V každé z následujících úloh vyberte slovo, které se

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V každé z následujících úloh vyberte slovo, které se"

Transkript

1 V každé z následujících úloh vyberte dvojici slov, mezi nimiž je vztah nejpodobnější vztahu mezi dvojicí slov v zadání. Na pořadí slov ve dvojicích záleží. 1. HBITÝ : ŽELVA (A) létající : krtek (B) loudavý : chrt (C) skákavý : žába (D) odvážný : pulec (E) noční : můra 2. ŘIDIČ : VOLANT (A) holič : vlasy (B) policista : pokuta (C) plavčík : člun (D) cyklista : kolo (E) programátor : klávesnice 3. LES : BORŮVKA (A) sochař : socha (B) marmeláda : jahoda (C) zahrada : mrkev (D) koláč : třešeň (E) strom : meruňka 4. SPÁT : POSTEL (A) psát : knihkupectví (B) jezdit : garáž (C) koupat se : vana (D) sedět : soud (E) hladovět : jídlo 5. HODINA : DEN (A) těsto : mouka (B) počítač : matematika (C) talíř : příbor (D) pokoj : škola (E) slovo : věta 6. ZAPÁLIT : POPEL (A) upustit : střepy (B) rozbít : síla (C) zlomit : sádra (D) kutálet : kuželky (E) řídit : nehoda V každé z následujících úloh vyberte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova v zadání. 7. POKRAČOVAT (A) následovat (B) pracovat (C) zpomalovat (D) přerušit se (E) nedotáhnout 8. PŘENOSNÝ (A) nepotřebný (B) odnesený (C) upevněný (D) bezdrátový (E) nesložitelný 9. USPOŘÁDANĚ (A) postupně (B) škodlivě (C) váhavě (D) nehybně (E) chaoticky 10. NÁŘEK (A) pochvala (B) jásot (C) přímluva (D) ticho (E) radost 11. ZNESNADNIT (A) ulehčit (B) poradit (C) zatížit (D) zmást (E) umožnit 12. TĚSNÝ (A) omezující (B) škrtící (C) tenký (D) nevelký (E) volný m Scio 2015 Tento test je určený výhradně pro použití 3

2 V každé z následujících úloh vyberte slovo či dvojici slov nebo výrazů, které se nejlépe hodí na vynechaná místa ve větě v zadání. 13. Do seznamu účastníků semináře budete zapsáni až po zaplacení nevratné zálohy Kč. (A) zrušeného (B) smazaného (C) odpovědného (D) závazného (E) přednáškového 14. Žádná velká sportovní akce by se vedle organizátorů neobešla bez nezištné pomoci. (A) ochotných informátorů (B) pracovitých vedoucích (C) odborných expertů (D) placených dobrovolníků (E) náročných diváků 15. O nový Cameronův film byl mezi diváky zájem ještě několik týdnů po premiéře kinosály ve švech. (A) dlouholetý naříkaly (B) výjimečný promítaly (C) obrovský praskaly (D) spolehlivý tleskaly (E) neustálý burácely 16. V novinové rubrice knižní novinky se dočteme, že tento týden vycházejí v českém paměti bývalé americké ministryně zahraničí Madeleine Albrightové. (A) vzpomínání (B) příběhu (C) překladu (D) prostředí (E) nákupu 17. Hrdinství nespočívá jen v tom, nebezpečí, ale také ve schopnosti odolávat a nenávisti. (A) rozumět odpočinku (B) čelit posměchu (C) pomáhat zločinu (D) vzdorovat radosti (E) zabraňovat lásce 18. Buk lesní je opadavý strom se štíhlým, ze kterého vyrůstá pravidelná vejčitá koruna. (A) jednoletý kořenem (B) krásný listím (C) lesní vzrůstem (D) listnatý kmenem (E) vysoký výrazem Scio 2015 Tento test je určený výhradně pro použití 4

