myteam Řízení vnitro remních procesů a práce s dokumenty PROCESS MANAGEMENT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "myteam Řízení vnitro remních procesů a práce s dokumenty PROCESS MANAGEMENT"

Transkript

1 myteam PROCESS MANAGEMENT Řízení vnitro remních procesů a práce s dokumenty MODULÁRNÍ PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PRO SDÍLENÍ INFORMACÍ, ŘÍZENÍ PROCESŮ A JEJICH AUTOMATIZACI, KTERÉ ZEFEKTIVŇUJE SPOLUPRÁCI TÝMŮ I JEDNOTLIVÝCH LIDÍ

2 myteam JAKO STAVEBNICE Jednotlivé moduly myteam je možné vzájemně propojovat a doplňovat pro řešení na míru potřebám, a to postupně v čase, jak se požadavky budou proměňovat. ÚKOLY, AGENDY A INFORMACE NA JEDNOM MÍSTĚ Centrum schůzek Nástroj pro organizaci, evidenci, zápisy, úkoly z porad a jednání Smlouvy Řízení životního cyklu vzniku smluv, řízení procesu platnosti a aktualizací v rámci DMS Výběrová řízení Řešení myteam si klade nemalý cíl: sjednotit, zpřehlednit a zjednodušit každodenní procesy v podnicích. Využívá k tomu jednoduché principy. Každý podnikový proces je převeden do přehledného popisu a postupu znázorněného ve workflow diagramu. Komunikace s uživateli probíhá prostřednictvím jednoznačně generovaných úkolů. Všechny informace jsou umístěny do centrálního úložiště. Z něj jsou k dispozici v jednotlivých částech portálu tříděné podle významu nebo snadno dohledatelné fulltextovým vyhledávačem. myteam je postaven na univerzální softwarové platformě Microsoft SharePoint. Umožňuje proto rozvoj podle požadavků jednotlivých zákazníků i propojení se systémy třetích stran. Portálová koncepce přináší jednoduché používání, jelikož není nutné cokoliv instalovat na straně koncových uživatelů stačí jakýkoliv internetový prohlížeč. Dalším účelem myteam je podpora týmové práce sdílením dokumentů, úkolů a informací v rámci organizačních útvarů nebo projektů, na kterých tým spolupracuje. Nástroj pro generování úkolů zjednodušuje jejich plánování a sledování plnění včetně dodržování termínů. Komplexní evidence pro organizaci procesu výběrových řízení Grafické prostředí je moderní a přehledné, připomíná běžné internetové stránky Cestovní příkaz Evidence, schvalování a účtování pracovních cest včetně souvisejících dokladů v elektronické podobě Snadná dostupnost požadovaných dat a informací odbourává opakované hledání. Velkou výhodou je i řízení schvalovacího procesu pro vznik a také aktualizaci dokumentů, například smluv, zápisů a směrnic. Výkonný nástroj pro tvorbu a schvalování interních plánů a rozpočtů Rozhraní i ovládací prvky jsou sjednocené napříč všemi moduly, což usnadňuje orientaci a obsluhu PERSONALISTIKA MODULY myteam Administrace a správa CRM Document Management System (DMS) Evidence a schvalování faktur Evidence docházky Organizace a řízení jednání a porad Organizace výběrových řízení Personalistika Poptávková a nabídková řízení Projektové weby podpora projektového řízení Service Desk Správa softwarových licencí Vnitropodnikové žádanky Vnitropodnikové žádanky Komplexní evidence žádanek o externí zboží nebo služby a jejich schvalování Výchozí modul, který je k dispozici v základní verzi pro definování organizační a procesní struktury, definování rolí a evidování jednotlivých zaměstnanců, ale i ve verzi rozšířené o komplexní personální agendu zahrnující výběrová řízení s evidencí uchazečů, školení, řízení rozvoje a kariéry a rozsáhlou evidenci personálních údajů s vazbou na úvazky a podobně Evidence vstupní a výstupní pošty včetně elektronické a její distribuce v rámci organizace Evidence marketingové dokumentace, plánování a organizace akcí, správa tiskovin, reklamních materiálů, průzkumy, evidence sponzoringu Evidence vystavených objednávek na externí služby a dodávky, řízení definovaným schvalováním Ucelená evidence dokumentů a procesů souvisejících se správou nemovitostí Schvalování faktur Evidence přijatých faktur, podpora digitalizace, řízení schvalování a integrace s primárními systémy typu ERP Nástroje pro komplexní fleet management, evidence dokumentů, pojistných smluv i pojistných událostí, schvalování čerpání pohonných hmot i nákladů na provoz myteam je navržen na principu stavebnice. Moduly jsou jako její kostky. Z nich se sestaví celek, který splňuje aktuální potřeby a bude možné ho v budoucnu rozšiřovat. Když se potřeby změní, prostě se přidají jiné kostky, některé odeberou a výsledek bude opět optimálně potřeby pokrývat. Jednotlivé části mohou klienti využívat ve standardní podobě, nebo si je nechat upravit podle specifických nároků. Jsme přesvědčeni, že v každé organizaci se denně řeší celá řada rutinních záležitostí a procesů. Některé jsou důležité více, jiné méně, ale všechny musí někdo provést a někdo na ně musí dohlížet. Mnoho procesů běžně funguje setrvačností nebo pílí konkrétních zaměstnanců. My jsme tyto procesy popsali, zorganizovali a roztřídili podle agend a oblastí. myteam lze využít v organizacích bez rozdílu velikosti a sektoru podnikání, protože řada procesů je shodných nebo alespoň podobných. Připravili jsme myteam tak, aby se na jedné straně organizaci přizpůsobil, ale zároveň jí umožnil využít standardní řešení všude, kde není nutné dělat úpravy. myteam podává pomocnou ruku a maximum věcí ulehčuje, automatizuje a procesně řídí. Stavebnicové uspořádání také podporuje a zjednodušuje pořízení si celého řešení nebo požadovaného modulu formou pronájmu jako cloudovou službu včetně technického zázemí. To výrazně zkracuje nezbytný čas a usnadňuje zprovoznění.

