DI D RE R KT K T MA M R A K R E K TI T NG N PaedDr. r. E m E il i l Han o Han u o s u ek, CS C c S. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DI D RE R KT K T MA M R A K R E K TI T NG N PaedDr. r. E m E il i l Han o Han u o s u ek, CS C c S. 14002@mail.vsfs.cz 1"

Transkript

1 DIREKT MARKETING PaedDr. Emil Hanousek, CSc. 1

2 DIREKT MARKETING Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu zápočtem min. 60% účast na cvičeních písemný test: úspěšnost min. 60% vypracování a odevzdání seminární práce : návrh direkt marketingové kampaně podle vlastního výběru. forma: písemná a individuální; termín odevzdání: do 15. května u prezenčního studia; u kombinovaného studia do dohodě. Konzultace: viz IS 2

3 DIREKT MARKETING Literatura Základní: Frey,P Marketingová komunikace. Praha: Management Press, Nash,E Direct Marketing. Praha:Computer Press, Váňa,P Direct marketing v teorii a praxi I.,II.,III. Praha: Váňa-Omega, Wunderman,L Direct marketing. Praha: Grada, Doporučená: Foret, M Marketingová komunikace. Praha: Computer Press, Kotler, P Marketing management. Praha: Grada, 2001 Pelsmacker,P.; a kol Marketingová komunikace. Praha: Grada, Tellis, G.,J Reklama a podpora prodeje. Praha: Grada, časopisy: Marketing & media, Trend marketing, Marketing & komunikace 3

4 DIREKT MARKETING Pojem direkt marketing Fy Maxwell Sackheim&Company, Wunderman,Ricotta&Kline,Inc (WRK) poprvé použit Wundermanem v projevu v newyorském klubu Hunderd Million Club v přednášce pro organizaci vedoucích odvětví direkt mailu Podstata v tom, že je třeba stále více přenášet prodej a marketing blíže k zákazníkovi Byl přesvědčen, že bude upadat zásilkový prodej ve formě jak je realizován a nahradí jej DM=systém reklamy,marketingu a distribuce; jejich názor na zásilkový prodej neměnil v Massachusetts Institute of Technology (MIT) v Cambringe přednáška DMnová revoluce v prodeji, projev byl v tisku (NYT,časopisy, A,N,F) DM dopomáhají nové technologie telefon,počítače, kabelovky atd. Zákazník se dostává do přímého kontaktu se skladem,továrnou nebo střediskem služeb, které dodávají zboží přímo do domu Perfektní databáze kde je vše o zákazníkovi, personifikace Jeho argument pro marketing: DM prodává tehdy, kdy je největší šance prodat, reklama nemá zákazníka přesvědčovat, aby pouze vyzkoušel produkt, ale musí ho vést k opakovanému nákupu akce v NY Den direkt mailu v New Yorku telefon.pozvánky mimo jiné 4

5 DIREKT MARKETING Devatenáct pravidel, která znají všechny úspěšné DM agentury I Wunderman 1. Dm je strategií, nikoliv taktikou 2. Hrdinou musí být zákazník, nikoliv produkt 3. Komunikujte s každým stávajícím nebo potenciálním zákazníkem jako s cílovou skupinou o jednom člověku 4. Musíme odpovědět na otázku Proč bych měl? 5. Změna postojů nestačí-reklama musí změnit chování 6. Další krok:zisková reklama 7. Budujte zkušenost se značkou 8. Vytvářejte vztahy 9. Poznejte celoživotní hodnotu každého zákazníka a investujte do ní 10. Ne všichni zájemci o produkt jsou potencionálními zákazníky 5

6 DIREKT MARKETING Devatenáct pravidel, která znají všechny úspěšné DM agentury II Wunderman 11. Média jsou nástrojem pro kontaktní strategii 12. Buďte dostupní svým zákazníkům 13. Vytvářejte interaktivní dialogy 14. Učte se pták kdy 15. Vytvořte reklamu, která učí, když prodává 16. Získejte zákazníky s cílem udržet si je dlouhodobě 17. Loajalita je nepřetržitý proces 18. Loajální zákazníci vytvářejí zisk 19. Jste tím, co víte 6

7 DIREKT MARKETING Komunikace se zákazníkem Foret str.217 3P marketingové komunikace: Principy orientace na zákazníky, poznání jejich přání, potřeb,názorů,spokojenosti-nespokojenosti ještě dříve než začneme připravovat produkt Prvky chápeme jako základní složky marketingového mixu-produkt,cena,distribuce,propagace Postupy konkrétní stanovení ceny,uplatňování podpory prodeje,prvky distribuce, ale především aktivní přístup k zákazníkovi Formy komunikace: Osobní (přímá) komunikace přímá či využívající interaktivní postupy, nebo jde především o osobní prodej Masová komunikace sem patří všechny ostatní nástroje 7

8 Marketingové komerční komunikační nástroje Reklama Neosobní masová komunikace využívající media televize,rozhlas, noviny, časopisy apod. Objednává většinou firma a také platí Komunikace na prodejním místě Zpravidla v obchodě-obrazovky,reklama v obchodě,nabízení zboží, písemná prezentace, uspořádání prodejního místa apod. Výstavy a veletrhy Význam pro trh průmyslových výrobků, umožňují kontakt mezi výrobci, dodavateli, odběrateli apod. Osobní prodej Prezentace či demonstrace prováděná prodejcem nebo skupinou prodejců s cílem prodat zboží nebo služby dané firmy Podpora prodeje Kampaň stimulující prodej. Např.snížení cen, různé kupóny, loajální programy, soutěže, vzorky zdarma apod. Práce (vztahy) s veřejností Firma komunikuje se svým okolím a všemi jeho subjekty, tj. se všemi se kterými chce mít dobré vztahy. Publicitu podporují tiskové konference, diskuse v médiích. Tyto aktivity nejsou placeny firmou a jejich obsah je zpravidla připraven novináři Sponzoring Sponzor poskytuje fondy, zboží, služby, know-how, posílení značky apod. Interaktivní marketing Nová média-internet-interaktivní, dvou-či vícestranný způsob komunikace Přímý (direkt) marketing Přímý osobní kontakt se stávajícími i potencionálními zákazníky 8

