za rok 2013 D O M O V P R O O S O B Y S E Z D R A V O T N Í M P O S T I Ž E N Í M L O C H O V I C E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za rok 2013 D O M O V P R O O S O B Y S E Z D R A V O T N Í M P O S T I Ž E N Í M L O C H O V I C E"

Transkript

1 Z práva o činnosti a hospodaření za rok 2013 D O M O V P R O O S O B Y S E Z D R A V O T N Í M P O S T I Ž E N Í M L O C H O V I C E POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

2 Obsah: 1. Vznik a postavení organizace Trocha historie Poslání organizace Stavebně technické uspořádání Přehled o počtu klientů 7 6. Věkové složení Smlouvy s pojišťovnami 8 8. Zdravotní stav klientů 9 9. Počty klientů dle přiznaných příspěvků na péči Průběh akcí a činností v roce Sponzoři Personální zajištění Hospodaření organizace Investiční transfer Doplňková činnost Stavy finančních fondů Dlouhodobá koncence Investiční akce na rok

3 1. Vznik a postavení organizace Domov Lochovice je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy dle zřizovací listiny, vydané RHMP usnesením č ze dne ve znění usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 24/15 ze dne Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dále Ministerstvem práce a sociálních věcí, s finančními prostředky z vlastních zdrojů a dotací, s dary i s příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů. Domov se vždy řídí obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele. Od je zaregistrovaným poskytovatelem sociálních služeb u KÚ Středočeského kraje. 3

4 2. Trocha historie Založení lázní v Lochovicích uvádí místní kronikář v Pamětní knize do doby hraběte Netolického, který v letech 1757 až 1758 nechal u studánky s léčivou vodou vystavět kapličku pro Pannu Marii, další majitelé v polovině 19. století nechávají na tomto místě vystavět dům s vanovými lázněmi, vilu, restauraci s letním parketem a hospodářské budovy. V okolí byl založen velký park, kde byly vysázeny i různé cizokrajné stromy, okrasné keře, dále byly vybudovány pískované cesty pro jízdu kočárem i pro jízdu na koních. Celý výletní a lázeňský areál doplnil vodotrysk, řada altánů a okrasných bazénků. Lázně velice schopně prosperovaly až do začátku 1. světové války, kdy nastalo postupné ukončování existence léčebného provozu. Po vzniku ČSR nastaly pro tehdejší majitelku areálu zlé časy, majetek byl rozprodán a zbytek skončil v dražbě. Tato dražba ale zahájila další život lázeňského areálu, kdy v roce 1938 zde zahajuje provoz pražský Jedličkův ústav, v objektu lázních se provádí mnoho úprav a následně sem umístňuje své chovance zmrzačené děti. Patron ústavu prof. MUDr. Rudolf Jedlička znovu nechává budovat zázemí lázní, přikupuje okolní původní pozemky a opětovně zakládá krásný anglický zámecký park s rozličnou květenou a stromovím. V roce 1965 se Jedličkův ústav přejmenovává na Ústav sociální péče pro duševně vadnou mládež s týdenním provozem, jehož zřizovatelem se stává Národní výbor hlavního města Prahy. Koncem 20. století dochází konečně k nutným rekonstrukcím a budovy pro klienty ústavu se postupně mění ze starých a hlavně nevyhovujících prostor do moderních interiérů, dále vzniká zázemí pro pracovní, sportovní a estetickou činnost a kvalitní zdravotně rehabilitační provoz, který svým uspořádání a poskytovanými druhy terapie tak trochu předbíhá dobu v porovnání s obdobnými zařízeními pro zdravotně postižené. A tak počátkem 3. tisíciletí ústav nabízí kvalitní rozsah sociálních služeb v moderním prostředí v rozsahu týdenních a stálých celoročních či víkendových pobytů pro mentálně postižené. Od počátku roku 2007 byl stávající ústav na základě nového zákona o sociálních službách přejmenován na Domov pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionář Lochovice. 4

