Zprávy ze schůze výboru ČPFS, středa Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN Bohunice Brno. Schůze začala kontrolou zápisu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávy ze schůze výboru ČPFS, středa Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN Bohunice Brno. Schůze začala kontrolou zápisu:"

Transkript

1 Zprávy ze schůze výboru ČPFS, středa Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN Bohunice Brno Schůze začala kontrolou zápisu: 1. BCG a tuberkulin. Kolek sděluje, že je delší dobu nadbytek bulharského tuberkulinu. I dánský je k dispozici. Rozeslal dokument MZ -Metodiku k provádění pravidelného očkování proti TBC, kde je uvedeno, jak nakládat s polskou BCG vakcínou i jak očkovat. Postup při očkování (primovakcinaci) dětí na přání rodičů je také popsán v Metodice. Výsledky vakcinace se budou vyhodnocovat po půl roce. Polské vakcíny je dostatek. Dr. Slezák, Kolek, Vašáková, Peterová-Čierná a dr. Wallenfels přepracovávají směrnici o dispenzarizaci osob s plicními nemocemi z 80. let. Vzniká standard, ve kterém bude uvedeno, jak sledovat kontakty i jak dispenzarizovat nemocné s TBC. Při vyšetřování kontaktů se může použít jak IGRA test tak i tuberkulin. Kos podotýká, že v Metodice chybí slovo ihned při popisu aplikace. Je vysvětleno, že v Metodice nejde o přesný návod, ale jen organizační rámec. Návod je v SPC a v příbalovém letáku. Roubec uvádí, že ve Vysokém Mýtě jsou zásoby tuberkulinu v balení á 20 ampulek. To je pro kalmetizační centra nevýhodné. 2. Atestace: V roce 2016 bude atestace z našeho oboru v Olomouci, zatím je přihlášeno 10 lékařů. Kurz bude od , zkouška Na podzim 2016 bude atestace v Brně (kurz bude od a zkouška ). Na jaře 2017 bude atestace v Hradci Králové, na podzim 2017 v Motole a na jaře 2018 v Plzni. Informace o atestacích nadále dostupné na 3. DDOT. Fišerová zaslala informaci o změnách. Komise pro přidělování domácí oxygenoterapie složená ze zástupců ČPFS byla rozpuštěna, lékaři budou konzultováni jen při nejasnostech. Tuto problematiku bude řešit jiný odbor VZP než doposud, agendu vede Dr. Hana Fojtů. Chlumský byl pozván na schůzi ČPFS do Brna, ale omluvil se s tím, že se dostaví na příští schůzi do Krče. Bude řešena otázka, zda mají být dvě sekce (sekce DDOT a sekce patofyziologie dýchání) nebo zůstane problematika sloučena. 4. S dr. Šustkovou VZP proběhlo jednání nejenom na téma našich funkčních licencí. Na jednání byli Kolek, Vašáková, Marel. Jednali jsme o kódech, které se pojí s funkční licencí F018 (Rigidní a intervenční bronchoskopie) a s licencí F019 (Pneumologická cytodiagnostika). Domluvili jsme se, že prostou rigidní bronchoskopii nebudeme vázat na licenci F018, ale že ji může provádět každý broncholog s atestací z pneumoftizeologie, který absolvoval kurz IPVZ Bronchologie pro začátečníky. Odborná společnost ORL chtěla, abychom povolili (paušálně) sdílení kódu rigidní bronchoskopie, s čímž jsme nesouhlasili. Pro ORL jsou vytvořeny sdílené kódy urgentní flexibilní a rigidní bronchoskopie a odstraňování cizích těles. Výjimky můžeme povolit jen individuálně. Specializované výkony, např. laser, stent, dilatace, odstranění polypu, může provádět jen nositel licence F018. Dále jsme diskutovali o kódech ROSE a o dalších cytologických výkonech. Také o problémech s proplacením chlopní EBVR (ne z paušálu) i o 1

2 pneumoonkologické problematice. Vyjádřili jsme náš nesouhlas s uzavřením lůžek pro TBC nemocné na Bulovce. O nedostatku lůžek pro TBC nemocné v Praze byl informován i JUDr. MUDr. Honěk (náměstek VZP). Původně izolační lůžka TBC na Bulovce byla z důvodu nedostatku sester jednoznačně vyčleněna z plicní kliniky na Bulovce, bude zachováno pouze 1 TBC expektační lůžko. Dopis o této situaci byl zaslán i hlavnímu hygienikovi dr. Valentovi, zatím bez odpovědi. Vašáková sděluje, že TBC oddělení ve FTN Krč je plně obsazené, víme, že 1 pacient s TBC m.p. leží na Infekční klinice Bulovka. Zatím se zdá, že lze překládat TBC nemocné do Janova poté, co je ukončena diagnostika onemocnění a je nasazena léčba. Diskutujeme o řešení této situace. Pokud se situace nezmění, tak v březnu vyšleme další signál o kritickém stavu péče o TBC nemocné v Praze na MZ ČR. Roubec sděluje, že naopak v Ostravě lůžka pro TBC přibudou. 5. Cytologické kódy. Šnorek psal Kolkovi informaci o dalším průběhu jednání. Prof. Dušková předložila patologům vyhlášku, ve které je uvedeno, že pokud by naše cytologické laboratoře spadaly pod laboratoře patologů, byly by třeba 3 laborantky. Šnorek dále jednal s prof. Ryškou. Vašáková referuje, že patologové schválili nepodkročitelná minima pro laboratoř v Thomayerově nemocnici. Tedy určitá možnost akreditace pro naše laboratoře je pod touto společností. Které kódy by se pak daly nasmlouvat, to ještě uvidíme. 6. III. Český pneumoftizeologický kongres se bude konat 2. až v Praze, v hotelu Diplomat, presidentem bude Kolek, hlavní organizátorkou bude Vašáková. Součástí tohoto kongresu budou i 13. Tománkovy dny, (koordinátor Marel a Vašáková) a 21. Setkání pneumologů a hrudních chirurgů (koordinátorka Vašáková a Hytych). Výzva bronchologům již byla rozeslána. Začátkem února bude rozeslána 1. informace členům ČPFS elektronicky s uvedením všech odborných témat. Budou vytvořeny webové stránky kongresu, k dispozici bude hlasovací zařízení, hlasovat se bude i pomocí SMS. Doprovodný program bude zahrnovat 2 společenské večery, bude pravděpodobně koncert živé hudby a diskotéka. Ve čtvrtek bude schůze výboru dopoledne, začátek v 9 hodin. Odpoledne bude slavnostní zahájení kongresu v 16:00 a pak budou následovat přednášky obecného charakteru pro pneumology, hrudní chirurgy i sestry, co se událo v určité oblasti. Oceněny budou přednášky, poster, přednášky sester a mladí pneumologové, vyhlášení mladých pneumologů a posterů bude v pátek při slavnostním večeru, vyhlášení přednášky lékařů a sester pak v sobotu po skončení programu. Vše bude probíhat v hotelu Diplomat. Společenské akce budou zpoplatněny. Hrudní chirurgové budou v zastoupení prim. Hytychem spolupořadatelé, ostatní vážení hosté a zástupci spolupracujících odborností budou pozváni do čestného předsednictva. Domlouváme se o bloku zahraničních speakerů. Budou přítomni zástupci z Rakouska, SRN, Maďarska, Polska a dalších evropských zemí, včetně zástupce ERS. Vašáková navrhuje podobu bloků: Jak to děláme u nás a jak v zahraničí, v pneumoonkologii, astmatu, CHOPN, či v sarkoidóze. IPP, blok RHC, blok paliativní péče, blok indikace v pneumologii k operacím, sekce mladých pneumologů, sekce rarit, CF, pleura, pneumonie, Tx plic, funkční, ambulantní pneumologové, blok ČIPA+ČOPN, přednášky k diagnostické a k intervenční bronchologii + novinky. Témata ještě pošle Vašáková před jejich vyhlášením v pozvánce. Zahraniční řečníci: Jsou pozváni Rakušané (Kneusl, Hartl, Studnička). Vašáková pozve dva (prof. Veroniku Muller a prof. 2