9 DIREKT MARKETING Osobní (přímá) a masová marketingová komunikace Pelsmacker str.27 Osobní komunikace Masová komunikace Oslovení široké veřejnosti Rychlost nízká vysoká Náklady na jednoho příjemce vysoké nízké Vliv na jednotlivce Hodnota dosažené pozornosti Selektivní přijetí Ucelenost vysoká relativně nízké vysoká nízká vysoké mírně nižší Zpětná vazba Přímost dvoustranná jednostranná Rychlost zpětné vazby vysoká vysoká Měření efektivnosti přesné obtížné 9

10 Komunikační typy marketingových komunikací Reklama (adverstising) využívá masová média Přímý marketing (direct marketing) využívá různá média s prioritou okamžité zpětné vazby Podpora prodeje (sales promotion) aktivity bez účasti masových médií Práce s veřejností (public relations) firemní prezentace Sponzorování (sponzoring) přispívání různým subjektům 10

11 Definice přímého (direkt) marketingu Pelsmacker str léta typ distribuce nejvíce využíván ve formě zásilkového prodeje 70.léta stává se nástrojem marketingové komunikace s důrazem na zpětnou vazbu a optimalizaci reakcí na zásilky 90.léta hlavním znakem budování dlouhodobých vztahů a zvyšování loajality zákazníků Současnost z původního zásilkového obchodu je široce využíván výrobci zboží a služeb,hypermarkety,supermarkety,bankami,apod. V USA představuje DM již více jak 50% celkových výdajů na marketingovou komunikaci, v Německu okolo 40%, u nás Přímý marketing znamená kontaktování stávajících a potenciálních zákazníků s cílem vyvolat okamžitou a měřitelnou reakci 11

12 Výhody direkt marketingu ash str.5, Pelsmacker str388, Foret str.314 Předvídatelnost vyplývající z jeho měřitelnosti a statistického přístupu rychlý rozvoj DM je jeho jedinečná schopnost testovat nové myšlenky s minimálním rizikem, protože využívá statistiku, např. když zkušební vzorek reaguje s 5% návratností = budou reagovat i ostatní soubory shodně, dají se tak třeba zjišťovat úrovně regionálních novin a jejich vazba na inzerci Koncentrace schopnost vzít peníze na reklamu a zaměřit je s co největší přesností na potencionální zákazníky Personalizace nabízíme produkt nebo službu přímo vhodné, vybrané osobě, tzn. oslovujeme jménem, pozdravy, simulovaný rukopis textu, Readers Digest píše o výhercích z blízkého okolí, nabízí se další zboží, dopisy jsou jakoby osobní-nepíše firma, ale např. šéfredaktor novin apod., nebo napíši až půjdete příště na golf budete vypadat lépe v této bundě atd. Okamžitost inzeráty DM vyžadují okamžitou objednávku, anebo alespoň odpověď, která nám umožní předložit objednávku při další příležitosti. Cílem obecné reklamy je podvědomí a postoj, DM jde však o jediné o akci. Poslední akcí je přímý prodej: např. předplatného, zásilky, členství nebo příspěvku. Nebo můžeme navázat kontakt, domluvit si schůzku. Nástroje na odpověď musí být jednoduché protože u DM později znamená nikdy. 12

13 Oblasti, kde je DM klasickým reklamním nástrojem Přímý prodej výrobků nebo služeb Získávání kontaktů potencionálních zákazníků Budování loajality, komunikace se stálými zákazníky Cross-selling, nabídnutí dalších služeb již získaným zákazníkům (Back-end propagace) 13

14 Hlavní zásady a úkoly DM Zásady: Nabídnout nějakou výhodu Každé DM musí obsahovat exkluzivitu (např. garanci přednostního dodání, nějakou výhru, nějakou přidanou hodnotu Úkoly: Získávání zájemců Zájemce změnit na zákazníka (ročně cca 10%) Od zákazníka k loajálnímu zákazníku (cca 4-6 kontaktů/rok) Loajální zákazník bude propagovat moji značku i mezi svými kolegy, přáteli. B2B (business to business) B2C (business to comsumer) 14

15 Cíle přímého marketingu a cílové skupiny Pelsmacker str.389 Přímý prodej může být uplatňován jako přímý prodejní kanál nebo technika distribuce, tj. prodej výrobků nebo služeb bez kontaktu s obchodními mezičlánky= výhradní prodejci,dealeři nebo maloobchodníci,např.katalogový zásilkový prodej podle objednávek Podpora prodeje a distribuce= DM připraví a stimuluje prodej, využívá se dále k podpoře osobního prodeje Loajalita, výzkumy potvrzují,že např.12% loajál.zákazníků se podílí 69% na prodejiích dané značky, nedostatek loajality snižuje výkon firmy o 25-50% Přímá marketingová komunikace Přímý prodej Podpora prodeje a distribuce Loajalita zákazníků 15

16 Média a nástroje přímého marketingu Pelsmacker str.392 Media a nástroje neadresné adresné Tištěná reklama s možností přímé odpovědi 1 Teletext 2 Nová interaktivní média 4 Telemarketing 5 Televizní reklama s možností přímé odpovědi 3 Přímý mail 6 Katalogy 7 16

