WILD (Women s International Leadership Development Programme) MEZINÁRODNÍ PROGRAM ROZVOJE ŽEN PRO VEDOUCÍ POZICE VE SPORTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WILD (Women s International Leadership Development Programme) MEZINÁRODNÍ PROGRAM ROZVOJE ŽEN PRO VEDOUCÍ POZICE VE SPORTU"

Transkript

1 WILD (Women s International Leadership Development Programme) MEZINÁRODNÍ PROGRAM ROZVOJE ŽEN PRO VEDOUCÍ POZICE VE SPORTU Program WILD organizace ENGSO bude zahrnovat celkem devět partnerů, a to z České republiky, Dánska, Finska, Francie, Maďarska, Itálie, Srbska, Švédska a Velké Británie. Hlavní cíle programu jsou: zvyšovat zastoupení žen ve vedoucích pozicích ve sportu upevňovat kvalifikaci a sebevědomí žen v rozhodovacích pozicích zvyšovat v rámci organizací propagaci možností, kterými ženy mohou přispět k řízení sportu posilovat vytváření sítí kontaktů mezi ženami ve vedoucích pozicích, jak na národní, tak na mezinárodní úrovni zajistit platformu pro budoucí národní a mezinárodní projekty šířit nejlepší postupy prostřednictvím webových stránek, publikací, seminářů zaměřených na výměnu zkušeností a mezinárodních kontaktů. Klíčové pro úspěch projektu je šířit informace o výsledcích projektu WILD a umožnit následné samostatné národní projekty zúčastněných partnerů i externích organizací. Prostřednictvím vedoucích projektů a mezinárodních partnerů je jedním ze základních výstupů projektu vytvoření kontaktních sítí. 1. PARTNEŘI 1.1 Vedoucí projektu ENGSO (European Non-Governmental Sport Organisation) 1.2 Propagační partneři Propagační partneři budou podporovat program poskytováním odborných znalostí, příležitostmi k vytváření kontaktů a aktivním šířením informací o projektu. EWS (European Women and Sport) WSFF (Women s Sport and Fitness Federation, Velká Británie) 1.3 Partneři pro národní školení Partneři budou organizovat národní školení k doplnění evropských setkání. Dánsko Danmarks Idræts-Forbund/NOC (DIF) Finsko Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU) Francie Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) Maďarsko Nemzeti Sportszövetség (NSSZ) Itálie Università Degli Studi di Roma- Foro Italico (IUSM) Srbsko Olimpijski komitet Srbije (OKS) Švédsko Riksidrottsförbundet (RIF) Velká Británie Central Council of Physical Recreation (CCPR) 1.4 Partneři pro evropská školení Partneři pro evropská školení by do budoucna rádi provozovali národní programy. Proto omezený počet účastníků z partnerské země absolvuje evropská školení v roli pozorovatelů, aby se dozvěděli více o programu a pokud možno se zúčastnili budoucích programů. Projektový tým může v případě zájmu prezentovat pro tyto partnery projekt v jejich zemi (hostitelem setkání by byla daná země, zatímco cestovné je zahrnuto v rozpočtu projektu). Česká rep. Český olympijský výbor (ČOV)

