INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A SPOLEČNOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A SPOLEČNOST"

Transkript

1 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A SPOLEČNOST Témata Termíny Utajená komunikace Elektronický podpis Datové schránky Sociální sítě Všimnete si! Kontrolní otázky

2 TERMÍNY E-komerce (Electronic Commerce (elektronický obchod) Informační a počítačová gramotnost E-learning Wikipedie Témata

3 E-KOMERCE (ELECTRONIC COMMERCE (ELEKTRONICKÝ OBCHOD) Pod tímto pojmem chápeme elektronický obchod. Jedná se nakupování a prodávání produktů a služeb elektronicky prostřednictvím Internetu a dalších sítí. Terminy

4 INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST Informační gramotnost Počítačová gramotnost Terminy

5 INFORMAČNÍ GRAMOTNOST Informační gramotností (information literacy) je znalost a uvědomění si: kdy a proč potřebujeme informace, kde je najít a jak je hodnotit, použít a jak je sdělovat etickým způsobem. Informační gramotnost však nesmíme zaměňovat s počítačovou gramotností. Informační gramotnost je širší pojem U informačně gramotného jedince je předpokládána počítačová gramotnost, naopak počítačově gramotný jedinec nemusí být nutně informačně gramotný. Informační a počítačová gramotnost

6 POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST Počítačová gramotnost: je soubor znalostí, schopností a dovedností zaměřených na ovládání a využívání počítače v životě. Počítačově gramotný člověk umí ovládat osobní počítač s běžným programovým vybavením včetně jeho periferií a využívat počítačové sítě (především Internet). Přesné definování pojmu počítačová gramotnost například vymezuje strukturovaný sylabus ECDL (European Computer Driving Licence). ECDL European Computer Driving Licence Informační a počítačová gramotnost

7 ECDL (EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE) Jedná se o mezinárodně uznávanou, objektivní a standardizovanou metodu pro ověřování počítačové gramotnosti. Zjišťuje pomocí praktických testů, zda je libovolná osoba schopna využívat základní informační a komunikační technologie. Koncept ECDL (ICDL) dnes zahrnuje celou škálu certifikačních a vzdělávacích programů: ECDL Core (základní počítačová gramotnost a digitální kvalifikace), nejznámější a nejrozšířenější program ECDL Advanced (profesionální počítačové znalosti a dovednosti). EqualSkills a e-citizen (v ČR aktuálně nedostupné). Pro úplné začátečníky jsou pak určeny programy ECDL hloubka digitálních a počítačových znalostí a dovedností Informační a počítačová gramotnost

8 ECDL HLOUBKA DIGITÁLNÍCH A POČÍTAČOVÝCH ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ Informační a počítačová gramotnost

9 E-LEARNING E-Learning je elektronické vzdělávání. Jednán se o vzdělávání formou interaktivních multimediálních počítačových kurzů. Je to velmi efektivní vzdělávací proces s nízkými náklady pro kohokoliv, kdykoliv a kdekoliv. K učení jsou v elektronických kurzech využity nejen texty, ale i obrázky, grafy a audio-a videozáznamy Terminy

10 WIKIPEDIE Je internetová otevřená encyklopedie, kterou může každý upravovat. Existuje v mnoha jazycích. Česká verze zahájila svoji činnost v roce 2002, nyní má článků Nachází na internetové adrese: V současné době obsahuje článků. Nejrozsáhlejší je anglická verze, v současné době představu článků. Terminy

11 Utajená komunikace Po tisíciletí v různých dějinných období byla snaha při komunikaci utajit před nepovolanými osobami obsah sdělovaných zpráv. To se provádělo dvěma způsoby: Staganografie je věda, která se zabývá, jak informaci nejlépe šifrovanou schovat, podle řecký slov steganos (schovaný) a graphein (psáti). (např. nečitelné inkousty, mikrotečky ) Kryptografie je věda zabývající se šifrováním, tedy utajováním informací. Její název pochází z řeckého slova kryptos (skrýt). Cílem kryptografie není utajit samu existenci zprávy, ale její význam, a to pomocí šifrování. Terminy

12 Staganografie Steganografie (řecky: steganós-schovaný, gráphein-psát) je vědní disciplína (podobor kryptografie) zabývající se utajením komunikace prostřednictvím ukrytí zprávy. Zpráva je ukryta tak, aby si pozorovatel neuvědomil, že komunikace vůbec probíhá. Síla této komunikace stojí a padá na jejím utajení (jedná se o takzvanou bezpečnost skrze utajení security through obscurity), a proto zachycení skryté zprávy tak prakticky znamená její prolomení. Aby ani v tom případě nedošlo k prozrazení obsahu zprávy, zpravidla se kombinuje s dalšími metodami šifrování. Příklady z historie Utajená komunikace

13 Staganografie Příklady z historie Neviditelné inkousty Mezi řádky nevinného dopisu se mohla ukrývat úplně jiná zpráva. Běžné zdroje byly ocet, mléko či různé ovocné šťávy, které po zaschnutí nejdou na papíře vidět, ovšem když je zahřejeme, tak ztmavnou a zpráva je na světě. Později už běžné zdroje bylo příliš jednoduché odhalit, a proto se začaly používat inkousty, které reagovaly jen na určité chemikálie. Dnes se tato metoda používá například u výroby bankovek, kde v papíru jsou viditelná vlákna pouze v určitém druhu světla. Dřevěné destičky zalité voskem V antickém Řecku jeden z prvních zaznamenaných případů steganografie popisuje vyrytí zprávy přímo do dřevěné destičky, která byla následně zalita voskem a na první pohled vypadala jako nepopsaná. Mikrotečka Tato technika se používala často za II. světové války. Požadovaný text se zmenšil, vytiskl a vlepil většinou na prostor interpunkčních znamének jiného textu psaného normální velikostí. Pro přečtení informace se použil mikroskop. Digitální staganografie Utajená komunikace

14 Digitální (počítačová) staganografie V případě počítačové steganografie se jedná o ukrytí dat uvnitř jiných dat. Ta musí být dostatečně proměnlivá, aby byla stále platná i ve chvíli, kdy se do nich zamíchají naše ukrývané informace. Pro tyto účely jsou nejvhodnější multimediální informace jako je obrázek, video či zvuková nahrávka. Mírná obměna dat u nich nehraje žádnou roli a nedochází ke znehodnocení dat. Nejčastěji se používají obrázky jpeg. Ty jsou dnes naprosto běžné a můžete je v klidu nosit třeba v digitálním fotoaparátu. Ten vše zobrazí a nikdo nepojme podezření Utajená komunikace

