Ř Í Z E N Í F I R E M N Í C H P R O C E S Ů/ BPM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ř Í Z E N Í F I R E M N Í C H P R O C E S Ů/ BPM"

Transkript

1 Ř Í Z E N Í F I R E M N Í C H P R O C E S Ů/ BPM efektivní řízení procesů ve Vaší firmě Lead it Robustní nástroj firemního managementu Zvyšuje výkonnost a šetří náklady Komplexní řešení Vašich firemních procesů/bpm Měření a supervize výkonnosti a efektivity procesů/bma Automatizované procesy řídí chod Vaší společnosti

2 Co jsou to procesy a procesní řízení/bpm? Firemní proces je sled aktivit, činností tvořící provázaný celek, který podporuje jiný klíčový proces tvořící konečnou hodnotu, anebo tuto hodnotu generuje přímo sám. Proces se cyklicky opakuje, a proto je možné ho průběžně řídit, měřit, hodnotit a optimalizovat. Tento přístup je pak základem procesního řízení nebo-li BPM (Business Proces Management). Workflow pak jednotlivé kroky procesu popisuje a tedy procesní řízení optimalizuje a řídí workflow. Procesní řízení/bmp je tedy modení nástrojem firemního managementu. Schéma procesu

3 Co musí procesní řízení/bpm splňovat? Obecně je uváděna metodologie procesního řízení, která zahrnuje následující sled kroků: analýza, optimalizace, modelování, implementace, monitoring. Takto pojaté pocesní řízení zvyšuje efektivitu a snižuje náklady prostřednictvím následující výhod: Identifikuje podnikové procesů a jednotlivé jeho aktivity Jasně vymezuje kompetence Měří výkonnost celých procesů, jednotlivých aktivit, zaměstnanců Optimalizuje procesy Optimalizuje podnikové zdroje Umožňuje kontinuálně citlivý management lidských zdrojů Plánuje procesy, zdroje a zavádění změn Zajišťuje flexibilní odezvu na tržní změny Automatizuje procesy Umožňuje kvalitativně efektivnější fungování stávajícího ERP/IS Pomáhá při implementaci ISO

4 O p t i m a l i z u j t e n o s n é p r o c e s y a n e c h t e je a u t o m a t i z o v a n ě ř í d í t c h o d V a š í f i r m y V současné době se řízení workflow omezuje zejména na formalizovaný průběh dokumentů a formulářů ve firmě v rámci ERP/IS. Podpůrné procesy jsou tedy automatizované, avšak hlavní procesy vytvářející skutečnou hodnotu jsou řízeny intuitivně, nejsou řádné popsané a analyzované a navíc se přizpůsobují existujícímu ERP/IS. Zde tedy firmám uniká možnost zvyšování efektivnosti a snižování nákladů pomocí optimalizace nosných procesů. Jednoduše řečeno procesy, které skutečně generují zisk, jsou podřízené procesům, které je podporují, což je paradoxní situace. Drtivá většina praktických řešení procesního řízení/bpm se dnes omezuje zejména na pasivní řízení procesů. Tedy papírově namodelované a optimalizované procesy leží v systému a velmi těžce se zavádí do praxe. Chybí integrace se stávajícím ERP/IS a vlastním chodem firmy. Chybí informační zpětná vazby. Takto řešené procesní řízení tedy neřeší reálné procesy a neautomatizuje je. Společnost ndata Solutions prostřednictvím unikátní platformy ndata tuto disproporci efektivně řeší. Umožňuje totiž nejen definovat, analyzovat, modelovat, simulovat a měřit procesy, ale také je skutečně implementovat a integrovat s celým firemním systém, tj. zavedným ERP/IS a dalšími informačními moduly. Prostřednictvím tohoto řešení pak management přímo řídí hlavní procesy a řídí chod firmy a činno zaměstnanců prostřednictvím orderů, alertů, informačního a metrického nebo-li monitorovacího back-upu/bam (Bussines Activity Monitoring). To vše automatizovaně s možností flexibilní změny.

