DIREKT MARKETING. Ing. Ondřej Pešek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIREKT MARKETING. Ing. Ondřej Pešek 20046@mail.vsfs.cz"

Transkript

1 DIREKT MARKETING Ing. Ondřej Pešek 1

2 DIREKT MARKETING Podmínky pro úspěšné ukončení zápočet 2 kredity předmětu min. 75 % (3 ze 4) účast na cvičeních test povinný látka př. i cv. písemný test: úspěšnost min. 60% seminární práce plusové body 2

3 DIREKT MARKETING Vypracování, odevzdání a obhájení seminární práce: Návrh (dm) kampaně podle vlastního výběru. Plán kampaně, jeho cíle a součásti, nástroje, cílové skupiny (adresy), rozpočet, timing, CPO (Cost Per Order zejm. náklad na nového uživatele), BEP (Break-Even Point - efektivnost), otázky k diskuzi (!), vizualizace - kreativa forma: písemná a týmová + obhajoba rozsah: 6 7 stran textu (max. 10) min. ústně termín odevzdání: do pátku před cvičením s prezentací mailem Ing. Ondřej Pešek, :: 3

4 Literatura Základní: Frey,P Marketingová komunikace. Praha: Management Press, Nash,E Direct Marketing. Praha:Computer Press, Váňa,P Direct marketing v teorii a praxi I.,II.,III. Praha: Váňa-Omega, Wunderman,L Direct marketing. Praha: Grada, Doporučená: Foret, M Marketingová komunikace. Praha: Computer Press, Kotler, P Marketing management. Praha: Grada, Pelsmacker,P.; a kol Marketingová komunikace. Praha: Grada, Smith, P Moderní marketing. Brno: Computer Press, Tellis, G.,J Reklama a podpora prodeje. Praha: Grada, časopisy: Marketing & media, Trend marketing, Marketing & komunikace (web časopisu DIREKT) (web Asociace direkt marketingu a zásilkového obchodu) 4 Ing. Ondřej Pešek, ::

5 Firemní a zákaznické vnímání Soubor taktických marketingových nástrojů = 4P PRODUCT PRICE PLACE PROMOTION Zákaznické vnímání marketingového mixu = 4C CUSTOMER VALUE CLIENT SOLUTION CLIENT COST CONVENIENCE COMPLETITION COMMUNICATION CHANNELS 5

6 Marketingové komerční komunikační nástroje Reklama Práce (vztahy) s veřejností PR, MR Osobní prodej Podpora prodeje Přímý (direkt) marketing 6

7 DIREKT MARKETING Osobní (přímá) a masová marketingová komunikace Pelsmacker str. 27 Osobní komunikace Masová komunikace Oslovení široké veřejnosti Rychlost Náklady na jednoho příjemce Utajení Vliv na jednotlivce Hodnota dosažené pozornosti Selektivní sdělení segmentace Individualizace, personalizace Zpětná vazba Přímost Rychlost zpětné vazby Měření efektivnosti 7

8 Marketingové nástroje podle forem komunikace Reklama (adverstising) Práce s veřejností (public relations) Osobní prodej Podpora prodeje (sales promotion) Přímý marketing (direct marketing) 8

9 Komunikace se zákazníkem Foret str P marketingové komunikace: Principy Prvky Postupy 9

10 historie Pojem direkt marketing Fy Maxwell Sackheim&Company, Wunderman, Ricotta&Kline, Inc (WRK) poprvé použit Wundermanem v projevu Podstata v tom, že je třeba stále více přenášet prodej a marketing blíže k zákazníkovi Byl přesvědčen, že bude upadat zásilkový prodej ve formě jak je realizován a nahradí jej DM=systém reklamy (komunikace) a distribuce v Massachusetts Institute of Technology (MIT) v Cambringe přednáška DMnová revoluce v prodeji, projev byl v tisku (NYT,časopisy, A,N,F) DM dopomáhají nové technologie telefon,počítače, kabelovky atd. Zákazník se dostává do přímého kontaktu se skladem,továrnou nebo střediskem služeb, které dodávají zboží přímo do domu Jeho argument pro marketing: DM prodává tehdy, kdy je největší šance prodat, reklama nemá zákazníka přesvědčovat, aby pouze vyzkoušel produkt, ale musí ho vést k opakovanému nákupu 10

