za rok 2013 D O M O V P R O O S O B Y S E Z D R A V O T N Í M P O S T I Ž E N Í M L O C H O V I C E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za rok 2013 D O M O V P R O O S O B Y S E Z D R A V O T N Í M P O S T I Ž E N Í M L O C H O V I C E"

Transkript

1 Z práva o činnosti a hospodaření za rok 2013 D O M O V P R O O S O B Y S E Z D R A V O T N Í M P O S T I Ž E N Í M L O C H O V I C E POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

2 Obsah: 1. Vznik a postavení organizace Trocha historie Poslání organizace Stavebně technické uspořádání Přehled o počtu klientů 7 6. Věkové složení Smlouvy s pojišťovnami 8 8. Zdravotní stav klientů 9 9. Počty klientů dle přiznaných příspěvků na péči Průběh akcí a činností v roce Sponzoři Personální zajištění Hospodaření organizace Investiční transfer Doplňková činnost Stavy finančních fondů Dlouhodobá koncence Investiční akce na rok

3 1. Vznik a postavení organizace Domov Lochovice je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy dle zřizovací listiny, vydané RHMP usnesením č ze dne ve znění usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 24/15 ze dne Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dále Ministerstvem práce a sociálních věcí, s finančními prostředky z vlastních zdrojů a dotací, s dary i s příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů. Domov se vždy řídí obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele. Od je zaregistrovaným poskytovatelem sociálních služeb u KÚ Středočeského kraje. 3

4 2. Trocha historie Založení lázní v Lochovicích uvádí místní kronikář v Pamětní knize do doby hraběte Netolického, který v letech 1757 až 1758 nechal u studánky s léčivou vodou vystavět kapličku pro Pannu Marii, další majitelé v polovině 19. století nechávají na tomto místě vystavět dům s vanovými lázněmi, vilu, restauraci s letním parketem a hospodářské budovy. V okolí byl založen velký park, kde byly vysázeny i různé cizokrajné stromy, okrasné keře, dále byly vybudovány pískované cesty pro jízdu kočárem i pro jízdu na koních. Celý výletní a lázeňský areál doplnil vodotrysk, řada altánů a okrasných bazénků. Lázně velice schopně prosperovaly až do začátku 1. světové války, kdy nastalo postupné ukončování existence léčebného provozu. Po vzniku ČSR nastaly pro tehdejší majitelku areálu zlé časy, majetek byl rozprodán a zbytek skončil v dražbě. Tato dražba ale zahájila další život lázeňského areálu, kdy v roce 1938 zde zahajuje provoz pražský Jedličkův ústav, v objektu lázních se provádí mnoho úprav a následně sem umístňuje své chovance zmrzačené děti. Patron ústavu prof. MUDr. Rudolf Jedlička znovu nechává budovat zázemí lázní, přikupuje okolní původní pozemky a opětovně zakládá krásný anglický zámecký park s rozličnou květenou a stromovím. V roce 1965 se Jedličkův ústav přejmenovává na Ústav sociální péče pro duševně vadnou mládež s týdenním provozem, jehož zřizovatelem se stává Národní výbor hlavního města Prahy. Koncem 20. století dochází konečně k nutným rekonstrukcím a budovy pro klienty ústavu se postupně mění ze starých a hlavně nevyhovujících prostor do moderních interiérů, dále vzniká zázemí pro pracovní, sportovní a estetickou činnost a kvalitní zdravotně rehabilitační provoz, který svým uspořádání a poskytovanými druhy terapie tak trochu předbíhá dobu v porovnání s obdobnými zařízeními pro zdravotně postižené. A tak počátkem 3. tisíciletí ústav nabízí kvalitní rozsah sociálních služeb v moderním prostředí v rozsahu týdenních a stálých celoročních či víkendových pobytů pro mentálně postižené. Od počátku roku 2007 byl stávající ústav na základě nového zákona o sociálních službách přejmenován na Domov pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionář Lochovice. 4