5 Naše řešení Naše řešení jednak částečně obecný model procesního řízení/bpm modifikuje a jednak za pomocí platformy ndata umožňuje celý tento cyklus procesního řízení softwarově uchopit. Navíc reálně řídí chod firmy a nadefinované procesy v ní. Vy budete řídit procesy a procesy budou řídit Vaše zaměstnance.

6 Naše řešení Celý proces aplikace našeho řešení procesního řízení /BPM a platformy ndata od společnosti ndata Solutions zahrnuje: 1. V první fázi identifikaci a popis hlavních a vedlejších procesů a propojení jednotlivých sekvencí a aktivit se stávajícím ERP/IS. 2. Samotný cyklus procesního řízení začíná analýzou identifikovaných procesůnásledně jejich optimalizací a modelování, kdy již vše probíhá v prostředí softwaru ndata. 3. Simulace, virtuální spuštění procesu, orderů, alertů, metriky atd. 4. Oproti běžným modelům procesního řízení, v rámci naše řešení v této fázi následuje sekundární optimalizace, doladění procesů. 5. Samotná implementace pak zahrnuje jednak počáteční nasazení platformy do reálného prostředí a propojení s firemním ERP/IS a patřičnými moduly, rozhraními atd. a a jednak reálné spuštění procesů. 6. Monitoring, měření výkonů/bam pak probíhá neustále, jakmile je systém spuštěn. Reporty z monitoringu slouží k následné analýze a optimalizaci, čímž se celý cyklus procesího řízení opakuje. Takto pojaté procesní řízení/bpm Vám dává do ruky silný nástroj, kdy máte firemní procesy pod kontrolou a můžete je neustále kontrolovat, řídit, modifikovat a optimalizovat. Dále naše řešení pak jde dále a namodelované a optimalizované procesy neslouží jen jako jakási mrtvá předloha, ale aktivně chod firmy řídí prostřednictvím automatických orderů, reportů, alertů. Tedy jednak patřičné úseky, zaměstnanci jsou úkolováni a jednak zodpovědní manageři mají back-up v případě splnění, nesplnění daných úkolů a aktivit daného procesu. Management a autorizovaní manageři pak mají neustálý přehled o stavu, průběhu a metrice procesů.

7 Výhody řešení Data Naše komplexní řešení Vám přináší řadu inovativních a unikátních výhod. V rámcé celé implementace Vám samozřejmě nabízíme provedení primární analýzy Vašich procesů, návrh řešení, ukázkové zpracování vybraného procesu a test před samotným spuštěním. S celým systémem Vás naučíme pracovat ve velmi krátké době, neboť samotná platforma je velice intuitivní a zvládne ji každý advanced uživatel. vlastní standardní softwarové řešení včetně analýzy klíčových firemních procesů, primární nastavení, implementace a jednoduché integrace s Vaším stávajícím ERP/IS (SAP, MS Dynamics, Oracle, Helios, Money S3 atd.) a využívání dat z ERP/IS kustomizace na základě spacifik dané společnosti automatizované spuštění procesů na základě události (časové, uživatelské, systémové), na základě dat z ERP/IS, extranetu atd. či manuální manuální nenabízíme jen deskripci a designování, modelování procesů, ale řešení, které řídí procesy a chod firmy = namodelované procesy reálně řídí chod skutečných procesů v reálném čase - distribuce práce, aktivní/pasivní supervize, alerty zodpovědným pracovníkům v procesním systému, mailem, sms, grafické overview všech procesů a jejich stavu, reporty = skutečná automatizace procesů management má okamžitý přehled o běžících procesech, splněných úkolech a jednotlivých fázích procesů, výkonnosti zaměstnanců a to ve formě reportů a prostřednictvím přehledného vizuálního zobrazení jednoduché a transparentní časové mapování firemních procesů = důležité pro další plánování; víte kolik daná operace reálně zabere času oproti plánu (např. na vyřízení zákaznického požadavku interní pravidla předepisují 3 dny, na základě procesního řízení víme, že to trvá průměrně 2,5 dne)

