ú v o d p r o p o u š t ě n í p e r s o n á l n í d i a g n o s t i k a v p e r s o n á l n í m o d d ě l e n í R a k o u s k o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ú v o d p r o p o u š t ě n í p e r s o n á l n í d i a g n o s t i k a v p e r s o n á l n í m o d d ě l e n í R a k o u s k o"

Transkript

1 2009 Nr.2» K i e n b a u m N e w s l e t t e r ú v o d p r o p o u š t ě n í p e r s o n á l n í d i a g n o s t i k a v p e r s o n á l n í m o d d ě l e n í R a k o u s k o Vážení přátelé, od našeho prvního Newsletteru se na domácí i světové scéně událo mnoho zajímavých věcí. Doma se nám podařilo sestavit a potvrdit novou vládu, rozpadají se nám zelení i lidovci, aby odštěpením vznikly nové strany, odvolili jsme se do evropských struktur a už se těšíme na barevný guláš nesplnitelných slibů dalších voleb. Vcelku poklidná doba. Sice nám stoupla nezaměstnanost (a bude stoupat dál), ale až spustíme další šrotovné (ledničky už byly, teď přijde to originální na auta), budeme se modlit, aby ho také vůbec někdo využil. Trochu vzruchu (a závisti) přinesly přehledy bydlení a ježdění státních zaměstnanců, tedy šéfa NKU, ale i zde se nám na hladině tvoří již jen lehká mediální pěna. To v okolních zemích se kola ekonomických problémů točí naplno. GM nám zbankrotovalo, ale ještě předtím prodalo OPEL do rukou konsorcia, v němž hraje významnou roli i ruská banka. Jak se její CEO vyjádřil v televizním rozhovoru, bylo i přáním ruského premiéra, aby se účastnili tohoto zajímavého obchodního případu. S tímto krokem (záchranou OPELu) se část německých politiků bije v prsa, že zachránili desítky pracovních míst, nejen přímo v OPELu, ale i v navazujících dodavatelských firmách. Další část politické scény s tímto krokem nesouhlasí, neboť je to dle jejich názoru krok nesystémový. Zachráněným zaměstnancům je jedno, zda jde o systémový či nesystémový krok, mají dále práci a alespoň nějakou jistotu v době nejistoty. V jiném případě se již politici neshodli a ARCANDOR (tedy obchodní domy KARSTADT, zásilkové domy QUELLE a NECKERMANN a cestovní kancelář THOMAS COOK) nepodpořili záchrannými státními penězi. I zde jsou další dodavatelé a výrobci, ale také navazující služby, z nichž největší podíl činí služby poštovní, tedy služby státní. Pokud nakonec opravdu tyto zásilkové domy zmizí z podnikatelské mapy nejen v Německu, ale i v Česku, na Slovensku a v ostatních zemích střední Evropy, budou státním poštám chybět desítky a stovky miliónů korun v pokladnách. Němečtí politici zřejmě rádi jezdí v OPELu, ale nenakupují v Karstadtu či v Quelle. Jsou systémově nesystémoví či nesystémově systémoví. Další zajímavá zpráva přišla z USA, kde státními penězi zachráněné banky již chtějí záchranné peníze vracet státu. No skvělé, chtělo by se mi volat, ale nějak nechápu, kde se najednou vzaly ty miliardy dolarů, které jen před několika měsíci chyběly? Naši zlatí bankéři jsou prostě kouzelníci či zasáhla neviditelná ruka trhu? Možná také mají jen strach, že státní dozor nad platy manažerů ve firmách se státním podílem (zavedl jej prezident USA) by příliš odkrýval jejich karty. Je to vlastně jedno. Pokud během několika málo měsíců dokázali vydělat darované peníze zpět, mohli by se překonat ještě jednou a další miliardy by mohli pro změnu darovat státu oni. Událostí, které se staly a které bychom měli zmínit, je mnoho. Něž si přečtete náš nový NEWSLETTER, ještě další přibudou. Většinou si stejně v dobách, jako je tato, musíme pomoci sami, k čemuž Vám všem přeji hodně úspěchů a taky trochu štěstí. Váš Petr Hruška Managing Director, Partner

