodnota definovaná v dialogu výkonu soutěžního dne ShowMessage( s:string ); = použijte pokud svůj skript ladíte

14 13 SeeYou Competition Task = věta, která obsahuje základní informace o trati - TotalDis: Double; = vzdálenost v úloze v metrech - TaskTime: Integer; = čas úlohy v sekundách SKRIPT PRO VÝPOČET CELKOVÝCH BODŮ Pilots = record - Total : Double; = celkové body (defaultně hodnota získaná jako suma proměnné DayPoints, ne 0) - TotalString : String; = jestliže nejde o prázdnou hodnotu, celkové body budou zobrazeny jako řetězec definovaný v této hodnotě - DayPts : pole Double;= body z každého dne, jak byly spočítány v skriptu denních bodů - DayPtsString : řetězcové pole; pracuje stejně jako TotalString 2.5 Vlastnosti soutěže Obecné Obecné Pomocí této záložky je možné v dialogu Vlastnosti soutěže zadat následující data: Název soutěže: Jde o oficiální název soutěže. Název bude uveden na všech výstupech z tiskárny i na webových stránkách. Pokud chceme zadat logo soutěže, pak kliknutím na nápis logo se otevře dialog, ve kterém

15 Před soutěží 14 můžete obrázek vybrat z libovolného grafického souboru. Pokud chcete obrázek vymazat, pak toto můžete provést pouze otevřením CUC souboru v textovém editoru a výmazu příslušného odkazu. Třída: Název příslušné třídy soutěže. Název bude uveden na všech výstupech z tiskárny i na webových stránkách. Do editačního okna může být vložen jakýkoliv název, nebo může být vybrán z předvolených hodnot. Celkové výsledky po: Tato možnost bude popsána v kapitole o publikování výsledků. Výška místa vzletu: Jde o nadmořskou výšku letiště, kde se koná soutěž. Je velmi důležité zadat tuto hodnotu přesně, proto aby všechny soutěžní lety byly nastaven na tu samou výšku vzletu, protože podle ní nejprve probíhá kontrola narušení vzdušných prostorů. Žádné nastavení neprobíhá, pokud je hodnota nastavena na "0" (zero). Automaticky uložit vyhodnocené lety Pokud je tato volba zatržena, všechny vyhodnocené lety jsou ukládány do adresáře, který nese název daného soutěžního dne a je umístěn tam, kde je umístěn i cuc soubor. Každý soubor se soutežním letem je složen z kódu soutěžního dne dle pravidel pro igc soubory a soutěžního čísla kluzáku. Zadání soutěžní tratě je zadáno do IGC souboru a tak následující vyhodnocení je mnohem snazší. Uložit soutěžní soubor po [X] min Jestliže je volba zatržena, soubor CUC bude automaticky ukládán v určeném časovém intervalu. Společně s souborem CUC budou aktualizovány soubory HTML s denními a celkovými výsledky a zadáním úlohy. Zadat data o ramenech trati do skriptu Jestliže potřebujete znát vzdálenost a čas na jednotlivých ramenech trati k výpočtu výsledků, pak zatrhněte tuto možnost. Tyto údaje jsou nutnénapříkladd pro výpočet bodů v soutěžích ve Velké Británii, kde se užívá handicap pro směr větru. Vyhodnoceníní užívá přesná jména souborů Jestliže je zatržena tato možnost, potom identifikace igc souboru pilota probíhá podle názvu celého igc souboru vyjma prvních tří znaků určujících rok+měsíc+den. Příklad: Jestliže je zadán identifikátor logru soutěžícího "_10", SeeYou Competition bude hledat soubor s názvem "YMD_10.IGC" (YMD=rok+měsíc+den) Jestliže je zadán identifikátor logru soutěžícího "_100", SeeYou Competition bude hledat soubor s názvem "_100.IGC" Pokud by nebyla tato možnost zatržena, pak by program shledával soubory s 10 i 100 jako stejné a rovnocené pro stejného soutěžícícho. Tato možnost je přidána z důvodu nehomologovaných logrů, které jsou někde používány na soutěžích, v případě homologovaných logrů ponechávejte tuto možnost

16 15 SeeYou Competition nezatrženou. Poznámka překladatele: Pokud používáte Garminy, kde SeeYou při stahování není zatím schopné vytvořit stejné jméno souboru pro jednoho pilota, pak raději používejte pro stahování G7ToWin, kde pomocí vytvořeného souboru Pilots.txt, jste schopni vytvořit soubor, který bude mít 4 znaky nutné pro identifikaci soutěžícího stejné v kterýkoliv den. Hledat adresáře s letem Seznam adresářů, pro každý adresář jeden řádek. SeeYou Competition vyhledává v těchto adresářích lety pro vyhodnocení. cesta může být zadána relativně "flights\day1\", absolutně "c:\flights\day2\" nebo na síti "\\scoring_computer\flights\day3\". Viz. také: Vlastnosti soutěže-obecné Vlastnosti soutěže-odletové body Vlastnosti soutěže-bodovací skripty Vlastnosti soutěže-varování Odletové body Odletové body Pokud využíváte možnost zvolit při odletu jeden ze skupiny odletových bodů, pak musí být tyto body vloženy na záložce Odletové body. Buď použijte tlačítko přidat a body vyberte z aktuální databáze nebo musíte přidat tento bod do databáze v již otevřeném dialogu pro traťové body.

