Jak jsme volili v Kolodějích. Výsledy voleb přímé volby prezidenta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak jsme volili v Kolodějích. Výsledy voleb přímé volby prezidenta"

Transkript

1 K OLODĚJSKÉ N OVINY únor 2013 zpravodaj úřadu městské části praha koloděje Slovo starosty Přímá volba prezidenta měla v Kolodějích jednoznačný výsledek, velký ohlas i značnou účast, díky které jsme se dostali až do zpravodajství ČT. Vliv na naši městskou část je však bez ohledu na výsledek prakticky nulový. Legislativní změny posledních let mají na městské části stále horší dopady. Změny školského zákona a způsobu výpočtu daně z nemovitostí, spolu s čím dál nižším výnosem ze sdílených daní znamenají snížení příjmů městských částí a i změna způsobu poskytování dotací hlavním městem má stejné dopady. Za těchto podmínek nebylo snadné sestavit návrh rozpočtu, zejména ne v době, kdy nás čeká řada investičních výdajů. Byť je jejich účelem zlepšení občanské vybavenosti (nová mateřská školka, nové chodníky, nová sportoviště, opravy vnitřních komunikací), nebo snížení provozních nákladů obce (rekonstrukce fasády a zateplení školy, optimalizace topných systémů ve škole a na úřadě, fotovoltaické panely na budově školy a úřadu městské části) a byť většinu uvedených investičních akcí chceme realizovat v rámci dotačních programů, tak ty nikdy nekryjí sto procent dané investice. I projektová příprava takových investičních akcí samozřejmě něco stojí. Kdo však nic nezaseje, těžko kdy něco sklidí. Doba je dnes taková, že dotační programy bývají dotažené ke zveřejnění pozdě a tím se zkracuje i doba na předložení projektů. Ty tak de facto musejí být připravené v šuplíku, aby se daly uplatnit hned jak je příslušné dotační okno otevřené. To beru jako svůj největší úkol připravit potřebné projekty, sledovat všechny příslušné dotační zdroje a zajistit prostředky na přípravu projektů i na realizaci těch nejpotřebnějších, na které se buď dotace nevztahuje, nebo prostě není čas na ní čekat. Tímto příkladem je i projekt nové mateřské školky. Někteří z vás o ní slyšeli různé zvěsti, dovolte mi je uvést na pravou míru v samostatném článku o MŠ. Příjmová stránka rozpočtu by byla v tomto roce napjatá i bez rozběhu výše uvedených investičních akcí. S nimi je pokračování na str. 2 Jak jsme volili v Kolodějích VOLBY PREZIDENTA 2013 Výsledky voleb přímé volby prezidenta v MČ Praha - Koloděje KANDIDÁT POČET HLASŮ 1. MUDr. Zuzana Roithová, MBA Ing. Jan Fischer, CSc Ing. Jana Bobošíková 9 4. Taťana Fischerová MUDr. Přemysl Sobotka Ing. Miloš Zeman Prof. JUDr. Vladimír Franz Jiří Dienstbier Karel Schwarzenberg 345 Celkem platných hlasů: 776 Celkem neplatných hlasů: 3 V Kolodějích volilo 779 voličů Konečně bělostný sníh. Radostné výkřiky a dětský smích probudily naší Skálu. Co víc si přát. VOLBY PREZIDENTA 2013 Výsledy voleb přímé volby prezidenta v MČ Praha Koloděje II. KOLO KANDIDÁT POČET HLASŮ 6. Ing, Miloš Zeman Karel Schwarzenberg 515 Celkem platných hlasů: 740 Volilo celkem 742 voličů

