Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí"

Transkript

1 Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy

2 Internet pohled uživatele Kamil Matoušek, Ph.D.

3 Internet = sí plná služeb Celosvtová poítaová supersí, která spojuje jednotlivé menší sít Penášení informací Poskytování služeb Elektronická pošta WWW stránky Sdílení soubor Chat On-line hraní her...

4 Trocha historie ARPANET pedchdce Internetu 1989 CERN, Švýcarsko projekt WWW 1991 Neformální specifikace jazyka HTML 1992 První veejn dostupný prohlíže (ádkový) 1993 Prvních 50 server WWW - grafický prohlíže NCSA Mosaic 1994 První mezinárodní konference o WWW - prohlíže Netscape - založena nekomerní org. WWWC - vývoj pesunut do Francie INRIA 1995 Poátek boomu WWW, 20 mil. uživatel 1996 Microsoft Internet Explorer zdarma (1998 Operaní systém s integrovaným prohlížeem) 2000 Odhadem 300 milión uživatel 2005 Odhadem 900 milión uživatel

5 WWW celosvtová pavuina Informaní hypertextový systém Zpístupnní informací ze server - distribuovaný Vzájemné propojení hypertextovými odkazy - interaktivní Multiplatformní (rzné operaní systémy) Dynamický Snadno ovladatelný - i pro laiky Pvodn pevážn textové informace Hlavní stránka, další stránky Nástup v dob komercializace Postupné obohacování prezentaních schopností Statické obrázky rzných formát Druhy písma, tabulek, barev, podklad, animací, zvuk... Dynamické prvky Formuláe: obousmrná komunikace odeslání údaj

6 Webové pojmy WWW World Wide Web HTML Hypertext Markup Language Interpretace jazyka Prohlíže (Browser) Formát souboru URL Uniform Resource Locator HTTP Hypertext Transfer Protocol Data binární x znaková Doména

7 Hypertext Nelineární text Vtší texty rozdlovány na menší (stránky) Propojení pomocí odkaz peskoky Uživatel si sám volí tempo a zpsob pijímání informací Browsing (postupné procházení)

8 WWW stránky WWW stránka uložená na WWW serveru, mže být dynamicky generována URL = jednoznané oznaení zdroje (adresa dokumentu - souboru) Oznaení služby (http://, ftp://, file://) Jméno serveru (www.cuni.cz) Cesta k dokumentu a jeho jméno v. pípony WWW prohlíže nate a zobrazí stránku eká na reakci uživatele

9 Internetové adresy: URL Služba://cesta.subdomena.domena/soubor.prip ftp://ftp.gnu.org/pub/readme gopher://cs.felk.cvut.cz/ telnet://aztec2.asu.edu Metoda://server[:port]/cesta/soubor[dodatek] file://c:/readme.txt

10 Top-level domain Domény.cz,.com,.edu,.gov,.mil,.net,.org Subdomény nižších úrovní Správce domény (http://www.nic.cz) DNS Domain Name System Peklad internetových adres íselné na jmenné a nazpátek Nap. = asto aliasy dec59.ruk.cuni.cz

11 Grafické WWW stránky Objekt mže být odkazem Uloženy jako (krátké) textové soubory Peneseny ze serveru na klientský poíta Interpretovány prohlížeem (browserem) Jazyk HTML Znaky urují podobu textu, umístní obrázku, odkazy atd. Grafika až u klienta šetí kapacitu linek

12 WWW (Webovské) prohlížee User-friendly Adresníádek pro URL Ovládací tlaítka Zpt / Back Zastavit / Stop Obnovit / Refresh Vped / Forward Historie / History Oblíbené položky / Favorites Kontextové menu Odkazy na stránce kliknutím pesun na cíl Dále: vstupní pole, tlaítka... Jiné služby Internetu: Gopher menu, FTP servery, spouštní klienta u, Telnet Netscape 7.0, Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1

