Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015

2 Obsah Obsah Charakteristika školy Zřizovatel Identifikační údaje Informační zdroje Součásti školy a jejich kapacity Subjekty spolupracující se školou Přehled vzdělávacího oboru Vzdělávací program Studijní forma vzdělávání Další údaje o vzdělávání Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce Komentář k výše uvedeným tabulkám Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce Údaje o přijímacím řízení Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok Kritéria hodnocení a přijímání žáků pro školní rok Odvolací řízení Údaje o výsledcích vzdělávání Celkový přehled Hodnocení ukončení studia Zabezpečení odborné praxe Domov mládeže Štěchovice Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program Nespecifická prevence Údaje o DVPP Přehled za školu /25

3 7.2 Souhrn za školu Údaje o prezentaci a aktivitách školy na veřejnosti Závěry z inspekční a kontrolní činnosti Základní údaje o hospodaření školy za rok Závazné ukazatele rozpočtu Vyhodnocení doplňkové činnosti FKSP Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola pro praxi - praxe pro školu Centra přírodovědného a technického vzdělávání /25

4 1. Charakteristika školy 1.2 Zřizovatel název: Zlínský kraj adresa: Třída Tomáše Bati Zlín kontakty: telefon: Identifikační údaje fax: název : Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž adresa: Koperníkova 1429, Kroměříž IČO: IZO školy: IZO ředitelství: datum zařazení do sítě: ředitelka školy: od Mgr. Blažena Kubíčková zástupce statutárního orgánu: od MVDr. Jan Kratochvíl změna: od Mgr. Pavel Lovas zástupkyně ředitelky pro DM: od Bc. Jana Kašparová vedoucí učitelka praxe: od Ing. Stanislava Pospíšilová 4/25

5 kontakty: telefon/fax: Informační zdroje ŠVP Výroční zpráva Dny otevřených dveří Prezentace školy na přehlídkách středních škol 1.5 Součásti školy a jejich kapacity Součást školy IZO Kapacita Stav k Střední škola žáků 358 žáků Domov mládeže žáků 162 žáků Školní jídelna jídel 823 jídel 1.6 Subjekty spolupracující se školou Školská rada pravidelná setkání Granum, občanské sdružení podpora školy Studentská rada spolupráce s žáky školy UTB Zlín spolupráce s Chemicko-technologickou fakultou Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Mendelova univerzita Brno Česká zemědělská univerzita Praha Švehlova střední škola polytechnická Prostějov spolupráce v rámci ESF SOŠ veterinární Hradec Králové SOŠ veterinární, mechanizační, zahradnická a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice 5/25

6 Klub UNESCO Kroměříž Stredná odborná veterinárná škola Nitra 6/25

7 2. Přehled vzdělávacího oboru 2.1 Vzdělávací program Školní rok Název oboru Kód oboru 2014/2015 Veterinářství M/ Studijní forma vzdělávání Délka studia 4 roky Počet tříd Počet žáků denní 2.3 Další údaje o vzdělávání Přehled o počtu ročníků a počtu žáků školy k Ročník Počet žáků v ročníku Třída Celkový počet žáků Z toho dívek Integrovaní zdrav. postiž. žáci 1. A B C A B C A B C A B C Celkem /25

8 3. Přehled pracovníků školy Pracovníci Počet Z toho osob žen pedagogičtí interní pedagogičtí-externí 10 3 nepedagogičtí Celkem Pedagogičtí pracovníci ve školním roce Vyučující Poř.č. Prac. zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace Roky ped.praxe 1. ředitelka 1 VŠ nad zást. ředitelky 1 VŠ vedoucí uč.praxe, výchov.poradce 1 VŠ VVP 1 VŠ OP 1 VŠ nad VVP 1 VŠ nad OP 1 VŠ OP 1 VŠ 3 9. OP 1 VŠ VVP 1 VŠ VVP 1 VŠ OP 1 VŠ OP 1 VŠ nad VVP 1 VŠ nad VVP 1 VŠ nad VVP 1 VŠ VVP 1 VŠ OP 0,48 VŠ VVP 1 VŠ OP 0,71 VŠ VVP 1 VŠ OP 1 VŠ OP 1 VŠ OP 1 VŠ nad OP 1 VŠ OP 1 VŠ nad VVP 1 VŠ OP 1 VŠ nad VVP 1 VŠ OP 0,48 VŠ 9 8/25

