Usnesení. Usnesení. 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0270/ZMOb1014/6/ /ZMOb1014/6/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. Usnesení. 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0270/ZMOb1014/6/ /ZMOb1014/6/12"

Transkript

1 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0270/ZMOb1014/6/ /ZMOb1014/6/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka

2 Přehled usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle čísel Číslo usnesení Materiál Název 0270/ZMOb1014/6/ /ZMOb1014/6/ /ZMOb1014/6/12 01/VED/ /ZMOb1014/6/12 01/VED/ /ZMOb1014/6/12 01/VED/ /ZMOb1014/6/12 02/OFR/ /ZMOb1014/6/12 02/OFR/03 Střet zájmů JUDr. Lukáše Semeráka v záležitosti vztahující se k materiálu č. 04/OM/12 Střet zájmů Ing. Petry Bernfeldové v záležitosti vztahující se k materiálu č. 07/OVV/02 Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od do Zpráva o činnosti Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na úseku přenesené působnosti za rok 2011 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Návrh na úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 12/2011 a č. 13/2011 na rok 2011 Návrh na úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 1/2012 na rok /ZMOb1014/6/12 03/OIMH/01 Návrh na vydání dodatku ke Zřizovací listině Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvkové organizace 0278/ZMOb1014/6/12 05/OŠV/01 Návrh komise školství na finanční podporu aktivit příspěvkových organizací CKV, MŠ a ZŠ zřízených SMO, MOb MOaP pro rok /ZMOb1014/6/12 05/OŠV/02 Návrh na vydání dodatků ke zřizovacím listinám MŠ 0280/ZMOb1014/6/12 05/OŠV/03 Návrh na vydání dodatků ke zřizovacím listinám ZŠ a CKV MO 0281/ZMOb1014/6/12 08/OIAK/01 Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok /ZMOb1014/6/12 02/OFR/01 Zpráva o činnosti finančního výboru za rok /ZMOb1014/6/12 02/OFR/ /ZMOb1014/6/12 02/OFR/ /ZMOb1014/6/12 02/OFR/ /ZMOb1014/6/12 02/OFR/ /ZMOb1014/6/12 02/OFR/ /ZMOb1014/6/12 02/OFR/09 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 3/1994 Žádosti o uzavření dohod o splátkách dluhů Žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení Návrh na zvýšení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí pro území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek Návrh na podání žádosti o grant Nadace ČEZ na projekt Pohyb napříč generacemi 2/52

3 0289/ZMOb1014/6/12 02/OFR/ /ZMOb1014/6/12 02/OFR/ /ZMOb1014/6/12 02/OFR/ /ZMOb1014/6/12 02/OFR/13 Návrh na podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na projekt MŠ Dvořákova - obnova fasády Návrh na podání žádosti o grant Nadace Partnerství na projekt Místo pod stromy - sídliště VOLHA Návrh na podání žádosti o grant Nadace OKD na projekt Mobilní zvedák pro komfort Návrh na podání žádosti o příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! - Adaptabilita 0293/ZMOb1014/6/12 03/OIMH/02 Informace o stavu bezpečnostní situace k petici občanů Za Ostravu-Přívoz bez kriminality 0294/ZMOb1014/6/12 04/OM/01 Návrh na uzavření kupní smlouvy ke spoluvlastnickému podílu na nebytové jednotce č. 3057/901 v domě č. p Poděbradova /ZMOb1014/6/12 04/OM/02 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3636/9 a parc. č. 3640/13 vše v k. ú Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. 1. máje) 0296/ZMOb1014/6/12 04/OM/ /ZMOb1014/6/12 04/OM/ /ZMOb1014/6/12 04/OM/ /ZMOb1014/6/12 04/OM/ /ZMOb1014/6/12 04/OM/ /ZMOb1014/6/12 04/OM/08 Žádost o svěření budovy č.p (Ostrčilova 4) stojící na pozemku parc. č. 1013/54 a pozemku parc. č. 1013/54 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava Žádost o stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 2362/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Hornopolní) Žádost o prodej pozemku parc. č. 3010/3 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Válcovní) Žádost o stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc.č. 1784/10 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Jirská) Návrh na uzavření smluv o podmínkách poskytnutí max. 30% slevy z kupní ceny s vlastníky jednotek v domě č. p (Čs.legií 22) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 720 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava Návrh na poskytnutí 30% slev z kupních cen jednotek v domě č.p (Herodova 3) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc.č. 924/1 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 0302/ZMOb1014/6/12 04/OM/09 Stanovisko k záměru města prodat pozemek parc. č. 2953/2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. 1. máje) 3/52

4 0303/ZMOb1014/6/12 04/OM/10 Žádost o sdělení k bezúplatnému nabytí pozemku parc. č. 892/6 v k.ú. Moravská Ostrava (lokalita ul. Sokolská, Ostrčilova) 0304/ZMOb1014/6/12 04/OM/ /ZMOb1014/6/12 04/OM/ /ZMOb1014/6/12 04/OM/13 Žádost o prodej pozemku parc. č. 119 v k.ú. Moravská Ostrava (lokalita ul. Střelniční a Pivovarská) Žádost o stanovisko k záměru města prodat pozemek parc. č. 1936/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Pobialova) Návrh na bezúplatné nabytí pozemku parc. č (EN) v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Poděbradova, Valchařská) 0307/ZMOb1014/6/12 04/OM/14 Projednání žádosti o koupi spoluvlastnického podílu domu č. p (Foerstrova 17) v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 0308/ZMOb1014/6/12 05/OŠV/ /ZMOb1014/6/12 05/OŠV/ /ZMOb1014/6/12 05/OŠV/ /ZMOb1014/6/12 05/OŠV/ /ZMOb1014/6/12 05/OŠV/ /ZMOb1014/6/12 07/OVV/ /ZMOb1014/6/12 07/OVV/02 Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu SMO, MOb MOaP pro oblast kultury v roce 2012 Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu SMO, MOb MOaP pro oblast sportu, ekologické výchovy, volnočasových a zájmově vzdělávacích aktivit pro rok 2012 Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu SMO, MOb MOaP pro oblast sociální práce a vytváření lepších životních podmínek pro zdravotně postižené pro rok 2012 Žádost Tělovýchovné jednoty UNIE HLUBINA o.s., se sídlem Gajdošova ulice 2287, Moravská Ostrava o peněžitý dar Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Ostrava, se sídlem Sokolská třída 48, Ostrava - Moravská Ostrava o prominutí a vrácení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně Souhrnná zpráva o písemném vyřízení dotazů, připomínek a podnětů podaných členy zastupitelstva městského obvodu Žádost Ing. Petry Bernfeldové o schválení výkonu funkce místostarostky jako neuvolněné členky zastupitelstva městského obvodu 4/52

5 Střet zájmů JUDr. Lukáše Semeráka v záležitosti vztahující se k materiálu č. 04/OM/12 číslo: 0270/ZMOb1014/6/12 1) bere na vědomí sdělení člena zastupitelstva městského obvodu JUDr. Lukáše Semeráka o možném střetu zájmů v záležitosti vztahující se k materiálu č. 04/OM/12 programu 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu, konaného dne ) rozhodlo že u člena zastupitelstva městského obvodu JUDr. Lukáše Semeráka je dán důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování záležitosti týkající se předloženého materiálu č. 04/OM/12 Střet zájmů Ing. Petry Bernfeldové v záležitosti vztahující se k materiálu č. 07/OVV/02 číslo: 0271/ZMOb1014/6/12 1) bere na vědomí sdělení členky zastupitelstva městského obvodu Ing. Petry Bernfeldové o možném střetu zájmů v záležitosti vztahující se k materiálu č. 07/OVV/02 programu 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu, konaného dne ) rozhodlo že u členky zastupitelstva městského obvodu Ing. Petry Bernfeldové je dán důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování záležitosti týkající se předloženého materiálu č. 07/OVV/02 Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od do číslo: 0272/ZMOb1014/6/12 1) bere na vědomí 01/VED/01 informaci občanům o činnosti orgánů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za období od do /52

