Škola internetu pro třetí generaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škola internetu pro třetí generaci"

Transkript

1 Příručka pro kurzy v rámci projektu Internet pro třetí generaci společnosti Venkovský prostor o.p.s. Škola internetu pro třetí generaci 4. Síť sítí Jan Tandler Březen 2005

2 Tato příručka je studijní pomůckou pro kurz Internet pro třetí generaci v rámci projektu podpořeného z programu EU Phare 2002 Podpora aktivního života seniorů realizovaného společností Venkovský prostor o.p.s. Hlavním úkolem projektu je seznámit uživatele, zejména ze seniorské věkové skupiny, se základy práce s Internetem. V závislosti na možnostech a znalostech cílové skupiny obsahuje text publikace informace nejen o používání Internetu ale i o funkci počítače, práci v textovém editoru Microsoft Word a o struktuře dat v osobním počítači a operačním systému Microsoft Windows. 2

3 OBSAH: Síť sítí...4 Definice...4 Připojení k Internetu...4 Internet Explorer...4 Internetové stránky...6 Odkazy...8 Elektronická pošta...8 Zajímavé odkazy v českém Internetu:...10 Použitá literatura:

4 Síť sítí Definice Internet, zvaný také Síť sítí, je celosvětově rozšířenou počítačovou sítí poskytující informační služby prakticky ve všech odvětvích lidské činnosti. Připojení k Internetu Připojení k Internetu lze uskutečnit několika způsoby. V domácnostech k nejtradičnějším patří připojení pomocí tzv. modemu, zařízení umožňující připojení počítače k internetu pomocí běžné telefonní linky. V tomto případě jsou poplatky za Internet podobné jako za telefonování, jen o něco nižší. Jejich vyúčtování je pak součástí pravidelné faktury za telefonní služby. Podobné připojení, pouze o něco rychlejší a kvalitnější, probíhá pomocí vylepšené telefonní linky zvané ISDN. Připojení k Internetu je možné v současné době i bezdrátově a to buď pomocí mikrovlného připojení a nebo přes mobilního operátora. Internet Explorer Pro prohledávání informací obsažených na Internetu se používají programy zvané Internetové prohlížeče. V současné době se používají dva nejrozšířenější Microsoft Internet Explorer a Netscape Navigator přičemž o něco známější je zejména první uvedený. Proto se tato příručka řídí zvyklostmi tohoto programu. Microsoft Internet Explorer v současné době verze 5 a 6 je prohlížečem, který je spolu s programem pro elektronickou poštu, Microsoft Outlook, součástí každého operačního systému Microsoft Windows a je volně šiřitelný. Další práce na Internetu je závislá mimo jiné na znalosti prostředí programu Internet Explorer. Jak již bylo naznačeno, většina programů systému Windows má podobný vzhled a liší se pouze některé části okna programu textové menu a panel nástrojů. 4

5 U Internet Exploreru je důležitá znalost zejména panelů nástrojů, neboť ten obsahuje většinu v Internetu potřebných funkcí. Panel se dá rozdělit na tři části: horní obsahuje zmíněné hlavní funkce Internetu, pak následuje pole Adresa, ve kterém má uživatel možnost zjistit, na jaké adrese se nalézá zobrazená internetová stránka, popřípadě adresu změnit. Ve spodní části se pak obvykle nalézá panel Odkazů s tlačítky uživatelem zvolených, nejčastěji navštěvovaných internetových stránek. K panelu nástrojů zbývá ještě vysvětlit internetové funkce v jeho horním řádku. Jedná se zejména o: Zpět, Vpřed, Aktualizovat, Domů a Tisk. Program Internet Explorer má pro urychlení práce v Internetu paměť, do které si zapisuje postupně všechny internetové stránky, které uživatel po jeho spuštění navštívil. V této historii se lze pohybovat pomocí tlačítek Zpět a Vpřed. Pokud se tedy po spuštění programu objeví jako první stránka pak se uživatel přesune na stránku a následně na prvním kliknutím na tlačítko Zpět se přesune o krok zpátky, tedy na stránku jízdních řádů. Druhým kliknutím se dostane na první spuštěnou stránku Jestliže by v tuto chvíli kliknul na tlačítko Vpřed, přesune se dopředu, opět na stránku a dalším kliknutím opět na stránku knižního obchodu. Takto se dá neomezeně pohybovat v celém řetězci navštívených stránek při jednom spuštění Internet Exploreru. Aktualizovat je tlačítko, které by mělo pomoci, pokud se stránka nenahrála v pořádku nebo celá. Kliknutí na něj vyvolá znovu nahrání obsahu internetové stránky. Po kliknutí na tlačítko Domů se uživatel přesune zpět na první stránku, která se mu zobrazí vždy při zapnutí programu Internet Explorer. Obyčejně to bývá stránka oblíbeného vyhledávače, je však možné si ji zvolit zcela dle vlastního zájmu. Druhou specifickou částí okna programu Internet Explorer je Stavový řádek v jeho spodní části. V kapitole Operační systém bylo řečeno, že Stavový řádek má informovat uživatele o dění v programu. Stejně tak je 5