9 Vychovatelé Poř.č. Prac. zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace Roky ped.praxe 1. Zástupkyně ředitelky pro DM 0,5 VŠ 9 2. vychovatelka 1 USO nad vychovatel 1 USO nad vychovatelka 1 USO vychovatel 1 VŠ vychovatelka 1 USO Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce vyučující čerpají rodičovskou dovolenou 1 vyučující rozvázal pracovní poměr 3.3 Komentář k výše uvedeným tabulkám VVP všeobecně vzdělávací předměty OP odborné předměty USO úplné střední odborné VŠ vysokoškolské 3.4 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce Nepedagogičtí pracovníci Počet Z toho osob žen interní externí 0 0 Celkem Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce Poř.č. Prac. zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace 1. asistentka 1 USO 2. hospodářka 1 USO 3. účetní 1 USO 4. laborantka 1 USO 5. administr. pracovník 0,125 USO 6. vedoucí kuchyně 1 USO 7. kuchařka 1 8. kuchařka 1 9. kuchařka kuchařka 1 9/25

10 11. kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka technický pracovník technický pracovník technický pracovník technický pracovník technický pracovník uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka 1 10/25

11 4. Údaje o přijímacím řízení Škola se pro školní rok 2015/2016 přihlásila k pilotnímu projektu centrálně zadávaných jednotných testů, ve znění pozdějších dodatků zveřejněného pod č. j.: MSMT 23913/2014. Termíny: řádný termín náhradní termín Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok Kód oboru M/01 Název oboru Veterinářstv í Druh studia denní Délka studi a 4 roky Počet přihlášených řádný náhradní termín termín Počet přijatýc h Kritéria hodnocení a přijímání žáků pro školní rok Uchazeči, kteří podali přihlášku k přijímacímu řízení, budou přijímáni podle výsledků přijímacího řízení, které má tyto součásti: 1. studijní výsledky za 1. pololetí 8. ročníku ZŠ (studijní průměr bude vypočítán z těchto předmětů: Český jazyk a literatura, 1. cizí jazyk, Matematika, Fyzika, Chemie, Přírodopis, Dějepis, Zeměpis, Občanská výchova, Tělesná výchova) maximálně 50 bodů (počítají se body získané z poměru maximálního počtu bodů a studijního průměru) 2. studijní výsledky za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ (studijní průměr bude vypočítán z těchto předmětů: Český jazyk a literatura, 1. cizí jazyk, Matematika, Fyzika, Chemie, Přírodopis, Dějepis, Zeměpis, Občanská výchova, Tělesná výchova) - maximálně 50 bodů (počítají se body získané z poměru maximálního počtu bodů a studijního průměru) 3. studijní výsledky za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (studijní průměr bude vypočítán z těchto předmětů: Český jazyk a literatura, 1. cizí jazyk, Matematika, Fyzika, Chemie, Přírodopis, Dějepis, Zeměpis, Občanská výchova, Tělesná výchova) - maximálně 50 bodů (počítají se body získané z poměru maximálního počtu bodů a studijního průměru) 4. výsledek jednotného testu z Českého jazyka a literatury - maximálně 50 bodů 5. výsledek jednotného testu z Matematiky - maximálně 50 bodů 11/25

12 Maximální počet bodů je 250. Celkové hodnocení tvoří součet bodového hodnocení ( ) a udává souhrnný výsledek (uveden na dvě desetinná místa) určující konečné pořadí uchazeče. V případě shodného souhrnného výsledku má přednost (dle hodnocení v pořadí uvedených bodů): 1. uchazeč, který dosáhl lepší studijní průměr v 1. pololetí 8. ročníku 2. uchazeč, který dosáhl lepší studijní průměr v 2. pololetí 8. ročníku 3. uchazeč, který dosáhl lepší známku z cizího jazyka na vysvědčení za 1. pololetí 9. ročníku 4. uchazeč, který dosáhl lepší známku z přírodopisu na vysvědčení za 1. pololetí 9. ročníku 5. uchazeč, který dosáhl lepší známku z chemie na vysvědčení za 1. pololetí 9. ročníku 4.3 Odvolací řízení Položka Počet osob počet odvolání celkem 42 přijato na odvolání (autoremedurou) 21 KÚ 0 12/25

