PROGRAM KONFERENCE CONFERENCE PROGRAMME

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM KONFERENCE CONFERENCE PROGRAMME"

Transkript

1 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE METALURGIE A MATERIÁLŮ 18 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGY AND MATERIALS TANGER, spol. s r.o. VŠB-Technická univerzita Česká společnost pro nové materiály a technologie ASM International Inženýrská akademie České republiky Materials Research Society of Serbia Norsk Materialteknisk Selskap Societe Francaise de Metallurgie et de Materiaux Associazione Italiana di Metallurgia Austrian Society for Metallurgy and Materials PROGRAM KONFERENCE CONFERENCE PROGRAMME květen 2009 May 19 th - 21 st 2009 Hotel Červený zámek, Hradec nad Moravicí, Česká Republika-Czech Republic, EU

2 ODBORNÍ GARANTI KONFERENCE - GENERAL CHAIRMEN Prof. Ing. Jiří Kliber, CSc. Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. PROGRAMOVÝ VÝBOR - STEERING COMMITTEE Ing. Jaroslav Březina Česká hutnická společnost Doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D. Ing. Richard Fabík, Ph.D. Ing. Jiří Hodan POLDI Hütte, s.r.o., Kladno Prof. Ing. Jiří Kliber, CSc. Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. Doc. Eva Mazancová, CSc. Ing. Tasilo Prnka, DrSc. Doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Ing. Pavel Šedivý Tastech Slavičín ArcelorMittal Ostrava, a.s. ORGANIZAČNÍ VÝBOR - CONFERENCE SECRETARIAT Eva Hůlová TANGER, spol. s r.o., Ostrava Ing. Kateřina Pešková TANGER, spol. s r.o., Ostrava PROGRAM KONFERENCE - SCHEDULE OF THE CONFERENCE Datum Date Registrace Registration Sympozium A Registrace Registration Zahájení Opening Plenární zasedání Plenary session Sympozium A Sympozium B Sympozium C Sympozium D Sympozium E Oběd Lunch Oběd Lunch Sympozium B Sympozium C Sympozium D Sympozium E Doprovodný program Accompanying Programme Posterová sekce Poster session Společenský večer Social evening Beer-party Sympozium D Sympozium E Zakončení End Oběd Lunch Těšíme se na Vás na Looking forward to see you at KONTAKTY, DOTAZY - CONTACTS, QUESTIONS: METAL 2009 TANGER spol. s r. o. / TANGER Ltd. Keltičkova Ostrava 10 Česká republika / Czech Republic, EU Tel: , 121, 112, Fax: WWW:

3 PROGRAM KONFERENCE CONFERENCE PROGRAMME Přesný časový plán přednášek bude k dispozici na internetu před zahájením konference. Final time schedule of the lectures will be available on Internet before opening of the conference. ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO - HONORARY PRESIDIUM Ing. Josef Buryan Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. Prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c. Ing. Henryk Huczala Ing. Zdeněk Juchelka Ing. Miroslav Janeček, CSc. Ing. Jaromír Ošťádal Ing. Jaromír Pindor,Ph.D. JUDr. Karel Valušek Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.h.c. ArcelorMittal Ostrava, a. s., Technical Director VŠB -TU Ostrava, Rector FMMI VŠB-TU, Dean TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Technical Director ŽDB Group, a.s., General Director Association of Research Organizations, President ŽĎAS, a.s., Productive Director M & M výzkum, s.r.o., Ostrava, Director Hradec nad Moravicí, mayor IA CZ, President Odborní garanti konference - Conference Chairmen: Prof. Ing. Jiří Kliber, CSc. Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. Datum - Date: PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ - PLENARY SESSION Místo jednání: Červený zámek, koncertní sál, Hradec nad Moravicí Venue: Red Chateau, Concert Hall, Hradec nad Moravicí 09:00-09:30: Zahájení konference - Conference Opening 09:30-12:30: Přednášky - Lecture P1 P2 P3 P4 Podpora VaVaI v EU a ČR - Rámec společenství Support of research, development and innovations in EU and CZ - Community framework Janeček, M., Association of Research Organizations, Czech Republic Role VŠB-TUO v kontextu potřeb českého průmyslu, 160 let historie a jak dál? Role of VŠB-TUO in the context of Czech industry needs, 160 years of history and what's next? Čermák, T., VŠB-Technical University Ostrava, Czech Republic Zliatiny na báze TiAl: Súčasný stav a výhľady do budúcnosti TiAl base alloys: present status and future perspectives Lapin, J. ÚMM SAV, Slovak Republic Evropský výzkum materiálů - osobní postřehy European materials research - personal observations Kostorz, G., ETH Zurich Dept.of Physics, Switzerland Firemní prezentace hlavního sponzora firmy ANMAT Trading spol. s r.o. 3

4 SYMPOSIUM A POKROKOVÁ VÝROBA ŽELEZA A OCELI - ADVANCED IRON - AND STEELMAKING Odborní garanti sympozia - Symposium Chairmen: Ing. Jaroslav Březina, Česká hutnická společnost Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D. M & M výzkum, s.r.o., Ostrava Datum - Date: Místo jednání - Venue: Klubovna 1 - Room 1 13:30-18:00: Přednášky - Lectures A1 A2 A3 A4 A5 A6 Podstatné snížení spotřeby paliva, emisí CO2 a NOx při současném zvýšení kapacity výroby při bezplamenném spalování kyslíkem Substantial reduction of fuel consumption, CO 2 and NOx emissions when at same time increasing production capacity Von Schéele, J., Ritzén, O. & Zilka, V., The Linde Group, Germany Koeficienty přestupu tepla pod vodními chladícími tryskami při plynulém lití oceli Heat transfer coefficients beneath the water cooling jets Štětina, J. & Kavička, F., VUT Brno, Czech Republic Verifikace využití Froudeho kriteria při fyzikálním modelování proudění kovových lázní Verification of Froude criteria utilization in field of physical modelling of metal bath flow Gryc, K., Michalek, K., Morávka, J. & Hudzieczek, Z., VŠB-Technická univerzita Ostrava, Czech Republic Význam elektromagnetického míchání taveniny při plynulém lití sochorů Electromagnetic stirring of the melt of concast billets and its Importace Stránský, K., Kavička, F., Štětina, J., Sekanina, B., Stránský, L., Dobrovská, J. & Bažan, J., VUT Brno, Czech Republic Změny chemického složení kapilár (kanálků) oxidických keramických filtrů při filtraci oceli - jejich příčiny a důsledky The changes in chemical content of capillaries during filtration of steel though ceramic fiter - their causes and consequences Stránský, K., Bažan, J., Horáková, D., Lev, P., Dobrovská, J. & Kavička, F., VUT Brno, Czech Republic Výzkum a vývoj technologických postupů v oblasti mezipánve Research and development of technological methods within tundish area Válek, L., Nemeth, M. & Kaluža, J., ArcelorMittal, a.s., Ostrava, Czech Republic Datum - Date: Místo jednání - Venue: Klubovna 1 - Room 1 8:00-11:30: Přednášky - Lectures A7 A8 Zvyšování trvanlivosti materiálů pro zápustkové kování za tepla Increasing of materiál durability for a die hot forging Čamek, L. & Jelen, L., VŠB-Technická univerzita Ostrava, Czech Republic Vliv stopových prvků na houževnatost oceli Trace elements effect on the steel toughness Balcar, M., Havelková, L., Sochor, J., Fila, P. & Martínek, L., ŽĎAS, a.s., Czech Republic A9 Posouzení vlivů vybraných parametrů na mechanické charakteristiky mikrolegovaných ocelí užívaných pro výrobu trubek Assessment of the effect of selected parameters on mechanical characteristics of microalloyed steels used for production of tubes Melecký, J., Strnadel, B., Čamek, L., Bár, J., Tichý, R. & Kostiuková, G., ArcelorMittal, a.s., Ostrava, Czech Republic A10 Rozbor povrchových vlastností licích prášků z hlediska bazicity a zastoupení SiO 2 Analysis of the moulding powders surface properties from the viewpoint of basicity and SiO 2 apportionment Dudek, R., Vitásek, Š. & Dobrovský, Ľ., VŠB-Technická univerzita Ostrava, Czech Republic A11 Matematické a stochastické modelování při plynulém odlévání bram Mathematical & stochastic modelling of the concasting of steel slabs Mauder, T., Kavička, F. & Franěk, VUT Brno, Czech Republic 4

