Usnesení. Usnesení. 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0182/ZMOb1014/4/ /ZMOb1014/4/11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. Usnesení. 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0182/ZMOb1014/4/ /ZMOb1014/4/11"

Transkript

1 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0182/ZMOb1014/4/ /ZMOb1014/4/11 Ing. Jiří Havlíček v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v.r. místostarostka

2 Přehled usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle čísel Číslo usnesení Materiál Název 0182/ZMOb1014/4/11 01/VED/ /ZMOb1014/4/11 01/VED/ /ZMOb1014/4/11 02/OFR/ /ZMOb1014/4/11 02/OFR/ /ZMOb1014/4/11 02/OFR/ /ZMOb1014/4/11 02/OFR/ /ZMOb1014/4/11 02/OFR/ /ZMOb1014/4/11 02/OFR/ /ZMOb1014/4/11 02/OFR/ /ZMOb1014/4/11 02/OFR/ /ZMOb1014/4/11 02/OFR/ /ZMOb1014/4/11 02/OFR/ /ZMOb1014/4/11 02/OFR/11 Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od do Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Hospodaření městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za I. pololetí roku 2011 Návrh na úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 6/2011, č. 7/2011 a č. 8/2011 na rok 2011 Žádost o uzavření dohody o splátkách dluhu Žádosti o prominutí poplatků z prodlení Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek Návrh na změnu obecně závazných vyhlášek, upravujících místní poplatky Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky č. 10/2008, kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů na území statutárního města Ostravy Návrh na podání žádostí o dotaci na projekt Azylový dům Hlučínská 14 a 16 Návrh na podání žádosti o dotaci v rámci programu Záchrana drobných kulturních památek místního významu z Fondu kulturního dědictví Nadace Via a spolufinancování projektu Obnova kříže na bývalém hřbitově v Ostravě Přívoze Návrh na podání žádosti o dotace ze státního rozpočtu na rok 2012 pro poskytovatele sociálních služeb Návrh na podání žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, na projekt Zkvalitnění výuky v logopedických třídách mateřských škol obvodu MOaP 0195/ZMOb1014/4/11 03/OIMH/01 Informace o postupu vyřizování petice občanů Za Ostravu - Přívoz bez kriminality 0196/ZMOb1014/4/11 04/OM/01 Stanovisko ke svěření pozemku p.p.č. 383/3 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Muglinovská) 0197/ZMOb1014/4/11 04/OM/03 Stanovisko k záměru města prodat pozemek parc. č. 1319/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Českobratrská) 2/30

3 0198/ZMOb1014/4/11 04/OM/04 Žádost na prodej části pozemku p.p.č. 453/20 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Božkova) 0199/ZMOb1014/4/11 04/OM/05 Informace a návrh na odkoupení nemovitostí v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Válcovní) 0200/ZMOb1014/4/11 04/OM/06 Stanovisko k záměru města prodat část pozemků parc. č. 2202/49 a parc. č. 2202/50 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Hornopolní) 0201/ZMOb1014/4/11 04/OM/07 Stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 699/5 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Mlýnská) 0202/ZMOb1014/4/11 04/OM/08 Stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 2202/51 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Lechowiczova) 0203/ZMOb1014/4/11 04/OM/09 Návrh k záměru obce prodat pozemek parc. č. 1242/23 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Verdunská) 0204/ZMOb1014/4/11 04/OM/10 Návrh na poskytnutí 30% slevy z kupní ceny domu č. p. 968 (K Světlé 12) a pozemku p.st.č. 947 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 0205/ZMOb1014/4/11 04/OM/11 Návrh na poskytnutí 30% slevy z kupní ceny domu č. p. 810 (Dobrovského 63) a pozemku p.st.č. 677 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 0206/ZMOb1014/4/11 04/OM/ /ZMOb1014/4/11 04/OM/ /ZMOb1014/4/11 04/OM/14 Návrh na poskytnutí 30% slev z kupních cen jednotek v domě č. p. 883 (Sládkova 21) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2351/6 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava Návrh na poskytnutí 30% slev z kupních cen jednotek v domě č. p (Hornopolní 45) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2356/61 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava Návrh na uzavření dohod o přistoupení k závazku 0209/ZMOb1014/4/11 04/OM/15 Návrh na uzavření smluv o podmínkách poskytnutí max. 30% slevy z kupní ceny s vlastníky jednotek v domě č. p (náměstí Republiky 3) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2620/59 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 0210/ZMOb1014/4/11 04/OM/16 Návrh na využití věcného práva předkupního ke spoluvlastnickému podílu na nebytové jednotce č. 3057/901 v domě č. p. 3057, Poděbradova 63, včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. 1347/2 v k. ú. Moravská Ostrava 0211/ZMOb1014/4/11 04/OM/17 Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva městského obvodu č. 1131/21/10 ze dne /30

4 0212/ZMOb1014/4/11 04/OM/ /ZMOb1014/4/11 04/OM/ /ZMOb1014/4/11 04/OM/ /ZMOb1014/4/11 04/OM/21 Projednání žádosti o přehodnocení usnesení zastupitelstva městského obvodu č. 638/14/08 ze dne Žádost o svěření pozemku parc. č. 1888/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Soukenická) Žádost o prodej pozemku parc. č. 464/38 a části pozemku parc. č. 464/41 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Tyršova a Puchmajerova) Návrh na prodej pozemku parc. č v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Pohraniční) 0216/ZMOb1014/4/11 04/OM/22 Návrh na prodej pozemků p.p.č. 528/3, p.p.č. 561/20 a p.st.č. 468 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Dobrovského a ul. Elišky Krásnohorské) 0217/ZMOb1014/4/11 04/OM/23 Žádost o převod vlastnictví jednotky č. 1516/402 v domě č. p (28. října 106) spolu se spoluvlastnickým právem k podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. 2620/5 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, podle zákona č. 72/1994 Sb., po uplynutí 6 měsíců ode dne doručení nabídky 0218/ZMOb1014/4/11 05/OŠV/01 Žádost společnosti OUTDOOR FILMS s.r.o., se sídlem Smetanovo náměstí 1180/7, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ , o peněžitý dar 0219/ZMOb1014/4/11 05/OŠV/02 Návrh na vydání dodatku č. 1 k Zásadám pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO, MOb MOaP ZAS /ZMOb1014/4/11 05/OŠV/03 Žádost Ostravské univerzity v Ostravě, se sídlem Dvořákova 7, Ostrava, IČ , o peněžitý dar 0221/ZMOb1014/4/11 05/OŠV/04 Návrh na vydání dodatku ke zřizovací listině ZŠO, Nádražní 117, PO, IČ /ZMOb1014/4/11 05/OŠV/05 Návrh na vydání dodatku ke zřizovací listině CKV MO, PO, IČ /ZMOb1014/4/11 07/OVV/01 Návrh na vydání nového jednacího řádu výborů Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 0224/ZMOb1014/4/11 07/OVV/02 Návrh na pojmenování ulic na území Nová Karolina 0225/ZMOb1014/4/11 07/OVV/03 Souhrnná zpráva o písemném vyřízení dotazů, připomínek a podnětů podaných členy zastupitelstva městského obvodu 0226/ZMOb1014/4/11 08/OIAK/01 Informace kontrolního výboru k usnesení zastupitelstva městského obvodu č. 114/2/11 4/30

