Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0646/ZMOb1014/17/ /ZMOb1014/17/13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13"

Transkript

1 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0646/ZMOb1014/17/ /ZMOb1014/17/13 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka

2 Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel: Číslo usnesení Materiál Název 0646/ZMOb1014/17/13 01/VED/01 Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za období od do /ZMOb1014/17/13 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 0648/ZMOb1014/17/13 02/OFR/01 Návrh na úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 12/ /ZMOb1014/17/13 02/OFR/02 Návrh na rozpočtové opatření č. 15/2013 rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok /ZMOb1014/17/13 02/OFR/03 Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok /ZMOb1014/17/13 02/OFR/04 Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek 0652/ZMOb1014/17/13 02/OFR/05 Návrh na odpis pohledávek 0653/ZMOb1014/17/13 02/OFR/06 Přehled pohledávek městského obvodu evidovaných vůči podnikatelským subjektům přesahující částku jistiny ve výši 50 tis. Kč 0654/ZMOb1014/17/13 02/OFR/07 Návrh na úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 14/ /ZMOb1014/17/13 03/OIMH/01 Návrh na vydání dodatku č. 5 ke Zřizovací listině Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvková organizace 0656/ZMOb1014/17/13 03/OIMH/02 Návrh na vydání Dodatku č. 6 ke Zřizovací listině Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvková organizace 0657/ZMOb1014/17/13 04/OM/02 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3013/1, parc. č. 3013/2, parc. č. 3013/3, parc. č. 3013/4, parc. č. 3013/5, parc. č. 3013/6, parc. č. 3013/7, parc. č. 3013/8, parc. č. 3013/9, parc. č. 3013/10, v k.ú.moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Pohraniční) 0658/ZMOb1014/17/13 04/OM/03 Návrh na zrušení části usnesení č. 0581/ZMOb1014/15/ /ZMOb1014/17/13 04/OM/04 Žádost o stanovisko k odkoupení nemovitostí v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Šafaříkova) 0660/ZMOb1014/17/13 04/OM/05 Návrh na zrušení usnesení č. 0513/ZMOb1014/13/13 a žádost o prodej části pozemku p.p.č. 453/20 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Božkova) Strana 2/23

3 0661/ZMOb1014/17/13 04/OM/06 Stanovisko k záměru města prodat spoluvlastnický podíl k pozemku p.č.st o velikosti 1/2, k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita Newtonova - Trocnovská) 0662/ZMOb1014/17/13 04/OM/07 Návrh na zrušení zásad pro prodej nemovitostí a návrh na přijetí Zásad pro prodej domů, bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků 0663/ZMOb1014/17/13 04/OM/08 Informace o záměru řešení problematiky volných bytů ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 0664/ZMOb1014/17/13 04/OM/09 Žádost o souhlas ke svěření pozemků v k. ú. Moravská Ostrava (lokalita Nová Karolina) 0665/ZMOb1014/17/13 04/OM/10 Návrh na prodej pozemku parc.č. 3370/18 a na zřízení věcného břemene k pozemku 3370/18, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Frýdlantská) 0666/ZMOb1014/17/13 04/OM/12 Návrh na zrušení části usnesení a na prodej spoluvlastnického podílu pozemku parc.č. 2674/49 pod bytovým domem č.p. 2772, 2773, 2774 (Zelená 51,53,55) v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 0667/ZMOb1014/17/13 05/OŠR/01 Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt Výsadby v centru Ostravy 0668/ZMOb1014/17/13 05/OŠR/02 Návrh na vydání dodatků ke zřizovacím listinám PO 0669/ZMOb1014/17/13 05/OŠR/03 Žádost pana //////////////// o peněžitý dar 0670/ZMOb1014/17/13 05/OŠR/04 Žádost paní ////////////// o peněžitý dar 0671/ZMOb1014/17/13 05/OŠR/05 Návrh na podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu Regenerace sídliště Fifejdy II - 2. etapa 0672/ZMOb1014/17/13 05/OŠR/06 Návrh na podání žádosti o dotaci, předfinancování a spolufinancování projektu Modernizace výuky na základních školách městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 0673/ZMOb1014/17/13 05/OŠR/07 Návrh na podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu Regenerace sídliště Šalamouna 4B etapa Materiály, které byly staženy: Materiál 01/VED/03 04/OM/01 Název Návrh na vydání dodatku zásad pro čerpání prostředků ze sociálního fondu Návrh na prodej částí pozemků p.č.st. 336 a p.p.č v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Mariánskohorská) Strana 3/23

4 Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za období od do /VED/01 číslo: 0646/ZMOb1014/17/13 1) bere na vědomí informaci občanům o činnosti orgánů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za období od do Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 01/VED/02 číslo: 0647/ZMOb1014/17/13 1) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu s termínem plnění od do ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) ukládá Zodpovídá: Ing. Jiří Hodic, vedoucí odboru T: Návrh na úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 12/ /OFR/01 číslo: 0648/ZMOb1014/17/13 k usnesení č. 4135/RMOb1014/64/13 1) schvaluje úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 12/2013 na rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) ukládá Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Strana 4/23

5 Návrh na rozpočtové opatření č. 15/2013 rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok /OFR/02 číslo: 0649/ZMOb1014/17/13 k usnesení č. 4136/RMOb1014/64/13 1) schvaluje a) rozpočtové opatření č. 15/2013 rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, po kterém se rozpočet mění takto: příjmy celkem po konsolidaci v tom: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery ze SR, rozpočtu SMO financování z vlastních zdrojů třída 8 celkové zdroje výdaje celkem po konsolidaci v tom: běžné výdaje kapitálové výdaje tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. K tis. K tis. K tis. K tis. K tis. K tis. K b) úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 13/2013 na rok 2013 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu Strana 5/23