2 Dobrý šéf to vyřeší osobně! Propouštění:» PROPOUŠTĚNÍ: DOBRÝ ŠÉF TO ŘEŠÍ OSOBNĚ! I přesto, že nám Český statistický úřad sdělil, že se míra nezaměstnanosti v květnu stabilizovala, stojí mnoho ředitelů před těžkým úkolem. MUSÍ PROPUSTIT ČÁST ZAMĚSTNANCŮ! Pro někoho je to první krok, jak reagovat na současnou situaci, pro někoho je to krok poslední, neboť ostatní opatření se míjí účinkem. Po rozhovorech s několika desítkami manažerů během prvních měsíců tohoto roku a na základě jejich poznatků a zkušeností jsme definovali několik základních kroků pro případ, že firma musí propustit jednotlivce či skupinu zaměstnanců. I. Proveďte to rychle Pokud jste dospěli k rozhodnutí, že musíte jednotlivce či skupinu zaměstnanců propustit, rozhoduje i čas a rychlost realizace o tom, zda ve vaší společnosti tento krok vzbudí větší či menší rozruch. Většina manažerů se shodla na tom, že negativní šeptanda narušuje výkonnost jednotlivců i celých týmů. Proto je nutné udržet informace o plánovaném kroku do poslední chvíle v utajení a zajistit, aby o propouštění vědělo co nejméně lidí. II. Sdělte důvody Když už došlo k tomu, že zaměstnanec obdržel výpověď, sdělte mu i důvody výpovědi. Pokud je důvodem probíhající krize, je tento fakt sice bolestný, ale máte možnost pracovníkovi současně sdělit, že v případě zlepšení hospodářského vývoje byste jej rád opět uvítal ve firmě zpět. Nezapomeňte pracovníkovi osobně poděkovat za dosavadní práci. III. Krok výpovědi je VĚC ŠÉFA Výpověď by měla být řešena osobně. U nejbližších spolupracovníků by ji měl nadřízený předat osobně, z očí do očí. U hromadného propouštění by vedení firmy mělo důvody formulovat do osobního dopisu, který předá přímý nadřízený. I zde platí to, co bylo napsáno v bodě II. Nezapomeňte poděkovat za dosavadní práci. Situace se po nějaké době změní, firma bude lidi přijímat a slušné zacházení s lidmi v době krize se projeví i v budoucnosti. Určitě se tento krok pozitivně projeví i v komunikaci s lidmi, kteří ve firmě zůstanou. IV: Informovat pracovníky firmy Po provedeném propouštění je nutné informovat ihned zbytek firmy o situaci a o předpokládaném dalším vývoji. Pracovníci firmy na to čekají a předejdete tímto krokem šeptandě, která by se jinak ve firmě ihned rozběhla. Většina zaměstnanců unese špatnou zprávu a dokáže se s ní vyrovnat, ale nejistota a z ní vyplývající otázky bez odpovědi zhoršují výkonnost a náladu ve firmě.» 2

3 Dobrý šéf to vyřeší osobně! Propouštění: V. Najděte si ŠIŘITELE DOBRÝCH ZPRÁV V každé situaci se najdou ve firmě nezdolní optimisté, kteří vám pomohou šířit dobrou či lepší náladu. Najděte je a komunikujte s nimi. Pomohou Vám zlepšovat náladu mezi ostatními zaměstnanci a eliminovat ty, kteří jsou naopak velcí skeptici. Takovéto pozitivně orientované jedince firma potřebuje na každé úrovni řízení i na dělnických pozicích. Život manažera není, bohužel, jen o příjemných věcech a situacích. Doufáme, že vám těchto několik bodů pomůže efektivně postupovat i při řešení personální situace ve vaší společnosti. V případě dotazů se můžete s důvěrou obrátit na naše poradce. Petr Hruška Managing Director, Partner 3 «

4 diagnostika v době krize» PERSONÁLNÍ DIAGNOSTIKA V DOBĚ KRIZE KRIZE Personální nebezpečí příležitost Finanční a hospodářská krize se nevyhnula ani České republice. Pro některé společnosti v Čechách a na Moravě představuje jistě velké nebezpečí, pro mnohé z nich může ale zároveň znamenat novou příležitost. Jen je třeba ji rozeznat a správně uchopit. Ale jak na to? Odpověď můžeme nalézt ve správném ohodnocení / diagnostikování svých zaměstnanců a to metodou Assessment Center nebo pomocí manažerského auditu. K čemu nám toto ohodnocení bude dobré? Třeba právě k tomu, abychom zjistili, jak na tom v současnosti naši zaměstnanci jsou. A to zejména co se jejich výkonu a také jejich potenciálu týká. Pro mnohé z nich to může znamenat velkou šanci, pro někoho zase důvod k zamyšlení se nad sebou. A pro samotné firmy mohou výsledky takovéto diagnostiky přinést nové zamyšlení se nad uplatněním svých hvězd nebo talentů, jejichž potenciál právě v době nebezpečí může znamenat novou příležitost, při hledání např. nových zákazníků, inovací, úspor... Co je to diagnostika v personální oblasti? Assessment Center je... jedno až několikadenní seminář s jedním až dvanácti účastníky, kteří jsou pozorováni a hodnoceni v případových studiích a hraných rolích svými nadřízenými a odbornými poradci. Tyto případové studie a hrané role jsou charak-teristické pro současné nebo očekávané pracovní situace a pracovní úkoly účastníků. Hlavním cílem diagnostikování pracovníků v době krize je zejména prověření jejich kompetencí a zároveň analýza jejich potenciálu, případně výkonu. Přitom by se nemělo zapomínat na plánování kariérního růstu je to velmi efektivní dlouhodobá forma motivace. Cíle Assessment-Center Assessment-Center v oblasti personálního rozvoje Prověření kompetencí Analýza potenciálu Slovo krize sestává v čínštině ze dvou znaků jeden znamená nebezpečí a ten druhý příležitost. John F. Kennedy Assessment Center Analýza tréninkových potřeb Výběr uchazečů Kontrola vědomostí Plánování kariérního růstu» 4