2 strana 2 Slovo starosty pokračování ze str. 1 však rozpočtová situace bez zajištění dodatečných příjmů nemyslitelná. Jelikož naše městská část nemá žádné podstatné příjmy, vyjma přímé dotace HMP a výnosu z daně z nemovitostí (nevlastníme žádné výnosové nemovitosti mimo obchodu a domku, kde sídlí vinotéka s kadeřnictvím), je jedinou zbývající šancí na zvýšení příjmů v naší situaci prodej pozemků. Jakkoliv jde u obcí i městských částí o běžnou praxi po dlouhá léta, je podstatné rozpočtové určení takových příjmů. Obvyklá praxe je, že se tyto příjmy rozpouštějí v rozpočtu a pro mnoho obcí a měst se staly nedílnou součástí příjmů. Takovou praxi považuji za škodlivou a odporující smýšlení dobrého hospodáře. Pozemky jsou nenahraditelný statek a pokud se spotřeba a provoz městské části nastaví tak, že je k nim zapotřebí neustále prodávat pozemky, systém se dřív, či později zadrhne a už nebude co prodávat. Proto jsem přistoupil k podrobné pasportizaci majetku městské části s vytipováním strategických pozemků, pozemků postradatelných, ale neprodejných a konečně postradatelných a prodejných. A právě ty budeme, pokud k tomu dá zastupitelstvo souhlas, nabízet v souladu se zákonem ve veřejné dražbě, avšak pouze v množství, nezbytně potřebném k zajištění financování projektů a realizace investičních akcí. Případný prodej pozemků považuji za legitimní právě pouze v případech, kdy z tohoto výnosu získají Koloděje jiný investiční majetek. O vybraných pozemcích a postupu přípravě jednotlivých investičních akcí vás budeme informovat v jednotlivých článcích během roku. Zbyněk Passer Provozní náklady pro rok 2013 rozpočtujeme navzdory růstu cen médií a většímu rozsahu činnosti o 6 % nižší, než vloni. Budeme se snažit šetřit a hledat další provozní úspory, včetně snížení nákladů při zajišťování komunálních služeb bez toho, aby klesl standard těchto služeb. Příkladem je již KOLODĚJSKÉ NOVINY nyní zimní údržba komunikací, kterou jsme zlevnili o více než 50 % za jedno kompletní protažení obce Abychom šli s dobou, mají Koloděje již i facebookový profil. Občané jej rádi využívají při informování se o akcích, sdílení informací a fotek, nebo třeba i hledání zatoulaných psů. Pokud byste se rádi na cokoliv zeptali, nebo se poradili osobně, od vám budu 2x týdně k dispozici na úřadě MČ, a to vždy v pondělí 9-10 a ve středu 16:30-18:00 Řešení problematiky povrchových vod v Ponrepově ulici Příběh tekoucí a následně i mrznoucí vody v Ponrepově ulici si zaslouží exkurs do historie. Oblast, nyní nazývaná Na Skalkách, nebo lidově Dallas, se totiž dříve jmenovala Na Blatově. Když zde ještě byla pole a přišlo jaro, voda zde stávala na velké ploše a oslňovala řidiče, pokud se do ní cestou ráno do Újezda podívali. Nemusíte být zemědělský inženýr, ani hydrogeolog, aby vám došlo, že pokud polní půda nestačí pojmout v nějaké oblasti vodu, postavením zpevněných (nevsákavých) ploch situaci ještě výrazně zhoršíte. Když zde začal developer celé této oblasti - Ekospol projektovat druhou etapu výstavby, byl si problematiky dešťových vod vědom, mimo jiné již měl několikaletou zkušenost s první fází výstavby. Použitá projekční řešení (jak dost nešťastné provedení samotné komunikace, tak svod povrchových vod) tak sice naplnily dikci stavebního zákona a projekt tak byl nakonec i přes naše námitky povolen, postaven i zkolaudován, ale zákon nemůže obmýšlet specifika Krádeže kanálů Do Koloděj se po několika letech vrátil neoblíbený noční sport krádeže kanálových vpustí a dešťových roštů z veřejných i soukromých pozemků. Všem majitelům doporučujeme vpusti, které obsluhují sami, uzamknout, nebo přišroubovat. U vpustí kanalizace na veřejných komunikacích to žel nejde. U atypických vpustí navíc trvá jejich výroba delší dobu. Děkujeme touto cestou občanům, kteří nás o nových krádežích informují. Již jsem informoval oblastní vedení PČR i MP o tomto nešvaru a požádal je o zvýšený noční dohled. Novinky na úřadě Zavedli jsme pravidelné porady, nutné zejména pro velký počet nově se rozběhnuvších projektů, kde je nutná koordinace úřadu, starosty i externích spolupracovníků.

3 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 3 dotčených pozemků Navázat spolupráci s odborníkem na danou problematiku Identifikovat a odborně popsat problémy s povrchovou vodou Navrhnout technické řešení i způsob provedení v součinnosti se stavebním úřadem Společně (sdružení, odborník-mandatář, městská část a stavební úřad P21) vyvinout tlak na developera k nápravě současného stavu, případně podat žalobu dané lokality. Ekospol se obyvatelům Ponrepovy ulice údajně smluvně zavázal, že komunikace předá městské části. O což se také pokusil. Samozřejmě jsme tuto časovanou bombu nepřevzali s odůvodněním, že jsme na nevhodné řešení komunikace (průjezdnost i zimní údržba), jakož i na nedostatečné řešení odvodu povrchových vod poukazovali již v projekční fázi a převzetí by znamenalo přechod povinnosti řešení na nás. Obyvatelé Ponrepovy ulice se nás nyní dotazují, co budeme s inkriminovanou situací dělat. V Bibli lze nalézt podobenství o pošetilém muži, který si postavil dům na krásném místě, neřešil podloží byl to písek. Jiný moudře rozmýšlel a stavěl na skále, byť to měl domů do kopce. Jak vše dopadlo snad nemusím rozvádět. Přesvědčení kupujících, že developerská společnost jim prodá dokonalou novou čtvrť s dokonalými ulicemi a bezchybnými parcelami je naivní. Od kauzy H-system letos uplyne 20 let a lidé jsou stále nepoučitelní. Zaplatí miliony za nové bydlení, ale 95 % z nich se nepřijde informovat o tom, co mohou v daném místě čekat za problémy. Předpoklad, že existuje jakýsi univerzální garant pohody bydlení (obec, stát) je mylný. Za svá rozhodnutí zodpovídáme sami. Pokud si koupíte pozemek v zátopové oblasti a nadto s poddimenzovanou příjezdovou komunikací, je to opravdu pošetilé. Jakkoliv tato lokalita nikdy městské části nepatřila (soukromý majitel polí prodal pozemky developerovi a ten je zdevelopoval včetně ulic a prodal nynějším majitelům parcel) a jakkoliv proto leží řešení výše uvedených problémů na úsečce developer nynější majitelé, příslíbili jsme pomoc. Pro zvýšení šancí na úspěch považuji za nutné: Postupovat jednotně jako sdružení vlastníků Pro upřesnění podotýkám, že jsme nyní u třetího bodu. Osobně se domnívám, že šance dotlačit developera k nápravě jsou malé, jelikož náprava škod ex post je vždy mnohonásobně dražší, než při projektování. Náklady na nápravu daného stavu dle mého názoru budou v řádu několika desítek milionů korun, což povede k tvrdému odporu Ekospolu a ve finále nejspíše k soudnímu projednání celé kauzy. Připojuji výzvu našeho mandatáře p. Jaroše: Na základě požadavku MČ Koloděje jsem začal řešit problém, který se opakuje několikrát za rok, a to je způsob odvodnění ulice Ponrepové v Praze Kolodějích. Na základě prohlídky jsme společně s MČ Koloděje stanovili čtyři body postupu: 1) Zjistit příčiny současného stavu, 2) Pokusit se navrhnout způsob nápravy 3) Oponentura a jednání při zpracovávání dokumentace k odstranění závadového stavu 4) Dohlížet na dodržení navržených úprav při realizaci. Zpracování bodu 1) jsem rozdělil do tří částí: 1) Tvoření řeky v ulici Heckelové a její příčiny a následky u vyústění křižovatky s ulicí Ponrepovou, 2) Zatopení ulice Ponrepové u křižovatky s ulicí V Lipách, 3) Zatopení ulice Ponrepové u křižovatky s ulicí Václava Chocholy. V současné době probíhá nastudování archivních dokumentů, které byly předloženy při povolování stavby, a jejich podkladů, zajištění Generelu odvodnění MČ Koloděje od Hydroprojektu Praha z a zjištění map drenáží v oblasti a dalších materiálů. Závěrem bych Vás chtěl požádat, pokud máte fotodokumentaci závadového stavu, zda byste ji byli ochotni poskytnout, nejlépe s datem, případně popisem (kdy se událost stala, co ji předcházelo (bouřka, dlouhotrvající déšť, tání sněhu apod.) Kontrola hospodaření na úřadě MČ Po novém roce jsme dle avíza obdrželi pracovní materiál o výsledku kontroly, který projednal kontrolní výbor. Z finální zprávy, kterou obdržíme v březnu, přineseme informace v dubnovém čísle KN.