6 tomu i v tomto případě. V levé části řádku je tedy uvedeno, co program právě provádí. Jestliže nahrává ze serveru stránku, je zde napsáno buď Probíhá stahování nebo Otevírání stránky a vedlejší zvětšující se modrý obdélník naznačuje jaká část stránky je již nahrána. Pokud jsou stažena všechna potřebná data, je políčko prázdné nebo je v něm nápis Hotovo. Na pravé straně Stavového řádku je ještě uvedeno, odkud je zobrazená stránka nahrána. Jedná-li se o stránku staženou přímo z Internetu, je tam i odpovídající nápis. Je však také možné si data Internetu uložit na vlastním počítači a prohlížet si je odtud, pak bude v políčku uvedeno Tento počítač. Internetové stránky Jakýkoliv dokument obsažený v jednom okně programu Internet Explorer se nazývá internetová (webová, www) stránka. Každá internetová stránka má svou jedinečnou adresu, která je uvedená v poli Adresa internetového prohlížeče. Podoba internetové adresy se řídí určitými pravidly. Základní adresa vypadá následovně: Internetová adresa jde rozdělit na čtyři části. První je označením tzv. protokolu a další pak doménami tří stupňů: - - označuje, že po dvojitém lomítku následuje internetová adresa nějaké internetové stránky. Při změně adresy v poli Adresa není nutné tuto část psát. - www. doména třetího stupně - firma doména druhého stupně -.cz doména prvního stupně národní doména Doména třetího stupně 6

7 Nejrozdílnější částí základní internetové adresy je právě doména třetího stupně. Vzhledem k obrovskému nárůstu počtu internetových stránek nakonec došlo k ustoupení od výhradního používání zkratky www (World Wide Web) jako první části internetové adresy. Stále tedy sice platí, že by na začátku adresy mělo být www, ale jako pravidlo se toto již nedá stoprocentně využít. Některé servery totiž, např. nabízejí zdarma internetové adresy k prezentaci vlastních informací komukoliv, kdo o to projeví zájem. Pokud bude chtít tedy pan Novák uveřejnit podrobnosti o svém pěstitelství orchidejí, může si bezplatně vytvořit stránku na adrese novak.webpark.cz. Doména druhého stupně Tato část adresy by měla maximálně vypovídat o tom komu internetová adresa, resp. server, patří. Proto se zde používá jméno nebo intuitivní zkratka firmy či organizace např. apod. Doména prvního stupně Text za druhou tečkou ve standardní internetové adrese je zkratkou země, ve které je obyčejně stránka, resp. server, umístěna..cz tedy označuje Českou republiku,.at pak Rakousko apod. Spojené státy americké mají však jiný systém označení první domény. Jelikož vznikl Internet právě v této zemi a byl tam od počátku nejrozšířenější, bylo ustanoveno více označení:.com pro komerční internetové stránky,.org pro stránky institucí a organizací,.edu pro stránky vzdělávacích institucí a několik dalších. Pravidla použití znaků v internetové adrese: není povoleno používat v adrese mezery není povoleno používat písmena s diakritikou většinou není povoleno používat některé zvláštní znaky jako dvojtečku, středník Základním způsobem, jak změnit obsah hlavního okna Internet Exploreru je změnit adresu zobrazované internetové stránky. Adresu 7

