ZÁMEČEK STŘELICE, p. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁMEČEK STŘELICE, p. o."

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE, p. o. ZA ROK

2 Obsah : I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti...str. 3 II. Plnění úkolů v personální oblasti...str. III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření...str. 5 IV. Autoprovoz...str. 3 V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem...str. 3 VI. Peněžní fondy...str. 35 VII. Kontrolní činnost...str. 3 VII. Informace o výsledku inventarizace...str. 39

3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti I. Management Název: Zámeček Střelice, příspěvková organizace Adresa: Tetčická 3/69, 66 Střelice IČ: 9 DIČ: CZ 9 Kontaktní informace: Telefon: 5 8, 5 95 Fax: web: Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 6 8 Brno Bankovní spojení: Komerční banka Brno venkov, číslo účtu: / Ředitel domova: PhDr. Jiří Altman Vedoucí provozního úseku (statutární zástupce): Miloš Voštera Manažer kvality Mgr. Jiřinka Kubalčíková Vedoucí výchovného úseku: PhDr. Jan Rohan Vedoucí zdravotnického úseku: Iva Kratochvílová Vedoucí ekonomického úseku: Iveta Švestková Hlavní účel: poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého zdravotního postižení ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb, s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. Registrované sociální služby Registrace KOS v Brně, oddíl Pr, vložka z Domov pro osoby se zdravotním postižením (6635) - lůžek Týdenní stacionář (3358) 9 lůžek Denní stacionář (89888) 6 míst Od.. Zámeček Střelice, p. o. přechodně hospodaří s objektem na Tomešově ul. v Brně. 3

4 Organizační struktura v r. Změna.. z důvodu přijetí referentky sociálních věcí na,5 úvazku a snížení úvazku sociální pracovnice na,5 po jejím návratu z mateřské dovolené

5 Optimalizace sociálních služeb (ekonomika, kvalita, rozsah): Rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru sociálních věcí, ze dne.., na základě žádosti Zámečku Střelice, p. o., byla změněna kapacita služby Domov pro osoby se zdravotním postižením ze na lůžek a kapacita služby Týdenní stacionář z 8 na 9 lůžek. Tato změna byla realizována v souladu s Plánem rozvoje organizace a je pokračováním snahy o posílení podílu služby týdenní stacionář, která uchovává větší míru vazby uživatelů na rodinu a výchozí prostředí. Postupně se dařilo naplňování kapacity služby (6 osob) denní stacionář. Počet uživatelů stoupl na pět. Denní stacionář získává využití postupně, z důvodu obtížnější dopravní dostupnosti z Brna a větší finanční náročnosti pro rodiče uživatelů. Cílem je dlouhodobé plné využití kapacity služby a podle možností i její další rozšíření. Toho je možno dosáhnout soustředěním na atraktivitu a svébytnost aktivit v rámci služby. Denní stacionář je využíván rodinami uživatelů s dobrým finančním zajištěním, kterým umožňuje ekonomickou aktivitu bez přerušení osobní péče o postižené děti. Podnětná náplň služby je pro ně důležitým prvkem při rozhodování. Program tréninkového bydlení pokračoval v roce v plném rozsahu. Volné místo v programu, rezervované po dobu zkušebního pobytu v chráněném bydlení Hrotovice - bývalého uživatele služeb Zámečku pana Grmely, bylo obsazeno dalším kandidátem na přechod do chráněného bydlení, panem Jiřím Konečným. Programu nadále slouží tři dvouetážové byty pro šest uživatelů Pozitivní reprezentace příspěvkové organizace: Rok se nesl ve znamení oslav 95. výročí založení Zámečku Střelice. Oslavy proběhly dne. 6. pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje, JUDr. Michala Haška, který se jich, společně s vedoucím odboru sociálního JMK, osobně zúčastnil. V prostorách sportovního sálu byla uspořádána výstava dokumentů a fotografií z historie zařízení. Podle ohlasů účastníků oslav byl program organizačně i obsahově dobře připraven. Zámeček Střelice nadále pěstuje povědomí veřejnosti o organizaci pořádáním prodejních výstav výrobků uživatelů. K prezentaci organizace slouží rovněž řada sportovních a kulturních akcí. Příjmy z mimorozpočtových zdrojů Žádost o dotaci SFŽP na zateplení, výplně otvorů a částečnou rekonstrukci střechy Nového pavilonu byla s kladným hodnocením postoupena do závěrečného výběru, nebyla však doporučena k financování. Podklady žádosti budou přepracovány tak, aby lépe vyhovovaly podmínkám SFŽP pro financování. Žádost bude znovu podána v r. 5. Organizace se podílela na přípravě žádosti o dotaci z programu 3 3 MPSV (Podpora mobility), kdy žadatelem je Jihomoravský kraj na akci Přístavba výtahové šachty v budově A v areálu organizace Zámeček Střelice, včetně instalace a montáže výtahu. Částka dotace MPSV činí..95, Kč. Akce byla MPSV schválena, bylo vystaveno rozhodnutí o registraci, realizace proběhne v roce 5. Zámečku Střelice se v roce dařilo získávat finanční dary ve větší míře než v minulosti. Celková částka finančních darů dosáhla , Kč, což je více než dvojnásobek úrovně roku 3 (3., Kč). Mezi mimorozpočtové příjmy organizace bude možno rovněž zahrnout úspěšnou akci na získání šestiletého pronájmu Sociálního automobilu za Kč ročně. Ve spolupráci s agenturou Kompakt byl z výtěžku prodeje reklamních ploch na vozidle pořízen automobil Renault Master pro přepravu 9 osob. Jihomoravský kraj vloží zakoupením reklamy částku. Kč. Čistý přínos se s ohledem na formu pořízení a vlastnictví vozidla nedá stanovit, bude však s určitostí, i po odečtení účasti JMK, kolem částky 3. Kč. Akce na získání vozidla probíhala v r., předání leden 5. 5

6 Mimořádné události V měsíci listopadu nastaly mimořádně nepříznivé klimatické podmínky spojené s extrémní tvorbou ledovky. To mělo za následek pády stromů a dvoudenní výpadek elektrické energie. Situace prověřila záložní zdroj elektrické energie, který se ukázal jako nedostatečný a zastaralý. Druhý den provozu docházelo k přehřívání a nutnosti odstávek. Stav byl v závěru roku řešen celkovou opravou zařízení spojenou s výměnou hlavních uzlů. I. Sociální a výchovná péče Kapacita zařízení sociálních služeb a) týdenní stacionář..9 míst b) celoroční pobyt. míst c) denní pobyt...6 míst (z toho místa pro ženy a 5 místa pro muže) (z toho 3 míst pro ženy a 8 míst pro muže) Počet uživatelů ke konci sledovaného období uživatelů, z toho nezletilých týdenní stacionář 9 uživatelů celoroční pobyt uživatelů denní pobyt 5 uživatelů Celoroční pobyt: počet uživatelů umístěných na oddělení č., 5 : 9 počet uživatelů umístěných na oddělení č., 3,, 6, 65 počet uživatelů umístěných v tréninkovém bydlení: 6 počet příjmů: počet ukončení pobytu: počet úmrtí: Obložnost 99, % Evidované žádosti neuspokojených žadatelů v roce 6 Počet odmítnutých žádostí v roce 6 Týdenní pobyt: počet uživatelů: 9 počet příjmů: počet ukončení pobytu: počet úmrtí: Obložnost % Evidované žádosti neuspokojených žadatelů v roce 3 Denní pobyt: Počet uživatelů: Počet příjmů: Počet ukončení pobytu: Počet úmrtí: Obložnost Evidované žádosti neuspokojených žadatelů v roce Počet uživatelů omezených ve svéprávnosti: Soudně ustanovených opatrovníků: Žádosti o přezkoumání svéprávnosti: ,8 %

