SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru

2 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza Ústavního soudu ČR o sociálním nemocenském pojištění Zásady sociálního pojištění Model sociálního pojištění Dávky, sazby, stropy Nositelé Karenční doba Pojistné a zdanění Sociální nemocenské pojištění můžeme mít Jaroslav Vostatek 2

3 VEŘEJNÉ FINANCE NA VŠFS Předmět Základy veřejných financí na všech oborech Studijní obor Veřejná správa Studijní směr Veřejné finance Studijní obor Veřejné finance od 2009/2010 Bakalářské i navazující magisterské studium Katedra rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru od 2006 Zakladatelka: doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc Jaroslav Vostatek 3

4 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Profilové předměty Veřejné finance Sociální zabezpečení v ČR Veřejná správa Ekonomika veřejného sektoru Zdanění příjmů v ČR Zdanění spotřeby v ČR Místní rozpočty v ČR Management ve veřejné správě Fondy EU a jejich čerpání Jaroslav Vostatek 4

5 MAGISTERSKÉ STUDIUM Profilové předměty Daňová teorie a politika Sociální teorie a politika Fiskální teorie a politika Místní finance Kontrola a audit ve veřejném sektoru Evropské a federální finance Penzijní teorie a politika Pojistná teorie a politika Teorie veřejné volby Jaroslav Vostatek 5

6 HYPOTÉZA ÚSTAVNÍHO SOUDU Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Nemocenské pojištění zaměstnanců : zavedení karenční doby 3 dny Ústavní soud: zavedení karenční doby je neústavní Rozpor s právem na přiměřené hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci Převážná většina zaměstnanců bez jakýchkoliv prostředků po dobu prvních 3 dnů PN A ještě musí platit regulační poplatky! Povinnost platit pojistné zůstala nedotčena! Jaroslav Vostatek 6

7 HYPOTÉZA ÚSTAVNÍHO SOUDU E. Wagnerová (ústavní soudkyně) Pojistné na nemocenské (sociální) pojištění = peníze vybrané od jednotlivců za účelem krytí jejich možných příštích pojistných dávek Použití těchto prostředků státem na jiné účely zpronevěra Spolkový ústavní soud 2000: zahrnutí jednorázových příjmů (vánoční příspěvek) do základu pro výpočet pojistnéhoje protiústavní bez současného zápočtu do základu pro výpočet dávek Odporuje rovnosti před zákonem Německý sociální zákoník kompletní právní úprava sociálního pojištění Jednotná koncepce (všech odvětví) sociálního pojištění Jaroslav Vostatek 7

8 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ NEMÁME Sociální pojištění podle českého práva neexistuje Pojistné sociálního pojištění : dtto Přístup Ústavního soudu ČR ke karenční době je nesprávný Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu není směrodatné Rovnost před zákonem nevyžaduje existenci sociálního pojištění Sociální pojištění a pojistné sociálního pojištění v Česku: jen slangové výrazy Při daňové reformě 1993 narychlo rozdělena daň ze mzdy na daň z příjmů a na pojistné Očekávané zavedení sociálního pojištění? Reverzní operace k reformě v roce Jaroslav Vostatek 8

9 ZÁSADY A ČLENĚNÍ POJIŠTĚNÍ Pojištění zásada ekvivalence Pojištění bez zásady ekvivalence = nesmysl Solidární pojištění (pojištění s výhradním uplatněním zásady sociální solidarity) = nesmysl Sociální pojištění 2 základní zásady Modelově: obě zásady jsou v rovnováze Zásada ekvivalence Zásada sociální solidarity Soukromé pojištění jen zásada ekvivalence Jaroslav Vostatek 9

10 MODEL SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ Klasika: Bismarckův model (systém) Sociální pojištění se člení na odvětví Nemocenské, důchodové, úrazové Nikdy neexistuje jen např. sociální nemocenské pojištění Optimální právní úprava: zákoník sociálního pojištění (sociální zákoník) Vyvážená aplikace obou zásad sociálního pojištění v zákoníku jako celku Odlišnosti v jednotlivých odvětvích Zdravotní péče převaha zásady sociální solidarity Důchodové pojištění převaha zásady ekvivalence Jaroslav Vostatek 10

11 MODEL SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ Sociální pojištění je pro zaměstnance Původně: jen dělníci v továrnách Automatické zahrnutí důchodců (= bývalí zaměstnanci) Časté rozšíření i na další osoby výdělečně činné Rozšíření na nevýdělečně činné rodinné příslušníky: zdravotní péče ( věcná dávka ) Právní konstrukce pokrývající tendenci k univerzální zdravotní péči Míra univerzality poskytování zdravotní péče závisí také na tom, zda je sociální pojištění povinné i pro osoby s vyššími příjmy (nad výdělkový strop) Moderní varianta: ano Jaroslav Vostatek 11

