/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP)"

Transkript

1 Radoslav Fasuga /01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP) 1

2 Informace o předmětu Název úlohy Typ úlohy Max./ Min. bodů Zápočet a zkouška Zápočet Sestavení a obhájení podnikatelského záměru Projekt Model financování, analýza udržitelnosti projektu Projekt 10 5 Návrh technické realizace projektu, časový harmonogram Projekt 10 5 Oponování konkurenčních projektů Jiný typ úlohy 5 0 Referát na vybrané téma Jiný typ úlohy 5 0 Zkouška Psaná zkouška Písemná zkouška

3 Přednášející a cvičící Dr. Ovce Ing. Vlková 3

4 Náplň přednášek Základní směry podnikání na internetu, moderní směry podnikání, vysvětlení základních pojmů (B2B, B2C, B2G atd.) Specifikace podnikatelského záměru, ocenění nákladů a zisků, realizovatelnost záměru Cenová politika, metody stanovení cen, ceny v rámci Evropské unie, odhad nákladů spojených s realizací podnikatelského záměru Skladová evidence a logistika skladových zásob, základní principy, výpočty, evidence, legislativa Sledování statistik webových aplikací, základní ukazatele, SEO optimalizace, testování kvality zpracování internetových stránek vzhledem k podnikatelskému záměru Marketing v oblasti internetu, reklamní kampaně, sledování jejich úspěšnosti a vytíženosti Právní formy pro elektronické podnikání, živnostenská oprávnění, koncese, obchodní a občanský zákoník ve vztahu k elektronickému podnikání, Ochrana osobních údajů, práva a povinnosti v rámci států evropské unie 4

5 Náplň přednášek Image a firemní identita, počítačový design, logotypy, vizuální styly, korporátní manuály, uživatelské rozhraní Elektronické platební kanály, příjem elektronických plateb, kreditní karty, bankovní převody, elektronické bankovnictví a jeho provázanost na účetní aplikace, mezibankovní styk, zahraniční platby Péče o zákazníky, CRM systémy, nabídka, poptávka, reklamace, servis, helpdesk, základy komunikace se zákazníkem Organizace a řízení zdrojů IT/IS, Outsourcing, outplacement, offshoring Manažerské schopnosti, práce v týmu, organizace skupinové práce, projektové řízení, plánování Financování podnikatelských záměru, úvěry, půjčky, granty, inkubátory 5

6 Rozvrh cvičení Úvod do problematiky elektronického podnikání Vymezení podnikatelského záměru Určení ceny produktu, služby, ziskovost, odhad nákladů Sestavení marketingové a reklamní strategie Určení vhodné právní formy pro podnikatelský záměr Vizuální prezentace produktu či služby Skladová evidence a distribuce Platební kanály Prezentace dosažených výsledků Práce v týmu, organizace týmové spolupráce, rozdělování úkolů, plánování 6

7 Definice podnikání Obchodní zákoník ( 2): soustavná činnost prováděna samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Živnostenský zákon ( 2): Živnost je soustavná činnost provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. 7

8 Základní informace o podnikání 8

9 Podnikatelský trojúhelník Náklady Riziko Zisk 9

10 Podnikání fakta a mýty Požaduje se: Soustavnost Samostatnost Vlastním jménem Vlastní odpovědnost Dosažení zisku Mýty o podnikání: Člověk se musí podnikatelem narodit Většina nových firem zbankrotuje Podnikatel je svým vlastním pánem Kdo je úspěšný v zaměstnání bude úspěšný v podnikání Vždycky si můžu založit svou vlastní firmu (v krizi) Zisk jako ekonomický cíl podnikání 10

11 Přístupy k podnikání Podnikání jako životní styl Zdrženlivé podnikání Nadějné podnikání Podnikání s potenciálem vysokého růstu Revoluční podnikání Ekonomický přístup (ziskový, udržitelný) Legální přístup (dle zákonů = pravidel) Etický (dělat to co je správné) Filantropický (být dobrý člověk) 11