17 Média a nástroje přímého marketingu Pelsmacker str.392 Tištěná reklama s možností přímé reakce jedná se o inzerát s kupónem zveřejnění v novinách nebo časopisech s cílem: vyvolat přímou zpětnou vazbu odesláním kupónu nebo zavolat na telefonní číslo, vyvolat těsnou vazbu mezi tím, co je obsahem inzerátu a odpovědí, identifikovat respondenta, tato forma reklamy vyvolává o 20% vyšší pozornost než jiné typy inzerce, K iniciování reakce čtenářů na takovýto inzerát jsou uplatňovány 3 různé kombinovatelné techniky: motivační informace- informace jež poskytne důvod k reakci, jsou to obrázky, titulky aby si jich lépe všiml (až o 15-20% větší šance na odpověď), dále by měly vyvolat zájem o další informace, aktivační informace-zdůrazňuje text to na co má čtenář reagovat a jak,klíčová slova jsou zde, návody,popisy, pomocné nástroje-např.děrováním oddělený kupón, naznačené nůžky, telef.čísla apod. Interaktivní televize DRTV(direct response television) interaktivní televize, která generuje reakci, odpověď. V USA 50% tv spotů obsahuje telef.číslo k odpovědi, uplatňuje se především u přímého prodeje nebo k informaci (40%), u soutěží (21%),k nabídce vzorků, dárků nebo návštěvě obchodu (10%), telef.číslo musí být na obrazovce min.11 vteřin kvůli zapamatování, mimo hlavní časy je lepší, nejde o maximum publika, ale o maximum odpovědí, nejlépe ráno nebo odpoledne Teletext možnost pronajmout si jednu nebo více stránek a zveřejnit sdělení ke generování odpovědi 17

18 Média a nástroje přímého marketingu Pelsmacker str.392 Přímé zásilky, direkt mail písemná obchodní sdělení adresovaná určité osobě a zasílaná poštou. Obvykle obálka, obchodní dopis, brožura a odpovědní karta. Odezva na tyto zásilky je velmi malá z důvodu přesycenosti adresátů, přesto se hodně využívá. Podle výzkumu 50% zásilek vyvolává nějakou reakci,objednávka cca 5% Telemarketing out-bound (zaměření ven) =volání klientům,nebo budoucím zákazníkům, in-bound (zaměření dovnitř) zákazník kontaktuje firmu, efektivnost se dá sledovat, call centra Katalogy Seznam výrobků a služeb ve vizuální a verbální podobě,vytištěný nebo na CD,referenční,prodejní,podporující prodej (návody nebo pomocné pro vyjednávání Nová internetová média CD,internet,interaktivní teletext,webové stránky, 18

19 Cílové trhy a potencionální zákazníci Kotler str.643 Pravidlo R-F-M (recency-frequency-monetary amount= aktuálnost-frekvence-velikost peněžní částky) tzn.,že nejlepší zákazníci jsou tací, co se právě chystají nakupovat, nakupují často a utrácejí největší peněžní částky. Zákazníci se segmentují podle: a) věku, pohlaví, výše příjmu, vzdělání, předchozích objednávek zboží apod. b) určité události, např. rodiče novorozeňat-dětské oblečení, novomanželé nábytek apod. c) životního stylu, např.gurmáni, hráči na PC apod. d) podnikatelských subjektů Prodej firmám zákazníkem je skupina lidí nebo komise složená z funkcionářů,nákupčích,ředitelů apod.- marketingové memorandum Následuje tvorba databáze 19

20 Marketingové memorandum (doporučení pro zvýšení úspěšnosti nabídky zaslané komisím) U základního dokumentu vycházejte z toho, že prochází více stupni kontroly než se dostane tam kam má Rozpočet sestavte tak abyste mohli několikrát oslovit členy komise V maximálně možné míře komunikujte písemně adresně s tituly apod Podle hierarchie osob používejte různou kvalitu tiskovin i obsahu Všem sdělujte, že komunikujete se všemi Dávejte jim najevo jejich důležitost Vždy si uvědomujte, že každý člen komise může sledovat jiný cíl Nemáte-li adresy všech požádejte ty co máte o předání,kontakty apod Než začnete písemně komunikovat ověřte si zda máte vše potřebné v adresách, tj. máte tam osoby co rozhodují o koupi Pamatujte,že psaní několika verzí dopisu je sice pracné a hlavně drahé, ale určitě se vyplatí 20

21 Účinnost DM responze na zaslané zásilky Při srovnatelné výrobní akci jsou výrobní náklady na řekl.dopisy 5x vyšší než cena inzerátů, ale účinnost je 10x vyšší (Váňa) Náklady DM v porovnání s obchodním rozhovorem jsou až 300x nižší, přičemž účinnost rozhovorů je jen 5x až 10x vyšší (Váňa) Průměrná responze u informačních DM je 3-6% Průměrná responze u produktových DM je 1,5-3% 21

22 Reakce na DM zásilky 10% lidí ji zahodí bez otevření- vědí co v tom je podle odesilatele 50% lidí je zahodí po přečtení, které trvá vteřin 20% lidí je zahodí po přečtení, které trvá 60% 10% lidí je přečte a uloží na pozdější dobu do šuplíku, šanonu a zapomene na ni 10% lidí je uloží na hromádku na stole (tzv.vyhnívací hromádka) Průměrně 2-3% lidí reagují na direct mail okamžitě 22

23 CRM Customer Relationship Management Řízení vztahu se zákazníky Většinou chápáno jako telefonní služba pro zákazníky 1. řídí celkové náklady na zákazníka 2. řídí celkové příjmy ze zákazníka 3. řídí budování a udržování zákaznické základny Co je call centrum? Provozní jednotka, kde více osob vyřizuje telefonické dotazy klientů, realizují požadavky, transakce a nabízí produkty a služby 23

