ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2012"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 22 Název: Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 6 82 Brno Ředitel domova: PhDr. Jiří Altman Adresa:

2 Hlavní účel: poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého zdravotního postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí ani za pomocí jiných typů sociálních služeb a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb, s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. Registrované sociální služby: (76635) - 2 lůžek Týdenní stacionář (234358) 8 lůžek Denní stacionář ( ) 6 míst Bankoví spojení: Komerční banka Brno venkov Číslo účtu: / IČ: 2292 DIČ: CZ 2292 Registrace: KOS v Brně, oddíl Pr, vložka 24 z Kontakt a informace: Telefon: Fax: web: Tel:/fax: /6* IČO: 2292 * * č.ú / Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 6 82 BRNO -2-

3 Obsah : Úvod...str. 4 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti...str. 5 II. Plnění úkolů v personální oblasti...str. 29 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření...str. 32 IV. Autoprovoz...str. 4 V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem...str. 4 VI. Peněžní fondy...str. 44 VII. Kontrolní činnost...str. 46 VII. Informace o výsledku inventarizace...str. 48 Závěr...str. 49 Tel:/fax: /6* IČO: 2292 * * č.ú / Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 6 82 BRNO -3-

4 ÚVOD Dnem..23 je zařízení pro osoby s mentálním postižením ve Střelicích zřizováno na základě 4, 35 odst. 2 písm. j) zákona č.29/2 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 27 zákona č. 25/2 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Jihomoravským krajem, který na základě zákona č. 8/26 Sb. ke dni..27 rozhodl o změně názvu, který zní Zámeček Střelice, příspěvková organizace. je ve smyslu ustanovení 34 zákona č. 8/26., o sociálních službách, zařízením sociálních služeb, které poskytuje sociální služby: A) domova pro osoby se zdravotním postižením dle ustanovení 48 zákona o sociálních službách B) týdenního stacionáře dle ustanovení 47 zákona o sociálních službách C) denního stacionáře dle ustanovení 46 zákona o sociálních službách Dnem..2 byl předán do hospodaření domova Zámeček Střelice p.o. objekt na Tomešově ul. v Brně. Organizační struktura v r. 22 ředitel úsek soc. prac. úsek zdravotní úsek výchovy úsek ekonom. úsek provozní VS W ved.ek.ús. ved. prov. fyzioterap. vychovatel PAM rehabil setra PSS ekonom masér registr. setra I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti Tel:/fax: /6* IČO: 2292 * * č.ú / Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 6 82 BRNO -4-

5 I.. Sociální a výchovná péče a) týdenní stacionář - 8 míst z toho 3 místa pro ženy a 5 míst pro muže b) celoroční pobyt - 2 míst z toho 3 míst pro ženy a 89 míst pro muže c) denní pobyt 6 míst Ke konci sledovaného období byl počet klientů, z toho nezletilých. Celoroční pobyt: počet uživatelů umístěných na oddělení č. 2, 5 : počet uživatelů umístěných na oddělení č.,3,4,6,7 počet uživatelů umístěných v tréninkovém bydlení: počet příjmů: počet ukončení pobytu: počet úmrtí: Průměrný věk uživatelů k ,4 let Obložnost 99,82 % Evidované žádosti neuspokojených žadatelů v roce Týdenní pobyt: počet uživatelů: počet příjmů: počet ukončení pobytu: počet úmrtí: 8 Průměrný věk uživatelů k , let Obložnost % Evidované žádosti neuspokojených žadatelů v roce 22 8 Denní pobyt: Počet uživatelů: Počet příjmů: Počet ukončení pobytu: Počet úmrtí: 2 Průměrný věk uživatelů k , let Obložnost 33,38 % Evidované žádosti neuspokojených žadatelů v roce 22 Tel:/fax: /6* IČO: 2292 * * č.ú / Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 6 82 BRNO -5-

6 Počet uživatelů zbavených způsobilosti k právním úkonům: Počet uživatelů omezených na způsobilosti k právním úkonům: Soudně ustanovených opatrovníků: Žádosti o přezkoumání způsobilosti k právním úkonům: Struktura uživatelů služby k podle stupně závislosti: Týdenní Denní pobyt Stupeň Osoby Osoby Celoroční pobyt pobyt závislost celkem do 8 nad 8 let Do 8 Nad Do 8 Nad Do 8 Nad 8 i let let 8 let let 8 let let let I. II III IV Celkem Úroveň poskytovaných služeb Ubytování Klienti našeho zařízení jsou ubytováni ve dvou budovách budova Zámečku s pěti podlažími a administrativní budova se třemi podlažími. Od..29 byl zahájen provoz v tréninkovém bydlení ( dále jen TRB) v Hospodářské budově domova jedná se o 3 malometrážní byty s kapacitou vždy 2 obyvatele. V budově Zámečku jsou umístěna čtyři oddělení. Celková kapacita budovy zámečku je 57 míst, ke konci sledovaného období zde bylo ubytováno 56 klientů, z toho 5 žen. Členění pokojů dle počtu lůžek: lůžkový pokoj celkem 3 I.odd. II.odd. III.odd. V.odd. - Tel:/fax: /6* IČO: 2292 * * č.ú / Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 6 82 BRNO -6-