15 Kryptografie šifrování Kryptografie Vývoj kryptografie Elektronické šifrování (kryptografie) Druhy elektronického šifrování (kryptografie) Symetrické šifrování Schéma symetrického šifrování Asymetrické šifrování Veřejný klíč Soukromý (privátní) klíč Schéma asymetrického šifrování Utajená komunikace

16 Kryptografie Kryptografie neboli šifrování je nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby, která je čitelná jen se speciální znalostí. Slovo kryptografie pochází z řečtiny kryptós je skrytý a gráphein znamená psát. Někdy je pojem obecněji používán pro vědu o čemkoli spojeném se šiframi jako alternativa k pojmu kryptologie. Kryptologie zahrnuje kryptografii a kryptoanalýzu, neboli luštění zašifrovaných zpráv. Kryptografie šifrování

17 Vývoj kryptografie Celé období kryptografie můžeme rozdělit do dvou částí: 1) Klasická kryptografie, která přibližně trvala do poloviny 20. stol. vyznačovala se tím, že k šifrování stačila pouze tužka a papír, případně jiné jednoduché pomůcky. 2) Moderní kryptografie, během 1. poloviny 20. stol. ale začaly vznikat různé sofistikované přístroje, které umožňovaly složitější postup při šifrování. V dnešní době se k šifrování zpravidla nepoužívají žádné zvlášť vytvářené přístroje, ale klasické počítače, kdy hovoříme o elektronickém šifrování Kryptografie šifrování

18 Elektronické šifrování (kryptografie) Dnes se používá k šifrování v profesionální praxi výhradně počítače. Počítač šifruje mnohem rychleji a počítačové klíče jsou velmi bezpečné. Počítače pracují s binárními čísly posloupnosti jedniček a nul známými jako binární čísla. Před šifrováním se proto musí každá zpráva převést do binárních čísel. Kryptografie šifrování Šifrování

19 Druhy elektronického šifrování (kryptografie) Elektronická kryptografie může být: symetrická asymetrická jejich kombinace Kryptografie šifrování

20 Symetrické šifrování je takový šifrovací algoritmus, který používá k šifrování i dešifrování jediný klíč Výhodou symetrických šifer je jejich nízká výpočetní náročnost. Nevýhodou je nutnost sdílení tajného klíče, takže se odesilatel a příjemce tajné zprávy musí předem domluvit na tajném klíči. Kryptografie šifrování

21 Schéma symetrického šifrování Otevřený text Šifrovaný text Šifrovaný text Otevřený text Kryptografie šifrování

22 Asymetrické šifrování Spočívá v konstrukci dvojice jednoznačně matematicky svázaných různých klíčů, veřejného a privátního klíče. Veřejný klíč, využívá se k zašifrování zpráv a je publikován. Majitel klíče ho volně uveřejní, a kdokoli jím může šifrovat jemu určené zprávy; Privátní klíč je určený k dešifrování přijaté zprávy. Musí být pečlivě chráněn a zůstat před ostatními utajen. Zašifrujeme-li danou zprávu veřejným klíčem příjemce, pak pouze on s pomocí svého privátního klíče může tuto Výhody zprávu dešifrovat a přečíst. odpadá pro odesílatele a příjemce sdílení tajného klíče. Ten, kdo šifruje, nemusí s dešifrujícím příjemcem zprávy sdílet žádné tajemství, čímž eliminují potřebu výměny klíčů. Nevýhody algoritmy pro šifrování s veřejným klíčem mohou být i statisíckrát pomalejší než u symetrického šifrování. Kryptografie šifrování

23 Veřejný klíč Tímto klíčem lze zprávu pouze zašifrovat Majitel klíče ho volně uveřejní, a kdokoli jím může šifrovat jemu určené zprávy Klíč může být umístěn například na internetu, kde bude každému volně přístupný Kryptografie šifrování

24 Soukromý (privátní) klíč Tímto klíčem lze zprávu pouze dešifrovat Dešifrovací klíč je soukromý Majitel jej drží v tajnosti a pomocí něj může tyto zprávy dešifrovat Kryptografie šifrování

25 Schéma asymetrického šifrování Kryptografie šifrování

26 Elektronický podpis Elektronický podpis princip Vytvoření elektronického podpisu Ověření elektronického podpisu Schéma elektronického podpisu Elektronický podpis státní správa Certifikát Funkce certifikační autority Instalace certifikátu v počítači Elektronická podatelna (e-podatelna) Elektronické bankovnictví Elektronické bankovnictví - certifikát Témata

27 Elektronický podpis princip U elektronického podpisu se využívá princip asymetrického šifrování s využitím dvou klíčů veřejného a privátního Při podepisování datové zprávy jsou tedy klíče kryptoalgoritmu využity v obráceném pořadí než v procesu šifrování. Uživatel, který chce ke své zprávě připojit elektronický podpis, použije k tomu svého privátního klíče. Každý, kdo zná jeho veřejný klíč Pomocí veřejného klíče lze ověřit připojený podpis a ví se, že zprávu mohl odeslat pouze on, neboť vlastní příslušný privátní klíč. Elektronický podpis

28 Vytvoření elektronického podpisu Uživatel, který bude podepisovat datovou zprávu, je vlastníkem privátního klíče a ostatním je znám jeho veřejný klíč. Vytvoření elektronického podpisu se provádí ve dvou krocích: a) z datové zprávy vytvoří pomocí hash funkce kontrolní vzorek zprávy, b) výstup hash funkce (kontrolní vzorek zprávy) se zašifruje privátním klíčem a zašifrovaný kontrolní vzorek, tvořící elektronický podpis, ke zprávě připojí. Elektronický podpis

29 Ověření elektronického podpisu Ověření elektronického podpisu probíhá následovně: po obdržení datové zprávy s elektronickým podpisem vypočte pomocí stejné hash funkce kontrolní vzorek zprávy, s využitím veřejného klíče osoby, která se podepsala, dešifruje elektronický podpis a získá kontrolní vzorek zprávy, oba zjištěné vzorky porovná a shodují-li se, je pravost elektronického podpisu potvrzena. Příjemce podepsané datové zprávy si tak ověří: Autentičnost podepisující osoby. Zprávu mohl podepsat pouze ten, kdo má k deklarovanému veřejnému klíči odpovídající privátní klíč. Integritu zprávy. V době, která uplynula mezi podepsáním zprávy a ověřováním podpisu, nebyla tato zpráva modifikována. Neodmítnutelnost odpovědnosti. Osoba, která tuto zprávu podepsala, nemůže svou činnost popřít, neboť její znalost privátního klíče je unikátní. Elektronický podpis