5 diagnostika v době krize Personální Předtím, než se pustíte do diagnostikování, je nutné stanovit si kritéria, která budete u svých zaměstnanců pozorovat a hodnotit. Vycházet přitom můžete z vlastních firemních kritérií nebo si můžete potřebná kritéria nadefinovat podle aktuálních potřeb. Jako vzor mohou posloužit osvědčené kompetenční modely (např. Kompetenční model Kienbaum). Aktuální kompetenční model Kompetenční model Kienbaum Management Consultants Strategie Principy Funkce Kompetence řešit problém Kompetence v řízení Motivační struktura Manažerské kompetence Teprve potom se pusťte do výběru vhodných nástrojů pro Vaše Assessment Center. Možné náměty lze nalézt na následujícím obrázku. Přitom platí zásada méně může znamenat více. Proto zvolte raději méně nástrojů a to pouze těch, které budou pro určený cíl diagnostiky relevantní. Stavební prvky příklad Individuální-Assessment» Strukturované Interview» In-basket manažerská případová hra» Rozhovor(y) s nadřízeným / s podřízeným» Presentace» Rozhovor(y) se zákazníkem» Rozhovor(y) s kolegou» Případové studie» Sebehodnotící manažerské dotazníky» Feedback - rozhovor» Případová studie - Vyhledávání informací» Vytvoření konceptu a strategie» Manažerské hry na PC základě Analytické myšlení Kvalita rozhodování a koncepčnosti Kreativita / Inovativnost Orientace na výsledek Motivace Řízení podle cílů Schopnost přesvědčování Schopnost prosadit se Spolupráce / Integrace Výkonová motivace Dynamika a zatížitelnost Schopnost učit se a přijmout změnu Integrita / Uvědomění si zodpovědnosti Podnikatelské myšlení Strategické myšlení Management zhodnocování firmy Spektrum zkušeností Mezinárodní zkušenosti » 5

6 diagnostika v době krize Personální Z takto vybraných nástrojů pak sestavíte odpovídající časový plán. a Assessment Center může začít. Na konci takovéto diagnostiky jsou pak výsledky, zpracované a předané jak nadřízeným, tak také samotným účastníkům, a to v ústní i písemné podobě. Z výsledného portfolia pak můžete vyvodit další kroky personálního rozvoje, posunu nebo i odsunu zaměstnance. Výsledky Assessment-Center Portfolio jako výsledek Assessment-Center Potenciál velký malý malá Nejistý případ Talent Problémový případ Výsledky Assessment-Center Ohodnocení výkonu a potenciálu Talent Nejistý případ Problémový typ Výkonnost Hvězda Nositel výkonu s potenciálem Nositel výkonu Hvězda Nositel výkonu s potenciálem Nositel výkonu Talent Nejistý případ Problémový typ Hvězda Výkonný typ s potenciálem Výkonný typ Pokud Vás informace o tomto personálním nástroji zaujaly a chtěli byste o jeho využití pro Vaší společnost vědět více, jsou Vám k dispozici naši poradci z divize Kienbaum Management Consultants. velká Výkonnost» Formát Top-manažera» Optimální plnění úkolů a to i u speciálních projektů» Již dnes splňuje požadavky na pozice, které vyžadují výrazně» vyšší předpoklady» Velmi dobré plnění současných úkolů a to i u speciálních projektů» Potenciál pro rozšíření zodpovědnosti v současné pozici» Potenciál pro jiné, příp. náročnější pozice» Dobré plnění současných úkolů a požadavků» Stabilní a solidní zvládnutí současné pozice» Malý potenciál pro rozšíření zodpovědnosti ve své vlastní oblasti» Aktuální požadavky splňuje ještě ne zcela optimálně» Má velký potenciál na zlepšení současného stupně zvládnutí» vlastní pozice» Má potenciál pro vyšší pozice ( zlatá rybka )» Požadavky v aktuální pozici splňuje pouze v omezené míře,» příp. ne zcela dostatečně» Současně nemá dostatek potenciálu ke zvládnutí jiných úkolů» příp. jiné pozice» Nemá potenciál pro náročné pozice» Neplní aktuální požadavky» Nemá potenciál na zlepšení v současnosti jemu zadaných úkolů» Nemá potenciál k přijetí jiné srovnatelné pozice Radek Primus Ředitel divize Kienbaum Management Consultants 6 «

