Den pro cévní mozkovou příhodu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Den pro cévní mozkovou příhodu"

Transkript

1 Den pro cévní mozkovou příhodu Úvod 15. květen 1999 byl vyhlášen evropskou organizací EUROPEAN INITIATIVE (EUSI), dnes ESO (European Stroke Organisation) zaměřenou na výzkum, prevenci, léčbu a zmírnění následků cévních mozkových příhod (CMP) Světovým dnem proti mozkové mrtvici (World Stroke Day). Důvodem této iniciativy je seznámení veřejnosti se závažnosti mozkových příhod a vzdělání tak, aby bylo možné nemoc co nejdříve po vzniku léčit. V ČR je navíc zájem o danou problematiku umocněn třemi, ne právě povzbudivými faktory: ve srovnání se zeměmi západní Evropy jsou výskyt i úmrtnost na CMP více než dvojnásobné, umírají převážně muži v kategorii let a konečně očekává se vzestup incidence mozkových příhod, který je už pozorován v USA, jako důsledek zvyšování procenta seniorů v populaci. Po nemocech srdce a zhoubných nádorech se řadí na druhé až třetí místo jako nejčastější příčina úmrtí v naší zemi. V roce 2005 byla podepsána deklarace v průběhu Helsingborgská konference podle které musí být intenzivní péče o mozkové příhody koncentrována do specializovaných center k dosažení co nejlepšího výsledku léčby. V rámci toho vznikají návrhy péče o mozkové příhody i v naší republice- konkrétně v roce 1991 návrh cerebrovaskulárního programu a organizačních struktur cerebrovaskulárních pracovišť. V roce 1998 vzniká při MZd Rada pro národní cerebrovaskulární program a začínají působit cerebrovaskulární, iktová centra. Česká neurologická a Česká kardiologická společnost přijímají společný dokument pro diagnostiku a léčbu CMP. Většina okresních a prakticky všechna krajská zdravotnická zařízení takovéto jednotky či centra mají vytvořené. Co ví historie o cévních mozkových příhodách?. Z historických pramenů je známo, že už v době Babylonské říše (přibližně 586 př.kristem) zaznělo toto prohlášení 5 Jestli, Jeruzaléme, na tebe zapomenu, ať mi má pravice sloužit zapomene. 6 Ať mi jazyk přilne k patru, nebudu-li si tě připomínat, nebudu-li Jeruzalém považovat za svou svrchovanou radost.

2 (Žalm 137: 5-6). V tomto je možná popsán příznak uzávěru střední mozkové tepny vlevo, která ústí do poruchy hybnosti pravé ruky i poruchy řeči. Bible Guttenbergova záchvat. Před více než 2 tisíciletími se mozková příhoda nazývala mrtvicí a vydávalo se za ní každé onemocnění, při kterém nemocný padal, či náhle ochrnul. Jedno z nejčasnějších popisů se připisuje Hippokratovi (400 l. pr.n.l.) Říka: Lidé tímto trpí nejčastěji ve věku mezi 40 a 60 lety, není možné vyléčit těžký záchvat mrtvice, a není lehké vyléčit lehký Hippokrates od Petra Pavla Rubense: Jako první popsal příčinu smrtelné mozkové příhody Johann Jacob Wepfer ve Švýcarsku. V polovině 17. Století (1658) popsal krvácení do mozku jako příčinu mrtvice. Jako první určil jako další možnou příčinu mrtvice také uzávěr velké cévy, která přivádí krev do mozku.tedy jako příčina mrtvice bylo určeno cévní onemocnění. Terminologie doprovázející znalosti o mozkových příhodách se zdokonalovala, postupně byly popsány termíny dodnes užívané v medicíně díky poznatkům generací lékařů badatelů. Řada upřesnění následovala především v obdoví po druhé světové válce a to především s rozvojem diagnostických metod, především s objevem kontrastního vyšetření cév pomocí rentgenova záření- tedy dodnes užívaná tzv. arteriografie. Kořeny znalostí tohoto vyšetření jsou od Monize 1927, ten také popsal poprvé uzávěr vniřní mozkové cévy v roce Angiografie karotická DSA IC Dalším milníkem bylo vyšetření ultrazvukové, bylo provedeno Reidem a Spencerem v roce Rovněž z roku 1972 je Hounsfieldovo první komerční využití CT. Pro zobrazení mozku bylo toto vyšetření užito Ambrosem 1973.