7 Věková struktura uživatelů k 3.. celoroční pobyt let 3-8 let 9-6 let -65 let 66-5 let 6-85 let týdenní pobyt denní pobyt celkem Průměrný věk uživatelů k ,9 let, celoroční pobyt 39 let, týdenní p., let, denní stacionář 35,9 let Struktura uživatelů služby k 3.. podle stupně závislosti: Týdenní Denní pobyt Osoby Osoby Celoroční Stupeň pobyt pobyt celkem do 8 nad závislosti 8 let Do 8 Nad Do 8 Nad Do 8 Nad 8 let let 8 let let 8 let let let I. 8 II III IV Celkem Úroveň poskytovaných služeb Ubytování uživatelé jsou ubytováni ve dvou budovách budova Zámečku s pěti podlažími a administrativní budova se třemi podlažími. Od.. 9 slouží byty v tréninkovém bydlení dále jen TRB, v Hospodářské budově domova jedná se o 3 malometrážní byty pro obyvatele. V budově Zámečku jsou umístěna čtyři oddělení. Celková kapacita budovy zámečku je 5 míst, ke konci sledovaného období zde bylo ubytováno 56 klientů, z toho 5 žen. Členění pokojů dle počtu lůžek: lůžkový pokoj lůžkový pokoj 3 lůžkový pokoj lůžkový pokoj 5 lůžkový pokoj 6 lůžkový pokoj celkem I.odd. - II.odd. III.odd. 5 - V.odd. -

8 Budova Zámečku je bezbariérová. Jednolůžkové, dvoulůžkové i třílůžkové pokoje jsou standardně vybaveny, klienti mají k dispozici lůžko, noční stolek a šatní skříň přímo na pokoji. Hygienický standard na I. a III. oddělení zajišťuje centrální koupelna, která je vybavena vanou, sprchovými boxy a umyvadly. K dispozici jsou WC. Na II. oddělení a V. oddělení jsou umístěni klienti trvale upoutaní na lůžko a uživatelé, kteří se pohybují za pomoci kompenzačních pomůcek a invalidních vozíků. Pokoje na těchto odděleních jsou vybaveny elektricky polohovatelnými postelemi s antidekubitními matracemi, šatními skříněmi a stolky. Hygienický standard každého oddělení je zajištěn centrální koupelnou, která je vybavena vanou, mobilním koupacím lůžkem, sprchovými boxy, toaletními židlemi a WC. Na V. oddělení je po celém patře zabudováno závěsné zařízení pro přemísťování imobilních klientů. V administrativní budově (NP) jsou umístěna tři oddělení. Celková kapacita budovy je míst. Členění pokojů dle počtu lůžek: lůžkový pokoj lůžkový pokoj 3 lůžkový pokoj lůžkový pokoj 5 lůžkový pokoj 6 lůžkový pokoj celkem 3 - IV.odd VI.odd. 8 - VII.odd. 5 - Jednolůžkové i dvoulůžkové pokoje mají standardní vybavení, klienti mají k dispozici lůžko, noční stolek, šatní skříň na pokoji. Na každém podlaží je kuchyňka standardně vybavena kuchyňskou linkou a chladničkou. Každé oddělení má svoji společenskou místnost se sedací soupravou, stolky a televizí. Hygienický standard na každém oddělení zajišťuje centrální koupelna, která je vybavena vanou, sprchovými boxy, umyvadly a k dispozici jsou WC. Sumarizace Úroveň bydlení lůžkový pokoj lůžkový pokoj 3 lůžkový pokoj lůžkový pokoj 5 lůžkový pokoj 6 lůžkový pokoj počet Úhrada pobytu platné pro rok obytná místnost s jedním obyvatelem obytná místnost se dvěma obyvateli obytná místnost se třemi obyvateli obytná místnost se čtyřmi obyvateli obytná místnost s pěti a více obyvateli obytná místnost s pěti a více obyvateli s TV 5,- Kč/den 5,- Kč/den 35,- Kč/den 5,- Kč/den,- Kč/den,- Kč/den Úhrada za ubytování byla v roce ve stejné výši jako v roce 3, navýšení úhrad naposledy proběhlo v roce. 8

9 Stravování Stravování uživatelů zajišťuje vlastní stravovací provoz. Jídelníček sestavuje stravovací komise a schvaluje dětská lékařka. Strava se podává 5x denně podle dietních požadavků uživatelů, jídelníček pro dietní stravu sestavuje dětská lékařka. Uživatelé se stravují v jídelně v budově Zámečku. Byly vytvořeny podmínky, aby ženám na 3. odd. a seniorům z odd. byly podávány snídaně, desátky, svačiny a studené večeře v prostorách jejich bydlení. Uživatelé soc. služeb zařazení do TRB se stravují, kromě obědů v pracovních dnech, zpravidla ve svých bytech. Úhrada za stravování Druh stravy Normální z toho potraviny 9 8 režie potraviny režie potraviny režie Diabetická celkem z toho dopolední odpolední druhá CELKEM Oběd večeře svačina svačina večeře Kč celkem Dieta: bezmléčná, celkem mléčná, šetřící z toho snídaně V roce došlo k navýšení úhrad za stravování s účinností od... Zařízení dále náleží v případě celoročního pobytu uživatele plná výše přiznaného příspěvku na péči, v případě týdenního pobytu 5 % přiznaného příspěvku. 9

10 Country tanec ples Sokolovna Střelice Sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti, (obslužné činnosti) realizuje výchovný úsek, který pro tento účel disponuje 5 pracovníky, z toho 3 vychovateli a pracovníky v sociálních službách. Domov pro osoby se zdravotním postižením Hlavním cílem u uživatelů sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením byla podpora v rozvoji schopností a běžných dovednostech, které vedou ke spokojenosti, seberealizaci a především k samostatnosti. Činnosti se zaměřovaly na upevňování získaných dovedností a návyků. Aktivizační činnosti se zaměřily na oblast rozumovou, smyslovou, hudební, výtvarnou a sportovní. Dále si své dovednosti a znalosti uživatelé upevňovali při hodinách rozumové výchovy, měli možnost navštěvovat taneční kroužek a připravovat veřejná vystoupení. Veškeré činnosti byly v souladu s přáními a potřebami uživatelů a individuálním plánem. Povinná školní docházka byla umožněna v našem zařízení ve dvou třídách Základní školy speciální Brno, Ibsenova. Výuka probíhala individuální formou či ve skupinkách, s individuálním přístupem speciálního pedagoga. Vycházela ze Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální. Vzhledem k míře postižení žáků byly součástí výuky prvky některých alternativních terapií (prvky bazální stimulace, orofaciální stimulace, muzikoterapie, míčkování) a alternativní metody výuky (canisterapie, AAK, VOKS). Pro zlepšení, či udržení zdravotního a psychického stavu uživatelů s těžším typem postižení se využívala Bazální stimulace. Uživatelům bylo podle zájmu a individuálních potřeb umožněno navštěvovat podpůrné terapie canisterapie, hippoterapie, fyzioterapie. Dále měli klienti možnost navštěvovat multisenzorickou místnost Snoezelen. Prostřednictvím sociálně terapeutické práce si uživatelé upevňovali pracovní návyky a rozšiřovali manuální dovednosti v tkalcovské a šicí dílně, ve výrobně svíček a mýdla, košíkářské dílně a v keramické dílně. Výrobky uživatelů byly prezentovány na prodejních akcích. V rámci aktivizačních a terapeutických činností vypomáhali mj. v zahradě, prádelně a kuchyni.