3 myteam JAKO STAVEBNICE Jednotlivé moduly myteam je možné vzájemně propojovat a doplňovat pro řešení na míru potřebám, a to postupně v čase, jak se požadavky budou proměňovat. ÚKOLY, AGENDY A INFORMACE NA JEDNOM MÍSTĚ Centrum schůzek Nástroj pro organizaci, evidenci, zápisy, úkoly z porad a jednání Smlouvy Řízení životního cyklu vzniku smluv, řízení procesu platnosti a aktualizací v rámci DMS Výběrová řízení Řešení myteam si klade nemalý cíl: sjednotit, zpřehlednit a zjednodušit každodenní procesy v podnicích. Využívá k tomu jednoduché principy. Každý podnikový proces je převeden do přehledného popisu a postupu znázorněného ve workflow diagramu. Komunikace s uživateli probíhá prostřednictvím jednoznačně generovaných úkolů. Všechny informace jsou umístěny do centrálního úložiště. Z něj jsou k dispozici v jednotlivých částech portálu tříděné podle významu nebo snadno dohledatelné fulltextovým vyhledávačem. myteam je postaven na univerzální softwarové platformě Microsoft SharePoint. Umožňuje proto rozvoj podle požadavků jednotlivých zákazníků i propojení se systémy třetích stran. Portálová koncepce přináší jednoduché používání, jelikož není nutné cokoliv instalovat na straně koncových uživatelů stačí jakýkoliv internetový prohlížeč. Dalším účelem myteam je podpora týmové práce sdílením dokumentů, úkolů a informací v rámci organizačních útvarů nebo projektů, na kterých tým spolupracuje. Nástroj pro generování úkolů zjednodušuje jejich plánování a sledování plnění včetně dodržování termínů. Komplexní evidence pro organizaci procesu výběrových řízení Grafické prostředí je moderní a přehledné, připomíná běžné internetové stránky Cestovní příkaz Evidence, schvalování a účtování pracovních cest včetně souvisejících dokladů v elektronické podobě Snadná dostupnost požadovaných dat a informací odbourává opakované hledání. Velkou výhodou je i řízení schvalovacího procesu pro vznik a také aktualizaci dokumentů, například smluv, zápisů a směrnic. Výkonný nástroj pro tvorbu a schvalování interních plánů a rozpočtů Rozhraní i ovládací prvky jsou sjednocené napříč všemi moduly, což usnadňuje orientaci a obsluhu PERSONALISTIKA MODULY myteam Administrace a správa CRM Document Management System (DMS) Evidence a schvalování faktur Evidence docházky Organizace a řízení jednání a porad Organizace výběrových řízení Personalistika Poptávková a nabídková řízení Projektové weby podpora projektového řízení Service Desk Správa softwarových licencí Vnitropodnikové žádanky Vnitropodnikové žádanky Komplexní evidence žádanek o externí zboží nebo služby a jejich schvalování Výchozí modul, který je k dispozici v základní verzi pro definování organizační a procesní struktury, definování rolí a evidování jednotlivých zaměstnanců, ale i ve verzi rozšířené o komplexní personální agendu zahrnující výběrová řízení s evidencí uchazečů, školení, řízení rozvoje a kariéry a rozsáhlou evidenci personálních údajů s vazbou na úvazky a podobně Evidence vstupní a výstupní pošty včetně elektronické a její distribuce v rámci organizace Evidence marketingové dokumentace, plánování a organizace akcí, správa tiskovin, reklamních materiálů, průzkumy, evidence sponzoringu Evidence vystavených objednávek na externí služby a dodávky, řízení definovaným schvalováním Ucelená evidence dokumentů a procesů souvisejících se správou nemovitostí Schvalování faktur Evidence přijatých faktur, podpora digitalizace, řízení schvalování a integrace s primárními systémy typu ERP Nástroje pro komplexní fleet management, evidence dokumentů, pojistných smluv i pojistných událostí, schvalování čerpání pohonných hmot i nákladů na provoz myteam je navržen na principu stavebnice. Moduly jsou jako její kostky. Z nich se sestaví celek, který splňuje aktuální potřeby a bude možné ho v budoucnu rozšiřovat. Když se potřeby změní, prostě se přidají jiné kostky, některé odeberou a výsledek bude opět optimálně potřeby pokrývat. Jednotlivé části mohou klienti využívat ve standardní podobě, nebo si je nechat upravit podle specifických nároků. Jsme přesvědčeni, že v každé organizaci se denně řeší celá řada rutinních záležitostí a procesů. Některé jsou důležité více, jiné méně, ale všechny musí někdo provést a někdo na ně musí dohlížet. Mnoho procesů běžně funguje setrvačností nebo pílí konkrétních zaměstnanců. My jsme tyto procesy popsali, zorganizovali a roztřídili podle agend a oblastí. myteam lze využít v organizacích bez rozdílu velikosti a sektoru podnikání, protože řada procesů je shodných nebo alespoň podobných. Připravili jsme myteam tak, aby se na jedné straně organizaci přizpůsobil, ale zároveň jí umožnil využít standardní řešení všude, kde není nutné dělat úpravy. myteam podává pomocnou ruku a maximum věcí ulehčuje, automatizuje a procesně řídí. Stavebnicové uspořádání také podporuje a zjednodušuje pořízení si celého řešení nebo požadovaného modulu formou pronájmu jako cloudovou službu včetně technického zázemí. To výrazně zkracuje nezbytný čas a usnadňuje zprovoznění.