11 Vývoj DM Pelsmacker str Léta 70.Léta 90.Léta Současnost 11

12 Direct marketing Původně výrazně levnější alternativa osobního prodeje 12

13 Definice přímého (direct) marketingu I. Přímý marketing znamená kontaktování stávajících a potenciálních zákazníků s cílem vyvolat okamžitou a měřitelnou reakci. Pelsmacker DM je definován jako využití přímých kanálů k oslovení zákazníků a k doručení zboží i služeb zákazníkům bez použití mezičlánků. Kotler DM je interaktivní systém marketingu, který využívá jednoho nebo více reklamních médií, aby na libovolném místě vyvolal měřitelnou reakci. Smith 13

14 Model reakce na oslovení - účinnost A Attention vzbudit pozornost Obálka obal, ochrana I Interest vzbudit zájem Dopis kontakt, první dojem D Desire vzbudit touhu Prospekt detailní nabídka, popis, výhody A Action vzbudit reakci Odpověď jednání, jednoduchost, jasnost 14

15 Okamžitá a měřitelná reakce Call-to-action výzva k reakci (měla by být dostatečně urgentní) objednávka, vyžádat brožuru, domluvit schůzku s obchodním zástupcem, navštívit webové stránky, objednat zasílání elektronického newsletteru, zapojit se do spotřebitelské soutěže, zatelefonovat na informační linku, zaregistrovat se do věrnostního programu atp. 15

16 Jak na to? 16

17 Definice přímého (direct) marketingu II. Kroky k úspěchu 1) Přesné zacílení data (!) 2) Výrazná adaptace sdělení 3) Vyvolání okamžité reakce 17

18 Databázový marketing Pelsmacker str. 398 Databáze Access, Oracle Zdroje údajů interní externí 18

19 Databázový marketing Hesková str. 127 Komunikace hlavně na stávající zákazníky Komunikace na potenciální zákazníky Využívání databází umožňuje: a) identifikaci cílových skupin b) vytváření dlouhodobých vztahů se zákazníky c) diferenciaci jednotlivých nabídek rozdílným cílovým skupinám d) efektivnější distribuci produktů e) získávání informací o zákaznících 19

20 Typologie zákazníků v databázích stálí noví víme o nich hodně vyhledat jim podobné (demograficky ) a oslovit je něco málo o nich víme zjistit víc potenciální eventuální nepravděpodobní nepřátelští robinsoni konkurence X projevený zájem (požádali o prospekt, zavolali na infolinku ) žena pravděpodobně bude mít děti nejsou v naší databázi někdo se může najít zvenku k mému výrobku (abstinenti, vegetariáni, nekuřáci) k celé formě obchodování 20

21 Údaje v databázích Pelsmacker str. 399 Tržní údaje Údaje o vztazích Firemní údaje Zákazníci: Údaje o akcích: Údaje o produktech: Mezipodnikové údaje (Business-to-business): Údaje o reakcích: Údaje o firmě: Databáze 21

22 Nedostatky marketingových databází Pelsmacker str. 399 Nekomplexnost Neplatné a zastaralé údaje Nespolehlivost Nesourodost Duplicita 22

23 Pět stádií užití marketingové databáze Pelsmacker str. 400 Nezacílený marketing Mailing podle produktu Mailing podle klientů Databázový marketing využívající násobných kanálů Databázový marketing podle událostí 23

24 Důležité znaky pro B2B Obory činnosti - OKEČ (CZ-NACE) nestačí Velikost podniku (obrat, počet zaměstnanců) Klíčoví pracovníci (ředitel nestačí) Region (nejen oblast, ale i velikost města) Právní forma Komunikační údaje (tel., , ICQ, Skype) Autopark, PC síť, export & import atd. 24

25 Důležité znaky pro B2C Adresa Oslovení, pohlaví, stav, věk Postoje k reklamě (komunikaci) Vzdělání Povolání Kupní síla Kupní zvyklosti Spotřební a mediální chování Citlivost na marketingové aktivity 25

26 Bez použití exaktních disciplín to nejde! Data mining Median: MML-TGI Statistické programy: SPSS, SAS, Statgraphics závislosti, vazby, síly vztahů, F-faktory, Z-faktory, křížové vazby, faktorová analýza, diskriminační analýza, 26

27 Oblasti, kde je DM klasickým reklamním nástrojem 27

28 Význam přímého marketingu Pelsmacker str. 389 Přímý prodej jako forma distribuce Podpora prodeje = DM stimuluje prodej, využívá se dále k podpoře osobního prodeje Loajalita, výzkumy potvrzují, že 12% loajálních zákazníků se podílí 69 % na prodejích dané značky Přímá marketingová komunikace Přímý prodej = distribuce Podpora prodeje a osobní prodej Loajalita zákazníků 28

29 Kromě prodeje Posilovat vztahy se zákazníky Zvyšovat povědomí o značce Ovlivňovat postoje ke značce Získávat zájemce Zájemce měnit na zákazníka Od zákazníka k loajálnímu zákazníkovi Optimalizovat náklady a výnosy 29