17 Před soutěží 16 Konkrétní použití Jestliže je používána volba odletu Zvolený odletový bod, pak každému pilotovi je v daném soutěžním dni přiřazeno několik odletových bodů, ze kterých jeden vybere. V CUC souboru jsou údaje vloženy v kapitole [Pilots]. To samé je uvedeno v řádku pro každého pilota v daném soutěžním dni. Začínají písmenem E. Třetí sloupec každého E řádku označuje, které odletové body jsou povoleny pilotovi užít v daném dni. Jsou očíslovány postupně od 1 až do (n-1), kde n je počet odletových bodů vyjmenovaných v [starts]. Určuje pilotovi jeho odletové body. Tento zásah musí udělat pouze jedenkrát za soutěž. Viz. také: Vlastnosti soutěže-obecné Vlastnosti soutěže-odletové body Vlastnosti soutěže-bodovací skripty Vlasntosti soutěže-varování

18 SeeYou Competition Bodovací skripty Bodovací skripty Zde můžete prohlížet, upravovat a přidávat bodovací skripty. V horní části můžete vybírat z několika skriptů, pokud je obsahuje CUC soubor. Tlačítka Přidat a Zrušit přidají nebo zruší skripty v souboru CUC. Pokud stisknete tlačítko Přidat, je přidán nový skript a jsou zobrazeny všechny dostupné proměnné z věty TPilots a také proměnné mimo TPilot větu. Viz. také: Příprava CUC souboru s originálním skriptem Příprava CUC souboru s vlastním skriptem Vlastnosti soutěže-obecné Vlastnosti soutěže-odletové body Vlasntosti soutěže-varování

19 Před soutěží Skript celkových bodů V oně můžete vidět skript celkových bodů popřípadě ho editovat. Je nutné mít na paměti, že tento skript není pro běžnou soutěž nutný. V nastavení programu se celkové body tvoří jako součet denních bodů. Pokud chcete počítat celkové body jiným způsobem, musíte si napsat vlastní skript. Opět zdůrazňujeme, že základním nastavením pro hodnotu Pilots[i].TotalPoints je součet všech soutěžních dnů. Viz. také: Příprava CUC souboru s originálním skriptem Příprava CUC souboru s vlastním skriptem Vlastnosti soutěže - Obecné Vlastnosti soutěže - Odletové body Vlastnosti soutěže - Varování

20 SeeYou Competition Varování Varování SeeYou Competition umožňuje zobrazit Varování, která vyžadují bližší kontrolu organizátory soutěže. Tyto varování jsou zobrazena když:.je nedosaženo pozorovacího sektoru je nalezeno narušení vzdušného prostoru ENL hodnota přesahuje nastavenou hodnotu je překročena nastavená maximální QNH výška během letu výška v cíli je nižší než nastavená hodnota výška v cíli je vyšší než nastavená hodnota.je překročen stanovený časový interval pod výškou odletu před odletem.je překročena odletová rychlost.je překročen časový interval záznamu Tyto hodnoty lez zadat na záložce Varování ve Vlastnostech soutěže. Protože však nastavení pro jednotlivé soutěžní dny může být odlišné, pak lze tyto údaje opravit i ve Vlastnostech soutěžního dne pro daný soutěžní den. Viz. také: Vlastnosti soutěže-obecné Vlasntosti soutěže-odletové body Vlasntosti soutěže-bodovací skripty