4 myteam JAKO STAVEBNICE Jednotlivé moduly myteam je možné vzájemně propojovat a doplňovat pro řešení na míru potřebám, a to postupně v čase, jak se požadavky budou proměňovat. ÚKOLY, AGENDY A INFORMACE NA JEDNOM MÍSTĚ Centrum schůzek Nástroj pro organizaci, evidenci, zápisy, úkoly z porad a jednání Smlouvy Řízení životního cyklu vzniku smluv, řízení procesu platnosti a aktualizací v rámci DMS Výběrová řízení Řešení myteam si klade nemalý cíl: sjednotit, zpřehlednit a zjednodušit každodenní procesy v podnicích. Využívá k tomu jednoduché principy. Každý podnikový proces je převeden do přehledného popisu a postupu znázorněného ve workflow diagramu. Komunikace s uživateli probíhá prostřednictvím jednoznačně generovaných úkolů. Všechny informace jsou umístěny do centrálního úložiště. Z něj jsou k dispozici v jednotlivých částech portálu tříděné podle významu nebo snadno dohledatelné fulltextovým vyhledávačem. myteam je postaven na univerzální softwarové platformě Microsoft SharePoint. Umožňuje proto rozvoj podle požadavků jednotlivých zákazníků i propojení se systémy třetích stran. Portálová koncepce přináší jednoduché používání, jelikož není nutné cokoliv instalovat na straně koncových uživatelů stačí jakýkoliv internetový prohlížeč. Dalším účelem myteam je podpora týmové práce sdílením dokumentů, úkolů a informací v rámci organizačních útvarů nebo projektů, na kterých tým spolupracuje. Nástroj pro generování úkolů zjednodušuje jejich plánování a sledování plnění včetně dodržování termínů. Komplexní evidence pro organizaci procesu výběrových řízení Grafické prostředí je moderní a přehledné, připomíná běžné internetové stránky Cestovní příkaz Evidence, schvalování a účtování pracovních cest včetně souvisejících dokladů v elektronické podobě Snadná dostupnost požadovaných dat a informací odbourává opakované hledání. Velkou výhodou je i řízení schvalovacího procesu pro vznik a také aktualizaci dokumentů, například smluv, zápisů a směrnic. Výkonný nástroj pro tvorbu a schvalování interních plánů a rozpočtů Rozhraní i ovládací prvky jsou sjednocené napříč všemi moduly, což usnadňuje orientaci a obsluhu PERSONALISTIKA MODULY myteam Administrace a správa CRM Document Management System (DMS) Evidence a schvalování faktur Evidence docházky Organizace a řízení jednání a porad Organizace výběrových řízení Personalistika Poptávková a nabídková řízení Projektové weby podpora projektového řízení Service Desk Správa softwarových licencí Vnitropodnikové žádanky Vnitropodnikové žádanky Komplexní evidence žádanek o externí zboží nebo služby a jejich schvalování Výchozí modul, který je k dispozici v základní verzi pro definování organizační a procesní struktury, definování rolí a evidování jednotlivých zaměstnanců, ale i ve verzi rozšířené o komplexní personální agendu zahrnující výběrová řízení s evidencí uchazečů, školení, řízení rozvoje a kariéry a rozsáhlou evidenci personálních údajů s vazbou na úvazky a podobně Evidence vstupní a výstupní pošty včetně elektronické a její distribuce v rámci organizace Evidence marketingové dokumentace, plánování a organizace akcí, správa tiskovin, reklamních materiálů, průzkumy, evidence sponzoringu Evidence vystavených objednávek na externí služby a dodávky, řízení definovaným schvalováním Ucelená evidence dokumentů a procesů souvisejících se správou nemovitostí Schvalování faktur Evidence přijatých faktur, podpora digitalizace, řízení schvalování a integrace s primárními systémy typu ERP Nástroje pro komplexní fleet management, evidence dokumentů, pojistných smluv i pojistných událostí, schvalování čerpání pohonných hmot i nákladů na provoz myteam je navržen na principu stavebnice. Moduly jsou jako její kostky. Z nich se sestaví celek, který splňuje aktuální potřeby a bude možné ho v budoucnu rozšiřovat. Když se potřeby změní, prostě se přidají jiné kostky, některé odeberou a výsledek bude opět optimálně potřeby pokrývat. Jednotlivé části mohou klienti využívat ve standardní podobě, nebo si je nechat upravit podle specifických nároků. Jsme přesvědčeni, že v každé organizaci se denně řeší celá řada rutinních záležitostí a procesů. Některé jsou důležité více, jiné méně, ale všechny musí někdo provést a někdo na ně musí dohlížet. Mnoho procesů běžně funguje setrvačností nebo pílí konkrétních zaměstnanců. My jsme tyto procesy popsali, zorganizovali a roztřídili podle agend a oblastí. myteam lze využít v organizacích bez rozdílu velikosti a sektoru podnikání, protože řada procesů je shodných nebo alespoň podobných. Připravili jsme myteam tak, aby se na jedné straně organizaci přizpůsobil, ale zároveň jí umožnil využít standardní řešení všude, kde není nutné dělat úpravy. myteam podává pomocnou ruku a maximum věcí ulehčuje, automatizuje a procesně řídí. Stavebnicové uspořádání také podporuje a zjednodušuje pořízení si celého řešení nebo požadovaného modulu formou pronájmu jako cloudovou službu včetně technického zázemí. To výrazně zkracuje nezbytný čas a usnadňuje zprovoznění.

5 HLAVNÍ PŘÍNOSY myteam jsme vytvořili pro řešení vnitro remních potřeb. Komplexně ho provozujeme přímo u nás a den co den si ověřujeme jeho intuitivnost, přehlednost a spolehlivost. Prvotním cílem bylo zamezení plýtvání časem lidí, náklady a zdroji. Systém jsme naučili maximum rutinních a opakovaných úkolů automatizovat. Dnes tak dodáváme řešení, které se osvědčilo v každodenním provozu u nás i řady referenčních klientů. Nabízíme možnost využít existujících zkušeností a usnadnit pracovní den lidem i celé organizaci. Efektivní řízení a podpora všech vnitrofiremních procesů Nezávislost procesů na konkrétních lidech a jejich zodpovědném přístupu Minimalizace času na hledání dokumentů díky výkonnému fulltextovému vyhledávači Efektivní porady, snadné zadávání a distribuce úkolů i sledování jejich plnění Nástroje pro spolupráci členů týmů na projektech Sdílení dokumentů, úkolů, harmonogramů, čerpání rozpočtů Pohodlné schvalování faktur formou elektronických úkolů Hlídání exspirace smluv systémem, řízení životního cyklu dokumentů včetně archivace Snadno dostupné a efektivně tříděné dokumenty a informace Snížení nákladů na přesnost vnitrofiremních procesů a informací Automatizace procesů Portálové řešení s jednoduchou obsluhou v internetovém prohlížeči Bezpečné prostředí intranetu s chráněným přístupem z vnějšího prostředí Podpora komponentů třetích stran a propojení s externími systémy Podpora mutací v jiných jazycích pro celé řešení i jednotlivé portály REFERENCE Vážíme si každého klienta a respektujeme jeho jedinečnost. Ke všem přistupujeme individuálně s ohledem na potřeby a speci ka jejich byznysu. Řešení myteam využívají například tito zákazníci:

6 NAŠE ŘEŠENÍ, KTERÁ VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT VENTUS ERP SOFTWARE Podnikový systém projektovaný na míru myavis NG MOBILE SOLUTIONS CRM s podporou obchodních procesů v terénu myteam PROCESS MANAGEMENT Řízení vnitrofiremních procesů a práce s dokumenty myfaber SERVICE MANAGEMENT Service Desk a Workforce Management mystock WAREHOUSE MANAGEMENT Řízení logistiky a skladových procesů DRIVING YOUR BUSINESS mycash RETAIL MANAGEMENT Moderní styl maloobchodního prodeje KVADOS je od roku 1992 respektovaným výrobcem a dodavatelem softwarových řešení, služeb a poradenství. Jejich kvalitu dokládají certi kace podle 4 mezinárodních norem ISO pro oblast informačních a komunikačních technologií. Základním principem naší práce jsou správně řízené projekty a schopnost porozumět procesům a působení klientů. Využíváme k tomu bohaté zkušenosti našich odborníků a know- -how prověřené v 11 evropských zemích, kde působíme. Dlouhodobě se soustředíme na vyhledávání nových tržních příležitostí a usilujeme o získání vedoucího postavení v oboru. Klademe si nemalý úkol trvale dodávat produkty a služby, které podporují naše klienty v uskutečňování vytyčených cílů, pomáhají jim k úspěchu a k zefektivnění remních procesů. Při vývoji řešení preferujeme kreativní a inovativní přístup. Také proto jsme spoluzakladateli sdružení IT Cluster vůdčí síly výzkumu a vývoje nových technologií v Moravskoslezském kraji. Obchodně spolupracujeme s předními mezinárodními společnostmi, které nás pokládají za stabilního partnera, stejně jako naši zákazníci. mywork WORK MANAGEMENT Řešení produktivity pracovníků v kancelářích mydatacenter PRIVATE CLOUD SOLUTION Prostředí pro spolehlivý a bezpečný provoz aplikací myacademy KNOWLEDGE BASE SUPPORT Efektivní vzdělávání uživatelů softwaru KVADOS, a. s. Novoveská 1139/22, Ostrava-Mariánské Hory, Česká republika (211) - kvados.cz KVADOS, a. s. Všechna práva na obsah vyhrazena. Loga a jména produktů jsou ochrannými nebo registrovanými ochrannými známkami akciové společnosti KVADOS a jiných držitelů.