3 Jana Kuse). Ze SR pozveme Majera, Soloviče a Hájkovou. Každá sekce by měla mít kmotra z příslušné sekce, který se pak postará o uspořádání programu. 7. Pacientská organizace ČOPN- Kos sděluje, že byl jmenován do COPD Global Steering Committee. Od roku 2017 bude Světový den CHOPN pravděpodobně na jaře koncem května či v červnu. Informuje o návrhu činnosti ČOPNu na tento rok. Je otázka, kdo bude organizovat den CHOPN. Organizace by měla být určena předem, aby se hledali včas partneři jak na tuto akci, tak i na tiskovou konferenci. ČOPN plánuje spirometrie pro veřejnost a sérii besed o plicních diagnózách : případné zapojení společnosti MHW záleží na výsledcích jednání se sponzory i MHW. Den CHOPN bude v Lékařském domě (i pro pacienty) a Tyršák (Sekce patofyziologie) zůstane v Tyršově domě. Vědecko-vzdělávací schůze je v programu akcí ČPFS sice naplánována na , ale to je vzhledem k předcházejícímu státnímu svátku nevhodný termín. Byla zvažována možnost uspořádání tiskové konference před schůzí (dne ) v cca 9,00, účast předběžně přislíbila i paní M. Kubišová. 8. Noví členové ČPFS: Slabý Kryštof, Klinika rehabilitace FN Motol, Kubínková Kateřina, Tábor. 9. Plán dalších schůzí ČPFS: Březen - čtvrtek Luhačovice, 15 hodin Duben - čtvrtek Hradec, 14 hodin, Hotel Tereziánský dvůr, v 19 hodin začne slavnostní večer Květen - středa v Olomouci (Plicní klinika), 13 hodin, po atestacích Červen v Praze před kongresem v 9 hodin hotel Diplomat Červen - středa , Ostrava, 15 hodin Srpen 1. týden někdy někde (pravděpodobně Praha)?? 10. ČIPA bude slavit 20 let na den astmatu za účasti WHO: Oslavy budou v Národním domě na Vinohradech 11. Peterová-Čierná informuje, že plánuje , pátek od 13 hodin sobota, setkání ambulantních specialistů s názvem Májové dny. Akce se bude konat v Kutné Hoře, ubytování si platí účastníci. Tématem budou problémy ambulantních specialistů, jako např. vykazování kódů apod. 12. Centra vysoce specializované pneumoonkologické péče. Kolek referuje o jednání se zástupci ČOS, které se konalo ve 13 hodin u předsedkyně ČOS doc. Prausové (Onkologická klinika FN Motol). Za ČPFS se jednání účastnili Kolek, Skřičková, 3