6 Zpráva o činnosti Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na úseku přenesené působnosti za rok 2011 číslo: 0273/ZMOb1014/6/12 1) bere na vědomí 01/VED/02 Zprávu o činnosti Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na úseku přenesené působnosti za rok 2011, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz číslo: 0274/ZMOb1014/6/12 1) bere na vědomí 01/VED/03 kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu s termínem plnění od do ve znění přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 2) schvaluje prodloužení termínů plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu dle důvodové zprávy 3) vyřazuje ze sledování plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu dle důvodové zprávy 4) ukládá realizovat bod 2) - 3) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jana Petrošová, vedoucí odboru Termín: Návrh na úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 12/2011 a č. 13/2011 na rok 2011 číslo: 0275/ZMOb1014/6/12 1) schvaluje 02/OFR/02 a) úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 12/2011 na rok 2011 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 13/2011 na rok 2011 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 6/52

7 2) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru Termín: Návrh na úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 1/2012 na rok 2012 číslo: 0276/ZMOb1014/6/12 1) schvaluje 02/OFR/03 úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 1/2012 na rok 2012 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru Termín: Návrh na vydání dodatku ke Zřizovací listině Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvkové organizace číslo: 0277/ZMOb1014/6/12 1) schvaluje 03/OIMH/01 dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvkové organizace se sídlem Harantova 3152/28, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: , ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) zmocňuje starostu městského obvodu Ing. Jiřího Havlíčka a místostarostu městského obvodu Dalibora Mouku k podpisu dodatku č. 1 dle bodu 1) tohoto usnesení 3) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jan Hulva, vedoucí odboru Termín: /52

8 Návrh komise školství na finanční podporu aktivit příspěvkových organizací CKV, MŠ a ZŠ zřízených SMO, MOb MOaP pro rok 2012 číslo: 0278/ZMOb1014/6/12 1) rozhodlo a) poskytnout účelové neinvestiční příspěvky 05/OŠV/01 Centru kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, PO, Sokolská třída 26, Ostrava, IČ , na projekty: Animační programy Hravé vyučování v galerii ve výši ,-- Kč Ostrau der Kulturpunkt Festival německého jazyka v Ostravě, ročník II. ve výši ,-- Kč Mateřské škole Ostrava, Blahoslavova 6, PO, Ostrava, IČ , na projekty: Olympiáda v barevné mateřské škole 2012 ve výši 5 000,-- Kč Zpíváme si pro radost ve výši 7 000,-- Kč Těšíme se na školu ve výši 5 000,-- Kč Hudba léčí ve výši 3 000,-- Kč Malí loutkáři velcí umělci ve výši ,-- Kč Mateřské škole Ostrava, Dvořákova 4, PO, Ostrava, IČ , na projekty: Pasování na školáky ve výši 5 000,-- Kč Sportujeme s Dvořáčkem IV. ve výši 6 000,-- Kč Strašidla, ta neznají pravidla ve výši 2 000,-- Kč Mateřské škole Ostrava, Hornická 43A, PO, Ostrava, IČ , na projekt: Dopravní hřiště Malý dopraváček ve výši ,-- Kč Mateřské škole Ostrava, Křižíkova 18, PO, Ostrava, IČ , na projekty: Děti MŠ rodiče ve výši ,-- Kč Rozloučení s předškoláky škola plná indiánů ve výši ,-- Kč Mateřské škole Ostrava, Lechowiczova 8, PO, Ostrava, IČ , na projekty: České Vánoce ve výši 5 000,-- Kč Zahradní slavnost ve výši 5 000,-- Kč Hodně sportu dětem ve výši ,-- Kč Mateřské škole Ostrava, Na Jízdárně 19a, PO, Ostrava, IČ , na projekty: Naší školní zahrádku, dáme si do pořádku ve výši ,-- Kč Škola podporující zdraví ve výši 4 000,-- Kč Mateřské škole Ostrava, Poděbradova 19, PO, Ostrava, IČ , na projekty: Lidové tradice dříve a dnes ve výši 5 000,-- Kč 8/52

9 Absolvent MŠ ve výši 5 000,-- Kč Pěvecký sbor Jitřenka ve výši ,-- Kč Mateřské škole Ostrava, Repinova 19, PO, Ostrava, IČ , na projekty: Pasování školáků 2012 v ZUŠ Ostrava ve výši 5 000,-- Kč Vánoční aranžmá 2012, Vánoční svícen ve výši 5 000,-- Kč Vánoční koncert ve výši 6 000,-- Kč Mateřské škole Ostrava, Šafaříkova 9, PO, Ostrava, IČ , na projekty: Lámeme si hlavu s hlavolamy ve výši ,-- Kč Putování za pokladem ve výši ,-- Kč Mateřské škole Ostrava, Špálova 32, PO, Ostrava, IČ , na projekty: Putování za písmenky ve výši ,-- Kč Pasování předškoláků ve výši 5 000,-- Kč Dobrý start ve výši ,-- Kč Mateřské škole Ostrava, Varenská 2a, PO, Ostrava, IČ , na projekt: Cesta do pravěku ve výši ,-- Kč Základní škole Ostrava, Gajdošova 9, PO, Ostrava, IČ , na projekty: Rozvíjení tvořivosti s keramikou ve výši 6 000,-- Kč Anglický desetiboj ve výši ,-- Kč Dovedné ruce ve výši 5 000,-- Kč Základní škole Ostrava, Gebauerova 8, PO, Ostrava, IČ , na projekt: Volnočasové aktivity ve výši ,-- Kč Základní škole Ostrava, Gen. Píky 13A, PO, Ostrava, IČ , na projekty: Celoroční činnost DPS Melodie a 30. výročí jeho založení ve výši ,-- Kč Cesta do světa jazyků rozvíjení čtenářské gramotnosti ve výši ,-- Kč Základní škole Ostrava, Kounicova 2, PO, Ostrava, IČ , na projekty: Sportovní hry ve výši ,-- Kč Kounický škrpál ve výši ,-- Kč Podání první předlékařské pomoci, zdravotnický kroužek ve výši ,-- Kč Hrajeme si s jazykem ve výši 3 000,-- Kč Školní časopis ve výši ,-- Kč Základní škole Ostrava, Matiční 5, PO, Ostrava, IČ , na projekty: Keramické kroužky ve výši ,-- Kč Dramatický kroužek ve výši ,-- Kč Základní škole Ostrava, Nádražní 117, PO, Ostrava, IČ , na projekty: Školní žákovský parlament ve výši ,-- Kč Malý zdravotník V. ve výši 1 000,-- Kč Gymnastickými pomůckami proti svalovým dysbalancím u dětí ve výši ,-- Kč 9/52