2 2. STRUKTURA PROJEKTU 2.1 Účastníci 6 účastnic z 8 partnerských organizací pro národní školení 3 účastnice z 1 partnerské organizace pro evropská školení (=ČR) 1 koordinátor projektu z CCPR 1 koordinátor/ka ze 8 zbývajících partnerských organizací pro národní a evropská školení 3 instruktoři/instruktorky z 8 partnerských organizací pro národní školení 2 propagační partneři 2.2 Časové rozvržení leden 10 Setkání koordinátorů/ek únor 10 Nábor duben 10 Zahájení a evropské školení (1) červen 10 Národní školení (1) srpen 10 Národní školení (2) říjen 10 Sdílení zkušeností: ENGSO fórum a evropské školení (2) leden 11 Národní školení (3) březen 11 Sdílení zkušeností: Propagace v Evropském parlamentu a zpětná vazba bude upřesněno 11 Sdílení zkušeností: Konference Evropské ženy a sport 2.3 Jak fungují akce, setkání a školení a) Setkání koordinátorů/koordinátorek Toto setkání je určeno pro koordinátory/ky z každé přizvané účastnické nebo pozorovatelské země k naplánování jejich národních programů a/nebo účasti v programu WILD. Cílem setkání je předání zkušeností od koordinátorů z Velké Británie, stejně jako: školení pro školitele zavedení platných výběrových kritérií národních programů předání zkušeností z britského programu WLDP b) Nábor Partneři provedou nábor 6 žen-lídryň pracujících nebo dobrovolně pomáhajících na celostátní úrovni ve své zemi v oblasti sportu a přiřadí je k instruktorům/instruktorkám v dané zemi. Nábor bude založen na standardním způsobu přihlášek. K podpoře náboru a organizaci programu rozvoje žen pro vedoucí pozice ve sportu budou vytvořeny brožury. Doplňkové informace poskytnou rovněž webové stránky projektu WILD. c) Mentoring Vedle rozvoje a evropských školení bude třetí pilíř programu WILD tvořit mentoring. Všem účastnicím bude přiřazen/a instruktor/instruktorka, který/á s nimi bude pracovat během trvání projektu (a také po něm) a pomůže jim osobní radou a celkovou podporou jejich práce a rozvoje. Výdaje budou přiřazovány k akcím mentoringu viz rozpočet. d) Zahájení a evropské školení (1) Zahájení se uskuteční na půdě Evropského parlamentu (EP), aby se zvýšilo povědomí o programu na evropské úrovni. Hostitelem setkání bude ENGSO společně s dalšími přizvanými významnými sportovními organizacemi (např. EWS, EOC, EPC, IOC, UEFA, TAFISA, EHFA). Zástupci zúčastněných sportovních organizací a členové EP budou vyzváni, aby šířili informace o projektu včetně tištěných materiálů, které mají za cíl pomoci státům při organizaci jednotlivých částí projektu. Po zahájení, jehož se zúčastní všechny lídryně, bude následovat jejich první školení v různých evropských institucích týkající se následujících témat: individuální i společné cíle programu role lídrů ve sportu historie a vývoj sportu žen evropské a národní sportovní organizace politika EU a tvorba koncepcí

3 e) Národní školení (1) Lídryně se zúčastní třech seminářů ve svých zemích pod vedením tamních školitelů/školitelek. I když je financování tohoto projektu omezeno na 6 účastnic, národní organizace budou vyzvány, aby rozšířily své národní kurzy i o další potenciální zájemkyně. Náklady navíc při dalších účastnicích budou minimální, ale ponesou je národní organizace. První školení se zaměří na témata osobního rozvoje, jako jsou: komunikační dovednosti ovlivňovací a přesvědčovací schopnosti prezentační styly f) Národní školení (2) Druhé setkání má na programu nástroje tzv. leadershipu, včetně: mediálních dovedností sponzorství a marketingu vedení porad vedení zaměstnanců a dobrovolníků g) Sdílení zkušeností: ENGSO fórum a evropské školení (2) Jedním ze všeobecných cílů projektu WILD je zvýšit počet zemí, které v příštích letech zrealizují projekty zaměřené na rozvoj žen pro vedoucí pozice. Proto jsou semináře zaměřené na sdílení zkušeností a předávání již ověřených postupů naprosto zásadní. První takový seminář se uskuteční na ENGSO fóru, kde bude mít 40 zemí příležitost seznámit se s programem a požádat stávající účastníky o spolupráci nebo podporu. Lídryně také navštíví toto fórum a dále se zúčastní školení, které bude rozvíjet osobní dovednosti, jako jsou: sebeuvědomění kulturní povědomí analýzu SWOT (silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení) vytyčení dlouhodobých a krátkodobých cílů h) Národní školení (3) Tématem třetího národního školení jsou manažerské dovednosti, což zahrnuje: management změn strategické plánování předcházení a řešení konfliktů i) Sdílení zkušeností a zpětná vazba: Evropský parlament Projekt se vrátí na půdu Evropského parlamentu, kde se odehraje závěrečné shrnující setkání sponzorované členem EP. Koordinátoři/ky se podělí o své zkušenosti z programu, aby zlepšili vývoj podobných projektů do budoucna a předali ještě více informací partnerským organizacím. j) Seminář sdílení zkušeností: Konference Evropské ženy a sport Projekt WILD bude představen na konferenci Evropské ženy a sport, aby se více propagovaly a sdílely výsledky této iniciativy s širší evropskou veřejností. Jelikož datum konání této konference je třeba ještě potvrdit a mohlo by padnout mimo časový rámec evropského financování, rozpočet na účast se nepožaduje. 3. ADMINISTRACE 3.1 Role koordinátora projektu Roli celoevropského koordinátora bude zastávat CCPR (Velká Británie), který bude: koncipovat a distribuovat veškerou společnou dokumentaci žádat o financování z EU organizovat zahajovací akci v Bruselu organizovat akci pro vytváření evropských kontaktů udílet pokyny národním koordinátorům/kám organizovat setkání koordinátorů/ek spolupracovat s výborem ENGSO a sekretariátem organizace ohledně ENGSO fóra

