Zápis č. 4/15 z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 4/15 z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 20.4.2015"

Transkript

1 Zápis č. 4/15 z jdnání kntrlníh výbru ZO knanéh dn Přítmni: Jiří Kaňk Magda Otčnáškvá Marcl Bdnář Ing. Ludmila Baranvá Ing.Jan Krupa Mgr.Milan Stypka Jdnání zapčal v 16:05 hd. Žádný s člnů KV nvznsl jakukliv námitku prti svlání jdnání KV. K minulému zápisu KV nbyly připmínky, pvažuj s tdy za schválný. Přdsda Jiří Kaňk navrhnul tnt přad jdnání: 1) Přdní nvéh člna KV pana Marcla Bdnář 2) Zpráva platbách nájmnéh a věcných nálžitstí nájmných smluv příspěvkvých rganizací MŠ a ZŠ Dbrá - dl plánu kntrl, ktrý byl schválný na jdnání KV ) Zpráva vřjných zakázkách, ktré prběhly v rc 2 3) Různé Přad jdnání byl schváln Ad. 2 Zpráva platbách nájmnéh a věcných nálžitstí nájmných smluv příspěvkvých rganizací bc - dl plánu kntrl, ktrý byl schválný na jdnání KV Ing.Ludmila Baranvá přdlžila dílčí zprávy, ktré vypracvala paní řditlka ZŠ Dbrá Mgr. Otipkvá a paní řditlka MŠ Dbrá Mgr. Bódisvá. Nájmné za rk 2 činil clkm u ZŠ Dbrá ,20 Kč, u MŠ Dbrá ,- Kč. V věcných nálžitstch smluv nbyly shldány ndstatky. Pdrbnsti jsu uvdny v písmných zprávách, ktré jsu ndílnu sučástí tht zápisu. Usnsní KV č. 04/15/1 KV br na vědmí "Zprávu platbách nájmnéh a věcných nálžitstí nájmných smluv příspěvkvých rganizací bc " a přdkládá j zastupitlstvu bc. Návrh na usnsní pr ZO: Zastupitlstv bc Dbrá br na vědmí "Zprávu platbách nájmnéh a věcných nálžitstí nájmných smluv příspěvkvých rganizací bc". KV br na vědmí, schváln Ad.3) Pan Jiří Kaňk přdlžil zprávu vřjných zakázkách, ktré prběhly v rc 2. V přdlžné zprávě, ktru vypracvala pracvnic OÚ paní Gršvá, nní uvdn, zda u jdntlivých zakázk byly víc a méně dsuhlasny Dbrá..

2 Usnsní KV č. 04/15/2 KV br na vědmí "Zprávu vřjných zakázkách v rc 2. KV dpručuj vdní bc dplnit zprávu uvdní čísl jdnání bc Dbrá, na ktrých byly tyt dsuhlasny. KV přdkládá zprávu zastupitlstvu bc. KV br na vědmí, schváln Ad. 3.: V bdě č. 3 různé byl dtázán pan Mgr. Stypka na výsldk jdnání s majitli pzmku, ktrý byl určn pr výstavbu sběrnéh dvra. Pan Stypka infrmval člny KV, ž jdnání s majitli pzmku j v suladu s schválným pstupm ZO Dbrá. Zapsala: Ing. Ludmila Baranvá Kaňk Jiří vr. přdsda KV Přílhy: 1. Zpráva platbách nájmnéh a věcných nálžitstí nájmných smluv příspěvkvých rganizací bc 2. Zpráva vřjných zakázkách

