INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A SPOLEČNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A SPOLEČNOST"

Transkript

1 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A SPOLEČNOST Témata Termíny Utajená komunikace Elektronický podpis Datové schránky Sociální sítě Všimnete si! Kontrolní otázky

2 TERMÍNY E-komerce (Electronic Commerce (elektronický obchod) Informační a počítačová gramotnost E-learning Wikipedie Témata

3 E-KOMERCE (ELECTRONIC COMMERCE (ELEKTRONICKÝ OBCHOD) Pod tímto pojmem chápeme elektronický obchod. Jedná se nakupování a prodávání produktů a služeb elektronicky prostřednictvím Internetu a dalších sítí. Terminy

4 INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST Informační gramotnost Počítačová gramotnost Terminy

5 INFORMAČNÍ GRAMOTNOST Informační gramotností (information literacy) je znalost a uvědomění si: kdy a proč potřebujeme informace, kde je najít a jak je hodnotit, použít a jak je sdělovat etickým způsobem. Informační gramotnost však nesmíme zaměňovat s počítačovou gramotností. Informační gramotnost je širší pojem U informačně gramotného jedince je předpokládána počítačová gramotnost, naopak počítačově gramotný jedinec nemusí být nutně informačně gramotný. Informační a počítačová gramotnost

6 POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST Počítačová gramotnost: je soubor znalostí, schopností a dovedností zaměřených na ovládání a využívání počítače v životě. Počítačově gramotný člověk umí ovládat osobní počítač s běžným programovým vybavením včetně jeho periferií a využívat počítačové sítě (především Internet). Přesné definování pojmu počítačová gramotnost například vymezuje strukturovaný sylabus ECDL (European Computer Driving Licence). ECDL European Computer Driving Licence Informační a počítačová gramotnost

7 ECDL (EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE) Jedná se o mezinárodně uznávanou, objektivní a standardizovanou metodu pro ověřování počítačové gramotnosti. Zjišťuje pomocí praktických testů, zda je libovolná osoba schopna využívat základní informační a komunikační technologie. Koncept ECDL (ICDL) dnes zahrnuje celou škálu certifikačních a vzdělávacích programů: ECDL Core (základní počítačová gramotnost a digitální kvalifikace), nejznámější a nejrozšířenější program ECDL Advanced (profesionální počítačové znalosti a dovednosti). EqualSkills a e-citizen (v ČR aktuálně nedostupné). Pro úplné začátečníky jsou pak určeny programy ECDL hloubka digitálních a počítačových znalostí a dovedností Informační a počítačová gramotnost

8 ECDL HLOUBKA DIGITÁLNÍCH A POČÍTAČOVÝCH ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ Informační a počítačová gramotnost

9 E-LEARNING E-Learning je elektronické vzdělávání. Jednán se o vzdělávání formou interaktivních multimediálních počítačových kurzů. Je to velmi efektivní vzdělávací proces s nízkými náklady pro kohokoliv, kdykoliv a kdekoliv. K učení jsou v elektronických kurzech využity nejen texty, ale i obrázky, grafy a audio-a videozáznamy Terminy

10 WIKIPEDIE Je internetová otevřená encyklopedie, kterou může každý upravovat. Existuje v mnoha jazycích. Česká verze zahájila svoji činnost v roce 2002, nyní má článků Nachází na internetové adrese: V současné době obsahuje článků. Nejrozsáhlejší je anglická verze, v současné době představu článků. Terminy

11 Utajená komunikace Po tisíciletí v různých dějinných období byla snaha při komunikaci utajit před nepovolanými osobami obsah sdělovaných zpráv. To se provádělo dvěma způsoby: Staganografie je věda, která se zabývá, jak informaci nejlépe šifrovanou schovat, podle řecký slov steganos (schovaný) a graphein (psáti). (např. nečitelné inkousty, mikrotečky ) Kryptografie je věda zabývající se šifrováním, tedy utajováním informací. Její název pochází z řeckého slova kryptos (skrýt). Cílem kryptografie není utajit samu existenci zprávy, ale její význam, a to pomocí šifrování. Terminy

12 Staganografie Steganografie (řecky: steganós-schovaný, gráphein-psát) je vědní disciplína (podobor kryptografie) zabývající se utajením komunikace prostřednictvím ukrytí zprávy. Zpráva je ukryta tak, aby si pozorovatel neuvědomil, že komunikace vůbec probíhá. Síla této komunikace stojí a padá na jejím utajení (jedná se o takzvanou bezpečnost skrze utajení security through obscurity), a proto zachycení skryté zprávy tak prakticky znamená její prolomení. Aby ani v tom případě nedošlo k prozrazení obsahu zprávy, zpravidla se kombinuje s dalšími metodami šifrování. Příklady z historie Utajená komunikace

