PROGRAM KONFERENCE CONFERENCE PROGRAMME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM KONFERENCE CONFERENCE PROGRAMME"

Transkript

1 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE METALURGIE A MATERIÁLŮ 18 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGY AND MATERIALS TANGER, spol. s r.o. VŠB-Technická univerzita Česká společnost pro nové materiály a technologie ASM International Inženýrská akademie České republiky Materials Research Society of Serbia Norsk Materialteknisk Selskap Societe Francaise de Metallurgie et de Materiaux Associazione Italiana di Metallurgia Austrian Society for Metallurgy and Materials PROGRAM KONFERENCE CONFERENCE PROGRAMME květen 2009 May 19 th - 21 st 2009 Hotel Červený zámek, Hradec nad Moravicí, Česká Republika-Czech Republic, EU

2 ODBORNÍ GARANTI KONFERENCE - GENERAL CHAIRMEN Prof. Ing. Jiří Kliber, CSc. Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. PROGRAMOVÝ VÝBOR - STEERING COMMITTEE Ing. Jaroslav Březina Česká hutnická společnost Doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D. Ing. Richard Fabík, Ph.D. Ing. Jiří Hodan POLDI Hütte, s.r.o., Kladno Prof. Ing. Jiří Kliber, CSc. Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. Doc. Eva Mazancová, CSc. Ing. Tasilo Prnka, DrSc. Doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Ing. Pavel Šedivý Tastech Slavičín ArcelorMittal Ostrava, a.s. ORGANIZAČNÍ VÝBOR - CONFERENCE SECRETARIAT Eva Hůlová TANGER, spol. s r.o., Ostrava Ing. Kateřina Pešková TANGER, spol. s r.o., Ostrava PROGRAM KONFERENCE - SCHEDULE OF THE CONFERENCE Datum Date Registrace Registration Sympozium A Registrace Registration Zahájení Opening Plenární zasedání Plenary session Sympozium A Sympozium B Sympozium C Sympozium D Sympozium E Oběd Lunch Oběd Lunch Sympozium B Sympozium C Sympozium D Sympozium E Doprovodný program Accompanying Programme Posterová sekce Poster session Společenský večer Social evening Beer-party Sympozium D Sympozium E Zakončení End Oběd Lunch Těšíme se na Vás na Looking forward to see you at KONTAKTY, DOTAZY - CONTACTS, QUESTIONS: METAL 2009 TANGER spol. s r. o. / TANGER Ltd. Keltičkova Ostrava 10 Česká republika / Czech Republic, EU Tel: , 121, 112, Fax: WWW:

3 PROGRAM KONFERENCE CONFERENCE PROGRAMME Přesný časový plán přednášek bude k dispozici na internetu před zahájením konference. Final time schedule of the lectures will be available on Internet before opening of the conference. ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO - HONORARY PRESIDIUM Ing. Josef Buryan Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. Prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c. Ing. Henryk Huczala Ing. Zdeněk Juchelka Ing. Miroslav Janeček, CSc. Ing. Jaromír Ošťádal Ing. Jaromír Pindor,Ph.D. JUDr. Karel Valušek Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.h.c. ArcelorMittal Ostrava, a. s., Technical Director VŠB -TU Ostrava, Rector FMMI VŠB-TU, Dean TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Technical Director ŽDB Group, a.s., General Director Association of Research Organizations, President ŽĎAS, a.s., Productive Director M & M výzkum, s.r.o., Ostrava, Director Hradec nad Moravicí, mayor IA CZ, President Odborní garanti konference - Conference Chairmen: Prof. Ing. Jiří Kliber, CSc. Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. Datum - Date: PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ - PLENARY SESSION Místo jednání: Červený zámek, koncertní sál, Hradec nad Moravicí Venue: Red Chateau, Concert Hall, Hradec nad Moravicí 09:00-09:30: Zahájení konference - Conference Opening 09:30-12:30: Přednášky - Lecture P1 P2 P3 P4 Podpora VaVaI v EU a ČR - Rámec společenství Support of research, development and innovations in EU and CZ - Community framework Janeček, M., Association of Research Organizations, Czech Republic Role VŠB-TUO v kontextu potřeb českého průmyslu, 160 let historie a jak dál? Role of VŠB-TUO in the context of Czech industry needs, 160 years of history and what's next? Čermák, T., VŠB-Technical University Ostrava, Czech Republic Zliatiny na báze TiAl: Súčasný stav a výhľady do budúcnosti TiAl base alloys: present status and future perspectives Lapin, J. ÚMM SAV, Slovak Republic Evropský výzkum materiálů - osobní postřehy European materials research - personal observations Kostorz, G., ETH Zurich Dept.of Physics, Switzerland Firemní prezentace hlavního sponzora firmy ANMAT Trading spol. s r.o. 3

4 SYMPOSIUM A POKROKOVÁ VÝROBA ŽELEZA A OCELI - ADVANCED IRON - AND STEELMAKING Odborní garanti sympozia - Symposium Chairmen: Ing. Jaroslav Březina, Česká hutnická společnost Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D. M & M výzkum, s.r.o., Ostrava Datum - Date: Místo jednání - Venue: Klubovna 1 - Room 1 13:30-18:00: Přednášky - Lectures A1 A2 A3 A4 A5 A6 Podstatné snížení spotřeby paliva, emisí CO2 a NOx při současném zvýšení kapacity výroby při bezplamenném spalování kyslíkem Substantial reduction of fuel consumption, CO 2 and NOx emissions when at same time increasing production capacity Von Schéele, J., Ritzén, O. & Zilka, V., The Linde Group, Germany Koeficienty přestupu tepla pod vodními chladícími tryskami při plynulém lití oceli Heat transfer coefficients beneath the water cooling jets Štětina, J. & Kavička, F., VUT Brno, Czech Republic Verifikace využití Froudeho kriteria při fyzikálním modelování proudění kovových lázní Verification of Froude criteria utilization in field of physical modelling of metal bath flow Gryc, K., Michalek, K., Morávka, J. & Hudzieczek, Z., VŠB-Technická univerzita Ostrava, Czech Republic Význam elektromagnetického míchání taveniny při plynulém lití sochorů Electromagnetic stirring of the melt of concast billets and its Importace Stránský, K., Kavička, F., Štětina, J., Sekanina, B., Stránský, L., Dobrovská, J. & Bažan, J., VUT Brno, Czech Republic Změny chemického složení kapilár (kanálků) oxidických keramických filtrů při filtraci oceli - jejich příčiny a důsledky The changes in chemical content of capillaries during filtration of steel though ceramic fiter - their causes and consequences Stránský, K., Bažan, J., Horáková, D., Lev, P., Dobrovská, J. & Kavička, F., VUT Brno, Czech Republic Výzkum a vývoj technologických postupů v oblasti mezipánve Research and development of technological methods within tundish area Válek, L., Nemeth, M. & Kaluža, J., ArcelorMittal, a.s., Ostrava, Czech Republic Datum - Date: Místo jednání - Venue: Klubovna 1 - Room 1 8:00-11:30: Přednášky - Lectures A7 A8 Zvyšování trvanlivosti materiálů pro zápustkové kování za tepla Increasing of materiál durability for a die hot forging Čamek, L. & Jelen, L., VŠB-Technická univerzita Ostrava, Czech Republic Vliv stopových prvků na houževnatost oceli Trace elements effect on the steel toughness Balcar, M., Havelková, L., Sochor, J., Fila, P. & Martínek, L., ŽĎAS, a.s., Czech Republic A9 Posouzení vlivů vybraných parametrů na mechanické charakteristiky mikrolegovaných ocelí užívaných pro výrobu trubek Assessment of the effect of selected parameters on mechanical characteristics of microalloyed steels used for production of tubes Melecký, J., Strnadel, B., Čamek, L., Bár, J., Tichý, R. & Kostiuková, G., ArcelorMittal, a.s., Ostrava, Czech Republic A10 Rozbor povrchových vlastností licích prášků z hlediska bazicity a zastoupení SiO 2 Analysis of the moulding powders surface properties from the viewpoint of basicity and SiO 2 apportionment Dudek, R., Vitásek, Š. & Dobrovský, Ľ., VŠB-Technická univerzita Ostrava, Czech Republic A11 Matematické a stochastické modelování při plynulém odlévání bram Mathematical & stochastic modelling of the concasting of steel slabs Mauder, T., Kavička, F. & Franěk, VUT Brno, Czech Republic 4

5 POSTEROVÁ SEKCE A - POSTER SESSION A A1P Technologická řešení při výrobě předvalků z hospodárné ferritické oceli s obsahem 15 % Mo Technological solutions for the realization of blanks from economical ferritic steel with 15% Mo Gheamalinga, T., Gheamalinga, M. & Ene, P., SC TRIPLEX METAL SRL, Romania A2P Analýza chemického příhřevu oceli prostřednictvím regrese a umělých neuronových sítí Analysis of chemical steel reheating through regression and neuronal nets Zimný, O., Morávka, J. & Jančíková, Z., VŠB-Technická univerzita Ostrava, Czech Republic Odborní garanti sympozia - Symposium Chairmen: Ing. Richard Fabík, Ph.D. Prof. Ing. Jiří Kliber, CSc. Datum - Date: Místo jednání - Venue: Klubovna 2 - Room 2 13:30-18:00: Přednášky - Lectures B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 SYMPOSIUM B TVÁŘENÍ KOVŮ - METAL FORMING VŠB -TU Ostrava VŠB -TU Ostrava Optimální postupy tepelného zpracování materiálů pro práci za tepla Optimal methods of hot working materials heat treatment Stanislav, J., BODYCOTE, Czech Republic Spôsoby zvyšovania životnosti zápustiek Improving of forging dies life Híreš, O., Pernis, R. & Kasala, J., Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Slovak Republic Vliv tepelného zpracování na vlastnosti nástrojové oceli pro práci za tepla Effect of heat treatment on properties of hot-work tool steel Krawczyk, J. & Bala, P., AGH University of Science and Technology, Poland Jak ovlivní výrobce životnost tvářecích nástrojů? How producer influence the life time of forming tools? Fajt, J., PILSEN TOOLS s.r.o., Czech Republic Transformace při kalení a popouštění nástrojové oceli pro práci za tepla Transformations during quenching and tempering of hot-work tool steel Bala, P. & Krawczyk, J., AGH University of Science and Technolog, Poland Získávání objemných nanokrystalických materiálů plastickou deformací Obtaining of bulky nanocrystaline materials by plastic deformation Naizabekov, A. & Lezhnev, S. N., Karaganda State Industrial Universit, Kazakhstan Fyzikální simulace tváření vysokolegovaných ocelí Physical simulation of high strength steels forming Unucka, P., Bořuta, P. & Bořuta, A., Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o., Czech Republic Vývoj nových konstrukčních patinujících ocelí Development of new structural weathering steels Žáček, O., Liška, M. & Kreislová, K., Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o., Czech Republic Datum - Date: Místo jednání - Venue: Klubovna 2 - Room 2 8:00-11:30: Přednášky - Lectures B9 Komplexní plastometrický průzkum deformačního chování vanadem mikrolegované oceli Complex plastometric investigation of the deformation behaviour of vanadium microalloyed steels Kotas, M., Gajdzica, T., Kliber, J., Čmiel, K. M. & Bořuta, J., Třinecké železárny a. s., Czech Republic 5

