Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov"

Transkript

1 Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá, Dagmar Nečasvá, Petr Anderle, Andrea Langvá, Vlastislav Hrník, Jiří Králvec, Hana Váchalvá Hsté na jednání: J. Gibfriedvá, pí. Knpvá, J. Stklasa, A. Váchalvá, p. Rudlf, M. Kunešvá, J. Knížek Zapsal: J. Steinberger Datum: Prgram Bdy 1. Zahájení, jmenvání zapisvatele/ky 2. Vlba návrhvé kmise, věřvatelů a návrh prgramu 3. Rzdělení kmpetencí míststarstům 4. Vlba členů kntrlníh výbru 5. Vlba členů finančníh výbru 6. Schválení dměn zastupitelům 7. Zřízení stavební kmise 8. Zajištění vánčníh strmku, vánční výzdby a rzsvícení vánčníh strmku 9. Schválení Jednacíh řádu ZO 10. Žádst ASPV TJ Skl Pstřekv příspěvek na knání divadelníh představení 11. Návrh rzpčtu 12. Světl za budvu č.p.179 pí. Frídelvá 13. Žádst vyřešení vyústění kanalizace 14. Stížnst p. Sýkry na vtékání pvrchvé dešťvé vdy na sukr. pzemky na Dílech 15. Žádst Charita ČR finanční příspěvek Kč 16. Žádst manželů Dalajn prnájem nebytvých prstr nad prdejnu č.p Pstřekvský zpravdaj 18. Diskuse, usnesení závěr -1-

2 2. Zápis bsahu jednání Bd Ppis 1 Zahájení, jmenvání zapisvatele/ky Zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv byl zahájen v 18:05 hdin starstu bce. Předsedající schůze knstatval, že jednání zastupitelstva bce byl řádně svlán a vyhlášen, a dále knstatval, že přítmn je 10 členů zastupitelstva (z celkvéh pčtu 11 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstv je usnášeníschpné. Předsedající dále navrhl zapisvatelem p. Jarmíra Steinbergera Návrh usnesení: zastupitelstv schvaluje zapisvatelem p. Jarmíra Steinbergera Usnesení byl schválen pd číslem UZ_ /1-1 2 Vlba návrhvé kmise, věřvatelů a návrh prgramu Předsedající navrhl d návrhvé kmise Hanu Váchalvu a Petra Pláka Návrh usnesení: zastupitelstv schvaluje návrhvu kmisi ve slžení pí. Hanu Váchalvu a p. Petra Pláka Usnesení byl schválen pd číslem UZ_ /2-1 Předsedající navrhl věřvatele zápisu: Jiříh Králvce a Petra Anderleh Návrh usnesení: zastupitelstv schvaluje věřvateli zápisu p. Jiříh Králvce a Petra Anderleh Usnesení byl schválen pd číslem UZ_ /2-2 Předsedající předlžil návrh prgramu. Na přad jednání byly dplněny bdy Návrh usnesení: zastupitelstv schvaluje předlžený prgram jednání Usnesení byl schválen pd číslem UZ_ /2-3 3 Rzdělení kmpetencí míststarstům Předsedající přednesl následující návrh kmpetencí jedn. míststarstům: 1.míststarsta svěřené kmpetence: šklstvi, kultura, sprt míststarsta zastupuje starstu bce v dbě jeh nepřítmnsti. 2.míststarsta svěřené kmpetence: živtní prstředí, nakládáni s dpady 2. míststarsta zastupuje starstu bce v dbě jeh nepřítmnsti, pkud je zárveň nepřítmen 1. míststarsta Návrh usnesení: zastupitelstv schvaluje rzdělení kmpetencí míststarstům Usnesení byl schválen pd číslem UZ_ /3-1 4 Vlba členů kntrlníh výbru Předsedkyně kntrlníh výbru navrhla, aby se jeh členy stali p. Vlastislav Hrník a Jiří Králvec st. Návrh usnesení: zastupitelstv schvaluje členy kntrlníh výbru p. Vlastislava Hrníka a p. Jiříh Králvce st. Usnesení byl schválen pd číslem UZ_ /4-1 5 Vlba členů finančníh výbru Předsedkyně finančníh výbru navrhla, aby se jeh členy stali pí. Alena Kitzbergervá a Jan Králvec -2-