7 se řeší v personálním oddělení Co» CO SE ŘEŠÍ V PERSONÁLNÍM ODDĚLENÍ Současná ekonomická situace velmi ovlivňuje fungování personálních oddělení společností. Firmy se ve velké míře potýkají s řadou koncepčních a někdy i existenčních problémů. Dalo by se očekávat, že se dnes personalisté věnují hlavně propouštění. Statistiky hovoří o tom, že u zhruba třetiny firem propouštění opravdu proběhlo nebo se ještě připravuje. Nezaměstnanost roste, tempo růstu nezaměstnanosti se však ve srovnání s předchozími třemi měsíci zpomalilo a můžeme to vnímat jako signál, že největší propouštění mají již firmy za sebou. Společnosti ale využily i další formy úspor, jako je zkrácení pracovní doby, ukončení spolupráce s externími pracovníky apod. Na druhou stranu je však nutné zmínit, že nábor v České republice úplně zastavila jen malá část firem, některé zdroje uvádí kolem 10 procent. Stále je poptávka po kvalifikovaném personálu, firmy často pouze doplňují uvolněná místa v důsledku přirozené fluktuace nebo hledají jednoho zaměstnance na místo původních dvou až tří. U některých společností se otřásly top manažerské pozice, manažeři s vysokými platy se stali pro firmy příliš drahými a byli nahrazeni jejich možná méně zkušenými, ale levnějšími kolegy. Také zahraniční matky se začaly více dívat na fungování svých českých dcer a i přesto, že česká pobočka fungovala bez problémů, byla nucena přijmout řadu úsporných opatření nebo byla zavřena. Nastal čas vrátit tímto způsobem mateřské společnosti její původní investici. Na naší straně jsme zaznamenali příznivější přístup kandidátů k pracovním nabídkám. Více se zajímají o svého potenciálního zaměstnavatele, zkoumají jeho postavení na trhu a jsou vstřícnější při vyjednávání finančního ohodnocení. Při změně zaměstnavatele velmi pečlivě zvažují případná rizika a častěji nabídku odmítají právě z důvodu nejistoty vývoje jejich potenciálního budoucího zaměstnavatele. Silné značky a dobrá prognóza vývoje firmy jsou ale stále zajímavé. Na trhu se samozřejmě objevilo velké množství volných uchazečů, kteří jsou k dispozici okamžitě a jejich finanční požadavky jsou pro firmy přijatelné. Naše zkušenost ale říká, že kvalitních kandidátů je stále málo. Kvalifikovaného specialistu, stejně jako výkonný management si firmy drží a dobře se o ně starají, v tomto případě pak roste význam executive search specialistů, kteří jsou schopni právě takové kandidáty oslovit. Tomu nasvědčuje i fakt, že firmy jsou stále i při náboru ochotny nabídnout kvalitnímu uchazeči lepší ohodnocení, než původně plánovaly. Součástí práce oddělení HR je dnes také často restrukturalizace mzdového systému, která obvykle zahrnuje snížení mezd zaměstnanců a nové nastavení firemních bonusů. Řada firem, zejména v oblasti služeb, však snižování mezd zatím nechystá, naopak navzdory všem těmto údajům se očekává i v letošním roce u některých firem mírný růst mezd, a to asi kolem 2 3 procent. Podobná situace je u bonusů, ty většinou zůstávají na stejné úrovni. Šetří se hlavně na teambuildingových a kulturních aktivitách. Někteří zaměstnavatelé omezují jazykové kurzy nebo příspěvky na dopravu. Snižují se i rozpočty na firemní automobily, případně kredity pro mobilní telefonování. Řada zaměstnanců také letos asi přijde o své roční bonusy. K žádným výrazným změnám v této oblasti však zatím firmy hromadně nepřistoupily. Hlavním tématem pro většinu firem zůstává úspora nákladů, restrukturalizace a hledání nových cest a možností, jak zvrátit negativní trend poklesu zakázek. Z této oblasti se rekrutují i úkoly pro personalisty ve firmách. Pokud neřeší propouštění a jednání s odbory, případně outplacement, zabývají se restrukturalizací společnosti, rozvíjí programy pro high potential a snaží se získat více finančních» 7