12 Stakeholder Interní stakeholdery Zaměstnanci Management Jejich rodiny Odbory Vlastníci Externí stakeholdery Zákazníci Dodavatelé Místní společnosti Konkurence Orgány samosprávy, Instituty státní správy Média 12

13 Podnikatel vs Manažer Podnikatel (proč?) Manažer (proto) Podnikatelská vs Manažerská strategie 13

14 Předpoklady pro podnikatele a úspěch Podnikavost Dispozice Schopnosti Vědomosti Dovednosti Osobní vlastností Nespecifické (temperament, charakter) Specifické Úspěch Tlak (řešení situace) Tah (příležitost, prostředek k uspokojení potřeb) 14

15 Omezení a důvody zániku malých a středních podniků Omezení Negativní společenské vnímání podniku Horší přístup ke kapitálu Vzdělávání v oblasti podnikání Omezené inovační kapacity a nízké výdaje do vědy a výzkumu Administrativní zátěž Důvody zániku Podkapitalizace Špatný peněžní tok Nedostatečné plánování Chybějící konkurenční výhoda Nedostatečný marketing Snaha vědět o všem a dělat všechno sám Nekontrolovaný růst 15

16 Modely růstu podniku Greiner (obchodní vývoj, revoluční období, věk podniku, velikost podniku, stádium evoluce, stádium revoluce, tempo růstu odvětví) Tvořivost (krize vedení) Řízení (krize autonomie) Delegování (krize kontroly) Koordinace (krize byrokracie) Spolupráce (krize spolupráce zaměstnanců) Churchill a Lewisová Existence Přežití Úspěch Rozlet Vyspělost zdrojů 16

17 Formulace podnikatelského plánu 17

18 Účetní rozvaha Aktiva Dlouhodobý majetek Nehmotný dlouhodobý majetek Pasiva Vlastní kapitál Základní kapitál Hmotný dlouhodobý majetek Finanční dlouhodobý majetek Oběžný majetek Zásoby Pohledávky Krátkodobý finanční majetek Cizí zdroje Závazky Bankovní úvěry a vypomoci Půjčky 18

19 Podnikatelský plán - zásady Inovativní Srozumitelný a uváženě stručný Logický a přehledný Pravdivý a reálný Respektující rizika Užitečné dokumenty a návod k sestavení podnikatelského plánu: 19

20 Struktura podnikatelského plánu Shrnutí Popis podnikatelského záměru Popis produktu (výrobky, služby nebo řešení) Okolí firmy Analýza zákazníků Které produkty, kterým zákazníkům, Kde budou produkty poskytovány, geografické hledisko Které zákazníky získáme a zaměříme se na ně, Jaké motivy přimějí zákazníka ke koupi (poptávka), Jaké má zákazník nákupní zvyklosti (interval, rodina) Analýza konkurence Informace o firmě (historie, strategie) Klíčové osobnosti Marketing (Marketing, Cenová politik, Prodej) Výroba provozní činnost Finanční plán Projektový plán Analýza rizik Přílohy 20

21 Volba právní formy podnikání Podnikání fyzických osob OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) Ohlašovací živnosti Řemeslné živnosti Vázané živnosti Volná živnost Koncesované živnosti Podnikání právnických osob Osobní společnosti Veřejná obchodní společnost (v. o. s.) Komanditní společnost (k. s.) Kapitálové společnosti Společnost s ručením omezeným (spol. s r.o., s.r.o., Ltd.) Akciové společnosti (akc. spol., a.s.) Družstva 21

22 Založení společnosti s ručením omezeným Výpis z rejstříku trestů Výběr názvu, předmětu činnosti a sídla společnosti Sepsání společenské smlouvy Stanovení správce vkladu Podpisová vzor jednatele Registrace na živnostenském úřadě, získání povolení k provozování živnosti Otevření podnikatelského účtu Podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku Registrace na daňovém úřadě Registrace správa saciálního zabezpečení Registrace ve zdravotní pojišťovně Vazby na: Živnostenský úřad Bankovní instituce Daňové úřady Zdravotní pojišťovny Správa sociálního zabezpečení 22

