V každé z následujících úloh vyberte slovo, které se

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V každé z následujících úloh vyberte slovo, které se"

Transkript

1 V každé z následujících úloh vyberte dvojici slov, mezi nimiž je vztah nejpodobnější vztahu mezi dvojicí slov v zadání. Na pořadí slov ve dvojicích záleží. 1. HBITÝ : ŽELVA (A) létající : krtek (B) loudavý : chrt (C) skákavý : žába (D) odvážný : pulec (E) noční : můra 2. ŘIDIČ : VOLANT (A) holič : vlasy (B) policista : pokuta (C) plavčík : člun (D) cyklista : kolo (E) programátor : klávesnice 3. LES : BORŮVKA (A) sochař : socha (B) marmeláda : jahoda (C) zahrada : mrkev (D) koláč : třešeň (E) strom : meruňka 4. SPÁT : POSTEL (A) psát : knihkupectví (B) jezdit : garáž (C) koupat se : vana (D) sedět : soud (E) hladovět : jídlo 5. HODINA : DEN (A) těsto : mouka (B) počítač : matematika (C) talíř : příbor (D) pokoj : škola (E) slovo : věta 6. ZAPÁLIT : POPEL (A) upustit : střepy (B) rozbít : síla (C) zlomit : sádra (D) kutálet : kuželky (E) řídit : nehoda V každé z následujících úloh vyberte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova v zadání. 7. POKRAČOVAT (A) následovat (B) pracovat (C) zpomalovat (D) přerušit se (E) nedotáhnout 8. PŘENOSNÝ (A) nepotřebný (B) odnesený (C) upevněný (D) bezdrátový (E) nesložitelný 9. USPOŘÁDANĚ (A) postupně (B) škodlivě (C) váhavě (D) nehybně (E) chaoticky 10. NÁŘEK (A) pochvala (B) jásot (C) přímluva (D) ticho (E) radost 11. ZNESNADNIT (A) ulehčit (B) poradit (C) zatížit (D) zmást (E) umožnit 12. TĚSNÝ (A) omezující (B) škrtící (C) tenký (D) nevelký (E) volný m Scio 2015 Tento test je určený výhradně pro použití 3

2 V každé z následujících úloh vyberte slovo či dvojici slov nebo výrazů, které se nejlépe hodí na vynechaná místa ve větě v zadání. 13. Do seznamu účastníků semináře budete zapsáni až po zaplacení nevratné zálohy Kč. (A) zrušeného (B) smazaného (C) odpovědného (D) závazného (E) přednáškového 14. Žádná velká sportovní akce by se vedle organizátorů neobešla bez nezištné pomoci. (A) ochotných informátorů (B) pracovitých vedoucích (C) odborných expertů (D) placených dobrovolníků (E) náročných diváků 15. O nový Cameronův film byl mezi diváky zájem ještě několik týdnů po premiéře kinosály ve švech. (A) dlouholetý naříkaly (B) výjimečný promítaly (C) obrovský praskaly (D) spolehlivý tleskaly (E) neustálý burácely 16. V novinové rubrice knižní novinky se dočteme, že tento týden vycházejí v českém paměti bývalé americké ministryně zahraničí Madeleine Albrightové. (A) vzpomínání (B) příběhu (C) překladu (D) prostředí (E) nákupu 17. Hrdinství nespočívá jen v tom, nebezpečí, ale také ve schopnosti odolávat a nenávisti. (A) rozumět odpočinku (B) čelit posměchu (C) pomáhat zločinu (D) vzdorovat radosti (E) zabraňovat lásce 18. Buk lesní je opadavý strom se štíhlým, ze kterého vyrůstá pravidelná vejčitá koruna. (A) jednoletý kořenem (B) krásný listím (C) lesní vzrůstem (D) listnatý kmenem (E) vysoký výrazem Scio 2015 Tento test je určený výhradně pro použití 4