6 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 Simulace řízeného ochlazování cementační oceli válcované do svitků The controlled cooling simulation of a case-hardening steel rolled into coils Gajdzica, T., Kotas, B., Kotas, M., Schindler, I., Čmiel, K. M. & Kliber, J., Třinecké železárny a. s., Czech Republic Objasnění příčin vzniku vady při válcování speciálního profilu pomocí MKP FEM-Aided clarification of the cause of defect formed during hot rolling of a special section Fabík, R. & Baron, R., VŠB-Technická univerzita Ostrava, Czech Republic Plastometrické výsledky napěťovo-deformačního chování a stupně změkčení feromanganové TWIP oceli Plastometric results of stress-strain behaviour and softening ratio of ferromanganese TWIP steels Kliber, J. & Drozd, K., VŠB-Technická univerzita Ostrava, Czech Republic Vývoj a zavedení nové technologie kování malých středních kusů zalomených hřídelí v zápustce The development and implementation of new technology for die forging of small crankshaft throws László, V., Petržela, J., Pokuta, P. & Kliber, J., Vítkovice Heavy Machinery a.s. Czech Republic Vliv geometrie nástroje ECAP na dosažené zjemnění zrna Influence of ECAP die geometry on achieve UFG Rusz, S., Dutkiewicz, J., Čížek, L. & Hluchník, J., VŠB-Technická univerzita Ostrava, Czech Republic Zjemnění zrna u nízkouhlíkové oceli s různou strukturou podrobené zpevňování metodou ECAP Grain refinement in low carbon steel with different initial structure subjected to ECAP straining Zrník, J., Dobatkin, S.V., Kovařík, T. & Raab, G., COMTES FHT, Plzeň, Czech Republic Zjemňování zrna slitiny hliníku AlMgSi1 metodou ECAP při pokojové teplotě Grain refinement in aluminium alloy AlMgSi1 during ECAP at room temperature Kovařík, T., Zrník, J. & Cieslar, M., COMTES FHT, a.s., Dobřany, Czech Republic Výzkum vlivu extrémních podmínek deformace na submikrostrukturu kovů a zkušebních metod pro diagnostiku jejich technologických vlastností Research of influence of extréme deformation conditions on metal sub-microstructure and development of testing methods for evaulation of thein technological properties Michenka, V., Malaník, K. & Rusz, S., VÚHZ, a.s. Dobrá, Czech Republic POSTEROVÁ SEKCE B - POSTER SESSION B B1P Vliv termomechanického tváření na mechanické vlastnosti mikrolegovaných HSLA ocelí legovaných Mo Effect of thermomechanical treatment on mechanical properties and microstructure evolution of molybdenum HSLA steels Hakem, M., Belhanniche, H. & Allou, D., Research Center of Welding & Control, Algeria SYMPOSIUM C VÝROBKY Z OCELI A JEJICH VLASTNOSTI - STEEL PRODUCTS-PROPERTIES Odborní garanti sympozia - Symposium Chairmen: Prof. Ing. Eva Mazancová, CSc. Prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc. Datum - Date: Místo jednání - Venue: Klubovna 3 - Room 3 13:30-18:00: Přednášky - Lectures C1 C2 C3 VŠB - TU Ostrava VŠB - TU Ostrava RTG a neutronový rozptyl při zkoušení mikro a nanostrukturních materiálů X-ray and neutron scattering for the examination of micro- and nanostructured materials Kostorz, G., ETH Zurich Dept.of Physics, Switzerland Žárupevnost a mikrostruktura heterogenních svarových spojů P23/P91 Creep behaviour and microstructure of heterogeneous P23/P91 weld Vodárek, V., Kuboň, Z. & Foret, R.,, Czech Republic Homogenní a heterogenní svarové spoje žáropevných ocelí Similar and dissimilar weld joints of creep-resisting steels Svobodová, M., Douda, J., Čmakal, J., Sopoušek, J. & Dubský, J., UJP PRAHA a. s., Czech Republic 6

7 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 Mikrostrukturní stabilita 10Cr1MoW oceli během dlouhodobých zkoušek tečení 10Cr1MOW steel microstructural stability during long - run creep testing Jandová, D., Kasl, J. & Kanta, V., ŠKODA VÝZKUM, s.r.o., Czech Republic Vliv nanočástic na creepové vlastnosti moderních feritických ocelí The role of nanoparticles on the creep properties of advanced ferritic steels Foldyna, V. & Sondel, M., JINPO PLUS a. s., Czech Republic Creep austenitické litiny s kuličkovým grafitem Austenitic cast-iron creep with sferoidical graphite Vlasák, T., Hakl, J., Čech, J. & Sochor, J., SVÚM, Czech Republic Degradace struktury a mechanických vlastností slitiny LVN13 94 dlouhodobým účinkem teploty Structure and mechanical properties degradation of LVN13 alloy under long time temperature exposition Podhorná, B., Hrbáček, K., Kabátová, J. & Joch, A., UJP PRAHA a. s., Czech Republic Výzkum svařitelnosti vad při mezních podmínkách tváření Research of weldability of faults during ultimate conditions of forging Horník, J., Zuna, P., Dytrt, K. & Jandoš, F., ČVUT Praha, Czech Republic Ovlivnění struktury výkovků z oceli typu C35E podmínkami kovářského zpracování Influence of treating conditions on structure of forged pieces from the steel grade C35E Zuna, P., Sobotová, J., Horník, J., Macek, K., Dytrt, K., Hnilica, F., Jandoš, F. & Hrubý, F., ČVUT Praha, Czech Republic Vliv teploty popuštění na karbidy a matrici oceli typu 217H12WF steel type. Část 1. Separace karbidů The effect of tempering temperature on carbides and matrix of steel of type 217H12WF. Part 1.Separation of carbides Nykiel, T. & Hryniewicz, T., Technical university of Koszalin, Poland Vliv teploty popuštění na karbidy a matrici oceli typu 217H12WF. Část 2. Studium distribuce Cr, W, V pomocí elektronové zkoušky mikroanalyzátorem The effect of tempering temperature on carbides and matrix of 217H12WF steel type. Part 2.The studies of Cr, W, V displacement by means of microanalizer electron probe Nykiel, T. & Hryniewicz, T., Technical university of Koszalin, Poland Nedostatky při výběru a zpracování vysokolegovaných nástrojových ocelí Disadvantages at selection and treatment of high alloy tool steels Jurči, P., ČVUT Praha, Czech Republic Vliv parametrů tepelného zpracování na vývoj mikrostruktury nízkolegované vysokopevné oceli Effect of heat treatment parameters on development of microstructure of low-alloyed high-strength steel Hauserová, D., Stejskal, O. & Nový, Z., COMTES FHT, a.s., Dobřany, Czech Republic Datum - Date: Místo jednání - Venue: Klubovna 3 - Room 3 8:00-11:30: Přednášky - Lecture s C14 C15 C16 C17 C18 C19 Ověření výroby pažnicových trubek jakostních stupňů L80 a N80 99 pro kyselá prostředí Verification production of casings grades L80 and N80 for sour service Bár, J. & Melecký, J., ArcelorMittal, a.s., Ostrava, Czech Republic Analýza energie vrstevné chyby z hlediska odezvy plastické deformace slitiny TWIP a TRIPLEX Stacking fault energy analysis from point of view of plastic deformation response of the TWIP and TRIPLEX alloy Mazancová, E., Schindler, I. & Mazanec, K., VŠB-Technická univerzita Ostrava, Czech Republic Hodnocení a porovnání mikrostrukturních charakteristik acikulárního feritu a granulárního bainitu Evaluation and comparison of acicular ferrite and granular bainite microstructural characteristics Mazancová, E., Rucká, Z., Jandová, D. & Mazanec, K., VŠB-Technická univerzita Ostrava, Czech Republic Diagnostika struktury ocelí řízenou magnetizací Structure diagnostics of alloys by controlled magnetization Skrbek, B., TU Liberec, Czech Republic Vliv technologie svařování na změny mechanických hodnot u mikrolegovaných ocelí Influence of welding technology on mechanical values modification of microalloyed steels Kříž, A., ZČU Plzeň, Czech Republic Zpracování materiálů laserem - kalení a svařování Laser material processing - hardening and welding Němeček, S. & Mužík, T., MATEX PM, Czech Republic 7

8 C20 Únavové vlastnosti oceli Eurofer vyvíjené pro fúzní energetiku Eurofer steels fatigue properties developed for fusion energetics Kuběna, I., Hutař, P., Náhlík, L., Seitl, S. & Kruml, T., ÚFM AV ČR, Czech Republic C21 Deformačné a rekryštalizačné chovanice ocele DP 600 Deformation and recrystallization behaviour of DP 600 steel Buriková, K. & Rosenberg, K., ÚMV SAV, Košice, Slovak Republic C22 Kvantifikácia mikrostruktýrnych parametrov feriticko - martenzitickej ocele pomocou obrazovej analýzy Quantification of microstructural parameter ferricic-martensite dual phase steel by image analysis Buriková, K. & Rosenberg, K., ÚMV SAV, Košice, Slovak Republic POSTEROVÁ SEKCE C - POSTER SESSION C C1P Vliv rychlosti ochlazování z teploty normalizace na mikrostrukturu trubek jakosti The influence of the cooling rate from normalizing temperature on the microstructure of the tubes grade Bevilaqua,T., Beraxa, T., Parilák, L. & Kuboň, Z., Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o., Czech Republic SYMPOSIUM D POVRCHOVÉ INŽENÝRSTVÍ - SURFACE ENGINEERING Odborní garanti sympozia - Symposium Chairmen: Doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. RNDr. Ivo Štěpánek, Datum - Date: Místo jednání - Venue: Klubovna 4 - Room 4 13:30-18:00: Přednášky - Lectures D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 Západočeská univerzita v Plzni Rovnovážný fázový diagram železo - uhlík On equilibrium phase diagram of the iron - carbon system Sidorov, E., Vladimir State Univerzity, Russia Studium vlivu vybraných deposičních parametrů na vlastnosti a chování tenkovrstvých systémů Study of selected deposition parameters on properties and behaviour of thin film systems Štěpánek, I., Novák, M., Kesl, M., Fait, J., Číp, J. & Boháč, D., ZČU Plzeň, Czech Republic Impakt tester kontaktního cyklického testování Impact tester of contact cyclic testing Kříž, A., Beneš, P. & Šimeček, J., ZČU Plzeň, Czech Republic Povrchová oxidace jako cesta intenzivního povlakování Fe-C slitin s mědí Surface oxidation as a way of intensify of coating Fe-C alloys with copper Jedrzejczyk, D. & Hajduga, M., University of Bielsko-Biala, Poland Řízení krystalového rozhraní & vysoce funkční kovové nanosystémy Crystal interface engineering & high functional metal nanosystems Andreeva, A. V. Russian Academy of Science, Russia Zpracování povrchu ocelí laserem Laser treatment of surface steel Cejp, J. & Švábek, R., ČVUT Praha, Czech Republic Difuzní boridování oceli pro práci za tepla Diffused boride of steel for warm work Jurči, P. & Hudáková, M., ČVUT Praha, Czech Republic Zlomková plynová analýza druhu kyslíku a dusíku v Alnico magnetech Fraction gas analysis of oxygen and nitrogen species in Alnico magnets Grigorovich, K., Schibaev, S.S., Arsenkin, A. M., Belaev, I. V. & Kolchugina, N. B., Baikov Institute of Metallurgy and Materials Sciences, RAS, Russia 8

