Přijímací zkouška z českého jazyka pro šk. rok 2009/10 pro žáky 9. tříd ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijímací zkouška z českého jazyka pro šk. rok 2009/10 pro žáky 9. tříd ZŠ"

Transkript

1 Masarykovo gymnázium v Plzni, Petákova ul. 2 Přijímací zkouška z českého jazyka pro šk. rok 2009/10 pro žáky 9. tříd ZŠ 1. kolo 1. termín 22. dubna Pravopisné cvičení (Najdi chyby v textu, doplň a oprav interpunkci. Opravený text správně přepiš.) Lucembursko Lucembursko je konstytuční monarchijí - každých pět let se konnají volby do šedesáti členého parlamentu a účast v nich je poviná. V minulosti často vládla černočervenná koalice Křesťanských sociálů a Socialistů. V parlamentu se už také od 80 let 20 století užívá vedle francoužštiny a Němčiny také Lucemburština. Děti ve školách si zvykli, že se učí ještě anglicky a proto jsou lucemburčané zákonnitě jedněmy z jazykově nejškolenějších evropanů. Tipickým lucemburským paradoxem je to, že nejslavnější osobností je fenomenální lyžař Marc Girardelli původem Rakušan který se stal Lucemburským reprezentantem když se nepohodl s funkcionáři v rodné zemi. Ze 400 tisíc obivatel země, je dnes více než čtvrtina cizinců a přes 70 tisíc lidí ze sousedních zemí denodeně do Lucemburska dojíždí za prácí. Hlavní město Lucemburk byl již od ranného středověku křižovatkou obchodních cest, a údajně též nejnedobitnější evropskou citadelou. Lucembursko má v ledsčems podobné dějiny jako Česká Republika - i ono leží v průsečíku zájmu mocných sousedů, zažilo čtyři století v područčí habsburků i další vrchnnosti a postihla je i Nacistická okupace, během níž musely mladí lucemburčané dokonce narukovat do Wehrmachtu. V poměru k počtu obivatel utrpělo Lucembursko za Druhé světové války třetí nejvyší lidské stráty po Rusku a Polsku. 1

2 2. Jazyková a literární část Lucembursko Lucembursko je konstituční monarchií - každých pět let se konají volby do šedesátičlenného parlamentu a účast v nich je povinná. V minulosti často vládla černočervená koalice křesťanských sociálů a socialistů. V parlamentu se už také od 80. let 20. století užívá vedle francouzštiny a němčiny také lucemburština. Děti ve školách si zvykly, že se učí ještě anglicky, a proto jsou Lucemburčané zákonitě jedněmi z jazykově nejškolenějších Evropanů. Typickým lucemburským paradoxem je to, že nejslavnější osobností je fenomenální lyžař Marc Girardelli, původem Rakušan, který se stal lucemburským reprezentantem, když se nepohodl s funkcionáři v rodné zemi. Ze 400 tisíc obyvatel země je dnes více než čtvrtina cizinců a přes 70 tisíc lidí ze sousedních zemí dennodenně do Lucemburska dojíždí za prací. Hlavní město Lucemburk byl již od raného středověku křižovatkou obchodních cest a údajně též nejnedobytnější evropskou citadelou. Lucembursko má v lecčems podobné dějiny jako Česká republika - i ono leží v průsečíku zájmu mocných sousedů, zažilo čtyři století v područí Habsburků i další vrchnosti a postihla je i nacistická okupace, během níž museli mladí Luceburčané dokonce narukovat do wehrmachtu. V poměru k počtu obyvatel utrpělo Lucembursko za druhé světové války třetí nejvyšší lidské ztráty po Rusku a Polsku. 1. Autor v textu také sděluje, že: a) Lucemburk byl založen v novověku. b) V Lucembursku žije relativně mnoho cizinců c) Lucembursko nemá nic společného se zeměmi střední Evropy. d) Lucemburčané by se těžko domluvili v USA. 2. Výchozí text lze zařadit k funkčnímu stylu: a) uměleckému b) publicistickému c) administrativnímu d) prostě sdělovacímu 3. Kurzívou vyznačený větný celek je: a) souvětí souřadné b) souvětí podřadné c) věta jednoduchá d) věta dvojčlenná 4. Pokud je v tomto větném celku vedlejší věta, jde o větu: a) příslovečnou časovou b) příslovečnou místní c) přívlastkovou d) není tam vedlejší věta 2