3 1. Zpráva platbách nájmnéh a věcných nálžitstí nájmných smluv příspěvkvých rganizací bc Základní škla, Dbrá, krs Frýdk-Místk Adrsa Dbrá 860, Dbrá, IČO: DIC : CZ Tl I, Fax Intrnt : http ://www. zsdbra,cz, -ma il : cz Ing. Ludmila Baranvá člnka kntrlníh výbru Z0 Dbrá V Dbré, Zpráva nájmních smluvách ZŠ Dbrá. Prnájmy - byt a nbytvé prstry - za rk 20L4 dl nájmních smluv: Prnájm bytu ,00 Kč Prnájm TV ,00 Kč udbna 7 800,00 Kč Učbna AJ 3 330,00 Kč Buft 5 250,00 Kč Kuchyň I7 8I7,20 Kč Nbytvé prstry ,00 Kč Clkvé nájmné za rk za , 20 Kč Nájmné j vybírán a placn průběžně, njsu vidvány žádné ndplatky. Zpracvala: Bc. Jana Šimkvá Základní škla, Dbrá, krs Frýdk-Místk Mgr. Radka Otipkvá, řditlka škly vr.. MATEŘSKÁ ŠKOLA , Dbrá č. p. 710 Naš zn.: MŠD/č.j. 124/2015 Kntrlní výbr OZ Dbrá Vyřizuj: Mgr. Jana Bódisvá ing. Ludmila Baranvá Tlfn: Dbrá 230 -mail: 73951

4 Datum: Věc:Zpráva uzavřných nájmních smluvách MŠ v rc 2 Vdní Matřské škly Dbrá, krs Frýdk-Místk, příspěvkvá rganizac, uzavřl v rc 2 smluvu : 1. Prnájmu hrny prvz kružku Angličtina ( 782,- Kč) 2. Prnájm vlných prstrů MŠ firmě Jana Madnská-intrntvý bchd (12 291,- Kč) Oba výš uvdné nájmy byly uhrazny v daných trmínch. V Dbré dn Mgr. Jana Bódisvá, řd. MŠ Bankvní spjní: Čská spřitlna a.s. IČO: Čísl účtu: Zpráva vřjných zakázkách Obc Dbrá, dbr správní Pr kntrlní výbr přdkládá: Vducí Odbru správníh Martina Gršvá Vřjné zakázky rk 2 p.č. 1/20 Ev.č. dl věstníku /v.č. dl prfilu zadavat l PV Názv Mdrn izac rginá lní infrastr uktury v bci Dbrá úsk č. 3 a č. 4 Druh tvř né řízní, Přdp kl. cna Výhr c První KEY- STAV, a.s. Lánská 128, Třinc IČ: Cna dl smlu vy (bz DP) Část první: ,- S DP : ,- Zapla cná cna Prj dnán v rad ě Usn Pz - ná mk a Víc Prá c

5 2/20 3/20 5/20 6/20 Rkns trukc a výstavb a zpvně ných plch klm budvy Obcní h úřadu v Dbr é Dkum ntac pr úzmní rzhd nutí, IČ Výběr vé řízní Odvd nění MK u č.p. 658, č.p. 887 a účlvé kmuni kac č. 62u zhtvi tl Nákup užitkv éh vzu Mdrn izac rginá hu II.kat., y hu II.kat., mal. hu II. katg ri, ddáv ka Sdruž ní ARPI A SET trad, s.r.. ADO Ostrav a, a.s. Stanisl av Nytra, , ,- Kč , , Víc Prá c

6 7/20 8/20 9/20 10/2 lní infrastr uktury v bci Dbrá úsk č. 3 a č. 4, TDI (tchnic ký dzr) avarij ní prava sciální h zařízní ZŠ v Dbr é, bjkt E1 a 2.NP Nákup mikrb usu pr SD Dbrá, Výzva č, 2 Kmp stéry pr bčany bc Dbrá Oprava místníc h kmuni kací 2. tapa hu, II kat., y hu III.ka t., mal. hu, II.kat. ddáv ka Pdli mitní, ddáv ka hu II kat Kč D Dbrá 656 STAV ING s.r , , , Jlínk - Tradin g, spl. s.r.. Zlín, EU VIA CS, a.s , Zruš n /2 PV Zatpl ní budvy Zdně k Tlach ,