13 5. Údaje o výsledcích vzdělávání 5.1 Celkový přehled Pololetí Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospěl o Neklasif ikováno Průměrn ý prospěch Absence celk. Absence neoml , , Hodnocení ukončení studia Maturitní zkoušky Třída Prospělo Neprospěl Náhradní Prospělo s vyznam. o termín 4.A B C Celkem Maturitní zkoušky v roce 2014/2015 se uskutečnily podle zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tzv. státní maturity. Termín maturit byl stanoven jednotným zkušebním schématem, které určuje CERMAT (Centrum pro reformu maturitní zkoušky). Maturity se skládaly ze dvou částí a to státní a profilové (školní) V rámci státní maturitní zkoušky žáci maturovali z českého jazyka a literatury a anglického jazyka nebo matematiky. Český a cizí jazyk se skládaly ze tří částí ústní, písemné práce a didaktického testu, matematiku skládali jen formou didaktického testu. Profilová část školní se skládala z praktické zkoušky z odborných předmětů a dále z předmětu Veterinářství (obsahově se skládá z vyučovacích předmětů Asanace, Chirurgie, Nemoci zvířat, Reprodukce zvířat a Hygieny a technologie potravin) a předmětu Zemědělský management (obsahuje problematiku vyučovacích předmětů Chov zvířat, Výživa a dietetika zvířat, Ekonomika a Právo). Profilové maturitní zkoušky probíhaly za předsednictví vyučujících ze SOŠ veterinární České Budějovice a SOŠ veterinární Hradec Králové. Předání maturitních vysvědčení proběhlo tradičně ve slavnostní atmosféře Sněmovního sálu Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Vysvědčení absolventům 13/25

14 předal hejtman Zlínského kraje a člen školské rady MVDr. Stanislav Mišák, ředitelka školy Mgr. Blažena Kubíčková a třídní učitelé. 5.3 Zabezpečení odborné praxe Praxe má dvě formy: učební a individuální. Učební praxe má charakter skupinového vyučování pod vedením učitele. Výuka probíhá ve školní stáji, v laboratořích a odborných učebnách v areálu školy a přímo v provozech zemědělských a potravinářských závodů. Učební praxe je organizována tak, že tvoří celistvý blok o délce 5 vyučovacích hodin v jednom dnu. Jedna vyučovací hodina je 60 minut. Velkým přínosem pro odborný rozvoj každého žáka je individuální provozní praxe. Touto formou probíhala v průběhu školního roku provozní praxe žáků 3. ročníku v závodě KMOTR Masna Kroměříž a.s. V době konání maturitních zkoušek vykonávali žáci individuální provozní praxi zpravidla v místě bydliště. Délka praxe je dva týdny pro 1. a 2. ročník a 3 týdny pro žáky 3. ročníku. V průběhu praxe mají žáci možnost poznat různá pracoviště a mohou se tak motivovat pro své budoucí povolání. Mezi nejzajímavější patří veterinární ošetřovny a veterinární obvody, kde žáci pracují pod vedením privátních veterinárních lékařů. Poznatky z praxe žáci uplatňují v odborných předmětech a jejich praktické znalosti jsou v závěru studia prověřeny u maturitní zkoušky. Pracoviště praxe: škola laboratoře, zahrada, cvičné stáje ZOO Zlín, zámeklešná KMOTR Masna Kroměříž a.s. Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. farma Střížovice Veterinární ošetřovna MVDr.Popelky Ranč Kvasice MVDr. Bubebík Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Areál Českého svazu chovatelů ZO chovatelů okrasného ptactva Kroměříž Agroječmínek Chropyně, provoz chovu dojnic Zemědělská společnost KLM, s. r. o. Míškovice Hřebčín Napajedla a. s. Agrodružstvo Postoupky Společný zemědělský podnik Těšnovice Biofarma Jure Lužkovice 14/25

