Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.spinesys.cz ondrej@kostruh.cz +420 608 678 807 www.kostruh.cz"

Transkript

1

2 O Firmě Firma byla založena v roce 2011 což je jistě doba relativně nedávná, ale zároveň je třeba říct, že vznikla převzetím veškerých aktivit původního oddělení IT, které se v té době již 9 let plně věnovalo poskytování služeb okolo IBM Lotus Notes/Domino. Hlavním a nosným bodem nabídky je vývoj aplikací pro IBM Lotus Notes/Domino, se kterým máme více než 15leté zkušenosti. Aplikace, jež byly nejprve produktem pouze pro interní potřeby firmy, se dalším vývojem staly balíkem hotových aplikací spinesys určených k opakovanému prodeji menším až středním firmám. Za dobu existence tohoto řešení si již celá řada firem vybrala právě spinesys za svůj infomační systém pro své obchodní procesy. Nejdůležitější ze služeb, které firma může nabídkou: prodej hotových aplikací v prostředí IBM Lotus Notes Domino, vývoj aplikací na míru podle požadavků zákazníka, servis či úpravy již hotových aplikací (nejen námi vytvořených), konzultace pro Vaše programátory nebo administrátory, školení uživatelů, instalace a administrace IBM Lotus Domino serverů (máme velmi bohaté zkušenosti zejména se servery provozovanými na Linuxu), instalace a administrace IBM Lotus Sametime serverů, administrace a podpora IBM Lotus Notes klientů. Naše vybrané reference v oblasti software: CubeNet s.r.o. LinuxBox.cz, s.r.o. OKD, HBZS a.s. Průmyslové montáže, s.r.o. Střechy Majer s.r.o. TOP SERVICE MANAGEMENT s.r.o. VAKO Montáže s.r.o. Kontakt:

3 Produkty Základem našeho portfolia v oblastí aplikací je bezpochyby modulární firemní informační systém spinesys. Jedná se o soubor již hotových krabicových aplikací, které lze nasadit dle potřeby buď samostatně tak i jako ucelený systém. Většina Lotus Domino aplikací může dále využít výhod Lotus Sametime pro rozšíření možností komunikace. Nejdůležitější části systému jsou: Adresář jako centrální úložiště pro veškeré adresy a kontakty, Obchod představuje databázi veškeré komunikace se zákazníky, tj. archív nabídek, poptávek, dopisů, smluv, ů, protokolů, zápisů, jednání apod. Sklad je určen k vedení kompletního skladového hospodářství - s využitím všech standardních operací: příjmu, výdeje, rezervací, návratek, dobropisů, reklamací, hlídání minimálních zásob,... Servis reprezentuje komplexní aplikaci využívanou v servisních organizacích známou také pod pojmem Helpdesk. Spisová služba je elektronickou podobou knihy příchozí a odchozí pošty. Volitelně se zde mohou zaznamenávat a vytvářet i faxy. Faktury jsou využívány v ostatních aplikacích ke generování faktur nebo ruční sestavení faktury. Faktury přijaté jsou vhodné zejména pro přehled o přijatých dokladech a fakturách, mimo jiné i pro vyhodnocování obchodních případů. Banka je modul určený k práci s bankovními výpisy a pro párování plateb z výpisů s fakturami. Personalistika představuje komplexní agendu týkající se zaměstnanců a uchazečů, jejich kvalifikací, hodnocení, hierarchie, dovolených, služebních cest, apod. Směrnice je úložištěm vnitrofiremních pravidel a směrnic a zároveň nástrojem pro jejich tvorbu (schvalovací proces), distribuci a zveřejňování. Úkoly jsou centrální přehled všech úkolů, které mohou vzniknout v jakékoliv jiné aplikaci systému spinesys. Každý úkol je zařazen do firemní hierarchie a případně přiřazen k dalším dokumentům, se kterými souvisí nebo ze kterých vznikl. Směnovnice představuje jinou možnost jak sledovat náklady a výnosy za práci odpracovanou jednotlivými zaměstnanci a externími spolupracovníky na různých zakázkách. Druhou oblastí naší nabídky jsou na míru psané aplikace. Takovýchto aplikací máme za sebou již celou řadu a jsme díky různorodým zkušenostem schopni realizovat i zdánlivě obtížně splnitelné požadavky.