3 V následujících úlohách vycházejte pouze z informací uvedených v úvodním textu. Každou úlohu řešte nezávisle na ostatních. TEXT K ÚLOHÁM 19 AŽ 23 Právě přítomnost vojáků z Brd vytvořila zcela výjimečný prostor. Díky tomu, že armáda vždy cvičila jen v některých částech újezdu, zůstala celá řada míst po téměř celé dlouhé století nedotčena. Procházka lesem tu v mnoha místech není takřka možná, protože zem pokrývají padlé stromy, husté kapradí, ostružiny a mokřady. Zdejší chloubu, Padrťské rybníky, zase obklopují zbytky rašelinišť a dlouhé šedavě ě zelené lány půdy, na nichž se k sobě choulí drobné vrby, připomínající zdálky chomáče mechu. V hlubokých houštinách se tu ukrývají desítky vzácných druhů, třeba žába kuňka ka žlutobřichá, která svým zářivě žlutým zbarvením dává jasně najevo, že s ní není radno si zahrávat je totiž prudce jedovatá. Na jaře se zase celé louky začnou modrat květy vzácného kosatce sibiřského. Z nejvyšší hory Tok je možno pozorovat dlouhé stráně porostlé vřesem nahusto zjizvené krátery po střelbě. Jenže právě v těchto dírách a kolejích od těžké techniky se podle ekologů paradoxně daří druhům, které už jinde v Čechách téměř vymizely například drobnému vodnímu živočichovi ichovi listonohu letnímu, který malým krunýřkem a ocáskem připomíná trilobita či ostrorepa. A pokud by tohle nestačilo, fanoušci vojenství mohou mezi stromy obdivovat rozpadající se opuštěná kasárna, betonové valy či ostnaté dráty a tu a tam narazit azit i na zbytky munice. Brdskou přírodu si měli užívat i Američané: právě tady měl před pěti lety stát kontroverzní radar, nakonec ale bude v Turecku. České armádě se ale nevyhnuly rozpočtové škrty, a tak vloni na jaře ministerstvo obrany rozhodlo, že se zdejší vojenské újezdy budou muset zmenšit. Na jednoho vojáka máme pět a půl hektaru cvičební plochy, před profesionalizací armády to byl jen hektar to je prostě moc velký luxus, opakoval tehdy ministr obrany Alexandr Vondra. Zatímco čtyři zbývající území čeká jen mírné zeštíhlení, Brdy mají přijít o status újezdu a zůstane v nich jen malé cvičiště na pětině stávajícího území. Brdy jsou určeny především k výcviku dělostřelectva, neumožňují ují výcvik mechanizovaných jednotek a nemají tak pestrý terén jako ostatní újezdy. V Brdech se střílí jen asi na čtvrtině území, takže bude snazší je vyčistit od nevybuchlé munice. Navíc zrušením újezdu ušetří stát přes sedmdesát milionů korun ročně. (Nápad pro Brdy, Lucie Kavanová, Respekt č. 26/27, ročník 23, 2012, str ) 19. Co je podle uvedeného textu hlavním důvodem rušení vojenského újezdu Brdy? (A) neúspěch plánu na výstavbu amerického radaru (B) výskyt prudce jedovaté žáby kuňky žlutobřiché (C) nevhodný terén pro vojenský výcvik dělostřelectva (D) nevratné poškození oblasti těžkou vojenskou technikou (E) škrty v rozpočtu české armády 20. Které z následujících tvrzení o Brdech je v souladu s informacemi v uvedeném textu? (A) Brdy jsou z přírodního hlediska výjimečné tím, že zde 22. Které z následujících tvrzení je v rozporu s informacemi v uvedeném textu? (A) Žluté zbarvení kuňky žlutobřiché má hlavně varovnou a odstrašující funkci. (B) Američané zcela upustili od plánu na výstavbu radarového zařízení. (C) Místa poznamenaná provozem těžké vojenské techniky obývají některé vzácné druhy živočichů. (D) Ministerstvo obrany plánuje celkové zmenšení plochy vojenských újezdů. (E) Na území vojenského újezdu Brdy jsou stále patrné pozůstatky vojenských objektů. nejsou žádné souvislé vodní plochy. 23. (B) Z vojenského hlediska jsou Brdy pro českou armádu oblastí se zásadním strategickým významem. Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? (C) Celé území vojenského újezdu Brdy je těžce poškozeno (A) Ministerstvo obrany i přes nedostatečné finanční dlouhodobým užíváním českou armádou. prostředky bojuje s postupujícím zarůstáním (D) V Brdech se vyskytuje řada vzácných druhů rostlin a vojenského újezdu. živočichů. (B) Největší vzácností je v Brdech výskyt kosatce (E) Česká armáda území vojenského újezdu Brdy zavlečeného z Dálného východu. definitivně a zcela opouští. (C) Česká armáda nemůže zarostlý vojenský újezd využít 21. Které z následujících tvrzení o listonohu letním vyplývá z uvedeného textu? (A) Je vzdáleně příbuzný trilobitům. kvůli speciálním požadavkům profesionálních vojáků. (D) Hlavním důvodem odmítnutí výstavby amerického radaru byly nenahraditelné přírodní krásy Brd. (E) Přírodní bohatství Brd lze nalézt i v místech dříve aktivně využívaných českou armádou. (B) Žije v místech poznamenaných provozem těžké vojenské techniky. (C) Vyhledává rozpadající se vojenské objekty. (D) Patří mezi živočišné druhy chráněné ministerstvem obrany. (E) Je bezprostředně ohrožen civilními návštěvníky vojenského újezdu. Scio 2015 Tento test je určený výhradně pro použití 5

