BI-TIS TVORBA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BI-TIS TVORBA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ"

Transkript

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BI-TIS TVORBA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Přednáška č. 1 Ing. Pavel Náplava Katedra softwarového inženýrství, ČVUT FIT, Centrum znalostního managementu, ČVUT FEL, K13393

2 Agenda O čem je tento předmět Harmonogram přednášek a cvičení Hodnocení předmětu Doporučená literatura Informace, informační management Úvod do problematiky informačních systémů Pohled na informační systém z pohledu zákazníka BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 2

3 Osoby a zdroje Přednášející Ing. Pavel Náplava Cvičící Ing. Pavel Náplava Ing. Jan Kočí (mimo KOS) Hlavní zdroj informací k předmětu školní výukový server, pro plný přístup nutné přihlášení. BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 3

4 Profil vyučujícího Ing. Pavel Náplava Centrum znalostního managementu, ČVUT FEL Zájmové oblasti: Informační systémy, informační management, procesní řízení, projektové řízení, performance management, cloudová řešení Tel.: BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 4

5 Centrum znalostního managementu INS PIS TIS Výuka ISP CPM Projekty Spolupráce Laboratoř interoperability UTEC BI-TIS - Přednáška č.1 (C) Ing. Pavel Náplava 5

6 Informace Centra znalostního managementu BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 6

7 Zapomeňte na formální vzdělání Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání. (MARK TWAIN) Příliš mnoho času v akademické sféře může škodit. Nejzásadnější omyly: Čím delší dokument, tím významnější. Abyste splnili úkol, je třeba napsat určitý počet stran. Formát je stejně důležitý jako obsah. Vynikajících kandidátů je více než premiantů s červeným diplomem. (RESTART; J. Fried, D. H. Hansson) BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 7

8 O čem není tento předmět? Převzato z BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 8

9 O čem není tento předmět! NEBUDEME PROGRAMOVAT ANI PRAKTICKY REALIZOVAT INFORMAČNÍ SYSTÉM!!! PODOBÁ SE PŘEDMĚTU SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ, ALE NENÍ STEJNÝ!!! BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 9

10 O čem je tento předmět? Převzato z BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 10

11 O čem je tento předmět! ÚSPĚŠNÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM NENÍ PROGRAM, ALE VŠE, CO JE NUTNÉ K JEHO NAPSÁNÍ, NASAZENÍ A POUŽÍVÁNÍ! CÍLEM PŘEDMĚTU JE ZÍSKAT REÁLNÝ POHLED NA PROBLEMATIKU! BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 11

12 Proč zrovna toto? BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 12

13 Není to zbytečné? NENÍ! Protože: Budeme mít komplexní přehled o problematice. Budeme schopni formulovat co chceme. Budeme schopni komunikovat s běžnými nebo specializovanými uživateli. Nakoukneme do světa odborníků, kteří jsou na trhu nejžádanější. Budeme mít možnost se setkat s těmito odborníky a čerpat jejich zkušenosti a znalosti. BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 13

14 Z čeho vycházíme? BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 14

15 Požadavky trhu na absolventy Zdroj: Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR, Společný projekt ČSSI, SPIS, CACIO ve spolupráci s FIS VŠE Praha. BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 15

16 Harmonogram přednášek 1. Úvod do problematiky informačních systémů 2. Projekt, Implementace informačních systémů, metodologie 3. Projektové řízení v praxi 4. Procesní řízení, procesní pohled a popis chování 5. Praktické využití procesního řízení, BPM 6. Základní rozdělení informačních systémů 7. Komplexní informační systémy typu ERP 8. Informační systémy pro výrobní společnosti 9. Správa a údržba informačních systémů 10.Informační systém pro správu zákazníků CRM 11.Informační systémy pro státní správu 12.Smluvní otázky informačních systémů, státní správa 13.Rezerva? Poznámka: Harmonogram může být operativně změněn podle možností externích přednášejících!!! BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 16