5 POSTEROVÁ SEKCE A - POSTER SESSION A A1P Technologická řešení při výrobě předvalků z hospodárné ferritické oceli s obsahem 15 % Mo Technological solutions for the realization of blanks from economical ferritic steel with 15% Mo Gheamalinga, T., Gheamalinga, M. & Ene, P., SC TRIPLEX METAL SRL, Romania A2P Analýza chemického příhřevu oceli prostřednictvím regrese a umělých neuronových sítí Analysis of chemical steel reheating through regression and neuronal nets Zimný, O., Morávka, J. & Jančíková, Z., VŠB-Technická univerzita Ostrava, Czech Republic Odborní garanti sympozia - Symposium Chairmen: Ing. Richard Fabík, Ph.D. Prof. Ing. Jiří Kliber, CSc. Datum - Date: Místo jednání - Venue: Klubovna 2 - Room 2 13:30-18:00: Přednášky - Lectures B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 SYMPOSIUM B TVÁŘENÍ KOVŮ - METAL FORMING VŠB -TU Ostrava VŠB -TU Ostrava Optimální postupy tepelného zpracování materiálů pro práci za tepla Optimal methods of hot working materials heat treatment Stanislav, J., BODYCOTE, Czech Republic Spôsoby zvyšovania životnosti zápustiek Improving of forging dies life Híreš, O., Pernis, R. & Kasala, J., Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Slovak Republic Vliv tepelného zpracování na vlastnosti nástrojové oceli pro práci za tepla Effect of heat treatment on properties of hot-work tool steel Krawczyk, J. & Bala, P., AGH University of Science and Technology, Poland Jak ovlivní výrobce životnost tvářecích nástrojů? How producer influence the life time of forming tools? Fajt, J., PILSEN TOOLS s.r.o., Czech Republic Transformace při kalení a popouštění nástrojové oceli pro práci za tepla Transformations during quenching and tempering of hot-work tool steel Bala, P. & Krawczyk, J., AGH University of Science and Technolog, Poland Získávání objemných nanokrystalických materiálů plastickou deformací Obtaining of bulky nanocrystaline materials by plastic deformation Naizabekov, A. & Lezhnev, S. N., Karaganda State Industrial Universit, Kazakhstan Fyzikální simulace tváření vysokolegovaných ocelí Physical simulation of high strength steels forming Unucka, P., Bořuta, P. & Bořuta, A., Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o., Czech Republic Vývoj nových konstrukčních patinujících ocelí Development of new structural weathering steels Žáček, O., Liška, M. & Kreislová, K., Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o., Czech Republic Datum - Date: Místo jednání - Venue: Klubovna 2 - Room 2 8:00-11:30: Přednášky - Lectures B9 Komplexní plastometrický průzkum deformačního chování vanadem mikrolegované oceli Complex plastometric investigation of the deformation behaviour of vanadium microalloyed steels Kotas, M., Gajdzica, T., Kliber, J., Čmiel, K. M. & Bořuta, J., Třinecké železárny a. s., Czech Republic 5

6 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 Simulace řízeného ochlazování cementační oceli válcované do svitků The controlled cooling simulation of a case-hardening steel rolled into coils Gajdzica, T., Kotas, B., Kotas, M., Schindler, I., Čmiel, K. M. & Kliber, J., Třinecké železárny a. s., Czech Republic Objasnění příčin vzniku vady při válcování speciálního profilu pomocí MKP FEM-Aided clarification of the cause of defect formed during hot rolling of a special section Fabík, R. & Baron, R., VŠB-Technická univerzita Ostrava, Czech Republic Plastometrické výsledky napěťovo-deformačního chování a stupně změkčení feromanganové TWIP oceli Plastometric results of stress-strain behaviour and softening ratio of ferromanganese TWIP steels Kliber, J. & Drozd, K., VŠB-Technická univerzita Ostrava, Czech Republic Vývoj a zavedení nové technologie kování malých středních kusů zalomených hřídelí v zápustce The development and implementation of new technology for die forging of small crankshaft throws László, V., Petržela, J., Pokuta, P. & Kliber, J., Vítkovice Heavy Machinery a.s. Czech Republic Vliv geometrie nástroje ECAP na dosažené zjemnění zrna Influence of ECAP die geometry on achieve UFG Rusz, S., Dutkiewicz, J., Čížek, L. & Hluchník, J., VŠB-Technická univerzita Ostrava, Czech Republic Zjemnění zrna u nízkouhlíkové oceli s různou strukturou podrobené zpevňování metodou ECAP Grain refinement in low carbon steel with different initial structure subjected to ECAP straining Zrník, J., Dobatkin, S.V., Kovařík, T. & Raab, G., COMTES FHT, Plzeň, Czech Republic Zjemňování zrna slitiny hliníku AlMgSi1 metodou ECAP při pokojové teplotě Grain refinement in aluminium alloy AlMgSi1 during ECAP at room temperature Kovařík, T., Zrník, J. & Cieslar, M., COMTES FHT, a.s., Dobřany, Czech Republic Výzkum vlivu extrémních podmínek deformace na submikrostrukturu kovů a zkušebních metod pro diagnostiku jejich technologických vlastností Research of influence of extréme deformation conditions on metal sub-microstructure and development of testing methods for evaulation of thein technological properties Michenka, V., Malaník, K. & Rusz, S., VÚHZ, a.s. Dobrá, Czech Republic POSTEROVÁ SEKCE B - POSTER SESSION B B1P Vliv termomechanického tváření na mechanické vlastnosti mikrolegovaných HSLA ocelí legovaných Mo Effect of thermomechanical treatment on mechanical properties and microstructure evolution of molybdenum HSLA steels Hakem, M., Belhanniche, H. & Allou, D., Research Center of Welding & Control, Algeria SYMPOSIUM C VÝROBKY Z OCELI A JEJICH VLASTNOSTI - STEEL PRODUCTS-PROPERTIES Odborní garanti sympozia - Symposium Chairmen: Prof. Ing. Eva Mazancová, CSc. Prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc. Datum - Date: Místo jednání - Venue: Klubovna 3 - Room 3 13:30-18:00: Přednášky - Lectures C1 C2 C3 VŠB - TU Ostrava VŠB - TU Ostrava RTG a neutronový rozptyl při zkoušení mikro a nanostrukturních materiálů X-ray and neutron scattering for the examination of micro- and nanostructured materials Kostorz, G., ETH Zurich Dept.of Physics, Switzerland Žárupevnost a mikrostruktura heterogenních svarových spojů P23/P91 Creep behaviour and microstructure of heterogeneous P23/P91 weld Vodárek, V., Kuboň, Z. & Foret, R.,, Czech Republic Homogenní a heterogenní svarové spoje žáropevných ocelí Similar and dissimilar weld joints of creep-resisting steels Svobodová, M., Douda, J., Čmakal, J., Sopoušek, J. & Dubský, J., UJP PRAHA a. s., Czech Republic 6

7 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 Mikrostrukturní stabilita 10Cr1MoW oceli během dlouhodobých zkoušek tečení 10Cr1MOW steel microstructural stability during long - run creep testing Jandová, D., Kasl, J. & Kanta, V., ŠKODA VÝZKUM, s.r.o., Czech Republic Vliv nanočástic na creepové vlastnosti moderních feritických ocelí The role of nanoparticles on the creep properties of advanced ferritic steels Foldyna, V. & Sondel, M., JINPO PLUS a. s., Czech Republic Creep austenitické litiny s kuličkovým grafitem Austenitic cast-iron creep with sferoidical graphite Vlasák, T., Hakl, J., Čech, J. & Sochor, J., SVÚM, Czech Republic Degradace struktury a mechanických vlastností slitiny LVN13 94 dlouhodobým účinkem teploty Structure and mechanical properties degradation of LVN13 alloy under long time temperature exposition Podhorná, B., Hrbáček, K., Kabátová, J. & Joch, A., UJP PRAHA a. s., Czech Republic Výzkum svařitelnosti vad při mezních podmínkách tváření Research of weldability of faults during ultimate conditions of forging Horník, J., Zuna, P., Dytrt, K. & Jandoš, F., ČVUT Praha, Czech Republic Ovlivnění struktury výkovků z oceli typu C35E podmínkami kovářského zpracování Influence of treating conditions on structure of forged pieces from the steel grade C35E Zuna, P., Sobotová, J., Horník, J., Macek, K., Dytrt, K., Hnilica, F., Jandoš, F. & Hrubý, F., ČVUT Praha, Czech Republic Vliv teploty popuštění na karbidy a matrici oceli typu 217H12WF steel type. Část 1. Separace karbidů The effect of tempering temperature on carbides and matrix of steel of type 217H12WF. Part 1.Separation of carbides Nykiel, T. & Hryniewicz, T., Technical university of Koszalin, Poland Vliv teploty popuštění na karbidy a matrici oceli typu 217H12WF. Část 2. Studium distribuce Cr, W, V pomocí elektronové zkoušky mikroanalyzátorem The effect of tempering temperature on carbides and matrix of 217H12WF steel type. Part 2.The studies of Cr, W, V displacement by means of microanalizer electron probe Nykiel, T. & Hryniewicz, T., Technical university of Koszalin, Poland Nedostatky při výběru a zpracování vysokolegovaných nástrojových ocelí Disadvantages at selection and treatment of high alloy tool steels Jurči, P., ČVUT Praha, Czech Republic Vliv parametrů tepelného zpracování na vývoj mikrostruktury nízkolegované vysokopevné oceli Effect of heat treatment parameters on development of microstructure of low-alloyed high-strength steel Hauserová, D., Stejskal, O. & Nový, Z., COMTES FHT, a.s., Dobřany, Czech Republic Datum - Date: Místo jednání - Venue: Klubovna 3 - Room 3 8:00-11:30: Přednášky - Lecture s C14 C15 C16 C17 C18 C19 Ověření výroby pažnicových trubek jakostních stupňů L80 a N80 99 pro kyselá prostředí Verification production of casings grades L80 and N80 for sour service Bár, J. & Melecký, J., ArcelorMittal, a.s., Ostrava, Czech Republic Analýza energie vrstevné chyby z hlediska odezvy plastické deformace slitiny TWIP a TRIPLEX Stacking fault energy analysis from point of view of plastic deformation response of the TWIP and TRIPLEX alloy Mazancová, E., Schindler, I. & Mazanec, K., VŠB-Technická univerzita Ostrava, Czech Republic Hodnocení a porovnání mikrostrukturních charakteristik acikulárního feritu a granulárního bainitu Evaluation and comparison of acicular ferrite and granular bainite microstructural characteristics Mazancová, E., Rucká, Z., Jandová, D. & Mazanec, K., VŠB-Technická univerzita Ostrava, Czech Republic Diagnostika struktury ocelí řízenou magnetizací Structure diagnostics of alloys by controlled magnetization Skrbek, B., TU Liberec, Czech Republic Vliv technologie svařování na změny mechanických hodnot u mikrolegovaných ocelí Influence of welding technology on mechanical values modification of microalloyed steels Kříž, A., ZČU Plzeň, Czech Republic Zpracování materiálů laserem - kalení a svařování Laser material processing - hardening and welding Němeček, S. & Mužík, T., MATEX PM, Czech Republic 7