12 SOCIÁLNÍ SOLIDARITA Jednotný tarif pojistného bez ohledu na individuální riziko V rámci podniku, nebo v rámci odvětví, území, event. i celostátně Zdravotní péče: sociální solidarita v rámci péče zahrnuté do sociálního pojištění Nejvýznamnější dávka sociálního nemocenského pojištění (dnes) Omezení Nástup do zaměstnání (podmínka pro účast v systému) Výdělkový strop Pojistné se platí z příjmu z výdělečné činnosti do výše stropu Minimální pojistné nepatří do systému sociálního pojištění Jaroslav Vostatek 12

13 EKVIVALENCE 1výdělkový strop pro výši pojistného i pro výši peněžitých dávek Žádné další krácení výpočetního základu, žádné redukční hranice apod. Jednoduchá, logická konstrukce Pojistné = sazba * příjem (max. strop) Nemocenské = sazba * příjem (max. strop) Každoroční aktualizace sazby pojistného Zásadní vyrovnanost příjmů a výdajů sociální nemocenské pojišťovny Jaroslav Vostatek 13

14 POLITIKA: DÁVKY Pojištěná rizika Druhy dávek Ošetřovné?, mateřské, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství? Návaznost na univerzální dávky sociálního zabezpečení a jejich konstrukci Porodné? mateřské přídavky na děti rodičovský příspěvek Doba (délka) poskytování dávek Jaroslav Vostatek 14

15 POLITIKA: SAZBY DÁVEK Sazba (sazby) nemocenského a dalších dávek Mateřské obvyklá sazba v zahraničí: 100 % Zdanění dávek, zejména nemocenského Souvislost s placením pojistného např. na sociální důchodové pojištění Nemocenské: zápočet do výše důchodu Mateřské: zápočet do výše důchodu Místo náhradní doby v českém důchodovém pojištění Dnešní česká praxe je velmi vzdálena modelu sociálního pojištění i v celé řadě detailů Jaroslav Vostatek 15

16 POLITIKA: STROPY Výše výdělkového stropu v sociálním nemocenském pojištění Německo 2008: 3600 = cca 150 % Ø celostátního výdělku Vhodný vzor pro Česko Hranice povinného pojištění Pro zaměstnance a příp. i další výdělečně činné osoby Ostatní: povinné pojištění se na ně nevztahuje! Německo 2008: 4012,50 Vyšší výdělek: opt-out bez možnosti návratu Včetně zdravotní péče! Jaroslav Vostatek 16

17 POLITIKA: KARENČNÍ DOBA Technická karenční doba: podnikové zaopatření místo nemocenského pojištění v prvním období pracovní neschopnosti Německo: 6 týdnů Zaměstnavatel hradí ze svého (v podstatě plný plat) Motivace! Tendence k využívání podnikového zaopatření i u nás Zaměstnanecký benefit i bez oficiální pracovní neschopnosti Normální karenční doba Nástroj proti zneužívání nemocenského Standardní opatření, jen pár dnů Jaroslav Vostatek 17

18 POLITIKA: POČET NOSITELŮ Počet sociálních nemocenských pojišťoven Samospráva kontra míra sociální solidarity Německo 2008: nemocenské pokladny: 15 místních, 169 podnikových, 15cechovních, 7 úřednických náhradních, 2 dělnické náhradní, 9 zemědělských, 1 hornická Ministerstvo zdravotnictví: 50 pokladen stačí Od 2009: 1 zdravotní fond s jednotným pojistným Výrazné koncentrační tendence v celém sociálním pojištění 2008: 300 samostatných nositelů (1998: 766) Narůstající konkurence, tlak na náklady, tlaky zákonodárce Obtížnost slučování nositelů a systémů v demokratickém státě Jaroslav Vostatek 18

19 NÁVRH REFORMY Transformace na sociální nemocenské pojištění 1 celostátní nositel pojištění Oddělení od státního rozpočtu Karenční doba 4 týdny Prostor pro podnikové zaopatření a soukromé pojištění Sociální nemocenské připojištění S karenční dobou 3 dny a bez karenční doby Pojistně-matematická diferenciace pojistného podle délky karenční doby Účel: politická přijatelnost karenční doby 4 týdny, výhodný produkt (pro klienty) Jaroslav Vostatek 19

20 REFORMNÍ POLITIKA Sociální nemocenské pojištění Dnes sice nemáme, ale mít můžeme A přitom nenásilnou formou můžeme vytvořit prostor pro: Iniciativa zaměstnanců a zaměstnavatelů Snížení pojistného a nákladů Soukromé připojištění za rozumnou cenu Rychlá realizace je možná Při dnešním věcně úzkém rozsahu nemocenského pojištění zaměstnanců Zahrnutí stávajícího zdravotního pojištění (a invalidního pojištění) je možné a účelné Jaroslav Vostatek 20