5 Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od do číslo: 0182/ZMOb1014/4/11 01/VED/01 informaci občanům o činnosti orgánů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za období od 1. května 2011 do 31. srpna 2011 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz číslo: 0183/ZMOb1014/4/11 01/VED/02 kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu s termínem plnění od do , ve znění přílohy č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu 2) schvaluje prodloužení termínů plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu dle důvodové zprávy 3) vyřazuje ze sledování plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu dle důvodové zprávy 4) ukládá realizovat bod 2) - 3) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jana Petrošová, vedoucí odboru Termín: Hospodaření městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za I. pololetí roku 2011 číslo: 0184/ZMOb1014/4/11 02/OFR/01 hospodaření městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za I. pololetí roku 2011 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 5/30

6 Návrh na úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 6/2011, č. 7/2011 a č. 8/2011 na rok 2011 číslo: 0185/ZMOb1014/4/11 02/OFR/02 1) schvaluje a) úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 6/2011 na rok 2011 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 7/2011 na rok 2011 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu c) úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 8/2011 na rok 2011 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 2) ukládá Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru Termín: Žádost o uzavření dohody o splátkách dluhu číslo: 0186/ZMOb1014/4/11 02/OFR/03 uzavřít s dlužníkem panem /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, dohodu o splátkách dluhu dle vzorové dohody schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 983/19/10 bod 1) písm. c) ze dne ve výši ,00 Kč (dlužné nájemné za pronájem bytu č. 6 v domě č.p. 972, Zákrejsova 9, za období 9/2002-4/2003, 3/ /2006, vyúčtování služeb r. 2005, náklady soudního řízení a náklady exekučního řízení) ve 42 měsíčních splátkách po 1 000,00 Kč a 1 splátce ve výši 236,00 Kč s úhradou první splátky od měsíce října 2011 za podmínky, že dohoda o splátkách dluhu bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi 2) zmocňuje starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu dohody o splátkách dluhu s dlužníkem uvedeným v bodě 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru Termín: /30

7 Žádosti o prominutí poplatků z prodlení číslo: 0187/ZMOb1014/4/11 02/OFR/04 a) neprominout poplatky z prodlení ve výši ,99 Kč dlužníkovi - panu /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinen uhradit věřiteli dle pravomocných rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 69 Ro 3193/95, čj. 23 C 113/97, čj. 30 C 63/99 a čj. 37 C 482/00 b) prominout poplatky z prodlení ve výši 50 % z částky ,00 Kč dlužníkovi - panu ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinen uhradit věřiteli dle pravomocných rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 25 C 212/97, čj. 66 Ro 4927/98, čj. 65 Ro 2475/99, čj. 25 Ro 1305/03 a uzavřít dohodou o prominutí části dluhu dle vzorové dohody schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 983/19/10 bod 1) písm. b) ze dne za podmínky, že dohoda o prominutí části dluhu bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi c) prominout poplatky z prodlení ve výši 50 % z částky ,00 Kč dlužníkovi - ////////////////////////////////////////////ale bytem Dobrovského 334/43, Ostrava - Přívoz, které je povinna uhradit věřiteli dle pravomocného rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 31 C 214/99 a uzavřít dohodou o prominutí části dluhu dle vzorové dohody schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 983/19/10 bod 1) písm. b) ze dne za podmínky, že dohoda o prominutí části dluhu bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi 2) zmocňuje starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu dohod o prominutí části dluhu s dlužníky uvedenými v bodě 1) písm. b) - c) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru Termín: /30

8 Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek číslo: 0188/ZMOb1014/4/11 informaci o zániku vymahatelnosti pohledávek po zemřelých nájemcích bytů: 02/OFR/05 a) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,48 Kč b) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 2) ukládá realizovat odpis pohledávek dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru Termín: Návrh na změnu obecně závazných vyhlášek, upravujících místní poplatky číslo: 0189/ZMOb1014/4/11 02/OFR/06 1) schvaluje za územní obvod Moravská Ostrava a Přívoz návrh změn Obecně závazných vyhlášek statutárního města Ostravy č. 12/2010, o místním poplatku ze psů, č. 13/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a č. 15/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí podle jiného právního předpisu dle upravené přílohy č. 1 přeloženého materiálu 2) ukládá odeslat schválený návrh změn Odboru financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru Termín: /30

9 Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky č. 10/2008, kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů na území statutárního města Ostravy číslo: 0190/ZMOb1014/4/11 02/OFR/07 1) schvaluje pro území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz návrh změny Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 10/2008, kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů na území statutárního města Ostravy tak, že: a) v čl. 1 odst. 1 obecně závazné vyhlášky č. 10/2008 bude přesně vymezen pojem výherního hracího přístroje v následujícím znění: Výherními hracími přístroji se rozumí pro účely této vyhlášky výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterijní systémy a další přístroje podobné výherním hracím přístrojům, a to jako součást širší množiny přístrojů, k jejichž provozu vydává povolení ministerstvo financí dle 50, odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů b) v čl. 1 odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 10/2008 bude stávající vymezení území městského obvodu, kde je zakázáno provozování výherních hracích přístrojů, změněno na území celého městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 2) ukládá Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru Termín: Návrh na podání žádostí o dotaci na projekt Azylový dům Hlučínská 14 a 16 číslo: 0191/ZMOb1014/4/11 02/OFR/08 1) schvaluje podání žádostí o dotace na projekt Azylový dům Hlučínská 14 a 16 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 2) zmocňuje starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu žádostí o dotace a všech jejich příloh k projektu Azylový dům Hlučínská 14 a 16 Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru Termín: /30