21 Před soutěží Vkládání pilotů Vkládání pilotů Piloti jsou vkládáni pomocí nabídky Úpravy->Přidat pilota. Můžete vložit následující údaje: Křestní jméno Příjmení Země nebo aeroklub Datum narození Zdali pilot soutěží nebo létá mimo soutěž (nesoutěžící) Typ větroně Registrace Startovní číslo Třída Index (Handicap) Zdali se jedná o kluzák nebo motorový kluzák (Kluzák)-Vždy zatrhnout u kluzáků bez motoru!!! Identifikace loggeru pilota - můžete zadat více loggerů oddělených čárkou nebo středníkem (hlavní+záloha). Jednoznačná identifikace loggeru Je dána kódem, který je částí názvu IGC souboru, který je vyhledáván v jednom ze zadaných adresářů (viz Vlastnosti soutěže-obecné) a který jednoznačně propojí tento soubor s příslušným pilotem. Standardní název souboru je tvořen následovně:: První tři znaky jsou datum 27a pro 10. červenec 2002, 2ab pro 11. říjen 2002 Další čtyři jsou jedinečná pro každý logger, odpovídají sériovému číslu loggeru Poslední znak je pořadové číslo záznamu, který byl ten den uskutečněn. Jednoznačný kód může být jakýkoliv, není limitován 4 písmeny nebo znaky. Název souboru vytvořte odlišně od standardu, pokud však vám to programové vybavení dovolí. SeeYou bude hledat řetězec v názvu souboru. Jakmile ho najde, bude tento let přiřazen k vašemu jménu. Příklady: Název souboru pro let 11.července 2002 byl vytvořen jako 27bf0sr1.igc. To znamená, že f0sr je jednoznačným identifikátorem pro všechny lety daného pilota (pokud léta s tímto loggerem). Ale pokud je let uložen např. jako 27b_AndrejKolar.igc, potom jednoznačný identifikátor pro takové lety je _AndrejKolar. Foto pilota lze opětně vložit pomocí poklepání na místo pro vložení fotky a vybráním příslušného obrázku ze souborů.

22 21 SeeYou Competition

23 Plánování tratí 3 Plánování tratí 3.1 Všeobecné informace 22 Tvorba tratí se provádějí v editoru úloh (Ctrl+T). Můžete vytvářet několik různých alternativ pro tratě daného soutěžního dne a nastavit tu správnou je otázkou malého okamžiku. Jestliže jste připraveni bodovat daný soutěžní den, pak správnou trať přiřadíte použitím volby Úpravy->Přiřadit trať. trať se okopíruje do souboru cuc a vy můžete pokračovat zatržením volby Autovyhodnocení letů. Viz také: Soutěžní úloha Rychlostní nebo vzdálenostní úloha přes určené prostory Rychlostní nebo vzálenostní úloha volená pilotem Viz. také Nápověda SeeYou, kde je přesně popsána tvorba tratí v SeeYou a to pomocí editoru grafického nebo pomocí seznamu. (seeyou.chm soubor musí být dostupný v tom samém adresáři jako je soubor nápovědy pro CUC, aby tento link pracoval)

24 23 SeeYou Competition 3.2 Příprava úlohy Soutěžní úloha Soutěžní úloha se léta na soutěžích nejvíce. Traťové body jsou určeny a všichni letí stejnou trať Otevřte okno tratí (Ctrl+T) Buď v pohledu Mapa nebo Seznam vložte traťové body Otevřte Úpravy->Vlastnosti tratě->možnosti Nastavte Typ na Soutěžní úloha Po otevření pásky můžete vložit čas otevření do okna "Odlet ne před:" Ve výpočtu délky tratě při přistání v terénu musí být nastaveno v Nedokončeném rameni "spočítat minimální vzdálenost k dalšímu sektoru". 7. Pokud chcete nastavit hodnotu pro nedosažení sektoru traťového bodu, pak ji nastavte. Pokud ne, zvolte Pro výpočet délky tratě zvolte traťové body. 9. Přejděte na záložku "Sektor" 10. Zkontrolujte nastavení sektorů pro všechny traťové body Pogramově je SeeYou nastaveno pro Soutežní úlohy. Jestliže máte v SeeYou nastavené sektory pro tento typ trati v soutěži, pak nemusíte nic kontrolovat a měnit. Pro nastavení sektorů zkontrolujte Nástroje->Nastavení->Sektor. Viz také: Soutěžní úloha Rychlostní nebo vzdálenostní úloha přes určené prostory Rychlostní nebo vzálenostní úloha volená pilotem Viz. také Nápověda SeeYou, kde je přesně popsána tvorba tratí v SeeYou a to pomocí editoru grafického nebo pomocí seznamu. (seeyou.chm soubor musí být dostupný v tom samém adresáři jako je soubor nápovědy pro CUC, aby tento link pracoval)

