za rok 2013 D O M O V P R O O S O B Y S E Z D R A V O T N Í M P O S T I Ž E N Í M L O C H O V I C E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za rok 2013 D O M O V P R O O S O B Y S E Z D R A V O T N Í M P O S T I Ž E N Í M L O C H O V I C E"

Transkript

1 Z práva o činnosti a hospodaření za rok 2013 D O M O V P R O O S O B Y S E Z D R A V O T N Í M P O S T I Ž E N Í M L O C H O V I C E POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

2 Obsah: 1. Vznik a postavení organizace Trocha historie Poslání organizace Stavebně technické uspořádání Přehled o počtu klientů 7 6. Věkové složení Smlouvy s pojišťovnami 8 8. Zdravotní stav klientů 9 9. Počty klientů dle přiznaných příspěvků na péči Průběh akcí a činností v roce Sponzoři Personální zajištění Hospodaření organizace Investiční transfer Doplňková činnost Stavy finančních fondů Dlouhodobá koncence Investiční akce na rok

3 1. Vznik a postavení organizace Domov Lochovice je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy dle zřizovací listiny, vydané RHMP usnesením č ze dne ve znění usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 24/15 ze dne Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dále Ministerstvem práce a sociálních věcí, s finančními prostředky z vlastních zdrojů a dotací, s dary i s příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů. Domov se vždy řídí obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele. Od je zaregistrovaným poskytovatelem sociálních služeb u KÚ Středočeského kraje. 3

4 2. Trocha historie Založení lázní v Lochovicích uvádí místní kronikář v Pamětní knize do doby hraběte Netolického, který v letech 1757 až 1758 nechal u studánky s léčivou vodou vystavět kapličku pro Pannu Marii, další majitelé v polovině 19. století nechávají na tomto místě vystavět dům s vanovými lázněmi, vilu, restauraci s letním parketem a hospodářské budovy. V okolí byl založen velký park, kde byly vysázeny i různé cizokrajné stromy, okrasné keře, dále byly vybudovány pískované cesty pro jízdu kočárem i pro jízdu na koních. Celý výletní a lázeňský areál doplnil vodotrysk, řada altánů a okrasných bazénků. Lázně velice schopně prosperovaly až do začátku 1. světové války, kdy nastalo postupné ukončování existence léčebného provozu. Po vzniku ČSR nastaly pro tehdejší majitelku areálu zlé časy, majetek byl rozprodán a zbytek skončil v dražbě. Tato dražba ale zahájila další život lázeňského areálu, kdy v roce 1938 zde zahajuje provoz pražský Jedličkův ústav, v objektu lázních se provádí mnoho úprav a následně sem umístňuje své chovance zmrzačené děti. Patron ústavu prof. MUDr. Rudolf Jedlička znovu nechává budovat zázemí lázní, přikupuje okolní původní pozemky a opětovně zakládá krásný anglický zámecký park s rozličnou květenou a stromovím. V roce 1965 se Jedličkův ústav přejmenovává na Ústav sociální péče pro duševně vadnou mládež s týdenním provozem, jehož zřizovatelem se stává Národní výbor hlavního města Prahy. Koncem 20. století dochází konečně k nutným rekonstrukcím a budovy pro klienty ústavu se postupně mění ze starých a hlavně nevyhovujících prostor do moderních interiérů, dále vzniká zázemí pro pracovní, sportovní a estetickou činnost a kvalitní zdravotně rehabilitační provoz, který svým uspořádání a poskytovanými druhy terapie tak trochu předbíhá dobu v porovnání s obdobnými zařízeními pro zdravotně postižené. A tak počátkem 3. tisíciletí ústav nabízí kvalitní rozsah sociálních služeb v moderním prostředí v rozsahu týdenních a stálých celoročních či víkendových pobytů pro mentálně postižené. Od počátku roku 2007 byl stávající ústav na základě nového zákona o sociálních službách přejmenován na Domov pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionář Lochovice. 4

5 3. Poslání organizace * poskytování takového rozsahu sociálních služeb, které podporují běžný způsob života u osob s mentálním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a u kterých jejich situace vyžaduje stálou a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při zajišťování jejich životních a osobních potřeb * poskytovat těmto lidem pomoc a podporu při zvládání každodenních činností, nahradit jim domov, umožnit těm, kteří mají předpoklady k samostatnému životu, žít v přirozeném domácím prostředí a pomáhat jim při začleňování do společnosti * upevňovat a rozvíjet sebeobsluhu a pracovní dovednosti Klient Domova při práci v Počítačovém klubu * pomoc stávajícím zákon. zástupcům či opatrovníků vést svůj vlastní odpovídající rodinný život a zajišťovat i potřebnou péči o jejich nezletilého či zletilého potomka s výše uvedeným zdravotním postižením prostřednictvím Domova Lochovice Jedná se o poskytování pobytových služeb sociální péče dle zákona č.108/2006 Sb., ve dvou formách a to: domov pro osoby se zdravotním postižením pobytová služba se stálým celoročním provozem nepřetržitě kapacita 40 osob. V průběhu měsíce září došlo ke změně kapacity na 44 osob. týdenní stacionář pobytová služba se stálým celoročním provozem a to v rozpětí od pondělí 7.00 hodin do pátku hodin kapacita 16 osob. V průběhu měsíce září došlo ke změně stávající kapacity na 12 osob. 5

