Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž. Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž. Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

2 Výroční zpráva byla zpracována podle 7 odstavec 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 15/2005Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a v souladu se zákonem č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím.

3 1. Obsah Obsah 1. Obsah Základní charakteristika školy Školská rada Výuka a vzdělávání Vzdělávací nabídka Vyučované studijní obory Pracovníci školy Pedagogičtí pracovníci 2013/ Kvalifikovanost pedagogických pracovníků Nepedagogičtí pracovníci 2013/2014 do Přijímací řízení ve školním roce 2013/ Předmětové komise Výsledky výchovy a vzdělávání Přehled prospěchu za 1. pololetí Přehled prospěchu za 2. pololetí Průměrný prospěch 2. pololetí Absence 1. pololetí Absence 2. pololetí Průměrná absence 1. pololetí Průměrná absence 2. pololetí Podmíněné vyloučení a vyloučení ze studia Snížený stupeň z chování Závažné výchovné problémy Absence žáků Výchovná opatření Maturitní zkoušky ve školním roce 2013/ Obhajoba ročníkových projektů Zabezpečení odborné praxe Pracoviště praxe ve školním roce 2013/ Hodnocení výsledků výchovného působení Výchovné poradenství na škole Přehled jednotlivých akcí ve školním roce 2013/ MPP MPP 2013/2014 byl zaměřen : Nespecifická prevence Spolupráce s rodiči Environmentální výchova DVPP Prezentace školy na veřejnosti Účast v soutěžích a přehlídkách Studentská odborná činnost na škole Inspekce ČŠI na škole Projekty mezinárodní spolupráce Realizace programů v rámci celoživotního vzdělávání Projekty realizované z cizích zdrojů Spolupráce školy s jinými subjekty Pohár ústředního ředitele SVS ČR Spolupráce Ministerstvem zemědělství ČR Spolupráce s klubem UNESCO Kroměříž /37 -

4 11.4 Spolupráce se SPŠ Nitra Odborné kurzy pro veřejnost Spolupráce školy s dalšími subjekty Spolupráce s rodiči Spolupráce s obcí Zpráva o hospodaření školy /37 -

5 2. Základní charakteristika školy Název školy: Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž Adresa: Koperníkova 1429, Kroměříž Škola: Střední škola Příspěvková organizace IČO: IZO ředitelství: Zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, třída Tomáše Bati 21, Zlín Ředitelka školy: Mgr. Blažena Kubíčková Datum konkurzu: 18. června 2012 Datum jmenování: 1. srpna 2012 Zástupce statutárního orgánu: MVDr. Jan Kratochvíl Bažinka Brno Datum jmenování: 1. září 1995 Jmenoval: ředitelka školy Zařazení do rejstříku škol: Pracovník pro informace: Hana Bubeníková Telefon/fax: E mail: web: Škola poskytuje úplné středoškolské vzdělání v denní formě ukončené maturitní zkouškou. - 5/37 -

6 Kapacita školy Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž (ředitelství, IZO: ) jako právnická osoba vykonává činnost: střední škola IZO: domov mládeže IZO: školní jídelna IZO: od IZO: Kapacita Stav k Procento využití Střední škola ,5 % Domov mládeže % Domov mládeže od Školní jídelna 330 jídel - - Školní jídelna od jídel - Typ Počet Počet žáků Počet žáků Přepočtený Počet žáků na školy tříd na třídu počet pedagogických přepočt.ped.prac. podle stavu pracovníků k Střední škola ,25 27,6 12,7 Typ Počet Počet žáků Přepočtený počet Počet žáků na pře- školského zařízení skupin podle pracovníků počt.ped.prac. stavu k Školní jídelna x x 4,3 x Domov mládeže ,5 20 Při škole pracuje občanské sdružení Granum. 2.1 Školská rada Ve školním roce 2013/14 pracovala školská rada dle zásad stanovených platnou legislativou ve složení zástupce zřizovatele, zástupce pedagogických pracovníků - 6/37 -