8 změníme tak, že klikneme do pole Adresa. Text v něm obsažený se označí modře do bloku. Potom text smažeme Backspacem a vepíšeme adresu novou. Pro potvrzení napsané adresy stiskneme Enter. Informace obsažené na internetu mohou být několika druhů. Tím základním je text. Dále pak internetové stránky často obsahují obrázky, animace i zvuky. Odkazy Zvláštním prvkem internetové stránky jsou odkazy. Ty jsou spojnicemi internetových stránek. Kliknutím na odkaz na jedné internetové stránce se uživatel přemístí na stránku jinou. Odkazy se mohou na internetové stránce objevit v několika formách. Odkazem může být text, obrázek nebo jen jeho část. Podoba obrázku nebo text samotný by měl vždy dobře popisovat internetovou stránku, na kterou se dá pomocí odkazu přemístit. Nejjednodušším způsobem jak rozpoznat na stránce odkaz je přesunout na část internetové stránky, kde se předpokládá odkaz kurzor myši a pokud se tento změní ze standardní šipky na ručičku, jde s jistotou o odkaz. Toto pravidlo platí vždy, ať je odkaz ve formě obrázku či textu. U textu lze použít i druhé nepsané pravidlo, které však v poslední době nemá stoprocentní pravdivost. Pokud je na internetové stránce podtržený text, měl by to být odkaz. Jestli to odkaz je, zjistíme opět přesunutím kurzoru myši nad daný text. Může se však výjimečně stát, že text je podtržený a přesto to není odkaz nebo naopak, že text podtržený není a přesto to odkaz je. Elektronická pošta Druhou službou počítačové sítě Internet je elektronická pošta. Ta je elektronickou obdobou klasického poštovního styku. Uživatel sítě Internet si může vytvořit svou elektronickou adresu a z ní odesílat dopisy y na adresu jiného uživatele. Obsahem dopisu může být text, obrázek, zvuk i část videonahrávky. 8

9 Pro psaní i čtení elektronických zpráv jsou využívány speciální internetové stránky, které tyto funkce nabízejí. Druhou možností je využití některého z poštovních programů (Microsoft Outlook, Microsoft Express či Pegasus Mail). V příkladu 4 bude popsán první jmenovaný způsob a to pomocí internetové stránky Ačkoliv může elektronická pošta využívat internetových stránek, není na nich závislá. Podobně jako se klasický dopis pohybuje mezi poštovními úřady i elektronická zpráva hledá adresáta u určitého poštovního serveru. V případě, že zjistí, že je hledaný adresát přihlášený do poštovního obvodu daného serveru, zanechá zprávu v něm uloženou a ta čeká na vyzvednutí uživatelem. Výhodou elektronické pošty je, že od odeslání zprávy odesílatelem do uložení zprávy na poštovním serveru adresáta uplyne jen nejvýše několik minut nezávisle na tom, ve které zemi se server nachází. Pokud má tedy adresát v tu chvíli přístup na Internet, může si dopis přečíst a ihned na něj odpovědět. Je tedy zřejmé, že z časového hlediska je elektronická pošta mnohonásobně rychlejší než klasická. Je však na druhou stranu omezena tím, že vše co chce uživatel poslat em, musí být možno převést do elektronické podoby. Zatím není tímto způsobem uskutečnitelné poslat něco hmotného. Dalším specifikem elektronické pošty je elektronická adresa. Ta má částečně jinou stavbu než adresa internetových stránek. Hlavním rozdílem je použití tzv. zavináče - uvnitř adresy. Standardní elektronická adresa má tedy následující podobu: První část uzivatel si při registraci může zvolit každý vlastní, ovšem tak, aby byla jedinečná v rámci serveru firma, který služby elektronické pošty nabízí. Není tedy přípustné, aby adresu měli dva uživatelé. Při vytváření a používání ových adres platí podobné zásady jako u adres internetových stránek. Není povoleno používat diakritiku, mezery ani některé speciální znaky. V adrese však nikdy nesmí Tento znak lze na anglické klávesnici nalézt pod kombinací Shift a čísla 2. Při psaní s českou klávesnicí je kombinace složitější, skládá se z Ctrl, Alt a písmene v. 9