6 4. Stavebně technické uspořádání Budova A - č.p je v majetku Hlavního města Prahy, celková výměra 226 m2, dvojpodlažní objekt, obsahuje zázemí pro denní činnost 2 skupin klientů / jídelna, herna, kuchyňský kout, koupelna a WC pro každou skupinu / je zde také prádelna, žehlírna a sklad prádla / šatna pro personál + soc. zařízení Budova B - č.p je v majetku Hlavního města Prahy, celková výměra 455 m2, dvojpodlažní objekt, obsahuje zázemí pro denní činnosti 2 skupin klientů / jídelna, herna, kuchyňský kout, koupelna a WC pro každou skupinu / dále tělocvičnu, služební byt pro zaměstnance / návštěvní místnost, kuchyňka + soc. zařízení (koupelna, wc) / zasedací místnost / keramická dílna Budova C - č.p je v majetku Hlavního města Prahy, celková výměra 361 m2, dvojpodlažní objekt, obsahuje zázemí pro ubytování klientů ve 12 dvoj a trojlůžkových pokojích s celkovou kapacitou 30 lůžek / k tomu je zde odpovídající kapacita koupelen a WC / zdravotní pokoj / provoz zdravotně rehabilitační terapie v rozsahu vodoléčba, inhalace, rašelinové zábaly, pedikůra, manikůra, kyslíková oxyterapie, magnetoterapie, elektroléčba, masáže, zázemí pro individuální zdravotní tělesnou výchovu, sportovní posilovnu a relaxaci / denní místnost pro zdravotně rehabilitační personál a ordinaci Domova pro smluvní lékaře Budova D - č.p je v majetku Hlavního města Prahy, celková výměra 172 m2, dvojpodlažní objekt, ve kterém je umístněna správa Domova s kancelářským zázemím pro ředitele, vedoucí sociálního úseku, vedoucí provozně ekonomického úseku a účtárnu. Budova E - č.p. 351 je v majetku Hlavního města Prahy, celková výměra 525 m2, trojpodlažní objekt zkolaudovaný v roce 2004, obsahuje zázemí pro ubytování a denní činnosti 3 skupin klientů ve 13 ti dvojlůžkových pokojích z toho 2 byty jsou jako chráněné bydlení (1 byt pro dvě děvčata a jeden pro chlapce a dívku v páru) s vlastním příslušenstvím, s celkovou kapacitou 26 lůžek, včetně denních místností, jídelen s kuchyňským koutem, dále je zde stravovací provoz s moderní kuchyní a jídelnou, klub výpočetní techniky, psychomotorická a relaxační tělocvična, chráněné dílny / truhlářská, keramická a rukodělná. / zázemí pro noční službu a zdravotní personál / zázemí pro pracovníky v přímé péči / 2 garáže na osobní vozidlo a minibus V areálu je dále budova pro zázemí hospodářské činnosti a provozu zoofarmy, která obsahuje dílny, garáže a sklady, dále venkovní hipodrom a sezónní ustájení pro 4 koně na hipoterapii. Pro činnost zoofarmy jsou zde i skleníky a ovocné zahrady. Pro sportovní činnost a aktivní trávení volného času je zde i venkovní sportovní hřiště se dvěma chatkami pro letní činnost a vodní nádrž, využívaná k letním i zimním sportům. 6

7 Rozdělení podle pokojů Počet jednolůžkových pokojů: 0 Počet dvoulůžkových pokojů: 19 Počet třílůžkových pokojů: Zařízení všech pokojů je nové nebo zánovní, esteticky a vkusně udržované a tvoří velmi pěkné přirozené prostředí. Všichni klienti po dohodě se spolubydlícím(i) mají možnost své pokoje změnit podle svého přání a podle svých finančních možností. Domov Lochovice nabízí terapeutické práce ve 4 dílnách - 2 keramické, rukodělná a také truhlářská. Dále klienti dle svého přání dochází do klubu výpočetní techniky, který je součastí fakultativních služeb. Domov Lochovice nabízí klientům pracovní příležitosti pro klienty - prádelna, údržba, různé pomocné práce pro Domov, při úklidu, v provozu kuchyně a práce v parku Domova K dispozici jsou také klientům nejrůznější zájmové kroužky, jako je například: kuchařský, sportovní, turistický, ručních prací, fotografický, dramatický, atd. 5. Přehled o počtu klientů Kapacita Domova Lochovice je pro obě služby 56 klientů. Služby využívalo 49 mužů a 5 žen. Během roku byl Domov kontaktován několika telefonáty, u nichž se ještě před podáním žádosti vyjasnilo, že žadatel nespadá do cílové skupiny Domova. Tyto žádosti byly většinou anonymní. Od 1. října 2013 začal využívat služby Domova jeden nový klient, od 4.listopadu dva další z Prahy. Dále v závěru roku 2013 byla přijata jedna žádost s nástupem v roce V součanosti je 1 volné místo pro vhodné klienty se zdravotním postižením. 7