5 3. Poslání organizace * poskytování takového rozsahu sociálních služeb, které podporují běžný způsob života u osob s mentálním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a u kterých jejich situace vyžaduje stálou a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při zajišťování jejich životních a osobních potřeb * poskytovat těmto lidem pomoc a podporu při zvládání každodenních činností, nahradit jim domov, umožnit těm, kteří mají předpoklady k samostatnému životu, žít v přirozeném domácím prostředí a pomáhat jim při začleňování do společnosti * upevňovat a rozvíjet sebeobsluhu a pracovní dovednosti Klient Domova při práci v Počítačovém klubu * pomoc stávajícím zákon. zástupcům či opatrovníků vést svůj vlastní odpovídající rodinný život a zajišťovat i potřebnou péči o jejich nezletilého či zletilého potomka s výše uvedeným zdravotním postižením prostřednictvím Domova Lochovice Jedná se o poskytování pobytových služeb sociální péče dle zákona č.108/2006 Sb., ve dvou formách a to: domov pro osoby se zdravotním postižením pobytová služba se stálým celoročním provozem nepřetržitě kapacita 40 osob. V průběhu měsíce září došlo ke změně kapacity na 44 osob. týdenní stacionář pobytová služba se stálým celoročním provozem a to v rozpětí od pondělí 7.00 hodin do pátku hodin kapacita 16 osob. V průběhu měsíce září došlo ke změně stávající kapacity na 12 osob. 5

6 4. Stavebně technické uspořádání Budova A - č.p je v majetku Hlavního města Prahy, celková výměra 226 m2, dvojpodlažní objekt, obsahuje zázemí pro denní činnost 2 skupin klientů / jídelna, herna, kuchyňský kout, koupelna a WC pro každou skupinu / je zde také prádelna, žehlírna a sklad prádla / šatna pro personál + soc. zařízení Budova B - č.p je v majetku Hlavního města Prahy, celková výměra 455 m2, dvojpodlažní objekt, obsahuje zázemí pro denní činnosti 2 skupin klientů / jídelna, herna, kuchyňský kout, koupelna a WC pro každou skupinu / dále tělocvičnu, služební byt pro zaměstnance / návštěvní místnost, kuchyňka + soc. zařízení (koupelna, wc) / zasedací místnost / keramická dílna Budova C - č.p je v majetku Hlavního města Prahy, celková výměra 361 m2, dvojpodlažní objekt, obsahuje zázemí pro ubytování klientů ve 12 dvoj a trojlůžkových pokojích s celkovou kapacitou 30 lůžek / k tomu je zde odpovídající kapacita koupelen a WC / zdravotní pokoj / provoz zdravotně rehabilitační terapie v rozsahu vodoléčba, inhalace, rašelinové zábaly, pedikůra, manikůra, kyslíková oxyterapie, magnetoterapie, elektroléčba, masáže, zázemí pro individuální zdravotní tělesnou výchovu, sportovní posilovnu a relaxaci / denní místnost pro zdravotně rehabilitační personál a ordinaci Domova pro smluvní lékaře Budova D - č.p je v majetku Hlavního města Prahy, celková výměra 172 m2, dvojpodlažní objekt, ve kterém je umístněna správa Domova s kancelářským zázemím pro ředitele, vedoucí sociálního úseku, vedoucí provozně ekonomického úseku a účtárnu. Budova E - č.p. 351 je v majetku Hlavního města Prahy, celková výměra 525 m2, trojpodlažní objekt zkolaudovaný v roce 2004, obsahuje zázemí pro ubytování a denní činnosti 3 skupin klientů ve 13 ti dvojlůžkových pokojích z toho 2 byty jsou jako chráněné bydlení (1 byt pro dvě děvčata a jeden pro chlapce a dívku v páru) s vlastním příslušenstvím, s celkovou kapacitou 26 lůžek, včetně denních místností, jídelen s kuchyňským koutem, dále je zde stravovací provoz s moderní kuchyní a jídelnou, klub výpočetní techniky, psychomotorická a relaxační tělocvična, chráněné dílny / truhlářská, keramická a rukodělná. / zázemí pro noční službu a zdravotní personál / zázemí pro pracovníky v přímé péči / 2 garáže na osobní vozidlo a minibus V areálu je dále budova pro zázemí hospodářské činnosti a provozu zoofarmy, která obsahuje dílny, garáže a sklady, dále venkovní hipodrom a sezónní ustájení pro 4 koně na hipoterapii. Pro činnost zoofarmy jsou zde i skleníky a ovocné zahrady. Pro sportovní činnost a aktivní trávení volného času je zde i venkovní sportovní hřiště se dvěma chatkami pro letní činnost a vodní nádrž, využívaná k letním i zimním sportům. 6