3 CT MR mozku Dalším krokem k modernímu vyšetřování mozku bylo užití NMR Blochem a Purcellem nezávisle na sobě v roce Principy k užité byly známy relativně dávno, tedy v období před II. sv. válkou, avšak teprve užití digitální techniky v dostatečném výkonu umožnilo první použitelná zobrazení Lauterburem a Damadianem v 70. letech. Dalším důleživým krokem bylo především definování tzv. TIA- čili přechodné nedokrevnosti mozkové. V neposlední řadě se do popředí dostávají některé funkční metody jako SPECT (Jednofotonová emisní výpočetní tomografie, Anglicky: Single photon emission computed tomography) a PET (Pozitronová emisní tomografie Positron emission tomography). SPECT PET

4 PET-MR Souběžně probíhal výzkum a využití neurochirurgických technik v této oblasti, které definovalo kriteria užití operativních technik užívaných při různých typech cévních onemocněních a v neposlední řadě se upřesnila užití prostředků konservativního léčení- tedy užívání léků v období onemocnění ale i po proběhlé mozkové příhodě- což je zásluhou především prací ne velkých souborech nemocných především z devadesátých let. Neurochirurgický výkon na mozku Pohled pod tvrdou plenu mozkovou Stereotaktická operace Ve znamení nejmodernější léčby pomocí trombolýzy je pak století a tisíciletí současné.

5 Co jsou cévní mozkové příhody? Cévní mozkové příhody, akutní onemocnění, které může změnit váš život. Co je cévní příhoda mozková je obecně známo, v povědomí široké veřejnosti je však především spíše informace, že jde o onemocnění vysokého věku, které občas někoho postihne a že je to fatální postižení, na které se umírá. Pokusím se spolu s mými spolupracovníky upřesnit a vysvětlit některé pojmy a skutečnosti o tomto závažném onemocnění. Definice: Cévní onemocnění mozku jsou skupinou velmi rozšířených onemocnění v naší zemi. Tento vysoký výskyt souvisí především s naším životním stylem (nezdravá strava, málo pohybu, kouření, pití alkoholu). Jedná o skupinu velmi rozdílných jednotek, jejichž společným znakem je, že se jedná o nemoci cév, které postihují mozek Nejčastějšími příčinami mozkových příhod jsou onemocnění cév: - tzv. kornatění cév a komplikace tuto nemoc doprovázejícítvorba sraženin a vmetků do plic, srdce a mozku - postižení drobných mozkových cév, které jedinečným způsobem zásobují důležitá centra v mozku - zúženiny velkých cév přivádějících krev do mozku - některé vrozené vady a některá onemocnění pojiva, které mění vlastnosti cév nemocni krevní :

6 ledvin - provázené změnami srážlivosti krevní- tzv. trombofilní stavy jež jsou vrozeným (dědičným) defektem zvaným Leidenská mutace - změny srážlivosti získané- kuřáctvím, užíváním některých léků, ale i hormonální antikoncepcí, při toxikomanii, alkoholismu a alkoholovém postižení jater - změny srrážlivosti při některých infekčních nemocech, při AIDS ap. - ale i chronická onemocnění trávicího traktu a nemoci srdce a oběhu - tedy především hypertenze - ischemická choroba srdeční, poruchy srdečního rytmu, vrozené vady srdeční, chlopňové protézy po kardiochirurgickém léčení ap. - současně probíhající infarkt srdeční s oslabením srdečního výdeje - poruchy srdečního rytmu nedostatečně léčené onemocnění endokrinologická - cukrovka je nejčastějším takovýmto rizikovým onemocněním - onemocnění skladby a zpracování tuků, tzv. dyslipidemie tedy abnormální hladiny některých tuků a cholesterolu. Mozkové příhody se nevyhýbají žádnému věku, nejsou tedy specifickým onemocněním vázaným na vyšší věk, byť průměrná čísla skutečně ukazují nejvíce na věkové skupiny od 4. dekády výše.

