Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar"

Transkript

1 Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar

2 Cévní mozková příhoda Ztráta funkčnosti nervové tkáně z cévních příčin Ischemické CMP % Intracerebrální hemoragie-8-12% Subarachnoidální krvácení-1-2% 4. nejčastější příčina úmrtí na světě, 3. ve vyspělých zemích 1. nejčastější příčina dlouhodobé invalidity 5,5mil. úmrtí ročně

3 CMP- epidemiologie Roční prevalence cca Incidence /100000/rok Celková mortalita se liší dle typu ICMP- 20% 1., 40% u recidivy, 20-30% do roka ICH 54% rok, 40% 30 dní SAH- 50% za 30 dní

4 Ischemická cévní mozková příhoda Porucha zásobení krví- uzávěr přívodné cévy 4 základní typy dle mechanismu

5 Riziko recidivy CMP dle typu Kardioembolické 11% Nemoci velkých tepen 5% Nemoci malých tepen 5,5% Kryptogenní 7% Celkem - 8%

6 Základní léčba icmp Založena na zprůchodnění přívodné cévy Časově omezena Jediná může zlepšit výsledek Organizována v centrech Navazuje sekundární prevence a léčba následků

7 Zásobení nervové tkáně Spotřeba O2 >50ml/min/100g normální zásobení 20-50ml/min/100g- benigní oligémie 12-20ml/min/100g- Penumbra <12ml/min/100g ischemická nekróza

8 Penumbra Tkáň neplnící svojí funkci Viabilní zachranitelná Snaha o reperfuzi Rozsah klesá s časem Každou 1 minutu + 1,9mil. Neuronů, 14mil. Synapsí, 12km nervových vláken

9

10

11

12 Základní principy léčby Intravenozní trombolýza, intraarteriální trombolýza, mechanická rekanalizace Bridging terapie Základem je odstranění sraženiny obturující lumen cévy V síti specializovaných center

13 Přednemocniční péče Náhle vzniklý neurologický deficit 1 hlavní příznak- FAST test 2 vedlejší- porucha vědomí, porucha čití, setřelá jinak normální řeč, výpadek zorného pole, dvojité vidění, prudká dosud nepoznaná bolest hlavy, ztuhlost šíje, závratě spojené s nauzeou a zvracením

14 Topická diagnostika Přední povodí centra hybnosti citlivosti, řeči, dráhy vedoucí informace zraku Zadní povodí dráhy vedoucí informace o hybnosti, citlivosti, rovnováhy, vědomí Zhodnocení tíže postižení pomocí škály

15

16 Nemocniční péče Klinické vyšetření do cca 10 min. Potvrzení icmp Vyloučení kontraindikací léčby (průkaz krvácení, účinná antikoagulační terapie, doba trvání, recentní invazivní výkony) Některá se dají obejít

17 Intravenozní trombolýza Donedávna základní léčba pro všechny typy icmp Dle nejnovějších studií u některých přednost mechanické rekanalizaci Rt-PA ( Actilyse) poločas několik s Do 4,5h v předním povodí, do 8h v zadním povodí, nerozhoduje u trombózy AB Účinnost cca 40-50%, variabilita

18 Intraarteriální trombolýza Podání redukované dávky rt-pa nitrotepenným katetrem k místu okluze V komplexních centrech Do 6h od vzniku icmp

19 Mechanická rekanalizace Zachycení trombu a jeho odstranění Systémy Merci, Penumbra, Solitaire... Efekt cca % Účinnější u uzávěru velkých tepen Do 8h primární či Bridgeing

20 Intracerebrální hemoragie Méně časté 8-12% Závažnější cca 40% mortalita v 30 dnech, roční 54% 10% zůstane bez následků Cílená léčba vzácněji

21 ICH příznaky Náhle vzniklý neurologický deficit ( FAST) + bolest hlavy Často závažnější porucha Často porucha vědomí Nelze však klinicky odlišit od icmp

22 ICH lokalizace Typická x atypická Dle toho etiologie typická hypertenze, 80% Atypická porucha cévní stěny, porucha krevní srážlivosti Atypická většinou lépe ovlivnitelná Dle mechanismu destruující x nedestruující

23

24

25 ICH základní principy léčby Podpůrná základní životní funkce, oxygenace Korekce krevního tlaku Normalizace srážlivosti krevní Ve vybraných případech chirurgické odstranění hematomu

26 ICH - průběh Krvácení může pokračovat i po diagnóze Hemoglobin se rozpadá otok Sekundární poškození otokem mozku Skórování možné intervence Výjimka ICH u IVT obvykle lepší prognóza

27 Subarachnoidální krvácení Nejčastěji spojeno s traumatem Spontánní 75-80% Aneurysmata 5% benigní beze zdroje NAPMH 5% cévní abnormity 10% jiné příčiny Postihuje mladší pacienty!!!