7 Rozdělení podle pokojů Počet jednolůžkových pokojů: 0 Počet dvoulůžkových pokojů: 19 Počet třílůžkových pokojů: Zařízení všech pokojů je nové nebo zánovní, esteticky a vkusně udržované a tvoří velmi pěkné přirozené prostředí. Všichni klienti po dohodě se spolubydlícím(i) mají možnost své pokoje změnit podle svého přání a podle svých finančních možností. Domov Lochovice nabízí terapeutické práce ve 4 dílnách - 2 keramické, rukodělná a také truhlářská. Dále klienti dle svého přání dochází do klubu výpočetní techniky, který je součastí fakultativních služeb. Domov Lochovice nabízí klientům pracovní příležitosti pro klienty - prádelna, údržba, různé pomocné práce pro Domov, při úklidu, v provozu kuchyně a práce v parku Domova K dispozici jsou také klientům nejrůznější zájmové kroužky, jako je například: kuchařský, sportovní, turistický, ručních prací, fotografický, dramatický, atd. 5. Přehled o počtu klientů Kapacita Domova Lochovice je pro obě služby 56 klientů. Služby využívalo 49 mužů a 5 žen. Během roku byl Domov kontaktován několika telefonáty, u nichž se ještě před podáním žádosti vyjasnilo, že žadatel nespadá do cílové skupiny Domova. Tyto žádosti byly většinou anonymní. Od 1. října 2013 začal využívat služby Domova jeden nový klient, od 4.listopadu dva další z Prahy. Dále v závěru roku 2013 byla přijata jedna žádost s nástupem v roce V součanosti je 1 volné místo pro vhodné klienty se zdravotním postižením. 7

8 6. Věkové složení Průměrný věk uživatele dosáhl 38,5 let. I když máme zaregistrované sociální služby pro děti od 11 ti let, nejmladší klient dosáhl 15 ti let. Ostatní uživatelé jsou dospělí. Počet klientů ve věkovém rozmezí věk let věk let věk let věk let věk let věk let 7. Smlouvy se zdravotními pojišťovnami Smlouvy o poskytování zdravotní péče jsou uzavřeny s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, ZP ministerstva vnitra, ZP Česká průmyslová, Oborová zdravotní pojišťovna neuzavřela smlouvu o poskytování zdravotní péče. Rozdělení klientů podle ZP Počet klientů u Všeobecné zdravotní pojišťovny: 45 Počet klientů u pojišťovny Ministerstva vnitra: 4 Počet klientů u ZP Česká průmyslová: 3 Počet klientů u Oborové zdravotní pojišťovny:

9 8. Zdravotní stav klientů Mobilita klientů počet zcela mobilních klientů: 51 počet částečně mobilních klientů: 3 počet trvale upoutaných na lůžku: Psychická úroveň klientů počet klientů s lehkou mentální retardací: 13 počet klientů se středně těžkou mentální retardací: 41 počet klientů s hlubokou mentální retardací:

10 Počet klientů s dietami počet klientů s diabetem: 3 počet klientů s nízkocholesterolová: 1 počet klientů s omezením tuků: 1 počet klientů s bezlepkovou dietou: 1 počet klientů s redukční dietou: Počet klientů - ostatní počet klientů s psychiatrickou diagnózou: 27 počet klientů s epilepsií: 14 počet klientů s downovým syndromem: 6 počet klientů s inkontinencí: Psychiatrické onemocnění klientů je kompenzováno léky. Klientům je k dispozici psychiatr a psycholog, s kterými je měsíčně realizováno sezení s klienty, jejichž stav to vyžaduje. Tento psycholog je k dispozici také zaměstnancům. Jeden klient je dlouhodobě umístěn v psychiatrické léčebně v Dobřanech. 10

11 9. Počty klientů dle přiznaných příspěvků na péči Příspěvek na péči mají přiznáni všichni klienti. V grafu je znázorněn stav přiznaných stupňů příspěvků na péči. Příspěvky na péči počet klientů bez příspěvku na péči: 1 počet klientů s přiznaným I.stupněm příspěvku na péči: 1 počet klientů s přiznaným II.stupněm příspěvku na péči: 26 počet klientů s přiznaným III.stupněm příspěvku na péči: 20 počet klientů s přiznaným IV.stupněm příspěvku na péči:

12 10. Průběh akcí a činností v roce 2013 Leden Návštěva multikina - Zličín Ozdravný pobyt na horách - Zadov Jednodenní zájezd za sněhem Zadov Zábavné odpoledne -hudba,tanec,soutěže Aquapark - Tipsport Laguna Vědomostní soutěž na téma Zima Únor Multikino - Zličín Ozdravný pobyt na horách Mariánská - Krušné hory Muzeum Beroun-výstava hodin Jednodenní zájezd za sněhem Maškarní ples -Příbram Zábavné odpoledne - Domov Jednodenní zájezd za sněhem 12