7 školy a zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků. Rada je tříčlenná; schází se na pravidelných setkáních, za školní rok 2013/2014 se sešla 8x. Školská rada byla pravidelně informována o akcích školy, pedagogickém procesu a hospodaření školy. 3. Výuka a vzdělávání 3.1 Vzdělávací nabídka Vyučované studijní obory Název oboru Kód oboru Délka studia Počet žáků Ukončilo MZ. Veterinářství M/01 4 roky Pracovníci školy 4.1 Pedagogičtí pracovníci 2013/2014 Součást školy Fyzických Přepočteno Škola Interní pracovníci 31 27,5 Externí pracovníci Domov mládeže Interní pracovníci 5 4,5 Externí pracovníci 0 0 Celkem 39 33,13 Roků ped. Pracovník č. Funkce, prac. zařazení Úvazek Kvalifikace praxe 1 Ředitelka 1 VŠ nad 32 2 zástupce ředitelky 1 VŠ,DPS 27 4 zástupce pro praxi, vý. poradce 1 VŠ,DPS 30 5 vedoucí vych. DM 0,5 SŠ,DPS 8,5 6 učitel VVP 1 VŠ 30 7 učitel VVP 1 VŠ 13 8 učitel OP 1 VŠ Nad 32-7/37 -

8 9 učitel VVP 1 VŠ 2 10 učitel OP 1 VŠ, DPS nad učitel VVP 1 VŠ vychovatel DM 1 SŠ, DPS nad učitel OP 0,3 VŠ 2 14 učitel OP 1 VŠ, DPS nad vychovatel DM 1 ÚSO nad učitel VVP 1 VŠ 9 18 učitel OP 1 VŠ, DPS učitel VVP 0,36 VŠ nad učitel VVP 1 VŠ 3 21 učitel VVP 1 VŠ 29 učitel VVP 1 VŠ 22 učitel VVP 1 VŠ učitel OP 0,48 VŠ, DPS nad učitel OP 0,3 VŠ učitel VVP 1 VŠ 5 26 učitel OP 0,8 VŠ, DPS vychovatel DM 1 ÚSO učitel VVP 1 VŠ učitel OP 1 VŠ, DPS učitel OP 1 VŠ, DPS vychovatel DM 1 VŠ učitel OP 1 VŠ, DPS nad učitel OP 1 VŠ DPS učitel OP 1 VŠ nad učitel VVP 1 VŠ Učitel OP 1 VŠ, DPS nad učitel VVP 1 VŠ učitel OP 0,47 VŠ, DPS nad učitel OP 0,47 VŠ 8 VVP - všeobecně vzdělávací předměty - 8/37 -

9 OP - ÚSO - DPS - odborné předměty úplné střední odborné doplňující pedagogické studium Kvalifikovanost pedagogických pracovníků V průběhu školního roku na škole vyučovali s výjimkou jednoho interního a jednoho externího pedagoga plně kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci, nebo pracovníci, kteří zahájili VŠ studium pro doplnění pedagogického vzdělání. Celkem včetně externích pracovníků nekvalifikovaní pracovníci vyučují 1,3 úvazku, tj. 3,8%. 4.2 Nepedagogičtí pracovníci 2013/2014 do Součást školy Fyzických Přepočteno Škola Interní pracovníci 6 6 Externí pracovníci 2 1,2 Domov mládeže Interní pracovníci 2 1,7 Externí pracovníci 0 0 Jídelna školy Interní pracovníci 5 4,3 Externí pracovníci 0 0 Celkem 15 13,2 Nepedagogický pracovník č. Pracovní zařazení Úvazek 1 hospodářka školy 1 SŠ 2 sekretářka 1 SŠ 3 asistentka 1 SŠ 4 technický pracovník 5 vedoucí školní jídelny 6 kuchařka, uklízečka 7 kuchařka, uklízečka 8 pomocná kuchařka, uklízečka Vzdělání 1 SOU 0,7 SŠ 1 SOU 1 SOU 1 ZŠ - 9/37 -