9 D9 D10 D11 Tepelné zpracování Ni-P-Al2O3 vrstev připravených bezproudovým pokovením Heat treatment of Ni-P-Al2O3 electroless coatings Novák, M., Vojtěch, D. & Zelinková, M., VŠCHT Praha, Czech Republic Oxidační odolnost a tepelná stabilita slitin Ti-Al-Si vyrobených reaktivní sintrací Resistance to oxidation and thermal stability of Ti-Al-Si alloys produced by reactive sintering Novák, P. Průša, F., Šerák, D., Vojtěch, D. & Michalcová, D., VŠCHT Praha, Czech Republic Analýza přerozdělení prvků ve feritické oceli s povlakem Ni pro technologie roztavených solí Analysis of elements redistribution in Ni-coated ferritic steel for molten salts technologies Král, L., Čermák, J., Matal, O., Šimo, T., Nesvadba, L. & Jílek, M., ÚFM AV ČR, Czech Republic Datum - Date: Místo jednání - Venue: Klubovna 4 - Room 4 8:00-10:30: Přednášky - Lectures D12 D13 D14 D15 Model korozního procesu ve vybraném materiálu na bázi Ni vystaveném vlivu eutektické žhavé solně směsi LiF-NaF Model of corrosion process in chosen Ni-based material exposé to eutictic LiF-NaF molten salts mixture Král, L., Čermák, J., Matal, O., Šimo, T., Nesvadba, L. & Jílek, M., ÚFM AV ČR, Czech Republic Výzkum chemických reakcí a reakcí na rozhraní na růst tenkých wolframových povlaků na křemíkovém podkladu The investigation of chemical and interface interactions at the growth of tungsten thin films on silicon substrate Pluscheva, S. V., Mikhailov, G. M. & Andreeva, A. V., Russian Academy of Science, Russia Vliv přítomnosti maziva na třecí charakteristiky HVOF stříkaných povlaků, aplikovatelných ve spalovacích motorech Influence of different types of lubricants on the friction properties of HVOF sprayed coatings suitable for engine components Houdková, Š., Kašparová, M., Zahálka, F. & Zábranská, I., ŠKODA VÝZKUM, s.r.o., Czech Republic Vliv mikrostruktury makové litiny pro válce válcových mlýnů na jejich vlastnosti The influence of microstructure of mottled cast iron for mill rolls on its properties Krawczyk, J. & Pacyna, J., AGH University of Science and Technology, Poland Datum - Date: Místo jednání - Venue: Klubovna 4 - Room 4 9:00-11:00: Přednášky - Lectures D16 D17 D18 D19 D20 Vliv zpracování povrchu ultrazvukem na vlastnosti titanových slitin Influence of ultrasonic superficial processing on properties of titanic alloys Borozna, V., Klimenov, V. A. & Zaitsev, K. V., Yurga Technological Institute of the Tomsk Polytechnic Russia Vliv tepelného zpracování na tribologické vlastnosti bezproudových povlaků Ni-P Influence of heat treatment on tribological properties of Ni-P electroless coatings Novák, M., Vojtěch, D., Zelinková, M. & Vítů, T., VŠCHT Praha, Czech Republic Vývojové trendy v použití ochranných povlaků Evolutionary trends in using of protective coating Podjuklová, J., Hrabovská, K., Dobrovodská, L., Pelikánová, K. & Laník, K.,, Czech Republic Chemicko - tepelné zpracování ledeburitických nástrojových ocelí pro práci za studena Chemical - heat treatment of ledeburitic tool steels for cold working Jurči, P., ČVUT Praha, Czech Republic Porovnání tenkovrstvých systémů připravených různými technologickými procesy Comparison of thin films systems prepared by different technologies Štěpánek, I., Novák, M., Kesl, M., Fait, J., Číp, J. & Boháč, D., ZČU Plzeň, Czech Republic POSTEROVÁ SEKCE D - POSTER SESSION D D1P Změny mechanických vlastností a chování povrchů biokompatibilních systémů tenká vrstva - substrát po elektrochemickém působení Changing of mechanical properties and behaviour of surfaces of biocompatible systems thin film substráte after electrochemical corrosion Baroch, O. & Štěpánek, I., ZČU Plzeň, Czech Republic 9

10 D2P D3P D4P D5P D6P Studium vlivu přípravy povrchu substrátu na chování systémů tenka vrstva - substrát Evaluation of influence preparing of surface of substrate on behaviour of systems thin film - substrate Beneš, Z. & Štěpánek, I., ZČU Plzeň, Czech Republic Duplexní vrstvy nástrojových ocelí - struktura, vlastnosti a zařízení Duplex layers of tool steels - structure, properties and arrangement Jurči, P., Hájková, P., Lodererová, M., & Horník, J., ČVUT Praha, Czech Republic Hodnocení abrazivní a adhezivní odolnosti materiálů Evaluation of materials abrasive and adhesive resistance Kašparová, M., Zahálka, F. & Houdková, Š., ŠKODA VÝZKUM, s.r.o., Czech Republic Porovnání velmi rozdílně odolných systémů s tenkými vrstvami pomocí indexačních zkoušek Comparison of thin film systems with very different resistivity during indentation tests Novák, M. & Štěpánek, I., ZČU Plzeň, Czech Republic Problémy metalizace v mikroelektronice. Příprava molybdenu a wolframu vysoké čistoty. Metallization problems in microelectronics. Preparation of high-purity tungsten and molybdenum Pluscheva, S. V., Russian Academy of Science, Russia SYMPOSIUM E NEŽELEZNÉ KOVY A SLITINY - NON-FERROUS METALS AND ALLOYS Odborní garanti sympozia - Symposium Chairmen: Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc., Prof. Ing. Karel Hrbáček, DrSc., Prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc., Datum - Date: Místo jednání - Venue: Klubovna 5 - Room 5 13:30-18:00: Přednášky - Lecture s E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 1. BS Velká Bíteš Metalurgické problémy při výrobě slitin FeNi Metallurgical issues at production of FeNi alloys Němeček, S., Mužík, T., Macháček, J. & Kahovec, Č., MATEX PM, Czech Republic Degradace mikrostruktury monokrystalické superslitiny CMSX-4 na bázi niklu Microstructure degradation of nickel base single crystal superalloy CMSX-4 Lapin, J., Gebura, M., Pelachová, T. & Bajana, O., ÚMM SAV, Slovak Republic Vliv podmínek víceosého namáhání na degradaci mikrostruktury monokrystalické superslitiny CMSX-4 na bázi niklu při creepu Effect of multiaxial stress conditions on microstructure degradation of nickel base single crystal superalloy CMSX-4 during creep Gebura, M. & Lapin, J., ÚMM SAV, Slovak Republic Analýza creepových zkoušek slitiny IN792-5A Analysis of creep tests of the alloy IN792-5A Zýka, J., Hrbáček, K. & Sklenička, V., UJP PRAHA a. s., Czech Republic Vliv hustoty dislokací na vybrané mechanické vlastnosti směrově krystalizované slitiny na bázi Ni3Al Influence of density of dislocations on selected mechanical properties of directionally crystallised Ni3Al based alloy Malcharcziková, J. & Kursa, M., VŠB-Technická univerzita Ostrava, Czech Republic Experimenzální studium sloupcových a rovnoosých krystalů v průběhu usměrněného tuhnutí intermetalické slitiny Ti-46Al-8Nb Experimental study of columnar to equiaxed transitiv during directional solidification of intermetallic Ti-46Al-8Nb alloy Gabalcová, Z. & Lapin, J., ÚMM SAV, Bratislava, Slovak Republic Příprava slitin Fe-Al-Si reaktivní sintrací Preparation of Fe-Al-Si alloys by reactive sintering Novák, P., Vojtěch, D., Knotek, V., Šerák, J. & Michalcová, D., VŠCHT Praha, Czech Republic 10

