OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ"

Transkript

1 1

2 OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ Strana I) Legislativa, školení řidičů a první pomoci 3 Pracovněprávní požadavky 3 Bezpečnost práce pro řidiče motorových vozidel 4 První pomoc a okamžitá resuscitace 5 II) Ekonomie a finance 6 Ekonomické minimum 6 III) Měkké dovednosti (soft skills) 6 Akademie pro vedoucí pracovníky 6 Tréninkový modul č. 1 7 Komunikační dovednosti vedoucího pracovníka 2 dny 7 Tréninkový modul č. 2 7 Asertivita pro vedoucí pracovníky a zvládání konfliktů 2 dny 7 Tréninkový modul č. 3 7 Vedení lidí a jejich motivace 2 dny 7 Tréninkový modul č. 4 8 Koučování pro vedoucí pracovníků 2 dny 8 Akademie pro obchodní zástupce 8 Tréninkový modul č. 1 9 Komunikační dovednosti obchodního zástupce 2 dny 9 Tréninkový modul č. 2 9 Psychologie prodeje pro obchodní zástupce 2 dny 9 Tréninkový modul č. 3 9 Komunikace se zákazníky vztah a péče o zákazníka 2 dny 9 Tréninkový modul č. 4 9 Komunikace s klíčovými zákazníky 2 dny 9 B) ŠKOLENÍ, KURZY A TRÉNINKY U KLIENTŮ 10 Měkké dovednosti (soft skills) 10 Manažerské dovednosti 10 Efektivní komunikace pro vedoucí pracovníky 2 dny 10 Asertivita pro vedoucí pracovníky a zvládání konfliktů 2 dny 11 Vedení lidí a jejich motivace 2 dny 11 Manažerské rozhovory 2 dny 11 Manažerské koučování 2 dny 12 Vedení hodnotícího rozhovoru 1 2 dny 12 Vytýkací a uvolňovací rozhovory 1 2 dny 12 Time management pro vedoucí pracovníky 2 dny 12 Jak se vypořádat s organizačními změnami a jak je komunikovat 1 den 13 Komunikační dovednosti 13 Efektivní komunikace 2 dny 13 Vnitrofiremní interní komunikace 1 den 13 Jednání s klientem v obtížných situacích 1 den 13 Praktická asertivita pro nemanažerské pozice 2 dny 14 Zvládání námitek 1 den 14 Time management pro nemanažerské pozice 2 dny 14 2

3 Obchodní dovednosti 14 Základy prodejních dovedností 2 dny 14 Prodejní dovednosti pro pokročilé 2 dny 15 Typologie zákazníků 1 den 15 Profesionální vyjednávání a argumentace 1 2 dny 15 Vedení klíčových zákazníků 1 2 dny 15 Zvládání námitek 1 den 16 Jednání s klientem v obtížných situacích 1 2 dny 16 Telefonické dovednosti 16 Profesionální telefonická komunikace 1 2 dny 16 Profesionální telefonní operátor 1 2 dny 16 Prodej po telefonu 1 2 dny 17 Vedení lidí a koučování pro teamleadery a supervizory 17 call centrer 2 dny Prezentační dovednosti 17 Základy prezentačních dovedností 2 dny 17 Prezentační dovednosti pro pokročilé 2 dny 17 C) PŘEDSTAVENÍ LEKTORŮ 18 3

4 A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ A KURZY I) Legislativa, školení řidičů a první pomoci Pracovněprávní požadavky pro vedoucí pracovníky Rozsah/forma: 1 denní školení s diskusí k problematice Určeno: Pro vedoucí pracovníky organizací, zejména pro vedoucí dílen, směn, pro mistry a přední dělníky, kteří zastupují své mistry a pro všechny pracovníky, kteří plně či částečně odpovídají za organizování času a vytvoření pracovních podmínek pro práci svých podřízených Obsah: Vysvětlení vybraných požadavků aktuálního Zákoníku práce, týkajících se pracovněprávních vztahů, obvykle řešené z pozice vedoucího zaměstnance nebo za jeho úzké spolupráce. Pokuty, které může organizace obdržet při neplnění legislativních požadavků, třeba i z nesprávného pochopení některých paragrafů zákona. V rámci školení se zejména dozvíte: - vznik, změny a ukončení pracovního poměru - pracovní doba a odpočinek, vč. s práce přesčas a noční práce - odměňování za práci, pracovní pohotovost a srážky z příjmů - náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce (zejména při využití vlastního nářadí a zařízení a při služebních cestách) - jak řešit překážky v práci (na straně zaměstnance a zaměstnavatele) - požadavky vztahující se k dovolené a jejímu čerpání - pracovní podmínky, odborný rozvoj a stravování zaměstnanců - řešení náhrady za škodu způsobenou zaměstnancem - vztahy k odborovým organizacím - základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců - využívání zaměstnanců od agentur práce - uplatňování konkurenční doložky Lektor: Ing. František Saifrt (představení lektora je uvedeno v bloku C) Výstup ze školení: Všem účastníkům školení bude vystaveno osvědčení o jeho absolvování. Cena: 1600,- Kč bez DPH Termín/ variabilní symbol: / VS / VS 1302 vždy od 9.00 do hod 4