myteam Řízení vnitro remních procesů a práce s dokumenty PROCESS MANAGEMENT

myteam Řízení vnitro remních procesů a práce s dokumenty PROCESS MANAGEMENT myteam PROCESS MANAGEMENT Řízení vnitro remních procesů a práce s dokumenty MODULÁRNÍ PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PRO SDÍLENÍ INFORMACÍ, ŘÍZENÍ PROCESŮ A JEJICH AUTOMATIZACI, KTERÉ ZEFEKTIVŇUJE SPOLUPRÁCI TÝMŮ I

Více

myavis NG MOBILE SOLUTIONS CRM s podporou obchodních procesů v terénu

myavis NG MOBILE SOLUTIONS CRM s podporou obchodních procesů v terénu myavis NG MOBILE SOLUTIONS CRM s podporou obchodních procesů v terénu KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ CRM PRO SPRÁVU A ŘÍZENÍ OBCHODNÍCH, MARKETINGOVÝCH A DISTRIBUČNÍCH ČINNOSTÍ, S PODPOROU PRÁCE V TERÉNU, PRO EFEKTIVNÍ

Více

mycash Moderní styl maloobchodního prodeje RETAIL MANAGEMENT

mycash Moderní styl maloobchodního prodeje RETAIL MANAGEMENT mycash RETAIL MANAGEMENT Moderní styl maloobchodního prodeje UCELENÉ SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ VEŠKERÝCH PROCESŮ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE, VHODNÉ PRO STŘEDNÍ A VĚTŠÍ PRODEJNÍ SÍTĚ, VČETNĚ PODPORY MODELU FRANŠÍZOVÝCH

Více

mydatacenter Prostředí pro spolehlivý a bezpečný provoz aplikací PRIVATE CLOUD SOLUTION HLAVNÍ PŘÍNOSY REFERENCE NAŠE ŘEŠENÍ, VENTUS myavis NG

mydatacenter Prostředí pro spolehlivý a bezpečný provoz aplikací PRIVATE CLOUD SOLUTION HLAVNÍ PŘÍNOSY REFERENCE NAŠE ŘEŠENÍ, VENTUS myavis NG NAŠE ŘEŠENÍ, kombinuje výhody standardních serveroven se zkušenostmi, které máme díky vývoji softwarových produktů. Naše datové centrum je přizpůsobeno a optimalizováno pro provoz a rozvoj klíčových aplikací

Více

myteam Řízení vnitro remních procesů, úkolování a práce s dokumenty PROCESS MANAGEMENT

myteam Řízení vnitro remních procesů, úkolování a práce s dokumenty PROCESS MANAGEMENT myteam PROCESS MANAGEMENT Řízení vnitro remních procesů, úkolování a práce s dokumenty MODULÁRNÍ PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PRO SDÍLENÍ INFORMACÍ, ÚKOLŮ, ŘÍZENÍ PROCESŮ A JEJICH AUTOMATIZACI, KTERÉ ZEFEKTIVŇUJE

Více

Řízení procesů, úkolování a práce s dokumenty

Řízení procesů, úkolování a práce s dokumenty myteam PROCESS MANAGEMENT Řízení procesů, úkolování a práce s dokumenty MODULÁRNÍ PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PRO PODPORU MANAŽERSKÉHO ŘÍZENÍ A AUTOMATIZACI PROCESŮ V RÁMCI CELÉ SPOLEČNOSTI ÚKOLY, INFORMACE A PROCESY

Více

Řízení vnitro remních procesů, úkolování a práce s dokumenty

Řízení vnitro remních procesů, úkolování a práce s dokumenty myteam PROCESS MANAGEMENT Řízení vnitro remních procesů, úkolování a práce s dokumenty MODULÁRNÍ PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PRO SDÍLENÍ INFORMACÍ, ÚKOLŮ, ŘÍZENÍ PROCESŮ A JEJICH AUTOMATIZACI, KTERÉ ZEFEKTIVŇUJE

Více

mystock Řízení logistiky a skladových procesů WAREHOUSE MANAGEMENT HLAVNÍ PŘÍNOSY REFERENCE NAŠE ŘEŠENÍ, VENTUS Integrace skladových technologií

mystock Řízení logistiky a skladových procesů WAREHOUSE MANAGEMENT HLAVNÍ PŘÍNOSY REFERENCE NAŠE ŘEŠENÍ, VENTUS Integrace skladových technologií NAŠE ŘEŠENÍ, HLAVNÍ PŘÍNOSY KTERÁ VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT Komplexní pokrytí logistických zdrojů, procesů a technologií VENTUS Integrace skladových technologií ERP SOFTWARE Podnikový systém projektovaný na

Více

mystock Řízení logistiky a skladových procesů WAREHOUSE MANAGEMENT

mystock Řízení logistiky a skladových procesů WAREHOUSE MANAGEMENT mystock WAREHOUSE MANAGEMENT Řízení logistiky a skladových procesů KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO ŘÍZENÍ A OPTIMALIZACI LOGISTIKY, PROCESŮ A PRACOVNÍKŮ VE SKLADECH, S PLNOU PODPOROU MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ LOGIKA, POŘÁDEK

Více

myacademy Efektivní vzdělávání uživatelů softwaru KNOWLEDGE BASE SUPPORT

myacademy Efektivní vzdělávání uživatelů softwaru KNOWLEDGE BASE SUPPORT myacademy KNOWLEDGE BASE SUPPORT Efektivní vzdělávání uživatelů softwaru KOMPLEXNÍ SLUŽBA ŠKOLENÍ PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽÍVÁNÍ MOŽNOSTÍ A FUNKCÍ ŘEŠENÍ DODANÝCH SPOLEČNOSTÍ KVADOS, EFEKTIVNÍ ZAŠKOLOVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ

Více

mywork Řešení produktivity pracovníků v kancelářích WORK MANAGEMENT

mywork Řešení produktivity pracovníků v kancelářích WORK MANAGEMENT mywork WORK MANAGEMENT Řešení produktivity pracovníků v kancelářích ŘEŠENÍ PRO EFEKTIVNÍ A KVALITNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ S DŮRAZEM NA SKUPINU KANCELÁŘSKÝCH NOVÝ PŘÍSTUP KE ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY A VÝKONNOSTI