17 Harmonogram cvičení 1. Úvod do cvičení, používané postupy a metody 2. Vzorová úloha, týmy, zadání práce 3. Volné konzultace TEST 4. Volné konzultace TEST 5. Volné konzultace TEST 6. Závěrečná prezentace projektu 7. Rezerva Cvičení jsou povinná! Cvičící může na základě průběžné práce provést změnu harmonogramu! BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 17

18 Hodnocení cvičení Připravenost na cvičení Průběžné testy z přednášek Projekt Analýza problému Návrh řešení Projekt implementace Hodnocení Písemná zpráva Prezentace Průběžná práce Týmová práce BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 18

19 HODNOCENÍ CVIČENÍ Kritérium Body Termíny, průběžná práce 15 Výsledná studie 25 Prezentace 15 Týmová práce* 5 Průběžné testy 15 Extra body za účast na přednáškách 6 Maximální počet bodů (není prostý součet ) 75 * Uděluje projektový vedoucí týmu. K dispozici má 5 bodů za každého člena. Podle práce členů může dát vybranému členu týmu i více než 5 bodů. Tyto body, ale dává na úkor jiného člena týmu. BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 19

20 Celkové hodnocení předmětu Zápočet Vypracování projektu Odevzdání nejpozději v 1. týdnu zkouškového období Za cvičení lze získat až 75 bodů Minimální počet bodů pro zisk zápočtu: 40 bodů Zkouška Zkouškový test: 25 bodů (minimálně 10 bodů) Ústní zkouška jen v případě nejasností Celkové hodnocení: < 50 Bodů: nedostatečně (F) bodů: dostatečně (E) bodů: uspokojivě (D) bodů: dobře (C) bodů: velmi dobře (B) : výborně (A) BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 20

21 Získání zkoušky ze cvičení Extra bonusové body: Až 6 bodů za docházku na přednášky externistů. Body z testů na cvičení: Až 15 bodů. Minimálně 15 bodů z výše uvedených aktivit. Výsledná známka: > 70 bodů výborně (A) bodů velmi dobře (B) Nutno získat do konce 14. výukového týdne. BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 21

22 LITERATURA P. Sodomka, H. Klčová: Informační systémy v podnikové praxi, 2. aktualizované a rozšířené vydání, Computer Press, 2010 L. Gála, J. Pour, Z. Šedivá: Podniková informatika, 2., přepracované a aktualizované vydání, GRADA, 2009 J. Král (1998): Informační systémy, Science, ISBN: A. Buchalcevová: Metodiky vývoje a údržby informačních systémů, GRADA, 2005 J. Basl (2002): Podnikové informační systémy, GRADA, ISBN: I. Vrana, K. Richta (2005): Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů, GRADA, ISBN: J. Dohnal (2002): Řízení vztahů se zákazníkem, GRADA, ISBN: O. Novotný, J. Pour, D. Slánský : Business Intelligence, GRADA, 2005 J. Basl, J., Blažek, R.: Podnikové informační systémy. Podnik v informační společnosti. 2. vydání, Praha, grada Publishing, 2008 Rosenau, M., D.: Řízení projektů, Computer Press, 2007 Dvořák, D.: Řízení projektů. nejlepší praktiky s ukázkami v Microsoft Office, Computer Press, 2008 Svozilová, A.: Projektový management, GRADA, 2007 Schwalbe, K.: Řízení projektů v IT, Computer Press, 2007 Business World, Computerworld, e-biz, ITSystems, další zdroje (Internet, časopisy)... BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 22

23 Informace jako základ informačního systému Co je to vlastně informace? Příklady z praxe: Data Úkoly Poznámky Účetní evidence Evidence skladu Evidence zákazníků Evidence dodavatelů... BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 23

24 Definice informace Informace, lat. zpráva, popř. její obsah, smysl. V kybernetice a vědách příbuzných poučení o něčem, sloužící k vzájemnému styku živých a neživých systémů přírody. Je zde chápána v obecném matematickém smyslu. [Příruční slovník naučný, Praha: Academia,1964] Informace je název pro obsah toho, co si vyměníme s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním" [Wiener, Norbert. Kybernetika a společnost. Praha: Academia, 1963]. BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 24