10 Základní škole a mateřské škole Ostrava, Ostrčilova 1, PO, Ostrava, IČ , na projekty: Ostrčilka s Underground anglicky mluvící země ve školním metru ve výši 8 000,-- Kč Moje první školička ve výši ,-- Kč Rčení a přísloví slovem i obrazem (aneb cesty k osvojení frazeologie) ve výši 5 000,-- Kč Já a ti přede mnou (I and those before me) ve výši 6 000,-- Kč Zahradní slavnost ve výši ,-- Kč Základní škole waldorfské Ostrava, PO, Ostrava, IČ , na projekty: OH waldorfských škol ve výši ,-- Kč Kroužek hry na zobcovou flétnu - AULOS ve výši ,-- Kč Základní škole Ostrava, Zelená 42, PO, Ostrava, IČ , na projekty: Stop nudě ve výši ,-- Kč Kniha - brána jazyků ,-- Kč b) neposkytnout účelové neinvestiční příspěvky Centru kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, PO, Sokolská třída 26, Ostrava, IČ , na projekty: ANYMOUS PERFORMANCE Performance v ulicích Ostravy, přehlídka akčního umění Den v dobré společnosti Filmový klub Minikino Mezipatra Mateřské škole Ostrava, Blahoslavova 6, PO, Ostrava, IČ , na projekt: Ostrava!!! tady jsme doma Mateřské škole Ostrava, Dvořákova 4, PO, Ostrava, IČ , na projekt: Zahradní slavnost Mateřské škole Ostrava, Hornická 43A, PO, Ostrava, IČ , na projekt: Malá školka se zvířátky Mateřské škole Ostrava, Křižíkova 18, PO, Ostrava,IČ , na projekty: Angličtina pro děti Velikonoční dílna Mateřské škole Ostrava, Lechowiczova 8, PO, Ostrava, IČ , na projekt: Putování za vůní lesa Mateřské škole Ostrava, Repinova 19, PO, Ostrava, IČ , na projekty: Uspávání broučků Jarní aranžmá slunce a květin není nikdy dost 10/52

11 Jarní Velikonoční aranžmá 2012, Jarní aranžování košíčků Podzimní aranžmá aranžování věnců Veselme se s Halloweenem Cesty za poznáním Mateřské škole Ostrava, Špálova 32, PO, Ostrava, IČ , na projekt: Táto, mámo, pojď si hrát Základní škole Ostrava, Gajdošova 9, PO, Ostrava, IČ , na projekt: Multikulturalita v kontextu dějin Evropy Základní škole Ostrava, Gen. Píky 13A, PO, Ostrava, IČ , na projekty: Plavání hrou aneb jak odstranit plaveckou negramotnost Zpívat anglicky je zábavné Vzhůru za Ježíškem Základní škole Ostrava, Kounicova 2, PO, Ostrava, IČ , na projekty: Pěvecký kroužek Hudebně pohybový kroužek - Bavíme se spolu Základní škole Ostrava, Matiční 5, PO, Ostrava, IČ , na projekty: Aerobic - step Netradiční výtvarné techniky Výtvarný kroužek Základní škole Ostrava, Nádražní 117, PO, Ostrava, IČ , na projekty: Barevná družina V. Barevná škola XV. Síla lidskosti Kdo si hraje, nezlobí VI. Nemáme čas zlobit 110. výroční naší školy My třídíme a víme proč Buď fit III. Základní škole a mateřské škole Ostrava, Ostrčilova 1, PO, Ostrava, IČ , na projekty: Obvodní kolo v lehké atletice pro žáky 1. stupně Ekoolympiáda Základní škole waldorfské Ostrava, PO, Ostrava, IČ , na projekt: Duhové divadlo c) uložit ředitelům mateřských škol, základních škol a Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava realizovat projekty dle bodu 2a) tohoto usnesení a předložit vyúčtování k Použít krácené finanční prostředky na úhradu realizace projektů dle svého uvážení, s výjimkou úhrady stravného, kostýmu pro učitelku, odměn a dalšího vzdělávání pedagogů, autobusů, permanentek do ZOO a vstupného do aquaparku, které se hradit 11/52

12 2) ukládá nemohou, s výjimkou projektů, které byly odsouhlasené v celé požadované výši realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Mgr. Věra Kuchařová, vedoucí odboru Termín: Návrh na vydání dodatků ke zřizovacím listinám MŠ číslo: 0279/ZMOb1014/6/12 1) schvaluje 05/OŠV/02 Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvkové organizace, IČ , kterým se mění Příloha č. 2 zřizovací listiny, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Mateřské školy Ostrava, Dvořákova 4, příspěvkové organizace, IČ , kterým se mění Příloha č. 1 a 2 zřizovací listiny, ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Mateřské školy Ostrava, Hornická 43A, příspěvkové organizace, IČ , kterým se mění Příloha č. 1 a 2 zřizovací listiny, ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Mateřské školy Ostrava, Křižíkova 18, příspěvkové organizace, IČ , kterým se mění Příloha č. 1 a 2 zřizovací listiny, ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Mateřské školy Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvkové organizace, IČ , kterým se mění Příloha č. 2 zřizovací listiny, ve znění přílohy č. 5 předloženého materiálu Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Mateřské školy Ostrava, Na Jízdárně 19a, příspěvkové organizace, IČ , kterým se mění Příloha č. 2 zřizovací listiny, ve znění přílohy č. 6 předloženého materiálu Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Mateřské školy Ostrava, Poděbradova 19, příspěvkové organizace, IČ , kterým se mění Příloha č. 2 zřizovací listiny, ve znění přílohy č. 7 předloženého materiálu Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Mateřské školy Ostrava, Repinova 19, příspěvkové organizace, IČ , kterým se mění Příloha č. 2 zřizovací listiny, ve znění přílohy č. 8 předloženého materiálu Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Mateřské školy Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvkové organizace, IČ , kterým se mění Příloha č. 2 zřizovací listiny, ve znění přílohy č. 9 předloženého materiálu Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Mateřské školy Ostrava, Špálova 32, příspěvkové organizace, IČ , kterým se mění Příloha č. 2 zřizovací listiny, ve znění přílohy č. 10 předloženého 12/52

13 materiálu Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Mateřské školy Ostrava, Varenská 2a, příspěvkové organizace, IČ , kterým se mění Příloha č. 2 zřizovací listiny, ve znění přílohy č. 11 předloženého materiálu 2) zmocňuje starostu městského obvodu a Tomáše Kuřece, místostarostu městského obvodu, k podpisu dodatků dle bodu 1) tohoto usnesení 3) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Mgr. Věra Kuchařová, vedoucí odboru Termín: Návrh na vydání dodatků ke zřizovacím listinám ZŠ a CKV MO číslo: 0280/ZMOb1014/6/12 1) schvaluje 05/OŠV/03 Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Základní školy Ostrava, Gajdošova 9, příspěvkové organizace, IČ , kterým se mění Příloha č. 2 zřizovací listiny, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Základní školy Ostrava, Gebauerova 8, příspěvkové organizace, IČ , kterým se mění Příloha č. 1 a 2 zřizovací listiny, ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Základní školy Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvkové organizace, IČ , kterým se mění Příloha č. 2 zřizovací listiny, ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Základní školy Ostrava, Kounicova 2, příspěvkové organizace, IČ , kterým se mění Příloha č. 2 zřizovací listiny, ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Základní školy Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace, IČ , kterým se mění Příloha č. 2 zřizovací listiny, ve znění přílohy č. 5 předloženého materiálu Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Základní školy Ostrava, Nádražní 117, příspěvkové organizace, IČ , kterým se mění Příloha č. 2 zřizovací listiny, ve znění přílohy č. 6 předloženého materiálu Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvkové organizace, IČ , kterým se mění Příloha č. 1 a 2 zřizovací listiny, ve znění přílohy č. 7 předloženého materiálu 13/52

