Jak jsme volili v Kolodějích. Výsledy voleb přímé volby prezidenta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak jsme volili v Kolodějích. Výsledy voleb přímé volby prezidenta"

Transkript

1 K OLODĚJSKÉ N OVINY únor 2013 zpravodaj úřadu městské části praha koloděje Slovo starosty Přímá volba prezidenta měla v Kolodějích jednoznačný výsledek, velký ohlas i značnou účast, díky které jsme se dostali až do zpravodajství ČT. Vliv na naši městskou část je však bez ohledu na výsledek prakticky nulový. Legislativní změny posledních let mají na městské části stále horší dopady. Změny školského zákona a způsobu výpočtu daně z nemovitostí, spolu s čím dál nižším výnosem ze sdílených daní znamenají snížení příjmů městských částí a i změna způsobu poskytování dotací hlavním městem má stejné dopady. Za těchto podmínek nebylo snadné sestavit návrh rozpočtu, zejména ne v době, kdy nás čeká řada investičních výdajů. Byť je jejich účelem zlepšení občanské vybavenosti (nová mateřská školka, nové chodníky, nová sportoviště, opravy vnitřních komunikací), nebo snížení provozních nákladů obce (rekonstrukce fasády a zateplení školy, optimalizace topných systémů ve škole a na úřadě, fotovoltaické panely na budově školy a úřadu městské části) a byť většinu uvedených investičních akcí chceme realizovat v rámci dotačních programů, tak ty nikdy nekryjí sto procent dané investice. I projektová příprava takových investičních akcí samozřejmě něco stojí. Kdo však nic nezaseje, těžko kdy něco sklidí. Doba je dnes taková, že dotační programy bývají dotažené ke zveřejnění pozdě a tím se zkracuje i doba na předložení projektů. Ty tak de facto musejí být připravené v šuplíku, aby se daly uplatnit hned jak je příslušné dotační okno otevřené. To beru jako svůj největší úkol připravit potřebné projekty, sledovat všechny příslušné dotační zdroje a zajistit prostředky na přípravu projektů i na realizaci těch nejpotřebnějších, na které se buď dotace nevztahuje, nebo prostě není čas na ní čekat. Tímto příkladem je i projekt nové mateřské školky. Někteří z vás o ní slyšeli různé zvěsti, dovolte mi je uvést na pravou míru v samostatném článku o MŠ. Příjmová stránka rozpočtu by byla v tomto roce napjatá i bez rozběhu výše uvedených investičních akcí. S nimi je pokračování na str. 2 Jak jsme volili v Kolodějích VOLBY PREZIDENTA 2013 Výsledky voleb přímé volby prezidenta v MČ Praha - Koloděje KANDIDÁT POČET HLASŮ 1. MUDr. Zuzana Roithová, MBA Ing. Jan Fischer, CSc Ing. Jana Bobošíková 9 4. Taťana Fischerová MUDr. Přemysl Sobotka Ing. Miloš Zeman Prof. JUDr. Vladimír Franz Jiří Dienstbier Karel Schwarzenberg 345 Celkem platných hlasů: 776 Celkem neplatných hlasů: 3 V Kolodějích volilo 779 voličů Konečně bělostný sníh. Radostné výkřiky a dětský smích probudily naší Skálu. Co víc si přát. VOLBY PREZIDENTA 2013 Výsledy voleb přímé volby prezidenta v MČ Praha Koloděje II. KOLO KANDIDÁT POČET HLASŮ 6. Ing, Miloš Zeman Karel Schwarzenberg 515 Celkem platných hlasů: 740 Volilo celkem 742 voličů