8 C20 Únavové vlastnosti oceli Eurofer vyvíjené pro fúzní energetiku Eurofer steels fatigue properties developed for fusion energetics Kuběna, I., Hutař, P., Náhlík, L., Seitl, S. & Kruml, T., ÚFM AV ČR, Czech Republic C21 Deformačné a rekryštalizačné chovanice ocele DP 600 Deformation and recrystallization behaviour of DP 600 steel Buriková, K. & Rosenberg, K., ÚMV SAV, Košice, Slovak Republic C22 Kvantifikácia mikrostruktýrnych parametrov feriticko - martenzitickej ocele pomocou obrazovej analýzy Quantification of microstructural parameter ferricic-martensite dual phase steel by image analysis Buriková, K. & Rosenberg, K., ÚMV SAV, Košice, Slovak Republic POSTEROVÁ SEKCE C - POSTER SESSION C C1P Vliv rychlosti ochlazování z teploty normalizace na mikrostrukturu trubek jakosti The influence of the cooling rate from normalizing temperature on the microstructure of the tubes grade Bevilaqua,T., Beraxa, T., Parilák, L. & Kuboň, Z., Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o., Czech Republic SYMPOSIUM D POVRCHOVÉ INŽENÝRSTVÍ - SURFACE ENGINEERING Odborní garanti sympozia - Symposium Chairmen: Doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. RNDr. Ivo Štěpánek, Datum - Date: Místo jednání - Venue: Klubovna 4 - Room 4 13:30-18:00: Přednášky - Lectures D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 Západočeská univerzita v Plzni Rovnovážný fázový diagram železo - uhlík On equilibrium phase diagram of the iron - carbon system Sidorov, E., Vladimir State Univerzity, Russia Studium vlivu vybraných deposičních parametrů na vlastnosti a chování tenkovrstvých systémů Study of selected deposition parameters on properties and behaviour of thin film systems Štěpánek, I., Novák, M., Kesl, M., Fait, J., Číp, J. & Boháč, D., ZČU Plzeň, Czech Republic Impakt tester kontaktního cyklického testování Impact tester of contact cyclic testing Kříž, A., Beneš, P. & Šimeček, J., ZČU Plzeň, Czech Republic Povrchová oxidace jako cesta intenzivního povlakování Fe-C slitin s mědí Surface oxidation as a way of intensify of coating Fe-C alloys with copper Jedrzejczyk, D. & Hajduga, M., University of Bielsko-Biala, Poland Řízení krystalového rozhraní & vysoce funkční kovové nanosystémy Crystal interface engineering & high functional metal nanosystems Andreeva, A. V. Russian Academy of Science, Russia Zpracování povrchu ocelí laserem Laser treatment of surface steel Cejp, J. & Švábek, R., ČVUT Praha, Czech Republic Difuzní boridování oceli pro práci za tepla Diffused boride of steel for warm work Jurči, P. & Hudáková, M., ČVUT Praha, Czech Republic Zlomková plynová analýza druhu kyslíku a dusíku v Alnico magnetech Fraction gas analysis of oxygen and nitrogen species in Alnico magnets Grigorovich, K., Schibaev, S.S., Arsenkin, A. M., Belaev, I. V. & Kolchugina, N. B., Baikov Institute of Metallurgy and Materials Sciences, RAS, Russia 8

9 D9 D10 D11 Tepelné zpracování Ni-P-Al2O3 vrstev připravených bezproudovým pokovením Heat treatment of Ni-P-Al2O3 electroless coatings Novák, M., Vojtěch, D. & Zelinková, M., VŠCHT Praha, Czech Republic Oxidační odolnost a tepelná stabilita slitin Ti-Al-Si vyrobených reaktivní sintrací Resistance to oxidation and thermal stability of Ti-Al-Si alloys produced by reactive sintering Novák, P. Průša, F., Šerák, D., Vojtěch, D. & Michalcová, D., VŠCHT Praha, Czech Republic Analýza přerozdělení prvků ve feritické oceli s povlakem Ni pro technologie roztavených solí Analysis of elements redistribution in Ni-coated ferritic steel for molten salts technologies Král, L., Čermák, J., Matal, O., Šimo, T., Nesvadba, L. & Jílek, M., ÚFM AV ČR, Czech Republic Datum - Date: Místo jednání - Venue: Klubovna 4 - Room 4 8:00-10:30: Přednášky - Lectures D12 D13 D14 D15 Model korozního procesu ve vybraném materiálu na bázi Ni vystaveném vlivu eutektické žhavé solně směsi LiF-NaF Model of corrosion process in chosen Ni-based material exposé to eutictic LiF-NaF molten salts mixture Král, L., Čermák, J., Matal, O., Šimo, T., Nesvadba, L. & Jílek, M., ÚFM AV ČR, Czech Republic Výzkum chemických reakcí a reakcí na rozhraní na růst tenkých wolframových povlaků na křemíkovém podkladu The investigation of chemical and interface interactions at the growth of tungsten thin films on silicon substrate Pluscheva, S. V., Mikhailov, G. M. & Andreeva, A. V., Russian Academy of Science, Russia Vliv přítomnosti maziva na třecí charakteristiky HVOF stříkaných povlaků, aplikovatelných ve spalovacích motorech Influence of different types of lubricants on the friction properties of HVOF sprayed coatings suitable for engine components Houdková, Š., Kašparová, M., Zahálka, F. & Zábranská, I., ŠKODA VÝZKUM, s.r.o., Czech Republic Vliv mikrostruktury makové litiny pro válce válcových mlýnů na jejich vlastnosti The influence of microstructure of mottled cast iron for mill rolls on its properties Krawczyk, J. & Pacyna, J., AGH University of Science and Technology, Poland Datum - Date: Místo jednání - Venue: Klubovna 4 - Room 4 9:00-11:00: Přednášky - Lectures D16 D17 D18 D19 D20 Vliv zpracování povrchu ultrazvukem na vlastnosti titanových slitin Influence of ultrasonic superficial processing on properties of titanic alloys Borozna, V., Klimenov, V. A. & Zaitsev, K. V., Yurga Technological Institute of the Tomsk Polytechnic Russia Vliv tepelného zpracování na tribologické vlastnosti bezproudových povlaků Ni-P Influence of heat treatment on tribological properties of Ni-P electroless coatings Novák, M., Vojtěch, D., Zelinková, M. & Vítů, T., VŠCHT Praha, Czech Republic Vývojové trendy v použití ochranných povlaků Evolutionary trends in using of protective coating Podjuklová, J., Hrabovská, K., Dobrovodská, L., Pelikánová, K. & Laník, K.,, Czech Republic Chemicko - tepelné zpracování ledeburitických nástrojových ocelí pro práci za studena Chemical - heat treatment of ledeburitic tool steels for cold working Jurči, P., ČVUT Praha, Czech Republic Porovnání tenkovrstvých systémů připravených různými technologickými procesy Comparison of thin films systems prepared by different technologies Štěpánek, I., Novák, M., Kesl, M., Fait, J., Číp, J. & Boháč, D., ZČU Plzeň, Czech Republic POSTEROVÁ SEKCE D - POSTER SESSION D D1P Změny mechanických vlastností a chování povrchů biokompatibilních systémů tenká vrstva - substrát po elektrochemickém působení Changing of mechanical properties and behaviour of surfaces of biocompatible systems thin film substráte after electrochemical corrosion Baroch, O. & Štěpánek, I., ZČU Plzeň, Czech Republic 9

