Investiční záměr. HOKA holding, a.s. HOKA, spol. s r.o., Uzenářství Hrstka s.r.o., DROTEP, s.r.o. - chráněná dílna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investiční záměr. HOKA holding, a.s. HOKA, spol. s r.o., Uzenářství Hrstka s.r.o., DROTEP, s.r.o. - chráněná dílna"

Transkript

1 Investiční záměr HOKA holding, a.s. HOKA, spol. s r.o., Uzenářství Hrstka s.r.o., DROTEP, s.r.o. - chráněná dílna

2 RECOVERY plán ÚVOD NÁKUPNÍ CENY ZBOŽÍ ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU Náklady dealerská činnost Náklady distribuce zboží, navrhovaná řešení Personální náklady Náklady mzdy ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU Na trhu v Ústeckém kraji ANALÝZA OBLASTI ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ a programů dotovaných EU/ČR POTENCIÁL ODBYTU JÍDELEN ZÁKLADNÍCH ŠKOL v Ústeckém kraji ANALÝZA V OBLASTI STÁTNÍCH INSTITUCÍ Nemocnice Ústecký kraj Domovy důchodců Ústecký kraj Věznice ČR MARKETING a podpora prodeje, strategie obchodu Strategie obchodu cílové odbytové kanály dle priorit: Strategie obchodu cílové sortimenty dle priorit: Obchodní zástupci NOVÉ PROJEKTY Školy Šťastné dítě 2014 Zdravý životní styl a stravování dětí ve školních jídelnách Škola pomáhá seniorům Sortiment maso a uzeniny Kontaktní informace: Investiční restaurace EKONOMICKÁ ČÁST Predikce 2014 Výhledy Analýza v oblasti významných růstů či propadů ve výkonosti firmy Celkový přehled dopadů recovery plánu do ekonomiky Vyhodnocení recovery plánu za období 1-4/2014 KONCEPT HOKA holding, a.s. Struktura dokumentu: Vlastnická struktura:

3 RECOVERY plán HOKA, spol. s r.o. Dubská 2873, Teplice IČ: DIČ: CZ Česká spořitelna a.s. č.ú.: / 0800 tel: , , fax: ,

4 ÚVOD Současná podoba trhu, na kterém HOKA, spol. s.r.o. (dále jen HOKA) působí od roku..., doznala během uplynulých několika let značných změn. Společnost je nucena na aktuální stav adekvátně reagovat, obnovit výkonost v obchodní činnosti, restrukturalizovat náklady a rozšířit pole působnosti. Dokument vznikl z důvodu sestavení investičního plánu a definování dosažitelných cílů pro roky Obsahem je analýza stavu firmy za účelem nalezení rezerv, a to jak v nákladech, tak v samotném obchodě. V textu je také věnována pozornost problematice poklesu výkonosti a z toho vyplývající nutnosti nastavení systémových reportů z jednotlivých segmentů. Účelem dokumentu je zároveň poskytnout dostatečný přehled bankovním institucím o podstatě činnosti velkoobchodu a o plánech do následujícího období tak, aby bylo možné nastavit parametry a potřeby provozního financování. Popřípadě financování rozvoje nebo obnovy investic společnosti HOKA.

5 NÁKUPNÍ CENY ZBOŽÍ Nákupní politika byla v minulosti definována zapojením do nákupní aliance STEP HOLDING. V roce 2003 došlo k rozpadu aliance na dílčí spolupráce jednotlivých velkoobchodů. Jedním z aliančních partnerů, orientovaným na suché potraviny a nápoje, je společnost JIP se kterou HOKA spolupracuje dodnes. Dalším významným partnerem je velkoobchod HORTIM, dovozce ovoce a zeleniny. Jelikož je vysoký obrat zatížen minimální marží, cigaretové velkoobchody GECO a RAST plus nejsou pro firmu HOKA těmi nevýznamnějšími dodavateli. Minimální marže činí přibližně 1,2%. Z tohoto důvodu HOKA 40 % veškerého nakupovaného zboží odebírá přes prostředníky, kvůli množstevním rabatům a optimalizaci skladových zásob. Politika výrobců je dodávat zboží v paletovém množství. Výhodné množstevní slevy jsou poskytovány od kamionových odběrů. Firmy se srovnatelným obratem společnosti HOKA musí disponovat minimálním, rozličným sortimentem v řádu 5000 Ks tak, aby byly konkurenceschopné a přínosné pro zákazníky. Negativním zjištěním na těchto faktech je, že bez přímé spolupráce s výrobci není možné získat podporu výrobků v podobě akčních slev, nebo letákových akcí. Tento stav se týká zboží s největší obrátkou, tedy i podílem na tržbách.

