DIREKT MARKETING. Ing. Ondřej Pešek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIREKT MARKETING. Ing. Ondřej Pešek 20046@mail.vsfs.cz"

Transkript

1 DIREKT MARKETING Ing. Ondřej Pešek 1

2 DIREKT MARKETING Podmínky pro úspěšné ukončení zápočet 2 kredity předmětu min. 75 % (3 ze 4) účast na cvičeních test povinný látka př. i cv. písemný test: úspěšnost min. 60% seminární práce plusové body 2

3 DIREKT MARKETING Vypracování, odevzdání a obhájení seminární práce: Návrh (dm) kampaně podle vlastního výběru. Plán kampaně, jeho cíle a součásti, nástroje, cílové skupiny (adresy), rozpočet, timing, CPO (Cost Per Order zejm. náklad na nového uživatele), BEP (Break-Even Point - efektivnost), otázky k diskuzi (!), vizualizace - kreativa forma: písemná a týmová + obhajoba rozsah: 6 7 stran textu (max. 10) min. ústně termín odevzdání: do pátku před cvičením s prezentací mailem Ing. Ondřej Pešek, :: 3

4 Literatura Základní: Frey,P Marketingová komunikace. Praha: Management Press, Nash,E Direct Marketing. Praha:Computer Press, Váňa,P Direct marketing v teorii a praxi I.,II.,III. Praha: Váňa-Omega, Wunderman,L Direct marketing. Praha: Grada, Doporučená: Foret, M Marketingová komunikace. Praha: Computer Press, Kotler, P Marketing management. Praha: Grada, Pelsmacker,P.; a kol Marketingová komunikace. Praha: Grada, Smith, P Moderní marketing. Brno: Computer Press, Tellis, G.,J Reklama a podpora prodeje. Praha: Grada, časopisy: Marketing & media, Trend marketing, Marketing & komunikace (web časopisu DIREKT) (web Asociace direkt marketingu a zásilkového obchodu) 4 Ing. Ondřej Pešek, ::

5 Firemní a zákaznické vnímání Soubor taktických marketingových nástrojů = 4P PRODUCT PRICE PLACE PROMOTION Zákaznické vnímání marketingového mixu = 4C CUSTOMER VALUE CLIENT SOLUTION CLIENT COST CONVENIENCE COMPLETITION COMMUNICATION CHANNELS 5

6 Marketingové komerční komunikační nástroje Reklama Práce (vztahy) s veřejností PR, MR Osobní prodej Podpora prodeje Přímý (direkt) marketing 6

7 DIREKT MARKETING Osobní (přímá) a masová marketingová komunikace Pelsmacker str. 27 Osobní komunikace Masová komunikace Oslovení široké veřejnosti Rychlost Náklady na jednoho příjemce Utajení Vliv na jednotlivce Hodnota dosažené pozornosti Selektivní sdělení segmentace Individualizace, personalizace Zpětná vazba Přímost Rychlost zpětné vazby Měření efektivnosti 7

8 Marketingové nástroje podle forem komunikace Reklama (adverstising) Práce s veřejností (public relations) Osobní prodej Podpora prodeje (sales promotion) Přímý marketing (direct marketing) 8

9 Komunikace se zákazníkem Foret str P marketingové komunikace: Principy Prvky Postupy 9

10 historie Pojem direkt marketing Fy Maxwell Sackheim&Company, Wunderman, Ricotta&Kline, Inc (WRK) poprvé použit Wundermanem v projevu Podstata v tom, že je třeba stále více přenášet prodej a marketing blíže k zákazníkovi Byl přesvědčen, že bude upadat zásilkový prodej ve formě jak je realizován a nahradí jej DM=systém reklamy (komunikace) a distribuce v Massachusetts Institute of Technology (MIT) v Cambringe přednáška DMnová revoluce v prodeji, projev byl v tisku (NYT,časopisy, A,N,F) DM dopomáhají nové technologie telefon,počítače, kabelovky atd. Zákazník se dostává do přímého kontaktu se skladem,továrnou nebo střediskem služeb, které dodávají zboží přímo do domu Jeho argument pro marketing: DM prodává tehdy, kdy je největší šance prodat, reklama nemá zákazníka přesvědčovat, aby pouze vyzkoušel produkt, ale musí ho vést k opakovanému nákupu 10