10 D2P D3P D4P D5P D6P Studium vlivu přípravy povrchu substrátu na chování systémů tenka vrstva - substrát Evaluation of influence preparing of surface of substrate on behaviour of systems thin film - substrate Beneš, Z. & Štěpánek, I., ZČU Plzeň, Czech Republic Duplexní vrstvy nástrojových ocelí - struktura, vlastnosti a zařízení Duplex layers of tool steels - structure, properties and arrangement Jurči, P., Hájková, P., Lodererová, M., & Horník, J., ČVUT Praha, Czech Republic Hodnocení abrazivní a adhezivní odolnosti materiálů Evaluation of materials abrasive and adhesive resistance Kašparová, M., Zahálka, F. & Houdková, Š., ŠKODA VÝZKUM, s.r.o., Czech Republic Porovnání velmi rozdílně odolných systémů s tenkými vrstvami pomocí indexačních zkoušek Comparison of thin film systems with very different resistivity during indentation tests Novák, M. & Štěpánek, I., ZČU Plzeň, Czech Republic Problémy metalizace v mikroelektronice. Příprava molybdenu a wolframu vysoké čistoty. Metallization problems in microelectronics. Preparation of high-purity tungsten and molybdenum Pluscheva, S. V., Russian Academy of Science, Russia SYMPOSIUM E NEŽELEZNÉ KOVY A SLITINY - NON-FERROUS METALS AND ALLOYS Odborní garanti sympozia - Symposium Chairmen: Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc., Prof. Ing. Karel Hrbáček, DrSc., Prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc., Datum - Date: Místo jednání - Venue: Klubovna 5 - Room 5 13:30-18:00: Přednášky - Lecture s E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 1. BS Velká Bíteš Metalurgické problémy při výrobě slitin FeNi Metallurgical issues at production of FeNi alloys Němeček, S., Mužík, T., Macháček, J. & Kahovec, Č., MATEX PM, Czech Republic Degradace mikrostruktury monokrystalické superslitiny CMSX-4 na bázi niklu Microstructure degradation of nickel base single crystal superalloy CMSX-4 Lapin, J., Gebura, M., Pelachová, T. & Bajana, O., ÚMM SAV, Slovak Republic Vliv podmínek víceosého namáhání na degradaci mikrostruktury monokrystalické superslitiny CMSX-4 na bázi niklu při creepu Effect of multiaxial stress conditions on microstructure degradation of nickel base single crystal superalloy CMSX-4 during creep Gebura, M. & Lapin, J., ÚMM SAV, Slovak Republic Analýza creepových zkoušek slitiny IN792-5A Analysis of creep tests of the alloy IN792-5A Zýka, J., Hrbáček, K. & Sklenička, V., UJP PRAHA a. s., Czech Republic Vliv hustoty dislokací na vybrané mechanické vlastnosti směrově krystalizované slitiny na bázi Ni3Al Influence of density of dislocations on selected mechanical properties of directionally crystallised Ni3Al based alloy Malcharcziková, J. & Kursa, M., VŠB-Technická univerzita Ostrava, Czech Republic Experimenzální studium sloupcových a rovnoosých krystalů v průběhu usměrněného tuhnutí intermetalické slitiny Ti-46Al-8Nb Experimental study of columnar to equiaxed transitiv during directional solidification of intermetallic Ti-46Al-8Nb alloy Gabalcová, Z. & Lapin, J., ÚMM SAV, Bratislava, Slovak Republic Příprava slitin Fe-Al-Si reaktivní sintrací Preparation of Fe-Al-Si alloys by reactive sintering Novák, P., Vojtěch, D., Knotek, V., Šerák, J. & Michalcová, D., VŠCHT Praha, Czech Republic 10

11 E8 E9 E10 Směrová krystalizace eutektik systému Ti-Al-Si Directional crystallisation of eutectics in the system Ti-Al-Si Vojtěch, D., VŠCHT Praha, Czech Republic Vliv zrnitosti prášků na kompaktnost beta titanové slitiny Ti39Nb připravené práškovou metalurgií Influence of the powder granularity on the β-ti alloy Ti39Nb integrity prepared by powder metallurgy methods Málek, J., Hnilica, F., Veselý, J., Verner, J. & Janík, V., UJP PRAHA a. s., Czech Republic Hodnocení mikrostruktury a lokálních mechanických vlastností zirkoniových slitin Investigation of microstructure and local mechanical properties of zirconium alloys Bláhová, O., Medlín, R. & Říha, J., ZČU Plzeň, Czech Republic Datum - Date: Místo jednání - Venue: Klubovna 5 - Room 5 8:00-11:30: Přednášky - Lecture s E11 E12 E13 E14 Rozdělení nečistot ve směrově ztuhlém vzorku s planárním rozhraním On the distribution of impurities in directionally solidified sample with planar front Sidorov, E. V., Pikunov, M. V. & Drapala, J., Vladimir State Univerzity, Russia Vývoj substruktury a reorientace os monokrystalů W-Re připravovaných plasmovým tavením Substructure features and axis reorientation of W-Re single crystals upon plasma ARC melting Kirillova, V., Burkhanov, G. S. & Sdobyrev, V. V., Baikov Institute of Metallurgy and Materials Sciences, Russia Studium slitin Sn-Zn-Al pro HISOLD Investigation of Sn-Zn-Al alloys for HISOLD Drápala, J., Smetana, B., Burkovič, R., Musiol, J. & Kroupa, A., VŠB-Technická univerzita Ostrava, Czech Republic Vliv doby mletí na hysterezní vlastnosti a složení fáze tavně zvlákňovaných prášků slitiny Nd4Fe80B16 Influence of milling time on the hysteresis properties and phase composition of melt-spun alloy powders Nd4Fe80B16 Vidmanov, I. M., Borduzhin, I. G., Edrennikova, S. E., Savchenko, A, Menushenkov, V. P. & Rubin, P. S., Moscow State Institute of Steel and Alloys, Russia E15 Krystalická struktura ve slitinách na bázi SmCo 5 Crystalline structure of SmCo 5 based alloys Menushenkov, V., Sviridova, T. A. & Shelehov, E. V., Moscow State Institute of Steel and Alloys, Russia E16 E17 E18 E19 E20 Struktura vlastnosti slitiny Al-Tm-Ce Structure and properties of Al-TM-Ce alloys Michalcová, A., Vojtěch, D., Novák, P. & Šerák, J., VŠCHT Praha, Czech Republic Vlastnosti obrobitelných slitin hliníku za zvýšených teplot Properties of machinable Al alloys at increased temperatures Faltus, J., Homola, P. & Uhlíř, J., VÚK Panenské Březany, s.r.o., Czech Republic Vliv Sc a Zr na strukturu a vlastnosti slitiny Al-Mn1,5 Effect of Sc and Zr on structure and properties of Al-Mn1.5 alloy Očenášek, V., Homola, P., Kolář, M., Uhlíř, J. & Cieslar, M., VÚK Panenské Březany, s.r.o., Czech Republic Odezva ternární slitiny Al-Sc-Zr v litém stavu a po válcování za studena na izochronní žíhání Response of mould-cast and cold-rolled ternary Al-Sc-Zr alloy to the isochronal annealing Vlach, M., Stulíková, I., Smola, B. & Očenášek, V., MFF UK Praha, Czech Republic Únavová životnost a únavový lom lité niklové superslitiny Inconel 792-5A při pokojové teplotě a při zvýšených teplotách Fatigue life and fatigue fracture of nickel-based superalloy Inconel 792-5A at room and at elevated temperatures Šmíd, M., Obrtlík, K., Petrenec, M., Polák, J. & Hrbáček, K., ÚFM AV ČR, Czech Republic Datum - Date: Místo jednání - Venue: Klubovna 5 - Room 5 9:00-11:00: Přednášky - Lectures E21 Vliv podmínek žíhání na mikrostrukturu slitiny AlSiCuMgFe 83 The influence of annealing conditions on microstructure of AlSiCuMgFe alloy Šerák, J., Vojtěch, D. & Novák, P., VŠCHT Praha, Czech Republic E22 Aplikace distribuce největší velikostí defektů v Al-Si slitinách Largest defect sizes distribution application to the Al-Si alloys Fintová, S., Konečná, R. & Nicoletto, G., Žilinská univerzita v Žilině, Slovak Republic 11