25 Formy informace Podle charakteru: Vizuální Zvuková Čichová Chuťová Podle způsobu zpracování a uložení: Písemná Elektronická... BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 25

26 Způsoby zachycení informací Logické uspořádání myšlenek a souvislostí Možnosti: Ad-hoc poznámky Seznam Hierarchická struktura Myšlenková mapy cs.wikipedia.org/wiki/myšlenková_mapa Jiné BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 26

27 Informační management Schopnost rozlišit význam a přínos dat Data = něco, co se dá získat například měřením, pozorováním atd.(symboly). Informace = data kterým přisuzujeme význam na základě zkušeností, vědomostí atd. (kdo? co? kde? kdy?). Znalosti = odvozeny z informací pomocí posloupnosti formálních pravidel (jak?). Best practice, zkušenost, moudrost Základ informačního procesu. BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 27

28 Informační proces z pohledu toku informací Data Informace Znalost Rozhodnutí Realizace Zisk BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 28

29 Informační proces z pohledu zpracování informací Zisk Aktualizace Zpracování Vyhledávání Ukládání Distribuce BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 29

30 Jak to může fungovat v praxi? Jediná důležitá informace v organizaci podniku, je vědět, kdo o čem ví. Každý může učinit rozhodnutí, má-li k tomu dostatek podkladů. V úředním styku se informace zamlžují směrem vzhůru. Fakta sama jsou nedůležitá, důležité je, jak je dokážeme pojmenovat. (Zdroj: Murphyho zákony) BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 30

31 Informační systém (IS) Systém sběru, uchování, analýzy a prezentace dat, který poskytuje informace různým uživatelům. Může/nemusí být podporován počítačem. Soubor technicko-organizačních opatření. BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 31

32 Pozice IS ve firmě Informační systém je nástroj Podpora postupů Znalí uživatelé Správné nastavení Definice práv a povinností Kontrola činností Postup nápravy Motivace používání systému BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 32

33 Co informační systém nevyřeší Nelze spoléhat na to, že informační systém za nás sám vyřeší všechny problémy: Špatné řízení společnosti Špatné fungování společnosti Chybný podnikatelský záměr Mezilidské vztahy Nedostatečné kvality zaměstnanců Výrazné snížení nákladů BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 33

34 Přínosy informačního systému Centralizace zpracování informací. Zjednodušení evidence. Optimalizace práce. Zvýšení efektivity práce. Snížení nákladů. Rychlost získávání informací. Objem a kvalita získávaných informací. BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 34

35 Požadavky Životní cyklus informačního systému Analýza Realizace Podpora BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 35

36 Náklady na implementaci Zavedení informačního systému znamená: Přípravu na analýzu a zavedení. Shromáždění potřebných podkladů. Zvážení potřeb a požadavků. Revize firemních postupů. Výběr řešení. Vyhrazení lidských kapacit. Vyhrazení finančních prostředků. Seznámení zaměstnanců. BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 36

37 Doplňující literatura Tony Buzan, Barry Buzan; Myšlenkové mapy, Computer Press, 2011 Jan Vymětal, Anna Diačiková, Miriam Váchová; Informační a znalostní management v praxi, 2006, Lexis Ivana Tichá; Učící se organizace, 2005, Management Press Vladimír Bureš; Znalostní management a proces jeho zavádění, 2007, Grada Leo Vodáček, Antonín Rosický; Informační management, 1997, Management Press Chris Collison, Geoff Parcel; Knowledge management, 2005, Computer Press BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 37

38 Závěr Základem pro nasazení informačního systému je znalost potřeb a požadavků Je třeba vědět co má a co nemá smysl v systému evidovat Smyslem informačního systému je pomáhat Systém sám o sobě nic nevyřeší Musí existovat pravidla a politiky používání informačního systém Informační systém zapadá do firemních postupů Systém se vybírá v první řadě ne dle ceny a známostí, ale podle potřeb a využitelnosti BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 38