6 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU Náklady dealerská činnost Náklady na prodej zboží, dealerská činnost, prezentace firemní strategie, zavádění nových výrobků a služeb Náklady vynaložené k podpoře prodeje zboží jsou zaměřeny na oslovení nových zákazníků a udržení zákazníků stávajících. Opomíjena není podpora prodeje nových výrobků či služeb. Veškeré související činnosti jsou prováděny jak osobní návštěvou dealera, tak oslovením zákazníků pomocí dostupných telekomunikačních a informačních cest. Činností dealerů je např. mapování cen konkurenčních prodejců tak, aby mohla HOKA včas reagovat na vzniklou situaci a zamezila významnějšímu odlivu klientely. Mezi další činností dealerů patří zejména vyřizování reklamací a poskytování personalizovaného klientského servisu (zavoz mimo rozvozový plán, vyřízení urgentních objednávek, individuální přístup). Z činnosti dealerů jsou vyhotoveny přehledové zprávy, na jejichž základě vznikají statistická hodnocení a případná další strategická opatření, a to jak v sortimentu, tak v cílové skupině odběratelů.

7 Náklady distribuce zboží, navrhovaná řešení Firma HOKA disponuje vlastním vozovým parkem Na základě snahy efektivněji využít vlastní dopravy vypracovala společnost DIGITECH ČR, s.r.o. analýzu rentability a navrhla odborná opatření. Výsledkem je předpokládaná úspora na logistických nákladech ve výši 15% až 25%, a to při zavedení systému plánování a plánování dopravy prostřednictvím softwaru Jedná se o plně automatický systém. Dispečer na základě požadavků zákazníků provádí jen dílčí úpravy. Software je propojen s GPS Car control od společnosti O2 a zajišťuje sledování dob vykládky nebo uskutečněné trasy. Případné odchylky od plánu jsou hlášeny dispečerovi.

8

9 Personální náklady 7.3. Struktura mezd. Odměňování zaměstnanců HOKA podle kategorií do října roku 2013 Náklady mzdy 7.3. Struktura mezd. Odměňování zaměstnanců HOKA podle kategorií do konce roku 2015

10 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU Na trhu v Ústeckém kraji Oblast působnosti společnosti HOKA je zakotvena v regionu Ústeckého kraje. Sortiment se skládá zejména z ovoce, zeleniny, koloniálu, alkoholu a cigaret. Firma v současnosti disponuje vozovým parkem a skladovacím areálem s prodejnou Cash & Carry. Pro pochopení zvolených strategií, a plánovaných změn v obchodní politice, je nejprve třeba hodnotit průběh všech rozhodnutí, a to v závislosti na vývoji trhu a na přímých dopadech ztrát ekonomické výkonnosti. Veškerá opatření byla zamýšlena tak, aby se v co možná nejkratším čase dosáhlo efektivního oživení ekonomického růstu. V roce 2009 došlo k významnému propadu na tržbách, a to jak na vlastní prodejně, tak na logistických rozvozech. Na základě situace byl vyhotoven komplexní rozbor, jehož závěrem se došlo k vyhodnocení poklesu obratu především v sortimentu pivo, alkohol, cigarety- tedy v sekci pohostinství a restaurační gastronomie. Na negativní trend měl vliv vývoj trhu v oblasti pohostinství, kde byl kladen zvýšený důraz na vstupní cenu zboží a surovin, potřebných k výrobě pokrmů v restauracích a jídelnách. Do značné míry měla na tržby v pohostinství vliv také změna ve výrobě a prodeji piva v PET lahvích. Začaly se projevovat výrazné cenové rozdíly mezi cenou sudového piva v restauracích a došlo ke zvýšení kvality prodávaných piv v plastu. Tento sestupný trend pokračoval i v následujících letech, doplněn finanční krizí, a pokračuje dodnes. Finanční krize má za důsledek hledání úspor a tím i častější výběrová řízení na dodavatele potravin. Aby dodavatelé ve výběrových řízení uspěli, jsou často nuceni snižovat marže a hledat úspory v nákladech. Na základě vypracovaných rozborů došlo v srpnu 2011 vedení firmy k rozhodnutí, že upevní svou pozici především v oblasti státních institucí, zejména pak školních jídelen, kde byl zaznamenán minimální pokles tržeb. Zvolená obchodní strategie se projevila jako správná s tím, že v roce 2012-říjen 2013, zaznamenal segment rostoucí tendenci. Hlavním důvodem byl prodej s náhradním plněním za zdravotně postižené 81 zák. č.235/2004sb. zákona o zaměstnanosti (odběratel DROTEP s.r.o. - chráněná dílna). Další úspěšný projekt OVOCE DO ŠKOL byl rozpracován v únoru Na jeho základě získala HOKA 75 základních škol. V tomto projektu pokračujeme dodnes. Ve školním roce 2011/2012 jsme rozšířili portfolio projektů pro základní školy o projekt ŠKOLNÍ MLÉKO s Mlékárnou Hlinsko a.s..