10 Návrh na podání žádosti o dotaci v rámci programu Záchrana drobných kulturních památek místního významu z Fondu kulturního dědictví Nadace Via a spolufinancování projektu Obnova kříže na bývalém hřbitově v Ostravě Přívoze číslo: 0192/ZMOb1014/4/11 02/OFR/09 1) schvaluje a) podání žádosti o dotaci v rámci programu Záchrana drobných kulturních památek místního významu vyhlášeného Fondem kulturního dědictví Nadace Via na projekt Obnova kříže na bývalém hřbitově v Ostravě - Přívoze dle důvodové zprávy b) spolufinancování projektu Obnova kříže na bývalém hřbitově v Ostravě - Přívoze dle důvodové zprávy předloženého materiálu podmíněné výběrem projektu poskytovatelem dotace 2) zmocňuje starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu žádosti o dotaci dle bodu 1a) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru Termín: Návrh na podání žádosti o dotace ze státního rozpočtu na rok 2012 pro poskytovatele sociálních služeb číslo: 0193/ZMOb1014/4/11 02/OFR/10 o podání žádosti o dotace ze státního rozpočtu na rok 2012 pro poskytovatele sociálních služeb prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy dle důvodové zprávy 2) zmocňuje starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu žádosti o dotace dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru Termín: /30

11 Návrh na podání žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, na projekt Zkvalitnění výuky v logopedických třídách mateřských škol obvodu MOaP číslo: 0194/ZMOb1014/4/11 02/OFR/11 1) schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na projekt Zkvalitnění výuky v logopedických třídách mateřských škol obvodu MOaP vyhlášeného Moravskoslezským krajem, oddělením strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu dle důvodové zprávy 2) zmocňuje starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu žádosti o dotaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru Termín: Informace o postupu vyřizování petice občanů Za Ostravu - Přívoz bez kriminality číslo: 0195/ZMOb1014/4/11 03/OIMH/01 postup vyřizování petice občanů Za Ostravu - Přívoz bez kriminality dle důvodové zprávy Stanovisko ke svěření pozemku p.p.č. 383/3 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Muglinovská) číslo: 0196/ZMOb1014/4/11 04/OM/01 1) vydává souhlasné stanovisko ke svěření pozemku p.p.č. 383/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7045 m² v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 2) ukládá předložit bod 1) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: /30

12 Stanovisko k záměru města prodat pozemek parc. č. 1319/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Českobratrská) číslo: 0197/ZMOb1014/4/11 žádost: 04/OM/03 - majetkového odboru Magistrátu města Ostravy o stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č. 1319/1 - zast. plocha a nádvoří, zbořeniště, oddělený geometrickým plánem č /2008 ze dne a nově označený jako pozemek p.p.č. 1319/7 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 415 m² v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Českobratrská), ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz - //////////////////////////////////////////, Moravská Ostrava, o odkoupení pozemku p.p.č. 1319/1 - zast. plocha a nádvoří, zbořeniště, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 2) vydává nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek p.p.č. 1319/1 - zast. plocha a nádvoří, zbořeniště v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz předložit bod 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Žádost na prodej části pozemku p.p.č. 453/20 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Božkova) číslo: 0198/ZMOb1014/4/11 04/OM/04 a) o prodeji části pozemku p.p.č. 453/20 - ostatní plocha, neplodná půda, oddělené geometrickým plánem č /2006 ze dne a nově označenou jako pozemek p.st.č zast. plocha, garáž o výměře 5 m 2, k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Božkova) z vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu, ////////////////////////////////////////////////////////////////////////, za kupní cenu 2.000,- Kč a úhradu nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 3.000,- Kč b) o uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy č. 6 předloženého materiálu 12/30

13 2) zmocňuje Ing. Petru Bernfeldovou, místostarostku městského obvodu k podpisu kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Informace a návrh na odkoupení nemovitostí v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Válcovní) číslo: 0199/ZMOb1014/4/11 04/OM/05 informaci o nabídce pana ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////, na odkoupení nemovitostí v jeho vlastnictví v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 2) rozhodlo neodkoupit níže uvedené nemovitosti od pana ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////, zapsané na listu vlastnictví č. 585 Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, a to: - budovu č.p objekt k bydlení, stojící na pozemku parc. č. 3008/20, - pozemek parc. č. 3008/20 - zastavěná plocha a nádvoří, - budovu bez č.p/č.e, garáž stojící na pozemku parc. č. 3008/22, - pozemek parc. č. 3008/22 - zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc. č. 3008/1 - zahrada. vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Válcovní) informovat žadatele o rozhodnutí dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: /30

14 Stanovisko k záměru města prodat část pozemků parc. č. 2202/49 a parc. č. 2202/50 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Hornopolní) číslo: 0200/ZMOb1014/4/11 04/OM/06 informaci o žádosti společnosti MORAVIA SPED, s.r.o., se sídlem Háj ve Slezsku, Hlavní 309, IČ , o odkoupení části pozemku parc. č. 2202/49, ostatní plocha, zeleň o výměře cca m², celková výměra pozemku činí m² a části pozemku parc. č. 2202/50, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca m², celková výměra pozemku činí m², v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Hornopolní) 2) vydává nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 2202/49, ostatní plocha, zeleň o výměře cca m², celková výměra pozemku činí m² a část pozemku parc. č. 2202/50, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca m², celková výměra pozemku činí m², v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (lokalita ul. Hornopolní) předložit bod 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 699/5 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Mlýnská) číslo: 0201/ZMOb1014/4/11 04/OM/07 informaci o žádosti Bytového družstva Mlýnská 1694/11, se sídlem Moravská Ostrava a Přívoz, Mlýnská 1694/11, PSČ , IČ , o odkoupení části pozemku parc. č. 699/5, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 191,60 m², celková výměra pozemku činí 308 m², v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Mlýnská) 2) vydává souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 699/5, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 192 m², celková výměra pozemku činí 308 m², v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (lokalita ul. Mlýnská) předložit bod 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: /30

15 Stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 2202/51 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Lechowiczova) číslo: 0202/ZMOb1014/4/11 04/OM/08 informaci o žádosti pana ///////////////////////////////////////////////////////////////, o odkoupení části pozemku parc. č. 2202/51, ostatní plocha, zeleň, cca o výměře 54 m 2, celková výměra pozemku m 2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Lechowiczova), ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 2) vydává nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 2202/51, ostatní plocha, zeleň, cca o výměře 54 m 2, celková výměra pozemku m 2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Lechowiczova), ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz předložit bod 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Návrh k záměru obce prodat pozemek parc. č. 1242/23 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Verdunská) číslo: 0203/ZMOb1014/4/11 04/OM/09 informaci o žádosti členů Společenství pro dům Verdunská 23, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Verdunská 1902/23, , IČ , o odkoupení pozemku parc. č. 1242/23, zahrada o výměře 140 m², v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Verdunská) 2) rozhodlo o záměru obce prodat pozemek parc. č. 1242/23, zahrada o výměře 140 m², v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (lokalita ul. Verdunská) realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: /30

