Jak jsme volili v Kolodějích. Výsledy voleb přímé volby prezidenta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak jsme volili v Kolodějích. Výsledy voleb přímé volby prezidenta"

Transkript

1 K OLODĚJSKÉ N OVINY únor 2013 zpravodaj úřadu městské části praha koloděje Slovo starosty Přímá volba prezidenta měla v Kolodějích jednoznačný výsledek, velký ohlas i značnou účast, díky které jsme se dostali až do zpravodajství ČT. Vliv na naši městskou část je však bez ohledu na výsledek prakticky nulový. Legislativní změny posledních let mají na městské části stále horší dopady. Změny školského zákona a způsobu výpočtu daně z nemovitostí, spolu s čím dál nižším výnosem ze sdílených daní znamenají snížení příjmů městských částí a i změna způsobu poskytování dotací hlavním městem má stejné dopady. Za těchto podmínek nebylo snadné sestavit návrh rozpočtu, zejména ne v době, kdy nás čeká řada investičních výdajů. Byť je jejich účelem zlepšení občanské vybavenosti (nová mateřská školka, nové chodníky, nová sportoviště, opravy vnitřních komunikací), nebo snížení provozních nákladů obce (rekonstrukce fasády a zateplení školy, optimalizace topných systémů ve škole a na úřadě, fotovoltaické panely na budově školy a úřadu městské části) a byť většinu uvedených investičních akcí chceme realizovat v rámci dotačních programů, tak ty nikdy nekryjí sto procent dané investice. I projektová příprava takových investičních akcí samozřejmě něco stojí. Kdo však nic nezaseje, těžko kdy něco sklidí. Doba je dnes taková, že dotační programy bývají dotažené ke zveřejnění pozdě a tím se zkracuje i doba na předložení projektů. Ty tak de facto musejí být připravené v šuplíku, aby se daly uplatnit hned jak je příslušné dotační okno otevřené. To beru jako svůj největší úkol připravit potřebné projekty, sledovat všechny příslušné dotační zdroje a zajistit prostředky na přípravu projektů i na realizaci těch nejpotřebnějších, na které se buď dotace nevztahuje, nebo prostě není čas na ní čekat. Tímto příkladem je i projekt nové mateřské školky. Někteří z vás o ní slyšeli různé zvěsti, dovolte mi je uvést na pravou míru v samostatném článku o MŠ. Příjmová stránka rozpočtu by byla v tomto roce napjatá i bez rozběhu výše uvedených investičních akcí. S nimi je pokračování na str. 2 Jak jsme volili v Kolodějích VOLBY PREZIDENTA 2013 Výsledky voleb přímé volby prezidenta v MČ Praha - Koloděje KANDIDÁT POČET HLASŮ 1. MUDr. Zuzana Roithová, MBA Ing. Jan Fischer, CSc Ing. Jana Bobošíková 9 4. Taťana Fischerová MUDr. Přemysl Sobotka Ing. Miloš Zeman Prof. JUDr. Vladimír Franz Jiří Dienstbier Karel Schwarzenberg 345 Celkem platných hlasů: 776 Celkem neplatných hlasů: 3 V Kolodějích volilo 779 voličů Konečně bělostný sníh. Radostné výkřiky a dětský smích probudily naší Skálu. Co víc si přát. VOLBY PREZIDENTA 2013 Výsledy voleb přímé volby prezidenta v MČ Praha Koloděje II. KOLO KANDIDÁT POČET HLASŮ 6. Ing, Miloš Zeman Karel Schwarzenberg 515 Celkem platných hlasů: 740 Volilo celkem 742 voličů

