OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ"

Transkript

1 1

2 OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ Strana I) Legislativa, školení řidičů a první pomoci 3 Pracovněprávní požadavky 3 Bezpečnost práce pro řidiče motorových vozidel 4 První pomoc a okamžitá resuscitace 5 II) Ekonomie a finance 6 Ekonomické minimum 6 III) Měkké dovednosti (soft skills) 6 Akademie pro vedoucí pracovníky 6 Tréninkový modul č. 1 7 Komunikační dovednosti vedoucího pracovníka 2 dny 7 Tréninkový modul č. 2 7 Asertivita pro vedoucí pracovníky a zvládání konfliktů 2 dny 7 Tréninkový modul č. 3 7 Vedení lidí a jejich motivace 2 dny 7 Tréninkový modul č. 4 8 Koučování pro vedoucí pracovníků 2 dny 8 Akademie pro obchodní zástupce 8 Tréninkový modul č. 1 9 Komunikační dovednosti obchodního zástupce 2 dny 9 Tréninkový modul č. 2 9 Psychologie prodeje pro obchodní zástupce 2 dny 9 Tréninkový modul č. 3 9 Komunikace se zákazníky vztah a péče o zákazníka 2 dny 9 Tréninkový modul č. 4 9 Komunikace s klíčovými zákazníky 2 dny 9 B) ŠKOLENÍ, KURZY A TRÉNINKY U KLIENTŮ 10 Měkké dovednosti (soft skills) 10 Manažerské dovednosti 10 Efektivní komunikace pro vedoucí pracovníky 2 dny 10 Asertivita pro vedoucí pracovníky a zvládání konfliktů 2 dny 11 Vedení lidí a jejich motivace 2 dny 11 Manažerské rozhovory 2 dny 11 Manažerské koučování 2 dny 12 Vedení hodnotícího rozhovoru 1 2 dny 12 Vytýkací a uvolňovací rozhovory 1 2 dny 12 Time management pro vedoucí pracovníky 2 dny 12 Jak se vypořádat s organizačními změnami a jak je komunikovat 1 den 13 Komunikační dovednosti 13 Efektivní komunikace 2 dny 13 Vnitrofiremní interní komunikace 1 den 13 Jednání s klientem v obtížných situacích 1 den 13 Praktická asertivita pro nemanažerské pozice 2 dny 14 Zvládání námitek 1 den 14 Time management pro nemanažerské pozice 2 dny 14 2

3 Obchodní dovednosti 14 Základy prodejních dovedností 2 dny 14 Prodejní dovednosti pro pokročilé 2 dny 15 Typologie zákazníků 1 den 15 Profesionální vyjednávání a argumentace 1 2 dny 15 Vedení klíčových zákazníků 1 2 dny 15 Zvládání námitek 1 den 16 Jednání s klientem v obtížných situacích 1 2 dny 16 Telefonické dovednosti 16 Profesionální telefonická komunikace 1 2 dny 16 Profesionální telefonní operátor 1 2 dny 16 Prodej po telefonu 1 2 dny 17 Vedení lidí a koučování pro teamleadery a supervizory 17 call centrer 2 dny Prezentační dovednosti 17 Základy prezentačních dovedností 2 dny 17 Prezentační dovednosti pro pokročilé 2 dny 17 C) PŘEDSTAVENÍ LEKTORŮ 18 3

4 A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ A KURZY I) Legislativa, školení řidičů a první pomoci Pracovněprávní požadavky pro vedoucí pracovníky Rozsah/forma: 1 denní školení s diskusí k problematice Určeno: Pro vedoucí pracovníky organizací, zejména pro vedoucí dílen, směn, pro mistry a přední dělníky, kteří zastupují své mistry a pro všechny pracovníky, kteří plně či částečně odpovídají za organizování času a vytvoření pracovních podmínek pro práci svých podřízených Obsah: Vysvětlení vybraných požadavků aktuálního Zákoníku práce, týkajících se pracovněprávních vztahů, obvykle řešené z pozice vedoucího zaměstnance nebo za jeho úzké spolupráce. Pokuty, které může organizace obdržet při neplnění legislativních požadavků, třeba i z nesprávného pochopení některých paragrafů zákona. V rámci školení se zejména dozvíte: - vznik, změny a ukončení pracovního poměru - pracovní doba a odpočinek, vč. s práce přesčas a noční práce - odměňování za práci, pracovní pohotovost a srážky z příjmů - náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce (zejména při využití vlastního nářadí a zařízení a při služebních cestách) - jak řešit překážky v práci (na straně zaměstnance a zaměstnavatele) - požadavky vztahující se k dovolené a jejímu čerpání - pracovní podmínky, odborný rozvoj a stravování zaměstnanců - řešení náhrady za škodu způsobenou zaměstnancem - vztahy k odborovým organizacím - základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců - využívání zaměstnanců od agentur práce - uplatňování konkurenční doložky Lektor: Ing. František Saifrt (představení lektora je uvedeno v bloku C) Výstup ze školení: Všem účastníkům školení bude vystaveno osvědčení o jeho absolvování. Cena: 1600,- Kč bez DPH Termín/ variabilní symbol: / VS / VS 1302 vždy od 9.00 do hod 4