11 Výchovný úsek využíval prostor zařízení ke sportovním, společenským akcím a krásného okolí k vycházkám. Uživatelé se pravidelně účastní společenských a kulturních akcí, které se konají ve Střelicích a blízkém okolí, využívají běžně dostupných služeb (kadeřník apod.). Uživatelé navštěvují mše svaté i smuteční rozloučení ve Střelicích i v areálu řádových sester. Jedenkrát týdně se zájemci mohou účastnit hodin náboženství, které se konají pod vedením řádové sestry. Nadále probíhaly workshopy a vzdělávací akce projektu Gerontologická a organizační supervize II. příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem (GOS II.). K hlavním tématům patřily Dramaterapie a program Bon Appetit. Od září do listopadu se v rámci projektu GOS uskutečnilo 6 drama terapeutických setkání pro cca uživatelů a 3 zaměstnance. Pracovníci i uživatelé se seznámili s různými drama terapeutickými technikami. V realizaci programu bude pokračováno i v roce 5. Vzdělávací program Tréninkové bydlení Součástí sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením je vzdělávací program Tréninkové bydlení. Tento program je realizován pátým rokem a uživatelé se v něm (zpravidla dva roky) připravují na samostatný život. Cílem je přejít do návazné služby chráněné bydlení. Uživatelé ovládají běžné domácí práce, jako jsou příprava snídaně, víkendové vaření obědů, celotýdenní přípravu večeří. Zdokonalují se v úklidových pracích a péči o ošacení. Učí se organizovat volný čas. Pracovní návyky účastníci programu trénují v pracovních terapiích. Učí se orientovat ve městě Brně. Chodí sami dle potřeby a přání ke kadeřnici, na poštu a na různé kulturní akce v místě bydliště. Veškerá činnost je v souladu s jejich přáním a individuálním plánem. Tři uživatelé navštěvují Praktickou školu v Olomouci, připravují věci do školy, personál jen kontroluje, do školy cestují samostatně. Dva uživatelé přešli v roce do chráněného bydlení v Hrotovicích. Týdenní stacionář U uživatelů sociální služby Týdenní stacionář se činnosti zaměřily zejména na upevňování získaných dovedností a návyků, rozvoj nových dovedností a kompetencí. Hlavním cílem aktivizačních činností byla podpora uživatelů v rozvoji schopností a běžných dovednostech, které vedou ke spokojenosti, seberealizaci a samostatnosti. Uživatelé služby pracovali ve všech sociálně terapeutických dílnách. Zapojovali se také do práce v zahradě, prádelně a kuchyni. Při zařazování uživatelů do terapie se přihlíželo na jejich přání v souladu s individuálním plánem. Uživatelé Týdenního stacionáře se měli možnost zapojit do všech aktivizačních a sociálně terapeutických činností stejně jako uživatelé sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením. Denní stacionář U uživatelů, služby denní stacionář se činnosti zaměřily na upevňování již získaných dovedností a návyků, rozvoj nových dovedností a kompetencí. Hlavním cílem aktivizačních činností byla podpora uživatelů v rozvoji schopností a běžných dovednostech, které vedou ke spokojenosti, seberealizaci a především k samostatnosti. Průběh sociální služby Denní stacionář vycházel z přání a individuálních plánů uživatelů i zákonných zástupců. Smyslem DS byla dostatečná nabídka aktivizačních činností. Společně se sociálně terapeutickými dílnami se klienti zapojili do příprav na vánoční aukci a další prodejní a prezentační akce. Uživatelé navštěvovali taneční kroužek, účastnili se různých výletů.

12 Místnost DS se i nadále využívala k aktivizačním činnostem jako je rozumová výchova, hraní deskových her a k relaxaci. Uživatelé Denního stacionáře se měli možnost zapojit do všech aktivizačních a sociálně terapeutických činností stejně jako uživatelé sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Týdenního stacionáře. Aktivizační a sociálně terapeutické činnosti, které mohou využívat uživatelé všech tří sociálních služeb Domov pro osoby se zdravotním postižením, Týdenní stacionář, Denní stacionář: Sociálně terapeutické dílny V rámci sociálně terapeutické práce si uživatelé Zámečku Střelice upevňovali pracovní návyky a rozšiřovali dovednosti v tkalcovské a šicí dílně, výrobně svíček a dílně na výrobu mýdel, košíkářské dílně, keramické a výtvarné dílně. Při výběru činnosti byl kladen důraz na individualitu uživatele a jeho volbu. Velký význam mají sociálně terapeutické dílny pro účastníky programu Tréninkové bydlení, kteří se v nich učí perspektivním pracovním návykům. Svými výrobky reprezentovali uživatelé opět na různých prodejních a prezentačních akcích, jako například na Dnech otevřených dveří KrÚ JMK, na prodejní akci v rámci Týdne duševního zdraví v café Práh v Brně ve Vaňkovce, v Dolních Kounicích na Slavnostech města. Dále potom na vánočních trzích v Dolních Kounicích a Modřicích. Již tradičně jsme pořádali předvánoční aukci na Staré Radnici v Brně. Sociálně terapeutické dílny se tradičně podílely na tvorbě pozvánek a kalendáře. Rozumová výchova Hlavním cílem Rozumové výchovy byla aktivizace uživatelů sociálních služeb. Pracovalo se podle individuálních plánů. Pravidelně se Rozumové výchovy účastnilo cca 3 uživatelů, dle rozvrhu se střídaly skupinky 3 6 uživatelů. Smyslová výchova se orientovala na rozvoj smyslového vnímání, pozornosti a dalších psychických funkcí. S uživateli jsme využívali multisenzorickou místnost snoezelen. Cílem v oblasti rozumové výchovy byla stimulace pozornosti a paměti, rozvoj v oblasti abstrakce a konkretizace, časová orientace (roční období, měsíce, dny, hodiny), orientace v osobních údajích (věk, datum narození, bydliště, sourozenci, atd.), upevňování základních společenských návyků (pozdrav, poděkování, prosba, telefonování apod.). Rozvoj komunikačních dovedností (vyprávění děje podle obrázků, vyprávění prožitých událostí). Zaměřili jsme se také na pomoc při vyřizování osobních záležitostí (vyplňování tiskopisů apod.). Probíhal nácvik práce s počítačem. Uživatelé se učili vyhledávat informace na internetu, cvičili psaní ů známým a příbuzným. Součástí Rozumové výchovy byly i výtvarná a hudební činnosti. Hipoterapie Hipoterapie probíhala dvakrát týdně v Domašově u Brna, vždy v úterý a čtvrtek. Tuto fakultativní terapeutickou činnost mohli využít uživatelé, kterým to dovoloval zdravotní a tělesný stav. Canisterapie Pro žáky školy byla canisterapie součástí výuky. Pro ostatní klienty probíhala canisterapie po domluvě s terapeutkou, minimálně jedenkrát za dva týdny. Terapie probíhala kolektivní formou v kombinaci s individuální relaxací se psy. Hudební aktivizační činnosti s prvky muzikoterapie