5 3. Poslání organizace * poskytování takového rozsahu sociálních služeb, které podporují běžný způsob života u osob s mentálním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a u kterých jejich situace vyžaduje stálou a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při zajišťování jejich životních a osobních potřeb * poskytovat těmto lidem pomoc a podporu při zvládání každodenních činností, nahradit jim domov, umožnit těm, kteří mají předpoklady k samostatnému životu, žít v přirozeném domácím prostředí a pomáhat jim při začleňování do společnosti * upevňovat a rozvíjet sebeobsluhu a pracovní dovednosti Klient Domova při práci v Počítačovém klubu * pomoc stávajícím zákon. zástupcům či opatrovníků vést svůj vlastní odpovídající rodinný život a zajišťovat i potřebnou péči o jejich nezletilého či zletilého potomka s výše uvedeným zdravotním postižením prostřednictvím Domova Lochovice Jedná se o poskytování pobytových služeb sociální péče dle zákona č.108/2006 Sb., ve dvou formách a to: domov pro osoby se zdravotním postižením pobytová služba se stálým celoročním provozem nepřetržitě kapacita 40 osob. V průběhu měsíce září došlo ke změně kapacity na 44 osob. týdenní stacionář pobytová služba se stálým celoročním provozem a to v rozpětí od pondělí 7.00 hodin do pátku hodin kapacita 16 osob. V průběhu měsíce září došlo ke změně stávající kapacity na 12 osob. 5

6 4. Stavebně technické uspořádání Budova A - č.p je v majetku Hlavního města Prahy, celková výměra 226 m2, dvojpodlažní objekt, obsahuje zázemí pro denní činnost 2 skupin klientů / jídelna, herna, kuchyňský kout, koupelna a WC pro každou skupinu / je zde také prádelna, žehlírna a sklad prádla / šatna pro personál + soc. zařízení Budova B - č.p je v majetku Hlavního města Prahy, celková výměra 455 m2, dvojpodlažní objekt, obsahuje zázemí pro denní činnosti 2 skupin klientů / jídelna, herna, kuchyňský kout, koupelna a WC pro každou skupinu / dále tělocvičnu, služební byt pro zaměstnance / návštěvní místnost, kuchyňka + soc. zařízení (koupelna, wc) / zasedací místnost / keramická dílna Budova C - č.p je v majetku Hlavního města Prahy, celková výměra 361 m2, dvojpodlažní objekt, obsahuje zázemí pro ubytování klientů ve 12 dvoj a trojlůžkových pokojích s celkovou kapacitou 30 lůžek / k tomu je zde odpovídající kapacita koupelen a WC / zdravotní pokoj / provoz zdravotně rehabilitační terapie v rozsahu vodoléčba, inhalace, rašelinové zábaly, pedikůra, manikůra, kyslíková oxyterapie, magnetoterapie, elektroléčba, masáže, zázemí pro individuální zdravotní tělesnou výchovu, sportovní posilovnu a relaxaci / denní místnost pro zdravotně rehabilitační personál a ordinaci Domova pro smluvní lékaře Budova D - č.p je v majetku Hlavního města Prahy, celková výměra 172 m2, dvojpodlažní objekt, ve kterém je umístněna správa Domova s kancelářským zázemím pro ředitele, vedoucí sociálního úseku, vedoucí provozně ekonomického úseku a účtárnu. Budova E - č.p. 351 je v majetku Hlavního města Prahy, celková výměra 525 m2, trojpodlažní objekt zkolaudovaný v roce 2004, obsahuje zázemí pro ubytování a denní činnosti 3 skupin klientů ve 13 ti dvojlůžkových pokojích z toho 2 byty jsou jako chráněné bydlení (1 byt pro dvě děvčata a jeden pro chlapce a dívku v páru) s vlastním příslušenstvím, s celkovou kapacitou 26 lůžek, včetně denních místností, jídelen s kuchyňským koutem, dále je zde stravovací provoz s moderní kuchyní a jídelnou, klub výpočetní techniky, psychomotorická a relaxační tělocvična, chráněné dílny / truhlářská, keramická a rukodělná. / zázemí pro noční službu a zdravotní personál / zázemí pro pracovníky v přímé péči / 2 garáže na osobní vozidlo a minibus V areálu je dále budova pro zázemí hospodářské činnosti a provozu zoofarmy, která obsahuje dílny, garáže a sklady, dále venkovní hipodrom a sezónní ustájení pro 4 koně na hipoterapii. Pro činnost zoofarmy jsou zde i skleníky a ovocné zahrady. Pro sportovní činnost a aktivní trávení volného času je zde i venkovní sportovní hřiště se dvěma chatkami pro letní činnost a vodní nádrž, využívaná k letním i zimním sportům. 6