5 Bezpečnost práce pro řidiče motorových vozidel Rozsah/forma: půldenní školení výklad spojený s diskusí k tématu Určeno: Pro všechny pracovníky organizací, kteří jsou zároveň řidiči referentských vozidel a jsou povinni se pravidelně účastnit školení z BOZP v této oblasti. Vhodné využít zejména v těch případech, kdy se na obdobné školení organizované organizací nepodařilo soustředit všechny zaměstnance, kteří potřebují toto školení. Obsah: - Požadavky platné legislativy o: - provozu na pozemních komunikacích - technické způsobilosti vozidel - silniční dopravě - organizaci práce při provozování dopravy - provádění údržby a oprav vozidel s riziky při provádění prací - poplatcích za užívání pozemních komunikací - získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení vozidel - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla - Zásady bezpečné jízdy - Nakládka a vykládka vozidel - Poskytování první pomoci - Ověření znalostí pohovorem Lektor: Antonín Rákos (představení lektora je uvedeno v bloku C) Výstup ze školení: Účastníkům školení bude vystaven doklad o jeho absolvování pro případ silničních kontrol Cena: 600,- Kč bez DPH Termín/ Variabilní symbol: / VS / VS 1304 vždy od 9.00 do hod 5

6 První pomoc a okamžitá resuscitace Rozsah/forma: půldenní kurz, zahrnující výklad, praktické ukázky a nácvik Určeno: Zejména pro vedoucí pracovníky (vedoucí směn, vedoucí dílen, mistry, přední dělníky a další), kteří odpovídají za pracovní činnosti spojené se zvýšenými riziky vzniku pracovního úrazu. Dále pro všechny, kteří mají zájem poslechnout a nacvičit si zvládání krizové situace buď na svém pracovišti, nebo při dopravní nehodě apod.). Tento kurz je též vhodný pro vedoucí pracovníky, kteří odpovídají za pravidelné školení BOZP svých podřízených. Obsah: - Úvod - základními principy a zásady zdravovědy, první pomoci a bezodkladné resuscitace - Přístup ke zraněným osobám a osobám v bezvědomí - Reakce na šokové a ostatní neodkladné stavy (jaké jsou projevy těchto abnormálních stavů a jak na ně adekvátně reagovat) - Postupy při úrazech a obvazové techniky - Neodkladná resuscitace (praktické ukázky postupů a technik, nácvik ze strany posluchačů) - Zpracování testu, diskuse, závěr Lektor: Mgr. Pavla Kárníková (představení lektora je uvedeno v bloku C) Výstup ze školení: Všem účastníkům školení bude vystaveno osvědčení o jeho absolvování. Cena: 800,- Kč bez DPH Termín/ Variabilní symbol: / VS / VS 1306 vždy od 9.00 do hod 6

7 II) Ekonomie a finance Ekonomické minimum Rozsah/forma: 2 denní kurz, zahrnující výklad, cvičení a diskusi k tématu Určeno: Pro začínající podnikatele, pro členy vedení společnosti, kteří se spolupodílí na rozhodování společnosti, ale nemají ekonomické vzdělání. Obsah: - základní ekonomické pojmy a souvislostí - plánování v oblasti finančního managementu základní dokumenty, jejich význam a co z nich lze vyčíst - vybrané ekonomické ukazatele a vysvětlení jejich obsahu - rozvaha, výkaz zisků a ztrát, Cash Flow, finanční plánování, finanční a bilanční analýza, systémy včasného varování (E.V.A) atd. - diskuse a cvičení (případová studie) Lektor: Ing. Miroslav Pírka CERT-ACO, s.r.o. (představení lektora je uvedeno v bloku C) Výstup ze školení: Všem účastníkům školení bude vystaveno osvědčení o jeho absolvování. Cena: 3 100,- Kč bez DPH Termín/ Variabilní symbol: / VS 1307 vždy od 9.00 do hod III) Měkké dovednosti (soft skills) Akademie pro vedoucí pracovníky Rozsah/forma: 4 dvoudenní samostatné bloky (tréninkové moduly) krátký teoretický výklad, předvedení, praktické procvičení/trénink, diskuse Pozn.: jednotlivé tréninkové moduly lze využít i samostatně. Určeno: Pro všechny vedoucí pracovníky, kteří jsou v každodenním kontaktu se svými podřízenými i nadřízenými pracovníky a pro svůj osobní rozvoj potřebují zlepšovat nejen své odborné znalosti, ale především svoje komunikační dovednosti, zvládání konfliktních situací, umět vést, koučovat a motivovat své podřízení pracovníky. 7

8 Obsah: TRÉNINKOVÝ MODUL Č. 1: Komunikační dovednosti vedoucího pracovníka 2 dny Komunikace a její pravidla základy efektivní komunikace Fáze komunikačního procesu Jak vybudovat důvěru při vzájemné komunikaci Pravidla aktivního naslouchání a kladení otázek Základy neverbální komunikace Zvládání emocí a námitek Vyjednávání a argumentace princip WIN-WIN ve vzájemné komunikaci Komunikace s vnitřním zákazníkem Komunikace v týmu Nejčastější manažerské rozhovory TRÉNINKOVÝ MODUL Č. 2: Asertivita pro vedoucí pracovníky a zvládání konfliktů 2 dny Co je to konflikt a jeho příčiny Styly jednání v konfliktu Fáze řešení konfliktu Nástroje k efektivnímu řešení konfliktů Typologie obtížných pracovníků Rozdíly mezi agresivním, pasivním a asertivním jednáním Základní principy a metody asertivity Prosazení oprávněného požadavku Vyjednávání a argumentace Jak pomocí asertivity čelit neoprávněné kritice a manipulaci Použití asertivity při vedení lidí, pracovním jednání, vystupování na poradách atd. TRÉNINKOVÝ MODUL Č. 3: Vedení lidí a jejich motivace 2 dny Požadavky na dovednosti dobrého vedoucího Manažer a vůdce Styly vedení lidí Situační styly vedení lidí Motivační faktory Zpětná vazba jako forma hodnocení výkonu Udělování pochvaly a kritiky Hodnocení zaměstnance hodnotící pohovor - příprava, struktura, vedení, nejčastější chyby Plánování osobního rozvoje podřízených Základy time managementu a delegování 8