21 POJISTNÉ Pojistné sociálního nemocenského pojištění Celé pojistné platí pojištěnec Realizovat na úkor dnešního pojistného placeného zaměstnancem, pak každoroční aktualizace Zrušit stávající základ daně z příjmů ze závislé činnosti Pojistné (poctivého) sociálního pojištění není skrytou daní, ale nákladem spojeným s pracovní činností Dávky nemocenského pojištění zdaňují se, platí se z nich pojistné! Alternativa k znovuzavedení sociálního pojištění: státní či jiné zaopatření Neoznačovat jako pojištění, financování: ze státního rozpočtu Dnešní pojistné nahradit jinou daní (z příjmů či ze spotřeby) Jaroslav Vostatek 21

22 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ JE PLNĚ PŘIJATELNÝM ŘEŠENÍM PRO PRAVICI I LEVICI

Manipulace sociálním pojistným v české daňové politice

Manipulace sociálním pojistným v české daňové politice Manipulace sociálním pojistným v české daňové politice Prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Vysoká škola finanční a správní, Praha Dělnické sociální pojištění vzniklo na našem území v 90. letech 19. století,

Více

N_PoTP Pojistná teorie a politika

N_PoTP Pojistná teorie a politika N_PoTP Pojistná teorie a politika Obsah Úvodní blok... 2 Aktuální informace... 4 Tematický blok 1: Historické milníky pojistné teorie a politiky... 5 Tematický blok 2: Komunistická a postkomunistická pojistná

Více

VÝVOJOVÉ TENDENCE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SE ZAMĚŘENÍM NA EVROPU A ČESKO

VÝVOJOVÉ TENDENCE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SE ZAMĚŘENÍM NA EVROPU A ČESKO VÝVOJOVÉ TENDENCE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SE ZAMĚŘENÍM NA EVROPU A ČESKO Jaroslav Vostatek 27. 11. 2009 OSNOVA Bismarckův model: sociální pojištění Česko: sociální pojištění nemáme Beveridgeův model Občanský

Více

N_STP Sociální teorie a politika Obsah

N_STP Sociální teorie a politika Obsah N_STP Sociální teorie a politika Obsah Úvodní blok... 2 Aktuální informace... 4 Tematický blok 1: Pojetí sociální teorie a politiky. Metody soukromého a sociálního zabezpečení... 5 Tematický blok 2: Sociální

Více

Nástin penzijní teorie a politiky a návrh penzijní reformy a navazující daňové a dotační reformy

Nástin penzijní teorie a politiky a návrh penzijní reformy a navazující daňové a dotační reformy Nástin penzijní teorie a politiky a návrh penzijní reformy a navazující daňové a dotační reformy prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Vysoká škola finanční a správní 1. Prosazováním povinného soukromého

Více

Návrh důchodové reformy ANO. Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu. prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

Návrh důchodové reformy ANO. Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu. prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Návrh důchodové reformy ANO Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Centrum pro ekonomické studie a analýzy (CESTA) Working Paper 3/15 červenec 2015 Předmluva

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

Základní body reformy důchodového systému

Základní body reformy důchodového systému Základní body reformy důchodového systému Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný a nepřiměřeně solidární, což jej činí dlouhodobě finančně neudržitelným v konečném důsledku jak pro stát, tak

Více

Výsledky vědecko-výzkumné práce

Výsledky vědecko-výzkumné práce Výsledky vědecko-výzkumné práce na úseku penzijní teorie a politiky prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 25. 2. 2010 PENZIJNÍ TEORIE A

Více

-------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA

-------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA -------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA Systém sociálního zabezpečení Studijní opora Ing. Věra Nečadová

Více

Historický vývoj úrazového pojištění

Historický vývoj úrazového pojištění Historický vývoj úrazového pojištění Příloha 1. Úrazové pojištění se výrazně liší od všech ostatních systémů sociálního zabezpečení tím, že je ve své podstatě založeno na kompenzačním principu, zatímco

Více

Ing. Vojtěch Beck, 2015

Ing. Vojtěch Beck, 2015 Ing. Vojtěch Beck, 2015 1 Sociální zabezpečení je interpretováno v různých zemích různě: Zákonem Soustavou samostatných zákonů vymezeno, co do sociálního zabezpečení náleží Konsensus v praxi, co za sociální

Více

Speciální systémy důchodového pojištění (zabezpečení, zaopatření) (Ident. kód HS79/01) Technická univerzita v Liberci VÚPSV Praha

Speciální systémy důchodového pojištění (zabezpečení, zaopatření) (Ident. kód HS79/01) Technická univerzita v Liberci VÚPSV Praha Speciální systémy důchodového pojištění (zabezpečení, zaopatření) (Ident. kód HS79/01) Technická univerzita v Liberci VÚPSV Praha říjen 2002 OBSAH ÚVOD... 5 Některé používané zkratky v dokumentu... 6 SPECIÁLNÍ