11 Vývoj DM Pelsmacker str Léta 70.Léta 90.Léta Současnost 11

12 Direct marketing Původně výrazně levnější alternativa osobního prodeje 12

13 Definice přímého (direct) marketingu I. Přímý marketing znamená kontaktování stávajících a potenciálních zákazníků s cílem vyvolat okamžitou a měřitelnou reakci. Pelsmacker DM je definován jako využití přímých kanálů k oslovení zákazníků a k doručení zboží i služeb zákazníkům bez použití mezičlánků. Kotler DM je interaktivní systém marketingu, který využívá jednoho nebo více reklamních médií, aby na libovolném místě vyvolal měřitelnou reakci. Smith 13

14 Model reakce na oslovení - účinnost A Attention vzbudit pozornost Obálka obal, ochrana I Interest vzbudit zájem Dopis kontakt, první dojem D Desire vzbudit touhu Prospekt detailní nabídka, popis, výhody A Action vzbudit reakci Odpověď jednání, jednoduchost, jasnost 14

15 Okamžitá a měřitelná reakce Call-to-action výzva k reakci (měla by být dostatečně urgentní) objednávka, vyžádat brožuru, domluvit schůzku s obchodním zástupcem, navštívit webové stránky, objednat zasílání elektronického newsletteru, zapojit se do spotřebitelské soutěže, zatelefonovat na informační linku, zaregistrovat se do věrnostního programu atp. 15

16 Jak na to? 16

17 Definice přímého (direct) marketingu II. Kroky k úspěchu 1) Přesné zacílení data (!) 2) Výrazná adaptace sdělení 3) Vyvolání okamžité reakce 17

18 Databázový marketing Pelsmacker str. 398 Databáze Access, Oracle Zdroje údajů interní externí 18

19 Databázový marketing Hesková str. 127 Komunikace hlavně na stávající zákazníky Komunikace na potenciální zákazníky Využívání databází umožňuje: a) identifikaci cílových skupin b) vytváření dlouhodobých vztahů se zákazníky c) diferenciaci jednotlivých nabídek rozdílným cílovým skupinám d) efektivnější distribuci produktů e) získávání informací o zákaznících 19

20 Typologie zákazníků v databázích stálí noví víme o nich hodně vyhledat jim podobné (demograficky ) a oslovit je něco málo o nich víme zjistit víc potenciální eventuální nepravděpodobní nepřátelští robinsoni konkurence X projevený zájem (požádali o prospekt, zavolali na infolinku ) žena pravděpodobně bude mít děti nejsou v naší databázi někdo se může najít zvenku k mému výrobku (abstinenti, vegetariáni, nekuřáci) k celé formě obchodování 20

21 Údaje v databázích Pelsmacker str. 399 Tržní údaje Údaje o vztazích Firemní údaje Zákazníci: Údaje o akcích: Údaje o produktech: Mezipodnikové údaje (Business-to-business): Údaje o reakcích: Údaje o firmě: Databáze 21

22 Nedostatky marketingových databází Pelsmacker str. 399 Nekomplexnost Neplatné a zastaralé údaje Nespolehlivost Nesourodost Duplicita 22

23 Pět stádií užití marketingové databáze Pelsmacker str. 400 Nezacílený marketing Mailing podle produktu Mailing podle klientů Databázový marketing využívající násobných kanálů Databázový marketing podle událostí 23

24 Důležité znaky pro B2B Obory činnosti - OKEČ (CZ-NACE) nestačí Velikost podniku (obrat, počet zaměstnanců) Klíčoví pracovníci (ředitel nestačí) Region (nejen oblast, ale i velikost města) Právní forma Komunikační údaje (tel., , ICQ, Skype) Autopark, PC síť, export & import atd. 24

25 Důležité znaky pro B2C Adresa Oslovení, pohlaví, stav, věk Postoje k reklamě (komunikaci) Vzdělání Povolání Kupní síla Kupní zvyklosti Spotřební a mediální chování Citlivost na marketingové aktivity 25