4 ADRESÁŘ Jedním ze základních modulů celého systému spinesys je Adresář. Jedná se centrální úložiště pro veškeré adresy a kontakty, které se pak využívají v dalších modulech nebo přímo pro tvorbu korespondence apod. Základem jsou karty firem, kde jsou zapsány veškeré údaje o firmě jako například: adresa sídla (fakturační adresa), adresa kontaktní (korespondenční), další kontaktní informace jako jsou různé telefony, y, faxy, www, bankovní spojení, apod. obchodní informace jako IČ, DIČ, zápis v obchodním rejstříku, popř. živnostenský list, atd. K firmám lze libovolně vytvářet jednotlivé pobočky nebo jiné samostatné jednotky, a samozřejmě k nim přiřazovat osoby. U osob se pak eviduje celá řada dalších údajů, popřípadě lze nastavit, že některé údaje má osoba společné (stejné) s firmou nebo pobočkou. Firmy lze kategorizovat podle různých kriterií podle oboru činnosti, podle vztahu k naší firmě (dodavatel, odběratel), podle skupin firem, apod. Veškerá kategorizace dat probíhá pomocí uživatelsky definovatelných číselníků. Navíc lze firmy i osoby libovolně přiřazovat do distribučních seznamů pro hromadnou korespondenci, apod. Aplikace je přizpůsobena pro rychlé vyhledávání kontaktů, proto má implementováno jak rychlé hledání podle začátečních písmen, fulltextové vyhledávání tak i soukromé složky, kam si každý uživatel může uschovat své nejčastěji používané kontakty. Samozřejmostí je rovněž zpřístupnění Adresáře pro výběr ových adres přímo v poštovní databázi uživatele. Výhodou je rovněž snadno konfigurovatelné vyhledávání dodatečných a aktuálních informací na internetu. Stiskem tlačítka pak lze rychle najít např. výpis z obchodního rejstříku, mapu lokality kde firma sídlí, nebo téměř jakoukoliv jinou informaci. Dalším příjemným doplňkem je možnost využití serverové SMS brány nebo FAX brány, pak lze přímo z adresáře odesílat SMS zprávy nebo faxy. Aplikaci lze intergrovat také jako adresář pro Lotus Sametime server. Třešničkou na dortu této aplikace je přímé vytáčení telefonních čísel na telefonních přístrojích, které toto podporují nebo pomocí technologie VoIP. Možná je také synchronizace adresáře s dalšími externími systémy - např. s účetnictvím.

5 BANKA Tento modul je primárně určen pro párování položek z elektronického bankovního výpisu s přijatými nebo vydanými fakturami, popřípadě dalšími moduly systému. Párování položek se provádí zejména podle variabilního symbolu platby, který je uváděn na fakturách (obvykle slouží i k identifikaci faktury). Před párováním se provádí kontrola na částky a systém umožňuje také částečné platby (splátky) jedné faktury. Před spárováním se zobrazí seznam položek ke kontrole. Načítání elektronických výpisu je možné v několika různých formátech používaných jednotlivými bankami a to jak automaticky (např. výpisy zasílané em), tak i ručně na tlačítko. Při importu výpisu lze pro přehled uložit i zůstatek na účtu. Banka vyžaduje ke své činnosti alespoň jeden z fakturačních modulů, se kterým se mají platby párovat.

6 FAKTURY Kategorie Faktur patří moduly dva: Faktury vydané (my fakturujeme zákazníkům) a Faktury přijaté (faktury od dodavatelů). Oba typy faktur a dokladů je možné přiřazovat také k obchodním případům pro další vyhodnocování. Faktury vydané Tento modul je určen zejména k snadnému vystavení faktur a to jak ručně, tak i automaticky z dalších modulů - například Sklad nebo Servis. Aplikace kromě klasické faktury umí sestavit také zálohové faktury, dobropisy a storna. U jednotlivých faktur je hlídáno datum splatnosti. Volitelně je možné nastavit automatického agenta, který odesílá (Vám nebo přímo k dlužníkovi) upomínku na zaplacení za faktury po splatnosti. Přímo v aplikaci se evidují i jednotlivé splátky faktur, samozřejmě možné jsou i částečné platby. Po napojení na modul Banka, je možné jednoduše párovat platby přímo s bankovním výpisem. Aplikace disponuje možností konfigurace velkého množství parametrů - od základních údajů až po volby několika druhů zaokrouhlování celkové částky. Faktury přijaté V tomto modulu se evidují příchozí faktury a doklady. Z příjatých faktur je možno zapsat do aplikace pouze několik základních údajů nebo také je celé přiložit jako přílohu (např. naskenovaný dokument). U jednotlivých faktur je hlídáno datum splatnosti. Volitelně je možné zapnout automatického agenta, která odesílá upozornění na blížící se datum splatnosti. Rovněž se zde zaznamenávají splatky faktur, možné jsou i částečné platby. Po napojení na modul Banka, je možné párovat platby přímo s bankovním výpisem nebo generovat hromadné platební příkazy pro elektronické bankovnictví. Ke své činnosti vyžadují faktury modul Adresář. Doporučené návazný modul je Obchod.