24 Technologie CRM musí respektovat následující principy Technologie je prostředkem, který nám pomáhá získávat loajálnější zákazníky, zvyšovat jejich počet a tím obrat každého z nich CRM využívá nástrojů DM (mailing, telemarketing, apod.) Zelené linky v ČR: (M&M ) ; ; ; 2000 přes 1700 V Evropě na konci r.2007 je více než call center s více jak 1,7 mil.operátorů; v USA cca call center 24

25 Základní prvky CRM Foret str. 318 Procesy definujeme jeho obsah, vlastníka a zajištění, realizuje aktivity ve firmě (procesem je např. řízení aktivit pro navázání kontaktu, proces vyřizování objednávek apod.), Lidé zaměstnanci nejen využívající systém CRM Technologie IS/ICT (informační systémy, informační komunikační technologie) Datová základna soubor logických skladů dat 25

26 Základní pilíře call centra Santlerová str.22 Pracovníci: -manažér -administrátor -provoz a podpora provozu -supervizor -specialisté -operátor a operátor senior Technické vybavení: -technologie (pobočková ústředna,moduly ACD,CTI,výpočetní technika) -hlasový systém IVR -interní informační systémy MIS -nahrávací zařízení,zákaznické systémy,crm,monitoring Organizace: -závisí na schopnosti manažéra aby sjednotil všechny procesy v call centru 26

27 Způsoby komunikace s klientem call centrem I Santlerová 27 Telefon: - operátorské služby(inboud,outboud,call back,konferenční hovory) - automatický hlasový systém (IVR) - hlasový vzkaz Elektronická pošta: - generování automatické odpovědi - odpověď připravovaná operátorem - internetové služby - webová prezentace - IP telefonování - videokonference - chat - SMS 27

28 Způsoby komunikace s klientem call centrem II Faxové služby: Pošta: Santlerová 27 - rozesílání, příjem a zpracování faxů - automatická odpověď - odpověď připravovaná operátorem - rozesílání poštovních zásilek - příjem a zpracování poštovních zásilek(databáze,zpracování, digitalizace, archivace) 28

29 Relační (vztahový) marketing I Foret str.320 rozvíjí se právě díky vývoji CRM nabízí alternativu k tzv. transakčnímu marketingu podstata- zaměření na hodnotu vnímanou zákazníkem, tzn. nejen produkt samotný, ale i ostatní atributy s ním spojené (pohled komplexního produktu), tj. servis,komunikace atd. 29

30 Relační (vztahový) marketing II Foret str.320 Fáze vztahu: - vnímání hodnoty - navázání kontaktu - rozvíjení vztahu - může dojít i k negaci ukončení vztahu CRM jako zdroj dat: - zdroj důležitých dat pro firmu - je to nejen nástroj řízení vztahů, ale také zdroj komplexních informací CRM a firemní identita: - zákazník musí vnímat hodnoty firmy kam se zařazuje firemní design, kultura, komunikace a produkt 30

31 Databázový marketing I Pelsmacker 398 Co je to databáze? Shromáždění vnitřně provázaných údajů o současných a potenciálních zákaznících, které jsou podkladem pro různé analýzy, individuální selekci, segmentaci, udržování zákazníků, loajalitu a servisní podporu Access, Oracle, SQL strukturované datbáze Dva zdroje údajů interní a externí Komunikace hlavně na stávající zákazníky Front-end Komunikace na potencionální zákazníky Back-end 31

32 Databázový marketing II Pelsmacker 398 Nedostatky marketingových databází: Nekomplexnost Údaje jsou zastaralé nebo neplatné Nespolehlivost Nesourodost Duplicita 32

33 Pět stadií užití databáze (Pelsmaceker str.400) Nezacílený marketing Mailing podle produktu Mailing podle klientů Databázový marketing využívající násobných kanálů Databázový marketing podle událostí 33

34 Zaměřeno na stávající zákazníky Nash str.157 Back-end propagace (front-end) Co je netečnost? Co je odkládání? Opakovaný prodej Dodatečný prodej Prodej na úvěr inkasní dopisy Snaha o konverzi Snaha o obnovení Křížový prodej Zvláštní situace zrušení, zvládání problémů s kreditem, bez zásob, testování naprázdno 34

35 Marketing 21.století Kotler str.649 Internet Intranet Extranet Elektronické obchodování: Komerční on-line cesty zkladní služby: - informace (zprávy, knihovny, vzdělání, sport, móda, cestování ) - zábavu pro volný čas - prodejní služby - diskusní kluby - internet 35

36 Co je to AIDCA? ATTENTION vzbudit pozornost INTEREST vzbudit zájem DESIRE vzbudit touhu CONVICTION přesvědčit se ACTION vzbudit reakci 36

37 4P a 4C Soubor taktických marketingových nástrojů = 4P PRODUCT PRICE PLACE PROMOTION Produkt Cena místo=distribuce propagace sortiment, kvalita, ceníky,slevy, distr.slevy, dostupnost sítě, reklama,osobní prodej, desing, značka náhrady,plat.podmínky prodejní sortiment podpora prodeje,pr Zákaznické vnímání marketingového mixu = 4C CLIENT COST COMPLETITION CHANNELS Zákaznické řešení zák.náklady pohodlí komunikace CUSTOMER CUSTOMER COUVENIENCE COMMUNICATION SOLUTION COST Řešení potřeb náklady, které dostupnost řešení komunikace zákazníka vznikají zákazníkovi 37