6 2) ukládá Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok /OFR/03 číslo: 0650/ZMOb1014/17/13 k usnesení č. 4138/RMOb1014/64/13 1) schvaluje a) rozpočet městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2014 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu takto: příjmy celkem po konsolidaci v tom: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery ze SR, rozpočtu SMO financování z vlastních zdrojů třída 8 celkové zdroje výdaje celkem po konsolidaci v tom: běžné výdaje tis. K tis. K tis. K tis. K tis. K tis. K tis. K tis. K tis. K Strana 6/23

7 kapitálové výdaje tis. Kč b) závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2014 ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu c) rozpočtový výhled na léta dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 2) ukládá Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek 02/OFR/04 číslo: 0651/ZMOb1014/17/13 k usnesení č. 4086/RMOb1014/63/13 k usnesení č. 4139/RMOb1014/64/13 1) bere na vědomí informaci o zániku vymahatelnosti pohledávek: a) po zemřelém nájemci bytu //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč b) po zemřelé nájemkyni bytu /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč c) po zemřelém nájemci bytu ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč d) vůči společnosti MIDOM s.r.o. v likvidaci, IČ , se sídlem Klimkovická čp. 142, Ostrava-Poruba, ve výši ,88 Kč 2) ukládá realizovat odpis pohledávek dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Strana 7/23

8 Návrh na odpis pohledávek 02/OFR/05 číslo: 0652/ZMOb1014/17/13 k usnesení č. 4085/RMOb1014/63/13 1) rozhodlo odepsat pohledávky ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu vůči těmto dlužníkům: 1. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 2. HAJDÚ BUFET, spol. s r.o., IČ , se sídlem Pelclova 2, Ostrava 1, ve výši ,00 Kč 3. Reneta, s.r.o. - v likvidaci, IČ , se sídlem ul. Nádražní č. 118, Ostrava-Přívoz, ve výši ,00 Kč 4. AGROPAC spol. s r.o. v likvidaci, IČ , se sídlem tř. Tomáše Bati 3935, Zlín, ve výši ,00 Kč 2) ukládá realizovat odpis pohledávek dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Přehled pohledávek městského obvodu evidovaných vůči podnikatelským subjektům přesahující částku jistiny ve výši 50 tis. Kč 02/OFR/06 číslo: 0653/ZMOb1014/17/13 k usnesení č. 4140/RMOb1014/64/13 1) bere na vědomí přehled pohledávek městského obvodu evidovaných vůči podnikatelským subjektům přesahující částku jistiny ve výši 50 tis. Kč ve znění přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu Strana 8/23

9 Návrh na úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 14/ /OFR/07 číslo: 0654/ZMOb1014/17/13 k usnesení č. 4205/RMOb1014/65/13 1) schvaluje úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 14/2013 na rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) ukládá Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Návrh na vydání dodatku č. 5 ke Zřizovací listině Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvková organizace 03/OIMH/01 číslo: 0655/ZMOb1014/17/13 k usnesení č. 4173/RMOb1014/64/13 1) schvaluje Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvková organizace se sídlem Harantova 3152/28, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ , ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) zmocňuje starostu městského obvodu a místostarostu městského obvodu Dalibora Mouku k podpisu dodatku dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Strana 9/23

10 Návrh na vydání Dodatku č. 6 ke Zřizovací listině Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvková organizace 03/OIMH/02 číslo: 0656/ZMOb1014/17/13 k usnesení č. 4214/RMOb1014/65/13 1) schvaluje Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvková organizace se sídlem Harantova 3152/28, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ , ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) zmocňuje starostu městského obvodu a místostarostu městského obvodu Dalibora Mouku k podpisu dodatku dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Návrh na prodej pozemků parc. č. 3013/1, parc. č. 3013/2, parc. č. 3013/3, parc. č. 3013/4, parc. č. 3013/5, parc. č. 3013/6, parc. č. 3013/7, parc. č. 3013/8, parc. č. 3013/9, parc. č. 3013/10, v k.ú.moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Pohraniční) 04/OM/02 číslo: 0657/ZMOb1014/17/13 k usnesení č. 4219/RMOb1014/65/13 1) rozhodlo a) prodat pozemky: parc. č. 3013/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 185 m 2 parc. č. 3013/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m 2 parc. č. 3013/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2 parc. č. 3013/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2 parc. č. 3013/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2 parc. č. 3013/6, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m 2 parc. č. 3013/7, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2 parc. č. 3013/8, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2 parc. č. 3013/9, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2 parc. č. 3013/10, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2 Strana 10/23

11 vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz do vlastnictví společnosti INOVAČNÍ, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Pohraniční 1435/86, PSČ , IČ , za kupní cenu ve výši ,- Kč a úhradu nákladů na vypracování znaleckého posudku ve výši 1 600,- Kč, přičemž kupující uhradí náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí b) uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy č. 5 předloženého materiálu 2) zmocňuje místostarostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Návrh na zrušení části usnesení č. 0581/ZMOb1014/15/13 04/OM/03 číslo: 0658/ZMOb1014/17/13 k usnesení č. 4158/RMOb1014/64/13 1) zrušuje část usnesení č. 0581/ZMOb1014/15/13, bod 2) a 3) ze dne ve věci prodeje pozemku parc. č. 1103/7 zahrada v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Vítězná) 2) ukládá informovat žadatele dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Strana 11/23