26 Bez použití exaktních disciplín to nejde! Data mining Median: MML-TGI Statistické programy: SPSS, SAS, Statgraphics závislosti, vazby, síly vztahů, F-faktory, Z-faktory, křížové vazby, faktorová analýza, diskriminační analýza, 26

27 Oblasti, kde je DM klasickým reklamním nástrojem 27

28 Význam přímého marketingu Pelsmacker str. 389 Přímý prodej jako forma distribuce Podpora prodeje = DM stimuluje prodej, využívá se dále k podpoře osobního prodeje Loajalita, výzkumy potvrzují, že 12% loajálních zákazníků se podílí 69 % na prodejích dané značky Přímá marketingová komunikace Přímý prodej = distribuce Podpora prodeje a osobní prodej Loajalita zákazníků 28

29 Kromě prodeje Posilovat vztahy se zákazníky Zvyšovat povědomí o značce Ovlivňovat postoje ke značce Získávat zájemce Zájemce měnit na zákazníka Od zákazníka k loajálnímu zákazníkovi Optimalizovat náklady a výnosy 29

30 Média a nástroje přímého marketingu Pelsmacker str. 392 Média a nástroje Neadresné Adresné Tištěná reklama s možností přímé odpovědi 1 Teletext 3 Katalogy 4 Nová interaktivní média 7 Televizní reklama s možností přímé odpovědi 2 Telemarketing 5 Přímý mail 6 30

31 Média a nástroje přímého marketingu Tištěná reklama s možností přímé reakce Pelsmacker str. 392 nebo také inzerát s kupónem je zveřejňován v novinách nebo časopisech s cílem: Letáky a tiskoviny doručované zdarma do schránek nebo rozdávané na frekventovaných místech K iniciování reakce čtenářů na takovýto inzerát jsou uplatňovány 3 různé kombinovatelné techniky: motivační informace aktivační informace pomocné nástroje 31

32 Média a nástroje přímého marketingu Interaktivní televize = Teleshopping Pelsmacker str. 392, Kotler str. 648, Frey str. 114 Teletext Stánkový marketing 32

33 Média a nástroje přímého marketingu Katalogy Pelsmacker str. 392, Foret str. 315 Referenční katalogy přehled všech produktů, jejich vlastností a cen Prodejní katalogy prodej bez zapojení prodejců a dealerů (Office Depot) Podporující prodej spíše návod nebo pomocný nástroj při vyjednávání a návštěvě obchodu (IKEA, AVON) Vzbudit zájem o návštěvu obchodu Telemarketing jakákoliv měřitelná činnost využívající telefon, cílem je pomoci nalézt, získat a rozvíjet vztah se zákazníkem out-bound in-bound Zelená čísla 33

34 Způsoby komunikace s klientem call centrem Pasivní / reaktivní telemarketing (inbound) Číslo zveřejněno v médiích, operátoři přijímají a zpracovávají příchozí hovory Infolinky Objednávky propagačních materiálů Soutěže Reklamace a stížnosti Help line Informations for demand (informace na vyžádání) Aktivní / proaktivní telemarketing (outbound) Nabízení produktů po telefonu Zpracování odchozích hovorů Kontaktována je předem vybraná cílová skupina Průzkum trhu Aktualizace databáze Zjišťování potřeb zákazníků, zjišťování spokojenosti zákazníků Domlouvání schůzek pro obchodní zástupce Poděkování klientům, gratulace k významným výročím Zaznamenávání reakcí na reklamní kampaně apod. 34

35 Média a nástroje přímého marketingu Direct mail, přímé zásilky Pelsmacker str. 392, Foret str. 336 Nová interaktivní média 35

36 Faktory úspěchu 60 : 30 : 10 36

37 Výhody direct marketingu Nash str. 5 Předvídatelnost vyplývající z jeho měřitelnosti a statistického přístupu Koncentrace Personalizace 37

38 Výhody direct marketingu Nash str. 5, Smith str. 290 Okamžitost Nižší náklady Cílení, segmentace absence protichůdných přání, chybějícího zboží, které zákazník chce, na skladě, prodavačovy neznalosti produktu v obchodě, nízké prodejní dovednosti obchodníka 38