7 nástroje Ideální pomocník pro výrobní a montážní firmy - to je cíl pro modul Nástroje aplikačního balíku spinesys. Zahrnuje jak evidenci veškerých nástrojů, nářadí, přístrojů a zařízení, tak i celou řadu dalších funkcí, které s nimi souvisejí. Evidence nástrojů a nářadí ukládá všechny základní údaje o položkách jako jsou: název, typ, rok výroby, evidenční číslo, výrobní číslo, zopovědná osoba. Přímo do evidence lze skenovat celou řadu dalších dokumentů jako jsou záruční listy, návody, protokoly o zkouškách, apod. Kromě evidence umožní aplikace také hlídání revizí, kontrol a kalibrací. Jednoduše pro každou položku lze nastavit termín, a v nastaveném předstihu je pověřený pracovník upozorněn. Připraven také systém zápůjček nářadí včetně historie a s hlídáním termínů vrácení. Při zapujčení se mohou také tisknout a podepisovat zapůjční listy. V případě opravy přístroje se zapisují datum a důvod odeslání přístroje do opravy, lze zobrazit také celou historii oprav. Jen vybrané pověřené osoby mohout provádět vyřazení přístroje, k tomu je pak v evidenci vyhotoven zápis. Aplikace Nástroje nevyžaduje ke své činnosti žádné další návazné moduly.

8 OBCHOD Obchod je nejpoužívanějším z modulů informačního systému spinesys. Je určen k vytváření a zaznamenávání veškeré komunikace s vnějším světem (zákazníky i dodavateli), tedy veškeré korespondence (papírové nebo eletronické) a všech jednání. Díky jednoduché stavbě aplikace založené na šablonách dokumentů lze libovolně přidávat a měnit typy a vzory dokumentů přímo uživatelem, bez znalostí překračujících uživatelskou obsluhu počítače (tj. na úrovni např. Wordu, Excelu). Snadno tak lze vytvořit libovolné množství vzorů nabídek, poptávek, dopisů, smluv, protokolů, zápisů z jednání... a mnoho dalších. Jednotlivé šablony mohou obsahovat i vložené přílohy Word, Excel, a dalších aplikací. Mezi dokumenty a přílohami je rovněž připraven přenos údajů - například do smlouvy vložené jako příloha MS Word, lze přenášet automaticky číslo smlouvy, údaje o firmě, IČ, DIČ, bankovní spojení, adresu, apod. Vkládat lze samozřejmě také naskenované dokumenty nebo elektronické faxy. V aplikaci lze také centrálně shromažďovat všechny obchodní y. Po připojení na aplikaci Úkoly je možné k obchodním případům nebo i jednotlivým dokumentů vytvářet a úkoly. Všechny dokumenty lze přiřazovat jak k jednotlivým firmám, tak i k obchodním případům. Obchodní případy jsou pak složkami na dokumenty. Lze u nich hlídat různé termíny, hlídat splnění kontrolních bodů, vyhodnocovat je apod. Z uživatelského hlediska systém nabízí mnoho zjednodušujících vlastností. Například: dokumenty, se kterými uživatel naposledy pracoval se uchovávají v jeho složce moje dokumenty. Veškeré dokumenty jsou mezi sebou provázány odkazy, takže nikdy netrvá nikdy příliš dlouho se k hledanému dokumentu dostat. Navíc aplikace využívá i obecných systémových vlastností platformy Lotus Notes/Domino - zabezpečení, fulltextové hledání, víceuživatelská práce... Jednoduše lze také nastavit automatickou archivaci, kdy podle zadaných pravidel jsou uzavřené obchodní případy po uplynutí dané doby uloženy do archívů dle roků. Pokud je aplikace napojena na další moduly jako jsou například Faktury, Sklad nebo Směnovnice lze k obchodním případům snadno sestavit ekonomické vyhodnocení. Toto vyhodnocení přehledně na jednom místě dává přehled o všech vydaných a přijatých fakturách, o zboží vydaném k tomuto obchodnímu případu nebo o odvedené práci. Z těchto příjmů a výdajů sestaví závěrečné shrnutí v podobě rozdílu mezi náklady a výnosy. Aplikace Obchod ke své činnosti vyžaduje modul Adresář. Doporučené návazné moduly jsou fakturační moduly.