13 Tato aktivizační činnost probíhala ve vybavené místnosti Muzikoterapie. Hudební aktivizační činnosti probíhaly rovněž na odděleních. Součástí bylo nacvičování a zpěv lidových písní. K dispozici jsou hudební nástroje, Orffův instrumentář, djembe bubny, tibetské misky apod. Multistimulační místnost Snoezelen Snoezelen je speciálně vybavená místnost k podněcování smyslů (sluchového, zrakového, čichového, hmatového i sluchového). V Zámečku Střelice, p. o. byla navržena převážně pro uživatele s těžkým postižením, protože jim nabízí netradiční smyslové podněty a zkušenosti, možnost uvolnění od napětí. Metoda je využívána i u uživatelů s poruchami chování, agresivitou a hyperaktivitou, u osob s poruchami autistického spektra. Pobyt ve Snoezelenu probíhal formou individuální nebo skupinové terapie (max. však 3 uživatelé) s ohledem na individuální zvláštnosti a momentální stav. Ve Snoezelenu se pracuje podle metodiky, která také slouží jako vzdělávací materiál. Spolupráce s okolními obcemi Obec Střelice je opatrovníkem několika uživatelů. Každoročně se koná v prostorách Sokola Střelice tradiční ples Zámečku. Dalšími spolupracujícími obcemi jsou: Třebíč, Tetčice, Tvarožná, Ostrovačice, Modřice, Cvrčovice, Dolní Kounice v těchto obcích probíhají prodejní akce spojené s poradenskou a propagační činností. V reprezentačních prostorách Staré radnice v Brně se každoročně koná vánoční aukce výtvarných děl uživatelů. Výtěžek je zpravidla určen na materiál do sociálně terapeutických dílen. Organizace volnočasových aktivit v Zámečku Střelice, p. o. Volný čas je organizován podle přání uživatelů, stanoveného ročního harmonogramu i aktuální nabídky. A to v oblasti sportu, rekreačních a rehabilitačních pobytů, návštěv kulturních, hudebních a společenských akcí, Sportovní a kulturní akce pořádané v roce LEDEN Novoroční diskotéka Soutěž o nejhezčí povídání o zimě Sportovec roku Tour de Střelice Závody na sněhu Taneční v Domově Tradiční ples Zámečku Střelice Soutěž v malování sněhuláků Vycházka do okolí Střelic všechna oddělení odd.iii odd.iii. odd.iii všechna oddělení všechna odděleni, DS všechna oddělení, DS odd. IV.,VI. všechna oddělení ÚNOR Valentýnská diskotéka Turnaj ve stolním tenise v Zámečku Střelice Maškarní ples Chrlice Vycházky do okolí zařízení Maškarní rej Diskotéka s vyhlášením vítězů aktivizačního projektu všechna oddělení, DS odd. IV.,VI. odd. IV., VI. všechna oddělení všechna oddělení všechna oddělení BŘEZEN 3

14 Vycházky do okolí zařízení Výlet do Ivančic Vítání jara v Domově Výlet do obory v Bystrci Doremi-soutěž ve zpěvu Soutěž o nejlepšího malíře Pepíkovský turnaj ve stolním tenise v Zámečku Střelice všechna oddělení odd. III. všechna oddělení, DS odd. V. odd. IV,VI. odd. IV.,VI. odd. IV.,VI. DUBEN Vycházky do okolí Pálení čarodějnic,hry, soutěže Taneční odpoledne Turnaj v přehazované v zařízení Turnaj v kuželkách SPMP Brno Velikonoční výstava všechna oddělení všechna oddělení všechna oddělení, DS odd. III.,VI. odd. VI., IV. všechna oddělení KVĚTEN Pouť Hostýn oddělení Návštěva ZOO Svatý Kopeček Turnaj ve fotbale Vycházka do přírody Taneční v Domově Léčebně-rehabilitační pobyt v Malé Morávce odd. IV., VI. odd. IV., VI. odd. IV., VI. všechna oddělení všechna oddělení,ds odd. III.,IV. a VII.,II.odd. ČERVEN Zámecký den a oslavy 95.výročí založení Újezd u Černé Hory Sportovní hry v Zubří oddělení Volejbal Diskotéka na hřišti Turnaj v boccie Fimfárum Olomouc Rehabilitační pobyt v Itálii všechna oddělení, DS odd. V,II.,I odd. III.,IV.,VI., odd. IV.,VI. všechna oddělení odd. III.,IV.,VI,V., DS dílny, DS odd. VI.,IV.,III, TRB, DS ČERVENEC Vycházka do přírody Výlety za koupáním Míčové hry a soutěže Letní tábor Radarka všechna oddělení všechna oddělení všechna oddělení odd. III. a IV., DS SRPEN Výlety po okolí Střelice koupaliště Stanový tábor Návštěva ZOO Svatý Kopeček všechna oddělení, DS všechna oddělení odd. IV.,VI. odd. VI.,IV. ZÁŘÍ Celodenní výlet na Špilberk Tradiční turnaj Boccie v zařízení Újezd u Černé Hory Vycházky do okolí Domova Městské slavnosti v Dolních Kounicích Pouť Žarošice odd. III. všechna oddělení, DS odd. V. všechna oddělení, DS dílny,odd. IV.,VI. odd. IV., VI.

15 Taneční v Domově všechna oddělení, DS ŘÍJEN Vycházky do přírody Výlety do okolí Táborák Soutěž ve stolním tenise Pouť Vranov u Brna Výlet do Ivančic, prohlídka města,réna, Diskotéka Dramaterapie workshop v rámci projektu GOS II. oddělení V. všechna oddělení, DS všechna oddělení odd. IV., VI. odd. IV., VI. odd. II. všechna oddělení, DS, odd. IV., VI., III., DS LISTOPAD Olympia-zábavné centrum Vycházky do přírody Doremi pěvecká soutěž Zlatý slavík Chrlice Dušičková návštěva hřbitova Taneční v Domově Dramaterapie workshop v rámci projektu GOS II. odd. V. všechna oddělení, DS odd. III. odd. IV., VI. všechna odd.,trb všechna oddělení, DS, odd. IV., VI., III., DS PROSINEC Mikulášská besídka Vánoční trhy v BrněAukce v Brně Návštěva betlémů v Brně Koncert na Kociánce Adventní koncert v Dolních Kounicích Nadílka v Ostrovačicích Štědrý den s nadílkou Silvestrovská oslava všechna oddělení, DS odd.iii,iv., VI. dílny, TRB, DS, odd. III. odd. IV.,VI. odd. IV.,VI. odd. IV.,VI. všechna oddělení všechna oddělení.3. Zdravotní péče a rehabilitace Ošetřovatelská péče o uživatele Zámečku Střelice je prováděna formou ošetřovatelského procesu registrovaná sestra naváže užší kontakt s uživatelem, poznává nemocného nejen po stránce medicínské, ale i osobní a sociální. Na základě zjištěných informací plánuje krátkodobé (při akutním onemocnění) a dlouhodobé cíle ošetřovatelské péče ( uživatel s poruchou soběstačnosti ). Na realizaci cíle spolupracuje sestra s personálem v přímé péči a v co největší možné míře zapojuje i samotného uživatele. Zdravotní péče je zajišťována formou návštěvní služby praktických a odborných lékařů přímo v zařízení a to: - praktická lékařka pro dospělé MUDr. Jeřábková ordinační hodiny: pondělí od.. hodin - dětská lékařka MUDr. M.Uhlířová ordinační hodiny: čtvrtek.3. hodin Mimo pracovní dobu lékařek lze s nimi problémy konzultovat po telefonu nebo je přivolána RZP. Do Zámečku Střelice dochází odborní lékaři : 5

16 - psychiatr MUDr. E. Matoušková neurolog pro dospělé MUDr. J. Puldová stomatolog MDDr. Křížová sexuolog MUDr. H. Reguli x měsíčně x ročně x ročně x ročně K ostatním odborným lékařům jsou mobilní uživatelé dopravováni sanitkou nebo IDS JMK. Recepty na léky a poukazy na jednorázové pleny předepisují praktické lékařky, poukazy na ortopedické pomůcky, invalidní vozíky a jejich opravy předepisují odborní lékaři a schvalují revizní lékaři ZP. V roce došlo k uzavření smlouvy s VZP a ZPMV odbornost 93 poskytování a úhrada ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytovém zařízení sociálních služeb revize VZP v našem zařízení proběhla 6.. 9, kontrola ZPMV v září. V roce 3 byla provedena kontrola VZP u praktických a odborných lékařů... 3 u MUDr. Jeřábkové a Uhlířové... 3 u psychiatričky MUDr. Matouškové. Po kontrole nám bylo odmítnuto potvrzovat ORP.Tím jsme nemohli vykazovat určité výkony pojišťovně. Od října 3 jsme přišli o částku 8.533, Kč. Za rok nám bylo umožněno fakturovat pouze Kč. Tržby za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotní péče uvzp v roce Kapitola 93 - všeobecná sestra v sociálních službách číslo kódu název kódu VZP Zavedení nebo ukončení odborné zdrav. péče, adm. činnost Ošetřovatelská intervence Komplex - odběr biolog. materiálu Aplikace léčebné terapie Příprava a aplikace ordinované infúzní terapie Aplikace inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie Péče o ránu Komplex - klysma, laváže, ošetření perm. katetrů... Zavádění nasogastrické sondy Komplex - vyšetření stavu pacienta přístr. tech.... Nácvik a zaučování aplikace inzulínu Ošetření stomií Bonifikační kód za práci zdr.sestry od - 6 hod Bonifikační kód za práci zdr.sestry v době prac. volna Celkem tržby od zdravotní pojišťovny regulace výkonů ( krácení), snížení tržeb Celkem tržby od zdravotních pojišťoven po regulaci Hospitalizace uživatelů ve zdravotnických zařízeních :