3 Návrh usnesení: zastupitelstv schvaluje členy kntrlníh výbru pí. Alenu Kitzbergervu a Jana Králvce Usnesení byl schválen pd číslem UZ_ /5-1 6 Schválení měsíčních dměn zastupitelům Předsedající předlžil návrh měsíčních dměn neuvlněných členů zastupitelstva a členů výbrů a kmisí zřízených při zastupitelstvu bce: neuvlněný 1. míststarsta bce: 6.000,-Kč neuvlněný 2. míststarsta bce: 5.000,-Kč neuvlněný zastupitel bce: 400,-Kč předseda výbru: 600,-Kč člen výbru: 500,-Kč předseda stavební kmise: 1000,-Kč (výplata čtvrtletně, když neprvádí žádnu činnst, nedstává dměnu) člen stavební kmise: 200,- Kč (výplata čtvrtletně, když neprvádí žádnu činnst, nedstává dměnu) Návrh usnesení: zastupitelstv schvaluje dměny pr neuvlněnéh 1.míststarstu bce ve výši 6.000,- Kč měsíčně. Výplata měsíčně s účinnstí d data schválení Usnesení byl schválen pd číslem UZ_ /6-1 Návrh usnesení: zastupitelstv schvaluje dměny pr neuvlněnéh 2.míststarstu bce ve výši 5.000,- Kč měsíčně. Výplata měsíčně s účinnstí d data schválení Usnesení byl schválen pd číslem UZ_ /6-2 Návrh usnesení: zastupitelstv schvaluje dměny pr nevlněné členy zastupitelstva ve výši 400,-Kč měsíčně. Výplata měsíčně s účinnstí d data schválení Usnesení byl schválen pd číslem UZ_ /6-3 Návrh usnesení: zastupitelstv schvaluje dměny pr předsedu výbrů zřízených pdle 119 zákna 128/2000Sb. ve výši 600,-Kč měsíčně. Výplata měsíčně s účinnstí d data schválení Usnesení byl schválen pd číslem UZ_ /6-4 Návrh usnesení: zastupitelstv schvaluje dměny pr členy výbrů zřízených pdle 119 zákna 128/2000Sb. ve výši 500,-Kč měsíčně. Výplata měsíčně s účinnstí d data schválení Usnesení byl schválen pd číslem UZ_ /6-5 Návrh usnesení: zastupitelstv schvaluje dměny pr předsedu stavební kmise ve výši 1000,-Kč měsíčně. Výplata čtvrtletně s účinnstí d data schválení. Výplata bude prvedena p předlžení výkazu činnsti za dané bdbí Usnesení byl schválen pd číslem UZ_ /