38 JAKÁ JE TEDY PODSTATA (ÚKOLY) DM Získat nového zákazníka Zvýšit obrat se zákazníkem Budovat loajalitu zákazníka Změnit zákazníka na klíčového VIP Optimalizovat náklady Optimalizovat výnosy 38

39 Měříme efektivnost DM 1-12 Mailing jako prodejce Kolik stojí písemný dialog? Čím měříme efektivnost DM? Kdo platí náklady? Úspěšná DM akce a flop Break-even-point Jak zvýšit úspěšnost DM akce 39

40 Mailing jako prodejce 2 DM interaktivní kontakt s cílem měřitelné reakce (komunikace, prodej) Písemný dialog (rozhovor) místo osobního rozhovoru (prodejce) Mailing cílem přiblížit se co nejvíce originálu (osobnímu rozhovoru), zároveň co nejvyšší počty v nejkratším čase při co nejnižších nákladech (výdajích) 40

41 Kolik stojí písemný dialog? 3 Fixní náklady Vše, co předchází vlastní realizaci mailingu Koncepce, tvorba textu, layout, foto, sazba, reprodukce atd. Proměnné náklady odvislé od počtu mailingů Tisk a materiál, adresy, obálkování, porto 41

42 Čím měříme efektivnost DM? 4 Kolik stojí realizace mailingu Fixní a proměnné náklady včetně poštovného (odhad) = 20,- Kč 100 kontaktů tedy asi Kč Neměříme kontakty, ale ROZHOVORY Rozhovor = kontakt + reakce Náklady na rozhovor závisejí na počtu reakcí (odpovědí, objednávek) 42

43 MÉDIA a MATEMATIKA 4a Levné není vždy dobré: CPM cost per thousand = náklad na tisíc CPP cost per thousand procpects = náklad na tisíc potenciálních zákazníků OPM orders per thousant = objednávky na tisíc CPM a OPM nahrazuje CPR CPR- cost per responze = náklad na odpověď CPR se někdy říká CPO nebo CPL CPO - cost per oder = náklad na odpověď CPL - cost per lead = náklad na postup 43

44 Čím měříme efektivnost DM? 5 Náklady na rozhovor závisejí na počtu reakcí (odpovědí, objednávek, respons) 100 kontaktů x 2O = Kč při 2 reakcích tj / 2 = 1 000,- 2% = 1 000,- / za rozhovor 1% = 2 000,- 5% = 400,- 10% = 200,- 44

45 Kdo platí náklady? 6 DM jako alternativa k neuskutečněným osobním rozhovorům, kontaktním (informačním, reklamním) návštěvám Zdroje pro krytí nákladů na DM jsou stejné jako při osobních rozhovorech, jako při nákladech na prodejce! 45

46 Zdroje pro krytí nákladů 7 přímý prodej (zásilkový) Cena produktu např ,- Marže např. 20% = 1 000,- tj. 1000,- ke krytí DM obchodní marže 20% cena produktu 80% 46

47 Zdroje pro krytí nákladů 8 prodej s následnou návštěvou Cena produktu např ,- 2% tj. 1000,- ke krytí DM cena produktu obchodní marže provize + krytí DM 47

48 Úspěšná DM akce a flop 9 Kč reakce náklady ÚSPĚCH flop, neg. test, spec. akce rozeslání čas 48

49 Break-even-point (BEP) 10 náklady na 100 mailingů v Kč BEP = % marže na odpověď (reakci) Kč 20 x 100 = Kč BEP= = 2 % 20% z = Kč 49

50 Jak zvýšit úspěšnost DM 11 N mail x = BEP % výnos na resp. BEP je nižší, pokud jsou nižší náklady nebo pokud je vyšší marže. To je však oboje rychle vyčerpané, na hraně Úspěch proto nejlépe zvýšíme vyšší reakcí 50

51 Úspěch zvýšením reakce 12 % reakcí BEP ÚSPĚCH příjem - dny 51

52 FAKTORY ÚSPĚCHU CÍLOVÁ SKUPINA ZTVÁRNĚNÍ PRODUKT 52

53 Vyhodnocení ziskovosti přímých médií - sběr dat 1 (2) Co je třeba? Vědět zda bude kampaň úspěšná ještě před jejím zahájením Je nutné oddělit přímé náklady od nepřímých nákladů a fixních od variabilních nákladů Přímé: náklady kampaně náklady se mění s každým kontaktem (balení, štítky, náklady na odpovědi, tel.hovor, poštovné apod.) Nepřímé náklady: náklady kampaně se vztahují ke kampani jako celku a nemění se podle počtu kontaktů nebo prodejů vztahují se k celkovému rozhodnutí, tj. vývoj kampaně,nákup databáze, správa kampaně Variabilní náklady : náklady prodeje jsou to materiály a práce na výrobu položek prodeje apod. Fixní náklady: náklady prodeje jsou náklady na platy, kancelářský materiál, budovy apod. Technika umožňuje individualizovaná řešení i při vysokých počtech dopisů (nákladech) 53

54 Vyhodnocení ziskovosti přímých médií sběr dat 2 (2) Příspěvková marže Jde o to, zda se použití přímých medií vyplatí, a to závisí na tom, co vynese prodej a tento zisk se nazývá: Zisk (příspěvková marže) = PC- VN (výrobní náklady) na výrobu výrobku Nejsou zahrnuty: Nepřímé náklady kampaně a fixní náklady(platy,kanc.materiál, budovy,rozhodnutí..) Míra odezvy Očekávaná míra odezvy: Odhad velikosti a druhu očekávané odezvy spotřebitelů v poměru k jejich počtu Má 3 části: Pravděpodobnost nákupu počet nákupů/počet kontaktovaných Pravděpodobnost vrácení koupí a pak ho vrátí Pravděpodobnost neodezvy není reakce U jedince je součet těchto tří pravděpodobností 1 (8xosloven 2x,4x,2x) U velkých databází to tak jednoduché není, ale na to je statistika 54