4 Následující úlohy se vztahují k textu a uvedeným podmínkám. Každou úlohu řešte nezávisle na ostatních. TEXT K ÚLOHÁM 24 AŽ 28 Závodu smíšených dvojic (chlapec dívka) se zúčastnili Petr, Karel, Jirka, Tomáš, Lucka, Hanka, Sylva a Bára. O tom, kdo s kým byl ve dvojici a na kterém místě ě skončil, víme: Jirka skončil na druhém místě a nebyl ve dvojici se Sylvou ani s Hankou. Lucka skončila na čtvrtém (posledním) místě. Sylva skončila na prvním místě. Petr skončil na lepším místě než Karel. Tomáš byl ve dvojici s Hankou. 24. V jakém pořadí skončili v závodě chlapci? (A) 1. Petr, 2. Jirka, 3. Tomáš, 4. Karel (B) 1. Petr, 2. Jirka, 3. Karel, 4. Tomáš (C) 1. Jirka, 2. Petr, 3. Tomáš, 4. Karel (D) 1. Tomáš, 2. Jirka, 3. Karel, 4. Petr (E) Odpověď nelze jednoznačně určit. 25. S kým byla ve dvojici Sylva? (A) s Petrem (B) s Karlem (C) s Jirkou (D) s Tomášem (E) Odpověď nelze jednoznačně určit. 26. Které z následujících tvrzení určitě platí? (A) Bára byla ve dvojici s Tomášem. (B) Jirka byl ve dvojici s Luckou. (C) Hanka skončila na druhém místě. (D) Jirka byl ve dvojici s Bárou. (E) Žádné z tvrzení (A) až (D) není pravdivé. 27. V jakém pořadí skončily v závodě dívky? (A) 1. Sylva, 2. Hanka, 3. Lucka, 4. Bára (B) 1. Sylva, 2. Bára, 3. Hanka, 4. Lucka (C) 1. Sylva, 2. Hanka, 3. Bára, 4. Lucka (D) 1. Sylva, 2. Lucka, 3. Bára, 4. Hanka (E) Odpověď nelze jednoznačně ě určit. 28. Na kterém místě skončil Tomáš? (A) na prvním (B) na druhém (C) na třetím (D) na čtvrtém (E) Odpověď nelze jednoznačně ě určit. Scio 2015 Tento test je určený výhradně pro použití 6