4 strana 4 Petice SK za odsvěření pozemku číslo 701 KOLODĚJSKÉ NOVINY Plánované dopravní stavby a jejich vliv na Koloděje Informace vycházejí z Konference o dopravě pod patronací MHMP, a z jednání se starosty Běchovic a Újezda. Jihovýchodní propojení Pražského okruhu v úseku Běchovice - Průhonice by dle informací radního Noska mělo být dokončeno v roce Jsem tomuto termínu skeptický, neboť jde již o jeho několikáté prodloužení a navíc stav jednání s majiteli pozemků o výkupech je kdesi na začátku. Ohledně stavu individuální dopravy v Praze zmínil pan radní zajímavé srovnání: v Praze je nyní 588 registrovaných aut na 1000 obyvatel. Je to 2x více, než v Pekingu, který je svými zácpami pověstný. Praha jako historické město nemůže tento stav řešit novými a novými vysokokapacitními komunikacemi minimálně ne v širším centru není kde je stavět. Řešení vidí Ing. Nosek v instalaci IDS inteligentního dopravního systému, kdy provoz semaforů pružně reaguje na aktuální stav dopravy v dané oblasti. Výsledkem by mělo být 8-15% zvýšení maximální průjezdné kapacity a 10-20% zvýšení plynulosti provozu. Toto řešení by mělo být uplatněno i při plánované rekonstrukci Starokolínské v úseku Běchovice - Újezd nad Lesy. K rozsáhlé rekonstrukci se přistoupilo pro nekonečné odklady obchvatu Běchovic, Újezda a Úval (přivaděč I/12), podrobně viz http: Tento obchvat byl projektován dávno v letech a původní data realizace byla Další vlna projednání (územní řízení) běžela v roce 2009, nynější stav je takový, že na realizace obchvatu je ve výhledu pro roky 2022 a dále. Rekonstrukce Starokolínské by měla probíhat pravděpodobně v letech , pokud na ní odbor městského investora nejde zdroje. Právě v souvislosti s touto rekonstrukcí by proběhlo i rozšíření silnice K Běchovicům, včetně narovnání nebezpečné zatáčky nad Běchovicemi. Při rekosnstrukci Starokolínské je třeba počítat s tím, že v jednom směru (z centra ven) by po dobu rekonstrukce vedla objížďka pro osobní dopravu a část MHD právě přes Koloděje a vracela by se zpět do Újezda ulicí V Lipách. Zároveň musíme počítat s identickým dopravním omezením (objížďka přes Koloděje) od letošního května do konce letošního roku, kdy bude v Újezdě probíhat stavba kanalizace na Starokolínské v oblasti Blatova. Směr do centra bude zachován v jednom pruhu po Starokolínské. Se sousedními starosty, odborem dopravy a dopravní policií jsem projednal omezující podmínky za Koloděje, spočívající v instalaci dočasného světelného řízení křižovatek K Běchovicům a K Dubči (u zrcadla, kde