11 E8 E9 E10 Směrová krystalizace eutektik systému Ti-Al-Si Directional crystallisation of eutectics in the system Ti-Al-Si Vojtěch, D., VŠCHT Praha, Czech Republic Vliv zrnitosti prášků na kompaktnost beta titanové slitiny Ti39Nb připravené práškovou metalurgií Influence of the powder granularity on the β-ti alloy Ti39Nb integrity prepared by powder metallurgy methods Málek, J., Hnilica, F., Veselý, J., Verner, J. & Janík, V., UJP PRAHA a. s., Czech Republic Hodnocení mikrostruktury a lokálních mechanických vlastností zirkoniových slitin Investigation of microstructure and local mechanical properties of zirconium alloys Bláhová, O., Medlín, R. & Říha, J., ZČU Plzeň, Czech Republic Datum - Date: Místo jednání - Venue: Klubovna 5 - Room 5 8:00-11:30: Přednášky - Lecture s E11 E12 E13 E14 Rozdělení nečistot ve směrově ztuhlém vzorku s planárním rozhraním On the distribution of impurities in directionally solidified sample with planar front Sidorov, E. V., Pikunov, M. V. & Drapala, J., Vladimir State Univerzity, Russia Vývoj substruktury a reorientace os monokrystalů W-Re připravovaných plasmovým tavením Substructure features and axis reorientation of W-Re single crystals upon plasma ARC melting Kirillova, V., Burkhanov, G. S. & Sdobyrev, V. V., Baikov Institute of Metallurgy and Materials Sciences, Russia Studium slitin Sn-Zn-Al pro HISOLD Investigation of Sn-Zn-Al alloys for HISOLD Drápala, J., Smetana, B., Burkovič, R., Musiol, J. & Kroupa, A., VŠB-Technická univerzita Ostrava, Czech Republic Vliv doby mletí na hysterezní vlastnosti a složení fáze tavně zvlákňovaných prášků slitiny Nd4Fe80B16 Influence of milling time on the hysteresis properties and phase composition of melt-spun alloy powders Nd4Fe80B16 Vidmanov, I. M., Borduzhin, I. G., Edrennikova, S. E., Savchenko, A, Menushenkov, V. P. & Rubin, P. S., Moscow State Institute of Steel and Alloys, Russia E15 Krystalická struktura ve slitinách na bázi SmCo 5 Crystalline structure of SmCo 5 based alloys Menushenkov, V., Sviridova, T. A. & Shelehov, E. V., Moscow State Institute of Steel and Alloys, Russia E16 E17 E18 E19 E20 Struktura vlastnosti slitiny Al-Tm-Ce Structure and properties of Al-TM-Ce alloys Michalcová, A., Vojtěch, D., Novák, P. & Šerák, J., VŠCHT Praha, Czech Republic Vlastnosti obrobitelných slitin hliníku za zvýšených teplot Properties of machinable Al alloys at increased temperatures Faltus, J., Homola, P. & Uhlíř, J., VÚK Panenské Březany, s.r.o., Czech Republic Vliv Sc a Zr na strukturu a vlastnosti slitiny Al-Mn1,5 Effect of Sc and Zr on structure and properties of Al-Mn1.5 alloy Očenášek, V., Homola, P., Kolář, M., Uhlíř, J. & Cieslar, M., VÚK Panenské Březany, s.r.o., Czech Republic Odezva ternární slitiny Al-Sc-Zr v litém stavu a po válcování za studena na izochronní žíhání Response of mould-cast and cold-rolled ternary Al-Sc-Zr alloy to the isochronal annealing Vlach, M., Stulíková, I., Smola, B. & Očenášek, V., MFF UK Praha, Czech Republic Únavová životnost a únavový lom lité niklové superslitiny Inconel 792-5A při pokojové teplotě a při zvýšených teplotách Fatigue life and fatigue fracture of nickel-based superalloy Inconel 792-5A at room and at elevated temperatures Šmíd, M., Obrtlík, K., Petrenec, M., Polák, J. & Hrbáček, K., ÚFM AV ČR, Czech Republic Datum - Date: Místo jednání - Venue: Klubovna 5 - Room 5 9:00-11:00: Přednášky - Lectures E21 Vliv podmínek žíhání na mikrostrukturu slitiny AlSiCuMgFe 83 The influence of annealing conditions on microstructure of AlSiCuMgFe alloy Šerák, J., Vojtěch, D. & Novák, P., VŠCHT Praha, Czech Republic E22 Aplikace distribuce největší velikostí defektů v Al-Si slitinách Largest defect sizes distribution application to the Al-Si alloys Fintová, S., Konečná, R. & Nicoletto, G., Žilinská univerzita v Žilině, Slovak Republic 11

12 E23 E24 E25 E26 E27 Modelovanie začiatku procesu polokontinuálneho liatia mosadzných čapov Start-up phase modeling of semi-continuous casting process of brass billets. Kasala, J., Pernis, R. & Híreš, O., Trenčianska univerzita A. Dubčeka Trenčín, Slovak Republic Technologie výroby odlévaných drátů ze slitiny CuSn v závislosti na druhu a jakosti grafitových krystalizátorů a jejich životnosti Technology of production of cast wires from the alloy CuSn in dependence on the type and quality of graphite moulds and their service life Tuček, J., Kahovec, Č. & Macháčková, K., Kovohutě Rokycany, a.s., Czech Republic Rozdelenie mechanických vlastností po priereze mosadznej tyče Distribution of mechanical properties in the cross section of brass Pernis, R., Híreš, O. & Kasala, J., Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Slovak Republic Elektrochemické sycení hořčíkových slitin vodíkem Electrochemical saturation of magnesium alloys with hydrogen Vojtěch, D., VŠCHT Praha, Czech Republic Absorpce vodíku na kovových nanočásticích připravených selektivním loužením Hydrogen absorption on metallic nano-particles prepared by selective leaching Vojtěch, D., VŠCHT Praha, Czech Republic E1P E2P E3P E4P E5P E6P E7P E8P E9P POSTEROVÁ SEKCE E - POSTER SESSION E Strukturální charakteristika fázových přechodů ve slitinách beta fáze na bázi mědi Structural characterisation of phase transitions in copper based beta phase alloys Adiguzel, O., Firat Univerzity, Turkey Vysokoteplotné vlastnosti MoSi2 a MoSi2/SiC nanokompozitov High strength properties of MoSi2 and MoSi2/SiC nanocomposites Ballóková, B. & Besterci, M., ÚMV SAV, Košice, Slovak Republic Studium interakce prvků v ternárních systémech při reaktivní difuzi ve spojích Ni/Ni3Al-Me (Me = Fe, Ti, Cr, Nb, Zr) Study of interaction of elements in the Ni/Ni3Al-Me (Me = Ti, Cr, Nb, Zr) diffusion joints Drápala, J., Vrbický, J. & Sudrová, J., VŠB-Technická univerzita Ostrava, Czech Republic Nanokrystalová mikrostruktura Fe s rozprašovači The microstructure of nanocrystalline Fe with the dispersoids Hwang, S. J. & Hahn, S. I., Daejin University, Pocheon, Korea Příprava kovových skel na bázi hliníku. Fabrication Al based metallic glasses Januszka, A. & Nowosielski, R., Silesian University of Technology, Poland Povrchové úpravy stomatologických a ortopedických implantátů povlaky TiN a ZrN The surfacing of dental and orthopedic implants by TiN and ZrN Kabátová, J., Hnilica, F., Veselý, A., Březina, A. & Cvrček, A., UJP PRAHA a. s., Czech Republic Creepová a korozní odolnost niklových slitin v prostředí roztavených fluoridových solí Creep and corrosion resistance of Ni-alloys in molten NaF a LiF salt Kasl, J., Jandová, D., Vlasák, T., Hakl, J., Brenner, O. & Cizner, J., ŠKODA VÝZKUM, s.r.o., Czech Republic Povrchové vlastnosti kovových funkčně vrstvených biomateriálů vyrobených metodou Rapid manifacturing Surface properties of metallic functional layered biomaterials produced by Rapid manufacturing method Lodererová, M., Rybníček, J., Steidl, J. & Horník, J., ČVUT Praha, Czech Republic Analýza vlivu mikrostruktury odlitků ze siluminu na odolnost proti poškození Analysis of the influence of silumine castings microstructure on silure resistance Machková, M. & Růžek, R., Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Czech Republic E10P Kontrola mezikrystalové oxidace prostřednictvím tepelné úpravy Control of intergranular oxidation by ihermal treatment Rothová, V., Buršík, J. & Svoboda, M., ÚFM AV ČR, Czech Republic E11P Vliv podmínek žíhání na růst zrn a mikrostrukturu v niklu The effect of annealing conditions on grain growth and microstructure in nickel Rothová, V., Svoboda, M. & Buršík, J., ÚFM AV ČR, Czech Republic 12

13 E12P Objemové kovové sklo na bázi Fe - Optimalizace licího procesu Iron-based bulk metallic glass - Optimization of casting process Stloukal, I., Král, L. & Čermák, J., ÚFM AV ČR, Czech Republic E13P Verifikácia Hall-Petchovej rovnice nanokryštalickej medi Verification of Hall-Petch equation of nanocrystalline copper Sülleiová, K., Ústav materiálového výskumu SAV, Slovak Republic JEN ZVEŘEJNĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ - CONTRIBUTIONS SET UP ONLY ZV1 ZV2 ZV3 ZV4 ZV5 ZV6 Rychlost oxidace v počátečních stádiích žíhání vzorků s plochým povrchem v průběhu gravitačního proudění vzduchu v elektrické peci Oxidation rate at the begining stage of annealing process of samples with flat surfaces during gravitational air flow in electrical furnace Adamaszek, K. & Nowak, J., OBR SM BOSMAL, Poland Vliv doby a teploty nitridace a složení směsi plynu na mechanické vlastnosti Effects of nitriding time-temperature and composition of gas mixture on the mechanical properties of indexable inserts Akca, C. & Karaaslan, A., Yildiz Technical University, Turkey Vlastnosti a aplikace B4C povlaků během CVD procesu Properties and application of B4C coats within the chemical vapour deposition Constantinescu, S. & Orac, L., University "Dunarea de Jos" of Galaty, Romania Výzkum vlivu čistoty mikrolegovaných ocelí strukturu a mechanické vlastnosti tlustých plechů Researches of the microalloyed steels purity influence on the heavy-plates structure and mechanical characteristics Doniga, A., Ivanescu, A., Ivanescu, L. & Vasilescu, E., University "Dunarea de Jos" of Galati, Romania Vlastnosti technicky čistého titanu po protlačování uhlovými kanály Properties of comercial pure titanium after equal channel angular pressing Greger, M., Kocich, R., Černý, M. & Kander, L., VŠB - Technická univerzita Ostrava, Czech Republic Vliv dezoxidace vápníkem na odsíření oceli v průběhu zpracování na sekundární metalurgii ZV7 ZV8 ZV9 Jurča, J., EVRAZ Vítkovice Steel, Ostrava, Czech republic Vliv rozdělení karbidů na vlastnosti nástrojových ocelí pro práci za tepla The influence of carbide distribution on the properties of hot work tool steels Karaaslan, A. & Akca, C., Yildiz Technical University, Turkey Zkouška ohebnosti základních Mg slitin v Mg-Al-Zn se stupňujícím se objemem Al Investigation of plasticity in Mg-Al-Zn based magnesium alloys with graded aluminium content Kocich, R., Greger, M., Macháčková, A. & Bořuta, J., VŠB - Technická univerzita Ostrava, Czech Republic Vliv Bi na vývoj mikrostruktury pájených spojů v mikroelektronice Influence of Bi on the microstructure evolution of solder joints in microelektronics Lechovič, E., Szewczyková, B. & Ulrich, K., STU Trnava, Slovak Republic ZV10 Hodnocení vlivu parametrů bodového svařování laserem na kvalitu spoje metodou Taguchiho Assessment of the effect of laser spot welding parameters on joint quality using Taguchi method Masoumi, M., P. Marashi, P., Pouranvari, M., Sabbaghzadeh, J. & Torkamany, M. J., Azad University of Dezful, Iran ZV11 Vliv objemového podílu martensitu na deformační zpevnění dvoufázových ocelí Effect of martensite volume fraction on work hardening behavior of dual phase steels Najafi Birgani, E. & Pouranvari, M., Azad University of Dezful, Iran ZV12 Lineární smrštění pozorované u litých Al-Si odlitků v průběhu chladnutí Linear contraction monitoring of casting Al-Si in the cooling process Nová, I. & Morávek, J., TU Liberec, Czech Republic ZV13 Brzdění smršťování pozorované u odlitků Al azn slitin Braking of shrinkage monitoring of Al and Zn alloys castings Nováková., I. & Pěnička, P., TU Liberec, Czech Republic 13