7 2 lůžkový pokoj 3 lůžkový pokoj 4 lůžkový pokoj 5 lůžkový pokoj 6 lůžkový pokoj Budova Zámečku je bezbariérová. Jednolůžkové, dvoulůžkové i třílůžkové pokoje jsou standardně vybaveny, klienti mají k dispozici lůžko, noční stolek a šatní skříň přímo na pokoji. Hygienický standard na I. a III. oddělení zajišťuje centrální koupelna, která je vybavena vanou, sprchovými boxy a umyvadly. K dispozici jsou 4 WC. Na II. oddělení a V. oddělení jsou umístěni klienti trvale upoutaní na lůžko a uživatelé, kteří se pohybují za pomoci kompenzačních pomůcek a invalidních vozíků. Pokoje na těchto odděleních jsou vybaveny elektricky polohovatelnými postelemi s antidekubitními matracemi, šatními skříněmi a stolky. Hygienický standard každého oddělení je zajištěn centrální koupelnou, která je vybavena vanou, mobilním koupacím lůžkem, 2 sprchovými boxy, toaletními židlemi a 4 WC. Na V. oddělení je po celém patře zabudováno závěsné zařízení pro přemísťování imobilních klientů. V administrativní budově (NP) jsou umístěna tři oddělení. Celková kapacita budovy je 47 míst. Členění pokojů dle počtu lůžek: lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj 3 lůžkový pokoj 4 lůžkový pokoj 5 lůžkový pokoj 6 lůžkový pokoj celkem IV.odd VI.odd VII.odd. 5 - Jednolůžkové i dvoulůžkové pokoje mají standardní vybavení, klienti mají k dispozici lůžko, noční stolek, šatní skříň přímo na pokoji. Na každém podlaží je kuchyňka standardně vybavena kuchyňskou linkou a chladničkou. Každé oddělení má svoji společenskou místnost, která je vybavena sedačkami, stolky a televizí. Hygienický standard na každém oddělení zajišťuje centrální koupelna, která je vybavena vanou, sprchovými boxy, umyvadly a k dispozici jsou 4 WC. Sumarizace Úroveň bydlení Tel:/fax: /6* IČO: 2292 * * č.ú / Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 6 82 BRNO -7-

8 počet lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj 3 lůžkový pokoj 4 lůžkový pokoj 5 lůžkový pokoj 6 lůžkový pokoj Úhrada pobytu platné pro rok 22 obytná místnost s jedním obyvatelem obytná místnost se dvěma obyvateli obytná místnost se třemi obyvateli obytná místnost se čtyřmi obyvateli obytná místnost s pěti a více obyvateli obytná místnost s pěti a více obyvateli s TV 5,- Kč/den 45,- Kč/den 35,- Kč/den 25,- Kč/den 2,- Kč/den 4,- Kč/den Úhrada za ubytování byla měněna v roce 22. Stravování Stravování uživatelů zajišťuje vlastní stravovací provoz. Jídelníček sestavuje stravovací komise a schvaluje dětská lékařka. Strava se podává 5x denně podle dietních požadavků uživatelů, jídelníček pro dietní stravu sestavuje dětská lékařka. Uživatelé se stravují v jídelně v budově Zámečku. Byly vytvořeny podmínky, aby ženám na 3. odd. a seniorům z odd. 7 byly podávány snídaně, desátky, svačiny a studené večeře v prostorách jejich bydlení. Uživatelé soc. služeb zařazení do TRB se stravují kromě obědů v pracovních dnech zpravidla ve svých bytech. Úhrada za stravování Druh stravy Normální z toho dopolední odpolední druhá CELKEM Oběd večeře svačina svačina večeře Kč celkem potraviny režie potraviny režie Dieta: bezmléčná, celkem mléčná, šetřící z toho snídaně Diabetická celkem Tel:/fax: /6* IČO: 2292 * * č.ú / Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 6 82 BRNO -8-6