30 Schéma elektronického podpisu Elektronický podpis

31 Elektronický podpis státní správa Elektronický podpis může získat pro komunikaci se státní správou fyzická nebo právnická osoba v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu u certifikační autority Certifikační autorita Na základě zákona o elektronickém podpisu je certifikační autorita pověřena státem vydávat certifikáty uživatelům Certifikát Je dokument, který stvrzuje, že veřejný klíč (uvedený na certifikátu) patří jednoznačně dané osobě. Elektronický podpis

32 Certifikát Certifikát obsahuje další informace týkající se uživatele, doby platnosti klíče, informace o používání klíče a informace o certifikační autoritě. Časové razítko slouží k orazítkování dokumentu, u kterého požadujeme důkaz, že v daném čase v této podobě existoval. obsahuje především aktuální datum a čas, číslo časového razítka a identifikaci poskytovatele, který toto razítko vydal. Elektronická značka Elektronická značka je stejná jako zaručený elektronický podpis, tj. jedná se o digitální podpis Odlišnost elektronické značky a zaručeného elektronického podpisu má především právní charakter Elektronický podpis vytváří fyzická osoba (stejně jako vlastnoruční) Elektronickou značkou může datové zprávy označovat i právnická osoba nebo organizační složka státu. Lze ji přirovnat k otisku úředního razítka Elektronický podpis

33 Funkce certifikační autority Vydává dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu v platném znění certifikáty uživatelům Zajišťuje dvě základní funkce: certifikační zaručující, že deklarovaný veřejný klíč patří dané osobě validační potvrzuje platnost certifikátu Elektronický podpis

34 Instalace certifikátu v počítači Vydaný certifikát musí uživatel uložit do operačního systému v jeho počítači. Operační systém má vyhrazené místo, kde jsou uloženy všechny certifikáty (privátní klíče) Certifikát je platný pouze pro jeden počítač, nelze ho přenášet. Certifikát platí pouze jeden kalendářní rok. V případě zničení počítače nebo přeinstalování systému v počítači je nutno požádat o nový certifikát. Elektronický podpis

35 Elektronická podatelna (e-podatelna) je místem, které slouží k přijímání/vstupu a vypravování/výstupu elektronických písemností do/z úřadu, firmy atd. Tvoří ji souhrn technického vybavení, umožňující se připojit prostřednictvím sítě na elektronickou poštovní schránku podatelny, uložit a evidovat doručenou elektronickou poštu a postoupit ji k dalšímu vyřízení. Orgán státní správy za tímto účelem dle zákona č. 227/2000 Sb. mají povinnost provozovat elektronickou podatelnou. Elektronický podpis

36 Elektronické bankovnictví Banky využívají v elektronickém bankovnictví pro přístup jejich klientů k bankovním účtům elektronický podpis (certifikát) Princip elektronického podpisování při bankovních operacích elektronickou cestou je totožný s elektronickým podpisem dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Tento zákon se však nevztahuje na elektronického bankovnictví. V tomto případě je certifikační autoritou samotný příslušný bankovní ústav Bankový ústav má pro tento účel zřízenu vlastní elektronickou podatelnu. Elektronický podpis

37 Elektronické bankovnictví - certifikát Banka zde hraje roli certifikační autorit. Banky vydávají svým klientů přístup k jejich bankovním účtům prostřednictvím elektronického bankovnictví vlastní certifikáty (elektronický podpis). Banka má vlastní elektronickou podatelnu, která kontroluje platnost certifikátů klientů, když se přihlašují k jejich účtu. Certifikát banky bude uložen v operačním systému na počítači klienta mezi ostatními certifikáty Elektronický podpis

38 DATOVÉ SCHRÁNKY Co je to Datová schránka? Právní důsledky využívání datové schránky Témata

39 CO JE TO DATOVÁ SCHRÁNKA? Datová schránka je v českém právním řádu od roku 2009 definována jako elektronické úložiště speciálního typu zřízené podle příslušného zákona č. 300/2008 Sb., které je určeno k doručování elektronických dokumentů mezi orgány veřejné moci na straně jedné a fyzickými a právnickými osobami na straně druhé. Datová schránka je povinná pro orgány státní moci, právnické osoby a od pro OSVČ, zřídit si ji mohou i nepodnikající fyzické osoby. Orgány veřejné moci jsou povinny posílat dokumenty adresátům přednostně do datové schránky, mají-li ji zřízenu, a vzhledem k právní fikci doručení tak mají subjekty, jimž schránka byla zřízena, de facto povinnost si z ní dokumenty vyzvedávat Datové schránky

40 PRÁVNÍ DŮSLEDKY VYUŽÍVÁNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY Orgány veřejné moci jsou povinny posílat dokumenty adresátům přednostně do datové schránky Adresáti Jsou povinni si datovou schránku zřídit subjekty, jimž schránka byla zřízena, mají povinnost si z ní dokumenty vyzvedávat. Pokud bude do datové schránky doručen dokument, je právní předpoklad, že příslušný subjekt (adresát) je obdržel. Nepřečtení (nevyzvednutí) dokumentu z datové schrány neomlouvá. Datové schránky

41 Co to je Sociální síť Nejznámější sociální sítě České sociální sítě Využití sociálních sítí firmami Témata

42 Sociální síť nebo společenská síť (anglicky social network) je služba na Internetu, která registrovaným členům Umožňuje si vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie, videa, provozovat chat a další aktivity. Někdy se za sociální síť považují i internetová diskusní fóra, kde si uživatelé vyměňují názory a poznatky na vybraná témata (těhotenství, automobily, finanční poradenství, apod.). Komunikace mezi uživateli sociálních sítí může probíhat buď soukromě mezi dvěma uživateli nebo (nejčastěji) hromadně mezi uživatelem a skupinou s ním propojených dalších uživatelů. Pojmenování pochází ze sociologického pojmu sociální síť skupina lidí, která spolu udržuje komunikaci různým prostředky. V současnosti nejznámější a největší sociální sítí na světě je Facebook s téměř miliardou registrovaných uživatelů Sociální sítě