7 Rozdělení podle pokojů Počet jednolůžkových pokojů: 0 Počet dvoulůžkových pokojů: 19 Počet třílůžkových pokojů: Zařízení všech pokojů je nové nebo zánovní, esteticky a vkusně udržované a tvoří velmi pěkné přirozené prostředí. Všichni klienti po dohodě se spolubydlícím(i) mají možnost své pokoje změnit podle svého přání a podle svých finančních možností. Domov Lochovice nabízí terapeutické práce ve 4 dílnách - 2 keramické, rukodělná a také truhlářská. Dále klienti dle svého přání dochází do klubu výpočetní techniky, který je součastí fakultativních služeb. Domov Lochovice nabízí klientům pracovní příležitosti pro klienty - prádelna, údržba, různé pomocné práce pro Domov, při úklidu, v provozu kuchyně a práce v parku Domova K dispozici jsou také klientům nejrůznější zájmové kroužky, jako je například: kuchařský, sportovní, turistický, ručních prací, fotografický, dramatický, atd. 5. Přehled o počtu klientů Kapacita Domova Lochovice je pro obě služby 56 klientů. Služby využívalo 49 mužů a 5 žen. Během roku byl Domov kontaktován několika telefonáty, u nichž se ještě před podáním žádosti vyjasnilo, že žadatel nespadá do cílové skupiny Domova. Tyto žádosti byly většinou anonymní. Od 1. října 2013 začal využívat služby Domova jeden nový klient, od 4.listopadu dva další z Prahy. Dále v závěru roku 2013 byla přijata jedna žádost s nástupem v roce V součanosti je 1 volné místo pro vhodné klienty se zdravotním postižením. 7

8 6. Věkové složení Průměrný věk uživatele dosáhl 38,5 let. I když máme zaregistrované sociální služby pro děti od 11 ti let, nejmladší klient dosáhl 15 ti let. Ostatní uživatelé jsou dospělí. Počet klientů ve věkovém rozmezí věk let věk let věk let věk let věk let věk let 7. Smlouvy se zdravotními pojišťovnami Smlouvy o poskytování zdravotní péče jsou uzavřeny s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, ZP ministerstva vnitra, ZP Česká průmyslová, Oborová zdravotní pojišťovna neuzavřela smlouvu o poskytování zdravotní péče. Rozdělení klientů podle ZP Počet klientů u Všeobecné zdravotní pojišťovny: 45 Počet klientů u pojišťovny Ministerstva vnitra: 4 Počet klientů u ZP Česká průmyslová: 3 Počet klientů u Oborové zdravotní pojišťovny:

9 8. Zdravotní stav klientů Mobilita klientů počet zcela mobilních klientů: 51 počet částečně mobilních klientů: 3 počet trvale upoutaných na lůžku: Psychická úroveň klientů počet klientů s lehkou mentální retardací: 13 počet klientů se středně těžkou mentální retardací: 41 počet klientů s hlubokou mentální retardací:

10 Počet klientů s dietami počet klientů s diabetem: 3 počet klientů s nízkocholesterolová: 1 počet klientů s omezením tuků: 1 počet klientů s bezlepkovou dietou: 1 počet klientů s redukční dietou: Počet klientů - ostatní počet klientů s psychiatrickou diagnózou: 27 počet klientů s epilepsií: 14 počet klientů s downovým syndromem: 6 počet klientů s inkontinencí: Psychiatrické onemocnění klientů je kompenzováno léky. Klientům je k dispozici psychiatr a psycholog, s kterými je měsíčně realizováno sezení s klienty, jejichž stav to vyžaduje. Tento psycholog je k dispozici také zaměstnancům. Jeden klient je dlouhodobě umístěn v psychiatrické léčebně v Dobřanech. 10

11 9. Počty klientů dle přiznaných příspěvků na péči Příspěvek na péči mají přiznáni všichni klienti. V grafu je znázorněn stav přiznaných stupňů příspěvků na péči. Příspěvky na péči počet klientů bez příspěvku na péči: 1 počet klientů s přiznaným I.stupněm příspěvku na péči: 1 počet klientů s přiznaným II.stupněm příspěvku na péči: 26 počet klientů s přiznaným III.stupněm příspěvku na péči: 20 počet klientů s přiznaným IV.stupněm příspěvku na péči:

12 10. Průběh akcí a činností v roce 2013 Leden Návštěva multikina - Zličín Ozdravný pobyt na horách - Zadov Jednodenní zájezd za sněhem Zadov Zábavné odpoledne -hudba,tanec,soutěže Aquapark - Tipsport Laguna Vědomostní soutěž na téma Zima Únor Multikino - Zličín Ozdravný pobyt na horách Mariánská - Krušné hory Muzeum Beroun-výstava hodin Jednodenní zájezd za sněhem Maškarní ples -Příbram Zábavné odpoledne - Domov Jednodenní zájezd za sněhem 12