4 Návrh usnesení: zastupitelstv schvaluje dměny pr člena stavební kmise ve výši 200,-Kč měsíčně. Výplata čtvrtletně s účinnstí d data schválení. Výplata bude prvedena p předlžení výkazu činnsti za dané bdbí Usnesení byl schválen pd číslem UZ_ /6-7 příklady: ZO + předseda výbru = 1.000Kc ZO + člen výbru = 900Kc 7 Zřízení stavební kmise Předsedající navrhl, aby byla zřízena pětičlenná stavební kmise Návrh usnesení: zastupitelstv schvaluje, aby byla zřízena stavební kmise a měla 5 členů Usnesení byl schválen pd číslem UZ_ /7-1 Předsedající dále navrhl, aby stavební kmise pracvala ve slžení Petr Berušek předseda, Ing. Stanislav Šleis, Renata Jahnvá, Václav Kreuz a Jan Strasser Návrh usnesení: zastupitelstv schvaluje navržené slžení stavební kmise Usnesení byl schválen pd číslem UZ_ /7-2 8 Zajištění vánčníh strmku, vánční výzdby a rzsvícení vánčníh strmku Prběhla diskuse k zajištění vánční výzdby a rzsvícení vánčníh strmku. Rzsvícení vánčníh strmku prběhne d 18hd. Návrh usnesení zastupitelstv pvěřuje pí. Andreu Langvu zajištěním dprvdnéh kulturníh prgramu a dále zajištěním 150ks balíčků pr děti v max. výši 40Kč/1ks Usnesení byl schválen pd číslem UZ_ /8-1 V rámci tht bdu byl dále diskutván tradiční zpívání kled, které každrčně rganizuje Nárdpisný subr Pstřekv. Návrh usnesení zastupitelstv bere na vědmí termín zpívání kled d 18hd a pvěřuje p. Jana Kreuze zajištěním rganizace tét akce ve splupráci s veducím Nárdpisnéh subru Pstřekv a dále zajištěním 40l svařenéh vína (bude hrazen z rzpčtu bce) Usnesení byl schválen pd číslem UZ_ /8-2 9 Schválení Jednacíh řádu ZO Zastupitelům bce byl v rámci pdkladů na dnešní jednání zastupitelstva rzeslán návrh Jednacíh řádu zastupitelstva bce Pstřekv, který řeší rganizaci veřejných zasedání ZO. K zaslanému návrhu nebyly vzneseny žádné připmínky. Návrh usnesení zastupitelstv schvaluje předlžený Jednací řád Usnesení byl schválen pd číslem UZ_ / Žádst ASPV TJ Skl Pstřekv příspěvek na knání divadelníh představení D kanceláře Obecníh úřadu byla dne dručena žádst ASPV TJ Skl Pstřekv (zalžena pd č.j. 132/14) pskytnutí příspěvku na knání divadelníh představení. Návrh usnesení ZO schvaluje příspěvek ve výši skutečných nákladů na prnájem sálu a bčerstvení pr účinkující Výsledek hlasvání: Pr 9 Prti 0 Zdrželi se 1 Usnesení byl schválen pd číslem UZ_ /

5 11 Návrh rzpčtu Zastupitelům bce byl v rámci pdkladů na dnešní jednání zastupitelstva předán návrh rzpčtu bce Pstřekv na rk Rzpčet byl sestaven jak přebytkvý. Návrh usnesení zastupitelstv schvaluje předlžený návrh rzpčtu na rk 2015 Usnesení byl schválen pd číslem UZ_ / Světl za budvu č.p.179 pí. Frídelvá Pí. Frídelvá pžádala (ústně v kanceláři Obecníh úřadu) vyřešení světlení za budvu bchdníh dmu, č.p Dle jejíh sdělení je plcha nedstatečně světlena, díky čemuž dchází ve večerních hdinách i k navážení nežáducíh dpadu ke kntejnerům na tříděný dpad umístěných tamtéž. Návrh usnesení zastupitelstv bere na vědmí žádst pí. Frídelvé a pvěřuje p. Jana Kreuze prvedením místníh šetření a návrhem řešení. Pdání infrmace na příštím zasedání ZO Usnesení byl schválen pd číslem UZ_ / Žádst majitelů pzemků vyřešení vyústění kanalizace pd tratí D kanceláře Obecníh úřadu byla dne dručena žádst (zalžena pd č.j. 135/14) majitelů pzemků pd tratí zrušení pvrchvéh vyústění kanalizace na pzemcích parc.č. 2525/2 a 396/35. Návrh usnesení zastupitelstv bere žádst na vědmí a pvěřuje p. Petra Anderleh prvedením místníh šetření a návrhu řešení ve splupráci s firmu Praves ZO. Pdání infrmace na příštím zasedání ZO Usnesení byl schválen pd číslem UZ_ / Stížnst p. Sýkry na vtékání pvrchvé dešťvé vdy na sukr. pzemky na Dílech D kanceláře Obecníh úřadu byla dne dručena stížnst (zalžena pd č.j. 133/14) manželů Sýkrvých na vtékání pvrchvé dešťvé vdy na sukrmé pzemky na Dílech. Návrh usnesení bere stížnst na vědmí zastupitelstv pvěřuje p. Jarmíra Steinbergera prvedením místníh šetření ve splupráci se zástupci Obce Díly. Pdání infrmace na příštím zasedání ZO Usnesení byl schválen pd číslem UZ_ / Žádst Charita ČR finanční příspěvek ,-Kč D kanceláře Obecníh úřadu byla dpisem dručena žádst (zalžena pd č.j. 141/14) Charity ČR finanční příspěvek na rk Je pžadvána částka ,-Kč Návrh usnesení zastupitelstv schvaluje pskytnutí finančníh daru ve výši 5.000Kč Usnesení byl schválen pd číslem UZ_ / Žádst manželů Dalajn prnájem nebytvých prstr nad prdejnu č.p.179. D kanceláře Obecníh úřadu byla dne dručena žádst (zalžena pd č.j. 128/14) manželů Dalajn dluhdbý prnájem nebytvých prstr nad prdejnu ZKD Sušice v č.p.179 Návrh usnesení zastupitelstv bce bere žádst na vědmí. Vhdnst prstr bude psuzena ve splupráci se stavební kmisí. Dále budu prvěřeny alternativní mžnsti prnájmu jiných prstr v statních nemvitstech v majetku bce Usnesení byl schválen pd číslem UZ_ / Pstřekvský zpravdaj Prběhla diskuse hledně zajištění přípravy Pstřekvskéh zpravdaje. Byl navržen, aby na vydávání tht bčasníku nadále pracvali manželé Zubervi. Návrh usnesení zastupitelstv bere na vědmí splupráci s manželi Zubervými na vydávání Pstřekvskéh zpravdaje -5-