4 3.2 Role národních koordinátorů/ek zajistit zdroje a financování programu provést nábor a vybrat účastnice projektu provést nábor a vybrat instruktory/instruktorky fungovat jako první kontaktní osoba ohledně informací na národní úrovni organizovat národní školicí dny a zajistit národní školitele objednat dopravu pro mezinárodní akce a hotely a dopravu pro národní akce propagovat WILD v rámci své vlastní organizace a země pracovat na zavádění národní strategie pro rovnost a rozmanitost uvnitř národních sportovních organizací se začleněním prohlášení organizace ENGSO a vize programu WILD 3.3 Role organizace ENGSO poskytovat rady koordinační skupině spolupracovat s evropským koordinátorem ohledně účasti na ENGSO fóru propagovat program WILD v Evropě uvádět informace o programu na webových stránkách a zahrnovat aktualizace do informačních zpravodajů konečnou zodpovědnost za projekt ponese Sallie Barker, členka výkonného výboru ENGSO 3.4 Očekávání národních federací Ačkoli budou účastnice projektu nepřímo zapojeny prostřednictvím partnerských organizací, jsou členkami, dobrovolnicemi nebo zaměstnankyněmi národních sportovních federací. Předpokládá se tedy, že federace podpoří účastnice ze svých organizací a budou pro ně hledat příležitosti k podpoře jejich rozvoje, případným kandidaturám do funkcí a k jejich účasti na setkáních. 3.5 Použití nových technologií Všichni partneři programu WILD budou vyzváni, aby maximálně využívali nově vznikající technologie. WILD bude mít svou vlastní webovou stránku, patřící CCPR s propojením přes webové stránky ENGSO. Stránky budou obsahovat všechny důležité dokumenty, poskytovat informace a podpůrné materiály, propagovat akce a příležitosti, poskytovat informace o financování z EU a představovat partnery a účastníky. Webové stránky budou navrženy, aby obsahovaly: diskusní fóra pro členy podcasty blogy Twitter video hosting To umožní účinnou komunikaci a přenos informací společně s možností přehrát si znovu semináře, hostující řečníky a rozhovory. 3.6 Etické normy Bude učiněno vše pro to, aby se zajistila 100% transparentnost rozhodnutí vztahujících se k programu. Účty programu budou dostupné všem partnerům a účastníkům a evropský koordinátor bude s koordinačním týmem konzultovat všechny změny nebo vývoj programu. Zatímco účastníky programu jsou pochopitelně ženy, bude vynaloženo úsilí, aby mezi národními koordinátory, instruktory a poradci programu byli zastoupeni i muži. Program nebude nikoho diskriminovat na základě věku, náboženství, sexuální orientace, zdravotního stavu nebo kultury a bude aktivně vyzývat ženy z málo zastoupených skupin, aby se do programu přihlásily.