13 Březen 6.3. Jednodenní výlet na hory 7.3. Multikino Olympia Plzeň Maškarní rej v Domově Multikino Zličín Matějská pouť Zábavné odpoledne - Domov Soutěž o nejkrásnější velikonoční vajíčko, výstava Duben 2.4. Koncertík sk. Ketsky -hrají děvčata vícel. gymnázia Turistický výlet Plešivec Pálení čarodějnic a opékání špekáčků Celodenní výlet zámek Krásný Dvůr Zábavné odpoledne - Domov Multikino Zličín Turistický výlet Otmíčská hora Výtvarná soutěž obrázků a obrazů Vědomostí soutěž - jaro Multikino Olympia Plzeň 13

14 Květen 2.5. Koncert -Chceme žít s vámi - Praha O2 Arena 3.5. Ukončena soutěž výrobků z pet láhví Multikino Zličín Turistický výlet -pěší tůra Srbsko Výlet stará krčma,barokní zámek Dětěnice Podbrdské muzeum -Rožmitál pod Třemšínem Laguna Beroun - bazén Vyjížďky na kole Celodenní výlet na zámek Konopiště ZOO Praha + fotokroužek Výlet na zámek Kozel,minigolf,zahrady Návštěva dětí MŠ - Lochovice Červen 4.6. Sportovní den Domov Leontýn 5.6. Multikino Zličín 6.6. Zábavně dopoledne plné soutěží, odpoledne: Návštěva u dělostřelecké brigády v Jincích šermířské vyst. pirátů z Karybníku,beseda s rodiči Ozdravný pobyt u moře - Itálie Veselé sportovní odpoledne Liblín Parníkem po Vltavě - Trojská Zahrada Praha Vyjížďka na kole Turistický výlet Otmíčská hora Procházka po mořském dně-exkurze CHKO Karlštejn Poznávací turistický výlet v okolí Lochovic Vyjížďka na koloběžkách Návštěva zámku v Hořovicích 14

15 Červenec a Srpen Během těchto dvou měsíců se klienti prostřídají na dovolené u svých rodin. Září během měsíce Vyjížďky na kole 5.9. Zámecké slavnosti - Nalžovice Návštěva zámku Kozel Týdenní ozdravný pobyt Zadov Vyhodnocení pracovníků "Srdce na dlani" Multikina Olympia - Plzeň Zábavné odpoledne v Domově Multikino Zličín Říjen XV.Ročník- závodu cyklo -Kostitřes Výprava do štol Berounska Vědomostní soutěž - podzim Výlet do Prahy Václavská podzimní pouť Mníšek pod Brdy -Křížová cesta + cukrárna Multikino Zličín Výlet do svíčkárny Rodas Zábavné odpoledne v Domově 15

16 Listopad Multikino Zličín Výlet vlakem do muzea betlémů - Karlštejn Procházka vánoční Prahou Návštěva sklárny a zámku Nižbor Prosinec Týdenní ozdravný pobyt - Železná Ruda Vanoční posezení s klienty,rodiči a sponzory Vánoční trhy + návštěva knihovny Beroun Štědrý den v Domově Silvestr v Domově 16

17 11. Sponzoři Seznam těch, kteří nám pomohli v roce 2013 Finanční dary (v Kč) Česká pošta,a.s. Praha ,00 Kč Vodovody a kanalizace, Beroun ,00 Kč paní Růžena Brygová ,00 Kč paní Dagmar Kubová 20000,00 Kč paní Vladislava Pluskalová 14980,00 Kč Saint-Gobain Sekurit ČR, Hořovice 10000,00 Kč Mgr. Magdaléna Holečková, notářka 3000,00 Kč ing. Matěj Hora 5000,00 Kč dar od zaměstnanců LIDL Cerhovice MUDr.Vladimír Kasl, fotograf 5181,00 Kč 7000,00 Kč Spektra Beroun - dar ve prospěch klienta 10000,00 Kč ing Martin Březovský Anonymní dar od rodičů klientů Anonymní dar od rodičů klientů 3000,00 Kč 3095,00 Kč 660,00 Kč ENETRA Netolice 2000,00 Kč ,00 Kč Výnosy z reklamní činnosti TECHTRADE, Ing. Jiří Herrmann 5000,00 Kč Vojenské lesy a statky Hořovice 10000,00 Kč Louwman Motor,Příbram 2000,00 Kč Aquatech Srbsko, pan Holub 5 000,00 Kč ,00 Kč Věcné dary LIDL, velkosklad Cerhovice cukrovinky, občerstvení a další Potravinová banka Praha cukrovinky, potraviny a další zboží paní Miluše Jarolímová a ATOM Hořovice. pan plk.v.v.ing. Vácha Jaroslav pan Freyburg, staveb. Zdice pan ing. Vyhnal, revizní technik Hořovice pan Šimek, zahradnictví Tmaň pan Vladimír Wimmer,Příbram Auto CB Žebrák a Ford Louwman Příbram Linet Želevčice ELPIS elektro Kotopeky, pan Fatka Auto - Poly Škoda Příbram 11000,00 Kč 10000,00 Kč vánoční balíčky vánoční balíčky občerstvení vánoční balíčky vánoční stromek občerstvení sleva na servis aut sleva na lůžko vánoční balíčky vánoční dárky 17