13 Březen 6.3. Jednodenní výlet na hory 7.3. Multikino Olympia Plzeň Maškarní rej v Domově Multikino Zličín Matějská pouť Zábavné odpoledne - Domov Soutěž o nejkrásnější velikonoční vajíčko, výstava Duben 2.4. Koncertík sk. Ketsky -hrají děvčata vícel. gymnázia Turistický výlet Plešivec Pálení čarodějnic a opékání špekáčků Celodenní výlet zámek Krásný Dvůr Zábavné odpoledne - Domov Multikino Zličín Turistický výlet Otmíčská hora Výtvarná soutěž obrázků a obrazů Vědomostí soutěž - jaro Multikino Olympia Plzeň 13

14 Květen 2.5. Koncert -Chceme žít s vámi - Praha O2 Arena 3.5. Ukončena soutěž výrobků z pet láhví Multikino Zličín Turistický výlet -pěší tůra Srbsko Výlet stará krčma,barokní zámek Dětěnice Podbrdské muzeum -Rožmitál pod Třemšínem Laguna Beroun - bazén Vyjížďky na kole Celodenní výlet na zámek Konopiště ZOO Praha + fotokroužek Výlet na zámek Kozel,minigolf,zahrady Návštěva dětí MŠ - Lochovice Červen 4.6. Sportovní den Domov Leontýn 5.6. Multikino Zličín 6.6. Zábavně dopoledne plné soutěží, odpoledne: Návštěva u dělostřelecké brigády v Jincích šermířské vyst. pirátů z Karybníku,beseda s rodiči Ozdravný pobyt u moře - Itálie Veselé sportovní odpoledne Liblín Parníkem po Vltavě - Trojská Zahrada Praha Vyjížďka na kole Turistický výlet Otmíčská hora Procházka po mořském dně-exkurze CHKO Karlštejn Poznávací turistický výlet v okolí Lochovic Vyjížďka na koloběžkách Návštěva zámku v Hořovicích 14

15 Červenec a Srpen Během těchto dvou měsíců se klienti prostřídají na dovolené u svých rodin. Září během měsíce Vyjížďky na kole 5.9. Zámecké slavnosti - Nalžovice Návštěva zámku Kozel Týdenní ozdravný pobyt Zadov Vyhodnocení pracovníků "Srdce na dlani" Multikina Olympia - Plzeň Zábavné odpoledne v Domově Multikino Zličín Říjen XV.Ročník- závodu cyklo -Kostitřes Výprava do štol Berounska Vědomostní soutěž - podzim Výlet do Prahy Václavská podzimní pouť Mníšek pod Brdy -Křížová cesta + cukrárna Multikino Zličín Výlet do svíčkárny Rodas Zábavné odpoledne v Domově 15

16 Listopad Multikino Zličín Výlet vlakem do muzea betlémů - Karlštejn Procházka vánoční Prahou Návštěva sklárny a zámku Nižbor Prosinec Týdenní ozdravný pobyt - Železná Ruda Vanoční posezení s klienty,rodiči a sponzory Vánoční trhy + návštěva knihovny Beroun Štědrý den v Domově Silvestr v Domově 16

17 11. Sponzoři Seznam těch, kteří nám pomohli v roce 2013 Finanční dary (v Kč) Česká pošta,a.s. Praha ,00 Kč Vodovody a kanalizace, Beroun ,00 Kč paní Růžena Brygová ,00 Kč paní Dagmar Kubová 20000,00 Kč paní Vladislava Pluskalová 14980,00 Kč Saint-Gobain Sekurit ČR, Hořovice 10000,00 Kč Mgr. Magdaléna Holečková, notářka 3000,00 Kč ing. Matěj Hora 5000,00 Kč dar od zaměstnanců LIDL Cerhovice MUDr.Vladimír Kasl, fotograf 5181,00 Kč 7000,00 Kč Spektra Beroun - dar ve prospěch klienta 10000,00 Kč ing Martin Březovský Anonymní dar od rodičů klientů Anonymní dar od rodičů klientů 3000,00 Kč 3095,00 Kč 660,00 Kč ENETRA Netolice 2000,00 Kč ,00 Kč Výnosy z reklamní činnosti TECHTRADE, Ing. Jiří Herrmann 5000,00 Kč Vojenské lesy a statky Hořovice 10000,00 Kč Louwman Motor,Příbram 2000,00 Kč Aquatech Srbsko, pan Holub 5 000,00 Kč ,00 Kč Věcné dary LIDL, velkosklad Cerhovice cukrovinky, občerstvení a další Potravinová banka Praha cukrovinky, potraviny a další zboží paní Miluše Jarolímová a ATOM Hořovice. pan plk.v.v.ing. Vácha Jaroslav pan Freyburg, staveb. Zdice pan ing. Vyhnal, revizní technik Hořovice pan Šimek, zahradnictví Tmaň pan Vladimír Wimmer,Příbram Auto CB Žebrák a Ford Louwman Příbram Linet Želevčice ELPIS elektro Kotopeky, pan Fatka Auto - Poly Škoda Příbram 11000,00 Kč 10000,00 Kč vánoční balíčky vánoční balíčky občerstvení vánoční balíčky vánoční stromek občerstvení sleva na servis aut sleva na lůžko vánoční balíčky vánoční dárky 17