14 Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Základní školy waldorfské Ostrava, příspěvkové organizace, IČ , kterým se mění Příloha č. 1 a 2 zřizovací listiny, ve znění přílohy č. 8 předloženého materiálu Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Základní školy Ostrava, Zelená 42, příspěvkové organizace, IČ , kterým se mění Příloha č. 2 zřizovací listiny, ve znění přílohy č. 9 předloženého materiálu Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvkové organizace, IČ , kterým se mění Příloha č. 2 zřizovací listiny, ve znění přílohy č. 10 předloženého materiálu 2) zmocňuje starostu městského obvodu a Tomáše Kuřece, místostarostu městského obvodu, k podpisu dodatků dle bodu 1) tohoto usnesení 3) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Mgr. Věra Kuchařová, vedoucí odboru Termín: Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2011 číslo: 0281/ZMOb1014/6/12 1) bere na vědomí 08/OIAK/01 předloženou Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2011, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2011 číslo: 0282/ZMOb1014/6/12 1) bere na vědomí 02/OFR/01 Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2011 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 14/52

15 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 3/1994 číslo: 0283/ZMOb1014/6/12 1) rozhodlo 02/OFR/04 předložit zastupitelstvu města návrh na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 3/1994, o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování půjček z tohoto fondu, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu 2) ukládá starostovi Ing. Jiřímu Havlíčkovi realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru Termín: Žádosti o uzavření dohod o splátkách dluhů číslo: 0284/ZMOb1014/6/12 1) rozhodlo 02/OFR/05 a) uzavřít s dlužníkem - ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// dohodu o splátkách dluhu dle vzorové dohody schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 983/19/10 bod 1) písm. c) ze dne ve výši ,00 Kč (dlužné nájemné za pronájem bytu č. 1 v domě čp. 2148, Spodní 30, za období 12/2005-3/2008, vyúčtování služeb za r. 2004, 2005 a 2006 a náklady soudního řízení) ve 24 měsíčních splátkách po 1 000,00 Kč (v období od 4/2012 do 3/2014), ve 49 měsíčních splátkách po 1 500,00 Kč (v období od 4/2014 do 4/2018) a 1 splátce ve výši 762,00 Kč (v období 5/2018) s úhradou první splátky od měsíce dubna 2012 za podmínky, že dohoda o splátkách dluhu bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi b) uzavřít s dlužníkem - ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// dohodu o splátkách dluhu dle vzorové dohody schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 983/19/10 bod 1) písm. c) ze dne ve výši ,00 Kč (dlužné nájemné za pronájem bytu č. 12 v domě čp. 192, Orebitská 25 za období 1/2001-7/2003) ve 47 měsíčních splátkách po 500,00 Kč a 1 splátce ve výši 350,00 Kč s úhradou první splátky od měsíce dubna 2012 za podmínky, že dohoda o splátkách dluhu bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi c) uzavřít s dlužníkem - ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// dohodu o splátkách dluhu dle vzorové dohody schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 983/19/10 bod 1) písm. c) ze dne ve výši ,00 Kč (dlužné nájemné za pronájem bytu č. 6 v domě 15/52

16 2) zmocňuje čp. 1988, Cihelní 26 za období 1/2001-3/2004, náklady soudních a exekučních řízení, náklady právního zastoupení a náklady za vyklizení bytu) ve 24 měsíčních splátkách po 500,00 Kč (v období od 4/2012 do 3/2014), ve 44 měsíčních splátkách po 1 000,00 Kč (v období od 4/2014 do 11/2017) a 1 splátce ve výši 1 199,00 Kč (v období 12/2017) s úhradou první splátky od měsíce dubna 2012 za podmínky, že dohoda o splátkách dluhu bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu dohod o splátkách dluhů s dlužníky uvedenými v bodě 1) tohoto usnesení 3) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru Termín: Žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení číslo: 0285/ZMOb1014/6/12 1) rozhodlo 02/OFR/06 a) prominout poplatky a úroky z prodlení v rozsahu 80 % z částky ,00 Kč dlužníkovi - //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinen uhradit věřiteli dle pravomocných rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 18 C 191/2004, čj. 26 C 386/2003 a čj. 65 Ro 1184/2005 a Okresního soudu v Šumperku čj. 15 C 284/2007 a uzavřít dohodu o prominutí části dluhu dle vzorové dohody schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 983/19/10 bod 1) písm. b) ze dne za podmínky, že dohoda o prominutí části dluhu bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi b) prominout poplatky z prodlení v rozsahu 80 % z částky ,00 Kč dlužníkovi - panu //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinen uhradit věřiteli dle pravomocného rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 60 C 344/2005 a uzavřít dohodu o prominutí části dluhu dle vzorové dohody schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 983/19/10 bod 1) písm. b) ze dne za podmínky, že dohoda o prominutí části dluhu bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi c) prominout poplatky z prodlení v rozsahu 80 % z částky ,00 Kč dlužníkovi - paní //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinna uhradit věřiteli dle pravomocného rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 60 C 25/2010 a uzavřít dohodu o prominutí části dluhu dle vzorové dohody schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 983/19/10 bod 1) písm. b) 16/52

17 ze dne za podmínky, že dohoda o prominutí části dluhu bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi d) prominout poplatky z prodlení v rozsahu 80 % z částky ,00 Kč dlužníkovi - paní /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinna uhradit věřiteli dle pravomocného rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 57 C 195/2004 a uzavřít dohodu o prominutí části dluhu dle vzorové dohody schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 983/19/10 bod 1) písm. b) ze dne za podmínky, že dohoda o prominutí části dluhu bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi e) prominout poplatky z prodlení v rozsahu 80 % z částky ,00 Kč dlužníkovi - paní ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinna uhradit věřiteli dle pravomocného rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 24 C 43/2005 a uzavřít dohodu o prominutí části dluhu dle vzorové dohody schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 983/19/10 bod 1) písm. b) ze dne za podmínky, že dohoda o prominutí části dluhu bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi f) prominout poplatky z prodlení v rozsahu 80 % z částky ,34 Kč dlužníkovi - paní ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinna uhradit věřiteli dle pravomocných rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 58 C 307/98 a čj. 30 C 441/99 a uzavřít dohodu o prominutí části dluhu dle vzorové dohody schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 983/19/10 bod 1) písm. b) ze dne za podmínky, že dohoda o prominutí části dluhu bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi g) prominout poplatky z prodlení v rozsahu 80 % z částky ,00 Kč dlužníkovi - paní ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinna uhradit věřiteli dle pravomocného rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 23 C 178/97, čj. 65 Ro 1874/98 a čj. 37 C 385/2000 a uzavřít dohodu o prominutí části dluhu dle vzorové dohody schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 983/19/10 bod 1) písm. b) ze dne za podmínky, že dohoda o prominutí části dluhu bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi h) prominout poplatky z prodlení v rozsahu 80 % z částky ,30 Kč dlužníkovi - panu ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinen uhradit věřiteli na základě pravomocného usnesení Okresního soudu v Opavě o dědictví čj. 30 D 307/2009 a uzavřít dohodu o prominutí části dluhu dle vzorové dohody schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 983/19/10 bod 1) písm. b) ze dne za podmínky, že dohoda o prominutí části dluhu bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi i) prominout poplatky z prodlení v rozsahu 80 % z částky ,00 Kč dlužníkovi - paní //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinna uhradit věřiteli dle pravomocných rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 24 C 116/98, 17/52