5 4. ŠKOLENÍ A ROZVOJ Ústřední částí programu WILD budou školení a příležitosti k rozvoji poskytnuté každé účastnici individuálně i jako skupině. Cílem je, aby každé školení bylo co nejinteraktivnější a aby pro jednotlivé moduly školení byli nalezeni lektoři, kteří mají různorodé zkušenosti a vzdělání. Evropské moduly školení budou obsahovat: Informační workshopy zaměřené na: budoucí trendy ve sportu role lídrů ve sportu historii a vývoj sportu žen evropské a národní sportovní organizace politiku EU a tvorbu koncepcí Sebeuvědomění: analýza SWOT (silné stránky/slabé stránky/příležitosti/ohrožení) vytyčení dlouhodobých a krátkodobých cílů Národní moduly budou obsahovat: Osobní dovednosti: osobní rozvojové plány (personal development plans = PDPs) komunikační dovednosti, včetně prezentačních stylů, vytváření sítí kontaktů ovlivňovací a přesvědčovací dovednosti soft skills, včetně kulturního povědomí, non-verbální komunikace atp. Nástroje leadershipu: mediální školení sponzorství a marketing vedení porad řízení zaměstnanců Manažerské dovednosti: management změn strategické plánování předcházení/řešení konfliktů Během 14měsíčního programu proběhne pět školení. Dvě z nich se budou konat na evropské úrovni a tři na úrovni národní. Evropská školení proběhnou v Bruselu a na akci ENGSO fóra. Finální termíny jednotlivých akcí programu budou rozeslány společně s přihláškami, na nichž bude jasně uveden požadavek zúčastnit se všech dnů školení. 5. EVROPSKÉ ZKUŠENOSTI Mimo moduly školení a rozvoje a osobní asistence, kterou účastnice získají od svých instruktorů nebo instruktorek, poskytne program WILD také cenné příležitosti navštívit evropské akce a setkat se s kolegy a kolegyněmi a poučit se z jejich zkušeností z jiných evropských zemí. Na evropských setkáních a akcích je cenné, že zvyšují kulturní povědomí, pomáhají účastnicím při vytváření sítí kontaktů, které jsou pro úspěch nezbytně důležité, umožňují sdílení nápadů a již ověřených postupů a povzbuzují účastnice v tom, aby hledaly více příležitostí k zapojení se do evropských akcí a aby se ucházely v budoucnu o evropské posty. Navíc těsná spolupráce s lidmi z jiných zemí podporuje evropskou identitu a posiluje zapojení do EU. 5.1 Vytváření sítí evropských kontaktů U příležitosti zahájení a ukončení projektu se budou konat dvě akce k navázání kontaktů. Ty se uskuteční v bruselských evropských institucích, aby umožnily nejen co nejlepší porozumění evropským politickým procesům, ale také aby vytvořily prostředí pro navázání kontaktů v oblasti sportu. První akce bude obsahovat evropské školení, zatímco závěrečná akce bude využita pro zpětnou vazbu a ponaučení.

6 5.2 ENGSO fórum Každoroční ENGSO fórum konané na podzim je dvoudenní setkání s přednáškami a workshopy. Účastnicím programu WILD poskytne ideální příležitost prodiskutovat řadu problémů týkajících se sportu, navázat více kontaktů v rámci evropské sportovní sítě a rozšířit své znalosti sportovní problematiky EU. Před Fórem budou mít účastnice programu WILD jednodenní setkání, kde obdrží školicí a rozvojový modul. O místu konání ENGSO fóra rozhodne organizace ENGSO a zajištění setkání a koordinaci účastníků bude mít na starosti jeho sekretariát. 5.3 Další příležitosti Všechny účastnice budou mít přístup na webové stránky programu WILD, které budou sloužit k propagaci evropských setkání a akcí a volných míst pro dobrovolníky v rámci národních a evropských federací. Kromě toho webové stránky mohou poskytnout nástroje, zdroje, vodítka a odkazy na informace a akce, které budou užitečné. To účastnicím pomůže v jejich osobním i profesním rozvoji. Národní koordinátor/ka bude také informovat účastnice programu o příležitostech reprezentovat národní zájmy na evropských setkáních a o příležitostech k dobrovolné činnosti nebo pomoci při organizaci evropských aktivit. Národní sportovní federace budou intenzivně nabádány, aby hledaly možnosti pro jejich zástupkyně ke kandidatuře do evropských výborů nebo pro členství v pracovních skupinách. Také by měly účastnicím umožnit navštěvovat evropská setkání zaměřená na sport a zapojit se do jiných sportovně zaměřených národních federací, např. účastnici z národní tenisové federace by měly povzbudit, aby se zúčastnila setkání a kandidovala do Evropské tenisové federace. Celkově se očekává, že síť kontaktů, kterou partneři pomocí programu WILD vytvoří, je povzbudí, aby pořádaly více výměnných pobytů a setkání mezi zeměmi a národními federacemi, čímž získají další zkušenosti a posílí evropská spojenectví. 6. MENTORING 6.1 Role instruktorů/instruktorek Od instruktorů/instruktorek se očekává, že účastnicím projektu poskytnou: osobní podporu coaching zkušenosti rady při vytváření sítí kontaktů ochotu naslouchat Klíčové kvalifikační požadavky na instruktory/instruktorky jsou stanoveny takto: genderová senzitivita znalost struktur evropského sportu zkušenost s vytvářením koncepcí v rámci sportu schopnosti vést a směrovat účastnice 6.2 Nábor instruktorů/instruktorek Instruktoři budou nabírání každou z partnerských organizací pro národní školení. Instruktoři mohou pocházet přímo z jejich organizace, členské federace nebo z externí organizace. Účastnice budou moci požádat o konkrétního instruktora/instruktorku a státy se pokusí je pokud možno zajistit. Pro každou z národních účastnic bude najat/a alespoň jeden instruktor/jedna instruktorka a národní koordinátoři budou také vyzváni, aby najali alespoň dvě rezervní osoby pro případ, že by nastal nějaký problém a instruktor musel zrušit svou účast v programu. 6.3 Výběr Potenciálním instruktorům bude poslán nástin programu a popis povinností instruktora/ky. Instruktor bude naopak vyzván, aby zaslal svůj životopis a dopis vyjadřující jeho zájem o program. Životopis se použije jako pomůcka pro přiřazení instruktora/ky k účastnici.