43 Facebook vznikla v roce 2004 původně jako síť určená pro studenty Harvardovy univerzity, slouží jako platforma pro vytváření osobních, firemních a skupinových profilů a propojování přátel, dále jako herní server, pro internetová fóra, pro ukládání a sdílení multimédií. Twitter vznikla v roce 2006 a slouží především pro mikroblogy Instagram ICQ Skype Ask.fm Thumblr Google+ vznikla v roce 2011 jako obdoba sítě Facebook, kde hlavní rozdíl spočívá v nastavení sdílení přes tzv. kruhy, do kterých si lze rozdělit jednotlivé osoby a sdílet dané věci jen s těmi, pro které to má přínos, nebo se jich to týká. Myspace vznikla v roce 2003 a slouží jako sociální síť, pro internetové profily lidí, pro ukládání a sdílení multimédií, druhá nejpoužívanější sociální síť na světě, patří společnosti Specific Media Sociální sítě

44 Lidé.cz slouží jako internetové fórum, pro internetové profily především lidí, pro blogy, jako chatovací server, jako internetová seznamka, pro internetové kurzy, pro ukládání a sdílení fotografií, tento server je uživatelsky spojen se sociální sítí Spolužáci.cz Spolužáci.cz slouží pro internetové profily, pro ukládání a sdílení multimédií, jako chatovací server, je určen pro spolužáky a bývalé spolužáky, tento server je uživatelsky spojen se serverem Lidé.cz, obdoba amerického Classmates Líbímseti.cz slouží pro internetové profily lidí, jako internetová seznamka, jako chatovací server, pro blogy SitIT.cz slouží k propojení vědeckých pracovníků v České republice. Síť je provozována v rámci projektu SOSIRE a vyvíjena specialisty z UK-MFF,ČVUT,ČZU a spolupráci s firmou IBM Česká republika Šeptter slouží ke sdílení recenzí, informací a zkušeností s firmami a živnostníky v České republice. Je součástí hodnotícího portálu Šeptanda.info. SportCentral.cz slouží k vyhledávání sportovních zařízení, rekreačních sportovců, týmů, trenérů, a komunikaci mezi těmito skupinami ČSFD.cz slouží jako sociální síť pro filmové fanoušky, nejaktivnější filmový web v České republice SCUK.cz slouží jako sociální síť pro přátelé a fanoušky dobrého jídla, naleznete zde přehled nejlépe hodnocených českých restaurací a možností koupě čerstvých potravin Sociální sítě

45 Přestože sociální sítě byly původně založeny, aby sloužily lidem, řada firem již zjistila, že se jim otevřel nový komunikační kanál se svými zákazníky. Firmy přistupují k sociálním sítím různými způsoby. Jedni je nepovažují za důležité pro svůj byznys a tudíž neinvestují úsilí do vybudování svých profilů. Druzí investují omezené úsilí, vytvoří si profil firmy na sociální síti, případně pozorují, co o nich další uživatelé říkají. Třetí skupina firem se na sociální síti či sítích naplno věnuje komunikaci se svými zákazníky či potenciálními zaměstnanci. Obecně se zdá, že sociální sítě dávají do rukou zákazníků firem silný nástroj na projevení svých názorů a proto stále více firem se přinejmenším snaží citlivě monitorovat dění na sociálních sítích, které se týká jejich značky. Sociální sítě

46 Všimnete si! Kryptografie Kryptologie Certifikát Šifrovací klíč Elektronické šifrování Rozdíl používání privátního a veřejnou klíče Privátní a veřejný klíč Časová razítko Stenografie Steganografie Kryptografie Sociální sítě Informační počítačová gramotnost Témata

47 Kryptografie Kryptologie Kryptologie je věda o šifrování (vymýšlí různé šifrovací metody a šifry) Krykptografie je vlastní uplatnění šifrování a dešifrování Všimnete si

48 Certifikát souvisí s elektronickým podpisem certifikát je dokument, který stvrzuje, že veřejný klíč (uvedený na certifikátu) patří jednoznačně dané osobě Všimnete si

49 Šifrovací klíč je soubor pravidel v rámci daného šifrovacího systému nutný k zašifrování dané zprávy Všimnete si

50 Elektronické šifrování se provádí v binárním kódu tzn. že každá zpráva se před elektronickým šifrováním musí převést do binárního kódu (na 0 a 1) až potom počítač provede zašifrování. Všimnete si

51 Rozdíl používání privátního a veřejnou klíče U asymetrického šifrování a elektronického podpisu se používá rozdílně privátního a veřejného klíče Asymetrické šifrování veřejný klíč se používá k zašifrování zpráv, privátní klíč se používá k dešifrování. Elektronický podpis privátním klíčem se vzorek zprávy zašifruje, veřejným klíčem se dešifruje (tím se ověří autentičnost zprávy) Všimnete si

52 Privátní a veřejný klíč je dvojice klíčů, která je jednoznačně matematicky svázána oba klíče do sebe zapadají, jsou jedineční Všimnete si

53 Časová razítko Slouží k orazítkování dokumentu, u kterého požadujeme důkaz, že v daném čase v této podobě existoval. Všimnete si

54 Stenografie Steganografie Kryptografie Stenografie (Těsnopis) jedná se o rychlopis pomocí speciálních znaků v českém jazyce se nazývá těsnopis Steganografie je věda, která se zabývá, jak informaci schovat, podle řecký slov steganos (schovaný) a graphein (psáti). (např. nečitelné inkousty, mikrotečky ) snaží se informaci schovat, jinak je informace čitelná Kryptografie je věda zabývající se šifrováním, tedy utajováním informací. Její název pochází z řeckého slova kryptos (skrýt) informace se v tomto případě neschovává, každý si ji může přečíst (pokud to umí, pokud má příslušný klíč k jejímu dešifrování). Všimnete si

55 Sociální sítě Sociální síť nebo společenská síť (anglicky social network) je služba na Internetu, která registrovaným členům Umožňuje si vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie, videa, provozovat chat a další aktivity. Někdy se za sociální síť považují i internetová diskusní fóra, kde si uživatelé vyměňují názory a poznatky na vybraná témata (těhotenství, automobily, finanční poradenství, apod.). Všimnete si

56 Informační počítačová gramotnost Informační gramotností (information literacy) je znalost a uvědomění si: kdy a proč potřebujeme informace, kde je najít a jak je hodnotit, použít a jak je sdělovat etickým způsobem. U informačně gramotného jedince je předpokládána počítačová gramotnost Počítačová gramotnost: je soubor znalostí, schopností a dovedností zaměřených na ovládání a využívání počítače v životě. Počítačově gramotný člověk umí ovládat osobní počítač s běžným programovým vybavením včetně jeho periferií a využívat počítačové sítě (především Internet). Počítačově gramotný jedinec nemusí být nutně informačně gramotný. Všimnete si