8 6. Věkové složení Průměrný věk uživatele dosáhl 38,5 let. I když máme zaregistrované sociální služby pro děti od 11 ti let, nejmladší klient dosáhl 15 ti let. Ostatní uživatelé jsou dospělí. Počet klientů ve věkovém rozmezí věk let věk let věk let věk let věk let věk let 7. Smlouvy se zdravotními pojišťovnami Smlouvy o poskytování zdravotní péče jsou uzavřeny s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, ZP ministerstva vnitra, ZP Česká průmyslová, Oborová zdravotní pojišťovna neuzavřela smlouvu o poskytování zdravotní péče. Rozdělení klientů podle ZP Počet klientů u Všeobecné zdravotní pojišťovny: 45 Počet klientů u pojišťovny Ministerstva vnitra: 4 Počet klientů u ZP Česká průmyslová: 3 Počet klientů u Oborové zdravotní pojišťovny:

9 8. Zdravotní stav klientů Mobilita klientů počet zcela mobilních klientů: 51 počet částečně mobilních klientů: 3 počet trvale upoutaných na lůžku: Psychická úroveň klientů počet klientů s lehkou mentální retardací: 13 počet klientů se středně těžkou mentální retardací: 41 počet klientů s hlubokou mentální retardací:

10 Počet klientů s dietami počet klientů s diabetem: 3 počet klientů s nízkocholesterolová: 1 počet klientů s omezením tuků: 1 počet klientů s bezlepkovou dietou: 1 počet klientů s redukční dietou: Počet klientů - ostatní počet klientů s psychiatrickou diagnózou: 27 počet klientů s epilepsií: 14 počet klientů s downovým syndromem: 6 počet klientů s inkontinencí: Psychiatrické onemocnění klientů je kompenzováno léky. Klientům je k dispozici psychiatr a psycholog, s kterými je měsíčně realizováno sezení s klienty, jejichž stav to vyžaduje. Tento psycholog je k dispozici také zaměstnancům. Jeden klient je dlouhodobě umístěn v psychiatrické léčebně v Dobřanech. 10

11 9. Počty klientů dle přiznaných příspěvků na péči Příspěvek na péči mají přiznáni všichni klienti. V grafu je znázorněn stav přiznaných stupňů příspěvků na péči. Příspěvky na péči počet klientů bez příspěvku na péči: 1 počet klientů s přiznaným I.stupněm příspěvku na péči: 1 počet klientů s přiznaným II.stupněm příspěvku na péči: 26 počet klientů s přiznaným III.stupněm příspěvku na péči: 20 počet klientů s přiznaným IV.stupněm příspěvku na péči:

12 10. Průběh akcí a činností v roce 2013 Leden Návštěva multikina - Zličín Ozdravný pobyt na horách - Zadov Jednodenní zájezd za sněhem Zadov Zábavné odpoledne -hudba,tanec,soutěže Aquapark - Tipsport Laguna Vědomostní soutěž na téma Zima Únor Multikino - Zličín Ozdravný pobyt na horách Mariánská - Krušné hory Muzeum Beroun-výstava hodin Jednodenní zájezd za sněhem Maškarní ples -Příbram Zábavné odpoledne - Domov Jednodenní zájezd za sněhem 12

13 Březen 6.3. Jednodenní výlet na hory 7.3. Multikino Olympia Plzeň Maškarní rej v Domově Multikino Zličín Matějská pouť Zábavné odpoledne - Domov Soutěž o nejkrásnější velikonoční vajíčko, výstava Duben 2.4. Koncertík sk. Ketsky -hrají děvčata vícel. gymnázia Turistický výlet Plešivec Pálení čarodějnic a opékání špekáčků Celodenní výlet zámek Krásný Dvůr Zábavné odpoledne - Domov Multikino Zličín Turistický výlet Otmíčská hora Výtvarná soutěž obrázků a obrazů Vědomostí soutěž - jaro Multikino Olympia Plzeň 13