5 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 5 dojde i ke změně přednosti v jízdě ve prospěch směru na Běchovice) a na křižovatku před pizzerií tak, aby se v ranních a odpoledních hodinách netvořily větší, než nutné zácpy. Dočkáme se konečně nové mateřské školky? Vypadá to, že ano. Nová mateřská školka bude stát na volném prostranství mezi tělocvičnou a parkovištěm u hřbitova. Jednopatrová montovaná budova se sedlovou střechou bude obsahovat dva pavilony s maximální celkovou kapacitou 56 dětí (nyní 35). Nyní finišuje výběrové řízení na projektanta, řešíme optimální technické řešení a předjednáváme správní procesy na příslušných úřadech. Celková investice by se měla vejít do deseti milionů korun (což by bylo zdaleka nejméně za dvojtřídní školku v širokém okolí, aniž by měla cena mít vliv na standard a komfort užívání). Vzhledem k výši investice jsem požádal pana primátora o: - Bezúročnou půjčku 5,5 mil. na pět let, s počátkem splácení ve ¾ Dotaci z rezervy primátora ve výši 1,3 mil. - Dotaci z rezervy radní pro školství Dr. Chudomelové ve výši 2 mil. - Příspěvek na úhradu nákladů zasíťování stavby u Odboru městského investora Rozdíl mezi náklady a reálně obdrženými penězi (+ splátky úvěru) plánuji pokrývat z výnosu prodeje pozemků (viz. Slovo starosty na str. 1). V průběhu letošního i příštích let samozřejmě budeme zkoušet všechny dostupné dotační tituly tak, abychom museli z prodeje našich pozemků hradit co nejmenší podíl celkových nákladů na tuto investici. Současný projektový harmonogram uvádí bez rezerv dokončení projektu 13. srpna. Pokud by v průběhu správních procesů (sloučené územní a stavební řízení, po dokončení kolaudace) nastalo nějaké zdržení (nebo by nějaké způsobil projektant, či dodavatel stavby), je dost možné, že by nebyl dostatek času budovu vybavit a plně připravit k přijetí dětí od září Jakkoliv pro tento termín děláme všechno, prosím, nepovažujte ho za závazný to by mohl být, kdyby časový harmonogram stavby obsahoval alespoň měsíční rezervu (my však nemáme ani den) vše je nastaveno na zkrácené lhůty, projektování, správní procesy i stavba. Podstatné je to, že se moderní a skvěle vybavená školka stavět začne a její dokončení co nejdříve a v dobré kvalitě je mojí nynější nejvyšší prioritou. Perličky ze školy Zápis do 1. třídy 15. ledna proběhl zápis do první třídy. I letos jsme nabízeli dvacet míst. Protože kolodějští uchazeči zaplnili pouze jedenáct, mohli jsme nabídnout zbývající volná místa pro mimokolodějské zájemce. Zájem vysoce převýšil nabídku. Ti, kteří chtěli mít své místo jisté, stáli u školy ve velkém mrazu již v sedm hodin, i když zápis byl od půl třetí!!! V konečné fázi jsme nemohli přijmout dalších sedm uchazečů SAGA Afrika Málokdy se dětem poštěstí podívat se do rovníkové Afriky. Díky návštěvě dvou lektorů, jednoho z Ghany a druhého z Angoly, se děti 30. ledna mohly dosytosti vyptat na to, co je zajímalo a vyslechnout mnoho zajímavých informací o životě v Africe. Největší úspěch však měla hudební produkce. Děti dostaly do rukou dvacet afrických bubnů a učili se bubnovat. Poté, co se naučily držet rytmus, přibyla i ghanská písnička. Závěr přednášky se nesl v dunivém rytmu a táhlém prozpěvování hezké melodie, chyběla jen divoká zvířata a africká fauna. Dopravní výchova 5. února vstoupilo do naší školy policejní komando. Šestice městských policistů si rozdělila třídy a seznámila děti s důležitými pravidly bezpečného pohybu po silnicích. Těšíme se na další akci, která proběhne v červnu. Dataprojektory ve všech třídách Díky dvojici štědrých sponzorů se podařilo dokoupit dataprojektory do zbývajících tří tříd, kde ještě nebyly nainstalovány. Po propojení se služebními notebooky, které má každý pedagog naší školy, se tak výrazně zvýší zapojení moderních metod učení do výuky. Nové lavice a židle ze skromného školního rozpočtu jsme odtrhli 45 tisíc a zakoupili vybavení do další třídy. Starými lavicemi a židlemi tak zůstává vybavena jen poslední třída a školní družina. Bohužel na obnovu i těchto prostor nám rozpočet vystavil stop. Takže až za rok