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

SICKNESS INSURANCE IN THE CZECH REPUBLIC. Vojtěch Krebs

SICKNESS INSURANCE IN THE CZECH REPUBLIC. Vojtěch Krebs NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE 1 SICKNESS INSURANCE IN THE CZECH REPUBLIC Vojtěch Krebs Abstract Partial reform of sickness insurance formed a part of reform of public finance. High rate of sick

Více

Systémy zdravotního a sociálního pojištění u nás a v zahraničí

Systémy zdravotního a sociálního pojištění u nás a v zahraničí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Systémy zdravotního a sociálního pojištění u nás a v zahraničí Diplomová práce Autor: Bc. Renáta Davidová Finance Vedoucí

Více

Reforma státních sociálních dávek

Reforma státních sociálních dávek APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005 ROSTISLAV ČEVELA Reforma státních sociálních dávek 1. Úvod Potřebu poskytování státních sociálních dávek stručně vystihuje Národní akční plán sociálního začleňování na léta 2004

Více

Sociální a správní modely důchodového pojištění a spoření

Sociální a správní modely důchodového pojištění a spoření Sociální a správní modely důchodového pojištění a spoření Social and Provision Models of Pension Insurance and Savings prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Centrum pro ekonomické studie a analýzy (CESTA)

Více

Reorganizace a návrh restrukturalizace České správy sociálního zabezpečení. Bc. Eva Slováková

Reorganizace a návrh restrukturalizace České správy sociálního zabezpečení. Bc. Eva Slováková Reorganizace a návrh restrukturalizace České správy sociálního zabezpečení Bc. Eva Slováková Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Cílem práce je navrhnout ekonomičtější a efektivnější strukturu České správy

Více

KOALIČNÍ SMOUVA A PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČR

KOALIČNÍ SMOUVA A PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČR KOALIČNÍ SMOUVA A PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČR stručný přehled navrhovaných změn a jejich dopadů na zaměstnance ZÁKONÍK PRÁCE Přistoupíme ke komplexní reformě zákoníku práce. Předloţíme nový občanský

Více

Péče o děti v daňových systémech

Péče o děti v daňových systémech Péče o děti v daňových systémech Jaroslav Vostatek Workshop CESTA VŠFS 17. 6. 2015 Osnova Fiskalizacedětských dávek Modely zdanění osobních příjmů vč. navazujících dětských dávek Liberální modely Konzervativní

Více

III. Výdaje státního rozpočtu

III. Výdaje státního rozpočtu III. Výdaje státního rozpočtu 1. Hlavní tendence ve vývoji výdajů státního rozpočtu Zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, ze dne 15. prosince 2010 stanovil výdaje v celkové

Více

Náhradní doby pojištění v důchodových systémech vybraných evropských zemí. Martin Holub

Náhradní doby pojištění v důchodových systémech vybraných evropských zemí. Martin Holub Náhradní doby pojištění v důchodových systémech vybraných evropských zemí Martin Holub VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

NÁVRH REFORMY PENZIJNÍHO SPOŘENÍ/POJIŠTĚNÍ

NÁVRH REFORMY PENZIJNÍHO SPOŘENÍ/POJIŠTĚNÍ NÁVRH REFORMY PENZIJNÍHO SPOŘENÍ/POJIŠTĚNÍ Jaroslav Vostatek Odborná komise pro důchodovou reformu, PT 1 5. 2. 2015 Osnova Vznik českého penzijního připojištění: účelová liberální politika Další vývoj:

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Životní situace zadlužených příjemců nemocenských a důchodových dávek. Pavla Krajčovičová

Životní situace zadlužených příjemců nemocenských a důchodových dávek. Pavla Krajčovičová Životní situace zadlužených příjemců nemocenských a důchodových dávek Pavla Krajčovičová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce na téma Životní situace zadlužených příjemců nemocenských

Více

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE IVANA TURKOVÁ Abstrakt Sociální dávky a problematika jejich efektivního uplatnění patří mezi velmi často diskutovaná témata, podporovaná různými návrhy, vedoucími ke

Více

9 Financování sociálního zabezpečení

9 Financování sociálního zabezpečení 9 Financování sociálního zabezpečení Obsah : 9.1 Principy a modely sociálního zabezpečení. 9.2 Metody sociálního zabezpečení. 9.3 Způsoby financování sociálního zabezpečení. 9.4 Systémy financování sociálního

Více

Reforma sociálního systému

Reforma sociálního systému Reforma sociálního systému Kateřina Havlíčková Spolupracovali: Josef Lukášek, Pavel Kohout OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Současný stav a možná východiska... 3 1.2. Administrativní náročnost... 7 1.3. Fiskální

Více