14 Květen 2.5. Koncert -Chceme žít s vámi - Praha O2 Arena 3.5. Ukončena soutěž výrobků z pet láhví Multikino Zličín Turistický výlet -pěší tůra Srbsko Výlet stará krčma,barokní zámek Dětěnice Podbrdské muzeum -Rožmitál pod Třemšínem Laguna Beroun - bazén Vyjížďky na kole Celodenní výlet na zámek Konopiště ZOO Praha + fotokroužek Výlet na zámek Kozel,minigolf,zahrady Návštěva dětí MŠ - Lochovice Červen 4.6. Sportovní den Domov Leontýn 5.6. Multikino Zličín 6.6. Zábavně dopoledne plné soutěží, odpoledne: Návštěva u dělostřelecké brigády v Jincích šermířské vyst. pirátů z Karybníku,beseda s rodiči Ozdravný pobyt u moře - Itálie Veselé sportovní odpoledne Liblín Parníkem po Vltavě - Trojská Zahrada Praha Vyjížďka na kole Turistický výlet Otmíčská hora Procházka po mořském dně-exkurze CHKO Karlštejn Poznávací turistický výlet v okolí Lochovic Vyjížďka na koloběžkách Návštěva zámku v Hořovicích 14

15 Červenec a Srpen Během těchto dvou měsíců se klienti prostřídají na dovolené u svých rodin. Září během měsíce Vyjížďky na kole 5.9. Zámecké slavnosti - Nalžovice Návštěva zámku Kozel Týdenní ozdravný pobyt Zadov Vyhodnocení pracovníků "Srdce na dlani" Multikina Olympia - Plzeň Zábavné odpoledne v Domově Multikino Zličín Říjen XV.Ročník- závodu cyklo -Kostitřes Výprava do štol Berounska Vědomostní soutěž - podzim Výlet do Prahy Václavská podzimní pouť Mníšek pod Brdy -Křížová cesta + cukrárna Multikino Zličín Výlet do svíčkárny Rodas Zábavné odpoledne v Domově 15

16 Listopad Multikino Zličín Výlet vlakem do muzea betlémů - Karlštejn Procházka vánoční Prahou Návštěva sklárny a zámku Nižbor Prosinec Týdenní ozdravný pobyt - Železná Ruda Vanoční posezení s klienty,rodiči a sponzory Vánoční trhy + návštěva knihovny Beroun Štědrý den v Domově Silvestr v Domově 16

17 11. Sponzoři Seznam těch, kteří nám pomohli v roce 2013 Finanční dary (v Kč) Česká pošta,a.s. Praha ,00 Kč Vodovody a kanalizace, Beroun ,00 Kč paní Růžena Brygová ,00 Kč paní Dagmar Kubová 20000,00 Kč paní Vladislava Pluskalová 14980,00 Kč Saint-Gobain Sekurit ČR, Hořovice 10000,00 Kč Mgr. Magdaléna Holečková, notářka 3000,00 Kč ing. Matěj Hora 5000,00 Kč dar od zaměstnanců LIDL Cerhovice MUDr.Vladimír Kasl, fotograf 5181,00 Kč 7000,00 Kč Spektra Beroun - dar ve prospěch klienta 10000,00 Kč ing Martin Březovský Anonymní dar od rodičů klientů Anonymní dar od rodičů klientů 3000,00 Kč 3095,00 Kč 660,00 Kč ENETRA Netolice 2000,00 Kč ,00 Kč Výnosy z reklamní činnosti TECHTRADE, Ing. Jiří Herrmann 5000,00 Kč Vojenské lesy a statky Hořovice 10000,00 Kč Louwman Motor,Příbram 2000,00 Kč Aquatech Srbsko, pan Holub 5 000,00 Kč ,00 Kč Věcné dary LIDL, velkosklad Cerhovice cukrovinky, občerstvení a další Potravinová banka Praha cukrovinky, potraviny a další zboží paní Miluše Jarolímová a ATOM Hořovice. pan plk.v.v.ing. Vácha Jaroslav pan Freyburg, staveb. Zdice pan ing. Vyhnal, revizní technik Hořovice pan Šimek, zahradnictví Tmaň pan Vladimír Wimmer,Příbram Auto CB Žebrák a Ford Louwman Příbram Linet Želevčice ELPIS elektro Kotopeky, pan Fatka Auto - Poly Škoda Příbram 11000,00 Kč 10000,00 Kč vánoční balíčky vánoční balíčky občerstvení vánoční balíčky vánoční stromek občerstvení sleva na servis aut sleva na lůžko vánoční balíčky vánoční dárky 17