2 strana 2 Slovo starosty pokračování ze str. 1 však rozpočtová situace bez zajištění dodatečných příjmů nemyslitelná. Jelikož naše městská část nemá žádné podstatné příjmy, vyjma přímé dotace HMP a výnosu z daně z nemovitostí (nevlastníme žádné výnosové nemovitosti mimo obchodu a domku, kde sídlí vinotéka s kadeřnictvím), je jedinou zbývající šancí na zvýšení příjmů v naší situaci prodej pozemků. Jakkoliv jde u obcí i městských částí o běžnou praxi po dlouhá léta, je podstatné rozpočtové určení takových příjmů. Obvyklá praxe je, že se tyto příjmy rozpouštějí v rozpočtu a pro mnoho obcí a měst se staly nedílnou součástí příjmů. Takovou praxi považuji za škodlivou a odporující smýšlení dobrého hospodáře. Pozemky jsou nenahraditelný statek a pokud se spotřeba a provoz městské části nastaví tak, že je k nim zapotřebí neustále prodávat pozemky, systém se dřív, či později zadrhne a už nebude co prodávat. Proto jsem přistoupil k podrobné pasportizaci majetku městské části s vytipováním strategických pozemků, pozemků postradatelných, ale neprodejných a konečně postradatelných a prodejných. A právě ty budeme, pokud k tomu dá zastupitelstvo souhlas, nabízet v souladu se zákonem ve veřejné dražbě, avšak pouze v množství, nezbytně potřebném k zajištění financování projektů a realizace investičních akcí. Případný prodej pozemků považuji za legitimní právě pouze v případech, kdy z tohoto výnosu získají Koloděje jiný investiční majetek. O vybraných pozemcích a postupu přípravě jednotlivých investičních akcí vás budeme informovat v jednotlivých článcích během roku. Zbyněk Passer Provozní náklady pro rok 2013 rozpočtujeme navzdory růstu cen médií a většímu rozsahu činnosti o 6 % nižší, než vloni. Budeme se snažit šetřit a hledat další provozní úspory, včetně snížení nákladů při zajišťování komunálních služeb bez toho, aby klesl standard těchto služeb. Příkladem je již KOLODĚJSKÉ NOVINY nyní zimní údržba komunikací, kterou jsme zlevnili o více než 50 % za jedno kompletní protažení obce Abychom šli s dobou, mají Koloděje již i facebookový profil. Občané jej rádi využívají při informování se o akcích, sdílení informací a fotek, nebo třeba i hledání zatoulaných psů. Pokud byste se rádi na cokoliv zeptali, nebo se poradili osobně, od vám budu 2x týdně k dispozici na úřadě MČ, a to vždy v pondělí 9-10 a ve středu 16:30-18:00 Řešení problematiky povrchových vod v Ponrepově ulici Příběh tekoucí a následně i mrznoucí vody v Ponrepově ulici si zaslouží exkurs do historie. Oblast, nyní nazývaná Na Skalkách, nebo lidově Dallas, se totiž dříve jmenovala Na Blatově. Když zde ještě byla pole a přišlo jaro, voda zde stávala na velké ploše a oslňovala řidiče, pokud se do ní cestou ráno do Újezda podívali. Nemusíte být zemědělský inženýr, ani hydrogeolog, aby vám došlo, že pokud polní půda nestačí pojmout v nějaké oblasti vodu, postavením zpevněných (nevsákavých) ploch situaci ještě výrazně zhoršíte. Když zde začal developer celé této oblasti - Ekospol projektovat druhou etapu výstavby, byl si problematiky dešťových vod vědom, mimo jiné již měl několikaletou zkušenost s první fází výstavby. Použitá projekční řešení (jak dost nešťastné provedení samotné komunikace, tak svod povrchových vod) tak sice naplnily dikci stavebního zákona a projekt tak byl nakonec i přes naše námitky povolen, postaven i zkolaudován, ale zákon nemůže obmýšlet specifika Krádeže kanálů Do Koloděj se po několika letech vrátil neoblíbený noční sport krádeže kanálových vpustí a dešťových roštů z veřejných i soukromých pozemků. Všem majitelům doporučujeme vpusti, které obsluhují sami, uzamknout, nebo přišroubovat. U vpustí kanalizace na veřejných komunikacích to žel nejde. U atypických vpustí navíc trvá jejich výroba delší dobu. Děkujeme touto cestou občanům, kteří nás o nových krádežích informují. Již jsem informoval oblastní vedení PČR i MP o tomto nešvaru a požádal je o zvýšený noční dohled. Novinky na úřadě Zavedli jsme pravidelné porady, nutné zejména pro velký počet nově se rozběhnuvších projektů, kde je nutná koordinace úřadu, starosty i externích spolupracovníků.

3 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 3 dotčených pozemků Navázat spolupráci s odborníkem na danou problematiku Identifikovat a odborně popsat problémy s povrchovou vodou Navrhnout technické řešení i způsob provedení v součinnosti se stavebním úřadem Společně (sdružení, odborník-mandatář, městská část a stavební úřad P21) vyvinout tlak na developera k nápravě současného stavu, případně podat žalobu dané lokality. Ekospol se obyvatelům Ponrepovy ulice údajně smluvně zavázal, že komunikace předá městské části. O což se také pokusil. Samozřejmě jsme tuto časovanou bombu nepřevzali s odůvodněním, že jsme na nevhodné řešení komunikace (průjezdnost i zimní údržba), jakož i na nedostatečné řešení odvodu povrchových vod poukazovali již v projekční fázi a převzetí by znamenalo přechod povinnosti řešení na nás. Obyvatelé Ponrepovy ulice se nás nyní dotazují, co budeme s inkriminovanou situací dělat. V Bibli lze nalézt podobenství o pošetilém muži, který si postavil dům na krásném místě, neřešil podloží byl to písek. Jiný moudře rozmýšlel a stavěl na skále, byť to měl domů do kopce. Jak vše dopadlo snad nemusím rozvádět. Přesvědčení kupujících, že developerská společnost jim prodá dokonalou novou čtvrť s dokonalými ulicemi a bezchybnými parcelami je naivní. Od kauzy H-system letos uplyne 20 let a lidé jsou stále nepoučitelní. Zaplatí miliony za nové bydlení, ale 95 % z nich se nepřijde informovat o tom, co mohou v daném místě čekat za problémy. Předpoklad, že existuje jakýsi univerzální garant pohody bydlení (obec, stát) je mylný. Za svá rozhodnutí zodpovídáme sami. Pokud si koupíte pozemek v zátopové oblasti a nadto s poddimenzovanou příjezdovou komunikací, je to opravdu pošetilé. Jakkoliv tato lokalita nikdy městské části nepatřila (soukromý majitel polí prodal pozemky developerovi a ten je zdevelopoval včetně ulic a prodal nynějším majitelům parcel) a jakkoliv proto leží řešení výše uvedených problémů na úsečce developer nynější majitelé, příslíbili jsme pomoc. Pro zvýšení šancí na úspěch považuji za nutné: Postupovat jednotně jako sdružení vlastníků Pro upřesnění podotýkám, že jsme nyní u třetího bodu. Osobně se domnívám, že šance dotlačit developera k nápravě jsou malé, jelikož náprava škod ex post je vždy mnohonásobně dražší, než při projektování. Náklady na nápravu daného stavu dle mého názoru budou v řádu několika desítek milionů korun, což povede k tvrdému odporu Ekospolu a ve finále nejspíše k soudnímu projednání celé kauzy. Připojuji výzvu našeho mandatáře p. Jaroše: Na základě požadavku MČ Koloděje jsem začal řešit problém, který se opakuje několikrát za rok, a to je způsob odvodnění ulice Ponrepové v Praze Kolodějích. Na základě prohlídky jsme společně s MČ Koloděje stanovili čtyři body postupu: 1) Zjistit příčiny současného stavu, 2) Pokusit se navrhnout způsob nápravy 3) Oponentura a jednání při zpracovávání dokumentace k odstranění závadového stavu 4) Dohlížet na dodržení navržených úprav při realizaci. Zpracování bodu 1) jsem rozdělil do tří částí: 1) Tvoření řeky v ulici Heckelové a její příčiny a následky u vyústění křižovatky s ulicí Ponrepovou, 2) Zatopení ulice Ponrepové u křižovatky s ulicí V Lipách, 3) Zatopení ulice Ponrepové u křižovatky s ulicí Václava Chocholy. V současné době probíhá nastudování archivních dokumentů, které byly předloženy při povolování stavby, a jejich podkladů, zajištění Generelu odvodnění MČ Koloděje od Hydroprojektu Praha z a zjištění map drenáží v oblasti a dalších materiálů. Závěrem bych Vás chtěl požádat, pokud máte fotodokumentaci závadového stavu, zda byste ji byli ochotni poskytnout, nejlépe s datem, případně popisem (kdy se událost stala, co ji předcházelo (bouřka, dlouhotrvající déšť, tání sněhu apod.) Kontrola hospodaření na úřadě MČ Po novém roce jsme dle avíza obdrželi pracovní materiál o výsledku kontroly, který projednal kontrolní výbor. Z finální zprávy, kterou obdržíme v březnu, přineseme informace v dubnovém čísle KN.