2 strana 2 Slovo starosty pokračování ze str. 1 však rozpočtová situace bez zajištění dodatečných příjmů nemyslitelná. Jelikož naše městská část nemá žádné podstatné příjmy, vyjma přímé dotace HMP a výnosu z daně z nemovitostí (nevlastníme žádné výnosové nemovitosti mimo obchodu a domku, kde sídlí vinotéka s kadeřnictvím), je jedinou zbývající šancí na zvýšení příjmů v naší situaci prodej pozemků. Jakkoliv jde u obcí i městských částí o běžnou praxi po dlouhá léta, je podstatné rozpočtové určení takových příjmů. Obvyklá praxe je, že se tyto příjmy rozpouštějí v rozpočtu a pro mnoho obcí a měst se staly nedílnou součástí příjmů. Takovou praxi považuji za škodlivou a odporující smýšlení dobrého hospodáře. Pozemky jsou nenahraditelný statek a pokud se spotřeba a provoz městské části nastaví tak, že je k nim zapotřebí neustále prodávat pozemky, systém se dřív, či později zadrhne a už nebude co prodávat. Proto jsem přistoupil k podrobné pasportizaci majetku městské části s vytipováním strategických pozemků, pozemků postradatelných, ale neprodejných a konečně postradatelných a prodejných. A právě ty budeme, pokud k tomu dá zastupitelstvo souhlas, nabízet v souladu se zákonem ve veřejné dražbě, avšak pouze v množství, nezbytně potřebném k zajištění financování projektů a realizace investičních akcí. Případný prodej pozemků považuji za legitimní právě pouze v případech, kdy z tohoto výnosu získají Koloděje jiný investiční majetek. O vybraných pozemcích a postupu přípravě jednotlivých investičních akcí vás budeme informovat v jednotlivých článcích během roku. Zbyněk Passer Provozní náklady pro rok 2013 rozpočtujeme navzdory růstu cen médií a většímu rozsahu činnosti o 6 % nižší, než vloni. Budeme se snažit šetřit a hledat další provozní úspory, včetně snížení nákladů při zajišťování komunálních služeb bez toho, aby klesl standard těchto služeb. Příkladem je již KOLODĚJSKÉ NOVINY nyní zimní údržba komunikací, kterou jsme zlevnili o více než 50 % za jedno kompletní protažení obce Abychom šli s dobou, mají Koloděje již i facebookový profil. Občané jej rádi využívají při informování se o akcích, sdílení informací a fotek, nebo třeba i hledání zatoulaných psů. Pokud byste se rádi na cokoliv zeptali, nebo se poradili osobně, od vám budu 2x týdně k dispozici na úřadě MČ, a to vždy v pondělí 9-10 a ve středu 16:30-18:00 Řešení problematiky povrchových vod v Ponrepově ulici Příběh tekoucí a následně i mrznoucí vody v Ponrepově ulici si zaslouží exkurs do historie. Oblast, nyní nazývaná Na Skalkách, nebo lidově Dallas, se totiž dříve jmenovala Na Blatově. Když zde ještě byla pole a přišlo jaro, voda zde stávala na velké ploše a oslňovala řidiče, pokud se do ní cestou ráno do Újezda podívali. Nemusíte být zemědělský inženýr, ani hydrogeolog, aby vám došlo, že pokud polní půda nestačí pojmout v nějaké oblasti vodu, postavením zpevněných (nevsákavých) ploch situaci ještě výrazně zhoršíte. Když zde začal developer celé této oblasti - Ekospol projektovat druhou etapu výstavby, byl si problematiky dešťových vod vědom, mimo jiné již měl několikaletou zkušenost s první fází výstavby. Použitá projekční řešení (jak dost nešťastné provedení samotné komunikace, tak svod povrchových vod) tak sice naplnily dikci stavebního zákona a projekt tak byl nakonec i přes naše námitky povolen, postaven i zkolaudován, ale zákon nemůže obmýšlet specifika Krádeže kanálů Do Koloděj se po několika letech vrátil neoblíbený noční sport krádeže kanálových vpustí a dešťových roštů z veřejných i soukromých pozemků. Všem majitelům doporučujeme vpusti, které obsluhují sami, uzamknout, nebo přišroubovat. U vpustí kanalizace na veřejných komunikacích to žel nejde. U atypických vpustí navíc trvá jejich výroba delší dobu. Děkujeme touto cestou občanům, kteří nás o nových krádežích informují. Již jsem informoval oblastní vedení PČR i MP o tomto nešvaru a požádal je o zvýšený noční dohled. Novinky na úřadě Zavedli jsme pravidelné porady, nutné zejména pro velký počet nově se rozběhnuvších projektů, kde je nutná koordinace úřadu, starosty i externích spolupracovníků.