15 5.4 Domov mládeže Štěchovice je součástí Tauferovy střední odborné školy veterinární Kroměříž ubytovaným žákům se věnují zkušení, plně kvalifikovaní vychovatelé. Moderní vybavení domova poskytuje ubytovaným veškerý komfort pro kvalitní studium a trávení volného času ve volném čase se žáci pod vedením vychovatelů věnují chovu zvířat ve školní stáji a v teráriích, sportovním a kulturním aktivitám a dalším zájmovým činnostem součástí domova mládeže jsou společenské místnosti, studovna, knihovna, sportovní hala, posilovny, kuželna, hudebna a výtvarně-keramická dílna wi-fi připojení v celém objektu Vybavení DM v budově I. je 50 pokojů s kapacitou 139 lůžek v budově II. je 40 pokojů s kapacitou 115 lůžek pokoje jsou 2 3 lůžkové, v budově I. se společným sociálním zařízením na patrech a v budově II. se sociálním zařízením při pokojích celková kapacita je 254 míst přednostně ubytováváme žáky naší školy Objekt nabízí žákům ubytování ve dvou budovách a stravování ve školní jídelně Ceny ubytování dle vyhlášky č. 108/2005 Sb. pokoje I. kategorie Cena ubytování v budově I Kč za měsíc Cena ubytování v budově II Kč za měsíc Cena celodenního stravování 85 Kč za den Ve školní jídelně se mohou stravovat i žáci, kteří nejsou ubytování na domově mládeže. 15/25

16 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1 Minimální preventivní program Školní metodička prevence vypracovala Minimální preventivní program 2014/2015 vedoucí k minimalizaci rizikového chování mezi žáky naší školy. S textem MPP 2014/2015 byla seznámena školská rada, ředitelka školy, pedagogičtí pracovníci a žáci školy. Rodiče žáků školy byli seznámeni s MPP 2014/2015 na třídních schůzkách třídními učiteli. Zhodnocení MPP 2014/2015 bylo předloženo školské radě dne Minimální preventivní program je nástrojem prevence vzniku rizikového chování u mládeže v době školní výuky i při mimoškolních aktivitách. Na tvorbě MPP 2014/2015 se podílejí svými zkušenostmi a připomínkami třídní učitelé (programy třídních učitelů pro prevenci rizikového chování ve třídách a při mimoškolní výchově byly předány ředitelce školy), školní metodička prevence, výchovná poradkyně. O všech aktivitách souvisejících s tvorbou MPP je pravidelně informována ředitelka školy. Spolupráce s hlavními subjekty resortu MŠMT v oblasti primární prevence odbor speciálního vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT, školský krajský koordinátor prevence, školská okresní koordinátorka poradenského zařízení (KPPP). Zaměření MPP 2014/2015: na prevenci rizikového chování u mládeže záškoláctví, užívání alkoholu, návykových látek, kouření, experimentování s drogami na prevence v oblasti sociálně rizikového chování, nikotinismus, alkoholismus, zdravotní a právní rizika experimentování s drogou, vrstevnická skupina, nechtěné těhotenství, sebepoškozování na projevy šikany, kyberšikany, agresivní chování na výchovu k rodičovství na rozvoj osobnosti žáků, orientaci v životních a etických hodnotách na propagaci zdravého životního stylu, problematiku anorexie, bulimie na prevenci onkologických onemocnění, rakovinu děložního čípku, autovyšetření na posílení a zkvalitnění práce s třídními kolektivy v jednotlivých předmětech na problematiku HIV a AIDS, xenofobie, rasismu 16/25