10 9 pomocná kuchařka, uklízečka 1 ZŠ 10 ošetřovatelka cv. zvířat 1 SZeŠ 11 skladnice, uklízečka 1 SOU 12 uklízečka 1 ZŠ 13 uklízečka 1 ZŠ 14 uklízečka 0,6 ZŠ 15 D uklízečka 0,6 ZŠ 4.3 Přijímací řízení ve školním roce 2013/14 Přijímací řízení ve školním roce 2013/2014 proběhlo podle platného zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon). Také v tomto roce byl po dohodě se zřizovatelem zaveden na všech maturitních oborech škol Zlínského kraje jednotný systém přijímacího řízení. Školy použily jednotné schéma přijímacích zkoušek založené na testech SCIO a to z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů. Přijímací zkoušky proběhly ve dvou termínech a to 22. a 23. dubna Náhradní termín byl stanoven na 6. května Celkem bylo podáno 183 přihlášek ke studiu, ke zkoušce se dostavilo 177 uchazečů. V počtu podaných přihlášek došlo meziročně k mírnému nárůstu. Přijímací řízení se z rozhodnutí ředitelky školy konalo podle prospěchu ze základní školy a to podle průměrů ze 3 posledních vysvědčení (I. a II. pololetí 8. ročníku a I. poletí 9. ročníku) a výsledků testů SCIO. V konečném hodnocení byly výsledky ze ZŠ zastoupeny z 85%, testy SCIO 15% (všeobecné studijní předpoklady 12%, český jazyk 2% a matematika 1%). Celkem bylo přijato ke studiu ve třech třídách 107 uchazečů včetně odvolání. Zápisový lístek odevzdalo 92 uchazečů, 2 uchazeči vzali zápisový lístek zpět. Celkem se odvolalo 50 uchazečů o studium, 16 uchazečům bylo vyhověno změnou rozhodnutí ředitelky školy, ostatní rozhodnutí ředitelky školy byla Odborem školství, mládeže a sportu Zlínského kraje potvrzena. Z kladně vyřízených odvolání bylo odevzdáno 16 zápisových lístků. Celkem tedy bylo platně přijato ke vzdělávání ve školním roce 2014/ žáků. - 10/37 -

11 Kód oboru Název oboru Délka studia Druh studia Počet přijatých Počet odvolání 1.termín Odevzdalo ZZ M/01 Veterinářství 4 r. denní Celkem Průměrný prospěch uchazečů z 9. třídy ZŠ 1,67 Průměrný prospěch přijatých žáků z 9. třídy ZŠ 1,41 Průměrný prospěch přijatých s odevzdaným Zl 1,35 bez odvolání Ve dnech 22. a 23. května 2014 se uskutečnilo adaptační setkání nově přijatých žáků školy, žáci absolvovali dvoudenní soustředění s kulturním a sportovním programem, byli seznámeni se školou, bylo provedeno rozdělení do tříd a žáci se seznámili nejen mezi sebou, ale i se svými třídními učiteli a dalšími vyučujícími. Účast byla velmi vysoká a akce se setkala s příznivým ohlasem, a proto vedení školy předpokládá pokračování této akce i v dalších letech. - 11/37 -

12 Uchazeči podle prospěchu na ZŠ. 1,5-2,00; 77 1,01-1,500; 65 1,00-1,00; 5-12/37 -

13 Přijatí uchazeči podle prospěchu na ZŠ. 1,01-1,50; 61 1,51-2,00; 41 1,00-1,00; 5 2,01-3,00; 0-13/37 -

14 Uchazeči ke studiu podle bydliště Z B E J H M T S B Jihomoravský kraj T Moravskoslezský kraj E Pardubický kraj S Středočeský kraj J kraj Vysočina Z Zlínský kraj C Jihočeský kraj H Královéhradecký kraj M Olomoucký kraj - 14/37 -

15 Uchazeči přijatí ke studiu podle bydliště B E H M T Z Kraj trvalého bydliště B Jihomoravský kraj T Moravskoslezský kraj E Pardubický kraj S Středočeský kraj J kraj Vysočina Z Zlínský kraj C Jihočeský kraj H Královéhradecký kraj M Olomoucký kraj 4.4 Předmětové komise V průběhu roku pracovaly na škole 4 předmětové komise, které se systematicky zabývají zejména aktualizací učebních osnov v návaznosti na mezipředmětové vztahy, tvorbou a následnou kontrolou maturitních tematických okruhů, plánováním besed a setkání se studenty, organizací soutěží a olympiád, zajišťováním účasti pedagogických pracovníků na odborných seminářích a další podobné akce. Komise se schází pravidelně. - 15/37 -

16 Předmětové komise v roce 2013/2014: 1. sekce jazyků 2. sekce přírodovědná 3. sekce odborných veterinárních předmětů 4. sekce odborných zemědělských předmětů 4.5 Výsledky výchovy a vzdělávání Přehled prospěchu za 1. pololetí Třída Počet žáků Prospělo s význam. Prospělo Neprospělo Neklasifikováno k A B C A B C A B C A B C Celkem Přehled prospěchu za 2. pololetí Třída Počet žáků Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo Neklasifikováni k A B C A B C A B C A B C Celkem /37 -