13 Staganografie Příklady z historie Neviditelné inkousty Mezi řádky nevinného dopisu se mohla ukrývat úplně jiná zpráva. Běžné zdroje byly ocet, mléko či různé ovocné šťávy, které po zaschnutí nejdou na papíře vidět, ovšem když je zahřejeme, tak ztmavnou a zpráva je na světě. Později už běžné zdroje bylo příliš jednoduché odhalit, a proto se začaly používat inkousty, které reagovaly jen na určité chemikálie. Dnes se tato metoda používá například u výroby bankovek, kde v papíru jsou viditelná vlákna pouze v určitém druhu světla. Dřevěné destičky zalité voskem V antickém Řecku jeden z prvních zaznamenaných případů steganografie popisuje vyrytí zprávy přímo do dřevěné destičky, která byla následně zalita voskem a na první pohled vypadala jako nepopsaná. Mikrotečka Tato technika se používala často za II. světové války. Požadovaný text se zmenšil, vytiskl a vlepil většinou na prostor interpunkčních znamének jiného textu psaného normální velikostí. Pro přečtení informace se použil mikroskop. Digitální staganografie Utajená komunikace

14 Digitální (počítačová) staganografie V případě počítačové steganografie se jedná o ukrytí dat uvnitř jiných dat. Ta musí být dostatečně proměnlivá, aby byla stále platná i ve chvíli, kdy se do nich zamíchají naše ukrývané informace. Pro tyto účely jsou nejvhodnější multimediální informace jako je obrázek, video či zvuková nahrávka. Mírná obměna dat u nich nehraje žádnou roli a nedochází ke znehodnocení dat. Nejčastěji se používají obrázky jpeg. Ty jsou dnes naprosto běžné a můžete je v klidu nosit třeba v digitálním fotoaparátu. Ten vše zobrazí a nikdo nepojme podezření Utajená komunikace

15 Kryptografie šifrování Kryptografie Vývoj kryptografie Elektronické šifrování (kryptografie) Druhy elektronického šifrování (kryptografie) Symetrické šifrování Schéma symetrického šifrování Asymetrické šifrování Veřejný klíč Soukromý (privátní) klíč Schéma asymetrického šifrování Utajená komunikace

16 Kryptografie Kryptografie neboli šifrování je nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby, která je čitelná jen se speciální znalostí. Slovo kryptografie pochází z řečtiny kryptós je skrytý a gráphein znamená psát. Někdy je pojem obecněji používán pro vědu o čemkoli spojeném se šiframi jako alternativa k pojmu kryptologie. Kryptologie zahrnuje kryptografii a kryptoanalýzu, neboli luštění zašifrovaných zpráv. Kryptografie šifrování

17 Vývoj kryptografie Celé období kryptografie můžeme rozdělit do dvou částí: 1) Klasická kryptografie, která přibližně trvala do poloviny 20. stol. vyznačovala se tím, že k šifrování stačila pouze tužka a papír, případně jiné jednoduché pomůcky. 2) Moderní kryptografie, během 1. poloviny 20. stol. ale začaly vznikat různé sofistikované přístroje, které umožňovaly složitější postup při šifrování. V dnešní době se k šifrování zpravidla nepoužívají žádné zvlášť vytvářené přístroje, ale klasické počítače, kdy hovoříme o elektronickém šifrování Kryptografie šifrování

18 Elektronické šifrování (kryptografie) Dnes se používá k šifrování v profesionální praxi výhradně počítače. Počítač šifruje mnohem rychleji a počítačové klíče jsou velmi bezpečné. Počítače pracují s binárními čísly posloupnosti jedniček a nul známými jako binární čísla. Před šifrováním se proto musí každá zpráva převést do binárních čísel. Kryptografie šifrování Šifrování

19 Druhy elektronického šifrování (kryptografie) Elektronická kryptografie může být: symetrická asymetrická jejich kombinace Kryptografie šifrování

20 Symetrické šifrování je takový šifrovací algoritmus, který používá k šifrování i dešifrování jediný klíč Výhodou symetrických šifer je jejich nízká výpočetní náročnost. Nevýhodou je nutnost sdílení tajného klíče, takže se odesilatel a příjemce tajné zprávy musí předem domluvit na tajném klíči. Kryptografie šifrování