4 strana 4 Petice SK za odsvěření pozemku číslo 701 KOLODĚJSKÉ NOVINY Plánované dopravní stavby a jejich vliv na Koloděje Informace vycházejí z Konference o dopravě pod patronací MHMP, a z jednání se starosty Běchovic a Újezda. Jihovýchodní propojení Pražského okruhu v úseku Běchovice - Průhonice by dle informací radního Noska mělo být dokončeno v roce Jsem tomuto termínu skeptický, neboť jde již o jeho několikáté prodloužení a navíc stav jednání s majiteli pozemků o výkupech je kdesi na začátku. Ohledně stavu individuální dopravy v Praze zmínil pan radní zajímavé srovnání: v Praze je nyní 588 registrovaných aut na 1000 obyvatel. Je to 2x více, než v Pekingu, který je svými zácpami pověstný. Praha jako historické město nemůže tento stav řešit novými a novými vysokokapacitními komunikacemi minimálně ne v širším centru není kde je stavět. Řešení vidí Ing. Nosek v instalaci IDS inteligentního dopravního systému, kdy provoz semaforů pružně reaguje na aktuální stav dopravy v dané oblasti. Výsledkem by mělo být 8-15% zvýšení maximální průjezdné kapacity a 10-20% zvýšení plynulosti provozu. Toto řešení by mělo být uplatněno i při plánované rekonstrukci Starokolínské v úseku Běchovice - Újezd nad Lesy. K rozsáhlé rekonstrukci se přistoupilo pro nekonečné odklady obchvatu Běchovic, Újezda a Úval (přivaděč I/12), podrobně viz http: Tento obchvat byl projektován dávno v letech a původní data realizace byla Další vlna projednání (územní řízení) běžela v roce 2009, nynější stav je takový, že na realizace obchvatu je ve výhledu pro roky 2022 a dále. Rekonstrukce Starokolínské by měla probíhat pravděpodobně v letech , pokud na ní odbor městského investora nejde zdroje. Právě v souvislosti s touto rekonstrukcí by proběhlo i rozšíření silnice K Běchovicům, včetně narovnání nebezpečné zatáčky nad Běchovicemi. Při rekosnstrukci Starokolínské je třeba počítat s tím, že v jednom směru (z centra ven) by po dobu rekonstrukce vedla objížďka pro osobní dopravu a část MHD právě přes Koloděje a vracela by se zpět do Újezda ulicí V Lipách. Zároveň musíme počítat s identickým dopravním omezením (objížďka přes Koloděje) od letošního května do konce letošního roku, kdy bude v Újezdě probíhat stavba kanalizace na Starokolínské v oblasti Blatova. Směr do centra bude zachován v jednom pruhu po Starokolínské. Se sousedními starosty, odborem dopravy a dopravní policií jsem projednal omezující podmínky za Koloděje, spočívající v instalaci dočasného světelného řízení křižovatek K Běchovicům a K Dubči (u zrcadla, kde