9 TRÉNINKOVÝ MODUL Č. 4: Koučování pro vedoucí pracovníky 2 dny Styly vedení lidí Koučování jako jeden ze stylů vedení lidí Zpětná vazba, koučink a mentoring Výhody a úskalí koučování Osobnost kouče Principy koučování Metoda GROW Kdy můžeme využít koučování Jaké překážky brání koučování a jak je překonat Příprava na koučovací rozhovor Vedení koučovacího rozhovoru Výstup ze školení: Všem účastníkům školení bude vystaveno osvědčení o jeho absolvování. Lektor: Mgr. Rudolf Hadrava (představení lektora je uvedeno v bloku C) Cena: Cena za účast na jednom tréninkovém modulu v rozsahu 2 dnů: Cena za účast ve všech tréninkových modulech v rozsahu 8 dnů: 4 900,- Kč bez DPH ,- Kč bez DPH Termín/ Variabilní symbol: modul č. 1 = / VS 1308 modul č. 2 = / VS 1309 modul č. 3 = / VS 1310 modul č. 4 = / VS 1311 Celá akademie (všechny moduly) VS 1312 vždy od 9.00 do hod Akademie pro obchodní zástupce Rozsah/forma: 4 dvoudenní samostatné bloky (tréninkové moduly) krátký teoretický výklad, předvedení, praktické procvičení/trénink, diskuse Pozn.: jednotlivé tréninkové moduly lze využít i samostatně. Určeno: Pro obchodní zástupce organizací, kteří jsou často v přímém obchodním styku s obchodními partnery, provádí osobní marketing u zákazníků a potřebují pro tuto činnost rozvinout své měkké dovednosti, mnohdy podmiňující úspěch obchodních jednání. 9

10 Obsah: TRÉNINKOVÝ MODUL Č. 1: Komunikační dovednosti obchodního zástupce 2 dny Komunikace a její pravidla Fáze komunikačního procesu Jak vybudovat důvěru při vzájemné komunikaci Aktivní naslouchání a kladení otázek Vedení dialogu a diskuse Princip dohody při vzájemné komunikaci Efektivní telefonní komunikace Základy neverbální komunikace Základy asertivní komunikace Struktura prodejního rozhovoru TRÉNINKOVÝ MODUL Č. 2: Psychologie prodeje pro obchodní zástupce 2 dny Prodejní pyramida - psychologické aspekty prodeje Základy obchodnických telefonických dovedností Strukturovaný prodej Příprava a navázání vztahu se zákazníkem Zjišťování potřeb zákazníka Nabídka řešení prodej pomocí užitku Zvládání emocí a námitek zákazníka Námitky na cenu produktu Uzavření obchodu a následná péče o zákazníka Typologie zákazníků TRÉNINKOVÝ MODUL Č. 3: Komunikace se zákazníky - vztah a péče o zákazníka 2 dny Akvizice - efektivní oslovení zákazníka, kontakt se zákazníkem Odlišit se a zaujmout svojí nabídkou Základní principy vyjednávání a argumentace Dohoda se zákazníkem princip WIN-WIN Konfliktní situace a jejich řešení Obrana proti manipulaci Orientace na zákazníka Následná péče a cross-selling Získání ztraceného zákazníka TRÉNINKOVÝ MODUL Č. 4: Komunikace s klíčovými zákazníky 2 dny Charakteristika a identifikace klíčového zákazníka Role Key Account Managera Parettovo pravidlo a jeho využití Typologie klíčových zákazníků Zjištění potenciálu - potřeby a řízení klíčového zákazníka Jak jednorázového zákazníka proměnit na klíčového SWOT Analýza v péči o klíčového zákazníka Vybudování dlouhodobého vztahu s klíčovými zákazníky Základy time managementu obchodníka 10

11 Lektor: Mgr. Rudolf Hadrava (představení lektora je uvedeno v bloku C) Výstup ze školení: Všem účastníkům školení bude vystaveno osvědčení o jeho absolvování. Cena: Cena za účast na jednom tréninkovém modulu v rozsahu 2 dnů: Cena za účast ve všech tréninkových modulech v rozsahu 8 dnů: 4 900,- Kč bez DPH ,- Kč bez DPH Termín/ Variabilní symbol: modul č. 1 = / VS 1313 modul č. 2 = / VS 1314 modul č. 3 = / VS 1315 modul č. 4 = / VS 1316 Celá akademie (všechny moduly) VS 1317 vždy od 9.00 do hod B) ŠKOLENÍ, KURZY A TRÉNINKY U KLIENTŮ Pozn.: tyto aktivity jsou organizované u klientů a za vzájemně domluvených podmínek Měkké dovednosti (soft skills) MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY 2 dny Fáze komunikačního procesu Jak vybudovat důvěru při vzájemné komunikaci Pravidla aktivního naslouchání Princip win-win při vzájemné komunikaci Neverbální komunikace, základní techniky mluvy těla Efektivní telefonní komunikace Základy účinné práce s hlasem Empatie a zvládání námitek Komunikace s vnitřním zákazníkem Komunikace v týmu 11