9 z toho potraviny režie Úhrada za stravování byla změněna v roce 22. Zařízení dále náleží v případě celoročního pobytu uživatele plná výše přiznaného příspěvku na péči, v případě týdenního pobytu 75 % přiznaného příspěvku. Moravská beseda ples Sokolovna Střelice 22 Hodnocení úseku výchovy za rok 22 Výchovný úsek se zabýval aktivizační, výchovnou, vzdělávací a obslužnou činností uživatelů. Na úsek výchovy bylo pro rok 22 plánováno 55 pracovníků, z toho 5 vychovatelů a 4 pracovníků v sociálních službách. Tel:/fax: /6* IČO: 2292 * * č.ú / Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 6 82 BRNO -9-

10 U všech uživatelů se výchova zaměřila zejména na upevňování již získaných dovedností a návyků. Hlavním cílem aktivizačních činností byla podpora uživatelů v rozvoji schopností a běžných dovednostech, které vedou ke spokojenosti, seberealizaci a především k samostatnosti. Své znalosti a dovednosti si uživatelé upevňovali při hodinách Rozumové výchovy, na odděleních při výchovné práci a povinnou školní docházkou. Výchovná činnost se na jednotlivých odděleních zaměřila na oblast rozumovou, smyslovou, hudební, výtvarnou a tělesnou, což vycházelo i z výchovného projektu, který byl opět zaměřený zejména na uživatele, kteří tráví většinu času na odděleních, přejí si být raději Doma. Povinná školní docházka byla umožněna v našem zařízení ve dvou třídách Základní školy speciální Brno, Ibsenova. Uživatelé s poruchami autistického spektra navštěvovali speciálně vybavenou učebnu, ve které se pracovalo dle zásad TEACCH programu. Pozvolna jsme se také snažili zavádět prvky alternativní a augmentativní komunikace pro uživatele, kteří mají problém s verbální komunikací. Vzdělávání uživatelů se zaměřilo i na speciálně upravené programy na počítačích. Pro zlepšení, či udržení alespoň součastného zdravotního a psychického stavu uživatelů se využívala Bazální stimulace. Uživatelům Domova bylo umožněno dle zájmu a individuálních potřeb navštěvovat nejrůznější podpůrné terapie, jako je canisterapie, hipoterapie, muzikoterapie, fyzioterapie, bazální stimulace. Od října 22 byla nově otevřena i multisenzorická místnost Snoezelen. Terapie ve Snoezelenu je pro všechny uživatele velice přínosná. V rámci sociálně terapeutické práce si uživatelé Zámečku Střelice upevňovali pracovní návyky a rozšiřovali své manuální dovednosti v tkalcovské a šicí dílně, ve výrobně svíček a mýdla, košíkářské dílně a v keramické dílně. V rámci pracovní terapie nadále vypomáhali v zahradě, v prádelně, v kuchyni, při úklidu areálu a úklidových pracích v budovách Domova. Výrobky uživatelů byly prezentovány na nejrůznějších prodejních akcích. Týdenní stacionář Uživatelé, kteří využívají služeb Týdenního stacionáře se začleňovali do pracovního procesu ve všech sociálně terapeutických dílnách. Zapojovali se také do práce v zahradě, prádelně a kuchyni. Při zařazování uživatelů Týdenního stacionáře do terapie se přihlíželo k Tel:/fax: /6* IČO: 2292 * * č.ú / Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 6 82 BRNO - -

11 jejich přání v souladu s individuálním plánem. V odpoledních hodinách se zapojovali do programu oddělení nebo do aktivizačních činností. Denní stacionář (DS) Program denního stacionáře vycházel z přání a individuálních plánů uživatelů, popřípadě i zákonných zástupců či rodinných příslušníků. Součástí individuální práce s uživateli v DS bylo prohlubování jejich znalostí prostřednictvím vhodných výukových počítačových programů a her. Pro zpestření aktivizačních činností uživatelé navštěvovali sociálně terapeutické dílny, v případě zájmu se účastnili aktivit společně s oddělením. Společně se sociálně terapeutickými dílnami se zapojili do příprav na vánoční aukci a další prodejní a prezentační akce. Místnost DS se i nadále využívala k aktivizačním činnostem jako je rozumová výchova, deskové hry a k relaxaci. Těchto aktivit se mohli účastnit dle zájmu i uživatelé týdenního a celoročního pobytu. Uživatelé využívající služeb Denního stacionáře mohli využít všech nabízených fakultativních služeb. Výchovný program Tréninkové bydlení V Tréninkovém bydlení již uživatelé ukončili 2 roky přípravy na samostatný život s cílem přejít do návazné sociální služby Chráněné bydlení. Uživatelé již ovládají běžné domácí práce, jako jsou příprava snídaně, víkendové vaření obědů, celotýdenní přípravu večeří. Nadále se zdokonalují v úklidových pracích a péči o ošacení. Z velké části si umí organizovat svůj volný čas. Nechybí jim odvaha k samostatnému cestování. Již se dobře orientují ve městě, převážně Brně. Uživatelé si chodí sami dle potřeby a přání ke kadeřnici, na poštu a na různé kulturní akce v místě bydliště. Veškerá činnost je v souladu s přáním uživatele a individuálním plánem. Jeden uživatel navštěvuje SOU ve Cvrčovicích. 2 uživatelé navštěvují již druhým rokem Praktickou školu v Olomouci. Další uživatel nastoupil na tuto Praktickou školu v letošním roce. Jeden uživatel si dokončuje základy vzdělání studiem Základní školy speciální Brno, Ibsenova. Tel:/fax: /6* IČO: 2292 * * č.ú / Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 6 82 BRNO - -