25 Plánování tratí Rychlostní nebo vzdálenostní úloha přes určené prostory Úloha přes určené prostory používá pro výpočet dosažené vzdálenosti jeden optimální bod v každé oblasti tak, aby bylo dosaženo nejdelší vzdálenosti Otevřte okno tratí (Ctrl+T) Buď v pohledu Mapa nebo Seznam vložte traťové body Otevřte Úpravy->Vlastnosti tratě->možnosti Změňte typ na Úloha přes určené prostory Po otevření pásky můžete vložit čas otevření do okna "Odlet ne před:" Vložte určený čas pro úlohu do "Čas na trati" Ve výpočtu délky tratě při přistání v terénu bývá nejčastěji nastaveno v Nedokončeném rameni na "spočítat minimální vzdálenost k dalšímu sektoru", nebo ji změňte dle vašich místních propozic 8. IGC vydaný Annex A umožňuje nastavit minimální výšku pro vzdálenostní úlohy. Tu můžete nastavit v "Minimální výšce" 7. Pokud chcete nastavit hodnotu pro nedosažení sektoru traťového bodu, pak ji nastavte. Pokud ne, zvolte Pro výpočet délky tratě zvolte fixy. 9. Přejděte na záložku "Sektor" 11. Nastavte pozorovací sektor pro každý traťový bod dle vašeho uvážení Je nutné si pamatovat, že rychlostní a vzdálenostní úlohy jsou vytvářeny tím samým způsobem. Jakmile je úloha vložena do souboru soutěže (CUC), musíte zvolit pro správný výpočet příslušný bodovací skript, který provede výpočet denních bodů pro příslušný typ úlohy! Správný skript nastavíte v kartě Vlastnosti soutěžního dne. Viz také: Soutěžní úloha Rychlostní nebo vzdálenostní úloha přes určené prostory Rychlostní nebo vzálenostní úloha volená pilotem Viz. také Nápověda SeeYou, kde je přesně popsána tvorba tratí v SeeYou a to pomocí editoru grafického nebo pomocí seznamu. (seeyou.chm soubor musí být dostupný v tom samém adresáři jako je soubor nápovědy pro CUC, aby tento link pracoval)

26 SeeYou Competition Rychlostní nebo vzdálenostní úloha volená pilotem Pilotem volené tratě jsou založeny na tom, že pilot létá mezi body, které má vyjmenované v jakémkoliv pořadí, jen se nesmí vrátit k traťovému bodu, který navštívil v těsně před doletěním k poslednímu otočnému bodu Otevřte okno tratí (Ctrl+T) Buď v pohledu Mapa nebo Seznam vložte seznam povolených traťových bodů Otevřte Úpravy->Vlastnosti tratě->možnosti Změňte typ na Úloha volená pilotem Po otevření pásky můžete vložit čas otevření do okna "Odlet ne před:" Vložte určený čas pro úlohu do "Čas na trati" Ve výpočtu délky tratě při přistání v terénu bývá nejčastěji nastaveno v Nedokončeném rameni na "spočítat maximální vzdálenost od posledního sektoru". 8. Pokud chcete nastavit hodnotu pro nedosažení sektoru traťového bodu, pak ji nastavte. Pokud ne, zvolte Pro výpočet délky tratě zvolte traťové body. 10. Přejděte na záložku "Sektor" 11. Zkontrolujte nastavení sektorů pro všechny traťové body Je nutné si pamatovat, že rychlostní a vzdálenostní úlohy jsou vytvářeny tím samým způsobem. Jakmile je úloha vložena do souboru soutěže (CUC), musíte zvolit pro správný výpočet příslušný bodovací skript, který provede výpočet denních bodů pro příslušný typ úlohy! Správný skript nastavíte v kartě Vlastnosti soutěžního dne. Viz také: Soutěžní úloha Rychlostní nebo vzdálenostní úloha přes určené prostory Rychlostní nebo vzálenostní úloha volená pilotem Viz. také Nápověda SeeYou, kde je přesně popsána tvorba tratí v SeeYou a to pomocí editoru grafického nebo pomocí seznamu. (seeyou.chm soubor musí být dostupný v tom samém adresáři jako je soubor nápovědy pro CUC, aby tento link pracoval)

27 Plánování tratí Přiřazení tratě soutěžnímu dni Přiřazení tratě soutěžnímu dni Pokud jste vytvořili trať nebo alternativní tratě v SeeYou, pak můžete určitou trať přiřadit soutěžním dni. To uděláte jednoduše pomocí metody přetahování. Kliknete na zvolenou úlohu a přetáhnete jí do horní části soutěžního okna (zde jsou umístěny informace o trati). Okno s editorem tratí je nutno zmenšit, abyste viděli kam trať přetahujete - viz. obrázek.