12 E23 E24 E25 E26 E27 Modelovanie začiatku procesu polokontinuálneho liatia mosadzných čapov Start-up phase modeling of semi-continuous casting process of brass billets. Kasala, J., Pernis, R. & Híreš, O., Trenčianska univerzita A. Dubčeka Trenčín, Slovak Republic Technologie výroby odlévaných drátů ze slitiny CuSn v závislosti na druhu a jakosti grafitových krystalizátorů a jejich životnosti Technology of production of cast wires from the alloy CuSn in dependence on the type and quality of graphite moulds and their service life Tuček, J., Kahovec, Č. & Macháčková, K., Kovohutě Rokycany, a.s., Czech Republic Rozdelenie mechanických vlastností po priereze mosadznej tyče Distribution of mechanical properties in the cross section of brass Pernis, R., Híreš, O. & Kasala, J., Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Slovak Republic Elektrochemické sycení hořčíkových slitin vodíkem Electrochemical saturation of magnesium alloys with hydrogen Vojtěch, D., VŠCHT Praha, Czech Republic Absorpce vodíku na kovových nanočásticích připravených selektivním loužením Hydrogen absorption on metallic nano-particles prepared by selective leaching Vojtěch, D., VŠCHT Praha, Czech Republic E1P E2P E3P E4P E5P E6P E7P E8P E9P POSTEROVÁ SEKCE E - POSTER SESSION E Strukturální charakteristika fázových přechodů ve slitinách beta fáze na bázi mědi Structural characterisation of phase transitions in copper based beta phase alloys Adiguzel, O., Firat Univerzity, Turkey Vysokoteplotné vlastnosti MoSi2 a MoSi2/SiC nanokompozitov High strength properties of MoSi2 and MoSi2/SiC nanocomposites Ballóková, B. & Besterci, M., ÚMV SAV, Košice, Slovak Republic Studium interakce prvků v ternárních systémech při reaktivní difuzi ve spojích Ni/Ni3Al-Me (Me = Fe, Ti, Cr, Nb, Zr) Study of interaction of elements in the Ni/Ni3Al-Me (Me = Ti, Cr, Nb, Zr) diffusion joints Drápala, J., Vrbický, J. & Sudrová, J., VŠB-Technická univerzita Ostrava, Czech Republic Nanokrystalová mikrostruktura Fe s rozprašovači The microstructure of nanocrystalline Fe with the dispersoids Hwang, S. J. & Hahn, S. I., Daejin University, Pocheon, Korea Příprava kovových skel na bázi hliníku. Fabrication Al based metallic glasses Januszka, A. & Nowosielski, R., Silesian University of Technology, Poland Povrchové úpravy stomatologických a ortopedických implantátů povlaky TiN a ZrN The surfacing of dental and orthopedic implants by TiN and ZrN Kabátová, J., Hnilica, F., Veselý, A., Březina, A. & Cvrček, A., UJP PRAHA a. s., Czech Republic Creepová a korozní odolnost niklových slitin v prostředí roztavených fluoridových solí Creep and corrosion resistance of Ni-alloys in molten NaF a LiF salt Kasl, J., Jandová, D., Vlasák, T., Hakl, J., Brenner, O. & Cizner, J., ŠKODA VÝZKUM, s.r.o., Czech Republic Povrchové vlastnosti kovových funkčně vrstvených biomateriálů vyrobených metodou Rapid manifacturing Surface properties of metallic functional layered biomaterials produced by Rapid manufacturing method Lodererová, M., Rybníček, J., Steidl, J. & Horník, J., ČVUT Praha, Czech Republic Analýza vlivu mikrostruktury odlitků ze siluminu na odolnost proti poškození Analysis of the influence of silumine castings microstructure on silure resistance Machková, M. & Růžek, R., Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Czech Republic E10P Kontrola mezikrystalové oxidace prostřednictvím tepelné úpravy Control of intergranular oxidation by ihermal treatment Rothová, V., Buršík, J. & Svoboda, M., ÚFM AV ČR, Czech Republic E11P Vliv podmínek žíhání na růst zrn a mikrostrukturu v niklu The effect of annealing conditions on grain growth and microstructure in nickel Rothová, V., Svoboda, M. & Buršík, J., ÚFM AV ČR, Czech Republic 12

13 E12P Objemové kovové sklo na bázi Fe - Optimalizace licího procesu Iron-based bulk metallic glass - Optimization of casting process Stloukal, I., Král, L. & Čermák, J., ÚFM AV ČR, Czech Republic E13P Verifikácia Hall-Petchovej rovnice nanokryštalickej medi Verification of Hall-Petch equation of nanocrystalline copper Sülleiová, K., Ústav materiálového výskumu SAV, Slovak Republic JEN ZVEŘEJNĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ - CONTRIBUTIONS SET UP ONLY ZV1 ZV2 ZV3 ZV4 ZV5 ZV6 Rychlost oxidace v počátečních stádiích žíhání vzorků s plochým povrchem v průběhu gravitačního proudění vzduchu v elektrické peci Oxidation rate at the begining stage of annealing process of samples with flat surfaces during gravitational air flow in electrical furnace Adamaszek, K. & Nowak, J., OBR SM BOSMAL, Poland Vliv doby a teploty nitridace a složení směsi plynu na mechanické vlastnosti Effects of nitriding time-temperature and composition of gas mixture on the mechanical properties of indexable inserts Akca, C. & Karaaslan, A., Yildiz Technical University, Turkey Vlastnosti a aplikace B4C povlaků během CVD procesu Properties and application of B4C coats within the chemical vapour deposition Constantinescu, S. & Orac, L., University "Dunarea de Jos" of Galaty, Romania Výzkum vlivu čistoty mikrolegovaných ocelí strukturu a mechanické vlastnosti tlustých plechů Researches of the microalloyed steels purity influence on the heavy-plates structure and mechanical characteristics Doniga, A., Ivanescu, A., Ivanescu, L. & Vasilescu, E., University "Dunarea de Jos" of Galati, Romania Vlastnosti technicky čistého titanu po protlačování uhlovými kanály Properties of comercial pure titanium after equal channel angular pressing Greger, M., Kocich, R., Černý, M. & Kander, L., VŠB - Technická univerzita Ostrava, Czech Republic Vliv dezoxidace vápníkem na odsíření oceli v průběhu zpracování na sekundární metalurgii ZV7 ZV8 ZV9 Jurča, J., EVRAZ Vítkovice Steel, Ostrava, Czech republic Vliv rozdělení karbidů na vlastnosti nástrojových ocelí pro práci za tepla The influence of carbide distribution on the properties of hot work tool steels Karaaslan, A. & Akca, C., Yildiz Technical University, Turkey Zkouška ohebnosti základních Mg slitin v Mg-Al-Zn se stupňujícím se objemem Al Investigation of plasticity in Mg-Al-Zn based magnesium alloys with graded aluminium content Kocich, R., Greger, M., Macháčková, A. & Bořuta, J., VŠB - Technická univerzita Ostrava, Czech Republic Vliv Bi na vývoj mikrostruktury pájených spojů v mikroelektronice Influence of Bi on the microstructure evolution of solder joints in microelektronics Lechovič, E., Szewczyková, B. & Ulrich, K., STU Trnava, Slovak Republic ZV10 Hodnocení vlivu parametrů bodového svařování laserem na kvalitu spoje metodou Taguchiho Assessment of the effect of laser spot welding parameters on joint quality using Taguchi method Masoumi, M., P. Marashi, P., Pouranvari, M., Sabbaghzadeh, J. & Torkamany, M. J., Azad University of Dezful, Iran ZV11 Vliv objemového podílu martensitu na deformační zpevnění dvoufázových ocelí Effect of martensite volume fraction on work hardening behavior of dual phase steels Najafi Birgani, E. & Pouranvari, M., Azad University of Dezful, Iran ZV12 Lineární smrštění pozorované u litých Al-Si odlitků v průběhu chladnutí Linear contraction monitoring of casting Al-Si in the cooling process Nová, I. & Morávek, J., TU Liberec, Czech Republic ZV13 Brzdění smršťování pozorované u odlitků Al azn slitin Braking of shrinkage monitoring of Al and Zn alloys castings Nováková., I. & Pěnička, P., TU Liberec, Czech Republic 13

14 ZV14 Vliv doby stabilizace teploty v peci na odchylky experimentálních dat od parabolického Tammanova zákonu při zkoumání kinetiky oxidace v počátečním stádiu procesu Influence of time duration of temperature furnace stabilization on experimental data deviation of oxidation kinetic from parabolic Tamman law in the initial stage of oxidation process Nowak, J. & Adamaszek, K., Research and Development Center "BOSMAL", Poland ZV15 Některé aspekty vlivu nekonvenčního zpracování na charakteristiky nitro-karburizovaných vrstev Some aspects regarding the influence of non-conventional treatments on the superficial layers nitro-carburized characteristics Papadatu, C. P. & Vasilescu, E., University "Dunarea de Jos" of Galati, Romania ZV16 Výzkum svařitelnosti šedé litiny využívající superslitinu na bázi niklu An investigation on the weldability of grey cast iron using nickel based superalloy Pouranvari, M., Azad University of Dezful, Iran ZV17 Difúzní pájení precipitačně vytvrzené superslitiny na bázi niklu Diffusion brazing of a percipitation hardened nickel based superalloy Pouranvari, M., Azad University of Dezful, Iran ZV18 Solidifikační chování během difuzního pájení superslitiny na bázi niklu Solidification behavior during diffusion brazing of a nickel based superalloy Pouranvari, M. & Marashi, P., Islamic Azad University, Najafabad, Iran ZV19 Mikrostruktura hydroxiapatitové krycí vrstvy u metody žárového stříkání plazmou The microstructure of the hydroxyapatite covered layer by thermal plasma spraying method Rosu, R. & Mitelea, I., National R&D Institute for Welding and Material Test, Romania ZV20 Augerova elektronová spektroskopie a elektrochemické výzkumy Auger electron spectroscopy and electrochemical investigations Saidi, D., Zaid, B., Souami, N., Negache, M. & Ahmed, A., Research centre commission CRND/COMENA, Alger, Algeria ZV21 Výzkum slinutého prášku Niobu technikou Saxs (Small angle X-ray scattering): metoda stabilizace poréznosti a vlastností fraktálu Saxs investigation of the sintered niobium powder: method of stabilizing porosity and fractal properties Skatkov L. & Gomozov, V., PCB, Israel 14