12 Speciální škola Brno, Ibsenova V Domově nadále probíhala výuka ve dvou třídách Speciální školy Brno, Ibsenova. Výuka probíhá individuální formou s individuálnícm přístupem speciálního pedagoga a vychází ze školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální. Vzhledem k míře postižení žáků byly součástí výuky prvky některých alternativních terapií (prvky bazální stimulace, orofaciální stimulace, muzikoterapie, míčkování) a alternativní metody výuky (canisterapie, VOKS). Sociálně pracovní terapie V rámci sociálně terapeutické práce si uživatelé Zámečku Střelice upevňovali pracovní návyky a rozšiřovali své manuální dovednosti v tkalcovské a šicí dílně, výrobně svíček a dílně na výrobu mýdel, košíkářské dílně, keramické a výtvarné dílně. Při výběru sociální terapie byl kladen důraz na individualitu každého uživatele každý má právo si vybrat jakou činnost by chtěl vykonávat. Velký význam mají sociálně terapeutické dílny také pro uživatele vzdělávacího programu Tréninkové bydlení, kteří se v terapeutických dílnách učí správným pracovním návykům. Uživatelé se zapojovali také do prací v zahradě, prádelně, kuchyni, při úklidu areálu a úklidových pracích v budovách Domova. Svými výrobky reprezentovali uživatelé na různých prodejních a prezentačních akcích, jako například na Dnech otevřených dveří KrÚ JMK, v Dolních Kounicích na Slavnostech města, na Střeleckém Strunobraní, na Zámeckém dni Domova, v Praze na Vyšehradě ve spolupráci s Jedličkovým ústavem. Již tradičně jsme také pořádali předvánoční aukci na Staré Radnici v Brně. Výrobky nechybí jako každoročně ani v naší hojné plesové tombole. Sociálně terapeutické dílny se tradičně podílely také na tvorbě pozvánek a kalendáře. Terapeutické dílny jsou velice oblíbenou a přínosnou volnočasovou aktivitou a jejich kapacita je zcela naplněna. Rozumová výchova Hlavním cílem Rozumové výchovy v roce 22 byla opět aktivizace uživatelů sociálních služeb udržováním a rozvojem jejich dovedností podle jejich individuálních schopností v oblastech čtení, psaní, počtů, smyslové a rozumové výchovy, důraz byl kladen na praktické dovednosti. Tel:/fax: /6* IČO: 2292 * * č.ú / Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 6 82 BRNO - 2 -

13 Těžiště práce spočívalo ve výchovně vzdělávacích činnostech, zaměřených na poskytování vědomostí, dovedností a vytváření návyků. Uživatelé získávali poznatky nutné k orientaci ve světě. Vzhledem k rozdílným schopnostem a dovednostem jednotlivých uživatelů jsem při výchovně vzdělávacích činnostech vycházela ze zájmů jednotlivých uživatelů. Mimo osvojování si základů trivia byl nadále dle schopností a možností kladem důraz na praktické dovednosti, tj. manipulaci s penězi, orientaci v čase, orientaci ve vlastních údajích, upevňování základních společenských návyků, práci s počítačem apod. U některých uživatelů zůstala výuka na stejné úrovni dovedností jako v minulých letech, jiní uživatelé však prokázali určitý pokrok. U jiných uživatelů však bohužel vlivem zhoršení jejich zdravotního stavu, fyziologickým změnám, nastal pokles úrovně rozumových schopností. I u těchto uživatelů má však rozumová výchova velký význam, a to z hlediska aktivizace, viz. individuální výchovně vzdělávací plány jednotlivých uživatelů. Pracovalo se podle individuálních výchovně vzdělávacích plánů, které přihlíží ke specifikům jednotlivých uživatelů. Pravidelně se výuky zúčastnilo 35 uživatelů. Dle rozvrhu se střídaly skupinky 3 6 uživatelů. Zapojeni byli nepravidelně (v nepřítomnosti některých uživatelů) i další uživatelé, kteří projevili momentální zájem o nějakou rozumovou činnost. Během roku došlo v rozvrhu opět k nepatrným změnám, důvodem byl odchod některých uživatelů z našeho zařízení a snaha vytvořit skupiny tak, aby bylo možno s danou skupinou pracovat co nejefektivněji. Během roku také přišli do našeho zařízení noví uživatelé, kteří začali navštěvovat Rozumovou výchovu. Hipoterapie Hipoterapie je významnou složkou fyzioterapie v Zámečku Střelice, p. o. Vyžívalo se při ní léčebného působení jízdy na koni. Jejím hlavním principem je zejména pohybová terapie, kdy se střídá napětí a uvolnění, podráždění a relaxace. Pohybový rytmus koně příznivě ovlivňuje jak somatické, tak psychické oblasti uživatelů. Kůň je živým partnerem, na kterého se naši klienti velice těší. Hipoterapie probíhala dvakrát týdně v Ivančicích,vždy v úterý a čtvrtek. Nabídky služby mohli využít uživatelé, kterým to dovoloval zdravotní a tělesný stav. Canisterapie Tel:/fax: /6* IČO: 2292 * * č.ú / Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 6 82 BRNO - 3 -