23 Elektronické podnikání 23

24 24 Ovce a vlci

25 Elektronické podnikání Elektronickým obchodováním (e-komerce) rozumíme využívání informačních a komunikačních technologií v procesech prodeje a nákupu tj. v obchodní transakci. E-podnikáním rozumíme mezipodnikovou integraci procesů, aplikací a systémů (založenou na využívání IS, tj ICT). Cílem je vyhovět měnícím se požadavkům zákazníků nabídkou nových nabídkou nových mezipodnikových procesů, jakož i jejich integraci s novými podnikatelskými modely. E-obchodování je tedy užší pojem než e-podnikání a zahrnuje pouze nákup a prodej zboží a služeb s využitím ICT. Obvykle ovšem platí, že pokud podniky využívají e- podnikání, pak také obvykle provozují e-obchodování. 25

26 Oficiální vymezení elektronického obchodu

27 Elektronické podnikání Elektronickým obchodováním (e-komerce) rozumíme využívání informačních a komunikačních technologií v procesech prodeje a nákupu tj. v obchodní transakci. E-podnikáním rozumíme mezipodnikovou integraci procesů, aplikací a systémů (založenou na využívání IS, tj ICT). Cílem je vyhovět měnícím se požadavkům zákazníků nabídkou nových nabídkou nových mezipodnikových procesů, jakož i jejich integraci s novými podnikatelskými modely. E-obchodování je tedy užší pojem než e-podnikání a zahrnuje pouze nákup a prodej zboží a služeb s využitím ICT. Obvykle ovšem platí, že pokud podniky využívají e-podnikání, pak také obvykle provozují e- obchodování. 27

28 X2X 28

29 X2X B2C (Business to Customer) - Jde o prodej zboží a služeb od podnikatelů (výrobců, obchodníků apod.) konečným spotřebitelům. Pokud se nad tím zamyslíme, jde vlastně o klasický obchod. V našem případě el. obchod. B2B (Business to Business) - Prodej zboží a služeb mezi podnikatelskými subjekty, nejsou určeny ke konečné spotřebě. Díky využití moderních informačních technologií dochází k propojení všech transakcí v reálném čase, včetně finančních a logistických operací, urychlení a bezchybnost ve firemním styku C2C (Customer to Customer) - Prodej zboží a služeb mezi spotřebiteli navzájem. Patří sem zejména různé aukce, spotřebitelská inzerce a další formy obchodu. C2B (Customer to Business) - Jde opět o prodej zboží a služeb koncovému spotřebiteli, ale rozdíl je v tom, že iniciativa zde vychází od spotřebitele, kdy konkrétní poptávka je umístěna někde na Internetu. B2G (Business to Government) G2G (Government to Government) někdy také B2A (Business to Administration) 29

30 Internet jako nový trh Co je to Internet z pohledu dané firmy a co od něho mohu očekávat? Nový trh, prostředek pro komunikaci se zákazníkem, obchodními partnery atd. Jaké nové možnosti mi Internet přináší? urychlení podnikových procesů, nové skupiny zákazníků atd. Jak Internet využít ve vlastním podnikání? Vybudujeme e-shop? Nebo využijeme pouze fenoménu sociálních sítí pro podporu výrobků naší společnosti? Jedním z charakteristických rysů v počátcích elektronické komerce, ale u mnoha firem dodnes, je rozpor celkové strategie a cílů mimo Internet a na Internetu. 30

31 Výhody přínosu internetu pro firmy Globálnost a permanentnost: Možnost oslovit globální trh za fixní náklady Informace a zboží jsou dostupné z celého světa Jsou dostupné 24 hodin denně Informace lze snadno aktualizovat Lze vybírat jen potřebné informace (možnost výběru má jak firma, tak zákazník) Mnohostrannost využití: Lze využít text, obrázky, zvuky, video a animace Internet lze využít uvnitř firmy, při komunikaci s dodavateli, koncovými zákazníky Efektivnost, úspora nákladů a času: Jednotná forma informací v elektronické podobě šetří náklady i čas Informace lze snadno aktualizovat, využít opakovaně, snáze archivovat a vyhledávat Rychlost a spolehlivost elektronické komunikace Další výhody: Cennou zpětnovazební informaci lze získat mnoha způsoby Můžeme měřit účinnost nabídky a reakce zákazníků na ně Nové formy komunikace, reklamy a prodeje Nový zdroj vše druhů informací Výrobky a služby lze distribuovat velmi rychle atd. 31