18 12. Personální zajištění Zaměstnanci v přímé péči s klienty jsou - pracovníci sociálních služeb a všeobecné sestry. Ostatní zaměstnanci, kteří se nepodílí na přímé práci s klienty - ředitel, administrativní pracovníci, zaměstnanec prádelny, uklízečka, kuchařka a dva pracovníci údržby. Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců: 33,4 Celkový přepočet na zaměstnance v přímé péčije: 1.62 klienta Všichni pracovníci v přímé i nepřímé sféře měli splněné kvalifikační požadavky pro výkon svého povolání. Každý pracovník v přímé péči si na období roku sestavuje svůj plán individuálního vzdělávání a tím splňuje zákonnou povinnost 24 hodin vzdělávání pro udržení kvalifikačních dovedností pracovníků sociálních služeb. V Domově byla uskutečněna školení: základy Jak na emoce - klienta nebo vlastní, Týmová spolupráce v sociálních službách, Školení neodkladné pomoci, Referentské řidičské zkoušky, dále bezpečnost práce, požární ochrana, školení hygieny. V první polovině roku nás opustila jedna pracovnice odchodem do starobního důchodu, v červenci ji následovala druhá pracovnice a v závěru roku ukončila pracovní poměr dohodou jedna zaměstnankyně, která odešla pracovat do jiného obdobného zařízení. V druhé polovině roku nastoupily dvě nové pracovnice. Struktura a počet pracovníků odpovídal potřebám klientů. Všichni zaměstnanci splňovali svým vzděláním požadavky na zařazení do příslušných tříd a stupňů. Zaměstnanci měli zajištěny podmínky odpovídající obecně platným závazným normám pro výkon kvalitní práce Počet pracovníků sociální péče: 23 Počet všeobecných sester: 5 Počet lékařek: Počet administrativních pracovníků: 3 Počet pracovníků údržby: 2 5 Počet zaměstnanců prádelny: 1 Počet uklízeček: 1 0 Rozdělení zaměstnanců Počet kuchařek: 1 18

19 Veškeré přenosy informací mezi zaměstnanci probíhají ústní a elektronickou formou včetně zaznamenávání do dokumentace klienta IS Cygnus. Poskytované služby byly plánovány a hodnoceny na pravidelných metodických poradách sociálního úseku a provozních poradách. V případě potřeby probíhají další nepravidelná setkání zaměstnanců a pracovních týmů. Externí zajištění služeb Smluvně byly zajištěny služby nákup teplých jídel, dodávky elektřiny, vody, zemního plynu, telekomunikační služby, odvoz odpadu, programové vybavení, revize, bankovní služby, požární a bezpečnostní služby. Dále se jednalo o lékařskou péči hrazenou pojišťovnou - potřebná primární lékařská péče, zubní, psychiatrická, neurologická, gynekologická, gastroentrologická a nebo podpora psychologa. Dohoda o provedení práce / Dohoda o pracovní činnosti - kožní lékařka, rehabilitační lékař, psycholog, bezpečnostní technik, pomocné úklidové práce realizované klienty Domova, dovoz večeří z kuchyně Nemocnice Hořovice, zpracování reklamních materiálů. Pro kadeřnické služby Domov Lochovice propůjčuje nebytový prostor na poskytování služby klientům, kteří si ji hradí z vlastních prostředků. 13. Hospodaření organizace Celkové roční příjmy organizace dosáhly částky ,64 Kč, skutečné čerpání nákladů činilo ,64 Kč 19

20 Zdroje Zřizovatel: Původní schválený příspěvek neinvestiční ,- Kč Státní dotace: Státní dotace pro naši organizaci byla dle rozhodnutí MPSV přiznána ve výši ,- Kč. Z toho - pro Domov: pro Týdenní stacionář: ,- Kč ,- Kč Miliony 20 Státní dotace MPSV: Kč Výnosy organizace: ,29 Kč 5 Zřizovatel: Kč 0 Graf dle zdrojů 20