28 27 SeeYou Competition 3.4 Vlastnosti soutěžního dne Obecné Obecné Datum soutěžního dne tato hodnota určuje datum soutěžního dne. je ZÁSADNÍ, protože určuje první tři písmena v názvu IGC souboru, které budou ukládány při zvolené funkci Automaticky ukládat vyhodnocené lety při vyhodnocování. Výška místa vzletu: Tato hodnota určuje QNH výšku, na kterou jsou soutěžní lety převedeny pro kontrolu výšky soutěžního letu. Pokud je ponechána 0, pak program vezme výšku místa vzletu z nastavení Vlastnosti soutěže. Jestliže není vložena žádná hodnota ve Vlastnostech soutěže, pak se kalibrace neprovede, lety budou vyhodnoceny jako QNE. Status dne Nastavením určíte jaký charakter budou mít výsledky daného soutěžního dne. Veškeré položky můžete změnit pokud je nastaven na Předběžné výsledky, méně změn je povoleno, pokud jsou výsledky neoficiální, žádné změny nelze provádět, pokud jsou výsledky změněny na Oficiální. Lze nastavit i výsledky jako Nesoutěžní den nebo Den zrušen. Bodovací skript: Bodovací skript určuje, který skript bud využíván pro počítání výsledků daného soutěžního dne při užití volby Autovyhodnocení. Je NUTNÉ pamatovat, že skript neurčuje jaký typ disciplíny se letěl. To je nutné udělat v Typ tratě ve Vlastnostech tratě při jejím vytváření v Editoru tratí. Maximální výška: Můžete určit maximální výšku, která je povolena v daný soutěžní den. Pokud soutěžící překročí tuto nastavenou výšku, CUC vygeneruje varování ve vyhodnocení. Tag: Můžete vložit hodnotu, která bude jako řetězcová proměnná (jako DayTag) odeslána do skriptu, pokud taková hodnota není přenášena pomocí volby v SeeYou Competition. Zápatí: Tato řetězcová proměnná je tištěna v zápatí každé stránky s výsledky. Viz. také: Vlastnosti soutěžního dne-trať Vlastnosti soutěžního dne-odletové body

29 Plánování tratí 28 Vlastnosti soutěžního dne-sektor Vlastnosti soutěžního dne-nastavení tratě Vlastnosti soutěžního dne-varování Trať Vytváření tratě Je nutné použít nápovědu SeeYou, kde se naučíte, jak vytvářet tratě v Editoru tratí a to jak nad mapou nebo přímým zadáním bodů. (Odkaz bude fungovat jen tehdy, když soubor nápovědy SeeYou seeyou.chm file bude uloženo v tom samém adresáři jako soubor této nápovědy) Viz.také: Vlastnosti soutěžního dne-obecné Vlastnosti soutěžního dne-odletové body Vlastnosti soutěžního dne-sektor Vlastnosti soutěžního dne-nastavení tratě Vlastnosti soutěžního dne-varování

30 SeeYou Competition Odletové body Odletové body Seznam odletových bodů, které jsou určeny pro daný soutěžní den. Hlavní seznam odletových bodů je určen v Vlastnosti soutěže-odletové body, ale zde mohou být body modifikovány pro daný soutěžní den. Pokud nepoužijete odletový způsob Zvolený odletový bod pak volba Užít více odletových bodů zůstane nezatržena, potom pouze jeden odletový bod bude použit a přiřazen mu odletový sektor. Viz. také: Vlastnosti soutěžního dne-obecné Vlastnosti soutežního dne-tratě Vlastnosti soutěžního dne-sektory Vlastnosti soutěžního dne-nastavení tratě Vlastnosti soutěžního dne-varování

31 Plánování tratí Sektory Sektory Je nutné použít nápovědu SeeYou, kde se naučte, jak vytvářet tratě v Editoru tratí a to jak nad mapou nebo přímým zadáním bodů. (Odkaz bude fungovat jen tehdy, když soubor nápovědy SeeYou seeyou.chm file bude uloženo v tom samém adresáří jako soubor této nápovědy) Viz. také: Vlastnosti soutěžního dne-obecné Vlastnosti soutěžního dne-nastavení tratě Vlastnosti soutěžního dne-odletové body Vlastnosti soutěžního dne-nastavení tratě Vlastnosti soutěžního dne-varování Nastavení tratě Nastavení tratě Je nutné použít nápovědu SeeYou, kde se naučíte, jak vytvářet tratě v Editoru tratí a to jak nad mapou nebo přímým zadáním bodů. (Odkaz bude fungovat jen tehdy, když soubor nápovědy SeeYou seeyou.chm file bude uloženo v tom

32 31 SeeYou Competition samém adresáří jako soubor této nápovědy) V této nápovědě prostudujte kapitolu o Typech tratí. Viz také: Vlastnosti soutěžního dne-obecné Vlastnosti soutěžního dne-trať Vlastnosti soutěžního dne-odletové body Vlastnosti soutěžního dne-sektory Vlastnosti soutěžního dne-varování Varování Varování SeeYou Competition umožňuje zobrazit Varování, která vyžadují bližší kontrolu organizátory soutěže. Tyto varování jsou zobrazena když: je nalezeno narušení vzdušného prostoru ENL hodnota přesahuje nastavenou hodnotu je překročena nastavená maximální QNH výška během letu výška v cíli je nižší než nastavená hodnota výška v cíli je vyšší než nastavená hodnota Tyto hodnoty lez zadat na záložce Varování ve Vlastnostech soutěže. Protože však nastavení pro