16 Návrh na poskytnutí 30% slevy z kupní ceny domu č. p. 968 (K. Světlé 12) a pozemku p.st.č. 947 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava číslo: 0204/ZMOb1014/4/11 04/OM/10 poskytnout ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, 30% slevu z kupní ceny domu č. p. 968 (K. Světlé 12) a pozemku p.st.č. 947 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, dle uzavřené Smlouvy o podmínkách poskytnutí max. 30% slevy z kupní ceny, ve výši ,- Kč, ve dvou splátkách: 50 % do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50 % do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu 2) ukládá vyplacením první 50% splátky Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: vyplacením druhé 50% splátky Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Návrh na poskytnutí 30% slevy z kupní ceny domu č. p. 810 (Dobrovského 63) a pozemku p.st.č. 677 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava číslo: 0205/ZMOb1014/4/11 04/OM/11 poskytnout ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////, 30% slevu z kupní ceny domu č. p. 810 (Dobrovského 63) a pozemku p.st.č. 677 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, dle uzavřené Smlouvy o podmínkách poskytnutí max. 30% slevy z kupní ceny, ve výši ,- Kč, ve dvou splátkách: 50 % do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50 % do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu 2) ukládá vyplacením první 50% splátky Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: vyplacením druhé 50% splátky Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: /30

17 Návrh na poskytnutí 30% slev z kupních cen jednotek v domě č. p. 883 (Sládkova 21) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2351/6 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava číslo: 0206/ZMOb1014/4/11 04/OM/12 poskytnout 30% slevy z kupních cen jednotek v domě č. p. 883 (Sládkova 21) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2351/6, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle uzavřených Smluv o podmínkách poskytnutí max. 30% slevy z kupní ceny ve dvou splátkách: 50 % do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50 % do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu níže uvedeným vlastníkům: 1.1. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 883/1) 1.2. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 883/4) 1.3. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 883/5) 1.4. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 883/6) 1.5. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 883/8) 1.6. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 883/9) 1.7. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 883/10) 1.8. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 883/11) formou odečtení z nesplacené části kupní ceny 1.9. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 883/13) 17/30

18 1.10. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 883/15) 2) ukládá vyplacením první 50% splátky Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: vyplacením druhé 50% splátky Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Návrh na poskytnutí 30% slev z kupních cen jednotek v domě č. p (Hornopolní 45) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2356/61 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava číslo: 0207/ZMOb1014/4/11 04/OM/13 poskytnout 30% slevy z kupních cen jednotek v domě č. p (Hornopolní 45) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2356/61 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle uzavřených Smluv o podmínkách poskytnutí max. 30% slevy z kupní ceny, ve dvou splátkách: 50 % do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu a 50 % do tří let od rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu níže uvedeným vlastníkům: 1.1. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2960/1) 1.2. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2960/2) 1.3. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2960/3) 1.4. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2960/6) 1.5. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2960/7) 18/30

19 1.6. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2960/8) formou odečtení z nesplacené části kupní ceny 1.7. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2960/9) 1.8. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2960/10) 1.9. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2960/13) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2960/14) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2960/15) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2960/18) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2960/19) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2960/21) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2960/23) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,- Kč (b. j. č. 2960/24) 19/30

20 2) ukládá vyplacením první 50% splátky Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: vyplacením druhé 50% splátky Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Návrh na uzavření dohod o přistoupení k závazku číslo: 0208/ZMOb1014/4/11 uzavřít dohodu o přistoupení k závazku 04/OM/14 a) s /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, na částku ,00 Kč, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu b) s //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, na částku ,00 Kč, ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu c) s ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, na částku ,00 Kč, ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu d) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, na částku ,00 Kč, ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu e) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, na částku ,00 Kč, ve znění přílohy č. 5 předloženého materiálu f) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, na částku ,00 Kč, ve znění přílohy č. 6 předloženého materiálu g) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, na částku ,00 Kč, ve znění přílohy č. 7 předloženého materiálu h) s ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, na částku ,00 Kč, ve znění přílohy č. 8 předloženého materiálu i) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, na částku ,00 Kč, ve znění přílohy č. 9 předloženého materiálu j) s //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, na částku ,00 Kč, ve znění přílohy č. 10 předloženého materiálu 20/30

21 2) zmocňuje místostarostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu dohod o přistoupení k závazku podle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Návrh na uzavření smluv o podmínkách poskytnutí max. 30% slevy z kupní ceny s vlastníky jednotek v domě č. p (náměstí Republiky 3) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2620/59 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava číslo: 0209/ZMOb1014/4/11 04/OM/15 uzavřít smlouvy o podmínkách poskytnutí max. 30% slevy z kupní ceny jednotek v domě č. p (náměstí Republiky 3) a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2620/59 v k. ú. Moravská Ostrava dle vzorové smlouvy schválené usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 0181/ZMObM1014/2/11 ze dne s níže uvedenými vlastníky: 1.1. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////// (b. j. č. 2107/4) 1.2. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// (b. j. č. 2107/5) 1.3. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// (b. j. č. 2107/7) 1.4. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// (b. j. č. 2107/8) 1.5. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////(b. j. č. 2107/9) 1.6. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// (b. j. č. 2107/10) 21/30

22 2) zmocňuje místostarostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu smluv dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Návrh na využití věcného práva předkupního ke spoluvlastnickému podílu na nebytové jednotce č. 3057/901 v domě č. p. 3057, Poděbradova 63, včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. 1347/2 v k. ú. Moravská Ostrava číslo: 0210/ZMOb1014/4/11 04/OM/16 a) využít nabídku předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 87/6654 jednotky č. 3057/901 v domě č. p. 3057, Poděbradova 63, postaveném na pozemku parc. č. 1347/2 včetně podílu 87/6654 z celkového podílu 6654/ na společných částech domu a podílu 87/6654 z celkového podílu 6654/ pozemku parc. č. 1347/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, učiněnou //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, za nabídnutou kupní cenu ,- Kč b) uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy č. 5 předloženého materiálu 2) zmocňuje Ing. Petru Bernfeldovou, místostarostku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu kupní smlouvy dle bodu 1b) tohoto usnesení realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva městského obvodu č. 1131/21/10 ze dne číslo: 0211/ZMOb1014/4/11 04/OM/17 zrušit usnesení zastupitelstva městského obvodu č. 1131/21/10 ze dne týkající se záměru prodat dům č. p (Zukalova 3) stojící na pozemku parc. č. 2999/2 a pozemek parc. č. 2999/2 - zast. plocha a nádvoří o výměře 313 m², k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 22/30