30 Média a nástroje přímého marketingu Pelsmacker str. 392 Média a nástroje Neadresné Adresné Tištěná reklama s možností přímé odpovědi 1 Teletext 3 Katalogy 4 Nová interaktivní média 7 Televizní reklama s možností přímé odpovědi 2 Telemarketing 5 Přímý mail 6 30

31 Média a nástroje přímého marketingu Tištěná reklama s možností přímé reakce Pelsmacker str. 392 nebo také inzerát s kupónem je zveřejňován v novinách nebo časopisech s cílem: Letáky a tiskoviny doručované zdarma do schránek nebo rozdávané na frekventovaných místech K iniciování reakce čtenářů na takovýto inzerát jsou uplatňovány 3 různé kombinovatelné techniky: motivační informace aktivační informace pomocné nástroje 31

32 Média a nástroje přímého marketingu Interaktivní televize = Teleshopping Pelsmacker str. 392, Kotler str. 648, Frey str. 114 Teletext Stánkový marketing 32

33 Média a nástroje přímého marketingu Katalogy Pelsmacker str. 392, Foret str. 315 Referenční katalogy přehled všech produktů, jejich vlastností a cen Prodejní katalogy prodej bez zapojení prodejců a dealerů (Office Depot) Podporující prodej spíše návod nebo pomocný nástroj při vyjednávání a návštěvě obchodu (IKEA, AVON) Vzbudit zájem o návštěvu obchodu Telemarketing jakákoliv měřitelná činnost využívající telefon, cílem je pomoci nalézt, získat a rozvíjet vztah se zákazníkem out-bound in-bound Zelená čísla 33

34 Způsoby komunikace s klientem call centrem Pasivní / reaktivní telemarketing (inbound) Číslo zveřejněno v médiích, operátoři přijímají a zpracovávají příchozí hovory Infolinky Objednávky propagačních materiálů Soutěže Reklamace a stížnosti Help line Informations for demand (informace na vyžádání) Aktivní / proaktivní telemarketing (outbound) Nabízení produktů po telefonu Zpracování odchozích hovorů Kontaktována je předem vybraná cílová skupina Průzkum trhu Aktualizace databáze Zjišťování potřeb zákazníků, zjišťování spokojenosti zákazníků Domlouvání schůzek pro obchodní zástupce Poděkování klientům, gratulace k významným výročím Zaznamenávání reakcí na reklamní kampaně apod. 34

35 Média a nástroje přímého marketingu Direct mail, přímé zásilky Pelsmacker str. 392, Foret str. 336 Nová interaktivní média 35

36 Faktory úspěchu 60 : 30 : 10 36

37 Výhody direct marketingu Nash str. 5 Předvídatelnost vyplývající z jeho měřitelnosti a statistického přístupu Koncentrace Personalizace 37

38 Výhody direct marketingu Nash str. 5, Smith str. 290 Okamžitost Nižší náklady Cílení, segmentace absence protichůdných přání, chybějícího zboží, které zákazník chce, na skladě, prodavačovy neznalosti produktu v obchodě, nízké prodejní dovednosti obchodníka 38

39 Výhody direct marketingu Smith str. 290 Efektivita vynaložených nákladů Kontrola a spolehlivost Rychlost a pružnost Možnost vyzkoušet 39

40 Výhody direct marketingu Smith str. 290 Prvek mezinárodnosti Možnost vytvořit si databázi Dlouhodobí zákazníci Utajení Načasování 40

41 Nevýhody direct marketingu Smith str. 291 Narušení vztahů s distributory Časté spojení s nevyžádanou reklamou Narušení soukromí, aktivity Vysoké náklady na kontaktování 1000 lidí Neekologické Náklady na tvorbu databáze Image, pověst firmy 41

42 Měříme efektivnost DM Mailing jako prodejce Kolik stojí písemný dialog? Čím měříme efektivnost DM? Kdo platí náklady? Úspěšná DM akce a flop Break-even-point Jak zvýšit úspěšnost DM akce? 42

43 Mailing jako prodejce DM interaktivní kontakt s cílem měřitelné reakce (komunikace, prodej, distribuce) Písemný dialog (rozhovor) místo osobního rozhovoru (prodejce) Mailing cílem přiblížit se co nejvíce originálu (osobnímu rozhovoru), zároveň co nejvyšší počty v nejkratším čase při co nejnižších nákladech (výdajích) 43

44 Kolik stojí písemný dialog? Fixní náklady vše, co předchází vlastní realizaci mailingu Variabilní náklady odvislé od počtu mailingů 44