18 12. Personální zajištění Zaměstnanci v přímé péči s klienty jsou - pracovníci sociálních služeb a všeobecné sestry. Ostatní zaměstnanci, kteří se nepodílí na přímé práci s klienty - ředitel, administrativní pracovníci, zaměstnanec prádelny, uklízečka, kuchařka a dva pracovníci údržby. Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců: 33,4 Celkový přepočet na zaměstnance v přímé péčije: 1.62 klienta Všichni pracovníci v přímé i nepřímé sféře měli splněné kvalifikační požadavky pro výkon svého povolání. Každý pracovník v přímé péči si na období roku sestavuje svůj plán individuálního vzdělávání a tím splňuje zákonnou povinnost 24 hodin vzdělávání pro udržení kvalifikačních dovedností pracovníků sociálních služeb. V Domově byla uskutečněna školení: základy Jak na emoce - klienta nebo vlastní, Týmová spolupráce v sociálních službách, Školení neodkladné pomoci, Referentské řidičské zkoušky, dále bezpečnost práce, požární ochrana, školení hygieny. V první polovině roku nás opustila jedna pracovnice odchodem do starobního důchodu, v červenci ji následovala druhá pracovnice a v závěru roku ukončila pracovní poměr dohodou jedna zaměstnankyně, která odešla pracovat do jiného obdobného zařízení. V druhé polovině roku nastoupily dvě nové pracovnice. Struktura a počet pracovníků odpovídal potřebám klientů. Všichni zaměstnanci splňovali svým vzděláním požadavky na zařazení do příslušných tříd a stupňů. Zaměstnanci měli zajištěny podmínky odpovídající obecně platným závazným normám pro výkon kvalitní práce Počet pracovníků sociální péče: 23 Počet všeobecných sester: 5 Počet lékařek: Počet administrativních pracovníků: 3 Počet pracovníků údržby: 2 5 Počet zaměstnanců prádelny: 1 Počet uklízeček: 1 0 Rozdělení zaměstnanců Počet kuchařek: 1 18

19 Veškeré přenosy informací mezi zaměstnanci probíhají ústní a elektronickou formou včetně zaznamenávání do dokumentace klienta IS Cygnus. Poskytované služby byly plánovány a hodnoceny na pravidelných metodických poradách sociálního úseku a provozních poradách. V případě potřeby probíhají další nepravidelná setkání zaměstnanců a pracovních týmů. Externí zajištění služeb Smluvně byly zajištěny služby nákup teplých jídel, dodávky elektřiny, vody, zemního plynu, telekomunikační služby, odvoz odpadu, programové vybavení, revize, bankovní služby, požární a bezpečnostní služby. Dále se jednalo o lékařskou péči hrazenou pojišťovnou - potřebná primární lékařská péče, zubní, psychiatrická, neurologická, gynekologická, gastroentrologická a nebo podpora psychologa. Dohoda o provedení práce / Dohoda o pracovní činnosti - kožní lékařka, rehabilitační lékař, psycholog, bezpečnostní technik, pomocné úklidové práce realizované klienty Domova, dovoz večeří z kuchyně Nemocnice Hořovice, zpracování reklamních materiálů. Pro kadeřnické služby Domov Lochovice propůjčuje nebytový prostor na poskytování služby klientům, kteří si ji hradí z vlastních prostředků. 13. Hospodaření organizace Celkové roční příjmy organizace dosáhly částky ,64 Kč, skutečné čerpání nákladů činilo ,64 Kč 19

20 Zdroje Zřizovatel: Původní schválený příspěvek neinvestiční ,- Kč Státní dotace: Státní dotace pro naši organizaci byla dle rozhodnutí MPSV přiznána ve výši ,- Kč. Z toho - pro Domov: pro Týdenní stacionář: ,- Kč ,- Kč Miliony 20 Státní dotace MPSV: Kč Výnosy organizace: ,29 Kč 5 Zřizovatel: Kč 0 Graf dle zdrojů 20