11 ANALÝZA OBLASTI ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ a programů dotovaných EU/ČR KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Informace o dodávaných produktech a způsobu dodávek produktů dodavatelů (schválených žadatelů) v projektu Ovoce do škol ve školním roce 2013/2014 Již pátým školním rokem se školy v České republice zapojují do projektu Ovoce do škol. Základním cílem celého projektu Ovoce do škol je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol. Díky kvalitní práci schválených žadatelů se podařilo v roce 2013/2014 zapojit do projektu 85 % základních škol v ČR. Je třeba rovněž ocenit spolupráci jednotlivých škol v projektu Ovoce do škol, kdy učitelé nad rámec svých běžných pracovních povinností pomáhají předávat produkty žákům a rovněž připravují doplňkové aktivity zaměřené na poznávání produktů ovoce a zeleniny, způsobu jejich úpravy ke konzumaci a vysvětlení jejich přínosu pro zdraví. Produkty jsou dětem dodávány zdarma, bez finančního příspěvku rodičů. Podpora je poskytována na čerstvé ovoce a zeleninu a balené ovocné a zeleninové šťávy, které neobsahují konzervanty ani přidaný cukr, sladidla, sůl či tuky. Ve školním roce 2013/2014 se projektu Ovoce do škol účastní celkem žáků z škol ve všech regionech ČR. Oproti minulému školnímu roku to znamená nárůst počtu dětí zapojených do projektu o více než 9 %. Distribuce ovoce, zeleniny a ovocných šťáv je zajišťována prostřednictvím 14 schválených žadatelů, kteří byli Státním zemědělským intervenčním fondem schváleni pro dodávání produktů podle nařízení vlády č. 478/2009 Sb. Pro snadnější orientaci škol při výběru dodavatelů a ve způsobu dodávání produktů v projektu Ovoce do škol připravil Státní zemědělský intervenční fond přehled informací o dodávaných produktech a schválených žadatelích. Údaje v přehledu se vztahují ke školním rokům 2012/2013 a 2013/2014. Údaje o dodávaných produktech, způsobu distribuce a četnosti dodávek byly získány především ze žádostí o podporu podaných jednotlivými schválenými žadateli na Státní zemědělský intervenční fond ve školním roce 2012/2013, ostatní údaje jsou aktuální. Schváleným žadatelům byla poskytnuta možnost tyto údaje doplnit podle svých potřeb a zkušeností s prováděním projektu, například o své kontaktní údaje, doprovodné programy nebo loga. Takto získané podklady byly Státním zemědělským intervenčním fondem redakčně upraveny do přehledné a jednotné formy. Pro informaci dodáváme, že v průběhu školního roku není školám umožněno měnit schváleného žadatele, se kterým uzavřely smlouvy o dodávání produktů. Ke změně mohou přistoupit pouze po skončení školního roku

12

13

14 POTENCIÁL ODBYTU JÍDELEN ZÁKLADNÍCH ŠKOL v Ústeckém kraji

15

16

17

18

19

20 ANALÝZA V OBLASTI STÁTNÍCH INSTITUCÍ Nemocnice Ústecký kraj

21 Domovy důchodců Ústecký kraj

22 Věznice ČR

23 MARKETING a podpora prodeje, strategie obchodu V roce 2014 se HOKA, spol. s.r.o. zaměřuje na vymezení pozice vůči ostatním dodavatelům a klientům, a to zejména prostřednictvím Brandingu. Cílem je kompletní pokrytí B2C a B2B modelu elektronického obchodování ve smyslu Business to Customer a Business to Business. Základ B2C modelu tvoří standardní web marketing mix 4S, tedy: Strategie, Identifikování potřeb klientů, kompletní příprava a mediální podpora projektů školám, gastronomickým zařízení a soukromým odběratelům. Připravované reklamní kampaně apelují především na kvalitní stravování dětí ve školních jídelnách, na pomoc sociálně slabým a hadicepovaným. Pro všechny koncové odběratele HOKA, spol. s.r.o. připravuje zkvalitnění nabídky poskytovaných služeb (např. automatizovaný eshop a personalizovaný klientský servis). Síť, Web Projekty HOKA 2014 představuje dílčí události, které v konečném důsledku budují unikátní postioning společnosti. Uvedené projekty jsou neustálým zdrojem nejen elektronicky propagovatelného obsahu, pod hlavičkou HOKA, spol. s.r.o., ale i ostatních, doprovodných materiálů. Ve větší míře se jedná o atraktivní témata, přitahující značnou mediální pozornost (viz reference). Ovoce a zelenina do Škol OZDŠ (zaměřeno na zdravé stravování dětí, doprovodné programy oslovují širokou veřejnost. Zejména pak rodiče dětí, pedagogy a pracovníky vzdělávacích institucí). Školní mléko (distribuce mlékárenských výrobků TATRA, hlubší provázání B2B vztahů s Mlékárnou Hlinsko). Škola pomáhá seniorům (humanitární akce, podpora sociálně slabým a potřebným). Zdravý životní styl (kvalitní stravování dětí ve školních jídelnách. Odborné studie, nutriční poradenství, tvorba jídelníčků. Stejně jako OZDŠ je projekt zaměřen na širokou veřejnost). Bonusy a benefity (věrnostní výhody a programy pro stálé odběratele). Synergie,