12 Žádost o stanovisko k odkoupení nemovitostí v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Šafaříkova) 04/OM/04 číslo: 0659/ZMOb1014/17/13 k usnesení č. 4171/RMOb1014/64/13 1) bere na vědomí nabídku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín - Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ Děčín, IČ , na prodej stavby technické vybavenosti bez čp/če na pozemku p.č.st. 2980, pozemku p.č.st a pozemku p.p.č. 14/3 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava za cenu ,- Kč 2) vydává nesouhlasné stanovisko k odkoupení stavby technické vybavenosti bez čp/če na pozemku p.č.st. 2980, pozemku p.č.st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 112 m 2 a pozemku p.p.č. 14/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 504 m 2 vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, za celkovou cenu ,- Kč do vlastnictví statutárního města Ostrava předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Návrh na zrušení usnesení č. 0513/ZMOb1014/13/13 a žádost o prodej části pozemku p.p.č. 453/20 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Božkova) 04/OM/05 číslo: 0660/ZMOb1014/17/13 k usnesení č. 4222/RMOb1014/65/13 1) bere na vědomí žádost společnosti DASFOS CZr., s.r.o., Ostrava - Přívoz, Božkova 45/914, PSČ 70200, IČ , o odkoupení pozemku p.p.č. 453/20 ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) zrušuje usnesení č. 0513/ZMOb1014/13/13 ze dne ve věci prodeje části pozemku p.p.č. 453/20 ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Božkova) ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu Strana 12/23

13 3) vydává souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č. 453/20, ostatní plocha, neplodná půda nově označenou jako pozemek p.p.č. 453/20 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 279 m 2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz oddělenou geometrickým plánem č /2013 ze dne ) ukládá předložit stanovisko dle bodu 3) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Stanovisko k záměru města prodat spoluvlastnický podíl k pozemku p.č.st o velikosti 1/2, k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita Newtonova - Trocnovská) 04/OM/06 číslo: 0661/ZMOb1014/17/13 k usnesení č. 4259/RMOb1014/65/13 1) bere na vědomí žádost majetkového odboru Magistrátu města Ostravy o stanovisko k záměru města prodat spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 pozemku p.č.st v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) vydává souhlasné stanovisko k záměru města prodat spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 pozemku p.č.st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m 2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Strana 13/23

14 Návrh na zrušení zásad pro prodej nemovitostí a návrh na přijetí Zásad pro prodej domů, bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků 04/OM/07 číslo: 0662/ZMOb1014/17/13 k usnesení č. 4273/RMObM1014/102/13 1) zrušuje 1. Zásady pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, schválené zastupitelstvem městského obvodu usnesením č. 645/14/08 ze dne Zásady pro prodej nemovitostí č. 1 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2. Zásady pro prodej domů jako celků a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, schválené zastupitelstvem městského obvodu usnesením č. 681/M/09 ze dne Zásady pro prodej nemovitostí č. 2 ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu 3. Zásady pro prodej domů, bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků třetí osobě z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, schválené zastupitelstvem městského obvodu usnesením č. 682/M/09 ze dne Zásady pro prodej nemovitostí č. 3 ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu 2) vydává s účinností od zásady ZAS , Zásady pro prodej domů, bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Strana 14/23

15 Informace o záměru řešení problematiky volných bytů ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 04/OM/08 číslo: 0663/ZMOb1014/17/13 k usnesení č. 4275/RMObM1014/102/13 1) bere na vědomí informace o záměru řešení problematiky volných bytů ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu Žádost o souhlas ke svěření pozemků v k. ú. Moravská Ostrava (lokalita Nová Karolina) 04/OM/09 číslo: 0664/ZMOb1014/17/13 k usnesení č. 4230/RMOb1014/65/13 1) bere na vědomí žádost statutárního města Ostravy o souhlas ke svěření pozemků ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) vydává nesouhlasné stanovisko ke svěření níže uvedených pozemků: parc.č. 244/8 ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 276/1 ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 276/10- ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 3380/20- ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 3457/1- ostatní plocha, neplodná půda, parc. č. 3457/37, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 3463/3-ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 3589/9-ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 4246/10-ostatní plocha, ostatní komunikace, Strana 15/23

16 parc. č. 4246/13- ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 4246/14 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 4246/18 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 4246/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 4246/24 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 4246/27 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 4246/28 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 4246/29 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 4246/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 4246/30 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 4246/31 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 4246/35 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 4246/38 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 4246/39 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 4246/45 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 4246/8 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 4246/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Nová Karolina) ve vlastnictví statutárního města Ostravy, městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Strana 16/23