7 Bohužel je to i onemocnění dětského věku, ale i onemocnění především středního věku a často i onemocnění zdánlivě zcela zdravých lidí. Jako příklad lze uvést zvýšené riziko mozkových příhod mladých žen či dívek kuřaček, konzumentek HAK. Pokud je ještě nadváha, riziko se násobí. Navíc nelze zcela přesně předpovědět, kdo z těchto žen je navíc postižen nosičstvím genu pro trombofilii- čili onemocnění, které vede k zvýšené srážlivosti krevní.. Mladá (možná) riziková žena Výše uvedené jsou skutečně nejčastější příčiny tohoto závažného onemocnění, příčin však může být daleko více včetně kombinace různých faktorů. vrstev cévy ap. Na vzniku mozkových příhod se může podílet i tlak či škrcení v krční oblasti. Příkladem může být vznik ojedinělých případů mozkových příhod při nesprávném telefonování, při kterém dochází k vzniku sraženiny v utlačené cévě či jejímu natržení ve struktuře vnitřních Na rozvoji aterosklerosy, čili kornatění cév se prokazatelně podílí i způsob života. Chronicky jsou známé rizikové faktory: Způsob stravování živočišné tuky Obezita

8 Kouření Výsledkem je rozvoj aterosklerosy i když je dnes známo, že i zde může hrát roli genetická dispozice, ačkoliv častější jsou spíše rodinné návyky pohybové, stravovací ap. Sklerotický plát Rozdělení mozkových příhod : Cévní mozkové příhody se nejčastěji dělí podle mechanismu svého vzniku: Ischemické CMP představují asi 80%všech CMP a jsou nejčastěji způsobeny postupným trombotickým uzávěrem nebo náhlým tromboembolickým uzávěrem do přívodné tepny. V ČR je roční incidence okolo 250 případů na obyvatel. Ischemie mozku

9 Hemoragické CMP se vyskytují asi v 15% případů tj. asi 45 případů na obyvatel za rok v ČR a jsou vyvolány rupturou některé z mozkových tepen. Hemorhagie mozková. Haemocephalus Subarachnoidální krvácení je neméně časté, vyskytuje se asi v 5% případů (cca 15/ za rok v ČR) a je vyvoláno výronem krve do subarachnoidálních prostor. Bývá nejčastěji způsobeno prasknutím výdutě na mozkové cévě.

10 Subarachnoidální krvácení Aneurysma (výduť) Gigantické aneurysma

11 Příznaky mozkových příhod: Příznaky CMP v přehledu: Náhlá slabost, necitlivost a porucha hybnosti tváře, horní a dolní končetiny na jedné polovině těla Brní Vás tvář nebo úplně ztuhne nemůžete se usmát, zapískat, polykat Neovládáte svou ruku, je jako bez citu a vypadávají Vám z ní věci Vaše dolní končetina Vás přestane poslouchat nebo podklesává při chůzi Wernicke- Mannovo držení těla. Náhlá nerozhodnost, potíže s mluvením nebo porozuměním Špatně se vyjadřujete, hledáte slova, je Vám špatně rozumět nebo nerozumíte okolí Špatně se Vám píše nebo čte Náhlá porucha zraku Náhlé rozmazané vidění nebo ztráta zraku Týká se jednoho nebo obou očí naráz. Někdy se vidění zdvojuje Náhle vzniklé problémy s chůzí nebo závratě Ztratíte rovnováhu, nejste schopni svou chůzi koordinovat Náhlé silné bolesti hlavy bez zjevné příčiny Náhlá bolest hlavy, která někdy přechází ve ztuhlost krku K bolesti je nutno říci, že většina mozkových příhod nebývá provázená bolestí a to je právě ten problém, postižený bývá postižen potichu, bezbolestně, často si i sám nemusí uvědomovat, že se s ním něco děje. Na rozdíl od srdečního infarktu, kdy každý ví, že při bolesti na hrudi má vyhledat lékaře, v těchto případech většinou nemocný, ale často i okolí vyčkává, co bude dál. Bohužel to bývá příčinou pozdního zahájení léčby!