4 Vašáková, Pešek, Marel, ze strany ČOS doc. Prausová, prof. Melichar, doc. Büchler prof. Petruželka, prof. Petera a prof. Fínek. Od doc. Prausové jsme po urgencích obdrželi zápis, s jehož obsahem a závěry ne zcela souhlasíme. Zápis jsme opravili tak, jak jednání proběhlo. Chceme s ČOS dále jednat o vysoce specializovaných pneumoonkologických centrech. Zatím na věc máme poněkud odlišný názor než onkologové. Chceme o tomto problému jednat i s náměstkem dr. Hoňkem. Pešek referuje o dotazníkové akci. Dostal vyplněné dotazníky ze 7 pracovišť s pneumoonkologickými centry - Motol, Bulovka, Plzeň, Thomayerova nemocnice, Brno, Olomouc, Hradec Králové, téměř všude jsou pacienti s plicními nádory léčeni na plicních klinikách, výjimečně také na onkologických klinikách (ozařovaní pacienti v Plzni s ohledem na to, že klinika je na Borech a RTO na Lochotíně), převážně na plicních klinikách jsou léčeny i komplikace onkologické léčby, výjimečně na pracovištích obou oborů. Týmy fungují ve všech zmíněných centrech, ojediněle není k dispozici bronchoskopie 24 hod. denně (Bulovka). Pneumologická pracoviště spolupracující s KOCy - odpovědělo celkem 7 pracovišť. I zde je situace obdobná. Pacienti s plicními malignitami leží méně často na plicních odděleních, méně často na pracovištích obou oborů, na onkologickém oddělení probíhá systémová léčba v Novém Jičíně, Českých Budějovicích, Liberci, Jihlavě a v Pardubicích. Ozařovaní pacienti bývají hospitalizováni nejčastěji na pracovištích obou oborů. Pacienti s komplikacemi onkologické léčby jsou hospitalizováni jen na plicních odděleních ve dvou zařízeních, většinou pak na pracovištích obou oborů. Hrudní chirurgie funguje všude až na Jihlavu. Ochotu starat se o nemocné po plošném uvolnění centrové léčby na příslušné onkologie v rámci KOC vyjádřila všechna dotázaná pracoviště. Na všech dotázaných pracovištích pracují multioborové týmy, které se obvykle scházejí 1x týdně. Dobrý přístup k molekulárně genetické diagnostice uvádějí všichni dotazovaní. Na všech pracovištích obou typů je deklarována spokojenost se spoluprací s onkology či radioterapeuty, na čtyřech pracovištích je tomu tak s výhradami. Do konce ledna vypracujeme upravený návrh vzniku center vysoce specializované péče a předložíme onkologům. 13. Kolek sděluje, že pokračují naše aktivity směřující k úpravě (poslanecké či senátní) návrhu novely zákona 96/2004 o postgraduálním vzdělávání lékařů. Prof. Svačina ve svém článku v časopise Tempus medicorum napsal, že by pneumologie mohla být podobně jako kardiologie či gastroenterologie oborem navazujícím na atestaci z interny. Navrhuje současné vzdělávání v oboru vnitřní lékařství i ve specializačním oboru (pneumologie) v rámci 5ti let. Po složení atestace by se mladý lékař stal internistou a následně, po 1 roce, by mohl skládat atestaci z pneumologie. Do nástavbového oboru by byl ale zařazen již po promoci. Tato varianta se zdá být lepší než dříve navrhované schéma dvoustupňového vzdělávání trvajícího cca 7 let, ale paralelní vzdělávání ve všeobecné interně a pneumologii je velmi mlhavé. Shodujeme se v tom, že chceme i nadále bojovat za to, abychom byli základním oborem. 14. Teřl informuje o průběhu průřezové dotazníkové studie léčby astmatu FOSCA, na které se ana partes podílejí pneumologové a alergologové. Studie je sponzorována společností TEVA a vyhodnocována pracovištěm IBA. Garanty jsou za ČPFS Teřl a za ČSAKI Bystroň, ve spolupráci s prof. Pohunkem (ČIPA). Druhé vlny se zúčastnilo 49 pneumologů a 50 alergologů, sesbíráno bylo celkem dotazníků (694 od alergologů a 625 od 4

5 pneumologů). Nyní v intervalu probíhá třetí fáze sběru. Poslední, čtvrtá fáze sběru dat je plánována na duben t. r. 15. Proběhlo výběrové řízení na přednostu Pneumologické kliniky 1. LF UK Praha v Thomayerově nemocnici. Vašáková získala 8 hlasů z 8 možných. Od bude jmenována přednostkou Pneumologické kliniky 1. LF UK. 16. Jubilanti: navrženi: Bartoň, Teřl, Roubec a Vytiska na čestné členství v ČPFS, Petřík a Fišerová na čestné členství v ČLS JEP, odůvodnění napíší Marel a Kos. Předání cen jubilantům bude na ČPFS kongresu ve čtvrtek. 17. Cena Stýbla, navrhli jsme prof. Pafka, který byl pozván na kongres ČPFS do Prahy. 18. Vašáková informuje o změnách v doporučení léčby Idiopatické plicní fibrózy - je vypracován návrh nového DP Idiopatické plicní fibrózy, který bude předán VZP příští týden. 19. Vašáková byla účastna jednání na VZP ohledně úhrady Esbrietu. Nadále probíhají jednání na půdě VZP, aby pacientům s IPF byl Esbriet schvalován včas a nebyly vyžádovány nerelevantní údaje (HRCT skórování, krevní plyny.) zdá se, že tento lék neschvalují pojišťovny u všech pacientů, u kterých by to schválit měly. Dr. Salcman- Kučerová i Dr. Bartíšková připouštějí, že nemusejí mít aktuální informace o doporučeních pro léčbu IPF a souhlasily s další schůzkou, kde mimo jiné Vašáková představí nové doporučené postupy léčby IPF, aby mohly být Esbriet a Ofev schvalovány bez větších průtahů. Navíc se budeme snažit i o úhradu obou léků i u pacientů s hodnotami plicních funkcí nad a pod stávající limity. V řadě zemí byly tyto limity již zrušeny a oba léky jsou hrazeny pro diagnózu IPF bez omezení. Skřičková informuje, že navzdory v listopadu 2015 uzavřené Dohodě s VZP o nových podmínkách úhrady Xolairu mají na brněnské klinice problémy se zajištěním pokračování léčby cestou paragrafu 16. Teřl doporučuje vyvolat smírčí jednání přímo na ústředí VZP a nabízí součinnost. 20. Dny RAPPL: Tématem byly plicní záněty, tuberkulóza a CHOPN. Účastnilo se 400 účastníků, proběhlo 14 přednášek s pneumologickou tématikou. 21. Luhačovické dny, tématem bude ACOS, záněty, funkční vyšetření plic. Výbor bude v hotelu Alexandria v 15 hodin. Ohledně ubytování doporučujeme kontaktovat dr. Šabovou. 22. Petrová Čierná provedla telefonický průzkum funkčnosti všech kalmetizačních zařízení v ČR. Zjistila, že z různých důvodů některá již neočkují. Doporučujeme je vyřadit ze seznamu na našem webu. 23. Coily: musí být kultivován EBVR kód. Výbor soudí, že je to úkol do blízké budoucnosti, je nutno nejdříve dohodnout úhradu materiálu k EVR- zatím chlopní. V případě coilů zatím budeme žádat o individuální mimořádnou úhradu na paragraf Iva Peterová-Čierná informuje o možnosti udílet certifikáty pro správně prováděnou spirometrii. Ambulantní pneumologové se chtějí zlepšovat, ale nechtějí, aby se současně 5