12 ASERTIVITA PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ 2 dny Co je to konflikt Příčiny konfliktů Styly jednání v konfliktu Fáze řešení konfliktu Nástroje k efektivnímu řešení konfliktů Typologie svízelných lidí Rozdíly mezi agresivním, pasivním a asertivním jednáním Základní principy a metody asertivity Prosazení oprávněného požadavku Jak pomocí asertivity čelit neoprávněné kritice a manipulaci Jak pomocí asertivity zvládat silné emoce Použití asertivity při vedení lidí, pracovním jednání, vystupování na poradách atd. VEDENÍ LIDÍ A JEJICH MOTIVACE 2 dny Požadavky na dovednosti dobrého vedoucího Manažer a vůdce Styly vedení lidí Situační styly vedení lidí Základní principy koučování Motivační faktory Zpětná vazba jako forma hodnocení výkonu Udělování pochvaly a kritiky Manažerské rozhovory Hodnotící pohovor - příprava, struktura, vedení, nejčastější chyby Plánování osobního rozvoje podřízených MANAŽERSKÉ ROZHOVORY 2 dny Kdo je manažer náplň práce vedoucího pracovníka Základní principy manažerské komunikace Základní principy vedení lidí Pochvala Kritika pokárání Vytýkací rozhovor Oznámení rozhodnutí Zpětná vazba Přiznání omylu Koučovací rozhovor Hodnocení zaměstnance Hodnotící pohovor Vedení porady 12

13 MANAŽERSKÉ KOUČOVÁNÍ 2 dny Styly vedení lidí Koučování jako jeden ze stylů vedení lidí Výhody a úskalí koučování Osobnost kouče Principy koučování Metoda GROW Kdy můžeme využít koučování Jaké překážky brání koučování a jak je překonat Příprava na koučovací rozhovor Vedení koučovacího rozhovoru Praktický nácvik VEDENÍ HODNOTÍCÍHO ROZHOVORU 1 2 dny Co je a co není hodnocení pracovníků? Jaký je rozdíl mezi hodnocením a zpětnou vazbou? Proč hodnotit? Jaký užitek hodnocení pracovníků přináší? Jak usnadnit pohovor hodnocenému? Jak řešit obtížné situace při hodnocení? Jak aktivovat zaměstnance a motivovat je do budoucnosti? Základní principy úspěšného hodnotícího pohovoru Vedení hodnotícího pohovoru VYTÝKACÍ A UVOLŇOVACÍ ROZHOVORY 1 2 dny Smysl a cíl pohovoru Proč věnovat čas na přípravu? Zvládnutí vlastní role Výběr prostředí a vhodné načasování Struktura obtížného pohovoru Zvládnutí emocí a řešení vypjatých situací Doporučená struktura vytýkacího pohovoru Doporučená struktura propouštěcího pohovoru Jak hledat varianty řešení? Vedení vytýkacích a propouštěcích pohovorů TIME MANAGEMENT PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY 2 dny Optimalizace času Co je to Time management? Analýza pracovního dne analýza mých činností Jak být efektivní stanovení SMART cílů Stanovení každodenních priorit Důležité a naléhavé Organizace času - jak se zbavit odkládání, plánování úkolů na příhodnou dobu Řešení mezilidských situací, zvládání osoby v emoci Organizace práce s ostatními meetingy a čas Delegování Zloději času Zvládání a prevence stresu Pomoc ostatním k lepší organizaci, asertivní odmítnutí 13

14 JAK SE VYPOŘÁDAT S ORGANIZAČNÍMI ZMĚNAMI A JAK JE KOMUNIKOVAT 1 den Průzkum interní komunikace ve firmě Princip zákaznického řetězce Sféra vlivu každého z nás v rámci interní komunikaci Motivace pro službu internímu zákazníkovi Prvky kvalitní služby internímu zákazníkovi Typologie interních zákazníků Základy efektivní komunikace s interním zákazníkem Práce s emocemi v krizovém období firmy Aktivní řešení vzniklých problémů KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE - 2 dny Fáze komunikačního procesu Jak vybudovat důvěru při vzájemné komunikaci Pravidla aktivního naslouchání Princip win-win při vzájemné komunikaci Neverbální komunikace, základní techniky mluvy těla Efektivní telefonní komunikace Základy účinné práce s hlasem Empatie a zvládání námitek Komunikace s vnitřním zákazníkem Komunikace v týmu VNITROFIREMNÍ INTERNÍ KOMUNIKACE 1 den Průzkum interní komunikace ve firmě Princip zákaznického řetězce Sféra vlivu každého z nás v rámci interní komunikaci Motivace pro službu internímu zákazníkovi Prvky kvalitní služby internímu zákazníkovi Typologie interních zákazníků Základy efektivní komunikace s interním zákazníkem Práce s emocemi v krizovém období firmy Aktivní řešení vzniklých problémů JEDNÁNÍ S KLIENTEM V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH - 1 den Typy obtížných situací Identifikace konkrétních obtížných situací z praxe účastníků Nástroje efektivního řešení obtížných situací Postup při zvládání obtížných situací po telefonu i v osobním kontaktu Typologie obtížných zákazníků Manipulace a obrana proti ní Empatie a zvládání námitek Kontrola emocí Asertivita jeden z nástrojů při řešení obtížných situací Tipy na zvládnutí akutního stresu vyvolaného obtížnou situací 14

