Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek"

Transkript

1 Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek Luhačovice Schůze začala kontrolou zápisu: 1. Novela zákona 96/2004. Situace se průběžně vyvíjí. Zdá se, že existují dvě představy. Původní návrh ČLK s 33 základními obory a návrh ČLS JEP, kde by pneumologie měla být zařazena jako specializační obor navazující na interní kmen. Dne bude další jednání mezi MZ ČR, ČLS a ČLK, budeme se snažit získat další informace. Jiné zprávy svědčí pro návrat dvoustupňového systému postgraduálního vzdělávání. 2. BCG a tuberkulin - novinky: Bylo dohodnuto, že balení bulharského tuberkulinu bude možno dělit na jednotlivé ampulky v lékárnách a Peterová sděluje, že tento systém již funguje. Iva Peterová dala na web návod jak kód vyúčtovat. Dánský tuberkulin se již dovážet nebude. Dánská vakcína má problém s plněním vialek. Je možné, že bude vyšší poptávka po polské vakcíně. Bylo jednáno na MZ, aby byla objednána další dodávka polské vakcíny a aby byla uzavřena dlouhodobější smlouva. Pokud rodič odmítne vakcinovat indikované dítě, je třeba tuto situaci zapsat do dokumentace, nechat podepsat rodiči a dále tuto skutečnost nahlásit pediatrům. 3. Bylo provedeno vyhodnocení TBC vakcinace v první polovině r Kromě jednoho kraje již skončila revakcinace, počty vakcinovaných rizikových dětí byly 3,5 % ze všech narozených a na přání rodičů byl počet podobný. Počty nemocných s TBC v roce 2015 klesly podle předběžných údajů na 486 (4,6/ ), byl zaznamenán nárůst MDR TBC a TBC u cizinců. V Praze neklesají počty nemocných s TBC a incidence byla 8,7/ Tisková konference o TBC byla v Praze Vašáková: Opět byl nemocný suspektní z TBC bez ohlášení odeslán z Bulovky do Krče. 4. Atestace: V květnu 2016 bude atestace z našeho oboru v Olomouci. Kurz absolvovalo 11 lékařů, atestovat bude 9. Atestace bude , a Komise budou dvě. Čas zahájení bude od 9 hodin. Výborová schůze bude v 14 hodin v Olomouci ve středu. Na podzim 2016 bude atestace v Brně (kurz bude od a zkouška ). Na jaře 2017 bude atestace v Hradci Králové, na podzim 2017 v Motole a na jaře 2018 v Plzni. Informace o atestacích nadále dostupné na 5. III. Český pneumoftizeologický kongres se bude konat 2. až v Praze, v hotelu Diplomat. Vašáková sděluje: Deadline abstrakt byl do konce března. Žádost o záštitu poslána rektorovi UK, Děkanovi 1.LF, ministrovi- přijali, ale asi se osobně neúčastní. Vyjádření prof. Svačiny zatím nedorazilo, primátorky též ne Zahraniční řečníci. Potvrdili účast prof. Mullerová, Solovič, zda přijede Freitag není jasné (2x osloven), Majera bude kontaktovat Kolek, Tkáčovou osloví Koblížek. Kolek komunikuje s Anastazií Mlotek o účasti speakerů z ERS. Oslovení Rakušané zatím neodpověděli. Schůze výboru bude ve čtvrtek v 10 hodin + krajští koordinátoři budou pozváni na 12 hodin. Odborný program začne v 16.00, bude slavnostní zahájení Úvod: zdravice těch, kdo se dostaví, předání ocenění. Slavnostní přednášky již rozděleny: Kolek pneumologie, ca plic Skřičková, Fila 1