55 Vyhodnocení ziskovosti přímých médií odhadování zisků 1(3) 1. Ziskovost kontaktování jednotlivce Kontaktování určitého jedince pomocí přímých médií je výhodné, když očekávaný zisk z prodeje tomuto jedinci převyšuje přímé náklady na kontakt Očekávaný zisk z prodeje Očekávané přímé náklady prodeje Očekávaný náklad vrácení 55

56 Vyhodnocení ziskovosti přímých médií odhadování zisků 2(3) Očekávaný zisk z prodeje: = příspěvková marže u jednotlivce x pravděpodobnost tohoto prodeje Očekávané přímé náklady prodeje: = přímé náklady kontaktování jednotlivce + očekávané náklady vrácení (koupí a vrátí) Očekávaný náklad vrácení: = pravděpodobnost vrácení x náklady na vrácení Tzn. kontaktuji tehdy, jestliže: očekávaný zisk > přímé náklady prodeje + očekávaný náklad vrácení 56

57 Vyhodnocení ziskovosti přímých médií odhadování zisků 3(3) Pp x m > Pp Cd + Pr x Cr Pp=pravděpodobnost nákupu; m=zisk na jednotku; Cd=přímé náklady; Pr=pravděpodobnost vrácení; Cr=náklady na vrácení na jednotku Tzn., že prodejce v tomto případě nebere v úvahu žádné přímé náklady skutečně prováděné kampaně 2. Ziskovost celé kampaně Celková kampaň je zisková, když: Celkový očekávaný zisk > celkové očekávané náklady prodeje + očekávané náklady vrácení + celkové nepřímé náklady (N x Pp x m) > (N x Pp x Cd) + (N x Pr x Cr) + Ci Pp=střední pravděpodobnost nákupu v celém vzorku; Pr=střední pravděpodobnost vrácení v celém vzorku; Ci=nepřímé náklady kampaně 57

58 Marketingový plán - strategický Strategie = využití různých prostředků za účelem dosažení zvoleného cíle Strategie plánování DM má (Nash) čtyři (pět) základní složky (prvků): Produkt produkt podle potřeb zákazníka Nabídka např.změna ceny tučně Média jaké si vyberu (Distribuce) např. zda se jedná o maloobchod, nebo poštou(databáze) Kreativita reklamní text, rozvržení apod. 58

59 Marketingový plán formát 1(2) (Nash) Titul: čí je to plán, kdo ho připravil Úvod: proč je připraven, kvalifikace těch, kteří ho připravili Popis produktu: Vlastnosti (základní a technické), výhody (praktické a emoční), Emoční a psychologické představy výrobku, Umístění Marketingové prostředí: Konkurence (co ona použila); Pozor na zákony (co mohu a co ne); Známé problémy a možnosti 59

60 Marketingový plán formát 2(2) (Nash) Tržní potenciál: Mediální prostor; Profil pravděpodobných zákazníků; Změny produktu, nabídky a umístění; Výsledky předchozích testů seznamů a médií, dostupné demografické a psychografické údaje Strategické plánování: Účel marketingového plánu; Strategické alternativy; Kriteria výběru; Doporučené prioritní strategie Uskutečnění: Základní vymezení kampaně; Doporučení médií nebo seznamu; Rozpočty; Časový plán; Cíle výsledku 60

61 Společnost, problémy, zákony, asociace DM, globalizace 1(2) Problémy DM: Podrážděnost lidí jako otravování Nepoctivost v komunikaci (ceny) Podvod a klam propag.materiály matou kupujícího, jeho výkon atd. Vpád do soukromí prodej adres Zákony: Zákon č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích Zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti Bez souhlasu lze využít pouze jméno, příjmení a adresu z vlastního seznamu nebo z veřejného zdroje 61

62 Společnost, problémy, zákony, asociace DM, globalizace 2(2) Asociace a spolky související s DM: Globalizace: ADMAZ RPR AČRA-MK, AKA DM agentury Nastupuje, internet, shodné potřeby a zájmy 62

63 Ochrana osobních údajů a DM Regulace právní etická Týká se pouze soukromí osob Netýká se firem (ani funkcí a jmen) podnikatelů fyzických osob, ale.. 63

64 Regulace Právní Listina zákl. lid. práv, ochrana osobnosti, Listovní tajemství (i telefon) Nejvýznamnější Zákon na ochranu osobních údajů 101/2000 sb., novela V/2001 Etická samoregulace Etický kodex ADMAZ, RPR, Obchodní komora, mezinárodní FEDMA, EU 64

65 Právní regulace Zákon 101/2000 o ochraně osobních údajů Zásadní norma pro budování a použití databází v oblasti B2C Podle zákona oznámení citlivé údaje Souhlas (info) Správce účel Robinson 65

66 Zákon 101/2000 pojmy 1 Osobní údaj Jakýkoliv, určené určitelné fyzické osoby Není, pokud k identitě nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků (problematické) Citlivý údaj => vždy písemný souhlas Národnostní, rasový, etnický původ Politický postoj, náboženství, filozofické přesvědč. (člen stran, odborů) Trestná činnost Zdravotní stav, genetický a biometrický údaj, sexuální život 66

67 Zákon 101/2000 pojmy 2 Správce Každý subjekt, který určuje účel, prostředky, je zodpovědný Zpracovatel Písemně smlouvou zmocněný správcem, solidárně zodpovědný (pokud neodmítne pokyn x zákonu) Příklad: Delvita (zpracovatel Schober) SHELL (zpracovatel Cortex) 67