3 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 3 dotčených pozemků Navázat spolupráci s odborníkem na danou problematiku Identifikovat a odborně popsat problémy s povrchovou vodou Navrhnout technické řešení i způsob provedení v součinnosti se stavebním úřadem Společně (sdružení, odborník-mandatář, městská část a stavební úřad P21) vyvinout tlak na developera k nápravě současného stavu, případně podat žalobu dané lokality. Ekospol se obyvatelům Ponrepovy ulice údajně smluvně zavázal, že komunikace předá městské části. O což se také pokusil. Samozřejmě jsme tuto časovanou bombu nepřevzali s odůvodněním, že jsme na nevhodné řešení komunikace (průjezdnost i zimní údržba), jakož i na nedostatečné řešení odvodu povrchových vod poukazovali již v projekční fázi a převzetí by znamenalo přechod povinnosti řešení na nás. Obyvatelé Ponrepovy ulice se nás nyní dotazují, co budeme s inkriminovanou situací dělat. V Bibli lze nalézt podobenství o pošetilém muži, který si postavil dům na krásném místě, neřešil podloží byl to písek. Jiný moudře rozmýšlel a stavěl na skále, byť to měl domů do kopce. Jak vše dopadlo snad nemusím rozvádět. Přesvědčení kupujících, že developerská společnost jim prodá dokonalou novou čtvrť s dokonalými ulicemi a bezchybnými parcelami je naivní. Od kauzy H-system letos uplyne 20 let a lidé jsou stále nepoučitelní. Zaplatí miliony za nové bydlení, ale 95 % z nich se nepřijde informovat o tom, co mohou v daném místě čekat za problémy. Předpoklad, že existuje jakýsi univerzální garant pohody bydlení (obec, stát) je mylný. Za svá rozhodnutí zodpovídáme sami. Pokud si koupíte pozemek v zátopové oblasti a nadto s poddimenzovanou příjezdovou komunikací, je to opravdu pošetilé. Jakkoliv tato lokalita nikdy městské části nepatřila (soukromý majitel polí prodal pozemky developerovi a ten je zdevelopoval včetně ulic a prodal nynějším majitelům parcel) a jakkoliv proto leží řešení výše uvedených problémů na úsečce developer nynější majitelé, příslíbili jsme pomoc. Pro zvýšení šancí na úspěch považuji za nutné: Postupovat jednotně jako sdružení vlastníků Pro upřesnění podotýkám, že jsme nyní u třetího bodu. Osobně se domnívám, že šance dotlačit developera k nápravě jsou malé, jelikož náprava škod ex post je vždy mnohonásobně dražší, než při projektování. Náklady na nápravu daného stavu dle mého názoru budou v řádu několika desítek milionů korun, což povede k tvrdému odporu Ekospolu a ve finále nejspíše k soudnímu projednání celé kauzy. Připojuji výzvu našeho mandatáře p. Jaroše: Na základě požadavku MČ Koloděje jsem začal řešit problém, který se opakuje několikrát za rok, a to je způsob odvodnění ulice Ponrepové v Praze Kolodějích. Na základě prohlídky jsme společně s MČ Koloděje stanovili čtyři body postupu: 1) Zjistit příčiny současného stavu, 2) Pokusit se navrhnout způsob nápravy 3) Oponentura a jednání při zpracovávání dokumentace k odstranění závadového stavu 4) Dohlížet na dodržení navržených úprav při realizaci. Zpracování bodu 1) jsem rozdělil do tří částí: 1) Tvoření řeky v ulici Heckelové a její příčiny a následky u vyústění křižovatky s ulicí Ponrepovou, 2) Zatopení ulice Ponrepové u křižovatky s ulicí V Lipách, 3) Zatopení ulice Ponrepové u křižovatky s ulicí Václava Chocholy. V současné době probíhá nastudování archivních dokumentů, které byly předloženy při povolování stavby, a jejich podkladů, zajištění Generelu odvodnění MČ Koloděje od Hydroprojektu Praha z a zjištění map drenáží v oblasti a dalších materiálů. Závěrem bych Vás chtěl požádat, pokud máte fotodokumentaci závadového stavu, zda byste ji byli ochotni poskytnout, nejlépe s datem, případně popisem (kdy se událost stala, co ji předcházelo (bouřka, dlouhotrvající déšť, tání sněhu apod.) Kontrola hospodaření na úřadě MČ Po novém roce jsme dle avíza obdrželi pracovní materiál o výsledku kontroly, který projednal kontrolní výbor. Z finální zprávy, kterou obdržíme v březnu, přineseme informace v dubnovém čísle KN.

4 strana 4 Petice SK za odsvěření pozemku číslo 701 KOLODĚJSKÉ NOVINY Plánované dopravní stavby a jejich vliv na Koloděje Informace vycházejí z Konference o dopravě pod patronací MHMP, a z jednání se starosty Běchovic a Újezda. Jihovýchodní propojení Pražského okruhu v úseku Běchovice - Průhonice by dle informací radního Noska mělo být dokončeno v roce Jsem tomuto termínu skeptický, neboť jde již o jeho několikáté prodloužení a navíc stav jednání s majiteli pozemků o výkupech je kdesi na začátku. Ohledně stavu individuální dopravy v Praze zmínil pan radní zajímavé srovnání: v Praze je nyní 588 registrovaných aut na 1000 obyvatel. Je to 2x více, než v Pekingu, který je svými zácpami pověstný. Praha jako historické město nemůže tento stav řešit novými a novými vysokokapacitními komunikacemi minimálně ne v širším centru není kde je stavět. Řešení vidí Ing. Nosek v instalaci IDS inteligentního dopravního systému, kdy provoz semaforů pružně reaguje na aktuální stav dopravy v dané oblasti. Výsledkem by mělo být 8-15% zvýšení maximální průjezdné kapacity a 10-20% zvýšení plynulosti provozu. Toto řešení by mělo být uplatněno i při plánované rekonstrukci Starokolínské v úseku Běchovice - Újezd nad Lesy. K rozsáhlé rekonstrukci se přistoupilo pro nekonečné odklady obchvatu Běchovic, Újezda a Úval (přivaděč I/12), podrobně viz http: Tento obchvat byl projektován dávno v letech a původní data realizace byla Další vlna projednání (územní řízení) běžela v roce 2009, nynější stav je takový, že na realizace obchvatu je ve výhledu pro roky 2022 a dále. Rekonstrukce Starokolínské by měla probíhat pravděpodobně v letech , pokud na ní odbor městského investora nejde zdroje. Právě v souvislosti s touto rekonstrukcí by proběhlo i rozšíření silnice K Běchovicům, včetně narovnání nebezpečné zatáčky nad Běchovicemi. Při rekosnstrukci Starokolínské je třeba počítat s tím, že v jednom směru (z centra ven) by po dobu rekonstrukce vedla objížďka pro osobní dopravu a část MHD právě přes Koloděje a vracela by se zpět do Újezda ulicí V Lipách. Zároveň musíme počítat s identickým dopravním omezením (objížďka přes Koloděje) od letošního května do konce letošního roku, kdy bude v Újezdě probíhat stavba kanalizace na Starokolínské v oblasti Blatova. Směr do centra bude zachován v jednom pruhu po Starokolínské. Se sousedními starosty, odborem dopravy a dopravní policií jsem projednal omezující podmínky za Koloděje, spočívající v instalaci dočasného světelného řízení křižovatek K Běchovicům a K Dubči (u zrcadla, kde