18 12. Personální zajištění Zaměstnanci v přímé péči s klienty jsou - pracovníci sociálních služeb a všeobecné sestry. Ostatní zaměstnanci, kteří se nepodílí na přímé práci s klienty - ředitel, administrativní pracovníci, zaměstnanec prádelny, uklízečka, kuchařka a dva pracovníci údržby. Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců: 33,4 Celkový přepočet na zaměstnance v přímé péčije: 1.62 klienta Všichni pracovníci v přímé i nepřímé sféře měli splněné kvalifikační požadavky pro výkon svého povolání. Každý pracovník v přímé péči si na období roku sestavuje svůj plán individuálního vzdělávání a tím splňuje zákonnou povinnost 24 hodin vzdělávání pro udržení kvalifikačních dovedností pracovníků sociálních služeb. V Domově byla uskutečněna školení: základy Jak na emoce - klienta nebo vlastní, Týmová spolupráce v sociálních službách, Školení neodkladné pomoci, Referentské řidičské zkoušky, dále bezpečnost práce, požární ochrana, školení hygieny. V první polovině roku nás opustila jedna pracovnice odchodem do starobního důchodu, v červenci ji následovala druhá pracovnice a v závěru roku ukončila pracovní poměr dohodou jedna zaměstnankyně, která odešla pracovat do jiného obdobného zařízení. V druhé polovině roku nastoupily dvě nové pracovnice. Struktura a počet pracovníků odpovídal potřebám klientů. Všichni zaměstnanci splňovali svým vzděláním požadavky na zařazení do příslušných tříd a stupňů. Zaměstnanci měli zajištěny podmínky odpovídající obecně platným závazným normám pro výkon kvalitní práce Počet pracovníků sociální péče: 23 Počet všeobecných sester: 5 Počet lékařek: Počet administrativních pracovníků: 3 Počet pracovníků údržby: 2 5 Počet zaměstnanců prádelny: 1 Počet uklízeček: 1 0 Rozdělení zaměstnanců Počet kuchařek: 1 18

19 Veškeré přenosy informací mezi zaměstnanci probíhají ústní a elektronickou formou včetně zaznamenávání do dokumentace klienta IS Cygnus. Poskytované služby byly plánovány a hodnoceny na pravidelných metodických poradách sociálního úseku a provozních poradách. V případě potřeby probíhají další nepravidelná setkání zaměstnanců a pracovních týmů. Externí zajištění služeb Smluvně byly zajištěny služby nákup teplých jídel, dodávky elektřiny, vody, zemního plynu, telekomunikační služby, odvoz odpadu, programové vybavení, revize, bankovní služby, požární a bezpečnostní služby. Dále se jednalo o lékařskou péči hrazenou pojišťovnou - potřebná primární lékařská péče, zubní, psychiatrická, neurologická, gynekologická, gastroentrologická a nebo podpora psychologa. Dohoda o provedení práce / Dohoda o pracovní činnosti - kožní lékařka, rehabilitační lékař, psycholog, bezpečnostní technik, pomocné úklidové práce realizované klienty Domova, dovoz večeří z kuchyně Nemocnice Hořovice, zpracování reklamních materiálů. Pro kadeřnické služby Domov Lochovice propůjčuje nebytový prostor na poskytování služby klientům, kteří si ji hradí z vlastních prostředků. 13. Hospodaření organizace Celkové roční příjmy organizace dosáhly částky ,64 Kč, skutečné čerpání nákladů činilo ,64 Kč 19

20 Zdroje Zřizovatel: Původní schválený příspěvek neinvestiční ,- Kč Státní dotace: Státní dotace pro naši organizaci byla dle rozhodnutí MPSV přiznána ve výši ,- Kč. Z toho - pro Domov: pro Týdenní stacionář: ,- Kč ,- Kč Miliony 20 Státní dotace MPSV: Kč Výnosy organizace: ,29 Kč 5 Zřizovatel: Kč 0 Graf dle zdrojů 20

21 Příjmy z úhrad od klientů v roce 2013 Čistý výnos z příspěvků na péči ve výši byl: Z úhrad za ubytování klientů získal Domov: Dále z úhrad za stravování klientů byl příjem: Celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Platby od zdravotních pojišťoven v roce 2013 Celkový příjem od zdravotních pojišťoven: ,90,- Kč Příjmy od klientů za fakultativní služby v roce 2013 Celkový příjem za fakultativní služby: ,- Kč Čerpání rozpočtu Miliony Elektrický proud: Kč Plyn: ,41 Kč Voda: Kč DDHM: Kč Potraviny: ,94 Kč Spotřeba materiálů: ,26 Kč Opravy, údržba: ,36 Kč Platové prostředky: Kč OON: Kč Odpisy: Kč Ostatní služby: ,15 Kč Použití rezervního fondu: Kč 21

22 DDHM - čerpání rozpočtu ,- Kč Náklady se týkaly obnovení vybavení Domova -nákup varných konvic, nové televizory, válendy s uložným prostorem na pokoje klientů, barevná tiskárna, hliníkové lešení a drtič větví. Nové válendy s úložným prostorem Drtič větví Televizor na pokoji klientů 22