24 vytvoření zázemí Front a Back Office. Jednotný branding společnosti, synchronizace interních procesů za účelem podpory web marketingu. Např. instruování obchodních zástupců k orientaci na prostředí webu, distribuce propagačních materiálů, informovanost o dílčích projektech a vedení k osobnímu interestu. Systém, centralizace technologického zázemí. Vytvoření externí pozice webmaster, sociální administrátor, grafik, analytik. Zajištění pružné mediální podpory na konkurenceschopné úrovni. Časosběrné vyhodnocování statistických údajů z dílčích kampaní, z návštěvnosti webů a z dosahu publikovaných příspěvků. Zajištění pohotových reakcí na chování návštěvníků a odběratelů informačních kanálů.

25 Strategie obchodu cílové odbytové kanály dle priorit: Státní instituce a) školská zařízení b) nemocnice c) věznice d) domovy důchodců Systémoví zákazníci a) veřejná stravování b) závodní stravování c) sítě maloobchodních prodejen d) soukromé firmy s více odběrnými místy Drobní odběratelé a) se závozem zboží b) osobní odběr na Cash Carry Strategie obchodu cílové sortimenty dle priorit: Ovoce a zelenina Maso a uzeniny Suchý koloniál, mražené a chlazené výrobky Pivo a nealkoholické nápoje Alkohol a vína Obalový matriál a drogerie Cigarety Firemní strategií v oblasti odbytu jsou odbytové kanály členěné dle priorit. Ty jsou určeny dle potenciálu možného dosažení obratu a výše marže v návaznosti na dodávaný sortiment. Odbytové kanály jsou také řazeny na základě oblasti odbytu. Cílem je obsáhnout co nejhustší sítě odbytových míst tak, aby se přímé náklady snížily na co nejmenší možnou míru. Neméně důležitým faktorem je řazení vykládek zboží a neustálá vytíženost dopravy. Náskok oproti konkurenci tvoří zejména personalizovaný přístup k zákazníkovi a přizpůsobení se jeho požadavkům na čas a místo vykládky zboží. Tento princip je sice nákladnější, ovšem v rámci nadstandardní služby jsou úměrně navýšeny marže dodávaného sortimentu. Cenová politika je tedy ve vztahu ke konkurenci v průměru vyšší, ovšem cenu vyrovná služba zákazníkovi.

26 Obchodní zástupci Obchodní zástupci mají za účel vyhledávat nové odbytové možnosti. Řeší problémy a požadavky odběratelů, komunikují se zákazníkem, sledují poklesy či růst investic odběratelů. Monitorují vývoj na trhu, sledují trendy odbytu a cenovou politiku konkurence. Předkládají vedení požadavky odběratelů na rozšíření sortimentu a služeb. Aktivně pomáhají marketingu informovat o možnostech podpory, či o nových produktech nebo akcích. Podílejí se na firemních projektech.

27 NOVÉ PROJEKTY Školy ŠŤASTNÉ DÍTĚ 2014, podpora stravování dětí ze sociálně potřebných rodin ve školních jídelnách ZDRAVÍ ŽIVOTNÍ STYL A STRAVOVÁNIÍ DĚTÍ VE ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH, program výchovy a propagace zdravého životního stylu dětí 6-15let, ŠKOLA POMÁHÁ SENIORŮM program na pomoc seniorům dětmi a rodiči dětí. Šťastné dítě 2014 Projekt podpory stravování dětí ze sociálně potřebných rodin 1) Cílem projektu je zajistit pravidelný a dostatečný přísun peněz do nadace tak, aby mohla na základě transparentního výběru poskytnout peníze na stravné sociálně hendikepovaným rodinám, které požádají o podporu na stravné pro své dítě či děti. Stěžejní myšlenkou je zapojit do procesu administrativní problematiky společnost DROTEP, s.r.o., zaměstnavatele hendikepovaných. Zaměstnanci společnosti budou zpracovávat podklady a kontrolovat žádosti pro schvalovací procesy nadace. Vše prostřednictvím webového rozhraní, aby byla zachovaná transparentnost všech poskytnutých darů uhrazeného stravování dítěte. (projekty.hoka-sro.cz) 2) Zdravý životní styl a zdravé jídelníčky (nutriční hodnoty, výběr surovin, postupy přípravy jídel) poskytované ve školních jídelnách dětem. (zkušenosti z evropských projektů OVOCE DO ŠKOL )