9 PC Scan PC Scan je profesionální nástroj vhodný zejména pro administrátory počítačových sítí, kde jsou nainstalovány Lotus Notes. Aplikace využívá ke své činnosti této platformy a umožní snadno získávat, evidovat, a sledovat změny v instalacích jednotlivých stanic. Požadavky na kontrolu stanic se posílají z aplikace jednotlivým uživatelům em, který po otevření spustí skript ke zkontrolování veškerého software a zjištění hardware. Není proto nutná fyzická asistence administrátora u jednotlivých stanic. Kontroly je možné provádět periodicky nebo jen na vyžádání. Zjištěné informace se ukládají jak k jednotlivým počítačům tak i k uživatelům. Na přehledy se lze dívat v kompletním soupisu nebo jako na seznam změn. Připraveny jsou také tiskové výstupy. Detailní ucelené informace v přehledné grafické úpravě mohou být velkou pomocí například při softwarovém auditu, při údržbě počítačové sítě nebo při reinstalacích stanic. Jako zajímavý příklad lze uvést hledání počítače podle toho zda má nebo nemá nainstalovan určitý balíček aktualizací. Program navíc monitoruje také aktuální stav hardware v PC, záznamy o výrobci každého počítače. Aplikaci je možné dodávat buď s prázdnou nebo s již vytvořenou databází vybraného sw, který je roztříděn podle typů a také podle licencí. Nalezený sw je pak již automaticky zařazen do připravené kategorie. V případě dodání prázdné aplikace může administrátor jednoduchým přiřazením si tuto db vytvořit i svépomocí. Stejně tak je možné i její další rozšiřování. Pro nasazení této aplikace není nutná instalace žádného dalšího doplňku, plně se využívá platformy Lotus Notes.

10 Personalistika Pro interní potřeby každé firmy je k dispozici balík aplikací souhrně nazvaných Personalistika. Jednotlivé aplikace se využívájí k vedení všech agend souvisejících se zaměstnanci firmy. Vhodná je také pro evidence vedené dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 Soubor aplikací zahrnutých pod pojem Personalistika obsahuje zejména: organizační strukturu, evidenci zaměstnanců a údajů o nich, pracovní smlouvy a zařazení, zkoušky a certifikáty pracovníků, docházka - dovolené, nemocenské, volna služební cesty a jejich vyúčtování Organizační schéma funkčních míst vytváří mimo jiné přehled o hierarchii, který je pak využíván dalšími aplikacemi například pro schvalování dokumentů. Hierarchii lze libovolně měnit v průběhu používání aplikací. Evidence zaměstnanců je nástroj pro vedení kompletní agendy o lidských zdrojích, pracovních poměrech a zpracování veškerých údajů, které s tím souvisí. Zaměstnancům jsou pak přiřazeny funkce z organizačního schéma. Samozřejmostí je zde striktně řízený přístup k jednotlivým údajům o zaměstnancích, uchazečích, apod. Pro firmy využívající různých profesí a odborníků je velmi výhodný soubor funkcí pro práci s certifikáty a zkouškami pracovníků. Zadáním všech zkoušek a certifikátu se systém sám postará o hlídání jejich platnosti a případného upozornění na blížící se potřebu obnovení. Ke všem zaměstnancům patří také systém pro evidenci jejich docházky. Zejména evidence jejich absence nemocenských, dovolených apod. U dovolených lze systém nastavit jednak na nutnost schválení dovolené nadřízeným ale také na nutnost zajištěním svého zástupu na dobu nepřítomnosti. V celkových přehledech je možné v kalendáři vidět jednotlivé záznamy (absence) umožňující jednoduché plánování pro vedoucí pracovníky. V jiných přehledech jsou také vidět již vyčerpané dny dovolené a řada dalších údajů. Další velmi často využívanou vlastností je agenda služebních cest (cestovních příkazů), která zahrnuje kompletní proces zadání, schválení a vyúčtování cestovního příkazu.

11 SERVIS Aplikace tohoto typu jsou také známy pod názvem Helpdesk, neboli systémy pro řízení a záznamy činností, které se provádí v rámci servisu a podpory v servisní organizaci nebo v oddělení podpory. Naše aplikace se snaží procesy servisu maximálně zjednodušit a ulehčit. Je možné ji zavést jak do prostředí s vyhrazeným operátorem, který přijímá nové požadavky, tak to plně automatizovaného provozu, kde se požadavky samy řadí ve frontě a jsou podle zadaných kriterií rozdělovány přímo řešitelům. K jednotlivým servisním zásahům je možno (ale nikoliv nutno) vést celou agendu: čas strávený při řešení, spotřebovaný materiál, ujeté vzdálenosti, všechny zprávy, které si při řešení vyměňuje řešitel se zadavatelem, předávání servisů mezi zodpovědnými osobami Pro vedoucí pracovníky jsou připraveny podrobné rozpisy, reporty a statistiky. Servis navíc obsahuje připravený fakturační modul umožňující jediným stiskem tlačítka sestavit fakturu za provedený servisní zásah nebo za celé vybrané období. Tato aplikace je unikátní také velkým množstvím různých parametrů, kterými se přizpůsobuje konkrétnímu procesu ve firmě. Základním nástrojem jsou kódy práce, ceníky, karty zákazníků, číselníky řešitelů, a další. Samozřejmostí je také hlídání všech případných termínů, zdržení, apod. Ke své činnosti vyžaduje modul Adresář. Doporučené návazné moduly jsou Faktury vydané a Sklad.