15 PRAKTICKÁ ASERTIVITA PRO NEMANAŽERSKÉ POZICE 2 dny Co je to konflikt Příčiny konfliktů na pracovišti i v osobním životě Styly jednání v konfliktu Fáze řešení konfliktu Nástroje k efektivnímu řešení konfliktů Typologie svízelných lidí Rozdíly mezi agresivním, pasivním a asertivním jednáním Základní principy asertivity Jak pomocí asertivity čelit neoprávněné kritice a manipulaci Jak pomocí asertivity zvládat silné emoce ZVLÁDÁNÍ NÁMITEK 1 den Konfliktní situace Druhy námitek Standardní námitky Námitky a výmluvy Jak se vypořádat s námitkami Námitka jako výzva Reakce na námitky klientů Techniky překonávání námitek Námitky na cenu TIME MANAGEMENT PRO NEMANAŽERSKÉ POZICE 2 dny Jak být efektivní stanovení SMART cílů Stanovení každodenních priorit Důležité a naléhavé Organizace času - jak se zbavit odkládání, plánování úkolů na příhodnou dobu Papírování systematický přístup, pořádek na pracovním stole Organizace práce s ostatními meetingy a čas Zloději času Zvládání stresu OBCHODNÍ DOVEDNOSTI ZÁKLADY PRODEJNÍCH DOVEDNOSTÍ 2 dny Postoje a přístupy profesionálního prodejce Sebejistota a suverenita Motivace pro profesionální službu klientovi Příprava na obchodní schůzku Prodejní pyramida Strukturovaný prodej Příprava na obchodní jednání Navázání vztahu s klientem Nabídka adekvátního řešení Uzavření obchodu Následný servis 15

16 PRODEJNÍ DOVEDNOSTI PRO POKROČILÉ 2 dny Opakování Prodejní pyramidy Typologie klientů - jednání podle dle typu klienta Přesvědčivá argumentace Jednání s obtížnými klienty Klient v právu, emotivní reakce a jejich řešení Manipulace a kontramanipulace Základy asertivity Uzavření obchodu, uzavírací metody Práce s klíčovými a VIP klienty TYPOLOGIE ZÁKAZNÍKŮ 1 den První dojem Zjišťování potřeb Jednotlivé typy zákazníků a jejich charakteristika Jednání s jednotlivými typy zákazníků Konfliktní situace a jejich řešení Optimální argumentace pro jednotlivé typy zákazníků Uzavírání obchodu s jednotlivými typy PROFESIONÁLNÍ VYJEDNÁVÁNÍ A ARGUMENTACE 1 2 dny Proces komunikace Proces vyjednávání - fáze Příprava strategie pro vyjednávání Definování cílů vyjednávání Pravidla a principy vyjednávání Vyjednávací styly, strategie, taktiky Zvládání emocí a námitek Strategie řešení konfliktních situací Využití asertivity při jednáních Manipulace - rozpoznání a účinná obrana Dosažení dohody; strategie WIN - WIN Ukončení vyjednávání VEDENÍ KLÍČOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ 1 2 dny Role Key Account Managera Deficinice klíčového zákazníka a přístupu k němu Parettovo pravidlo a jeho využití Typologie klíčových zákazníků Zjišťování potenciálu zákazníka Budování vztahu s klíčovými zákazníky Prvky profesionální péče v každém stádiu vývoje obchodního vztahu SWOT Analýza v péči o klíčového zákazníka Plán rozvoje spolupráce s klíčovým zákazníkem 16

17 ZVLÁDÁNÍ NÁMITEK 1 den Konfliktní situace Druhy námitek Standardní námitky Námitky a výmluvy Jak se vypořádat s námitkami Námitka jako výzva Reakce na námitky klientů Techniky překonávání námitek Námitky na cenu JEDNÁNÍ S KLIENTEM V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH 1 2 dny Typy obtížných situací Identifikace konkrétních obtížných situací z praxe účastníků Nástroje efektivního řešení obtížných situací Postup při zvládání obtížných situací po telefonu i v osobním kontaktu Typologie obtížných zákazníků Manipulace a obrana proti ní Empatie a zvládání námitek Kontrola emocí Asertivita jeden z nástrojů při řešení obtížných situací Tipy na zvládnutí akutního stresu vyvolaného obtížnou situací TELEFONICKÉ DOVEDNOSTI PROFESIONÁLNÍ TELEFONICKÁ KOMUNIKACE 1-2 dny Motivace pro profesionální službu po telefonu Co ovlivňuje utváření prvního dojmu o společnosti? Techniky efektivní telefonní komunikace Kladení otázek, aktivní naslouchání Specifika telefonní komunikace Fáze telefonního hovoru a jejich správný průběh Pravidla při přepojování hovoru Práce s hlasem Zvládání obtížných komunikačních situací po telefonu Typy svízelných osob, jak s nimi po telefonu jednat Kontrola emocí, klíčové elementy asertivního chování PROFESIONÁLNÍ TELEFONNÍ OPERÁTOR 1 2 dny Poskytování osobní služby Utváření klientova prvního dojmu o společnosti a jejích službách Techniky efektivní komunikace; kladení otázek, aktivní naslouchání Specifika telefonní komunikace Práce s hlasem Typy svízelných klientů - jak s nimi jednat Využití stížností k vylepšování služeb klientům Kontrola emocí, základy asertivního jednání Základy prodejních dovedností - jak zjistit klientovi potřeby Jak prezentovat charakteristiky produktu jako výhody a užitek pro klienta 17