3 V následujících úlohách vycházejte pouze z informací uvedených v úvodním textu. Každou úlohu řešte nezávisle na ostatních. TEXT K ÚLOHÁM 19 AŽ 23 Právě přítomnost vojáků z Brd vytvořila zcela výjimečný prostor. Díky tomu, že armáda vždy cvičila jen v některých částech újezdu, zůstala celá řada míst po téměř celé dlouhé století nedotčena. Procházka lesem tu v mnoha místech není takřka možná, protože zem pokrývají padlé stromy, husté kapradí, ostružiny a mokřady. Zdejší chloubu, Padrťské rybníky, zase obklopují zbytky rašelinišť a dlouhé šedavě ě zelené lány půdy, na nichž se k sobě choulí drobné vrby, připomínající zdálky chomáče mechu. V hlubokých houštinách se tu ukrývají desítky vzácných druhů, třeba žába kuňka ka žlutobřichá, která svým zářivě žlutým zbarvením dává jasně najevo, že s ní není radno si zahrávat je totiž prudce jedovatá. Na jaře se zase celé louky začnou modrat květy vzácného kosatce sibiřského. Z nejvyšší hory Tok je možno pozorovat dlouhé stráně porostlé vřesem nahusto zjizvené krátery po střelbě. Jenže právě v těchto dírách a kolejích od těžké techniky se podle ekologů paradoxně daří druhům, které už jinde v Čechách téměř vymizely například drobnému vodnímu živočichovi ichovi listonohu letnímu, který malým krunýřkem a ocáskem připomíná trilobita či ostrorepa. A pokud by tohle nestačilo, fanoušci vojenství mohou mezi stromy obdivovat rozpadající se opuštěná kasárna, betonové valy či ostnaté dráty a tu a tam narazit azit i na zbytky munice. Brdskou přírodu si měli užívat i Američané: právě tady měl před pěti lety stát kontroverzní radar, nakonec ale bude v Turecku. České armádě se ale nevyhnuly rozpočtové škrty, a tak vloni na jaře ministerstvo obrany rozhodlo, že se zdejší vojenské újezdy budou muset zmenšit. Na jednoho vojáka máme pět a půl hektaru cvičební plochy, před profesionalizací armády to byl jen hektar to je prostě moc velký luxus, opakoval tehdy ministr obrany Alexandr Vondra. Zatímco čtyři zbývající území čeká jen mírné zeštíhlení, Brdy mají přijít o status újezdu a zůstane v nich jen malé cvičiště na pětině stávajícího území. Brdy jsou určeny především k výcviku dělostřelectva, neumožňují ují výcvik mechanizovaných jednotek a nemají tak pestrý terén jako ostatní újezdy. V Brdech se střílí jen asi na čtvrtině území, takže bude snazší je vyčistit od nevybuchlé munice. Navíc zrušením újezdu ušetří stát přes sedmdesát milionů korun ročně. (Nápad pro Brdy, Lucie Kavanová, Respekt č. 26/27, ročník 23, 2012, str ) 19. Co je podle uvedeného textu hlavním důvodem rušení vojenského újezdu Brdy? (A) neúspěch plánu na výstavbu amerického radaru (B) výskyt prudce jedovaté žáby kuňky žlutobřiché (C) nevhodný terén pro vojenský výcvik dělostřelectva (D) nevratné poškození oblasti těžkou vojenskou technikou (E) škrty v rozpočtu české armády 20. Které z následujících tvrzení o Brdech je v souladu s informacemi v uvedeném textu? (A) Brdy jsou z přírodního hlediska výjimečné tím, že zde 22. Které z následujících tvrzení je v rozporu s informacemi v uvedeném textu? (A) Žluté zbarvení kuňky žlutobřiché má hlavně varovnou a odstrašující funkci. (B) Američané zcela upustili od plánu na výstavbu radarového zařízení. (C) Místa poznamenaná provozem těžké vojenské techniky obývají některé vzácné druhy živočichů. (D) Ministerstvo obrany plánuje celkové zmenšení plochy vojenských újezdů. (E) Na území vojenského újezdu Brdy jsou stále patrné pozůstatky vojenských objektů. nejsou žádné souvislé vodní plochy. 23. (B) Z vojenského hlediska jsou Brdy pro českou armádu oblastí se zásadním strategickým významem. Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? (C) Celé území vojenského újezdu Brdy je těžce poškozeno (A) Ministerstvo obrany i přes nedostatečné finanční dlouhodobým užíváním českou armádou. prostředky bojuje s postupujícím zarůstáním (D) V Brdech se vyskytuje řada vzácných druhů rostlin a vojenského újezdu. živočichů. (B) Největší vzácností je v Brdech výskyt kosatce (E) Česká armáda území vojenského újezdu Brdy zavlečeného z Dálného východu. definitivně a zcela opouští. (C) Česká armáda nemůže zarostlý vojenský újezd využít 21. Které z následujících tvrzení o listonohu letním vyplývá z uvedeného textu? (A) Je vzdáleně příbuzný trilobitům. kvůli speciálním požadavkům profesionálních vojáků. (D) Hlavním důvodem odmítnutí výstavby amerického radaru byly nenahraditelné přírodní krásy Brd. (E) Přírodní bohatství Brd lze nalézt i v místech dříve aktivně využívaných českou armádou. (B) Žije v místech poznamenaných provozem těžké vojenské techniky. (C) Vyhledává rozpadající se vojenské objekty. (D) Patří mezi živočišné druhy chráněné ministerstvem obrany. (E) Je bezprostředně ohrožen civilními návštěvníky vojenského újezdu. Scio 2015 Tento test je určený výhradně pro použití 5

4 Následující úlohy se vztahují k textu a uvedeným podmínkám. Každou úlohu řešte nezávisle na ostatních. TEXT K ÚLOHÁM 24 AŽ 28 Závodu smíšených dvojic (chlapec dívka) se zúčastnili Petr, Karel, Jirka, Tomáš, Lucka, Hanka, Sylva a Bára. O tom, kdo s kým byl ve dvojici a na kterém místě ě skončil, víme: Jirka skončil na druhém místě a nebyl ve dvojici se Sylvou ani s Hankou. Lucka skončila na čtvrtém (posledním) místě. Sylva skončila na prvním místě. Petr skončil na lepším místě než Karel. Tomáš byl ve dvojici s Hankou. 24. V jakém pořadí skončili v závodě chlapci? (A) 1. Petr, 2. Jirka, 3. Tomáš, 4. Karel (B) 1. Petr, 2. Jirka, 3. Karel, 4. Tomáš (C) 1. Jirka, 2. Petr, 3. Tomáš, 4. Karel (D) 1. Tomáš, 2. Jirka, 3. Karel, 4. Petr (E) Odpověď nelze jednoznačně určit. 25. S kým byla ve dvojici Sylva? (A) s Petrem (B) s Karlem (C) s Jirkou (D) s Tomášem (E) Odpověď nelze jednoznačně určit. 26. Které z následujících tvrzení určitě platí? (A) Bára byla ve dvojici s Tomášem. (B) Jirka byl ve dvojici s Luckou. (C) Hanka skončila na druhém místě. (D) Jirka byl ve dvojici s Bárou. (E) Žádné z tvrzení (A) až (D) není pravdivé. 27. V jakém pořadí skončily v závodě dívky? (A) 1. Sylva, 2. Hanka, 3. Lucka, 4. Bára (B) 1. Sylva, 2. Bára, 3. Hanka, 4. Lucka (C) 1. Sylva, 2. Hanka, 3. Bára, 4. Lucka (D) 1. Sylva, 2. Lucka, 3. Bára, 4. Hanka (E) Odpověď nelze jednoznačně ě určit. 28. Na kterém místě skončil Tomáš? (A) na prvním (B) na druhém (C) na třetím (D) na čtvrtém (E) Odpověď nelze jednoznačně ě určit. Scio 2015 Tento test je určený výhradně pro použití 6