18 2) zmocňuje čj. 65 Ro 3416/98, čj. 66 Ro 4928/98 a čj. 67 Ro 4537/2003 a uzavřít dohodu o prominutí části dluhu dle vzorové dohody schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 983/19/10 bod 1) písm. b) ze dne za podmínky, že dohoda o prominutí části dluhu bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu dohod o prominutí části dluhů s dlužníky uvedenými v bodě 1) tohoto usnesení 3) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru Termín: Návrh na zvýšení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí pro území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz číslo: 0286/ZMOb1014/6/12 1) rozhodlo 02/OFR/07 předložit Zastupitelstvu města Ostravy návrh na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se zvýší o jednu kategorii koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí podle ust. 6 odst. 4 písm. b) a 11 odst. 3 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, pro celé území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 2) ukládá starostovi Ing. Jiřímu Havlíčkovi odeslat návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Odboru financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru Termín: Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek 02/OFR/08 číslo: 0287/ZMOb1014/6/12 1) bere na vědomí informaci o zániku vymahatelnosti pohledávek po zemřelých nájemcích bytů: a) ////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,42 Kč b) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč c) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 18/52

19 d) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,20 Kč 2) ukládá realizovat odpis pohledávek dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru Termín: Návrh na podání žádosti o grant Nadace ČEZ na projekt Pohyb napříč generacemi číslo: 0288/ZMOb1014/6/12 1) schvaluje 02/OFR/09 a) podání žádosti o grant Nadace ČEZ na projekt Pohyb napříč generacemi dle důvodové zprávy b) spolufinancování projektu Pohyb napříč generacemi dle důvodové zprávy předloženého materiálu, podmíněné získáním grantu z grantového řízení Nadace ČEZ Oranžové hřiště 2) zmocňuje starostu Ing. Jiřího Havlíčka k podpisu žádosti o grant dle bodu 1a) tohoto usnesení 3) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru Termín: Návrh na podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na projekt MŠ Dvořákova - obnova fasády číslo: 0289/ZMOb1014/6/12 1) schvaluje 02/OFR/10 a) podání žádosti o neinvestiční dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy na projekt MŠ Dvořákova - obnova fasády dle důvodové zprávy předloženého materiálu b) spolufinancování projektu MŠ Dvořákova - obnova fasády dle důvodové zprávy předloženého materiálu 2) zmocňuje starostu Ing. Jiřího Havlíčka k podpisu žádosti o neinvestiční dotaci dle bodu 1a) tohoto usnesení 19/52

20 3) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru Termín: Návrh na podání žádosti o grant Nadace Partnerství na projekt Místo pod stromy - sídliště VOLHA číslo: 0290/ZMOb1014/6/12 1) schvaluje 02/OFR/11 a) podání žádosti o grant Nadace Partnerství na projekt Místo pod stromy sídliště VOLHA dle důvodové zprávy b) závazek následné péče o výsadbu a upravené veřejné prostranství prostřednictvím příspěvkové organizace Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz 2) zmocňuje starostu Ing. Jiřího Havlíčka k podpisu žádosti o grant dle bodu 1a) tohoto usnesení 3) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru Termín: Návrh na podání žádosti o grant Nadace OKD na projekt Mobilní zvedák pro komfort číslo: 0291/ZMOb1014/6/12 1) schvaluje 02/OFR/12 podání žádosti o grant Nadace OKD z programu Pro zdraví na projekt Mobilní zvedák pro komfort dle upravené důvodové zprávy 2) zmocňuje starostu Ing. Jiřího Havlíčka k podpisu žádosti o grant dle bodu 1) tohoto usnesení 3) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru Termín: /52

21 Návrh na podání žádosti o příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! - Adaptabilita číslo: 0292/ZMOb1014/6/12 1) schvaluje 02/OFR/13 podání žádosti o příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! - Adaptabilita realizovaného ministerstvem práce a sociálních věcí prostřednictvím kontaktních pracovišť jednotlivých Úřadů práce České republiky dle důvodové zprávy 2) zmocňuje starostu Ing. Jiřího Havlíčka k podpisu žádosti o dotaci dle bodu 1) tohoto usnesení 3) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru Termín: Informace o stavu bezpečnostní situace k petici občanů Za Ostravu-Přívoz bez kriminality číslo: 0293/ZMOb1014/6/12 1) bere na vědomí informaci o stavu bezpečnostní situace v lokalitě Ostrava-Přívoz 03/OIMH/02 Návrh na uzavření kupní smlouvy ke spoluvlastnickému podílu na nebytové jednotce č. 3057/901 v domě č. p Poděbradova 63 číslo: 0294/ZMOb1014/6/12 1) rozhodlo 04/OM/01 a) vzít na vědomí informaci o zastavení řízení ve věci návrhu na povolení vkladu vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu na nebytové jednotce č. 3057/901 v domě č. p. 3057, Poděbradova 63, včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. 1347/2 v k. ú. Moravská Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu b) revokovat usnesení zastupitelstva městského obvodu č. 0210/ZMOb1014/4/11 ze dne v části 1b) ve věci uzavření kupní smlouvy c) uzavřít kupní smlouvu s //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 87/6654 jednotky č. 3057/901 v domě 21/52

22 2) zmocňuje č. p. 3057, Poděbradova 63, postaveném na pozemku parc. č. 1347/2 včetně podílu 87/6654 z celkového podílu 6654/ na společných částech domu a podílu 87/6654 z celkového podílu 6654/ pozemku parc. č. 1347/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, za kupní cenu ,- Kč ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu Ing. Petru Bernfeldovou, místostarostku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, k podpisu kupní smlouvy dle bodu 1c) tohoto usnesení 3) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Návrh na prodej pozemků parc. č. 3636/9 a parc. č. 3640/13 vše v k. ú Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. 1. máje) číslo: 0295/ZMOb1014/6/12 1) rozhodlo 04/OM/02 a) vyhradit si pravomoc k uzavření dohody o narovnání se společností VÍTKOVICE, a. s. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ , IČ: , za bezesmluvní užívání pozemku parc. č. 3640/13 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 140 m² v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava b) o prodeji pozemků parc. č. 3640/13 - zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 3636/9 - ostatní plocha, jiná plocha, bez příslušenství (lokalita ul. 1. máje), ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, společnosti VÍTKOVICE, a. s. se sídlem Ostrava -Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ , IČ , za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši ,- Kč, s úhradou nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku ve výši 3 500,- Kč, a o dohodě o narovnání za bezesmluvní užívání pozemku parc. č. 3640/13 o výměře 140 m² v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši 250,- Kč/m²/rok, a to od do dne nabytí vlastnického práva k předmětnému pozemku c) o uzavření kupní smlouvy s dohodou o narovnání ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu 2) zmocňuje místostarostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu smlouvy s dohodou o narovnání dle bodu 1c) tohoto usnesení 22/52

23 3) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Žádost o svěření budovy č.p (Ostrčilova 4) stojící na pozemku parc. č. 1013/54 a pozemku parc. č. 1013/54 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava číslo: 0296/ZMOb1014/6/12 1) rozhodlo 04/OM/03 a) požádat statutární město Ostrava o svěření budovy č. p občanská vybavenost, stojící na pozemku parc. č. 1013/54 a pozemku parc. č. 1013/54 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 387 m² v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Ostrčilova), městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz b) požádat statutární město Ostrava o transfer finančních prostředků na demolici části budovy č. p. 2691, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, na městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz c) požádat o poskytnutí návratné finanční výpomoci statutární město Ostrava na úpravu nebytových prostor v budově č. p na byty pro seniory, startovací byty pro mladé lidi, popřípadě na bezbariérové byty, za podmínky, že budova č. p stojící na pozemku parc. č. 1013/54 a pozemek parc. č. 1013/54 budou svěřeny městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 2) ukládá požádat statutární město Ostrava dle bodu 1a) a 1b) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: ) ukládá starostovi Ing. Jiřímu Havlíčkovi předložit žádost dle bodu 1c) tohoto usnesení orgánům městského obvodu Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru Termín: /52