8 Výhody řešení ndata přesné měření procesů a výkonnosti společnosti/úseků/zaměstnanců lze jednoduše odhalit slabý článek procesu, který snižuje celkovou efektivitu (zahlcený uzel = posílit, redefinovat proces; nevýkonný pracovník = vyškolit, vyměnit, redefinovat proces/workflow), nebo naopak identifikovat rezervy procesu (přerozdělit kompetence, snížit stav zaměstnanců, redefinovat proces/workflow) hierarchizovaný, autorizovaný přístup řešíme problém překrývajících se kompetencí user friendly grafické rozhraní obsluhu zvládne advanced user = žádné dodatečné personální náklady pro IT oddělení procesní řízení pomáhá optimalizovat stav a flow firemních zdrojů (kontinuálně citlivý management lidských zdrojů, pomáhá zlepšovat cash flow, skladový management, logistiku) verzování = evidence historie veškerých změn (užitečné při údajné, samovolné ztrátě dat + umožňuje vyhodnocovat a porovnávat efektivitu nově aplikovaných změn vůči předešlému stavu) mobilní přístup autentizace formou providerů doménová, formulářová zaváděcí teoretické (procesní řízení/bpm) a praktické školení součást dodávky propracovaný maintainance service: hot line servis - pravidelné aktualizace školení controling naplnění požadavků certifikace ISO

9 Ukázka prostředí ndata Workflow Process Designer Task Manager

10 Řešení pro střední firmy Řešení pro velké firmy Analýza a popis firemních procesů Modelování a optimalizace procesů Implementace Workflow Designer User Portal Automatické řízení procesů Automatická distribuce práce Monitoring a měření výkonosti Integrace s WSS Konektory do standardních ERP/IS systémů (Helios, Pohoda, Money S3) Školení a maintenance Analýza a popis firemních procesů Modelování a optimalizace procesů Simulace Implementace Workflow Designer User Portal Automatické řízení procesů Automatická distribuce práce Monitoring a měření výkonosti Integrace s WSS a MOSS Extranet Konektory do standardních ERP/IS systémů (SAP, Helios, Navision, CRM) ndata Solutions s.r.o. Vladimír Hujer BC Garden Eleven Managing Director Kubánské nám. 11/ Praha 10 Tel.: Vladimír Mužík Bussiness & Marketing Director Tel.:

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS)

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) Obsah Obsah Seznam obrázků...3 Seznam zkratek...3 Úvod...4 Hlavní přínosy implementace BPMS...5 Koncepce

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně. Bc. Jana Kiflová

Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně. Bc. Jana Kiflová Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně Bc. Jana Kiflová Diplomová práce 2006 ABSTRAKT V této diplomové práci s názvem Zavedení výuky modulu

Více

gris global Research Information System Solutions s.r.o.

gris global Research Information System Solutions s.r.o. gris global Research Information System Solutions s.r.o. Co je to gris? gris (global Research Information System) je komplexní systém, zajišťující podporu efektivního řízení procesů v průběhu celého životního

Více

Tecnomatix digitální továrna

Tecnomatix digitální továrna Tecnomatix digitální továrna Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Produkty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Jejich velký ekonomický přínos spočívá

Více

Představení aplikace Team assistant. Příklady konkrétního využití

Představení aplikace Team assistant. Příklady konkrétního využití Představení aplikace Team assistant Příklady konkrétního využití 20.9.2011 Co je team assistant? Team assistant je nástroj pro rychlé zlepšení řízení vaší společnosti. Pomůže vám procesy popsat, efektivně