17 FN Ivančice FN Svatá Anna urologie PL Brno Černovice PL Opařany Oční operace FDN Černopolní 8 dní 6 dní 53 dní 365 dní dny 33 dní Při ošetřovatelské péči se dbá především na prevenci dekubitů, máme k dispozici antidekubitní matrace a pomůcky. V Zámečku Střelice máme 3 polohovacích lůžek, 6 ks pomůcek včetně polohovacích kočárků a invalidních vozíků. Rehabilitace je zaměřena na prevenci komplikací a sekundárních změn mobility. Na tomto úseku pracuje: fyzioterapeutka hod./ týdně registrovaná sestra masérka. V rámci rehabilitačního ošetřování provádíme : - kondiční cvičení, cvičení na míčích, polohování, nácvik chůze, cvičení na Terapi Maester, vertikulace, nácvik k soběstačnosti, aktivizace fyzická i psychická, cvičení na motomedu aktivní, pasivní, horské slunko, inhalace, biotroplampy, solux. posilování horních končetin, masáže masážní vanička na DKK, masážní lehátka, Sidekick,Vitec, vodoléčba, rehabilitační bazén, elektroléčba magnetoterapie Restriktivní opatření V roce byla používána v našem zařízení restriktivní opatření - Zákon č. 8/6 Sb. 89 Opatření omezující pohyb osob. V roce zemřeli uživatelé Vrchní sestra nutriční terapeut úbytky zaměstnanců 9 8 přírůstky zaměstnanců skutečnost ředitel účetní mzdový účetní, personalista referent THP celkem sestra bez odborného dohledu funkce platová třída plán pracovníků rok II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI evidenční počet zaměstnanců přepočtený k 3..

18 fyzioterapeut masér 5 ošetřovatel sanitář zdravotničtí pracovníci celkem vychovatel vychovatel vychovatel 9 Vychovatel 8 pedagogičtí pracovníci celkem pracovník soc. péče výchova prací Pracovník soc.péče obslužná péče Plánovaný stav zaměstnanců ke konci roku byl překročen o jednoho z důvodu zástupů za pracovní neschopnosti. Ve sledovaném období nedošlo v organizaci k žádnému pracovnímu úrazu. Struktura a nemocnost zaměstnanců včetně rozboru jednotlivých vyplácených zvláštních příplatků dle skupin prací a funkcí ( 8 NV č.56/6 Sb. v platném znění) i příplatků za vedení ( zákona č.6/6 Sb.) k 3.. jsou uvedeny v následující přehledové tabulce. Struktura zaměstnanců Zvláštní příplatky ( 8 NV 56/6 Sb.) x st. 3 9 THP Pracovník soc.péče /6 Vychovatel /6 Dělník 6/6 masér Sociální pracovník /6 x st. 35 5/ x st. 5 x st. 55 Pracovní Procento neschopnost nemocnosti (kalendářní dny) 5 9,9 x st. 5 5, x st.,5 3,9 8/ 6/ SZP Manažer Příplatky za vedení ( zákona 6/6Sb.) x st. 5 x st. 8 9,

19 kvality 3 Celkem 968, Objem prostředků na platy na rok byl stanoven zřizovatelem ve výši 95 tis.kč a byl překročen o 3 38,- Kč z důvodu vyplacení odměn k 95. výročí založení organizace. Na pokrytí tohoto navýšení byly použity peníze z rezervního fondu odměn organizace. Ostatní osobní náklady byly čerpány v celkové výši 39 8,-Kč. Evidenční počet pracovníků k poslednímu dni roku byl 9 zaměstnanců. Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců za rok byl 9,. Průměrná mzda s OON v organizaci za rok činila 6,- Kč z toho THP vychovatelé pracovníci sociální péče-pop pracovníci sociální péče ZVNČ SZP masér dělníci sociální pracovnice vedoucí provozu Kč 5 6 Kč 65 Kč 93 Kč 9 9 Kč 5 Kč 6 95 Kč 653 Kč 939 Kč údaje v Kč Mzdové prostředky rok 3 rok B B platový tarif příplatek za vedení a zastupování zvláštní příplatky osobní příplatek příplatek za noční práci příplatky za soboty a neděle příplatek za svátek * práce přesčas příplatek za dělenou směnu odměna za pracovní pohotovost odměny mimořádné odměny k životnímu výročí náhrady platu OON rozdíl b-a

20 Náhrady platu za pracovní neschopnost Celkem počet zaměstnanců - přepočtený stav , , 9 *V případě čerpání příplatku za svátek uvést zdůvodnění, proč nebylo možné poskytnout zaměstnanci náhradní volno za svátek. Uvést u kterých funkcí byl příplatek vyplacen. **) v roce platové předpisy - Z 6/6 Sb. v platném znění, NV č. 56/6 Sb., v platném znění Náhradní volno za práci ve svátek není možné poskytnout z důvodu navyšování hodin zastupujících pracovníků. Se zaměstnanci je podepsaná dohoda o proplácení svátků.týká se to zejména vychovatelů a pracovníků v sociální péči. Ostatní osobní náklady byly čerpány následovně: - DPČ fyzioterapeut - DPČ canisterapie - DPČ výpomoc v údržbě Kč Kč 3 Kč

21 II. Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce příloha č. ředitel účetní účetní mzdový účetní, personalista referent THP celkem všeobecná sestra bez odborného dohledu všeobecná sestra bez odborného dohledu všeobecná sestra pod odborným dohledu zdravotnický asistent nutriční terapeut fyzioterapeut masér ošetřovatel sanitář zdravotničtí pracovníci celkem vychovatel vychovatel vychovatel vychovatel pracovníci sociální péče celkem kuchař pomocný kuchař provozář pradlena vedoucí provozu uklizečka údržbář - řidič údržbář skladník vrátný přírůstky evidenční počet zaměstnanců úbytky k pedagogičtí pracovníci celkem prac.soc. péče - zákl. vých. činnost prac.soc.péče obslužná péče prac.soc.péče - osobní asistent sociální pracovník manažer kvality změna počtu zaměstnanců počet zaměstnanců změna třídy v průběhu roku kategorie platová třída k 3.. provozní zaměstnanci celkem CELKEM zaměstnanci 9 9

22 II. Plnění úkolů v personální oblasti Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období příloha č. průměrná platová třída struktura zaměstnanců průměrný plat A. služby sociální 5 65 PSP - pomocná výchovná, aktivizační činnost provoznětechničtí zaměstnanci zaměstnanci převážně manuálně pracující pracovníci v sociálních službách PSP - obslužná péče PSP - osobní asistence PSP - pečovatelská činnost sociální pracovník B. služby pedagogické vychovatelé C. služby zdravotnické zdravotničtí zaměstnanci sanitáři maséři ošetřovatelé zdravotničtí asistenti všeobecné sestry nutriční terapeuti fyzioterapeuti D. ostatní hospodářskosprávní pracovníci PRŮMĚR celkem 6