17 Průměrný prospěch 1. pololetí 2,5 2 1.A; 1,68 1.B; 1,81 1.C; 1,82 2.A; 1,74 2.B; 1,93 2.C; 1,98 3.A; 2,12 3.B; 1,82 3.C; 1,97 4.A; 1,83 4.B; 1,61 4.C; 2,05 1,5 1 0, Průměrný prospěch 2. pololetí 2,5 3.A; 2,2 2 1.A; 1,76 1.B; 2 1.C; 1,85 2.A; 1,8 2.B; 1,86 2.C; 2,08 3.B; 1,76 3.C; 1,98 4.A; 1,81 4.C; 2,09 4.B; 1,59 1,5 1 0,5 0-17/37 -

18 4.5.4 Absence 1. pololetí C; C; C; B; A; B; B; A; A; B; C; A; Absence 2. pololetí C; B; C; A; B; A; C; A; B; A; B; C; /37 -

19 4.5.6 Průměrná absence 1. pololetí 80 4.C; 77, C; 67,6 4.B; 64, C; 59,6 3.A; 58 3.B; 52, B; 48,5 4.A; 44, A; 31,9 2.B; 32, C; 25, A; 19, Průměrná absence 2. pololetí 70 2.C; 68, C; 57,2 1.B; 54,2 3.A; 52, B; 44, A; 37,9 1.C; 37,3 4.C; 35, A; 28,1 2.B; 31 4.B; 32,6 4.A; 23, /37 -

20 4.5.8 Podmíněné vyloučení a vyloučení ze studia Podmíněné vyloučení ze studia 0 Vyloučení ze studia Snížený stupeň z chování Stupeň chování 1. pololetí 2. pololetí Počet Procento Počet Procento , Vyloučeni z důvodu chování Závažné výchovné problémy V průběhu školního roku se řešily pouze drobné kázeňské přestupky proti vnitřnímu řádu školy nevyžadující spolupráci policie nebo psychologa Absence žáků Pololetí Zameškané hodiny Průměr na žáka Neomluvené hodiny % ze zameškaných Průměr na žáka 1. pololetí ,9 17 0,1 0,05 2. pololetí , ,2 0,16 Celkem , ,3 0, Výchovná opatření Pochvala třídního Důtka třídního uči- Pochvala ředitelky Důtka ředitelky učitele tele školy školy /37 -

21 4.7 Maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014 Maturitní zkoušky v roce 2013/2014 se uskutečnily podle zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tzv. státní maturity. Termín maturit byl stanoven jednotným zkušebním schématem, které určuje CERMAT (Centrum pro reformu maturitní zkoušky). Maturity se skládaly ze dvou částí a to státní a profilové (školní) V rámci státní maturitní zkoušky žáci maturovali z českého jazyka a literatury a anglického jazyka nebo matematiky. Český a cizí jazyk se skládaly ze tří částí ústní, písemné práce a didaktického testu, matematiku skládali jen formou didaktického testu. Profilová část školní se skládala z praktické zkoušky z odborných předmětů a dále z předmětu Veterinářství (obsahově se skládá z vyučovacích předmětů Asanace, Chirurgie, Nemoci zvířat, Reprodukce zvířat a Hygieny a technologie potravin) a předmětu Zemědělský management (obsahuje problematiku vyučovacích předmětů Chov zvířat, Výživa a dietetika zvířat, Ekonomika a Právo). Profilové maturitní zkoušky probíhaly za předsednictví kolegů z SOŠ České Budějovice a SOŠ veterinární Hradec Králové. Z 80 absolventů 4. ročníku bylo oprávněno konat maturitní zkoušku 79 žáků úspěšně složilo maturitu 75 žáků, zbývající skládali maturitní zkoušku v září 2014, jwedna žákyně ukončila studium těsně před složením maturitní zkoušky. Také v letošním školním roce obdrželi absolventi školy tzv. Europasy v českém a anglickém jazyce, které absolventům potvrzují získané kompetence podle vystudovaného oboru. Výsledky maturitní zkoušky potvrdily úspěšnou práci pedagogických pracovníků a dobrou připravenost žáků. Předání maturitních vysvědčení proběhlo tradičně ve slavnostní atmosféře Sněmovního sálu Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Vysvědčení absolventům předal hejtman Zlínského kraje a člen školské rady MVDr. Stanislav Mišák, ředitelka školy a třídní učitelé. Slavnostní atmosféru podtrhlo také vystoupení studentů konzervatoře P. J. Vejvanovského. Počet žáků S vyznamenáním Prospěli Neprospěli Náhradní termín Řádný termín Opravná zkouška Celkem /37 -