5 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 5 dojde i ke změně přednosti v jízdě ve prospěch směru na Běchovice) a na křižovatku před pizzerií tak, aby se v ranních a odpoledních hodinách netvořily větší, než nutné zácpy. Dočkáme se konečně nové mateřské školky? Vypadá to, že ano. Nová mateřská školka bude stát na volném prostranství mezi tělocvičnou a parkovištěm u hřbitova. Jednopatrová montovaná budova se sedlovou střechou bude obsahovat dva pavilony s maximální celkovou kapacitou 56 dětí (nyní 35). Nyní finišuje výběrové řízení na projektanta, řešíme optimální technické řešení a předjednáváme správní procesy na příslušných úřadech. Celková investice by se měla vejít do deseti milionů korun (což by bylo zdaleka nejméně za dvojtřídní školku v širokém okolí, aniž by měla cena mít vliv na standard a komfort užívání). Vzhledem k výši investice jsem požádal pana primátora o: - Bezúročnou půjčku 5,5 mil. na pět let, s počátkem splácení ve ¾ Dotaci z rezervy primátora ve výši 1,3 mil. - Dotaci z rezervy radní pro školství Dr. Chudomelové ve výši 2 mil. - Příspěvek na úhradu nákladů zasíťování stavby u Odboru městského investora Rozdíl mezi náklady a reálně obdrženými penězi (+ splátky úvěru) plánuji pokrývat z výnosu prodeje pozemků (viz. Slovo starosty na str. 1). V průběhu letošního i příštích let samozřejmě budeme zkoušet všechny dostupné dotační tituly tak, abychom museli z prodeje našich pozemků hradit co nejmenší podíl celkových nákladů na tuto investici. Současný projektový harmonogram uvádí bez rezerv dokončení projektu 13. srpna. Pokud by v průběhu správních procesů (sloučené územní a stavební řízení, po dokončení kolaudace) nastalo nějaké zdržení (nebo by nějaké způsobil projektant, či dodavatel stavby), je dost možné, že by nebyl dostatek času budovu vybavit a plně připravit k přijetí dětí od září Jakkoliv pro tento termín děláme všechno, prosím, nepovažujte ho za závazný to by mohl být, kdyby časový harmonogram stavby obsahoval alespoň měsíční rezervu (my však nemáme ani den) vše je nastaveno na zkrácené lhůty, projektování, správní procesy i stavba. Podstatné je to, že se moderní a skvěle vybavená školka stavět začne a její dokončení co nejdříve a v dobré kvalitě je mojí nynější nejvyšší prioritou. Perličky ze školy Zápis do 1. třídy 15. ledna proběhl zápis do první třídy. I letos jsme nabízeli dvacet míst. Protože kolodějští uchazeči zaplnili pouze jedenáct, mohli jsme nabídnout zbývající volná místa pro mimokolodějské zájemce. Zájem vysoce převýšil nabídku. Ti, kteří chtěli mít své místo jisté, stáli u školy ve velkém mrazu již v sedm hodin, i když zápis byl od půl třetí!!! V konečné fázi jsme nemohli přijmout dalších sedm uchazečů SAGA Afrika Málokdy se dětem poštěstí podívat se do rovníkové Afriky. Díky návštěvě dvou lektorů, jednoho z Ghany a druhého z Angoly, se děti 30. ledna mohly dosytosti vyptat na to, co je zajímalo a vyslechnout mnoho zajímavých informací o životě v Africe. Největší úspěch však měla hudební produkce. Děti dostaly do rukou dvacet afrických bubnů a učili se bubnovat. Poté, co se naučily držet rytmus, přibyla i ghanská písnička. Závěr přednášky se nesl v dunivém rytmu a táhlém prozpěvování hezké melodie, chyběla jen divoká zvířata a africká fauna. Dopravní výchova 5. února vstoupilo do naší školy policejní komando. Šestice městských policistů si rozdělila třídy a seznámila děti s důležitými pravidly bezpečného pohybu po silnicích. Těšíme se na další akci, která proběhne v červnu. Dataprojektory ve všech třídách Díky dvojici štědrých sponzorů se podařilo dokoupit dataprojektory do zbývajících tří tříd, kde ještě nebyly nainstalovány. Po propojení se služebními notebooky, které má každý pedagog naší školy, se tak výrazně zvýší zapojení moderních metod učení do výuky. Nové lavice a židle ze skromného školního rozpočtu jsme odtrhli 45 tisíc a zakoupili vybavení do další třídy. Starými lavicemi a židlemi tak zůstává vybavena jen poslední třída a školní družina. Bohužel na obnovu i těchto prostor nám rozpočet vystavil stop. Takže až za rok