14 V prvním pololetí roku 22 probíhala canisterapie podle plánu jedenkrát týdně pro všechny uživatele V.oddělení. Jedná se o oddělení uživatelů s kombinovanými vadami, proto hlavním cílem canisterapie bylo přítomností psů přispívat nejen k jejich psychické pohodě, ale zároveň je celkově aktivizovat. Při různých činnostech se psy uživatelé procvičovali jemnou motoriku, vytrvalost při různých motorických úkonech a schopnost soustředit se na vykonávanou činnost. Od září byla opět canisterapie pro zájem uživatelů sudý pátek na oddělení V., a lichý pátek pro všechny zájemce v tělocvičně, nebo venku. Pro všechny uživatele školou povinné byla canisterapie poskytována pravidelně v rámci výuky. Muzikoterapie Místnost pro muzikoterapii byla hojně navštěvována převážně uživateli IV., VI., oddělení. Dále dle rozvrhu využívala místnost k relaxaci. Oddělení II. a V. většinou prováděla muzikoterapii přímo na oddělení do, které se mohou zapojit všichni uživatelé jak aktivně tak pasivně. Výchovný projekt Cílem výchovného projektu je každodenní aktivizace uživatelů, kteří nemohou z různých důvodů navštěvovat sociálně terapeutické dílny a jiné aktivity a zůstávají převážně na odděleních, neboť zůstávají raději Doma. Výchovný projekt byl spuštěn v říjnu v roce 2 a nyní bude realizován již třetím rokem. Zaměřuje se na oblast: hudební, sportovní, pohybovou, výtvarnou, kulturní. Každý měsíc byla vyhlášená soutěž na určité téma, které se účastnila všechna oddělení. Nejzdařilejší a nejvtipnější výrobek byl oceněn. Výrobky se využily na výzdobu oddělení a prostor zařízení. Plněním úkolů projektu bylo vždy pod vedením kvalifikovaného vychovatele. Autistická třída. Autistická třída byla využívána dle platného rozvrhu a vycházela z program TEACCH, kde se vychovatel věnoval převážně individualitě každého jedince. Multistimulační místnost Snoezelen Tel:/fax: /6* IČO: 2292 * * č.ú / Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 6 82 BRNO - 4 -

15 Od října 22 je našim uživatelům k dispozici tzv. multisenzorická místnost Snoezelen. Je to speciálně vybavená místnost k podněcování smyslů (sluchového, zrakového, čichového, hmatového i sluchového). V Zámečku Střelice, p. o. byla navržena převážně pro lidi s těžkým postižením, protože jim nabízí netradiční smyslové podněty a zkušenosti, možnost uvolnění od napětí. Zdravý člověk si také hledá a vytváří podmínky, které mu přinášejí radost a uspokojení, lidem s postižením musíme pomoci nalézt takové prostředky k uvolnění a harmonii. Metodu však úspěšně využíváme i u uživatelů s poruchami chování, s agresivitou a hyperaktivitou, u osob s poruchami autistického spektra. Největší a nespornou výhodou Snoezelenu je jeho multifunkčnost. Pobyt ve Snoezelenu probíhá formou individuální nebo skupinové terapie (max. však 3 uživatelé) s ohledem na individuální zvláštnosti a momentální stav každého uživatele. Ve všech případech má snoezelen na klienty pozitivní efekt. Pro uživatele s těžkým a kombinovaným postižením je terapie obzvláště přínosná z hlediska somatického vnímání, uvědomění si vlastního tělesného schématu a celkového uvolnění jinak spastických končetin. Výborný je také pro rozvoj jemné a hrubé motoriky, rozvoj úchopu. Uživatelé zde mohou zažít pocit uvolnění, jistoty a bezpečí. Někteří klienti se zase ve snoezelenu snaží o jakousi formu komunikace, přičemž na oddělení se verbálně neprojevují téměř vůbec. Byla vypracována metodika práce ve Snoezelenu, která slouží jako vzdělávací materiál pro práci s touto metodou. Průběh terapie se pravidelně zapisuje do záznamového archu a do provozní knihy. Spolupráce s okolními městy a obcemi: Obec Střelice je opatrovníkem několika našich uživatelů. Obecní úřad Střelice nám také umožnil pořádání výstavy, na které se prezentovalo naše zařízení. Každoročně probíhá v prostorách Sokola Střelice tradiční ples Zámečku, který se těší veliké oblibě. Dalšími obcemi, se kterými naše zařízení spolupracuje jsou Tetčice, Tvarožná, Ostrovačice, Dolní Kounice v těchto obcích probíhají prodejní akce spojené s poradenskou a propagační činností. Spolupráce s městem Brnem v reprezentačních prostorách Staré radnice v Brně se každoročně koná vánoční aukce výtvarných děl našich uživatelů. Výtěžek z dražby je věnován na potřebný materiál do sociálně - terapeutických dílen. Tel:/fax: /6* IČO: 2292 * * č.ú / Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 6 82 BRNO - 5 -