21 Schéma symetrického šifrování Otevřený text Šifrovaný text Šifrovaný text Otevřený text Kryptografie šifrování

22 Asymetrické šifrování Spočívá v konstrukci dvojice jednoznačně matematicky svázaných různých klíčů, veřejného a privátního klíče. Veřejný klíč, využívá se k zašifrování zpráv a je publikován. Majitel klíče ho volně uveřejní, a kdokoli jím může šifrovat jemu určené zprávy; Privátní klíč je určený k dešifrování přijaté zprávy. Musí být pečlivě chráněn a zůstat před ostatními utajen. Zašifrujeme-li danou zprávu veřejným klíčem příjemce, pak pouze on s pomocí svého privátního klíče může tuto Výhody zprávu dešifrovat a přečíst. odpadá pro odesílatele a příjemce sdílení tajného klíče. Ten, kdo šifruje, nemusí s dešifrujícím příjemcem zprávy sdílet žádné tajemství, čímž eliminují potřebu výměny klíčů. Nevýhody algoritmy pro šifrování s veřejným klíčem mohou být i statisíckrát pomalejší než u symetrického šifrování. Kryptografie šifrování

23 Veřejný klíč Tímto klíčem lze zprávu pouze zašifrovat Majitel klíče ho volně uveřejní, a kdokoli jím může šifrovat jemu určené zprávy Klíč může být umístěn například na internetu, kde bude každému volně přístupný Kryptografie šifrování

24 Soukromý (privátní) klíč Tímto klíčem lze zprávu pouze dešifrovat Dešifrovací klíč je soukromý Majitel jej drží v tajnosti a pomocí něj může tyto zprávy dešifrovat Kryptografie šifrování

25 Schéma asymetrického šifrování Kryptografie šifrování

26 Elektronický podpis Elektronický podpis princip Vytvoření elektronického podpisu Ověření elektronického podpisu Schéma elektronického podpisu Elektronický podpis státní správa Certifikát Funkce certifikační autority Instalace certifikátu v počítači Elektronická podatelna (e-podatelna) Elektronické bankovnictví Elektronické bankovnictví - certifikát Témata

27 Elektronický podpis princip U elektronického podpisu se využívá princip asymetrického šifrování s využitím dvou klíčů veřejného a privátního Při podepisování datové zprávy jsou tedy klíče kryptoalgoritmu využity v obráceném pořadí než v procesu šifrování. Uživatel, který chce ke své zprávě připojit elektronický podpis, použije k tomu svého privátního klíče. Každý, kdo zná jeho veřejný klíč Pomocí veřejného klíče lze ověřit připojený podpis a ví se, že zprávu mohl odeslat pouze on, neboť vlastní příslušný privátní klíč. Elektronický podpis

28 Vytvoření elektronického podpisu Uživatel, který bude podepisovat datovou zprávu, je vlastníkem privátního klíče a ostatním je znám jeho veřejný klíč. Vytvoření elektronického podpisu se provádí ve dvou krocích: a) z datové zprávy vytvoří pomocí hash funkce kontrolní vzorek zprávy, b) výstup hash funkce (kontrolní vzorek zprávy) se zašifruje privátním klíčem a zašifrovaný kontrolní vzorek, tvořící elektronický podpis, ke zprávě připojí. Elektronický podpis

29 Ověření elektronického podpisu Ověření elektronického podpisu probíhá následovně: po obdržení datové zprávy s elektronickým podpisem vypočte pomocí stejné hash funkce kontrolní vzorek zprávy, s využitím veřejného klíče osoby, která se podepsala, dešifruje elektronický podpis a získá kontrolní vzorek zprávy, oba zjištěné vzorky porovná a shodují-li se, je pravost elektronického podpisu potvrzena. Příjemce podepsané datové zprávy si tak ověří: Autentičnost podepisující osoby. Zprávu mohl podepsat pouze ten, kdo má k deklarovanému veřejnému klíči odpovídající privátní klíč. Integritu zprávy. V době, která uplynula mezi podepsáním zprávy a ověřováním podpisu, nebyla tato zpráva modifikována. Neodmítnutelnost odpovědnosti. Osoba, která tuto zprávu podepsala, nemůže svou činnost popřít, neboť její znalost privátního klíče je unikátní. Elektronický podpis