21 Příjmy z úhrad od klientů v roce 2013 Čistý výnos z příspěvků na péči ve výši byl: Z úhrad za ubytování klientů získal Domov: Dále z úhrad za stravování klientů byl příjem: Celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Platby od zdravotních pojišťoven v roce 2013 Celkový příjem od zdravotních pojišťoven: ,90,- Kč Příjmy od klientů za fakultativní služby v roce 2013 Celkový příjem za fakultativní služby: ,- Kč Čerpání rozpočtu Miliony Elektrický proud: Kč Plyn: ,41 Kč Voda: Kč DDHM: Kč Potraviny: ,94 Kč Spotřeba materiálů: ,26 Kč Opravy, údržba: ,36 Kč Platové prostředky: Kč OON: Kč Odpisy: Kč Ostatní služby: ,15 Kč Použití rezervního fondu: Kč 21

22 DDHM - čerpání rozpočtu ,- Kč Náklady se týkaly obnovení vybavení Domova -nákup varných konvic, nové televizory, válendy s uložným prostorem na pokoje klientů, barevná tiskárna, hliníkové lešení a drtič větví. Nové válendy s úložným prostorem Drtič větví Televizor na pokoji klientů 22

23 Materiál - čerpání rozpočtu ,26 Kč Materiál pro vlastní opravy a údržbu, čistící a prací prostředky, hygienické prostředky, kancelářské potřeby, drobné vybavení do kuchyně nebo pokojů, drobné ochranné pracovní prostředky, apod. Oprava a údržba - čerpání rozpočtu ,36 Kč Oprava nábytku, oprava elektroinstalace, instalatérské a stavební opravy a údržba, opravy aut, údržba parku, oprava střechy Budova C, výměna koberců na pokojích klientů a malování pokojů Budova E,výměna koberce schodiště Budova E,výměna kobercú na pokojích za linoleum Budova C, hydroizolace zasedací místnosti Budova B,rekonstrukce koupelny Budova C. Zajistil se nový boční vjezd do areálu /nová vrata/. Výměna koberce na Budově E Oprava koupelny na Budově C Hydroizolace na Budově B Nová podlahová krytina 23

24 Ostatní služby ,15,-Kč Odvoz odpadů, revize, odborné zkoušky, odborné prohlídky spojené s požární ochranou, elektroinstalací, plynem, výtahy, komíny a kotelnami, údržba televizní a počítačové sítě, doprava, technické prohlídky vozového parku, ošetření hospodářských zvířat a další. Výdaje - elektrický proud ,- Kč Výdaje - plyn ,41,- Kč 14. Investiční transfer Rekonstrukce střechy na Budově C -usnesení RHMP č. 821 ze dne ,- Kč Rekonstrukce fasády na Budově C -usnesení RHMP č. 821 ze dne ,78,- Kč Nákup osobního automobilu usnesení RHMP č. 821 ze dne ,- Kč 24

25 Nákup ošetřovatelských lůžek schváleno usnesením RHMP č.821 ze dne a usnesení č ze dne ,- Kč 25

26 15. Doplňková činnost Počátkem roku 2013 naše organizace sestavila rozpočet s předpokládaným hospodářským výsledkem 30 tis. Kč. Tento předpokládaný hospodářský výsledek byl překročen o 4.400,- Kč. Výnosy tvořily tržby z reklamní činnosti, kde se podařilo získat částku 22 tis. Kč. Dalším výnosem z hospodářské činnosti byly příjmy z prodeje výrobků,které byly vyrobeny klienty Domova v částce ,- Kč 16. Stavy finančních fondů Rezervní fond Naše příspěvková organizace v loňském roce oslovila řadu firem a jednotlivců se žádostí o finanční nebo věcný dar, který by pomohl zkvalitnit život našich klientů v Domově. Celkem se podařilo získat do rezervního fondu finanční částku z darů ,- Kč. Z finančního vypořádání z roku 2012 byla převedena do fondu částka ,- Kč. V průběhu roku 2013 byl použit fond v částce ,- Kč na zakoupení 2 LED televizorů a částečnou úhradu rehab.pobytů. Zůstatek rezervního fondu k je ,89 Kč. Stav rezervního fondu po finančním vypořádání r je ,89 Kč Finanční fond odměn Stav fondu odměn k byl ,- Kč. Z finančního vypořádání roku 2012 bylo převedeno ,- Kč. V roce 2013 nedošlo k čerpání fondu odměn. Stav fondu odměn po finančním vypořádání r.2013 je ,- Kč 26