17 na posilování odolnosti studentů vůči negativnímu působení drogové scény na odhalování problémů a hlavně poskytnutí rychlé a účinné pomoci na poskytování pomoci žákům se zdravotními problémy na vytváření přátelského pracovního prostředí ve škole pro žáky i pracovníky školy na adopci na dálku J. DODAMANI na hiporehabilitaci mentálně a tělesně postižených dětí na vzdělávání školní metodičky prevence, spolupráce se školským krajským koordinátorem prevence, se školskou okresní koordinátorkou poradenského zařízení KPPP pracoviště Kroměříž a předními odborníky pro prevenci rizikového chování na posílení role studentské rady při programech pořádaných školou na udržení titulu EKOŠKOLA na spolupráce s odborníky, zabývající se touto problematikou v rámci města Kroměříže, Zlínského kraji i celé ČR na zlepšení podmínek pro spolupráci s rodiči na rozvíjení další úspěšné spolupráce s ostatními subjekty pracujícími v oblasti výchovy a vzdělávání mládeže na spolupráci se sportovními a zájmovými organizacemi s cílem zajistit a zatraktivnit volnočasové aktivity studentů Začlenění témat prevence rizikového chování do vzdělávacího procesu probíhalo během loňského školního roku prostřednictvím předmětů společenské vědy, český jazyk a literatura, anatomie a fyziologie, biologie, chemie, somatologie, ekologie, výživa, právní nauka, mikrobiologie, reprodukce, laboratorní technika, hygiena a technologie potravin, ITC, tělesná výchova. Jednotlivá témata prevence byla zapracována do učebních plánů jednotlivých předmětů, které se dané problematice věnují. V loňském školním roce jsme navázali na výsledky předchozích roků, kdy se naši žáci pod vedením zkušených pedagogů nedopustili závažných přestupků ve svém chování a jednání v době výuky i mimo školní prostředí. 17/25

18 6.2 Nespecifická prevence práce v kroužcích (hipokroužek, Kirikroužek, myslivecký, turistický, ekologický, biologický, kynologický, kroužek kosmetiky psů, akvaristika a teraristika) sportovní aktivity (volejbal, kuželky, stolní tenis, nohejbal, dračí lodě) spolupráce s Klubem ekologické a enviromentální výchovy spolupráci s Českým svazem ochránců zvířat Planorbis v Kroměříži 18/25

19 7. Údaje o DVPP 7.1 Přehled za školu Předmět Počet vzdělávacích Počet akcí účastníků Počet dnů Anglický jazyk Matematika Enviromentální výchova Český jazyk Chemie Školení veterinárních lékařů Metodické semináře Výchovné poradenství SAS Odborné konference Semináře pro členy vedení školy Souhrn za školu počet předmětů celkem 11 počet vzdělávacích akcí 32 počet účastníků celkem 43 počet dnů celkem 36 Finanční náklady na DVPP za školní rok 2014/2015 z přímých ONIV rozpočtu školy činily celkem ,00 Kč. 19/25

20 8. Údaje o prezentaci a aktivitách školy na veřejnosti Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž se na veřejnosti prezentuje na internetových stránkách které poskytují veškeré informace o studiu a o aktuálních otázkách, týkajících se všech oblastí naší školy a provozu DM školy informace o činnosti naší školy v Týdeníku Kroměřížska účast na burzách středních škol prezentace školy na veřejnosti našimi žáky v rámci besed s žáky základních škol, v literárních soutěžích, ekologických programech, středoškolské odborné činnosti, kde se pravidelně práce našich žáků umísťuje na předních místech výsledkové listiny reciproční výměna, pro žáky naší školy a partnerské Stredné odborné veterinárné školy v Nitře, která v tomto školním roce proběhla ve dnech června 2015, které se z obou škol zúčastnilo 8 žáků a dva učitelé. Tato výměna bude pokračovat i ve školním roce 2015/2016 účast na soutěži o Pohár ústředního ředitele SVS ČR. Odborná soutěž se koná v Praze ve Školicím středisku SVÚ v Praze 6 Lysolaje. Soutěže se účastní osm SOŠ veterinárních České Budějovice, Hradec Králové, Nitra, Košice, Kroměříž, Třebíč, Benešov a Boskovice. Soutěžní tým naší školy je reprezentován čtyřmi studenty čtvrtých ročníků spolupráce s Ministerstvem zemědělství ČR na základě rámcové smlouva o spolupráci mezi školou a ministerstvem zemědělství České republiky. Naše je škola trvalou vzdělávací základnou resortu MZe, zajišťuje odborné vzdělávání, obecné poradenství a osvětu zemědělcům, potravinářům a pracovníkům lesního a vodního hospodářství podle potřeb MZe spolupráce s klubem UNESCO Kroměříž. Škola se stala členem pracovního týmu, který vyvíjí společné aktivity v rámci vyhlášeného Desetiletí pro trvale udržitelný rozvoj kurz Odborná kvalifikace dopravce přepravující zvířata. Praktická výuka i zkouška probíhají ve školní stáji i ostatních prostorách vyhrazených zvířatům. Praktická výuka je realizována dvoufázově s využitím zvířat ve smyslu projektu pokusů schváleného resortní komisí MŠMT ČR dne čj /04-30/300. Praktickou i teoretickou zkoušku skládají posluchači před zkušební komisí jmenovanou Ústřední komisí na ochranu zvířat MZe ČR. Škola zajišťuje prostory a technické vybavení 20/25