8 se řeší v personálním oddělení Co prostředků na vzdělávání zaměstnanců buď z lokálních zdrojů nebo z fondů EU. Tato situace je dle našich zkušeností podobná ve všech regionech České republiky, záleží na tom, do jaké míry se firma potýká s existenčními starostmi. Zaznamenali jsme i větší poptávku po auditu pracovníků společností. Firmy chtějí vědět, s kým má smysl dále pracovat a koho mohou postrádat. Někteří naši klienti zainvestovali i do IT vybavení, aby byli připraveni na první pozitivní signály vývoje ekonomiky. Naše úloha se také vyvíjí, klienti žádají komplexní služby, hlavně v oblasti diagnostiky a vzdělávání. Výběr ekonomických ukazatelů: V průmyslu se objem zakázek v České republice v březnu meziročně snížil o téměř 17 procent, pozitivní je, že tento propad se zpomalil a optimističtější analytici začínají hovořit o tom, že hospodářská recese již možná dosáhla svého dna. S chybějícími zakázkami se potýká neuvěřitelných 80 procent tuzemských firem. Míra nezaměstnanosti stoupla v dubnu 2009 na 7,9 % a zvýšila se tak oproti předchozímu měsíci o 0,2 %. 60 % průmyslových firem snížilo zaměstnancům platy. Zdroje: Svaz průmyslu a dopravy ČR, Český statistický úřad. Miroslava Slámová Konzultant 8 «

9 na vymezení důvůdu výpovědi Pozor» POZOR NA VYMEZENÍ DŮVODU VÝPOVĚDI Propouštění zaměstnanců obecně je věc komplikovaná nejen po právní stránce, ale zejména i po stránce komunikační. V současné době, kdy stále ještě pociťujeme dopady světové ekonomické krize, se hojně uplatňují zejména první tři výpovědní důvody dle ustanovení 52 zákoníku práce, které každý svým způsobem úzce souvisí s protikrizovými opatřeními podniků, případně jsou uplatněny již jako důsledek ekonomické krize (rušení či přemisťování zaměstnavatele, snížení stavu zaměstnanců z organizačních důvodů). V první řadě je třeba zdůraznit, že zaměstnavatel je omezen zákonnými důvody pro ukončení pracovního poměru formou výpovědi. Vymezení důvodu výpovědi zaměstnavatelé mnohdy nevěnují dostatek pozornosti, což je častou příčinou neplatnosti ukončení pracovního poměru. Zaměstnavatelé se dopouští stále stejné chyby, kterou je přílišná obecnost formulace výpovědního důvodu. Většinou se omezí pouze na sdělení ukončujeme s Vámi pracovní poměr dle ustanovení 52 písm. c), přičemž opomínají uvést konkrétní důvod, který opodstatňuje použití příslušného zákonného ustanovení. Zákoník práce však výslovně ve svém ustanovení 50 odst. 4 klade na zaměstnavatele povinnost důvod výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem. Pokud tak zaměstnavatel neučiní, je výpověď neplatná. Skutkové vymezení výpovědního důvodu je tedy podstatnou náležitostí, které je potřeba věnovat patřičnou pozornost, neboť právní vymezení výpovědního důvodu v tomto případě nestačí. Propouštění je velkým zásahem do života zaměstnanců a může jim způsobit značnou stresovou zátěž. Zákoník práce stanoví pouze minimální standard pro řešení těchto situací. Zaměstnanec má podle zákoníku práce právo na odstupné, které mu má pomoci překlenout dobu mezi skončením zaměstnání a nalezením zaměstnaní nového. Zákoník práce stanoví v 67 minimální hranici odstupného. V kolektivní smlouvě, případně v pracovní smlouvě, je možné dohodnout odstupné vyšší, rovněž tak lze učinit formou vnitřního předpisu. V této souvislosti je třeba zdůraznit daňový aspekt odstupného. Pokud má zaměstnavatel v úmyslu poskytnout odstupné v jiném případě, než stanoví zákon, eventuálně pokud zaměstnavatel poskytuje odstupné univerzálně, tj. ve všech případech skončení pracovního poměru, měl by se nejprve poradit se svým daňovým poradcem. Odstupné poskytnuté v jiném případě, než stanoví zákon, není odstupným pro daňové účely, což může mít výrazné daňové konsekvence. Zákonný standard představuje pouze určitou minimální hranici a je na zaměstnavateli, zda zaměstnancům, kterých se propouštění týká, poskytne další benefity, přestože mu to zákon neukládá. V případě benefitů při ukončení pracovního poměru, jako je například outplacement, se jedná do jisté míry i o formu ocenění a navíc zaměstnavatel dá najevo ostatním zaměstnancům, kteří nejsou propouštěním zasaženi, že zaměstnavatel má skutečný zájem o své zaměstnance a tito zaměstnanci budou mít vždy zajištěno nadstandardní zacházení.» 9