23 2) ukládá informovat žadatele dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Projednání žádosti o přehodnocení usnesení zastupitelstva městského obvodu č. 638/14/08 ze dne číslo: 0212/ZMOb1014/4/11 04/OM/18 a) žádost ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, o koupi domu č. p (Sadová 1) a pozemků parc. č. 1052/4 - zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1052/1 - zahrada v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a o přehodnocení usnesení zastupitelstva městského obvodu č. 638/14/08 ze dne b) žádost /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////, o koupi domu č. p (Sadová 31) a pozemků parc. č. 1052/4 - zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1052/1 - zahrada v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava c) žádost //////////////////////////////////////////////////////////////////, o koupi domu č. p (Sadová 31) a pozemků parc. č. 1052/4 - zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1052/1 - zahrada v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 2) rozhodlo ponechat v platnosti usnesení zastupitelstva městského obvodu č. 638/14/08 v bodě b) ze dne , kterým byly u domu č. p na pozemku parc. č. 1052/4 a pozemku parc. č. 1052/4 - zast. plocha a nádvoří o výměře 162 m² zrušeny záměry na prodej domu a na převod jednotek a kterým byly předmětné nemovitosti vyřazeny z procesu privatizace informovat žadatele dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Žádost o svěření pozemku parc.č. 1888/1 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Soukenická) číslo: 0213/ZMOb1014/4/11 04/OM/19 požádat statutární město Ostrava o svěření pozemku parc. č. 1888/1 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Soukenická) městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 23/30

24 2) ukládá Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Žádost o prodej pozemku parc. č. 464/38 a části pozemku parc. č. 464/41 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Tyršova a Puchmajerova) číslo: 0214/ZMOb1014/4/11 04/OM/20 informaci o žádosti //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, o prodej pozemku parc. č. 464/38, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m² a části pozemku parc. č. 464/41, ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 20 m² z celkové výměry 126 m², v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Tyršova a Puchmajerova) 2) rozhodlo vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek parc. č. 464/38, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m² a nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 464/41, ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 20 m² z celkové výměry 126 m², v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (lokalita ul. Tyršova a Puchmajerova) předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Návrh na prodej pozemku parc. č v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Pohraniční) číslo: 0215/ZMOb1014/4/11 04/OM/21 a) o prodeji pozemku parc. č zahrada o výměře 89 m² v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Pohraniční), ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz společnosti INOVAČNÍ, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Pohraniční 1435/86, PSČ , IČ , za kupní cenu pozemku ve výši ,- Kč a úhradu nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku ve výši Kč b) o uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu 24/30

25 2) zmocňuje Ing. Petru Bernfeldovou, místostarostku městského obvodu, k podpisu kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Návrh na prodej pozemků p.p.č. 528/3, p.p.č. 561/20 a p.st.č. 468 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Dobrovského a ul. Elišky Krásnohorské) číslo: 0216/ZMOb1014/4/11 04/OM/22 a) prodeji pozemků p.p.č. 561/20 - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 528/3 - ostatní plocha, jiná plocha, p.st.č zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Dobrovského a Elišky Krásnohorské), ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu, do vlastnictví ////////////////////////////////////////////////////////////////, za kupní cenu ,- Kč a uhrazení nákladu za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 5.000,- Kč b) o uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy č. 5 předloženého materiálu 2) zmocňuje Ing. Petru Bernfeldovou, místostarostku městského obvodu, k podpisu kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: /30

26 Žádost o převod vlastnictví jednotky č. 1516/402 v domě č. p (28. října 106) spolu se spoluvlastnickým právem k podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. 2620/5, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, podle zákona č. 72/1994 Sb., po uplynutí 6 měsíců ode dne doručení nabídky číslo: 0217/ZMOb1014/4/11 04/OM/23 a) vyhovět žádosti o koupi jednotky č. 1516/402 po uplynutí lhůty 6 měsíců ode dne doručení nabídky a převést jednotku č. 1516/402, ateliér situovaný v domě č. p (28. října 106) stojící na pozemku parc. č. 2620/5, zast. plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s příslušenstvím spolu se spoluvlastnickým právem k podílu 4032/96272 na společných částech domu a pozemku parc. č. 2620/5, zast. plocha a nádvoří o výměře 725 m² v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava nájemci jednotky ///////////////////////////////////////////////////////////////////, za převodní cenu jednotky včetně podílu na společných částech domu stanovenou ve výši ,- Kč a převodní cenu podílu na pozemku stanovenou ve výši ,- Kč, tj. za celkovou převodní cenu ,- Kč, splatnou na účet převodce do 30 dnů po uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky za podmínky, že ke dni převodu vlastnictví budou uhrazeny všechny případné dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním jednotky vůči převodci a o zřízení věcného práva předkupního na dobu 5 let k jednotce b) uzavřít smlouvu o převodu vlastnictví jednotky a o věcném právu předkupním, ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu 2) zmocňuje Ing. Petru Bernfeldovou, místostarostku městského obvodu Moravská Ostrav a Přívoz, k podpisu smlouvy dle bodu 1b) tohoto usnesení realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Žádost společnosti OUTDOOR FILMS s.r.o., se sídlem Smetanovo náměstí 1180/7, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ , o peněžitý dar číslo: 0218/ZMOb1014/4/11 05/OŠV/01 žádost společnosti OUTDOOR FILMS s.r.o, se sídlem Smetanovo náměstí 1180/7, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ , o peněžitý dar na realizaci akce Outdoorová Ostrava, konané u příležitosti zahájení 9. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 26/30

27 2) rozhodlo neposkytnout peněžitý dar společnosti OUTDOOR FILMS s.r.o, se sídlem Smetanovo náměstí 1180/7, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ , na realizaci akce Outdoorová Ostrava, konané u příležitosti zahájení 9. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů vyrozumět žadatele dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Mgr. Věra Kuchařová, vedoucí odboru Termín: Návrh na vydání dodatku č. 1 k Zásadám pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO, MOb MOaP ZAS číslo: 0219/ZMOb1014/4/11 05/OŠV/02 vydat s účinností od dodatek č. 1 k Zásadám pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ZAS , ve znění upravené přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) ukládá zabezpečit zveřejnění rozhodnutí dle bodu 1) tohoto usnesení, včetně schváleného znění dodatku č. 1 k Zásadám pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ZAS na úřední desce úřadu, na internetových stránkách městského obvodu a ve zpravodaji CENTRUM Zodpovídá: Mgr. Věra Kuchařová, vedoucí odboru Termín: Žádost Ostravské univerzity v Ostravě, se sídlem Dvořákova 7, Ostrava, IČ , o peněžitý dar číslo: 0220/ZMOb1014/4/11 05/OŠV/03 žádost Ostravské univerzity v Ostravě, se sídlem Dvořákova 7, Ostrava, IČ , o peněžitý dar na částečné spolufinancování vydání publikace Ostravské dělnické kolonie I., ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) rozhodlo neposkytnout peněžitý dar Ostravské univerzitě v Ostravě, se sídlem Dvořákova 7, Ostrava, IČ , na grafické zpracování, tisk a vazbu publikace Ostravské dělnické kolonie I. 27/30