13

14 Vyhledávání Vyhledávací servery Orientace v miliardách stránek Google ( ), Teoma Altavista, Yahoo!, Lycos, Infoseek, Excite (.com) Jyxo, Atlas, Seznam, NajdiTo,... (.cz) Kritéria Prohledávaný prostor Velikost databáze Zpsob indexování Prezentace výsledk (% shody) Vyhledávací strategie Pokroilé znalostní metody Synonyma Ontologie

15 Vyhledávací zpsoby Podle obor Dle klíových slov (uložena ve WWW stránkách) Fulltextové prohledávání Rozšíené zadání Boolské operátory (And, Or, Not) Proximitní operátory (Near, Adj, Followed By) -,+, závorky, uvozovky Zástupné znaky (?, *, $) Vhodná volba vyhledávaných slov výstižnost, synonyma, nezadávat asto se vyskytující (spojky) Výsledky Není garantována správnost nutné nezávislé posouzení!!!

16 Portály Informaní servery Další WWW zdroje zpravodajství, knihovnické služby Vyhledávací dopravní, zlaté stránky, zákony,... Domovské stránky Podnik a organizací, osobní Elektronické obchody...

17 Nabídka informací Vzdlávání, obchodování, zábava Publikování informací portály Interaktivita: Diskuse chat Instant messengery Videokonference

18 Elektronická pošta ( ) Off-line komunikace uživatel realizovaná pomocí poíta, soubor, Internetu a komunikaních linek Pvodn pouze pro textové zprávy Dnes pílohy i binární eština zabezpeený penos zabezpeený obsah (utajení, podpis) Komunikace v rámci internetu i intranetu (lokální doruování)

19 Zpráva MS Outlook Express

20 Adresy Zpráva From (Od) odesilatel To (Komu) adresát (píjemce) Cc (Kopie) píjemce kopie Bcc ( Slepá kopie) skrytý ped ostatními píjemci Zpráva Subject (Pedmt) Body (Tlo zprávy) Attachments (Piložené soubory)

21 Poštovní klienti MS Outlook (souást MS Office) MS Outlook Express (souást IE) Prohlíže Mozilla (obsahuje i mailového klienta) zabudovaný spam filter alternativy: Pegasus Mail, The Bat, Eudora, Unix: vtšinou textové (rychlý vzdálený pístup) pine, mail, etc. Grafické: Evolution, KMail, GMail, etc.

22 Ximian Evolution

23 Poštovní klient Zpracování pošty Adresá (Address book) Nastavení filtraních pravidel Potvrzení o doruení/petení Nastavení dležitosti zpráv Poštovní server Nastavení automatické odpovdi (autoreply) Nastavení automatického pesmrování (autoforward) Upozornní na píchozí mail (pomocí SMS zprávy)

24 Doporuené zásady 1. Posílejte mail pokud možno jen tomu, komu chcete opravdu psát. 2. Vyplujte pedmt (usnaduje orientaci). 3. Neposílejte spustitelné soubory EXE, BAT,... ani zapakované. (soubory radji vždy bez mezer a diakritiky v názvu) 4. Texty s diaktritikou posílejte pouze tam, kde víte, že jej budou schopni peíst (domény.cz). Subject radji bez diakritiky vždycky. 5. Na nevyžádané maily (spam) nereagujte! Prozradíte, že tento mail nkdo te! 6. Pro dvrnou korespondenci používejte zabezpeené (zakódované) zprávy (PGP,...)

25 další služby Veejné schránky zdarma: Google mail prostor 1 GB Spam, antispamový filter Viry zabudovaný do klienta (Evolution, Mozilla) ochrana na stran serveru využívají chyb pomalé vydávání záplat na známé chyby nedisciplinovanost/laxnost/neznalost uživatel HTML maily, zobrazení píloh staí mail otevít, u nkterých vir i jenom stáhnout antivirová ochrana je minimum, i tak málo úinná

26 Diskusní skupiny (News) Druhy pístupu pes mail pes news klienta (vtšinou souástí mail klient) Mail Pihlásit se na server Pihlásit se k odbru píspvk konkrétních diskuzních skupin Picházejí všechny píspvky, zaslané do této skupiny News klient píspvky jsou vidt ve stromu Protokol NMTP (News Message Transfer Protocol)