21 spolupráce se Školou pro děti s více vadami Kroměříž, pro které škola zajišťuje pravidelný program hipporehabilitace spolupráci s mateřskými školami na okrese Kroměříž, zejména na úseku poznávání a kontaktů se zvířaty spolupráce s Krajskou veterinární správou v Kroměříži a Komorou veterinárních lékařů České republiky spolupráce s městem Kroměříž, například s odborem školství, kultury a cestovního ruchu MÚ Kroměříž. Aktivní spoluúčast při pořádání Dne dětí (zajištění školních zvířat) účast na sbírce Světluška pomoc zrakově postiženým dětem pod patronací Anety Langerové účast na Sedláčkově memoriálu a CORNY středoškolském atletickém poháru 9. Závěry z inspekční a kontrolní činnosti ve školním roce 2014/2015 proběhla na škole inspekce ČŠI v období maturitních zkoušek v jarním termínu. V průběhu inspekční činnosti nebyly shledány žádné závady. v červnu 2015 proběhla kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. V průběhu kontroly nebyly shledány žádné závady. 21/25

22 10. Základní údaje o hospodaření školy za rok Závazné ukazatele rozpočtu Investiční Schválený rozpočet Upravený rozpočet Dotace od zřizovatele 0,00 0,00 Dotace ze státního rozpočtu 0,00 0,00 Dotace v rámci ROP 0,00 0,00 Dotace ze státních fondů 0,00 0,00 Celkem 0,00 0,00 Odvod z investičního fondu , ,00 Neinvestiční schválený rozpočet upravený rozpočet Platy , ,00 Ostatní osobní náklady , ,00 ONIV přímé , ,00 ONIV provozní , ,00 NIV ostatní (UZ 33019) 0, ,89 Celkem , , Vyhodnocení doplňkové činnosti v roce 2014 byl v rámci doplňkové činnosti pronajímán nemovitý majetek a poskytována hostinskou činnost (rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne č.j /2014). Místem realizace doplňkové činnosti jsou Koperníkova 1429 a Štěchovice 1315, Kroměříž. Položka Částka v Kč Celkové výnosy ,81 Výše nákladů ,28 Výsledek hospodaření ,53 22/25

23 10.3 FKSP čerpání FKSP dle platných zásad Položka Částka v Kč Příspěvek na závodní stravování ,00 Rekreace a zájezdy ,30 Kultura a tělovýchova ,50 Dary nepeněžní ,00 Ostatní čerpání ,00 CELKEM ,80 stav fondu FKSP k činí ,13 Kč 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů ve školním roce se škola nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ve školním roce 2014/2015 se škola nezapojila do vzdělávání v rámci celoživotního učení 23/25

24 13. Údaje o realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 13.1 Škola pro praxi - praxe pro školu Naše škola je v roli partnerské školy vůči příjemci dotace, Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov. Hlavním cílem projektu bylo prohloubení, zkvalitnění a modernizace praktické přípravy žáků v reálném pracovním prostředí. Projekt se soustředil na vybudování funkčního střediska praxe a podporu praktické výuky. Projekt byl realizován v období Celkové náklady projektu jsou ve výši Kč Centra přírodovědného a technického vzdělávání Úplný název projektu je Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji. Naše škola je v roli partnerské školy vůči příjemci dotace, Zlínskému kraji. Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné a technické oblasti na středních a základních školách ve Zlínském kraji a to spoluprací (zejména) škol, metodickou podporou pedagogů i cílenými investicemi do technického vybavení a zařízení. Cílem je také zvýšení zájmu o studium těchto oborů a zvýšení manuální zručnosti žáků ZŠ. Projekt byl ukončen k s celkovými náklady ve výši ,60 Kč. 24/25

25 V Kroměříži dne Mgr. Blažena Kubíčková Výroční zpráva byla projednána na pracovní poradě Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou formou per rollam. 25/25