57 KONTROLNÍ OTÁZKY Správnou odpověď najdete ve výše uvedeném textu Sada otázek 1 10 Sada otázek Sada otázek Sada otázek Témata

58 SADA OTÁZEK Elektronické vzdělávání formou interaktivních multimediálních počítačových kurzů se nazývá 2. Funkci certifikační a validační plní 3. Internetová online encyklopedie, kterou může každý upravovat se nazývá 4. Čeho je výhodou, že odpadá pro odesílatele a příjemce sdílení jednoho tajného klíče 5. Dokument, který stvrzuje, že veřejný klíč patří jednoznačně dané osobě se nazývá 6. V databázi příslušné banky u elektronického bankovnictví je evidován 7. U elektronického šifrování se musí každá zpráva převést do 8. Které duhy elektronického šifrování známe? 9. Symetrické šifrování používá k šifrování a dešifrování 10.Veřejný klíč se užívá u asymetrického šifrování Kontrolní otázky

59 SADA OTÁZEK Veřejný klíč u elektronického podpisu se užívá 12. Elektronická podatelna je 13. ECDL European Computer Driving Licence je 14. Symetrické šifrování je 15. Privátní klíč v asymetrickém šifrování je určený 16. Asymetrické šifrování spočívá v 17. Privátní klíč u elektronického podpisu je určený 18. Časové razítko slouží k 19. Výhodou asymetrického šifrování je 20. Výhodou symetrického šifrování je 21. Věda, která se zabývá, jak informaci (nejlépe šifrovanou) schovat se nazývá Kontrolní otázky

60 SADA OTÁZEK Sítě, které umožňuje si vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie, videa, provozovat chat a další aktivity se nazývají 23.Věda zabývající se šifrováním, tedy utajováním informací s nazývá 24.Elektronické úložiště speciálního typu zřízené podle zákona č. 300/2008 Sb., které je určeno k doručování elektronických dokumentů mezi orgány veřejné moci na straně jedné a fyzickými a právnickými osobami na straně druhé s nazývá 25.Facebook a Twitter jsou 26.Soubor znalostí, schopností a dovedností zaměřených na ovládání a využívání počítače v životě s nazývá 27.Za II. světové války se používalo k ukrytí zpráv tzv. mikrotečky. Věda, která se zabývá podobným ukrýváním tajných zpráv se nazývá 28.Mezinárodně uznávána objektivní a standardizovaná metoda pro ověřování počítačové gramotnosti se nazývá Kontrolní otázky

61 SADA OTÁZEK Pokud ukryjeme digitální data do jiných dat, např. text do obrázku ve formátu JPEG, tuto metodu nazýváme digitální (počítačovou) 30.Pokud umíme informace vyhledávat, analyzovat a používat máme gramotnost 31.Nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby, která je čitelná jen se speciální znalostí se nazývá 32.Který pojem je širší počítačová nebo informační gramotnost Kontrolní otázky

ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS. Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky

ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS. Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky Kryptografie Kryptografie neboli šifrování je nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby, která je čitelná jen se

Více

PSK2-16. Šifrování a elektronický podpis I

PSK2-16. Šifrování a elektronický podpis I PSK2-16 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Jak funguje asymetrická šifra a elektronický podpis Informační

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Kryptografie, elektronický podpis. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. 27. listopadu 2007

Kryptografie, elektronický podpis. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. 27. listopadu 2007 Kryptografie, elektronický podpis Ing. Miloslav Hub, Ph.D. 27. listopadu 2007 Kryptologie Kryptologie věda o šifrování, dělí se: Kryptografie nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby,

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Sociální sítě Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Sociální sítě Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Bezpečnost dat. Možnosti ochrany - realizována na několika úrovních

Bezpečnost dat. Možnosti ochrany - realizována na několika úrovních Bezpečnost dat Možnosti ochrany - realizována na několika úrovních 1. ochrana přístupu k počítači 2. ochrana přístupu k datům 3. ochrana počítačové sítě 4. ochrana pravosti a celistvosti dat (tzv. autenticity

Více

Základy kryptografie. Beret CryptoParty 11.02.2013. 11.02.2013 Základy kryptografie 1/17

Základy kryptografie. Beret CryptoParty 11.02.2013. 11.02.2013 Základy kryptografie 1/17 Základy kryptografie Beret CryptoParty 11.02.2013 11.02.2013 Základy kryptografie 1/17 Obsah prezentace 1. Co je to kryptografie 2. Symetrická kryptografie 3. Asymetrická kryptografie Asymetrické šifrování

Více

Autentizace uživatelů

Autentizace uživatelů Autentizace uživatelů základní prvek ochrany sítí a systémů kromě povolování přístupu lze uživatele členit do skupin, nastavovat různá oprávnění apod. nejčastěji dvojicí jméno a heslo další varianty: jednorázová

Více

dokumentaci Miloslav Špunda

dokumentaci Miloslav Špunda Možnosti elektronického podpisu ve zdravotnické dokumentaci Možnosti elektronického podpisu ve zdravotnické dokumentaci Miloslav Špunda Anotace Příspěvek se zabývá problematikou užití elektronického podpisu

Více

Šifrování Kafková Petra Kryptografie Věda o tvorbě šifer (z řečtiny: kryptós = skrytý, gráphein = psát) Kryptoanalýza Věda o prolamování/luštění šifer Kryptologie Věda o šifrování obecné označení pro kryptografii

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Internet, www, el. pošta, prohlížeče, služby, bezpečnost

Internet, www, el. pošta, prohlížeče, služby, bezpečnost Internet, www, el. pošta, prohlížeče, služby, bezpečnost Internet jedná se o fyzické propojení komponent nacházejících se v počítačových sítí všech rozsahů LAN, MAN, WAN. Patří sem koncové uživatelské

Více

INFORMATIKA (ŠIFROVÁNÍ A PODPIS) 2010/11

INFORMATIKA (ŠIFROVÁNÍ A PODPIS) 2010/11 INFORMATIKA (ŠIFROVÁNÍ A PODPIS) 2010/11 1.1 Šifrovaná a nešifrovaná komunikace Při přenosu dat (v technice i v živých organismech) se užívá: Kódování realizace nebo usnadnění přenosu informace. Morse

Více

C5 Bezpečnost dat v PC

C5 Bezpečnost dat v PC C5 T1 Vybrané kapitoly počíta tačových s sítí Bezpečnost dat v PC 1. Počíta tačová bezpečnost 2. Symetrické šifrování 3. Asymetrické šifrování 4. Velikost klíče 5. Šifrování a dešifrov ifrování 6. Steganografie

Více

Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu

Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu Czech Point Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. Czech POINT bude

Více

Informatika. 20 Internet

Informatika. 20 Internet Informatika 20 Internet Karel Dvořák 2011 Internet Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

Využití elektronického podpisu v praxi VŠ Milan Hála SVŠES, s. r. o.