2 obstrukce, Fibróza Vašáková, ošetřovatelství v pneumologii vrchní sestra z Krče. Raut a slavnostní večer. Pátek budou sekce ošetřovatelství + Pne + chir + Tománkův den, v sobotu dvě sekce. Abstrakt je zatím málo, bude blok funkční diagnostiky, který bude řídit Chlumský. Jsou žádoucí přednášky na téma jak se co dělá, na Tománkův den videa. Firmy sponzorují bloky, nebudou mít symposia, ale své sponzorované přednášky v rámci odborných bloků. V pátek bude setkání Redakční Rady Studií. Bude také schůze všech sekcí. V pátek večer zazpívá Miro Žbirka, bude křest knih. Vašáková požádá členy programového výboru po roztřídění abstrakt o uspořádání programu sekcí. Každý účastník bude mít hlasovací zařízení a bude mít i možnost ohodnocení přednášky i posteru. Již jsou vytvořeny webové stránky kongresu. Oceněny budou přednášky, poster, přednášky sester a mladí pneumologové vyhlášení mladých pneumologů a posterů bude v pátek při slavnostním večeru, vyhlášení přednášky lékařů a sester pak v sobotu po skončení programu. Vše bude probíhat v hotelu Diplomat. Společenské akce budou zpoplatněny. GEUM vydá abstrakta 6. Kurzy spirometrie organizované ČLK. /Chlumský/: Kolek referuje, že již někteří internisté potvrzení o absolvování kurzu využívají jako nástroje k tomu, aby nás mohli žádat o individuální nasmlouvání spiroergometrie. Výjimku jsme povolili na přání prof. Svačiny (Kolek, Marel) dr. Královi z III. Interny VFN. Dále jednáme o problematice sdílení kódu spiroergometrie a v diskuzi převažuje názor na povolení sdílení tohoto kódu oboru tělovýchovné lékařství. Předpokladem je, že si tato odbornost zažádá. Současně se domlouváme, že zatím vyčkáme na další vývoj situace. 7. Objevuje se problém uznávání námi vykazovaného výkonu skiagrafie hrudníku některými pojišťovnami. Hrozí, že nám ZP nebudou rtg. plic proplácet. Bohužel nemáme k dispozici jiný dokument, než potvrzení výboru radiologické společnosti z r Zatím je problém řešen. Dopis mezi radiologickou společností a pneumologickou společností stran sdílení kódu skiagramu hrudníku k dispozici všem na požádání, jako podklad pro jednání s pojišťovnami. V případě negativního stanoviska pojišťoven bude vyvoláno jednání s radiologickou společností. 8. Pacientská organizace ČOPN- Kos sděluje, že v rámci Pražského půlmaratonu a (a možná i maratonu v květnu) bude v registračních místnostech spirometrie pro veřejnost. Bude schůzka nemocných s plicní fibrózou a nemocných s CHOPN s psychologem z týmu Plicní transplantace Motol. Kos - problém málo sponzorů, málo dárců, firmy příspěvky snižují schůze v Lék. domě, bude to týden po Dni CHOPN. Kos dále rozeslal o přijetí do EFA- mezinárodní pacientská organizace alergiků i CHOPN, členství 500 EUR/rok. ČIPA je členem. Výbor souhlasí s názorem, že v současné době transformace ČOPN, nebude zatím žádat o přijetí do EFA. Kos sděluje, že schůzky s pacienty probíhají, mají již 40 členů. Den CHOPN spolupořádá ČPFS a ČOPN spolu s tiskovkou snad i s pí Kubišovou, pak bude jednání přednášky pro pacienty. Tiskovou konferenci financuje ČPFS. 2

3 9. Noví členové ČPFS: Dr. Zacharov, Ph.D. - Nemoci z povolání Praha, Dr. Tomšová Jindřichův Hradec, Dr. Stibůrková Benešov, Dr. Zahradníková Plzeň, Dr. Burdová - Plzeň. Snižujeme poplatek lékařkám na mateřské dovolené: Dr. Kubelové a Dr. Fikarové 10. Plán dalších schůzí ČPFS: Duben - čtvrtek Hradec, 13 hodin, Hotel Tereziánský dvůr, Květen - středa v Olomouci (Plicní klinika), 14 hodin, Červen v Praze před kongresem v 9 nebo v 10? hodin hotel Diplomat Červen - středa , Ostrava, 15 hodin Srpen 1. týden někdy někde (pravděpodobně Praha)?? 11. ČIPA bude slavit 20 let na den astmatu za účasti WHO: Oslavy budou v Národním domě na Vinohradech , Kolek byl pozván. 12. Peterová-Čierná informuje, že proběhne , pátek od 15 hodin sobota dopoledne setkání ambulantních specialistů s názvem Májové dny. Akce se bude konat v Kutné Hoře, podrobnosti stran ubytování, programu jsou k dispozici na webových stránkách naší společnosti. Tématem budou problémy ambulantních specialistů, jako např. vykazování kódů, problematika kouření, nový rámec spolupráce mezi pneumology a všeobecnými praktickými lékaři pro dospělé i děti. Pracovního setkání, se zúčastní zástupci obou zmíněných odborností. 13. Závěry z jednání s onkology. V Hradci byla onko konference, kterou organizoval prim. Vošmik. Za nás se účastnili Pešek, Salajka, Kolek a Skřičková. Onkologové vystoupili s kritikou úrovně péče o nemocné s plicním karcinomem u nás ve srovnání se světem. Doc. Dušek ve svém vystoupení ukázal, že výsledky péče o BCA je srovnatelná s jinými malignitami a podobná jako v jiných zemích EU. Zdvojení činnosti pneumoonkologa a onkologa v KOC bylo odsouhlaseno. Byl uveřejněn názor, že by onkolog měl léčit BCA spolu s radioterapeuty. Pešek vnímá jednání jako konsensuální, chce v přizvat onkology do pneumoonkologické sekce. Diskutuje se o názorech na indikace a úhradu imunoterapie a léčby BCA obecně. Paragraf 16 je zatím doporučeným řešením, ale vedení nemocnic se staví k tomuto problému nejednoznačně. Náklady se těžko odhadují. Další jednání o vysoce specializovaných pneumoonkologických centrech nepovažujeme za realistické a tedy je zatím ukončujeme. Bylo napsáno doporučení o indikacích Tarcevy pro ZP a po konsenzuálních úpravách zasláno na vedení VZP. Dále probíhají revize pneumonkologické léčby. 14. Peterová aktualizovala seznam kalmetizačních center na našem webu. Kolek sděluje, že víme zatím o 2 komplikacích po polské vakcíně a 17 po vakcíně dánské. Vše je na webu, Kolek oslovil zástupce MZ, aby statistika probíhající vakcinace byla sbírána nejen od pediatrů, ale i z kalmetizačních center. Posledně jmenované mohou být přesnější. Instrukce, jak vyšetřovat migranty, zatím na webu MZ ČR není, MZ ČR upravuje její znění. Vyšetřování probíhá standardním způsobem. 3