5 TABULKA K ÚLOHÁM 29 AŽ 33 V tabulce jsou počty studujících (z toho chlapců) a počty tříd u všech pěti středních škol, které jsou v jednom městě. Střední škola Počet studujících Z toho chlapců Počet tříd Gymnázium Stř. průmyslová škola Obchodní akademie Odborné učiliště Umělecká škola Jaký je průměrný počet studujících připadajících na jednu třídu gymnázia? (A) 2 (B) 27 (C) 28 (D) 56 (E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 30. U které střední školy připadá průměrně nejméně studujících na jednu třídu? (A) u gymnázia (B) u obchodní akademie (C) u stř. průmyslové školy (D) u odborného učiliště (E) u umělecké školy 31. Které z následujících tvrzení platí? (A) Na obchodní akademii studuje více dívek než chlapců. (B) Dívek je nejméně na obchodní akademii. (C) Odborné učiliště navštěvuje právě dvakrát více studujících než gymnázium. (D) Na střední průmyslové škole a obchodní akademii je dohromady právě 200 studujících. (E) Ani jedno z tvrzení (A) až (D) neplatí. 32. Jakou část studujících na střední průmyslové škole tvoří dívky? (A) jednu desetinu (B) jednu pětinu (C) jednu čtvrtinu (D) jednu třetinu (E) čtyři pětiny 33. Jakou část ze všech studujících ve městě tvoří chlapci studující na odborném učilišti? (A) jednu třetinu (B) jednu čtvrtinu (C) jednu pětinu (D) jednu šestinu (E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. Scio 2015 Tento test je určený výhradně pro použití 7

6 GRAF K ÚLOHÁM 34 AŽ 38 Šest řidičů autobusů (Škoda, Mikule, Ouzký, Hrubý, Abrahám, Uličný) vyjelo ráno každý se svým autobusem na linkovou jízdu a odpoledne se vrátilo zpět. Mikule, Abrahám a Ouzký měli autobusy, které mají každý 40 míst pro cestující. Škoda, Hrubý a Uličný měli autobusy se 45 místy pro cestující. Graf ukazuje počty volných míst (míst neobsazených cestujícími) při jízdách jednotlivých řidičů tam (ráno) a zpět (odpoledne). 34. Kteří řidiči vezli ráno cestou tam alespoň ň 40 cestujících? (A) jen Ouzký (B) jen každý z dvojice Mikule, Hrubý (C) jen každý z dvojice Ouzký, Abrahám (D) jen každý z dvojice Hrubý, Uličný (E) každý z trojice Mikule, Hrubý, Abrahám 35. Který řidič vezl odpoledne cestou zpět nejvíce cestujících a který nejméně cestujících? (A) nejvíce Uličný, nejméně Abrahám (B) nejvíce Ouzký, nejméně Abrahám (C) nejvíce Hrubý, nejméně Abrahám (D) nejvíce Uličný, nejméně Mikule (E) nejvíce Škoda, nejméně Mikule 36. Pro které řidiče e platí, že odpoledne cestou zpět vezli více cestujících než ráno cestou tam? (A) jen pro každého z dvojice Hrubý, Uličný (B) jen pro každého z dvojice Škoda, Ouzký (C) pro každého z trojice Mikule, Hrubý, Uličný (D) pro každého z trojice Škoda, Ouzký, Abrahám (E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 37. Celkem kolik volných (neobsazených) míst měli při odpolední jízdě zpět dohromady všichni řidiči, kteří řídili autobus pro 45 cestujících? (A) 17 (B) 15 (C) 14 (D) 13 (E) Které z následujících tvrzení platí? (A) Ouzký vezl odpoledne stejný počet cestujících jako Škoda ráno. (B) Nejvíce e cestujících ráno vezl Ouzký. (C) Mikule vezl odpoledne stejný počet cestujících jako Hrubý ráno. (D) Uličný vezl odpoledne 51 cestujících. (E) Škoda vezl ráno o dva cestující více než odpoledne. Scio 2015 Tento test je určený výhradně pro použití 8

7 OBRÁZEK K ÚLOHÁM 39 AŽ 43 Ve městě jsou čtyři i linky metra (L1, L2, L3, L4), jejichž trasy zachycuje obrázek. Čtverečky s černou tečkou znázorňují stanice. Každá stanice spadá do jedné ze tří zón a tam, kde se dvě linky kříží nebo těsně ě ě sbližují, se vždy nachází přestupní stanice (je jich celkem 6). 39. Pro kterou linku platí, že se více jejích stanic nachází v zóně 2 než v zóně 1? (A) pro žádnou (B) jen pro linku L1 (C) pro každou linku z dvojice L3, L4 (D) pro každou linku z dvojice L1, L3 (E) pro každou linku z dvojice L1, L2 40. O kolik více či méně stanic linky L3 se nachází dohromady v zónách 1 a 3 než v zóně 2? (A) o 1 méně (B) o 1 více (C) o 2 méně (D) alespoň o 3 více (E) ani více, ani méně 41. Celkem kolik stanic linek L2 a L4 se nachází v zóně 2? (A) 7 (B) 8 (C) 10 (D) 11 (E) Celkem o kolik více stanic má linka L2 dohromady v zónách 2 a 3 ve srovnání s celkovým počtem stanic linky L1 v zóně 1? (A) o žádnou (B) o 2 (C) o 4 (D) o 6 (E) o Pro kterou linku platí, že celkový počet jejích stanic nacházejících se mimo zónu 1 překračuje 6? (A) pro žádnou linku (B) jen pro linku L1 (C) jen pro linku L3 (D) pro každou linku z dvojice L1, L2 (E) pro každou linku z dvojice L1, L3 Scio 2015 Tento test je určený výhradně pro použití 9

8 44. V následujících sedmi úlohách je vaším úkolem porovnat dvě ě hodnoty. 48. celková délka trasy o 4 úsecích, z nichž první úsek je dlouhý 10 metrů a každý další je dvakrát delší než ten předchozí celková délka trasy o 3 úsecích, z nichž první úsek je dlouhý 10 metrů a každý další je třikrát delší než ten předchozí p (D) Nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší. v 45. Karolína si vyhlédla v obchodě kolo a rozbila prasátko, ve kterém našla Kč. Zjistila však, že i kdyby toto kolo o třetinu zlevnili, stále by jí Kč chybělo. cena kola Kč (D) Nelze jednoznačně ě určit, která hodnota je větší (D) Nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší součet počtu stěn krychle s počtem hran krychle (D) Nelze jednoznačně č ě určit, která hodnota je větší. 50. součet počtu stěn kvádru s počtem hran kvádru Bára dostává dvakrát větší kapesné než Zdeněk, ale dvakrát menší kapesné než Vítek. Průměrný věk tří sourozenců ů je 11 let, prostřednímu z nich je 10 let. výše kapesného, které dostává Zdeněk třetina výše kapesného, které dostává Vítek věk nejmladšího ze sourozenců (D) Nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší tolarů má stejnou hodnotu jako 66 zlatých 8 let (D) Nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší. 66 tolarů 55 zlatých (D) Nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší. Scio 2015 Tento test je určený výhradně pro použití 10