Využití elektronického podpisu v praxi VŠ Milan Hála SVŠES, s. r. o. Využití elektronického podpisu v praxi VŠ Milan Hála SVŠES, s. r. o. Zprávy přenášené komunikačními prostředky, především Internetem, mohou být relativně snadno zneužity (odposlechnuty, modifikovány).

Více

Obsah. Úroveň I - Přehled. Úroveň II - Principy. Kapitola 1. Kapitola 2

Obsah. Úroveň I - Přehled. Úroveň II - Principy. Kapitola 1. Kapitola 2 Úroveň I - Přehled Úroveň II - Principy Kapitola 1 Kapitola 2 1. Základní pojmy a souvislosti 27 1.1 Zpráva vs. dokument 27 1.2 Písemná, listinná a elektronická podoba dokumentu 27 1.3 Podpis, elektronický

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_19

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Internet. Komunikace a přenosy dat. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Komunikace a přenosy dat. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Komunikace a přenosy dat Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Komunikace po síti Elektronická pošta IRC internet relay chat (odvozen webchat) Instant Messagement

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 28 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL13 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL13 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Kryptografie Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL13 Ročník První

Více

Asymetrická kryptografie a elektronický podpis. Ing. Mgr. Martin Henzl Mgr. Radim Janča ijanca@fit.vutbr.cz

Asymetrická kryptografie a elektronický podpis. Ing. Mgr. Martin Henzl Mgr. Radim Janča ijanca@fit.vutbr.cz Asymetrická kryptografie a elektronický podpis Ing. Mgr. Martin Henzl Mgr. Radim Janča ijanca@fit.vutbr.cz Obsah cvičení Asymetrická, symetrická a hybridní kryptografie Matematické problémy, na kterých

Více

Středoškolská technika 2015. Encryption Protection System

Středoškolská technika 2015. Encryption Protection System Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Encryption Protection System Jaroslav Vondrák Vyšší odborná a Střední škola Varnsdorf Mariánská 1100, Varnsdorf 1

Více

CO JE KRYPTOGRAFIE Šifrovací algoritmy Kódovací algoritmus Prolomení algoritmu

CO JE KRYPTOGRAFIE Šifrovací algoritmy Kódovací algoritmus Prolomení algoritmu KRYPTOGRAFIE CO JE KRYPTOGRAFIE Kryptografie je matematický vědní obor, který se zabývá šifrovacími a kódovacími algoritmy. Dělí se na dvě skupiny návrh kryptografických algoritmů a kryptoanalýzu, která

Více

Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME

Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME Je dostupnou možností, jak lze zaslat lékařskou dokumentaci elektronicky. Co je třeba k odeslání šifrovaného

Více

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE. Jan Tejchman Electronic Archiving Consultant

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE. Jan Tejchman Electronic Archiving Consultant DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE Jan Tejchman Electronic Archiving Consultant Vytváření PKI Biometrie Důvěryhodná digitalizace Příchozí dokumenty Důvěryhodný el. dokument Zpracování X Provozní systémy

Více

Česká pošta, s.p. Certifikační autorita PostSignum

Česká pošta, s.p. Certifikační autorita PostSignum Česká pošta, s.p. Certifikační autorita PostSignum 6. 12. 2012 Ing. Miroslav Trávníček Služby certifikační autority Kvalifikované certifikáty komunikace s úřady státní správy Komerční certifikáty bezpečný

Více

KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY

KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY Ondřej Ševeček PM Windows Server GOPAS a.s. MCM: Directory Services MVP: Enterprise Security ondrej@sevecek.com www.sevecek.com KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY Slovníček Česky veřejný / soukromý klíč otisk podepsat

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ELEKTRONICKÉ VÝMĚNY OBCHODNÍCH DOKUMENTŮ. Mgr. Ing. Jindřich Jelínek

PRÁVNÍ ASPEKTY ELEKTRONICKÉ VÝMĚNY OBCHODNÍCH DOKUMENTŮ. Mgr. Ing. Jindřich Jelínek PRÁVNÍ ASPEKTY ELEKTRONICKÉ VÝMĚNY OBCHODNÍCH DOKUMENTŮ Mgr. Ing. Jindřich Jelínek VÝZNAM PODPISU NA LISTINÁCH Náležitosti písemného právního úkonu písemnost zachycení obsahu podpis zachycení autora Funkce

Více

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce.

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce. 6.4 Slovník archiv původce dokument archiválie Zařízení podle Zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, které slouží k ukládání archiválií a péči o ně. Každý, z jehož

Více

Základní pojmy a bezpečnost

Základní pojmy a bezpečnost Základní pojmy a bezpečnost Základní pojmy Internet je decentralizovaná rozsáhlá síť spojující počítače a jiné sítě (počítače v nich komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP) na celém světě. Pokud připojíme

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

Asymetrické šifry. Pavla Henzlová 28.3.2011. FJFI ČVUT v Praze. Pavla Henzlová (FJFI ČVUT v Praze) Asymetrické šifry 28.3.

Asymetrické šifry. Pavla Henzlová 28.3.2011. FJFI ČVUT v Praze. Pavla Henzlová (FJFI ČVUT v Praze) Asymetrické šifry 28.3. Asymetrické šifry Pavla Henzlová FJFI ČVUT v Praze 28.3.2011 Pavla Henzlová (FJFI ČVUT v Praze) Asymetrické šifry 28.3.2011 1 / 16 Obsah 1 Asymetrická kryptografie 2 Diskrétní logaritmus 3 Baby step -

Více

Elektronická komunikace

Elektronická komunikace Třetí kapitola Elektronická komunikace Učební text Mgr. Radek Hoszowski Elektronická komunikace Co je elektronická komunikace Co je elektronická komunikace a jakou hraje roli v lidské komunikaci vůbec?