5 Bezpečnost práce pro řidiče motorových vozidel Rozsah/forma: půldenní školení výklad spojený s diskusí k tématu Určeno: Pro všechny pracovníky organizací, kteří jsou zároveň řidiči referentských vozidel a jsou povinni se pravidelně účastnit školení z BOZP v této oblasti. Vhodné využít zejména v těch případech, kdy se na obdobné školení organizované organizací nepodařilo soustředit všechny zaměstnance, kteří potřebují toto školení. Obsah: - Požadavky platné legislativy o: - provozu na pozemních komunikacích - technické způsobilosti vozidel - silniční dopravě - organizaci práce při provozování dopravy - provádění údržby a oprav vozidel s riziky při provádění prací - poplatcích za užívání pozemních komunikací - získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení vozidel - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla - Zásady bezpečné jízdy - Nakládka a vykládka vozidel - Poskytování první pomoci - Ověření znalostí pohovorem Lektor: Antonín Rákos (představení lektora je uvedeno v bloku C) Výstup ze školení: Účastníkům školení bude vystaven doklad o jeho absolvování pro případ silničních kontrol Cena: 600,- Kč bez DPH Termín/ Variabilní symbol: / VS / VS 1304 vždy od 9.00 do hod 5

6 První pomoc a okamžitá resuscitace Rozsah/forma: půldenní kurz, zahrnující výklad, praktické ukázky a nácvik Určeno: Zejména pro vedoucí pracovníky (vedoucí směn, vedoucí dílen, mistry, přední dělníky a další), kteří odpovídají za pracovní činnosti spojené se zvýšenými riziky vzniku pracovního úrazu. Dále pro všechny, kteří mají zájem poslechnout a nacvičit si zvládání krizové situace buď na svém pracovišti, nebo při dopravní nehodě apod.). Tento kurz je též vhodný pro vedoucí pracovníky, kteří odpovídají za pravidelné školení BOZP svých podřízených. Obsah: - Úvod - základními principy a zásady zdravovědy, první pomoci a bezodkladné resuscitace - Přístup ke zraněným osobám a osobám v bezvědomí - Reakce na šokové a ostatní neodkladné stavy (jaké jsou projevy těchto abnormálních stavů a jak na ně adekvátně reagovat) - Postupy při úrazech a obvazové techniky - Neodkladná resuscitace (praktické ukázky postupů a technik, nácvik ze strany posluchačů) - Zpracování testu, diskuse, závěr Lektor: Mgr. Pavla Kárníková (představení lektora je uvedeno v bloku C) Výstup ze školení: Všem účastníkům školení bude vystaveno osvědčení o jeho absolvování. Cena: 800,- Kč bez DPH Termín/ Variabilní symbol: / VS / VS 1306 vždy od 9.00 do hod 6

7 II) Ekonomie a finance Ekonomické minimum Rozsah/forma: 2 denní kurz, zahrnující výklad, cvičení a diskusi k tématu Určeno: Pro začínající podnikatele, pro členy vedení společnosti, kteří se spolupodílí na rozhodování společnosti, ale nemají ekonomické vzdělání. Obsah: - základní ekonomické pojmy a souvislostí - plánování v oblasti finančního managementu základní dokumenty, jejich význam a co z nich lze vyčíst - vybrané ekonomické ukazatele a vysvětlení jejich obsahu - rozvaha, výkaz zisků a ztrát, Cash Flow, finanční plánování, finanční a bilanční analýza, systémy včasného varování (E.V.A) atd. - diskuse a cvičení (případová studie) Lektor: Ing. Miroslav Pírka CERT-ACO, s.r.o. (představení lektora je uvedeno v bloku C) Výstup ze školení: Všem účastníkům školení bude vystaveno osvědčení o jeho absolvování. Cena: 3 100,- Kč bez DPH Termín/ Variabilní symbol: / VS 1307 vždy od 9.00 do hod III) Měkké dovednosti (soft skills) Akademie pro vedoucí pracovníky Rozsah/forma: 4 dvoudenní samostatné bloky (tréninkové moduly) krátký teoretický výklad, předvedení, praktické procvičení/trénink, diskuse Pozn.: jednotlivé tréninkové moduly lze využít i samostatně. Určeno: Pro všechny vedoucí pracovníky, kteří jsou v každodenním kontaktu se svými podřízenými i nadřízenými pracovníky a pro svůj osobní rozvoj potřebují zlepšovat nejen své odborné znalosti, ale především svoje komunikační dovednosti, zvládání konfliktních situací, umět vést, koučovat a motivovat své podřízení pracovníky. 7

8 Obsah: TRÉNINKOVÝ MODUL Č. 1: Komunikační dovednosti vedoucího pracovníka 2 dny Komunikace a její pravidla základy efektivní komunikace Fáze komunikačního procesu Jak vybudovat důvěru při vzájemné komunikaci Pravidla aktivního naslouchání a kladení otázek Základy neverbální komunikace Zvládání emocí a námitek Vyjednávání a argumentace princip WIN-WIN ve vzájemné komunikaci Komunikace s vnitřním zákazníkem Komunikace v týmu Nejčastější manažerské rozhovory TRÉNINKOVÝ MODUL Č. 2: Asertivita pro vedoucí pracovníky a zvládání konfliktů 2 dny Co je to konflikt a jeho příčiny Styly jednání v konfliktu Fáze řešení konfliktu Nástroje k efektivnímu řešení konfliktů Typologie obtížných pracovníků Rozdíly mezi agresivním, pasivním a asertivním jednáním Základní principy a metody asertivity Prosazení oprávněného požadavku Vyjednávání a argumentace Jak pomocí asertivity čelit neoprávněné kritice a manipulaci Použití asertivity při vedení lidí, pracovním jednání, vystupování na poradách atd. TRÉNINKOVÝ MODUL Č. 3: Vedení lidí a jejich motivace 2 dny Požadavky na dovednosti dobrého vedoucího Manažer a vůdce Styly vedení lidí Situační styly vedení lidí Motivační faktory Zpětná vazba jako forma hodnocení výkonu Udělování pochvaly a kritiky Hodnocení zaměstnance hodnotící pohovor - příprava, struktura, vedení, nejčastější chyby Plánování osobního rozvoje podřízených Základy time managementu a delegování 8