6 školili i lékaři jiných odborností. Zatím víme, že se na podobné kurzy hlásí většinou nepneumologové. Na příští schůzi tuto otázku projednáme s Chlumským. Proběhlo školení pneumologů ve spirometrii vedené Fišerovou, s nímž byli účastníci spokojeni. 25. Chlumský reagoval na připomínky dr. Sovy k DP spiroergometrie. Po jejich odsouhlasení bude možno návrh vyvěsit na Od FN HK vstupuje do sítě Nekuřáckých nemocnic. Informace o dílčích krocích podal na minulé schůzi Koblížek. 27. Bude provedena druhá část výzkumu o zvyklostech léčby CHOPN v ordinacích českých pneumologů (pokračování studie z roku 2014). 28. V lednu proběhlo jednání na VZP Praha stran úhrady nového přístroje tzv. kašlacího asistenta pro nemocné s těžkou dysfunkcí respiračních svalů (schůzka u náměstka Hoňka, za ČPFS Neumannová, Koblížek a Pohunek za pediatry). Jednání bylo úspěšné. Zápis dostaneme. 29. Kolek sděluje, že v Hradci Králové bude společný kongres společností tělovýchovného lékařství a ČPFS, hlavní organizátor je MUDr. Matoulek. Koblížek je členem programového výboru za ČPFS. 30. Je třeba inovovat Standard diagnostiky a léčby NSCLC, SCLC i mezoteliomu. 31. Jihočeské Onkologické Dny onkologie budou na téma plicní karcinom, Pešek vyzývá k účasti. 32. Respirační kaleidoskop. 3 roky jsme na tomto projektu spolupracovali, nyní se dovídáme od doc. Petrů, že akce končí. 33. PneumoUpdate se uskuteční v Národním domě na Vinohradech. Akce organizuje mezinárodní instituce, účastní se významní odborníci z Evropy. Na pražském Update budou podobní speakeři jako loni v Budapešti. Máme k dispozici 10 míst pro české pneumology, která budou hrazena organizátory a další ještě snad zafinancuje GSK, 5 našich lékařů by mělo být přihlášeno s abstraktem, 5 bez abstrakta. Akce je vhodná pro všechny věkové kategorie, budeme upřednostňovat účast mladých. Prof. Buhl vybere některé kazuistiky (Case report) do soutěže o nejlepší, výherce obdrží 500 Euro. Vyhlásíme soutěž na našem webu. 34. Kongres Unie proti TBC a respiračním nemocem bude v Bratislavě Přednášet budou Kolek a Vašáková. 35. Připravovaný Standard léčby aspergilových infekcí uveřejníme ve Studiích. 36. Diskutujeme o internetovém bulletinu firmy Astra Zeneca s názvem COPD.cz. Zatím víme, že byla oslovena před vánoci Bártů, aby připravila se svými spolupracovníky články o CHOPN pro první číslo tohoto internetově šířeného bulletinu. Jak sdělili zástupci firmy AZ, bulletin má vycházet 4x ročně. Bártů referuje o této akci s tím, že dalšími oslovenými 6

7 a budoucími přispěvateli budou Marel a jeho spolupracovníci (číslo dvě) a Kašák (číslo tři). Jde o aktivitu firmy Astra Zeneca, od výboru ČPFS nepožadují ani garanci, ani logo. 37. Iva Čierná: balení bulharského tuberkulinu po 20 ampulích, v 1 amp. 1ml stojí 7,5 tísíce Kč, jde o velké balení 200 dávek s exspirací 6/2016. Dováží Pharmos. Jde o to, zda je možné rozdělit balení na menší. Kolek osloví tuto firmu. Zatím se bude dodávat i dánský tuberkulin. Peterová doplňuje: balení lze dělit, jedna ampule á 1.5 ml, á 1330 Kč. Zatím je toto balení výhodnější. 38. Setkání expertního týmu pro ochranu obyvatelstva ČR k prevenci onemocnění v souvislosti s migrační vlnou. Vyšetření imigrantů při suspekci na TBC bude prováděno jako u jiných osob. Postup bude uveřejněn na stránkách Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví. TBC u nových imigrantů zatím prakticky není žádná hlášena. 39. Skřičková: Dr. Rozsívalová z Olomouce chce cestovní grant od ČPFS na 1. Světový kongres o bronchiektasiích v Hannoveru, požaduje Kč. Výbor souhlasí. Informace z něj sdělí na našem kongresu a v příspěvku do Studií. 40. Skřičková: ČOPN vydala brožurku o chronických nemocech (CHOPN, IPF, astma) není v ní ani zmínka o plicní rakovině. Doporučujeme příště téma plicní rakoviny zvážit. 41. Skřičková informuje, že zemřel doc. Sklenář v 90ti letech. Nekrolog napsala spolu s Dr. Hlobilem a zaslala do Studií. 42. Skřičková informuje, že v rámci BOD bude Pneumoonkologický edukační blok. Termín našeho bloku je středa Účastní se Skřičková, Pešek, Kolek. 43. Skřičková: proběhla diskuse pro veřejnost na téma prevence karcinomu plic. Dotazy přicházely elektronicky a Skřičková odpovídala prostřednictvím videokonferenčního zařízení. Během vymezených 60ti minut odpověděla na 41 dotazů. 44. Petrová seznamuje výbor se složením nově jmenované akreditační komise. Předsedkyní je MUDr. Iva Peterová Čierná, místopředseda MUDr. Stanislav Losse. Komise má 7 členů: MUDr. Vladimír Koblížek, doc. MUDr. Pauk, MUDr. Alena Dvořáková, MUDr. Pavel Turčány, MUDr. David Havel, MUDr. Iva Peterová Čierná a MUDr. Stanislav Losse. 45. Teřl informuje o tom, že prim. Jílek imunolog ze SZÚ, požádal výbory ČPFS a ČSAKI o vyjádření k záměru založit další pracoviště NCTA v Ústí nad Labem především ve snaze zlepšení dostupnosti aplikace léčby Xolairem. Teřl vyjadřuje názor, že z hlediska dostupnosti léčby je založení centra žádoucí; současně upozorňuje, že z hlediska řádné indikace a péče je žádoucí garance v osobě konkrétního, v problematice erudovaného pneumologa do příštího jednání zjistí konkrétní personální situaci dtto. 46. Pešek seznamuje výbor s počty hrudních výkonů na všech pracovištích hrudní chirurgie ČR, které se mnohdy dosti liší od zkušeností lokálních zástupců výboru. Hrudní výkony, plicní resekce, se provádějí dle tohoto materiálu na 20 pracovištích. S dostatečným počtem 50ti výkonů ročně jich má být jen 10. 7

8 47. Kos: se uskuteční Postgraduální lékařské dny v Plzni s hlavní pneumologickou tématikou, účastní se i ČIPA. Kos zašle členům výboru program, je plánováno 81 sdělení + 11 posterů. 48. Vašáková sděluje: Prof. Pelikánová, diabetoložka, upozorňuje, že v letošním roce se konají ve dnech v Luhačovicích 52. Diabetologické dny. Odbornost sdílí výkon DOMÁCÍ Měření FLOW a Saturace KYSLÍKU. V rámci kongresu by chtěli uspořádat hodinový workshop, na kterém žádají spolugaranci. Garantem za diabetology by byl doc. Polák Doporučujeme, aby se domluvila s dr. Hobzovou vedoucí sekce SAS. Zapsal: Marel Korigoval: V.Kolek 8