10 na vymezení důvůdu výpovědi Pozor V případech hromadného propouštění (10 zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 20 do 100 zaměstnanců, 10 % zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 101 do 300 zaměstnanců, 30 zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 300 zaměstnanců) je zaměstnavatel povinen o svém záměru včas (nejpozději 30 dnů předem) písemně informovat odborovou organizaci nebo radu zaměstnanců a projednat s nimi za účelem dosažení shody opatření směřující k omezení či zmírnění nepříznivých důsledků hromadného propouštění. Právě zde leží velký prostor pro uplatnění outplacementu, který může být prováděn přímo ve spolupráci s odborovou organizací. JUDr. Alena Kojzarová advokátní koncipientka Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o. Na Příkopě 859/22, Slovanský dům, Praha «

11 rozdíly v obchodním jednání Kulturní» KULTURNÍ ROZDÍLY V OBCHODNÍM JEDNÁNÍ Rakousko Dnešní Rakousko bychom mohli označit jako moderní, ekonomicky i kulturně vyspělou zemi s bohatou historií. Ze současného pohledu je pro nás Rakousko důležitým obchodním partnerem, a proto se domníváme, že by bylo vhodné seznámit se s obchodními a společenskými zvyklostmi obyvatel této země. Rakouské obchodní partnery lze charakterizovat přívlastky příjemní, otevření, ale zároveň věcní, se znalostí obchodu i taktiky obchodního jednání. Očekávejte u nich důkladnou přípravu na každé jednání a také vysoké sebevědomí a důraz na etiketu. Jednacím jazykem bývá zpravidla němčina. V obchodních kruzích je zcela běžná znalost angličtiny. Ve státní správě a ve významných institucích se můžeme setkat i se znalostí francouzštiny, která se rozšířila vstupem Rakouska do Evropské unie. Rakušané zpravidla očekávají, že s nimi budete hovořit jejich rodným jazykem. Pokud na to přistoupíte, budete sice jazykově znevýhodněni, ale na druhou stranu si tak můžete získat jejich sympatie. Jedním z charakteristických rysů Rakušanů je silný smysl pro hierarchii, který pochází z dob monarchie a projevuje se zejména při užívání titulů. Tituly se používají vždy a všude. Rakušané si zakládají na akademických titulech a na oslovování funkcí. Nutno však dodat, že mladší generace používá tituly již méně. Úprava vizitek je shodná s naší formou a obsahuje kromě základních údajů také titul. K otázce dochvilnosti postačí dodat, že Rakušané si na ni opravdu potrpí a to samé očekávají i od druhé strany. Co se týče zásad představování, jsou víceméně stejné jako u nás, doprovázené stiskem ruky, který je použit i při loučení. Při oslovování opět nezapomeňte na zmínění funkce nebo titulu, podle toho co je významnější. Rakušané často rádi mluví a mají snahu se v rozhovoru silně prosazovat. Jsou přístupní širokému konverzačnímu okruhu a těžko se hledá téma, o kterém hovořit nelze. Vděčnými tématy jsou např. zimní sporty nebo víno. Rakouští obchodní partneři se dobře oblékají a značkové oblečení je pro ně standard. Zvláštností, se kterou se můžete v Rakousku (zejména v Tyrolsku a v Korutanech) setkat, je tzv. myslivecký oblek. Tento oděv se považuje za rovnocenný běžnému společenskému oblečení a není vhodné to jakkoli komentovat. Pro stolování platí stejné zásady jako v jiných zemích střední Evropy. Při obchodních jednáních je běžným zvykem pozvání na oběd, někdy i na pracovní snídani. Rakušané jsou dobrými hostiteli a zároveň rádi uvítají i Vaše pozvání. Většina obyvatel Rakouska se hlásí ke katolické církvi, z toho zřejmě pramení i jejich smysl pro serióznost a spolehlivost v obchodním jednání, ale i v osobním životě a vyšší respekt k zákonům a dalším právním normám.» 11

