Investiční záměr. HOKA holding, a.s. HOKA, spol. s r.o., Uzenářství Hrstka s.r.o., DROTEP, s.r.o. - chráněná dílna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investiční záměr. HOKA holding, a.s. HOKA, spol. s r.o., Uzenářství Hrstka s.r.o., DROTEP, s.r.o. - chráněná dílna"

Transkript

1 Investiční záměr HOKA holding, a.s. HOKA, spol. s r.o., Uzenářství Hrstka s.r.o., DROTEP, s.r.o. - chráněná dílna

2 RECOVERY plán ÚVOD NÁKUPNÍ CENY ZBOŽÍ ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU Náklady dealerská činnost Náklady distribuce zboží, navrhovaná řešení Personální náklady Náklady mzdy ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU Na trhu v Ústeckém kraji ANALÝZA OBLASTI ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ a programů dotovaných EU/ČR POTENCIÁL ODBYTU JÍDELEN ZÁKLADNÍCH ŠKOL v Ústeckém kraji ANALÝZA V OBLASTI STÁTNÍCH INSTITUCÍ Nemocnice Ústecký kraj Domovy důchodců Ústecký kraj Věznice ČR MARKETING a podpora prodeje, strategie obchodu Strategie obchodu cílové odbytové kanály dle priorit: Strategie obchodu cílové sortimenty dle priorit: Obchodní zástupci NOVÉ PROJEKTY Školy Šťastné dítě 2014 Zdravý životní styl a stravování dětí ve školních jídelnách Škola pomáhá seniorům Sortiment maso a uzeniny Kontaktní informace: Investiční restaurace EKONOMICKÁ ČÁST Predikce 2014 Výhledy Analýza v oblasti významných růstů či propadů ve výkonosti firmy Celkový přehled dopadů recovery plánu do ekonomiky Vyhodnocení recovery plánu za období 1-4/2014 KONCEPT HOKA holding, a.s. Struktura dokumentu: Vlastnická struktura:

3 RECOVERY plán HOKA, spol. s r.o. Dubská 2873, Teplice IČ: DIČ: CZ Česká spořitelna a.s. č.ú.: / 0800 tel: , , fax: ,

4 ÚVOD Současná podoba trhu, na kterém HOKA, spol. s.r.o. (dále jen HOKA) působí od roku..., doznala během uplynulých několika let značných změn. Společnost je nucena na aktuální stav adekvátně reagovat, obnovit výkonost v obchodní činnosti, restrukturalizovat náklady a rozšířit pole působnosti. Dokument vznikl z důvodu sestavení investičního plánu a definování dosažitelných cílů pro roky Obsahem je analýza stavu firmy za účelem nalezení rezerv, a to jak v nákladech, tak v samotném obchodě. V textu je také věnována pozornost problematice poklesu výkonosti a z toho vyplývající nutnosti nastavení systémových reportů z jednotlivých segmentů. Účelem dokumentu je zároveň poskytnout dostatečný přehled bankovním institucím o podstatě činnosti velkoobchodu a o plánech do následujícího období tak, aby bylo možné nastavit parametry a potřeby provozního financování. Popřípadě financování rozvoje nebo obnovy investic společnosti HOKA.

5 NÁKUPNÍ CENY ZBOŽÍ Nákupní politika byla v minulosti definována zapojením do nákupní aliance STEP HOLDING. V roce 2003 došlo k rozpadu aliance na dílčí spolupráce jednotlivých velkoobchodů. Jedním z aliančních partnerů, orientovaným na suché potraviny a nápoje, je společnost JIP se kterou HOKA spolupracuje dodnes. Dalším významným partnerem je velkoobchod HORTIM, dovozce ovoce a zeleniny. Jelikož je vysoký obrat zatížen minimální marží, cigaretové velkoobchody GECO a RAST plus nejsou pro firmu HOKA těmi nevýznamnějšími dodavateli. Minimální marže činí přibližně 1,2%. Z tohoto důvodu HOKA 40 % veškerého nakupovaného zboží odebírá přes prostředníky, kvůli množstevním rabatům a optimalizaci skladových zásob. Politika výrobců je dodávat zboží v paletovém množství. Výhodné množstevní slevy jsou poskytovány od kamionových odběrů. Firmy se srovnatelným obratem společnosti HOKA musí disponovat minimálním, rozličným sortimentem v řádu 5000 Ks tak, aby byly konkurenceschopné a přínosné pro zákazníky. Negativním zjištěním na těchto faktech je, že bez přímé spolupráce s výrobci není možné získat podporu výrobků v podobě akčních slev, nebo letákových akcí. Tento stav se týká zboží s největší obrátkou, tedy i podílem na tržbách.