5 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 5 dojde i ke změně přednosti v jízdě ve prospěch směru na Běchovice) a na křižovatku před pizzerií tak, aby se v ranních a odpoledních hodinách netvořily větší, než nutné zácpy. Dočkáme se konečně nové mateřské školky? Vypadá to, že ano. Nová mateřská školka bude stát na volném prostranství mezi tělocvičnou a parkovištěm u hřbitova. Jednopatrová montovaná budova se sedlovou střechou bude obsahovat dva pavilony s maximální celkovou kapacitou 56 dětí (nyní 35). Nyní finišuje výběrové řízení na projektanta, řešíme optimální technické řešení a předjednáváme správní procesy na příslušných úřadech. Celková investice by se měla vejít do deseti milionů korun (což by bylo zdaleka nejméně za dvojtřídní školku v širokém okolí, aniž by měla cena mít vliv na standard a komfort užívání). Vzhledem k výši investice jsem požádal pana primátora o: - Bezúročnou půjčku 5,5 mil. na pět let, s počátkem splácení ve ¾ Dotaci z rezervy primátora ve výši 1,3 mil. - Dotaci z rezervy radní pro školství Dr. Chudomelové ve výši 2 mil. - Příspěvek na úhradu nákladů zasíťování stavby u Odboru městského investora Rozdíl mezi náklady a reálně obdrženými penězi (+ splátky úvěru) plánuji pokrývat z výnosu prodeje pozemků (viz. Slovo starosty na str. 1). V průběhu letošního i příštích let samozřejmě budeme zkoušet všechny dostupné dotační tituly tak, abychom museli z prodeje našich pozemků hradit co nejmenší podíl celkových nákladů na tuto investici. Současný projektový harmonogram uvádí bez rezerv dokončení projektu 13. srpna. Pokud by v průběhu správních procesů (sloučené územní a stavební řízení, po dokončení kolaudace) nastalo nějaké zdržení (nebo by nějaké způsobil projektant, či dodavatel stavby), je dost možné, že by nebyl dostatek času budovu vybavit a plně připravit k přijetí dětí od září Jakkoliv pro tento termín děláme všechno, prosím, nepovažujte ho za závazný to by mohl být, kdyby časový harmonogram stavby obsahoval alespoň měsíční rezervu (my však nemáme ani den) vše je nastaveno na zkrácené lhůty, projektování, správní procesy i stavba. Podstatné je to, že se moderní a skvěle vybavená školka stavět začne a její dokončení co nejdříve a v dobré kvalitě je mojí nynější nejvyšší prioritou. Perličky ze školy Zápis do 1. třídy 15. ledna proběhl zápis do první třídy. I letos jsme nabízeli dvacet míst. Protože kolodějští uchazeči zaplnili pouze jedenáct, mohli jsme nabídnout zbývající volná místa pro mimokolodějské zájemce. Zájem vysoce převýšil nabídku. Ti, kteří chtěli mít své místo jisté, stáli u školy ve velkém mrazu již v sedm hodin, i když zápis byl od půl třetí!!! V konečné fázi jsme nemohli přijmout dalších sedm uchazečů SAGA Afrika Málokdy se dětem poštěstí podívat se do rovníkové Afriky. Díky návštěvě dvou lektorů, jednoho z Ghany a druhého z Angoly, se děti 30. ledna mohly dosytosti vyptat na to, co je zajímalo a vyslechnout mnoho zajímavých informací o životě v Africe. Největší úspěch však měla hudební produkce. Děti dostaly do rukou dvacet afrických bubnů a učili se bubnovat. Poté, co se naučily držet rytmus, přibyla i ghanská písnička. Závěr přednášky se nesl v dunivém rytmu a táhlém prozpěvování hezké melodie, chyběla jen divoká zvířata a africká fauna. Dopravní výchova 5. února vstoupilo do naší školy policejní komando. Šestice městských policistů si rozdělila třídy a seznámila děti s důležitými pravidly bezpečného pohybu po silnicích. Těšíme se na další akci, která proběhne v červnu. Dataprojektory ve všech třídách Díky dvojici štědrých sponzorů se podařilo dokoupit dataprojektory do zbývajících tří tříd, kde ještě nebyly nainstalovány. Po propojení se služebními notebooky, které má každý pedagog naší školy, se tak výrazně zvýší zapojení moderních metod učení do výuky. Nové lavice a židle ze skromného školního rozpočtu jsme odtrhli 45 tisíc a zakoupili vybavení do další třídy. Starými lavicemi a židlemi tak zůstává vybavena jen poslední třída a školní družina. Bohužel na obnovu i těchto prostor nám rozpočet vystavil stop. Takže až za rok