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2. Pavel Smolík Top Account Manager

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2. Pavel Smolík Top Account Manager DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2 Pavel Smolík Top Account Manager 2 Obsah prezentace Obsah Úvod. Architektura ISDS. Poskytované služby. Způsoby přístupu k ISDS. Bezpečnost. Doplňkové

Více

Instalační manuál. Uživatelská příručka informačního systému. Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS Outlook 2007.

Instalační manuál. Uživatelská příručka informačního systému. Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS Outlook 2007. Uživatelská příručka informačního systému Instalační manuál Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS. Tento dokument a jeho obsah je důvěrný. Dokument nesmí být reprodukován

Více

Aktuální stav ISDS. e-government 20:10, Mikulov. Česká pošta, s.p. 6.9.2011

Aktuální stav ISDS. e-government 20:10, Mikulov. Česká pošta, s.p. 6.9.2011 Aktuální stav ISDS e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 6.9.2011 Informační systém datových Aktuální data k 31. 8. 2011 442 124 aktivních datových schránek v druhé polovině 2012 očekáváme 500

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Variace. Datové schránky

Variace. Datové schránky Variace 1 Datové schránky Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Datové schránky Datová schránka je

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Ing. Svetlana Drábková konzultant pro oblast zdravotnictví email: drabkova@datasys.cz Základní fakta o společnosti DATASYS Společnost

Více

Elektronická komunikace

Elektronická komunikace Úvod Internet jsou vlastně propojené počítače, jeho využití k přenosu zpráv se tedy okamžitě nabízí. E-mail vznikl dávno před webem, zasílání zpráv bylo možné téměř od počátku existence počítačových sítí.

Více

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu 1 Princip fungování Aplikace Šimon Systém Šimon funguje na principu šifrované komunikace datovým tokem po síti Internet. Napsaný text je na telefonu odesílatele zašifrován klíčem adresáta a odeslán. Přístroj

Více

egovernment DEFINICE

egovernment DEFINICE egovernment 1 egovernment DEFINICE Série procesů vedoucí k výkonu státní správy a samosprávy a uplatňování občanských práv a povinností fyzických a právnických osob, realizovaných elektronickými prostředky.

Více

Maturitní téma: Informace a jejich význam (informatika, uchovávání informací, číselné soustavy, šifrování)

Maturitní téma: Informace a jejich význam (informatika, uchovávání informací, číselné soustavy, šifrování) Maturitní téma: Informace a jejich význam (informatika, uchovávání informací, číselné soustavy, šifrování) Informatika Informace znamená zprávu, sdělení, údaj. Informatika je vědní obor, který se zabývá

Více

Telefónica O 2. Praktické aspekty dlouhodobého a důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů

Telefónica O 2. Praktické aspekty dlouhodobého a důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů Telefónica O 2 Praktické aspekty dlouhodobého a důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů RNDr. Miroslav Šedivý Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. 2 Specifika elektronických dokumentů

Více

Zaručený elektronický podpis (egon)

Zaručený elektronický podpis (egon) Zaručený elektronický podpis (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Tento elearningový kurz je určen k seznámení se základní problematikou elektronického podpisu (typy, principy) a využití elektronického podpisu

Více

E-mail Outlook Express

E-mail Outlook Express E-mail Outlook Express název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Elektronická pošta Prezentace je zaměřena na seznámení žáků s elektronickou komunikací. Žáci se seznámí

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_RAR_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu Odbor legislativy a koordinace předpisů Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu Podání obecně

Více

Federativní přístup k autentizaci

Federativní přístup k autentizaci Federativní přístup k autentizaci Milan Sova * sova@cesnet.cz 1 Úvod Abstrakt: Příspěvek předkládá stručný úvod do problematiky autentizace a autorizace a seznamuje s koncepcí autentizačních federací.

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu Online Collaboration 1.0 je publikovaná

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Literatura Kovacich G.L.:

Více

Elektronický obchod. Jan Doubek, MBA. Prezentaci přřipravili: Ing. Petr Budiš, Ph.D. a Jan Doubek, MBA. čtvrtek, 1. prosince 11

Elektronický obchod. Jan Doubek, MBA. Prezentaci přřipravili: Ing. Petr Budiš, Ph.D. a Jan Doubek, MBA. čtvrtek, 1. prosince 11 4 Elektronický obchod Jan Doubek, MBA Prezentaci přřipravili: Ing. Petr Budiš, Ph.D. a Jan Doubek, MBA ČSÚ - Šetření o využívání ICT 2011 2 ČSÚ - Šetření o využívání ICT 2011 3 ČSÚ - Šetření o využívání

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

Akreditovaná certifikační autorita eidentity

Akreditovaná certifikační autorita eidentity Akreditovaná certifikační autorita eidentity ACAeID 35 Zpráva pro uživatele Verze: 1.2 Odpovídá: Ing. Jiří Hejl Datum: 21. 12. 2012 Utajení: Veřejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha

Více

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s.

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Obsah prezentace: Úvod Legislativa Datové schránky Dopad na podniky Info o CNZ Úvod Na počátku bylo slovo Snahy o elektronizaci

Více

Jak mohou moderní technologie usnadnit pracovní postupy. Dagmar Bosáková, I.CA Jiří Jelínek, Konica Minolta

Jak mohou moderní technologie usnadnit pracovní postupy. Dagmar Bosáková, I.CA Jiří Jelínek, Konica Minolta Jak mohou moderní technologie usnadnit pracovní postupy Dagmar Bosáková, I.CA Jiří Jelínek, Konica Minolta Obsah prezentace Nové technologie používané v MFZ Využití multifunkčních zařízení pro vstup dokumentů

Více

Možnosti využití ve školství

Možnosti využití ve školství Možnosti využití ve školství V předmětu ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie se jedná pouze o stručný úvod do problematiky. Jaké jsou v současnosti používané metody elektronické komunikace

Více

Směry rozvoje v oblasti ochrany informací PS 7

Směry rozvoje v oblasti ochrany informací PS 7 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Směry rozvoje v oblasti ochrany informací PS 7 2 Osnova vývoj symetrických a asymetrických metod; bezpečnostní protokoly; PKI; šifrováochranavinternetu;

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Firma u soudu. Mgr. Martin Švehlík. 17. června 2015

Firma u soudu. Mgr. Martin Švehlík. 17. června 2015 Firma u soudu Mgr. Martin Švehlík 17. června 2015 I. Obsah Firma u soudu 1. Novinky v procesním právu a judikatuře 2. Jaké druhy sporů společnosti nejčastěji vedou 3. Auditorské zprávy 4. Jak proškolit

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Miriam Sedláčková Číslo VY_32_INOVACE_ICT.3.05 Název Teorie internetu- e-mail Téma hodiny Teorie internetu

Více

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb.