Více

CRM s podporou obchodních procesů v terénu

CRM s podporou obchodních procesů v terénu myavis MOBILE SOLUTIONS CRM s podporou obchodních procesů v terénu KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ CRM PRO SPRÁVU A ŘÍZENÍ OBCHODNÍCH, MARKETINGOVÝCH A DISTRIBUČNÍCH ČINNOSTÍ, S PODPOROU PRÁCE V TERÉNU, PRO EFEKTIVNÍ

Více

mycash Moderní styl maloobchodního prodeje RETAIL MANAGEMENT

mycash Moderní styl maloobchodního prodeje RETAIL MANAGEMENT mycash RETAIL MANAGEMENT Moderní styl maloobchodního prodeje UCELENÉ SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ VEŠKERÝCH PROCESŮ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE, VHODNÉ PRO STŘEDNÍ A VĚTŠÍ PRODEJNÍ SÍTĚ, VČETNĚ PODPORY MODELU FRANŠÍZOVÝCH

Více

myfaber Service Desk a Workforce SERVICE MANAGEMENT HLAVNÍ PŘÍNOSY REFERENCE NAŠE ŘEŠENÍ, VENTUS myteam myfaber mystock mycash

myfaber Service Desk a Workforce SERVICE MANAGEMENT HLAVNÍ PŘÍNOSY REFERENCE NAŠE ŘEŠENÍ, VENTUS myteam myfaber mystock mycash NAŠE ŘEŠENÍ, HLAVNÍ PŘÍNOSY KTERÁ VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT VENTUS Efektivnější řízení procesů a služeb V myfaber získáváte řešení, které je postaveno na 15 letech zkušeností s řízením zaměstnanců, zdrojů,

Více

myacademy Efektivní vzdělávání uživatelů softwaru KNOWLEDGE BASE SUPPORT

myacademy Efektivní vzdělávání uživatelů softwaru KNOWLEDGE BASE SUPPORT myacademy KNOWLEDGE BASE SUPPORT Efektivní vzdělávání uživatelů softwaru KOMPLEXNÍ SLUŽBA ŠKOLENÍ PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽÍVÁNÍ MOŽNOSTÍ A FUNKCÍ DODANÝCH SPOLEČNOSTÍ KVADOS, EFEKTIVNÍ ZAŠKOLOVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ

Více

myfaber Service Desk a Workforce SERVICE MANAGEMENT HLAVNÍ PŘÍNOSY REFERENCE NAŠE ŘEŠENÍ, VENTUS myteam myfaber mystock

myfaber Service Desk a Workforce SERVICE MANAGEMENT HLAVNÍ PŘÍNOSY REFERENCE NAŠE ŘEŠENÍ, VENTUS myteam myfaber mystock NAŠE ŘEŠENÍ, HLAVNÍ PŘÍNOSY KTERÁ VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT VENTUS Efektivnější řízení procesů a služeb V myfaber získáváte řešení, které je postaveno na 15 letech zkušeností s řízením zaměstnanců, zdrojů,

Více

VENTUS. Podnikový systém projektovaný na míru ERP SOFTWARE

VENTUS. Podnikový systém projektovaný na míru ERP SOFTWARE VENTUS ERP SOFTWARE Podnikový systém projektovaný na míru ERP SYSTÉM PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROCESŮ STŘEDNÍCH A VELKÝCH SPOLEČNOSTÍ, SE SPECIALIZACÍ NA VELKOOBCHOD, MALOOBCHOD A LOGISTIKU VE SKLADECH, ORIENTOVANÝ

Více

Prostředí pro spolehlivý a bezpečný provoz aplikací

Prostředí pro spolehlivý a bezpečný provoz aplikací mydatacenter PRIVATE CLOUD SOLUTION Prostředí pro spolehlivý a bezpečný provoz aplikací ŘEŠENÍ PRO SPOLEHLIVÝ A BEZPEČNÝ PROVOZ FIREMNÍCH APLIKACÍ, SPRÁVU DAT A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ, S GARANTOVANOU VYSOKOU

Více

VENTUS. Podnikový systém projektovaný na míru ERP SOFTWARE

VENTUS. Podnikový systém projektovaný na míru ERP SOFTWARE VENTUS ERP SOFTWARE Podnikový systém projektovaný na míru ERP SYSTÉM PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROCESŮ STŘEDNÍCH A VELKÝCH SPOLEČNOSTÍ, SE SPECIALIZACÍ NA VELKOOBCHOD, MALOOBCHOD A LOGISTIKU VE SKLADECH, ORIENTOVANÝ

Více

ARBES ECM MODERNÍ SYSTÉM. určený k digitalizaci, tvorbě, správě, sdílení a archivaci dokumentů a obsahu. www.arbes.com

ARBES ECM MODERNÍ SYSTÉM. určený k digitalizaci, tvorbě, správě, sdílení a archivaci dokumentů a obsahu. www.arbes.com ARBES ECM MODERNÍ SYSTÉM určený k digitalizaci, tvorbě, správě, sdílení a archivaci dokumentů a obsahu. www.arbes.com ARBES ECM ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT Poskytujeme služby v oblasti zavádění a rozvoje

Více

Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost?

Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost? 2008 aplis.cz, a.s. All rights reserved. 6.11.2007 Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost? Ing. Jiří Bříza, CSc. 9.4.2008 str. 2 Informace pro úřad Informace a jejich zhmotnění

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

Péče o dokumenty v nových podmínkách

Péče o dokumenty v nových podmínkách Péče o dokumenty v nových podmínkách Ing. Jaroslav Lubas aplis.cz, a.s. Ing. Michal Vackář, T-Systems Czech Republic a.s. 14.4.2010 2010 aplis.cz, a.s. All rights reserved. str. 2 založena v 1995, akciová

Více

Tomáš Chytil 27. Května 2014 Svatá Kateřina. AutoCont řešení s využitím MS platformy

Tomáš Chytil 27. Května 2014 Svatá Kateřina. AutoCont řešení s využitím MS platformy Tomáš Chytil 27. Května 2014 Svatá Kateřina AutoCont řešení s využitím MS platformy Přehled o úkolech, projektech Splnění požadavků ISO auditu Softwarová řešení Jednoduchost administrativních úkonů Elektronizace

Více

Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů

Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů Václav Bahník, ECM Solution Consultant 2014 IBM Corporation Nestrukturovaná data Strukturovaná Nestrukturovaná 2 Document Management System Vyhledávání Sdílení

Více

Pomáháme firmám organizovat dokumenty, automatizovat procesy a spolupracovat v týmech Vyvíjíme vlastní produkty i řešení na míru Specializujeme se na

Pomáháme firmám organizovat dokumenty, automatizovat procesy a spolupracovat v týmech Vyvíjíme vlastní produkty i řešení na míru Specializujeme se na Pomáháme firmám organizovat dokumenty, automatizovat procesy a spolupracovat v týmech Vyvíjíme vlastní produkty i řešení na míru Specializujeme se na Microsoft SharePoint, Windows Azure a Office 365 Jak

Více

egovernment ready úřad

egovernment ready úřad egovernment ready úřad Ing. Václav Koudele Strategy architect Tel.: +420 602 191 122 Vaclav.koudele@microsoft.com Ing. Zdeněk Dutý Ředitel pro egovernment Tel.: +420 910 972 131 zdenek.duty@autocont.cz

Více

Důvěryhodná dlouhodobá a garantovaná archivace (požadavky z pohledu legislativy).

