T T. Think Together Tomáš Martínek THINK TOGETHER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2013. Tomáš Martínek THINK TOGETHER"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 4. února 2013 T T THINK TOGETHER Think Together 2013 Analýza nabídky na trhu práce v České republice prostřednictvím vytvořené aplikace Analysis of job offers on the labor market in the Czech Republic via created application Tomáš Martínek 213

2 Abstrakt Se zvyšující se popularitou sociálních sítí roste jejich význam i vzhledem k jejich využití při výběru kandidátů na nabízené pracovní pozice. Text článku se zabývá zkoumáním vlivu sociálních sítí na proces vyhledávání zaměstnanců v severoamerických zemích a současného stavu pracovního trhu v Česku. Analýza pracovního trhu v České republice je prováděna prostřednictvím statistik nabídek práce evidovaných Úřadem práce České republiky získaných vytvořenou aplikací. Klíčová slova Social CRM, nabídky práce, trh práce, screening uchazečů o práci, vyhledávání práce Abstract With the increasing popularity of social networks and their importance is growing due to their use in choosing candidates for the offered job positions. Text of the article examines the influence of social networks in the process of seeking employees in North American countries and the current situation the labor market in the Czech Republic. Analysis of the labor market in the Czech Republic is implemented through statistics of jobs registered by the Labor Offices of the Czech Republic received by created application. Key Words Social CRM, job offers, labor market, screening job candidates, job search ÚVOD Nezaměstnanost s ohledem na ekonomickou situaci v České republice neustále v posledních měsících roste. Potencionální zaměstnavatelé významných společností věnují vyhledávání vhodných kandidátů na volné pracovní pozice více času i prostředků. Pro výběr vhodných kandidátů využívají mnoho různých informačních kanálů. V USA nejrychleji roste zjišťování informací o zaměstnancích i přímé vyhledávání zaměstnanců prostřednictvím sociálních sítí. V České republice roste také počet uživatelů sociálních sítí. Protože volba vhodného zaměstnání uchazečem o práci i výběr optimálního kandidáta na pracovní pozici zaměstnavatelem jsou v současné době velice důležité, tak se tato práce právě na tyto a související procesy zaměří. CÍL A METODIKA PRÁCE Cílem článku je zkoumat roli sociálních medií v Česku a severoamerických státech. Práce také zkoumá současný model fungování českého pracovního trhu a především analyzuje aktuální nabídku práce v Česku. Jako podklady pro zkoumání dané problematiky sloužily zdroje uvedené v seznamu literatury. Při zpracování článku bylo vycházeno z dat aktuálních ke dni a časových řad za posledních 30 dní poskytnutých aplikací prace.czin. eu/statistiky/ vytvořené autorem práce na základě aplikace Empleo, která integruje data evidence veřejně přístupných nabídek práce Úřadu práce České republiky na Internetu. Nabídky práce byly v aplikaci tříděny do patnácti kategorií. Think Together 2013 Dostupné z:

3 HLAVNÍ SOCIÁLNÍ SÍTĚ Průzkum z roku 2012 mezi 7944 americkými vysokoškolskými studenty uvádí, že téměř polovina generace Y plánuje používat sociální sítě jako je Facebook, Twitter nebo LinkedIn pro hledání práce. To značí čtyřnásobný nárůst za poslední dva roky (Barrett 2012). Podle průzkumu Jobvite našlo své současné zaměstnání v USA během roku 2011 zhruba 16 % lidí prostřednictvím internetové sociální sítě. V roce 2010 to bylo pouze 5 % lidí. (Jobvite, 2011) Facebook Facebook je nejpopulárnější sociální mediální platformou na světě. Uživatelé mohou vytvářet profily, na kterých mohou publikovat osobní informace a komunikovat s ostatními uživateli veřejně i soukromě. V České republice využívá Facebook přes registrovaných uživatelů, z toho je zhruba 55 % uživatelů ve věku 18 až 34 let (SocialBakers 2012). Facebook je celosvětově také nejpopulárnější platformou pro hledání zaměstnání. Podle průzkumu provedeného Jobvite ve Spojených státech amerických v roce 2011, 48% uchazečů o zaměstnání využilo alespoň jednou hledání práce pomocí této platformy. Stejný průzkum ukázal, že přes 18 milionů Američanů říká, že svou současnou práci nalezli přes Facebook. Index Kelly ukazuje, že Facebook je pro generaci Y hlavní platformou pro hledání zaměstnání. Facebook také postupně zavádí vlastní nástroj pro vyhledávání zaměstnání a inzerování pracovních nabídek. (Jobvite 2011) Twitter Twitter je sociální platforma, která umožňuje uživatelům publikovat zprávy o maximální délce 140 znaků. Na Twitteru se nachází více než 125 tisíc uživatelů, kteří vkládají příspěvky v českém nebo slovenském jazyce (Šlerka 2012). Velká část uživatelů Twitteru v Česku je pro zadavatele nabídek práce velice lukrativní, protože se jedná především o lidi z oblasti informačních technologií a marketingu. LinkedIn LinkedIn je největší sociální síť pro profesionály. Uživatelé mohou psát své životopisy, komunikovat s ostatními lidmi pracujícími ve stejném oboru a prezentovat se svým partnerům. Udržování osobního profilu na LinkedIn uživatele zviditelňuje na trhu práce. Platforma LinkedIn má část vyhrazenou přímo pro inzerování nabídek práce. Na LinkedIn je registrováno více než 233 tisíc uživatelů z České republiky. (SocialBakers 2012) Přínosy a rizika sociálních sítí Pro mladou generaci existuje mnoho výhod využívání sociálních sítí při hledání zaměstnání. Tyto platformy umožňují uživatelům předvést své znalosti, dovednosti a vzdělání bez nutnosti posílat potřebné dokumenty všem potenciálním zaměstnavatelům a to i bez nutnosti žádat o konkrétní pracovní pozici. Uživatelé mohou také sdílet své profesní cíle a priority. Facebook a Twitter umožňují potenciálním zaměstnancům ukázat své lidské stránky, osobní rysi a volnočasové aktivity. Tyto platformy umožňují vytvořit obraz sama sebe. Průzkum mezi 300 americkými HR pracovníky ukázal, že 68 % náborářů přijalo uchazeče na základě pozitivní image na sociálních sítích. Na druhou stranu přináší sociální sítě i rizika pro uživatele, kteří vykazují nedostatek profesionality na sociálních sítích. Podle průzkumu 69 % náborářů, kteří využívají sociální sítě, vyřadilo uchazeče o práci z výběrového řízení kvůli nevhodným příspěvkům, negativním komentářům na ISBN:

4 bývalé zaměstnavatele nebo jinému nevhodnému chování na sociálních sítích. Stejný průzkum také ukázal, že Facebook (76 %), Twitter (53 %) a LinkedIn (48 %) jsou nejčastěji používané sociální sítě pro tzv. screening uchazečů o práci. Metodu screeningu prostřednictvím sociálních sítí využívá zhruba 91 % oslovených HR pracovníků v USA. (Reppler 2011) PRACOVNÍ TRH V ČESKU V České republice se na pracovním trhu vyskytuje několik entit. Kromě těch základních, kterými jsou uchazeč o práci a potenciální zaměstnavatel, existuje několik možných mezičlánků. Ze zákona mezi tyto mezičlánky patří Úřad práce České republiky, který má povinnost evidovat zájemce o pracovní pozice i nabídky práce. V komerční sféře se vyskytují personální agentury nazývané také pracovní agentury, které pomáhají společnostem najít vhodné kandidáty na vypisované pracovní pozice za provizi. Některé personální agentury mohou být financovány z fondů a od roku 2012 mohou být také v rámci sdíleného zprostředkování zaměstnání financovány ze státního rozpočtu (Předpis č. 390/2011 Sb.). Personální agentura vede svoji vlastní evidenci uchazečů o zaměstnání i evidenci nabídek práce společností, s kterými spolupracuje. Dalším subjektem, který se vyskytuje na pracovním trhu v Česku, jsou internetové pracovní portály. Pracovní portály umožňují veřejnosti vyhledávání nabídek práce ve své databázi. Personální agentury mají často vlastní pracovní portál umožňující vyhledávání nabídek práce ve své databázi. Nezávislé pracovní portály jsou financovány především z reklamy, kterou v tomto případě je hlavně zobrazování inzerátů s nabídkami práce. Na nezávislé internetové pracovní portály umísťují své nabídky zaměstnavatelé i personální agentury. Protože zaměstnavatelé mohou využívat služeb více personálních agentur, běžně se stává, že jedna pracovní pozice je na pracovním portálu evidována duplicitně. Zjednodušeně lze trh práce v Česku popsat následujícím modelem. Obrázek č. 1: Model fungování pracovního trhu v Česku Zdroj: Vlastní zpracování Sdílené zprostředkování zaměstnání Od 1. ledna 2012 mohou krajské pobočky Úřadu práce předávat agendu nezaměstnaných pracovním agenturám. Pracovní agentura tak může získat Kč 5000,- za každého evidovaného uchazeče o práci a navíc Kč 1250,- za umístění uchazeče do pracovního poměru na dobu neurčitou a Kč 500,- za setrvání uchazeče v pracovním poměru na dobu neurčitou nejméně po dobu 6 měsíců. Případná spolupráce úřadu práce s pracovní agenturou se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (Předpis č. ISBN:

5 390/2011 Sb., Předpis č. 367/2011 Sb.). Na webových stránkách Úřadu práce České republiky není zveřejněna žádná uzavřená veřejná nabídka na sdílené zprostředkování zaměstnání, proto není nyní možné provést zhodnocení úspěšnosti umísťování uchazečů o práci z evidence úřadu práce do zaměstnání provedené soukromou společností (ÚPČR ). ANALÝZA NABÍDEK PRÁCE Ke dni je evidováno pracovních pozic, které celkem nabízejí volných pracovních míst. To značí pokles pracovních pozic o více než 5 % za posledních 30 dní. Nejvíce volných míst je nabízeno sestupně v kategoriích výroba a provoz (31 %), obchod a cestovní ruch (26 %), finance (13 %), administrativa (8 %), doprava, stavebnictví, obrana a ochrana, zdravotnictví, management, informační technologie, zemědělství a lesnictví, výchova a vzdělání, kultura a sport, věda a výzkum, právo. Ve většině inzerátu nabídek práce je nabízená mzda charakterizována rozpětím mezi minimální nabízenou měsíční mzdou a nejvyšší nabízenou měsíční mzdou. Nejvyšší průměrná minimální měsíční mzda ,- je nabízena v kategorii informační technologie. Nejnižší průměrná minimální měsíční mzda 9122,- je nabízena v kategorii obrana a ochrana. Nejvyšší průměrná maximální měsíční mzda ,- je nabízena v kategorii věda a výzkum. Nejnižší průměrná maximální měsíční mzda ,- je nabízena v kategorii obrana a ochrana. Dlouhodobě průměrná nabízená nejnižší mzda roste, ale průměrná nejvyšší nabízená mzda klesá. Nejvyšší průměrná měsíční mzda ,- je nabízena v kategorii informační technologie a nejnižší průměrná měsíční mzda ,- je nabízena v kategorii obrana a ochrana. Přes 8 % nabízených pozic je vhodných pro osoby zdravotně tělesně postižené a přes 5 % nabízených pozic je vhodných pro cizince. Více než 92 % pracovních pozic je nabízeno jako pracovní poměr, přes 6 % pracovních pozic je nabízeno na dohodu o provedení práce a více než 1 % pozic je sjednáváno na dohodu o pracovní činnosti. Znalost některého cizího jazyka je vyžadována u více než 11 % pracovních nabídek. Podíl vyžadovaných znalostí světových jazyků zachycuje následující graf. Obrázek č. 2: Požadavky na znalosti cizích jazyků v nabídkách práce Zdroj: Zpracování dle dat vlastní unikátní aplikace zpracovávající data Úřadu práce ČR Zaměstnavatelé v požadavcích na uchazeče také uvádějí minimální požadované vzdělání. Zajímavé je, že pouze zhruba 1% nabídek vyžaduje minimálně bakalářské vzdělání a zhruba 8% nabídek vyžaduje vysokoškolské vzdělání na vyšší úrovni. V pracovních nabídkách se také uvádí, jakou směnnost nabízené zaměstnání má. Více zobrazují následující grafy. ISBN:

6 Obrázek č. 3: Minimální požadované dosažené vzdělání v nabídkách práce Zdroj: Zpracování dle dat vlastní unikátní aplikace zpracovávající data Úřadu práce ČR Obrázek č. 4: Nabídky práce dle směnnosti ZÁVĚR V USA a Kanadě v posledních letech roste vysokým tempem význam sociálních sítí při výběru zaměstnanců na pracovní pozice. V České republice lze očekávat, že významné společnosti budou tyto trendy následovat. Proto lze předpokládat, že současný postup vyhledávání pracovníků prostřednictvím klasických pracovních portálů s inzeráty nabídek práce bude postupně nahrazován specializovanými nástroji, které budou spolupracovat se sociálními sítěmi nebo přímo sociálními sítěmi provozovány. Stejně tak je důležité hledět na obsah, který uživatelé publikují v rámci svých profilů na sociálních sítích vzhledem k rozšiřujícímu se trendu screeningu uchazečů o práci pracovníky personálních oddělení. Vzhledem k výsledkům analýzy aktuální nabídky práce v Česku lze říci, že je vhodné vzdělávání zaměřit směrem k informačním technologiím a výzkumu. Analýza také ukázala zajímavý trend, při kterém se dlouhodobě zvyšuje průměrná minimální nabízená mzda, ale naopak se snižuje průměrná maximální nabízená mzda. Význam také má znalost cizích jazyků, především angličtiny. LITERATURA Zdroj: Zpracování dle dat vlastní unikátní aplikace zpracovávající data Úřadu práce ČR Barrett, A. (3. duben 2012). Achievers and Experience Inc. Reveal Class of 2012 Study Results to Understand the Needs of the Future Workforce. Načteno z Archivers: about-us/press-release/achievers-and-experience-inc-revealclass-2012-study-results. Cooper, G. (19. duben 2012). Data Mining and Social Media. Načteno z webfactional.com: sites/default/files/gcooper_datamining_ pdf. ISBN:

7 ČESKO. (13. květen 200č4). Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Sbírka zákonů České republiky. ČESKO. (6. listopad 2011). Předpis č. 367/2011 Sb. - zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Sbírka zákonů České republiky. ČESKO. (29. listopad 2011). Předpis č. 390/2011 Sb. - vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Sbírka zákonů České republiky. ČESKO. (3. únor 2011). Zákon č. 73/2011 Sb. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Sbírka zákonů České republiky. Garg, R., & Telang, R. (18. duben 2011). To Be or Not To Be Linked on LinkedIn: Job Search Using Online Social Networks. Social Science Research Network. Jobvite. (2011). Social Job Seeker Survey. Načteno z Jobvite: Seeker-Survey-2011.pdf. Langlois, M.-C. (26. červenec 2012). Social Media and Job Searching Among Young Canadian Workers: A Summary of Government Initatives. Načteno z Parliament of Canada website: Reppler. (23. říjen 2011). How Recruiters Use Social Networks to Screen Candidate. Načteno z Mashable: com/2011/10/23/how-recruiters-use-social-networks-to-screencandidates-infographic/. Reppler. (12. říjen 2011). How Recruiters Use Social Networks to Screen Candidate. Načteno z Mashable: com/2011/10/23/how-recruiters-use-social-networks-to-screencandidates-infographic/. Sewell, R. C., Martin, M., Barnett, S., & Jenter, C. (Říjen 2011). Graduating to Success in Employment: How Social Media Can Aid College Students in the Job Search. Načteno z Rutgers: staging.helc svmsolutions.com/sites/default/files/ content/graduating_to_success_brief.pdf. SocialBakers. (21. prosince 2012). Czech Republic Facebook Statistics. Načteno z SocialBakers: com/facebook-statistics/czech-republic. SocialBakers. (22. prosince 2012). Czech Republic LinkedIn Statistics. Načteno z SocialBakers: com/countries/linked-in-country-detail/czech-republic. Šlerka, J. (22. prosinec 2012). Český a slovenský Twitter v číslech. Načteno z Klaboseni.cz: php. ÚPČR. (21. prosince 2012). Veřejné zakázky. Načteno z portal. mpsv.cz: Yousif, A. (28. listopadu 2012). Towards understanding the added value of social CRM: a systematic analysis and a customer value map. Načteno z utwente.nl: MSc_A_Yousif.pdf. ISBN:

Role sociálních signálů na třídění aktuálních online informací

Role sociálních signálů na třídění aktuálních online informací Role sociálních signálů na třídění aktuálních online informací Abstrakt The role of social signals for sorting of current online information Nárůst míry využívání sociálních sítí má vliv i na další sektory.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Kateřina Kubíková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav Systémového inženýrství a informatiky Marketing organizací

Více

VÝVOJ PROCESU ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V PODNICÍCH

VÝVOJ PROCESU ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V PODNICÍCH VÝVOJ PROCESU ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V PODNICÍCH Petra Bauerová Klíčová slova: personální práce, způsoby výběru pracovníků, pracovní místo Key words: personnel work, methods of staff recruitment, work position

Více

Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce z pohledu úřadů práce a personálních agentur

Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce z pohledu úřadů práce a personálních agentur Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce z pohledu úřadů práce a personálních agentur Bakalářská práce Vypracovala: Silvie Kasková Vedoucí

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 6. 7. května 2014 Sychrov, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH 6

Více

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace.