15 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - BINDING REGISTRATION 18. mezinárodní konference metalurgie a materiálů 18 th International Conference on Metallurgy & Materials Závaznou přihlášku prosíme proveďtě na: sekce Přihláška, platba. Tento formulář použijte pouze v případě nutnosti. Přihlášku zašlete na adresu sekratariátu konference uvedenou níže. Please fill binding application form at: section Registration& Payment. Use this form only if necessary. Please send the appliacation to the address of conference secretariat mentioned below. Příjmení/Surname Jméno/Name Titul/Title Bydliště/Place of residence Doprovázející osoba/accompanying person Název organizace/organisation Adresa/Address PSČ/Post code Tel./Phone Fax IČO, DIČ/Bussiness ID, Tax ID Bankovní spojení/bank account KONFERENČNÍ POPLATEK (zašktněte 1 variantu) CONFERENCE FEE (check just one possibillity + OIL) Pro autory přednášek a posterů, do Kč Author s fee till April 15th EUR Pro autory přednášek a posterů, po Kč Author s fee after April 15th EUR Pro ostatní účastníky, do Kč Participants without paper till April 15 th EUR Pro ostatní účastníky, po Kč Participants without paper after Apr 15 th EUR Doktorandi a studenti denního studia Kč PhD. Students (daily study) 160 EUR Zveřejnění příspěvku bez účasti Kč Publication of paper without attendance 130 EUR Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH. Official Invitation Letter (OIL), Issuing & Posting 20 EUR POPLATKY UHRADÍM: CONFERENCE FEES I WILL PAY: bankovním převodem by bank transfer hotově při registraci at attendance platební kartou by credit card Vaše IČO: Payment ID (your company): Za koho platíte (např. své jméno) Please make a note which conference participant you are paying for, name: UBYTOVÁNÍ HOTEL ACCOMODATION UBYTOVÁNÍ - ACCOMMODATION Belaria Červený zámek Koruna Sonata Hotely Červený zámek a Sonáta nemají jednolůžkové pokoje. Hotels Cerveny zamek and Sonata have no single rooms. Z kapacitních důvodů není možné, dvoulůžkový pokoj obsadit Only double rooms available, each has to be occupied by 2 jedním účastníkem. people. No single occupancy due to accomodation capacity.

16 Do tabulky vyznačte požadovaný hotel, termín a typ pokoje Please indicate in the file choosen hotel, term and type (jednolůžkový pokoj - 1/1, dvoulůžkový 1/2). Počet of room (one bed - 1/1, double bed 1/2). Number of jednolůžkových pokojů je omezen. Z tohoto důvodu není single rooms is limited. For capacity reasons it isn t možné obsadit dvoulůžkový pokoj jedním účastníkem. possible to double room occupied by one participant. V případě jejich plného obsazení bude rozhodovat pořadí In the case of the full cast will decide the order of došlých přihlášek. Rezervaci je možno zrušit nejpozději do applications received. Reservation may be revoked 14 dnů před konáním konference. Nevyčerpané noclehy at the latest 14 days before the conference. The hotel budou hotelem fakturovány v plné výši. will be billed all unused nights in full cost. Chci být ubytován s: I want to be accommodated with: PŘÍJEZD NA KONFERENCI ARRIVAL TO THE CONFERENCE Na konferenci přijedu dne: I will arrive to the conference on: Mám zájem o společnou dopravu z Ostravy do Hradce nad I would appreciate common transport from Ostrava Moravicí dne to Hradec nad Moravici on May 18 th 2009 Mám zájem o společnou dopravu z Hradce nad Moravicí I would appreciate common transport from Hradec do Ostravy dne nad Moravici to Ostrava on May 21 st 2009 DOPROVODNÝ PROGRAM KONFERENCE Závazně se přihlašuji na exkurzi: exkurze do Pivovaru Nošovice exkurze do automobilky Hyundayi prohlídka Bílého zámku v Hradci nad Moravicí Lze se přihlásit pouze na jeden výlet. ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - TERMÍN Prosím vyplňte formulář závazné přihlášky na www konference nebo zašlete tištěný formulář nejpozději do 15. dubna 2009 na níže uvedenou adresu: KONTAKTY, DOTAZY - CONTACTS, QUESTIONS: ACCOMPANYING PROGRAMME I am placing a binding order for a field trip: Trip to Brewery Nošovice Trip to company Huyndai White castle tour - Hradec nad Moravicí You can choose only one of these trips. BINDING APPLICATION - TERM Please fill Binding Application Form at the conference website or send printed form by post not later than April 15 th, 2009, to the below mentioned address: VISA & OFFICIAL INVITATION LETTER Participants who need Official Invitation Letter (OIL) for obtaining visa, for entry and stay in the Czech Republic, will send request to with following information: Mr. / Ms. / Mrs. First name: Second name: Surname: Title: Date of birth: Place of birth: Street City Zip code Country Passport no: Company / University: Attention: OIL will be issued only when full payment of the conference fee plus fee for the OIL is made. OIL is not possible to issue for countries: Nigeria. INFORMACE Nenechte si ujít NANOCON 2009, 1. konference s mezinárodní účastí zaměřenou na nanomateriály, vlastnosti a dopad na životní prostředí Říjen 2009, Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. Bližší informace na INFORMATION Do not miss NANOCON 2009, 1 st conference with international participation, focused on nanomaterials, properties and impact to living environment. Term:20 th - 22 nd 2009, Roznov pod Radhostem, Czech Republic, EU. Closer information can be found at

17 VŠEOBECNÉ INFORMACE GENERAL INFORMATION Termín: Date: May 19 th - 21 st 2009 Místo: Hotel Červený zámek, Hradec nad Moravicí, Venue: Hotel Cerveny zamek, Hradec nad Moravici, Česká republika Czech Republic, EU Jazyk: Čeština, slovenština, angličtina, simultánní Languages: Czech, Slovak, English instant translation tlumočení z anglického jazyka do češtiny a from English to Czech and from češtiny/slovenštiny do angličtiny Czech/Slovak to English ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY BINDING APPLICATIONS Prosím vyplňte formulář závazné přihlášky na www konference Please fill Binding Application Form at the conference nebo zašlete tištěný formulář nejpozději do 15. dubna 2009 website or send printed form by post not later than na níže uvedenou adresu: April 15 th, 2009, to the following address: TANGER, spol. s r. o., Keltičkova 62, Ostrava 10, Czech Republic, EU or to TERMÍNY DEADLINES Zaslání přednášky v elektronické podobě For your paper, sent electronically March 15 th 2009 Zaslání podkladů pro tisk reklamy Materials for advert print March 31 st 2009 Zaslání závazné přihlášky a úhrada Binding application to be sent by April 15 th 2009 Platba - zvýhodněné ceny do Payment - best prices till April 15 th 2009 DODATEČNÉ PŘIHLÁŠKY POSTERŮ ADDITIONAL APPLICATIONS OF POSTERS Postery lze ještě přihlásit ve dvou termínech: Posters can still be registered by two deadlines: a/ do spolu se závaznou přihláškou a úhradou a/ By May 15 th together with a Binding application konferenčního poplatku. Abstrakt bude zařazen do sborníku and a payment of the conference fee. An abstract will konference. be included in the Conference Proceedings. b/ do spolu se závaznou přihláškou a úhradou b/ By April 15 th together with a Binding application konferenčního poplatku. Autoři budou mít k dispozici panel and a payment of the conference fee. A panel for the pro poster, který již nebude zařazen do sborníku konference. poster will be available to the authors but it will not be included in the Conference Proceedings. VLOŽNÉ CONFERENCE FEE Pro autory přednášek a posterů, do Kč Author s fee till April 15 th EUR Pro autory přednášek a posterů, po Kč Author s fee after April 15 th EUR Pro ostatní účastníky, do Kč Participants without paper till April 15 th EUR Pro ostatní účastníky, po Kč Participants without paper after April 15 th EUR Doktorandi a studenti denního studia Kč PhD. Students (daily study) 160 EUR Zveřejnění příspěvku bez účasti Kč Publication of paper without attendance 130 EUR Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH. Official Invitation Letter (Issuing & Posting) 20 EUR Vložné zahrnuje: Conference fee includes: sborník abstraktů s CD-ROM proceeding with CD-ROM občerstvení během jednání a obědy po dobu konference refreshment within acts with lunch during the event společenský večer evening party with raut beer-party s pohoštěním beer party Vložné platí všichni účastníci. Platbu je možno provést kreditní Conference fee is paid by all participants. Payment can kartou prostřednictvím www konference (sekce Registrace, be made by CC via conference web page (section platba ), převodem na účet uvedený níže nebo platbou Registration & Payment), T/T to the bank account hotovosti při prezenci. Bankovní spojení: mentioned below or cash payment on site. Bank details: Banka/Bank: Československá obchodní banka a.s., Ostrava, č.ú/acc.no: /0300, BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Pokud se konference nezúčastníte, obdržíte poštou sborník If you do not participate in the conference, the přednášek včetně CD; vložné se nevrací. proceedings with CD is sent by post, the fee is not refunded. ZAHÁJENÍ KONFERENCE OPENING OF THE CONFERENCE :00-9:30 May 19th :00-9:30 Při prezentaci obdrží účastníci sborník abstraktů všech During registration participants will obtain the Conference příspěvků v češtině/angličtině a CD-ROM s úplnými texty proceedings with abstracts of all papers in Czech/English referátů. and a CD-ROM with complete texts of the papers. 17