9 51. Markéta má třikrát více samolepek než Dita. Kdyby Markéta 20 svých samolepek ztratila, měly by obě ě dohromady přesně 100 samolepek. Kolik má Markéta celkem samolepek? (A) 30 (B) 40 (C) 70 (D) 90 (E) Třicet žáků 7. A jde jako jedna skupina do kina, kde běžný jednotlivý lístek stojí 150 Kč, ale skupiny nad dvacet osob mají každý lístek o dvě pětiny běžné ceny levnější. Celkem kolik zaplatí za lístky dohromady všichni žáci 7. A? (A) Kč (B) Kč (C) Kč (D) Kč (E) Kč 53. Karel sklidí za 20 minut 4 kg angreštu. Společně s Milanem sklidí oba dohromady za dvě hodiny 60 kg angreštu. Celkem kolik angreštu sklidí samotný Milan za jednu hodinu, pracují-li oba každý svojí stálou rychlostí? (A) 10 kg (B) 12 kg (C) 15 kg (D) 18 kg (E) 24 kg 54. Karel hraje tenis každé pondělí a každou druhou středu. V ostatní dny tenis nehraje. Celkem kolikrát bude hrát tenis během března, jestliže tento měsíc začíná nedělí a má 31 dní? (A) pětkrát (B) šestkrát (C) sedmkrát (D) osmkrát (E) devětkrát 55. O kolik je číslo představující pětinu z čísla 50 větší nebo menší než číslo, které představuje dvě ě pětiny z čísla 20? (A) menší o 10 (B) menší o 5 (C) menší o 2 (D) větší o 10 (E) větší o Ve stánku prodávají pomerančový džus: na každé 4 litry džusu spotřebují 6 kg pomerančů. Celkem o kolik více kilogramů pomerančů spotřebují na výrobu 20 litrů džusu než na výrobu 8 litrů džusu? (A) o 10 kg (B) o 12 kg (C) o 18 kg (D) o 24 kg (E) o 30 kg 57. Letenka do Říma stojí dnes o čtvrtinu více než minulý týden. Pavel dnes zaplatil dohromady za dvě letenky Kč. O kolik méně ě by celkem zaplatil, kdyby je koupil minulý týden? (A) o 200 Kč (B) o 400 Kč (C) o 500 Kč (D) o 800 Kč (E) o Kč 58. Jana namaže stálou rychlostí za 10 minut 12 krajíců chleba. Lence trvá namazání jednoho krajíce chleba o 5 vteřin kratší dobu než Janě. Jak dlouho bude Lence trvat namazání čtyř krajíců chleba? (A) 3 minuty (B) 3,5 minuty (C) 4,5 minuty (D) 5 minut (E) 6 minut 59. Pronájem haly stojí 150 Kč/h. Na první dvouhodinové setkání přišlo 10 sportovců ů a na druhé, také dvouhodinové setkání 15 sportovců. Kolik dohromady zaplatil ten, kdo se zúčastnil obou setkání, pokud mezi sebe cenu rozpočítávali rovným dílem vždy všichni zúčastnění? (A) 15 Kč (B) 20 Kč (C) 25 Kč (D) 30 Kč (E) 50 Kč 60. Obvod čtverce ABCD o straně délky 4 cm je o 20 cm kratší než obvod čtverce KLMN.. Jaká je délka strany čtverce KLMN? (A) 7 cm (B) 8 cm (C) 9 cm (D) 10 cm (E) 12 cm Scio 2015 Tento test je určený výhradně pro použití 11

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího!

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! 6. třída Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! jméno třída číslo žáka až zahájíš práci, nezapomeň: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 4, 186 Praha 8 tel.: 24 75 555 fax: 24 75 55 e-mail: scio@scio.cz

Více

V každé z následujících úloh vyberte slovo či dvojici slov nebo výrazů, které se nejlépe hodí na vynechaná místa ve větě v zadání.

V každé z následujících úloh vyberte slovo či dvojici slov nebo výrazů, které se nejlépe hodí na vynechaná místa ve větě v zadání. V každé z následujících úloh vyberte slovo či dvojici slov nebo výrazů, které se nejlépe hodí na vynechaná místa ve větě v zadání. 1. Kvůli riziku lavin záchranáři služby v terénu. (A) zhoršenému zahájili

Více

MATEMATIKA 9. TŘÍDA. 0,5 b. Umocnění výrazu (x 2) 2 : 3 hmotnosti nákupu a 2 kg. Kolik kilogramů. Nákup vážil 5

MATEMATIKA 9. TŘÍDA. 0,5 b. Umocnění výrazu (x 2) 2 : 3 hmotnosti nákupu a 2 kg. Kolik kilogramů. Nákup vážil 5 MATEMATIKA 9. TŘÍDA 1. Nechť M je součet druhých mocnin prvních tří přirozených čísel a N součet těchto tří přirozených čísel. Které z následujících tvrzení je pravdivé? (A) M + N = 17 (B) M = 4N (C) M

Více

6. NEJVĚTŠÍ a) malý b) prťavý c) menší d) nejmenší e) miniaturní

6. NEJVĚTŠÍ a) malý b) prťavý c) menší d) nejmenší e) miniaturní Přijímací test - IBACO OSP VERZE CVIČNÁ V následujících úlohách vyberte z nabízených možností slovo či dvojici slov, která se nejlépe hodí na vynechaná místa ve větě v zadání. 1. Při napadení je člověk

Více

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6)

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Test žáka Zdroj testu: Domácí testování Školní rok 2014/2015 Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Jméno: Třída: Škola: Termín testování: Datum tisku: 01. 02. 2015

Více

Obecné informace: Typy úloh a hodnocení:

Obecné informace: Typy úloh a hodnocení: Obecné informace: Počet úloh: 30 Časový limit: 60 minut Max. možný počet bodů: 30 Min. možný počet bodů: 8 Povolené pomůcky: modrá propisovací tužka obyčejná tužka pravítko kružítko mazací guma Poznámky:

Více

Přípravný kurz - Matematika

Přípravný kurz - Matematika Přípravný kurz - Matematika Téma: Základy statistiky, kombinační úsudek v úlohách Klíčová slova: tabulky, grafy, diagramy Autor: Mlynářová 1 Základy statistiky Statistika je vědní obor, který se zabývá

Více

STUDIJNÍ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! SD1ACZZ506DT. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5.