22 Neprospěl; 4; 5% Prospěl s vyzenmenáním; 13; 16% Prospěl; 62; 79% 4.8 Obhajoba ročníkových projektů Dne se konala obhajoba ročníkových projektů ve velkém sále SOŠ hotelové na Lindovce. Projekty zpracovávali všichni studenti 4. ročníku v období dvou školních roků Řešitelské týmy byly vytvořeny ze skupin 3 6 žáků. U každé práce byl stanoven konzultant z řad učitelů školy. V roli konzultantů bylo zapojeno celkem 11 pedagogů školy. Prezentace se zúčastnili učitelé a žáci 3. a 4.ročníků. Celkem bylo zpracováno 19 projektů. Hlavním cílem projektů je získávání komunikativních dovedností a realizace týmové práce. Žáci si aktivně osvojí poznatky experimentálními metodami (pozorování, průzkum, pokus), osvojí si práci s odbornou a cizojazyčnou literaturou, naučí se správné formální úpravě písemného projevu, dovedou vyhodnotit výsledky, konfrontovat názory v týmu, vést odbornou diskusi a umí využívat informační technologie a pracovat s informacemi. Studentské projekty byly hodnoceny jednotlivými stupni úrovní v rozmezí 0-22/37 -

23 až 4. Úroveň 0 označuje práci neodpovídající požadavkům a naopak úroveň 4 označuje práci odpovídající, která je výsledkem naprostého pochopení faktů a principů, jedná se o naprosto přesné rozdělení kompetencí jednotlivých členů týmu, je široce využívána výpočetní technika jako prostředek ke zpracování výsledků. Jako nejlepší práce byl vyhodnoceny projekt: Králičí hop Celkové vyhodnocení ročníkových projektů: Úroveň: Počet projektů: Úroveň 0 0 Úroveň 1 0 Úroveň 2 3 Úroveň 3 3 Úroveň 4 13 celkem Zabezpečení odborné praxe Praxe má dvě formy: učební a individuální. Učební praxe má charakter skupinového vyučování pod vedením učitele. Výuka probíhá ve školní stáji, v laboratořích a odborných učebnách v areálu školy a přímo v provozech zemědělských a potravinářských závodů. Učební praxe je organizována tak, že tvoří celistvý blok o délce 5 vyučovacích hodin v jednom dnu. Jedna vyučovací hodina je 60 minut. Velkým přínosem pro odborný rozvoj každého žáka je individuální provozní praxe. Touto formou probíhala v průběhu školního roku provozní praxe žáků 3. ročníku v závodě KMOTR Masna Kroměříž a.s. V době konání maturitních zkoušek vykonávali žáci individuální provozní praxi zpravidla v místě bydliště. Délka praxe je dva týdny pro 1. a 2. ročník a 3 týdny pro žáky 3. ročníku. V průběhu praxe mají žáci možnost poznat různá pracoviště a mohou se tak motivovat pro své budoucí povolání. Mezi nejzajímavější patří veterinární ošetřovny a veterinární obvody, kde žáci pracují pod vedením privátních veterinárních lékařů. - 23/37 -

24 Poznatky z praxe žáci uplatňují v odborných předmětech a jejich praktické znalosti jsou v závěru studia prověřeny u maturitní zkoušky Pracoviště praxe ve školním roce 2013/ Pracoviště učebních praxí škola laboratoře, zahrada, cvičné stáje KMOTR Masna Kroměříž a.s. Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. farma Střížovice Veterinární ošetřovna MVDr.Popelky Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Areál Českého svazu chovatelů ZO chovatelů okrasného ptactva Kroměříž Agroječmínek Chropyně, provoz chovu dojnic Zemědělská společnost KLM, s. r. o. Míškovice Hřebčín Napajedla a. s. Agrodruřstvo Postoupky Biofarma Jure Lužkovice Pracoviště individuálních provozních praxí škola zahrada, cvičné stáje KMOTR Masna Kroměříž a.s. Správa majetku města Kroměříže Psí útulek Čápka ZOO a zámek Zlín -Lešná ZOO Olomouc ZOO Jihlava ZOO Brno ZOO Hodonín ZOO - PARK Vyškov Hřebčín Napajedla a.s. V místě bydliště žáků jsou na základě uzavřených dohod se školou využívána tato pracoviště: jezdecké oddíly a stáje koní - 24/37 -