23 Čerpání mzdových prostředků podle jednotlivých složek platu příloha č. 3 údaje v Kč Mzdové prostředky rok 3 rok rozdíl a b b-a platový tarif skupina I skupina II příplatek za noční práci příplatky za soboty a neděle příplatek za svátek * práce přesčas příplatek za dělenou směnu příplatek za vedení a zastupování zvláštní příplatky osobní příplatek odměna za pracovní pohotovost odměny mimořádné náhrada za dočasnou prac.neschopnost náhrady platu OON** odstupné DPP DPČ Celkem Stanovený objem prostředků na platy ,9 89,9,, 9,, rozdíl čerpání krytí případného přečerpání mzdového limitu stav k.. příslušného roku počet zaměstnanců plánované zvýšení zaměstnanců, 9,9 skutečné navýšení zaměstnanců stav k 3.. *V případě čerpání příplatku za svátek uvést zdůvodnění, proč nebylo možné poskytnout zaměstnanci náhradní volno za svátek. Uvést u kterých funkcí byl příplatek vyplacen - všem pracovníkům v přímé péči. Volno za svátek nelze poskytnou z důvodu navyšování hodin zastupujících pracovníků ve směně. Přečerpání mzdového limitu objemu mezd je z důvodu navýšení limitu mezd z rezervního fondu odměn organizace. Toto navýšení se použilo k vyplacení odměn k 95. výročí vzniku organizace. **uveďte komentář k vyplaceným OON: DPČ - fyzioterapeut, canisterapie, výpomoc v údržbě. 3

24 Rozbor příplatků za vedení rok stupeň řízení funkce ředitel vedoucí úseku stravování vedoucí vychovatel vedoucí provozu statutární zástupce vrchní sestra vedoucí ekonomického úseku zástupce vedouc. vychovatele Kč 3 příplatek za vedení ods. % počet podřízených Uveďte měsíční výši příplatku stanoveného k 3.. kategorie zaměstnanců II.skupina - práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života ( rozpětí příplatku 6 až Kč ) ods.. - Práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu ods... - Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo obslužné péče v samostatných ošetřovatelských odd. pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči PSS PSS zdravotní sestra vychovatel obslužná péče aktivizační č. dvousměnný režim PSS-obslužná péče PSS-základní výchovná nepedagogická č. vychovatelé zdravotní sestry+masér kuchař třísměnný režim nepřetržitý režim DpS, DZP 3/,8/,- DZR DpS, DZP DZR DpS, DZP DZR 3/6,8/6,/6,- 5/,- /6,- 6/,- Uveďte měsíční výši zvláštního příplatku stanoveného k 3.. Přehled vyplacených platů podle struktury zaměstnanců: Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost za rok : celkem Zvláštní příplatky vypláceny dle 8 NV 56/6 Sb. v platném znění o platových poměrech... I.skupina - práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života ( rozpětí příplatku až Kč ) 3 8 6

25 5

26 III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ III.. Výnosy Přehled veškerých výnosů organizace za uplynulé období, porovnání s předchozím obdobím a vztah ke schválenému rozpočtu je uveden v: Příloha č..- Výnosy Celkové tržby tvořené úhradami za pobyt klientů (strava, bydlení, příspěvek na péči, fakultativní služby) ve výši 8.6 tis. Kč tvoří 38,8% celkových výnosů organizace. Úhrady uživatelů za jednotlivé poskytované sociální služby činily 8.9 tis. Kč. Úhrady z příspěvku na péči činily 9.96 tis. Kč, příjem za fakultativní služby se na příjmech podílí 9 tis. Kč. Struktura uživatelů služby k 3.. podle stupně závislosti: Týdenní Denní pobyt Osoby Osoby Celoroční Stupeň pobyt pobyt celkem do 8 nad závislosti 8 let Do 8 Nad Do 8 Nad Do 8 Nad 8 let let 8 let let 8 let let let I. 8 II III IV Celkem V případě celoročního pobytu uživatele náleží plná výše přiznaného příspěvku na péči zařízení, v případě týdenního pobytu je to 5 % přiznaného příspěvku. Čtyři uživatelé mají nařízenu ústavní výchovu. 9 uživatelů má sníženou úhradu za pobyt. Průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt od uživatelů v r. činila částku tis. Kč ( ,- Kč za kalendářní rok.) K 3.. se spolupodílí na úhradě za pobyt 6 rodinných příslušníků a to v celkové výši,- Kč měsíčně. Ostatní tržby za vlastní výrobky a služby ve výši.3 tis. Kč se na celkových výnosech podílejí 5,5%. Z toho úhrady za výkony zdravotní péče poskytované odborným personálem prostřednictvím zdravotních pojišťoven činily 35 tis. Kč (, % celkových výnosů) a byly o 9,3 % nižší než výnosy z roku 3, tržby za prodej výrobků z pracovní terapie ( tis. Kč,,6%), výnosy za stravování a ubytování zaměstnanců (9 tis. Kč,,5 %), pronájem nebytových prostor, kotelen včetně technologií (3 tis. Kč,,%), praní prádla (5 tis. Kč,,%), jiné ostatní tržby a výnosy (.666 tis. Kč, 3,5%). 6

27 Z investičního fondu byly veškeré finanční prostředky vytvořené z odpisů použity na investice, tudíž nebyly zapojeny do výnosů na posílení fondu oprav. Z rezervního fondu finanční prostředky z bezúčelových darů byly čerpány ve výši 3 tis. Kč na kryti pokuty od ČIŽP ( tis. Kč), tis. Kč na opravu zdravotní pomůcky a vánoční dárky pro uživatele s ústavní výchovou. Finanční prostředky z účelových darů byly čerpány ve výši tis. Kč nájem sálu na ples uživatelů. Fond odměn byl čerpán ve výši 3 tis. Kč na pokrytí překročeného závazného ukazatele objemu mezd z důvodu zvýšených odměn pracovníkům k 95. výročí založení Zámečku. Zúčtování jmenovaných fondů v celkové výši 5 tis. Kč se na celkových výnosech organizace podílelo,33 %. Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb byla ve sledovaném roce přiznána ve výši. tis. Kč, tj.,8 % celkových výnosů organizace. Zřizovatel poskytl organizaci příspěvek na provoz ve výši 3.8 tis. Kč bez účelového určení (tj. 8,6% celkových výnosů organizace). Účelový příspěvek na provoz od zřizovatele byl poskytnut na opravu koupelen ve výši 8 tis. Kč, tj.,85% z celkových výnosů; opravu podlah ve výši 3 tis. Kč, tj.,66% z celkových výnosů; opravu okapových svodů ve výši 9 tis. Kč, tj,% z celkových výnosů; oprava kazet k závěsnému zařízení ve výši 83 tis. Kč, tj.,38% z celkových výnosů. Z časového rozlišení transferů byla ve výnosech částka ve výši 3 tis. Kč tj.,% z celkových výnosů. III.. Náklady Přehled veškerých nákladů organizace za uplynulé období, porovnání s předchozím obdobím a vztah ke schválenému rozpočtu je uveden v: Příloha č..- Náklady Celkové náklady organizace ve výši tis. Kč jsou vyšší o 6,66 % než v předchozím období. Zvýšení nákladů bylo ovlivněno čepáním účelových dotací na opravy v celkové výši 566 tis.kč. Celkové materiálové náklady organizace ve výši.985 tis. Kč tvoří,8 % celkových nákladů, podíl na celkových nákladech organizace i struktura je stejná jako v předchozím období. Největší podíl tvoří spotřeba potravin cca 6,3 % (vč.stolní vody, materiál do kávovaru Delikomat a automatu BONO), hygienické potřeby a materiál na úklid,% a drobný majetek kuchyňské nádobí,3%. Další použití bylo následující: materiál na údržbu,6 %, materiál na údržbu prádla,%, pohonné hmoty,93 %, kancelářské potřeby, knihy, časopisy, příručky,5 %, pomůcky na výchovu, sociální program a osobní vybavení klientů 3,83%, zdravotnický materiál,3%, ostatní materiál,8%. Celková částka za spotřebovanou energií (tj. elektrická energie, plyn - teplo, plyn kuchyně, včetně dodávky vody) byla ve výši.98 tis.kč, tj. o 33 tis. Kč méně než v předcházejícím období, zaujímá z celkových nákladů 6,9%. Částka za spotřebovaný plyn do kuchyněk je 8 tis. Za stočné v areálu Brno, Tomešova byly náklady 66 tis. Kč, 5 m3 (3, Kč/m3).