12 rozdíly v obchodním jednání Kulturní Těchto několik řádků rozhodně nestačí k tomu, abychom plně vystihli podstatu rakouské mentality. Přesto věříme, že znalost alespoň těchto základních pravidel Vám může pomoci získat nejen autoritu v očích Vašeho obchodního partnera, ale také přispěje k většímu stupni důvěry a k vytvoření podmínek pro úspěšné obchodní vztahy. Pokud budete mít zájem najít v Rakousku silného obchodního partnera v oblasti Executive search, můžete se obrátit na naše kolegy z pobočky Kienbaum Wien. Tato kancelář byla otevřena v roce 1967, a patří tak mezi první mezinárodní pobočky společnosti Kienbaum Consultants International GmbH. V současné době má rakouská kancelář cca. 12 odborných poradců a její portfolio služeb zahrnuje oblast přímého vyhledání a výběru pracovníků, manažerské poradenství, diagnostiku a odměňování. Pod vedením Dr. Soerge Drostena a Mag. Cornelie Zinn-Zinnenburg poskytuje vídeňská pobočka profesionální služby určené společnostem, institucím a spolkům z nejrůznějších odvětví. KONTAKT: Kienbaum Beratungen GmbH Wien Tuchlauben 8, A Wien Tel: +43 (1) Fax: +43 (1) MANAGEMENT: Dr. Sörge Drosten Ředitel Kienbaum Executive Consultants International GmbH Ředitel poboček Kienbaum v Rakousku, Francii, Polsku a Švýcarsku Mag. Cornelia Zinn-Zinnenburg Ředitelka pobočky Kienbaum Wien Dr. Marion Weber Člen vedení společnosti» 12 «VYDÁNÍ A REDAKCE Kienbaum und Partner GmbH, org. složka Lazarská Praha

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Motivační dopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 11. 2013 Vzdělávací

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA?

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? Odborné znalosti Osobnostní charakteristiky Potenciál pracovníka Nutné stanovit si kritéria Prověřit jejich validitu a spolehlivost Zvolit vhodné metody

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

1. Vymezení pojmu talent management

1. Vymezení pojmu talent management Bc. Lenka Jankůjová Vzdělávání a rozvoj pracovníků s důrazem na práci s talenty 1. Vymezení pojmu talent management Skutečný talent management spočívá ve využití silných stránek každého člověka, ve vítězství

Více

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce MIKROEKONOMIKA Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce Podnikové činnosti Personální práce Podnikové řízení Výrobní činnost Nákupní činnost Odbyt a marketing Financování podniku Investiční

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v NNO 2010

Průzkum řízení lidských zdrojů v NNO 2010 www.sanek.cz Průzkum řízení lidských zdrojů Úvod Letos již počtvrté realizovala expertní skupina SANEK nezávislý průzkum řízení lidských zdrojů v nestátních neziskových organizacích, působících v České

Více

dvouměsíčník o řízení lidských zdrojů

dvouměsíčník o řízení lidských zdrojů dvouměsíčník o řízení lidských zdrojů Časopis Profi HR je odborný dvouměsíčník, který se zabývá problematikou HR. Časopis je určen pro odbornou veřejnost, jako jsou HR manažeři, personalisté a ostatní

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková Kompetenční modely Ing. Kamila Procházková Ing. Josef Babák Vema, a.s. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Obsah prezentace Co je kompetenční model a jaké jsou jeho charakteristiky Od kompetenčního modelu

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice. Brand / Business / Design

Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice. Brand / Business / Design Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice Brand / Business / Design O výzkumu Voblasti budování značek zaměstnavatelů a HR marketingu je k dispozici mnoho zahraničních výzkumů. Ty jsou nám

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

Development Centrum NABÍDKA M.C.TRITON. Kontaktní osoba: Ing. Radek Tesař. Mobil: +420 603 558 650. Email: tesar@mc-triton.cz

Development Centrum NABÍDKA M.C.TRITON. Kontaktní osoba: Ing. Radek Tesař. Mobil: +420 603 558 650. Email: tesar@mc-triton.cz M.C.TRITON, spol. s r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 telefon: + 420 255 710 600, fax: + 420 255 710 699 e-mail: info@mc-triton.cz, www.mc-triton.cz IČ: 49622005, DIČ:CZ49622005 Kontaktní osoba: Ing.