4 15. Akreditační komise: První jednání proběhlo , byl zvolen předseda a místopředseda. Předsedkyně: MUDr. Ivana Čierná Peterová, místopředseda MUDr. Stanislav Losse, členové: MUDr. Vladimír Koblížek, MUDr. Alena Dvořáková, MUDr. Pavel Turčany, doc. MUDr. Norbert Pauk, MUDr. David Havel. Peterová informuje o aktivitě akreditační komise směřující k požadavku na rezidenční místa pro mladé pneumology. Peterová k žádosti o rezidenční místa požaduje doporučující dopis od ČPFS, který jsme přislíbili vydat na příští schůzi výboru, jakmile budeme seznámeni s dalšími podrobnostmi. Žádost se má podat do Je málo pneumologů, a proto můžeme o rezidenční místa žádat. Podmínky získání rezidenčních míst do příště připraví Kobližek a Peterová. 16. Teřl informoval, že k ustavení pracoviště NCTA v KN Ústí n.l. se pozitivně vyjádřila i ČSAKI. Pneumologickým garantem bude MUDr. Jaroslav Lněnička, alergoimunologickým garantem MUDr. Dalibor Jílek, CSc. Reálná funkčnost centra nyní závisí na ekonomickém zajištění podávání anti-ige léčby, t.j. uzavření zvláštní smlouvy KN se ZP, především VZP. 17. Anti-IgE léčba (Xolaire). Teřl informoval, proč bylo iniciováno paralelní jednání stran změn podmínek úhrady na SÚKL a také na ústředí VZP. Důvodem byla nutnost operativní reakce na probíhající revizní činnost VZP, protože stávající podmínky úhrady nemají jednoznačný výklad a pro futuro jsou již non-lege artis. Řízení na SÚKL probíhá již od poloviny r a dosud není uzavřeno. Koordinaci postupů přislíbil předseda KLPK prof. Švihovec. Dle zápisu KLPK ze jsou podobné aktivity odborných společností vítány, je však třeba k jednáním přizvat i zástupce Svazu zdravotních pojišťoven. K jednáním byl výborem ČPFS pověřen Teřl ve spolupráci se zástupcem člena OS v KPLK, kterým byl dosud prim. Kašák. Skřičková sděluje, že ZP nechtějí léky hradit dle paragrafu EBVR kód. Vašáková sehnala u VOZP úhradu materiálu- chlopní- pro EVR mimo paušál nemocnice a doporučuje zkoušet žádat o úhradu v případě SZP. Nemá cenu žádat VZP- zde je nutné individuální jednání nemocnic s VZP. Kód EBVR mají nemocnice nasmlouvané a chlopně platí z paušálu. Mimo paušál chlopně hradí jen některé ZP, např. Vojenská ZP. 19. Bude provedena druhá část výzkumu o zvyklostech léčby CHOPN v ordinacích českých pneumologů (pokračování studie z roku 2014). Informace je umístěna do aktualit na web ČPFS, zodpovídá Koblížek. 20. V Hradci Králové bude společný kongres společností tělovýchovného lékařství a ČPFS. Koblížek je členem programového výboru za ČPFS.- doplňuje podrobnosti: chtějí plicní témata jako například: CPET u plicních chorob, respirační fyzioterapie, diferenciální diagnostika bronchiálních obstrukcí a námahové dušnosti a kašle u sportovců, sport (potápění a vysokohorská turistika) u osob s chronickými respiračními onemocněními. Navíc bude několik workshopů (vč. spirometrie). V rámci konference bude i sportovní promoakce. Heslo konference POHYB JAKO LÉK. Členové ČPFS jsou srdečně zváni. Členové Výboru i na společnou večeři. Na webu ČPFS bude oznámení. Oni jsou pořadatelé, my aktivně pomáháme, Konference bude října v Hradci Králové. 4