30 Schéma elektronického podpisu Elektronický podpis

31 Elektronický podpis státní správa Elektronický podpis může získat pro komunikaci se státní správou fyzická nebo právnická osoba v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu u certifikační autority Certifikační autorita Na základě zákona o elektronickém podpisu je certifikační autorita pověřena státem vydávat certifikáty uživatelům Certifikát Je dokument, který stvrzuje, že veřejný klíč (uvedený na certifikátu) patří jednoznačně dané osobě. Elektronický podpis

32 Certifikát Certifikát obsahuje další informace týkající se uživatele, doby platnosti klíče, informace o používání klíče a informace o certifikační autoritě. Časové razítko slouží k orazítkování dokumentu, u kterého požadujeme důkaz, že v daném čase v této podobě existoval. obsahuje především aktuální datum a čas, číslo časového razítka a identifikaci poskytovatele, který toto razítko vydal. Elektronická značka Elektronická značka je stejná jako zaručený elektronický podpis, tj. jedná se o digitální podpis Odlišnost elektronické značky a zaručeného elektronického podpisu má především právní charakter Elektronický podpis vytváří fyzická osoba (stejně jako vlastnoruční) Elektronickou značkou může datové zprávy označovat i právnická osoba nebo organizační složka státu. Lze ji přirovnat k otisku úředního razítka Elektronický podpis

33 Funkce certifikační autority Vydává dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu v platném znění certifikáty uživatelům Zajišťuje dvě základní funkce: certifikační zaručující, že deklarovaný veřejný klíč patří dané osobě validační potvrzuje platnost certifikátu Elektronický podpis

34 Instalace certifikátu v počítači Vydaný certifikát musí uživatel uložit do operačního systému v jeho počítači. Operační systém má vyhrazené místo, kde jsou uloženy všechny certifikáty (privátní klíče) Certifikát je platný pouze pro jeden počítač, nelze ho přenášet. Certifikát platí pouze jeden kalendářní rok. V případě zničení počítače nebo přeinstalování systému v počítači je nutno požádat o nový certifikát. Elektronický podpis

35 Elektronická podatelna (e-podatelna) je místem, které slouží k přijímání/vstupu a vypravování/výstupu elektronických písemností do/z úřadu, firmy atd. Tvoří ji souhrn technického vybavení, umožňující se připojit prostřednictvím sítě na elektronickou poštovní schránku podatelny, uložit a evidovat doručenou elektronickou poštu a postoupit ji k dalšímu vyřízení. Orgán státní správy za tímto účelem dle zákona č. 227/2000 Sb. mají povinnost provozovat elektronickou podatelnou. Elektronický podpis

36 Elektronické bankovnictví Banky využívají v elektronickém bankovnictví pro přístup jejich klientů k bankovním účtům elektronický podpis (certifikát) Princip elektronického podpisování při bankovních operacích elektronickou cestou je totožný s elektronickým podpisem dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Tento zákon se však nevztahuje na elektronického bankovnictví. V tomto případě je certifikační autoritou samotný příslušný bankovní ústav Bankový ústav má pro tento účel zřízenu vlastní elektronickou podatelnu. Elektronický podpis

37 Elektronické bankovnictví - certifikát Banka zde hraje roli certifikační autorit. Banky vydávají svým klientů přístup k jejich bankovním účtům prostřednictvím elektronického bankovnictví vlastní certifikáty (elektronický podpis). Banka má vlastní elektronickou podatelnu, která kontroluje platnost certifikátů klientů, když se přihlašují k jejich účtu. Certifikát banky bude uložen v operačním systému na počítači klienta mezi ostatními certifikáty Elektronický podpis

38 DATOVÉ SCHRÁNKY Co je to Datová schránka? Právní důsledky využívání datové schránky Témata

39 CO JE TO DATOVÁ SCHRÁNKA? Datová schránka je v českém právním řádu od roku 2009 definována jako elektronické úložiště speciálního typu zřízené podle příslušného zákona č. 300/2008 Sb., které je určeno k doručování elektronických dokumentů mezi orgány veřejné moci na straně jedné a fyzickými a právnickými osobami na straně druhé. Datová schránka je povinná pro orgány státní moci, právnické osoby a od pro OSVČ, zřídit si ji mohou i nepodnikající fyzické osoby. Orgány veřejné moci jsou povinny posílat dokumenty adresátům přednostně do datové schránky, mají-li ji zřízenu, a vzhledem k právní fikci doručení tak mají subjekty, jimž schránka byla zřízena, de facto povinnost si z ní dokumenty vyzvedávat Datové schránky