16 Organizace volnočasových aktivit v Zámečku Střelice, p. o. Volný čas byl organizován vždy dle přání uživatelů a předem stanoveného ročního harmonogramu a případné aktuální nabídky akcí. A to v oblasti sportu, rekreačních a rehabilitačních pobytů, návštěv kulturních, hudebních a společenských akcí, jak v prostorách zařízení, tak i mimo prostory Domova. Aktivizační organizované dopolední činnost Dopolední aktivizační činnost probíhala převážně v sociálně terapeutických dílnách, Rozumové výchově, programu v DS, na jednotlivých odděleních formou Bazální stimulace, rehabilitace, plněním Výchovného projektu, muzikoterapii, terapií ve snoezelenu, výukou v autistické třídě, vycházkou do okolí, akcemi dle celoročního plánu. Žáci s povinnou školní docházkou docházeli do školy. Spousta aktivizačních činností se prolínala i s odpoledními aktivizačními činnostmi. Aktivizační organizované odpolední činnosti Cílem aktivizačních odpoledních činností bylo nabídnout co nejvíce aktivit uživatelům do večerních hodin. Mohli se zapojit všichni zájemci, dle svého uvážení. Nikdo nebyl do aktivit nucen. Ze strany vychovatelů byla vyžadována profesionalita a odborné zkušenosti, aby mohli uživatele k daným činnostem motivovat a vzbudili tak u nich zájem Pondělí: rehabilitační cvičení- organizovali rehabilitační pracovnice Úterý:. úterý v měsíci měli možnost uživatelé navštívit taneční, kde se zdokonalovali ve společenském chování, estetice a základních společenských tancích. V době od 4,3-7, hodin v tělocvičně. 2. úterý v měsíci měli uživatelé sportovní odpoledne, kde pod vedením vychovatelů využívali prostory našeho zařízení k fotbalu, přehazované, pingpongu, hraní kuželek, boccii ad. 3. úterý v měsíci si uživatelé zasoutěžili ve společenských hrách a sportovních hrách 4. úterý v měsíci oslavili uživatelé své narozeniny, vyhodnocovali soutěž měsíce a společně si všichni zatančili na diskotéce, která se konala v tělocvičně nebo na hřišti.. Tel:/fax: /6* IČO: 2292 * * č.ú / Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 6 82 BRNO - 6 -

17 Středa: uživatelům byla nabídnutá možnost jít nakoupit, na úřad, do okolí s pomocí doprovodu. Zde byla dána možnost hlavně těm uživatelům, kteří si sami netroufají opustit zařízení. Čtvrtek: uživatelé měli možnost využít výuky náboženství, která probíhá každý čtvrtek v prostorách Domova. Též probíhala canisterapie na oddělení V. Pátek: uživatelům byly nabídnuty různé aktivizační činnosti jak na oddělení, tak v areálu Domova. Tento den někteří uživatelé odjíždí domů. Sportovní a kulturní akce pořádané v roce 22 LEDEN Novoroční diskotéka Soutěž o nejhezčí povídání o zimě odd.iii Sportovec roku odd.iii. Tour de Střelice odd.iii Závody na sněhu Taneční v Domově všechna odděleni Ples zařízení Soutěž v malování sněhuláků oddělení IV.,VI. Vycházka do okolí Střelic Dramatická výchova ÚNOR Valentýnská diskotéka Dárky na svatého Valentýna dílny Turnaj ve stolním tenise v Domově oddělení IV.,VI. Maškarní ples Chrlice- oddělení IV., VI. Vycházky do okolí Domova Oslava narozenin odd.v. Tel:/fax: /6* IČO: 2292 * * č.ú / Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 6 82 BRNO - 7 -