21 Příjmy z úhrad od klientů v roce 2013 Čistý výnos z příspěvků na péči ve výši byl: Z úhrad za ubytování klientů získal Domov: Dále z úhrad za stravování klientů byl příjem: Celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Platby od zdravotních pojišťoven v roce 2013 Celkový příjem od zdravotních pojišťoven: ,90,- Kč Příjmy od klientů za fakultativní služby v roce 2013 Celkový příjem za fakultativní služby: ,- Kč Čerpání rozpočtu Miliony Elektrický proud: Kč Plyn: ,41 Kč Voda: Kč DDHM: Kč Potraviny: ,94 Kč Spotřeba materiálů: ,26 Kč Opravy, údržba: ,36 Kč Platové prostředky: Kč OON: Kč Odpisy: Kč Ostatní služby: ,15 Kč Použití rezervního fondu: Kč 21

22 DDHM - čerpání rozpočtu ,- Kč Náklady se týkaly obnovení vybavení Domova -nákup varných konvic, nové televizory, válendy s uložným prostorem na pokoje klientů, barevná tiskárna, hliníkové lešení a drtič větví. Nové válendy s úložným prostorem Drtič větví Televizor na pokoji klientů 22

23 Materiál - čerpání rozpočtu ,26 Kč Materiál pro vlastní opravy a údržbu, čistící a prací prostředky, hygienické prostředky, kancelářské potřeby, drobné vybavení do kuchyně nebo pokojů, drobné ochranné pracovní prostředky, apod. Oprava a údržba - čerpání rozpočtu ,36 Kč Oprava nábytku, oprava elektroinstalace, instalatérské a stavební opravy a údržba, opravy aut, údržba parku, oprava střechy Budova C, výměna koberců na pokojích klientů a malování pokojů Budova E,výměna koberce schodiště Budova E,výměna kobercú na pokojích za linoleum Budova C, hydroizolace zasedací místnosti Budova B,rekonstrukce koupelny Budova C. Zajistil se nový boční vjezd do areálu /nová vrata/. Výměna koberce na Budově E Oprava koupelny na Budově C Hydroizolace na Budově B Nová podlahová krytina 23

24 Ostatní služby ,15,-Kč Odvoz odpadů, revize, odborné zkoušky, odborné prohlídky spojené s požární ochranou, elektroinstalací, plynem, výtahy, komíny a kotelnami, údržba televizní a počítačové sítě, doprava, technické prohlídky vozového parku, ošetření hospodářských zvířat a další. Výdaje - elektrický proud ,- Kč Výdaje - plyn ,41,- Kč 14. Investiční transfer Rekonstrukce střechy na Budově C -usnesení RHMP č. 821 ze dne ,- Kč Rekonstrukce fasády na Budově C -usnesení RHMP č. 821 ze dne ,78,- Kč Nákup osobního automobilu usnesení RHMP č. 821 ze dne ,- Kč 24

25 Nákup ošetřovatelských lůžek schváleno usnesením RHMP č.821 ze dne a usnesení č ze dne ,- Kč 25

26 15. Doplňková činnost Počátkem roku 2013 naše organizace sestavila rozpočet s předpokládaným hospodářským výsledkem 30 tis. Kč. Tento předpokládaný hospodářský výsledek byl překročen o 4.400,- Kč. Výnosy tvořily tržby z reklamní činnosti, kde se podařilo získat částku 22 tis. Kč. Dalším výnosem z hospodářské činnosti byly příjmy z prodeje výrobků,které byly vyrobeny klienty Domova v částce ,- Kč 16. Stavy finančních fondů Rezervní fond Naše příspěvková organizace v loňském roce oslovila řadu firem a jednotlivců se žádostí o finanční nebo věcný dar, který by pomohl zkvalitnit život našich klientů v Domově. Celkem se podařilo získat do rezervního fondu finanční částku z darů ,- Kč. Z finančního vypořádání z roku 2012 byla převedena do fondu částka ,- Kč. V průběhu roku 2013 byl použit fond v částce ,- Kč na zakoupení 2 LED televizorů a částečnou úhradu rehab.pobytů. Zůstatek rezervního fondu k je ,89 Kč. Stav rezervního fondu po finančním vypořádání r je ,89 Kč Finanční fond odměn Stav fondu odměn k byl ,- Kč. Z finančního vypořádání roku 2012 bylo převedeno ,- Kč. V roce 2013 nedošlo k čerpání fondu odměn. Stav fondu odměn po finančním vypořádání r.2013 je ,- Kč 26