12 První pomoc: Především je potřeba nemocného stabilizovat- posadit, uklidnit, případně uložit s lehce zvýšenou horní polovinou těla, při zvracení zabránit vdechnutí zvratků, v případě bezvědomí zajistit stabilizovanou polohu na boku. Stabilizovaná poloha Nemocnému je potřeba přivolat pomoc- tedy nejjednodušeji telefonicky na čísle 155 nebo na mezinárodním čísle 112- toto číslo je platné mezinárodně i když existují národní specifikanapr. 911 pro USA, 03 v Rusku ap. Mezinárodní konvence umožňuje volání i z mobilních telefonů zdarma navíc do nejbližší dostupné sítě dokonce i bez SIM karty navíc u některých telefonů i přes zámek kláves. Ve výše popsaném případě nevyčkávejte do dalšího dne, neztrácejte drahocenný čas, který může pak chybět při léčbě. U mozkové příhody, která má přechodný ráz je kontakt s lékařem neméně důležitý, neboť příští zhoršení již může být definitivní a zároveň již svými důsledky obtížně léčitelné. Je nutné zjistit co možná nejvíce informací o nemocném a předchorobí nemoci. Toto je třeba učinit i v případě že nemocný dobře komunikuje, není totiž zaručeno, že bude schopen komunikovat ještě po příjezdu zdravotníků. Dále je třeba zjistit nemoci, kterými trpí, léky které bere, zda neprodělal v posledních 3 měsících operaci, je potřeba zjistit kontakt na příbuzné, nejlépe zapsat telefonní číslo. Toto vše je pak potřeba co nejpřesněji předat zdravotníkům. V dnešní době je vysoká dostupnost přednemocniční zdravotnické péče- ať posádek záchranné služby s lékařem či se sestrou záchranářkou- kteří jsou na tyto případy proškoleni. Léčba mozkových příhod : Je úkolem pro specializovanou nemocniční péči. Tato se odehrává ve specializovaných Iktových centrech. Nemocný je po příjezdu sanitou záchranné služby předán v místě zvaném ER (tedy urgentní příjem) nemocnice - v našem případě se toto místo nachází v novém Pavilonu akutní mediciny Karlovarské krajské nemocnice a.s. Odtud je nemocný po nezbytné diagnostice převezen do Iktového centra KKN a.s. v prvním patře nové budovy A.

13 Nejprve je nutné urychlené stanovení diagnosy, po které následuje nezbytná rozvaha o nejlepším způsobu léčby. Každý typ, ale i stupeň postižení vyžaduje jiný typ léčby a je předmětem práce profesionálů. Bohužel i v této fázi řada takto postižených přes velkou snahu zdravotníků umírá ať na vlastní mozkovou příhodu nebo na přidružené onemocnění srdce nebo cév. Léčba na specializovaný intenzivních odděleních. Transport do specializovaných neurochirurgických center. Eurocopter