18 Sportovní soutěže v Domově Maškarní rej Diskotéka s vyhlášením vítězů výchovného projektu BŘEZEN Vycházky do okolí Domova Výlet do Ivančic oddělení III. Vítání jara v Domově Výlet do obory v Bystrci oddělení V. Doremi-soutěž ve zpěvu oddělení IV,VI. Soutěž o nejlepšího malíře oddělení IV.,VI. Taneční v Domově Výlet do Střelic ke koním oddělení.ii. Pepíkovský turnaj v pinpongu v Domově oddělení IV.,VI. Diskotéka DUBEN Vycházky do okolí Oslava narozenin Výlet do Rosic oddělení III.VII Pálení čarodějnic,hry, soutěže Soutěž o nejlepšího skladatele puzzle Taneční odpoledne v Domově Turnaj v přehazované v Domově oddělení III.,VI. Turnaj v kuželkách SPMP Brno oddělení VI., IV. Velikonoční výstava KVĚTEN Pouť Hostýn oddělení IV., VI. Návštěva ZOO Svatý Kopeček oddělení IV., VI. Turnaj ve fotbale oddělení IV., VI. Tel:/fax: /6* IČO: 2292 * * č.ú / Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 6 82 BRNO - 8 -

19 Vycházka do přírody Akce Praha Jedličkův ústav dílny Taneční v Domově,DS Léčebně-rehabilitační pobyt v Janských Lázních oddělení III.,IV. a VII. ČERVEN Zámecký den Újezd u Černé Hory - týdenní pobytový zájezd oddělení V,II.,I Orientační hry v areálu Domova oddělení III. Sportovní hry v Zubří oddělení III.,IV.,VI., Volejbal oddělení IV.,VI. Diskotéka na hřišti Turnaj v bocci oddělení III.,IV.,VI,V. Fimfárum Olomouc dílny Výlet do Brna dílny ČERVENEC Vycházka do přírody Výlety za koupáním Míčové hry a soutěže SRPEN Výlety po okolí,ds Střelice koupaliště Stanový tábor oddělení IV.VI. Návštěva ZOO Svatý Kopeček odd. VI.,IV. Diskotéka ZÁŘÍ Tel:/fax: /6* IČO: 2292 * * č.ú / Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 6 82 BRNO - 9 -

20 Celodenní výlet na Špilberk oddělení III. Turnaj Bocce v Domově, DS Újezd u Černé Hory oddělení V. Hledání pokladu v areálu Domova oddělení III. Vycházky do okolí Domova, DS Městské slavnosti v Dolních Kounicích dílny,oddělení IV.,VI. Pouť Žarošice oddělení IV., VI. Malování na cyklostezce oddělení IV., VI. Taneční v Domově,TRB,DS Diskotéka,TRB,DS ZOO Jihlava oddělení V. ZOO v Hodoníně oddělení II. ŘÍJEN Vycházky do přírody oddělení V. Výlety do okolí, DS Táborák Hospimedica- dílny, TRB, oddělení IV., VI.,III.,DS Soutěž ve stolním tenise oddělení IV., VI. Pouť Vranov u Brna oddělení IV., VI. Výlet do Ivančic, prohlídka města, Réna, táborák oddělení II. Diskotéka,DS,TRB LISTOPAD Olympia-zábavné centrum oddělení V., Vycházky do přírody,ds,trb Doremi pěvecká soutěž oddělení III. Zlatý slavík Chrlice oddělení IV., VI. Dušičková návštěva hřbitova,ds,trb Rozsvícení vánočního stromu v Dolních Kounicích oddělení IV., VI. Diskotéka v Domově,DS,TRB Taneční v Domově,DS,TRB Tel:/fax: /6* IČO: 2292 * * č.ú / Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 6 82 BRNO - 2 -