27 FKSP Stav FKSP k byl ,54,- Kč. Základní příděl 1% z mezd v hlavní činnosti v roce 2013 byl ,83,-Kč. Fond kulturních a soc.potřeb byl v roce 2013 použit v souladu s pravidly o používání FKSP a uzavřenou kolektivní smlouvou s odborovou organizací působící v naší organizaci. Celkové čerpání Fondu bylo v částce ,66,- Kč. Z toho částka ,66,- Kč byla čerpána na stravování zaměstnanců, částka ,- Kč byla použita jako příspěvek na rekreaci, částka ,-Kč byla použita na dary při životním výročí nebo odchodu do důchodu a částka ,- Kč byla použita jako příspěvek na životní nebo penzijní připojištění zaměstnanců Domova. Stav FKSP po finančním vypořádání v roce 2013 je ,71 Kč. Investiční fond Stav investičního fondu k je ,30 Kč. Zhodnocení hospodaření Domova Lochovice v roce 2013 Hospodaření Domova pro osoby se zdravotním postižením Lochovice (dále jen Domov) bylo v celém roce 2013 vyrovnané, kdy se ale muselo vyrovnat s dalším výrazným ponížením získaných finančních prostředků pro svoji činnost a to ze strany neinvestičního příspěvku zřizovatele, regulativů ze stran zdravotních pojišťoven a i koncipování možné výše dotace ze státního rozpočtu. Výrazně se tak musel redukovat rozsah poskytovaných činností organizace s maximálním ohledem na hospodárnost a ekonomické zajištění celého systému poskytovaných sociálních služeb, kdy se zejména musely hledat zbývající rezervy v oblasti možných vlastních výnosů a hledat ty provozní činnosti, u kterých je možno jejich odsunutí, nevykonávání či možná redukce. S touto realitou se organizace vyrovnává již třetím rokem, kdy pro každý rok se problémy prohlubují a v roce 2013, zejména v počátečních 4 měsících, než byla zaslána poměrná část dotace z MPSV, nebyl dostatek finančních prostředků pro základní činnost organizace a úhradu platů zaměstnanců v řádných či určených termínech. Zejména vždy počátkem každého kalendářního měsíce min.v 1.Q roku nebyla naše organizace solventní a oddalovala splatnost zaslaných faktur. V roce 2013 byl tak propad v oblasti příjmů organizace v porovnání s rokem 2010 již skoro % a to bez promítnutí inflace a zdražování při nákupu hlavních položek u našeho rozpočtu. V oblasti platů již čtvrtým rokem dochází ke zmrazení či ve většině případů ponižování platů u zaměstnanců organizace. S ohledem na minimální valorizaci sociálních dávek nedochází k vyššímu než 5 % nárůstu tržeb od klientů za poskytnuté služby, ba naopak pro každý rok se rozšiřuje okruh těch klientů, kteří vzhledem ke svým příjmům nemohou hradit základní výměru za poskytované služby Domovem. Celkový počet těchto klientů je již kolem 50 %, u kterých se ve hrazení odebraných služeb objevuje snížená úhrada. 27

28 Negativně se projevila další skutečnost, a to, že na základě rozhodnutí VZP byl ponížen max.objem účtovaných náhrad za poskytnuté zdravotní úkony a jejich úhrada organizaci, kdy toto mělo dopad v ponížení náhrad od ZP oproti roku 2011 o 34 tis.kč cca 11 % a to bez ohledu na skutečný narůstající rozsah poskytované ošetřovatelské péče ordinované lékařem. I přes uvedené skutečnosti, které velmi výrazně ovlivnily celkovou ekonomickou situaci organizace v roce 2013, se podařilo zajistit vyrovnané hospodaření v celém průběhu roku. Výnosy z přijaté státní dotace na poskytování dvou soc. služeb: SÚ AÚ ÚZ čerpání účel ,-Kč sociální služba Domov pro osoby se zdr. postižením ,-Kč sociální služba Týdenní stacionář celkem čerpáno ,00Kč. Procentuální plnění k upravenému rozpočtu je 100% Výnosy z přijatého příspěvku na provoz od MHMP SÚ AÚ ÚZ čerpání účel ,35 Kč příspěvek na provoz od zřizovatele Procentuální plnění k upravenému rozpočtu je 100 % Celková úspora neinvestičního příspěvku na běžné výdaje byla 68,65 Kč. 17. Dlouhodobá koncepce Priority: Další rozvoj klienta Individuální osobní plány klientů, jejich sestavování, naplňování a hodnocení. Typy bydlení a to od poskytovaného bydlení, až po samostatné bydlení v rámci "chráněného bydlení" v rámci kapacity zařízení. Standardy kvality - vypracovní postupů v rámci zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb, uplatňování těchto pracovních postupů u všech zaměstnanců Domova. Typy pracovní činnosti - rozvíjení odpovídající pracovní činnosti klientů a to v rozsahu od nácviku pracovních činností, přes pracovní terapie, činnost v "chráněných dílnách" až po vytváření pracovních míst v rámci organizace. Kvalitní spolupráce s opatrovníky, dobrá a srozumitelná komunikace a udržování dobrých vztahů. Využívat možnosti spolupracovat s opatrovníky na znění individuálních plánů a pravidelně je s nimi hodnotit. 28