39 Výhody direct marketingu Smith str. 290 Efektivita vynaložených nákladů Kontrola a spolehlivost Rychlost a pružnost Možnost vyzkoušet 39

40 Výhody direct marketingu Smith str. 290 Prvek mezinárodnosti Možnost vytvořit si databázi Dlouhodobí zákazníci Utajení Načasování 40

41 Nevýhody direct marketingu Smith str. 291 Narušení vztahů s distributory Časté spojení s nevyžádanou reklamou Narušení soukromí, aktivity Vysoké náklady na kontaktování 1000 lidí Neekologické Náklady na tvorbu databáze Image, pověst firmy 41

42 Měříme efektivnost DM Mailing jako prodejce Kolik stojí písemný dialog? Čím měříme efektivnost DM? Kdo platí náklady? Úspěšná DM akce a flop Break-even-point Jak zvýšit úspěšnost DM akce? 42

43 Mailing jako prodejce DM interaktivní kontakt s cílem měřitelné reakce (komunikace, prodej, distribuce) Písemný dialog (rozhovor) místo osobního rozhovoru (prodejce) Mailing cílem přiblížit se co nejvíce originálu (osobnímu rozhovoru), zároveň co nejvyšší počty v nejkratším čase při co nejnižších nákladech (výdajích) 43

44 Kolik stojí písemný dialog? Fixní náklady vše, co předchází vlastní realizaci mailingu Variabilní náklady odvislé od počtu mailingů 44

45 Čím měříme efektivnost DM? Kolik stojí realizace mailingu? fixní a variabilní náklady včetně poštovného (odhad) = Kč 100 kontaktů tedy asi Kč Neměříme kontakty, ale ROZHOVORY Rozhovor = + 45

46 Mediální pojmy a ukazatele Nákladové ukazatele CPE (Cost per enquiry) - náklad na kontakt CPT (Cost per thousand) - náklad na tisíc oslovených z cílové skupiny OPT (Orders per thousand) - objednávky na tisíc oslovených CPE a OPT nahrazuje CPR CPR (Cost per response) - náklad na odpověď CPR se někdy říká CPO nebo CPL CPO (cost per order) - náklad na odpověď, objednávku CPL (Cost per lead) - náklad na postup 46

47 Mediální pojmy a ukazatele Hesková str.129 Obratové ukazatele Průměrný obrat na objednávku Ukazatel míry odezvy = oslovení Odezva (%) = reagující reagující oslovení Ukazatel míry konverze = počet zájemců počet reálných zákazníků Bod zvratu = N p b Celoživotní hodnota zákazníka bere v úvahu loajalitu měřenou časem a hodnotový aspekt, tj. podíl zákazníků / celkovém objemu transakcí 47

48 Čím měříme efektivnost DM? Náklady na rozhovor závisejí na počtu reakcí (odpovědí, objednávek, response) 100 kontaktů x 20 = Kč při 2 reakcích tj / 2 = 1 000,- 2 % = 1 000,- / za rozhovor 1 % = 2 000,- 5 % = 400,- 10 % = 200,- 48

49 Kdo hradí náklady? DM jako alternativa k neuskutečněným osobním rozhovorům, kontaktním (informačním, reklamním) návštěvám Zdroje pro krytí nákladů na DM jsou stejné jako při osobních rozhovorech, jako při nákladech na prodejce! 49

50 Kdo hradí náklady? Přímý (zásilkový) prodej Cena produktu např ,- Marže např. 20 % = 1 000,- tj ,- ke krytí DM 50

51 Kdo hradí náklady? Prodej s následnou návštěvou Cena produktu např ,- Provize např. 2 % = 1 000,- tj ,- ke krytí DM 51

52 Úspěšná DM akce a flop Flop neúspěch, náhlá změna k horšímu 52

53 Break even point (BEP) náklady na 100 mailingů v Kč BEP = % marže na odpověď (reakci) v Kč 20 x Kč BEP = = = 2 % 20 % z Kč 2 % = 2 respondenti x (marže na 1 ks) = náklady 53