6 strana 6 Budoucnost kolodějské mateřské školy Kolodějská mateřská škola nedostačuje kapacitně poptávce. Tuto větu můžeme slýchat již několik let, především v období zápisu. Počet nepřijatých uchazečů se pohybuje v rozmezí od devatenácti v roce 2010 do sedmnácti v roce loňském. Opravdový poprask však nastane tento březen, protože z naší školky odešlo do školy pouze OSM předškoláčků. Jinými slovy, budeme přijímat při zápisu do MŠ pouze osm dětí Tento problém náš zřizovatel ÚMČ Koloděje zná a řeší jej, i když se lidem neznalým problematiky může zdát, že ne moc rychle. V tomto roce se ale výrazně blýská na lepší časy. Doposud bylo vše ve sféře vizí, proto nikdo z pedagogických pracovníků neinformoval rodiče, protože nebylo o čem Pokud ale nenastanou jakékoli komplikace, mohli bychom se od září 2013 dočkat nově postavené školky s dvěma odděleními, celkově pro 56 dětí, která by vyrostla podél plotu mezi školním pozemkem a parkovištěm u hřbitova. Co by to znamenalo? Ze stávající kapacity MŠ 35 dětí by se kapacita výrazně zvětšila. Při předpokládaném odchodu osmi letošních předškoláků (zatím nevíme na 100%, rozmezí je od 7 10 dětí) bychom mohli přijmout 29 dětí!!! Což věřím, že by uspokojilo kolodějskou poptávku beze zbytku. Toto vypadá krásně, ale vše má další vazby, které naráží na normy a normativy, jež musíme respektovat. Co nám normativy přikazují? Musíme přijmout novou paní učitelku, a navýšit úvazek stávající kolegyni v MŠ. Děti se musí samozřejmě stravovat. Jídlo bude vařeno a dováženo ze stávající kuchyně ve škole a jsme u prvního problému. Je potřeba navýšit povolenou kapacitu školní kuchyně ve školském rejstříku, která je v současnosti 150 jídel. Z této kapacity již nyní vyčerpáváme 147 obědů. S navýšením musí souhlasit lékaři z OHES. Díky navýšení kapacity pak musíme přijmout i další pracovnici do školní jídelny, či alespoň navýšit úvazky. S těmito mateřinkovými změnami úzce souvisí i změny v základní škole, kde dojde k navýšení úvazků paní družinářek a v případě potřeby budeme muset za rok přijmout i novou vyučující. Shrneme-li personální potřeby, musíme zajistit 1,25 pedagogické síly do MŠ, 0,22 pedagogické síly do ZŠ (školní družina) 1,27 provozních zaměstnanců (školní kuchyně + úklid ZŠ nových prostor) a zažádat musíme i o navýšení počtu dětí v MŠ a školní družině plus navýšení množství obědů v rejstříku škol. A zde je největší kámen úrazu. Abychom dostali z MHMP finanční krytí na mzdy, musí být tyto změny zahrnuty ve školském rejstříku. Což o to, úředně změnu provést by neměl být velký problém, ale jádro problému je v tom, že sice budeme mít snad povolené navýšení, ale finance na tato navýšení škola dostane až od NOVÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU. To znamená, že od začátku školního roku 2013/14 do konce kalendářního roku 2013 nedostaneme na tyto navýšené pracovníky ani korunu. A za tyto čtyři měsíce se jedná o částku: ,- korun!!! A máme dvě možnosti, jedna, že tuto sumu zafinancuje kdosi úřad, sponzor apod. a druhá možnost, že rozšířenou školku otevřeme až od ledna, kdy budeme finančně zajištěni od magistrátu Protože nepředpokládám čtvrtmilionového donátora, dojde ke klasickému zápisu do MŠ, kdy 7. března nabídneme 8 míst. Prioritně musíme přijmout předškoláky a poté budeme přijímat děti v souladu se stanovenými kriterii viz. Děti, které nebudou přijaty, vytvoří soupisku čekatelů na leden. Budoucnost kolodějské základní školy Ta se odvíjí od výše citovaného projektu vzniku nové školky. V případě realizace MŠ se tak uvolní prostory stávající mateřinky. V těchto dvou patrech by vznikla dvě oddělení školní družiny, kde bychom mohli navýšit kapacitu na 56 dětí. Školní družina by tak vyklidila současnou místnost v přízemí školy, kde vznikne učebna, která bude využívaná např. při dělené výuce anglického jazyka a v případě zájmu tam může vzniknout paralelní třída. A toto je velmi reálné, protože k zápisu do 1. třídy v roce 2014 se bude hlásit z naší mateřinky minimálně 25 kolodějských zájemců a to v současné době nevím, kolik bude v březnu zapsaných předškoláků. Nabízíme osm volných míst v MŠ, čili teoreticky může přibýt ještě dalších osm budoucích prvňáčků Po nabídnutí zbývajících volných míst mimokolodějským zájemcům by vznikly dvě první třídy, což by bylo poprvé v historii kolodějského školství, že bychom měli paralelní třídu 1.A a 1.B. V současnosti se pracuje i na projektu výstavby druhého stupně naší školy. Pokud by vyšlo vše tak, jak má, tak již současní prvňáčci by dochodili základní devítiletou docházku v naší obci. Držme si palce. D Á M S K Á K R E J Č O V Á vám ušije, opraví a přešije cokoliv dle vašeho přání i z úpletového materiálu. K Dubči 266, Koloděje, Praha 9 tel.: , mobil: KOLODĚJSKÉ NOVINY Nové knihy v knihovně Beletrie D. Crombie: Zelený hrob F. Mayesová: Toskánsko na každý den M. Formanová: Snědla dětem sladkosti J. Nesbo: Sněhulák Z. Prilepin: Botky plné vody P. Hoeg: Děti chovatelů slonů Kolektiv autorů: A celý život budem šťastný.. L. Persson: V jiném čase, v jiném životě A. Potter: Kde je ta holka? K. Janouchová: Podváděná L. Keller: Svědkyně ohně J. Moro: Indická princezna J. Šulc: Zrádci J. Grisham: Amatéři K. Tučková: Žítkovské bohyně K. Hosseini: Lovec draků J. Jonasson: Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel Dětské a pro mládež J. Nesbo: Doktor Proktor a vana času D. Walliams: Babička drsňačka D. Walliams: Pan Smraďoch J. Flanagan: Bratrstvo 2. díl F. Simonová: Darebák David a dinosauři J. Kahoun: Knížkový pejsek T. Macková: Sherlock Holmes a příležitostní detektivové P. Milan: Když přijde zima do Sněhové Lhoty Na čtenáře se těší Hana Videtičová, knihovnice mobilní sběr nebezpečného odpadu května - úterý 13. srpna - úterý 12. listopadu - úterý Sběr se uskuteční vždy u obchodu V Lipách hod.