5 Naše aktivní účast je žádoucí, Koblížek osloví oborníky. Chtějí pořádat večeři obou výborů PneumoUpdate se uskuteční v Národním domě na Vinohradech. Akce organizuje mezinárodní instituce, účastní se významní odborníci z Evropy. Máme k dispozici 10 míst pro české pneumology, která budou hrazena organizátory a další ještě snad zafinancuje GSK, 5 našich lékařů by mělo být přihlášeno s abstraktem, 5 bez abstrakta. Doporučujeme a souhlasíme s účastí dosud 3 přihlášených pneumologů s abstraktem: Svatoň + abstrakt (Plzeň), Drosslerová + abstrakt (Krč), Kolbeková + abstrakt (Krč) a dále bez abstrakta Hajná, Frisová a Rakita před atestací (Motol). Seznam přihlášek dodá Marel a na schůzi rozhodneme o podpoře. 22. Dr. Brat žádá o návštěvu ATS, chce od výboru ČPFS na cestu, kongresový poplatek a ubytování v San Francisku. Jednáme o tom, zda grant přidělíme nebo ne. Bylo rozhodnuto grant nepřidělit. Domlouváme se, že v budoucnosti budeme takto podporovat členy ČPFS s přijatou prací a grant přidělíme i na aktivní účast na kongresech mimo Evropu, pokud budou finanční možnosti. Všichni členové výboru byli pro. 23. Hradecké dny: příprava probíhá, členové výboru se musejí registrovat, platit registraci a ubytování nebudou, výbor začne ve 13 hodin v hotelu Tereziánský dvůr. 24. Advisory board (GSK) týkající se mepolizumabu pro OLA proběhl 16. března. Účastnili se Sedlák, Vašáková a Teřl. Jednalo se o indikačních kriteriích biologické léčby (t.č. omalizumab a mepolizumab) pro těžké astmatiky. Mepolizumab bude indikován tam, kde lze očekávat léčebnou odpověď, t.j. u nemocných s významnou eozinofilií. Již dnes je možno jej indikovat na paragraf 16 v centrech pro OLA bez dalších kriterií jako je váha a nebo hladina celk. IgE. (cca Kč je cena na měsíc léčby) 25. Registr EVR Koblížek: je to pod-registr hlavního projektu CHOPN. Jeho vytvoření bohužel nebylo podpořeno žádným sponzorem (česká firma zajišťující chlopně to odmítla, o podpoře jednáme se zahraničním partnerem firmou PULMONX), náklady byly zatím pokryty z prostředků CHOPN Registru (DATABÁZE). EVR registr je aktivní od ledna 2016 a funguje, je žádoucí zadávat všechny nemocné prospektivně a pokud to bude možné i všechny předchozí pacienty retrospektivně. 26. Diskutujeme o rozpočtu Registru (DATABÁZE) těžké CHOPN. Koblížek se bude snažit navýšit platby za vyplnění a to prostřednictvím zvýšení plateb sponzorů. Pozitivem jsou publikace a mnohočetná aktivní účast na ERS Nově je reálná podpora od firmy Behring- slíbila, že pomůže, když se podaří sebrat informace o A1AT u nemocných již nyní zařazených v CHOPN Registru. Současně bude vybudován registr alfa 1 antitrypsinu. 27. Peterová se snaží zjistit možnosti, jak zlepšit dispenzarizaci nemocných s pneumopatiemi. Naší snahou je provádět preventivně spirometrii a skiagram hrudníku u rizikových osob. Chceme vyšetření kuřáků spirometrií a 1x ročně rtg plic. Peterová dodala ceny výkonů. Zatím naše návrhy nebyly přijaty pro zařazení do novely vyhlášky o dispenzarizaci. Peterová jednala s Turčánim a bude jednat i nadále. Kolek jednal s dr. 5