23 Materiál - čerpání rozpočtu ,26 Kč Materiál pro vlastní opravy a údržbu, čistící a prací prostředky, hygienické prostředky, kancelářské potřeby, drobné vybavení do kuchyně nebo pokojů, drobné ochranné pracovní prostředky, apod. Oprava a údržba - čerpání rozpočtu ,36 Kč Oprava nábytku, oprava elektroinstalace, instalatérské a stavební opravy a údržba, opravy aut, údržba parku, oprava střechy Budova C, výměna koberců na pokojích klientů a malování pokojů Budova E,výměna koberce schodiště Budova E,výměna kobercú na pokojích za linoleum Budova C, hydroizolace zasedací místnosti Budova B,rekonstrukce koupelny Budova C. Zajistil se nový boční vjezd do areálu /nová vrata/. Výměna koberce na Budově E Oprava koupelny na Budově C Hydroizolace na Budově B Nová podlahová krytina 23

24 Ostatní služby ,15,-Kč Odvoz odpadů, revize, odborné zkoušky, odborné prohlídky spojené s požární ochranou, elektroinstalací, plynem, výtahy, komíny a kotelnami, údržba televizní a počítačové sítě, doprava, technické prohlídky vozového parku, ošetření hospodářských zvířat a další. Výdaje - elektrický proud ,- Kč Výdaje - plyn ,41,- Kč 14. Investiční transfer Rekonstrukce střechy na Budově C -usnesení RHMP č. 821 ze dne ,- Kč Rekonstrukce fasády na Budově C -usnesení RHMP č. 821 ze dne ,78,- Kč Nákup osobního automobilu usnesení RHMP č. 821 ze dne ,- Kč 24

25 Nákup ošetřovatelských lůžek schváleno usnesením RHMP č.821 ze dne a usnesení č ze dne ,- Kč 25

26 15. Doplňková činnost Počátkem roku 2013 naše organizace sestavila rozpočet s předpokládaným hospodářským výsledkem 30 tis. Kč. Tento předpokládaný hospodářský výsledek byl překročen o 4.400,- Kč. Výnosy tvořily tržby z reklamní činnosti, kde se podařilo získat částku 22 tis. Kč. Dalším výnosem z hospodářské činnosti byly příjmy z prodeje výrobků,které byly vyrobeny klienty Domova v částce ,- Kč 16. Stavy finančních fondů Rezervní fond Naše příspěvková organizace v loňském roce oslovila řadu firem a jednotlivců se žádostí o finanční nebo věcný dar, který by pomohl zkvalitnit život našich klientů v Domově. Celkem se podařilo získat do rezervního fondu finanční částku z darů ,- Kč. Z finančního vypořádání z roku 2012 byla převedena do fondu částka ,- Kč. V průběhu roku 2013 byl použit fond v částce ,- Kč na zakoupení 2 LED televizorů a částečnou úhradu rehab.pobytů. Zůstatek rezervního fondu k je ,89 Kč. Stav rezervního fondu po finančním vypořádání r je ,89 Kč Finanční fond odměn Stav fondu odměn k byl ,- Kč. Z finančního vypořádání roku 2012 bylo převedeno ,- Kč. V roce 2013 nedošlo k čerpání fondu odměn. Stav fondu odměn po finančním vypořádání r.2013 je ,- Kč 26