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek Pneumologická klinika 1. LF UK, TN, Praha Krč

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek Pneumologická klinika 1. LF UK, TN, Praha Krč Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek 11. 2. 2016 Pneumologická klinika 1. LF UK, TN, Praha Krč Schůze začala kontrolou zápisu: 1. Kolek sděluje informace ze schůzky na MZ, kterého se účastnili mimo jiné

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Hradec Králové 10. 4. 2014

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Hradec Králové 10. 4. 2014 Kontrola zápisu: Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Hradec Králové 10. 4. 2014 1. Pacientské organizace Kos: je domluveno jednání s právníkem (Mgr. Vít) o pobočném spolku ČOPN nemocných s CHOPN. Herec Michal

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, pátek 6. 11. 2015. Darovanský dvůr. Schůze začala kontrolou zápisu:

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, pátek 6. 11. 2015. Darovanský dvůr. Schůze začala kontrolou zápisu: Zprávy ze schůze výboru ČPFS, pátek 6. 11. 2015 Darovanský dvůr Schůze začala kontrolou zápisu: 1. BCG a tuberkulin Kolek sděluje: Dostali jsme právní stanovisko z MZ ČR ohledně užívání polské vakcíny

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, 17. 6. 2015. Brno - Voroněž. Schůze začala kontrolou zápisu:

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, 17. 6. 2015. Brno - Voroněž. Schůze začala kontrolou zápisu: Zprávy ze schůze výboru ČPFS, 17. 6. 2015 Brno - Voroněž Schůze začala kontrolou zápisu: 1. BCG a tuberkulin. Kolek sděluje: V ČR jsou dostatečné zásoby BCG vakcíny z Polska, většina kalmetizačních středisek

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek Pneumologická klinika 1. LF UK, Praha Krč. Schůze začala kontrolou zápisu:

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek Pneumologická klinika 1. LF UK, Praha Krč. Schůze začala kontrolou zápisu: Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek 3. 12. 2015 Pneumologická klinika 1. LF UK, Praha Krč Schůze začala kontrolou zápisu: 1. BCG a tuberkulin Kolek sděluje: Opět se dováží dánský tuberkulin, SÚKL vše

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Praha - Krč 18. 6. 2014

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Praha - Krč 18. 6. 2014 Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Praha - Krč 18. 6. 2014 Kontrola zápisu: 1. Termíny dalších výborových schůzí: Další schůze bude 18. 9. 2014 v 10.00 v Olomouci v hotelu Clarion. Říjnová schůze bude v Darové,

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek 8. 10. 2015. Ostrava Schůze začala kontrolou zápisu:

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek 8. 10. 2015. Ostrava Schůze začala kontrolou zápisu: Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek 8. 10. 2015 Ostrava Schůze začala kontrolou zápisu: 1. Potvrzena nutnost scházet se (jako Výbor ČPFS) rovněž během letních prázdnin, což bude platit od příštího roku

Více

3/ Pokladník bude kontrolovat, zda-li budou probíhat dohodnuté platby od firem ( na akci a na rok) za užití našeho loga.

3/ Pokladník bude kontrolovat, zda-li budou probíhat dohodnuté platby od firem ( na akci a na rok) za užití našeho loga. Zápis ze schůze výboru ČPFS 26.1.2011 v Olomouci Přítomni: Kolek, Marel, Skřičková, Koblížek, Chlumský, Vašáková, Salajka Revizní komise: Fišerová Omluven: Teřl, Kos Odstoupili: Balý, Nykodýmová Za revizní

Více

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006 Zpráva o činnosti ČOPN za rok 2006 XIII. Luhačovické dny 24. 25.3. 2006 Do programu byl zařazen blok přednášek Exacerbace těžkých forem CHOPN. Program bloku: Nejtěžší stádia CHOPN - definice a charakteristiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM Kartouzská 6 150 98 Praha 5 IČO 70105081 DIČ: CZ70105081 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČOPN ZA ROK 2015 Valná hromada ČOPN, restrukturalizace spolku

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek Praha

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek Praha Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek 2. 6. 2016 Praha Schůze začala kontrolou zápisu: 1. Novela zákona 95/2004. Novinka: Máme informace, že by mohl být předložen pozměňovací návrh pro nás, jak se zdá,

Více

Zprávy z schůze výboru ČPFS v Olomouci 20. 6. 2012

Zprávy z schůze výboru ČPFS v Olomouci 20. 6. 2012 Zprávy z schůze výboru ČPFS v Olomouci 20. 6. 2012 Kontrola zápisu: 1/ Den spirometrie a/ Konference bude v 10.00 dne 12. 9. 2012 v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR, zasedací sál Konírna. Adresa: Malostranské

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

III. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP. XXI. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ a V. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ

III. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP. XXI. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ a V. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ III. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP XXI. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ a V. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ XIII. TOMÁNKŮV DEN BRONCHOLOGIE pořádá Česká pneumologická a ftizeologická

Více

3/Pregraduální výuka, cílem je zviditelnit a propagovat pneumologii, Kolek bude dále úroveň výuky na jednotlivých fakultách sledovat.

3/Pregraduální výuka, cílem je zviditelnit a propagovat pneumologii, Kolek bude dále úroveň výuky na jednotlivých fakultách sledovat. Zprávy ze schůze výboru ČPFS v Humpolci 16. 5. 2012 Kontrola zápisu z minulé schůze 1/ Den spirometrie. Fišerová připraví dotazník ke spirometrickému vyšetření v rámci dne spirometrie a ten bude rozeslán

Více

Zápis ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek Hradec Králové

Zápis ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek Hradec Králové Zápis ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek 21. 4. 2016 Hradec Králové Schůze začala kontrolou zápisu: 1. Novela zákona 95/2004. Kolek sděluje, že má informace o tom, že MZ ČR předloží pozměňovací návrh, zatím

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS 22. 2. 2012 na Pneumologické klinice 1. LF ve FN Krč

Zprávy ze schůze výboru ČPFS 22. 2. 2012 na Pneumologické klinice 1. LF ve FN Krč Zprávy ze schůze výboru ČPFS 22. 2. 2012 na Pneumologické klinice 1. LF ve FN Krč Schůzi zahájil Kolek 1/ představení plakátu ke dni spirometrie 27. 6. 2012. s uvedením spolupracujících společností ČARO,