9 TRÉNINKOVÝ MODUL Č. 4: Koučování pro vedoucí pracovníky 2 dny Styly vedení lidí Koučování jako jeden ze stylů vedení lidí Zpětná vazba, koučink a mentoring Výhody a úskalí koučování Osobnost kouče Principy koučování Metoda GROW Kdy můžeme využít koučování Jaké překážky brání koučování a jak je překonat Příprava na koučovací rozhovor Vedení koučovacího rozhovoru Výstup ze školení: Všem účastníkům školení bude vystaveno osvědčení o jeho absolvování. Lektor: Mgr. Rudolf Hadrava (představení lektora je uvedeno v bloku C) Cena: Cena za účast na jednom tréninkovém modulu v rozsahu 2 dnů: Cena za účast ve všech tréninkových modulech v rozsahu 8 dnů: 4 900,- Kč bez DPH ,- Kč bez DPH Termín/ Variabilní symbol: modul č. 1 = / VS 1308 modul č. 2 = / VS 1309 modul č. 3 = / VS 1310 modul č. 4 = / VS 1311 Celá akademie (všechny moduly) VS 1312 vždy od 9.00 do hod Akademie pro obchodní zástupce Rozsah/forma: 4 dvoudenní samostatné bloky (tréninkové moduly) krátký teoretický výklad, předvedení, praktické procvičení/trénink, diskuse Pozn.: jednotlivé tréninkové moduly lze využít i samostatně. Určeno: Pro obchodní zástupce organizací, kteří jsou často v přímém obchodním styku s obchodními partnery, provádí osobní marketing u zákazníků a potřebují pro tuto činnost rozvinout své měkké dovednosti, mnohdy podmiňující úspěch obchodních jednání. 9

10 Obsah: TRÉNINKOVÝ MODUL Č. 1: Komunikační dovednosti obchodního zástupce 2 dny Komunikace a její pravidla Fáze komunikačního procesu Jak vybudovat důvěru při vzájemné komunikaci Aktivní naslouchání a kladení otázek Vedení dialogu a diskuse Princip dohody při vzájemné komunikaci Efektivní telefonní komunikace Základy neverbální komunikace Základy asertivní komunikace Struktura prodejního rozhovoru TRÉNINKOVÝ MODUL Č. 2: Psychologie prodeje pro obchodní zástupce 2 dny Prodejní pyramida - psychologické aspekty prodeje Základy obchodnických telefonických dovedností Strukturovaný prodej Příprava a navázání vztahu se zákazníkem Zjišťování potřeb zákazníka Nabídka řešení prodej pomocí užitku Zvládání emocí a námitek zákazníka Námitky na cenu produktu Uzavření obchodu a následná péče o zákazníka Typologie zákazníků TRÉNINKOVÝ MODUL Č. 3: Komunikace se zákazníky - vztah a péče o zákazníka 2 dny Akvizice - efektivní oslovení zákazníka, kontakt se zákazníkem Odlišit se a zaujmout svojí nabídkou Základní principy vyjednávání a argumentace Dohoda se zákazníkem princip WIN-WIN Konfliktní situace a jejich řešení Obrana proti manipulaci Orientace na zákazníka Následná péče a cross-selling Získání ztraceného zákazníka TRÉNINKOVÝ MODUL Č. 4: Komunikace s klíčovými zákazníky 2 dny Charakteristika a identifikace klíčového zákazníka Role Key Account Managera Parettovo pravidlo a jeho využití Typologie klíčových zákazníků Zjištění potenciálu - potřeby a řízení klíčového zákazníka Jak jednorázového zákazníka proměnit na klíčového SWOT Analýza v péči o klíčového zákazníka Vybudování dlouhodobého vztahu s klíčovými zákazníky Základy time managementu obchodníka 10

11 Lektor: Mgr. Rudolf Hadrava (představení lektora je uvedeno v bloku C) Výstup ze školení: Všem účastníkům školení bude vystaveno osvědčení o jeho absolvování. Cena: Cena za účast na jednom tréninkovém modulu v rozsahu 2 dnů: Cena za účast ve všech tréninkových modulech v rozsahu 8 dnů: 4 900,- Kč bez DPH ,- Kč bez DPH Termín/ Variabilní symbol: modul č. 1 = / VS 1313 modul č. 2 = / VS 1314 modul č. 3 = / VS 1315 modul č. 4 = / VS 1316 Celá akademie (všechny moduly) VS 1317 vždy od 9.00 do hod B) ŠKOLENÍ, KURZY A TRÉNINKY U KLIENTŮ Pozn.: tyto aktivity jsou organizované u klientů a za vzájemně domluvených podmínek Měkké dovednosti (soft skills) MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY 2 dny Fáze komunikačního procesu Jak vybudovat důvěru při vzájemné komunikaci Pravidla aktivního naslouchání Princip win-win při vzájemné komunikaci Neverbální komunikace, základní techniky mluvy těla Efektivní telefonní komunikace Základy účinné práce s hlasem Empatie a zvládání námitek Komunikace s vnitřním zákazníkem Komunikace v týmu 11