7 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 7 Desatero zodpovědného pejskaře 1. Přihlásí svého psa do 15 dnů od jeho pořízení na úřadě a zaplatí za něj poplatek. Poplatek upravuje vyhláška města č. 23/2003 Sb. o místním poplatku ze psů. 2. Nechá psa vybavit mikročipem nebo tetováním a přihlásí se do evidence chovatelů psů na Magistrátu hl. m. Prahy. Pokud se vám pes zatoulá lze díky čipu jednoduše zjistit jeho majitele. Čipování psů stanovuje vyhláška města č. 23/2003 Sb. 3. Uklidit vždy po svém chráněnci bere jako samozřejmost. Sáčky na úklid lze najít na mnoha místech v Kolodějích, ale je potřeba být vždy vybaven sáčkem vlastním. Povinnost zajištění úklidu držitelem psa je dána vyhláškou o čistotě (č. 8/2008 Sb. HMP). 4. Nenechá psa běhat v místech, která slouží pro hru dětí či sportovní vyžití a na taková místa se psem ani nevstupuje. Hřiště jsou výhradní zónou dětí, pes sem skutečně nepatří. 5. Neumožní psovi vstup do záhonů, keřových porostů a jiná místa, která mohou být pohybem psa poškozena. Zákaz vstupu do záhonů upravuje vyhláška města o ochraně veřejné zeleně, č. 6/2001 Sb. 6. Pro volné běhání psa využívá výhradně prostranství, která jsou k tomu určena. 7. Uvědomuje si, že i místa pro volné pobíhání psů jsou veřejným prostorem využívaným ostatními občany. Psa i zde má tedy stále pod dohledem. 8. Respektuje ostatní spoluobčany a nenechá psa, aby někoho na ulici obtěžoval. Ne každému je psí přítomnost příjemná a je přirozené, že rodiče cítí obavu o děti, objevíli se vedle nich cizí pes. 9. Při pohybu po veřejných plochách neumožní psovi volně pobíhat. Povinnost zamezit pobíhání na komunikacích vyplývá ze zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu. 10.Naučí psa poslušnosti několika základními povely. Alespoň minimální výcvik psa se vyplatí při řešení krizových situací a celkově majiteli zjednoduší společné soužití se psem. Připomínáme všem majitelům psů : Místní poplatek za psa je splatný do Poplatek za jednoho psa Poplatek za každého dalšího psa stejného majitele Poplatek za psa důchodci 300,- Kč 600,- Kč 200,- Kč Poplatek za každého dalšího psa důchodci Poplatek v bytových domech Poplatek za každého dalšího psa téhož majitele v bytov. domech 300,- Kč 1 500,- Kč 2 250,- Kč Ti, kteří nechali svého psa označit čipem či tetováním mají nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících od označení na úlevu od poplatku (prosíme předložit doklad o čipování či tetování). Využijte možnosti zaplatit místní poplatek v úředních hodinách přímo v pokladně ÚMČ. Upozorňujeme, že termín splatnosti určený vyhláškou hl. m. Prahy nebude již prodlužován. Včas nezaplacený nebo vůbec nezaplacený poplatek bude vyměřen platebním výměrem, přičemž ÚMČ využije ustanovení 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, který umožňuje nezaplacené poplatky zvýšit až na trojnásobek. kontejnery 1. pololetí dubna 1x u obchodu na velkoobjemový odpad 1x u hřbitova na zeleň 20. dubna 1x ul. Bačetínská na velkoobjemový odpad 11. května 1x u obchodu na velkoobjemový odpad 1x u hřbitova na zeleň 25. května 1x ul. Bačetínská na velkoobjemový odpad 1x u hřbitova na zeleň 8. června 1x u obchodu na velkoobjemový odpad 22. června 1x ul. Bačetínská na velkoobjemový odpad Kontejnery budou přistaveny v sobotu: na zeleň hod. s obsluhou na velkoobjemový odpad hod. s obsluhou Co do velkoobjemového kontejneru patří? Rozhodně ANO: starý nábytek - skříně, postele, stoly, židle, křesla koberce, linolea, matrace, elektrotechnika-pračky, myčky, videa, počítače, rádia zdravotní keramika-umyvadla, záchody Co do velkoobjemového kontejneru NepatřÍ? Rozhodně NE: stavební odpad, suť pneumatiky lednice autobaterie, barvy, ředidla a jiné nebezpečné odpady odpad ze zahrady STACIONÁŘ PRO SENIORY Denní stacionář Modřínova v Úvalech zahajuje provoz od přijímáme klienty seniory od 60 let s běžnými zdravotními prob lémy pro klienty je zajištěna celodenní péče se stravováním, aktivním programem a odpočinkem v po kojích s vlastním lůžkem provoz stacionáře bude pondělí až pátek od 7.00 do hodin po dohodě je možné i zajištění víkendové péče Bližší informace: na tel. č.: Dotazy zasílejte na Naše webové stránky:

8 strana 8 Rodiče a děti se přijížděli z celého okolí, aby vyzkoušely prudkost a délku dojezdových cest kolodějské Skály. Střípky z naší školky Děti v mateřské škole v zimě nezahálí. Staví sněhuláky, kontrolují co se děje s vrbovými stavbami, které na podzim s rodiči sázely na školní zahradě, experimentují se sněhem, se semínky, s barvami, prostě se vším, co je zajímá a hlavně si hrají, tančí a zpívají. Přihlásily se do: výtvarné soutěže Školka plná dětí na podporu kreativity a tvůrčího přístupu pomocí výtvarné tvorby u předškolních dětí. do soutěže: Více zeleně a pohody kolem nás - která navazuje na jednu z etap projektu Zahrada života, který se právě rodí a na kterém, jak doufáme, se budou podílet i obyvatelé naší městské části. Tento projekt vzniká v rámci rozvoje přírodní inteligence dětí. Jedná se o různé úpravy školní zahrady, které by dětem nabízely dostatek podnětů k rozvoji pozitivního vztahu dětí k přírodě a potřebě přírodu chránit a pečovat o ní. do akce MČ Prahy 9 Předškoláček 2013, název vystoupení: Fotbalová rozcvička, pod vedením pí. uč. Čadové. Tato akce se bude konat na začátku dubna a tak děti poctivě nacvičují. Budeme jim držet palce. KOLODĚJSKÉ NOVINY Plavání pro děti se podařilo zajistit Ráda bych informovala všechny, kteří zaregistrovali v minulých vydáních Kolodějských novin články o tom, že bylo zrušeno plavání v rámci povinné školní výuky, že snaha o zachování tohoto plavání alespoň v nějaké podobě již začíná dostávat konkrétní podobu. Jedinou možností, jak plavání zachovat, bylo uskutečnit jej jako odpolední mimoškolní aktivitu. Z naší školy se přihlásilo 15 dětí, které chtějí výuku v bazéně Hloubětín absolvovat. Bude se jezdit od března po dobu 10 týdnů, a to každou středu od 13 hodin malým autobusem s doprovodem 2 osob (děkuji všem, kteří mi nabídli svou pomoc). V bazénu budou děti předány odborným lektorům plavání, a budou moci 45 minut získávat plavecké dovednosti. Největším problémem při přípravě celého kursu byla cena dopravy. Ač jsme oslovili mnoho firem a ač jsem dávala i e-poptávku přes internet, dopravce, který by požadoval méně než 1800 Kč za jednu jízdu tam i zpět, se nám nepodařilo zajistit. Nakonec jsme právě za tuto cenu sehnali dopravce až z Neratovic (jedná se o minibus pro 20 lidí). Díky vstřícnosti úřadu městské části, který přislíbil finanční podporu a úhradu větší části nákladů na dopravu, se může plavání pro kolodějské děti uskutečnit. Děti si budou hradit pouze lekce plavání, dozor a část dopravy v částce okolo 1200 Kč. Dalších 1000 Kč každému dítěti přispěje městská část právě na dopravu. Tímto moc děkuji za všechny děti, které se díky tomuto příspěvku mohou učit plavat a doufám, že jim to bude přínosem. Ing. Lada Husová Milada Topinková - Úprava oděvů (zkracování a prodlužování kalhot a sukní, opravy prádla, šití zipů) - Šití ložního prádla (cíchy, polštáře, polštářky, netradiční ložní prádlo, prodloužené deky - Šití záclon, závěsů a dekoračních látek Tábornická 231, Koloděje, Praha 9 tel.: mobil: kolodějské NoviNy vydává Úřad městské části Praha-Koloděje redakce Zdeněk Kovář grafika Zdeněk Šidák tiskárna Betis, spol. s r.o. Praha-Běchovice vychází jednou za měsíc či dva v nákladu 550 ks reg. číslo ČR E neprodejné

K OLODĚJSKÉ N OVINY. Slovo místostarosty

K OLODĚJSKÉ N OVINY. Slovo místostarosty K OLODĚJSKÉ N OVINY listopad 2013 ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE Úřad městské části a Mateřská škola Vás srdečně zvou na Tradiční slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které proběhne ve

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice. ŽIVOT */7-8 červenec - srpen 2010 BĚCHOVIC zpravodaj MČ Praha-Běchovice Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.cz V Životě Běchovic 7-8/2010 najdete: Slovo starosty str.

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

K OLODĚJSKÉ N OVINY. Slovo starosty. Pokračování prací na Skále. listopad 2012

K OLODĚJSKÉ N OVINY. Slovo starosty. Pokračování prací na Skále. listopad 2012 K OLODĚJSKÉ N OVINY listopad 2012 zpravodaj úřadu městské části praha koloděje Slovo starosty Milí spoluobčané, děkuji panu Zdeňku Kovářovi za roky poctivé práce a energie, kterou Kolodějím věnoval. Není

Více

K olodějské N oviny. Slovo starosty ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE. duben 2015

K olodějské N oviny. Slovo starosty ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE. duben 2015 K olodějské N oviny duben 2015 ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE Slovo starosty Pokračujeme v opravách komunikací, mohlo by to jít rychleji a snad i lépe, ale za málo peněz je málo muziky a

Více

Úvaly se rozrostou do polí

Úvaly se rozrostou do polí 2008 ČERVEN Z obsahu: 22. 5. byla schválena územní studie Hostína 3 Pacient není špinavé prádlo ani pneumatika 4 Výstavba na Hostíně a dopravní zatížení 5 Nevzali vám dítě do školky? A co teď? 6 První

Více

Výroční zpráva úřadu MČ a Komisí Rady MČ str. 2, 3 Nabídka sociálních služeb pro seniory str. 8

Výroční zpráva úřadu MČ a Komisí Rady MČ str. 2, 3 Nabídka sociálních služeb pro seniory str. 8 ÚJEZDSKÝ noviny MČ Praha 21 z d a r m a 2012 ZPRAVODAJ Výroční zpráva úřadu MČ a Komisí Rady MČ str. 2, 3 Nabídka sociálních služeb pro seniory str. 8 Vážení a milí čtenáři, rok 2012 byl vyhlášen Evropskou

Více

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17 2009 DUBEN Z obsahu: Projekt Hostín schválen v plném rozsahu vydělají na tom Úvaly? str. 2 Rozhovor s Ivanem Černým str. 3 Strukturální fondy EU a Úvaly str. 8 Projekt ozelenění Slovan str. 10 Místo, kde