54 Jak zvýšit úspěšnost DM akce? N na 100 mailingů BEP = % marže (výnos) na resp. BEP je nižší, pokud Úspěch proto nejlépe zvýšíme 54

55 Úspěch zvýšením reakce 55

56 Vyhodnocení ziskovosti DM Potřeba vědět zda bude kampaň úspěšná ještě před jejím zahájením Nutnost oddělit přímé náklady od nepřímých nákladů a fixní od variabilních nákladů Přímé: náklady kampaně náklady se mění s každým kontaktem (balení, štítky, náklady na odpovědi, tel.hovor, poštovné apod.) Nepřímé: náklady kampaně vztahují se ke kampani jako celku a nemění se podle počtu kontaktů nebo prodejů vztahují se k celkovému rozhodnutí, tj. vývoj kampaně, nákup databáze, správa kampaně atd. Variabilní: náklady prodeje náklady na materiál, práce na výrobu položek prodeje apod. Fixní: náklady prodeje náklady na platy, kancelářský materiál, budovy apod. Technika umožňuje individualizovaná řešení i při vysokých počtech dopisů (nákladech) 56

57 Vyhodnocení ziskovosti DM 1. Ziskovost kontaktování jednotlivce Kontaktování určitého jedince pomocí přímých médií je výhodné, když očekávaný zisk z prodeje tomuto jedinci převyšuje přímé náklady na kontakt Očekávaný zisk z prodeje (marže) Očekávané přímé náklady prodeje (=VN) Očekávaný náklad vrácení Tzn. kontaktuji tehdy, jestliže: očekávaný zisk > přímé náklady prodeje + očekávaný náklad vrácení 57

58 Vyhodnocení ziskovosti DM Pp x m > Pp x Cd + Pr x Cr Pp = pravděpodobnost nákupu m = zisk na jednotku = marže Cd = přímé náklady Pr = pravděpodobnost vrácení Cr = náklady na vrácení na jednotku Tzn., že prodejce v tomto případě nebere v úvahu žádné přímé náklady skutečně prováděné kampaně, ale prodeje, a nepřímé náklady 58

59 Vyhodnocení ziskovosti DM 2. Ziskovost celé kampaně Celková kampaň je zisková, když: celkový očekávaný zisk > celkové očekávané přímé náklady prodeje + očekávané náklady vrácení + celkové nepřímé náklady (N x Pp x m) > (N x Pp x Cd) + (N x Pr x Cr) + Ci N = počet oslovených (kontaktů) m = zisk na jednotku Pp = střední pravděpodobnost nákupu v celém vzorku Pr = střední pravděpodobnost vrácení v celém vzorku Cd = přímé náklady Ci = nepřímé náklady kampaně 59

60 Právo a etika Pešek 1962 J. F. Kennedy formuloval první spotřebitelská práva (právo na informace, ochrana před klamavými, podvodnými a zavádějícími informacemi a proti nesprávným praktikám prodávajících) Informování by mělo být poskytováno s cílem umožnit racionální rozhodování na trhu 60

61 Právo a etika Pešek Úprava obecné marketingové komunikace Úprava týkající se DM Legislativa Etika Veřejné právo Soukromé právo Etické zásady 61

62 Právo a etika Veřejné právo Zákon č. 138/2002 Sb. o regulaci reklamy ( zákon o reklamě ) Pešek Zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání ( mediální z. ) Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích Soukromé právo Obchodní zákoník, č. 513/1991 Sb. Občanský zákoník, č. 40/1964 Sb. Etické zásady Stanovy Rady pro reklamu Zásady etické reklamní praxe v České republice (Etický kodex) tzv. nálezy Arbitrážní komise RPR, tj. již učiněná rozhodnutí 62

63 Právo a etika Pešek Dohlížející instituce Parlament ČR Ombudsman MPO, MZdr, SÚKL, ČOI SOS Antimonopolní úřad RPR Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) Okresní živnostenské úřady 63

64 Ochrana osobních údajů a DM Regulace Týká se Netýká se 64

65 Regulace ochrany osobních údajů Právní Listina základních lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv (1948 OSN) Listovní tajemství Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, VI novela/2002 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 95/46/EC, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/EC, o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v oblasti elektronické komunikace 65