45 Čím měříme efektivnost DM? Kolik stojí realizace mailingu? fixní a variabilní náklady včetně poštovného (odhad) = Kč 100 kontaktů tedy asi Kč Neměříme kontakty, ale ROZHOVORY Rozhovor = + 45

46 Mediální pojmy a ukazatele Nákladové ukazatele CPE (Cost per enquiry) - náklad na kontakt CPT (Cost per thousand) - náklad na tisíc oslovených z cílové skupiny OPT (Orders per thousand) - objednávky na tisíc oslovených CPE a OPT nahrazuje CPR CPR (Cost per response) - náklad na odpověď CPR se někdy říká CPO nebo CPL CPO (cost per order) - náklad na odpověď, objednávku CPL (Cost per lead) - náklad na postup 46

47 Mediální pojmy a ukazatele Hesková str.129 Obratové ukazatele Průměrný obrat na objednávku Ukazatel míry odezvy = oslovení Odezva (%) = reagující reagující oslovení Ukazatel míry konverze = počet zájemců počet reálných zákazníků Bod zvratu = N p b Celoživotní hodnota zákazníka bere v úvahu loajalitu měřenou časem a hodnotový aspekt, tj. podíl zákazníků / celkovém objemu transakcí 47

48 Čím měříme efektivnost DM? Náklady na rozhovor závisejí na počtu reakcí (odpovědí, objednávek, response) 100 kontaktů x 20 = Kč při 2 reakcích tj / 2 = 1 000,- 2 % = 1 000,- / za rozhovor 1 % = 2 000,- 5 % = 400,- 10 % = 200,- 48

49 Kdo hradí náklady? DM jako alternativa k neuskutečněným osobním rozhovorům, kontaktním (informačním, reklamním) návštěvám Zdroje pro krytí nákladů na DM jsou stejné jako při osobních rozhovorech, jako při nákladech na prodejce! 49

50 Kdo hradí náklady? Přímý (zásilkový) prodej Cena produktu např ,- Marže např. 20 % = 1 000,- tj ,- ke krytí DM 50

51 Kdo hradí náklady? Prodej s následnou návštěvou Cena produktu např ,- Provize např. 2 % = 1 000,- tj ,- ke krytí DM 51

52 Úspěšná DM akce a flop Flop neúspěch, náhlá změna k horšímu 52

53 Break even point (BEP) náklady na 100 mailingů v Kč BEP = % marže na odpověď (reakci) v Kč 20 x Kč BEP = = = 2 % 20 % z Kč 2 % = 2 respondenti x (marže na 1 ks) = náklady 53

54 Jak zvýšit úspěšnost DM akce? N na 100 mailingů BEP = % marže (výnos) na resp. BEP je nižší, pokud Úspěch proto nejlépe zvýšíme 54

55 Úspěch zvýšením reakce 55

56 Vyhodnocení ziskovosti DM Potřeba vědět zda bude kampaň úspěšná ještě před jejím zahájením Nutnost oddělit přímé náklady od nepřímých nákladů a fixní od variabilních nákladů Přímé: náklady kampaně náklady se mění s každým kontaktem (balení, štítky, náklady na odpovědi, tel.hovor, poštovné apod.) Nepřímé: náklady kampaně vztahují se ke kampani jako celku a nemění se podle počtu kontaktů nebo prodejů vztahují se k celkovému rozhodnutí, tj. vývoj kampaně, nákup databáze, správa kampaně atd. Variabilní: náklady prodeje náklady na materiál, práce na výrobu položek prodeje apod. Fixní: náklady prodeje náklady na platy, kancelářský materiál, budovy apod. Technika umožňuje individualizovaná řešení i při vysokých počtech dopisů (nákladech) 56

57 Vyhodnocení ziskovosti DM 1. Ziskovost kontaktování jednotlivce Kontaktování určitého jedince pomocí přímých médií je výhodné, když očekávaný zisk z prodeje tomuto jedinci převyšuje přímé náklady na kontakt Očekávaný zisk z prodeje (marže) Očekávané přímé náklady prodeje (=VN) Očekávaný náklad vrácení Tzn. kontaktuji tehdy, jestliže: očekávaný zisk > přímé náklady prodeje + očekávaný náklad vrácení 57

58 Vyhodnocení ziskovosti DM Pp x m > Pp x Cd + Pr x Cr Pp = pravděpodobnost nákupu m = zisk na jednotku = marže Cd = přímé náklady Pr = pravděpodobnost vrácení Cr = náklady na vrácení na jednotku Tzn., že prodejce v tomto případě nebere v úvahu žádné přímé náklady skutečně prováděné kampaně, ale prodeje, a nepřímé náklady 58