12 ASERTIVITA PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ 2 dny Co je to konflikt Příčiny konfliktů Styly jednání v konfliktu Fáze řešení konfliktu Nástroje k efektivnímu řešení konfliktů Typologie svízelných lidí Rozdíly mezi agresivním, pasivním a asertivním jednáním Základní principy a metody asertivity Prosazení oprávněného požadavku Jak pomocí asertivity čelit neoprávněné kritice a manipulaci Jak pomocí asertivity zvládat silné emoce Použití asertivity při vedení lidí, pracovním jednání, vystupování na poradách atd. VEDENÍ LIDÍ A JEJICH MOTIVACE 2 dny Požadavky na dovednosti dobrého vedoucího Manažer a vůdce Styly vedení lidí Situační styly vedení lidí Základní principy koučování Motivační faktory Zpětná vazba jako forma hodnocení výkonu Udělování pochvaly a kritiky Manažerské rozhovory Hodnotící pohovor - příprava, struktura, vedení, nejčastější chyby Plánování osobního rozvoje podřízených MANAŽERSKÉ ROZHOVORY 2 dny Kdo je manažer náplň práce vedoucího pracovníka Základní principy manažerské komunikace Základní principy vedení lidí Pochvala Kritika pokárání Vytýkací rozhovor Oznámení rozhodnutí Zpětná vazba Přiznání omylu Koučovací rozhovor Hodnocení zaměstnance Hodnotící pohovor Vedení porady 12

13 MANAŽERSKÉ KOUČOVÁNÍ 2 dny Styly vedení lidí Koučování jako jeden ze stylů vedení lidí Výhody a úskalí koučování Osobnost kouče Principy koučování Metoda GROW Kdy můžeme využít koučování Jaké překážky brání koučování a jak je překonat Příprava na koučovací rozhovor Vedení koučovacího rozhovoru Praktický nácvik VEDENÍ HODNOTÍCÍHO ROZHOVORU 1 2 dny Co je a co není hodnocení pracovníků? Jaký je rozdíl mezi hodnocením a zpětnou vazbou? Proč hodnotit? Jaký užitek hodnocení pracovníků přináší? Jak usnadnit pohovor hodnocenému? Jak řešit obtížné situace při hodnocení? Jak aktivovat zaměstnance a motivovat je do budoucnosti? Základní principy úspěšného hodnotícího pohovoru Vedení hodnotícího pohovoru VYTÝKACÍ A UVOLŇOVACÍ ROZHOVORY 1 2 dny Smysl a cíl pohovoru Proč věnovat čas na přípravu? Zvládnutí vlastní role Výběr prostředí a vhodné načasování Struktura obtížného pohovoru Zvládnutí emocí a řešení vypjatých situací Doporučená struktura vytýkacího pohovoru Doporučená struktura propouštěcího pohovoru Jak hledat varianty řešení? Vedení vytýkacích a propouštěcích pohovorů TIME MANAGEMENT PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY 2 dny Optimalizace času Co je to Time management? Analýza pracovního dne analýza mých činností Jak být efektivní stanovení SMART cílů Stanovení každodenních priorit Důležité a naléhavé Organizace času - jak se zbavit odkládání, plánování úkolů na příhodnou dobu Řešení mezilidských situací, zvládání osoby v emoci Organizace práce s ostatními meetingy a čas Delegování Zloději času Zvládání a prevence stresu Pomoc ostatním k lepší organizaci, asertivní odmítnutí 13

14 JAK SE VYPOŘÁDAT S ORGANIZAČNÍMI ZMĚNAMI A JAK JE KOMUNIKOVAT 1 den Průzkum interní komunikace ve firmě Princip zákaznického řetězce Sféra vlivu každého z nás v rámci interní komunikaci Motivace pro službu internímu zákazníkovi Prvky kvalitní služby internímu zákazníkovi Typologie interních zákazníků Základy efektivní komunikace s interním zákazníkem Práce s emocemi v krizovém období firmy Aktivní řešení vzniklých problémů KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE - 2 dny Fáze komunikačního procesu Jak vybudovat důvěru při vzájemné komunikaci Pravidla aktivního naslouchání Princip win-win při vzájemné komunikaci Neverbální komunikace, základní techniky mluvy těla Efektivní telefonní komunikace Základy účinné práce s hlasem Empatie a zvládání námitek Komunikace s vnitřním zákazníkem Komunikace v týmu VNITROFIREMNÍ INTERNÍ KOMUNIKACE 1 den Průzkum interní komunikace ve firmě Princip zákaznického řetězce Sféra vlivu každého z nás v rámci interní komunikaci Motivace pro službu internímu zákazníkovi Prvky kvalitní služby internímu zákazníkovi Typologie interních zákazníků Základy efektivní komunikace s interním zákazníkem Práce s emocemi v krizovém období firmy Aktivní řešení vzniklých problémů JEDNÁNÍ S KLIENTEM V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH - 1 den Typy obtížných situací Identifikace konkrétních obtížných situací z praxe účastníků Nástroje efektivního řešení obtížných situací Postup při zvládání obtížných situací po telefonu i v osobním kontaktu Typologie obtížných zákazníků Manipulace a obrana proti ní Empatie a zvládání námitek Kontrola emocí Asertivita jeden z nástrojů při řešení obtížných situací Tipy na zvládnutí akutního stresu vyvolaného obtížnou situací 14