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

I. Výroční zpráva o činnosti školy

I. Výroční zpráva o činnosti školy I. Výroční zpráva o činnosti školy 1.Charakteristika školy 1.1.Název školy, adresa Střední zemědělská škola, Klatovy, Nár. mučedníků 141 právní forma, zřizovatel příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000

Více

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2015/2016

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2015/2016 Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2015/2016 Obsah Obsah... 2 1. Charakteristika školy... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Identifikační údaje... 4

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-110/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Na Mušce 1110, 534

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-55/10-T Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Adresa: M. Majerové 1691, 708 00 Ostrava-Poruba

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní charakteristika školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní charakteristika školy NÁZEV: Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 O B S A H Část Strana 1. Základní údaje 3 1. 1 Základní údaje o škole 3 1. 2 Základní údaje o zřizovateli 3 1. 3 Údaje o školské radě 3 1. 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní charakteristika školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní charakteristika školy NÁZEV: Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-254/08-02. Předmět inspekční činnosti 1 :

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-254/08-02. Předmět inspekční činnosti 1 : Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-254/08-02 Název školy: Střední zemědělská škola, Čáslav, Sadová 1234 Adresa: Sadová 1234, 28 601 Čáslav Identifikátor: 600 007 278

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole typ školy : zřizovatel : Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Ředitelství Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi předkládá Výroční zprávu o činnosti školy podle 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž. Výroční zpráva o činnosti školy

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž. Výroční zpráva o činnosti školy Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zpráva byla zpracována podle 7 odstavec 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1117/07-01 Název školy: Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Adresa: Ústavní 400, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 600005992 IČ: 60460784 Místo

Více

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80 V ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 204/205 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, BENEŠOV, ČERNOLESKÁ 997 Stránka z 80 OBSAH. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.. Charakteristika

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-599/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Školská rada Adresa: Littrowa

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC-204/10 C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC-204/10 C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIC-204/10 C Střední škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 Adresa: Zvolenská 934, 386 01 Strakonice Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-784/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-784/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-784/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail školy Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky

Více

Výroční zpráva o činnosti SVP Domek Zlín

Výroční zpráva o činnosti SVP Domek Zlín Výroční zpráva o činnosti SVP Domek Zlín Za školní rok 20010/2011 Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna, Brno, Veslařská 246 odloučené pracoviště SVP DOMEK Česká ul. 4789

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2012

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2012 Mateřská škola Plaveč, příspěvková organizace, Náves 63, Plaveč IČO : 71003592 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2012 Za organizaci : Květoslava Divišová, ředitelka školy 1 Mateřská škola Plaveč,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2008-2009 RNDr. Jiří Sochor zástupce statutárního orgánu Schváleno školskou radou dne 26. 10.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-237/12-T. Energetiků 144, 735 14 Orlová-Lutyně

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-237/12-T. Energetiků 144, 735 14 Orlová-Lutyně Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-237/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Střední odborná škola NET OFFICE Orlová,

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace úplná adresa: Blatnice 110, 330 25 IČO: 60611855 RED-IZO:102328196

Více

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem.

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Nám.Sv.Michala 17, příspěvková organizace, PSČ: 793 26, tel./fax 554 751 720, fax. ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Littrowa 122 346 01 Horšovský Týn

Littrowa 122 346 01 Horšovský Týn Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 /Gymnázia, VOŠ, SOŠ, OA, Konzervatoř, SJŠ, SOU, OU, PrŠ/ Škola: Název školy, adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Školní rok 2013/2014

Školní rok 2013/2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Střední školy stavební - HORSTAV Olomouc Školní rok 2013/2014 pracoviště školy: U Hradiska 4 Gorazdovo nám. 1 779 00 Olomouc 772 00 Olomouc IČ 713 40 807 tel: 585 206

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kristýna Olexová školní metodik prevence OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1740/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1740/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1740/10-S Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Adresa: Dubno, Příbram 1, 261 01 Identifikátor: 600007928

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-106/14-S. lidinsky@mail.gymberoun.cz

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-106/14-S. lidinsky@mail.gymberoun.cz INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-106/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 Sídlo Talichova 824, 266 01 Beroun 2 E-mail právnické osoby IČO 47

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Z á k l a dn í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a Z l a t á O l e š n i c e, okres Jablonec n/n, příspěvková organizace 468 47 Zlatá Olešnice 34 IČO 70695849 e-mail :zszolesnice@ iol.cz tel :483769

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109. Klatovská 109, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 100 645

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109. Klatovská 109, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 100 645 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109 Klatovská 109, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 100 645 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72. Výroční zpráva o činnosti školy,

Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72. Výroční zpráva o činnosti školy, Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2011/2012 Obsah: Resumé k výroční zprávě 2 Charakteristika školy k výroční zprávě o činnosti..