5 TABULKA K ÚLOHÁM 29 AŽ 33 V tabulce jsou počty studujících (z toho chlapců) a počty tříd u všech pěti středních škol, které jsou v jednom městě. Střední škola Počet studujících Z toho chlapců Počet tříd Gymnázium Stř. průmyslová škola Obchodní akademie Odborné učiliště Umělecká škola Jaký je průměrný počet studujících připadajících na jednu třídu gymnázia? (A) 2 (B) 27 (C) 28 (D) 56 (E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 30. U které střední školy připadá průměrně nejméně studujících na jednu třídu? (A) u gymnázia (B) u obchodní akademie (C) u stř. průmyslové školy (D) u odborného učiliště (E) u umělecké školy 31. Které z následujících tvrzení platí? (A) Na obchodní akademii studuje více dívek než chlapců. (B) Dívek je nejméně na obchodní akademii. (C) Odborné učiliště navštěvuje právě dvakrát více studujících než gymnázium. (D) Na střední průmyslové škole a obchodní akademii je dohromady právě 200 studujících. (E) Ani jedno z tvrzení (A) až (D) neplatí. 32. Jakou část studujících na střední průmyslové škole tvoří dívky? (A) jednu desetinu (B) jednu pětinu (C) jednu čtvrtinu (D) jednu třetinu (E) čtyři pětiny 33. Jakou část ze všech studujících ve městě tvoří chlapci studující na odborném učilišti? (A) jednu třetinu (B) jednu čtvrtinu (C) jednu pětinu (D) jednu šestinu (E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. Scio 2015 Tento test je určený výhradně pro použití 7

6 GRAF K ÚLOHÁM 34 AŽ 38 Šest řidičů autobusů (Škoda, Mikule, Ouzký, Hrubý, Abrahám, Uličný) vyjelo ráno každý se svým autobusem na linkovou jízdu a odpoledne se vrátilo zpět. Mikule, Abrahám a Ouzký měli autobusy, které mají každý 40 míst pro cestující. Škoda, Hrubý a Uličný měli autobusy se 45 místy pro cestující. Graf ukazuje počty volných míst (míst neobsazených cestujícími) při jízdách jednotlivých řidičů tam (ráno) a zpět (odpoledne). 34. Kteří řidiči vezli ráno cestou tam alespoň ň 40 cestujících? (A) jen Ouzký (B) jen každý z dvojice Mikule, Hrubý (C) jen každý z dvojice Ouzký, Abrahám (D) jen každý z dvojice Hrubý, Uličný (E) každý z trojice Mikule, Hrubý, Abrahám 35. Který řidič vezl odpoledne cestou zpět nejvíce cestujících a který nejméně cestujících? (A) nejvíce Uličný, nejméně Abrahám (B) nejvíce Ouzký, nejméně Abrahám (C) nejvíce Hrubý, nejméně Abrahám (D) nejvíce Uličný, nejméně Mikule (E) nejvíce Škoda, nejméně Mikule 36. Pro které řidiče e platí, že odpoledne cestou zpět vezli více cestujících než ráno cestou tam? (A) jen pro každého z dvojice Hrubý, Uličný (B) jen pro každého z dvojice Škoda, Ouzký (C) pro každého z trojice Mikule, Hrubý, Uličný (D) pro každého z trojice Škoda, Ouzký, Abrahám (E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 37. Celkem kolik volných (neobsazených) míst měli při odpolední jízdě zpět dohromady všichni řidiči, kteří řídili autobus pro 45 cestujících? (A) 17 (B) 15 (C) 14 (D) 13 (E) Které z následujících tvrzení platí? (A) Ouzký vezl odpoledne stejný počet cestujících jako Škoda ráno. (B) Nejvíce e cestujících ráno vezl Ouzký. (C) Mikule vezl odpoledne stejný počet cestujících jako Hrubý ráno. (D) Uličný vezl odpoledne 51 cestujících. (E) Škoda vezl ráno o dva cestující více než odpoledne. Scio 2015 Tento test je určený výhradně pro použití 8