66 Regulace ochrany osobních údajů Pešek Etická samoregulace Etický kodex ADMAZ (Asociace direct marketingu a zásilkového obchodu) Etický kodex RPR (Rada pro reklamu) Ethical code FEDMA (Federace evropského přímého a interaktivního marketingu) Obchodní komora EU 66

67 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zásadní norma pro budování a použití databází v oblasti B2C Osobní údaje Podle zákona Oznámení Citlivé údaje Zpracovatel Správce Robinson 67

68 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 3,4 Osobní údaj jakákoliv informace týkající se určeného, určitelného subjektu (lze jej identifikovat na základě těchto údajů - prvky pro spec. identitu) Citlivý údaj národnostní, rasový nebo etnický původ, politické postoje, členství v organizacích, náboženství a filozofické přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotní stav a sexuální život, genetický či biometrický údaj Správce určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů 68

69 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 3,4 Zpracovatel Písemně smlouvou zmocněný správcem Zpracovávání Systematická soustava operací s osobními údaji shromažďování, ukládání inf. na nosiče, evidence, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace Robinsoni zákon na ně pamatuje, informuje všechny správce 69

70 Zpracování osobních údajů 5, 11 Jen podle zákona Přesně určit účel a prostředky Uchovávat po stanovenou dobu (po ní ) Jen pravdivé, přesné, legálně získané údaje V nezbytném rozsahu Zabránit újmě, zneužití, mlčenlivost i zaměstnanců Povinnost informovat (1 x ročně zdarma) Se souhlasem Zamezení opakované nabídce obchodu a služeb lze i přes nesouhlas zpracovávat pro svoji vlastní potřebu jméno, příjmení a adresu Poučení, informace při sběru na kupónech, objednávkách, formulářích Při telemarketingu v úvodu (scénář, záznam) 70

71 Zpracování osobních údajů 16 Po oznámení úřadu Oznámení před započetím zpracovávání formulář Úřadu na ochranu osobních údajů ÚOOÚ Název správce, sídlo, IČO Kategorie a zdroje osobních údajů Popis zpracování, příjemci Přenos do jiných států (EU) Zpracovatel, Propojení na jiné správce Úřad do 30 dní registruje, nebo doplnění, případně odmítne registraci nelze začít 71

72 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Hlava VII, Hlava VIII zákona Termíny platnosti a sankce Zákon nabyl účinnosti dnem Dřívější aktivity do souladu se zákonem Sankce Za porušení zákona až 10 miliónů Kč Za maření kontroly až Kč Zaměstnanec (mlčenlivost) až Též trestný čin se sazbou až 3 roky! 72

73 Kde další info a asociace související s DM Ostatní právní předpisy Úřad ADMAZ RPR DM agentury 73

74 Marketingový plán pro použití přímého marketingu Titul Marketingový plán na období pro produktovou linii společnosti XYZ Úvod Účel sestavení plánu Popis produktu Vlastnosti Výhody Umístění Marketingové prostředí Konkurence Nash str

75 Marketingový plán pro použití přímého marketingu Tržní potenciál Mediální prostor Profil pravděpodobných zákazníků Změny produktu, nabídky a umístění Dostupné demografické a psychografické údaje Strategické plánování Nash str. 65 Účel marketingového programu Ekonomické záležitosti odhady, statistické veličiny (odchylky, variability,..) Doporučené prioritní strategie Uskutečnění Vymezení kampaně Doporučení médií nebo seznamů Rozpočty časové plány 75

76 Děkuji za pozornost 76

77 CRM řízení vztahů se zákazníky Foret str. 318 Základní prvky CRM Procesy Lidé Technologie Datová základna Nejde tedy jen o technologie, ale komplexní pohled 77

78 CRM řízení vztahů se zákazníky SHRNUTÍ Pelsmacker str. 402 Podstatný nástroj marketingu pro udržení loajality Podnikatelská strategie vycházející z koncepce zaměřené na zákazníka Získávání nových zákazníků 5x dražší než udržení stávajících Firma Nestlé pravidelně posílá informace mladým maminkám, zaměstnává kvalifikované odborníky na správnou výživu, kteří obsluhují telefonní linky poskytující servis, a provozuje řetězec dětských kaváren nabízející stravování rodin mimo domov 78