6 Vrchotovou na Odboru zdravotní péče MZ. Vzhledem k neexistujícím výsledkům studií, vyžaduje průkaz benefitu hlubší analýzu. 28. Vašáková: bude tisková konference k IPF, podpora od firem na antifibrotika je zajištěna, bude i týden otevřených ambulancí pro dušné pacienty. 29. Vašáková se účastnila ve vysílání Snídaně s Novou. Další její vystoupení bylo na téma TBC, další témata jsou v této relaci v TV Nova vítána. 30. Vašáková sděluje že bude jednání o TBC lůžkách v Praze na MZ ČR. 31. Vašáková: V Krči proběhlo akreditační řízení na cytologickou laboratoř pod odborností 817, akreditace zatím není, ale prošli pouze s 3 drobnými chybami. Patologické kódy může vykazovat akreditovaná laboratoř i odbornosti 817- viz informace dr. Šnorka.- vyjádření prof. Ryšky z Pneumologická klinika TN bude o znovunasmlouování všech kódů patologických jednat s VZP po obdržení akreditace. Podrobněji viz zpráva prim. Šnorka. 32. Náhrada za prim Kašáka (garant ČPFS pro KPLK ČLS JEP). Bude jím Vašáková. O podrobnostech budeme jednat. Do Je třeba nahlásit nástupce Kašáka prof. Švihovcovi. 33. Diskuze na téma pregraduální vzdělávání- v Krči jen jeden týden v 5. ročníku. Vašáková bojuje o rozšíření výuky, v čemž má naši plnou podporu. Chceme posilovat i intenzivní pneumologii, Jakubec vytvoří sumář naší dosavadní činnosti. 34. Máme příslib sponzora(behring), že zaplatí registr alfa 1 antitrypsinu, centrum pro ČR bude v Krči (existence centralizované péče v ČR bylo velmi pozitivně kvitováno i na jednání ERS TASK FORCE v LONDÝNĚ Rob Stockley a Marc Miravitlles), v ČR bude možnost augmentační léčby lékem Respreeza. 35. Kolek chystá 2. vydání knihy: Doporučené postupy v pneumologii, děkuje za pomoc všech, kteří inovují své doporučené postupy. Vydá nakladatelství Maxdorf. 36. Systém úhrad. Revize proběhla v Ol a v HK zaměřená hlavně na erlotinib. V dokumentaci dle jejich názoru nebyla doložena nemožnost levnější léčby docetaxelem. ZP posuzují podání erlotinibu svým výkladem, který neodpovídá úhradovým podmínkám. Vykládají si po svém i SPC léku. Vybrali si kriteria studie Taylor a Delta, kde u EGFR negativních pacientů není Tarceva lepší než CHT. Vypracujeme naše nesouhlasné stanovisko k postupu ZP. Skřičková předkládá znění návrhu pro jednání s VZP. 37. Xalkori. Roubec: Dle zápisu ČOS se distancuje od registru z důvodu nedostatků v zadávání dotazníků kvality života. Roubec navrhl, aby se u dohledatelných údajů u pacientů v jednotlivých centrech pokusilo o doplnění dat. O návrhu nebylo hlasováno. Registr není klinická studie, za své centrum u žíjících pacientů Roubec doplní, ostatní centra zváží své možnosti. 38. Kos pacientská organizace byla oslovena, aby se vzala za práva pacientů kuřáků, pacienti nechť bojují za své kouřící kolegy dle svého uvážení. 6

7 39. Teřl: Astra chce provést dotazníkovou akci u astmatiků. Teřl s nimi jednal o způsobu provedení. Nepůjde zřejmě o akci garantovanou ČPFS. 40. Jarmila Fišerová: DDOT komise zrušena, doporučení je platné od komise funkční diagnostiky, kde JIŽ nejsou podmínky mobility. Poradní skupina existuje nadále. 41. Kongres Funkční diagnostiky v Luhačovicích bude v květnu, koordinátoři Fišerová, Řihák a ještě někdo. Fišerová sdělí informace z výboru. V Ústí bude kurz spiroergometrie, Fišerová sdělí výboru, kde se spiroergometrie provádí. Zapsal: Marel Korigoval: V. Kolek 7

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Hradec Králové 10. 4. 2014

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Hradec Králové 10. 4. 2014 Kontrola zápisu: Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Hradec Králové 10. 4. 2014 1. Pacientské organizace Kos: je domluveno jednání s právníkem (Mgr. Vít) o pobočném spolku ČOPN nemocných s CHOPN. Herec Michal

Více

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006 Zpráva o činnosti ČOPN za rok 2006 XIII. Luhačovické dny 24. 25.3. 2006 Do programu byl zařazen blok přednášek Exacerbace těžkých forem CHOPN. Program bloku: Nejtěžší stádia CHOPN - definice a charakteristiky

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, 17. 6. 2015. Brno - Voroněž. Schůze začala kontrolou zápisu:

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, 17. 6. 2015. Brno - Voroněž. Schůze začala kontrolou zápisu: Zprávy ze schůze výboru ČPFS, 17. 6. 2015 Brno - Voroněž Schůze začala kontrolou zápisu: 1. BCG a tuberkulin. Kolek sděluje: V ČR jsou dostatečné zásoby BCG vakcíny z Polska, většina kalmetizačních středisek

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

3/Pregraduální výuka, cílem je zviditelnit a propagovat pneumologii, Kolek bude dále úroveň výuky na jednotlivých fakultách sledovat.