24 Žádost o stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc.č. 2362/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Hornopolní) číslo: 0297/ZMOb1014/6/12 1) bere na vědomí 04/OM/04 žádost majetkového odboru Magistrátu města Ostravy o stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 2362/13 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře cca 80 m² v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Hornopolní), ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 2) vydává souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 2362/13 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře cca 80 m² v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Hornopolní), ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 3) ukládá předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Žádost o prodej pozemku parc. č. 3010/3 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Válcovní) číslo: 0298/ZMOb1014/6/12 1) bere na vědomí 04/OM/05 žádost společnosti INOVAČNÍ a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Pohraniční 1435/86, PSČ , IČ: a společnosti BAIL - SPORT s.r.o. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Válcovní 1841/31, PSČ , IČ: o koupi pozemku parc. č. 3010/3 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Válcovní) 2) vydává vydává souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek parc. č. 3010/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 595 m² ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 3) ukládá předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: /52

25 Žádost o stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 1784/10 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Jirská) číslo: 0299/ZMOb1014/6/12 1) bere na vědomí 04/OM/06 žádost odboru majetkového Magistrátu města Ostravy o stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc.č. 1784/10, ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 200 m² z celkové výměry 438 m², v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (lokalita ul. Jirská) 2) vydává souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc.č. 1784/10, ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 200 m² z celkové výměry 438 m², v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (lokalita ul. Jirská) za podmínky, že bude k žádosti doložen oddělovací geometrický plán, který vyloučí možnost kolize s rekonstrukcí ul. Porážková 3) ukládá předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Návrh na uzavření smluv o podmínkách poskytnutí max. 30% slevy z kupní ceny s vlastníky jednotek v domě č. p (Čs.legií 22) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 720 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava číslo: 0300/ZMOb1014/6/12 1) rozhodlo 04/OM/07 uzavřít smlouvy o podmínkách poskytnutí max. 30% slevy z kupní ceny jednotek v domě č. p (Čs. legií 22) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 720 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle vzorové smlouvy schválené usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 0181/ZMObM1014/2/11 ze dne s níže uvedenými vlastníky: 1.1. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// (b. j. č. 1222/1) 1.2. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// (b. j. č. 1222/3) 1.3. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// (b. j. č. 1222/7) 25/52

26 1.4. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// (b. j. č. 1222/8) 1.5. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// (b. j. č. 1222/9) 2) zmocňuje místostarostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu smluv dle bodu 1) tohoto usnesení 3) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Návrh na poskytnutí 30% slev z kupních cen jednotek v domě č.p (Herodova 3) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc.č. 924/1 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava číslo: 0301/ZMOb1014/6/12 1) rozhodlo 04/OM/08 poskytnout 30% slevy z kupních cen jednotek v domě č. p (Herodova 3) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 924/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle uzavřených Smluv o podmínkách poskytnutí max. 30% slevy z kupní ceny, ve dvou splátkách: 50 % do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50 % do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu níže uvedeným vlastníkům: 1.1. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 1886/3) 1.2. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 1886/5) 1.3. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 1886/8) 1.4. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 1886/9) 1.5. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 1886/10) 26/52

27 1.6. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 1886/11) 1.7. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 1886/12) 1.8. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 1886/13) 1.9. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 1886/14) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 1886/15) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 1886/16) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 1886/18) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 1886/19) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 1886/20) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 1886/21) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 1886/22) formou odečtu z nesplacené části kupní ceny 2) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení vyplacením první 50% splátky Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: /52

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

Usnesení. Usnesení. 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0182/ZMOb1014/4/ /ZMOb1014/4/11

Usnesení. Usnesení. 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0182/ZMOb1014/4/ /ZMOb1014/4/11 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. 09. 2011 čís. 0182/ZMOb1014/4/11 0226/ZMOb1014/4/11 Ing. Jiří Havlíček v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v.r. místostarostka Přehled usnesení

Více

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 26. 3. 2009 689/15/09 752/15/09 Ing.

Více

Usnesení. Usnesení. 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0033/ZMOb1418/2/ /ZMOb1418/2/14

Usnesení. Usnesení. 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0033/ZMOb1418/2/ /ZMOb1418/2/14 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 čís. 0033/ZMOb1418/2/14 0072/ZMOb1418/2/14 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1014/7/ /ZMOb1014/7/12

Usnesení. Usnesení. 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1014/7/ /ZMOb1014/7/12 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 31. 5. 2012 čís. 0315/ZMOb1014/7/12 0361/ZMOb1014/7/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 33. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1288/RMObM1014/33/ /RMObM1014/33/11

Usnesení. Usnesení. 33. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1288/RMObM1014/33/ /RMObM1014/33/11 33. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 05. 12. 2011 čís. 1288/RMObM1014/33/11 1300/RMObM1014/33/11 Ing. Jiří Havlíček, v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v.r. místostarostka Přehled usnesení

Více

U S N E S E N Í. z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /10 404/10

U S N E S E N Í. z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /10 404/10 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 1. 2008 389/10 404/10 Ing. Miroslav

Více

10:10 hodin Petra Bargelová Mgr. Alena Pataky, Ing. Jiří Havlíček Hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0.

10:10 hodin Petra Bargelová Mgr. Alena Pataky, Ing. Jiří Havlíček Hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. z 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.02.2016 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Neomluveni: - Zahájení: Přestávka: - Ukončení: Zapisovatelka: Ověřovatelé zápisu: zasedací

Více

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.10.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 11:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková (ČSSD) Ing. Jiří Havlíček

Více

čís. 2680/RMObM1014/67/ /RMObM1014/67/12

čís. 2680/RMObM1014/67/ /RMObM1014/67/12 67. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29. 11. 2012 čís. 2680/RMObM1014/67/12 2694/RMObM1014/67/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 14. 5. 2012 čís. 1944/RMObM1014/44/12-1951/RMObM1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 35. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 35. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 35. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Lucie Feiková (ČSSD) Ing. Jiří Havlíček (ČSSD) Tomáš Kuřec (ČSSD) MUDr. Tomáš Málek (politické

Více

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.03.2015 čís. 0036/ZMOb-Vit/M1418/3-0063/ZMOb-Vit/M1418/3 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení. Usnesení. 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14

Usnesení. Usnesení. 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení. 69. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4419/RMOb1014/69/ /RMOb1014/69/14

Usnesení. Usnesení. 69. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4419/RMOb1014/69/ /RMOb1014/69/14 69. schůze rady městského obvodu konané dne 06. 02. 2014 čís. 4419/RMOb1014/69/14 4484/RMOb1014/69/14 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5037/RMObM1014/120/ /RMObM1014/120/14

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5037/RMObM1014/120/ /RMObM1014/120/14 120. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2014 čís. 5037/RMObM1014/120/14 5045/RMObM1014/120/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Pozvánka na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12.05.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na uzavření dohod o převodu