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace. MANAGEMENT ROZVOJE TALENTŮ VE VYSOKOŠKOLSKÉM PROSTŘEDÍ A V RÁMCI VÝUKY OBORU MARKETING TALENT MANAGEMENT AT THE UNIVERSITY AND WITHIN THE MARKETING PROGRAM EDUCATION Naděžda Petrů, Miloš Krejčí ABSTRAKT

Více

Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT

Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT Mgr. Ing. Vladimír Očenášek, Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/01.0004

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Pavlo Chepurnyi Trh práce v sektoru služeb v Praze a Středočeském kraji Bakalářská práce 2014 Trh práce v sektoru služeb v Praze a Středočeském kraji Bakalářská

Více

Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip

Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato diplomová práce popisuje tvorbu strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti

Více

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Linda Kebrlová Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta zdravotně sociální Katedra právních oborů, řízení a ekonomiky.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta zdravotně sociální Katedra právních oborů, řízení a ekonomiky. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta zdravotně sociální Katedra právních oborů, řízení a ekonomiky Bakalářská práce Lidé se zdravotním postižením na trhu práce Vypracovala: Lucie Kylbergerová

Více

Efektivita rekvalifikací dlouhodobě nezaměstnaných. Lenka Solomon, DiS.

Efektivita rekvalifikací dlouhodobě nezaměstnaných. Lenka Solomon, DiS. Efektivita rekvalifikací dlouhodobě nezaměstnaných Lenka Solomon, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Nezaměstnanost se stala běžnou součástí dnešní společnosti založené na tržním hospodářství. Obecně

Více

AKTIVITY SLEZSKÉ UNIVERZITY V OBLASTI UPLATNITELNOSTI ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

AKTIVITY SLEZSKÉ UNIVERZITY V OBLASTI UPLATNITELNOSTI ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE AKTIVITY SLEZSKÉ UNIVERZITY V OBLASTI UPLATNITELNOSTI ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE Lucie Kamrádová Klíčová slova: absolventi, Slezská univerzita, vysoká škola, projekt, společenská odpovědnost firem, rozvoj

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR Actual problems of employment policy in the Czech Republic Lucie Yagci Auingerová Plzeň

Více

Regionální inovační strategie hlavního města Prahy

Regionální inovační strategie hlavního města Prahy Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Regionální inovační strategie hlavního města Prahy (PRAŽSKÁ ris3) [ září 2014 ] 1 Regionální inovační strategii hlavního města Prahy schválilo Zastupitelstvo

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii

Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii Bakalářská práce Veronika Fojtíková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra managementu Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia Bc. Leona Matějíčková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce s názvem Identifikace cílových skupin pro komunikaci

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ

Více

Inovace VP a zkvalitnění služeb mezi školou, zaměstnavateli a institucemi

Inovace VP a zkvalitnění služeb mezi školou, zaměstnavateli a institucemi Inovace VP a zkvalitnění služeb mezi školou, zaměstnavateli a - Monitoring trhu práce Analýza mapující situaci absolventů na trhu práce Vypracoval: EDUCA QUALITY, o. s. 1 Obsah 1. Úvod...3 2. Analýza trhu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta sociálních studií Studijní obor: Marketingová komunikace Bakalářské studium prezenční Lukáš Krejča Využití sociálních sítí ve firemní marketingové komunikaci

Více

Analýza uplatnění absolventů VŠ na trhu práce - kraj Vysočina

Analýza uplatnění absolventů VŠ na trhu práce - kraj Vysočina SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Analýza uplatnění absolventů VŠ na trhu práce

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Činnost úřadu práce a nezaměstnanost v Mikroregionu Novoměstsko Lucie Gregorová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Činnost úřadu práce a nezaměstnanost v Mikroregionu Novoměstsko Lucie Gregorová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní Činnost úřadu práce a nezaměstnanost v Mikroregionu Novoměstsko Lucie Gregorová Bakalářská práce 2008 Ráda bych poděkovala panu PhDr. Miloši Charbuskému,

Více

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných Mgr. Gabriela Doležalová 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Obsah, cíle a metodika analýzy... 3

Více

Analýza studentských bankovních účtů pomocí metody Mystery Shopping

Analýza studentských bankovních účtů pomocí metody Mystery Shopping SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Analýza studentských bankovních účtů pomocí

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost

Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost Bakalářská práce Autor: Jakub Fric Bankovní management Vedoucí

Více

Media4u Magazine. 10. ročník 1/2013. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 10. ročník 1/2013. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 10. ročník 1/2013 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The

Více

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Brno 2015 Obsah Úvod... 1 1 Metodologie... 3 2 Soukromí vzdělavatelé... 4 2.1 Charakteristika vzdělávací nabídky... 5 2.2 Účastníci dalšího vzdělávání...

Více