59 Vyhodnocení ziskovosti DM 2. Ziskovost celé kampaně Celková kampaň je zisková, když: celkový očekávaný zisk > celkové očekávané přímé náklady prodeje + očekávané náklady vrácení + celkové nepřímé náklady (N x Pp x m) > (N x Pp x Cd) + (N x Pr x Cr) + Ci N = počet oslovených (kontaktů) m = zisk na jednotku Pp = střední pravděpodobnost nákupu v celém vzorku Pr = střední pravděpodobnost vrácení v celém vzorku Cd = přímé náklady Ci = nepřímé náklady kampaně 59

60 Právo a etika Pešek 1962 J. F. Kennedy formuloval první spotřebitelská práva (právo na informace, ochrana před klamavými, podvodnými a zavádějícími informacemi a proti nesprávným praktikám prodávajících) Informování by mělo být poskytováno s cílem umožnit racionální rozhodování na trhu 60

61 Právo a etika Pešek Úprava obecné marketingové komunikace Úprava týkající se DM Legislativa Etika Veřejné právo Soukromé právo Etické zásady 61

62 Právo a etika Veřejné právo Zákon č. 138/2002 Sb. o regulaci reklamy ( zákon o reklamě ) Pešek Zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání ( mediální z. ) Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích Soukromé právo Obchodní zákoník, č. 513/1991 Sb. Občanský zákoník, č. 40/1964 Sb. Etické zásady Stanovy Rady pro reklamu Zásady etické reklamní praxe v České republice (Etický kodex) tzv. nálezy Arbitrážní komise RPR, tj. již učiněná rozhodnutí 62

63 Právo a etika Pešek Dohlížející instituce Parlament ČR Ombudsman MPO, MZdr, SÚKL, ČOI SOS Antimonopolní úřad RPR Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) Okresní živnostenské úřady 63

64 Ochrana osobních údajů a DM Regulace Týká se Netýká se 64

65 Regulace ochrany osobních údajů Právní Listina základních lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv (1948 OSN) Listovní tajemství Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, VI novela/2002 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 95/46/EC, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/EC, o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v oblasti elektronické komunikace 65

66 Regulace ochrany osobních údajů Pešek Etická samoregulace Etický kodex ADMAZ (Asociace direct marketingu a zásilkového obchodu) Etický kodex RPR (Rada pro reklamu) Ethical code FEDMA (Federace evropského přímého a interaktivního marketingu) Obchodní komora EU 66

67 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zásadní norma pro budování a použití databází v oblasti B2C Osobní údaje Podle zákona Oznámení Citlivé údaje Zpracovatel Správce Robinson 67

68 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 3,4 Osobní údaj jakákoliv informace týkající se určeného, určitelného subjektu (lze jej identifikovat na základě těchto údajů - prvky pro spec. identitu) Citlivý údaj národnostní, rasový nebo etnický původ, politické postoje, členství v organizacích, náboženství a filozofické přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotní stav a sexuální život, genetický či biometrický údaj Správce určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů 68

69 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 3,4 Zpracovatel Písemně smlouvou zmocněný správcem Zpracovávání Systematická soustava operací s osobními údaji shromažďování, ukládání inf. na nosiče, evidence, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace Robinsoni zákon na ně pamatuje, informuje všechny správce 69

70 Zpracování osobních údajů 5, 11 Jen podle zákona Přesně určit účel a prostředky Uchovávat po stanovenou dobu (po ní ) Jen pravdivé, přesné, legálně získané údaje V nezbytném rozsahu Zabránit újmě, zneužití, mlčenlivost i zaměstnanců Povinnost informovat (1 x ročně zdarma) Se souhlasem Zamezení opakované nabídce obchodu a služeb lze i přes nesouhlas zpracovávat pro svoji vlastní potřebu jméno, příjmení a adresu Poučení, informace při sběru na kupónech, objednávkách, formulářích Při telemarketingu v úvodu (scénář, záznam) 70

71 Zpracování osobních údajů 16 Po oznámení úřadu Oznámení před započetím zpracovávání formulář Úřadu na ochranu osobních údajů ÚOOÚ Název správce, sídlo, IČO Kategorie a zdroje osobních údajů Popis zpracování, příjemci Přenos do jiných států (EU) Zpracovatel, Propojení na jiné správce Úřad do 30 dní registruje, nebo doplnění, případně odmítne registraci nelze začít 71

