konkurence, motivací, názorů a rozhodování voličů. Budování politických značek (stran i jednotlivců). Umísťování (positioning) a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "konkurence, motivací, názorů a rozhodování voličů. Budování politických značek (stran i jednotlivců). Umísťování (positioning) a"

Transkript

1 a management Ing.Marek Buchta, M.B.A. Liberálně-konzervativní akademie CEVRO 2006/07 Marketing Marketing jsou veškeré aktivity, zaměřené na identifikaci a uspokojení potřeb zákazníka (s cílem dosáhnout zisku). P.Kotler Management Management je umění dosahovat cíle organizace rukama a hlavami druhých. American Management Association Soubor teorií, metod, technik a sociálních postupů, které mají za cíl přesvědčit občany, aby podpořili člověka, skupinu nebo politický subjekt. G.J.Ulicka je využití marketingových postupů, konceptů a technik v těch sférách politických aktivit, kde je to vhodné a prospěšné. Hlavní oblasti využití Využití výzkumů a informačních zdrojů k hlubšímu pochopení tržní situace, konkurence, motivací, názorů a rozhodování voličů. Budování politických značek (stran i jednotlivců). Umísťování (positioning) a posuny umístění (re-positioning). Vytváření a udržování image. Plánování politických strategií. Funkční (fungování strany) a sektorové (resortní) strategie. Stanovení priorit. Politická marketingová komunikace. Volební kampaně, referenda, informační kampaně, kampaně k prosazení určitých zájmů. Kontinuální komunikace. Management politických stran a organizací. Marketingově-orientovaná strana Nepřizpůsobuje pouze svoje hesla, proto aby lépe reflektovala voličské preference, ale přizpůsobuje celé svoje chování včetně organizační struktury a programu za účelem dosažení vyššího podílu na trhu a volebního vítězství.

2 Co je typické pro marketingově orientovanou organizaci? Strategické plánování definování vize, stanovení strategických cílů, formulace scénářů, výběr strategií a jejich realizace Důraz na výzkum trhu - identifikace prvků trhu, pochopení požadavků a chování zákazníků, segmentace trhu Tvorba (produktu) programu v návaznosti na výzkum Dlouhodobá, kontinuální komunikace Důraz na plnění cílů kontrola plnění, zpětná vazba Marketingový postup Analýza současné pozice Stanovení cílů a zajištění prostředků Formulace scénářů, výběr nejvhodnější strategie Realizace zvolené strategie Zhodnocení a zpětná vazba Aplikace výzkumu v politice Výzkumy veřejného mínění Stranické a voličské preference, volební prognózy Důvěra v instituce Žebříčky popularity politiků Názory na aktuální témata (stav jednotlivých resortů, plnění volebního programu, problémy ve společnosti, komunální problémy ) Vývojové trendy ve společnosti Výzkum struktury skupin obyvatelstva Sčítání lidu, mikrocensus, výzkum voličů strany, prvovoličů, skalních stoupenců, nerozhodnutých, odvrácených Způsoby rozhodování voličů, priority, znalost Testy prvků politického programu Hlavní body, akcenty, čemu se vyhnout Pretesty prvků propagační kampaně Hesla, slogany, tváře, použití známých osobností Výzkumy médií Sledovanost, čtenost, cílové skupiny, vhodnost použití Metoda výzkumu Kvantitativní metody zjišťování faktických, měřitelných údajů Kvalitativní metody analýza vztahů, závislostí a příčin S výzkumy úzce souvisí: Prognózy - prognózy jsou zdůvodněné odhady dalšího vývoje.

3 Kvantitativní metody Slouží ke zjišťování faktických, měřitelných údajů Dotazování (šetření) nejrozšířenější (královská) metoda marketingového výzkumu. Sběr informací na základě otázek a odpovědí na základě dotazníku. Výzkumy veřejného mínění bývají realizovány touto metodou Kvalitativní metody Kvalitativní metody používáme tehdy, když je potřeba získat hlubší informace o příčinách chování, postojích a motivech. Metody jsou založeny na psychologických principech a individuálním přístupu. Individuální hloubkový rozhovor Skupinový rozhovor (Focus Group) Odhady budoucího vývoje - prognózy Prognózy jsou zdůvodněné odhady dalšího vývoje. K vypracování se používají prognostické metody Typy šetření stranických preferencí a volebních výzkumů Kontinuální Pravidelné (měsíční) sledování vývoje stranických preferencí Předvolební Období zvýšené poptávky, rozšíření kontinuálních a řada nových výzkumů a anket Volební Výzkumy typu ExitPoll, bezprostředně po volebním aktu Povolební Zkoumají spokojenost s výsledkem voleb Výzkumy typu Exit Poll Volební prognózy a odhady, které v televizi vyplňují čas do oficiálního zveřejnění výsledků voleb Dotazování ve vybraných volebních okrscích přímo před volebními místnostmi Cílem je poskytnout co nejdříve co nejpřesnější výsledky voleb Při kvalitním provedení jsou tyto výsledky velmi přesné Jednotná terminologie Stranické preference = podíl respondentů z celého souboru dotázaných oprávněných voličů, kteří preferují určitou politickou stranu. Součet 100 % tvoří příznivci jednotlivých stran + lidé, kteří nevědí koho budou volit + lidé, kteří volit nechtějí. Tento údaj budou všechny agentury uvádět vždy, aby tak umožnily jednoznačnou srovnatelnost svých výsledků.