6 strana 6 Budoucnost kolodějské mateřské školy Kolodějská mateřská škola nedostačuje kapacitně poptávce. Tuto větu můžeme slýchat již několik let, především v období zápisu. Počet nepřijatých uchazečů se pohybuje v rozmezí od devatenácti v roce 2010 do sedmnácti v roce loňském. Opravdový poprask však nastane tento březen, protože z naší školky odešlo do školy pouze OSM předškoláčků. Jinými slovy, budeme přijímat při zápisu do MŠ pouze osm dětí Tento problém náš zřizovatel ÚMČ Koloděje zná a řeší jej, i když se lidem neznalým problematiky může zdát, že ne moc rychle. V tomto roce se ale výrazně blýská na lepší časy. Doposud bylo vše ve sféře vizí, proto nikdo z pedagogických pracovníků neinformoval rodiče, protože nebylo o čem Pokud ale nenastanou jakékoli komplikace, mohli bychom se od září 2013 dočkat nově postavené školky s dvěma odděleními, celkově pro 56 dětí, která by vyrostla podél plotu mezi školním pozemkem a parkovištěm u hřbitova. Co by to znamenalo? Ze stávající kapacity MŠ 35 dětí by se kapacita výrazně zvětšila. Při předpokládaném odchodu osmi letošních předškoláků (zatím nevíme na 100%, rozmezí je od 7 10 dětí) bychom mohli přijmout 29 dětí!!! Což věřím, že by uspokojilo kolodějskou poptávku beze zbytku. Toto vypadá krásně, ale vše má další vazby, které naráží na normy a normativy, jež musíme respektovat. Co nám normativy přikazují? Musíme přijmout novou paní učitelku, a navýšit úvazek stávající kolegyni v MŠ. Děti se musí samozřejmě stravovat. Jídlo bude vařeno a dováženo ze stávající kuchyně ve škole a jsme u prvního problému. Je potřeba navýšit povolenou kapacitu školní kuchyně ve školském rejstříku, která je v současnosti 150 jídel. Z této kapacity již nyní vyčerpáváme 147 obědů. S navýšením musí souhlasit lékaři z OHES. Díky navýšení kapacity pak musíme přijmout i další pracovnici do školní jídelny, či alespoň navýšit úvazky. S těmito mateřinkovými změnami úzce souvisí i změny v základní škole, kde dojde k navýšení úvazků paní družinářek a v případě potřeby budeme muset za rok přijmout i novou vyučující. Shrneme-li personální potřeby, musíme zajistit 1,25 pedagogické síly do MŠ, 0,22 pedagogické síly do ZŠ (školní družina) 1,27 provozních zaměstnanců (školní kuchyně + úklid ZŠ nových prostor) a zažádat musíme i o navýšení počtu dětí v MŠ a školní družině plus navýšení množství obědů v rejstříku škol. A zde je největší kámen úrazu. Abychom dostali z MHMP finanční krytí na mzdy, musí být tyto změny zahrnuty ve školském rejstříku. Což o to, úředně změnu provést by neměl být velký problém, ale jádro problému je v tom, že sice budeme mít snad povolené navýšení, ale finance na tato navýšení škola dostane až od NOVÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU. To znamená, že od začátku školního roku 2013/14 do konce kalendářního roku 2013 nedostaneme na tyto navýšené pracovníky ani korunu. A za tyto čtyři měsíce se jedná o částku: ,- korun!!! A máme dvě možnosti, jedna, že tuto sumu zafinancuje kdosi úřad, sponzor apod. a druhá možnost, že rozšířenou školku otevřeme až od ledna, kdy budeme finančně zajištěni od magistrátu Protože nepředpokládám čtvrtmilionového donátora, dojde ke klasickému zápisu do MŠ, kdy 7. března nabídneme 8 míst. Prioritně musíme přijmout předškoláky a poté budeme přijímat děti v souladu se stanovenými kriterii viz. Děti, které nebudou přijaty, vytvoří soupisku čekatelů na leden. Budoucnost kolodějské základní školy Ta se odvíjí od výše citovaného projektu vzniku nové školky. V případě realizace MŠ se tak uvolní prostory stávající mateřinky. V těchto dvou patrech by vznikla dvě oddělení školní družiny, kde bychom mohli navýšit kapacitu na 56 dětí. Školní družina by tak vyklidila současnou místnost v přízemí školy, kde vznikne učebna, která bude využívaná např. při dělené výuce anglického jazyka a v případě zájmu tam může vzniknout paralelní třída. A toto je velmi reálné, protože k zápisu do 1. třídy v roce 2014 se bude hlásit z naší mateřinky minimálně 25 kolodějských zájemců a to v současné době nevím, kolik bude v březnu zapsaných předškoláků. Nabízíme osm volných míst v MŠ, čili teoreticky může přibýt ještě dalších osm budoucích prvňáčků Po nabídnutí zbývajících volných míst mimokolodějským zájemcům by vznikly dvě první třídy, což by bylo poprvé v historii kolodějského školství, že bychom měli paralelní třídu 1.A a 1.B. V současnosti se pracuje i na projektu výstavby druhého stupně naší školy. Pokud by vyšlo vše tak, jak má, tak již současní prvňáčci by dochodili základní devítiletou docházku v naší obci. Držme si palce. D Á M S K Á K R E J Č O V Á vám ušije, opraví a přešije cokoliv dle vašeho přání i z úpletového materiálu. K Dubči 266, Koloděje, Praha 9 tel.: , mobil: KOLODĚJSKÉ NOVINY Nové knihy v knihovně Beletrie D. Crombie: Zelený hrob F. Mayesová: Toskánsko na každý den M. Formanová: Snědla dětem sladkosti J. Nesbo: Sněhulák Z. Prilepin: Botky plné vody P. Hoeg: Děti chovatelů slonů Kolektiv autorů: A celý život budem šťastný.. L. Persson: V jiném čase, v jiném životě A. Potter: Kde je ta holka? K. Janouchová: Podváděná L. Keller: Svědkyně ohně J. Moro: Indická princezna J. Šulc: Zrádci J. Grisham: Amatéři K. Tučková: Žítkovské bohyně K. Hosseini: Lovec draků J. Jonasson: Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel Dětské a pro mládež J. Nesbo: Doktor Proktor a vana času D. Walliams: Babička drsňačka D. Walliams: Pan Smraďoch J. Flanagan: Bratrstvo 2. díl F. Simonová: Darebák David a dinosauři J. Kahoun: Knížkový pejsek T. Macková: Sherlock Holmes a příležitostní detektivové P. Milan: Když přijde zima do Sněhové Lhoty Na čtenáře se těší Hana Videtičová, knihovnice mobilní sběr nebezpečného odpadu května - úterý 13. srpna - úterý 12. listopadu - úterý Sběr se uskuteční vždy u obchodu V Lipách hod.