25 hipocentra potravinářské provozy masný průmysl stanice pro záchranu živočichů stanice mladých přírodovědců liga na ochranu zvířat ČR středisko volného času veterinární ošetřovny, ambulance, nemocnice, kliniky a veterinární obvody privátních lékařů zařízení pro kosmetiku zvířat úprava psů zverimexy zemědělské farmy se uskutečnil tak jako se tomu stalo v posledních letech tradicí kurz stříhání psů. Ve spolupráci se Salonem Oliver a manželi Koudelkovými naši studenti úspěšně zakončili několikaleté úsilí a zkoušku úspěšně složili.v průběhu prvních třech let studia se studenti podílí v rámci předmětu praxe na stříhání různých plemen psů. Pro nejzapálenější z nich funguje navíc kroužek kosmetiky psů, kde si své znalosti mohou prohloubit.po získání osvědčení o absolvování kurzu nic nebrání tomu, aby se z nich stali úspěšní střihači, kteří naši školu budou reprezentovat na poli domácím i mezinárodním. Teraristický kroužek také ve školním roce 2013/2014 pokračoval ve své činnosti a rozšířil své řady o nové studenty a studentky prvního ročníku.své útočiště mají v suterénu školy, kde jsou umístěna terária a klece pro jednotlivé druhy zvířat Ty se počátkem školního roku se naplnila potkany, morčaty, pískomily, hady a dalšími terarijními zvířaty, které studenti nechtěli opustit běhěm pracovního týdne.členové kroužku pečují o své svěřence a starají se také o úklid a bezproblémový chod celé místnosti terárií. - 25/37 -

26 5. Hodnocení výsledků výchovného působení 5.1 Výchovné poradenství na škole. Činnost výchovného poradce na škole byla zaměřena na dvě základní oblasti a to: výchovná a preventivní práce s žáky, spolupráci s rodiči, vychovateli, případně lékaři a psychology a za druhé poradenskou činnost při volbě možností dalšího uplatnění po ukončení školy. Při své práci úzce spolupracuji s Pedagogicko psychologickou poradnou a Úřadem práce v Kroměříži a dalšími institucemi pracujícími s mládeží. Společně s metodičkou prevence se podílíme na tvorbě Minimálního preventivního programu školy a hodnocení plnění v uplynulém školním roce. Ve spolupráci s třídními učiteli se podílím na tvorbě a vyhodnocení preventivních programů jednotlivých tříd. V průběhu školního roku aktivně požádalo výchovného poradce o pomoc 18 žáků školy, mnozí opakovaně. Pracuje se také s žáky vytipovanými na základě doporučení vyučujících, třídních učitelů, popřípadě vychovatelů. O jednáních se žáky, případně rodiči jsou vedeny zápisy, o aktuální situaci je pravidelně informována ředitelka školy. Mezi důvody k vyhledání pomoci výchovného poradce patří studijní problémy ve škole, nefunkční rodinné zázemí, sociální a zdravotní problémy, osobní problémy, sociálně patologické jevy ve škole nebo na domovech mládeže. Někteří žáci školy po dohodě a doporučení navštěvují specializované psychology. Ve školním roce 2013/2014 bylo 19 žáků školy s diagnostikovanými poruchami učení, byla koordinována tvorba a plnění plánů osobnostního rozvoje s vyučujícími těchto žáků a vedena jejich dokumentaci. Součástí práce výchovného poradce je i pomoc při hledání zaměstnání, případně volba dalšího studia. V průběhu školního roku byly žákům předávala aktuální informace, materiály a publikace k problematice dalšího uplatnění, uskutečnila se beseda s absolventy školy o současných podmínkách při studiu na VŠ. Společně se žáky se snažíme o aktivní vyhledávání zaměstnavatelů a co nejlepší uplatnění na trhu práce i v přijímacím řízení na VŠ a VOŠ. V rámci prezentace školy spolupracujeme se zájemci o studium na škole. Rodičům a žákům, kteří mají konkrétní zájem o studium na naší škole, poskytujeme veškeré informace v problematice přijímacího řízení, podmínek studia a uplatnění absolventů při jejich návštěvách školy, v tomto školním roce navštívilo školu 208 zájemců o studium. - 26/37 -