32 Nevýhody internetu v podnikání Problémy samotného Internetu Toto je velice široká oblast, která zahrnuje jak technologické, tak etické či jiné problémy. Vyjmenujme si aspoň některé Přetíženost internetu nárůst kapacit nestačí nárůstu uživatel a objemu dat Velký objem informací, kde se špatně hledá i s pomocí moderních vyhledávačů Snaha o zavedení sémantiky na web Bezpečnost uživatelů viry, spyware, škodlivé kódy Spam Rizika z pohledu zákazníka Obavy o soukromí a bezpečnost Peněžní prostředky Vlastní počítač Nedostatek vědomostí a zkušeností Může vyvolávat i neoprávněné obavy Nemožnost fyzické prohlídky/vyzkoušení zboží v ČR to řeší zákonná 14denní lhůta na možnost vrácení zboží bez udání důvodu v případě jeho nákupu v elektronickém obchodě může docházet k zneužívání pro některé uživatele složitější úhrada nákupu Rizika z pohledu firmy Nutnost osvojit si řadu nových technologií, postupů Riziko úniku informací, napadení WWW serveru, informačního systému firmy Svoboda Internetu sebou nese riziko zanesení nepravdivé, podvržené či zfalšované informace např. s cílem poškodit firmu 32

33 Jak upoutat zákazníka na první pohled Doména Jak vhodně zvolit doménové jméno? Je vhodné se řídit několika základními zásadami: Pro potřeby SEO a lepšího postavení ve vyhledávačích je vhodné, aby doménové jméno, pokud je to možné obsahovalo něco z vaší obchodní činnosti, které se věnujete. Pokud např. prodáváte bílé zboží, je vhodné, aby toto slovní spojení bylo explicitně v adrese obsaženo. Samozřejmě s největší pravděpodobností doména již bude obsazena. Proto je potřeba ji doplnit např. o jméno vaši firmy, místo podnikání nebo jiné klíčové slovo blíže specifikující vaši společnost nebo obchodní činnost Doménové jméno by mělo být co možná nejkratší nebo nejvystižnější Lehce zapamatovatelné Kvalitní hosting a volba vhodné implementační platformy 33

34 Terminologie nejen na internetu Podnik podnikem se rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží nebo má sloužit k provozování podniku. Obchodní majetek fyzické osoby je majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), který patří podnikateli a slouží nebo je určen k podnikání. Obchodním majetkem právnické osoby je její veškerý majetek. Neoprávněné podnikání provozuje osoba, když uskutečňuje činnost (která vyžaduje ohlášení nebo povolení) bez ohlášení nebo povolení. Místo podnikání fyzické osoby je adresa zapsaná jako místo podnikání v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci. Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku. Tento pojem se tedy nevztahuje na fyzické osoby, které v obchodním rejstříku nejsou zapsány. Firmou fyzické osoby musí být vždy její jméno a příjmení. 34

35 Předměty podnikání známých společností Internetový obchod alfacomp.cz Jeden z nejpopulárnější internetových obchodů má v obchodním rejstříku zapsány jako předmět podnikání tyto činnosti: reklamní činnost a marketing koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej jiná drobná výroba a úpravy výrobků mimo přílohu zákona 455/91 Sb. poskytování software (prodej hotových programů na základě smluv s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) výroba, instalace a opravy elektronických zařízení Aukční portál aukro.cz Největší český aukční portál má následující předmět podnikání: zprostředkování obchodu a služeb specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software zpracování dat, služby databank, správa sítí reklamní činnost a marketing služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Zdroj 35