18 PRODEJ PO TELEFONU 1 2 dny Zopakování telefonních dovedností vedení telefonního hovoru Strukturovaný prodej, prodejní pyramida Struktura vedení prodejního hovoru Odchozí telefonát Hlavní překážky v prodeji a jejich zvládání Druhy námitek Námitka, vítaný prostředek k zjištění potřeb zákazníka Zvládání námitek Uzavření obchodu VEDENÍ LIDÍ A KOUČOVÁNÍ PRO TEAMLEADERY A SUPERVIZORY CALL CENTER 2 dny Styly vedení lidí Role supervizora a teamleadera v Call centru a požadavky na jeho dovednosti Hlavní principy koučování Koučování jednotlivců a týmů Využití potenciálu členů týmu s ohledem na týmové role Motivační faktory a jejich využití dle osobnostních typů Kritéria hodnocení pracovního výkonu a kvality práce v Call centru Jak plánovat osobní rozvoj podřízených? Problematické situace v Call centru PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI ZÁKLADY PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ 2 dny Začínáme prezentovat běžné prohřešky Jak se co nejlépe připravit, znalost cílových skupin Pravidla pro sestavení prezentace Úvod první dojem, navázání kontaktu - rozhodující minuty prezentace Jak pracovat s publikem Jak nenudit Postoj, mluvený projev, gesta Prostor pro dotazy jak reagovat na dotazy z publika Jak bojovat s trémou Jak pracovat na tom, aby příští prezentace byla ještě lepší PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI PRO POKROČILÉ 2 dny Definování cíle prezentace Na co dbát při přípravě prezentace Jak přizpůsobit neverbální komunikaci obsahu prezentace Jaké vizuální pomůcky používat Jak zaujmout posluchače a navázat s nimi kontakt Oční kontakt, mluvený projev, gesta Reakce na dotazy z publika Základy asertivity Analýza prezentací a zpětná vazba Přednes vlastní, předem připravené prezentace na libovolné téma v rozsahu minut a její rozbor 18

19 C) PŘEDSTAVENÍ LEKTORŮ: Mgr. Rudolf Hadrava Absolvoval studium na Filozofické a Pedagogické fakultě. Působil nejprve jako pedagog na Soukromé veřejnoprávní akademii. Posléze začal pracovat ve finanční sféře, kde během své praxe působil v různých finančních institucích (stavební spořitelna, životní pojišťovna, banka, makléřská společnost). Má dlouholeté zkušenosti s obchodem (finanční poradce a senior makléř), vzděláváním (lektor, trenér a kouč) a vedením lidí (obchodní manažer, teamleader). Je rovněž absolventem řady odborných kurzů zaměřených na oblast obchodních a manažerských dovedností, obchodní psychologie a mezilidské komunikace (mimo jiné LIMRA International, Inc. - Management Skills Seminar). V současné době působí jako Lektor a finanční konzultant. Ve volném čase se věnuje sportu, historii a společenskému dění. Antonín Rákos Pracuje v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví nepřetržitě od roku 1975 až dosud. Působí ve velkých průmyslových společnostech. Je držitelem Osvědčení odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik a Osvědčení odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. Zároveň působí od roku 1978 jako učitel autoškoly. Je držitelem profesního osvědčení pro výcvik v řízení, praktické údržby, výuky předpisů, teorie řízení a výuky o ovládání a údržbě vozidla v rozsahu skupin B C+E. Mgr. Pavla Kárníková Ing. František Saifrt Působí jako konzultant a auditor v oblasti systémů managementu BOZP jak v organizacích poskytujících služby, tak ve výrobních organizacích. Od roku 2008 je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006. Sb. Svoji způsobilost využívá pro praktický výkon funkce externího bezpečnostního technika pro klienty, a zároveň i pro oblast obecného poradenství k systémům řízení. Ing. Miroslav Pírka Absolvoval studium na ČVUT FEL obor ASŘ a technická kybernetika. Po absolvování pracoval v oblastech řízení technologických procesů a posléze jako IT specialista a správce databází. Po roce 1990 působil 16let na pozicích ekonomického resp. finančního ředitele, kde absolvoval různá školení, vedl lidi v ekonomických úsecích, řešil finanční plánování, reporting a controlling. V současné době působí jako poradce při zavádění manažerských systémů, lektor v oblastech statistika, auditování, bezpečnost dat a informací. Ve svém volném čase se věnuje studiu historie a amatérskému fotografování. 19

20 D) ORGANIZAČNÍ POKYNY A ÚDAJE PRO PLATBU: Pořadatel si vyhrazuje možnost zrušení akce v případě nenaplnění minimálního stanoveného počtu účastníků. Přihláška na kurz, školení nebo trénink je závazná, při odhlášení později než 3 dny před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Přihlášky přijímáme pouze písemně. Můžete je zasílat em na adresu nebo poštou na adresu ABC Job, s.r.o., Huťská 275, Kladno, nejpozději 7 dnů před konáním akce. Přihlášky budou registrovány podle pořadí až do úplného obsazení akce. Vyplněním přihlášky a svým podpisem dává účastník souhlas s poskytováním nezbytných osobních údajů pro účely evidence vzdělávací akce. Společnost ABC Job, s.r.o. nebude žádná osobní data a informace o účastnících poskytovat třetím osobám a vede je jako přísně důvěrné. Účastnický poplatek je třeba uhradit nejpozději 7 dní před zahájením akce. V případě vzdělávacích akcí složených ze samostatných bloků (tréninkových modulů) je možné uhradit účastnický poplatek vždy nejpozději 7 dní před zahájením konkrétního bloku. Daňový doklad bude účastníkům vystaven dle platného zákona o DPH po přijetí platby. Číslo našeho účtu je /0100 u Komerční banky a.s. Platbu je možné provést také hotově. 20