14 ZV14 Vliv doby stabilizace teploty v peci na odchylky experimentálních dat od parabolického Tammanova zákonu při zkoumání kinetiky oxidace v počátečním stádiu procesu Influence of time duration of temperature furnace stabilization on experimental data deviation of oxidation kinetic from parabolic Tamman law in the initial stage of oxidation process Nowak, J. & Adamaszek, K., Research and Development Center "BOSMAL", Poland ZV15 Některé aspekty vlivu nekonvenčního zpracování na charakteristiky nitro-karburizovaných vrstev Some aspects regarding the influence of non-conventional treatments on the superficial layers nitro-carburized characteristics Papadatu, C. P. & Vasilescu, E., University "Dunarea de Jos" of Galati, Romania ZV16 Výzkum svařitelnosti šedé litiny využívající superslitinu na bázi niklu An investigation on the weldability of grey cast iron using nickel based superalloy Pouranvari, M., Azad University of Dezful, Iran ZV17 Difúzní pájení precipitačně vytvrzené superslitiny na bázi niklu Diffusion brazing of a percipitation hardened nickel based superalloy Pouranvari, M., Azad University of Dezful, Iran ZV18 Solidifikační chování během difuzního pájení superslitiny na bázi niklu Solidification behavior during diffusion brazing of a nickel based superalloy Pouranvari, M. & Marashi, P., Islamic Azad University, Najafabad, Iran ZV19 Mikrostruktura hydroxiapatitové krycí vrstvy u metody žárového stříkání plazmou The microstructure of the hydroxyapatite covered layer by thermal plasma spraying method Rosu, R. & Mitelea, I., National R&D Institute for Welding and Material Test, Romania ZV20 Augerova elektronová spektroskopie a elektrochemické výzkumy Auger electron spectroscopy and electrochemical investigations Saidi, D., Zaid, B., Souami, N., Negache, M. & Ahmed, A., Research centre commission CRND/COMENA, Alger, Algeria ZV21 Výzkum slinutého prášku Niobu technikou Saxs (Small angle X-ray scattering): metoda stabilizace poréznosti a vlastností fraktálu Saxs investigation of the sintered niobium powder: method of stabilizing porosity and fractal properties Skatkov L. & Gomozov, V., PCB, Israel 14

15 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - BINDING REGISTRATION 18. mezinárodní konference metalurgie a materiálů 18 th International Conference on Metallurgy & Materials Závaznou přihlášku prosíme proveďtě na: sekce Přihláška, platba. Tento formulář použijte pouze v případě nutnosti. Přihlášku zašlete na adresu sekratariátu konference uvedenou níže. Please fill binding application form at: section Registration& Payment. Use this form only if necessary. Please send the appliacation to the address of conference secretariat mentioned below. Příjmení/Surname Jméno/Name Titul/Title Bydliště/Place of residence Doprovázející osoba/accompanying person Název organizace/organisation Adresa/Address PSČ/Post code Tel./Phone Fax IČO, DIČ/Bussiness ID, Tax ID Bankovní spojení/bank account KONFERENČNÍ POPLATEK (zašktněte 1 variantu) CONFERENCE FEE (check just one possibillity + OIL) Pro autory přednášek a posterů, do Kč Author s fee till April 15th EUR Pro autory přednášek a posterů, po Kč Author s fee after April 15th EUR Pro ostatní účastníky, do Kč Participants without paper till April 15 th EUR Pro ostatní účastníky, po Kč Participants without paper after Apr 15 th EUR Doktorandi a studenti denního studia Kč PhD. Students (daily study) 160 EUR Zveřejnění příspěvku bez účasti Kč Publication of paper without attendance 130 EUR Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH. Official Invitation Letter (OIL), Issuing & Posting 20 EUR POPLATKY UHRADÍM: CONFERENCE FEES I WILL PAY: bankovním převodem by bank transfer hotově při registraci at attendance platební kartou by credit card Vaše IČO: Payment ID (your company): Za koho platíte (např. své jméno) Please make a note which conference participant you are paying for, name: UBYTOVÁNÍ HOTEL ACCOMODATION UBYTOVÁNÍ - ACCOMMODATION Belaria Červený zámek Koruna Sonata Hotely Červený zámek a Sonáta nemají jednolůžkové pokoje. Hotels Cerveny zamek and Sonata have no single rooms. Z kapacitních důvodů není možné, dvoulůžkový pokoj obsadit Only double rooms available, each has to be occupied by 2 jedním účastníkem. people. No single occupancy due to accomodation capacity.

16 Do tabulky vyznačte požadovaný hotel, termín a typ pokoje Please indicate in the file choosen hotel, term and type (jednolůžkový pokoj - 1/1, dvoulůžkový 1/2). Počet of room (one bed - 1/1, double bed 1/2). Number of jednolůžkových pokojů je omezen. Z tohoto důvodu není single rooms is limited. For capacity reasons it isn t možné obsadit dvoulůžkový pokoj jedním účastníkem. possible to double room occupied by one participant. V případě jejich plného obsazení bude rozhodovat pořadí In the case of the full cast will decide the order of došlých přihlášek. Rezervaci je možno zrušit nejpozději do applications received. Reservation may be revoked 14 dnů před konáním konference. Nevyčerpané noclehy at the latest 14 days before the conference. The hotel budou hotelem fakturovány v plné výši. will be billed all unused nights in full cost. Chci být ubytován s: I want to be accommodated with: PŘÍJEZD NA KONFERENCI ARRIVAL TO THE CONFERENCE Na konferenci přijedu dne: I will arrive to the conference on: Mám zájem o společnou dopravu z Ostravy do Hradce nad I would appreciate common transport from Ostrava Moravicí dne to Hradec nad Moravici on May 18 th 2009 Mám zájem o společnou dopravu z Hradce nad Moravicí I would appreciate common transport from Hradec do Ostravy dne nad Moravici to Ostrava on May 21 st 2009 DOPROVODNÝ PROGRAM KONFERENCE Závazně se přihlašuji na exkurzi: exkurze do Pivovaru Nošovice exkurze do automobilky Hyundayi prohlídka Bílého zámku v Hradci nad Moravicí Lze se přihlásit pouze na jeden výlet. ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - TERMÍN Prosím vyplňte formulář závazné přihlášky na www konference nebo zašlete tištěný formulář nejpozději do 15. dubna 2009 na níže uvedenou adresu: KONTAKTY, DOTAZY - CONTACTS, QUESTIONS: ACCOMPANYING PROGRAMME I am placing a binding order for a field trip: Trip to Brewery Nošovice Trip to company Huyndai White castle tour - Hradec nad Moravicí You can choose only one of these trips. BINDING APPLICATION - TERM Please fill Binding Application Form at the conference website or send printed form by post not later than April 15 th, 2009, to the below mentioned address: VISA & OFFICIAL INVITATION LETTER Participants who need Official Invitation Letter (OIL) for obtaining visa, for entry and stay in the Czech Republic, will send request to with following information: Mr. / Ms. / Mrs. First name: Second name: Surname: Title: Date of birth: Place of birth: Street City Zip code Country Passport no: Company / University: Attention: OIL will be issued only when full payment of the conference fee plus fee for the OIL is made. OIL is not possible to issue for countries: Nigeria. INFORMACE Nenechte si ujít NANOCON 2009, 1. konference s mezinárodní účastí zaměřenou na nanomateriály, vlastnosti a dopad na životní prostředí Říjen 2009, Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. Bližší informace na INFORMATION Do not miss NANOCON 2009, 1 st conference with international participation, focused on nanomaterials, properties and impact to living environment. Term:20 th - 22 nd 2009, Roznov pod Radhostem, Czech Republic, EU. Closer information can be found at

17 VŠEOBECNÉ INFORMACE GENERAL INFORMATION Termín: Date: May 19 th - 21 st 2009 Místo: Hotel Červený zámek, Hradec nad Moravicí, Venue: Hotel Cerveny zamek, Hradec nad Moravici, Česká republika Czech Republic, EU Jazyk: Čeština, slovenština, angličtina, simultánní Languages: Czech, Slovak, English instant translation tlumočení z anglického jazyka do češtiny a from English to Czech and from češtiny/slovenštiny do angličtiny Czech/Slovak to English ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY BINDING APPLICATIONS Prosím vyplňte formulář závazné přihlášky na www konference Please fill Binding Application Form at the conference nebo zašlete tištěný formulář nejpozději do 15. dubna 2009 website or send printed form by post not later than na níže uvedenou adresu: April 15 th, 2009, to the following address: TANGER, spol. s r. o., Keltičkova 62, Ostrava 10, Czech Republic, EU or to TERMÍNY DEADLINES Zaslání přednášky v elektronické podobě For your paper, sent electronically March 15 th 2009 Zaslání podkladů pro tisk reklamy Materials for advert print March 31 st 2009 Zaslání závazné přihlášky a úhrada Binding application to be sent by April 15 th 2009 Platba - zvýhodněné ceny do Payment - best prices till April 15 th 2009 DODATEČNÉ PŘIHLÁŠKY POSTERŮ ADDITIONAL APPLICATIONS OF POSTERS Postery lze ještě přihlásit ve dvou termínech: Posters can still be registered by two deadlines: a/ do spolu se závaznou přihláškou a úhradou a/ By May 15 th together with a Binding application konferenčního poplatku. Abstrakt bude zařazen do sborníku and a payment of the conference fee. An abstract will konference. be included in the Conference Proceedings. b/ do spolu se závaznou přihláškou a úhradou b/ By April 15 th together with a Binding application konferenčního poplatku. Autoři budou mít k dispozici panel and a payment of the conference fee. A panel for the pro poster, který již nebude zařazen do sborníku konference. poster will be available to the authors but it will not be included in the Conference Proceedings. VLOŽNÉ CONFERENCE FEE Pro autory přednášek a posterů, do Kč Author s fee till April 15 th EUR Pro autory přednášek a posterů, po Kč Author s fee after April 15 th EUR Pro ostatní účastníky, do Kč Participants without paper till April 15 th EUR Pro ostatní účastníky, po Kč Participants without paper after April 15 th EUR Doktorandi a studenti denního studia Kč PhD. Students (daily study) 160 EUR Zveřejnění příspěvku bez účasti Kč Publication of paper without attendance 130 EUR Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH. Official Invitation Letter (Issuing & Posting) 20 EUR Vložné zahrnuje: Conference fee includes: sborník abstraktů s CD-ROM proceeding with CD-ROM občerstvení během jednání a obědy po dobu konference refreshment within acts with lunch during the event společenský večer evening party with raut beer-party s pohoštěním beer party Vložné platí všichni účastníci. Platbu je možno provést kreditní Conference fee is paid by all participants. Payment can kartou prostřednictvím www konference (sekce Registrace, be made by CC via conference web page (section platba ), převodem na účet uvedený níže nebo platbou Registration & Payment), T/T to the bank account hotovosti při prezenci. Bankovní spojení: mentioned below or cash payment on site. Bank details: Banka/Bank: Československá obchodní banka a.s., Ostrava, č.ú/acc.no: /0300, BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Pokud se konference nezúčastníte, obdržíte poštou sborník If you do not participate in the conference, the přednášek včetně CD; vložné se nevrací. proceedings with CD is sent by post, the fee is not refunded. ZAHÁJENÍ KONFERENCE OPENING OF THE CONFERENCE :00-9:30 May 19th :00-9:30 Při prezentaci obdrží účastníci sborník abstraktů všech During registration participants will obtain the Conference příspěvků v češtině/angličtině a CD-ROM s úplnými texty proceedings with abstracts of all papers in Czech/English referátů. and a CD-ROM with complete texts of the papers. 17