28 Kalkulace zapojených dětí do projektu

29 Zdravý životní styl a stravování dětí ve školních jídelnách Tento projekt je zaměřen na stravování dětí, zdravý životní styl a správné stravovací návyky formou: a) tvorby rozmanitých propagačních materiálů, např. her nebo kvízů za účasti rodičů i škol, b) správně sestaveného jídelníčku, obsahujícího vybrané suroviny a doporučenou frekvenci stravování. Jídelníčky jsou sestaveny dle nutričních hodnot vhodných pro cílové skupiny dětí, v rámci jejich věkové skupiny. Vše při zachování chuťových vlastností běžných pro českého strávníka. (projekty.hoka-sro.cz) Škola pomáhá seniorům Program je výchovný a zároveň sociální něco za něco. Pokud se rodiče dětí, kterým škola poskytuje příspěvek na stravování dítěte ve školní jídelně, smluvně zavaží pomáhat seniorům z okolí svého bydliště, dostanou přednost v pořadníku žadatelů o příspěvek (tzv. V.I.P. klient). Za tuto činnost rovněž získají finanční částku dle sazebníku služeb. Jedná se o služby: donáška potravin, hygienických potřeb či hotových jídel, popřípadě zajištění pomoci při návštěvě lékaře atd. (projekty.hoka-sro.cz)

30 Sortiment maso a uzeniny Záměrem je vytvoření nové, silnější firmy, která bude disponovat celou škálou sortimentu potravinářských produktů prodávaných cílovým skupinám odběratelů firem HOKA a Jiří Hrstka. K rozšíření sortimentu dojde především: zvýšením prodeje, obratem sortimentu vyráběných uzenin a prodeje masa směrem ke stávajícím zákazníkům společnosti HOKA a prodejem s náhradním plněním prostřednictvím DROTEP s.r.o. chráněná dílna zvýšením prodeje, obratem sortimentu prodávaného zboží směrem ke stávajícím zákazníkům společnosti Jiří Hrstka zavedením nových uzenářských výrobků a získáním nových systémových odběratelů (MADE GROUP, a.s., maloobchodní řetězce aj.) Snížení nákladů na vstupu: nákupem materiálu a surovin snížením počtu zaměstnanců, administrativy, pomocné síly (zaměstnávání lidí z chráněné dílny) snížením logistických nákladů použitím (IZO boxů Olivo) při rozvozu ostatního sortimentu zboží

31 Kontaktní informace: Jméno: Jiří Hrstka právní forma: fyzická osoba zapsaná v obchodní rejstříku IČ: adresa sídla: U Vlečky 11, Ústí nad Labem, PSČ40004, Počet zaměstnanců: 50 Podnikatelská činnost pana Jiřího Hrstky v oboru řeznictví a uzenářství je provozována od roku 1992 a to nejprve pomocí pojízdné prodejny masa a uzenin a malé výrobny v rodinném domku v Trmicích. Po získání nemovitosti, prodejny a bývalé výrobny mastných výrobků, v Horské ulici v Trmicích v rámci malé privatizace v roce 1993, byla postupně podnikatelská činnost rozšiřována a to v závislosti na finančních možnostech podnikatele. V nově zrekonstruovaném objektu se umístnila prodejna masa a uzenin, výrobna masných a uzenářských výrobků včetně udíren. V průběhu let byla prováděna rozsáhlá modernizace strojního zařízení pro výrobu masných výrobků a specialit. V letech byla pořízena dvě chladírenská vozidla pro převoz masa a uzenin zákazníkům. Výrobna v Trmicích byla vzhledem k rostoucí poptávce prostorově a kapacitně nedostačující a proto se Jiří Hrstka rozhodl vybudovat zcela nový, moderní masozávod v Ústí nad Labem Předlice. Toto rozhodnutí se podařilo uskutečnit a tak se od v krásné, moderní výrobě, která je v souladu s nejvyššími požadavky platných veterinárně hygienických předpisů ČR i EU, zpracovává červené maso, bílé maso a výroba masných uzenářských výrobků. V současné době, kdy se nám ztrojnásobil obrat, jsme museli na dvousměnný provoz přijmout další zaměstnance. Nyní zaměstnává firma Jiří Hrstka cca. 68 zaměstnanců. Díky vysoké kvalitě výrobků se neustále zvedá poptávka po našem zboží, z těchto důvodů jsme zakoupili další vozy a rozšířili naše linky a to od Liberce, Prahu po Chomutov, Podnikatelské záměry pana Jiřího Hrstky jsou realizovány týmem odborníků, ve kterém nechybí ani stálý veterinární dozor. Tento pracovní tým se řídí systémem kvality - systémem kontrolních kritických bodů HACCP. Naším prioritním záměrem je poskytnout odběratelům vědomí a jistotu, že jsme schopní dodavatelé masa a uzenářských produktů s kvalifikovanými pracovníky a vysokou kvalitou odvedené práce a jsme schopni plnit přání našich zákazníků.