27 FKSP Stav FKSP k byl ,54,- Kč. Základní příděl 1% z mezd v hlavní činnosti v roce 2013 byl ,83,-Kč. Fond kulturních a soc.potřeb byl v roce 2013 použit v souladu s pravidly o používání FKSP a uzavřenou kolektivní smlouvou s odborovou organizací působící v naší organizaci. Celkové čerpání Fondu bylo v částce ,66,- Kč. Z toho částka ,66,- Kč byla čerpána na stravování zaměstnanců, částka ,- Kč byla použita jako příspěvek na rekreaci, částka ,-Kč byla použita na dary při životním výročí nebo odchodu do důchodu a částka ,- Kč byla použita jako příspěvek na životní nebo penzijní připojištění zaměstnanců Domova. Stav FKSP po finančním vypořádání v roce 2013 je ,71 Kč. Investiční fond Stav investičního fondu k je ,30 Kč. Zhodnocení hospodaření Domova Lochovice v roce 2013 Hospodaření Domova pro osoby se zdravotním postižením Lochovice (dále jen Domov) bylo v celém roce 2013 vyrovnané, kdy se ale muselo vyrovnat s dalším výrazným ponížením získaných finančních prostředků pro svoji činnost a to ze strany neinvestičního příspěvku zřizovatele, regulativů ze stran zdravotních pojišťoven a i koncipování možné výše dotace ze státního rozpočtu. Výrazně se tak musel redukovat rozsah poskytovaných činností organizace s maximálním ohledem na hospodárnost a ekonomické zajištění celého systému poskytovaných sociálních služeb, kdy se zejména musely hledat zbývající rezervy v oblasti možných vlastních výnosů a hledat ty provozní činnosti, u kterých je možno jejich odsunutí, nevykonávání či možná redukce. S touto realitou se organizace vyrovnává již třetím rokem, kdy pro každý rok se problémy prohlubují a v roce 2013, zejména v počátečních 4 měsících, než byla zaslána poměrná část dotace z MPSV, nebyl dostatek finančních prostředků pro základní činnost organizace a úhradu platů zaměstnanců v řádných či určených termínech. Zejména vždy počátkem každého kalendářního měsíce min.v 1.Q roku nebyla naše organizace solventní a oddalovala splatnost zaslaných faktur. V roce 2013 byl tak propad v oblasti příjmů organizace v porovnání s rokem 2010 již skoro % a to bez promítnutí inflace a zdražování při nákupu hlavních položek u našeho rozpočtu. V oblasti platů již čtvrtým rokem dochází ke zmrazení či ve většině případů ponižování platů u zaměstnanců organizace. S ohledem na minimální valorizaci sociálních dávek nedochází k vyššímu než 5 % nárůstu tržeb od klientů za poskytnuté služby, ba naopak pro každý rok se rozšiřuje okruh těch klientů, kteří vzhledem ke svým příjmům nemohou hradit základní výměru za poskytované služby Domovem. Celkový počet těchto klientů je již kolem 50 %, u kterých se ve hrazení odebraných služeb objevuje snížená úhrada. 27

28 Negativně se projevila další skutečnost, a to, že na základě rozhodnutí VZP byl ponížen max.objem účtovaných náhrad za poskytnuté zdravotní úkony a jejich úhrada organizaci, kdy toto mělo dopad v ponížení náhrad od ZP oproti roku 2011 o 34 tis.kč cca 11 % a to bez ohledu na skutečný narůstající rozsah poskytované ošetřovatelské péče ordinované lékařem. I přes uvedené skutečnosti, které velmi výrazně ovlivnily celkovou ekonomickou situaci organizace v roce 2013, se podařilo zajistit vyrovnané hospodaření v celém průběhu roku. Výnosy z přijaté státní dotace na poskytování dvou soc. služeb: SÚ AÚ ÚZ čerpání účel ,-Kč sociální služba Domov pro osoby se zdr. postižením ,-Kč sociální služba Týdenní stacionář celkem čerpáno ,00Kč. Procentuální plnění k upravenému rozpočtu je 100% Výnosy z přijatého příspěvku na provoz od MHMP SÚ AÚ ÚZ čerpání účel ,35 Kč příspěvek na provoz od zřizovatele Procentuální plnění k upravenému rozpočtu je 100 % Celková úspora neinvestičního příspěvku na běžné výdaje byla 68,65 Kč. 17. Dlouhodobá koncepce Priority: Další rozvoj klienta Individuální osobní plány klientů, jejich sestavování, naplňování a hodnocení. Typy bydlení a to od poskytovaného bydlení, až po samostatné bydlení v rámci "chráněného bydlení" v rámci kapacity zařízení. Standardy kvality - vypracovní postupů v rámci zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb, uplatňování těchto pracovních postupů u všech zaměstnanců Domova. Typy pracovní činnosti - rozvíjení odpovídající pracovní činnosti klientů a to v rozsahu od nácviku pracovních činností, přes pracovní terapie, činnost v "chráněných dílnách" až po vytváření pracovních míst v rámci organizace. Kvalitní spolupráce s opatrovníky, dobrá a srozumitelná komunikace a udržování dobrých vztahů. Využívat možnosti spolupracovat s opatrovníky na znění individuálních plánů a pravidelně je s nimi hodnotit. 28