79 Relační (vztahový marketing) Foret str. 320 Rozvíjí se právě díky vývoji CRM Nabízí alternativu k tzv. transakčnímu marketingu, využívající převážně masové komunikační nástroje Podstata zaměření na hodnotu vnímanou zákazníkem, tzn. nejen produkt samotný, ale i ostatní atributy s ním spojené (pohled tzv. komplexního produktu), tj. servis, služby, komunikace, image atd. 79

80 Relační (vztahový marketing) Foret str. 320 Fáze vztahu 1. vnímání hodnoty image podniku (ovlivňována podnikovou identitou) 2. navázání kontaktu 3. rozvíjení vztahu jeho upevnění 4. ukončení vztahu zákazním není pro podnik efektivní, přináší negativní efekty CRM jako zdroj dat Zdroj důležitých dat pro firmu, data sekundárního výzkumu Je to tedy nejen nástroj řízení vztahů, ale také zdroj komplexních informací CRM a podniková identita Pro vnímání hodnoty zákazníkem je důležitá tzv. jednotná identita (CI), kam patří podnikový design (CD), kultura (CC), komunikace (Ccom) a produkt (CP) Grafické a komunikační manuály 80

81 Okruhy otázek Základní pojmy, začlenění do marketingu a marketingové komunikace Přehled o DM ve světě, rozvoj a aktuální stav v ČR Vhodnost použití DM, porovnání s jinými metodami Přednosti a nedostatky použití DM Které cíle a úkoly řeší přímý marketing Formy média a nástroje přímého marketingu Cílové skupiny, charakteristiky a znaky B2C a B2B Uplatnění DM v oblasti B2C a B2B Získávání zákazníků, péče o zákazníky (CRM, vztahový marketing) Databáze Zdroje adres Call centrum Příprava direct marketingové akce, plánování Měření efektivnosti a ziskovosti, mediální pojmy, BEP, CPO, CPE Realizace mailingu rozpočet 81

82 Regulace právní a etická Ochrana osobních údajů, správnost dat 82

83 83

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH: 1. INFORMAČNÍ POTŘEBA, KOMUNIKAČNÍ PROCES, KOMUNIKAČNÍ MODELY 1 3. PUBLIC RELATIONS, PUBLICITA, VZTAH K VEŘEJNOSTI, IMAGE, MASMÉDIA 7 4.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Porovnání prezentace v tištěném katalogu

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Marketingová komunikace 1/2

Marketingová komunikace 1/2 Marketingová komunikace 1/2 Ing. Aleš Marek, Ph.D. (za přispění dalších autorů) 6.4.2013 Představení Ing. Aleš Marek, Ph.D. 2010-dosud 2009-2010 Ferrero 2009 Kraft Foods (Opavia-Lu) 2007-2009 Coordinfo

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti

Více

Komunikační strategie vybrané destinace

Komunikační strategie vybrané destinace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionálni rozvoj a správa ^UOec o % *r 1í&ř\ ^77SHAS^ Komunikační strategie vybrané destinace diplomová práce Veronika Klaudová Vedoucí

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S.

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. BAKALÁŘSKÁ

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh marketingové komunikace pro Dům látek s. r. o. Dům látek Ltd. marketing sales promotion project Andrea Götzová Cheb 2012 Čestné

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

Mystery shopping u mobilních operátorů

Mystery shopping u mobilních operátorů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika Forma studia: Prezenční Školní rok: 2012/2013

Více

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE MARKETING STRATEGY

Více

Projekt praktického zhodnocení zákaznického potenciálu věkové skupiny 50+ za využití marketingové komunikace. Bc. Ivan Burda

Projekt praktického zhodnocení zákaznického potenciálu věkové skupiny 50+ za využití marketingové komunikace. Bc. Ivan Burda Projekt praktického zhodnocení zákaznického potenciálu věkové skupiny 50+ za využití marketingové komunikace Bc. Ivan Burda Diplomová práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ/DIPLOMOVÉ PRÁCE Beru na vědomí,

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více