14 Zde ovšem hraje roli především čas. Tato léčba může být účinná, pokud je podána do 180 minut od vzniku mozkové příhody, tedy od prvních příznaků. Léčba má ovšem bohužel i svá rizika- a to v možném zakrvácení do mozku a má také řadu dosti přísných podmínek, za kterých je možné tuto látku podat. Proto je tak důležité dopravit nemocného včas a zároveň zjistit o nemocném co nejvíce informací. Před podáním a po podání alteplázy Po skončení akutní fáze léčení následuje dlouhodobá především rehabilitační péče podpořená řádnou léčbou všech doprovodných komplikací, onemocnění srdce, cukrovky, vysokého tlaku. Spolu s rehabilitací je velmi důležitá psychologická podpora, do které počítáme i aktivní zapojení rodiny. 8) Následky mozkových příhod : Záleží od typu mozkové příhody- zde uvedu jako příklad východiska po léčbě ischemické mozkové příhody- tedy po skončení léčby mozkového infarktu. V závislosti na závažnosti postižení a poskytnuté léčbě lze po 3 měsících od mozkového infarktu očekávat asi 20% mortalitu, 30-40% invaliditu a 40-50% pravděpodobnost částečného nebo úplného vyléčení. Riziko recidivy mozkového infarktu je do 10% v následujících 30 dnech, asi 5% ročně a asi 25-30% v následujících 5 letech. Zvláště vysoké riziko recidivy je u pacientů s chronickou fibrilací síní a symptomatickou stenózou karotidy nad 70%.

15 Prevence: Primární prevence je zaměřena především na omezení kouření, ovlivnění stravovacích návyků, podporu přiměřených fyzických aktivit a redukci tělesné hmotnosti, léčbu hypertenze, srdečních onemocnění, hyperlipidémie, cukrovky a dalších souvisejících nemocí. Tedy životospráva a řádné léčení všech onemocnění. Prevence cerebrovaskulárních onemocnění musí být jednou z priorit zdravotní politiky státu. Vzdělávání a zvyšování informovanosti obyvatelstva o příčinách cévních mozkových příhod a o tom jak jim předcházet by měly hrát významnou roli v oblasti primární prevence. Primární prevence má být organizována ve spolupráci s praktickými lékaři a s příslušnými odbornými společnostmi (neurologickou a interní společností a s preventivními obory hygieny a epidemiologie) Nezbytné je zajištění dostatečné informovanosti veřejnosti o příznacích cévních onemocnění mozku a nutnosti okamžitého přivolání RZP při vzniku příznaků. Sekundární prevence Po proběhlé mozkové příhodě může sekundární prevence významně snížit riziko následného MI. Pro účelnou léčbu cerebrovaskulárních onemocnění je proto nezbytně nutné dodržovat zásady sekundární prevence. Sekundární prevence zahrnuje především: - řádné dlouhodobé podávání léků snižujících krevní srážení a léků, které brání shlukování krevních destiček - režimová opatření s odstranění rizikových faktorů - dořešení všech zjištěných doprovodných onemocnění cév a srdce, odstranění zúženin na krkavicích ap. dostatečná a opakovaná informace o způsobu a nutnosti léčby, rehabilitace, kterou nemocný i rodina obdrží Na závěr ještě krátký souhrn: Na závěr připomínám jednoduchý test, kterým lze odhalit postižení mozku. Je však nutné vědět, že izolované příznaky ne vždy musí znamenat mozkovou příhodu- mohou znamenat postižení z jiných příčin, ale toto může odhalit až odborník. Fast test aneb jak rychle poznat cévní mozkovou příhodu Tvář - požádejte nemocného, aby se usmál a ukázal zuby.