4 Voličské preference = podíl dotázaných, kteří nevyloučili svou účast ve volbách. Součet 100 % tvoří příznivci jednotlivých stran + lidé, kteří nevědí, koho budou volit. Lidé, kteří svou účast ve volbách vyloučili, nebudou v tomto případě zařazeni do výpočtu. Stranické sympatie = podíl osob z celého souboru dotázaných, kteří buď přímo preferují určitou politickou stranu, nebo jí v případě pochybností vyjadřují alespoň sympatie. Součet 100 % tvoří sympatizanti jednotlivých stran + lidé, kteří se nedovedou rozhodnout + lidé, kteří nesympatizují se žádnou stranou. Volební prognóza = odhad skutečného výsledku voleb. Může být založen na základě různých informací a specifického matematického modelu, který může být u různých firem odlišný. Marketingová komunikace Integrovaná komunikace jednotná a konsistentní komunikace v rámci celého marketingového mixu. Marketingový komunikační mix Reklama Neosobní placená prezentace a podpora prodeje výrobků, služeb či myšlenek určitého subjektu. Podpora prodeje Krátkodobé pobídky, sloužící k podpoře prodeje (kupony, soutěže, slevy, prémie ) Public Relations Budování pozitivních vztahů s veřejností, image, minimalizace následků nepříznivých událostí, pomluv apod. Osobní působení (prodej) Osobní prezentace nabídky (meetingy, koncerty, akce, osobní setkání ) Přímý marketing Bezprostřední kontakt s přesně určenými zákazníky s cílem získat jejich reakci a budovat vztah (direct mail, direct call, robocall, SMS marketing, marketing ) Nadlinková média TV velmi účinné médium (obraz, zvuk, příběh, emoce). V řadě zemí dominantní médium volebních kampaní. Tisk možnost cílení, možnost regionálních mutací, podrobnější informace, důvěryhodné médium (thesaurační efekt). Pokud není povolena TV, hraje důležitou roli.

5 Venkovní reklama nepřeberný výběr, vhodné pro budování image, možnost regionálního působení. Na trzích, kde není povolena TV tvoří spolu s tiskem hlavní médium. Rozhlas doplňkové médium, levnější a operativnější příprava, v ČR lze využít jen velmi omezeně. Internet tři role: informační, komunikační a reklamní. Možnost komunikovat velké množství informací, multimediální, interaktivní médium. Omezený dosah a specifická cílová skupina. Kino velmi působivé, náročné na zpracování, drahé. Specifická cílová skupina. Některé další komunikační možnosti využívané v politice Podlinková média - dárkové předměty, materiály na rozdávání, pohlednice, leaflety, poutače, samolepky Osobní působení - tradiční metoda politického PR na osobní úrovni. Úzce spjata s osobnostními charakteristikami a předpoklady (charisma). S výhodou lze použít jako zdroj druhotné publicity: zprávy, reportáže, materiál pro internetové strany Ryze politické: meetingy, osobní setkání, door-to-door Spíše zábavné: dny, koncerty, akce Využití dobrovolníků - ve světě velmi oblíbené. Důležitá je perfektní organizace (smysluplné úkolování a vytěžování). U nás zatím relativně nevyužité. Doporučená literatura: E.Bradová: Od lokálních mítinků k politickému marketingu, Masarykova univerzita v Brně 2005 A.W.Jabloński a kol.:, úvod do teorie a praxe, Barrister&Principal 2006 J.Kincl a kol.: Marketing podle trhů, Alfa Publishing 2004 P.Kotler - G.Armstrong: Marketing, Grada 2004 M.Foret, J.Stávková Marketingový výzkum, Grada 2003 V.Svoboda: Public Relations, Grada 2006 L.Janečková, M.Vaštíková: Marketing služeb, Grada 2001 Internetové zdroje Kontakt: Ing. Marek Buchta, M.B.A. Poradenské služby v oblasti reklamy a marketingu

Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu

Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza marketingové komunikace společnosti Pivovar Pernštejn a.s. Bc. Aleš Vítek Diplomová práce 2009 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

Vademecum pro profesionály ve světě MICE

Vademecum pro profesionály ve světě MICE Vademecum pro profesionály ve světě MICE 2. díl Jak se prodávat marketing MICE s malým rozpočtem Autoři: PhDr. Milan Havel PhDr. Kazimír Jánoška MCG, s.r.o. Management Consulting Group, s.r.o. Praha 2008

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

Analýza dopadů marketingové komunikace vybrané firmy

Analýza dopadů marketingové komunikace vybrané firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu, podnikání a oceňování Analýza dopadů marketingové komunikace vybrané firmy Bakalářská práce Autor: Obor: Šárka Palasová Ekonomika a management

Více

Marketingová komunikace se zákazníkem firmy Haas Profile s.r.o.

Marketingová komunikace se zákazníkem firmy Haas Profile s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Marketingová komunikace se zákazníkem firmy Haas Profile s.r.o.

Více

Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP)

Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP) Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP) Marketing Pojem Marketing Marketing lze zúžit na úroveň fyzického prodeje, nebo reklamní a propagační aktivity

Více

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH: 1. INFORMAČNÍ POTŘEBA, KOMUNIKAČNÍ PROCES, KOMUNIKAČNÍ MODELY 1 3. PUBLIC RELATIONS, PUBLICITA, VZTAH K VEŘEJNOSTI, IMAGE, MASMÉDIA 7 4.

Více

Komunikační strategie vybrané destinace

Komunikační strategie vybrané destinace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionálni rozvoj a správa ^UOec o % *r 1í&ř\ ^77SHAS^ Komunikační strategie vybrané destinace diplomová práce Veronika Klaudová Vedoucí

Více

Dostupnost produktů pojišťovny

Dostupnost produktů pojišťovny UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ Dostupnost produktů pojišťovny Štěpán Buchar Bakalářská práce 2011 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vykonal samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Ing. Lenka Koudelková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU

Více

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o.

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Dušan Šimo Martin Přibyl Jitka Krulová MARKETING (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Znojmo 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r.

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ- MARKETING ORGANIZACE"

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ- MARKETING ORGANIZACE NÁZEV PROJEKTU: PROJEKTY ROZVOJE VENKOVA A JEJICH UDRŽITELNOST REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 09/008/3310A/563/001394 NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ- MARKETING ORGANIZACE" TERMÍN KONÁNÍ: 2.9.2011

Více

ANALÝZA REKLAMNÍ KAMPANĚ

ANALÝZA REKLAMNÍ KAMPANĚ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství ANALÝZA REKLAMNÍ KAMPANĚ Analysis of advertising campaign Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Klára Kašparová

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

ANALÝZA MARKETINGOVÉHO MIXU CESTOVNÍ KANCELÁŘE ORCA DIVING PŘÍPADOVÁ STUDIE

ANALÝZA MARKETINGOVÉHO MIXU CESTOVNÍ KANCELÁŘE ORCA DIVING PŘÍPADOVÁ STUDIE Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury ANALÝZA MARKETINGOVÉHO MIXU CESTOVNÍ KANCELÁŘE ORCA DIVING PŘÍPADOVÁ STUDIE Diplomová práce (magisterská) Autor: Bc. Lenka Doleželová, Rekreologie

Více

Marketingový mix firmy s akcentem na marketingové komunikace. Peter Lukáč

Marketingový mix firmy s akcentem na marketingové komunikace. Peter Lukáč Marketingový mix firmy s akcentem na marketingové komunikace Peter Lukáč Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na analýzu marketingového mixu projektu neocard, vlastněného společností

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Hodnocení marketingu nákupního centra City Park Jihlava

Hodnocení marketingu nákupního centra City Park Jihlava Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Hodnocení marketingu nákupního centra City Park Jihlava BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

Podklady -snímky pro marketing část 1.

Podklady -snímky pro marketing část 1. Obsah - Část A1 Podklady -snímky pro marketing část 1. 1 A Úvod B Marketingové plánování C Externí analýza D Analýza zákazníka a segmentace E Interní analýza a analýza SWOT F Analýza portfolia G Marketingová

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE MARKETING STRATEGY

Více

Projekt zlepšení image Diakonie ČCE středisko Valašské Meziříčí. Bc. Zdeňka Pavelková

Projekt zlepšení image Diakonie ČCE středisko Valašské Meziříčí. Bc. Zdeňka Pavelková Projekt zlepšení image Diakonie ČCE středisko Valašské Meziříčí Bc. Zdeňka Pavelková Diplomová práce 2013/2014 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá tématem zlepšení image Diakonie ČCE střediska ve Valašském

Více