18 PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ PLENARY SESSION :30-12:00 May 19 th :30-12:00 SYMPOSIA SYMPOSIA dle harmonogramu May 19 th - 21 st according to the schedule POSTEROVÁ SEKCE POSTER SESSION Posterová sekce s diskusí u panelů bude organizována dne Poster session with discussion by boards will be organized v 18 hodin a bude spojená s tradiční beer party. on May 20 th 2009 at 6 p.m. and will be joined with AUTOŘI POSTERŮ MAJÍ MOŽNOST ZVEŘEJNĚNÍ PLNÉHO popular beer party. AUTHORS OF POSTERS CAN PUBLISH TEXTU STEJNĚ JAKO OSTATNÍ, KTEŘÍ PŘIHLÁSÍ REFERÁT, FULL TEXT AS WELL AS OTHERS WHO APPLY A PAPER TO VE SBORNÍKU KONFERENCE (MAX. 8 STRAN). THE CONFERENCE PROCEEDING (MAX. 8 PAGES). The Po posterové sekci, následuje beer party s občerstvením, Poster session will be followed by a beer party with v 19:30. refreshment, at 19:00. SPOLEČENSKÝ VEČER EVENING PARTY :00 v prostorách Červeného zámku May 19 th :00 in premises of Hotel Cerveny zamek TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ Dataprojektor (rozlišení 1024x768), zpětný projektor. TECHNICAL EQUIPMENT AVAILABLE A data projector (800 x 600 resolution), an overhead projector, video - VHS (to be ordered in advance). DOPRAVA TRANSPORT Bližší informace o dopravě naleznete na stránkách Closer information concerning transport you can find at konference v sekci Doprava. the conference website section Upozornění pro účastníky cestující letadlem a vlakem: Transport & Visa. Notice for participants travelling by K cestě z Ostravy do Hradce n. Moravicí. Doporučujeme air or by train: To get from Ostrava to Hradec n. Moravicí využít společné dopravy autobusem, který odjede we recommend you to use our bus which will leave on 2009 v 19:00 hod. z parkoviště u vlakového nádraží Ostrava May 18th, 2009 at 19:00 from the parking next Ostrava - Svinov. Pro zpáteční cestu bude vypraven autobus z Hradce Svinov railway station. For the way back, a bus will be nad Moravicí dne ve 13:00 hod. se zastávkami: organized which will leave Hradec n/m. on May 21st, nádraží Ostrava-Svinov a letiště Ostrava at 13:00 and will stop at: Ostrava-Svinov railway station and airport Ostrava. UBYTOVÁNÍ Ubytování zajišťují pořadatelé na náklady účastníků. Požadavky na ubytování uvedené v přiložené přihlášce jsou závazné. Náklady za nevyužité ubytování budou hotelem účtovány objednateli. Ubytování objednané na rezervováno do 21 hodin, pokud objednavatel nesdělí pozdější příjezd. Konečný termín závazných objednávek noclehů je Vzhledem ke storno poplatkům nemůžeme u přihlášek došlých po tomto termínu garantovat požadované ubytování. Ubytovací možnosti: ACCOMODATION The accommodation will be booked by organizers and paid by participants. Accommodation requirements stated in the enclosed Application form are binding. Costs for rooms, which will not be used (and booking is not bude cancelled in time will be charged by the hotel to those who booked them. Accommodation booked before May 18th, 2009 will be reserved by 21:00 (9:00 p.m.), unless the participant informs the hotel about his/her later arrival. Final deadline for binding hotel bookings is March 31st Owing to the cancellation fees, we are not able to guarantee the accommodation required, in case your application is obtained after this deadline. Accomodation available: Hotel Ceny pokojů/room Prices 1) Apart. 1/1 1/2 1/4 Belaria*** Červený zámek** Sonáta** Koruna ) Orientační ceny v Kč, únor Indicative prices in CZK, February METAL Hradec nad Moravicí, Czech Republic, EU

19 V hotelu Červený zámek a Sonáta nejsou jednolůžkové pokoje k dispozici. Z kapacitních důvodů není možné, dvoulůžkový pokoj obsadit jedním účastníkem. Hotely Červený zámek a Sonáta jsou přímo v místě konání konference. Hotel Belaria je vzdálen 15 minut chůze. K dispozici je bazén, sauna, tenisové kurty a jiné sportovní vybavení. Hotel Koruna je v Opavě, vzdálen cca 6 km. Nutná vlastní doprava. Podrobnější informace o ubytování jsou na www stranách konference. UPOZORNĚNÍ AUTORŮM A PŘEDNÁŠEJÍCÍM VZHLEDEM K TOMU, ŽE ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘEDNÁŠEK BUDE VYDÁNO NA CD-ROM, ŽÁDÁME AUTORY O ZASLÁNÍ VŠECH PODKLADŮ PROSTŘEDNICTVÍM WWW NEBO EM, A TO DŮSLEDNĚ DLE PŘEDLOHY. Výjma vyžádaných přednášek je přípustná doba přednesu nejdéle 15 minut. Přednášku doporučujeme připravit v PowerPointu. Dataprojektory pro prezentaci přednášek budou nastaveny na rozlišení 800 x 600. Předání přednášek v PowerPointu, nejpozději 30 min před zahájením jednání sympozia, dle programu konference. Hotels Cerveny zamek and Sonata have no single rooms. Only double rooms available, each has to be occupied by 2 people. No single occupancy due to accomodation capacity. Hotels, Cerveny zamek and Sonata, are situated just in the place where our conference will be held, Hotel Belaria is in a walking distance (15 minutes). Swimming pool with sauna, tennis and other sport equipment is available. Hotel Koruna is in distance of 6km. You should arrange your own transport. For more detailed information,see the web site of the conference. NOTICE TO AUTHORS AND SPEAKERS THE COMPLETE WORDING OF YOUR PAPERS WILL BE PUBLISHED ON A CD-ROM AND THEREFORE WE KINDLY ASK THE AUTHORS TO SEND ALL SOURCE MATERIALS VIA WWW OR BY , EXACTLY IN THE FORMAT ACCORDING TO THE PROVIDED INSTRUCTIONS. With the exception of some papers ordered in advance, the acceptable time limit is 15 minutes. The Data projectors for for your presentations in PowerPoint will be set up for the resolution of 800 x 600. Your papers in PowerPoint to be Submitted 30 minutes before the given symposium opening, at the latest. DOPROVODNÝ PROGRAM KONFERENCE ACCOMPANYING PROGRAMME :30 - odjezd autobusu od Červeného zámku May 20 th :30 - the bus leaves from Cerveny zamek exkurze do Pivovaru Nošovice Trip to Brewery Nošovice exkurze do automobilky Hyundayi Trip to company Huyndai prohlídka Bílého zámku v Hradci nad Moravicí White castle tour - Hradec nad Moravicí Lze se přihlásit pouze na jeden výlet. You can choose only one of these trips. PROGRAM PRO DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBY ACCOMPANYING PERSONS - PROGRAMME Pokud se přihlásí dostatečný počet zájemců (min. 10 osob), If there is a sufficient number (at least 10) of interested uskuteční se následující program: persons, the following programme will be organized: účast na společenském večeru účastníků May 19 th social evening exkurze May 20 th excursion účast na beer party May 20 th beer party Cena za účastníka: 800 Kč Price per participant: 35 Eur PARTNEŘI PARTNERS ASM International Czech Chapter Česká společnost pro nové materiály a technologie Inženýrská akademie České republiky VŠB-Technická univerzita Ostrava Materials Research Society of Serbia Norsk Materialteknisk Selskap Oslo ČLÁNEK V HUTNICKÝCH LISTECH Účastníkům konference je nabízena možnost publikovat svůj příspěvek v obnoveném časopise Hutnické listy. Societe Francaise de Associazione Italiana Austrian Society V případě zájmu se obraťte na adresu redakce: Metallurgie et de Materiaux di Metallurgia for Metallurgy OCELOT s.r.o., Redakce časopisu Hutnické listy and Materials Ing. Jan Počta, CSc., vedoucí redaktor VŠB - TU, A 534, 17. listopadu 15/2127, Ostrava 8 Tel: , , DALŠÍ INFORMACE CLOSER INFORMATION - for english version click the flag in right top corner of the website

20 SPONZOŘI SPONSORS

23. dny tepelného zpracování 23 rd International Conference on Heat Treatment

23. dny tepelného zpracování 23 rd International Conference on Heat Treatment Asociace pro tepelné zpracování kovů Association for Heat Treatment of Metals ECOSOND s.r.o. Česká společnosti pro nové materiály a technologie Czech Society for New Materials and Technologies Ústav fyziky

Více

Association for the Heat Treatment of Metals. Program. Chemicko-tepelné zpracování kovových povrchů Chemichal Heat Treatment of Metal Surfaces

Association for the Heat Treatment of Metals. Program. Chemicko-tepelné zpracování kovových povrchů Chemichal Heat Treatment of Metal Surfaces Association for the Heat Treatment of Metals Program Chemicko-tepelné zpracování kovových povrchů Chemichal Heat Treatment of Metal Surfaces 24. - 25.11. 2015 24 25 November 2015 Jihlava, Czech Republic

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR Abstract The proof stress and tensile strength in carbon steel can be

Více

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.