12 SKLAD Aplikace Sklad je vhodná k vedení menšího až středního skladového hospodářství. Zejména vhodný je například pro servisní a montážní organizace, které při plnění zakázek vyžadují také vedení skladu materiálu. Nová generace naší aplikace Sklad si zachovává všechny vlastnosti původní verze a přidává moderní způsob práce s položkami skladu pomocí košíku (známého z internetových obchodů). Pomocí košíku lze vybírat zboží z takřka kteréhokoliv místa v aplikaci a pak pohodlně operaci dokončit nebo operace na sebe navázat aniž by bylo potřeba zboží znovu vybírat. Košíků může mít jeden uživatel i více a je také možné si košíky mezi uživateli předávat. Aplikace umožní veškeré pohyby zboží: příjem výdej rezervace objednávka dobropis návratka reklamace Součástí aplikace je také katalog zboží, kde jsou uloženy údaje společné nebo obvyklé pro jednotlivé položky včetně cen, pohybů, zařazení, obrázků nebo informací od výrobce. Katalog je řazen hierarchicky ve stromu. U položek se dále rozlišuje kolik a jakých jednotek je potřeba při práci s položkou - příkladem více jednotkového popisu jsou kabely nebo trubky, kdy je třeba udržet přehled nejen o počtu kusů ale také o jejich délce v metrech. Na druhé straně jsou položky, kde je potřeba hlídat a evidovat sériová čísla - i s těmito údaji umí aplikace pracovat. Při vydávání nebo rezervacích zboží se uplatňuje pravidlo FIFO (fronta) což znamená, že přednostně jsou vyskladňovány nejstarší položky. K dalším vlastnostem aplikace patří také hlídání minimálních skladových zásob, různé druhy přehledů o zboží a jejich pohybech (inventury), a v neposlední řadě napojení na další aplikace systému spinesys. Sklad používá ke své činnosti moduly Adresář, Faktury vydané a Obchod. Lze jej však modifikovat jako samostatně stojící. Modulu Sklad využívá například i aplikace Servis.

13 SMĚNOVNICE Aplikace Sněmovnice slouží zejména pro sledování a vyhodnocování práce zaměstnanců, ale také externích pracovníků. Ideálně se hodí pro firmy, kde jednotliví pracovníci pracují za dané období na různých zakázkách nebo také pro firmy, které pro práci na zakázkách využívají služeb externích spolupracovníků nebo živnostníků. Hlavní součástí jsou zejména tzv. výkazy práce. Nástroj, jimž se k zakázkám zadávají odpracované hodiny pracovníků. Každý z těchto pracovníků může mít určenu svou hodinovou sazbu, za níž pracuje. Podobně lze nastavit sazbu, kterou za takového pracovníka inkasuje firma (například podle kvalifikace). Systém automaticky eviduje práci o víkendech a svátcích a umí je zohlednit ve vyhodnoceních (například připočítat příplatky). Vyhodnotit pak lze úspěšnost zakázky (mzdové náklady proti výnosům) z hlediska odvedené práce. Je možné sestavovat přehledy odpracovaných hodin pro mzdové účetnictví, nebo také měsíční souhrny zakázek. Aplikace Směnovnice může používat ke své činnosti modul Adresář. Vyhodnocení zakázky lze využít také v aplikaci Obchod.

14 SPISOVÁ SLUŽBA Modul Spisová služba je určen k zaznamenávání příchozí a odchozí klasické pošty - jedná se vlastně o náhradu tradiční Knihy příchozí a odchozí pošty. Pomocí jednoduchého formuláře se zapíše typ pošty, odesílatel a příjemce. Aplikace automaticky každé zásilce přidělí jedinečné číslo (jednací číslo). Navíc lze také poštu přiřazovat k obchodním případům. Volitelně lze použít funkci upozornění na příchozí poštu, kdy se uživatelům posílají výzvy k vyzvednutí pošty například na sekretariátě. Pokud je ve firmě používán také elektronický fax, lze v aplikaci pracovat také s těmito faxy. Spisová služba ke své funkci vyžaduje nainstalovaný modul Adresář.