3/Pregraduální výuka, cílem je zviditelnit a propagovat pneumologii, Kolek bude dále úroveň výuky na jednotlivých fakultách sledovat. Zprávy ze schůze výboru ČPFS v Humpolci 16. 5. 2012 Kontrola zápisu z minulé schůze 1/ Den spirometrie. Fišerová připraví dotazník ke spirometrickému vyšetření v rámci dne spirometrie a ten bude rozeslán

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Praha - Krč 18. 6. 2014

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Praha - Krč 18. 6. 2014 Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Praha - Krč 18. 6. 2014 Kontrola zápisu: 1. Termíny dalších výborových schůzí: Další schůze bude 18. 9. 2014 v 10.00 v Olomouci v hotelu Clarion. Říjnová schůze bude v Darové,

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Zprávy z schůze výboru ČPFS v Olomouci 20. 6. 2012

Zprávy z schůze výboru ČPFS v Olomouci 20. 6. 2012 Zprávy z schůze výboru ČPFS v Olomouci 20. 6. 2012 Kontrola zápisu: 1/ Den spirometrie a/ Konference bude v 10.00 dne 12. 9. 2012 v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR, zasedací sál Konírna. Adresa: Malostranské

Více

3/ Pokladník bude kontrolovat, zda-li budou probíhat dohodnuté platby od firem ( na akci a na rok) za užití našeho loga.

3/ Pokladník bude kontrolovat, zda-li budou probíhat dohodnuté platby od firem ( na akci a na rok) za užití našeho loga. Zápis ze schůze výboru ČPFS 26.1.2011 v Olomouci Přítomni: Kolek, Marel, Skřičková, Koblížek, Chlumský, Vašáková, Salajka Revizní komise: Fišerová Omluven: Teřl, Kos Odstoupili: Balý, Nykodýmová Za revizní

Více

Zprávy z jednání výboru ČPFS 4. 10. 2013 Brno, Voroněž

Zprávy z jednání výboru ČPFS 4. 10. 2013 Brno, Voroněž Zprávy z jednání výboru ČPFS 4. 10. 2013 Brno, Voroněž Kontrola zápisu z minulé schůze: 1) Debata o BCG vakcinaci BCG vakcínu bude možno objednat v rámci specifického léčebného programu. Rizikové skupiny

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek 8. 10. 2015. Ostrava Schůze začala kontrolou zápisu:

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek 8. 10. 2015. Ostrava Schůze začala kontrolou zápisu: Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek 8. 10. 2015 Ostrava Schůze začala kontrolou zápisu: 1. Potvrzena nutnost scházet se (jako Výbor ČPFS) rovněž během letních prázdnin, což bude platit od příštího roku

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, pátek 6. 11. 2015. Darovanský dvůr. Schůze začala kontrolou zápisu:

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, pátek 6. 11. 2015. Darovanský dvůr. Schůze začala kontrolou zápisu: Zprávy ze schůze výboru ČPFS, pátek 6. 11. 2015 Darovanský dvůr Schůze začala kontrolou zápisu: 1. BCG a tuberkulin Kolek sděluje: Dostali jsme právní stanovisko z MZ ČR ohledně užívání polské vakcíny

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN Krč, Praha, 19. 11. 2010

Zprávy ze schůze výboru ČPFS Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN Krč, Praha, 19. 11. 2010 Zprávy ze schůze výboru ČPFS Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN Krč, Praha, 19. 11. 2010 Přítomni: Kolek, Salajka, Teřl, Balý, Nykodýmová, Vašáková, Marel, Koblížek, Skřičková Omluveni: Chlumský, Kos

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS 22. 2. 2012 na Pneumologické klinice 1. LF ve FN Krč

Zprávy ze schůze výboru ČPFS 22. 2. 2012 na Pneumologické klinice 1. LF ve FN Krč Zprávy ze schůze výboru ČPFS 22. 2. 2012 na Pneumologické klinice 1. LF ve FN Krč Schůzi zahájil Kolek 1/ představení plakátu ke dni spirometrie 27. 6. 2012. s uvedením spolupracujících společností ČARO,

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Praha 22. 1. 2014

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Praha 22. 1. 2014 Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Praha 22. 1. 2014 Kontrola zápisu: 1. Česko dýchej akce proběhla a byla zdokumentována. Domluva bude o přípravě akce v roce 2014. Zástupci MHW přijdou na náš příští výbor

Více

Zápis ze schůze výboru ČPFS - 9. 9. 2009 Praha, Abbott 15 hod.

Zápis ze schůze výboru ČPFS - 9. 9. 2009 Praha, Abbott 15 hod. Zápis ze schůze výboru ČPFS - 9. 9. 2009 Praha, Abbott 15 hod. Přítomni: Kos, Kolek, Pešek, Kašák, Teřl, Musil, Marel, Salajka, Nykodýmová, Skřičková Omluveni: Balý Kontrola zápisu: 1. Bod 3 vyšetřování

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Zápis ze schůze výboru ČPFS, 21. 1. 2015

Zápis ze schůze výboru ČPFS, 21. 1. 2015 Zápis ze schůze výboru ČPFS, 21. 1. 2015 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN Bohunice, Brno Schůze začala kontrolou zápisu: 1. BCG a tuberkulin nové informace. Kolek informuje o složitém jednáni

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS v Praze, v Lékařském domě, 12.9.2012