15 PRAKTICKÁ ASERTIVITA PRO NEMANAŽERSKÉ POZICE 2 dny Co je to konflikt Příčiny konfliktů na pracovišti i v osobním životě Styly jednání v konfliktu Fáze řešení konfliktu Nástroje k efektivnímu řešení konfliktů Typologie svízelných lidí Rozdíly mezi agresivním, pasivním a asertivním jednáním Základní principy asertivity Jak pomocí asertivity čelit neoprávněné kritice a manipulaci Jak pomocí asertivity zvládat silné emoce ZVLÁDÁNÍ NÁMITEK 1 den Konfliktní situace Druhy námitek Standardní námitky Námitky a výmluvy Jak se vypořádat s námitkami Námitka jako výzva Reakce na námitky klientů Techniky překonávání námitek Námitky na cenu TIME MANAGEMENT PRO NEMANAŽERSKÉ POZICE 2 dny Jak být efektivní stanovení SMART cílů Stanovení každodenních priorit Důležité a naléhavé Organizace času - jak se zbavit odkládání, plánování úkolů na příhodnou dobu Papírování systematický přístup, pořádek na pracovním stole Organizace práce s ostatními meetingy a čas Zloději času Zvládání stresu OBCHODNÍ DOVEDNOSTI ZÁKLADY PRODEJNÍCH DOVEDNOSTÍ 2 dny Postoje a přístupy profesionálního prodejce Sebejistota a suverenita Motivace pro profesionální službu klientovi Příprava na obchodní schůzku Prodejní pyramida Strukturovaný prodej Příprava na obchodní jednání Navázání vztahu s klientem Nabídka adekvátního řešení Uzavření obchodu Následný servis 15

16 PRODEJNÍ DOVEDNOSTI PRO POKROČILÉ 2 dny Opakování Prodejní pyramidy Typologie klientů - jednání podle dle typu klienta Přesvědčivá argumentace Jednání s obtížnými klienty Klient v právu, emotivní reakce a jejich řešení Manipulace a kontramanipulace Základy asertivity Uzavření obchodu, uzavírací metody Práce s klíčovými a VIP klienty TYPOLOGIE ZÁKAZNÍKŮ 1 den První dojem Zjišťování potřeb Jednotlivé typy zákazníků a jejich charakteristika Jednání s jednotlivými typy zákazníků Konfliktní situace a jejich řešení Optimální argumentace pro jednotlivé typy zákazníků Uzavírání obchodu s jednotlivými typy PROFESIONÁLNÍ VYJEDNÁVÁNÍ A ARGUMENTACE 1 2 dny Proces komunikace Proces vyjednávání - fáze Příprava strategie pro vyjednávání Definování cílů vyjednávání Pravidla a principy vyjednávání Vyjednávací styly, strategie, taktiky Zvládání emocí a námitek Strategie řešení konfliktních situací Využití asertivity při jednáních Manipulace - rozpoznání a účinná obrana Dosažení dohody; strategie WIN - WIN Ukončení vyjednávání VEDENÍ KLÍČOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ 1 2 dny Role Key Account Managera Deficinice klíčového zákazníka a přístupu k němu Parettovo pravidlo a jeho využití Typologie klíčových zákazníků Zjišťování potenciálu zákazníka Budování vztahu s klíčovými zákazníky Prvky profesionální péče v každém stádiu vývoje obchodního vztahu SWOT Analýza v péči o klíčového zákazníka Plán rozvoje spolupráce s klíčovým zákazníkem 16

17 ZVLÁDÁNÍ NÁMITEK 1 den Konfliktní situace Druhy námitek Standardní námitky Námitky a výmluvy Jak se vypořádat s námitkami Námitka jako výzva Reakce na námitky klientů Techniky překonávání námitek Námitky na cenu JEDNÁNÍ S KLIENTEM V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH 1 2 dny Typy obtížných situací Identifikace konkrétních obtížných situací z praxe účastníků Nástroje efektivního řešení obtížných situací Postup při zvládání obtížných situací po telefonu i v osobním kontaktu Typologie obtížných zákazníků Manipulace a obrana proti ní Empatie a zvládání námitek Kontrola emocí Asertivita jeden z nástrojů při řešení obtížných situací Tipy na zvládnutí akutního stresu vyvolaného obtížnou situací TELEFONICKÉ DOVEDNOSTI PROFESIONÁLNÍ TELEFONICKÁ KOMUNIKACE 1-2 dny Motivace pro profesionální službu po telefonu Co ovlivňuje utváření prvního dojmu o společnosti? Techniky efektivní telefonní komunikace Kladení otázek, aktivní naslouchání Specifika telefonní komunikace Fáze telefonního hovoru a jejich správný průběh Pravidla při přepojování hovoru Práce s hlasem Zvládání obtížných komunikačních situací po telefonu Typy svízelných osob, jak s nimi po telefonu jednat Kontrola emocí, klíčové elementy asertivního chování PROFESIONÁLNÍ TELEFONNÍ OPERÁTOR 1 2 dny Poskytování osobní služby Utváření klientova prvního dojmu o společnosti a jejích službách Techniky efektivní komunikace; kladení otázek, aktivní naslouchání Specifika telefonní komunikace Práce s hlasem Typy svízelných klientů - jak s nimi jednat Využití stížností k vylepšování služeb klientům Kontrola emocí, základy asertivního jednání Základy prodejních dovedností - jak zjistit klientovi potřeby Jak prezentovat charakteristiky produktu jako výhody a užitek pro klienta 17