36 Předměty podnikání známých společností Internetový portál Seznam.cz Nejznámější a největší internetový portál u nás, jako předmět svého podnikání mimo jiné uvádí tyto činnosti: reklamní a propagační činnost zprostředkování internetových služeb vydavatelské a nakladatelské činnosti marketing v oblasti nákupu a prodeje poskytování telekomunikačních služeb Internetový portál tipcars.com Tento známy internetový portál pro prodej aut, provozovaný společností EBM system s.r.o., jako svůj předmět podnikání mimo jiné uvádí: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zprostředkování obchodu, služeb, zakázek a reklamy výroba reklamy 36

37 Základní trendy podnikání na internetu Elektronické obchody Rezervační systémy Aukční systémy Sociální sítě Informační portály Tematické weby Multimediální úložiště Vyhledávače, Srovnávací systémy Reklamní systémy Poskytování služeb Státní správa Elektronické bankovnictví, platební systémy 37

38 Podnikatelské záměry na internetu Elektronické obchody Rezervační systémy Aukční systémy Sociální sítě Informační portály Tematické weby Multimediální úložiště Vyhledávače, Srovnávací systémy Reklamní systémy Poskytování služeb Státní správa Elektronické bankovnictví, platební systémy 38

39 Elektronické obchody Provozování e-shopu je volnou živností. Podle Přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb. (živnostenský zákon) spadá do oboru číslo 48 Velkoobchod a maloobchod. Podnikání na internetu má rovněž svá pravidla. Podnikatel musí podnikat v souladu s platnými právními předpisy (například Směrnice Evropského parlamentu a Rady o elektronickém obchodu, Směrnice o prodeji na dálku, Občanský zákoník, zákon o ochraně spotřebitele). Elektronický obchod tak musí například povinně zveřejňovat informace o podnikateli nebo se při uzavírání smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku řídit občanským zákoníkem. Podnikatel by si tak podle všech těchto norem měl formulovat své vlastní obchodní podmínky. Orientovat se v legislativně je však pro mnohé velice obtížné a tak se dost často stává, že jednotliví podnikatelé opisují obchodní podmínky od sebe navzájem a to i s chybami. Pro zajištění správného jednání internetového obchodníka v souladu se všemi předpisy pak slouží certifikáty. Na českém trhu se uplatňují dva SAOP a Certifikovaný obchod. Spotřebitelský audit obchodních podmínek (SAOP) zaštiťuje Sdružení na ochranu spotřebitelů (SOS / Certifikát SAOP o internetovém obchodníkovi říká, že jeho obchodní podmínky odpovídají zákonům a spotřebitel se nemusí obávat svého zneužití. Certifikát platí pouze jeden rok. Poté je nutné jeho obnovení. Certifikovaný obchod je certifikát organizace APEK (Asociace pro elektronickou komerci) a detailně se mu věnujeme v kapitole o elektronických obchodech. 39

40 Certifikace APEK APEK Asociace pro elektronickou komerci Analýzy a studie o elektronickém obchodu Vytváření a podpora etických principů podnikání Workshopy, semináře, vzdělávání Oblasti certifikace APEK Úplné a pravdivé informování o provozovateli (sídlo obchodníka, kontakty na odpovědné osoby, apod.) Úplné a pravdivé informování o zboží a cenách, včetně všech poplatků Při certifikaci se dále rovněž kontroluje: Jakým způsobem probíhá nákup (nákupní řád) Jak probíhá reklamace (reklamační řád) Komunikace se zákazníky (odpovídá na y, telefonáty, ap.) Splňuje zákonné požadavky, dané zejména směrnicemi Evropského parlamentu a Rady, občanským zákoníkem a dalšími normami 40