6 Usnesení byl schválen pd číslem UZ_ / Diskuse, usnesení, závěr Starsta infrmval, že člen zastupitelstva p. František Friš slžil ke svůj mandát. V rámci diskuse byly na přad jednání dále dplněny následující bdy: 19. Věcný dar k 95. narzeninám pí. Hrubé (Pstřekv 198) 20. Výpvěď stávajícímu pskytvateli internetvých služeb 21. Dtažení prdeje parcely č. 2887/2 v katastrálním území Pstřekv p. Adamu Plákvi (Pstřekv 333) 19 Věcný dar k 95.narzeninám pí. Hrubé (Pstřekv 198) Návrh usnesení zastupitelstv schvaluje věcný dar v hdntě 500,-Kč paní Hrubé a zárveň pvěřuje starstu jeh zajištěním a předáním slavenkyni Usnesení byl schválen pd číslem UZ_ / Výpvěď stávajícímu pskytvateli internetvých služeb Předsedající navrhl vypvědět smluvu stávajícímu pskytvateli webvých služeb za účelem zřízení nvé webvé prezentace Návrh usnesení zastupitelstv schvaluje výpvěď stávajícímu pskytvateli webvých stránek bce a suhlasí s vyplacením jednrázvéh smluvníh dstupnéh ve výši 6.000,-Kč Usnesení byl schválen pd číslem UZ_ /20-1 Návrh usnesení zastupitelstv pvěřuje starstu k zadání tvrby a přípravy nvé webvé prezentace s limitem d výše ,-Kč Usnesení byl schválen pd číslem UZ_ / Dtažení prdeje parcely č. 2887/2 v katastrálním území Pstřekv p. Adamu Plákvi (Pstřekv 333) Návrh usnesení zastupitelstv pvěřuje starstu k vyřízení všech náležitstí spjených s prdejem parcely č. 2887/2 p. Adamu Plákvi Usnesení byl schválen pd číslem UZ_ /21-1 Termín příštíh veřejnéh zasedání zastupitelstva bce je stanven na d 18:00 hd v zasedací místnsti becníh úřadu. 3. Schvalvací dlžka Datum Jmén Funkce Pdpis Jarmír Steinberger Jiří Králvec Petr Anderle Jan Kreuz zapisvatel věřvatel zápisu věřvatel zápisu starsta -6-

7 -7-

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 8/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence III. Metdické vysvětlivky A. Publikván v rčence 1. ÚZEMÍ Úvdní tabulka pskytuje základní přehled všech krajích a kresech České republiky. Údaje rzlze krajů a kresů k 31. 12. 2007 byly převzaty z ficiálních

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více