6 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU Náklady dealerská činnost Náklady na prodej zboží, dealerská činnost, prezentace firemní strategie, zavádění nových výrobků a služeb Náklady vynaložené k podpoře prodeje zboží jsou zaměřeny na oslovení nových zákazníků a udržení zákazníků stávajících. Opomíjena není podpora prodeje nových výrobků či služeb. Veškeré související činnosti jsou prováděny jak osobní návštěvou dealera, tak oslovením zákazníků pomocí dostupných telekomunikačních a informačních cest. Činností dealerů je např. mapování cen konkurenčních prodejců tak, aby mohla HOKA včas reagovat na vzniklou situaci a zamezila významnějšímu odlivu klientely. Mezi další činností dealerů patří zejména vyřizování reklamací a poskytování personalizovaného klientského servisu (zavoz mimo rozvozový plán, vyřízení urgentních objednávek, individuální přístup). Z činnosti dealerů jsou vyhotoveny přehledové zprávy, na jejichž základě vznikají statistická hodnocení a případná další strategická opatření, a to jak v sortimentu, tak v cílové skupině odběratelů.

7 Náklady distribuce zboží, navrhovaná řešení Firma HOKA disponuje vlastním vozovým parkem Na základě snahy efektivněji využít vlastní dopravy vypracovala společnost DIGITECH ČR, s.r.o. analýzu rentability a navrhla odborná opatření. Výsledkem je předpokládaná úspora na logistických nákladech ve výši 15% až 25%, a to při zavedení systému plánování a plánování dopravy prostřednictvím softwaru Jedná se o plně automatický systém. Dispečer na základě požadavků zákazníků provádí jen dílčí úpravy. Software je propojen s GPS Car control od společnosti O2 a zajišťuje sledování dob vykládky nebo uskutečněné trasy. Případné odchylky od plánu jsou hlášeny dispečerovi.

8

9 Personální náklady 7.3. Struktura mezd. Odměňování zaměstnanců HOKA podle kategorií do října roku 2013 Náklady mzdy 7.3. Struktura mezd. Odměňování zaměstnanců HOKA podle kategorií do konce roku 2015

10 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU Na trhu v Ústeckém kraji Oblast působnosti společnosti HOKA je zakotvena v regionu Ústeckého kraje. Sortiment se skládá zejména z ovoce, zeleniny, koloniálu, alkoholu a cigaret. Firma v současnosti disponuje vozovým parkem a skladovacím areálem s prodejnou Cash & Carry. Pro pochopení zvolených strategií, a plánovaných změn v obchodní politice, je nejprve třeba hodnotit průběh všech rozhodnutí, a to v závislosti na vývoji trhu a na přímých dopadech ztrát ekonomické výkonnosti. Veškerá opatření byla zamýšlena tak, aby se v co možná nejkratším čase dosáhlo efektivního oživení ekonomického růstu. V roce 2009 došlo k významnému propadu na tržbách, a to jak na vlastní prodejně, tak na logistických rozvozech. Na základě situace byl vyhotoven komplexní rozbor, jehož závěrem se došlo k vyhodnocení poklesu obratu především v sortimentu pivo, alkohol, cigarety- tedy v sekci pohostinství a restaurační gastronomie. Na negativní trend měl vliv vývoj trhu v oblasti pohostinství, kde byl kladen zvýšený důraz na vstupní cenu zboží a surovin, potřebných k výrobě pokrmů v restauracích a jídelnách. Do značné míry měla na tržby v pohostinství vliv také změna ve výrobě a prodeji piva v PET lahvích. Začaly se projevovat výrazné cenové rozdíly mezi cenou sudového piva v restauracích a došlo ke zvýšení kvality prodávaných piv v plastu. Tento sestupný trend pokračoval i v následujících letech, doplněn finanční krizí, a pokračuje dodnes. Finanční krize má za důsledek hledání úspor a tím i častější výběrová řízení na dodavatele potravin. Aby dodavatelé ve výběrových řízení uspěli, jsou často nuceni snižovat marže a hledat úspory v nákladech. Na základě vypracovaných rozborů došlo v srpnu 2011 vedení firmy k rozhodnutí, že upevní svou pozici především v oblasti státních institucí, zejména pak školních jídelen, kde byl zaznamenán minimální pokles tržeb. Zvolená obchodní strategie se projevila jako správná s tím, že v roce 2012-říjen 2013, zaznamenal segment rostoucí tendenci. Hlavním důvodem byl prodej s náhradním plněním za zdravotně postižené 81 zák. č.235/2004sb. zákona o zaměstnanosti (odběratel DROTEP s.r.o. - chráněná dílna). Další úspěšný projekt OVOCE DO ŠKOL byl rozpracován v únoru Na jeho základě získala HOKA 75 základních škol. V tomto projektu pokračujeme dodnes. Ve školním roce 2011/2012 jsme rozšířili portfolio projektů pro základní školy o projekt ŠKOLNÍ MLÉKO s Mlékárnou Hlinsko a.s..