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek Zprávy ze schůze výboru ČPFS, čtvrtek 17. 3. 2016 Luhačovice Schůze začala kontrolou zápisu: 1. Novela zákona 96/2004. Situace se průběžně vyvíjí. Zdá se, že existují dvě představy. Původní návrh ČLK s

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS v Brně, Holiday Inn. Kontrola zápisu z minulé schůze

Zprávy ze schůze výboru ČPFS v Brně, Holiday Inn. Kontrola zápisu z minulé schůze Zprávy ze schůze výboru ČPFS 17.1.2013 v Brně, Holiday Inn Kontrola zápisu z minulé schůze 1/ Do akreditační komise MZ ČR byl kooptován nový člen, prim. Snížek. Na příští schůzi bude Pešek informovat o

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN Krč, Praha, 19. 11. 2010

Zprávy ze schůze výboru ČPFS Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN Krč, Praha, 19. 11. 2010 Zprávy ze schůze výboru ČPFS Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN Krč, Praha, 19. 11. 2010 Přítomni: Kolek, Salajka, Teřl, Balý, Nykodýmová, Vašáková, Marel, Koblížek, Skřičková Omluveni: Chlumský, Kos

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Zprávy z jednání výboru ČPFS 4. 10. 2013 Brno, Voroněž

Zprávy z jednání výboru ČPFS 4. 10. 2013 Brno, Voroněž Zprávy z jednání výboru ČPFS 4. 10. 2013 Brno, Voroněž Kontrola zápisu z minulé schůze: 1) Debata o BCG vakcinaci BCG vakcínu bude možno objednat v rámci specifického léčebného programu. Rizikové skupiny

Více

PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 2006 ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (ve spolupráci s ČPFS a ČIPA) Název akce: Evropská konference EFA-ČIPA Datum konání: 10. 12. 5. 2006 Místo konání:

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS v Praze, v Lékařském domě, 12.9.2012

Zprávy ze schůze výboru ČPFS v Praze, v Lékařském domě, 12.9.2012 Zprávy ze schůze výboru ČPFS v Praze, v Lékařském domě, 12.9.2012 Kontrola zápisu: 1. Den spirometrie: Dnes se uskutečnila schůze v poslanecké sněmovně za účasti členů výboru, zástupců ČARO, ČIPY, poslanců

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Olomouc 18. 9. 2014

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Olomouc 18. 9. 2014 Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Olomouc 18. 9. 2014 Kolek zahájil schůzi 1/ informace o kongresu 2/ přivítání nových členů: Peterová- Čierná, Bártů, Fila Poděkování odstupujícímu Drasnarovi a Homolkovi 3/

Více

PÁTEK ODBORNÝ PROGRAM lékařská sekce. Místo konání: Aula, budova A, Univerzita Hradec Králové hodin SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

PÁTEK ODBORNÝ PROGRAM lékařská sekce. Místo konání: Aula, budova A, Univerzita Hradec Králové hodin SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PÁTEK 19.4.2013 ODBORNÝ PROGRAM lékařská sekce Místo konání: Aula, budova A, Univerzita Hradec Králové 8.30 9.00 hodin SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 9.00 10.00 hodin SPONZOROVANÉ PŘEDNÁŠKY Předsednictvo: Paráková

Více

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Kongresovém centrum Nemocnice na Homolce 14. 16. února 2013 Program V. VZ SLM ČLS JEP 2013_v3 Čtvrtek 14.2.2013 Zahájení: 14,00, místo

Více

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ NA ROK 2008 + SSAKI Název akce: 25. sjezd České a Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie XII.kongres

Více

Zápis ze schůze výboru ČPFS, 21. 1. 2015

Zápis ze schůze výboru ČPFS, 21. 1. 2015 Zápis ze schůze výboru ČPFS, 21. 1. 2015 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, FN Bohunice, Brno Schůze začala kontrolou zápisu: 1. BCG a tuberkulin nové informace. Kolek informuje o složitém jednáni

Více

Zápis ze schůze výboru ČPFS - 9. 9. 2009 Praha, Abbott 15 hod.

Zápis ze schůze výboru ČPFS - 9. 9. 2009 Praha, Abbott 15 hod. Zápis ze schůze výboru ČPFS - 9. 9. 2009 Praha, Abbott 15 hod. Přítomni: Kos, Kolek, Pešek, Kašák, Teřl, Musil, Marel, Salajka, Nykodýmová, Skřičková Omluveni: Balý Kontrola zápisu: 1. Bod 3 vyšetřování

Více

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ze dne 5.12.2008 Ročník 2008 Částka 7 Bod 6 Strana 27-34 Doplňky - Věstník MZČR 2/2009 a 7/2009 Komplexní

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Praha 22. 1. 2014

Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Praha 22. 1. 2014 Zprávy ze schůze výboru ČPFS, Praha 22. 1. 2014 Kontrola zápisu: 1. Česko dýchej akce proběhla a byla zdokumentována. Domluva bude o přípravě akce v roce 2014. Zástupci MHW přijdou na náš příští výbor

Více

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Místa konání a lokální garanti KOC Brno, hotel International, místní garant prim. MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. Olomouc, NH Hotel Olomouc, místní

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, Praha 5

Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, Praha 5 Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 21. 3. 2015 Místo konání: Doba konání: Přítomni:

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

ZÁPIS Č. j. 2016/02/04

ZÁPIS Č. j. 2016/02/04 ZÁPIS Č. j. 2016/02/04 Ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP ze dne 4. února 2016 11:00 15:00 GUARANT International, Business Centrum Vyšehrad 3. patro,

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 9. 8. 2007 Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Hlavním městě

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A na seminář pořádaný ve spolupráci s kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice a Společností pro léčbu závislosti na

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Sněm předsedkyň a předsedů sekcí a regionů ČAS

Sněm předsedkyň a předsedů sekcí a regionů ČAS Sněm předsedkyň a předsedů sekcí a regionů ČAS 17. 18.5.2013 Dana Jurásková Program Sněmu předsedkyň a předsedů sekcí a regionů Česká asociace sester 17. 18.5.2013 Brno Pátek 17.5.2013 16.00 hod. Informace

Více

Zápis č. 10 ze schůze výboru STL konané dne 18. února 2016

Zápis č. 10 ze schůze výboru STL konané dne 18. února 2016 Zápis č. 10 ze schůze výboru STL konané dne 18. února 2016 Přítomni: Bc. Adamcová, MUDr. Bohoněk, Mgr. Bolcková, Z. Drobníková, MUDr. Galuszková, doc. MUDr. Gašová, MUDr. Masopust, MUDr. Písačka, MUDr.