7 6.4 Přiřazení instruktorů a účastnic Účastnice budou vyzvány, aby nastínily své potřeby a očekávání ohledně instruktora/ky, a také dostanou podklady o jejich osobě. Národní koordinátoři využijí tyto informace, stejně jako svůj osobní úsudek k přiřazení instruktorů/instruktorek k účastnicím. Velká pozornost bude věnována tomu, aby se zajistilo, že nedojde ke střetu zájmů. Pokud nebude možné nalézt vhodné přiřazení na národní úrovni, budou vytvořeny evropské páry. V takovém případě by národní koordinátoři spolupracovali na tom, aby nalezli vhodnou dvojici a pokusili se najmout instruktora/instruktorku s pochopením kultury a prostředí, kde daná účastnice pracuje nebo pomáhá jako dobrovolnice. 6.5 Práce instruktorů První fáze práce mezi instruktory/instruktorkami a účastnicemi se zaměří na osobní plán rozvoje účastnic a dohodnou se hlavní krátkodobé a dlouhodobé cíle pro období trvání programu WILD i po něm. Od instruktorů/ek se také očekává, že se setká s jemu přiřazenými účastnicemi alespoň dvakrát do roka. Záleží na jednotlivcích, zda zvolí evropskou akci pro vytváření kontaktních sítí nebo národní školicí den. Osobní plány rozvoje účastnic budou na těchto setkáních prodiskutovány, v případě nutnosti přepracovány, a navrženy další kroky. Účastnice budou mít také příležitost posílat y, telefonovat nebo používat jiné komunikační kanály ke kontaktování svého instruktora/ky. Instruktoři také budou vyzváni, aby účastnice programu pozvali na akce nebo setkání, která mohou být pro jejich práci nebo rozvoj užitečná. Ačkoli se od účastnic očekává, že budou pracovat především se svým osobním instruktorem/kou, může dojít k situaci, kdy jiný instruktor nabídne pozvání nebo radu. Ke zvládnutí takovýchto požadavků bude na webových stránkách WILD k dispozici seznam instruktorů/ek, jejich konkrétní dovednosti a kontaktní údaje. Účastnice budou požádány, aby tento systém nezneužívaly a v první řadě vždy kontaktovaly svého osobního instruktora/instruktorku. 7. NÁBOR A VÝBĚR 7.1 Nábor Nábor a výběr účastnic programu WILD uskuteční na národní úrovni partnerské organizace pro národní školení. K tomuto účelu bude vytvořena brožura (v angličtině) nastiňující program, výhody pro účastnice a očekávání partnerských organizací. Brožuru vytvoří CCPR a rozešle ji partnerským organizacím k případnému překladu a k distribuci. Na webové stránky ENGSO, CCPR a všech partnerů bude také umístěna výzva-inzerát. Zájemkyně budou požádány, aby kontaktovali v první řadě svého národního koordinátora. 7.2 Přihláška Specifikace typické účastnice bude dodána všem partnerům pro národní školení, kteří budou používat společná výběrová kritéria a stejný formulář přihlášky, jehož návrh vznikne během prvního setkání. Účastnicemi většinou budou ženy, které: v současnosti pracují nebo dobrovolně pomáhají v národních sportovních organizacích v Evropě již mají alespoň základní zkušenost s vedením znají vytváření koncepcí a sportovní politiku, alespoň na národní úrovni se dobře cítí v evropském a multikulturním prostředí jsou oddány budoucnosti ve sportu a mají v tomto směru profesní ambice jsou týmovými hráčkami jsou schopny mluvit a psát anglicky jsou plně podporovány svými sportovními federacemi mají platný pas a schopnost žádat o víza, nejsou-li občankami EU Národní partneři budou smět vytyčit další kritéria, nad rámec výše zmíněných, pokud budou mít cíle specifické pro daný stát nebo jako pomůcku při výběru. Nebude stanoven žádný limit pro minimální nebo maximální věk. Formulář žádosti bude obsahovat požadavky na účastnice a termíny všech setkání v prvním roce. Bude rovněž stanoven termín odevzdání všech přihlášek.