40 PRÁVNÍ DŮSLEDKY VYUŽÍVÁNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY Orgány veřejné moci jsou povinny posílat dokumenty adresátům přednostně do datové schránky Adresáti Jsou povinni si datovou schránku zřídit subjekty, jimž schránka byla zřízena, mají povinnost si z ní dokumenty vyzvedávat. Pokud bude do datové schránky doručen dokument, je právní předpoklad, že příslušný subjekt (adresát) je obdržel. Nepřečtení (nevyzvednutí) dokumentu z datové schrány neomlouvá. Datové schránky

41 Co to je Sociální síť Nejznámější sociální sítě České sociální sítě Využití sociálních sítí firmami Témata

42 Sociální síť nebo společenská síť (anglicky social network) je služba na Internetu, která registrovaným členům Umožňuje si vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie, videa, provozovat chat a další aktivity. Někdy se za sociální síť považují i internetová diskusní fóra, kde si uživatelé vyměňují názory a poznatky na vybraná témata (těhotenství, automobily, finanční poradenství, apod.). Komunikace mezi uživateli sociálních sítí může probíhat buď soukromě mezi dvěma uživateli nebo (nejčastěji) hromadně mezi uživatelem a skupinou s ním propojených dalších uživatelů. Pojmenování pochází ze sociologického pojmu sociální síť skupina lidí, která spolu udržuje komunikaci různým prostředky. V současnosti nejznámější a největší sociální sítí na světě je Facebook s téměř miliardou registrovaných uživatelů Sociální sítě

43 Facebook vznikla v roce 2004 původně jako síť určená pro studenty Harvardovy univerzity, slouží jako platforma pro vytváření osobních, firemních a skupinových profilů a propojování přátel, dále jako herní server, pro internetová fóra, pro ukládání a sdílení multimédií. Twitter vznikla v roce 2006 a slouží především pro mikroblogy Instagram ICQ Skype Ask.fm Thumblr Google+ vznikla v roce 2011 jako obdoba sítě Facebook, kde hlavní rozdíl spočívá v nastavení sdílení přes tzv. kruhy, do kterých si lze rozdělit jednotlivé osoby a sdílet dané věci jen s těmi, pro které to má přínos, nebo se jich to týká. Myspace vznikla v roce 2003 a slouží jako sociální síť, pro internetové profily lidí, pro ukládání a sdílení multimédií, druhá nejpoužívanější sociální síť na světě, patří společnosti Specific Media Sociální sítě

44 Lidé.cz slouží jako internetové fórum, pro internetové profily především lidí, pro blogy, jako chatovací server, jako internetová seznamka, pro internetové kurzy, pro ukládání a sdílení fotografií, tento server je uživatelsky spojen se sociální sítí Spolužáci.cz Spolužáci.cz slouží pro internetové profily, pro ukládání a sdílení multimédií, jako chatovací server, je určen pro spolužáky a bývalé spolužáky, tento server je uživatelsky spojen se serverem Lidé.cz, obdoba amerického Classmates Líbímseti.cz slouží pro internetové profily lidí, jako internetová seznamka, jako chatovací server, pro blogy SitIT.cz slouží k propojení vědeckých pracovníků v České republice. Síť je provozována v rámci projektu SOSIRE a vyvíjena specialisty z UK-MFF,ČVUT,ČZU a spolupráci s firmou IBM Česká republika Šeptter slouží ke sdílení recenzí, informací a zkušeností s firmami a živnostníky v České republice. Je součástí hodnotícího portálu Šeptanda.info. SportCentral.cz slouží k vyhledávání sportovních zařízení, rekreačních sportovců, týmů, trenérů, a komunikaci mezi těmito skupinami ČSFD.cz slouží jako sociální síť pro filmové fanoušky, nejaktivnější filmový web v České republice SCUK.cz slouží jako sociální síť pro přátelé a fanoušky dobrého jídla, naleznete zde přehled nejlépe hodnocených českých restaurací a možností koupě čerstvých potravin Sociální sítě