18 PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ PLENARY SESSION :30-12:00 May 19 th :30-12:00 SYMPOSIA SYMPOSIA dle harmonogramu May 19 th - 21 st according to the schedule POSTEROVÁ SEKCE POSTER SESSION Posterová sekce s diskusí u panelů bude organizována dne Poster session with discussion by boards will be organized v 18 hodin a bude spojená s tradiční beer party. on May 20 th 2009 at 6 p.m. and will be joined with AUTOŘI POSTERŮ MAJÍ MOŽNOST ZVEŘEJNĚNÍ PLNÉHO popular beer party. AUTHORS OF POSTERS CAN PUBLISH TEXTU STEJNĚ JAKO OSTATNÍ, KTEŘÍ PŘIHLÁSÍ REFERÁT, FULL TEXT AS WELL AS OTHERS WHO APPLY A PAPER TO VE SBORNÍKU KONFERENCE (MAX. 8 STRAN). THE CONFERENCE PROCEEDING (MAX. 8 PAGES). The Po posterové sekci, následuje beer party s občerstvením, Poster session will be followed by a beer party with v 19:30. refreshment, at 19:00. SPOLEČENSKÝ VEČER EVENING PARTY :00 v prostorách Červeného zámku May 19 th :00 in premises of Hotel Cerveny zamek TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ Dataprojektor (rozlišení 1024x768), zpětný projektor. TECHNICAL EQUIPMENT AVAILABLE A data projector (800 x 600 resolution), an overhead projector, video - VHS (to be ordered in advance). DOPRAVA TRANSPORT Bližší informace o dopravě naleznete na stránkách Closer information concerning transport you can find at konference v sekci Doprava. the conference website section Upozornění pro účastníky cestující letadlem a vlakem: Transport & Visa. Notice for participants travelling by K cestě z Ostravy do Hradce n. Moravicí. Doporučujeme air or by train: To get from Ostrava to Hradec n. Moravicí využít společné dopravy autobusem, který odjede we recommend you to use our bus which will leave on 2009 v 19:00 hod. z parkoviště u vlakového nádraží Ostrava May 18th, 2009 at 19:00 from the parking next Ostrava - Svinov. Pro zpáteční cestu bude vypraven autobus z Hradce Svinov railway station. For the way back, a bus will be nad Moravicí dne ve 13:00 hod. se zastávkami: organized which will leave Hradec n/m. on May 21st, nádraží Ostrava-Svinov a letiště Ostrava at 13:00 and will stop at: Ostrava-Svinov railway station and airport Ostrava. UBYTOVÁNÍ Ubytování zajišťují pořadatelé na náklady účastníků. Požadavky na ubytování uvedené v přiložené přihlášce jsou závazné. Náklady za nevyužité ubytování budou hotelem účtovány objednateli. Ubytování objednané na rezervováno do 21 hodin, pokud objednavatel nesdělí pozdější příjezd. Konečný termín závazných objednávek noclehů je Vzhledem ke storno poplatkům nemůžeme u přihlášek došlých po tomto termínu garantovat požadované ubytování. Ubytovací možnosti: ACCOMODATION The accommodation will be booked by organizers and paid by participants. Accommodation requirements stated in the enclosed Application form are binding. Costs for rooms, which will not be used (and booking is not bude cancelled in time will be charged by the hotel to those who booked them. Accommodation booked before May 18th, 2009 will be reserved by 21:00 (9:00 p.m.), unless the participant informs the hotel about his/her later arrival. Final deadline for binding hotel bookings is March 31st Owing to the cancellation fees, we are not able to guarantee the accommodation required, in case your application is obtained after this deadline. Accomodation available: Hotel Ceny pokojů/room Prices 1) Apart. 1/1 1/2 1/4 Belaria*** Červený zámek** Sonáta** Koruna ) Orientační ceny v Kč, únor Indicative prices in CZK, February METAL Hradec nad Moravicí, Czech Republic, EU

19 V hotelu Červený zámek a Sonáta nejsou jednolůžkové pokoje k dispozici. Z kapacitních důvodů není možné, dvoulůžkový pokoj obsadit jedním účastníkem. Hotely Červený zámek a Sonáta jsou přímo v místě konání konference. Hotel Belaria je vzdálen 15 minut chůze. K dispozici je bazén, sauna, tenisové kurty a jiné sportovní vybavení. Hotel Koruna je v Opavě, vzdálen cca 6 km. Nutná vlastní doprava. Podrobnější informace o ubytování jsou na www stranách konference. UPOZORNĚNÍ AUTORŮM A PŘEDNÁŠEJÍCÍM VZHLEDEM K TOMU, ŽE ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘEDNÁŠEK BUDE VYDÁNO NA CD-ROM, ŽÁDÁME AUTORY O ZASLÁNÍ VŠECH PODKLADŮ PROSTŘEDNICTVÍM WWW NEBO EM, A TO DŮSLEDNĚ DLE PŘEDLOHY. Výjma vyžádaných přednášek je přípustná doba přednesu nejdéle 15 minut. Přednášku doporučujeme připravit v PowerPointu. Dataprojektory pro prezentaci přednášek budou nastaveny na rozlišení 800 x 600. Předání přednášek v PowerPointu, nejpozději 30 min před zahájením jednání sympozia, dle programu konference. Hotels Cerveny zamek and Sonata have no single rooms. Only double rooms available, each has to be occupied by 2 people. No single occupancy due to accomodation capacity. Hotels, Cerveny zamek and Sonata, are situated just in the place where our conference will be held, Hotel Belaria is in a walking distance (15 minutes). Swimming pool with sauna, tennis and other sport equipment is available. Hotel Koruna is in distance of 6km. You should arrange your own transport. For more detailed information,see the web site of the conference. NOTICE TO AUTHORS AND SPEAKERS THE COMPLETE WORDING OF YOUR PAPERS WILL BE PUBLISHED ON A CD-ROM AND THEREFORE WE KINDLY ASK THE AUTHORS TO SEND ALL SOURCE MATERIALS VIA WWW OR BY , EXACTLY IN THE FORMAT ACCORDING TO THE PROVIDED INSTRUCTIONS. With the exception of some papers ordered in advance, the acceptable time limit is 15 minutes. The Data projectors for for your presentations in PowerPoint will be set up for the resolution of 800 x 600. Your papers in PowerPoint to be Submitted 30 minutes before the given symposium opening, at the latest. DOPROVODNÝ PROGRAM KONFERENCE ACCOMPANYING PROGRAMME :30 - odjezd autobusu od Červeného zámku May 20 th :30 - the bus leaves from Cerveny zamek exkurze do Pivovaru Nošovice Trip to Brewery Nošovice exkurze do automobilky Hyundayi Trip to company Huyndai prohlídka Bílého zámku v Hradci nad Moravicí White castle tour - Hradec nad Moravicí Lze se přihlásit pouze na jeden výlet. You can choose only one of these trips. PROGRAM PRO DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBY ACCOMPANYING PERSONS - PROGRAMME Pokud se přihlásí dostatečný počet zájemců (min. 10 osob), If there is a sufficient number (at least 10) of interested uskuteční se následující program: persons, the following programme will be organized: účast na společenském večeru účastníků May 19 th social evening exkurze May 20 th excursion účast na beer party May 20 th beer party Cena za účastníka: 800 Kč Price per participant: 35 Eur PARTNEŘI PARTNERS ASM International Czech Chapter Česká společnost pro nové materiály a technologie Inženýrská akademie České republiky VŠB-Technická univerzita Ostrava Materials Research Society of Serbia Norsk Materialteknisk Selskap Oslo ČLÁNEK V HUTNICKÝCH LISTECH Účastníkům konference je nabízena možnost publikovat svůj příspěvek v obnoveném časopise Hutnické listy. Societe Francaise de Associazione Italiana Austrian Society V případě zájmu se obraťte na adresu redakce: Metallurgie et de Materiaux di Metallurgia for Metallurgy OCELOT s.r.o., Redakce časopisu Hutnické listy and Materials Ing. Jan Počta, CSc., vedoucí redaktor VŠB - TU, A 534, 17. listopadu 15/2127, Ostrava 8 Tel: , , DALŠÍ INFORMACE CLOSER INFORMATION - for english version click the flag in right top corner of the website

20 SPONZOŘI SPONSORS

Sborník abstraktů Proceedings of Abstracts

Sborník abstraktů Proceedings of Abstracts 24. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí 24 th National Conference on Heat Treatment with International Participations Sborník abstraktů Proceedings of Abstracts 27 29 November 2012 Jihlava, Czech

Více

Nano 02. National Conference

Nano 02. National Conference Nano 02 National Conference organised by Czech Society for New Materials, Nanoscience and Nanotechnology Section and Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering Scientific Committee