33 Plánování tratí 32 jednotlivé soutěžní dny může být odlišné, pak lze tyto údaje opravit i ve Vlastnostech soutěžního dne pro daný soutěžní den. Viz. také: Vlastnosti soutěžního dne-obecné Vlastnosti soutěžního dne-trať Vlastnosti soutěžního dne-odletové body Vlastnosti soutěžního dne-sektory Vlastnosti soutěžního dne-nastavení tratě 3.5 Typ tratě Typ tratě V SeeYou lze nastavit několik typů soutěžních úloh. S rozvojem SeeYou bude podporováno více typů úloh. V současnosti jsou podporovány následující úlohy: Soutěžní úloha (dříve Assigned speed task or AST) Rychlostní nebo Vzdálenostní úloha přes určené prostory (dříve TDT/AA nebo DST/AA) Rychlostní nebo Vzdálenostní úloha - volená pilotem (dříve TDT/TP a DST/TP) Typ úlohy může být nastaveno ve Vlastnostech soutěžního dne v Možnosti. (Odkaz bude fungovat jen tehdy, když soubor nápovědy SeeYou seeyoucz.chm file bude uloženo v tom samém adresáří jako soubor této nápovědy)

34 33 SeeYou Competition 4 Publikování tratě 4.1 Tisk Task sheetu Tisk Task sheetu Tisk Task sheetu je záležitostí SeeYou. Podrobnosti jsou zveřejněny v nápovědě SeeYou v kapitole Tisk tratí. (Odkaz bude fungovat jen tehdy, když soubor nápovědy SeeYou seeyou.chm file bude uloženo v tom samém adresáři jako soubor této nápovědy) Viz. také: Tisk výsledků Uložení výsledků jako HTML dokument Uložení tratě jako HTML dokument

35 Publikování tratě Uložení tratě jako HTML dokument Uložení tratě jako HTML dokument Uložení Task sheetu jako HTML dokumentu je jedinečnou funkcí SeeYou Competition. Nejprve v SeeYou Competition otevřete zvolený Soutěžní den. Potom pokračujte volbou Soubor>Uložit jako..., vyberte "HTML dokument" v typu souboru v okně dialogu Uložit jako... a přidělte souboru jméno. Vždy jsou vytvořeny tři HTML soubory a jeden JPG soubor: váš_název_souboru.htm jako Denní výsledky váš_název_souboru_tot.htm jako Celkové výsledky váš_název_souboru_tsk.htm jako Task sheet datum_task.jpg je obrázkem tratě ze SeeYou. Jeho podoba je stejná jakou jste mohli vidět při editace tratě v Okně tratí v SeeYou. Webová stránka je vytvářen pomocí souboru task.xsl, který je vzorovým stylem pro XML. Pokud chcete vědět více, pak navštivte webovou stránku na adrese Pozn. překladatele: Celá věc není zcela jednoduchá. Ze stránky musíte stáhnout xsl soubory pro task, day and total webovou stránku. Tyto soubory musí být umístěny tam, kde je umístěn soubor cuc. Automaticky jsou pak vytvářeny soubory výše popsané, jejich jména začínají na počátku datumem ve stylu IGC souborů. Viz. také: Tisk výsledků Uložení výsledků jako HTML dokument Tisk Task sheetu

36 35 SeeYou Competition 5 Stažení letů 5.1 Stažení pomocí SeeYou Stažení pomocí SeeYou Je nutné použít nápovědu SeeYou, kde se dozvíte více. (Odkaz bude fungovat jen tehdy, když soubor nápovědy SeeYou seeyou.chm file bude uloženo v tom samém adresáři jako soubor této nápovědy) Během stahování můžete určit adresář, kde budou lety staženy. Tento adresář může být uložen na lokálním počítači nebo na serveru. SeeYou Competition má skvělé možnosti. Nemusíte prověřovat všechny lety na jednom PC. Můžete pracovat v síti počítačů, kde nejméně jeden počítač slouží k výpočtu bodů (avšak pozor, pouze na jednom může být prováděn výpočet pro jednu třídu), ale několik počítačů může sloužit ke stahování záznamu letů. Důležité je, že všechny tyto počítače ukládají stažené lety do adresáře, který je prohledáván pomocí příkazu Auto vyhodnocení. Tyto adresáře jsou nastaveny pomocí volby Vlastnosti soutěže - Obecné - Hledat adresáře s letem Viz také: Jak CUC pracuje

37 Stažení letů Stažení pomocí jiného softwaru Stažení pomocí jiného softwaru Můžete použít jakýkoliv software pro stažení letů. Zvláště pro ty typy loggerů, které nejsou v Průvodci FR podporovány nebo z jiných důvodů. Důležitá je pouze jedna věc, aby stažené lety byly ukládány do adresáře, který je prohledáván funkcí Autovyhonocení. SeeYou Competition má skvělé možnosti. Nemusíte prověřovat všechny lety na jednom PC. Můžete pracovat v síti počítačů, kde nejméně jeden počítač slouží k výpočtu bodů (avšak pozor, pouze na jednom může být prováděn výpočet pro jednu třídu), ale několik počítačů může sloužit ke stahování záznamu letů. Důležité je, že všechny tyto počítače ukládají stažené lety do adresáře, který je prohledáván pomocí příkazu Auto vyhodnocení. Tyto adresáře jsou nastaveny pomocí volby Vlastnosti soutěže - Obecné - Hledat adresáře s letem Viz také: Jak CUC pracuje