28 Aneurysmata 5% populace, 2-3% krvácení Existují vrozené dispozice Různé typy

29 SAK - příznaky Náhle vzniklá dosud nepoznaná prudká bolest hlavy Často fyzická námaha práce, defekace, sexuální aktivita Přídatná neurologická symptomatika Meningeální příznaky bolesti hlavy, za krkem, nevolnost, zvracení, světloplachost

30

31 SAK - terapie Konzervativní x intervenční Neurochirurgie ( Clipping) x neuroradiologie ( Coiling) Intervenční terapie zabraňuje recidivě ( rebleeding)

32 Clipping vs. Coiling Clipping aneurysmatu Otevřená operace, přístupná céva Možnost vypláchnutí SA prostor Méně invazivní endovaskulární cesta Vyřazení aneurysmatu Nelze vypláchnout krev Některé cévy nedostupné

33

34

35 SAK komplikace Vasospasmy sekundární icmp Hydrocefalus

36 Organizace péče o CMP

37 Péče o CMP Směřována do center Přednemocniční péče Nemocniční péče - akutní péče - akutní RHB péče ( subakutní péče) - chronická dlouhodobá péče

38 Centrace iktové péče Iktová centra, komplexní cerebrovaskulární centra 11 komplexních center, 36 iktových V Praze - 2 KCC - NNH, ÚVN -4 IC TN, FNKV, VFN, Motol

39

40 Přednemocniční péče FAST test Avizo na iktový mobil do 8 hodin nutné avizovat Do 24 hodin od vzniku patří CMP do iktového centra Avizo slouží ke zrychlení 1. nemocniční fáze DTN time Sledované parametry do 1h

41 Přednemocniční péče Náhle vzniklý neurologický deficit 1 hlavní příznak- FAST test 2 vedlejší- porucha vědomí, porucha čití, setřelá jinak normální řeč, výpadek zorného pole, dvojité vidění, prudká dosud nepoznaná bolest hlavy, ztuhlost šíje, závratě spojené s nauzeou a zvracením

42 Nemocniční péče iktová centra Rozhodnout, zda je možná IVT časové okno, tíže postižení Seznam kontraindikací IVT do 4,5h v předním povodí, do 8h ve VB povodí Do 12h při trombóze a. Ophtalmica U trombózy AB není časové okno

43 Nemocniční péče iktová centra Některé stavy nejsou KI IVT, ale je preferována mechanická rekanalizace Gravidita, léčba NOAK, přítomnost aneurysmatu na CT Ag nově postižení velké IC tepny (Mr. Clean, Extend IA, Swift Prime, Escape)

44 Rescue terapie V případě neúspěchu IVT není pokles NIHSS o 40% Bridgeing therapy, převoz do KCC vždy po konzultaci s KCC Nutnost dekompresní kraniotomie Disekce tepny

45 KCC Možnost rekanalizační terapie Větší spádová oblast Může být i místo 1. kontaktu

46 Hospitalizace Hospitalizace na JIP, alespoň 24h Déle při IVT, dle celkového stavu Poté přesun na standardní oddělení Akutní a následná rehabilitace Dlouhodobá péče

47 IVT v ČR

48 IVT do 60 min.

49 Mechanická rekanalizace %

50 Výhody péče v IC 18% relativní redukce mortality a institucionálně závislých pacientů 3% absolutní redukce mortality NNT 33 6% absolutní nárůst pacientů s mrs 0-2 Hospitalizace TIA monitorace 48h redukuje recidivu o 80%

51 Závěrem Pomocí organizované specializované péče lze výrazně zlepšit prognózu nemocných s CMP Sebelepší péče nenahradí prevenci kardiovaskulárních onemocnění Determinanty zdraví 60% životní styl Nenahradí léčbu hypertenze, DM, dyslipidémie, odvykání kouření a alkoholismu

52

Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody

Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody MUDr. Jan Bartoník Neurologické odd. KNTB a.s. Zlín 17.12.2014 CMP CMP je definována jako onemocnění mozku projevující se rychle se rozvíjejícími

Více

Věstník OBSAH: o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely... 33

Věstník OBSAH: o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely... 33 Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 14. PROSINCE 2012 Cena: 126 Kč OBSAH: 1. METODICKÝ POKYN péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou...................