11 ANALÝZA OBLASTI ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ a programů dotovaných EU/ČR KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Informace o dodávaných produktech a způsobu dodávek produktů dodavatelů (schválených žadatelů) v projektu Ovoce do škol ve školním roce 2013/2014 Již pátým školním rokem se školy v České republice zapojují do projektu Ovoce do škol. Základním cílem celého projektu Ovoce do škol je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol. Díky kvalitní práci schválených žadatelů se podařilo v roce 2013/2014 zapojit do projektu 85 % základních škol v ČR. Je třeba rovněž ocenit spolupráci jednotlivých škol v projektu Ovoce do škol, kdy učitelé nad rámec svých běžných pracovních povinností pomáhají předávat produkty žákům a rovněž připravují doplňkové aktivity zaměřené na poznávání produktů ovoce a zeleniny, způsobu jejich úpravy ke konzumaci a vysvětlení jejich přínosu pro zdraví. Produkty jsou dětem dodávány zdarma, bez finančního příspěvku rodičů. Podpora je poskytována na čerstvé ovoce a zeleninu a balené ovocné a zeleninové šťávy, které neobsahují konzervanty ani přidaný cukr, sladidla, sůl či tuky. Ve školním roce 2013/2014 se projektu Ovoce do škol účastní celkem žáků z škol ve všech regionech ČR. Oproti minulému školnímu roku to znamená nárůst počtu dětí zapojených do projektu o více než 9 %. Distribuce ovoce, zeleniny a ovocných šťáv je zajišťována prostřednictvím 14 schválených žadatelů, kteří byli Státním zemědělským intervenčním fondem schváleni pro dodávání produktů podle nařízení vlády č. 478/2009 Sb. Pro snadnější orientaci škol při výběru dodavatelů a ve způsobu dodávání produktů v projektu Ovoce do škol připravil Státní zemědělský intervenční fond přehled informací o dodávaných produktech a schválených žadatelích. Údaje v přehledu se vztahují ke školním rokům 2012/2013 a 2013/2014. Údaje o dodávaných produktech, způsobu distribuce a četnosti dodávek byly získány především ze žádostí o podporu podaných jednotlivými schválenými žadateli na Státní zemědělský intervenční fond ve školním roce 2012/2013, ostatní údaje jsou aktuální. Schváleným žadatelům byla poskytnuta možnost tyto údaje doplnit podle svých potřeb a zkušeností s prováděním projektu, například o své kontaktní údaje, doprovodné programy nebo loga. Takto získané podklady byly Státním zemědělským intervenčním fondem redakčně upraveny do přehledné a jednotné formy. Pro informaci dodáváme, že v průběhu školního roku není školám umožněno měnit schváleného žadatele, se kterým uzavřely smlouvy o dodávání produktů. Ke změně mohou přistoupit pouze po skončení školního roku