Více

Kalendář akcí v Horních Počernicích v březnu 2015

Kalendář akcí v Horních Počernicích v březnu 2015 Ročník 63 03/2014 Kalendář akcí v Horních Počernicích v březnu 2015 DO 28. 3. VÝSTAVA RADO JARÁBEK: RADOVÁNÍ CHVALSKÝ ZÁMEK DO 5. 4. ODYSSEOVA DOBRODRUŽSTVÍ ANEB STAŇ SE HRDINOU! CHVALSKÝ ZÁMEK 8. 3. 15.00

Více

Zodpovědné hospodaření města

Zodpovědné hospodaření města VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2013 Hlavní téma: Zodpovědné hospodaření města Zastupitelé rozdělili více než 30 milionů z přebytku rozpočtu Slovo úvodem David Michalička zastupitel města

Více

BĚCHOVIC. Od historie k dnešku. Zpravodaj MČ Praha-Běchovice Číslo 10 Říjen 2005 AKTUÁLNĚ

BĚCHOVIC. Od historie k dnešku. Zpravodaj MČ Praha-Běchovice Číslo 10 Říjen 2005 AKTUÁLNĚ BĚCHOVIC Zpravodaj MČ Praha-Běchovice Číslo 10 Říjen 2005 Od historie k dnešku 28. říjen Den vzniku samostatného československého státu V tento den, kdy 28. října 1918 jednala v Ženevě Čs. národní rada

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 4 2009. Slivenecké let nice 2009

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 4 2009. Slivenecké let nice 2009 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 4 2009 Slivenecké let nice 2009 d Ostrým startem zahájila v pátek místní kapela Třetí stupeň tortury Vrchol pátku: Legendární kytarista Radim

Více

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10.

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10. LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Liberec je městem vstřícným k seniorům První říjen je od roku 1998 věnován seniorům. Organizace spojených národů

Více

zpravodaj 3,-kc Vaše Andrea Vlásenková starostka městské části Praha 21 OBSAH

zpravodaj 3,-kc Vaše Andrea Vlásenková starostka městské části Praha 21 OBSAH 3,-kc ú j e z d s k ý zpravodaj 12 p r o s i n e c 2005 OBSAH Úvod - str. 1 Zprávy z rady - str. 2 Z úřadu - str. 4 OŽPD - str. 6 Rady občanům - str. 10 Rozhovory s lidmi - str. 11 Otázky čtenářů - str.

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

... ... 2/2012. měsíčník Roztok a Žalova. Kontakty ze sociální oblasti. ZŠ: letos přístavba! A za rok dostavba?

... ... 2/2012. měsíčník Roztok a Žalova. Kontakty ze sociální oblasti. ZŠ: letos přístavba! A za rok dostavba? 2/2012 měsíčník Roztok a Žalova.......... Kontakty ze sociální oblasti ZŠ: letos přístavba! A za rok dostavba? Co bude dál s duchem žalovského hřiště? Kvalita Odrazu Charta 77 v Roztokách Malé historické

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC U NÁS V ČAKOVICÍCH VYDÁVÁ MČ PRAHA - ČAKOVICE LEDEN 2008 ZDARMA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC U NÁS V ČAKOVICÍCH VYDÁVÁ MČ PRAHA - ČAKOVICE LEDEN 2008 ZDARMA Otázky a odpovědi Ohlédnutí za rokem 2007 naleznete na straně 1, 2 a 3. Zápisy do školských zařízení Podrobnosti naleznete na straně 5 a 11. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC

Více

Územní plán dnes. Jaký bude ten příští, záleží i na vás. měsíčník Roztok a Žalova. Čtěte na straně 10 13.

Územní plán dnes. Jaký bude ten příští, záleží i na vás. měsíčník Roztok a Žalova. Čtěte na straně 10 13. měsíčník Roztok a Žalova Územní plán dnes. Jaký bude ten příští, záleží i na vás. Čtěte na straně 10 13. Jaký bude náš nový územní plán (str. 10) Válka skončila před 70 lety (str. 14) Šance pro vily (str.

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Denní stacionář Olga v Říčanech

Denní stacionář Olga v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červen / 2014 Hlavní téma: Denní stacionář Olga v Říčanech Výstavba pečovatelského domu pro seniory začala na konci dubna. V září má být hotovo! Slovo úvodem Anna

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 3 2011. Slivenecký jarmark v květu. Lenka Kudláková

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 3 2011. Slivenecký jarmark v květu. Lenka Kudláková SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2011 Slivenecký jarmark v květu V celé krátké historii sliveneckých velikonočních jarmarků ještě nikdy nerozkvetla náves u rybníka tak, jako

Více

časopis městské části Praha Slivenec 4 2010 Slivenecké letnice v letním hávu, 4. 5. června

časopis městské části Praha Slivenec 4 2010 Slivenecké letnice v letním hávu, 4. 5. června SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 4 2010 Slivenecké letnice v letním hávu, 4. 5. června Počtvrté se letos první červnový víkend chystal Slivenec na multižánrový festival Slivenecké

Více

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR.

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. 04 05 ZAJÍMAVOST NOVÁ AUTA DO ZÁSUVKY STR. 07 U NÁS PŘED DOMEM NA LEHOVEC SE VRÁTÍ OBCHODY STR. 20 ROZHOVOR

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší!

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY září / 2013 Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! Slovo úvodem Michal Mrázek radní pro zdravotní a sociální péči Po horkém

Více

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Merkur na radnici do 28. září FOTO: PETRA FOŘTOVÁ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY duben / 2013 Hlavní téma: Skvělé výsledky elektronické aukce Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií Slovo úvodem Vladimír Levický ředitel Husovy knihovny,

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více