27 FKSP Stav FKSP k byl ,54,- Kč. Základní příděl 1% z mezd v hlavní činnosti v roce 2013 byl ,83,-Kč. Fond kulturních a soc.potřeb byl v roce 2013 použit v souladu s pravidly o používání FKSP a uzavřenou kolektivní smlouvou s odborovou organizací působící v naší organizaci. Celkové čerpání Fondu bylo v částce ,66,- Kč. Z toho částka ,66,- Kč byla čerpána na stravování zaměstnanců, částka ,- Kč byla použita jako příspěvek na rekreaci, částka ,-Kč byla použita na dary při životním výročí nebo odchodu do důchodu a částka ,- Kč byla použita jako příspěvek na životní nebo penzijní připojištění zaměstnanců Domova. Stav FKSP po finančním vypořádání v roce 2013 je ,71 Kč. Investiční fond Stav investičního fondu k je ,30 Kč. Zhodnocení hospodaření Domova Lochovice v roce 2013 Hospodaření Domova pro osoby se zdravotním postižením Lochovice (dále jen Domov) bylo v celém roce 2013 vyrovnané, kdy se ale muselo vyrovnat s dalším výrazným ponížením získaných finančních prostředků pro svoji činnost a to ze strany neinvestičního příspěvku zřizovatele, regulativů ze stran zdravotních pojišťoven a i koncipování možné výše dotace ze státního rozpočtu. Výrazně se tak musel redukovat rozsah poskytovaných činností organizace s maximálním ohledem na hospodárnost a ekonomické zajištění celého systému poskytovaných sociálních služeb, kdy se zejména musely hledat zbývající rezervy v oblasti možných vlastních výnosů a hledat ty provozní činnosti, u kterých je možno jejich odsunutí, nevykonávání či možná redukce. S touto realitou se organizace vyrovnává již třetím rokem, kdy pro každý rok se problémy prohlubují a v roce 2013, zejména v počátečních 4 měsících, než byla zaslána poměrná část dotace z MPSV, nebyl dostatek finančních prostředků pro základní činnost organizace a úhradu platů zaměstnanců v řádných či určených termínech. Zejména vždy počátkem každého kalendářního měsíce min.v 1.Q roku nebyla naše organizace solventní a oddalovala splatnost zaslaných faktur. V roce 2013 byl tak propad v oblasti příjmů organizace v porovnání s rokem 2010 již skoro % a to bez promítnutí inflace a zdražování při nákupu hlavních položek u našeho rozpočtu. V oblasti platů již čtvrtým rokem dochází ke zmrazení či ve většině případů ponižování platů u zaměstnanců organizace. S ohledem na minimální valorizaci sociálních dávek nedochází k vyššímu než 5 % nárůstu tržeb od klientů za poskytnuté služby, ba naopak pro každý rok se rozšiřuje okruh těch klientů, kteří vzhledem ke svým příjmům nemohou hradit základní výměru za poskytované služby Domovem. Celkový počet těchto klientů je již kolem 50 %, u kterých se ve hrazení odebraných služeb objevuje snížená úhrada. 27

28 Negativně se projevila další skutečnost, a to, že na základě rozhodnutí VZP byl ponížen max.objem účtovaných náhrad za poskytnuté zdravotní úkony a jejich úhrada organizaci, kdy toto mělo dopad v ponížení náhrad od ZP oproti roku 2011 o 34 tis.kč cca 11 % a to bez ohledu na skutečný narůstající rozsah poskytované ošetřovatelské péče ordinované lékařem. I přes uvedené skutečnosti, které velmi výrazně ovlivnily celkovou ekonomickou situaci organizace v roce 2013, se podařilo zajistit vyrovnané hospodaření v celém průběhu roku. Výnosy z přijaté státní dotace na poskytování dvou soc. služeb: SÚ AÚ ÚZ čerpání účel ,-Kč sociální služba Domov pro osoby se zdr. postižením ,-Kč sociální služba Týdenní stacionář celkem čerpáno ,00Kč. Procentuální plnění k upravenému rozpočtu je 100% Výnosy z přijatého příspěvku na provoz od MHMP SÚ AÚ ÚZ čerpání účel ,35 Kč příspěvek na provoz od zřizovatele Procentuální plnění k upravenému rozpočtu je 100 % Celková úspora neinvestičního příspěvku na běžné výdaje byla 68,65 Kč. 17. Dlouhodobá koncepce Priority: Další rozvoj klienta Individuální osobní plány klientů, jejich sestavování, naplňování a hodnocení. Typy bydlení a to od poskytovaného bydlení, až po samostatné bydlení v rámci "chráněného bydlení" v rámci kapacity zařízení. Standardy kvality - vypracovní postupů v rámci zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb, uplatňování těchto pracovních postupů u všech zaměstnanců Domova. Typy pracovní činnosti - rozvíjení odpovídající pracovní činnosti klientů a to v rozsahu od nácviku pracovních činností, přes pracovní terapie, činnost v "chráněných dílnách" až po vytváření pracovních míst v rámci organizace. Kvalitní spolupráce s opatrovníky, dobrá a srozumitelná komunikace a udržování dobrých vztahů. Využívat možnosti spolupracovat s opatrovníky na znění individuálních plánů a pravidelně je s nimi hodnotit. 28