45 Přestože sociální sítě byly původně založeny, aby sloužily lidem, řada firem již zjistila, že se jim otevřel nový komunikační kanál se svými zákazníky. Firmy přistupují k sociálním sítím různými způsoby. Jedni je nepovažují za důležité pro svůj byznys a tudíž neinvestují úsilí do vybudování svých profilů. Druzí investují omezené úsilí, vytvoří si profil firmy na sociální síti, případně pozorují, co o nich další uživatelé říkají. Třetí skupina firem se na sociální síti či sítích naplno věnuje komunikaci se svými zákazníky či potenciálními zaměstnanci. Obecně se zdá, že sociální sítě dávají do rukou zákazníků firem silný nástroj na projevení svých názorů a proto stále více firem se přinejmenším snaží citlivě monitorovat dění na sociálních sítích, které se týká jejich značky. Sociální sítě

46 Všimnete si! Kryptografie Kryptologie Certifikát Šifrovací klíč Elektronické šifrování Rozdíl používání privátního a veřejnou klíče Privátní a veřejný klíč Časová razítko Stenografie Steganografie Kryptografie Sociální sítě Informační počítačová gramotnost Témata

47 Kryptografie Kryptologie Kryptologie je věda o šifrování (vymýšlí různé šifrovací metody a šifry) Krykptografie je vlastní uplatnění šifrování a dešifrování Všimnete si

48 Certifikát souvisí s elektronickým podpisem certifikát je dokument, který stvrzuje, že veřejný klíč (uvedený na certifikátu) patří jednoznačně dané osobě Všimnete si

49 Šifrovací klíč je soubor pravidel v rámci daného šifrovacího systému nutný k zašifrování dané zprávy Všimnete si

50 Elektronické šifrování se provádí v binárním kódu tzn. že každá zpráva se před elektronickým šifrováním musí převést do binárního kódu (na 0 a 1) až potom počítač provede zašifrování. Všimnete si

51 Rozdíl používání privátního a veřejnou klíče U asymetrického šifrování a elektronického podpisu se používá rozdílně privátního a veřejného klíče Asymetrické šifrování veřejný klíč se používá k zašifrování zpráv, privátní klíč se používá k dešifrování. Elektronický podpis privátním klíčem se vzorek zprávy zašifruje, veřejným klíčem se dešifruje (tím se ověří autentičnost zprávy) Všimnete si

52 Privátní a veřejný klíč je dvojice klíčů, která je jednoznačně matematicky svázána oba klíče do sebe zapadají, jsou jedineční Všimnete si

53 Časová razítko Slouží k orazítkování dokumentu, u kterého požadujeme důkaz, že v daném čase v této podobě existoval. Všimnete si

54 Stenografie Steganografie Kryptografie Stenografie (Těsnopis) jedná se o rychlopis pomocí speciálních znaků v českém jazyce se nazývá těsnopis Steganografie je věda, která se zabývá, jak informaci schovat, podle řecký slov steganos (schovaný) a graphein (psáti). (např. nečitelné inkousty, mikrotečky ) snaží se informaci schovat, jinak je informace čitelná Kryptografie je věda zabývající se šifrováním, tedy utajováním informací. Její název pochází z řeckého slova kryptos (skrýt) informace se v tomto případě neschovává, každý si ji může přečíst (pokud to umí, pokud má příslušný klíč k jejímu dešifrování). Všimnete si

55 Sociální sítě Sociální síť nebo společenská síť (anglicky social network) je služba na Internetu, která registrovaným členům Umožňuje si vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie, videa, provozovat chat a další aktivity. Někdy se za sociální síť považují i internetová diskusní fóra, kde si uživatelé vyměňují názory a poznatky na vybraná témata (těhotenství, automobily, finanční poradenství, apod.). Všimnete si

56 Informační počítačová gramotnost Informační gramotností (information literacy) je znalost a uvědomění si: kdy a proč potřebujeme informace, kde je najít a jak je hodnotit, použít a jak je sdělovat etickým způsobem. U informačně gramotného jedince je předpokládána počítačová gramotnost Počítačová gramotnost: je soubor znalostí, schopností a dovedností zaměřených na ovládání a využívání počítače v životě. Počítačově gramotný člověk umí ovládat osobní počítač s běžným programovým vybavením včetně jeho periferií a využívat počítačové sítě (především Internet). Počítačově gramotný jedinec nemusí být nutně informačně gramotný. Všimnete si

57 KONTROLNÍ OTÁZKY Správnou odpověď najdete ve výše uvedeném textu Sada otázek 1 10 Sada otázek Sada otázek Sada otázek Témata