29 Provozně organizační koncepce Poskytovat služby tak, aby splňovaly Standardy kvality. Splňovat požadavky zákonného vzdělávání pracovníků v přímé péči. Každoročně provádět za uplynulé období hodnocení zaměstnanců. Přikládat důležitost na rychlé vyřešení stížností klientů v jejich prospěch. Stálé zdokonalování v práci s počítačovým systémem, který propojuje jednotlivá pracoviště pro kvalitní předávání informací mezi pracovníky Domova. Pružně plnit požadavky správce výpočetní techniky v programu Cygnus zabývající se také dokumentací klienta a plánováním služby.. Prezentace Domova Lochovice pro veřejnost - prezentace v médiích, spolupráce se sponzory a rodiči, umožnit praktikování studentů, spolupráce s obecním úřadem, prezentace na webových stránkách, během roku posezení s rodiči a sponzory klientů, otevřenost k veřejnosti, sportovní a kulturní akce i činnosti pořádané Domovem, vytvoření DVD nosiče s názvem "Rok 2013 u nás v Lochovicích". Zajišťování a realizace aktivizačních a terapeutických činností pro klienty - keramická, rukodělná a truhlářská dílna, hipoterapie, rehabilitační činnosti - vodoléčba, masáže, atd., zajišťování rehabilitačních pobytů a kulturních akcí. Zajišťování a podpora zájmových kroužků - kuchařský, stolního tenisu, fotografický, turistický, modelářský, hudební či ručních prací (vyšívání) Průběžně přehodnocovat počet a sktrukturu zaměstnanců Domova s ohledem na individualizace služeb a péči jednotlivým klientům. V systému odměňování pokračovat v postupném navyšování průměrné výše platu zaměstnanců Domova a dosáhnout větší "atraktivity" zastávaných profesí, zejména u profese pracovník v sociálních službách. Snaha o maximální začleňování klientů do okolní společnosti. Snaha o spolupráci s jinými subjekty i poskytovateli sociálních služeb. 18. Investiční akce na rok Kompletní rekonstrukce skupiny 1, Budova B + vnitřní vybavení 2. Nová masážní hygienická vana, rehabilitace, Budova C 3. Nákupy energií v roce Nákup ošetřovatelského lůžka 5. Oprava střechy na Budově H - stodola Mgr. Křivánek Jaroslav ředitel Domova Lochovice 29

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 D O M O V P R O O S O B Y S E Z D R A V O T N Í M P O S T I Ž E N Í M L O C H O V I C E POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Obsah: 1. Vznik a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU

AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU Dětská ozdravovna Bedřichov Špindlerův Mlýn IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov DĚTSKÁ

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2013 ředitel penzionu OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Název organizace: Sídlo organizace: Právní forma: Domov na rozcestí Svitavy T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 I. ÚVOD Domov pro seniory Iris (dále jen Domov) poskytuje klientům nepřetržitou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři:

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři: Soutěž: Navrhni projekt Chráněné bydlení Konvalinka Autoři: Julie Artemová, Lucie Marečková Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov OBSAH 1. Popis výchozího stavu. 3 2. Cíle

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Rudná. za rok 2013

Výroční zpráva. Domova seniorů Rudná. za rok 2013 Výroční zpráva Domova seniorů Rudná za rok Vážení, dovolujeme si Vám předložit Výroční zprávu Domova seniorů Rudná za rok. Výroční zpráva je složena ze dvou částí Zpráva o činnosti Domova seniorů Rudná

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro osoby se zdravotní postižením

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2012 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok 2012 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008. Obsah

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008. Obsah Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a činnost organizace Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing Základní údaje o

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 1 Výroční zpráva za rok 2006 Ústav sociálních služeb Milíčeves 2 Obsah výroční zprávy: 1. Veřejný závazek a informace pro veřejnost Poslání Cílová skupina Principy poskytovaných služeb Cíle zařízení Základní

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava,

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV www.csstachov.cz 2 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV 3 Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace poskytuje sociální služby v těchto zařízeních: Domov pro seniory PANENSKÁ, Panenská 2068,

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 12.1.2015 4. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2015 31.1.2016 Počet stran dokumentu

Více

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 1 / 2 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 V Ý N O S Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Výnosy SÚ AÚ skutečnost skutečnost Tržby za vlastní

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace sídlo: Polní 378, 354 91 Lázně Kynžvart IČ: 71175237 zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní

Více