7 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 7 Desatero zodpovědného pejskaře 1. Přihlásí svého psa do 15 dnů od jeho pořízení na úřadě a zaplatí za něj poplatek. Poplatek upravuje vyhláška města č. 23/2003 Sb. o místním poplatku ze psů. 2. Nechá psa vybavit mikročipem nebo tetováním a přihlásí se do evidence chovatelů psů na Magistrátu hl. m. Prahy. Pokud se vám pes zatoulá lze díky čipu jednoduše zjistit jeho majitele. Čipování psů stanovuje vyhláška města č. 23/2003 Sb. 3. Uklidit vždy po svém chráněnci bere jako samozřejmost. Sáčky na úklid lze najít na mnoha místech v Kolodějích, ale je potřeba být vždy vybaven sáčkem vlastním. Povinnost zajištění úklidu držitelem psa je dána vyhláškou o čistotě (č. 8/2008 Sb. HMP). 4. Nenechá psa běhat v místech, která slouží pro hru dětí či sportovní vyžití a na taková místa se psem ani nevstupuje. Hřiště jsou výhradní zónou dětí, pes sem skutečně nepatří. 5. Neumožní psovi vstup do záhonů, keřových porostů a jiná místa, která mohou být pohybem psa poškozena. Zákaz vstupu do záhonů upravuje vyhláška města o ochraně veřejné zeleně, č. 6/2001 Sb. 6. Pro volné běhání psa využívá výhradně prostranství, která jsou k tomu určena. 7. Uvědomuje si, že i místa pro volné pobíhání psů jsou veřejným prostorem využívaným ostatními občany. Psa i zde má tedy stále pod dohledem. 8. Respektuje ostatní spoluobčany a nenechá psa, aby někoho na ulici obtěžoval. Ne každému je psí přítomnost příjemná a je přirozené, že rodiče cítí obavu o děti, objevíli se vedle nich cizí pes. 9. Při pohybu po veřejných plochách neumožní psovi volně pobíhat. Povinnost zamezit pobíhání na komunikacích vyplývá ze zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu. 10.Naučí psa poslušnosti několika základními povely. Alespoň minimální výcvik psa se vyplatí při řešení krizových situací a celkově majiteli zjednoduší společné soužití se psem. Připomínáme všem majitelům psů : Místní poplatek za psa je splatný do Poplatek za jednoho psa Poplatek za každého dalšího psa stejného majitele Poplatek za psa důchodci 300,- Kč 600,- Kč 200,- Kč Poplatek za každého dalšího psa důchodci Poplatek v bytových domech Poplatek za každého dalšího psa téhož majitele v bytov. domech 300,- Kč 1 500,- Kč 2 250,- Kč Ti, kteří nechali svého psa označit čipem či tetováním mají nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících od označení na úlevu od poplatku (prosíme předložit doklad o čipování či tetování). Využijte možnosti zaplatit místní poplatek v úředních hodinách přímo v pokladně ÚMČ. Upozorňujeme, že termín splatnosti určený vyhláškou hl. m. Prahy nebude již prodlužován. Včas nezaplacený nebo vůbec nezaplacený poplatek bude vyměřen platebním výměrem, přičemž ÚMČ využije ustanovení 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, který umožňuje nezaplacené poplatky zvýšit až na trojnásobek. kontejnery 1. pololetí dubna 1x u obchodu na velkoobjemový odpad 1x u hřbitova na zeleň 20. dubna 1x ul. Bačetínská na velkoobjemový odpad 11. května 1x u obchodu na velkoobjemový odpad 1x u hřbitova na zeleň 25. května 1x ul. Bačetínská na velkoobjemový odpad 1x u hřbitova na zeleň 8. června 1x u obchodu na velkoobjemový odpad 22. června 1x ul. Bačetínská na velkoobjemový odpad Kontejnery budou přistaveny v sobotu: na zeleň hod. s obsluhou na velkoobjemový odpad hod. s obsluhou Co do velkoobjemového kontejneru patří? Rozhodně ANO: starý nábytek - skříně, postele, stoly, židle, křesla koberce, linolea, matrace, elektrotechnika-pračky, myčky, videa, počítače, rádia zdravotní keramika-umyvadla, záchody Co do velkoobjemového kontejneru NepatřÍ? Rozhodně NE: stavební odpad, suť pneumatiky lednice autobaterie, barvy, ředidla a jiné nebezpečné odpady odpad ze zahrady STACIONÁŘ PRO SENIORY Denní stacionář Modřínova v Úvalech zahajuje provoz od přijímáme klienty seniory od 60 let s běžnými zdravotními prob lémy pro klienty je zajištěna celodenní péče se stravováním, aktivním programem a odpočinkem v po kojích s vlastním lůžkem provoz stacionáře bude pondělí až pátek od 7.00 do hodin po dohodě je možné i zajištění víkendové péče Bližší informace: na tel. č.: Dotazy zasílejte na Naše webové stránky:

8 strana 8 Rodiče a děti se přijížděli z celého okolí, aby vyzkoušely prudkost a délku dojezdových cest kolodějské Skály. Střípky z naší školky Děti v mateřské škole v zimě nezahálí. Staví sněhuláky, kontrolují co se děje s vrbovými stavbami, které na podzim s rodiči sázely na školní zahradě, experimentují se sněhem, se semínky, s barvami, prostě se vším, co je zajímá a hlavně si hrají, tančí a zpívají. Přihlásily se do: výtvarné soutěže Školka plná dětí na podporu kreativity a tvůrčího přístupu pomocí výtvarné tvorby u předškolních dětí. do soutěže: Více zeleně a pohody kolem nás - která navazuje na jednu z etap projektu Zahrada života, který se právě rodí a na kterém, jak doufáme, se budou podílet i obyvatelé naší městské části. Tento projekt vzniká v rámci rozvoje přírodní inteligence dětí. Jedná se o různé úpravy školní zahrady, které by dětem nabízely dostatek podnětů k rozvoji pozitivního vztahu dětí k přírodě a potřebě přírodu chránit a pečovat o ní. do akce MČ Prahy 9 Předškoláček 2013, název vystoupení: Fotbalová rozcvička, pod vedením pí. uč. Čadové. Tato akce se bude konat na začátku dubna a tak děti poctivě nacvičují. Budeme jim držet palce. KOLODĚJSKÉ NOVINY Plavání pro děti se podařilo zajistit Ráda bych informovala všechny, kteří zaregistrovali v minulých vydáních Kolodějských novin články o tom, že bylo zrušeno plavání v rámci povinné školní výuky, že snaha o zachování tohoto plavání alespoň v nějaké podobě již začíná dostávat konkrétní podobu. Jedinou možností, jak plavání zachovat, bylo uskutečnit jej jako odpolední mimoškolní aktivitu. Z naší školy se přihlásilo 15 dětí, které chtějí výuku v bazéně Hloubětín absolvovat. Bude se jezdit od března po dobu 10 týdnů, a to každou středu od 13 hodin malým autobusem s doprovodem 2 osob (děkuji všem, kteří mi nabídli svou pomoc). V bazénu budou děti předány odborným lektorům plavání, a budou moci 45 minut získávat plavecké dovednosti. Největším problémem při přípravě celého kursu byla cena dopravy. Ač jsme oslovili mnoho firem a ač jsem dávala i e-poptávku přes internet, dopravce, který by požadoval méně než 1800 Kč za jednu jízdu tam i zpět, se nám nepodařilo zajistit. Nakonec jsme právě za tuto cenu sehnali dopravce až z Neratovic (jedná se o minibus pro 20 lidí). Díky vstřícnosti úřadu městské části, který přislíbil finanční podporu a úhradu větší části nákladů na dopravu, se může plavání pro kolodějské děti uskutečnit. Děti si budou hradit pouze lekce plavání, dozor a část dopravy v částce okolo 1200 Kč. Dalších 1000 Kč každému dítěti přispěje městská část právě na dopravu. Tímto moc děkuji za všechny děti, které se díky tomuto příspěvku mohou učit plavat a doufám, že jim to bude přínosem. Ing. Lada Husová Milada Topinková - Úprava oděvů (zkracování a prodlužování kalhot a sukní, opravy prádla, šití zipů) - Šití ložního prádla (cíchy, polštáře, polštářky, netradiční ložní prádlo, prodloužené deky - Šití záclon, závěsů a dekoračních látek Tábornická 231, Koloděje, Praha 9 tel.: mobil: kolodějské NoviNy vydává Úřad městské části Praha-Koloděje redakce Zdeněk Kovář grafika Zdeněk Šidák tiskárna Betis, spol. s r.o. Praha-Běchovice vychází jednou za měsíc či dva v nákladu 550 ks reg. číslo ČR E neprodejné

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Přítomni: Mgr. M. Pritzlová, Mgr. P. Pangrácová, Ing. L. Křikavová, H. Zemanová, Z. Bříza, K. Moučková Hosté: Mgr. L. Kuncová, J. Paterová

Více

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 Újezd nad Lesy 19.listopadu 2012 Strategický tým ÚMČ Praha 21 STRATEGICKÝ PLÁN MČ Schválen 18. června 2012 zastupitelstvem MČ Praha 21 Zpracován komunitní metodou Na dobu 10 let

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Příloha č.5. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.5. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.5 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Ivan Franc Od: Eva Zhřívalová [EvaZhrivalova@seznam.cz] Odesláno: 1. dubna 2014 19:53

Více

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 1 Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 17.9.

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ŠEBEROV USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městské části Praha Šeberov ze dne 19. 3. 2007 I. Zahájení zasedání - program program zasedání ZMČ jako celek. II. Volba

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Určení

Více

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí,

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, Obec Lipí Lipí 28 Dubné 373 84 V Lipí dne 15.02.2015 Věc: REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR OBCE LIPÍ Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, dne 24.11.2014 jste se na schůzi zastupitelstva zmínili

Více

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 43. Dny malých obcí Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 Příprava reformy financování regionálního školství 1 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Volební účast v %: Výsledky voleb - jednotlivé obce Rýmařovska

Volební účast v %: Výsledky voleb - jednotlivé obce Rýmařovska Výsledky voleb - jednotlivé obce Rýmařovska Břidličná Voličů celkem: 2921 2924 Volební účast: 153 1487 52,38 5,85 : 1525 1482 Dienstbier Jiří 392 Zeman Miloš Ing. 381 1139 Fischer Jan Ing. CSc. 33 Schwarzenberg