7 12/2 13/2 /2 15/2 16/2 MŠ, zhtvi tl Oprava dšťvé kanaliz ac v bci Dbrá Oprava budvy OÚ v Dbr é 2 - zhtvi tl Gmt rické plány službn sti plynv d Smluv y na službn sti, plynv d Vdv d Dbrá hu, III. kat., St. Dl čl. IX směrn ic dvrá cní mžn éh bcn éh hrž ní hu, II kat., hu, II. kat., y hu, II. kat., y Nabídk vá cna njvýš přípust ná Nabídk vá cna njvýš přípust ná Ostrav a Radva nic První KEY- STAV, a.s. SET trad s.r.. Lada Adám kvá, Frýdk - Místk, JUDr. Stanisl av Mura l, MBA advká t, Ostrav a Milš Zagrap an, , , /MJ, clkm /ks Clk m , , , , Rk 2: Rk 2015: , Víc Prá c Za Z 90 m prv d-

8 17/2 18/2 č.p. 215 Sběrný dvůr prjkt pr bn í pvln í Sběrný dvůr Dbrá, zhtvi tl hu, II. katg ri hu y, II. katg ri hu, III. Kat., Frýdla nt nad Ostrav icí, CIVIL PJ ECTS, s.r.. K2 b ní Mrav ia s.r.., Kč , n jn 30m, majit l pz mku ndal suhl as

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Čj: MCP8 008775/2014 2 Spis. zn.: MCP8087231/2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP8008775/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vinařice ze dne 16. 3. 2015. Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin. Přítomni: viz.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vinařice ze dne 16. 3. 2015. Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin. Přítomni: viz. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vinařice ze dne 16. 3. 2015 Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatel: pí. ing. Dana Hejtíková Ověřovatelé zápisu: p. Václav

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

Více

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KUTNÉ HOŘE 2012 Strá nká 1

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KUTNÉ HOŘE 2012 Strá nká 1 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KUTNÉ HOŘE 2012 Strá nká 1 2 Obsah Základní infrmace 5 Kalendárium 2012 7 Dva měsíce v rce, aneb BŘEZEN A ŘÍJEN _ 10 C se děje na pbčkách? 14 Univerzita vlnéh času,

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 5.4. 2012 ev. číslo MK ČR: E 10391

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 5.4. 2012 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 5.4. 2012 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 3, ročník 18, březen 2012 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ Název subjektu: ZUŠ Jana Štursy Nvé Měst na Mravě Adresa subjektu: Vratislavv nám 121, 592 31 Nvé Měst na Mravě IČ: 70 28 24 39 OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V suladu s ustanvením

Více

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Č. 211/2011 Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace - změna užívání školní jídelny - výdejny

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK vydaná v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém

Více

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolsh"í. mládeže a tělovýchovy

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolshí. mládeže a tělovýchovy Čás tka.. Vhtník.'i~jvyUiho ko ntrolní ho úř a du 2002 St rana 21 0 02/07 P ros t řed ky státního rozpoč tu na čin n os t pedagogic kých center Ko ntrola byla zařazena do pl án u kontrolní č i nnos t i

Více

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne 15. 12. 2014 v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy 6.1.14 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Zápis z 12. jednání Rady České televize ze dne 17. 6. 2015

Zápis z 12. jednání Rady České televize ze dne 17. 6. 2015 Zápis z 12. jednání Rady České televize ze dne Přítomni: J. Bednář, L. Beniak, J. Brandejs, J. Dědič, V. Dostál, M. Hauser, R. Hindls, M. Jankovec, J. M. Kašparů, J. Kratochvíl, R. Kühn, I. Levá, D. Váňa,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf. Výsledek výběrového

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf. Výsledek výběrového evropský ~ IVrr t e ~ sociální J1INISTERS-VO ŠKOLSTV fond v CR EVROPSKÁ UNIE "" P.OF ŽE- A rl:: OVV'"::HOVV INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf OP Vzděláváni Výsledek výběrového řízení Číslo veřejné zakázky:

Více

7. Celkový počet funkčních tiskáren/multifunkčních zařízení za jednotlivé roky je 14/12, 14/12 a 10/12.

7. Celkový počet funkčních tiskáren/multifunkčních zařízení za jednotlivé roky je 14/12, 14/12 a 10/12. 1. Papír A4 gramáže 80 g/m je dodáván na základě servisně materiálových smluv. Ceny plnění z těchto smluv v sobě zahrnují náklady na dodávku spotřebního materiálu vč. papíru, dále náklady na servis a pravidelnou

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více