Více

Nanotým VŠB TU Ostrava CZ.1.07/2.3.00/20.0038

Nanotým VŠB TU Ostrava CZ.1.07/2.3.00/20.0038 Nanotým POZVÁNKA 3. ODBORNÉ DISKUZNÍ FÓRUM 17. 18. října 2013 Hotel Petr Bezruč***, Malenovice, Česká republika V rámci projektu: Registrační číslo: Lysá hora Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování

Více

POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING

POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING P. Novák, D. Vojtech, J. Šerák Ústav kovových materiálu

Více

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS Dalibor Vojtěch a Pavel Lejček b Jaromír Kopeček b Katrin Bialasová a a Ústav kovových materiálů a korozního

Více

23. dny tepelného zpracování 23 rd International Conference on Heat Treatment

23. dny tepelného zpracování 23 rd International Conference on Heat Treatment Asociace pro tepelné zpracování kovů ÚFM AV ČR Ústav fyziky materiálů AV ČR Program 23. dny tepelného zpracování 23 rd International Conference on Heat Treatment 23. - 25.11. 2010 23 25 November, 2010

Více

Association for the Heat Treatment of Metals. Program. 25.dny tepelného zpracování. s mezinárodní účastí. on Heat Treatment

Association for the Heat Treatment of Metals. Program. 25.dny tepelného zpracování. s mezinárodní účastí. on Heat Treatment Association for the Heat Treatment of Metals Program 25.dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí 25 th National Conference on Heat Treatment 25. - 27.11. 2014 25 27 November 2014 Jihlava, Czech Republic

Více

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v

Více

Association for the Heat Treatment of Metals. Program. 25.dny tepelného zpracování. s mezinárodní účastí. on Heat Treatment

Association for the Heat Treatment of Metals. Program. 25.dny tepelného zpracování. s mezinárodní účastí. on Heat Treatment Association for the Heat Treatment of Metals Program 25.dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí 25 th National Conference on Heat Treatment 25. - 27.11. 2014 25 27 November 2014 Jihlava, Czech Republic

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Tváření,tepelné zpracování

Tváření,tepelné zpracování tváření, tepelné zpracování Optimalizace řízeného válcování nové konstrukční oceli se zvláštními užitnými vlastnostmi Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc., Doc. Dr. Ing. Jaroslav Sojka, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu

Více

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL Pavel Novák Dalibor Vojtěch Jan Šerák Michal Novák Vítězslav Knotek Ústav kovových materiálů

Více

10:00 Zahájení konference / Opening Ceremony (P.Stolař; ECOSOND s.r.o., ATZK)

10:00 Zahájení konference / Opening Ceremony (P.Stolař; ECOSOND s.r.o., ATZK) ÚTERÝ / TUESDAY 23.11.2010 10:00 Zahájení konference / Opening Ceremony (P.Stolař; ECOSOND s.r.o., ATZK) 1 10:10 Současný vývoj technologií a materiálů v tepelném zpracování Recent development of technologies

Více

Association for the Heat Treatment of Metals. Program. 25.dny tepelného zpracování. s mezinárodní účastí. on Heat Treatment

Association for the Heat Treatment of Metals. Program. 25.dny tepelného zpracování. s mezinárodní účastí. on Heat Treatment Association for the Heat Treatment of Metals Program 25.dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí 25 th National Conference on Heat Treatment 25. - 27.11. 2014 25 27 November 2014 Jihlava, Czech Republic

Více

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS ELEKTROCHEMICKÉ SYCENÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VODÍKEM ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS Dalibor Vojtěch a, Alena Michalcová a, Magda Morťaniková a, Borivoj Šustaršič b a Ústav kovových materiálů

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D.

Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D. Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D. 1. Půta, J. Hodnocení efektivnosti temperace vstřikovacích forem. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. 2. Lenfeld, P., Půta, J., Ausperger, A., Běhálek,

Více

Využití laserů v průmyslu. Laser Applications in Industry

Využití laserů v průmyslu. Laser Applications in Industry 4. mezinárodní konference a seminář 4th international conference and workshop Využití laserů v průmyslu Laser Applications in Industry Conference guide Parkhotel Plzeň, March 16, 2015 laser workshop March

Více

22. dny tepelného zpracování

22. dny tepelného zpracování Asociace pro tepelné zpracování kovů Association for Heat Treatment of Metals ECOSOND s.r.o. Ústav fyziky materiálů AV ČR Institute of Physics of Materials Academy of Science of the Czech Republic Mezinárodní

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91

PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91 PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91 Ing. Jan Řehoř, Ph.D. Ing. Tomáš Nikl ZČU v Plzni Fakulta strojní, Katedra technologie obrábění ZČU v Plzni, Univerzitní 22, Plzeň e-mail: rehor4@kto.zcu.cz Abstract The

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha Zbraslav, E-mail:

Více

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV RESEARCH INTO POSSIBILITY OF INCREASING SERVICE LIFE OF BEARINGS VIA SURFACE TREATMENT Zdeněk Spotz a Jiří Švejcar a Vratislav Hlaváček

Více

VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Tasilo Prnka

VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Tasilo Prnka Abstrakt VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Tasilo Prnka TASTECH, Květná 441, 763 21 Slavičín, E-mail: mail.tastech@worldonline.cz V roce 2001 byl zpracován poprvé návrh

Více

PHYSICAL SIMULATION OF FORMING OF HIGH-ALLOYED STEELS. Petr Unucka a Aleš Bořuta a Josef Bořuta a

PHYSICAL SIMULATION OF FORMING OF HIGH-ALLOYED STEELS. Petr Unucka a Aleš Bořuta a Josef Bořuta a FYZIKÁLNÍ SIMULACE TVÁŘENÍ VYSOKOLEGOVANÝCH OCELÍ PHYSICAL SIMULATION OF FORMING OF HIGH-ALLOYED STEELS Petr Unucka a Aleš Bořuta a Josef Bořuta a a MATALURGICKÝ A MATERIÁLOVÝ VÝZKUM s.r.o., Pohraniční

Více

EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL

EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL DETAILNÍ STUDIUM SPECIFICKÝCH PORUŠENÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT PŘI VRYPOVÉ INDENTACI EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL Kateřina Macháčková,

Více

Association for the Heat Treatment of Metals. Program. 25.dny tepelného zpracování. s mezinárodní účastí. on Heat Treatment

Association for the Heat Treatment of Metals. Program. 25.dny tepelného zpracování. s mezinárodní účastí. on Heat Treatment Association for the Heat Treatment of Metals Program 25.dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí 25 th National Conference on Heat Treatment 25. - 27.11. 2014 25 27 November 2014 Jihlava, Czech Republic

Více

ŽÁRUPEVNOST ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P23 CREEP RESISTANCE OF STEEL P23 AND WELDMENTS

ŽÁRUPEVNOST ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P23 CREEP RESISTANCE OF STEEL P23 AND WELDMENTS ŽÁRUPEVNOST ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P23 CREEP RESISTANCE OF STEEL P23 AND WELDMENTS Tomáš Vlasák 1, Jan Hakl 1, Jozef Pecha 2 1 SVUM a.s., Areál VÚ Běchovice, 190 11 Praha, ČR,

Více

16. 18. června 2009 HOTEL HORAL VELKÉ KARLOVICE ČESKÁ REPUBLIKA

16. 18. června 2009 HOTEL HORAL VELKÉ KARLOVICE ČESKÁ REPUBLIKA GLASS SERVICE Aplikace 10. modelovánípři 2. MEZINÁRODNÍ konstrukci, modelování Workshopo SEMINÁŘ optimalizacia řízení sklářských pecí tvarovacího procesu skla 2009 Glass Service, a.s. 16. 18. června 2009

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY Vít Janík a,b, Eva Kalabisová b, Petr Zuna a, Jakub Horník

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a

Více

STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL

STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL Marie Svobodová a,b Jindřich Douda b František Hnilica b Josef Čmakal b Jiří Dubský c a KMAT FJFI ČVUT, Trojanova 13, 120

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

METfiL. !!f. 3. mezinárodní metalurgické sympozium 3" 1 International metallupgicál symposium SBORNÍK PŘEDNÁŠEK 3I1N6 OF THE PAPERS. !

METfiL. !!f. 3. mezinárodní metalurgické sympozium 3 1 International metallupgicál symposium SBORNÍK PŘEDNÁŠEK 3I1N6 OF THE PAPERS. ! METfiL 3. mezinárodní metalurgické sympozium 3" 1 International metallupgicál symposium ní Pílr! li (3,3) SBORNÍK PŘEDNÁŠEK 3I1N6 OF THE PAPERS vnger STEEL, s. r. o., Ostrava iiill lil i ú T.l! ílsil IÍIII

Více

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET.

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET. STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET. STUDY OF ELECTROCHEMICAL CORROSION PHENOMENA OF DUPLEX STAINLESS STEELS BY USE OF SRET METHODS Petr Kubečka a Vladimír

Více

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON METAL 9 9... 9, Hradec nad Moravicí CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON Vlasák, T., Hakl, J., Čech, J., Sochor, J. SVUM a.s., Podnikatelská, 9 Praha 9,

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology, Czech Medical Association J. Ev.Purkyne Slovak Toxicology Society (SETOX)

Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology, Czech Medical Association J. Ev.Purkyne Slovak Toxicology Society (SETOX) Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology, Czech Medical Association J. Ev.Purkyne Slovak Toxicology Society (SETOX) University Hospital Hradec Králové in cooperation with

Více

Technická část Technical section

Technická část Technical section Technická část POSUV NA ZUB PRO FRÉZY STOPKOVÉ VÁLCOVÉ ČELNĺ A DRÁŽKOVACĺ FEED PER TOOTH FOR END MILLS AND SLOT DRILLS Průměr Posuv na zub fz Posuv na zub fz Posuv na zub fz Diameter Feed/tooth Feed/tooth

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI JEMNOZRNNÝCH SVAŘITELNÝCH OCELÍ PRO TENKOSTĚNNÉ ODLITKY

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI JEMNOZRNNÝCH SVAŘITELNÝCH OCELÍ PRO TENKOSTĚNNÉ ODLITKY VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI JEMNOZRNNÝCH SVAŘITELNÝCH OCELÍ PRO TENKOSTĚNNÉ ODLITKY INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON PROPERTIES OF FINE-GRAINED WELDABLE STEELS FOR THIN-WALLED CASTINGS Jiří Cejp

Více

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE Klára Jačková Roman Reindl Ivo Štěpánek Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, Západočeská univerzita

Více

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS Petr AMBROŽ a, Jiří DUNOVSKÝ b a ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii,

Více

13. MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ

13. MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ 1. MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ Aplikace modelování při konstrukci, optimalizaci a řízení sklářských pecí GLASS SERVICE 17. - 18. června 2015 Hotel Horal, Velké Karlovice Česká republika Organizátor semináře: GLASS

Více

Hodnocení degradace ocelí pro tepelnou energetiku pomocí mikrosrukturních paramertrů

Hodnocení degradace ocelí pro tepelnou energetiku pomocí mikrosrukturních paramertrů Hodnocení degradace ocelí pro tepelnou energetiku pomocí mikrosrukturních paramertrů V. Vodárek Vítkovice-Výzkum a vývoj, spol. s r.o., Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava Vítkovice 1. ÚVOD Návrhová životnost

Více

VLASTNOSTI OCELI CSN 12050 (DIN C 45) S VELMI JEMNOU MIKROSTRUKTUROU PROPERTIES OF THE C45 DIN GRADE STEEL (CSN 12050) WITH VERY FINE MICROSTRUCTURE

VLASTNOSTI OCELI CSN 12050 (DIN C 45) S VELMI JEMNOU MIKROSTRUKTUROU PROPERTIES OF THE C45 DIN GRADE STEEL (CSN 12050) WITH VERY FINE MICROSTRUCTURE VLASTNOSTI OCELI CSN 12050 (DIN C 45) S VELMI JEMNOU MIKROSTRUKTUROU PROPERTIES OF THE C45 DIN GRADE STEEL (CSN 12050) WITH VERY FINE MICROSTRUCTURE J. Drnek Z. Nový P. Fišer COMTES FHT s.r.o., Borská