15 ÚKOLY Aplikace Úkoly je místem, kde jsou uloženy všechny úkoly vznikající v systému spinesys. Díky centralnímu uložení je snadné si udržet potřebný přehled o jednotlivých úkolech, jak pro samotné řešitele tak i pro zadavatele úkolů a vedoucí pracovníky. U úkolů je možné zadávat celou řadu parametrů jako jsou termíny, priority, návaznosti na další úkoly, návaznosti na další dokumenty v systému spinesys a podobně. Úkoly je možné také řadit do firemní hierarchie kategorií. Úkoly mohou být buď jednoduchého typu (s rozlišením je/není vyřešen), nebo tzv. projektové úkoly, které ve svém životním cyklu prochází celou řadou stavů a u nichž se také sleduje jaká část je již hotova (včetně historie). Ke všem úkolům je možné přidávat hodiny strávené při plnění úkolu. Takto zapsané hodiny jsou součástí různých přehledů, případně závěrečného vyúčtování a vyhodnocení. Je možné je použít také jako podklad pro vyučtování obchodních případů. Důležitou součástí aplikace je také vedení porad, kdy úkoly mohou být přiřazené k poradám, na kterých vznikly nebo na kterých byly projednány. Při vzniku nové pravidelné porady je tak možné přebírat všechny nedokončené úkoly z porady minulé. Aplikaci je možné provozovat samostatně nebo ji napojit další aplikace např. Obchod, Servis a další.

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM Základní informace: Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

informace o organizačních místech a jejich vztazích s vazbou na konkrétní osoby. Tyto informace jsou využívány v ostatních typových

informace o organizačních místech a jejich vztazích s vazbou na konkrétní osoby. Tyto informace jsou využívány v ostatních typových Orsoft Modul tvoří sada výkonných, spolehlivých a navzájem provázaných aplikací pro oblast týmové spolupráce, plánování a vykazování času, document managementu, workflow a CRM v bezpečném prostředí IBM

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

KAISER DATA Collaboration Framework

KAISER DATA Collaboration Framework KAISER DATA Collaboration Framework KAISER DATA Collaboration Framework je modulární řešení, které pokrývá veškeré potřeby firem v rámci vzájemné spolupráce nejen v rámci interní komunikace, ale zároveň

Více

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD V Přerově 22. prosince 2015 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2016.1.16 Upozornění: Následující text je jen stručným výčtem změn, podrobnější popis k jednotlivým novinkám najdete

Více

Administrační systém ústředen MD-110

Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 Efektivní systém administrace poboček a parametrů ústředen Ericsson MD110 s přímou vazbou na telefonní seznam

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

CRM Řízení vztahů se zákazníky

CRM Řízení vztahů se zákazníky CRM Řízení vztahů se zákazníky Systém Řízení vztahů se zákazníky je tvořen souborem Lotus Notes aplikací primárně designovaných pro prostředí Lotus Notes 6 a 7. S menšími úpravami je možno systém použít

Více

IS Orsoft 2011. Vladislava Dejmková. Setkání uživatelů 2011 1

IS Orsoft 2011. Vladislava Dejmková. Setkání uživatelů 2011 1 IS Orsoft 2011 Vladislava Dejmková Setkání uživatelů 2011 1 IS Orsoft v roce 2011 Distribuce kompletní verze Leden 11.1. Září 11.2. Zaměřujeme se na Legislativu Moderní postupy Nové technologie Setkání

Více

RON PORTÁL, RON KLIENT

RON PORTÁL, RON KLIENT RON PORTÁL, RON KLIENT PROGRAM PREZENTACE Představení společnosti Obecně o RON portálu Seznámení s vlastnostmi jednotlivých agend Přínosy nasazení portálu ve vaší společnosti Řešení pro mobilní telefony

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT OBSAH Úvod... 4 Developerský projekt... 5 Seznam developerských projektů... 5 Základní údaje... 6 Popis... 7 Technické detaily... 8 Reality... 11 Foto... 13 Obchodní případ...

Více

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Uživatelský manuál propojení na ES Pohoda Verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2010 Internetový obchod ES Pohoda Uživatelský manuál na propojení na ES Pohoda Přehled

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1 Jana Forejtová Setkání uživatelů 2010 1 Podsystém Doprava bude poprvé distribuován ve verzi 9.4 IS Orsoft v polovině letošního roku Setkání uživatelů 2010 2 Jednoduchý integrovaný systém řízení dopravy

Více

Používání IS Carsystem

Používání IS Carsystem Používání IS Carsystem Popis základních Modulů Carsystem Základní popis obrazovky... 1 Adresář... 2 Sklad... 4 Vydané doklady... 8 Autoservis... 9 Vozidla... 10 Carsys s.r.o. Drahobejlova 36 190 00 Praha

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Hlavní stránka a přihlášení do systému 4 Neogenia s.r.o. +420 5 9 260 info@smsbrana.cz www.neogenia.cz Odesílač SMS Nejdůležitější část