STUDIJNÍ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! SD1ACZZ506DT. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. SD1ACZZ506DT Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. ročníků ZŠ 2006 STUDIJNÍ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST A Testový sešit obsahuje 18 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi pište do záznamového archu.

Více

výška (cm) počet žáků

výška (cm) počet žáků Statistika 1) Ve školním roce 1997/119 bylo v Brně 3 základních škol, ve kterých bylo celkem 1 tříd. Tyto školy navštěvovalo 11 5 žáků. Určete a) kolik tříd průměrně měla jedna ZŠ, b) kolik žáků průměrně

Více

(A) o 4,25 km (B) o 42,5 dm (C) o 42,5 m (D) o 425 m

(A) o 4,25 km (B) o 42,5 dm (C) o 42,5 m (D) o 425 m . Když od neznámého čísla odečtete 54, výsledek vydělíte 3 a následně přičtete 6, získáte číslo 9. Jaká je hodnota tohoto neznámého čísla? (A) 0 (B) 03 (C) 93 (D) 89 2. Na úsečce SV, jejíž délka je 3 cm,

Více

U každé úlohy je uveden maximální počet bodů.

U každé úlohy je uveden maximální počet bodů. MATEMATIKA MPZD1C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 1 Maximální bodové hodnocení: 0 bodů Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby Časový limit pro řešení didaktického testu je 0 minut.

Více

OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY. pro žáky 5. tříd základní školy. Třída: Jméno a příjmení žáka: Při řešení úloh v testu se řiď těmito pokyny:

OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY. pro žáky 5. tříd základní školy. Třída: Jméno a příjmení žáka: Při řešení úloh v testu se řiď těmito pokyny: OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY pro žáky 5. tříd základní školy Jméno a příjmení žáka: Třída: Při řešení úloh v testu se řiď těmito pokyny: pro vyznačování vybraných odpovědí používej měkkou tužku vygumováním

Více

MATEMATIKA NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! 5. třída

MATEMATIKA NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! 5. třída MATEMATIKA 5. třída NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! JMÉNO TŘÍDA ČÍSLO ŽÁKA AŽ ZAHÁJÍŠ PRÁCI, NEZAPOMEŇ: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 tel.: 234 705 555 fax: 234 705

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò:

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò: 9. TØÍDA PZ 2012 9. tøída I MA D Matematika Až zahájíš práci, nezapomeò: každá úloha má jen jedno správné øešení úlohy mùžeš øešit v libovolném poøadí test obsahuje 30 úloh na 60 minut sleduj bìhem øešení

Více

Užití rovnic a jejich soustav při řešení slovních úloh (11. - 12. lekce)

Užití rovnic a jejich soustav při řešení slovních úloh (11. - 12. lekce) Užití rovnic a jejich soustav při řešení slovních úloh (11. - 12. lekce) Sylva Potůčková, Dana Stesková, Lubomír Sedláček Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Zlín, 15. září

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Do jednoho vagonu se vejde 70

Více

b) zákonitosti c) vlastnosti d) komplikace e) povolení

b) zákonitosti c) vlastnosti d) komplikace e) povolení Přijímací test 8LETÉ GYMNÁZIUM PRIGO OSP VERZE CVIČNÁ 1. Z nabízených možností vyberte slovo, které slova úspěch. a) výhra b) prospěch c) nezdar d) chudoba e) prohra 2. Z nabízených možností vyberte slovo,

Více

1BMATEMATIKA. 0B5. třída

1BMATEMATIKA. 0B5. třída 1BMATEMATIKA 0B5. třída 1. Kdybych dostal 5 Kč od své sestry, která má 10 Kč, měli bychom oba stejně. Kolik korun mám? (A) žádné (B) 5 Kč (C) 10 Kč (D) 15 Kč 2. Otci je 40 let. Věk Adélky je roven čtvrtině

Více

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 10. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyka a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

INTERNATIONAL ORIENTEERING COMPETITION

INTERNATIONAL ORIENTEERING COMPETITION ČESTNÝ PATRONÁT: PŘEDSEDA POLSKÉHO SVAZU ORIENTAČNÍCH SPORTŮ STAROSTA OBCE LIMANOWA STAROSTA OBCE TYMBARK POŘADATEL: Žákovský sportovní klub PATRIA MŁYNNE 34-601 Limanowa 3 IČO: 737-17-49-167 tel. +48

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 22 úloh. Časový limit pro

Více

Příklad 1. Z uvedených možností vyberte tu, která odpovídá dané větě (je s danou větou ekvivalentní): Koupím byt nebo nové auto.

Příklad 1. Z uvedených možností vyberte tu, která odpovídá dané větě (je s danou větou ekvivalentní): Koupím byt nebo nové auto. Příklad 1. Z uvedených možností vyberte tu, která odpovídá dané větě (je s danou větou ekvivalentní): Koupím byt nebo nové auto. A: Koupím-li byt, nekoupím nové auto. B: Koupím byt nebo nekoupím nové auto.

Více

SOUBOR TESTOVÝCH ÚLOH Z MATEMATIKY

SOUBOR TESTOVÝCH ÚLOH Z MATEMATIKY SOUBOR TESTOVÝCH ÚLOH Z MATEMATIKY V široce otevřených úlohách 2 7 zapisujte celý postup řešení. 1 Vypočtěte, kolikrát kratší je časový interval sekund oproti časovému intervalu minuty. úzce otevřená 6krát

Více

Procenta. Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz.