Zprávy ze schůze výboru ČPFS v Praze, v Lékařském domě, 12.9.2012 Zprávy ze schůze výboru ČPFS v Praze, v Lékařském domě, 12.9.2012 Kontrola zápisu: 1. Den spirometrie: Dnes se uskutečnila schůze v poslanecké sněmovně za účasti členů výboru, zástupců ČARO, ČIPY, poslanců

Více

ZÁPIS Č. j. 2016/02/04

ZÁPIS Č. j. 2016/02/04 ZÁPIS Č. j. 2016/02/04 Ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP ze dne 4. února 2016 11:00 15:00 GUARANT International, Business Centrum Vyšehrad 3. patro,

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Olomouc 18. 9. 2014

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Olomouc 18. 9. 2014 Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Olomouc 18. 9. 2014 Kolek zahájil schůzi 1/ informace o kongresu 2/ přivítání nových členů: Peterová- Čierná, Bártů, Fila Poděkování odstupujícímu Drasnarovi a Homolkovi 3/

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Velké Bílovice 4/2008 Plány do roku 2008 Projekt CRAB Oficiálně vyhlášen 20.4.2007 V rámci setkání ve Velkých Bílovicích Realizační tým projektu CRAB Časnou

Více

Zápis z jednání výboru č. 6/2014 19.11.2014 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí)

Zápis z jednání výboru č. 6/2014 19.11.2014 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí) Zápis z jednání výboru č. 6/2014 19.11.2014 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí) Přítomni: Černý, Šrámek, Cvachovec, Nalos, Cvachovec, Herold, Balík, Chytra, Maňák, Dostál, Králová (Guarant)

Více

ZÁPIS Č.j. 2013/2/07

ZÁPIS Č.j. 2013/2/07 ZÁPIS Č.j. 2013/2/07 Ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP ze dne 7. února 2013; 10.00 14:00; Guarant International, Na Pankráci 17, Praha 4 Přítomni (bez

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 2006 ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (ve spolupráci s ČPFS a ČIPA) Název akce: Evropská konference EFA-ČIPA Datum konání: 10. 12. 5. 2006 Místo konání:

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování. Zápis z náhradní valné hromady/náhradního zasedání členské schůze Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 5. 12. 2014 Místo

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají pod záštitou ministra zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. konferenci KVALITA

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku XXVII. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku pořádá GALÉN-SYMPOSION s.r.o. pod odbornou záštitou Pracovní skupiny Pediatrické kardiologie ČKS a ve spolupráci s Českou

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky

vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky A. Hluší, M. Palová Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc HEMOFILIE vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky

Více

VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ)

VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ) II. oznámení VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ) 11. 12. ZÁŘÍ 2008 Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii

Více

SYMPOSIUM PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

SYMPOSIUM PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ II. INFORMACE Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Ostravská Univerzita,Fakulta zdravotnických studií,ostrava Zdravotní

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech 1 1 180 170 Kongres ambulantní diabetologie Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech registrace na www.kongresad.cz POŘADATEL Interní klinika 2. LF UK a FN

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT SYMPOZIA: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. přednosta Urologická klinika

Více

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ NA ROK 2008 + SSAKI Název akce: 25. sjezd České a Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie XII.kongres

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Robotická chirurgie 2012 Trendy, koncepce a ekonomika Praha, 11. září 2012 Obsah: 2 Sdělení ČSRCH ČLS JEP MUDr.

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

Pokroky v urogynekologii

Pokroky v urogynekologii Urologické oddělení Nemocnice Kyjov pod záštitou Sekce urodynamiky, neurologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně a České akademie urologie pořádá ve dnech 4. 6. - 5. 6. 2015

Více

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012

Více

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: NH Olomouc Congress, Legionářská 21, Olomouc ODBORNÝ GARANT: doc. MUDr.

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace ZÁŠTITU UDĚLILA: Česká internistická společnost ČLS JEP ODBORNÝ GARANT: prof. MUDr.

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice. Marek Páv

Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice. Marek Páv Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice Marek Páv AGENDA Strana 2 PN Bohnice Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče- probíhající Počet nasmlouvaných lůžek PN Bohnice Strana 3 1460 1440

Více

SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY

SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ 2. a 3. března 2012 Organizátoři Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové Společnost radiační onkologie,

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská společnost pro klinickou neurofyziologii Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně 57. SPOLEČNÝ

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 2. SEVEROČESKÝ ALGEZIOLOGICKÝ DEN TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 24. 3. 2012, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Doporučujeme parkování: Podzemní parkoviště Palác Zdar (Mírové náměstí)

Více

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha ODBORNÝ PROGRAM 10:00 18:00 Prezentace účastníků 11:30 13:00 Oběd 13:00 13:10 Zahájení setkání 13:10 13:30 Vyzvaná přednáška Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.: Chirurg a operační trauma. 13:30 14:40 Sekce

Více

Zápis ze 7. schůze podvýboru pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci ze dne 21. května 2015