29 Provozně organizační koncepce Poskytovat služby tak, aby splňovaly Standardy kvality. Splňovat požadavky zákonného vzdělávání pracovníků v přímé péči. Každoročně provádět za uplynulé období hodnocení zaměstnanců. Přikládat důležitost na rychlé vyřešení stížností klientů v jejich prospěch. Stálé zdokonalování v práci s počítačovým systémem, který propojuje jednotlivá pracoviště pro kvalitní předávání informací mezi pracovníky Domova. Pružně plnit požadavky správce výpočetní techniky v programu Cygnus zabývající se také dokumentací klienta a plánováním služby.. Prezentace Domova Lochovice pro veřejnost - prezentace v médiích, spolupráce se sponzory a rodiči, umožnit praktikování studentů, spolupráce s obecním úřadem, prezentace na webových stránkách, během roku posezení s rodiči a sponzory klientů, otevřenost k veřejnosti, sportovní a kulturní akce i činnosti pořádané Domovem, vytvoření DVD nosiče s názvem "Rok 2013 u nás v Lochovicích". Zajišťování a realizace aktivizačních a terapeutických činností pro klienty - keramická, rukodělná a truhlářská dílna, hipoterapie, rehabilitační činnosti - vodoléčba, masáže, atd., zajišťování rehabilitačních pobytů a kulturních akcí. Zajišťování a podpora zájmových kroužků - kuchařský, stolního tenisu, fotografický, turistický, modelářský, hudební či ručních prací (vyšívání) Průběžně přehodnocovat počet a sktrukturu zaměstnanců Domova s ohledem na individualizace služeb a péči jednotlivým klientům. V systému odměňování pokračovat v postupném navyšování průměrné výše platu zaměstnanců Domova a dosáhnout větší "atraktivity" zastávaných profesí, zejména u profese pracovník v sociálních službách. Snaha o maximální začleňování klientů do okolní společnosti. Snaha o spolupráci s jinými subjekty i poskytovateli sociálních služeb. 18. Investiční akce na rok Kompletní rekonstrukce skupiny 1, Budova B + vnitřní vybavení 2. Nová masážní hygienická vana, rehabilitace, Budova C 3. Nákupy energií v roce Nákup ošetřovatelského lůžka 5. Oprava střechy na Budově H - stodola Mgr. Křivánek Jaroslav ředitel Domova Lochovice 29

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 D O M O V P R O O S O B Y S E Z D R A V O T N Í M P O S T I Ž E N Í M L O C H O V I C E POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Obsah: 1. Vznik a

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 D O M O V P R O O S O B Y S E Z D R A V O T N Í M P O S T I Ž E N Í M L O C H O V I C E POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Obsah: 1. Vznik a

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 D O M O V P R O O S O B Y S E Z D R A V O T N Í M P O S T I Ž E N Í M L O C H O V I C E POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Obsah: 1. Vznik a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Zpracovatel Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u želče 118,390 02 Tábor Identifikační číslo: 659 979 99 Telefonní spojení: 3812633300

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 4 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 7 PROVOZNÍ

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Motto: Domov není místo, kde bydlíš,

Motto: Domov není místo, kde bydlíš, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern IČ 00511897

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os).

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os). SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Odlehčovací služba CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne..

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD základní služby a fakultativní činnosti

SAZEBNÍK ÚHRAD základní služby a fakultativní činnosti SAZEBNÍK ÚHRAD základní služby a fakultativní činnosti (platný od 1. 6. 2008; aktualizace k 1. 9. 2008; 1. 1. 2009; 1. 7. 2009; 1. 8. 2009; 1.11.2009;1.1.2011;1. 4. 2011; 1.1.2012;1.2.2012; 1.4.2012 )

Více