58 SADA OTÁZEK Elektronické vzdělávání formou interaktivních multimediálních počítačových kurzů se nazývá 2. Funkci certifikační a validační plní 3. Internetová online encyklopedie, kterou může každý upravovat se nazývá 4. Čeho je výhodou, že odpadá pro odesílatele a příjemce sdílení jednoho tajného klíče 5. Dokument, který stvrzuje, že veřejný klíč patří jednoznačně dané osobě se nazývá 6. V databázi příslušné banky u elektronického bankovnictví je evidován 7. U elektronického šifrování se musí každá zpráva převést do 8. Které duhy elektronického šifrování známe? 9. Symetrické šifrování používá k šifrování a dešifrování 10.Veřejný klíč se užívá u asymetrického šifrování Kontrolní otázky

59 SADA OTÁZEK Veřejný klíč u elektronického podpisu se užívá 12. Elektronická podatelna je 13. ECDL European Computer Driving Licence je 14. Symetrické šifrování je 15. Privátní klíč v asymetrickém šifrování je určený 16. Asymetrické šifrování spočívá v 17. Privátní klíč u elektronického podpisu je určený 18. Časové razítko slouží k 19. Výhodou asymetrického šifrování je 20. Výhodou symetrického šifrování je 21. Věda, která se zabývá, jak informaci (nejlépe šifrovanou) schovat se nazývá Kontrolní otázky

60 SADA OTÁZEK Sítě, které umožňuje si vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie, videa, provozovat chat a další aktivity se nazývají 23.Věda zabývající se šifrováním, tedy utajováním informací s nazývá 24.Elektronické úložiště speciálního typu zřízené podle zákona č. 300/2008 Sb., které je určeno k doručování elektronických dokumentů mezi orgány veřejné moci na straně jedné a fyzickými a právnickými osobami na straně druhé s nazývá 25.Facebook a Twitter jsou 26.Soubor znalostí, schopností a dovedností zaměřených na ovládání a využívání počítače v životě s nazývá 27.Za II. světové války se používalo k ukrytí zpráv tzv. mikrotečky. Věda, která se zabývá podobným ukrýváním tajných zpráv se nazývá 28.Mezinárodně uznávána objektivní a standardizovaná metoda pro ověřování počítačové gramotnosti se nazývá Kontrolní otázky

61 SADA OTÁZEK Pokud ukryjeme digitální data do jiných dat, např. text do obrázku ve formátu JPEG, tuto metodu nazýváme digitální (počítačovou) 30.Pokud umíme informace vyhledávat, analyzovat a používat máme gramotnost 31.Nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby, která je čitelná jen se speciální znalostí se nazývá 32.Který pojem je širší počítačová nebo informační gramotnost Kontrolní otázky

ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS. Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky

ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS. Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky Kryptografie Kryptografie neboli šifrování je nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby, která je čitelná jen se

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

Elektronická komunikace se státní správou a samosprávou České republiky

Elektronická komunikace se státní správou a samosprávou České republiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Elektronická komunikace se státní správou a samosprávou České republiky diplomová práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor:

Více

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Ministerstvo informatiky Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Verze 2.0 Obsah: Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu verze 2.0... 1 Obsah:... 2 Předmluva...

Více

a počítačové technologie

a počítačové technologie 4. a počítačové technologie 4.1 Bezpečný počítač Bezpečný počítač pro práci je takový počítač, který neobsahuje žádný nežádoucí software a který není napadnutelný z Internetu. Část bezpečnosti zajišťují

Více

LiborDokoupil SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ ELECTRONIC DATA INTERCHANGE

LiborDokoupil SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ ELECTRONIC DATA INTERCHANGE LiborDokoupil SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ - ELECTRONIC DATA INTERCHANGE 1.OBSAH 1. 1. OBSAH...2 2. EXECUTIVE SUMMARY...3 3. TEMATICKÁ ČÁST... 3 3.1. EDI DEFINICE A SOUVISEJÍCÍ

Více

Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon)

Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon) Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz podává podrobný návod na administraci účtu Czech POINT pro nové obce a na pořízení certifikátů potřebných pro práci

Více

Zákon o e-governmentu

Zákon o e-governmentu Právní základ Na rozdíl od jiných států Evropské unie se Rakousko rozhodlo již od samého počátku zavést celostátní, jednotný systém elektronické veřejné správy (e-government). Prioritou tohoto programu

Více

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013 MÉDIA A SVĚT ICT Mgr. Lenka Fojtíková Havířov 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0170

Více

Bezpečnost dat v informatice

Bezpečnost dat v informatice Bezpečnost dat v informatice Data security in informatics Václav Chytil Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tématem této bakalářské práce je Bezpečnost dat v informatice. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

První kroky s internetem

První kroky s internetem První kroky s internetem David Procházka 3., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3884. publikaci Odpovědný redaktor Dušan Mikeš Sazba Dušan Mikeš Návrh a

Více

MKRI Kryptografie v informatice

MKRI Kryptografie v informatice 1. Základní pojmy: kryptologie, kryptografie, steganografie, kryptoanalýza, princip symetrických a asymetrických šifer. Kryptologie: Nauka o metodách utajování. Název z řeckého slova kryptós = skrytý.