10 Zajímavé odkazy v českém Internetu: Internetové vyhledávače ové servery Prodejny na Internetu Inzertní stránky

11 Ostatní zajímavé stránky phone.quick.cz telefonní seznam - jízdní řády MHD Liberec - obchodní rejstřík - elektronická mapa ČR a plány některých měst - mapy Evropy - Zpravodajství prozkoumávání pomocí odkazů - stránky města Liberce - stránky Hrádku nad Nisou - stránky města Chrastavy - stránky Jablonného v Podještědí 11

12 Použitá literatura: Baranovič, Roman Internet pro střední školy, Computer Press, 1999 Hlavenka, Jiří - Nový výkladový slovník výpočetní techniky - 2.vydání, Computer Press, 1995 Monadjemi, Peter Windows NT - Co je to?, Unis Publishing, 1993 Tandler, Jan Tvorba WWW stránek, KVTČVŠM spol. s r.o.,

Škola internetu pro třetí generaci

Škola internetu pro třetí generaci Příručka pro kurzy v rámci projektu Internet pro třetí generaci společnosti Venkovský prostor o.p.s. Škola internetu pro třetí generaci 1. Cesta k internetu Jan Tandler Březen 2005 Tato příručka je studijní

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Internet, MSIE INTERNET MS INTERNET EXPLORER

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Internet, MSIE INTERNET MS INTERNET EXPLORER SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Internet, MSIE INTERNET MS INTERNET EXPLORER 2005 OBSAH INTERNET... 3 HISTORIE INTERNETU... 4 JAK INTERNET FUNGUJE... 4 IDENTIFIKACE SERVERU - IP ADRESY... 5 DOMÉNOVÁ - DNS

Více

petr.novak@seznam.cz

petr.novak@seznam.cz Elektronická pošta a schránka E-mail aneb internetová komunik@ce V předchozích částech kurzu byl internet představen jako významná informační superdálnice. Internet ale velmi výrazně slouží pro komunikaci,

Více

PRÁCE NA POČÍTAČI 2 INTERNET, E-MAIL A EXCEL

PRÁCE NA POČÍTAČI 2 INTERNET, E-MAIL A EXCEL VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Univerzita třetího věku PRÁCE NA POČÍTAČI 2 INTERNET, E-MAIL A EXCEL Mgr. Hana Vojáčková 2008 Recenzovali: RNDr. Miroslav Kružík, PaedDr. František Smrčka Za jazykovou

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

jiří Hlavenka, Petr Matějů VZOR Jak na počítač Internet a elektronická pošta

jiří Hlavenka, Petr Matějů VZOR Jak na počítač Internet a elektronická pošta jiří Hlavenka, Petr Matějů Jak na počítač Internet a elektronická pošta Computer Press Brno 2004 Jak Na Počítač Internet a elektronická pošta Jiří Hlavenka, Petr Matějů Copyright Computer Press 2004. Vydání

Více

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v operačním systému Windows 7 Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Operační systém MS Windows 7... 3 2. Základní pojmy OS... 4 3. Popis

Více

MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ

MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143

Více

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2 EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL informatika pro veřejnou správu 2 Realizováno v rámci projektu Akademie přeshraničního vzdělávání

Více

1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky. 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace

1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky. 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace 1 2 Obsah 1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace 3. LEKCE: Nakupujeme bezpečně na Internetu 4. LEKCE:

Více

Microsoft. Microsoft. Outlook 2007. nejen pro školy. Boris Chytil Jiří Chytil. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Outlook 2007. nejen pro školy. Boris Chytil Jiří Chytil. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia. Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Outlook 2007 nejen pro školy Boris Chytil Jiří Chytil Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz nadpis kapitoly Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v

Více

Práce s prohlížečem. Prohlížeč a jeho ovládání. Prohlížeč Internet Explorer

Práce s prohlížečem. Prohlížeč a jeho ovládání. Prohlížeč Internet Explorer Práce s prohlížečem Prohlížeč a jeho ovládání Aby uživatel viděl na svém počítači WWW stránku tak, jak ji vytvořil autor, musí mít k dispozici program, který dokáže stránku správně zobrazit. Takových programů