12

13

14 POTENCIÁL ODBYTU JÍDELEN ZÁKLADNÍCH ŠKOL v Ústeckém kraji

15

16

17

18

19

20 ANALÝZA V OBLASTI STÁTNÍCH INSTITUCÍ Nemocnice Ústecký kraj

21 Domovy důchodců Ústecký kraj

22 Věznice ČR

23 MARKETING a podpora prodeje, strategie obchodu V roce 2014 se HOKA, spol. s.r.o. zaměřuje na vymezení pozice vůči ostatním dodavatelům a klientům, a to zejména prostřednictvím Brandingu. Cílem je kompletní pokrytí B2C a B2B modelu elektronického obchodování ve smyslu Business to Customer a Business to Business. Základ B2C modelu tvoří standardní web marketing mix 4S, tedy: Strategie, Identifikování potřeb klientů, kompletní příprava a mediální podpora projektů školám, gastronomickým zařízení a soukromým odběratelům. Připravované reklamní kampaně apelují především na kvalitní stravování dětí ve školních jídelnách, na pomoc sociálně slabým a hadicepovaným. Pro všechny koncové odběratele HOKA, spol. s.r.o. připravuje zkvalitnění nabídky poskytovaných služeb (např. automatizovaný eshop a personalizovaný klientský servis). Síť, Web Projekty HOKA 2014 představuje dílčí události, které v konečném důsledku budují unikátní postioning společnosti. Uvedené projekty jsou neustálým zdrojem nejen elektronicky propagovatelného obsahu, pod hlavičkou HOKA, spol. s.r.o., ale i ostatních, doprovodných materiálů. Ve větší míře se jedná o atraktivní témata, přitahující značnou mediální pozornost (viz reference). Ovoce a zelenina do Škol OZDŠ (zaměřeno na zdravé stravování dětí, doprovodné programy oslovují širokou veřejnost. Zejména pak rodiče dětí, pedagogy a pracovníky vzdělávacích institucí). Školní mléko (distribuce mlékárenských výrobků TATRA, hlubší provázání B2B vztahů s Mlékárnou Hlinsko). Škola pomáhá seniorům (humanitární akce, podpora sociálně slabým a potřebným). Zdravý životní styl (kvalitní stravování dětí ve školních jídelnách. Odborné studie, nutriční poradenství, tvorba jídelníčků. Stejně jako OZDŠ je projekt zaměřen na širokou veřejnost). Bonusy a benefity (věrnostní výhody a programy pro stálé odběratele). Synergie,

24 vytvoření zázemí Front a Back Office. Jednotný branding společnosti, synchronizace interních procesů za účelem podpory web marketingu. Např. instruování obchodních zástupců k orientaci na prostředí webu, distribuce propagačních materiálů, informovanost o dílčích projektech a vedení k osobnímu interestu. Systém, centralizace technologického zázemí. Vytvoření externí pozice webmaster, sociální administrátor, grafik, analytik. Zajištění pružné mediální podpory na konkurenceschopné úrovni. Časosběrné vyhodnocování statistických údajů z dílčích kampaní, z návštěvnosti webů a z dosahu publikovaných příspěvků. Zajištění pohotových reakcí na chování návštěvníků a odběratelů informačních kanálů.

25 Strategie obchodu cílové odbytové kanály dle priorit: Státní instituce a) školská zařízení b) nemocnice c) věznice d) domovy důchodců Systémoví zákazníci a) veřejná stravování b) závodní stravování c) sítě maloobchodních prodejen d) soukromé firmy s více odběrnými místy Drobní odběratelé a) se závozem zboží b) osobní odběr na Cash Carry Strategie obchodu cílové sortimenty dle priorit: Ovoce a zelenina Maso a uzeniny Suchý koloniál, mražené a chlazené výrobky Pivo a nealkoholické nápoje Alkohol a vína Obalový matriál a drogerie Cigarety Firemní strategií v oblasti odbytu jsou odbytové kanály členěné dle priorit. Ty jsou určeny dle potenciálu možného dosažení obratu a výše marže v návaznosti na dodávaný sortiment. Odbytové kanály jsou také řazeny na základě oblasti odbytu. Cílem je obsáhnout co nejhustší sítě odbytových míst tak, aby se přímé náklady snížily na co nejmenší možnou míru. Neméně důležitým faktorem je řazení vykládek zboží a neustálá vytíženost dopravy. Náskok oproti konkurenci tvoří zejména personalizovaný přístup k zákazníkovi a přizpůsobení se jeho požadavkům na čas a místo vykládky zboží. Tento princip je sice nákladnější, ovšem v rámci nadstandardní služby jsou úměrně navýšeny marže dodávaného sortimentu. Cenová politika je tedy ve vztahu ke konkurenci v průměru vyšší, ovšem cenu vyrovná služba zákazníkovi.