39 Dotazy Nejasnosti Připomínky Náměty Upřesnění BI-TIS - Přednáška č.1 Ing. Pavel Náplava 39

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU Radim Dolák 1, Martin Miškus 2 1 Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná Email:dolak@opf.slu.cz 2 Slezská univerzita,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

4. Inovace předmětů skupiny podnikové informatiky

4. Inovace předmětů skupiny podnikové informatiky 4. Inovace předmětů skupiny podnikové informatiky Do skupiny Podniková informatika byly zařazeny následující předměty: Poř.č. Předmět Název Sem. Kredit Záp. Zk. Garant Stupeň im ai 1 AITE Aplikované informační

Více

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Strana : 2 Obsah: Obsah:... 3 1. Úvod... 4 2. Kurzy na českých vysokých školách, zaměřené na inovace... 6 5.1. Přehled kurzů... 6 2.1.1. Ekonomická fakulta VŠB-TU

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 JAROSLAV PROCHÁZKA JAROSLAV ŽÁČEK ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST TVORBA DISTANČNÍCH VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ PRO CELOŽIVOTNÍ

Více

Žádost o změnu akreditace studijního oboru Podnikové informační systémy

Žádost o změnu akreditace studijního oboru Podnikové informační systémy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Žádost o změnu akreditace studijního oboru Podnikové informační systémy akreditovaného v rámci studijního programu Aplikovaná informatika

Více

OBSAH Průvodce září prosinec 2011

OBSAH Průvodce září prosinec 2011 2 OBSAH Průvodce září prosinec 2011 KVALITA 5 MANAŽER KVALITY (EOQ) 5 ZDOKONALOVACÍ KURZ PRO TECHNIKY A KONTROLORY KVALITY 5 ŠKOLENÍ MISTRŮ 6 PŘÍPRAVA AUDITORŮ QMS (EOQ) 7 ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE AUDITORŮ

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je vytvoření projektu implementace projektového řízení

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Podnikové informační systémy Podnik v informační společnosti 3., aktualizované a doplněné vydání Josef Basl Roman Blažíček Věnováno manželkám Janě a Jitce Ukázka knihy

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING)

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) Obsah ANALÝZA A NÁVRH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 4 ANALÝZA DAT V EKONOMII... 5 APLIKACE PODNIKOVÉ INFORMATIKY...

Více

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE Jednou z klíčových úloh systémové integrace je efektivní řízení fungování IT v podniku. V konečném důsledku se jedná o poměrně složitý proces, do kterého

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S E-LEARNINGEM

MANUÁL PRO PRÁCI S E-LEARNINGEM MANUÁL PRO PRÁCI S E-LEARNINGEM v rámci projektu Dynamizace dalšího vzdělávání v cestovním ruchu, hotelnictví a gastronomii 4IT (I Take - I Teach - I Touch - I Test), registrační číslo: CZ.1.07/3.2.04/05.0057

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training)

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training) Projekt: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Husova 11, Plzeň 306 14 Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství Číslo projektu:td010228

Více

Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů PDQM

Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů PDQM Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů obecná nabídka společnosti PDQM 2013 2013 PDQM, s.r.o, All rights reserved. Nabídku předkládá PDQM, s.r.o. IČO: 278 70 588 DIČ: CZ27870588 (plátce

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI CIO. a podpora byznysu. s případovými studiemi CIO v ČR a SR. Jan Dohnal, Oldřich Příklenk

MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI CIO. a podpora byznysu. s případovými studiemi CIO v ČR a SR. Jan Dohnal, Oldřich Příklenk MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI CIO a podpora byznysu s případovými studiemi CIO v ČR a SR Jan Dohnal, Oldřich Příklenk Jan Dohnal, Oldřich Příklenk CIO a podpora byznysu s případovými studiemi CIO

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více