Více

Bezpečnost dat. Možnosti ochrany - realizována na několika úrovních

Bezpečnost dat. Možnosti ochrany - realizována na několika úrovních Bezpečnost dat Možnosti ochrany - realizována na několika úrovních 1. ochrana přístupu k počítači 2. ochrana přístupu k datům 3. ochrana počítačové sítě 4. ochrana pravosti a celistvosti dat (tzv. autenticity

Více

Bezpečnostní aspekty souborových systémů a bezpečnost dat zajištěná šifrováním disků

Bezpečnostní aspekty souborových systémů a bezpečnost dat zajištěná šifrováním disků Masarykova univerzita Fakulta informatiky Bezpečnostní aspekty souborových systémů a bezpečnost dat zajištěná šifrováním disků Bakalářská práce Radek Macek Brno, jaro 2011 Prohlášení Prohlašuji, že tato

Více

1. Základní pojmy. informačních a komunikačních technologií (ICT)

1. Základní pojmy. informačních a komunikačních technologií (ICT) 1. Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) V první kapitole se zaměříme na pochopení hlavních pojmů z oblasti výpočetní techniky a základní znalost různých částí počítače, a to na

Více

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science Jan Hraňo Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaobírá především

Více

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert NEBOJME SE POČÍTAČE Radek Raška Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Ing. Petr Vinkler externí expert Hranice 2011 1 Nebojme se počítače studijní texty Radek Raška Soukromá

Více

Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů

Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů Diplomová práce Autor: Bc. Štěpán Bouda Informační

Více

Infrastruktura veřejného klíče Public key infrastructure. Mgr. Petr Soukup

Infrastruktura veřejného klíče Public key infrastructure. Mgr. Petr Soukup Infrastruktura veřejného klíče Public key infrastructure Mgr. Petr Soukup Bakalářská práce 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 2 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 3

Více

Informační systém datových schránek II.

Informační systém datových schránek II. Informační systém datových schránek II. 1 Rozsah: 16 hodin Anotace: V tomto kurzu se seznámíme s Informačním systémem datových schránek, prací s datovými schránkami, detailně rozebranou teorií z oblasti

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. fragmentů textu

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. fragmentů textu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Sestavování dokumentů z fragmentů textu Plzeň, 2013 Bc. Jan Rabušic Prohlášení Prohlašuji,

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UHK Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI Vypracoval: Petr Voborník Obor: im(5) Forma: prezenční Ročník: 4. Datum: 1.12.2004 E-mail: vobornik@mikmik.cz

Více

Principy a příprava spolupráce na internetu

Principy a příprava spolupráce na internetu Principy a příprava spolupráce na internetu Základní pojmy ICT (Information and Communication Technologies) je označení pro informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie zahrnují

Více

6 Bezpečnost online systémů a platebních systémů

6 Bezpečnost online systémů a platebních systémů 6 Bezpečnost online systémů a platebních systémů Cíle výuky modulu Popsat klíčové aspekty bezpečnosti e-commerce Identifikovat klíčové bezpečnostní hrozby v prostředí e-commerce. Popsat, jak technologie

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Adéla BAROŠOVÁ Komunikace firmy na sociálních sítích Diplomová práce 2014 Komunikace firmy na sociálních sítích Diplomová práce Adéla BAROŠOVÁ Vysoká škola

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM DATOVÝCH SCHRÁNEK

INFORMAČNÍ SYSTÉM DATOVÝCH SCHRÁNEK INFORMAČNÍ SYSTÉM DATOVÝCH SCHRÁNEK Základní informace Verze 3.0, červenec 2009 Provozovatelem systému ISDS je Zavádění egovernmentu v ČR spolufi nancuje www.datoveschranky.info infolinka: 270 005 200

Více

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE RADEK FILIP ČESKÉ BUDĚJOVICE 2003 Anotace: Tato práce

Více

Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu

Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu Diplomová práce Bc. Klára Zapletalová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a

Více