26 Obchodní zástupci Obchodní zástupci mají za účel vyhledávat nové odbytové možnosti. Řeší problémy a požadavky odběratelů, komunikují se zákazníkem, sledují poklesy či růst investic odběratelů. Monitorují vývoj na trhu, sledují trendy odbytu a cenovou politiku konkurence. Předkládají vedení požadavky odběratelů na rozšíření sortimentu a služeb. Aktivně pomáhají marketingu informovat o možnostech podpory, či o nových produktech nebo akcích. Podílejí se na firemních projektech.

27 NOVÉ PROJEKTY Školy ŠŤASTNÉ DÍTĚ 2014, podpora stravování dětí ze sociálně potřebných rodin ve školních jídelnách ZDRAVÍ ŽIVOTNÍ STYL A STRAVOVÁNIÍ DĚTÍ VE ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH, program výchovy a propagace zdravého životního stylu dětí 6-15let, ŠKOLA POMÁHÁ SENIORŮM program na pomoc seniorům dětmi a rodiči dětí. Šťastné dítě 2014 Projekt podpory stravování dětí ze sociálně potřebných rodin 1) Cílem projektu je zajistit pravidelný a dostatečný přísun peněz do nadace tak, aby mohla na základě transparentního výběru poskytnout peníze na stravné sociálně hendikepovaným rodinám, které požádají o podporu na stravné pro své dítě či děti. Stěžejní myšlenkou je zapojit do procesu administrativní problematiky společnost DROTEP, s.r.o., zaměstnavatele hendikepovaných. Zaměstnanci společnosti budou zpracovávat podklady a kontrolovat žádosti pro schvalovací procesy nadace. Vše prostřednictvím webového rozhraní, aby byla zachovaná transparentnost všech poskytnutých darů uhrazeného stravování dítěte. (projekty.hoka-sro.cz) 2) Zdravý životní styl a zdravé jídelníčky (nutriční hodnoty, výběr surovin, postupy přípravy jídel) poskytované ve školních jídelnách dětem. (zkušenosti z evropských projektů OVOCE DO ŠKOL )

28 Kalkulace zapojených dětí do projektu

29 Zdravý životní styl a stravování dětí ve školních jídelnách Tento projekt je zaměřen na stravování dětí, zdravý životní styl a správné stravovací návyky formou: a) tvorby rozmanitých propagačních materiálů, např. her nebo kvízů za účasti rodičů i škol, b) správně sestaveného jídelníčku, obsahujícího vybrané suroviny a doporučenou frekvenci stravování. Jídelníčky jsou sestaveny dle nutričních hodnot vhodných pro cílové skupiny dětí, v rámci jejich věkové skupiny. Vše při zachování chuťových vlastností běžných pro českého strávníka. (projekty.hoka-sro.cz) Škola pomáhá seniorům Program je výchovný a zároveň sociální něco za něco. Pokud se rodiče dětí, kterým škola poskytuje příspěvek na stravování dítěte ve školní jídelně, smluvně zavaží pomáhat seniorům z okolí svého bydliště, dostanou přednost v pořadníku žadatelů o příspěvek (tzv. V.I.P. klient). Za tuto činnost rovněž získají finanční částku dle sazebníku služeb. Jedná se o služby: donáška potravin, hygienických potřeb či hotových jídel, popřípadě zajištění pomoci při návštěvě lékaře atd. (projekty.hoka-sro.cz)

30 Sortiment maso a uzeniny Záměrem je vytvoření nové, silnější firmy, která bude disponovat celou škálou sortimentu potravinářských produktů prodávaných cílovým skupinám odběratelů firem HOKA a Jiří Hrstka. K rozšíření sortimentu dojde především: zvýšením prodeje, obratem sortimentu vyráběných uzenin a prodeje masa směrem ke stávajícím zákazníkům společnosti HOKA a prodejem s náhradním plněním prostřednictvím DROTEP s.r.o. chráněná dílna zvýšením prodeje, obratem sortimentu prodávaného zboží směrem ke stávajícím zákazníkům společnosti Jiří Hrstka zavedením nových uzenářských výrobků a získáním nových systémových odběratelů (MADE GROUP, a.s., maloobchodní řetězce aj.) Snížení nákladů na vstupu: nákupem materiálu a surovin snížením počtu zaměstnanců, administrativy, pomocné síly (zaměstnávání lidí z chráněné dílny) snížením logistických nákladů použitím (IZO boxů Olivo) při rozvozu ostatního sortimentu zboží