8 7.3 Výběr Aby program dosáhl maximálního úspěchu a návratnosti investic, budou vybrány účastnice s přihlédnutím k jejich potenciálu rozvíjet se a pozitivně ovlivňovat sportovní odvětví na národní a/nebo evropské úrovni. Výběr uskuteční národní koordinátoři, kteří neopomenou tyto zásady: Při posuzovaní žádostí použijí transparentní postup hodnocení, včetně hodnotících tabulek, podle nichž srovnají všechny přihlášky. Deset žen s nejlepším obodováním bude vybráno k pohovoru. Komise při pohovoru bude obsahovat muže i ženy, kteří budou důsledně a otevřeně klást otázky. Všechny žadatelky obdrží písemný dopis vysvětlující, proč byly/nebyly vybrány. Do programu nevybrané žadatelky budou nasměrovány na jiné příležitosti dobrovolnictví nebo trenérství na národní úrovni a dostanou zpětnou vazbu, jak postupovat v budoucnu. Náklady na nábor jsou omezeny na cestovné pro účastnice pohovoru a hodnotitele. Pokud si státy přejí rozšířit výběrový proces a uspořádat výběrový den, bude to na vlastní náklady jejich národní organizace. 8. ŠÍŘENÍ INFORMACÍ Zatímco hlavními částmi programu WILD je zlepšit příležitosti a dovednosti žen pro vedoucí pozice ve sportu, projekt může uspět jen tehdy, když zajistí skutečné příležitosti pro ženy ve sportu v následujících letech. Z tohoto důvodu je šíření informací pro projekt naprosto zásadní. 8.1 Webové stránky Webové stránky budou používány nejen jako nástroj komunikace během konání projektu, ale i po projektu budou zdrojem pro organizace, které chtějí začít své vlastní programy leadershipu pro ženy. Budou obsahovat průvodce, jak byl program WILD vytvořen a jak může fungovat na národní bázi, poskytne poznámky k průběhu a informace v různých jazycích, kontaktní spojení na lídryně, přednášející a koordinátory/ky i odkazy na jiné sítě. 8.2 Tiskové materiály Součástí projektu WILD bude vytvořit tiskové materiály týkající se programu a také připravit analýzu projektu pro budoucí reference. Členové projektu přeloží brožury do svých vlastních jazyků a vedle internetového přístupu k nim je i vytisknou. 8.3 Sítě V rámci projektu se budoucí sportovní lídryně budou školit mezi sebou a pomocí instruktorů/ek, koordinátorů/ek a lektorů/ek a stanou se základem rozsáhlé sítě evropského sportu. Pořádáním akcí v Evropském parlamentu a propojením akcí pomocí organizace ENGSO s jinými mezinárodními organizacemi (např. EWS) mohou mít vytvořené kontakty dlouhodobý účinek na oblast sportu. 8.4 Semináře sdílení zkušeností K tomu, aby se zajistil další rozvoj podobných programů pro ženy, samotné vytvoření studny informací nestačí. Proto program WILD není izolovaný, ale bude zvát zástupce jiných organizací z různých zemí na semináře, aby se dozvěděli víc o projektu. Semináře sdílení zkušeností se uskuteční na ENGSO fóru a v Evropském parlamentu, kam budou pozváni zástupci evropských a mezinárodních organizací, které budou vyzvány k zapojení se do nových verzí programu. 8.5 Hodnocení Krátkodobý úspěch projektu bude záležet na zlepšení dovedností budoucích lídryň a vytvoření přenosného rámce pro budoucí programy, zatímco dlouhodobý úspěch bude znamenat povýšení žen do vedoucích pozic ve sportu. Hodnocení účastnic proběhne před, během a po programu a také se budou hodnotit semináře a národní programy. Aby mohly být vyhodnoceny dlouhodobé cíle projektu, měli by partneři definovat také situaci přístupu žen do vedoucích pozic v řídících sportovních institucích ve svých zemích. Základem této evaluace bude výzkum, který již proběhl ve Velké Británii, a jednou z jeho částí je i dotazník, který je uveden v části 10 tohoto dokumentu. Jeho vyplnění poslouží nejen jako stručné vystižení současné situace, ale stane se i základem pro eventuální dlouhodobé studie úspěšnosti projektu v příštích letech. Dotazníky o