29 Provozně organizační koncepce Poskytovat služby tak, aby splňovaly Standardy kvality. Splňovat požadavky zákonného vzdělávání pracovníků v přímé péči. Každoročně provádět za uplynulé období hodnocení zaměstnanců. Přikládat důležitost na rychlé vyřešení stížností klientů v jejich prospěch. Stálé zdokonalování v práci s počítačovým systémem, který propojuje jednotlivá pracoviště pro kvalitní předávání informací mezi pracovníky Domova. Pružně plnit požadavky správce výpočetní techniky v programu Cygnus zabývající se také dokumentací klienta a plánováním služby.. Prezentace Domova Lochovice pro veřejnost - prezentace v médiích, spolupráce se sponzory a rodiči, umožnit praktikování studentů, spolupráce s obecním úřadem, prezentace na webových stránkách, během roku posezení s rodiči a sponzory klientů, otevřenost k veřejnosti, sportovní a kulturní akce i činnosti pořádané Domovem, vytvoření DVD nosiče s názvem "Rok 2013 u nás v Lochovicích". Zajišťování a realizace aktivizačních a terapeutických činností pro klienty - keramická, rukodělná a truhlářská dílna, hipoterapie, rehabilitační činnosti - vodoléčba, masáže, atd., zajišťování rehabilitačních pobytů a kulturních akcí. Zajišťování a podpora zájmových kroužků - kuchařský, stolního tenisu, fotografický, turistický, modelářský, hudební či ručních prací (vyšívání) Průběžně přehodnocovat počet a sktrukturu zaměstnanců Domova s ohledem na individualizace služeb a péči jednotlivým klientům. V systému odměňování pokračovat v postupném navyšování průměrné výše platu zaměstnanců Domova a dosáhnout větší "atraktivity" zastávaných profesí, zejména u profese pracovník v sociálních službách. Snaha o maximální začleňování klientů do okolní společnosti. Snaha o spolupráci s jinými subjekty i poskytovateli sociálních služeb. 18. Investiční akce na rok Kompletní rekonstrukce skupiny 1, Budova B + vnitřní vybavení 2. Nová masážní hygienická vana, rehabilitace, Budova C 3. Nákupy energií v roce Nákup ošetřovatelského lůžka 5. Oprava střechy na Budově H - stodola Mgr. Křivánek Jaroslav ředitel Domova Lochovice 29

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 DOZP Stará Oleška DOZP Česká Kamenice 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 1 Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace (Do 30.6.2011 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014. Zpráva o realizaci projektu Podpora transformace sociálních služeb

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014. Zpráva o realizaci projektu Podpora transformace sociálních služeb Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2014 a Zpráva o realizaci projektu Podpora transformace sociálních služeb Výroční

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Ústav sociální péče Háj u Duchcova příspěvková organizace Ústeckého kraje Výroční zpráva za rok 2007 Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova 1 Obsah

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Domovy pro osoby se zdravotním postižením OleškaKamenice, p.o. Výroční zpráva o i a hospodaření za rok DOZP Stará Oleška DOZP Česká Kameni Obsah I. Sídlo II. Vznik a postavení III. Zaměření a IV. Stavebně

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VLAŠSKÁ Vlašská 25, 118 00 Praha 1 V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření za rok 2012 OBSAH: 1. Základní identifikační údaje 3 1.1. Kontaktní údaje 4 2. Charakteristika

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014 DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Výroční zpráva za rok 2012 1

Výroční zpráva za rok 2012 1 Výroční zpráva za rok 2012 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE... 4 3. ORGANIZACE ŘÍZENÍ... 6 4. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA NA ZÁMKU... 11 4.1. POSLÁNÍ... 11 4.2. CÍLOVÁ SKUPINA... 11 4.3. CÍLE

Více

Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2005

Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2005 Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2005 DÚSP Čížkovice_Výroční zpráva za rok 2005 1 Obsah : I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2 Budova Zámeček Předkládá: Mgr. Jiřinka Kubalčíková Název: Zámeček Střelice, příspěvková organizace Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo

Více

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Výroční zpráva 2010 Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje 2 str. 3 str. 5 str. 6 str. 8 str. 10 str. 13 str.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, poskytovatele sociálních služeb v roce 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, poskytovatele sociálních služeb v roce 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, poskytovatele sociálních služeb v roce 2011 organizace: Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora IČO: 42727235 tel.:

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2014 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Výroční zpráva. Domov Příbor, příspěvková organizace. za rok 2013

Výroční zpráva. Domov Příbor, příspěvková organizace. za rok 2013 Výroční zpráva Domov Příbor, příspěvková organizace za rok 2013 Název zařízení: Domov Příbor, příspěvková organizace Adresa: Masarykova 542, Příbor 742 58. IČ: 488 04 878 Ředitel: Josef Škrobánek Telefon:

Více

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní údaje o organizaci 3 3 Prezentace zařízení 4 4 Poskytované služby 7 5 Personální zajištění služby 12 6 Hospodaření

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Domova důchodců Meziboří, Okružní 104, 43513 Meziboří

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Domova důchodců Meziboří, Okružní 104, 43513 Meziboří Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Domova důchodců Meziboří, Okružní 104, 43513 Meziboří Obsah: I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace

Více

Výroční zpráva za rok 2011. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva za rok 2011. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Obsah 3 Úvod 4 Základní informace, poslání a charakteristika činnosti Poslání organizace Charakteristika činnosti a cílová skupina 6 Poskytování

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 22 Název: Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 6 82 Brno Ředitel domova: PhDr. Jiří Altman Adresa: Hlavní účel: poskytování

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo..... 3 A.

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2013 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více