7 OBRÁZEK K ÚLOHÁM 39 AŽ 43 Ve městě jsou čtyři i linky metra (L1, L2, L3, L4), jejichž trasy zachycuje obrázek. Čtverečky s černou tečkou znázorňují stanice. Každá stanice spadá do jedné ze tří zón a tam, kde se dvě linky kříží nebo těsně ě ě sbližují, se vždy nachází přestupní stanice (je jich celkem 6). 39. Pro kterou linku platí, že se více jejích stanic nachází v zóně 2 než v zóně 1? (A) pro žádnou (B) jen pro linku L1 (C) pro každou linku z dvojice L3, L4 (D) pro každou linku z dvojice L1, L3 (E) pro každou linku z dvojice L1, L2 40. O kolik více či méně stanic linky L3 se nachází dohromady v zónách 1 a 3 než v zóně 2? (A) o 1 méně (B) o 1 více (C) o 2 méně (D) alespoň o 3 více (E) ani více, ani méně 41. Celkem kolik stanic linek L2 a L4 se nachází v zóně 2? (A) 7 (B) 8 (C) 10 (D) 11 (E) Celkem o kolik více stanic má linka L2 dohromady v zónách 2 a 3 ve srovnání s celkovým počtem stanic linky L1 v zóně 1? (A) o žádnou (B) o 2 (C) o 4 (D) o 6 (E) o Pro kterou linku platí, že celkový počet jejích stanic nacházejících se mimo zónu 1 překračuje 6? (A) pro žádnou linku (B) jen pro linku L1 (C) jen pro linku L3 (D) pro každou linku z dvojice L1, L2 (E) pro každou linku z dvojice L1, L3 Scio 2015 Tento test je určený výhradně pro použití 9

8 44. V následujících sedmi úlohách je vaším úkolem porovnat dvě ě hodnoty. 48. celková délka trasy o 4 úsecích, z nichž první úsek je dlouhý 10 metrů a každý další je dvakrát delší než ten předchozí celková délka trasy o 3 úsecích, z nichž první úsek je dlouhý 10 metrů a každý další je třikrát delší než ten předchozí p (D) Nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší. v 45. Karolína si vyhlédla v obchodě kolo a rozbila prasátko, ve kterém našla Kč. Zjistila však, že i kdyby toto kolo o třetinu zlevnili, stále by jí Kč chybělo. cena kola Kč (D) Nelze jednoznačně ě určit, která hodnota je větší (D) Nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší součet počtu stěn krychle s počtem hran krychle (D) Nelze jednoznačně č ě určit, která hodnota je větší. 50. součet počtu stěn kvádru s počtem hran kvádru Bára dostává dvakrát větší kapesné než Zdeněk, ale dvakrát menší kapesné než Vítek. Průměrný věk tří sourozenců ů je 11 let, prostřednímu z nich je 10 let. výše kapesného, které dostává Zdeněk třetina výše kapesného, které dostává Vítek věk nejmladšího ze sourozenců (D) Nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší tolarů má stejnou hodnotu jako 66 zlatých 8 let (D) Nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší. 66 tolarů 55 zlatých (D) Nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší. Scio 2015 Tento test je určený výhradně pro použití 10