27 Přehled jednotlivých akcí ve školním roce 2013/ Akce Světluška, spolupráce na sbírce pro nadaci Světluška Setkání zástupců přidružených škol UNESCO, Valašské Meziříčí Mezinárodní projekt mobility Itálie, Leonardo da Vinci Organizace a účast na veletrhu Gaudeamus Rodičovské sdružení, schůzka s rodiči Den otevřených dveří pro zájemce o studium, organizace Seminář Mendelova Univerzita Celoškolský workshop Setkání výchovných poradců, PPP Kroměříž Den otevřených dveří pro zájemce o studium, organizace Setkání se žáky školy reprezentujícími na ZŠ Žáci školy prezentují školu na ZŠ Seminář k individuální mobilitě Comenius Praha Školní kolo SOČ, organizace, porotce Seminář k projektu ERA+ Praha Beseda pro žáky školy: Jak studovat na VŠ Zájezd do Vídně pro žáky školy v rámci mezinárodního projektu Okresní kolo SOČ, Gymnázium Holešov, doprovod a porotce Přijímací zkoušky Rodičovské sdružení, schůzka s rodiči Krajské kolo SOČ Gymnázium Uherský Brod, doprovod a porotce Seminář projektu Pospolu Praha Organizace adaptačního pobytu pro budoucí žáky 1. ročníku Seminář projektu Pospolu Třebíč Memoriál MVDr. Miholové, organizace EKOWORKSHOP pro žáky školy 5.2 MPP Školní metodička prevence vypracovala Minimální preventivní program 2013/2014 vedoucí k minimalizaci rizikového chování mezi žáky naší školy. S textem MPP 2013/2014 byla seznámena školská rada, ředitelka školy, pedagogičtí pracovníci a žáci školy. Rodiče žáků školy byli seznámeni s MPP 2013/2014 na třídních schůzkách třídními učiteli. Zhodnocení MPP 2013/2014 bylo předloženo školské radě dne /37 -

28 Minimální preventivní program je nástrojem prevence vzniku rizikového chování u mládeže v době školní výuky i při mimoškolních aktivitách. Na tvorbě MPP 2013/2014 se podílejí svými zkušenostmi a připomínkami třídní učitelé (programy třídních učitelů pro prevenci rizikového chování ve třídách a při mimoškolní výchově byly předány ředitelce školy), školní metodička prevence, výchovná poradkyně. O všech aktivitách souvisejících s tvorbou MPP je pravidelně informována ředitelka školy. Spolupráce s hlavními subjekty resortu MŠMT v oblasti primární prevence odbor speciálního vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT, školský krajský koordinátor prevence, školská okresní koordinátorka poradenského zařízení (KPPP). MPP 2013/2014 byl zaměřen : na prevenci rizikového chování u mládeže záškoláctví, užívání alkoholu, návykových látek, kouření, experimentování s drogami na prevence v oblasti sociálně rizikového chování, nikotinismus, alkoholismus, zdravotní a právní rizika experimentování s drogou, vrstevnická skupina, nechtěné těhotenství, sebepoškozování na projevy šikany, kyberšikany, agresivní chování na výchovu k rodičovství na rozvoj osobnosti žáků, orientaci v životních a etických hodnotách na propagaci zdravého životního stylu, problematiku anorexie, bulimie na prevenci onkologických onemocnění, rakovinu děložního čípku, autovyšetření na posílení a zkvalitnění práce s třídními kolektivy v jednotlivých předmětech na problematiku HIV a AIDS, xenofobie, rasismu na posilování odolnosti studentů vůči negativnímu působení drogové scény na odhalování problémů a hlavně poskytnutí rychlé a účinné pomoci na poskytování pomoci žákům se zdravotními problémy na vytváření přátelského pracovního prostředí ve škole pro žáky i pracovníky školy - 28/37 -