18 PRODEJ PO TELEFONU 1 2 dny Zopakování telefonních dovedností vedení telefonního hovoru Strukturovaný prodej, prodejní pyramida Struktura vedení prodejního hovoru Odchozí telefonát Hlavní překážky v prodeji a jejich zvládání Druhy námitek Námitka, vítaný prostředek k zjištění potřeb zákazníka Zvládání námitek Uzavření obchodu VEDENÍ LIDÍ A KOUČOVÁNÍ PRO TEAMLEADERY A SUPERVIZORY CALL CENTER 2 dny Styly vedení lidí Role supervizora a teamleadera v Call centru a požadavky na jeho dovednosti Hlavní principy koučování Koučování jednotlivců a týmů Využití potenciálu členů týmu s ohledem na týmové role Motivační faktory a jejich využití dle osobnostních typů Kritéria hodnocení pracovního výkonu a kvality práce v Call centru Jak plánovat osobní rozvoj podřízených? Problematické situace v Call centru PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI ZÁKLADY PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ 2 dny Začínáme prezentovat běžné prohřešky Jak se co nejlépe připravit, znalost cílových skupin Pravidla pro sestavení prezentace Úvod první dojem, navázání kontaktu - rozhodující minuty prezentace Jak pracovat s publikem Jak nenudit Postoj, mluvený projev, gesta Prostor pro dotazy jak reagovat na dotazy z publika Jak bojovat s trémou Jak pracovat na tom, aby příští prezentace byla ještě lepší PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI PRO POKROČILÉ 2 dny Definování cíle prezentace Na co dbát při přípravě prezentace Jak přizpůsobit neverbální komunikaci obsahu prezentace Jaké vizuální pomůcky používat Jak zaujmout posluchače a navázat s nimi kontakt Oční kontakt, mluvený projev, gesta Reakce na dotazy z publika Základy asertivity Analýza prezentací a zpětná vazba Přednes vlastní, předem připravené prezentace na libovolné téma v rozsahu minut a její rozbor 18

19 C) PŘEDSTAVENÍ LEKTORŮ: Mgr. Rudolf Hadrava Absolvoval studium na Filozofické a Pedagogické fakultě. Působil nejprve jako pedagog na Soukromé veřejnoprávní akademii. Posléze začal pracovat ve finanční sféře, kde během své praxe působil v různých finančních institucích (stavební spořitelna, životní pojišťovna, banka, makléřská společnost). Má dlouholeté zkušenosti s obchodem (finanční poradce a senior makléř), vzděláváním (lektor, trenér a kouč) a vedením lidí (obchodní manažer, teamleader). Je rovněž absolventem řady odborných kurzů zaměřených na oblast obchodních a manažerských dovedností, obchodní psychologie a mezilidské komunikace (mimo jiné LIMRA International, Inc. - Management Skills Seminar). V současné době působí jako Lektor a finanční konzultant. Ve volném čase se věnuje sportu, historii a společenskému dění. Antonín Rákos Pracuje v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví nepřetržitě od roku 1975 až dosud. Působí ve velkých průmyslových společnostech. Je držitelem Osvědčení odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik a Osvědčení odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. Zároveň působí od roku 1978 jako učitel autoškoly. Je držitelem profesního osvědčení pro výcvik v řízení, praktické údržby, výuky předpisů, teorie řízení a výuky o ovládání a údržbě vozidla v rozsahu skupin B C+E. Mgr. Pavla Kárníková Ing. František Saifrt Působí jako konzultant a auditor v oblasti systémů managementu BOZP jak v organizacích poskytujících služby, tak ve výrobních organizacích. Od roku 2008 je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006. Sb. Svoji způsobilost využívá pro praktický výkon funkce externího bezpečnostního technika pro klienty, a zároveň i pro oblast obecného poradenství k systémům řízení. Ing. Miroslav Pírka Absolvoval studium na ČVUT FEL obor ASŘ a technická kybernetika. Po absolvování pracoval v oblastech řízení technologických procesů a posléze jako IT specialista a správce databází. Po roce 1990 působil 16let na pozicích ekonomického resp. finančního ředitele, kde absolvoval různá školení, vedl lidi v ekonomických úsecích, řešil finanční plánování, reporting a controlling. V současné době působí jako poradce při zavádění manažerských systémů, lektor v oblastech statistika, auditování, bezpečnost dat a informací. Ve svém volném čase se věnuje studiu historie a amatérskému fotografování. 19

20 D) ORGANIZAČNÍ POKYNY A ÚDAJE PRO PLATBU: Pořadatel si vyhrazuje možnost zrušení akce v případě nenaplnění minimálního stanoveného počtu účastníků. Přihláška na kurz, školení nebo trénink je závazná, při odhlášení později než 3 dny před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Přihlášky přijímáme pouze písemně. Můžete je zasílat em na adresu nebo poštou na adresu ABC Job, s.r.o., Huťská 275, Kladno, nejpozději 7 dnů před konáním akce. Přihlášky budou registrovány podle pořadí až do úplného obsazení akce. Vyplněním přihlášky a svým podpisem dává účastník souhlas s poskytováním nezbytných osobních údajů pro účely evidence vzdělávací akce. Společnost ABC Job, s.r.o. nebude žádná osobní data a informace o účastnících poskytovat třetím osobám a vede je jako přísně důvěrné. Účastnický poplatek je třeba uhradit nejpozději 7 dní před zahájením akce. V případě vzdělávacích akcí složených ze samostatných bloků (tréninkových modulů) je možné uhradit účastnický poplatek vždy nejpozději 7 dní před zahájením konkrétního bloku. Daňový doklad bude účastníkům vystaven dle platného zákona o DPH po přijetí platby. Číslo našeho účtu je /0100 u Komerční banky a.s. Platbu je možné provést také hotově. 20