Více

M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L

M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L R O Č N Í K / V O L. R O K / Y E A R L X I V 2 0 1 1 2 M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L O D B O R N Ý Č A S O P I S P R O M E TA L U R G I I A M AT E R I Á L O V É I N Ž E N Ý R S T V Í B R A N

Více

VÝZKUMNÝ ZÁMĚR. společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

VÝZKUMNÝ ZÁMĚR. společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. VÝZKUMNÝ ZÁMĚR společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Identifikační kód VZ MSM 258 708 0701 Název výzkumného záměru Příjemce Vykonavatel Odpovědný řešitel Plánovaná doba řešení Výzkum a ověření

Více

Vakuové tepelné zpracování a tepelné zpracování nástrojů

Vakuové tepelné zpracování a tepelné zpracování nástrojů Asociace pro tepelné zpracování kovů Association for Heat Treatment of Metals ECOSOND s.r.o. Česká společnosti pro nové materiály a technologie Czech Society for New Materials and Technologies ASM Mezinárodní

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE říjen, prosinec 2014, ročník XIX, číslo 3, 4 October, December 2014, Vol. XIX, No. 3, 4

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE říjen, prosinec 2014, ročník XIX, číslo 3, 4 October, December 2014, Vol. XIX, No. 3, 4 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE říjen, prosinec 2014, ročník XIX, číslo 3, 4 October, December 2014, Vol. XIX, No. 3, 4 Obsah Content 146 149 Zkoušky tenkých desek z UHPC vyztužených PVA vlákny a textilní skleněnou

Více

21. dny tepelného zpracování

21. dny tepelného zpracování Asociace pro tepelné zpracování kovů Association for Heat Treatment of Metals ECOSOND s.r.o. Česká společnost pro nové materiály a technologie Czech Society for New Materials and Technologies Ústav fyziky

Více

ODPADNÍ VODY WASTEWATER 2009

ODPADNÍ VODY WASTEWATER 2009 1 8. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE A VÝSTAVA 8 TH INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION ODPADNÍ VODY WASTEWATER 2009 5. 7. KVĚTNA 2009 * PLZEŇ 5 TH 7 TH MAY 2009 * PILSEN, CZECH REPUBLIC POŘADATELÉ KONFERENCE

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE březen 2014, ročník XIX, číslo 1 March 2014, Vol. XIX, No. 1

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE březen 2014, ročník XIX, číslo 1 March 2014, Vol. XIX, No. 1 Obsah Content STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE březen 2014, ročník XIX, číslo 1 March 2014, Vol. XIX, No. 1 2 8 3DVIA Composer jako nástroj pro technickou komunikaci Jaroslava Fulemová, Martin Kubík, Jan Řehoř

Více

MANUFACTURING TECHNOLOGY

MANUFACTURING TECHNOLOGY Content MANUFACTURING TECHNOLOGY December 2010, vol. X. 2 10 Analysis of development grinding wheels on the basis of microcrystalline corundum Kocman Karel 10 16 Development of Grinding Wheels for Tools

Více

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI Generálním sponzorem Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci je firma ThermoFisher Scientific s.r.o. spolu s partnery Pragolab s.r.o. a Nicolet CZ s.r.o. B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

Association for the Heat Treatment of Metals. Program. 25.dny tepelného zpracování. s mezinárodní účastí. on Heat Treatment

Association for the Heat Treatment of Metals. Program. 25.dny tepelného zpracování. s mezinárodní účastí. on Heat Treatment Association for the Heat Treatment of Metals Program 25.dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí 25 th National Conference on Heat Treatment 25. - 27.11. 2014 25 27 November 2014 Jihlava, Czech Republic

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ CD 2008 Slévárenství 5 6/ 2009 HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou pro V a V zařazen na

Více

Příští zasedání TNK bude uskutečněno podle potřeby během příštího roku 2013. Přílohy: 1 až 5

Příští zasedání TNK bude uskutečněno podle potřeby během příštího roku 2013. Přílohy: 1 až 5 Zápis ze zasedání TNK 32 Ochrana proti korozi 19.11.2013 Přítomni: (viz prezenční listina, příloha č.1) Program: 1. Úvod předseda 2. Personální informace - tajemník 3. Kontrola zápisu ze zasedání v listopadu

Více

ročník LXIII. 2015. číslo 3 4

ročník LXIII. 2015. číslo 3 4 Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 28. 11. 2014 byl Radou pro vědu, výzkum a inovace zařazen do aktualizovaného seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných

Více

MANUFACTURING TECHNOLOGY

MANUFACTURING TECHNOLOGY MANUFACTURING TECHNOLOGY JOURNAL FOR SCIENCE, RESEARCH AND PRODUCTION Volume: IX December 2009 C O N T E N T PART I. CASTING Štefan Michna, Ivan Lukáč, Nataša Naprstková AA4032 alloy s heat treatment and

Více

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE ZPRÁVA REPORT 2013 OBSAH - CONTENTS 1 1 2 4 OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE HLAVNÍ CÍLE MAIN OBJECTIVES ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

SBORNÍK KONFERENCE. Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2013. Praha 2013 Fakulta stavební ČVUT v Praze

SBORNÍK KONFERENCE. Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2013. Praha 2013 Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 2 SBORNÍK KONFERENCE Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2013 2. ročník Praha 2013 Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 Pořadatel konference: Katedra konstrukcí pozemních staveb a Centrum pro

Více

43. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách

43. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách 43. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách pod odbornou záštitou Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice 14. 16. května 2012 Dům kultury

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012 DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Obsah: strana Základní informace o společnosti...2 Úvodní slovo předsedy představenstva...3 Orgány společnosti...5 Výrobní program...6

Více

Ostrava 22 23 September 2011. Ostrava 22. 23. září 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, Motto: Long-termed sustainability

Ostrava 22 23 September 2011. Ostrava 22. 23. září 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, Motto: Long-termed sustainability 2011 Pořadatel / Organizer: Hlavní partneři / Main Partners: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region organises the 12th international conference

Více

New equipment for traditional technologies

New equipment for traditional technologies M EMORANDUM 2003 New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou Česká republika IČO 463 471 60 DIČ CZ46347160 Právní

Více

UTILIZATION FORGED PIECES FROM MAGNESIUM ALLOYS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY

UTILIZATION FORGED PIECES FROM MAGNESIUM ALLOYS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY VÝUŽITÍ VÝKOVKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU UTILIZATION FORGED PIECES FROM MAGNESIUM ALLOYS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY Miroslav Greger a Vlastimil Karas b Michal Vlček c Barbora Kuřetová

Více

SPEKTRUM. cena: 120 Kč vychází 2x ročně. Hodnocení vlastnosti polymerních kompozitů sníženou hořlavostí: LLDPE/EVA/MGH. technické zkušebnictví

SPEKTRUM. cena: 120 Kč vychází 2x ročně. Hodnocení vlastnosti polymerních kompozitů sníženou hořlavostí: LLDPE/EVA/MGH. technické zkušebnictví ISSN: 1211-6920 (Print) 1804-1639 (Online) Recenzovaný časopis Sdružení Požárního a Bezpečnostního Inženýrství a Fakulty Bezpečnostního Inženýrství ročník 11, 8, číslo číslo 2/2008 2/2011 SPEKTRUM cena:

Více

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji. 3. ročník oboru Mechanik strojů a zařízení

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji. 3. ročník oboru Mechanik strojů a zařízení Název projektu: Číslo projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Název výstupu: Účel: Výukový materiál Výuka metodou CLIL Předmět: Technologie

Více

MEFANET.2010 + + + November 24 25, 2010 Brno, Hotel Voroněž, Czech Republic

MEFANET.2010 + + + November 24 25, 2010 Brno, Hotel Voroněž, Czech Republic MEFANET.2010 4 th conference of Czech and Slovak faculties of medicine with international participation, focused on e-learning and medical informatics in the education of medical disciplines November 24

Více

MECHANICAL PROPERTIES OF CARBON-CARBON COMPOSITE FOR IMPLANTS APPLICATIONS M.

MECHANICAL PROPERTIES OF CARBON-CARBON COMPOSITE FOR IMPLANTS APPLICATIONS M. MECHANICAL PROPERTIES OF CARBON-CARBON COMPOSITE FOR IMPLANTS APPLICATIONS M. Sochor1, K. Balik2, P. Tichy1, R. Sedlacek1, T. Suchy1 Department of Mechanics, Faculty of Mechanical Engineering, Czech 1)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ANNUAL REPORT 2014. DT Výhybkárna a strojírna, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ANNUAL REPORT 2014. DT Výhybkárna a strojírna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ANNUAL REPORT 2014 DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Obsah: strana Základní informace o společnosti...2 Úvodní slovo předsedy představenstva...3 Orgány společnosti...6 Výrobní program...7

Více

r o č n í k LV I I. 2 0 0 9. č í s l o 3 4

r o č n í k LV I I. 2 0 0 9. č í s l o 3 4 3 4/ 2009 Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou pro V a V zařazen na pozitivní list recenzovaných časopisů (www.vyzkum.cz). Časopis a všechny v něm obsažené

Více