Více

Obchodní procesy v GE Money o 50% rychleji a levněji

Obchodní procesy v GE Money o 50% rychleji a levněji 4 Shared Experience Informační systémy a integrace Obchodní procesy v GE Money o 50% rychleji a levněji BPM řešení v GE Money - nejen rychlejší a levnější zavádění automatizovaných procesů, ale i přehlednější

Více

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP R R BYZNYS ERP Informační systémy BYZNYS ERP nabízejí nejmodernější technologie, pohodlnou každodenní práci a rozsáhlé možnosti ve zpracování dat, včetně správy dokumentů, obchodních

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy)

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Bc. Natalya

Více

Obsah...2. Úvod...4. Business Process Management...7. Podnikové procesy...5. Typy podnikových procesů...5. Procesně orientované řízení...

Obsah...2. Úvod...4. Business Process Management...7. Podnikové procesy...5. Typy podnikových procesů...5. Procesně orientované řízení... Obsah...2 Úvod...4 Business Process Management...5 Podnikové procesy...5 Typy podnikových procesů...5 Procesně orientované řízení...6 Historický přehled v přístupech k podnikovým procesům...6 Postupné

Více

Advanced Repository of Process Oriented Information BPMN++ Modeler

Advanced Repository of Process Oriented Information BPMN++ Modeler Advanced Repository of Process Oriented Information BPMN++ Modeler Modelování procesů a procesní řízení Představen na CEBITu Hannover - Germany Vítězslav Vlasák, leden 2015 Obsah prezentace Profil a služby

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2 www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 3 Nejvyšší verze informačního systému řady Gx, určená pro velké společnosti s vysokými nároky na výkon a dodávaná

Více

MODELOVÁNÍ PODNIKOVÝCH PROCESŮ

MODELOVÁNÍ PODNIKOVÝCH PROCESŮ MODELOVÁNÍ PODNIKOVÝCH PROCESŮ URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH CYRIL KLIMEŠ ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS David Pertl Vedoucí práce: Ing. Pavel

Více

Visual KPI. Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů

Visual KPI. Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů Visual KPI Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů v Mobilní průmyslových výrobní sítích inteligence Ethernet Přístup k výrobním informacím v reálném čase z mobilních zařízení Podpora chytrých

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Academic Initiation IBM. Internship program. IBM University Czech Republic. 2009 IBM Corporation

Academic Initiation IBM. Internship program. IBM University Czech Republic. 2009 IBM Corporation Academic Initiation IBM University Czech Republic IBM Internship program Cíl programu IBM University Czech Republic IBM Internship program Cílem programu studentských stáží v prostředí společnosti IBM

Více

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu Popis a specifikace Autoři: Bc. Lukáš Peroutka Bc. Daniel Kobrle Bc. Jan Jurečka Bc. Václav Podlipný V Praze 20.12.2011 Obsah Úvod... 5 Komerční nástroje... 6 eclarus...

Více

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Olga Haškovcová CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Diplomová práce Autor: Aleš Radoměřský Informační

Více

Řízení projektu technologické integrace

Řízení projektu technologické integrace Libor Jirsák Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická Nám. Winstona Churchilla 3, Praha 3 Email: jirsak@vse.cz Abstrakt Rostoucí složitost business požadavků znamená vyšší složitost IT

Více

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str.

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str. The Blue Rose IBM âr fiíjen 2005 ibm.com/cz/bluerose ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮstr. 4 > řešení > software > hardware > consulting POTRAVINY MUSÍ MÍT SVÒJ RODOKMEN str. 12 E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémové inženýrství a informatiky

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémové inženýrství a informatiky Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémové inženýrství a informatiky Porovnání podpory elektronického obchodování v ERP systémech Monika Blažejovská Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ:

Více

Workflow, definice, charakteristika, trendy

Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow management je efektivní správa toku informací a řízení v podnikových procesech. Workflow automatizuje procesy. Workflow podporuje tok dokumentů, informací

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Miroslav Řezníček Analýza možností využití CRM aplikace v informačním systému volejbalového

Více