28 vyrozumět žadatele dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Mgr. Věra Kuchařová, vedoucí odboru Termín: Návrh na vydání dodatku ke zřizovací listině ZŠO, Nádražní 117, PO, IČ číslo: 0221/ZMOb1014/4/11 05/OŠV/04 1) schvaluje Dodatek č. 3 ke Zřizovací listně Základní školy Ostrava, Nádražní 117, příspěvkové organizace, IČ , kterým se mění Příloha č. 2 zřizovací listiny, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) zmocňuje starostu městského obvodu a Tomáše Kuřece, místostarostu městského obvodu, k podpisu dodatku dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Mgr. Věra Kuchařová, vedoucí odboru Termín: Návrh na vydání dodatku ke zřizovací listině CKV MO, PO, IČ číslo: 0222/ZMOb1014/4/11 05/OŠV/05 1) schvaluje Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvkové organizace, IČ , kterým se mění Příloha č. 1 a Příloha č. 2 zřizovací listiny, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) zmocňuje starostu městského obvodu a Tomáše Kuřece, místostarostu městského obvodu, k podpisu dodatku dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Mgr. Věra Kuchařová, vedoucí odboru Termín: /30

29 Návrh na vydání nového jednacího řádu výborů Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz číslo: 0223/ZMOb1014/4/11 07/OVV/01 1) vydává RAD , jednací řád výborů Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) ukládá realizovat vydání vnitřního předpisu dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jana Petrošová, vedoucí odboru Termín: Návrh na pojmenování ulic na území Nová Karolina číslo: 0224/ZMOb1014/4/11 1) doporučuje Zastupitelstvu města Ostravy pojmenovat nové ulice a lávku na území Nové Karoliny L pěší lávka Karolinská 1 ulice Jantarová 2 ulice K Dvojhalí 10 ulice Přesličková 11 ulice Antracitová 07/OVV/02 2) ukládá starostovi Ing. Jiřímu Havlíčkovi předložit orgánům města Ostravy návrh dle bodu 1) tohoto usnesení, včetně stanoviska Komise muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické Rady města Ostravy Zodpovídá: Ing. Jana Petrošová, vedoucí odboru Termín: Souhrnná zpráva o písemném vyřízení dotazů, připomínek a podnětů podaných členy zastupitelstva městského obvodu číslo: 0225/ZMOb1014/4/11 07/OVV/03 předloženou souhrnnou zprávu o písemném vyřízení všech dotazů, připomínek a podnětů podaných členy zastupitelstva městského obvodu na jeho zasedání dne a /30

30 Informace kontrolního výboru k usnesení zastupitelstva městského obvodu č. 114/2/11 číslo: 0226/ZMOb1014/4/11 08/OIAK/01 kontrolním výborem zastupitelstva městského obvodu zjištěné skutečnosti o podepisování veřejnoprávních smluv nahrazujících územní rozhodnutí o umístění stavby městským obvodem v letech /30

Usnesení. Usnesení. 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0540/ZMOb1014/14/ /ZMOb1014/14/13

Usnesení. Usnesení. 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0540/ZMOb1014/14/ /ZMOb1014/14/13 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 27.06.2013 čís. 0540/ZMOb1014/14/13 0567/ZMOb1014/14/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

Usnesení. 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0186/ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/17

Usnesení. 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0186/ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/17 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20.04.2017 čís. 0186/ZMOb1418/16/17 0204/ZMOb1418/16/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0205/ZMOb1418/17/ /ZMOb1418/17/17

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0205/ZMOb1418/17/ /ZMOb1418/17/17 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0205/ZMOb1418/17/17 0226/ZMOb1418/17/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0362/ZMOb1014/8/ /ZMOb1014/8/12

Usnesení. Usnesení. 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0362/ZMOb1014/8/ /ZMOb1014/8/12 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 26. 7. 2012 čís. 0362/ZMOb1014/8/12 0376/ZMOb1014/8/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 26. 3. 2009 689/15/09 752/15/09 Ing.

Více

Usnesení. 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1418/21/ /ZMOb1418/21/18

Usnesení. 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1418/21/ /ZMOb1418/21/18 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19.04.2018 čís. 0315/ZMOb1418/21/18 0344/ZMOb1418/21/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Bc. Lucie Feiková v. r. 2. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení. 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1014/7/ /ZMOb1014/7/12

Usnesení. Usnesení. 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1014/7/ /ZMOb1014/7/12 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 31. 5. 2012 čís. 0315/ZMOb1014/7/12 0361/ZMOb1014/7/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.06.2018 čís. 0345/ZMOb1418/22/18 0366/ZMOb1418/22/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0033/ZMOb1418/2/ /ZMOb1418/2/14

Usnesení. Usnesení. 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0033/ZMOb1418/2/ /ZMOb1418/2/14 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 čís. 0033/ZMOb1418/2/14 0072/ZMOb1418/2/14 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2320/RMObM1014/59/ /RMObM1014/59/12

Usnesení. Usnesení. 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2320/RMObM1014/59/ /RMObM1014/59/12 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 24. 08. 2012 čís. 2320/RMObM1014/59/12 2338/RMObM1014/59/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Dalibor Mouka, v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0064/ZMOb1822/3/ /ZMOb1822/3/19

Usnesení. Usnesení. 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0064/ZMOb1822/3/ /ZMOb1822/3/19 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25.02.2019 čís. 0064/ZMOb1822/3/19 0091/ZMOb1822/3/19 Ing. Zuzana Ožanová v. r. starostka Ing. David Witosz v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 33. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1288/RMObM1014/33/ /RMObM1014/33/11

Usnesení. Usnesení. 33. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1288/RMObM1014/33/ /RMObM1014/33/11 33. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 05. 12. 2011 čís. 1288/RMObM1014/33/11 1300/RMObM1014/33/11 Ing. Jiří Havlíček, v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v.r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0257/ZMOb1418/19/ /ZMOb1418/19/17

Usnesení. Usnesení. 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0257/ZMOb1418/19/ /ZMOb1418/19/17 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0257/ZMOb1418/19/17 0293/ZMOb1418/19/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0270/ZMOb1014/6/ /ZMOb1014/6/12

Usnesení. Usnesení. 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0270/ZMOb1014/6/ /ZMOb1014/6/12 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 1. 3. 2012 čís. 0270/ZMOb1014/6/12 0314/ZMOb1014/6/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