38 37 SeeYou Competition 6 Bodování letů 6.1 Vyhledat adresáře Vyhledat adresáře Adresáře pro uložení letů jsou definovány v Vlastnosti soutěže-obecné. Mohou to být adresáře na lokálním počítači nebo na serveru. Je doporučeno stáhnout lety přímo do těchto adresářů, aby se zabránilo zbytečnému kopírování souborů nebo jejich zbytečné ztrátě. Funkce Autovyhodnocení prohledává pouze tyto adresáře, kde hledá soutěžní lety pro jednotlivé piloty.

39 Bodování letů Autovyhodnocení letů Autovyhodnocení letů Funkce Autovyhodnocení vyhledává jeden let pro každého soutěžícího pro vybraný soutěžní den. Prohledávání je neustále pro všechny závodníky, ale neprovedou se žádné změny, pokud již jednou byl soubor závodníka vyhodnocen a obodován. Když je tlačítko stisknuto, funkce Autovyhodnocení trvale prohledává určené adresáře a hledá nové lety. Jestliže najde, deklarace trati je zkopírována do letu, přičemž si nevšímá deklarace stažené z loggeru, čas odletu, vzdálenost a rychlost a varování jsou přeneseny do skriptu a uloženy jako Výkon soutěžního dne. Vypočtené údaje (Výkon soutěžního dne) může být manuálně editován v dialogu Výkon soutěžního dne. Viz.také: Úpravy->Vlastnosti soutěže->hledat adresáře s letem

40 SeeYou Competition Ošetření varování Ošetření varování SeeYou kontroluje následující parametry a vydává následující varování: Narušení vzdušného prostoru Překročení maximální povolené výšky letu Překročení hladiny hluku motoru - ENL Nedosažení pozorovacího sektoru Nedodržení maximální a minimální výšky při doletu..dodržení času pod výškou odletu před odletem na trať.nedodržení maximální rychlostí při odletu na trať.nedodržení intervalu fixování v záznamu letu Účelem varování je upozornit rozhodčího, že nebyly dodrženy stanovená pravidla během letu. Rozhodčí tak musí let otevřít v SeeYou a na problém se podívat podrobněji a na základě tohoto pohledu rozhodnout, zdali je například nutné aplikovat penalizaci. Varování nejsou zobrazována ve výsledcích, ať jsou vydávány v jakékoliv formě. Poznámka překladatele: Problém je zejména s prolétáváním vzdušných prostorů. Je doporučeno používat formát OpenAir. V něm se vyplatí vymazat ty prostory, které nejsou aktivovány - jedná se zejména o omezené prostory. Je to sice trochu práce a znamená to vytvářet tento soubor pro každý den nový, ale vyplatí se vzhledem k tomu, že CUC dává jenom oprávněná varování. Jinak vyhodnocuje jako narušení i průlet prostorem, kde je průlet v daném dni povolen. Viz, také: Ruční změna výsledků

41 Bodování letů Ruční změna výsledků Ruční změna výsledků Autovyhodnocení automaticky spočítá všechny požadované údaje. Avšak někdy v ojedinělých případech, je nutný ruční zásah při úpravě vstupních údajů. Jakákoliv hodnota, která byla spočítána možností Autovyhodnocení, může být upravena v dialogu Výkon soutěžního dne. Dialog Výkon soutěžního dne je také dostupný, pokud kliknete dvakrát na řádek, kde se zobrazují výkony pilota v daném soutěžním dnu. Hodnoty, které jsou dále uvedeny v závorkách, jsou názvy proměnných pro tyto položky ve skriptu. Soubor s letem Pokud chcete změnit IGC soubor, který se má pro daného pilota vyhodnotit, pak použijte tlačítko Vybrat. To je například nutné, pokud pilot dodá záložní logger. Vybraný záznam se pak objeví v seznamu letu, které byly vyhodnoceny pro daného pilota. Do adresáře s vyhodnoceným letem se ukládá ten soubor, který byl aktuálně použit. Po vybrání igc souboru a stisknutím tlačítka Přepočítat, se let znovu vypočte podle nových údajů v igc souboru. Tag (Pilots[i].Tag) Slouží k odeslání jakékoliv řetězcové proměnné do vašeho skriptu. Její použití záleží jen na vašem uvážení. Začátek výkonu Udává čas, který se bere jako počátek pro výpočet bodového zisku. Konec výkonu Použijete k bodovému výpočtu pilota, který dosáhl cíl a přistál, ale vámi určený koncový bod výkonu je jiný (například vstup do zakázaného prostoru). Stačí zapsat čas, ve kterém končí výkon a ke kterému ho budete bodovat. Nastavení začátku a konce výkonu je podobné jako nastavení značek pro označení úseku tratě v SeeYou. Vynulovat Tlačítko nastaví veškerá data pilota na 0. Zruší automaticky vyhodnocená data a cokoliv je možno změnit. Přepočítat Spustí autovyhodnocení, ale pouze pro let, který je vybrán a zobrazen v okně. Vzlet (Pilots[i].takeoff) Určuje, zda pilot uskutečnil nebo ne soutěžní vzlet v daném dni. Ve většině skriptů tato hodnota má vliv