21 E) Závazná přihláška na kurz/ školení/ trénink Název akce: Variabilní symbol: Titul, jméno, příjmení: Společnost: Ulice, číslo, PSČ, město: IČ: DIČ: tel.: Žádám o zajištění UBYTOVÁNÍ ano ne Souhlasím se zveřejněním firmy v Referenčních listinách vzdělávání (ABC Job, s.r.o.). ano ne Potvrzení o platbě (Vyplňuje a potvrzuje plátce) Potvrzujeme, že jsme dne uhradili za účastníka cenu školení,- Kč bez DPH, cena s. % DPH,- Kč ve prospěch účtu u Komerční banky Kladno, účet: /0100, variabilní symbol: z našeho účtu: Razítko a podpis objednatele: 21

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Vyjednávání je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM +Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ AKADEMIE Cíl kurzu : Cílem vzdělávacího programu je posílení manažerských dovedností liniových a středních

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ V PRAXI - ZDRAVÉ SEBEPROSAZENÍ Chcete si získat respekt svých kolegů či klientů? Chcete se

Více

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o. Vzdělávání dospělých - osobní a profesní rozvoj Školící středisko Praha 4 AGENTURA AHA - VÁŠ PROFIT Praxe

Více

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Liberci. Můžete si vybrat z akreditovaných

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název zakázky: Identifikace projektu: Zadavatel: Zvýšení adaptability a dovedností zaměstnanců a firmy SCA Packaging - podpora konkurenceschopnosti CZ.04.1.03/4.1.15.3 SCA Packaging

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO POVINNOSTI VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI BOZP, CELKOVÝ PŘEHLED DLE AKTUÁLNÍ

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel/ fax 585 417 828, mobil 723 560 038, e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Efektivní prezentace Úspěšnost

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE?

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE? OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko, 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TIME MANAGEMENT 4. GENERACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Str. 1/8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci projektu Investicí do zaměstnanců

Více

Odpověď na dotaz k Výzvě

Odpověď na dotaz k Výzvě Odpověď na dotaz k Výzvě Název zakázky: Vzdělávání v měkkých dovednostech pro ELTODO-CITELUM, s. r. o. Předmět zakázky: Zajištění školících akcí měkkých dovedností Aktualizace dne: 1.4.2011 Dotaz č. 4:

Více

Typologie osobnosti For Business Excellence aneb i druhým můžeme porozumět

Typologie osobnosti For Business Excellence aneb i druhým můžeme porozumět 14. 5. 2015 Typologie osobnosti For Business Excellence aneb i druhým můžeme porozumět Občas mám pocit, že si s někým nepadnu do noty a nemůžeme nalézt společnou řeč. S některými lidmi probírám jen to

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘESVĚDČIVÁ PREZENTACE Úspěšnost nás všech závisí na našich schopnostech, pracovním nasazení, na výsledcích naší

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU I. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZVOJ OSOBNOSTNÍCH A IT DOVEDNOSTÍ Místo konání prostory dodavatele Náplní této aktivity

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

Rozvojový program. pro vedoucí pracovníky

Rozvojový program. pro vedoucí pracovníky Rozvojový program pro vedoucí pracovníky Koncepce programu 2 Koncepce a obsahová náplň tréninkových kurzů vychází z výstupů analýzy tréninkových potřeb a ze specifik způsobu práce účastníků programu. Cíle

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Komplexní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvyšování adaptability zaměstnanců Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Firma: POHL cz,

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Komunikace s institucemi Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2.

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výuka managerských, prodejních a lektorských dovedností a průmyslového inženýrství pracovníků VEBA, textilní závody a.s. Identifikační údaje : Zadavatel (název

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA PRO MANAŽERY Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří pomocí finančních

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců společnosti EMOS spol. s r.o. služba

Více

Emoční inteligence ve firemní praxi

Emoční inteligence ve firemní praxi JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Vás zve na seminář Emoční inteligence ve firemní praxi Chcete poznat, proč jsou lidé při rozhodování ovlivněni převážně emocemi? Proč emoce tvoří základ jak tržního, tak zaměstnaneckého

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

Vyjednávaní pro neobchodní pozice For Business Excellence aneb od zítřka už vždy získám z jednání s kolegy víc

Vyjednávaní pro neobchodní pozice For Business Excellence aneb od zítřka už vždy získám z jednání s kolegy víc 11. 12. 3. 2015 Vyjednávaní pro neobchodní pozice For Business Excellence aneb od zítřka už vždy získám z jednání s kolegy víc Často se mi stává, že si po jednání řeknu: Zase mě oškubali, zase jsem zbytečně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Výzva k podání nabídek do výběrového řízení k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě Příloha č. 4 Akreditované vzdělávací programy indikativní seznam akceptovatelných obdobných akreditovaných vzdělávacích kurzů 1. Strategie plánování a řízení Vybrané aspekty strategického řízení Strategické