6 strana 6 Budoucnost kolodějské mateřské školy Kolodějská mateřská škola nedostačuje kapacitně poptávce. Tuto větu můžeme slýchat již několik let, především v období zápisu. Počet nepřijatých uchazečů se pohybuje v rozmezí od devatenácti v roce 2010 do sedmnácti v roce loňském. Opravdový poprask však nastane tento březen, protože z naší školky odešlo do školy pouze OSM předškoláčků. Jinými slovy, budeme přijímat při zápisu do MŠ pouze osm dětí Tento problém náš zřizovatel ÚMČ Koloděje zná a řeší jej, i když se lidem neznalým problematiky může zdát, že ne moc rychle. V tomto roce se ale výrazně blýská na lepší časy. Doposud bylo vše ve sféře vizí, proto nikdo z pedagogických pracovníků neinformoval rodiče, protože nebylo o čem Pokud ale nenastanou jakékoli komplikace, mohli bychom se od září 2013 dočkat nově postavené školky s dvěma odděleními, celkově pro 56 dětí, která by vyrostla podél plotu mezi školním pozemkem a parkovištěm u hřbitova. Co by to znamenalo? Ze stávající kapacity MŠ 35 dětí by se kapacita výrazně zvětšila. Při předpokládaném odchodu osmi letošních předškoláků (zatím nevíme na 100%, rozmezí je od 7 10 dětí) bychom mohli přijmout 29 dětí!!! Což věřím, že by uspokojilo kolodějskou poptávku beze zbytku. Toto vypadá krásně, ale vše má další vazby, které naráží na normy a normativy, jež musíme respektovat. Co nám normativy přikazují? Musíme přijmout novou paní učitelku, a navýšit úvazek stávající kolegyni v MŠ. Děti se musí samozřejmě stravovat. Jídlo bude vařeno a dováženo ze stávající kuchyně ve škole a jsme u prvního problému. Je potřeba navýšit povolenou kapacitu školní kuchyně ve školském rejstříku, která je v současnosti 150 jídel. Z této kapacity již nyní vyčerpáváme 147 obědů. S navýšením musí souhlasit lékaři z OHES. Díky navýšení kapacity pak musíme přijmout i další pracovnici do školní jídelny, či alespoň navýšit úvazky. S těmito mateřinkovými změnami úzce souvisí i změny v základní škole, kde dojde k navýšení úvazků paní družinářek a v případě potřeby budeme muset za rok přijmout i novou vyučující. Shrneme-li personální potřeby, musíme zajistit 1,25 pedagogické síly do MŠ, 0,22 pedagogické síly do ZŠ (školní družina) 1,27 provozních zaměstnanců (školní kuchyně + úklid ZŠ nových prostor) a zažádat musíme i o navýšení počtu dětí v MŠ a školní družině plus navýšení množství obědů v rejstříku škol. A zde je největší kámen úrazu. Abychom dostali z MHMP finanční krytí na mzdy, musí být tyto změny zahrnuty ve školském rejstříku. Což o to, úředně změnu provést by neměl být velký problém, ale jádro problému je v tom, že sice budeme mít snad povolené navýšení, ale finance na tato navýšení škola dostane až od NOVÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU. To znamená, že od začátku školního roku 2013/14 do konce kalendářního roku 2013 nedostaneme na tyto navýšené pracovníky ani korunu. A za tyto čtyři měsíce se jedná o částku: ,- korun!!! A máme dvě možnosti, jedna, že tuto sumu zafinancuje kdosi úřad, sponzor apod. a druhá možnost, že rozšířenou školku otevřeme až od ledna, kdy budeme finančně zajištěni od magistrátu Protože nepředpokládám čtvrtmilionového donátora, dojde ke klasickému zápisu do MŠ, kdy 7. března nabídneme 8 míst. Prioritně musíme přijmout předškoláky a poté budeme přijímat děti v souladu se stanovenými kriterii viz. Děti, které nebudou přijaty, vytvoří soupisku čekatelů na leden. Budoucnost kolodějské základní školy Ta se odvíjí od výše citovaného projektu vzniku nové školky. V případě realizace MŠ se tak uvolní prostory stávající mateřinky. V těchto dvou patrech by vznikla dvě oddělení školní družiny, kde bychom mohli navýšit kapacitu na 56 dětí. Školní družina by tak vyklidila současnou místnost v přízemí školy, kde vznikne učebna, která bude využívaná např. při dělené výuce anglického jazyka a v případě zájmu tam může vzniknout paralelní třída. A toto je velmi reálné, protože k zápisu do 1. třídy v roce 2014 se bude hlásit z naší mateřinky minimálně 25 kolodějských zájemců a to v současné době nevím, kolik bude v březnu zapsaných předškoláků. Nabízíme osm volných míst v MŠ, čili teoreticky může přibýt ještě dalších osm budoucích prvňáčků Po nabídnutí zbývajících volných míst mimokolodějským zájemcům by vznikly dvě první třídy, což by bylo poprvé v historii kolodějského školství, že bychom měli paralelní třídu 1.A a 1.B. V současnosti se pracuje i na projektu výstavby druhého stupně naší školy. Pokud by vyšlo vše tak, jak má, tak již současní prvňáčci by dochodili základní devítiletou docházku v naší obci. Držme si palce. D Á M S K Á K R E J Č O V Á vám ušije, opraví a přešije cokoliv dle vašeho přání i z úpletového materiálu. K Dubči 266, Koloděje, Praha 9 tel.: , mobil: KOLODĚJSKÉ NOVINY Nové knihy v knihovně Beletrie D. Crombie: Zelený hrob F. Mayesová: Toskánsko na každý den M. Formanová: Snědla dětem sladkosti J. Nesbo: Sněhulák Z. Prilepin: Botky plné vody P. Hoeg: Děti chovatelů slonů Kolektiv autorů: A celý život budem šťastný.. L. Persson: V jiném čase, v jiném životě A. Potter: Kde je ta holka? K. Janouchová: Podváděná L. Keller: Svědkyně ohně J. Moro: Indická princezna J. Šulc: Zrádci J. Grisham: Amatéři K. Tučková: Žítkovské bohyně K. Hosseini: Lovec draků J. Jonasson: Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel Dětské a pro mládež J. Nesbo: Doktor Proktor a vana času D. Walliams: Babička drsňačka D. Walliams: Pan Smraďoch J. Flanagan: Bratrstvo 2. díl F. Simonová: Darebák David a dinosauři J. Kahoun: Knížkový pejsek T. Macková: Sherlock Holmes a příležitostní detektivové P. Milan: Když přijde zima do Sněhové Lhoty Na čtenáře se těší Hana Videtičová, knihovnice mobilní sběr nebezpečného odpadu května - úterý 13. srpna - úterý 12. listopadu - úterý Sběr se uskuteční vždy u obchodu V Lipách hod.