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. Moravský zemský archiv v Brně Státní okresní archiv Zlín ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. PROGRAM ŠKOLENÍ 1. Úvod 2. Legislativní změny 3. Přestávka 4. Postup při vyřazování dokumentů

Více

SecureStore I.CA. Uživatelská příručka. Verze 2.16 a vyšší

SecureStore I.CA. Uživatelská příručka. Verze 2.16 a vyšší Uživatelská příručka Verze 2.16 a vyšší Obsah SecureStore I.CA 1. ÚVOD... 3 2. PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE KE KARTĚ... 3 2.1 Inicializace karty... 3 3. ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA... 3 4. ZOBRAZENÍ INFORMACÍ O PÁRU KLÍČŮ...

Více

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Důvod přidělování speciálních schránek. Podle posledních statistik kolem 90 % všech E-mailů na Internetu tvoří nevyžádaná pošta. Patří

Více

Rizika sociálních sítí

Rizika sociálních sítí SOCIÁLNÍ SÍTĚ Co je sociální síť Sociální sítě umožňují sdílení zážitků s vašimi přáteli, ale i s cizími lidmi, kterým to dovolíte Existuje mnoho typů - vznikající na základě rodinných vazeb, kamarádů,

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE. Petr Dolejší Senior Solution Consultant DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE Petr Dolejší Senior Solution Consultant Klasická papírově orientovaná organizace Vytváření Aplikace Tiskárna Prostá digitalizace Příchozí dokumenty Zpracování Papír Provozní

Více

Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovaná konverze Konverze z pohledu občana a úředníka CzechPOINT@office Principy konverze, centrální evidence doložek Poplatky za konverzi, digitální podpis Zkoušky

Více

Od Enigmy k PKI. principy moderní kryptografie T-SEC4 / L3. Tomáš Herout Cisco. Praha, hotel Clarion 10. 11. dubna 2013.

Od Enigmy k PKI. principy moderní kryptografie T-SEC4 / L3. Tomáš Herout Cisco. Praha, hotel Clarion 10. 11. dubna 2013. Praha, hotel Clarion 10. 11. dubna 2013 Od Enigmy k PKI principy moderní kryptografie T-SEC4 / L3 Tomáš Herout Cisco 2013 2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Connect 1 Největší

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 1. 7. 2004, č. j. 22306/2004-23 s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem. Učební osnova

Více

Identifikátor datové schránky

Identifikátor datové schránky 21 K 20 odst. 1 Ustanovení konkretizuje všechny činnosti ministerstva, které jako správce informačního systému datových schránek musí provádět. Ministerstvo zajišťuje průkaznost doručování datových zpráv

Více

ELEKTRONICKÝ PODPIS A JEHO POUŽITÍ V PRAXI

ELEKTRONICKÝ PODPIS A JEHO POUŽITÍ V PRAXI ELEKTRONICKÝ PODPIS A JEHO POUŽITÍ V PRAXI Elektronic signature and his usage practically Bc. Jan Prygl Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou elektronického podpisu.

Více

Příručka pro obsluhu aplikace Elektronický kurýr. Elektronický kurýr - 1 -

Příručka pro obsluhu aplikace Elektronický kurýr. Elektronický kurýr - 1 - - 1 - Obsah: 1. ÚVOD... - 3-2. POPIS ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ... - 3-3. UŽIVATELÉ ELEKTRONICKÉHO KURÝRA... - 3-4. PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU ELEKTRONICKÝ KURÝR... - 3-5. NASTAVENÍ SCHRÁNKY UŽIVATELE... - 4-6. SPRÁVA

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy

Více

Kapitola 9. Kryptografie v běžném životě. Úvod. Výběr hotovosti z bankomatu

Kapitola 9. Kryptografie v běžném životě. Úvod. Výběr hotovosti z bankomatu Kapitola 9 Úvod V této knize jsme už opakovaně zdůrazňovali vliv kryptografie na podobu moderního světa a některé z důležitých prvků jsme ilustrovali na situacích z běžného života. V následující kapitole

Více

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR Elektronické vzdělávání Ing. Petr Městecký, IBM ČR Chytřejší planeta Planeta Chytřejší planeta Chytřejší planeta Vzdělávání chytřejší uživatelé, zaměstnanci, lidé. IBM a vzdělávání IBM je celosvětově přední

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Částka 115 Sbírka zákonů č. 283 / 2014 Strana 3273 283 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p.

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Datové schránky Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Aktuální informace V souladu se zákonem č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech byla 1. listopadu provedena aktivace datových

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Šifrování Autentizace Bezpečnostní slabiny. Bezpečnost. Lenka Kosková Třísková, NTI TUL. 22. března 2013

Šifrování Autentizace Bezpečnostní slabiny. Bezpečnost. Lenka Kosková Třísková, NTI TUL. 22. března 2013 Šifrování Autentizace ní slabiny 22. března 2013 Šifrování Autentizace ní slabiny Technologie Symetrické vs. asymetrické šifry (dnes kombinace) HTTPS Funguje nad HTTP Šifrování s pomocí SSL nebo TLS Šifrování

Více

Certifikáty a jejich použití

Certifikáty a jejich použití Certifikáty a jejich použití Verze 1.0 Vydání certifikátu pro AIS Aby mohl AIS volat egon služby ISZR, musí mít povolen přístup k vnějšímu rozhraní ISZR. Přístup povoluje SZR na žádost OVM, který je správcem

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě Email Ing. Zelinka

Více

Složitost a moderní kryptografie

Složitost a moderní kryptografie Složitost a moderní kryptografie Radek Pelánek Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Složitost a moderní kryptografie

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

OKsmart a správa karet v systému OKbase

OKsmart a správa karet v systému OKbase OKsmart a správa karet v systému OKbase Od personalizace a sledování životního cyklu karet až k bezkontaktní autentizaci a elektronickému podpisu Spojujeme software, technologie a služby Martin Primas

Více

Money S3 - Elektronická podání 1. Obsah

Money S3 - Elektronická podání 1. Obsah Elektronická podání Money S3 - Elektronická podání 1 Obsah Elektronická podání z Money S3...2 Seznam podporovaných elektronických písemností v Money S3...2 Možnosti komunikace s orgány státní správy...2

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více