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

aneb dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství, lázeňství.

aneb dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství, lázeňství. aneb dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství, lázeňství. Lázeňský dům Libuše - velký sál Česká lékařská komora Rinologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie

Více

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování. Zápis z náhradní valné hromady/náhradního zasedání členské schůze Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 5. 12. 2014 Místo

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ na rok PŘEHLED DOMÁCÍCH AKCÍ ČSAKI na rok 2012

PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ na rok PŘEHLED DOMÁCÍCH AKCÍ ČSAKI na rok 2012 ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ na rok 2012 Název společnosti: ČSAKI + SSAKI Název akce: 29. sjezd České a Slovenské společnosti alergologie a klinické

Více

Zápis č. 23 ze schůze výboru STL konané dne 28. února 2013

Zápis č. 23 ze schůze výboru STL konané dne 28. února 2013 1 Zápis č. 23 ze schůze výboru STL konané dne 28. února 2013 Přítomni: MUDr. Masopust, MUDr. Bohoněk, Z. Drobníková, MUDr. Kracíková, MUDr. Písačka, Z. Pospíšilová, MUDr. Řeháček, MUDr. Turek, Omluveni:

Více

ČSÚCH Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D. Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.

ČSÚCH Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D. Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc. Z Á P I S z výroční členské schůze České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, která se konala dne 6. října 2016 v rámci Národního kongresu úrazové chirurgie XIII. Ostravské traumatologické dny s

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

Zápis z jednání výboru č. 6/2014 19.11.2014 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí)

Zápis z jednání výboru č. 6/2014 19.11.2014 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí) Zápis z jednání výboru č. 6/2014 19.11.2014 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí) Přítomni: Černý, Šrámek, Cvachovec, Nalos, Cvachovec, Herold, Balík, Chytra, Maňák, Dostál, Králová (Guarant)

Více

Definice nádorů plic a pleury Jedná se o nádory, které pocházejí z dýchacích cest níže od úrovně laryngu, z plicního parenchymu a z pohrudnice.

Definice nádorů plic a pleury Jedná se o nádory, které pocházejí z dýchacích cest níže od úrovně laryngu, z plicního parenchymu a z pohrudnice. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V OBORU PNEUMOONKOLOGIE Obsah 1. Cíle a definice specializačního vzdělávání.1 2. Minimální požadavky na specializační vzdělávání (praxe, kurzy).1 3. Rozsah požadovaných teoretických

Více

ZÁPIS Č.j. 2013/2/07

ZÁPIS Č.j. 2013/2/07 ZÁPIS Č.j. 2013/2/07 Ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP ze dne 7. února 2013; 10.00 14:00; Guarant International, Na Pankráci 17, Praha 4 Přítomni (bez

Více

Klub pacientů mnohočetný myelom

Klub pacientů mnohočetný myelom Klub pacientů mnohočetný myelom Proč byl klub založen? Jako výsledek dlouhodobě se rodící iniciativy onkologických pacientů s diagnózou mnohočetný myelom, která vycházela z potřeby lépe informovat pacienty

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha ODBORNÝ PROGRAM 10:00 18:00 Prezentace účastníků 11:30 13:00 Oběd 13:00 13:10 Zahájení setkání 13:10 13:30 Vyzvaná přednáška Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.: Chirurg a operační trauma. 13:30 14:40 Sekce

Více

vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky

vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky A. Hluší, M. Palová Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc HEMOFILIE vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky

Více

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 PROGRAMOVÉ SCHÉMA SJEZDU 56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 Aktualizace k 5. 6. 2012, s výhradou dalších změn a úprav ÚTERÝ 18. ZÁŘÍ 18:00 23:00 INSTALACE DOPROVODNÉ VÝSTAVY I STŘEDA 19.

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 PROGRAMOVÉ SCHÉMA SJEZDU 56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 Aktualizace k 29. 6. 2012, s výhradou dalších změn a úprav ÚTERÝ 18. ZÁŘÍ 18:00 23:00 INSTALACE DOPROVODNÉ VÝSTAVY I STŘEDA 19.

Více

Funkční Urologie Novinky 2017

Funkční Urologie Novinky 2017 Pozvánka Funkční Urologie Novinky 2017 Hotel ILF, Praha 1. 2. června 2017 Odborná garance: prim. MUDr. Miroslav Krhovský Konference Sekce pro urodynamiku, neurourologii a urogynekologii České urologické

Více

Multidisciplinární přístup v diagnostice a terapii u závažného poranění

Multidisciplinární přístup v diagnostice a terapii u závažného poranění Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

LÉKAŘSKÁ SEKCE. Pátek 24.4.2015 08.30-08.50 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

LÉKAŘSKÁ SEKCE. Pátek 24.4.2015 08.30-08.50 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ LÉKAŘSKÁ SEKCE Pátek 24.4.2015 08.30-08.50 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 08.50-09.50 09.50-11.10 BRONCHOSKOPIE V LÉČBĚ CENTRÁLNÍCH DÝCHACÍCH CEST Předsednictvo: Kolek V., Marel M. Diagnostika a léčba stenóz velkých

Více

Klient byl návštěvníkem některé z ambulancí FTNsP v období červen, červenec, srpen 2006.

Klient byl návštěvníkem některé z ambulancí FTNsP v období červen, červenec, srpen 2006. Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 oddělení kvality ošetřovatelské péče V ý s l e d k y p r ů z k u m u s p o k o j e n o s t i a m b u l a n t n í c h k l i e n

Více

Zápis z 58. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP konaného dne 5. září 2016 v LD ČLS v Praze

Zápis z 58. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP konaného dne 5. září 2016 v LD ČLS v Praze Zápis z 58. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP konaného dne 5. září 2016 v LD ČLS v Praze Přítomni, omluveni: viz níže Jednání řídil předseda Rady, prof Palička Hosté: NASKL: p Kotrbatý,

Více

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Jana Kudelová, Michal Poddaný - studenti LF UK HK Michal Uher IBA LF MUNI Brno Vladimír Koblížek Plicní klinika FN HK Pozor - kouření není pouhý zlozvyk Agenda

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Jiří Vorlíček, LF MU Brno Brno 26. října 2006 Co je paliativní medicína? DEFINICE Paliativní medicína se

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace ZÁŠTITU UDĚLILA: Česká internistická společnost ČLS JEP ODBORNÝ GARANT: prof. MUDr.