31 Kontaktní informace: Jméno: Jiří Hrstka právní forma: fyzická osoba zapsaná v obchodní rejstříku IČ: adresa sídla: U Vlečky 11, Ústí nad Labem, PSČ40004, Počet zaměstnanců: 50 Podnikatelská činnost pana Jiřího Hrstky v oboru řeznictví a uzenářství je provozována od roku 1992 a to nejprve pomocí pojízdné prodejny masa a uzenin a malé výrobny v rodinném domku v Trmicích. Po získání nemovitosti, prodejny a bývalé výrobny mastných výrobků, v Horské ulici v Trmicích v rámci malé privatizace v roce 1993, byla postupně podnikatelská činnost rozšiřována a to v závislosti na finančních možnostech podnikatele. V nově zrekonstruovaném objektu se umístnila prodejna masa a uzenin, výrobna masných a uzenářských výrobků včetně udíren. V průběhu let byla prováděna rozsáhlá modernizace strojního zařízení pro výrobu masných výrobků a specialit. V letech byla pořízena dvě chladírenská vozidla pro převoz masa a uzenin zákazníkům. Výrobna v Trmicích byla vzhledem k rostoucí poptávce prostorově a kapacitně nedostačující a proto se Jiří Hrstka rozhodl vybudovat zcela nový, moderní masozávod v Ústí nad Labem Předlice. Toto rozhodnutí se podařilo uskutečnit a tak se od v krásné, moderní výrobě, která je v souladu s nejvyššími požadavky platných veterinárně hygienických předpisů ČR i EU, zpracovává červené maso, bílé maso a výroba masných uzenářských výrobků. V současné době, kdy se nám ztrojnásobil obrat, jsme museli na dvousměnný provoz přijmout další zaměstnance. Nyní zaměstnává firma Jiří Hrstka cca. 68 zaměstnanců. Díky vysoké kvalitě výrobků se neustále zvedá poptávka po našem zboží, z těchto důvodů jsme zakoupili další vozy a rozšířili naše linky a to od Liberce, Prahu po Chomutov, Podnikatelské záměry pana Jiřího Hrstky jsou realizovány týmem odborníků, ve kterém nechybí ani stálý veterinární dozor. Tento pracovní tým se řídí systémem kvality - systémem kontrolních kritických bodů HACCP. Naším prioritním záměrem je poskytnout odběratelům vědomí a jistotu, že jsme schopní dodavatelé masa a uzenářských produktů s kvalifikovanými pracovníky a vysokou kvalitou odvedené práce a jsme schopni plnit přání našich zákazníků.

32 Investiční restaurace Projekt restaurací počítá s investicí peněz do restaurací v podobě tříměsíční tržby za odebrané zboží od naší společnosti. S restaurací se uzavírá rámcová kupní smlouva na odběr zboží ve stanovené minimální roční výši, a to na dobu na dobu 5 let. Restaurace obdrží roční bonus za odběr zboží ve výši 20% z investované částky = tříměsíční saldokonto faktur. Bonus bude vyúčtován jednou ročně a krácen. V případě, že restaurace nedosáhne závazkovou výši odběrů. Celý balík pohledávek bude pojištěn proti insolvenci a platební nevůli provozovatelů restaurace. Předpokládá se tím navýšení obratu a zajištění věrnosti zákazníků touto pozitivní motivací.

33

34 DROTEP, s.r.o. chráněná dílna Firma DROTEP, s.r.o. slouží firmě HOKA, spol. s r.o. a Hrstka, jako chráněná dílna s možností poskytování náhradního plnění s dodávek potravin a poskytuje zaměstnance na různé pracovní pozice smluvním firmám. Dnes DROTEP zaměstnává více jak 40 zaměstnanců a je schopen poskytnout náhradní plnění podle zákona o zaměstnanosti č.435/ ve výši 40mil. Kč ročně. Tento rok poskytne firma náhradního plnění cca 30mil Kč. DROTEP, s.r.o. je pro firmu HOKA, s.r.o. důležitým projektem z hlediska konkurence schopnosti v oblasti odbytu do cílové skupiny středních a velkých firem zaměstnávajících více jak 25 zaměstnanců.