32 Investiční restaurace Projekt restaurací počítá s investicí peněz do restaurací v podobě tříměsíční tržby za odebrané zboží od naší společnosti. S restaurací se uzavírá rámcová kupní smlouva na odběr zboží ve stanovené minimální roční výši, a to na dobu na dobu 5 let. Restaurace obdrží roční bonus za odběr zboží ve výši 20% z investované částky = tříměsíční saldokonto faktur. Bonus bude vyúčtován jednou ročně a krácen. V případě, že restaurace nedosáhne závazkovou výši odběrů. Celý balík pohledávek bude pojištěn proti insolvenci a platební nevůli provozovatelů restaurace. Předpokládá se tím navýšení obratu a zajištění věrnosti zákazníků touto pozitivní motivací.

33

34 DROTEP, s.r.o. chráněná dílna Firma DROTEP, s.r.o. slouží firmě HOKA, spol. s r.o. a Hrstka, jako chráněná dílna s možností poskytování náhradního plnění s dodávek potravin a poskytuje zaměstnance na různé pracovní pozice smluvním firmám. Dnes DROTEP zaměstnává více jak 40 zaměstnanců a je schopen poskytnout náhradní plnění podle zákona o zaměstnanosti č.435/ ve výši 40mil. Kč ročně. Tento rok poskytne firma náhradního plnění cca 30mil Kč. DROTEP, s.r.o. je pro firmu HOKA, s.r.o. důležitým projektem z hlediska konkurence schopnosti v oblasti odbytu do cílové skupiny středních a velkých firem zaměstnávajících více jak 25 zaměstnanců.

35 EKONOMICKÁ ČÁST

36 Predikce 2014

37

38

39

40

41

42 Analýza v oblasti významných růstů či propadů ve výkonosti firmy

43 Personální náklady Personální náklady Celkový přehled dopadů recovery plánu do ekonomiky

44 Úvěrové zatížení a garance firem A) HOKA, spol s r.o. Současné úvěrové zatížení Poskytnutí úvěru Investiční úvěr Kontokorentní úvěr Total Splatnost Výše úvěru Úroková sazba ,00 Kč 4,1%+ Q.PRIBOR ,00 Kč 2,5%+ měsíč. PRIBOR ,00 Kč zůstatek úvěru ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč splaceno ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Název zastaveného majetku Nemovitost Ing. Pavel Lavko Zástavy a ručení Filtpres, a.s. garance HOKA, spol. s.r.o. HOKA, spol. s.r.o. HOKA, spol. s.r.o. HOKA, spol. s.r.o. Dubská 2873, Teplice obchodní podíly HOKA, spol. s r.o. obchodní podíly HOKA, spol. s r.o. zásoby pohledávky bankovní účet garance líh výše zástavy na výše garancí či zástav hodnotě majetku 100% ,00 Kč 20% ,00 Kč 80% ,00 Kč 100% dle stavu cca ,-Kč 100% dle stavu cca ,-Kč dle pohybu do výše ,-Kč 50% B) Drotep Současné úvěrové zatížení Poskytnutí úvěru Splatnost Kontokorentní úvěr Total Typ zajištění Investiční úvěr Investiční úvěr Investiční úvěr provozní financování provozní financování provozní financování garance za celní ,-Kč nedoplatek Výše úvěru Úroková sazba ,00 Kč 7,5% ,00 Kč zůstatek úvěru ,00 Kč ,00 Kč Úrok 4,1%+ Q.PRIBOR 4,1%+ Q.PRIBOR 4,1%+ Q.PRIBOR 2,5%+ měsíč. PRIBOR 2,5%+ měsíč. PRIBOR 2,5%+ měsíč. PRIBOR 3,5% z ,-Kč splaceno - Kč - Kč

45 Návrh koncepce investice HOKA HOLDING, a.s. HOKA HOLDING, a.s. akcie na doručitele, kupní cena je 18mil. Kč s tím, že první část ve výši 6mil. Kč je poskytnuta od investora a zbylé části jsou vypláceny podle ekonomických výsledků společností ve třech dokončených účetních obdobích, tzn. vždy do , , Akcie budou poskytnuty do zástavy investorovi. V rámci splátkového plnění budou jednou ročně, na základě potvrzení o úhradě dohodnutého podílu investice, uvolněny jednotlivým vlastníkům podle jejich podílů. Veškeré úkony s uložením akcií a jejich uvolňováním budou prostřednictvím tuzemského listinného akreditivu ve vybrané bance. Návratnost investice 6 let včetně zajištění garancí. Další podmínky Převést 20% obchodních podílů vlastněných Ing. Pavlem Lavkem na HOKA HOLDING, a.s. Převést 100% obchodních podílů Ing. Heleny Břicháčkové na HOKA HOLDING, a.s. Ve všech společnostech dojde ke změně statutárních orgánů a omezujících podmínek na převody (zcizení) majetků společností, podléhající písemnému souhlasu investora a Ing. Pavla Lavka do úplného vyplacení kupní ceny a investic investora.