Více

Usnesení. Usnesení. 33. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0230/RMOb1418/33/ /RMOb1418/33/16

Usnesení. Usnesení. 33. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0230/RMOb1418/33/ /RMOb1418/33/16 33. schůze rady městského obvodu konané dne 31.03.2016 čís. 0230/RMOb1418/33/16 0287/RMOb1418/33/16 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 31.01.2013. čís. 2853/RMOb1014/47/13 2923/RMOb1014/47/13

Usnesení. Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 31.01.2013. čís. 2853/RMOb1014/47/13 2923/RMOb1014/47/13 47. schůze rady městského obvodu konané dne 31.01.2013 čís. 2853/RMOb1014/47/13 2923/RMOb1014/47/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5217/RMObM1014/125/ /RMObM1014/125/14

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5217/RMObM1014/125/ /RMObM1014/125/14 125. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 08.07.2014 čís. 5217/RMObM1014/125/14 5228/RMObM1014/125/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení. 17. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0942/RMObM1418/17/ /RMObM1418/17/16

Usnesení. Usnesení. 17. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0942/RMObM1418/17/ /RMObM1418/17/16 17. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.10.2016 čís. 0942/RMObM1418/17/16 0948/RMObM1418/17/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 26. schůze rady městského obvodu konané dne 02. 02. 2012 čís. 1475/RMOb1014/26/12 1525/RMOb1014/26/12

Usnesení. Usnesení. 26. schůze rady městského obvodu konané dne 02. 02. 2012 čís. 1475/RMOb1014/26/12 1525/RMOb1014/26/12 26. schůze rady městského obvodu konané dne 02. 02. 2012 čís. 1475/RMOb1014/26/12 1525/RMOb1014/26/12 Ing. Jiří Havlíček starosta, v.r. Ing. Petra Bernfeldová místostarostka, v.r. Přehled usnesení Rady

Více

Pozvánka na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne 09.06.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 11. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 03/OIMH/01 Návrh

Více

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 17. 4. 2007

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 17. 4. 2007 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 17. 4. 2007 čís. 142/05 160/05 Ing.

Více

na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne 15.11.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 02/OFR/02 Návrh na vydání

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 28. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 28. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 28. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková (ČSSD) Ing. Jiří Havlíček

Více

Usnesení. 11. schůze rady městského obvodu konaná dne 05.05.2011. čís. 0509/RMOb1014/11/11 0554/RMOb1014/11/11. Ing. Jiří Havlíček starosta

Usnesení. 11. schůze rady městského obvodu konaná dne 05.05.2011. čís. 0509/RMOb1014/11/11 0554/RMOb1014/11/11. Ing. Jiří Havlíček starosta Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konaná dne 05.05.2011 čís. 0509/RMOb1014/11/11 0554/RMOb1014/11/11 Ing. Jiří Havlíček starosta Ing. Petra Bernfeldová místostarostka Přehled usnesení Rada městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 14. 6. 201214:00 (usn. č. 0334/11 - usn. č. 0353/11) Mgr. Karel

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne 03.11.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 13. 6. 2013 09:00 (usn. č. 0470/17 - usn. č. 0489/17) Mgr. Karel

Více

U S N E S E N Í. z 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne

U S N E S E N Í. z 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 20. 12. 2005 čís. 749/15 824/15 Ing.

Více

Pozvánka na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne 25.08.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 49. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1044/RMOb1418/49/ /RMOb1418/49/16

Usnesení. Usnesení. 49. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1044/RMOb1418/49/ /RMOb1418/49/16 49. schůze rady městského obvodu konané dne 15.11.2016 čís. 1044/RMOb1418/49/16 1096/RMOb1418/49/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 64. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4131/RMOb1014/64/ /RMOb1014/64/13

Usnesení. Usnesení. 64. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4131/RMOb1014/64/ /RMOb1014/64/13 64. schůze rady městského obvodu konané dne 21. 11. 2013 čís. 4131/RMOb1014/64/13 4188/RMOb1014/64/13 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

Usnesení. Usnesení. 48. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0994/RMOb1418/48/ /RMOb1418/48/16

Usnesení. Usnesení. 48. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0994/RMOb1418/48/ /RMOb1418/48/16 48. schůze rady městského obvodu konané dne 03.11.2016 čís. 0994/RMOb1418/48/16 1043/RMOb1418/48/16 Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Ing. Vít Macháček v. r. 3. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 15. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 15. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 15. schůze rady městského obvodu konané dne 18.06.2015 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Usnesení. Usnesení. 25. schůze rady městského obvodu konané dne 19. 01. 2012. čís. 1424/RMOb1014/25/12 1473/RMOb1014/25/12

Usnesení. Usnesení. 25. schůze rady městského obvodu konané dne 19. 01. 2012. čís. 1424/RMOb1014/25/12 1473/RMOb1014/25/12 25. schůze rady městského obvodu konané dne 19. 01. 2012 čís. 1424/RMOb1014/25/12 1473/RMOb1014/25/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka 1/36 Přehled usnesení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 15. dubna 2010 čís. usn. 329/25 čís.

Více

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00 1 z 9 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00 (usn.č. 0153/6 - usn.č. 0176/6) Mgr. Karel

Více

Usnesení. Usnesení. konané dne čís. 1009/RMObM1014/26/ /RMObM1014/26/11

Usnesení. Usnesení. konané dne čís. 1009/RMObM1014/26/ /RMObM1014/26/11 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 15. 09. 2011 čís. 1009/RMObM1014/26/11 1013/RMObM1014/26/11 Ing. Jiří Havlíček v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v.r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 89. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 01. 08. 2013 čís. 3704/RMObM1014/89/13 3722/RMObM1014/89/13

Usnesení. Usnesení. 89. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 01. 08. 2013 čís. 3704/RMObM1014/89/13 3722/RMObM1014/89/13 89. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 01. 08. 2013 čís. 3704/RMObM1014/89/13 3722/RMObM1014/89/13 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Tomáš Kuřec, v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 22. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1158/RMOb1418/22/ /RMOb1418/22/15

Usnesení. Usnesení. 22. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1158/RMOb1418/22/ /RMOb1418/22/15 22. schůze rady městského obvodu konané dne 06.10.2015 čís. 1158/RMOb1418/22/15 1219/RMOb1418/22/15 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 31. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1795/RMOb1014/31/ /RMOb1014/31/12

Usnesení. Usnesení. 31. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1795/RMOb1014/31/ /RMOb1014/31/12 31. schůze rady městského obvodu konané dne 26. 04. 2012 čís. 1795/RMOb1014/31/12 1869/RMOb1014/31/12 Ing. Jiří Havlíček, v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v.r. místostarostka Přehled usnesení Rady

Více

Pozvánka na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12.01.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 02/OFR/01 Žádost o prominutí poplatků z prodlení

Více

Usnesení. Usnesení. 116. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 16.04.2014 čís. 4822/RMObM1014/116/14 4828/RMObM1014/116/14

Usnesení. Usnesení. 116. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 16.04.2014 čís. 4822/RMObM1014/116/14 4828/RMObM1014/116/14 116. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 16.04.2014 čís. 4822/RMObM1014/116/14 4828/RMObM1014/116/14 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Tomáš Kuřec, v. r. místostarosta Přehled

Více

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.09.2013 čís. 0372/ZMOb-Vit/1014/18-0397/ZMOb-Vit/1014/18 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.05.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 02/OFR/02