Důvěryhodná dlouhodobá a garantovaná archivace (požadavky z pohledu legislativy). Důvěryhodná dlouhodobá a garantovaná archivace (požadavky z pohledu legislativy). Ján Ilavský, Solutions Architect Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Vznik Atos Roční tržby ve výši 8,7 miliard za 2011

Více

Více dynamiky vašim procesům

Více dynamiky vašim procesům for AX Firemní řešení ELO pro Microsoft Axapta pro Microsoft Dynamics AX (Axapta) (BLP) umožňuje výkonné propojení firemních řešení Microsoft Dynamics s platformou ELO Enterprise Content Management (ECM).

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka školení a SW modulu pro e-learning dodávka Datum

Více

RETAIL PROCESS TRACKER VIZUALIZACE OBCHODNÍCH PROCESŮ VAŠEHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

RETAIL PROCESS TRACKER VIZUALIZACE OBCHODNÍCH PROCESŮ VAŠEHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Váš IT partner pro retail, logistiku a distribuci RETAIL PROCESS TRACKER VIZUALIZACE OBCHODNÍCH PROCESŮ VAŠEHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Miroslav Krupa 1.10.2009 IT pro U&SLUNO a.s. l SADOVÁ 28 l 702 00 OSTRAVA

Více

I. ÚVODNÍ SLOVO STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE

I. ÚVODNÍ SLOVO STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 I. 4 Úvodní slovo statutárního ředitele II. 6 Profil společnosti III. 11 Podnikání společnosti v roce 2014 IV. 13 Orgány společnosti V. 16 Vedení společnosti VI. 18 Organizační struktura

Více

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení)

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Informační systém pro střední a větší společnosti

Informační systém pro střední a větší společnosti Informační systém pro střední a větší společnosti podnikový informační systém (ERP) Profi l společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na realizaci veřejné zakázky

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SOUPIS DOPROVODNÝCH BEZPLATNÝCH SLUŽEB. 1. Pravidla poskytování doprovodných bezplatných služeb

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SOUPIS DOPROVODNÝCH BEZPLATNÝCH SLUŽEB. 1. Pravidla poskytování doprovodných bezplatných služeb PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SOUPIS DOPROVODNÝCH BEZPLATNÝCH SLUŽEB 1. Pravidla poskytování doprovodných bezplatných služeb Smluvní strany se dohodly, že Objednatel, jakož i kterýkoli z Pověřujících zadavatelů,

Více

SW podpora projektového řízení

SW podpora projektového řízení Browser MS-Project SW podpora projektového řízení Společnost appcore s.r.o. nabízí služby v oblastech systémové integrace, softwarové integrace a řízení organizace. Veškeré služby naší společnosti jsou

Více

Vítáme Vás na 20. uživatelské konferenci firmy ORTEX

Vítáme Vás na 20. uživatelské konferenci firmy ORTEX Vítáme Vás na 20. uživatelské konferenci firmy ORTEX Mgr. Pavel Hemelík, generální ředitel 1 Co dnes trh hodnotí? Reference Kvalifikovaní odborníci Neustálá inovace, vize Nestačí říkat, že něco děláte,

Více

Poskytujeme komplexní IT řešení

Poskytujeme komplexní IT řešení Poskytujeme komplexní IT řešení Představení společnosti O nás Produkty a služby Naši partneři Reference Klademe důraz na kvalitu a bezpečnost ISO certifikace Management IT služeb Bezpečnost informací Řízení

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Kentico CMS. Hledáte rychlý, snadný a efektivní způsob jak si vytvořit firemní web? Dál už hledat nemusíte. Snadné použití pro marketéry

Kentico CMS. Hledáte rychlý, snadný a efektivní způsob jak si vytvořit firemní web? Dál už hledat nemusíte. Snadné použití pro marketéry Hledáte rychlý, snadný a efektivní způsob jak si vytvořit firemní web? Dál už hledat nemusíte. Snadné použití pro marketéry Kvalitní a nepřetržitá globální podpora Flexibilní nástroj pro vývojáře Kentico

Více

ECM. Jaroslava Klegová

ECM. Jaroslava Klegová ECM Jaroslava Klegová Obsah přednášky Definice Historie Produkty Komponenty Implementace a rizika Trendy Co pro vás znamená ECM? Co znamená ECM pro mne? Enterprise Content Management = Správa podnikového

Více

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě www.eset.cz Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení,

Více

Případová studie O2 SVĚT. Microsoft Azure zefektivňuje řízení prodejní sítě v O2 Slovakia

Případová studie O2 SVĚT. Microsoft Azure zefektivňuje řízení prodejní sítě v O2 Slovakia Případová studie O2 SVĚT Microsoft Azure zefektivňuje řízení prodejní sítě v O2 Slovakia O2 SVĚT Spuštění portálu O2 Svět je pro nás novým začátkem ve způsobu spravování a publikování informací pro prodejní

Více

Řízení životního cyklu Zachování vašeho zaskladňovacího a vyskladňovacího systému Kardax Remstar na vrcholu jeho výkonnostních možností

Řízení životního cyklu Zachování vašeho zaskladňovacího a vyskladňovacího systému Kardax Remstar na vrcholu jeho výkonnostních možností Essential Plus Extra Řízení životního cyklu Zachování vašeho zaskladňovacího a vyskladňovacího systému Kardax Remstar na vrcholu jeho výkonnostních možností Servis Kardex Remstar: Zajištění dlouhodobě

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k podání nabídky do výběrového řízení na dodávku vzdělávacích kurzů pro společnost JELÍNEK výroba nábytku s.r.o. 1. Identifikace projektu Název projektu: Vzděláváním k dovednosti Registrační

Více

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Juraj Žoldák Vítkovice IT Solutions, Michal Osif Microsoft Services 2.4.2012 ISSS Hradec Králové http://itsolutions.vitkovice.cz Cíle a stav IT systémů ve veřejné