17 Návrh na prodej pozemku parc.č. 3370/18 a na zřízení věcného břemene k pozemku 3370/18, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Frýdlantská) 04/OM/10 číslo: 0665/ZMOb1014/17/13 k usnesení č. 4227/RMOb1014/65/13 1) rozhodlo a) vyhradit si pravomoc rozhodnout o zřízení věcného břemene uvedeného v bodě 1c) tohoto usnesení b) prodat pozemek parc.č. 3370/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 121 m², který vznikl rozdělením pozemku parc.č. 3370/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3291 m², k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle geometrického plánu č /2013, potvrzeného katastrálním úřadem dne , ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, do vlastnictví AR Development s.r.o., se sídlem Brno - Brno, Veselá 5, PSČ , IČ , za kupní cenu ve výši 1500,- Kč/m², tj. celkem za kupní cenu ve výši ,- Kč a úhradu správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí c) zřídit věcné břemeno ve prospěch statutárního města Ostrava, jako vlastníka kanalizační stoky DN 800 spočívající v právu mít umístěnou, provozovat a opravovat kanalizační stoku DN 800 v části pozemku parc.č. 3370/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 121 m², který vznikl rozdělením pozemku parc.č. 3370/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3412 m² vše k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle geometrického plánu č /2013, potvrzeného katastrálním úřadem dne , v rozsahu dle uvedeného geometrického plánu, k pozemku parc.č. 3370/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 121 m², k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví AR Development s.r.o., se sídlem Brno - Brno, Veselá 5, PSČ , IČ , na dobu neurčitou, úplatně, za jednorázovou úhradu 100,- Kč + zákonná sazba DPH d) uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene ve znění přílohy č. 5 předloženého materiálu 2) zmocňuje místostarostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení Strana 17/23

18 Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Návrh na zrušení části usnesení a na prodej spoluvlastnického podílu pozemku parc.č. 2674/49 pod bytovým domem č.p. 2772, 2773, 2774 (Zelená 51,53,55) v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 04/OM/12 číslo: 0666/ZMOb1014/17/13 k usnesení č. 4157/RMOb1014/64/13 1) zrušuje část usnesení č. 0432/ZMOb1014/11/12 v bodě 1.2. ze dne týkající se prodeje spoluvlastnického podílu pozemku parc.č. 2674/49, k.ú Moravská Ostrava v podílu 356/30537 do vlastníctví ///////////////////////. 2) rozhodlo prodat spoluvlastnický podíl pozemku parc.č. 2674/49 zast. plocha a nádvoří o výměře 752 m 2 ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, ve výši odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu vlastníka jednotky v domě (Zelená 51, 53, 55) na společných částech domu č.p. 2772, 2773, 2774, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, za 50% ceny stanovené znaleckým posudkem, níže uvedenému vlastníkovi a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, vlastníkovi jednotky (byt) č. 2772/17 v podílu 356/30537, za kupní cenu 3 507,- Kč a úhradu správního poplatku za vklad vlastnického práva 3) zmocňuje místostarostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu kupní smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení 4) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Strana 18/23

19 Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt Výsadby v centru Ostravy 05/OŠR/01 číslo: 0667/ZMOb1014/17/13 k usnesení č. 4180/RMOb1014/64/13 1) schvaluje a) podání žádosti o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí v rámci Programu zeleň do měst a jejich okolí na projekt Výsadby v centru Ostravy dle důvodové zprávy předloženého materiálu b) spolufinancování projektu Výsadby v centru Ostravy dle důvodové zprávy předloženého materiálu podmíněné získáním dotace ze Státního fondu životního prostředí 2) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu žádosti o dotaci dle bodu 1a) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: Návrh na vydání dodatků ke zřizovacím listinám PO 05/OŠR/02 číslo: 0668/ZMOb1014/17/13 k usnesení č. 4245/RMOb1014/65/13 k usnesení č. 4199/RMObM1014/101/13 1) schvaluje Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině Základní školy Ostrava, Gajdošova 9, příspěvkové organizace, IČ , kterým se mění Příloha č. 2 zřizovací listiny, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině Základní školy Ostrava, Gebauerova 8, příspěvkové organizace, IČ , kterým se mění Příloha č. 2 zřizovací listiny, ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině Základní školy Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvkové organizace, IČ , kterým se mění Příloha č. 1 a 2 zřizovací listiny, ve znění přílohy Strana 19/23

20 č. 3 předloženého materiálu Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Waldorfské základní školy a mateřské školy Ostrava, příspěvkové organizace, IČ , kterým se mění Příloha č. 1 a 2 zřizovací listiny, ve znění přílohy č.4 předloženého materiálu 2) zmocňuje starostu městského obvodu a místostarostu městského obvodu, Tomáše Kuřece, k podpisu dodatků dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: Žádost pana //////////////// o peněžitý dar 05/OŠR/03 číslo: 0669/ZMOb1014/17/13 k usnesení č. 4182/RMOb1014/64/13 1) bere na vědomí žádost pana //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, o peněžitý dar, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) rozhodlo neposkytnout peněžitý dar panu /////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////// vyrozumět žadatele dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: Strana 20/23

21 Žádost paní ////////////// o peněžitý dar 05/OŠR/04 číslo: 0670/ZMOb1014/17/13 k usnesení č. 4183/RMOb1014/64/13 1) bere na vědomí žádost paní /////////////////////////////////////////////////////////////////, o poskytnutí peněžitého daru, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) rozhodlo poskytnout peněžitý dar ve výši ,-- Kč paní ///////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////, na úhradu nákladů realizace akce Mikuláš v Dětském ráji, která se uskutečnila v prostorách Dětského ráje na Sadové ulici v Moravské Ostravě dne , a to na úhradu nákladů na dárky pro děti, nákladů spojených se zajištěním propagace, personálu, kostýmů a programu akce a uzavřít s výše uvedenou žadatelkou darovací smlouvu, ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu za podmínky, že budou současně dodržena pravidla poskytnutí podpory de minimis ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie dne ) zmocňuje místostarostu městského obvodu Tomáše Kuřece k podpisu darovací smlouvy a prohlášení o poskytnutí podpory de mimimis dle bodu 2) tohoto usnesení 4) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: Návrh na podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu Regenerace sídliště Fifejdy II - 2. etapa 05/OŠR/05 číslo: 0671/ZMOb1014/17/13 k usnesení č. 4237/RMOb1014/65/13 1) schvaluje a) podání žádosti o dotaci z podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2014 vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pro projekt Regenerace sídliště Fifejdy II - 2. Etapa dle důvodové zprávy Strana 21/23