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009 ČSOB Municipální program specializované služby pro obce, města a kraje Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009 Obsah 1. Municipální program 2. Poradenství EU fondy 3. Komunální financování 3.1.

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

Reorganizace MSV Metal Studénka

Reorganizace MSV Metal Studénka Reorganizace MSV Metal Studénka ÚPADEK PODNIKU - příležitost pro restrukturalizace a výzva pro investory Ing. Ivo Lazecký předseda představenstva a generální ředitel MSV Metal Studénka, a.s. 2002 2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002)

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) 1. ÚVODNÍ ČÁST 1.1. Identifikační údaje společnosti Obchodní jméno: CZECH TOBACCO CORPORATION a.s. Právní subjektivita: akciová společnost Výpis z obchodního rejstříku: společnost

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Jak úspěšně vstoupit na online trh

Jak úspěšně vstoupit na online trh Jak úspěšně vstoupit na online trh Ondřej Klega ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz ACOMWARE s.r.o. Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 Tel.: 737 289 119 info@acomware.cz www.acomware.cz facebook.com/acomware

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Dodavatel

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2013

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2013 Strana 1/10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, STAVU MAJETKU A ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2013 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Zpráva o činnosti a společnosti za období

Více

Financování projektů bioplynových stanic

Financování projektů bioplynových stanic Financování projektů bioplynových stanic Komerční banka Energetické využití biomasy Ráztoka 18. - 19.5.2011 Petr Laník Head of Segment & Product Management Corporate Agenda Jasný procesní postup pro posuzování

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2 Počet zapsaných strávníků v roce 2010 947 strávníků v roce 2011 852strávníků

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

ÚPADEK PODNIKU. příležitost pro restrukturalizace. a výzva pro investory. Ing. Ivo Lazecký

ÚPADEK PODNIKU. příležitost pro restrukturalizace. a výzva pro investory. Ing. Ivo Lazecký ÚPADEK PODNIKU příležitost pro restrukturalizace a výzva pro investory Ing. Ivo Lazecký předseda představenstva a generální ředitel MSV Metal Studénka, a.s. Příčiny vzniku insolvence kovárny: insolvence

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa Registrační číslo Úřadu práce ČR: SÚPM zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa 113 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Financování projektů municipalit

Financování projektů municipalit Financování projektů municipalit 7.12.2011 Obsah: Hospodaření obcí a Zákon o VZ (z pohledu podmínek financování) Poskytnutí úvěru Odkupy pohledávek Související služby 7.12.2011 Hospodaření obcí (z pohledu

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ. Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz

NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ. Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz 13.9.2012 JAK NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz ACOMWARE s.r.o. Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 Tel.: 737 289 119 info@acomware.cz www.acomware.cz facebook.com/acomware

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

Česká spořitelna Partner pro inovace. Program TOP Inovace

Česká spořitelna Partner pro inovace. Program TOP Inovace Česká spořitelna Partner pro inovace Program TOP Inovace Obsah Česká spořitelna Současná pozice na trhu Skupina Erste Inovace v České spořitelně Koncept Inovačního Centra Program TOP INOVACE Case Study

Více

Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje 29.Září 2009 Slaný

Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje 29.Září 2009 Slaný Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje 29.Září 2009 Slaný Energetické služby Česká energie je připravena zajistit v rámci dodávky elektřiny, zemního plynu nebo samostatně následující služby:

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Vimperská masna, a.s. Špidrova 84 385 01 Vimperk. Identifikační číslo: 46678387

Vimperská masna, a.s. Špidrova 84 385 01 Vimperk. Identifikační číslo: 46678387 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Vimperská masna, a.s. Špidrova 84 385 01 Vimperk Identifikační číslo: 46678387 Ve Vimperku, dne 30. března 2015 Obsah: A. Informace o účetní jednotce B. Informace o činnosti účetní

Více

SEMAG spol. s r.o. Havířov

SEMAG spol. s r.o. Havířov SEMAG spol. s r.o. Havířov Počet zaměstnanců: 370 Kontaktní osoba: Ing. Libor Ondráček Tržby: 260 000 000,- Kč Funkce: generální ředitel Web: www.semag.cz Telefon: 597 575 810 Obchodní společnost SEMAG

Více

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Olomouckého kraje 20.1.2009

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Olomouckého kraje 20.1.2009 ČSOB Municipální program specializované služby pro obce, města a kraje Setkání starostů Olomouckého kraje 20.1.2009 Obsah 1. Municipální program 2. Cash pooling fiktivní 3. Poradenství EU fondy 4. Komunální

Více

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food!