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1299 ze dne 10.6.2014 k návrhu na poskytnutí účelových dotací městským částem hl.m. Prahy na pokrytí požadavků v oblasti

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 177 ze dne 25.03.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 177 ze dne 25.03.2015 č.j.: 205/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 177 ze dne 25.03.2015 Úprava rozpočtu roku 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Veřejná prezentace 15.9. Strategické priority města Rekonstrukce komunikací Rozpočet Místní koeficient daně z nemovitosti Velký třesk Diskuze

Veřejná prezentace 15.9. Strategické priority města Rekonstrukce komunikací Rozpočet Místní koeficient daně z nemovitosti Velký třesk Diskuze Veřejná prezentace 15.9. Strategické priority města Rekonstrukce komunikací Rozpočet Místní koeficient daně z nemovitosti Velký třesk Diskuze Strategické priority Priorita ČOV, vodovody, kanalizace Pozemky

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os).

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os). SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Odlehčovací služba CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

: Obec Písečná, Písečná 42, 739 91 Jablunkov. Starosta. : Obec Písečná. Rekonstrukce Kulturního domu Písečná

: Obec Písečná, Písečná 42, 739 91 Jablunkov. Starosta. : Obec Písečná. Rekonstrukce Kulturního domu Písečná Obec Písečná, Písečná 42, 739 91 Jablunkov Starosta Obec Písečná vyzývá podle vnitřního předpisu Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a v souladu s 12 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, p. Vrabec,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

U S N E S E N Í. Ing. Langr Miloš. Ing. Vrba Jaroslav. 60 092 940,02 Kč objem výdajů

U S N E S E N Í. Ing. Langr Miloš. Ing. Vrba Jaroslav. 60 092 940,02 Kč objem výdajů U S N E S E N Í Z 6. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 27.6.2011 Zastupitelstvo MČ návrhovou komisi ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele následující program: pan Vraný Jiří

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Zápis z jednání ze dne 6. 1. 2015 Přítomní Jiří Kabát předseda komise David Macků člen komise Karolína Králová člen komise Marta Zoubková

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. ávrh programu zastupitelstva, které se uskuteční dne 30.9.2009 1.I. doporučila Program Zastupitelstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Strategie rozvoje bydlení. v k. ú. Smiřice a k. ú. Rodov

Strategie rozvoje bydlení. v k. ú. Smiřice a k. ú. Rodov Strategie rozvoje bydlení v k. ú. Smiřice a k. ú. Rodov Schválením nového územního plánu se městu otevřely nové možnosti rozvojových lokalit pro bydlení. Z předchozího územního plánu byla převzata lokalita

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 11. jednání datum konání: 24.03.2015 čís. RMČ11/0154/15 - RMČ11/0175/15 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 24.03.2015 Číslo Název Předkladatel RMČ11/0154/15 Kontrola

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

M Ě S T O V A R N S D O R F

M Ě S T O V A R N S D O R F M Ě S T O V A R N S D O R F Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v katastrálním území Varnsdorf a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů a o trvalém

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Zápis z 12. jednání Komise územního rozvoje (KÚR)

Zápis z 12. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Zápis z 12. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Datum jednání: 11. 9. 2013 Místo jednání: Malá zasedací místnost ÚMČ Praha 21, 1. patro Přítomní: Ing. Mergl, Ing. Polák, Ing. arch. Záhora Nepřítomní:

Více

Mateřská škola Jihomoravského kraje zkušenosti z realizace a fungování 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno

Mateřská škola Jihomoravského kraje zkušenosti z realizace a fungování 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mateřská škola Jihomoravského kraje zkušenosti z realizace a fungování 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Martin Koníček, vedoucí odboru kancelář ředitelky Od přípravné fáze

Více

Zápis z 15. jednání Komise územního rozvoje (KÚR)

Zápis z 15. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Zápis z 15. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Datum jednání: 11. 12. 2013 Místo jednání: velká zasedací místnost, přízemí ÚMČ Praha 21 Přítomní: Ing. Mergl, Ing. Polák, Ing. arch. Záhora, Ing. Fialová,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava,

Více

PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU

PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU JAN ŠTÍHEL marketingový manažer YIT Stavos. r. o. YIT Group Stoletá historie 7 států Evropy 13 000 bytů (za posledních

Více

Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011

Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011 Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.2. 2011 od 15,00 do 16,45 hodin. Přítomni: viz prezenční listina

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 9. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klimová, F. Toušek

Více

Výzva k vyhotovení LHP 2014-2023. Obec Hradčovice. Se sídlem Hradčovice, 687 33, č. p. 168, IČ 00290963

Výzva k vyhotovení LHP 2014-2023. Obec Hradčovice. Se sídlem Hradčovice, 687 33, č. p. 168, IČ 00290963 Výzva k vyhotovení LHP 2014-2023 Obec Hradčovice Se sídlem Hradčovice, 687 33, č. p. 168, IČ 00290963 Výzva k předložení nabídky na veřeinou zakázku malého rozsahu Zadavatel: obec Hradčovice, IČ 00290963,

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 84 konané dne 11. 1. 2010 26/2010 40/2010 Přítomni : starostka Alena Samková ( mimo body 5, 6, 8) zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (od bodu 6),

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis. ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 18.6.2007

Zápis. ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 18.6.2007 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 18.6.2007 Přítomno: 15 členů Zastupitelstva MČ Praha 21 dle prezenční listiny 2 členové omluveni: pan Přikryl, pan Sikač Ověřovatelé zápisu:

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více