41 41 Základní koncepce elektronického obchodu

42 Významné předpisy v e-komerci Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů je v České republice regulována zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími právními předpisy. (www.uoou.cz) Autorské poplatky vstoupila v platnost vyhláška 488/2006 Sb. k autorskému zákonu (121/2000Sb), která nově vyčísluje odměny autorům za prodej zboží, podléhající zpoplatnění dle autorského zákona. Proto je nutné u veškerého zboží, na něž se vztahují autorské odměny, uvést část ceny zboží odpovídající částce autorské odměny samostatně jako další položku na faktuře. Výše tohoto poplatku stanovuje zákon. Zboží, na které se tento poplatek stahuje je např. CD/DVD média, pevné disky a další paměťová média. Recyklační poplatek 13. srpna 2005 vstoupila v platnost novela zákona o odpadech. Z novely vyplývají povinnosti pro výrobce a prodejce elektrospotřebičů, které se rovněž dotýkají konečných spotřebitelů. Na základě zákona 185/2001 Sb. o elektroodpadech a jeho novely č. 7/2005 Sb. je prodejce zboží podléhajícího poplatkům (elektrozařízení) povinen kupujícímu od září 2005 vyúčtovat při prodeji náklady na likvidaci historických zařízení, tedy na ekologickou likvidaci. Výše těchto poplatků je stanovena sazebníkem sdružení dovozců a výrobců. 42

43 Významné předpisy v e-komerci Legislativa spojená s aukcemi Pojem elektronická aukce je definován v zákoně o veřejných zakázkách ( 96 a 97 zákona číslo 137/2006 Sb.). Elektronickou aukci je možné realizovat pouze za použití elektronických prostředků. Detailní informace o elektronických aukcích a jejich náležitostech lze nalézt v uvedeném zákoně. My se zde zaměříme na konkrétní typ elektronických aukcí a to na internetové aukce. Provozování internetové aukce není upraveno žádným speciálním zákonem, jde tedy o běžnou podnikatelskou aktivitu. Provozovatel aukce je stejně jako provozovatel elektronického obchodu povinen vydat Všeobecné obchodní podmínky v souladu s ustanovením 273 zákona č.531/1991 Sb., obchodního zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součásti Smlouvy o poskytování služeb, která se uzavírá mezi provozovatelem aukčního systému (elektronického obchodu) a právnickými či fyzickými osobami, které využívají služeb provozovatele, který tyto služby poskytuje právě na základně dané smlouvy. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny smluvní vztahy uzavírané mezi provozovatelem a jeho zákazníky. 43

44 Aukční systémy ebay, Aukro, Odklepnuto ikup Reverzí aukce (státních zakázek atd.) Prémiové (SMS) aukce Aukce s fiktivními uživateli 44

45 E-shopy vs Aukce Jaké jsou rozdíly mezi elektronickými obchody a aukčními systémy? Již v úvodu této kapitoly padlo, že rozdíly mezi elektronickými obchody a aukčními systémy jsou hlavně v principu prodeje zboží. Pokud bychom se na obě řešení dívali z té technické stránky, najdeme celou řadu společných rysů, a proto lze většinu doporučení uvedených v minulé kapitole věnující se problematice elektronických obchodů s úspěchem aplikovat i zde. Obě tyto řešení lze rozdělit na frontend rozhraní pro návštěvníky a backend rozhraní pro administrátory a správce těchto systémů. Jestliže se pořádně zamyslíme nad technickým řešením obou těchto forem elektronické komerce, hlavní rozdíly v této sféře budou v struktuře databáze. Což je dáno právě tím různým přístupem k prodeji zboží pokaždé potřebujeme evidovat trošku jiné údaje. Společné rysy elektronických obchodů a aukčních systémů: stejné požadavky na grafické uživatelské rozhraní jednoduchost, intuitivnost atd. v obou případech při rozsáhlejších řešeních požadavek na spolupráci s ERP systémy snaha o status důvěryhodného obchodního partnera, obchodního prostředí E-shopy certifikace Aukční systémy důkladná verifikace uživatelů, zpětná vazba Rozdílné vlastnosti obou řešení: Různý obchodní model Odlišná struktura databáze V případě aukčního systému větší nároky na ověření a důvěryhodnost účastníků aukcí 45