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE Program ADS je komfortní a sofistikovaný software pro zpracování docházky na základě dat načtených systémem ACS-line. Umožňuje libovolnou práci s daty a výpočty dle nastavených směn

Více

Filozofie systému. Verze 2.0.x

Filozofie systému. Verze 2.0.x SAS MD-110 Filozofie systému Verze 2.0.x SAS MD-110 Filozofie systému Chcete-li provádět efektivní administraci pobočkových ústředen MD-110, zcela určitě zjistíte, že pouhé vytvoření pobočky na ústředně

Více

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace Allegro fakturace Obsahuje evidenci faktur vydaných i přijatých a stejně tak zálohových faktur vydaných i přijatých. Ačkoli je modul z praktických důvodů veden jako samostatný celek, jeho úzká provázanost

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM. Realitní kancelář

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM. Realitní kancelář RosaData TM Realitní kancelář OBSAH Úvod... 3 Realitní kancelář... 4 Seznam realit... 4 Detail reality... 5 Foto... 8 Exporty... 10 Stavy reality... 10 Obchodní případ... 12 Realitní poptávky... 13 Export

Více

Aplikace na čipových kartách

Aplikace na čipových kartách Aplikace na čipových kartách Systémy dodávané pro veřejnou a státní zprávu ISSS 2007 Hradec Králové, 2. dubna 2007 Jiří Hrdina ISCRD Informační systém centrálního registru dopravců (ISCRD) Aplikace na

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Sklady 2006. Zadávací dokumentace Verze 1.0

Sklady 2006. Zadávací dokumentace Verze 1.0 Sklady 2006 Zadávací dokumentace Verze 1.0 ApS Brno s.r.o., 2006 Kapitola 1. Obsah KAPITOLA 1. OBSAH... 2 KAPITOLA 2. ÚVOD... 3 KAPITOLA 3. TERMINÁLY... 4 A. PODPOROVANÁ PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ... 4 KAPITOLA

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

PHOTO-ON Profesionální on-line správa fotografií

PHOTO-ON Profesionální on-line správa fotografií PHOTO-ON Profesionální on-line správa fotografií Softwarový produkt PHOTO-ON je především určen k evidenci, zařazování a archivaci statického obrazového materiálu např. fotografie, obrazová dokumentace

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více

RPDP v DUEL 8. Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0

RPDP v DUEL 8. Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0 RPDP v DUEL 8 Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0 1. Nastavení potřebných parametrů účtované firmy Agenda: Parametry firmy (Ctrl+H / Parametry firmy) Záložka Parametry firmy: hlavička

Více

Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004

Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004 Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004 Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 PERSONALISTIKA Evidence pracovníků V ovládacím panelu přibyla možnost kontroly rodných čísel na insolvenci s následnou tiskovou sestavou pracovníků v

Více

ADVIA Office Centre 24

ADVIA Office Centre 24 ADVIA Office Centre 24 Na Poříčí 1071/17 110 00 Praha 1 tel.: +420 777 857 758 ADVIA Office Centre Sídlo pro Vaši společnost Pod Altánem 9/105 Praha 10 Strašnice PSČ 100 00 ADVIA GROUP s.r.o. IČO 66 24

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

REALITY FMS PRO KOHO JE IS REALITY URČEN

REALITY FMS PRO KOHO JE IS REALITY URČEN REALITY FMS FACILITY MANAGEMENT SOLUTION PRO KOHO JE IS REALITY URČEN Informační systém Reality je samostatná aplikace, která k ekonomickým systémům přidává nástroje pro efektivní správu komerčních realit,

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Ceník licencí a služeb od 01.01.2010.

Ceník licencí a služeb od 01.01.2010. Ceník licencí a služeb od 01.01.2010. Všechny zde uvedené ceny a sazby jsou uvedeny v Kč a bez DPH. 1. Licence 1.1 Základní ceny licencí - XENON Ceník licence. MODULY EKONOMIKA A 1 uživatel 0101 Účetnictví

Více

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B strana 1/8 Obsah 1 Účel dokumentu... 3 2 Terminologie... 3 3 Povinné položky pro všechny výstavce faktury... 3 4 Česká spořitelna a dceřiné

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

06/2008 Novinková dokumentace

06/2008 Novinková dokumentace 06/2008 Novinková dokumentace N E W S 0 6 / 2 0 0 8 KONFIGURACE PŘECHODU NA EUR...2 ZBOŽÍ A CENY...3 CENÍKOVÉ KARTY UMOŽŇUJÍ PŘIPOJIT VÍCERO OBRÁZKŮ... 3 HROMADNÉ NAPLNĚNÍ SMLUVNÍCH CEN PŘES MARK. VÝBĚR...

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad.

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905 FAKT PRO WINDOWS CompCity Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. - 1 - FAKT 9.xx 2 1 MANUÁL PROGRAMU FAKT PRO WINDOWS VERZE 0905...