Více

Cloud projekt v praxi Zkušenosti a rizika s nasazením řešení v Cloudu

Cloud projekt v praxi Zkušenosti a rizika s nasazením řešení v Cloudu smooth business flow Cloud projekt v praxi Zkušenosti a rizika s nasazením řešení v Cloudu con4pas, a.s. Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz

Více

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Přehled Země: Česká republika Odvětví: Automobilový průmysl Profil zákazníka: ŠKODA AUTO je společnost s více než stoletou tradicí výroby automobilů působící na více než

Více

Operační a finanční výhody implementace Mobile Workforce Managementu

Operační a finanční výhody implementace Mobile Workforce Managementu KVADOS, a.s. Petr Gregor Obchodní ředitel Operační a finanční výhody implementace Mobile Workforce Managementu 27. března 2012 KVADOS, a.s. 20 let působnosti na trhu Výrobce software a systémový integrátor

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

ELO for SAP. Na nejvyšší úrovni. Komplexní správa obsahu s ELO a SAP. Komplexní správa obsahu s ELO a SAP

ELO for SAP. Na nejvyšší úrovni. Komplexní správa obsahu s ELO a SAP. Komplexní správa obsahu s ELO a SAP Na nejvyšší úrovni Certifikované ECM zcela propojuje funkcionalitu SAP a pomocí SAP Archivelink. Plně integrované do světa podnikových řešení SAP, poskytuje vhodné řešení pro optimalizaci procesů založených

Více

Seminář Snadná správa obsahu (dokumentů) www.lepsi-reseni.cz

Seminář Snadná správa obsahu (dokumentů) www.lepsi-reseni.cz Seminář Snadná správa obsahu (dokumentů) 22. 5. 2014, 10.00 12.00 Palác Žofín Janne Romppanen, Marek Dědič, Tomáš Kessler, David Páter, Jan Sedláček M-Files / Asociace za lepší ICT řešení / Glatzová &

Více

INFORMAČNÍ STRATEGIE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ZHOTOVITEL: TECHNISERV IT, spol. s r. o.

INFORMAČNÍ STRATEGIE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ZHOTOVITEL: TECHNISERV IT, spol. s r. o. ZHOTOVITEL: TECHNISERV IT, spol. s r. o. Luděk Telecký, Ředitel TECHNISERV IT, spol. s r. o. - OBSAH PREZENTACE PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI FILOZOFIE STRATEGIE ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KAMENY GLOBÁLNÍ POHLED NA INFORMAČNÍ

Více

Technica Solutions. Půjčovna nářadí. Úvodní studie pro Q&X Trading

Technica Solutions. Půjčovna nářadí. Úvodní studie pro Q&X Trading Technica Solutions Úvodní studie pro Q&X Trading Verze dokumentu Datum Autor Popis změn 0.8 24.11. Michal Kvasničák Doplnění harmonogramů 0.7 23.11. Tomáš Klinský Doplnění kapitoly Roadmapa 0.2 9.11. Petr

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Outlook 2010. David Procházka. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4154. publikaci

Outlook 2010. David Procházka. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4154. publikaci Outlook 2010 David Procházka Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4154. publikaci Odpovědný redaktor Zuzana Malečková Sazba Tomáš Brejcha Počet stran 168 První vydání, Praha 2010

Více

Nasazení CA Role & Compliance Manager

Nasazení CA Role & Compliance Manager Nasazení CA Role & Compliance Manager Michal Opatřil Junior Solution Architect Agenda Popis typické situace v rozsáhlých organizacích Řešení Identity Lifecycle Management Úrovně vyspělosti integrace ILM

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky 1.1.1. Obecné požadavky na systém Požadovaný informační systém musí být schopen realizovat plánované i ad hoc

Více

KIP 7170. 3,3 stránky A0 za minutu. výkonná černobílá velkoformátová tiskárna navržena pro CAD aplikace vynikající produktivita a všestrannost

KIP 7170. 3,3 stránky A0 za minutu. výkonná černobílá velkoformátová tiskárna navržena pro CAD aplikace vynikající produktivita a všestrannost KIP 7170 3,3 stránky A0 za minutu výkonná černobílá velkoformátová tiskárna navržena pro CAD aplikace vynikající produktivita a všestrannost KIP 7170 černobílý velkoformátový tiskový systém Multifunkční,

Více

Kybernetická bezpečnost Zákonná povinnost nebo existenční nutnost?

Kybernetická bezpečnost Zákonná povinnost nebo existenční nutnost? Kybernetická bezpečnost Zákonná povinnost nebo existenční nutnost? Ing. Jan Dienstbier 22. 3. 2016 Proč kybernetická bezpečnost? zajištění bezpečnosti informací v informačních systémech a dostupnosti a

Více

Shoda s GDPR do 4-6 měsíců! Sen či utopie?

Shoda s GDPR do 4-6 měsíců! Sen či utopie? Shoda s GDPR do 4-6 měsíců! Sen či utopie? Tomáš Veselý 14. 9. 2017 Praha Od cíle jste jen 8 kroků Základní audit řízení IT Datová inventura Audit zabezpečení Technická Organizační Smluvní Schválení Realizace

Více

Efektivita (nejen) veřejné správy

Efektivita (nejen) veřejné správy Efektivita (nejen) veřejné správy 09/04/2014 Jan Růžička Managed services Výchozí stav Neefektivní využívání pracovní doby Důvody: Nejednotnost příchozích kanálů pro práci (email, interní systémy, mobil,

Více

Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003

Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Zaměstnanecký portál Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 v divizi Customer Service společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Přehled Země: Česká

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem

MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem VYHLAŠUJE v souladu s 6 zákona č. 137/2006 Sb., a Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu schválených

Více

E.C.S. řada 900 - nová generace obrat o 360 ( Systém vyvinut ve Florencii v r.2009 )

E.C.S. řada 900 - nová generace obrat o 360 ( Systém vyvinut ve Florencii v r.2009 ) E.C.S. řada 900 - nová generace obrat o 360 ( Systém vyvinut ve Florencii v r.2009 ) Filozofie vývoje nové řady E.C.S. CNC klade důraz především na vyspělou technologii a nadčasový vzhled. Vývoji nového

Více

Biznis a datový slovník pro VÚB

Biznis a datový slovník pro VÚB Případová studie Biznis a datový slovník pro VÚB VÚB pomocí technológie Microsoft SharePoint zefektivňuje vnitrobankovní komunikaci VÚB pomocí technológie Microsoft SharePoint zefektivňuje vnitrobankovní

Více

Komputerizace problémových domén

Komputerizace problémových domén Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 03 1/19 Komputerizace problémových domén Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních

Více

Automatizace a elektronické zpracování faktur

Automatizace a elektronické zpracování faktur Automatizace a elektronické zpracování faktur Pokračování série workshopů Bezpapírové organizace 2010 Exact Agenda Představení firem Exact a PosAm Proč uvažovat o automatizaci a elektronickém zpracování

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

Využití principů Case Managementu v agendách státní správy

Využití principů Case Managementu v agendách státní správy Využití principů Case Managementu v agendách státní správy Lukáš Vacek, ATOS ISSS 2016 Hradec Králové Case Management? Definice Case Management je strategie pro organizování a koordinaci poskytovaných

Více

MYBIZ - Řešení pro zpřístupnění dat ze stávajících aplikací na mobilních zařízeních (Mobilize your business!) Požadavky zákazníka.