46 46 Základní druhy internetové reklamy

47 Reklamní systémy Sklik, etarget, Billboard, Google AdWords/AdSense 47

48 Agentura Czechtrade Agentura CzechInvest Asociace inovačního podnikání ČR Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Business Angels Czech Centrum pro regionální rozvoj ČR Czech Private Equity and Venture Capital Association Česká exportní banka Českomoravská záruční a rozvojová banka a Užitečné odkazy g Exportní garanční a pojišťovací společnost Fondy Evropské unie Hospodářská komora ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Národní asociace pro rozvoj podnikání Společnost vědeckotechnických parků ČR The European Business Angel Network Unie malých a středních podnikatelů Informační portál Evropská komise Informační portál Informační portál Jak podnikat 48 Operační program podnikání a inovace

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek. o hmotné složky: budovy, stroje, zařízení. o osobní složky: znalosti a zkušenosti zaměstnanců

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Zhodnocení: Prezentace žáky zaujala. Vzhledem k tomu, že většina z nich už přemýšlí o realizaci svých plánů do budoucna, je pro ně toto učivo

Zhodnocení: Prezentace žáky zaujala. Vzhledem k tomu, že většina z nich už přemýšlí o realizaci svých plánů do budoucna, je pro ně toto učivo Cesta k zisku Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_12 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková MEZINÁRODNÍ ASPEKTY Mgr. Pavla Šimoníková 1. Globální rozměr podnikání prostřednictvím internetu 2. Povaha smluvního partnera 3. Mezinárodní prvek 4. Volba práva 5. Volba sudiště 6. Ochrana osobních údajů

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008 Podnikatel a podnik Kdo je to podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba samostatně výdělečně činná. Podnikatelem podle 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění je:

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

UC_A1_Základy účetnictví. Ing. Kateřina Berková

UC_A1_Základy účetnictví. Ing. Kateřina Berková UC_A1_Základy účetnictví Ing. Kateřina Berková 1 Osnova cvičení 1. Majetek podniku a zdroje financování. Bilanční princip. Bilance, její struktura, forma, jednotlivé prvky. 2. Účet a jeho funkce, popis,

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_19 Název materiálu: PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podnikání jednotlivců

Více

Základy podnikání. Základní pojmy

Základy podnikání. Základní pojmy Základy podnikání Základní pojmy Znalost teorie podnikání nezaručuje automatický úspěch bez nadání a příslušných vlastností podnikatele pouze pomáhá překonat bariéry a vyhnout se neúspěchu Podnikání jako

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Ekonomika Právní formy podnikání v ČR. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Právní formy podnikání v ČR. Ing. Ježková Eva Ekonomika Právní formy podnikání v ČR Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

SSOS_EK_1.01 Podstata a funkce účetnictví

SSOS_EK_1.01 Podstata a funkce účetnictví Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova: živnost, Živnostenský

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

O Asociaci pro elektronickou komerci. 26.6.2012Praha

O Asociaci pro elektronickou komerci. 26.6.2012Praha O Asociaci pro elektronickou komerci 26.6.Praha Asociace pro elektronickou komerci Asociace pro elektronickou komerci (APEK) je sdružením firem a podnikatelů v oboru elektronického obchodu, v současnosti

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Doklady a daňová evidence, testové otázky.

Doklady a daňová evidence, testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Podpora podnikání v oblasti exportu

Podpora podnikání v oblasti exportu Podpora podnikání v oblasti exportu DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 INFO@CZECHTRADE.CZ WWW.CZECHTRADE.CZ Ing. Dana Slavíková projektová manažerka Obsah: 1.CzechTrade 2.Služby pro podporu obchodu 3.Projekty

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Obsah... 4 Úvod... 12. Základní informace 19

Obsah... 4 Úvod... 12. Základní informace 19 ......................................................... 4 Úvod.......................................................... 12 Základní informace 19 Výběr zboží....................................................

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23 Obsah Úvod... III 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 1.1 SOUSTAVNÁ ČINNOST...4 1.2 SAMOSTATNOST PROVOZOVANÉ ČINNOSTI...5 1.3 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI VLASTNÍM JMÉNEM...6 1.4 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST...8

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_20 Název materiálu: ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům daňovou evidenci

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více