22 b) spolufinancování projektu Regenerace sídliště Fifejdy II - 2. Etapa dle důvodové zprávy předloženého materiálu podmíněné schválením dotace z podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2014 vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 2) zmocňuje starostu k podpisu žádosti o dotaci dle bodu 1a) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: Návrh na podání žádosti o dotaci, předfinancování a spolufinancování projektu Modernizace výuky na základních školách městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 05/OŠR/06 číslo: 0672/ZMOb1014/17/13 k usnesení č. 4238/RMOb1014/65/13 1) schvaluje a) podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro projekt Modernizace výuky na základních školách městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle důvodové zprávy b) předfinancování a spolufinancování projektu Modernizace výuky na základních školách městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle důvodové zprávy předloženého materiálu podmíněné výběrem projektu poskytovatelem dotace 2) zmocňuje starostu k podpisu žádosti o dotaci dle bodu 1a) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: Strana 22/23

23 Návrh na podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu Regenerace sídliště Šalamouna 4B etapa 05/OŠR/07 číslo: 0673/ZMOb1014/17/13 k usnesení č. 4241/RMOb1014/65/13 1) schvaluje a) podání žádosti o dotaci z podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2014 vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pro projekt Regenerace sídliště Šalamouna - 4B etapa dle důvodové zprávy b) spolufinancování projektu Regenerace sídliště Šalamouna - 4B etapa dle důvodové zprávy předloženého materiálu podmíněné schválením dotace z podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2014 vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 2) zmocňuje starostu k podpisu žádosti o dotaci dle bodu 1a) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: Strana 23/23

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012 čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 100. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 26.11.2013 čís.4189/rmobm1014/100/13 4193/RMObM1014/100/13

Usnesení. Usnesení. 100. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 26.11.2013 čís.4189/rmobm1014/100/13 4193/RMObM1014/100/13 100. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 26.11.2013 čís.4189/rmobm1014/100/13 4193/RMObM1014/100/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Dalibor Mouka, v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 116. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 16.04.2014 čís. 4822/RMObM1014/116/14 4828/RMObM1014/116/14

Usnesení. Usnesení. 116. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 16.04.2014 čís. 4822/RMObM1014/116/14 4828/RMObM1014/116/14 116. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 16.04.2014 čís. 4822/RMObM1014/116/14 4828/RMObM1014/116/14 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Tomáš Kuřec, v. r. místostarosta Přehled

Více

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.06.2018 čís. 0345/ZMOb1418/22/18 0366/ZMOb1418/22/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0540/ZMOb1014/14/ /ZMOb1014/14/13

Usnesení. Usnesení. 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0540/ZMOb1014/14/ /ZMOb1014/14/13 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 27.06.2013 čís. 0540/ZMOb1014/14/13 0567/ZMOb1014/14/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0205/ZMOb1418/17/ /ZMOb1418/17/17

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0205/ZMOb1418/17/ /ZMOb1418/17/17 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0205/ZMOb1418/17/17 0226/ZMOb1418/17/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0033/ZMOb1418/2/ /ZMOb1418/2/14

Usnesení. Usnesení. 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0033/ZMOb1418/2/ /ZMOb1418/2/14 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 čís. 0033/ZMOb1418/2/14 0072/ZMOb1418/2/14 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0186/ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/17

Usnesení. 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0186/ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/17 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20.04.2017 čís. 0186/ZMOb1418/16/17 0204/ZMOb1418/16/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 97. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 31. 10. 2013 čís. 4077/RMObM1014/97/13 4081/RMObM1014/97/13

Usnesení. Usnesení. 97. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 31. 10. 2013 čís. 4077/RMObM1014/97/13 4081/RMObM1014/97/13 97. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 31. 10. 2013 čís. 4077/RMObM1014/97/13 4081/RMObM1014/97/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení. 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0257/ZMOb1418/19/ /ZMOb1418/19/17

Usnesení. Usnesení. 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0257/ZMOb1418/19/ /ZMOb1418/19/17 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0257/ZMOb1418/19/17 0293/ZMOb1418/19/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 20. schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2015 čís. 1097/RMOb1418/20/15 1123/RMOb1418/20/15

Usnesení. Usnesení. 20. schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2015 čís. 1097/RMOb1418/20/15 1123/RMOb1418/20/15 20. schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2015 čís. 1097/RMOb1418/20/15 1123/RMOb1418/20/15 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 42. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 42. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 42. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková (ČSSD) MUDr. Tomáš Málek

Více

Usnesení. Usnesení. 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2320/RMObM1014/59/ /RMObM1014/59/12

Usnesení. Usnesení. 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2320/RMObM1014/59/ /RMObM1014/59/12 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 24. 08. 2012 čís. 2320/RMObM1014/59/12 2338/RMObM1014/59/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Dalibor Mouka, v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0362/ZMOb1014/8/ /ZMOb1014/8/12