Zápis ze 7. schůze podvýboru pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci ze dne 21. května 2015 Zápis ze 7. schůze podvýboru pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci ze dne 21. května 2015 Přítomni za podvýbor pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci: Antonín Pavel, Brázdil Milan,

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Celostátní konference Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Pod záštitou doc. MUDr. B. Kreuzberga, CSc., děkana LFUK v Plzni a MUDr. P. Tomašuka, ředitele KHS v Plzni Doba konání:

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP Kožní sanatorium, spol. s r. o. za organizačního zajištění BOS. org s.r.o., Ústí nad Labem pořádá 12. DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM V ÚSTÍ NAD LABEM JAK LÉČÍM JÁ

Více

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha Ortopedicko-protetická společnost ČLS J.E. Purkyně & Společnost pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně Vás srdečně zvou na symposium 21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP

Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP Datum: 13.4.2012, 14:00 Místo: konferenční salónek hotelu Holiday Inn, Brno Dne 13.4.2012 se v konferenčním salónku hotelu Holiday Inn Brno

Více

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. srpna, 2015 Hotel U Kata Kutná Hora Druhý cirkulář 1 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. SRPNA 2015, HOTEL U KATA, KUTNÁ HORA ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Mgr. Vendula Pírková. ředitelka odboru vzdělávání a vědy (VZV)

Mgr. Vendula Pírková. ředitelka odboru vzdělávání a vědy (VZV) Mgr. Vendula Pírková ředitelka odboru vzdělávání a vědy (VZV) Předání specializačního vzdělávání na lékařské fakulty Předání na fakulty Cíl převodu: využít stávající funkční systém na lékařských fakultách,

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

aneb dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství, lázeňství.

aneb dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství, lázeňství. aneb dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství, lázeňství. Lázeňský dům Libuše - velký sál Česká lékařská komora Rinologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

II. košumberský den. Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia. Program

II. košumberský den. Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia. Program II. košumberský den Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií 28. dubna 2016 Hamzova

Více

Zápis ze schůze výboru ČPFS dne 8. 9. 2005 Boehringer Ingelheim Praha, 15 hod.

Zápis ze schůze výboru ČPFS dne 8. 9. 2005 Boehringer Ingelheim Praha, 15 hod. Zápis ze schůze výboru ČPFS dne 8. 9. 2005 Boehringer Ingelheim Praha, 15 hod. Přítomni: Kos, Pešek, Skřičková, Kolek, Kašák, Marel, Nykodýmová, Fišerová, Salajka, Musil Omluveni: Balý 1. Bod 1 minulého

Více

15. SEMINÁŘ MLADÝCH PATOLOGŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ a 39. SJEZD ČESKÝCH PATOLOGŮ

15. SEMINÁŘ MLADÝCH PATOLOGŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ a 39. SJEZD ČESKÝCH PATOLOGŮ 15. SEMINÁŘ MLADÝCH PATOLOGŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ a 39. SJEZD ČESKÝCH PATOLOGŮ Milí přátelé, je to neuvěřitelné, ale náš každoroční seminář v letošním roce dosáhne věku, ve kterém my, obyčejní smrtelníci,

Více

Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 6. září 2013 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha

Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 6. září 2013 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 6. září 2013 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha Přítomni: Omluveni: Přizváni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dernerová, MUDr. Dostalíková, MUDr.

Více

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK Pod záštitou ČSUM a MK Hradec nad Moravicí 7. - 8. října 2009 Dostálovy dny si za patnáct let existence zajistily pevné místo v kalendáři akcí urgentní medicíny. Od nejistých začátků v podobě edukačních

Více

ZÁPIS z XVI. pracovního setkání fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven Brno 6. 11. 2009. Účastníci:

ZÁPIS z XVI. pracovního setkání fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven Brno 6. 11. 2009. Účastníci: ZÁPIS z XVI. pracovního setkání fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven Brno 6. 11. 2009 Účastníci: přednostové onkologických klinik ČR, nebo jejich zástupci, zástupci KOC, České urologické společnosti

Více

Sněm předsedkyň a předsedů sekcí a regionů ČAS

Sněm předsedkyň a předsedů sekcí a regionů ČAS Sněm předsedkyň a předsedů sekcí a regionů ČAS 17. 18.5.2013 Dana Jurásková Program Sněmu předsedkyň a předsedů sekcí a regionů Česká asociace sester 17. 18.5.2013 Brno Pátek 17.5.2013 16.00 hod. Informace

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP Pracovní skupina soudní znalci ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. Vydání: 1. 1. 2009 Revize provedena 25. 2. 2009 Revize provedena 1. 9. 2010 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Kandidáti do výkonného výboru SFA ČAS: Jiří Fűrst Nemocnice Na Františku, Ústavní lékárna Barbora Hervertová FNKV, lékárna, Šrobárova 50, Praha

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více