Procenta. Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. Variace 1 Procenta Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Procenta U příkladů, kde se vyskytují procenta,

Více

MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014

MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014 ILUSTRAČNÍ MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014 POČET TESTOVÝCH POLOŽEK: 16 MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ: 50 (100%) ČASOVÝ LIMIT PRO ŘEŠENÍ TESTU: 60 minut POVOLENÉ POMŮCKY ŘEŠITELE: psací

Více

Test studijních předpokladů 2

Test studijních předpokladů 2 Test studijních předpokladů 2 event. číslo Správná je vždy jenom jedna odpověď- zakroužkujte ji, nebo doplňte požadovaný údaj. 1. Které slovo nejlépe vystihuje opak slova MIMOŘÁDNÝ? a) klidný b) nezajímavý

Více

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose 3. Celá čísla 6. ročník 3. Celá čísla 3.1. Vymezení pojmu celé číslo Ve své dosavadní praxi jste se setkávali pouze s přirozenými čísly. Tato čísla určovala konkrétní počet (6 jablek, 7 kilogramů jablek,

Více

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. 0918 Název projektu:inovace vzdělávání v

Více

UKÁZKOVÝ TEST do primy ve školním roce 2014/2015 Český jazyk

UKÁZKOVÝ TEST do primy ve školním roce 2014/2015 Český jazyk Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola 1. Která věta je napsaná správně? A) Vojáci nám o tom vyprávěly. B) Trpaslíci přiběhli za Sněhurkou. C) Na jaře se slavíci rozezpívaly. D) Sojky vylétli

Více

Přirozená čísla do milionu 1

Přirozená čísla do milionu 1 statisíce desetitisíce tisíce stovky desítky jednotky Klíčová aktivita: Přirozená čísla do milionu 1 č. 1 Matematika 1. Porovnej čísla: , =. 758 258 4 258 4 285 568 470 56 847 203 488 1 584 2 458 896

Více

OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY

OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY 9. třída V každé z následujících úloh vyberte slovo či dvojici slov nebo výrazů, které se nejlépe hodí na vynechaná místa ve větě v zadání. 1. Kvůli riziku lavin záchranáři

Více

Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace. (www.sumavanet.cz/zsskolni/projekt2 zakladni.asp) MIŠ MAŠ

Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace. (www.sumavanet.cz/zsskolni/projekt2 zakladni.asp) MIŠ MAŠ Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace (www.sumavanet.cz/zsskolni/projekt2 zakladni.asp) Název projektu: MIŠ MAŠ Moderní Interaktivní Škola Možností a Šancí (pro každého žáka) Číslo

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY. pro žáky 9. tříd základní školy. Třída: Jméno a příjmení žáka: Při řešení úloh v testu se řiď těmito pokyny:

OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY. pro žáky 9. tříd základní školy. Třída: Jméno a příjmení žáka: Při řešení úloh v testu se řiď těmito pokyny: OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY pro žáky 9. tříd základní školy Jméno a příjmení žáka: Třída: Při řešení úloh v testu se řiď těmito pokyny: pro vyznačování vybraných odpovědí používej měkkou tužku vygumováním

Více

Příklad : Číslo 547,382 5 4 7, 3 8 2..stovky desítky jednotky, desetiny setiny tisíciny.. desetinná čárka

Příklad : Číslo 547,382 5 4 7, 3 8 2..stovky desítky jednotky, desetiny setiny tisíciny.. desetinná čárka 4. Desetinná čísla 4.1. Řád desetinného čísla V praktickém životě nehovoříme jen o 5 kg jablek, 8 metrů, 7 0 C, ale můžeme se setkat s údaji 5,2 kg, 8,5 metru, 7,3 0 C. Vidíme, že vedle celých čísel existují

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Očekávaný výstup Zvládnutí slovních úloh využívajících poměr Speciální vzdělávací žádné

Očekávaný výstup Zvládnutí slovních úloh využívajících poměr Speciální vzdělávací žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Ing. Renata Dupalová Datum 17. 8. 2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika

Více

MATEMATIKA. Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno. Ing. Milan Hausner, ZŠ Lupáčova, Praha 3

MATEMATIKA. Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno. Ing. Milan Hausner, ZŠ Lupáčova, Praha 3 MATEMATIKA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z matematiky ve složení: Vedoucí: Koordinátor za VÚP: Členové: Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno RNDr. Eva Zelendová, VÚP

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro

Více

Klíčová slova: matematizace reálných úloh, přímá a nepřímá úměrnost, společná práce, zlomky, procenta, části celku Autor: Mgr.M.

Klíčová slova: matematizace reálných úloh, přímá a nepřímá úměrnost, společná práce, zlomky, procenta, části celku Autor: Mgr.M. Přípravný kurz - Matematika Téma: Slovní úlohy Klíčová slova: matematizace reálných úloh, přímá a nepřímá úměrnost, společná práce, zlomky, procenta, části celku Autor: Mgr.M.Hetmerová 12 19 9:02 Jak pracovat

Více

KOMBINATORIKA. 1. cvičení

KOMBINATORIKA. 1. cvičení KOMBINATORIKA 1. cvičení TYPY VÝBĚRŮ Uspořádanost výběru uspořádaný výběr = VARIACE, záleží na pořadí vybraných prvků neuspořádaný výběr = KOMBINACE, nezáleží na pořadí vybraných prvků Opakované zařazení

Více

Mobilní tak, abychom neškodili klimatu!

Mobilní tak, abychom neškodili klimatu! Klimabündnis grenzenlos >>> Mobilní tak, abychom neškodili klimatu! Doprava je pro klima problémem číslo 1 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z programu INTERREG IIIA pro přeshraniční spolupráci.

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

Test studijních předpokladů osmileté studium. V každé z následujících úloh vyberte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova v zadání.