Usnesení. Usnesení. 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0362/ZMOb1014/8/ /ZMOb1014/8/12 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 26. 7. 2012 čís. 0362/ZMOb1014/8/12 0376/ZMOb1014/8/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0064/ZMOb1822/3/ /ZMOb1822/3/19

Usnesení. Usnesení. 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0064/ZMOb1822/3/ /ZMOb1822/3/19 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25.02.2019 čís. 0064/ZMOb1822/3/19 0091/ZMOb1822/3/19 Ing. Zuzana Ožanová v. r. starostka Ing. David Witosz v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1014/7/ /ZMOb1014/7/12

Usnesení. Usnesení. 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1014/7/ /ZMOb1014/7/12 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 31. 5. 2012 čís. 0315/ZMOb1014/7/12 0361/ZMOb1014/7/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 53. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 53. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 53. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Ing. Jiří Havlíček (ČSSD) Tomáš Kuřec

Více

Usnesení. 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10. Ing. Jiří Havlíček

Usnesení. 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10. Ing. Jiří Havlíček Usnesení 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10 Ing. Jiří Havlíček starosta Ing. Petra Bernfeldová místostarostka 103/2/10 TAJ M. č. 1/2 1)

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení. 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14

Usnesení. Usnesení. 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013]

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013] Page 1 of 7 Usnesení z 43. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.12. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/43/RM/2013 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná

Více

zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Ing. Petra Bernfeldová, starostka 33 členů zastupitelstva (viz prezenční listina)

zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Ing. Petra Bernfeldová, starostka 33 členů zastupitelstva (viz prezenční listina) z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 Místo konání: Předsedající: Přítomno: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Ing. Petra Bernfeldová, starostka 33 členů

Více

Usnesení. Usnesení. 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0182/ZMOb1014/4/ /ZMOb1014/4/11

Usnesení. Usnesení. 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0182/ZMOb1014/4/ /ZMOb1014/4/11 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. 09. 2011 čís. 0182/ZMOb1014/4/11 0226/ZMOb1014/4/11 Ing. Jiří Havlíček v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v.r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 14. 5. 2012 čís. 1944/RMObM1014/44/12-1951/RMObM1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 7. března 2011 čís. usn. 253/9 287/9 Ing. arch. Liana

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 18. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 5.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 18. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 5. 1 z 27 18.5.2015 14:20 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 18. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 7. 5. 201510:00 (usn. č. 0691/18 - usn. č. 0772/18) Bc.

Více

Usnesení. Usnesení. 65. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4201/RMOb1014/65/ /RMOb1014/65/13

Usnesení. Usnesení. 65. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4201/RMOb1014/65/ /RMOb1014/65/13 65. schůze rady městského obvodu konané dne 03.12.2013 čís. 4201/RMOb1014/65/13 4271/RMOb1014/65/13 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 64. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4131/RMOb1014/64/ /RMOb1014/64/13

Usnesení. Usnesení. 64. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4131/RMOb1014/64/ /RMOb1014/64/13 64. schůze rady městského obvodu konané dne 21. 11. 2013 čís. 4131/RMOb1014/64/13 4188/RMOb1014/64/13 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013 čís. 0313/ZMOb-Vit/1014/16-0340/ZMOb-Vit/1014/16 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 15. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 23. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 15. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 23. 4. 1 z 28 28.4.2015 14:09 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 15. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 23. 4. 201510:00 (usn. č. 0614/15 - usn. č. 0688/15) Bc.

Více

02/OFR/02 Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠO, Nádražní 117, PO

02/OFR/02 Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠO, Nádražní 117, PO na 1. schůzi rady městského obvodu konanou dne 27.11.2014 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 9:00 hodin Seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh stanovení termínu a způsobu poskytnutí odměny

Více

Usnesení 24. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25.09.2014. - 0622/ZMOb-Sle/1014/24

Usnesení 24. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25.09.2014. - 0622/ZMOb-Sle/1014/24 24. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25.09.2014 čís. 0592/ZMOb-Sle/1014/24-0622/ZMOb-Sle/1014/24 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/15 Přehled

Více

čís. 02723/RM1418/40-02786/RM1418/40

čís. 02723/RM1418/40-02786/RM1418/40 40. schůze rady města konané dne 01.12.2015 čís. 02723/RM1418/40-02786/RM1418/40 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Mgr. Michal Mariánek náměstek primátora Strana 1/66 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0295/RMOb-Vit/1418/12-0320/RMOb-Vit/1418/12 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení. Usnesení. 17. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0942/RMObM1418/17/ /RMObM1418/17/16

Usnesení. Usnesení. 17. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0942/RMObM1418/17/ /RMObM1418/17/16 17. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.10.2016 čís. 0942/RMObM1418/17/16 0948/RMObM1418/17/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1418/21/ /ZMOb1418/21/18

Usnesení. 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1418/21/ /ZMOb1418/21/18 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19.04.2018 čís. 0315/ZMOb1418/21/18 0344/ZMOb1418/21/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Bc. Lucie Feiková v. r. 2. místostarostka Přehled

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1. 1 z 20 18.1.2016 16:23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 52. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 14. 1. 201610:00 (usn. č. 1959/52 - usn. č. 2023/52) Bc.