35 EKONOMICKÁ ČÁST

36 Predikce 2014

37

38

39

40

41

42 Analýza v oblasti významných růstů či propadů ve výkonosti firmy

43 Personální náklady Personální náklady Celkový přehled dopadů recovery plánu do ekonomiky

44 Úvěrové zatížení a garance firem A) HOKA, spol s r.o. Současné úvěrové zatížení Poskytnutí úvěru Investiční úvěr Kontokorentní úvěr Total Splatnost Výše úvěru Úroková sazba ,00 Kč 4,1%+ Q.PRIBOR ,00 Kč 2,5%+ měsíč. PRIBOR ,00 Kč zůstatek úvěru ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč splaceno ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Název zastaveného majetku Nemovitost Ing. Pavel Lavko Zástavy a ručení Filtpres, a.s. garance HOKA, spol. s.r.o. HOKA, spol. s.r.o. HOKA, spol. s.r.o. HOKA, spol. s.r.o. Dubská 2873, Teplice obchodní podíly HOKA, spol. s r.o. obchodní podíly HOKA, spol. s r.o. zásoby pohledávky bankovní účet garance líh výše zástavy na výše garancí či zástav hodnotě majetku 100% ,00 Kč 20% ,00 Kč 80% ,00 Kč 100% dle stavu cca ,-Kč 100% dle stavu cca ,-Kč dle pohybu do výše ,-Kč 50% B) Drotep Současné úvěrové zatížení Poskytnutí úvěru Splatnost Kontokorentní úvěr Total Typ zajištění Investiční úvěr Investiční úvěr Investiční úvěr provozní financování provozní financování provozní financování garance za celní ,-Kč nedoplatek Výše úvěru Úroková sazba ,00 Kč 7,5% ,00 Kč zůstatek úvěru ,00 Kč ,00 Kč Úrok 4,1%+ Q.PRIBOR 4,1%+ Q.PRIBOR 4,1%+ Q.PRIBOR 2,5%+ měsíč. PRIBOR 2,5%+ měsíč. PRIBOR 2,5%+ měsíč. PRIBOR 3,5% z ,-Kč splaceno - Kč - Kč

45 Návrh koncepce investice HOKA HOLDING, a.s. HOKA HOLDING, a.s. akcie na doručitele, kupní cena je 18mil. Kč s tím, že první část ve výši 6mil. Kč je poskytnuta od investora a zbylé části jsou vypláceny podle ekonomických výsledků společností ve třech dokončených účetních obdobích, tzn. vždy do , , Akcie budou poskytnuty do zástavy investorovi. V rámci splátkového plnění budou jednou ročně, na základě potvrzení o úhradě dohodnutého podílu investice, uvolněny jednotlivým vlastníkům podle jejich podílů. Veškeré úkony s uložením akcií a jejich uvolňováním budou prostřednictvím tuzemského listinného akreditivu ve vybrané bance. Návratnost investice 6 let včetně zajištění garancí. Další podmínky Převést 20% obchodních podílů vlastněných Ing. Pavlem Lavkem na HOKA HOLDING, a.s. Převést 100% obchodních podílů Ing. Heleny Břicháčkové na HOKA HOLDING, a.s. Ve všech společnostech dojde ke změně statutárních orgánů a omezujících podmínek na převody (zcizení) majetků společností, podléhající písemnému souhlasu investora a Ing. Pavla Lavka do úplného vyplacení kupní ceny a investic investora.

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

OBSAH. Profil společnosti. Struktura skupiny. Celosvětové koncernové zásady. Složení vrcholových orgánů. Organizační struktura společnosti

OBSAH. Profil společnosti. Struktura skupiny. Celosvětové koncernové zásady. Složení vrcholových orgánů. Organizační struktura společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBSAH 04 06 07 08 09 10 12 14 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 35 36 37 38 64 Profil společnosti Struktura skupiny Celosvětové koncernové zásady Složení vrcholových orgánů Organizační

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Obchodní plán firmy na základě aktivní marketingové činnosti Business plan of the company based on active marketing activity Lukáš Pata

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Efektivní nákup, prodej a kooperace v podniku