Test studijních předpokladů osmileté studium. V každé z následujících úloh vyberte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova v zadání. Test studijních předpokladů osmileté studium V každé z následujících úloh vyberte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova v zadání. 1. TLUMENĚ (A) nahlášeně (C) otevřeně (E) slabě 2. ROZVÁŽNOST

Více

1. Opakování učiva 6. ročníku

1. Opakování učiva 6. ročníku . Opakování učiva 6. ročníku.. Čísla, zlomek ) Z číslic, 6 a sestavte všechna trojciferná čísla tak, aby v každém z nich byly všechny tři číslice různé. ) Z číslic, 0, 3, sestavte všechna čtyřciferná čísla

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_008 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / ENVIRONMENTÁLNÍ CHOVÁNÍ ZVÍŘATA ZACHRAŇUJÍ SVĚT SLONÍ SPRCHA

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / ENVIRONMENTÁLNÍ CHOVÁNÍ ZVÍŘATA ZACHRAŇUJÍ SVĚT SLONÍ SPRCHA aktivita VODA ANOTACE: Žáci si prostřednictvím aktivity uvědomí význam vody v přírodě a důsledky, které plynou z jejího nedostatku. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBSAHOVÉ VZDĚLÁVACÍ OKRUHY: člověk a jeho svět PRŮŘEZOVÁ

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

MATEMATIKA 2 4 A B C D. didaktický test. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! Krok za krokem k nové maturitě Maturita nanečisto 2006

MATEMATIKA 2 4 A B C D. didaktický test. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! Krok za krokem k nové maturitě Maturita nanečisto 2006 Krok za krokem k nové maturitě Maturita nanečisto 006 MAACZMZ06DT MATEMATIKA didaktický test Testový sešit obsahuje 0 úloh. Na řešení úloh máte 10 minut. Úlohy řešte v testovém sešitu. Odpovědi pište do

Více

MATEMATIKA. 1 Základní informace k zadání zkoušky. 2 Pravidla správného zápisu řešení. 3.2 Pokyny k uzavřeným úlohám 7-15 DIDAKTICKÝ TEST

MATEMATIKA. 1 Základní informace k zadání zkoušky. 2 Pravidla správného zápisu řešení. 3.2 Pokyny k uzavřeným úlohám 7-15 DIDAKTICKÝ TEST MTEMTIK PŘIJÍMCÍ ZKOUŠKY IKTICKÝ TEST TS-MMCINT Maximální bodové hodnocení: 0 bodů 1 Základní informace k zadání zkoušky idaktický test obsahuje 1 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je 60

Více

I. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_MA.6.021

I. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_MA.6.021 Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977 Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková ČÍSLOVKY VY_32_INOVACE_CJ_3_15 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Druhy číslovek, skloňování číslovek, duálové skloňování

Více

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/35

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/35 Základní škola a Mateřská škola Vrbovec 671 24 Vrbovec 143, tel. 515230171, IČO 750038, E mail: zs.vrbovec@zn.orgman.cz SVĚT POZNÁNÍ Číslo projektu CZ.1 07/1.4. 00/21. 1205 Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE

Více

Povrchy, objemy. Krychle = = = + =2 = 2 = 2 = 2 = 2 =( 2) + = ( 2) + = 2+ =3 = 3 = 3 = 3 = 3

Povrchy, objemy. Krychle = = = + =2 = 2 = 2 = 2 = 2 =( 2) + = ( 2) + = 2+ =3 = 3 = 3 = 3 = 3 y, objemy nám vlastně říká, kolik tapety potřebujeme k polepení daného tělesa. Základní jednotkou jsou metry čtverečné (m 2 ). nám pak říká, kolik vody se do daného tělesa vejde. Základní jednotkou jsou

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ vyplňuje žák Identifikace práce Žák jméno příjmení věk Bydliště ulice, č.p. město PSČ vyplňuje škola Učitel jméno příjmení podpis Škola ulice, č.p. město PSČ jiný kontakt (např. e-mail) A. Přehledový test

Více

Obecné studijní předpoklady TEST 1

Obecné studijní předpoklady TEST 1 Obecné studijní předpoklady TEST 1 A.) Text k první sérii otázek ( porozumění textu ) Před 2,5 až 2 miliardami let se začala tvářnost Země výrazně měnit. Mnoho radioaktivních prvků přítomných při vzniku

Více

7. Slovní úlohy na lineární rovnice

7. Slovní úlohy na lineární rovnice @070 7. Slovní úlohy na lineární rovnice Slovní úlohy jsou často postrachem studentů. Jenţe Všechno to, co se učí mimo slovní úlohy, jsou postupy, jak se dopracovat k řešení nějaké sestavené (ne)rovnice.

Více

Jedná se o slovní úlohy s tématy běžného života. Žáci řeší slovní úlohy pomocí trojčlenky.

Jedná se o slovní úlohy s tématy běžného života. Žáci řeší slovní úlohy pomocí trojčlenky. Šablona č. I, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Číslo a proměnná Přímá a nepřímá úměrnost Ročník 7. Materiál slouží

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady 3 Elasticita nabídky 3.1 Základní pojmy Vysvětlete následující pojmy: 1. cenová elasticita nabídky, 2. cenově elastická nabídka, 3. cenově neelastická nabídka, 4. jednotkově elastická nabídka, 5. dokonale

Více

4. V každé ze tří lahví na obrázku je 600 gramů vody. Ve které z lahví má voda největší objem?

4. V každé ze tří lahví na obrázku je 600 gramů vody. Ve které z lahví má voda největší objem? TESTOVÉ ÚLOHY (správná je vždy jedna z nabídnutých odpovědí) 1. Jaká je hmotnost vody v krychlové nádobě na obrázku, která je vodou zcela naplněna? : (A) 2 kg (B) 4 kg (C) 6 kg (D) 8 kg 20 cm 2. Jeden

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích TEST LOGIKY Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 25 min. Časový limit: ano Vyhodnocení: ručně cca 10 minut jeden testovaný

Více

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY SAMOSTATÁ STUDETSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY Váha studentů Kučerová Eliška, Pazdeříková Jana septima červen 005 Zadání: My dvě studentky jsme si vylosovaly zjistit statistickým šetřením v celém ročníku septim

Více

Talířová na Nížkově 35. ročník

Talířová na Nížkově 35. ročník Talířová na Nížkově 35. ročník Termín konání: 19. září 2015 Hrací louka u rybníka (jako minulý rok) Časový harmonogram: Termín konání: 19. září 2015 Příjezd: většina přijede již 18. září večer Začátek

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Hor002 Vypracoval(a),

Více

BROWNFIELD - areál ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.