3 5. Tvar museli narukovat z téže věty je: a) přísudek slovesný jednoduchý b) přísudek jmenný se sponou c) přísudek slovesný složený d) nejedná se o přísudek 6. Určete slovní druh slova lecčem: a) zájmeno b) číslovka c) příslovce d) podstatné jméno 7. Mluvnické kategorie a vzor slova područí jsou: a) 6. p., č. jedn., r. stř., vz. stavení b) 2. p., č. mn., r. stř., vz. stavení c) 6. p., č. mn., r. stř., vz. jarní d) 2. p., č. jedn., r. muž. živ., vz. muž 8. Správný tvar ve větě Ze 400 tisíc obyvatel... je: a) Ze čtyři sta tisíc... b) Ze čtyřech sta tisíc... c) Ze čtyřista tisíc... d) Ze čtyřech set tisíc Synonymum ke slovu fenomenální je: a) známý b) nadaný c) problematický d) vynikající 10. Antonymum ke slovu mocných je: a) slabých b) nemocných c) silných d) velkých 11. Slovní spojení...původem Rakušan... v textu oddělujeme čárkami, protože jde o: a) vsuvku b) doplněk c) rozvitý předmět d) přístavek 12. Kolik hlásek obsahuje slovo utrpělo? a) 3 b) 4 c) 7 d) 8 3

4 13. Slovo středověku vzniklo: a) prodlužováním b) skládáním c) zkracováním d) odvozováním 14. I podle textu můžeme poznat, že wehrmacht byla armáda: a) ruská b) německá c) lucemburská d) rakouská stupeň přídavného jména nejškolenějších zní: a) školenější b) škola c) školený d) školní 16. Slovo koalice v textu se týká: a) jazykové vybavenosti b) historie c) politiky d) cestování Úkoly, které se netýkají výchozího textu: 17. Správný tvar 5. pádu zní: a) "Pane správce!" b) "Pane správče!" c) "Pane správec!" d) "Pane správci!" 18. Větu Celý den hustě sněžilo. označujeme jako: a) větu jednočlennou b) větný ekvivalent c) větu složenou d) větu dvojčlennou 19. Z následující řady vyberte podstatná jména hromadná: chmýří, stromoví, železo, dudy, lidstvo, Rokycany 20. Který z následujících jazyků češtinu ovlivnil nejméně: a) němčina b) španělština c) ruština d) angličtina 4

5 21. Pokud by se příští hlavou České republiky stala žena, byla by: a) prezidentová b) prezidentka c) prezidentyně d) prezidentovna os., č. mn., zp. podm., čas min. od slovesa pracovat zní: a) byli by jste pracovali b) pracovali byste c) byli by jste bývali pracovali d) byli byste pracovali 23. Která z dvojic obsahuje homonyma? a) rys (šelma), rys (výkres) b) jazyk (v ústech), jazyk (v botě) c) čočka (jídlo), čočka (optická) d) ručička (dětská), ručička (u hodin) 24. Když někdo řekne, že nemá ani vindru, znamená to, že: a) je jedináček b) ho bolí hlava c) je bez peněz d) nemá domácí zvířátko 25. Když indiáni o někom říkali, že odešel do věčných lovišť, měli na mysli, že: a) se odstěhoval b) zemřel c) se stal náčelníkem d) se odebral lovit bizony 26. Který přívlastek je náležitý k substantivu sval? a) srdečný b) srdeční c) srdčitý d) srdcovitý 27. Která dvojice je nesprávně sestavená? a) Petr Bajza, Eva Svobodová b) Hermiona, Hagrid c) Zeus, Héra d) Jan Werich, Zdeněk Svěrák 28. Na počátku Erbenovy balady sedí vodník na topole a: a) pozoruje klidnou hladinu rybníka b) pomalu usíná c) vede dialog se sluníčkem d) chystá si obuv a oděv na svatbu 5

6 29. Divadelní hry píše: a) dramaturg b) dramatik c) scénárista d) inspicient 30. Který motiv je pro sci-fi román nejméně typický? a) cesta lidské civilizace na neznámou planetu b) nevídaný rozmach technických vymožeností c) nešťastná láska d) vzpoura robotů 6

Školní vzdělávací program. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o.