72 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Hlava VII, Hlava VIII zákona Termíny platnosti a sankce Zákon nabyl účinnosti dnem Dřívější aktivity do souladu se zákonem Sankce Za porušení zákona až 10 miliónů Kč Za maření kontroly až Kč Zaměstnanec (mlčenlivost) až Též trestný čin se sazbou až 3 roky! 72

73 Kde další info a asociace související s DM Ostatní právní předpisy Úřad ADMAZ RPR DM agentury 73

74 Marketingový plán pro použití přímého marketingu Titul Marketingový plán na období pro produktovou linii společnosti XYZ Úvod Účel sestavení plánu Popis produktu Vlastnosti Výhody Umístění Marketingové prostředí Konkurence Nash str

75 Marketingový plán pro použití přímého marketingu Tržní potenciál Mediální prostor Profil pravděpodobných zákazníků Změny produktu, nabídky a umístění Dostupné demografické a psychografické údaje Strategické plánování Nash str. 65 Účel marketingového programu Ekonomické záležitosti odhady, statistické veličiny (odchylky, variability,..) Doporučené prioritní strategie Uskutečnění Vymezení kampaně Doporučení médií nebo seznamů Rozpočty časové plány 75

76 Děkuji za pozornost 76

77 CRM řízení vztahů se zákazníky Foret str. 318 Základní prvky CRM Procesy Lidé Technologie Datová základna Nejde tedy jen o technologie, ale komplexní pohled 77

78 CRM řízení vztahů se zákazníky SHRNUTÍ Pelsmacker str. 402 Podstatný nástroj marketingu pro udržení loajality Podnikatelská strategie vycházející z koncepce zaměřené na zákazníka Získávání nových zákazníků 5x dražší než udržení stávajících Firma Nestlé pravidelně posílá informace mladým maminkám, zaměstnává kvalifikované odborníky na správnou výživu, kteří obsluhují telefonní linky poskytující servis, a provozuje řetězec dětských kaváren nabízející stravování rodin mimo domov 78

79 Relační (vztahový marketing) Foret str. 320 Rozvíjí se právě díky vývoji CRM Nabízí alternativu k tzv. transakčnímu marketingu, využívající převážně masové komunikační nástroje Podstata zaměření na hodnotu vnímanou zákazníkem, tzn. nejen produkt samotný, ale i ostatní atributy s ním spojené (pohled tzv. komplexního produktu), tj. servis, služby, komunikace, image atd. 79

80 Relační (vztahový marketing) Foret str. 320 Fáze vztahu 1. vnímání hodnoty image podniku (ovlivňována podnikovou identitou) 2. navázání kontaktu 3. rozvíjení vztahu jeho upevnění 4. ukončení vztahu zákazním není pro podnik efektivní, přináší negativní efekty CRM jako zdroj dat Zdroj důležitých dat pro firmu, data sekundárního výzkumu Je to tedy nejen nástroj řízení vztahů, ale také zdroj komplexních informací CRM a podniková identita Pro vnímání hodnoty zákazníkem je důležitá tzv. jednotná identita (CI), kam patří podnikový design (CD), kultura (CC), komunikace (Ccom) a produkt (CP) Grafické a komunikační manuály 80

81 Okruhy otázek Základní pojmy, začlenění do marketingu a marketingové komunikace Přehled o DM ve světě, rozvoj a aktuální stav v ČR Vhodnost použití DM, porovnání s jinými metodami Přednosti a nedostatky použití DM Které cíle a úkoly řeší přímý marketing Formy média a nástroje přímého marketingu Cílové skupiny, charakteristiky a znaky B2C a B2B Uplatnění DM v oblasti B2C a B2B Získávání zákazníků, péče o zákazníky (CRM, vztahový marketing) Databáze Zdroje adres Call centrum Příprava direct marketingové akce, plánování Měření efektivnosti a ziskovosti, mediální pojmy, BEP, CPO, CPE Realizace mailingu rozpočet 81

82 Regulace právní a etická Ochrana osobních údajů, správnost dat 82

83 83

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa Direct marketing jako forma marketingové komunikace PhDr. Petr Váňa 1 Obsah vystoupení Co je direct marketing? Dialog místo monologu Metody a cíle Znaky a přednosti DM DM a CRM Úspěšný rozvoj DM v ČR Zlatý

Více

DI D RE R KT K T MA M R A K R E K TI T NG N PaedDr. r. E m E il i l Han o Han u o s u ek, CS C c S. 14002@mail.vsfs.cz 1

DI D RE R KT K T MA M R A K R E K TI T NG N PaedDr. r. E m E il i l Han o Han u o s u ek, CS C c S. 14002@mail.vsfs.cz 1 DIREKT MARKETING PaedDr. Emil Hanousek, CSc. 14002@mail.vsfs.cz 1 DIREKT MARKETING Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu zápočtem min. 60% účast na cvičeních písemný test: úspěšnost min. 60% vypracování

Více

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011 Tomáš Hájek Direct marketing 2011 Co je ADMAZ??? Profesní sdružení firem Lobbystická organizace Organizátor konferencí a soutěží Nositel etických standardů www.admaz.cz Historie za minutku Nejbližší budoucnost?