MYBIZ - Řešení pro zpřístupnění dat ze stávajících aplikací na mobilních zařízeních (Mobilize your business!) Požadavky zákazníka. MYBIZ - Řešení pro zpřístupnění dat ze stávajících aplikací na mobilních zařízeních (Mobilize your business!) IT SYSTEMS a.s. Mnoho společností má implementovány aplikace, které byly vyvíjeny (případně

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz INFORMAČNÍ SYSTÉMY 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz PŘEDNÁŠEJÍCÍ Jiří Mráz Production Coordinator UNICORN jiri.mraz@unicorn.cz AGENDA Informační a komunikační technologie (ICT) podniku Informační systémy Zakázkový

Více

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb S2_P1_Katalog služeb 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE SLUŽEB... 3 3 SPECIFIKACE SLUŽEB... 6 3.1 SLUŽBA PS01_PROVOZ A SPRÁVA... 6 3.2 SLUŽBA PS02_ZÁLOHA A OBNOVA...

Více

Optimalizujte svoje souřadnicové měřicí stroje. Kompletní retrofit balíček. Rychlost a výkonnost

Optimalizujte svoje souřadnicové měřicí stroje. Kompletní retrofit balíček. Rychlost a výkonnost Optimalizujte svůj souřadnicový měřicí stroj pomocí retrofit balíčku společnosti Renishaw Optimalizujte svoje souřadnicové měřicí stroje Omlaďte své staré souřadnicové měřicí stroje pomocí některého z

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy ICT v

Více

Microsoft Dynamics CRM on-line + Office 365 a jejich využití (nejen) na vysokých školách

Microsoft Dynamics CRM on-line + Office 365 a jejich využití (nejen) na vysokých školách Microsoft Dynamics CRM on-line + Office 365 a jejich využití (nejen) na vysokých školách Zdeněk Otáhal a Boris Bělousov Account manager Ředitel společnosti Dynamica, a.s. Dnes jsou všichni on-line, vždy

Více

Řízení nákladů v recesi

Řízení nákladů v recesi Řízení nákladů v recesi Informační technologie Fórum českého stavebnictví 3.3. 2010 Ing. Jaroslav Procházka generálníředitel Infinity a.s. 1. nabízíme produkty a služby v oblasti komplexních ICT řešení,

Více

10 DŮVODŮ PROČ KONICA MINOLTA NAŠÍM CÍLEM JE POMÁHAT VAŠEMU PODNIKÁNÍ. KLADEME DŮRAZ NA SPOLEHLIVOST, EFEKTIVITU, BEZPEČNOST A EKOLOGII.

10 DŮVODŮ PROČ KONICA MINOLTA NAŠÍM CÍLEM JE POMÁHAT VAŠEMU PODNIKÁNÍ. KLADEME DŮRAZ NA SPOLEHLIVOST, EFEKTIVITU, BEZPEČNOST A EKOLOGII. PROČ KONICA MINOLTA NAŠÍM CÍLEM JE POMÁHAT VAŠEMU PODNIKÁNÍ. KLADEME DŮRAZ NA SPOLEHLIVOST, EFEKTIVITU, BEZPEČNOST A EKOLOGII. 1. JSME SOUČÁSTÍ SILNÉ MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOSTI zastoupení v 171 zemích celého

Více

ATOS Důvěryhodné úložiště pro státní správu

ATOS Důvěryhodné úložiště pro státní správu ATOS Důvěryhodné úložiště pro státní správu Michal Drábik, Jiří Rogalewicz Atos IT Solutions and Services Obsah prezentace Představení společnosti Atos Elektronické dokumenty a co s nimi? Možnosti ukládání

Více

Softwarová řešení pro intralogistické procesy

Softwarová řešení pro intralogistické procesy Software Solution Softwarová řešení pro intralogistické procesy Od flexibilních základních řešení po komplexní skladové hospodářství: JMIF, Kardex Drive, Power Pick Global Software Solution Warehouse Management

Více

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují:

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují: Popis služeb Služby Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services poskytují služby poradenství a prototypování k podpoře inovace a transformace Zákazníka

Více

Optimalizace struktury serveru

Optimalizace struktury serveru Osvědčené postupy pro snížení provozních nákladů na informační technologie (IT) Výtah Tento dokument obsahuje informace pro technické řídicí pracovníky a manažery IT. Popisuje způsoby, kterými mohou organizace

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Zadávací dokumentace zakázky. Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy. 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s.

Zadávací dokumentace zakázky. Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy. 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s. Zadávací dokumentace zakázky Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s. 1. Název zakázky Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy

Více

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium.

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím

Více

INFORMAČNÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY PRO TECHNOLOGICKÉ PROCESY (Soudobé vážicí systémy se zaměřením na zemědělskou výrobu)

INFORMAČNÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY PRO TECHNOLOGICKÉ PROCESY (Soudobé vážicí systémy se zaměřením na zemědělskou výrobu) INFORMAČNÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY PRO TECHNOLOGICKÉ PROCESY (Soudobé vážicí systémy se zaměřením na zemědělskou výrobu) Jan Havel Ing. Jan Havel, DrSc., TONAVA, a.s. Úpice Anotace: Problematika informačních

Více

Přehled kurzů, seminářů, školení

Přehled kurzů, seminářů, školení SPŠ, Hronov, Hostovského 910 NABÍDKA KURZŮ, SEMINÁŘŮ, ŠKOLENÍ: Kontakt: Sedláčková Věra tel. 491485048 e mail: sedlackova@spshronov.cz Přehled kurzů, seminářů, školení 1. ECDL Evropský průkaz počítačové

Více

Neformální skupina 1. schůzka 14. března 2016 místní Agenda 21 Národní síť Zdravých měst ČR O čem dneska bude řeč? Projekt Zdravé město Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) Místní Agenda 21 Kritéria

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA Katalog vznikl během realizace projektu CZ.1.07/1.2.00/27.0024 Tvorba pilotních vzdělávacích koncepcí v sedmi obcích, podporujících rovný

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Konference Standardizace agend přenesené působnosti a měření jejich výkonnosti

Konference Standardizace agend přenesené působnosti a měření jejich výkonnosti STANDARDIZACE AGEND S PODPOROU NÁSTROJŮ ATTIS Konference Standardizace agend přenesené působnosti a měření jejich výkonnosti Česká společnost pro systémovou integraci 4. prosince 2015, VŠE v Praze Představení

Více