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 V Ostravě 5.10.2010 Mgr. Marie Lukovská ředitelka školy 1

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace IČO: 70993611 OBSAH Obsah 1. ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 Osnova je v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15. školní rok 2009-2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15. školní rok 2009-2010 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2009-2010 Ing. Petr Navrátil Ředitel školy Schváleno školskou radou dne 26. 10. 2010 Martina

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-335/14-A. reditel@dmneklanova.cz

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-335/14-A. reditel@dmneklanova.cz INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-335/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32 Sídlo Neklanova 32, 128 00 Praha 2 E-mail právnické

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-113/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48511226 Základní škola, Brno, Kamínky 5 Kamínky 5, 634 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-4/09-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-4/09-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-4/09-02 Název školy: Soukromá střední odborná škola cestovního ruchu Beroun Adresa: Tovární 66, 266 01 Beroun 2 Identifikátor: 650004311

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72. Výroční zpráva o činnosti školy,

Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72. Výroční zpráva o činnosti školy, Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2009/2010 Obsah: Resumé k výroční zprávě 2 Charakteristika školy k výroční zprávě o činnosti..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 V Praze dne 21. 9. 2015 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 8. 10. 2015. I. Základní údaje o škole, školském zařízení

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Mariánské Lázně, Klíčova 4

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Mariánské Lázně, Klíčova 4 Česká republika Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Domov mládeže, Mariánské Lázně, Klíčova 4 Klíčova 4, 353 01 Mariánské Lázně Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1 Školní rok: 2011/2012 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 296 200

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ZLÍNĚ ŠTÍPĚ PRO ŠKOL. ROK 2003/04 Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 písm. a) g) zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2 http://skolavinohradska.cz ; skola@skolavinohradska.cz tel.: 224254257 mobil: 602315044 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014/2015 SUBJEKT Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 Č.j.:1/1609/09 Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 OSNOVA 1. Charakteristika školy zaměření, vybavení,

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235 Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235 Adresa: Komenského 2235, 390 02 Tábor Identifikátor zařízení: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-625/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-625/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-625/09-T Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Adresa: Fr. Hajdy 34/1429, 700 30

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. Základní škola Zlín, Štefánikova 2514. Štefánikova 2514, 761 15 Zlín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. Základní škola Zlín, Štefánikova 2514. Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Štefánikova 2514 Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Identifikátor školy: 600 114 228 Termín konání inspekce: 31. březen 2006 a

Více

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání, vzdělávací programy 9 3. Přehled pracovníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Ředitelství Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi předkládá Výroční zprávu o činnosti školy podle 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-163/13-C Název právnické osoby Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 vykonávající činnost školy: Sídlo: Za Nádražím 222, 381

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva. - o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 - o činnosti hospodaření ve školním roce 2014

Výroční zpráva. - o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 - o činnosti hospodaření ve školním roce 2014 Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace, Fr. Šrámka 35, 5 Teplice Výroční zpráva - o činnosti školy ve školním roce /5 - o činnosti hospodaření ve školním roce Výroční zpráva byla projednána

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1276/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1276/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1276/11-A Název právnické osoby Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 vykonávající činnost školy: Sídlo: Kubelíkova 37, 130 00

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-744/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: IČO: 60 157 046 Identifikátor: 600 096 246

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2015/2016 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence 1 Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-438/12-U Název právnické osoby Základní škola Všehrdova 1, Lovosice vykonávající činnost školy: Sídlo: Všehrdova 1, 410 02 Lovosice IČO:

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace I. Základní údaje o škole a) Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 6/652/1 ze dne 25. září 2005 ve znění zřizovací listiny (ZL/189/2001) byl změněn název školy na Masarykova střední škola zemědělská

Více