28 3 Nárůst/ pokles v % Nárůst/ pokles v m.j. elektrická energie spotřeba v v m.j. tis.kč Kč/MWh, MWh 98 9,5 MWh ,3-6,5 +8,95-66 Teplo Spotřeba v v m.j. tis.kč Kč/GJ 35 GJ 9 5, GJ 6,8 -,9 -, voda spotřeba v v m.j. tis.kč Kč/m3 9 m , 36 m3 95,9-3, -,55 -,9-8,8-6 -, ,8 Na opravy bylo ve sledovaném období vynaloženo celkem tis.kč, tj.,3 % celkových nákladů organizace. Běžné opravy a čistění čističky odpadních vod, kanalizace, odpadů a kotelny si vyžádaly a 55 tis. Kč. Na pravidelný servis bylo vynaloženo celkem tis. Kč, jedná se o výtahy, bazén, telefonní ústřednu, plynové, elektrické zařízení a instalace, požární prohlídky, hasící přístroje, komíny, zdravotní přístroje a zařízení, hromosvodů. Na opravy a údržbu aut bylo vynaloženo tis. Kč z toho největší položka je za opravu automobilu Mercedes 6 tis. Kč. Částku.566 tis. Kč tvoří opravy financované z prostředků JMK účelová dotace (oprava koupelen I. a IV.odd. 8 tis. Kč, oprava podlah na I.odd. 3 tis. Kč, oprava okapů a svodů 9 tis. Kč, oprava kazety k závěsnému zařízení 83 tis. Kč) a částku.3 tis. Kč tvoří opravy a údržba strojů, přístrojů a zařízení (největší položkou je oprava záložního zdroj 9 tis. Kč). Na údržbu zahrad bylo vynaloženo tis. Kč. Z cestovného ve výši 8 tis. Kč (tj.,% z celkových nákladů) bylo použito na cestovné pracovníků na školení, doprovod klientů na výlety v tuzemsku ( tis. Kč); zahraničí (8 tis. Kč). Náklady na reprezentaci byly čerpané ve výši tis. Kč. Aktivací majetku byly náklady sníženy o 6 tis. Kč (jednalo se vejce z vlastního chovu slepic, vlastní výrobu velkých hodin, meteostanice, pergoly - posezení pod růžemi, ohrádky, podstavce pod skříně) tj.,% z celkových nákladů. Na likvidace odpadu bylo vynaloženo celkem 369 tis. Kč, tj.,8% z celkových nákladů (o 6tis. Kč víc proti předcházející období). Náklad na odvoz kalů z čističky odpadních vod a odvoz kuchyňských zbytků byl ve výši.5 Kč. Podrobnější informace o množství a ceně dle jednotlivých tříděných druhů je uvedena v následujícím přehledu. Druh odpadu komunální sklo použité pleny jedlé oleje a tuky papír ke skartaci Množství t Kč, 8.5,8 5.59,58.33 Kč/t ,

29 Nákladovost na lůžko dle registrovaných typů služeb je uvedena v následujícím přehledu. V oblasti spojů (poštovné, telefony a internet) činí spotřeba nákladů tis. Kč (tj. snížení o,3 % proti předcházejícímu období;,3% z celkových nákladů za rok 3). Náklady na vzdělávání zaměstnanců činily 58 tis. Kč, která byla využita na odborná školení sociálních pracovníků a pracovníků ekonomického úseku,,3% z celkových nákladů. Náklady na softwarové odborné programátorské práce a správa PC sítě si vyžádaly 3 tis. Kč (tj o tis. Kč méně proti roku 3),,6% z celkových nákladů. Za služby klientům a jejich doprovodu v rámci terapeutických programů bylo vynaloženo 5 tis. Kč,,33% z celkových nákladů. Z ostatních služeb za poradenské (audit) a právní služby tis. Kč,,% z celkových nákladů. Snížení o 8,8% proti minulému období bylo vzhledem k ukončenému soudnímu řízení s VZP ohledně úhrad za zdravotní výkony roku. Dále ostatní služby 66 tis.kč - kopírování, parkovné, ověřování dokumentů, zdobení vánočního stromku, inzerce ve Zlatých stránkách, deratizace, desinfekce a desinsekce, realizace supervize, energetické štítky, DDNM do dolní hranice -,36% z celkových nákladů. Náklady na ostatní služby: poplatky z účtů, tiskové a knihařské služby (zhotovení kalendářů a propagačních materiálů k 95. výročí založení Zámečku), poplatek za rozhlas a televizi, revize BOZP, stočné (Tomešova), měření emisí STK, nájemné - byly ve výši 3 tis. Kč,,65% z celkových nákladů. Rozpis s rozborem mzdových nákladů je uveden v části II. Personální oblast. Celkové osobní náklady ve výši. tis. Kč se podílejí 8,33 % na celkových nákladech organizace, a to,9% platy zaměstnanců, náhrada za dočasnou pracovní neschopnost,3% a,3 % ostatní osobní náklady. Odvody na sociální a zdravotní pojištění tvoří.56 tis. Kč se podílejí 6, % na celkových nákladech organizace. Náklady na zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy byly ve výši 93 tis. Kč, tj.,% celkových nákladů. Zákonné sociální náklady (základní příděl do FKSP, náklady na lékařské prohlídky, OOPP) byly ve výši 99 tis. Kč, tj.,65% z celkových nákladů. Náklady na odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku byly ve výši.6 tis. Kč, tj.,5% z celkových nákladů. Podrobnější rozpis pořízeného drobného dlouhodobého majetku evidovaného je uveden v části V. Majetek. Celkové náklady byl ve v ýši 5 tis. Kč, tj.,% z celkových nákladů. Ostatní finanční náklady ve výši 5 tis. Kč (poplatky, kolky, soudní poplatky, pojistné platební karty, pojištění majetku v tréninkovém bydlení na živelné škody, finanční škoda při havárii služebního auta Octavia, daň silniční, daň z nemovitosti), tj.,6% z celkových nákladů. Celkem Kapacita (lůžka) podíl v % Celkové Náklady Na lůžko a rok v Kč na lůžko a měsíc Celoroční pobyt III.3. Finanční majetek 9 Týdenní pobyt a denní stacionář