27

28 On-line komunikace Pímá (on-line), rychlá komunikace Lze zjišovat, zda je uživatel pipojen, posílat si zprávy v reálném ase (Instant Messaging, Chat), posílat si soubory ICQ, Windows/MSN Messenger Kombinace s SMS bránou Videokonference (nap. Netmeeting) VoIP alternativa klasického telefonu (nap. Skype)

29 Otázky? Kontakt: Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Gerstnerova laborato, Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnickávut Technická Praha 6 Telefon: (+420)

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Internet pohled technika

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláská práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Základní pojmy a bezpečnost

Základní pojmy a bezpečnost Základní pojmy a bezpečnost Základní pojmy Internet je decentralizovaná rozsáhlá síť spojující počítače a jiné sítě (počítače v nich komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP) na celém světě. Pokud připojíme

Více

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpoen v rámci

Více

11. Služby internetu (www, e-mail, on-line komunikace, bezpečná komunikace, hledání informací)

11. Služby internetu (www, e-mail, on-line komunikace, bezpečná komunikace, hledání informací) 11. Služby internetu (www, e-mail, on-line komunikace, bezpečná komunikace, hledání informací) - Vysvětlit pojem hypertext, - umět pracovat s prohlížečem webu (načíst stránku, používat odkazy, vracet se

Více

Internet II. Sestavil : Ing. Jiří Franc

Internet II. Sestavil : Ing. Jiří Franc Internet II. Sestavil : Ing. Jiří Franc Počítačové sítě obecně Určeny k přenosu dat Existují dva základní přístupy: Spojované sítě (connection oriented) Paketové sítě Spojované sítě Dvě fáze: 1. Navázání

Více

PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE. zpracoval: Ing. Marek Herman

PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE. zpracoval: Ing. Marek Herman M7 PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE zpracoval: Ing. Marek Herman ZÁKLADNÍ POJMY A SLUŽBY Internet celosvětová (globální) veřejně přístupná síť počítačových sítí. WWW (World Wide Web) [world waid web] (=

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část)

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) INTERNET Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ( síť sítí ), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

První kroky s internetem

První kroky s internetem První kroky s internetem David Procházka 3., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3884. publikaci Odpovědný redaktor Dušan Mikeš Sazba Dušan Mikeš Návrh a

Více

Slovníček pojmů z adpnet.cz

Slovníček pojmů z adpnet.cz Slovníček pojmů z adpnet.cz Pojem Popis.com.edu.gov.org COMmercial, komerční. Doména nejvyšší úrovně (TLD) užívaná výdělečnými organizacemi, nejvíce je rozšířena v USA a Kanadě. EDUcation, vzdělávání.

Více

Maturitní téma: Internet (Internet, elektronická pošta a další internetové komunikační služby)

Maturitní téma: Internet (Internet, elektronická pošta a další internetové komunikační služby) Maturitní téma: Internet (Internet, elektronická pošta a další internetové komunikační služby) Historie Internetu ARPANET byla zárodečná síť, vytvořili ji v USA lidé z akademické sféry za peníze vojáků,

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Internet, MSIE INTERNET MS INTERNET EXPLORER

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Internet, MSIE INTERNET MS INTERNET EXPLORER SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Internet, MSIE INTERNET MS INTERNET EXPLORER 2005 OBSAH INTERNET... 3 HISTORIE INTERNETU... 4 JAK INTERNET FUNGUJE... 4 IDENTIFIKACE SERVERU - IP ADRESY... 5 DOMÉNOVÁ - DNS

Více

Rodina protokol TCP/IP, verze 2.2. ást 4: Systém DNS

Rodina protokol TCP/IP, verze 2.2. ást 4: Systém DNS v. 2.2 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Rodina protokol, verze 2.2 ást 4: Systém DNS Jií Peterka, 2005 v. 2.2 Pro DNS? k jednoznané identifikaci

Více

Internet. http(s) Internet poskytuje svým uživatel celou řadu nejrůznějších služeb.