Efektivní nákup, prodej a kooperace v podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup, prodej a kooperace v podniku Effective Purchase, Sale and Co-operation of the Company Tereza Strolená 2013 Čestné prohlášení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Marketingový plán firmy Laktos, a. s. Marketing plan of company Laktos, a. s.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Marketingový plán firmy Laktos, a. s. Marketing plan of company Laktos, a. s. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marketingový plán firmy Laktos, a. s. Marketing plan of company Laktos, a. s. Jana Prošková Plzeň 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů Evropské unie

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů Evropské unie ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů Evropské unie Plzeň, 2012 Martina MARŠÁLKOVÁ (VONDRÁKOVÁ) Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Vážené dámy,

Více

Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující údaje Adresář

Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující údaje Adresář 4 5 Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující údaje Adresář Obsah 6 7 Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Home Credit a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Home Credit a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Home Credit a.s. ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2008 DO 31. PROSINCE 2008 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 3 2. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 6 Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Efektivní nákup, prodej, kooperace ve vybraném podniku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Efektivní nákup, prodej, kooperace ve vybraném podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup, prodej, kooperace ve vybraném podniku Efficient purchasing, sales, business cooperation in the selected company Lucie

Více

Studie rozvoje systému Lázně Třeboň

Studie rozvoje systému Lázně Třeboň Vysoká škola ekonomická v Praze Katedra systémové analýzy Studie rozvoje systému Lázně Třeboň Optimalizace podnikových procesů Vypracovali: Ludmila Malinová Martin Černý Filip Gerlický Klára Havlíčková

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Kamil Stojaspal Logistika zásobování hotelů a restaurací Diplomová práce 2014 Logistika zásobování hotelů a restaurací Diplomová práce Bc. Kamil Stojaspal

Více

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 NÁVRH Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 Schváleno Správní radou OZP dne 25.10.2012 Předkládá Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3 ZNALECKÝ POSUDEK č.328-11/2014 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I S W H O R R Y, a. s. Objednatel : IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín Účel

Více

OBSAH. Identifikační a kontaktní údaje 29

OBSAH. Identifikační a kontaktní údaje 29 OBSAH I. PREZENTAČNÍ ČÁST Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Základní údaje o společnosti 7 Zpráva představenstva 8 Orgány společnosti 9 Základní schéma organizační struktury 10 Představení jednotlivých

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Efektivní nákup, prodej a kooperace vybraného podniku

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Efektivní nákup, prodej a kooperace vybraného podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Efektivní nákup, prodej a kooperace vybraného podniku Efficient purchasing, sales and business cooperation Cheb, 2012 Veronika Šustrová

Více

Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita

Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Výroční zpráva 2014 2 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ RESTAURACE U Makové panenky. Miroslava Žampachová

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ RESTAURACE U Makové panenky. Miroslava Žampachová PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ RESTAURACE U Makové panenky Miroslava Žampachová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT V bakalářské práci Podnikatelský plán na založení restaurace je zpracován podnikatelský

Více

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 TRŽNÍ OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI č. 16/Z/2006 Selekta Pacov, a.s. Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 Zhotovitel: Euro-Trend, s.r.o. znalecký ústav Praha 5 Smíchov

Více

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C V Ý R 0 Č N 1 Z R Á V A C T L M 2 0 1 3 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 IČ: 250 85 689 DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 OBSAH

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Profil společnosti a akcionáři 11 Základní údaje 12 Historie a vývojové mezníky společnosti 12

Více

MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU

MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU Obsah Přehled základních použitých termínů...3 1 Úvod - Proč projekty dodávané a financované z České republiky....4 2 Financování projektů z České republiky - komfortní

Více

výroční zpráva annual report

výroční zpráva annual report výroční zpráva annual report 2010 Obsah 4 5 6 7 8 9 10 11 14 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 56 Profil společnosti Struktura skupiny Celosvětové koncernové zásady Složení vrcholových orgánů

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

2 0 1 3 V ý r o č n í z p r á V a

2 0 1 3 V ý r o č n í z p r á V a 2 0 1 3 Výroční zpráva Obsah Slovo úvodem...2 Základní charakteristika v historickém přehledu...4 Vývoj vybraných ukazatelů...5 Organizační struktura ke dni 31. 12. 2013...6 Vedení společnosti ke dni

Více

NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY

NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. SčV, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo generálního ředitele 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba a distribuce

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více