30 Stavy finančních prostředků na bankovních účtech vedených u Komerční banky a.s., v pokladně i stav cenin jsou uvedeny v následujícím přehledu: Stav k ,3.339,86.39, 5.538,8 Popis účtu Běžný účet provozní Účet Fondu kulturních a sociálních potřeb Účet fondu investičního Účet fondu rezervního Celkem finanční prostředky na bankovních účtech Stav hotovosti na pokladnách Stav cenin.38.95,5 6.,, Účetní stav Fondu kulturních a sociálních potřeb k 3.. činil 5.93,86 Kč. Rozdíl mezi účtem u banky a účetním stavem je v tom, že v měsíci lednu 5 se uskutečnily převody týkající se roku z účtu FKSP na provozní účet organizace (čerpání příspěvku na stravu zaměstnanců za prosinec ), z provozního účtu na účet FKSP (základní příděl do FKSP za čtvrté čtvrtletí a vráceny poplatky za vedení účtu stržené bankou v měsíci prosinci ). Účetní stav Investičního fondu k 3.. činil 639,3,- Kč. Rozdíl mezi účtem u banky a účetním stavem je v tom, že v měsíci lednu 5 se uskutečnily převody týkající se roku z investičního účtu na provozní účet organizace (vráceny poplatky za vedení účtu stržené bankou v měsíci prosinci ). Účetní stav Rezervního fondu k 3.. byl 86659,8 Kč. Rozdíl mezi účtem u banky a účetním stavem je v tom, že v měsíci lednu 5 se uskutečnily převody týkající se roku z rezervního účtu na provozní účet organizace (vráceny poplatky za vedení účtu stržené bankou v měsíci prosinci čerpání finančních prostředků z bezúčelových darů). Depozita Finanční hodnoty uživatelů svěřené do úschovy organizaci jsou uloženy se souhlasem opatrovníka na společném běžném účtu depozit klientů. Větší část finančních prostředků klientů je uložena na spořícím účtu s výhodnějším úročením. Celkový finanční stav fondu depozit ke konci sledovaného období byl ve výši 6.9 tis. Kč ( hotovost na běžném depozitním účtu 96 tis. Kč, na spořícím účtu klientů.99 tis. Kč, v depozitní pokladně 3 tis. Kč, pohledávka tis. Kč) podléhá inventarizaci a odpovídá stavu vedenému v podrozvahové evidenci. III. Pohledávky a závazky Organizace eviduje k 3.. pohledávky v celkové výši. tis. Kč, pohledávky za odběrateli tis. Kč, pohledávky za ošetřovné a důchodci činí 69 tis., zálohy na opravy 85 tis., pohledávka za z dědictví po pí Doležalové 9 tis. Kč, pohledávka za Martek Medical 5 tis. Kč.Veškeré pohledávky jsou před splatností. Organizace eviduje k 3.. závazky v celkové výši.39 tis Kč. Za dodavateli činí závazky částku 9 tis Kč. Závazky za institucemi soc. zabezpečení 6 tis. Kč, daních z příjmů za zaměstnance 6 tis. Kč, zdravotními pojišťovnami z titulu odvodu z mezd 5 tis. Kč, závazek z dědického řízení po paní Doležalové.6 tis. Kč a na jiných závazcích.33 tis. Kč (především mzdy za / na BU zaměstnanců.59 tis. Kč, ). 3

31 III.5 Dotace a příspěvky Ve sledovaném roce obdržela organizace neinvestiční dotaci ve výši. tis. Kč od MPSV, tato byla použita na osobní náklady. V roce naše organizace obdržela účelové dotace z JMK v celkové částce.566 tis. Kč: - na opravu koupelen I.a IV.oddělení - 8 tis. Kč - opravu podlah I. oddělení - 3 tis. Kč - opravu svodů a okapů - 9 tis. Kč - opravu kazet k závěsného zařízení - 83 tis. Kč. Zřizovatel poskytl příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 3.8,- tis. Kč. III.6 Investice V roce naše organizace vytvořila investiční fond z odpisů ve výši. tis. Kč. V této částce je započítána i tvorba fondu z časového rozlišení investičních transferů v celkové výši 3 tis. Kč, to znamená, že se jedná o nekryté investiční zdroje. Dále byl Investiční fond posílen přesunem finančních prostředků z Rezervního fondu (neúčelových darů) ve výši 5 tis. Kč. Z vytvořených odpisů jsme dle nařízení Rady JMK odvedli z našich investičních zdrojů.56 tis.kč do Investičního fondu JMK. Na investice po rok zůstala částka 5 tis. Kč, s nimi bylo počítáno na investice (53 tis.) a splátka půjčky SFŽP (3 tis. Kč). V roce byla dokončena Rekonstrukce vzduchotechniky financována z prostředků JMK ve výši 3 tis. Kč (z roku 3) a vlastních zdrojů ve výši 38 tis. Kč, celkem 358 tis. Kč. Dále jsme obdrželi investiční dotace na nákup pracího stroje (98 tis. Kč), loupače brambor (5 tis. Kč), nákup konvektomatu (95 tis. Kč), rekonstrukci MaR řídícího systému v kotelně (5 tis. Kč), výtahovou plošinu na 5.NP budovy Zámeček (568 tis. Kč), dofinancování nákupu služebního automobilu Ford Focus (8 tis. Kč). Dále byl automobil kryt finančními prostředky z vlastních investičních zdrojů ve výši tis. Kč. V roce byla splacena půjčka ze SFŽP na solární kolektory ve výši 3 tis. Kč. Z vlastních zdrojů bylo financováno vybudování přístřešku k budově stravovacího provozu pro zaměstnance ve výši 6 tis. Kč, byla zpracována projektová dokumentace na zateplení obvodového pláště a výměnu oken k budově Nového pavilonu (9 tis. Kč). Nedokončený dlouhodobý majetek PD zaměření komunikací v areálu.6 Zámeček PD zmapování vnitřní komunikace areálu PD vnitřní komunikace v areálu PD stavební úprava.6 parku PD přístavba. výtahové šachty NP PD a audit zateplení obvodového pláště a. výměnu oken NP CELKEM Stav k.. Přírůstky Zařazení Stav k Informace o dokončených investičních akcích jsou uvedeny v bodě V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem. III. Doplňková činnost Realizace doplňkové činnosti nenarušila plnění hlavního účelu příspěvkové organizace. 3

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady N Á K L A D Y Příloha č. 2 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace SÚ 2013 1) 2014 2) 4) 2013 1) 2014 2) Náklady v tis.kč Spotřebované

Více

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 1 / 2 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 V Ý N O S Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Výnosy SÚ AÚ skutečnost skutečnost Tržby za vlastní

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 22 Název: Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 6 82 Brno Ředitel domova: PhDr. Jiří Altman Adresa: Hlavní účel: poskytování

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Hodonín, únor 2009 1 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 www.domovjedli.cz

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2013 ředitel penzionu OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Název organizace: Sídlo organizace: Právní forma: Domov na rozcestí Svitavy T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Zpráva o činnosti. Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice. rok 2014

Zpráva o činnosti. Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice. rok 2014 Zpráva o činnosti Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice rok 2014 Osnova zprávy o činnosti Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice: I. Základní údaje o organizaci

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 12.1.2015 4. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2015 31.1.2016 Počet stran dokumentu

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Ústav sociální péče Jiříkov, příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Ústav sociální péče Jiříkov, příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Ústav sociální péče Jiříkov, příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@domovolsany.

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@domovolsany. Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@domovolsany.cz Z P R Á V A o činnosti a hospodaření za rok 2011 Název Domov Paprsek Olšany,

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 2013 Obsah: 1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZAČNÍ

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ (hrazeno z příjmu uživatele) část A TYP POKOJE I. II. III. IV. V. POPIS POKOJE Jednolůžkový ošetřovatelské oddělení Jednolůžkový pečovatelské oddělení

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 www.domovjedli.cz

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice. Provozní dispozice (řád)

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice. Provozní dispozice (řád) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice A. Krause 1995, 530 02 Pardubice Provozní dispozice (řád) Denní stacionář Slunečnice Pardubice je od 1. 1. 2007 jednou z organizačních složek příspěvkové

Více

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory U Pramene Louny Rakovnická 2502 Louny 44001 IČO : 49123688 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE : Bc. Jana Černá Výroční zpráva 2012 Stránka 1 Osnova 1. Poslání domova, cíle, principy

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva za rok 2010 www.domovjedli.cz Základní informace

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Výroční zpráva. Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny. za rok 2009. Louny, únor 2010. Ing. Libuše Machillová.

Výroční zpráva. Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny. za rok 2009. Louny, únor 2010. Ing. Libuše Machillová. Výroční zpráva Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny za rok 9 Louny, únor 1 Ing. Libuše Machillová ředitelka 1 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název organizace: Sídlo organizace: zřizovatel: Městská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2012 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok 2012 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Souhrn informací. Historie našeho zařízení

Souhrn informací. Historie našeho zařízení V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Primář zařízení : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5.

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. 2015 Poslání odlehčovacích sluţeb Posláním odlehčovacích služeb

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV www.csstachov.cz 2 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV 3 Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace poskytuje sociální služby v těchto zařízeních: Domov pro seniory PANENSKÁ, Panenská 2068,

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008. Obsah

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008. Obsah Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a činnost organizace Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing Základní údaje o

Více