29 na adopci na dálku J. DODAMANI na hiporehabilitaci mentálně a tělesně postižených dětí na vzdělávání školní metodičky prevence, spolupráce se školským krajským koordinátorem prevence, se školskou okresní koordinátorkou poradenského zařízení KPPP pracoviště Kroměříž a předními odborníky pro prevenci rizikového chování na posílení role studentské rady při programech pořádaných školou na udržení titulu EKOŠKOLA na spolupráce s odborníky, zabývající se touto problematikou v rámci města Kroměříže, Zlínského kraji i celé ČR na zlepšení podmínek pro spolupráci s rodiči na rozvíjení další úspěšné spolupráce s ostatními subjekty pracujícími v oblasti výchovy a vzdělávání mládeže na spolupráci se sportovními a zájmovými organizacemi s cílem zajistit a zatraktivnit volnočasové aktivity studentů Začlenění témat prevence rizikového chování do vzdělávacího procesu probíhalo během loňského školního roku prostřednictvím předmětů společenské vědy, český jazyk a literatura, anatomie a fyziologie, biologie, chemie, somatologie, ekologie, výživa, právní nauka, mikrobiologie, reprodukce, laboratorní technika, hygiena a technologie potravin, ITC, tělesná výchova. Jednotlivá témata prevence byla zapracována do učebních plánů jednotlivých předmětů, které se dané problematice věnují. V loňském školním roce jsme navázali na výsledky předchozích roků, kdy se naši žáci pod vedením zkušených pedagogů nedopustili závažných přestupků ve svém chování a jednání v době výuky i mimo školní prostředí Nespecifická prevence Naši žáci dosáhli mnohých úspěchů v činnostech ve volném čase, např. v kroužcích, které ve spolupráci se žáky nabízí a provozuje škola tyto kroužky pro volnočasové aktivity : hipokroužek, Kirikroužek, myslivecký, turistický, ekologický, biologický, kynologický, kroužek kosmetiky psů, akvaristika a teraristika, sportovní volejbal, kuželky, stolní tenis, nohejbal, dračí lodě. V loňském - 29/37 -

30 školním roce jsme dosáhli velkých úspěchů ve sportovní činnosti školního družstva dračích lodí. Také v loňském školním roce se naši žáci a také zapojili do programu Klubu ekologické a enviromentální výchovy a podařilo se jim obhájit titul Ekoškola. Naši žáci se věnují spolupráci s Českým svazem ochránců zvířat Planorbis v Kroměříži. Škola dlouhodobě podporuje všechny sportovní akce Sedláčkův memoriál, přespolní běh, účastníme se pravidelně sportovních klání středních škol. Velký zájem je tradičně u našich žáků o účast na filmových a divadelních představeních, které probíhají v kině Nadsklepí v Kroměříži v Domě kultury v Kroměříži Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči probíhá při aktivní účasti rodičů na třídních schůzkách 2x za školní rok v listopadu a v dubnu. Osvědčily se také Dny otevřených dveří 2x ročně v pátek a v sobotu. Setkání probíhají také každý týden ve středu dopoledne s rodiči v rámci dnů otevřených dveří a při individuálních konzultacích s pracovníky školy, pokud je řešen problém, nebo rodiče projeví zájem o osobní setkání s pracovníkem školy, kde jsou rodičům a žákům poskytovány poradenské služby při řešení vzniklého problému. 5.3 Environmentální výchova Činnost EVVO 2012/2013 přehled akcí krajské kolo ekologické olympiády pro střední školy ve Valašských Kloboukách Středoškolská ekologická konference Praha exkurze do Zookoutku Vyškov adventní beseda pro klienty zařízení Barborka v Kroměříži ekoworkshop beseda s absolventem V. Štraubem Kambodža valná hromada Klubu ekologické výchovy Praha převzetí titulu Škola udržitelného rozvoje /37 -

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována podle 7 odstavec 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž Koperníkova 1429, tel/fax: 573338932, e mail: vetkm@vetkm.cz www.vetkm.cz Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011-1/125 - Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 www.sosvet.cz reditel@sosvet.cz tel: 495 535 386 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/2009 Hradec Králové říjen 2009 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 www.sosvet.cz reditel@sosvet.cz tel: 495 535 386 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009/2010 Hradec Králové říjen 2010 1.

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261, 767 26 Kroměříž www.szskm.cz 9. 10. 2014 Mgr. Dagmar Ondrušková

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

I. Základní údaje o škole... 2. XI. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů... 109

I. Základní údaje o škole... 2. XI. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů... 109 Obsah I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled vyučovaných oborů... 6 III. Personální zabezpečení... 11 IV. Autoevaluační činnost školy... 19 V. Přijímací řízení pro školní rok 2012/13... 22 VI. Výsledky

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 8.16 MK_04/20102014 Verze: 1.0 Počet stran: 44 Počet příloh: 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-341/11-H Název kontrolované osoby: ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Sídlo: Smiřických 740, 547 01 Náchod IČO:

Více

o činnosti za školní rok 2012/2013 podle stavu k 31. 8. 2013

o činnosti za školní rok 2012/2013 podle stavu k 31. 8. 2013 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 podle stavu k 31. 8. 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 15. 10. 2013 Pojmy a jejich

Více

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední odborná

Více

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2010/2011 O b s a h Základní údaje o škole str. 1 Přehled oborů

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více