Více

Služby Internetu. Ing. Hana Vávrová, Ph.D., Ing. Pavel Mikan, RNDr. Dana Čermáková. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku

Služby Internetu. Ing. Hana Vávrová, Ph.D., Ing. Pavel Mikan, RNDr. Dana Čermáková. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Služby Internetu Učební text pro předmět U052 Ing. Hana Vávrová, Ph.D., Ing. Pavel Mikan, RNDr. Dana Čermáková Praha 2007 Obsah 3 Obsah 1. Seznámení

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka uživatele Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál je uživatelskou příručkou k produktu Kerio Connect 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální

Více

Internet. Označování serverů jménem. Internetový prohlížeč. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Internet. Označování serverů jménem. Internetový prohlížeč. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Internet Internet je v podstatě velmi rozsáhlá počítačová síť. Zároveň dnes slovem internet označujeme souhrn informací, které je možné najít na serverech do této sítě připojených. Označování serverů jménem

Více

Modul 7 Práce s Internetem a komunikace

Modul 7 Práce s Internetem a komunikace Práce s Internetem a komunikace Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah generován automaticky, díky použití stylů Internet... 4 Základní pojmy...

Více

Informační a komunikační technologie 7. ročník. Komunikace na Internetu, praktické využití Internetu a tvorba prezentací

Informační a komunikační technologie 7. ročník. Komunikace na Internetu, praktické využití Internetu a tvorba prezentací Informační a komunikační technologie 7. ročník Komunikace na Internetu, praktické využití Internetu a tvorba prezentací Elektronická pošta e- mail Elektronická pošta je jednou z hlavních služeb Internetu.

Více

Základy uživatelských programů (začátečníci)

Základy uživatelských programů (začátečníci) Základy uživatelských programů (začátečníci) Jiří Barilla, Lukáš Heller Jindřich Jelínek, Pavel Simr Květuše Sýkorová ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (ZAČÁTEČNÍCI) Jiří Barilla, Lukáš Heller, Jindřich Jelínek,

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST INGRID NAGYOVÁ ALEŠ OUJEZDSKÝ STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVA 2006 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Projekt Cesta za poznáním OS Dítě s diabetem Zpracoval: Marek Folwarczny Projekt Cesta za poznáním je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Základy práce s PC. Programy pro správu souborů. Mgr. Lea Nedomová. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku

Základy práce s PC. Programy pro správu souborů. Mgr. Lea Nedomová. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Základy práce s PC Programy pro správu souborů Učební text pro předmět U051 Mgr. Lea Nedomová Praha 2008 Programy pro správu souborů 3 Obsah 1.

Více

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert NEBOJME SE POČÍTAČE Radek Raška Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Ing. Petr Vinkler externí expert Hranice 2011 1 Nebojme se počítače studijní texty Radek Raška Soukromá

Více

WORLD WIDE WEB (POPRVÉ)

WORLD WIDE WEB (POPRVÉ) WORLD WIDE WEB (POPRVÉ) aneb brouzdáme po internetu WWW (World Wide Web, W3 volně přeloženo pavučina, která pokrývá celý svět) je dnes nejrozšířenější službou internetu. Internet je z technického hlediska

Více

1 Operační systém. 1.1 Operační systém MS DOS. Operační systém MS DOS

1 Operační systém. 1.1 Operační systém MS DOS. Operační systém MS DOS Operační systém MS DOS 1 Operační systém Operační systém je speciální software (programové vybavení), který umožňuje uživateli efektivní využití všech technických a programových prostředků počítače. Umožňuje

Více

Gmail e-mail v podání Google

Gmail e-mail v podání Google Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Gmail e-mail v podání Google Tutoriál projektu MOSS učitelská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Jan Bobek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

Hurá počítač! Pracovní plocha nabíhá po zapnutí počítače, jsou na ní umístěny ikony, hlavní panel. Okno

Hurá počítač! Pracovní plocha nabíhá po zapnutí počítače, jsou na ní umístěny ikony, hlavní panel. Okno Hurá počítač! Hardware fyzické vybavení počítače, vše nač si můžeme sáhnout- monitor, klávesnice, tiskárna, harddisk, procesor apod. Software - programové vybavení počítače data, programy, tabulky, dopisy

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více