21 E) Závazná přihláška na kurz/ školení/ trénink Název akce: Variabilní symbol: Titul, jméno, příjmení: Společnost: Ulice, číslo, PSČ, město: IČ: DIČ: tel.: Žádám o zajištění UBYTOVÁNÍ ano ne Souhlasím se zveřejněním firmy v Referenčních listinách vzdělávání (ABC Job, s.r.o.). ano ne Potvrzení o platbě (Vyplňuje a potvrzuje plátce) Potvrzujeme, že jsme dne uhradili za účastníka cenu školení,- Kč bez DPH, cena s. % DPH,- Kč ve prospěch účtu u Komerční banky Kladno, účet: /0100, variabilní symbol: z našeho účtu: Razítko a podpis objednatele: 21

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Rozvojový program. pro vedoucí pracovníky

Rozvojový program. pro vedoucí pracovníky Rozvojový program pro vedoucí pracovníky Koncepce programu 2 Koncepce a obsahová náplň tréninkových kurzů vychází z výstupů analýzy tréninkových potřeb a ze specifik způsobu práce účastníků programu. Cíle

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Vyjednávaní pro neobchodní pozice For Business Excellence aneb od zítřka už vždy získám z jednání s kolegy víc

Vyjednávaní pro neobchodní pozice For Business Excellence aneb od zítřka už vždy získám z jednání s kolegy víc 11. 12. 3. 2015 Vyjednávaní pro neobchodní pozice For Business Excellence aneb od zítřka už vždy získám z jednání s kolegy víc Často se mi stává, že si po jednání řeknu: Zase mě oškubali, zase jsem zbytečně

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

1. Manažerská akademie

1. Manažerská akademie Manažerská akademie 1. Manažerská akademie Téma: Efektivní komunikace v podmínkách veřejné správy Školení manažerských dovedností se bude primárně soustředit na problematiku komunikace v podmínkách veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

ROZVOJ MANAŽERŮ - ZÁKLADNÍ PODMÍNKA ROZVOJE FIRMY

ROZVOJ MANAŽERŮ - ZÁKLADNÍ PODMÍNKA ROZVOJE FIRMY ROZVOJ MANAŽERŮ - ZÁKLADNÍ PODMÍNKA ROZVOJE FIRMY Motto: Dosáhnout vrcholu je obtížné, ale setrvat na něm je nejnáročnější věcí v současném podnikání. Co vytváří rozdíl mezi dobrou a vynikající společností?

Více

1. JAK SI ÚSPĚŠNĚ A PROFESIONÁLNĚ DOMLUVIT OBCHODNÍ SCHŮZKU PO TELEFONU

1. JAK SI ÚSPĚŠNĚ A PROFESIONÁLNĚ DOMLUVIT OBCHODNÍ SCHŮZKU PO TELEFONU Návrh vzdělávání: 1. JAK SI ÚSPĚŠNĚ A PROFESIONÁLNĚ DOMLUVIT OBCHODNÍ SCHŮZKU PO TELEFONU 2. JAK SE STÁT ÚSPĚŠNÝM OBCHODNÍKEM 3. JAK BÝT ÚSPĚŠNÝM MANAŽEREM CÍLOVÁ SKUPINA - Obchodní zástupci, makléři -

Více

Typologie osobnosti For Business Excellence aneb i druhým můžeme porozumět

Typologie osobnosti For Business Excellence aneb i druhým můžeme porozumět 14. 5. 2015 Typologie osobnosti For Business Excellence aneb i druhým můžeme porozumět Občas mám pocit, že si s někým nepadnu do noty a nemůžeme nalézt společnou řeč. S některými lidmi probírám jen to

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s.

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. CZ.1.04/1.1.02/35.00377 DACHSER E.S.T. a.s. se sídlem v Kladně patří do celosvětové sítě DACHSER

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU I. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZVOJ OSOBNOSTNÍCH A IT DOVEDNOSTÍ Místo konání prostory dodavatele Náplní této aktivity

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE?

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE? OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko, 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TIME MANAGEMENT 4. GENERACE

Více

Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o.

Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o. Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o. Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Evidenční číslo žádosti: CZ.1.04/1.1.02/35.01533

Více

Odpověď na dotaz k Výzvě

Odpověď na dotaz k Výzvě Odpověď na dotaz k Výzvě Název zakázky: Vzdělávání v měkkých dovednostech pro ELTODO-CITELUM, s. r. o. Předmět zakázky: Zajištění školících akcí měkkých dovedností Aktualizace dne: 1.4.2011 Dotaz č. 4:

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

ADULT MEDI CONSULTING S.R.O., Nad Kolčavkou 2241/6a, Praha 9

ADULT MEDI CONSULTING S.R.O., Nad Kolčavkou 2241/6a, Praha 9 ADULT MEDI CONSULTING S.R.O., Nad Kolčavkou 2241/6a, Praha 9 Projekt č. CZ.2.17/2.1.00/35162 Nová šance podpora a vzdělávání osob pečujících o závislého člena rodiny v návratu na trh práce KA 4 Získání

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců společnosti EMOS spol. s r.o. služba

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Time Management 30. 9. 1. 10.