čís. 2680/RMObM1014/67/ /RMObM1014/67/12

čís. 2680/RMObM1014/67/ /RMObM1014/67/12 67. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29. 11. 2012 čís. 2680/RMObM1014/67/12 2694/RMObM1014/67/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Pozvánka na 82. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 82. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 82. schůzi rady městského obvodu konanou dne 05.04.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.03.2015 čís. 0036/ZMOb-Vit/M1418/3-0063/ZMOb-Vit/M1418/3 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení. Usnesení. 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14

Usnesení. Usnesení. 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Výroční zpráva za rok 2014 v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2014 v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím na 6. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12. 02. 2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 9:00 hodin Seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu

Více

Usnesení. Usnesení. 61. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3960/RMOb1014/61/ /RMOb1014/61/13

Usnesení. Usnesení. 61. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3960/RMOb1014/61/ /RMOb1014/61/13 61. schůze rady městského obvodu konané dne 10.10.2013 čís. 3960/RMOb1014/61/13 4032/RMOb1014/61/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Pozvánka na 10. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 10. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 10. schůzi rady městského obvodu konanou dne 08.04.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu

Více

Usnesení. Usnesení. 4. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0297/RMObM1822/4/ /RMObM1822/4/19

Usnesení. Usnesení. 4. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0297/RMObM1822/4/ /RMObM1822/4/19 4. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne 11.02.2019 čís. 0297/RMObM1822/4/19 0302/RMObM1822/4/19 Ing. Zuzana Ožanová v. r. starostka Ing. David Witosz v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Pozvánka na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne 02.02.2017 Místo konání: Karlova Studánka Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

02/OFR/02 Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠO, Nádražní 117, PO

02/OFR/02 Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠO, Nádražní 117, PO na 1. schůzi rady městského obvodu konanou dne 27.11.2014 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 9:00 hodin Seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh stanovení termínu a způsobu poskytnutí odměny

Více

na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.11.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 9:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.10.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 11:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 21.09.2015 čís. 0097/ZMOb-Vit/1418/6-0121/ZMOb-Vit/1418/6 Mgr. Petr Kutěj místostarosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 14. 5. 2012 čís. 1944/RMObM1014/44/12-1951/RMObM1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

na 39. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 39. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 39. schůzi rady městského obvodu konanou dne 23.06.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Návrh na vydání organizačního

Více

Usnesení. Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 31.01.2013. čís. 2853/RMOb1014/47/13 2923/RMOb1014/47/13

Usnesení. Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 31.01.2013. čís. 2853/RMOb1014/47/13 2923/RMOb1014/47/13 47. schůze rady městského obvodu konané dne 31.01.2013 čís. 2853/RMOb1014/47/13 2923/RMOb1014/47/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 17. 4. 2007

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 17. 4. 2007 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 17. 4. 2007 čís. 142/05 160/05 Ing.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 15. dubna 2010 čís. usn. 329/25 čís.

Více

Usnesení. Usnesení. 69. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4419/RMOb1014/69/ /RMOb1014/69/14

Usnesení. Usnesení. 69. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4419/RMOb1014/69/ /RMOb1014/69/14 69. schůze rady městského obvodu konané dne 06. 02. 2014 čís. 4419/RMOb1014/69/14 4484/RMOb1014/69/14 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

na 61. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 61. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 61. schůzi rady městského obvodu konanou dne 18.05.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 02/OFR/01 Žádosti o prominutí úroků z prodlení

Více

Pozvánka na 13. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 13. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 13. schůzi rady městského obvodu konanou dne 21.05.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu

Více

MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í. z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13.

MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í. z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13. prosince 2011 čís. usn. 104/8 122/8

Více

Usnesení. Usnesení. 41. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2429/RMOb1014/41/ /RMOb1014/41/12

Usnesení. Usnesení. 41. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2429/RMOb1014/41/ /RMOb1014/41/12 41. schůze rady městského obvodu konané dne 4. 10. 2012 čís. 2429/RMOb1014/41/12 2480/RMOb1014/41/12 Ing. Jiří Havlíček, v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v.r. místostarostka Přehled usnesení Rady

Více

Usnesení. Usnesení. 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0083/ZMOb1418/12/ /ZMOb1418/12/16

Usnesení. Usnesení. 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0083/ZMOb1418/12/ /ZMOb1418/12/16 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.09.2016 čís. 0083/ZMOb1418/12/16 0117/ZMOb1418/12/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Pozvánka na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne 30.11.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

na 29. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 29. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 29. schůzi rady městského obvodu konanou dne 04.02.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 29. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0032/RMOb1418/29/ /RMOb1418/29/16

Usnesení. Usnesení. 29. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0032/RMOb1418/29/ /RMOb1418/29/16 29. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2016 čís. 0032/RMOb1418/29/16 0102/RMOb1418/29/16 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.05.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 02/OFR/02

Více

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 7 24.8.2018 11:33 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 23. 8. 2018 13:00 (usn. č. 0722/20 - usn. č.

Více

Pozvánka na 32. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 32. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 32. schůzi rady městského obvodu konanou dne 18.03.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 02/OFR/01 Návrh na rozpočtové opatření č.

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 39. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 39. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 39. schůze rady městského obvodu konané dne 23.06.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

10:10 hodin Petra Bargelová Mgr. Alena Pataky, Ing. Jiří Havlíček Hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0.

10:10 hodin Petra Bargelová Mgr. Alena Pataky, Ing. Jiří Havlíček Hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. z 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.02.2016 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Neomluveni: - Zahájení: Přestávka: - Ukončení: Zapisovatelka: Ověřovatelé zápisu: zasedací

Více

Pozvánka na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12.05.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na uzavření dohod o převodu

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková (ČSSD) Ing. Jiří Havlíček

Více

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.09.2018 čís. 0370/ZMOb-Vit/1418/20-0391/ZMOb-Vit/1418/20 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.03.2016 čís. 0142/ZMOb-Vit/1418/8-0161/ZMOb-Vit/1418/8 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 8 6.11.2017 11:31 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 2. 11. 2017 13:00 (usn. č. 0569/16 - usn. č.