Více

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.12.2015 čís. 0122/ZMOb-Vit/1418/7-0141/ZMOb-Vit/1418/7 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Usnesení 73. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 73. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 73. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 25. 01. 2013 čís. 2848/RMObM1014/73/13 2852/RMObM1014/73/13 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Strana 1/7

Více

Usnesení. Usnesení. 76. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4983/RMOb1014/76/ /RMOb1014/76/14

Usnesení. Usnesení. 76. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4983/RMOb1014/76/ /RMOb1014/76/14 76. schůze rady městského obvodu konané dne 22.05.2014 čís. 4983/RMOb1014/76/14 5036/RMOb1014/76/14 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 8. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0431/RMOb1418/8/ /RMOb1418/8/15

Usnesení. Usnesení. 8. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0431/RMOb1418/8/ /RMOb1418/8/15 8. schůze rady městského obvodu konané dne 12. 03. 2015 čís. 0431/RMOb1418/8/15 0471/RMOb1418/8/15 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.10.2015 čís. 0075/ZMOb-MH/1418/8-0093/ZMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012 čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 40. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2389/RMOb1014/40/ /RMOb1014/40/12

Usnesení. Usnesení. 40. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2389/RMOb1014/40/ /RMOb1014/40/12 40. schůze rady městského obvodu konané dne 18. 09. 2012 čís. 2389/RMOb1014/40/12 2422/RMOb1014/40/12 Ing. Jiří Havlíček, v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v.r. místostarostka Přehled usnesení Rady

Více

Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, konané dne 3.6.2015

Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, konané dne 3.6.2015 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, konané dne 3.6.2015 38/5/15 58/5/15 Mgr. Lenka Hrušková starostka Ing. Helena Wieluchová místostarostka 38/5/15 M. č. 0 s c h v a l u j e program 5.

Více

9:00 hodin 11:00 hodin Martina Slívová Hartelová, DiS. Mgr. Sylvie Tobiczyková a Ing. Robert Adámek Hlasovalo pro 27, proti 0, zdrželo se 0

9:00 hodin 11:00 hodin Martina Slívová Hartelová, DiS. Mgr. Sylvie Tobiczyková a Ing. Robert Adámek Hlasovalo pro 27, proti 0, zdrželo se 0 z 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 16.9.2014 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Neomluveni: - Zahájení: Ukončení: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: zasedací sál č.

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz starostka

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz starostka na 9. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.03.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam aktualizovaných materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 Návrh organizační

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení. z 1. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne /1/10 94/1/10. Ing. Jiří Havlíček

Usnesení. z 1. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne /1/10 94/1/10. Ing. Jiří Havlíček Usnesení z 1. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 2. 12. 2010 16/1/10 94/1/10 Ing. Jiří Havlíček starosta Ing. Petra Bernfeldová místostarostka 16/1/10 TAJ M. č. 1/1 1) bere

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Usnesení. Usnesení. 46. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0893/RMOb1418/46/ /RMOb1418/46/16

Usnesení. Usnesení. 46. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0893/RMOb1418/46/ /RMOb1418/46/16 46. schůze rady městského obvodu konané dne 06.10.2016 čís. 0893/RMOb1418/46/16 0941/RMOb1418/46/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 19. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1092/RMOb1014/19/ /RMOb1014/19/11

Usnesení. Usnesení. 19. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1092/RMOb1014/19/ /RMOb1014/19/11 19. schůze rady městského obvodu konané dne 13. 10. 2011 čís. 1092/RMOb1014/19/11 1132/RMOb1014/19/11 Ing. Jiří Havlíček v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v.r. místostarostka Přehled usnesení Rady městského

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.12.2012 čís. 0285/ZMOb-Vit/1014/15-0312/ZMOb-Vit/1014/15 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 25. února 2008 čís. 144/11 - čís. 156/11

Více

U S N E S E N Í 679/M/09 688/M/09

U S N E S E N Í 679/M/09 688/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 22. 1. 2009 679/M/09 688/M/09

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3. 2013 (usnesení č. 122/12 139/12) 122/12 Zastupitelstvo městského

Více

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 čís. 2413/RMOb-Vit/1014/84-2424/RMOb-Vit/1014/84 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

z 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo :00

z 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo :00 1 z 10 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 5.5.20119:00 (usn.č. 0120/5 - usn.č. 0152/5) Mgr. Karel

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Usnesení 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.03.2014 čís. 0427/ZMOb-Vit/1014/21-0463/ZMOb-Vit/1014/21 Petr Dlabal starosta Zdeněk Bernatík člen zastupitelstva Strana 1 Přehled usnesení

Více

Usnesení 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014

Usnesení 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 čís. 0013/ZMOb-MH/1418/2-0024/ZMOb-MH/1418/2 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení. Usnesení. 41. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0670/RMOb1418/41/ /RMOb1418/41/16

Usnesení. Usnesení. 41. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0670/RMOb1418/41/ /RMOb1418/41/16 41. schůze rady městského obvodu konané dne 28.07.2016 čís. 0670/RMOb1418/41/16 0712/RMOb1418/41/16 Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Bc. Lucie Feiková v. r. 2. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 36. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0399/RMOb1418/36/ /RMOb1418/36/16

Usnesení. Usnesení. 36. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0399/RMOb1418/36/ /RMOb1418/36/16 36. schůze rady městského obvodu konané dne 12.05.2016 čís. 0399/RMOb1418/36/16 0453/RMOb1418/36/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 40. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0636/RMOb1418/40/ /RMOb1418/40/16

Usnesení. Usnesení. 40. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0636/RMOb1418/40/ /RMOb1418/40/16 40. schůze rady městského obvodu konané dne 14.07.2016 čís. 0636/RMOb1418/40/16 0669/RMOb1418/40/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.03.2015 čís. 0031/ZMOb-MH/1418/4-0045/ZMOb-MH/1418/4 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 19.05.2011

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 19.05.2011 Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 19.05.2011 čís. 0556/RMOb1014/12/11 0625/RMOb1014/12/11 Ing. Jiří Havlíček starosta Ing. Petra Bernfeldová místostarostka Přehled usnesení Rady městského

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28.12.2015 čís. 0094/ZMOb-MH/1418/10-0114/ZMOb-MH/1418/10 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 14. prosince 2006 --------------------------------------------------------------------------------

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz rada městského obvodu Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 4. Zásady ZAS

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz rada městského obvodu Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 4. Zásady ZAS Statutární město Ostrava Zásady ZAS 2013 03 Zásady pro prodej domů, bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava

Více

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70)

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70) - 1 - U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu 2013 (č. 1007/70 1020/70) Přítomní členové rady : I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. R. Pracuch, R. Schmuch Omluveni

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Usnesení. 132. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.08.2014 čís. 5371/RMObM1014/132/14 5378/RMObM1014/132/14

Usnesení. Usnesení. 132. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.08.2014 čís. 5371/RMObM1014/132/14 5378/RMObM1014/132/14 132. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.08.2014 čís. 5371/RMObM1014/132/14 5378/RMObM1014/132/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Dalibor Mouka, v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 13. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0711/RMOb1418/13/ /RMOb1418/13/15

Usnesení. Usnesení. 13. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0711/RMOb1418/13/ /RMOb1418/13/15 13. schůze rady městského obvodu konané dne 21.05.2015 čís. 0711/RMOb1418/13/15 0776/RMOb1418/13/15 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 8 5.9.2016 14:06 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 1. 9. 2016 13:00 (usn. č. 0381/10 - usn. č. 0405/10)

Více

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 5. června 2014

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 5. června 2014 Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 5. června 2014 Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 222/20/14 schvaluje program

Více