9 složení sportovních organizací budou rozeslány všem členům organizace ENGSO jako součást hodnotícího procesu s cílem pokusit se získat co nejširší obrázek o situaci. Hodnocení dovedností a průzkum bude nutno uskutečnit na národní úrovni, kdy partneři ponesou zodpovědnost za sběr informací. Porovnání a analýzu informací zajistí CCPR, WSFF a nezávislí hodnotitelé ty je sice ještě potřeba ustanovit, momentálně ale již proběhly úvodní diskuse s Fakultou sportovních věd Birckbeck College v Londýně. 9. ROZ PROGRAMU WILD Setkání koordinátorů účastníci koordinátoři přednášející /osoba CELKEM/ STÁTŮ CELKEM cestovné ubytování nájem místnosti diety Nábor účastníci koordinátoři přednášející /osoba CELKEM/ STÁTŮ CELKEM brožura cestovné/nábor Evropská setkání účastníci koordinátoři přednášející /osoba CELKEM/ STÁTŮ CELKEM cestovné honoráře ubytování nájem místností diety zahajovací recepce Národní školení účastníci koordinátoři přednášející /osoba CELKEM/ STÁTŮ CELKEM cestovné honoráře (školitelé) ubytování nájem místností diety Prezentace evr. partnerům účastníci koordinátoři přednášející /osoba CELKEM/ STÁTŮ CELKEM cestovné ubytování Partneři EWS a WSFF účastníci koordinátoři přednášející /osoba CELKEM/ STÁTŮ CELKEM setkání koordinátorů národní setkání závěrečné setkání

10 Mentoring účastníci koordinátoři instruktoři/ky /osoba CELKEM/ STÁTŮ CELKEM výdaje Vedení projektu lídři dny za měsíc měsíce /osoba/den CELKEM/ STÁTŮ CELKEM vedení nár. projektu hodnocení Výdaje na propagaci CELKEM ZA ZEMI STÁTŮ CELKEM webové stránky 7000 webové kamery publikace CELKOVÉ NÁKLADY POŽADAVEK NA EU % NÁRODNÍ FINANCOVÁNÍ % NATURÁLNÍ FINANCOVÁNÍ % CELKEM PARTNEŘI CELKEM 1 národní partner 4300 CELKEM 1 evropský partner 2150

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU O EOC EU OFFICE Založena v r. 2009 na půdorysu evropského zastoupení německého sportu, které v Bruselu existovalo od roku 1993. Je hlasem olympijského hnutí a organizovaného

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Rue du Trône, 60 1050 Brussels (Belgium) www.bohemiaeuplanners.eu www.facebook.com/bohemiaeuplanners

Rue du Trône, 60 1050 Brussels (Belgium) www.bohemiaeuplanners.eu www.facebook.com/bohemiaeuplanners Staň se Instruktorem pro projekty z komunitárních programů EU ve svém regionu! Proč je dobré znát Brusel? Hlavním cílem tohoto projektu je vyškolení 13-ti instruktorů, kteří díky projektu získají schopnost

Více

MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ RESTAURACÍ AMBIENTE

MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ RESTAURACÍ AMBIENTE Zadavatel: M AMBIENTE SYSTEM GASTRONOMIE s. r. o. Rybalkova 57 101 00 Praha 10 V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í (Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E) PŘEDMĚT: MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ

Více

Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti

Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti PROJEKT Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti Zkrácený název projektu: Název projektu anglicky: Spolupráce

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Rue du Trône, 60 1050 Brussels (Belgium) www.bohemiaeuplanners.eu www.facebook.com/bohemiaeuplanners

Rue du Trône, 60 1050 Brussels (Belgium) www.bohemiaeuplanners.eu www.facebook.com/bohemiaeuplanners Staň se Lektorem pro projekty z komunitárních programů EU ve svém regionu! modifikace intenzivní verze pro lektory Proč je dobré znát Brusel? Hlavním cílem tohoto projektu je vyškolení LEKTORŮ, kteří díky

Více

Zodpovězení všech otázek zabere zhruba 10 15 minut.