BROWNFIELD - areál ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. BROWNFIELD - areál ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. Frýdek-Místek leží v severovýchodní části České republiky, nedaleko státních hranic se Slovenskem a Polskem. Poloha Frýdku-Místku je na strategické křižovatce

Více

BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013. Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013. orienteering

BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013. Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013. orienteering orienteering BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013 Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013 POŘADATEL: sportovní klub OK Jiskra Nový Bor ředitel závodu : Tomáš Vácha hlavní rozhodčí:

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá!

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Fortuna West 3 *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd 005 MA0Z9 MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI A Testový sešit obsahuje 7 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Při řešení konstrukční úlohy užívejte rýsovací potřeby. V průběhu

Více

Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior

Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior Vážení přátelé, v následujících 75 minutách vás čeká stejný úkol jako mnoho vašich vrstevníků v řadě dalších evropských zemí. V níže uvedeném testu je zadáno čtyřiadvacet

Více

Přijímací zkouška z českého jazyka- diktát pro SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava 21. dubna 2007 Radosti a starosti, které mi přináší moje sportování

Přijímací zkouška z českého jazyka- diktát pro SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava 21. dubna 2007 Radosti a starosti, které mi přináší moje sportování Přijímací zkouška z českého jazyka- diktát pro SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava 21. dubna 2007 Radosti a starosti, které mi přináší moje sportování První vážnější zranění mi přinesla cyklistika. Když

Více

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Pronajímatel: Balnearia s.r.o. Uherské Hradiště, V Zahradách 102, PSČ 686 01 IČ: 292 03 252 DIČ: CZ29203252

Více

MATEMATIKA 5 M5PZD15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. Jméno a příjmení

MATEMATIKA 5 M5PZD15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. Jméno a příjmení MTEMTIK 5 M5PZD15C0T01 DIDKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 17 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby Časový limit pro řešení didaktického testu je 60 minut.

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace. (www.sumavanet.cz/zsskolni/projekt2 zakladni.asp) MIŠ MAŠ

Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace. (www.sumavanet.cz/zsskolni/projekt2 zakladni.asp) MIŠ MAŠ Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace (www.sumavanet.cz/zsskolni/projekt2 zakladni.asp) Název projektu: MIŠ MAŠ Moderní Interaktivní Škola Možností a Šancí (pro každého žáka) Číslo

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! třída

ČLOVĚK A JEHO SVĚT NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! třída ČLOVĚK A JEHO SVĚT 3. třída NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! JMÉNO TŘÍDA ČÍSLO ŽÁKA AŽ ZAHÁJÍŠ PRÁCI, NEZAPOMEŇ: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 tel.: 234 705 555 fax:

Více

Netradiční/nestandardní úlohy

Netradiční/nestandardní úlohy Netradiční/nestandardní úlohy Soubor vytvořených pracovních listů s netradičními/nestandardními úlohami se může stát vhodným doplňkovým materiálem pro učitele. Nestandardní aplikační úlohy a problémy se

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti

MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti ILUSTRAČNÍ DIDAKTICKÝ TEST MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 0 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky:

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

původ neafrický, neevropský Rh(D) Rh(D)+ 2 Zapiš pomocí zlomku výskyt krevních skupin v ČR. AB AB AB AB AB AB AB AB AB 0

původ neafrický, neevropský Rh(D) Rh(D)+ 2 Zapiš pomocí zlomku výskyt krevních skupin v ČR. AB AB AB AB AB AB AB AB AB 0 Seznámení se zlomky Pro lidi s krví Rh je riskantní cestovat do jiných částí světa, kde jsou zásoby krve Rh jen malé. Vybarvi podle hodnot uvedených v tabulce dané části. Ve kterých oblastech mají málo

Více

Přípravný kurz - Matematika

Přípravný kurz - Matematika Přípravný kurz - Matematika Téma: Procenta, poměr, trojčlenka Klíčová slova: Procenta, poměr, zvětšení, zmenšení, trojčlenka, měřítko Autor: Mlynářová 1 Trojčlenka označuje postup při řešení úloh přímé

Více

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem Shoda přísudku s podmětem procvičování učiva autor: Tomáš Barták Shoda Př s Po POZOR: jen v minulém čase podmět rodu M živ. M neživ. Ž S koncovka přísudku -i Chlapci běželi. Psi štěkali. -y Lesy šuměly.

Více

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz O NÁS Garantem a organizátorem turnaje Zelencup je bývalý profesionální fotbalista Luděk Zelenka s bohatými hráčskými zkušenostmi ve špičkových klubech. Dnes je fotbalovým expertem a spolukomentátorem

Více

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Veřejná doprava místo osobních aut Projekt BENEFIT pomáhá podnikům a jejich zaměstnancům vyměnit osobní automobily

Více

2.5.12 Přímá úměrnost III

2.5.12 Přímá úměrnost III .5.1 Přímá úměrnost III Předpoklady: 00511 Př. 1: Narýsuj milimetrový papír grafy přímých úměrností. a) y = x b) y = x. U každé přímé úměrnosti si můžeme spočítat několik bodů (ve skutečnosti stačí jeden

Více

Kategorie: U 1 pro žáky 1. ročníků učebních oborů

Kategorie: U 1 pro žáky 1. ročníků učebních oborů Kategorie: U 1 pro žáky 1. ročníků učebních oborů 1) Řešte rovnici, určete podmínky řešení a proveďte zkoušku: 1 1 1 1 1 ) Ze dvou podobných trojúhelníků má jeden obvod 48 cm, strany druhého jsou po řadě

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MAGVD10C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 21 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky: psací a rýsovací

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 3

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 3 FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ Katedra ekonomie a financí Mikroekonomie cvičení 3 3. NÁKLADY OBĚTOVANÉ PŘÍLEŽITOSTI PŘÍKLAD Č. 1 Dnešní večer máte tyto možnosti: a) sledovat TV Nova, b) učit se na eventuální

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více