16 U člověka s mozkovým infarktem může dojít k poklesu ústního koutku. Ústní koutky nejsou u postiženého symetrické. Ruce - Požádejte nemocného, aby natáhl ruce před sebe a otočil je dlaněmi dolů. U člověka s mozkovým infarktem ochrnutá končetina obvykle rychle klesá. Řeč - Požádejte nemocného, aby řekl jednoduchou větu, například " Starého psa novým kouskům nenaučíš." Nebude toho pravděpodobně schopen, nebo bude slova komolit. Základ: ihned reagovat na první příznaky mrtvice, aby bylo splněno hlavní kritérium terapeutického okénka - krátký čas od prvního příznaku do kontaktu se zdravotnickým zařízením Jakmile postižený ve svém těle pocítí první signál některého z příznaků, musí bez odkladu jednat. Je lepší jet při sebemenším příznaku do nemocnice třikrát zbytečně než jednou pozdě!!! Dle statistik zhruba jedna třetina postižených mozkovým iktem se vyléčí bez následků. Druhá třetina zůstává do konce života v trvalé invaliditě a třetí třetina umírá. Nebezpečí vzniku ischemické cévní mozkové příhody, se zvyšuje s přibývajícím věkem a je obecně vyšší u mužů. Děkuji za pozornost. Prezentováno ve dnech pro Cévní mozkovou příhodu (naposledy v květnu 2012). prim. MUDr. Igor Karpowicz Neurologické oddělení Karlovarské krajské nemocnice KKN a.s.

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení č íslo 6 / říjen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Iktové centrum nemocnice má nové vybavení Od. května 0 má Oblastní nemocnice Příbram statut iktového centra, splňuje tedy podmínky k poskytování

Více

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 PŘÍLOHU PŘIPRAVILI ČLENOVÉ ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU TÝDEN A PARTNERŮ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Sociální determinanty zdraví a způsob života u osob po cévní mozkové příhodě Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá,

Více

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM Na vypracování programu se podílely: Česká kardiologická společnost Česká společnost kardiovaskulární chirurgie Česká internistická společnost Česká společnost pro hypertenzi

Více

Nemocnice přátelsky nakloněná dětem

Nemocnice přátelsky nakloněná dětem Č ÍSLO 10 / PROSINEC 2009 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Na našich pacientech nám záleží Vážení čtenáři, přinášíme vám v tomto čase již 10. číslo tohoto Zpravodaje. I v předvánočním

Více

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Pří PP Příručka první pomoci [Část A: Základy první pomoci - Náhlá onemocnění] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní

Více

Máš problém se zapomínáním své pilulky?

Máš problém se zapomínáním své pilulky? V Ïiva Máš problém se zapomínáním své pilulky? CZ.06 (květen 2006) Editorial Vážení čtenáři, toto číslo dostáváte do rukou v nejteplejších měsících roku. A kdo z nás by neměl léto rád. Teplé počasí a slunečné

Více

vzácná onemocněními.

vzácná onemocněními. Únor 2013 prostřednictvím odborných článků motivujeme naše čtenáře. KoMErČnÍ PŘÍLoHA SPoLEČnoSTI MEDIAPLAnET JAK MŮŽETE PoMoCI I VY? Darujte plazmu, více info uvnitř EDUKAČnÍ WEBY informace na jednom místě

Více

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D.

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D. Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D. Souhrn Cévní mozková příhoda zaujímá ze všech onemocnění

Více

Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné. Co je dobré. vědět. o onemocnění. maligním lymfomem

Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné. Co je dobré. vědět. o onemocnění. maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Vydala Kooperativní lymfomová skupina za spolupráce společnosti Roche v roce 2005 Jedním ze základních

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr.

Více

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky)

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Projekt Podpora rozvoje paliativní péče v České republice v programu Public Health Nadace Open Society Fund Praha Nositel projektu Hospicové

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

Tiskové materiály. Proč je rok 2010 přelomovým rokem v léčbě cukrovky

Tiskové materiály. Proč je rok 2010 přelomovým rokem v léčbě cukrovky Tiskové materiály k tiskové konferenci Proč je rok 2010 přelomovým rokem v léčbě cukrovky 4. května 2010 v 10:00 hod La Veranda Elišky Krásnohorské 2/10, Praha 1 Obsah Tichý zabiják Rekapitulace na úvod

Více

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty Úvod Když se dozvíte, že jste vy nebo někdo z vašich blízkých onemocněli a jako diagnóza byl stanoven lymfom, může vás to

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

Prevence rakoviny prsu u žen

Prevence rakoviny prsu u žen UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Vladimíra Pěčonková V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ Analýza a vyhodnocení základních ukazatelů zdravotního stavu obyvatel ORP Valašské Meziříčí Komise pro Zdravé město Valašské Meziříčí 1. Úvod Zdraví je to nejcennější,

Více

2/3 KOMU JE URČENA TATO BROŽURA? CO JE ZHOUBNÝ NÁDOR?