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

Usnesení. Usnesení. 29. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0032/RMOb1418/29/ /RMOb1418/29/16

Usnesení. Usnesení. 29. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0032/RMOb1418/29/ /RMOb1418/29/16 29. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2016 čís. 0032/RMOb1418/29/16 0102/RMOb1418/29/16 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení. Usnesení. 4. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0297/RMObM1822/4/ /RMObM1822/4/19

Usnesení. Usnesení. 4. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0297/RMObM1822/4/ /RMObM1822/4/19 4. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne 11.02.2019 čís. 0297/RMObM1822/4/19 0302/RMObM1822/4/19 Ing. Zuzana Ožanová v. r. starostka Ing. David Witosz v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková (ČSSD) MUDr. Tomáš Málek

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 26. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 8. 9.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 26. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 8. 9. 1 z 15 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 26. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 8. 9. 2011 09:00 (usn. č. 1159/26 - usn. č. 1197/26) Mgr. Karel Sibinský

Více

Usnesení. Usnesení. 61. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3960/RMOb1014/61/ /RMOb1014/61/13

Usnesení. Usnesení. 61. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3960/RMOb1014/61/ /RMOb1014/61/13 61. schůze rady městského obvodu konané dne 10.10.2013 čís. 3960/RMOb1014/61/13 4032/RMOb1014/61/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 81. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 22. 8. 2013 09:00 (usn. č. 4038/81 - usn. č. 4130/81) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5037/RMObM1014/120/ /RMObM1014/120/14

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5037/RMObM1014/120/ /RMObM1014/120/14 120. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2014 čís. 5037/RMObM1014/120/14 5045/RMObM1014/120/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení. 25. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1326/RMOb1418/25/ /RMOb1418/25/15

Usnesení. Usnesení. 25. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1326/RMOb1418/25/ /RMOb1418/25/15 25. schůze rady městského obvodu konané dne 26.11.2015 čís. 1326/RMOb1418/25/15 1398/RMOb1418/25/15 Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Bc. Lucie Feiková, v. r. 2. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Usnesení. Usnesení. 33. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1288/RMObM1014/33/ /RMObM1014/33/11

Usnesení. Usnesení. 33. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1288/RMObM1014/33/ /RMObM1014/33/11 33. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 05. 12. 2011 čís. 1288/RMObM1014/33/11 1300/RMObM1014/33/11 Ing. Jiří Havlíček, v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v.r. místostarostka Přehled usnesení

Více

na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.11.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 9:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 Rada města Oder po projednání U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 A/vzala na vědomí A/1/61 plán zasedání RM a ZM Oder na rok 2010 pís. příloha č.24. A/2/61 informaci ředitele

Více

Usnesení. Usnesení. 1. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0042/RMOb1418/1/ /RMOb1418/1/14

Usnesení. Usnesení. 1. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0042/RMOb1418/1/ /RMOb1418/1/14 1. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2014 čís. 0042/RMOb1418/1/14 0105/RMOb1418/1/14 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 56. schůze rady městského obvodu konané dne 28.02.2013

Usnesení 56. schůze rady městského obvodu konané dne 28.02.2013 56. schůze rady městského obvodu konané dne 28.02.2013 čís. 1680/RMOb-MH/1014/56-1698/RMOb-MH/1014/56 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

čís. 2680/RMObM1014/67/ /RMObM1014/67/12

čís. 2680/RMObM1014/67/ /RMObM1014/67/12 67. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29. 11. 2012 čís. 2680/RMObM1014/67/12 2694/RMObM1014/67/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3052/RMOb1014/50/ /RMOb1014/50/13

Usnesení. Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3052/RMOb1014/50/ /RMOb1014/50/13 50. schůze rady městského obvodu konané dne 21.03.2013 čís. 3052/RMOb1014/50/13 3109/RMOb1014/50/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 49. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1044/RMOb1418/49/ /RMOb1418/49/16

Usnesení. Usnesení. 49. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1044/RMOb1418/49/ /RMOb1418/49/16 49. schůze rady městského obvodu konané dne 15.11.2016 čís. 1044/RMOb1418/49/16 1096/RMOb1418/49/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 46. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0893/RMOb1418/46/ /RMOb1418/46/16

Usnesení. Usnesení. 46. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0893/RMOb1418/46/ /RMOb1418/46/16 46. schůze rady městského obvodu konané dne 06.10.2016 čís. 0893/RMOb1418/46/16 0941/RMOb1418/46/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 27.02.2014 čís. 0674/ZMOb1014/18/14 0722/ZMOb1014/18/14

Usnesení. Usnesení. 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 27.02.2014 čís. 0674/ZMOb1014/18/14 0722/ZMOb1014/18/14 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 27.02.2014 čís. 0674/ZMOb1014/18/14 0722/ZMOb1014/18/14 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.10.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 11:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

- 0125/RMOb-Mich/1014/55

- 0125/RMOb-Mich/1014/55 55. schůze rady městského obvodu konané dne 04.03.2013 čís. 0116/RMOb-Mich/1014/55-0125/RMOb-Mich/1014/55 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

Pozvánka na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.10.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 Kontrola

Více

Usnesení. Usnesení. 73. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2305/RMOb1418/73/ /RMOb1418/73/17

Usnesení. Usnesení. 73. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2305/RMOb1418/73/ /RMOb1418/73/17 73. schůze rady městského obvodu konané dne 16.11.2017 čís. 2305/RMOb1418/73/17 2368/RMOb1418/73/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Bc. Lucie Feiková v. r. 2. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od 1. 6. 2013 do 31. 7. 2013

Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od 1. 6. 2013 do 31. 7. 2013 Materiál č. 01/VED/01, příloha č. 1 občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od 1. 6. 2013 do 31. 7. 2013 (ve smyslu 97 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Usnesení. 25. schůze rady městského obvodu konané dne 19. 01. 2012. čís. 1424/RMOb1014/25/12 1473/RMOb1014/25/12

Usnesení. Usnesení. 25. schůze rady městského obvodu konané dne 19. 01. 2012. čís. 1424/RMOb1014/25/12 1473/RMOb1014/25/12 25. schůze rady městského obvodu konané dne 19. 01. 2012 čís. 1424/RMOb1014/25/12 1473/RMOb1014/25/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka 1/36 Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 31.01.2013. čís. 2853/RMOb1014/47/13 2923/RMOb1014/47/13

Usnesení. Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 31.01.2013. čís. 2853/RMOb1014/47/13 2923/RMOb1014/47/13 47. schůze rady městského obvodu konané dne 31.01.2013 čís. 2853/RMOb1014/47/13 2923/RMOb1014/47/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 7 24.8.2018 11:33 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 23. 8. 2018 13:00 (usn. č. 0722/20 - usn. č.

Více

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 112/VII./2011 zprávu o činnosti Rady města Kunovice od VI.

Více

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Usnesení. 27. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1439/RMOb1418/27/ /RMOb1418/27/15

Usnesení. Usnesení. 27. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1439/RMOb1418/27/ /RMOb1418/27/15 27. schůze rady městského obvodu konané dne 22.12.2015 čís. 1439/RMOb1418/27/15 1473/RMOb1418/27/15 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 69. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4419/RMOb1014/69/ /RMOb1014/69/14

Usnesení. Usnesení. 69. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4419/RMOb1014/69/ /RMOb1014/69/14 69. schůze rady městského obvodu konané dne 06. 02. 2014 čís. 4419/RMOb1014/69/14 4484/RMOb1014/69/14 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 37. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0454/RMOb1418/37/ /RMOb1418/37/16

Usnesení. Usnesení. 37. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0454/RMOb1418/37/ /RMOb1418/37/16 37. schůze rady městského obvodu konané dne 26.05.2016 čís. 0454/RMOb1418/37/16 0524/RMOb1418/37/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu.

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. Spis. zn.: 111716 /2007 č.j.: 115691 /2007 USNESENÍ z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení. Usnesení. 132. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.08.2014 čís. 5371/RMObM1014/132/14 5378/RMObM1014/132/14

Usnesení. Usnesení. 132. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.08.2014 čís. 5371/RMObM1014/132/14 5378/RMObM1014/132/14 132. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.08.2014 čís. 5371/RMObM1014/132/14 5378/RMObM1014/132/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Dalibor Mouka, v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 73. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 30.09.2013 od 15:00 do 18:15 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 59. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 59. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 59. schůze rady městského obvodu konané dne 20.04.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Usnesení. Usnesení. 76. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4983/RMOb1014/76/ /RMOb1014/76/14

Usnesení. Usnesení. 76. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4983/RMOb1014/76/ /RMOb1014/76/14 76. schůze rady městského obvodu konané dne 22.05.2014 čís. 4983/RMOb1014/76/14 5036/RMOb1014/76/14 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení rady městského

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 68. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 68. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 68. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková (ČSSD) Ing. Jiří Havlíček

Více

Usnesení. 2802 Schválení ověřovatelů zápisu 61. schůze RM Karviné konané dne 26.06.2013

Usnesení. 2802 Schválení ověřovatelů zápisu 61. schůze RM Karviné konané dne 26.06.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 61. schůze Rady města Karviné konané dne 26.06.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2802 Schválení

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Usnesení. 13. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0288/RMObM1418/13/ /RMObM1418/13/16

Usnesení. 13. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0288/RMObM1418/13/ /RMObM1418/13/16 13. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 08.04.2016 čís. 0288/RMObM1418/13/16 0293/RMObM1418/13/16 Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Bc. Lucie Feiková, v. r. 2. místostarostka Přehled

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

U S N E S E N Í. 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 020/15/Šm U S N E S E N Í 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 717/20 764/20 Rozdělovník - členové

Více

Usnesení. Usnesení. 74. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2369/RMOb1418/74/ /RMOb1418/74/17

Usnesení. Usnesení. 74. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2369/RMOb1418/74/ /RMOb1418/74/17 74. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2017 čís. 2369/RMOb1418/74/17 2427/RMOb1418/74/17 Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Bc. Lucie Feiková v. r. 2. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 86. schůze rady městského obvodu konané dne 03.07.2013

Usnesení 86. schůze rady městského obvodu konané dne 03.07.2013 86. schůze rady městského obvodu konané dne 03.07.2013 čís. 2470/RMOb-Vit/1014/86-2498/RMOb-Vit/1014/86 Petr Dlabal starosta MUDr. Jindřich Prokop místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského

Více

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/5/2015 Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 25.2.2008 172/11z předložený program 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

KONANÉ DNE 19. 10. 2015

KONANÉ DNE 19. 10. 2015 Z Á P I S ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 19. 10. 2015 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 06.06.2019 čís. 0054/ZMOb-JIH/1822/4-0093/ZMOb-JIH/1822/4 Bc. Martin Bednář starosta Mgr. Dagmar Hrabovská místostarostka Strana 1/21 Přehled usnesení

Více

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012 61/2012-RADA/2652-61. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 61/2012-RADA/2653-61. Rada města předložený program jednání RM 61/2012-RADA/2654-61. Rada města informaci o splněných

Více