9 51. Markéta má třikrát více samolepek než Dita. Kdyby Markéta 20 svých samolepek ztratila, měly by obě ě dohromady přesně 100 samolepek. Kolik má Markéta celkem samolepek? (A) 30 (B) 40 (C) 70 (D) 90 (E) Třicet žáků 7. A jde jako jedna skupina do kina, kde běžný jednotlivý lístek stojí 150 Kč, ale skupiny nad dvacet osob mají každý lístek o dvě pětiny běžné ceny levnější. Celkem kolik zaplatí za lístky dohromady všichni žáci 7. A? (A) Kč (B) Kč (C) Kč (D) Kč (E) Kč 53. Karel sklidí za 20 minut 4 kg angreštu. Společně s Milanem sklidí oba dohromady za dvě hodiny 60 kg angreštu. Celkem kolik angreštu sklidí samotný Milan za jednu hodinu, pracují-li oba každý svojí stálou rychlostí? (A) 10 kg (B) 12 kg (C) 15 kg (D) 18 kg (E) 24 kg 54. Karel hraje tenis každé pondělí a každou druhou středu. V ostatní dny tenis nehraje. Celkem kolikrát bude hrát tenis během března, jestliže tento měsíc začíná nedělí a má 31 dní? (A) pětkrát (B) šestkrát (C) sedmkrát (D) osmkrát (E) devětkrát 55. O kolik je číslo představující pětinu z čísla 50 větší nebo menší než číslo, které představuje dvě ě pětiny z čísla 20? (A) menší o 10 (B) menší o 5 (C) menší o 2 (D) větší o 10 (E) větší o Ve stánku prodávají pomerančový džus: na každé 4 litry džusu spotřebují 6 kg pomerančů. Celkem o kolik více kilogramů pomerančů spotřebují na výrobu 20 litrů džusu než na výrobu 8 litrů džusu? (A) o 10 kg (B) o 12 kg (C) o 18 kg (D) o 24 kg (E) o 30 kg 57. Letenka do Říma stojí dnes o čtvrtinu více než minulý týden. Pavel dnes zaplatil dohromady za dvě letenky Kč. O kolik méně ě by celkem zaplatil, kdyby je koupil minulý týden? (A) o 200 Kč (B) o 400 Kč (C) o 500 Kč (D) o 800 Kč (E) o Kč 58. Jana namaže stálou rychlostí za 10 minut 12 krajíců chleba. Lence trvá namazání jednoho krajíce chleba o 5 vteřin kratší dobu než Janě. Jak dlouho bude Lence trvat namazání čtyř krajíců chleba? (A) 3 minuty (B) 3,5 minuty (C) 4,5 minuty (D) 5 minut (E) 6 minut 59. Pronájem haly stojí 150 Kč/h. Na první dvouhodinové setkání přišlo 10 sportovců ů a na druhé, také dvouhodinové setkání 15 sportovců. Kolik dohromady zaplatil ten, kdo se zúčastnil obou setkání, pokud mezi sebe cenu rozpočítávali rovným dílem vždy všichni zúčastnění? (A) 15 Kč (B) 20 Kč (C) 25 Kč (D) 30 Kč (E) 50 Kč 60. Obvod čtverce ABCD o straně délky 4 cm je o 20 cm kratší než obvod čtverce KLMN.. Jaká je délka strany čtverce KLMN? (A) 7 cm (B) 8 cm (C) 9 cm (D) 10 cm (E) 12 cm Scio 2015 Tento test je určený výhradně pro použití 11

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

KONCEPCE A STAV OSOBNÍ DOPRAVY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 175 ROKYCANY NEZVĚSTICE

KONCEPCE A STAV OSOBNÍ DOPRAVY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 175 ROKYCANY NEZVĚSTICE GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY KONCEPCE A STAV OSOBNÍ DOPRAVY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 175 ROKYCANY NEZVĚSTICE SEMINÁRNÍ PRÁCE (Veřejná verze) Autor práce: Pavel Purkart, oktáva Konzultant: Mgr.

Více

noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz

noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz zdarma noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz 100 DNÍ NA RADNICI Rozhovor se starostou Mgr. Ondřejem Kolářem. (Článek na straně 7) 3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 6 se koná v pátek 24.

Více

PŘES PRÁH 4/2010 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ŠETRNÁ DOPRAVA PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ

PŘES PRÁH 4/2010 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ŠETRNÁ DOPRAVA PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ PŘES PRÁH ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ŠETRNÁ DOPRAVA 4/2010 Ř E S P R Á H PŘES PRÁH 4/2010 Obsah Slovo na úvod... 1 Informační

Více

Vážení spoluobčané, Směsný odpad

Vážení spoluobčané, Směsný odpad Vážení spoluobčané, odpadovému hospodářství v naší obci jsem věnovala pozornost už v několika zpravodajích. Jelikož od července letošního roku nám odpady odváží nová svozová firma, a to společnost OZO