Více

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Neurologie PRO PRAXI A2011 Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Abstrakta XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 17. 19. březen 2011 Současná podoba Neurologické kliniky v areálu

Více

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 PŘÍLOHU PŘIPRAVILI ČLENOVÉ ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU TÝDEN A PARTNERŮ

Více

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby?

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? D. Krajíčková 1, A. Krajina 2, M. Lojík 2 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Historie rekanalizační léčby

Více

Cévní mozkov{ příhoda

Cévní mozkov{ příhoda Cévní mozkov{ příhoda Co dělat když přijde? Edukační příručka MUDr. Markéta Sližov{ MUDr. Petr Kuba MUDr. Daniel V{clavík Vítkovick{ nemocnice a.s. Tato brožura vznikla v r{mci projektu Vzděl{vací síť

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY Autoři: MUDr. Jolana Marková Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy České neurologické společnosti ČLS JEP MUDr.

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků konference nedašov 2011 Sborník příspěvků KONFERENCE NEDAŠOV 2011 Zdravotní a sociální služby poskytované seniorům v pobytových zařízeních Sborník příspěvků Michaela Lutišanová [ed.] Praha 2011 Konference

Více

duševní poruchy, hysterie, manické poruchy, schizofrenie otravy ( drogy, léky, alkohol, CO, některé zvířecí a rostlinné jedy )

duševní poruchy, hysterie, manické poruchy, schizofrenie otravy ( drogy, léky, alkohol, CO, některé zvířecí a rostlinné jedy ) NÁHLÉ PŘÍHODY NEUROLOGICKÉ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Definice pojmů : vědomí = vigilita Vědomí jestav, ve kterém organismus plně vnímá podněty přicházející ze zevního prostředí

Více

Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014

Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014 Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014 Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014 Za odbornou a jazykovou stránku tohoto sborníku odpovídají autoři jednotlivých příspěvků.

Více

Základní postupy v PNP

Základní postupy v PNP Základní postupy v PNP Každý výjezd záchranné služby za pacientem je vždy jiný, je něčím neopakovatelný, specifický, vyžaduje individuální přístup i přesto, že jsou pevně stanoveny postupy pro poskytování

Více

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Kapesní verze Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy J. Beneš 1, P. Gregor 2, A. Mokráček 3 1 Infekční

Více

Kurz v diagnostice CNS hybridními zobrazovacími metodami. SBORNÍK ABSTRAKTŮ

Kurz v diagnostice CNS hybridními zobrazovacími metodami. SBORNÍK ABSTRAKTŮ Kurz v diagnostice CNS hybridními zobrazovacími metodami SBORNÍK ABSTRAKTŮ Termín akce: 2. 6. 2012 9.00 16.00 Místo konání: Kongresové centrum Hotel ILF Praha Subkatedra nukleární medicíny IPVZ Klinická

Více

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu 9 KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 11 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy

Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy 1. Charakteristika standardu - definice syndromu diabetické nohy Syndrom diabetické nohy je podle WHO definován jako ulcerace nebo destrukce

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v interních oborech Yvetta Vrublová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 2.2 INOVACE

Více

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ Tento soubor epistandardů navazuje na sérii předchozích publikací, jejichž ob sah byl výsledkem diskusí u kulatého stolu

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k zdravotním postižením podle Mezinárodní klasifikace nemocí

Více

Neurorehabilitace pacientů

Neurorehabilitace pacientů Neurorehabilitace pacientů po cévní mozkové příhodě Péče o pacienty po cévní mozkové příhodě, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Open Medical Club CR, 9. dubna 2015 Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.,

Více

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny...

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Urologická klinika byla založena profesorem MUDr. Eduardem Hradcem, DrSc.,

Více

BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ, BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY NOVELIZACE 2014

BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ, BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY NOVELIZACE 2014 Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY MOŽNOSTI LÉČBY Autoři MUDr. Bohumil Skála, Ph.D. Společnost všeobecného

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více

Chronické choroby pohybového aparátu

Chronické choroby pohybového aparátu Chronické choroby pohybového aparátu základní rozdíly mezi zánětlivým a nezánětlivým stavem z hlediska diferenciální diagnostiky a základní léčby Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT. 2.ročník kampaně

JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT. 2.ročník kampaně JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT Srdeční infarkt nečeká 2.ročník kampaně TISKOVÉ MATERIÁLY Tisková konference, 15.5.2014 City Tower Praha 4 Obsah Fakta o srdečním infarktu 3 Národní kardiovaskulární program

Více