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL POJEM OUTSOURCINGU Sémantický výklad Funkční výklad Právní výklad ÚČEL OUTSOURCINGU Ekonomické důvody Odborné důvody Výhody Rizika FÁZE

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

POŘÁDEK PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

POŘÁDEK PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ POŘÁDEK PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ 2015 1 I. ÚVOD Účelem tohoto pořádku pro zpracování údajů (dále jen: Pořádek ) je stanovit pravidla vztahující se v plném rozsahu na zpracování osobních údajů poskytnutých

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE?

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? Praha, 16. dubna 2010 Úvod - obsah Hodnocení kvality dat mýty a realita Význam DM roste získávání nových zákazníků, i CRM K čemu se DM pouţívá? Zdroje dat: vlastní x veřejné

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Posnídejte s námi na semináři

Posnídejte s námi na semináři Posnídejte s námi na semináři Mgr. Ondřej Nejedlý, advokát Mgr. Marie Adamová, LL.M., advokát 24. února 2015 I. Obsah Archivace a zabezpečení dokumentů 1. Archivace obecné povinnosti 2. Archivace pracovněprávní

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz 1. Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu:

Více

TVORBA ZÁKAZNICKÉ DATABÁZE Příprava adres pro direct mailovou kampaň. 15. května 2010 Konference Direct mail

TVORBA ZÁKAZNICKÉ DATABÁZE Příprava adres pro direct mailovou kampaň. 15. května 2010 Konference Direct mail TVORBA ZÁKAZNICKÉ DATABÁZE Příprava adres pro direct mailovou kampaň 15. května 2010 Konference Direct mail O ČEM BUDE ŘEČ? zásadní rozhodnutí, co musíme vědět nejdříve nejefektivnější cesty k získání

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Aktuální otázky v právu cestovního ruchu

Aktuální otázky v právu cestovního ruchu Aktuální otázky v právu cestovního ruchu Mgr. Ondřej Nejedlý Mgr. Marie Adamová, LL.M. 25. března 2015 Obsah Reklamace zájezdů I. III. 1. Tržní realita 2. Legislativa 3. Sleva z ceny 4. Náhrada škody 5.

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818 686 01 Uherské Hradiště Č.j.: SŠMESIT 1520/2013 SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Uherské Hradiště Účinnost od 1. 12. 2013 I. Účel

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

Zpracování a sdílení dat v dopravních systémech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.

Zpracování a sdílení dat v dopravních systémech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Zpracování a sdílení dat v dopravních systémech Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Zpracování dat z pohledu nových předpisů Z hlediska relevantního práva minimum změn Nová úprava právních

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Právní základy ochrany soukromí

Právní základy ochrany soukromí Právní základy ochrany soukromí Listina základních práv a svobod (čl. 10) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Každý má právo na ochranu před neoprávněným

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ

Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ Škola MŠ Paculova 1115., Praha 9 Černý Most Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ Č.j.: 2/2013- SP Účinnost od: 1.7.2013 Spisový znak: 2.3 Skartační znak: S 5

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

EVOLUCE V CUSTOMER INTELLIGENCE

EVOLUCE V CUSTOMER INTELLIGENCE EVOLUCE V CUSTOMER INTELLIGENCE CUSTOMER INTELLIGENCE SAS ROADSHOW 2014 24. ZÁŘÍ 2014 LUCIE STAŇKOVÁ ZÁKAZNÍCI - SITUACE NA TRHU Změna poměru sil / vyšší očekávání Generační rozdíly / používání kanálů

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s.

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. I. Pojmy zákona 101/2002 Sb. Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně, či jinými

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

Článek I. Obecná ustanovení

Článek I. Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PREMIUM SMS SLUŢEB, HLASOVÝCH A AUDIOTEXTOVÝCH SLUŢEB A INTERNETOVÝCH STRÁNEK (dále jen obchodní podmínky nebo také VOP PRSMS ) Článek I. Obecná ustanovení 1.

Více

Nakládání s osobními údaji v prostředí internetu. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.