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Liberec Cup. For Children and Cadets. Ceska Lipa. Czech Republic. Sports Hall Hotel Lipa

Liberec Cup. For Children and Cadets. Ceska Lipa. Czech Republic. Sports Hall Hotel Lipa The 1 th Liberec Cup Dear Friends, For Children and Cadets 14 th November, 2009 Ceska Lipa Czech Republic Sports Hall Hotel Lipa We have the pleasure to invite you to participate in our karate competition

Více

CZECH OPEN 2015. II. ročník Otevřeného Mistrovství České republiky v shogi. součást XXVI. ročníku mezinárodního festivalu šachu a her

CZECH OPEN 2015. II. ročník Otevřeného Mistrovství České republiky v shogi. součást XXVI. ročníku mezinárodního festivalu šachu a her CZ (English description below) CZECH OPEN 2015 II. ročník Otevřeného Mistrovství České republiky v shogi součást XXVI. ročníku mezinárodního festivalu šachu a her Pardubice 17. 19. 7. a 25. - 26. 7. 2015

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy

Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy Olga Bláhová New Technologies - Research Centre in Westbohemian Region University of West Bohemia, Plzen 1 Zirconium Alloys The use of

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM 86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM

Více

44. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách

44. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách 44. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách pod odbornou záštitou Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice 20. 22. května 2013 Dům kultury

Více

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 Martin BALCAR a), Václav TURECKÝ a), Libor Sochor a), Pavel FILA a), Ludvík MARTÍNEK a), Jiří BAŽAN b), Stanislav NĚMEČEK c), Dušan KEŠNER c) a)

Více

MERENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ V MIKROLOKALITÁCH NANOINDENTACÍ. Radek Nemec, Ivo Štepánek

MERENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ V MIKROLOKALITÁCH NANOINDENTACÍ. Radek Nemec, Ivo Štepánek MERENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ V MIKROLOKALITÁCH NANOINDENTACÍ Radek Nemec, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt Príspevek se zabývá

Více

Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí

Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí Abstract Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí Zbyšek Nový 1, Miroslav Urbánek 1 1 Comtes FTH Lobezská E981, 326 00 Plzeň, Česká republika, znovy@comtesfht.cz, murbanek@comtesfht.cz The

Více

Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Mäsiarska 74, 040 01 Košice

Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Mäsiarska 74, 040 01 Košice POSUDEK NA HABILITAČNÍ PRÁCI Ing. Anny Guzanové, PhD. s názvem STUDIUM VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ ŽÁROVĚ STŘÍKANÝCH POVLAKŮ (obor Strojárske technológie a materiály) Katedra technológií a materiálov, Strojnícka

Více

tváření, tepelné zpracování

tváření, tepelné zpracování Tváření, tepelné zpracování Hutnické listy č. 2/2008 tváření, tepelné zpracování Vliv doválcovací teploty a chemického složení na vlastnosti ocelí s obsahem uhlíku 0,5 0,8 % Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc.,

Více

22. 24. 5. 2007, Hradec nad Moravicí CHOVÁNÍ OCELI T23 PŘI DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY BEHAVIOUR OF STEEL T23 AFTER LONG-TIME TEMPERATURE EFFECT

22. 24. 5. 2007, Hradec nad Moravicí CHOVÁNÍ OCELI T23 PŘI DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY BEHAVIOUR OF STEEL T23 AFTER LONG-TIME TEMPERATURE EFFECT CHOVÁNÍ OCELI T23 PŘI DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY BEHAVIOUR OF STEEL T23 AFTER LONG-TIME TEMPERATURE EFFECT Jiří Kudrman Jindřich Douda Marie Svobodová UJP PRAHA a.s.nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha-Zbraslav

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B INVITE YOU TO 2011 WORLD CUP Open International Contest CL/CF Speed

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

43. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách

43. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách 43. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách pod odbornou záštitou Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice 14. 16. května 2012 Dům kultury

Více

VLIV SVAROVÉHO SPOJE NA VLASTNOSTI NANÁŠENÝCH TENKÝCH VRSTEV TIN INFLUENCE OF WELDING ON PROPERTIES DEPOSITED THIN FILMS TIN

VLIV SVAROVÉHO SPOJE NA VLASTNOSTI NANÁŠENÝCH TENKÝCH VRSTEV TIN INFLUENCE OF WELDING ON PROPERTIES DEPOSITED THIN FILMS TIN VLIV SVAROVÉHO SPOJE NA VLASTNOSTI NANÁŠENÝCH TENKÝCH VRSTEV TIN INFLUENCE OF WELDING ON PROPERTIES DEPOSITED THIN FILMS TIN Lenka Pourová a Radek Němec b Ivo Štěpánek c a) Západočeská univerzita v Plzni,

Více

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B F2C INVITE YOU TO 2015 WORLD CUP Open International Contest No 4

Více

6th SPRING GASSHUKU with. SENSEI ERNIE MOLYNEUX 7th Dan

6th SPRING GASSHUKU with. SENSEI ERNIE MOLYNEUX 7th Dan CZECH ASSOCIATION OF OKINAWAN GOJU RYU KARATE DO 6th SPRING GASSHUKU with SENSEI ERNIE MOLYNEUX 7th Dan Location : Sportovní hala ( Sport Hall), Jindřichův Hradec, South Bohemia (150 km from Prag) Schedule

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU

STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU MEAN EQUIVALENT STRESS VALUES DURING HOT FORMING OF STEELS - INFLUENCE OF CHEMICAL AND STRUCTURE STATE

Více

NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha

NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL Ladislav Kander Karel Matocha VÍTKOVICE Výzkum a vývoj, spol s r.o., Pohraniční 31, 706 02 Ostrava

Více

Summary. Mr. Andreas Molin

Summary. Mr. Andreas Molin ANNEX 6 Conclusions of the Melk Process and Follow-up (Brussels Agreement) Annex I, Item No. 3, Reactor Pressure Vessel Integrity and Radiation Embrittlement, Workshop, February 26-27, 2008, Řež near Prague

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - Kolokvium Božek 2010, Praha 7.12.2011 -

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - Kolokvium Božek 2010, Praha 7.12.2011 - 53A107 Systematický výzkum vlastností vybraného konstrukčního materiálu (litina, slitiny lehkých kovů) typického pro teplotně exponované díly motoru (hlava, blok, skříně turbodmychadla ) s ohledem na kombinované

Více

THE 1" INTERNATIONAL SYMPOSIUM & EXPOSITION OF INNOVATIVE FIRMS INNOVATIONS 94. 7. Mezinárodni symposium a výsfavka inovainúh firem.

THE 1 INTERNATIONAL SYMPOSIUM & EXPOSITION OF INNOVATIVE FIRMS INNOVATIONS 94. 7. Mezinárodni symposium a výsfavka inovainúh firem. THE 1" INTERNATIONAL SYMPOSIUM & EXPOSITION OF INNOVATIVE FIRMS INNOVATIONS 94 7. Mezinárodni symposium a výsfavka inovainúh firem "Inovace 94" Pragoeó.-8. 12. 1994 Czech Republic Edited by : J. Bartecek

Více

VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ

VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ APPLICATION OF DYNAMIC MODELS OF STEELS IN SIMULATION SOFTWARE FOR MATAL FORMING Milan Forejt a, Zbyněk Pernica b, Dalibor Krásny c Brno

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B INVITE YOU TO 2010 WORLD CUP Open International Contest CL/CF Speed

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM INFLUENCE OF ALUMINIUM CONTENT ON BEHAVIOUR OF MAGNESIUM CAST ALLOYS IN BENTONITE AND FURAN SAND MOULD

Více

SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES

SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES Břetislav Skrbek a,b a TEDOM, s s.r.o, divize MOTORY, Jablonec nad Nisou,ČR, skrbek@motory.tedom.cz.

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního

Více

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTING OF THE INFLUENCE OF THE INDICATING LIQUIDS ON BREAKED PROPERTIES OF VITREOUS ENAMEL COATINGS Kamila

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove INVITE YOU TO 2014 WORLD CUP Open International Contest No5 C/L Speed Models

Více

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE R&D OF THE PROCESS OF PRECISION CASTING OF IMPELLER WHEELS AND STATOR PARTS OF A NEW GENERATION OF

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Instrukce pro autory přednášek a posterů

Instrukce pro autory přednášek a posterů 2. ročník mezinárodní konference 12. - 14. října 2010 Olomouc, Česká republika, EU Instrukce pro autory přednášek a posterů Vážené dámy, vážení pánové, Sborník se skládá z tištěné formy seznamu přednášek

Více

INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS. Ivo Černý Dagmar Mikulová

INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS. Ivo Černý Dagmar Mikulová VLIV TEPELNÉHO PŘEPRACOVÁNÍ NA MECHANICKÉ A ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI TENKÝCH PLECHŮ Z AL-SLITIN INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS Ivo Černý Dagmar

Více

ANALÝZA CREEPOVÝCH ZKOUŠEK SLITINY IN 792-5A CREEP PROPERTIES/TEST ANALYSIS OF IN 792-5A ALLOY. Jiří Zýka a Karel Hrbáček b Václav Sklenička c

ANALÝZA CREEPOVÝCH ZKOUŠEK SLITINY IN 792-5A CREEP PROPERTIES/TEST ANALYSIS OF IN 792-5A ALLOY. Jiří Zýka a Karel Hrbáček b Václav Sklenička c ANALÝZA CREEPOVÝCH ZKOUŠEK SLITINY IN 792-5A CREEP PROPERTIES/TEST ANALYSIS OF IN 792-5A ALLOY Jiří Zýka a Karel Hrbáček b Václav Sklenička c a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, 15600, Praha 5 Zbraslav,

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

21. dny tepelného zpracování

21. dny tepelného zpracování Asociace pro tepelné zpracování kovů Association for Heat Treatment of Metals ECOSOND s.r.o. Česká společnost pro nové materiály a technologie Czech Society for New Materials and Technologies Ústav fyziky

Více

CHANGING IN ACOUSTIC EMISSION SIGNAL DURING SCRATCH INDENTATION ON DIFFERENT MATERIALS AND CORRELATION WITH MORPHOLOGY OF FAILURES

CHANGING IN ACOUSTIC EMISSION SIGNAL DURING SCRATCH INDENTATION ON DIFFERENT MATERIALS AND CORRELATION WITH MORPHOLOGY OF FAILURES ZMĚNY V PRŮBĚHU SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE PŘI VRYPOVÉ INDENTACI NA RŮZNÝCH MATERIÁLECH A KORELACE S MORFOLOGIÍ PORUŠENÍ Abstrakt CHANGING IN ACOUSTIC EMISSION SIGNAL DURING SCRATCH INDENTATION ON DIFFERENT

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více