68 Zákon 101/2000 pojmy 3 Zpracování Shromažďování (systematický postup s cílem získání, uložení na nosič pro okamžité nebo pozdější použití) Ukládání na nosiče, úprava, pozměňování Vyhledávání, třídění Předávání, šíření, zveřejňování Uchovávání Blokování (nepřístupný), likvidace (fyzická) Robinsony zachová aby nepoužíval, informuje všechny správce, kterým předal 68

69 Zpracování osobních údajů Jen podle zákona Se souhlasem (informací, poučením) Po oznámení úřadu (registraci) 69

70 Zpracování osobních údajů jen podle zákona Povinnosti ne na nahodilé, pro oficiální statistiky a archiv, pro policii aj. určené zákony. Vztahují se ale na státní a územní orgány Povinnosti správce Stanovit účel a prostředky Jen pravdivé, přesné, legálně získané údaje V nezbytném rozsahu a době ve vztahu k účelu Zabránit újmě, zneužití, mlčenlivost i zaměstnanců Povinnost informovat (1 x ročně zdarma), zablokovat či nezpracovávat Robinsony písemná žádost 70

71 Zpracování osobních údajů - se souhlasem - se souhlasem Písemně vždy citlivé údaje Souhlas po novele z V./2001 nemusí být u ostatních os. údajů písemný, ale správce musí být schopen prokázat souhlas, resp. oprávněnost či legálnost údajů Poučení, informace při sběru na kupónech, objednávkách, formulářích Při telemarketingu v úvodu (scénář, záznam) 71

72 Zpracování osobních údajů - po oznámení, registraci Oznámení před započetím zpracovávání formulář Úřadu na ochranu osobních údajů ÚOOÚ Název správce, sídlo, IČO Kategorie a zdroje osobních údajů Popis zpracování, příjemci Přenos do jiných států (EU) Zpracovatel, Propojení na jiné správce Úřad do 30 registruje, nebo doplnění, případně odmítne registraci nelze začít 72

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa Direct marketing jako forma marketingové komunikace PhDr. Petr Váňa 1 Obsah vystoupení Co je direct marketing? Dialog místo monologu Metody a cíle Znaky a přednosti DM DM a CRM Úspěšný rozvoj DM v ČR Zlatý

Více

DIREKT MARKETING. Ing. Ondřej Pešek 20046@mail.vsfs.cz

DIREKT MARKETING. Ing. Ondřej Pešek 20046@mail.vsfs.cz DIREKT MARKETING Ing. Ondřej Pešek 20046@mail.vsfs.cz 1 DIREKT MARKETING Podmínky pro úspěšné ukončení zápočet 2 kredity předmětu min. 75 % (3 ze 4) účast na cvičeních test povinný látka př. i cv. písemný

Více

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011 Tomáš Hájek Direct marketing 2011 Co je ADMAZ??? Profesní sdružení firem Lobbystická organizace Organizátor konferencí a soutěží Nositel etických standardů www.admaz.cz Historie za minutku Nejbližší budoucnost?

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE?

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? Praha, 16. dubna 2010 Úvod - obsah Hodnocení kvality dat mýty a realita Význam DM roste získávání nových zákazníků, i CRM K čemu se DM pouţívá? Zdroje dat: vlastní x veřejné

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL POJEM OUTSOURCINGU Sémantický výklad Funkční výklad Právní výklad ÚČEL OUTSOURCINGU Ekonomické důvody Odborné důvody Výhody Rizika FÁZE

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

POŘÁDEK PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

POŘÁDEK PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ POŘÁDEK PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ 2015 1 I. ÚVOD Účelem tohoto pořádku pro zpracování údajů (dále jen: Pořádek ) je stanovit pravidla vztahující se v plném rozsahu na zpracování osobních údajů poskytnutých

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz OBSAH PREZENTACE Změny v nákupním chování Specifika online marketingu v B2B Marketingový

Více

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz 1. Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu:

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

EVOLUCE V CUSTOMER INTELLIGENCE

EVOLUCE V CUSTOMER INTELLIGENCE EVOLUCE V CUSTOMER INTELLIGENCE CUSTOMER INTELLIGENCE SAS ROADSHOW 2014 24. ZÁŘÍ 2014 LUCIE STAŇKOVÁ ZÁKAZNÍCI - SITUACE NA TRHU Změna poměru sil / vyšší očekávání Generační rozdíly / používání kanálů

Více

Ontologie CRM Lead management

Ontologie CRM Lead management Ontologie CRM Lead management Autor: Viktor Nekvapil Popis domény Proces získávání nových zákazníků se často nazývá lead management. Je to proces zahrnující sběr informací o potenciálních zákaznících,

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818 686 01 Uherské Hradiště Č.j.: SŠMESIT 1520/2013 SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Uherské Hradiště Účinnost od 1. 12. 2013 I. Účel

Více

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s.

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. I. Pojmy zákona 101/2002 Sb. Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně, či jinými

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

TVORBA ZÁKAZNICKÉ DATABÁZE Příprava adres pro direct mailovou kampaň. 15. května 2010 Konference Direct mail

TVORBA ZÁKAZNICKÉ DATABÁZE Příprava adres pro direct mailovou kampaň. 15. května 2010 Konference Direct mail TVORBA ZÁKAZNICKÉ DATABÁZE Příprava adres pro direct mailovou kampaň 15. května 2010 Konference Direct mail O ČEM BUDE ŘEČ? zásadní rozhodnutí, co musíme vědět nejdříve nejefektivnější cesty k získání

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

kreativní marketingová agentura

kreativní marketingová agentura C E N Í K S L U Ž E B Skenování a digitalizace dat Scan s automatickým podávačem Digitalizace ČB scan A3 4,0 Kč/str. bez DPH. Digitalizace ČB scan A4-A5 1.8 Kč/str. bez DPH. Digitalizace COLOR scan A3

Více

Článek I. Obecná ustanovení

Článek I. Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PREMIUM SMS SLUŢEB, HLASOVÝCH A AUDIOTEXTOVÝCH SLUŢEB A INTERNETOVÝCH STRÁNEK (dále jen obchodní podmínky nebo také VOP PRSMS ) Článek I. Obecná ustanovení 1.