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pečlivě se připravte na přijímací pohovor - Zhodnoťte své možnosti pro danou práci (porovnávejte je

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014

HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014 HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014 Prezentující: Mgr. Marian Ferenčík, ředitel Odboru lidské zdroje Datum: 12.04.2012 Strategický záměr ČRo v oblasti lidských zdrojů K zajištění rozhodujících činností

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy ČR jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i

Více

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011 Základy interní komunikace 31.ledna 2011 CO TO JE INTERNÍ KOMUNIKACE Interní komunikace se zabývá formálním i neformálním předáváním informací uvnitř organizace. Jejím cílem není pouhé zprostředkování

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 14. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

pokud zvolená kritéria ve vyhledávací masce odpovídají vašim uloženým údajům

pokud zvolená kritéria ve vyhledávací masce odpovídají vašim uloženým údajům Pro přijetí do Online Databanky ConDataPool vyplňte prosím údaje ve vašem profilu přímo do políček formuláře v oblasti sběru dat. Poté dokument uložte a vytiskněte. Formulář můžete také vytisknout prázdný

Více

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Tomáš Jurčík, Martin Kopecký Srpen 2015 Strategie odměňování LŠ C&B 2 Strategie odměňování: ovlivňující faktory LŠ C&B 3 Celková strategie

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

www.pwc.com Řízení zaměstnanců pěti generací Daniel Soukup

www.pwc.com Řízení zaměstnanců pěti generací Daniel Soukup www.pwc.com Řízení zaměstnanců pěti generací Daniel Soukup Co nás čeká a nemine? Jelikož budou brzy poprvé v historii společně pracovat příslušníci pěti generací, společnosti řeší a budou nuceny řešit

Více

Jak si vychovat vlastního nástupce. Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu

Jak si vychovat vlastního nástupce. Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu Jak si vychovat vlastního nástupce Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu O čem to dnes bude HR procesy v organizaci Kompetenční modely versus popisy práce Zjišťování potenciálu pracovníků

Více

Personální systém Kerio Technologies

Personální systém Kerio Technologies Personální systém Kerio Technologies Martin Sýkora, MBA Výkonný ředitel 19.01.2006 Agenda Stručná historie 3 Projekt - Personální a motivační systém 4 Strategie a Organizační struktura Systém benefitů

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

TÉMATA PRO DIPLOMOVÉ PRÁCE

TÉMATA PRO DIPLOMOVÉ PRÁCE TÉMATA PRO DIPLOMOVÉ PRÁCE 1.Téma : Koncentrace doručovací služby z obvodů automatizovaných balíkových dodejen ( dále jen ABD ) pošty Čeladná a Ostravice k ABD pošty Frýdlant nad Ostravicí 1. Popis současného

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH R P I C - V i P K D O J S M E Vzdělávací, inovační a poradenská společnost působící na trhu od roku 1999 Více než dvacet let zkušeností v oblastiřízení projektů

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry Spolutvorba NENÍ: Spolutvorba? projekt, který představuje pouze finanční pomoc nebo

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Lidé si začínají vybírat zaměstnání podle šéfa rozhovor s Petrou Grabmayer

Lidé si začínají vybírat zaměstnání podle šéfa rozhovor s Petrou Grabmayer Lidé si začínají vybírat zaměstnání podle šéfa rozhovor s Petrou Grabmayer 30.09.2013 Radim Koštial Zodpovědná péče o svoji osobní značku, nebo tomu raději říkejme postaru vlastní reputaci a dobrou pověst,

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S.

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. AV MEDIA, A.S. KDO JSME Inspirace Inovace - Integrace HODNOTY - LIDÉ Jsme si vědomi, že náš úspěch

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

VITKOVICE MACHNIERY GROUP

VITKOVICE MACHNIERY GROUP VÝZNAM KVALITY RLZ V PODMÍNKÁCH STROJÍRENSKÉ SKUPINY VITKOVICE MACHNIERY GROUP Martin LEHOCKÝ Personální ředitel VITKOVICE a.s.. Olomouc 12.9. 2012 Jsme nejvýznamnější středoevropskou strojírenskou skupinou

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Vaše personální agentura od roku 1993

Vaše personální agentura od roku 1993 Vaše personální agentura od roku 1993 2015 Vaše personální agentura od roku 1993 dlouholeté zkušenosti znalost pracovního trhu brněnského kraje vlastní databáze uchazečů spolupráce s jobs.cz a prace.cz

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 ÚROVEŇ REKLAMNÍCH A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005 STUDIE Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 REKLAMNÍ A MARKETINGOVÝ TRH V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2005 Sektor

Více

ZAMĚSTNANOST V ČR A EU

ZAMĚSTNANOST V ČR A EU ZAMĚSTNANOST V ČR A EU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Věnování: Tuto publikaci věnuji svým skvělým kolegům a výborným posluchačům. Oni jsou důvod, proč tuto práci dělám. Z každého školení odcházím bohatší

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ?

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? 1. ŽIVOTOPIS Správně napsaný životopis je klíčem k překročení prahu dveří oslovené společnosti

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v lodní dopravě

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v lodní dopravě Školící osnovy: Prevence stresu v lodní dopravě 1. Úvod 1.1. Základní informace o stresu na pracovišti Pracovní život se v několika posledních desetiletích výrazně změnil. Nyní jsou na pracovníky kladeny

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více