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP (Odborně způsobilá osoba v plnění úkolů v prevenci rizik) a na Zkoušku OZO BOZP Termín

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Dodavatel C.S.Safe Solutions s.r.o. Hradčanské náměstí 67/8 118 00 Praha 1 E-mail: office@cssafe.cz Web: www.cssafe.cz 30.10.2014 Dobrý den, v souvislosti s množícími se útoky na školách a ve školských

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců společnosti ROSSMANN k zvýšení jejich kvalifikace, profesní mobility a adaptability

Více

1. JAK SI ÚSPĚŠNĚ A PROFESIONÁLNĚ DOMLUVIT OBCHODNÍ SCHŮZKU PO TELEFONU

1. JAK SI ÚSPĚŠNĚ A PROFESIONÁLNĚ DOMLUVIT OBCHODNÍ SCHŮZKU PO TELEFONU Návrh vzdělávání: 1. JAK SI ÚSPĚŠNĚ A PROFESIONÁLNĚ DOMLUVIT OBCHODNÍ SCHŮZKU PO TELEFONU 2. JAK SE STÁT ÚSPĚŠNÝM OBCHODNÍKEM 3. JAK BÝT ÚSPĚŠNÝM MANAŽEREM CÍLOVÁ SKUPINA - Obchodní zástupci, makléři -

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o.

Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o. Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o. Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Evidenční číslo žádosti: CZ.1.04/1.1.02/35.01533

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k podání nabídky do výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit pro zaměstnance a management společnosti Plastové Přepravní Obaly s.r.o. 1. Identifikace projektu název: Vzdělávací

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Efektivní vzdělávání zaměstnanců společnosti FONTEA a.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00281 Identifikace zadavatele Název: FONTEA a.s. IČ: 26029073

Více

Zadávací dokumentace k zakázce

Zadávací dokumentace k zakázce Zadávací dokumentace k zakázce Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců EPAVA Olomouc, a.s. a PAPÍRTISK s.r.o. v době hospodářské krize Název zadavatele: EPAVA Olomouc,

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt

Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti KNORR BREMSE Systémy pro užitková vozidla, CR, s.r.o. Zadavatel: KNORR BREMSE

Více

Vymezení předmětu zakázky

Vymezení předmětu zakázky Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek Vymezení předmětu zakázky k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu zpracovatelského průmyslu Název projektu: Rozvojem lidských zdrojů zpracovatelského průmyslu

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Zajištění vzdělávacích aktivit 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele KARMELITSKÁ HOTEL s.r.o. Sídlo Nebovidská 459/1,

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Strana 1 (celkem 6)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Strana 1 (celkem 6) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příprava akreditovaného vzdělávacího programu a materiálů, vzdělávání vedoucích pracovníků škol v komunikačních a řídících dovednostech Strana 1 Obsah 1. Název zakázky 2. Zadavatel

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

Komunikační dovednosti (základní kurz)

Komunikační dovednosti (základní kurz) 5. 6.11. 2014 Komunikační dovednosti (základní kurz) Přijďte na to, v čem můžete zlepšit své komunikační dovednosti a zlepšete je. Cíle Prohloubit a vylepšit komunikační dovednosti potřebné pro komunikaci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP Výběrové řízení je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a snížení dopadů

Více

12,00-13,00 Oběd 13,00-13,45 Modelová situace Odměna Modelová situace, analýza způsobu. Brainstorming. Sebereflexe. Rámování lektorem.

12,00-13,00 Oběd 13,00-13,45 Modelová situace Odměna Modelová situace, analýza způsobu. Brainstorming. Sebereflexe. Rámování lektorem. 1.den Program Metody 08,30-09,00 Zahájení programu. Představení lektora. Formulace cílů a očekávání. 09,00-09,30 Požadavky na roli manažera. Jak je propojit s mou současnou rolí. A co k tomu potřebuji

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

1. Základní manažerské dovednosti

1. Základní manažerské dovednosti Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Základní manažerské dovednosti OBSAH A METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Vytvořit účastníkům jasný obraz o tom, jaké úkoly a překážky

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Projekt zvýšení adaptability a kvalifikace zaměstnanců společnosti ČEZ Zákaznické služby s.r.o. přípravou a realizací konkrétních vzdělávacích a školicích aktivit. Zadavatel ČEZ, Zákaznické

Více

Workshop 13. 3. 2008 Ostrava Řízení a zlepšování procesů ve společnosti, modelování procesů

Workshop 13. 3. 2008 Ostrava Řízení a zlepšování procesů ve společnosti, modelování procesů 13. 3. 2008 Ostrava Řízení a zlepšování procesů ve společnosti, modelování procesů Seznámit účastníky workshopu se základními znalostmi z problematiky Business Process Managementu a možnostmi aplikací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj měkkých dovedností-soft skills (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.) 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Specifikace předmětu veřejné zakázky Odborné vzdělávání v MPK v rámci projektu Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti MP Krásno, a.s.

Specifikace předmětu veřejné zakázky Odborné vzdělávání v MPK v rámci projektu Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti MP Krásno, a.s. PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Odborné vzdělávání v MPK v rámci projektu Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti MP Krásno, a.s. 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY Předmětem veřejné

Více

Po absolvování semináře obdrží účastníci certifikát.

Po absolvování semináře obdrží účastníci certifikát. Seminář je určen provozovatelům, vlastníkům a zaměstnancům ČOV a týká se povinností, které vyplývají ze zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

Více