Školní vzdělávací program. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Verze 1.1.2006 z 14. 04. 0006 Platnost 30.06.2007 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika školy a ŠVP 6 2.1. Charakteristika školy 6

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 132 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu ČESKÝ JAZYK 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 4 hodinách týdně.

Více

1. Pojmenování a slovo

1. Pojmenování a slovo 1. Pojmenování a slovo Témata: - opakování z 1. ročníku - vlastní jména v komunikaci osobní jména a jejich užívání v běžné komunikaci, zeměpisná jména (tvary i pravopis), - frazologie a její užití vlastnosti

Více

Český jazyk a literatura nižší gymnázium

Český jazyk a literatura nižší gymnázium Český jazyk a literatura nižší gymnázium Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu a vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program byl upraven na základě výstupů projektu ESF: Název projektu: Věda na gymnáziu reg. č.: CZ.1.07/1.1.16/02.0129 doba

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 2 (Jazykové rozbory) Terasoft Větné rozbory určování větných členů ve větě, chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného řešení určování větných členů ve větě, při správné odpovědi

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy nižší stupeň gymnázia Moje škola Motto: Úspěch

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

Výuka českého jazyka je na 2. stupni rozdělena na tři tematické oblasti jazykovou, komunikační a slohovou a literární výchovu.

Výuka českého jazyka je na 2. stupni rozdělena na tři tematické oblasti jazykovou, komunikační a slohovou a literární výchovu. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vyučovacího předmětu: Český jazyk Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výuka českého jazyka je na 2. stupni rozdělena na tři tematické oblasti jazykovou,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV U Č E B N Í O S N O V Y 2. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny

Více

Přijímací test z českého jazyka 2012

Přijímací test z českého jazyka 2012 Přijímací test z českého jazyka 2012 Text č.1 Máme takovou zvláštní národní schopnost, že když se nám někde uhnízdí nešvary, hledáme, kdo za ně může, ale neřešíme je. Klasickým příkladem je taxislužba.

Více

KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ

KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ Doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D. Studijní opora Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Komplexní jazykové

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více

- 1 - ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY

- 1 - ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... 3 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : ČESKÝ JAZYK... 3 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA(VOLITELNÝ)... 23 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT :

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ)

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ) I. název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Čelné místo ve vyučování na 1. stupni základní školy zaujímá český jazyk. Užívání češtiny

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk a literatura 2. stupeň Obsah předmětu vychází ze vzdělávacího oboru v rámci vzdělávací oblasti Jazyk a

Více

5.1. Jazyk a jazyková kultura

5.1. Jazyk a jazyková kultura 5.1. Jazyk a jazyková kultura 5.1.1. Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník:6. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty - správně třídí slovní

Více

Osmileté studium s matematickou profilací

Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, třída kapitána Jaroše 14 Školní vzdělávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdělávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 1, čj. 322/2013 ze dne 30. 8. 2013

Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 1, čj. 322/2013 ze dne 30. 8. 2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 1, čj. 322/2013 ze dne 30. 8. 2013 Tímto dodatkem se upravuje ŠVP ZV Duha, č.j. 363/2012 ze dne 31. 8. 2012 od 1. 9. 2013 takto:

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Masarykova 450. Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Masarykova 450. Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Masarykova 450 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium č.j. ŠVP-GFP-03/2014 platný od 1. 11. 2014 1 OBSAH A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 B. CHARAKTERISTIKA

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1 Mluvnice 1 MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ Mluvnice 2 SKLADBA (SYNTAX).... Syntax: klasická

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více