Více

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.09.2013 čís. 0372/ZMOb-Vit/1014/18-0397/ZMOb-Vit/1014/18 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.12.2015 čís. 0122/ZMOb-Vit/1418/7-0141/ZMOb-Vit/1418/7 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz rada městského obvodu Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 4. Zásady ZAS

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz rada městského obvodu Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 4. Zásady ZAS Statutární město Ostrava Zásady ZAS 2013 03 Zásady pro prodej domů, bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava

Více

Pozvánka na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne 25.08.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 68. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 68. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 68. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková (ČSSD) Ing. Jiří Havlíček

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu konané dne 18.05.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2015 čís. 0070/ZMOb-Vit/1418/5-0096/ZMOb-Vit/1418/5 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Pozvánka na 51. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 51. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 51. schůzi rady městského obvodu konanou dne 15.12.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 14. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh

Více

Usnesení. Usnesení. 89. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 01. 08. 2013 čís. 3704/RMObM1014/89/13 3722/RMObM1014/89/13

Usnesení. Usnesení. 89. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 01. 08. 2013 čís. 3704/RMObM1014/89/13 3722/RMObM1014/89/13 89. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 01. 08. 2013 čís. 3704/RMObM1014/89/13 3722/RMObM1014/89/13 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Tomáš Kuřec, v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19.06.2017 čís. 0243/ZMOb-Vit/1418/13-0267/ZMOb-Vit/1418/13 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

na 33. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 33. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 33. schůzi rady městského obvodu konanou dne 31.03.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

Pozvánka na 11. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 11. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 11. schůzi rady městského obvodu konanou dne 23.04.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 4. zasedání zastupitelstva Seznam aktualizovaných materiálů: 01/VED/01 Výsledek

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 10 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 15. 12. 2016 13:00 (usn. č. 0422/12 - usn. č. 0458/12) Bc.

Více

Pozvánka na 12. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 12. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 12. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.05.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam materiálů: 02/OFR/01 Žádost o prominutí dluhu Ing. Alena Zapletalová,

Více

na 2. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 2. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 2. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.11.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 08:30 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Žádost o poskytnutí finančních prostředků

Více

Usnesení. Usnesení. 33. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0230/RMOb1418/33/ /RMOb1418/33/16

Usnesení. Usnesení. 33. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0230/RMOb1418/33/ /RMOb1418/33/16 33. schůze rady městského obvodu konané dne 31.03.2016 čís. 0230/RMOb1418/33/16 0287/RMOb1418/33/16 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne 07.08.2014 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková

Více

Usnesení. 11. schůze rady městského obvodu konaná dne 05.05.2011. čís. 0509/RMOb1014/11/11 0554/RMOb1014/11/11. Ing. Jiří Havlíček starosta

Usnesení. 11. schůze rady městského obvodu konaná dne 05.05.2011. čís. 0509/RMOb1014/11/11 0554/RMOb1014/11/11. Ing. Jiří Havlíček starosta Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konaná dne 05.05.2011 čís. 0509/RMOb1014/11/11 0554/RMOb1014/11/11 Ing. Jiří Havlíček starosta Ing. Petra Bernfeldová místostarostka Přehled usnesení Rada městského

Více

U S N E S E N Í. z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne čís.

U S N E S E N Í. z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne čís. Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 19. 12. 2006 čís. 13/02 75/02 Ing.

Více

Pozvánka na 54. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 54. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 54. schůzi rady městského obvodu konanou dne 16.02.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 15. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.09.2016 čís. 0184/ZMOb-Vit/1418/10-0201/ZMOb-Vit/1418/10 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

na 86. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 86. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 86. schůzi rady městského obvodu konanou dne 04.06.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 01/VED/04 02/OFR/01

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 13. 6. 2013 09:00 (usn. č. 0470/17 - usn. č. 0489/17) Mgr. Karel

Více

Usnesení 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.09.2017 čís. 0268/ZMOb-Vit/1418/14-0287/ZMOb-Vit/1418/14 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení. Usnesení. 17. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0944/RMOb1014/17/ /RMOb1014/17/11

Usnesení. Usnesení. 17. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0944/RMOb1014/17/ /RMOb1014/17/11 17. schůze rady městského obvodu konané dne 05.09.2011 čís. 0944/RMOb1014/17/11 1006/RMOb1014/17/11 Ing. Jiří Havlíček v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v.r. místostarostka Přehled usnesení Rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 76. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4983/RMOb1014/76/ /RMOb1014/76/14

Usnesení. Usnesení. 76. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4983/RMOb1014/76/ /RMOb1014/76/14 76. schůze rady městského obvodu konané dne 22.05.2014 čís. 4983/RMOb1014/76/14 5036/RMOb1014/76/14 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 36. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0399/RMOb1418/36/ /RMOb1418/36/16

Usnesení. Usnesení. 36. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0399/RMOb1418/36/ /RMOb1418/36/16 36. schůze rady městského obvodu konané dne 12.05.2016 čís. 0399/RMOb1418/36/16 0453/RMOb1418/36/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.12.2012 čís. 0285/ZMOb-Vit/1014/15-0312/ZMOb-Vit/1014/15 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu, konané dne

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu, konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu, konané dne 10.10.2013 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Ing. Jiří Havlíček

Více

Usnesení 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.03.2014 čís. 0427/ZMOb-Vit/1014/21-0463/ZMOb-Vit/1014/21 Petr Dlabal starosta Zdeněk Bernatík člen zastupitelstva Strana 1 Přehled usnesení

Více

Pozvánka na 92. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 92. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 92. schůzi rady městského obvodu konanou dne 30.08.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 02/OFR/02

Více

Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, konané dne 3.6.2015

Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, konané dne 3.6.2015 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, konané dne 3.6.2015 38/5/15 58/5/15 Mgr. Lenka Hrušková starostka Ing. Helena Wieluchová místostarostka 38/5/15 M. č. 0 s c h v a l u j e program 5.

Více

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5217/RMObM1014/125/ /RMObM1014/125/14

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5217/RMObM1014/125/ /RMObM1014/125/14 125. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 08.07.2014 čís. 5217/RMObM1014/125/14 5228/RMObM1014/125/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

na 57. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 57. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 57. schůzi rady městského obvodu konanou dne 29.03.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 10:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Náhrada nemajetkové újmy Mgr. Leona

Více

Usnesení. Usnesení. 17. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0942/RMObM1418/17/ /RMObM1418/17/16

Usnesení. Usnesení. 17. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0942/RMObM1418/17/ /RMObM1418/17/16 17. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.10.2016 čís. 0942/RMObM1418/17/16 0948/RMObM1418/17/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Pozvánka na 7. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 7. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 7. schůzi rady městského obvodu konanou dne 18.03.2019 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 08:30 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na jmenování interního auditora

Více

z 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo :00

z 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo :00 1 z 10 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 5.5.20119:00 (usn.č. 0120/5 - usn.č. 0152/5) Mgr. Karel

Více

Usnesení. Usnesení. 49. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1044/RMOb1418/49/ /RMOb1418/49/16

Usnesení. Usnesení. 49. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1044/RMOb1418/49/ /RMOb1418/49/16 49. schůze rady městského obvodu konané dne 15.11.2016 čís. 1044/RMOb1418/49/16 1096/RMOb1418/49/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00 1 z 9 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00 (usn.č. 0153/6 - usn.č. 0176/6) Mgr. Karel

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.03.2019 čís. 0056/ZMOb-Vit/1822/4-0079/ZMOb-Vit/1822/4 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení zastupitelstva

Více