Více

teplice Základna mistrů světa na krupském sídlišti Práce a byznys Nová linka AGC vyrobí denně 500 tun skla STRANY 8 9 STRANA 11 zdarma

teplice Základna mistrů světa na krupském sídlišti Práce a byznys Nová linka AGC vyrobí denně 500 tun skla STRANY 8 9 STRANA 11 zdarma teplice zdarma 2014/VO1/110/05/0696 2014 6 www.zitteplice.cz Práce a byznys Nová linka AGC vyrobí denně 500 tun skla STRANA 11 Základna mistrů světa na krupském sídlišti STRANY 8 9 KULTURA více na www.zitteplice.cz

Více

Univerzita Palackého v Olomouci JČMF pobočka Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci JČMF pobočka Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci JČMF pobočka Olomouc Olomouc 2013 Sborník sestavili: J. Molnár, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci B. Novák, Pedagogická fakulta UP v Olomouci E. Bártková, Pedagogická

Více

Kraj se rozvíjí. vítaly slezské klobásy, tlačenka a tradiční slezská miodu-

Kraj se rozvíjí. vítaly slezské klobásy, tlačenka a tradiční slezská miodu- SC 72129/1 Bouchal vyhrál Populární pedagog z Havlíčkova Brodu zvítězil v krajském kole Zlatého Ámose. strana 2 Kraj se rozvíjí Vysočina bude mít vlastní policejní ředitelství a postupně vznikne i krajský

Více

VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC!

VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC! květen 2015 ročník XVIII. (XXV.) číslo 5 VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC! Puritáni, přivřete oči! Nahota pronikla už i do Opočenských novin. Ovšem zcela výjimečně a pro dobrou věc.

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií 64. ROČNÍK, 2014/2015 http://math.muni.cz/mo Milí mladí přátelé, máte rádi zajímavé matematické úlohy a chtěli byste

Více

Nizozemsko obchodní partner ČR

Nizozemsko obchodní partner ČR Partneři přílohy II/III Náš společný hlas zní v Evropě silněji inzerce A151000472 Nizozemsko je v současnosti jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky. Naše firmy včetně řady společností

Více

všichni za Hlučínsko

všichni za Hlučínsko Jeden za všechny, všichni za Hlučínsko Jedeme v tom spolu... CESTOVNÍ RUCH: POZNEJTE KRÁSY HLUČÍNSKA- NEJSPECIFIČTĚJŠÍHO REGIONU REPUBLIKY MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: V JEDNOTĚ JE SÍLA, SHODUJÍ SE MÍSTNÍ STAROSTOVÉ

Více

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení SUCHDO L SKÉ 22010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA L ISTY stojí za přečtení Odpady, odpady, odpady... str. 6 7 Skončení pracovního poměru... str. 8 Co připravujeme v knihovně str.

Více

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy Obsah TENTO ČASOPIS JE TIŠTĚN NA EKOLOGICKÉM PAPÍŘE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Poté,

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2008

NÁVOD NA POUŽITÍ ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2008 NÁVOD NA POUŽITÍ ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2008 OBSAH I. JAK DŮLEŽITÉ JE NAŠE ZDRAVÍ? 4 aneb kapitola o tom, jak rádi Češi utrácejí, kolik stojí zdravotní péče a k čemu jsou dobré poplatky II. NAPLÁNUJTE

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon Číslo 5 květen 2001 Z obsahu: * Z jednání Rady města * Z valných hromad * Informace pro občany * Rozhovor s J. Kotýnkovou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Měrovice * Anketa * Myslivost

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Uvnitř si přečtete: Výhody a nevýhody otevřené hranice Město má nového ekonoma Fotoohlédnutí za událostmi roku 2012 Jak v Železné Rudě strávit čas a kam si zajít nebo zajet Plán na Česko-německé multimediální

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

Nová redakční rada. Co přináší Odraz č. 5? ÚVODEM...

Nová redakční rada. Co přináší Odraz č. 5? ÚVODEM... ÚVODEM... Nová redakční rada Možná, že jste si v tiráži čísla všimli, že Odraz má po několika měsících zase svou redakční radu. Jména v ní nejsou žádným překvapením, všichni jsme se v minulosti kolem Odrazu

Více