Nakládání s osobními údaji v prostředí internetu. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Nakládání s osobními údaji v prostředí internetu Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Co sem spadá? Jaké nakládání je regulováno zákonem? Jak správně sbírat osobní údaje? Ukládání dat

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz OBSAH PREZENTACE Změny v nákupním chování Specifika online marketingu v B2B Marketingový

Více

Práce s daty pro větší úspěšnost prodeje a kvalitnější péči

Práce s daty pro větší úspěšnost prodeje a kvalitnější péči Práce s daty pro větší úspěšnost prodeje a kvalitnější péči Petr Bucher, ComGate, 2011 ComGate, a.s. Strana 1 Osnova Kdo jsme / představení ComGate Co nás trápí v oblasti prodeje po telefonu Jak pomůže

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku Pracovní skupina pro mobilní reklamu Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku 6.4. 2009 Konference ISSS, Hradec Králové Michal Němec, T-Mobile Mobilní telefon je unikátní komunikační

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE VI / Dokumentace o poskytování

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva Smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství č. X/XXXX Uzavřená podle 91 a 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Jak získat nové a čerstvé adresy? Ing. Miroslav Červenka, Schober Information Group CZ a.s.

Jak získat nové a čerstvé adresy? Ing. Miroslav Červenka, Schober Information Group CZ a.s. Jak získat nové a čerstvé adresy? Ing. Miroslav Červenka, Schober Information Group CZ a.s. Obsah 1 Nové technologie pro získávání adres 2 Listbroking 3 Výběr cílové skupiny - příklad Seite 2 Nové technologie

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

APR. SMART cílení v oblasti SMS marketingu

APR. SMART cílení v oblasti SMS marketingu APR 25 2013 SMART cílení v oblasti SMS marketingu Mobilní marketing kam s ním? Přímá komunikace X Nepřímá komunikace SMS marketing SMS hlasování/ soutěže Mobilní obchodování Slevové kupóny Location Based

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Direct Marketing. Mgr. Martina Fabová, MSc

Direct Marketing. Mgr. Martina Fabová, MSc Direct Marketing Mgr. Martina Fabová, MSc Představení na úvod Jméno: Martina Fabová Masmediální komunikace, UCM, Trnava Ekonomika a management strategické řízení podniku, BIBS, Praha Recruitment manager

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Pravidla soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Pravidla")

Pravidla soutěže Galerie zbloudilých vánočních dárků (dále jen Pravidla) Pravidla soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Pravidla") Tato pravidla upravují podmínky spotřebitelské Soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Soutěž"), která probíhá

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup

Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup. (dále jen soutěž ). Tato pravidla mohou být pozměněna

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Pravidla pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Olomouckého kraje

Pravidla pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Olomouckého kraje Pravidla pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Olomouckého kraje 1. Obecný úvod Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Olomouckého kraje (dále jen Seznam ) je zřízen

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Jak úspěšně vstoupit na online trh

Jak úspěšně vstoupit na online trh Jak úspěšně vstoupit na online trh Ondřej Klega ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz ACOMWARE s.r.o. Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 Tel.: 737 289 119 info@acomware.cz www.acomware.cz facebook.com/acomware

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

EBC*L STUPEŇ B. Katalog vzdělávacích cílů. KVC B - verze 2008-01. International Centre of EBC*L

EBC*L STUPEŇ B. Katalog vzdělávacích cílů. KVC B - verze 2008-01. International Centre of EBC*L EBC*L STUPEŇ B Katalog vzdělávacích cílů KVC B - verze 2008-01 International Centre of EBC*L Aichholzgasse 6 A-1120 Wien Telefon: +43-1-813 997 745 office@ebcl.eu www.ebcl.eu Kuratorium Wirtschaftskompetenz

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Katedra marketingové komunikace. Direkt marketingová kampaň pro cestovní kancelář Iríny Tours. - poštovní mailing -

Katedra marketingové komunikace. Direkt marketingová kampaň pro cestovní kancelář Iríny Tours. - poštovní mailing - Katedra marketingové komunikace Direkt marketingová kampaň pro cestovní kancelář Iríny Tours - poštovní mailing - Připravila: xxxx Akademický rok 2009/2010 LS 2. ročník, PS, MK UČO:xxxx Datum: 1. 10. 2010

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Neuromarketing a jeho aplikace. Pavel Rosenlacher

Neuromarketing a jeho aplikace. Pavel Rosenlacher Neuromarketing a jeho aplikace Pavel Rosenlacher Obsah prezentace Definice neuromarketingu Východiska neuromarketingu Vědecké disciplíny a NMK Historie neuromarketingu Cíle neuromarketingu Přínosy neuromarketingu

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI Vážený kliente, Komerční banka si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující výňatek z Oznámení, kterým se zavazuje

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více