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

Posnídejte s námi na semináři

Posnídejte s námi na semináři Posnídejte s námi na semináři Mgr. Ondřej Nejedlý, advokát Mgr. Marie Adamová, LL.M., advokát 24. února 2015 I. Obsah Archivace a zabezpečení dokumentů 1. Archivace obecné povinnosti 2. Archivace pracovněprávní

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Rok 2009 byl pro Českou republiku v oblasti barevné personalizované komunikace přelomový.

Rok 2009 byl pro Českou republiku v oblasti barevné personalizované komunikace přelomový. Rok 2009 byl pro Českou republiku v oblasti barevné personalizované komunikace přelomový. BOOM TISK nabízí cenově atraktivní využití technologie barevného personalizovaného tisku Přelomový rok 2009 Trendy

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Zákazník a business Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Martin Přibyl Obsah Zákazník jeho chápání... 1 Vztah podniku a a nákupní chování... 1 Pravidla businessu a produkt... 2 Úrovně produktu...

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Úloha marketingu v řízení organizace. Interní a externí, marketingová komunikace

Úloha marketingu v řízení organizace. Interní a externí, marketingová komunikace Úloha marketingu v řízení organizace Interní a externí, marketingová komunikace PROCES KOMUNIKACE Integrovaná marketingová komunikace je způsob vidění celého marketingového procesu ze zorného úhlu příjemce

Více

Jak získat nové a čerstvé adresy? Ing. Miroslav Červenka, Schober Information Group CZ a.s.

Jak získat nové a čerstvé adresy? Ing. Miroslav Červenka, Schober Information Group CZ a.s. Jak získat nové a čerstvé adresy? Ing. Miroslav Červenka, Schober Information Group CZ a.s. Obsah 1 Nové technologie pro získávání adres 2 Listbroking 3 Výběr cílové skupiny - příklad Seite 2 Nové technologie

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ

Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ Škola MŠ Paculova 1115., Praha 9 Černý Most Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ Č.j.: 2/2013- SP Účinnost od: 1.7.2013 Spisový znak: 2.3 Skartační znak: S 5

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE VI / Dokumentace o poskytování

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

34 SPORTOVNÍ AKCE FINANCOVÁNÍ

34 SPORTOVNÍ AKCE FINANCOVÁNÍ 34 SPORTOVNÍ AKCE FINANCOVÁNÍ Tato kapitola řeší, jak bude sportovní akce financována, jestli bude zisková, kde vezmeme počáteční kapitál a co je třeba zajistit, abychom neskončili ve ztrátě. Hledání kapitálu

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Marketing, fundraising

Marketing, fundraising Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Řízení neziskových organizací Marketing, fundraising Ing. Jana Havlenová, 1.11.2011 Název projektu: Inovace studijního programu Ekonomie

Více

Právní základy ochrany soukromí

Právní základy ochrany soukromí Právní základy ochrany soukromí Listina základních práv a svobod (čl. 10) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Každý má právo na ochranu před neoprávněným

Více

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548 Základní informace Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených,

Více

Direct Marketing. Mgr. Martina Fabová, MSc

Direct Marketing. Mgr. Martina Fabová, MSc Direct Marketing Mgr. Martina Fabová, MSc Představení na úvod Jméno: Martina Fabová Masmediální komunikace, UCM, Trnava Ekonomika a management strategické řízení podniku, BIBS, Praha Recruitment manager

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Směrnice na ochranu osobních údajů

Směrnice na ochranu osobních údajů Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma:. Název: Pokyn ředitele školy o užívání počítačových programů a ostatních prostředků ICT Č.j.:

Více

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile (dále jen Podmínky ) Společnost DH Telecom a.s., IČ: 015 82 569, se sídlem: Na výsluní 201/13, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v

Více

Motivační dopis a životopis. Praktické školení

Motivační dopis a životopis. Praktické školení Motivační dopis a životopis Praktické školení 6 x Jak? Jak a kde hledat zaměstnání Jak sestavit motivační dopis Jak správně sestavit životopis Jak komunikovat se zaměstnavatelem a další otázky, které vás

Více

Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni

Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni Josef Jehlík Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni Kateřina Lédlová Josef Jehlík Kateřina Lédlová GE Money Bank 250 x 676 x TROJNÁSOBN Ý 3 x 2008 2009 2010 2011 Vývoj bene+ červen Spuštění

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku Pracovní skupina pro mobilní reklamu Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku 6.4. 2009 Konference ISSS, Hradec Králové Michal Němec, T-Mobile Mobilní telefon je unikátní komunikační

Více

Vranovská 45, Brno 614 00. Mgr. Katarína Klamková statutární zástupkyně Tel: 608 820 637 E-mail: katarina.klamkova@iqrs.cz

Vranovská 45, Brno 614 00. Mgr. Katarína Klamková statutární zástupkyně Tel: 608 820 637 E-mail: katarina.klamkova@iqrs.cz Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - dodávka návrhu a výroby audiovizuálních spotů projektu Roma MATRIX (č. JUST/2012/FRAC/AG/2624), který je realizován s finanční podporou z programu

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více