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Angus Burger Organizátorem franchisového systému Angus Burger je česká společnost Angusrest, spol. s r.o. Počátky rodinné tradice majitelů společnosti

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o

Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Zpracoval: David Dudáš Obsah 1. Identifikační údaje 2. Podnikatelský záměr 3. Ekonomické zdroje 4. Struktura firmy 5. Ekonomické propočty 6. Přílohy Identifikační

Více

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Výroční zpráva 2007. Se sídlem: Na Valech 394 537 01 Chrudim IČ: 25977687

Výroční zpráva 2007. Se sídlem: Na Valech 394 537 01 Chrudim IČ: 25977687 Výroční zpráva 2007 Se sídlem: Na Valech 394 537 01 Chrudim IČ: 25977687 Obsah Obsah... 2 A. Úvodní slovo.........3 B. Základní údaje o společnosti:......... 4 C. Historie:......... 5 D. Infomace o vývoji

Více

Semestrální práce z XI6EPD. Autor: Daniel Tureček Datum odevzdání: 14.5.2007 Cvičení: Po 9:15. Zakladatelský projekt - Pekárna 1

Semestrální práce z XI6EPD. Autor: Daniel Tureček Datum odevzdání: 14.5.2007 Cvičení: Po 9:15. Zakladatelský projekt - Pekárna 1 ZAKLADATELSKÝ PROJEKT PEKÁRNA Semestrální práce z XI6EPD Autor: Daniel Tureček Datum odevzdání: 14.5.2007 Cvičení: Po 9:15 Zakladatelský projekt - Pekárna 1 Úvod Pekařské výrobky patří neodmyslitelně k

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Poděbradova 842, 537 60 Chrudim, tel.: 469 620 207 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Školní jídelna se řídí právními předpisy:

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 ROK 2012 BYL PRO RWE ÚSPĚŠNÝM OBDOBÍM STRANA 2 RWE JE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM ALTERNATIVNÍM OBCHODNÍKEM

Více

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET KAPITOLA 5 ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET Společnost EXIMET a. s. vyrábí skleněné lahve. Výrobní program společnosti zahrnuje v současnosti tři druhy lahví lahve na minerální

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM KRKONOŠE REGIONCARD ojedinělý projekt zaměřený na marketing celého regionu včetně polské strany cílem je přilákat nové klienty a navýšit počet dní

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ ČÍSLO SMLOUVY 2013/./ /. uzavřená mezi PV Recovery, s.r.o. se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 140 00 zapsaná Městským soudem v Praze, sp. zn. C 204081 IČ: 291

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

Prezentace firmy Mediate, s. r. o.

Prezentace firmy Mediate, s. r. o. Prezentace firmy Mediate, s. r. o. 1 / 15 KDO jsme? založení společnosti MEDIATE v roce 1996 přední výrobce bylinných čajů a doplňků stravy více jak 60 interních zaměstnanců + externí spolupracovníci transparentní

Více

Projekt Ovoce do škol Příručka pro školy

Projekt Ovoce do škol Příručka pro školy Oddělení pro cukr, ovoce a zeleninu Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 V Praze dne 30.6.2013 e-mail: ovocedoskol@szif.cz Projekt Ovoce do škol Příručka pro školy OBSAH 1. Základní informace 2. Přihlášení školy

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Správa nemovitostí a účetní služby

Správa nemovitostí a účetní služby Správa nemovitostí a účetní služby Vítejte ve společnosti Flow Management Společnost Flow Management nabízí v České republice služby v oblasti správy nemovitostí a účetnictví již od roku 1991. Díky našim

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

KREDITCUS. centrální úhradový systém

KREDITCUS. centrální úhradový systém centrální úhradový KREDITCUS návrh řešení centralizovaného informačního a identifikačního u pro zajištění úhrad za služby poskytované univerzitou... požadované cíle projektu Základním cílem projektu je

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ Martin Mistr. Josef Kořínek, Vlasta Holasová, Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze 1 Úvod V České republice bylo po roce 2000 registrováno

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Financování zemědělských subjektů v GE Money Bank. www.gemoney.cz/agroprodukty

Financování zemědělských subjektů v GE Money Bank. www.gemoney.cz/agroprodukty Financování zemědělských subjektů v GE Money v ČR General Electric Společnost působící: - v oblasti technologií, médií a finančních služeb - ve více než 100 zemích a zaměstnávající přes 300 000 lidí na

Více

AUTOLINHART BOREK a.s.

AUTOLINHART BOREK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 AUTOLINHART BOREK a.s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

PragueBest 2011. www.praguebest.cz info@praguebest.cz +420 286 891 273 1

PragueBest 2011. www.praguebest.cz info@praguebest.cz +420 286 891 273 1 PragueBest 2011 www.praguebest.cz info@praguebest.cz +420 286 891 273 1 1. Informace o společnosti 1.1. PROFIL Obchodní název společnosti Právní forma PragueBest s.r.o. Společnost s ručením omezeným Základním

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit.

Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit. Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit. Financování projektů municipalit Základní východiska: Stabilní hospodaření obcí a měst Zkušenosti obcí a měst s realizací projektů podporovaných

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více