Internet. http(s) Internet poskytuje svým uživatel celou řadu nejrůznějších služeb. Internet Internet poskytuje svým uživatel celou řadu nejrůznějších služeb. http(s) Http neboli Hypertext Transfer Protocol je protokol pro přenos dokumentů v Internetu, používá se nejčastěji na WWW. Protokol

Více

3.4 Základní služby Internetu

3.4 Základní služby Internetu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Maturitní otázka číslo 13: Internet (World Wide Web a další internetové služby z pohledu uživatele)

Maturitní otázka číslo 13: Internet (World Wide Web a další internetové služby z pohledu uživatele) Maturitní otázka číslo 13: Internet (World Wide Web a další internetové služby z pohledu uživatele) WWW - princip hypertextu, browsery - hypertext je (původně lineární) text, uzpůsobený pro přeskakování

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 2006 JIÍ HORNÍK Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Student Jií Horník Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Vlasta Stížová, CSc.

Více

Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková

Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková Internet a jeho služby Ing. Kateřina Ježková Osnova předmětu (1) 1. Princip, funkce a vznik historie Internetu. 2. Důležité protokoly - komunikační, transportní, aplikační. 3. Adresy na Internetu -číselná

Více

Úvod. Obsah. 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP *

Úvod. Obsah. 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP * Obsah 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP * 3.1 Píklad nkterých aplikaních protokol TCP/IP * 4 Koncepce TCP/IP * 3.1.1 HTTP (HyperText

Více

Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0

Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0 SIPVZ úvodní modul P-0 2003 SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0 OBSAH Obsah 1 Elektronická komunikace 3 Základní druhy 4 ICQ 5 Tabulkový procesor Excel 9 Základní pojmy 10 Operace se souborem 13 Základy editace

Více

Vyhledávání informací na internetu Vyhledávací nástroje a služby Rešeršní strategie

Vyhledávání informací na internetu Vyhledávací nástroje a služby Rešeršní strategie Vyhledávání informací na internetu Vyhledávací nástroje a služby Rešeršní strategie Mgr. Miluše Mírková Univerzitní knihovna ZČU URL: http://www.knihovna.zcu.cz e-mail: mirkova@uk.zcu.cz tel. 377637754

Více

!!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $# %

!!!# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% )#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -!  -!## & #!$#  8#!!#!!!)!# $# % !!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )%!"#"$, -$ #! o. %# o +! o & - /0 01 o &#! o,!$# 2!345&,456 o 7 # # o "!)-!) # 8$ %#9# o o ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $#

Více

1 Postup pi práci s informacemi

1 Postup pi práci s informacemi Vybraná kapitola z lánku Hejtmánek Jakub - Internet jako zdroj informací pro marketing malých a stedních firem, publikováno v asopise Systémuvá integrace [Vyšlo: 4/2003, prosinec, ISSN 1210-9479 Datum:

Více

Informační a komunikační technologie 7. ročník. Komunikace na Internetu, praktické využití Internetu a tvorba prezentací

Informační a komunikační technologie 7. ročník. Komunikace na Internetu, praktické využití Internetu a tvorba prezentací Informační a komunikační technologie 7. ročník Komunikace na Internetu, praktické využití Internetu a tvorba prezentací Elektronická pošta e- mail Elektronická pošta je jednou z hlavních služeb Internetu.

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

VISK 8 Informaní zdroje B 2007

VISK 8 Informaní zdroje B 2007 VISK 8 Informaní zdroje B 2007 ŽÁDOST o poskytnutí dotace z rozpotu odboru umní a knihoven MK na podprogram Informaní zdroje. Linie B. Zpístupnní informaních zdroj prostednictvím Jednotné informaní brány

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Essentials "New" SYLABUS 1.0 (M7)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Essentials New SYLABUS 1.0 (M7) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Essentials "New" SYLABUS 1.0 (M7) Upozornění: Oficiální verze "nového" ECDL/ICDL Sylabu verze 1.0 je publikovaná na webových

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více