42 41 SeeYou Competition na počet pilotů, kteří v daném soutěžním dni uskutečnili soutěžní vzlet. Nastavení na 00:00:00 říká, že pilot ten den neletěl. A samozřejmě nastavení na jakoukoliv hodnotu (např. 10:00:00) říká skriptu, že pilot měl ten den soutěžní vzlet. Odlet (Pilots[i].sstart) Určuje čas odletu na trať. Přílet (Pilots[i].sfinish) Určuje čas překročení cílové pásky (kruhu). Rychlost (Pilots[i].sspeed) Je vypočtena z podílu Vzdálenost a rozdílu mezi časem v cíli a časem odletu. Vzdálenost (Pilots[i].sdis) Určuje dosaženou vzdálenost pilotem během soutěžního výkonu. Penalizace (Pilots[i].penalty) Zde rozhodčí vloží výšku penalizace Jak se s ní dále počítá, záleží na jejím vložení do výpočetního skriptu. Body (Pilots[i].points) Hodnota je vložena po vypočtení ve skriptu. Pokud však chcete hodnotu změnit, může vložit jakoukoliv hodnotu. Poznámka Toto pole je určeno k zapsání poznámky, která se bude tisknout společně s výsledky pilota na výsledkové listině. Odletové body V případě, že použita varianta odletu Zvolený odletový bod, pak v tomto okně zadáte veškeré body, které může pilot použít v daný a program je použije k vyhodnocení soutěžního letu. Zobrazit let Stisknutím tohoto tlačítka se let otevře v okně SeeYou a můžete provádět kontrolu celého letu.

43 Bodování letů 42

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 1 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál Software602, 2003 Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 Obsah 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál...1 Obsah...2 Instalace 602PC

Více

balíku Microsoft Office Professional.

balíku Microsoft Office Professional. Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL strana 1 / 77 Obsah: Stručný popis produktu...3 Hlavní výhody systému CCS Monitor...3 Základní informace o programu...4 Hlavní vlastnosti programu...4

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Nápověda pro Expert Lotto

Nápověda pro Expert Lotto Nápověda pro Expert Lotto Table of Contents Záložka Schránka... 13 Záložka Schránka Graficky... 14 Záložka Výhra schránky... 18 Záložka Vylosovaná čísla... 20 Vylosovaná čísla graficky... 21 Záložka Statistiky...

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

ProEshop Uživatelský manuál

ProEshop Uživatelský manuál 1.15 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení Kapitola: Úvod 1 Obsah 2 Úvod... 8 3 Vlastnosti obchodu... 9 3.1 Víceuživatelské prostředí... 9 3.2 Podpora více jazyků...

Více

Uživatelský manuál k programu

Uživatelský manuál k programu Uživatelský manuál k programu Martin Roubec I Manuál programu Formix Obsah 0 Kapitola I Program FORMIX SE 1 Kapitola II Licence, registrace atd 3 Kapitola III Spouštěcí parametry programu 4 Kapitola IV

Více

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory 1 Tabulkové kalkulátory Tabulkové kalkulátory mají dlouhou historii. Jejich praotec, tabulkový kalkulátor Lotus 1-2-3, je považován za důvod rozšíření osobních počítačů. Byl to jeden z prvních programů,

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče IR-IS software insolvenč ní ho spra vče Uživatelský manuál pro verzi 3.0.1 (verze příručky 0.99) ARET Praha s.r.o. Obsah Uživatelský manuál... 1 Co je systém IR-IS 3?... 5 Koncepce práce v systému IR-IS

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 Příručka k programu Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 telefon: +420 777 654 223 internet: http://www.solicad.com e-mail: info@solicad.com

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER-

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Název projektu: Registrační číslo projektu: Zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce CZ.1.07/1.1.02/01.0135 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Zpracoval: Ing. David Adamovský

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Obsah 1. Co je to Themio/Loginet?... 3 2. Nároky na systém... 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu Themio/Loginet?...

Více