Time Management 30. 9. 1. 10. 30. 9. 1. 10. 2014 Time Management Kurz je určen pracovníkům, kteří cítí prostor pro zlepšení řízení svého času. Máte-li pocit, že okolnosti řídí využívání Vašeho času více než Vy a rádi byste to změnili,

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace. K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti

CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace. K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00313 Název

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

slevu profesní semináře praha a brno září prosinec 2010 Proč Tutor? Pro firmy dostaneme vás na vrchol z vaší firmy a získejte

slevu profesní semináře praha a brno září prosinec 2010 Proč Tutor? Pro firmy dostaneme vás na vrchol z vaší firmy a získejte profesní semináře praha a brno září prosinec 2010 dostaneme vás na vrchol Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Komplexní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvyšování adaptability zaměstnanců Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Firma: POHL cz,

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Management a ekonomika ve zdravotnictví

Management a ekonomika ve zdravotnictví Chcete vědět, co nás čeká a co nás (asi) nemine v českém zdravotnictví? Přihlaste se do 3 týdenního kurzu, který pořádá Škola veřejného zdravotnictví Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Více

Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o.

Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o. Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o. Datum auditu: 11.07.2007 Auditor: Mgr. Dagmar Hartmannová Přítomni během auditu (jméno a funkce): Kamila Ludvíková, manažerka kvality Prezentace firmy Obchodní

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců»

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» V Olomouci dne 27. července 2011 1 Závěrečná zpráva projektu. «Posílení konkurenceschopnosti

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Komunikační dovednosti (základní kurz)

Komunikační dovednosti (základní kurz) 5. 6.11. 2014 Komunikační dovednosti (základní kurz) Přijďte na to, v čem můžete zlepšit své komunikační dovednosti a zlepšete je. Cíle Prohloubit a vylepšit komunikační dovednosti potřebné pro komunikaci

Více

SALES TRAINING WORKSHOP

SALES TRAINING WORKSHOP SALES TRAINING WORKSHOP Obsah 2 Sales Solutions s.r.o. Str. 3 Mission Statement Str. 4 Pro koho je program určen Str. 5 Staré prodejní mýty Str. 6 Základní idea workshopu Str. 7 Příklady základních otázek,

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Metodika poskytovaných služeb: Telefonická komunikace

Metodika poskytovaných služeb: Telefonická komunikace Metodika poskytovaných služeb: Call centra a kontaktní centra jsou v dnešní době nedílnou součástí strategie každé klientsky orientované společnosti. Aktuální trendy v těchto oblastech jasně hovoří o potřebě

Více

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Dodavatel C.S.Safe Solutions s.r.o. Hradčanské náměstí 67/8 118 00 Praha 1 E-mail: office@cssafe.cz Web: www.cssafe.cz 30.10.2014 Dobrý den, v souvislosti s množícími se útoky na školách a ve školských

Více

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno Poskytovatel kurzu: Český institut reklamní a marketingové komunikace (ČIRMK) ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně ČIRMK je sdružením právnických osob Asociace českých reklamních agentur a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt

Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti KNORR BREMSE Systémy pro užitková vozidla, CR, s.r.o. Zadavatel: KNORR BREMSE

Více

Koučink - bohatství v lidech

Koučink - bohatství v lidech Koučink - bohatství v lidech Coaching Wealth in People (CWIP) 1 Výcvik v koučinku Koučink bohatství v lidech Kurz koučinku Koučink bohatství v lidech ( Coaching Wealth in People, CWIP) je ucelený výcvik

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

Expert na systemický koučink a přístup POZVÁNKA. JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING

Expert na systemický koučink a přístup POZVÁNKA. JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING POZVÁNKA JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje A SPOLEČNOST BCF S.R.O. VÁS SPOLEČNĚ ZVOU NA NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING KOUČOVÁNÍ V ROLI MANAŽERA - KOUČOVACÍ PŘÍSTUP ZAŽÍVÁTE SE

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

Umět správně reagovat při zachování sebeúcty a úcty ke komunikačnímu partnerovi. Posílit svou odvahu aktivně a efektivně hovořit téměř o všem

Umět správně reagovat při zachování sebeúcty a úcty ke komunikačnímu partnerovi. Posílit svou odvahu aktivně a efektivně hovořit téměř o všem 2. 3. 12. 2015 Zásadní rozhovory aneb Fakt byly ty boxerské rukavice nutné? Už se vám stalo, že po rozhovoru přesně víte, co jste protistraně měli říct a jak? A naopak co jste říct neměli a proč? A to

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Toto zadávací řízení je realizováno na základě pravidel Operačního programu Praha Adaptabilita. Postup tohoto řízení není stanoven přímo zákonem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Empatická asertivita For Business Excellence aneb objevte v sobě klidnou sílu a učte se ji používat

Empatická asertivita For Business Excellence aneb objevte v sobě klidnou sílu a učte se ji používat 24. 25. 9. 2014 Empatická asertivita For Business Excellence aneb objevte v sobě klidnou sílu a učte se ji používat Bývám zbytečně pasivní. Na něco kývnu a pak toho lituji. Mám problém prosadit svůj názor

Více

Výcvik v konzultantských dovednostech

Výcvik v konzultantských dovednostech Výcvik v konzultantských dovednostech PRO KOHO JE VÝCVIK URČEN: Výcvik je určen těm studentům psychologie a příbuzných oborů, kteří mají zájem se do budoucna věnovat práci v HR, nebo konzultanta poskytujícího

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F1 Role projektového manažera a komunikace V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Role

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a snížení dopadů

Více

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP Výběrové řízení je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek.

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Zadávací dokumentace Název zakázky: Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Obsah: 1. Zadavatel 2. Zakázka 2.1 Druh zakázky 2.2 Předmět zakázky

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více