2/3 KOMU JE URČENA TATO BROŽURA? CO JE ZHOUBNÝ NÁDOR? OBSAH Komu je určena tato brožura?... 2 Co je zhoubný nádor?... 2 Mozek... 3 Nádory mozku... 7 Obtíže... 9 Vyšetření... 10 Další vyšetření... 11 Léčba... 13 Léčba průvodních potíží... 16 Vědecký výzkum...

Více

Cévní mozkov{ příhoda

Cévní mozkov{ příhoda Cévní mozkov{ příhoda Co dělat když přijde? Edukační příručka MUDr. Markéta Sližov{ MUDr. Petr Kuba MUDr. Daniel V{clavík Vítkovick{ nemocnice a.s. Tato brožura vznikla v r{mci projektu Vzděl{vací síť

Více

PREVENCE PREVENCE MANUÁL. a ČASNÉ DETEKCE nádorových onemocnění KOLEKTIV AUTORŮ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV

PREVENCE PREVENCE MANUÁL. a ČASNÉ DETEKCE nádorových onemocnění KOLEKTIV AUTORŮ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV KOLEKTIV AUTORŮ PREVENCE MANUÁL PREVENCE a ČASNÉ DETEKCE nádorových onemocnění PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ VE 21. STOLETÍ NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV MANUÁL PREVENCE A ČASNÉ DETEKCE

Více

PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ

PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ Prevence nádorových onemocnění ve 21. století Národní program zdraví PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PRO ŽENY PO ČTYŘICÍTCE PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PRO ŽENY PO ČTYŘICÍTCE

Více

The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee a the ESO Writing Committee

The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee a the ESO Writing Committee Management ischemické cévní mozkové příhody a tranzitorní ischemické ataky - doporučení European Stroke Organisation (ESO) 2008, aktualizace leden 2009 The European Stroke Organisation (ESO) Executive

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk, Bc. Radomír Vlk, DiS. Příručka byla vytvořena v projektu CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

Prorazit hlavou zeď Rozhovor s MUDr. Romanem Šmuclerem. Když je v mozku něco špatně MUDr. Libor Musil o cévní mozkové příhodě

Prorazit hlavou zeď Rozhovor s MUDr. Romanem Šmuclerem. Když je v mozku něco špatně MUDr. Libor Musil o cévní mozkové příhodě zima 2014/2015 5 Prorazit hlavou zeď Rozhovor s MUDr. Romanem Šmuclerem 12 Když je v mozku něco špatně MUDr. Libor Musil o cévní mozkové příhodě 16 Preventivní zdravotní prohlídky editorial Vážené čtenářky,

Více

ONKOLOGICKÉ MINIMUM. Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery.

ONKOLOGICKÉ MINIMUM. Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery. ONKOLOGICKÉ MINIMUM Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery. Předseda onkologické společnosti prof. Jiří Vorlíček: Reformu zdravotnictví

Více

Máme pro vás špičkové oční oddělení

Máme pro vás špičkové oční oddělení Č íslo 4 / květen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Máme pro vás špičkové oční oddělení Naše oční lékařství je jedním z oborů, které se dlouhé roky pyšní vysoce odborným personálem často přednášejícím

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Jakou má srdce naději?

Jakou má srdce naději? dravá rodina Jakou má srdce naději? Jak proti infarktu? Zachránci dětských srdcí Radar pro srdce Seriál Tajemství života Enzymy a onemocnění cév Soutěž o cestu do Ameriky s o u t û Ï Vážení čtenáři, určitě

Více