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

POSTUP Vedení pokladní knihy a úschova pokladních dokladů.

POSTUP Vedení pokladní knihy a úschova pokladních dokladů. SMĚRNICE SMĚRNICE ČAS O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ SEKCÍ A REGIONŮ Vydání: 27. 5. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 21. 5. 2008 Odborný garant: Ing. Marie

Více

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s.

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s. Novell Identity Management Jaromír Látal Datron, a.s. 19.4.2012 1 Identity management základní vlastnosti Jednoduché a rychlé poskytování uživatelských účtů Samoobslužné funkce pro uživatele Snadný návrh

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

Zákaznická SW řešení Obecný úvod

Zákaznická SW řešení Obecný úvod Zákaznická SW řešení Obecný úvod Verze 2015-04-10 Obsah 1 Úvod...3 2 Tisk přepravních štítků z vlastního SW...4 2.1 Přepravní štítek...4 2.2 Datový soubor MPSEXPDATA...4 2.3 Identifikace klienta...5 2.4

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Název: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Název: Výčet položek číselníku: 01 POPIS ČÍSELNÍKU Výčet položek číselníku: Kód Jednotlivé typy distribučních kanálů elektronického bankovnictví. Použití číselníku v parametrech: P0178 Kanál elektronického bankovnictví Název položky

Více

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka 3 účto Praktický úvod do u Banka verze z 30.3.2005 Zadání Teorie - Rozdíly FAS a - vytvoření příkazu se dělí na dvě části - vytvoření předvýběru - vyhotovení a odeslání příkazu - práce s výpisem se dělí

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 O firmě IDEAspol.sr.o. je česko-belgická společnost založená v roce 1991. IDEA je primárně orientovaná na technologii MUMPS, a proto se téměř okamžitě stala

Více

ELEKTRONICKÝ PRACOVNÍ VÝKAZ příručka pro uživatele verze: listopad 2009

ELEKTRONICKÝ PRACOVNÍ VÝKAZ příručka pro uživatele verze: listopad 2009 ELEKTRONICKÝ PRACOVNÍ VÝKAZ příručka pro uživatele verze: listopad 2009 Aplikace slouží pro časovou evidenci práce na projektech formou vykazování měsíčního souhrnu odpracovaných hodin (timesheet). Elektronická

Více

Elektronické výpisy v BankKlientovi

Elektronické výpisy v BankKlientovi Elektronické výpisy v BankKlientovi Nastavení oprávnění pro změnu parametru účtu Nově Vám v BankKlientu přibylo oprávnění pro změnu parametru účtu. Toto oprávnění Vám dává možnost měnit nastavení účtu

Více

eduadmin Administrační a publikační systém pro správu, uveřejňování a agendu docházkových kurzů.

eduadmin Administrační a publikační systém pro správu, uveřejňování a agendu docházkových kurzů. eduadmin Administrační a publikační systém pro správu, uveřejňování a agendu docházkových kurzů. Vstupte do redakčního systému a usnadněte si práci se správou Vašich docházkových kurzů. Administrační systém

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah Obsah Sklad... 2... 3 Navigátor... 4 Seznam hlaviček skladových karet... 4 Barevné rozlišení v seznamu skladových karet... 5 Menu Vztahy... 6 Skladová karta... 7 Popis záložek... 7 Obecné... 7 Příjem...

Více

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky Představení programu pro tvorbu zakázek,kalkulací,

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

Optimalizace správy firemních agend ve strojírenském podniku

Optimalizace správy firemních agend ve strojírenském podniku [Případová studie nasazení Fusio] Optimalizace správy firemních agend ve strojírenském podniku Představení společnosti Siempelkamp Siempelkamp GmbH je německá holdingová společnost s výrobní tradicí přes

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Obsah 1 registrace a příhlášení... 3 2 co dělat po přihlášení uživatelské rozhraní... 4 3 Dobití kreditu... 5 4 Naplnění kontaktního adresáře...

Více

Česká pošta - podání on-line

Česká pošta - podání on-line Česká pošta - podání on-line Money S3 - Podání On-line 1 Obsah 2 Export podání on-line z Money S3...2 On-line podání České pošty...2 Číselník konfigurace...4 Podpora uživatelů...7 On-line podání pro PPL...7

Více

SW Aktion verze 5.1. Seznam změn a nových funkcí

SW Aktion verze 5.1. Seznam změn a nových funkcí SW Aktion verze 5.1 Seznam změn a nových funkcí Přidán nový typ adresového bodu pro terminál AXT-3xx/5xx Doplněna nová agenda Monitor událostí - sledování on-line průchodů na vybraných zařízeních přímo

Více