21 PROSINEC Mikulášská besídka,ds,trb Vánoční trhy v Brně- oddělení.iii,iv., VI. Aukce v Brně dílny, TRB, DS, Návštěva betlémů v Brně oddělení III. Vánoční koncert Besední dům Brno oddělení IV., Adventní koncert v Dolních Kounicích oddělení IV.,VI. Nadílka v Ostrovačicích oddělení IV.,VI. Štědrý den s nadílkou, TRB Silvestrovská oslava, TRB Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců se v Zámečku Střelice, p. o. uskutečňuje dle odst. zákona č. 8/26 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Povinnost dalšího vzdělávání je dle tohoto zákona stanoveno ve výši 24 hodin za kalendářní rok. Organizace má vytvořen plán kontinuálního vzdělávání pracovníků. Ten se dle potřeby aktualizuje. Využíváme jak naplánovaných vzdělávacích akcí, tak i průběžně přicházejících nabídek vzdělávacích kurzů. O vzdělávacích akcích byli výchovní pracovníci informovaní z porad vedení. Zaměstnanci měli možnost si sami vybrat, o který kurzy mají zájem z široké nabídky převážně akreditovaných kurzů. Naše organizace vybírala takové kurzy, které směřovaly k naplnění individuálních vzdělávacích cílů zaměstnanců. Zaměstnanci hodnotili vzdělávací akce formou Hodnotícího dotazníku vzdělávací akce. Pracovníkům, kteří studují, pomáháme úpravou pracovní doby tak, aby mohli navštěvovat příslušné školy. V. pololetí roku 22 také proběhly v našem zařízení 2 supervizní setkání s panem Mgr. Matějem Černým ze vzdělávacího centra Curatio. Naše zařízení má zavedenou knihovnu s téměř svazků a zde najdou pracovníci odbornou literaturu, kterou se snažíme aktualizovat zejména o nově vyšlé odborné knihy a směrnice. K dispozici jsou také časopisy Sociální služby, Skok, Speciální pedagogika, Vozíčkář aj. Tel:/fax: /6* IČO: 2292 * * č.ú / Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 6 82 BRNO - 2 -

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2 Předkládá: Mgr. Jiřinka Kubalčíková Název: Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 6 82 Brno Zastupující ředitelka domova:

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. ZÁMEČEK STŘELICE Domov pro osoby se zdravotním postižením, p. o. ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. ZÁMEČEK STŘELICE Domov pro osoby se zdravotním postižením, p. o. ZA ROK 2013 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE Domov pro osoby se zdravotním postižením, p. o. ZA ROK 23 Obsah : I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti...str. 3 II. Plnění úkolů v personální

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady N Á K L A D Y Příloha č. 2 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace SÚ 2013 1) 2014 2) 4) 2013 1) 2014 2) Náklady v tis.kč Spotřebované

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 TLOSKOV KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek. Prostory jsou bezbariérové. K dispozici

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ZÁMEČEK STŘELICE, p. o.

ZÁMEČEK STŘELICE, p. o. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE, p. o. ZA ROK Obsah : I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti...str. 3 II. Plnění úkolů v personální oblasti...str. III. Plnění úkolů v oblasti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

2. Komu je služba poskytována.

2. Komu je služba poskytována. TLOSKOV KONTAKT: VOVSÍKOVÁ JINDŘIŠKA, TELEFON: 317 740 198 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Pracovna je umístěna ve druhém patře hlavní budovy - Zámku. Přístup je bezbariérový,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 1 / 2 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 V Ý N O S Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Výnosy SÚ AÚ skutečnost skutečnost Tržby za vlastní

Více

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 TLOSKOV KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek, vlevo za výtahem. Jsou zde 3 prostorné

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 1 / 2 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 V Ý N O S Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Výnosy SÚ AÚ skutečnost skutečnost Tržby za vlastní

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Krátkodobé cíle služby pro rok 2015

Krátkodobé cíle služby pro rok 2015 Zámek Břežany, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Břežany 1, 671 65 Břežany Příloha č.2 Společné Krátkodobé cíle služby pro rok 2015 Důraz na spolupráci úseků jasné podíly

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Zpracovatel Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u želče 118,390 02 Tábor Identifikační číslo: 659 979 99 Telefonní spojení: 3812633300

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 TLOSKOV KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - ZÁMEK (přístup výtahem). Učebna je vybavena

Více

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o organizaci 2. Činnost organizace 2.1 Uživatelé bydlení a

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne..

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 15.2.2011 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

SOCIÁLNÍ REHABILITACE POBYTOVÁ

SOCIÁLNÍ REHABILITACE POBYTOVÁ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE V TLOSKOVĚ SOCIÁLNÍ REHABILITACE POBYTOVÁ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 70, odst. 3 Údaje o poskytované sociální službě 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální

Více

KONTAKT: ČAPKOVÁ LUDMILA, TELEFON: 317 740 123

KONTAKT: ČAPKOVÁ LUDMILA, TELEFON: 317 740 123 TLOSKOV KONTAKT: ČAPKOVÁ LUDMILA, TELEFON: 317 740 123 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámku. Prostory jsou zcela bezbariérové.

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os).

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os). SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Odlehčovací služba CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava,

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Hodnotící zpráva za rok 2012

Hodnotící zpráva za rok 2012 Hodnotící zpráva za rok 2012 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více