7 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 7 Desatero zodpovědného pejskaře 1. Přihlásí svého psa do 15 dnů od jeho pořízení na úřadě a zaplatí za něj poplatek. Poplatek upravuje vyhláška města č. 23/2003 Sb. o místním poplatku ze psů. 2. Nechá psa vybavit mikročipem nebo tetováním a přihlásí se do evidence chovatelů psů na Magistrátu hl. m. Prahy. Pokud se vám pes zatoulá lze díky čipu jednoduše zjistit jeho majitele. Čipování psů stanovuje vyhláška města č. 23/2003 Sb. 3. Uklidit vždy po svém chráněnci bere jako samozřejmost. Sáčky na úklid lze najít na mnoha místech v Kolodějích, ale je potřeba být vždy vybaven sáčkem vlastním. Povinnost zajištění úklidu držitelem psa je dána vyhláškou o čistotě (č. 8/2008 Sb. HMP). 4. Nenechá psa běhat v místech, která slouží pro hru dětí či sportovní vyžití a na taková místa se psem ani nevstupuje. Hřiště jsou výhradní zónou dětí, pes sem skutečně nepatří. 5. Neumožní psovi vstup do záhonů, keřových porostů a jiná místa, která mohou být pohybem psa poškozena. Zákaz vstupu do záhonů upravuje vyhláška města o ochraně veřejné zeleně, č. 6/2001 Sb. 6. Pro volné běhání psa využívá výhradně prostranství, která jsou k tomu určena. 7. Uvědomuje si, že i místa pro volné pobíhání psů jsou veřejným prostorem využívaným ostatními občany. Psa i zde má tedy stále pod dohledem. 8. Respektuje ostatní spoluobčany a nenechá psa, aby někoho na ulici obtěžoval. Ne každému je psí přítomnost příjemná a je přirozené, že rodiče cítí obavu o děti, objevíli se vedle nich cizí pes. 9. Při pohybu po veřejných plochách neumožní psovi volně pobíhat. Povinnost zamezit pobíhání na komunikacích vyplývá ze zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu. 10.Naučí psa poslušnosti několika základními povely. Alespoň minimální výcvik psa se vyplatí při řešení krizových situací a celkově majiteli zjednoduší společné soužití se psem. Připomínáme všem majitelům psů : Místní poplatek za psa je splatný do Poplatek za jednoho psa Poplatek za každého dalšího psa stejného majitele Poplatek za psa důchodci 300,- Kč 600,- Kč 200,- Kč Poplatek za každého dalšího psa důchodci Poplatek v bytových domech Poplatek za každého dalšího psa téhož majitele v bytov. domech 300,- Kč 1 500,- Kč 2 250,- Kč Ti, kteří nechali svého psa označit čipem či tetováním mají nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících od označení na úlevu od poplatku (prosíme předložit doklad o čipování či tetování). Využijte možnosti zaplatit místní poplatek v úředních hodinách přímo v pokladně ÚMČ. Upozorňujeme, že termín splatnosti určený vyhláškou hl. m. Prahy nebude již prodlužován. Včas nezaplacený nebo vůbec nezaplacený poplatek bude vyměřen platebním výměrem, přičemž ÚMČ využije ustanovení 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, který umožňuje nezaplacené poplatky zvýšit až na trojnásobek. kontejnery 1. pololetí dubna 1x u obchodu na velkoobjemový odpad 1x u hřbitova na zeleň 20. dubna 1x ul. Bačetínská na velkoobjemový odpad 11. května 1x u obchodu na velkoobjemový odpad 1x u hřbitova na zeleň 25. května 1x ul. Bačetínská na velkoobjemový odpad 1x u hřbitova na zeleň 8. června 1x u obchodu na velkoobjemový odpad 22. června 1x ul. Bačetínská na velkoobjemový odpad Kontejnery budou přistaveny v sobotu: na zeleň hod. s obsluhou na velkoobjemový odpad hod. s obsluhou Co do velkoobjemového kontejneru patří? Rozhodně ANO: starý nábytek - skříně, postele, stoly, židle, křesla koberce, linolea, matrace, elektrotechnika-pračky, myčky, videa, počítače, rádia zdravotní keramika-umyvadla, záchody Co do velkoobjemového kontejneru NepatřÍ? Rozhodně NE: stavební odpad, suť pneumatiky lednice autobaterie, barvy, ředidla a jiné nebezpečné odpady odpad ze zahrady STACIONÁŘ PRO SENIORY Denní stacionář Modřínova v Úvalech zahajuje provoz od přijímáme klienty seniory od 60 let s běžnými zdravotními prob lémy pro klienty je zajištěna celodenní péče se stravováním, aktivním programem a odpočinkem v po kojích s vlastním lůžkem provoz stacionáře bude pondělí až pátek od 7.00 do hodin po dohodě je možné i zajištění víkendové péče Bližší informace: na tel. č.: Dotazy zasílejte na Naše webové stránky:

8 strana 8 Rodiče a děti se přijížděli z celého okolí, aby vyzkoušely prudkost a délku dojezdových cest kolodějské Skály. Střípky z naší školky Děti v mateřské škole v zimě nezahálí. Staví sněhuláky, kontrolují co se děje s vrbovými stavbami, které na podzim s rodiči sázely na školní zahradě, experimentují se sněhem, se semínky, s barvami, prostě se vším, co je zajímá a hlavně si hrají, tančí a zpívají. Přihlásily se do: výtvarné soutěže Školka plná dětí na podporu kreativity a tvůrčího přístupu pomocí výtvarné tvorby u předškolních dětí. do soutěže: Více zeleně a pohody kolem nás - která navazuje na jednu z etap projektu Zahrada života, který se právě rodí a na kterém, jak doufáme, se budou podílet i obyvatelé naší městské části. Tento projekt vzniká v rámci rozvoje přírodní inteligence dětí. Jedná se o různé úpravy školní zahrady, které by dětem nabízely dostatek podnětů k rozvoji pozitivního vztahu dětí k přírodě a potřebě přírodu chránit a pečovat o ní. do akce MČ Prahy 9 Předškoláček 2013, název vystoupení: Fotbalová rozcvička, pod vedením pí. uč. Čadové. Tato akce se bude konat na začátku dubna a tak děti poctivě nacvičují. Budeme jim držet palce. KOLODĚJSKÉ NOVINY Plavání pro děti se podařilo zajistit Ráda bych informovala všechny, kteří zaregistrovali v minulých vydáních Kolodějských novin články o tom, že bylo zrušeno plavání v rámci povinné školní výuky, že snaha o zachování tohoto plavání alespoň v nějaké podobě již začíná dostávat konkrétní podobu. Jedinou možností, jak plavání zachovat, bylo uskutečnit jej jako odpolední mimoškolní aktivitu. Z naší školy se přihlásilo 15 dětí, které chtějí výuku v bazéně Hloubětín absolvovat. Bude se jezdit od března po dobu 10 týdnů, a to každou středu od 13 hodin malým autobusem s doprovodem 2 osob (děkuji všem, kteří mi nabídli svou pomoc). V bazénu budou děti předány odborným lektorům plavání, a budou moci 45 minut získávat plavecké dovednosti. Největším problémem při přípravě celého kursu byla cena dopravy. Ač jsme oslovili mnoho firem a ač jsem dávala i e-poptávku přes internet, dopravce, který by požadoval méně než 1800 Kč za jednu jízdu tam i zpět, se nám nepodařilo zajistit. Nakonec jsme právě za tuto cenu sehnali dopravce až z Neratovic (jedná se o minibus pro 20 lidí). Díky vstřícnosti úřadu městské části, který přislíbil finanční podporu a úhradu větší části nákladů na dopravu, se může plavání pro kolodějské děti uskutečnit. Děti si budou hradit pouze lekce plavání, dozor a část dopravy v částce okolo 1200 Kč. Dalších 1000 Kč každému dítěti přispěje městská část právě na dopravu. Tímto moc děkuji za všechny děti, které se díky tomuto příspěvku mohou učit plavat a doufám, že jim to bude přínosem. Ing. Lada Husová Milada Topinková - Úprava oděvů (zkracování a prodlužování kalhot a sukní, opravy prádla, šití zipů) - Šití ložního prádla (cíchy, polštáře, polštářky, netradiční ložní prádlo, prodloužené deky - Šití záclon, závěsů a dekoračních látek Tábornická 231, Koloděje, Praha 9 tel.: mobil: kolodějské NoviNy vydává Úřad městské části Praha-Koloděje redakce Zdeněk Kovář grafika Zdeněk Šidák tiskárna Betis, spol. s r.o. Praha-Běchovice vychází jednou za měsíc či dva v nákladu 550 ks reg. číslo ČR E neprodejné

Volební účast v %: Výsledky voleb - jednotlivé obce Rýmařovska

Volební účast v %: Výsledky voleb - jednotlivé obce Rýmařovska Výsledky voleb - jednotlivé obce Rýmařovska Břidličná Voličů celkem: 2921 2924 Volební účast: 153 1487 52,38 5,85 : 1525 1482 Dienstbier Jiří 392 Zeman Miloš Ing. 381 1139 Fischer Jan Ing. CSc. 33 Schwarzenberg

Více

Výsledky hlasování za územní celky

Výsledky hlasování za územní celky Výsledky hlasování za územní celky Kraj: Plzeňský kraj Okres: Klatovy Obec: Horažďovice Okrsek: 1 Městský úřad Tabulka: Okrsek 1 souhrnné informace Okrsek 1 souhrnné informace 1. kolo 1 157 655 56,61 655

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Přítomni: Mgr. M. Pritzlová, Mgr. P. Pangrácová, Ing. L. Křikavová, H. Zemanová, Z. Bříza, K. Moučková Hosté: Mgr. L. Kuncová, J. Paterová

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020.

Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020. Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020. Úvodem : Podkladový materiál je výhledový, je možné jej návrhy zastupitelů, z komisí a výborů do 10.12.2013 / v prosinci schválení základní

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Veřejné projednání dopravy v MČ Praha 21 při stavbě kanalizace, objízdné trasy

Veřejné projednání dopravy v MČ Praha 21 při stavbě kanalizace, objízdné trasy Veřejné projednání dopravy v MČ Praha 21 při stavbě kanalizace, objízdné trasy Místo a datum konání: Zasedací sál v budově LEVEL dne 27. 03. 2013 od 17.00 do 19.00 hodin Pořádal: Odbor životního prostředí

Více

Veřejná prezentace 15.9. Strategické priority města Rekonstrukce komunikací Rozpočet Místní koeficient daně z nemovitosti Velký třesk Diskuze

Veřejná prezentace 15.9. Strategické priority města Rekonstrukce komunikací Rozpočet Místní koeficient daně z nemovitosti Velký třesk Diskuze Veřejná prezentace 15.9. Strategické priority města Rekonstrukce komunikací Rozpočet Místní koeficient daně z nemovitosti Velký třesk Diskuze Strategické priority Priorita ČOV, vodovody, kanalizace Pozemky

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

Městská část Praha Dolní Chabry

Městská část Praha Dolní Chabry Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Kap. 02 městská infrastruktura Schválený rozpočet na rok 2008 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu MČ Praha Libuš na rok 2009 Rozpočet MČ Praha Libuš se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný (Zákon 250/2000 Sb. o

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Smlouva o školní docházce

Smlouva o školní docházce Smlouva o školní docházce uzavřená ve smyslu ustanovení 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon Smluvní strany Soukromá mateřská škola a dětské jesle Moudrá sova s.r.o. Studentská 312/65, 360

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 7. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 7. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 7. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Pronájem bytové jednotky v domě Křivatcova 244, Zličín 1.I. konstatovala, že byla podána pouze jedna

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Volební účast v %: Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky

Volební účast v %: Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky Rýmařov celkem Voličů celkem: 728 7187 Volební účast: 3763 374 52,21 51,54 Platných hlasů: 3732 3688 Zeman Miloš Ing. 125 266 Dienstbier Jiří 831

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 68.Rady MČ Praha Zličín Rada MČ Praha Zličín 0.I. projednala aktualizaci návrhu investičních

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Čj.: KHSSC 45619/2014. 1. Pravomoc k výkonu kontroly: 82 odst. 2 písm. b), písm. o) zákona 258

Čj.: KHSSC 45619/2014. 1. Pravomoc k výkonu kontroly: 82 odst. 2 písm. b), písm. o) zákona 258 Čj.: KHSSC 45619/2014 PROTOKOL o kontrole pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na základě

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012,

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí vydává na základě

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.1 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Zápis z prezentace Spolku pro záchranu fary v Tuklatech ze dne 24.3.2014 1. Představení,

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytu upravují vzájemné smluvní vztahy mezi zákazníkem (fyzickou či právnickou osobou) a pronajímatelem v souladu s platnými

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ98 konané dne 08. 07. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ98 konané dne 08. 07. 2014 Přítomni: Ověřovatel: Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ98 konané dne 08. 07. 2014 místostarostka - Karla Jakob Čechová 1. Kontrola plnění

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU

PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU JAN ŠTÍHEL marketingový manažer YIT Stavos. r. o. YIT Group Stoletá historie 7 států Evropy 13 000 bytů (za posledních

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

v zasedací místnosti OÚ čp.46.

v zasedací místnosti OÚ čp.46. Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 7.10. 2010 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.5/10 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, ing. Dragoun Jiří, Poslušný

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte?

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte? sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? 82 sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? Ano Frequency Cumulative 82 1, 1, 1, sc2 Jakým způsobem bydlíte? 82 sc2 Jakým způsobem bydlíte? Ve vlastním domě či v domě, který patří

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 84 konané dne 11. 1. 2010 26/2010 40/2010 Přítomni : starostka Alena Samková ( mimo body 5, 6, 8) zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (od bodu 6),

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Vybudování chodníku při ul. Na Radosti a) Nájemní smlouva b) Smlouva o uzavření budoucí

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. č.j.: MMJ/KT/4553/2013 JID: 168191/2013/MMJ Zpracoval: Ing. Rostislav Kříž Schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 13/14-RM dne 9.1.2014 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 82. jednání datum konání: 19.11.2013 čís. RMČ82/1472/13 - RMČ82/1506/13 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 19.11.2013 Číslo Název Předkladatel RMČ82/1472/13 Kontrola

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Rynoltice se na svém zasedání dne 29.9.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více