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

Zápis z jednání výboru č. 4/2015 24.6.2015 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí)

Zápis z jednání výboru č. 4/2015 24.6.2015 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí) Zápis z jednání výboru č. 4/2015 24.6.2015 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí) Přítomni: Černý, Ševčík, Herold, Matějovič, Černá Pařízková, Dostál, Drábková, Maňák, Novák, Chytra, Cvachovec,

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

ŽIVOTOPIS. Marcela Tomíšková, MUDr., rozená Šusteková. Bydliště: Brno, Vavřinecká 32, Brno, psč 634 00. tuberkulózy

ŽIVOTOPIS. Marcela Tomíšková, MUDr., rozená Šusteková. Bydliště: Brno, Vavřinecká 32, Brno, psč 634 00. tuberkulózy ŽIVOTOPIS Jméno a příjmení: Narozena: Marcela Tomíšková, MUDr., rozená Šusteková 8.5.1958 v Chrudimi Rodné číslo: 585508/2222 Bydliště: Brno, Vavřinecká 32, Brno, psč 634 00 Rodinný stav: Povolání: Současné

Více

15. SEMINÁŘ MLADÝCH PATOLOGŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ a 39. SJEZD ČESKÝCH PATOLOGŮ

15. SEMINÁŘ MLADÝCH PATOLOGŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ a 39. SJEZD ČESKÝCH PATOLOGŮ 15. SEMINÁŘ MLADÝCH PATOLOGŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ a 39. SJEZD ČESKÝCH PATOLOGŮ Milí přátelé, je to neuvěřitelné, ale náš každoroční seminář v letošním roce dosáhne věku, ve kterém my, obyčejní smrtelníci,

Více

vydání monografie Onkologická imunologie recenzenti : Prof. MUDr. Milan Buc DrSc. Prof. MUDr. Jindřich Fínek Ph.D.

vydání monografie Onkologická imunologie recenzenti : Prof. MUDr. Milan Buc DrSc. Prof. MUDr. Jindřich Fínek Ph.D. vydání monografie Onkologická imunologie recenzenti : Prof. MUDr. Milan Buc DrSc. Prof. MUDr. Jindřich Fínek Ph.D. onkologové : Dr. Bajčiová, Doc. Büchler, Doc. Feltl, Dr. Halámka, Doc. Konopásek, Dr.Kopecký,

Více

40. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ

40. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ 40. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ SEVERNÍCH, ZÁPADNÍCH A JIŢNÍCH ČECH Písek Hotel Bílá Růže, ul. Fráni Šrámka 29. 31. 5. 2014 PROGRAM Vážené kolegyně, vážení kolegové, je nám ctí přivítat Vás na již 40. setkání pneumologů

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají konferenci KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII. ZKUŠENOSTI, VZDĚLÁVÁNÍ A LEGISLATIVA PRO KLINICKOU

Více

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz 4. setkání hrudních chirurgů 4. setkání hrudních chirurgů Hotel & Congress centre PRIMAVERA Plzeň 3. 6. 2010 www.hrudnichir-plzen.cz Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň Česká chirurgická společnost ČLS

Více

ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2

ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2 Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2 Přítomni: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc., prof. MUDr.

Více

MULTISCAN, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje. Vás zve na VI. ročník odborné konference. Termín konání:

MULTISCAN, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje. Vás zve na VI. ročník odborné konference. Termín konání: MULTISCAN, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje Vás zve na VI. ročník odborné konference Kontroverze v onkologii Termín konání: 19. - 20. 5. 2016 Místo konání: Kongresové centrum Kunětická

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Historie centrové péče v revmatologii podnětem zavedení biologické léčby RA v roce 2000 diskuze DOHADOVACÍ ŘÍZENÍ

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT SYMPOZIA: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. přednosta Urologická klinika

Více

Z á p i s. z Valné hromady ČSKVCH, konané dne v Českých Budějovicích

Z á p i s. z Valné hromady ČSKVCH, konané dne v Českých Budějovicích Z á p i s z Valné hromady ČSKVCH, konané dne 4. 11. 2010 v Českých Budějovicích Přítomno: 73 účastníků viz prezenční listina Na základě stanov ČSKVCH byla na den 4. 11. 2010, u příležitosti IV. sjezdu

Více

Zprávy z jednání výboru ČSKB č. 6 / říjen 2002

Zprávy z jednání výboru ČSKB č. 6 / říjen 2002 Zprávy z jednání výboru ČSKB č. 6 / říjen 2002 1. Zpráva pokladníka + návrh pro oslovení sponzorů na další rok (ing. Šprongl) Bude vypracován návrh oslovení sponzorů v závěru roku na příští kalendářní

Více

Česká iniciativa pro astma o. p. s.

Česká iniciativa pro astma o. p. s. Jaroslava KLEINHAMPLOVÁ 17. 9. 1921 29. 4. 2006 MUDr. Kleinhamplová s doc. Strejčkem a prof. Oehlingem Na hradeckém sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů a českých a slovenských

Více

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Velké Bílovice 4/2008 Plány do roku 2008 Projekt CRAB Oficiálně vyhlášen 20.4.2007 V rámci setkání ve Velkých Bílovicích Realizační tým projektu CRAB Časnou

Více

XXIII. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY

XXIII. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY Česká pediatrická společnost ČLS JEP Masarykova univerzita Lékařská fakulta MU Brno ČLK Zlín a Lázně Luhačovice, a.s. si Vás dovolují pozvat na XXIII. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Akutní stavy v

Více

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM. ČTVRTEK 6. října 2015

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM. ČTVRTEK 6. října 2015 PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM ČTVRTEK 6. října 2015 14.00 14.10 Zahájení Poděkování partnerům České společnosti tělovýchovného lékařství Matoulek M. předseda ČSTL 14.10 15.40 POHYBOVÝ APARÁT Objektivizace klíčových

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 14 10.10.2003 Moravskoslezského kraje v roce 2002 Podkladem pro zpracování dat o

Více

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ SÚJB květen 2001 Radiační ochrana květen 2001 Doporučení JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠEŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6. 10. 2014 9 Souhrn Činnost oboru pneumologie a ftizeologie ve Zlínském kraji v roce 2013 Activity

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016 Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016 Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

Více