Zodpovězení všech otázek zabere zhruba 10 15 minut. Za odborné zpracování zodpovídá: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (centrum pro sociální výzkum), ústřední vědecká instituce Technické univerzity v Dortmundu Výzkum je součástí projektu: GenCo Zvyšování

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Příručka pro žadatele Průvodce výzvou pro malé a střední firmy Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Výzva ÚVOD Inovace jsou dnes rozhodujícím faktorem úspěchu malých a středních

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Seminář PRIDE Praha 9. 10. května 2013 Rob van Pagée Zeljka Burgund Stichting Op Kleine Schaal NL. PRIDE Praha 9.-10. května 2013 OKS NL 1

Seminář PRIDE Praha 9. 10. května 2013 Rob van Pagée Zeljka Burgund Stichting Op Kleine Schaal NL. PRIDE Praha 9.-10. května 2013 OKS NL 1 Seminář PRIDE Praha 9. 10. května 2013 Rob van Pagée Zeljka Burgund Stichting Op Kleine Schaal NL PRIDE Praha 9.-10. května 2013 OKS NL 1 Parents Resources for Information Development and Education = zdroje

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Strategické plánování a řízení Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 2.10.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají

Více

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Příručka pro žadatele Průvodce výzvou pro malé a střední firmy Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping ÚVOD Inovace jsou dnes rozhodujícím faktorem úspěchu malých a středních firem

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

BLF na valné hromadě CSR Europe

BLF na valné hromadě CSR Europe BLF na valné hromadě CSR Europe Byli jsme součástí celoevropského setkání organizace CSR Europe, které se uskutečnilo ve dnech 16. - 18. dubna v bruselském sídle CSR Europe. V rámci valné hromady CSR Europe

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ Úvod Farmaceutický průmysl připouští, že má mnoho společných zájmů s organizacemi pacientů, které reprezentují a/nebo podporují

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice.

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Jednací řád Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Ministerstvo kultury České republiky s ohledem na Rozhodnutí č. 1622/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne

Více

vypisuje zadávací řízení a vyzývá dodavatele služeb (vzdělávacích kurzů) k podání nabídek pro realizaci projektu

vypisuje zadávací řízení a vyzývá dodavatele služeb (vzdělávacích kurzů) k podání nabídek pro realizaci projektu TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Colosseum, a.s. se sídlem: Londýnská 730 / 59, 120 00 Praha 2 zastoupená Jiřím Šťastným IČ: 25133454 vypisuje

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov).

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). Souhrn přihlášky Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). EVROPSKÉ CENY ZA PODPORU PODNIKÁNÍ 2015 Shrnutí přihlášky Seznam

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

Příklady podpory žadatelů o ERC granty v zahraničí

Příklady podpory žadatelů o ERC granty v zahraničí Služby TC AV ČR Příklady podpory žadatelů o ERC granty v zahraničí Informační den zaměřený na Advanced Grants ERC 21. listopadu 2011, Praha Adéla Vožechová, TC AV ČR (vozechova@tc.cz) CZELO A NICER Co

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012

STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012 STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012 2012 SAFETY CULTURE AWARD Článek I Obecná ustanovení 1. Tento statut popisuje podmínky soutěže Safety Culture Award 2012, která je organizována společností Česká

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Odůvodněníí veřřejjné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015

KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015 KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015 I - ZASTUPOVÁNÍ Zastupování v evropských platformách v Bruselu Pravidelné zastupování zákazníka v evropské platformě (asociacích, konfederaci,

Více

Gender Budgeting in practice

Gender Budgeting in practice Gender Budgeting in practice Komunitární program VP200521 Výzva http://ec.europa.eu/employment_social/progr ess/index_en.html http://www.mpsv.cz/cs/3452 Výzva Mám zkušenosti s tímto tématem (mám vhodné

Více

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Kateřina Niková 5.7.2013 Obsah Úvodem 1 Vymezení pojmu spolupráce školy... 4 2 Návrhy spolupráce

Více

Akce 1. Mládež pro Evropu

Akce 1. Mládež pro Evropu Akce 1 Mládež pro Evropu Výměny mládeže Iniciativy mládeže Projekty participativní demokracie Akce 1.1 Výměny mládeže Setkání mladých lidí ze zemí EU s cílem se vzájemně poznat, porozumět odlišné kultuře,

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03)

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY ze dne 9. června 1997 o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na význam zlepšování účinnosti

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. o setkání transnational steering group o workshopy o komunikace mezi partnery o proces rozhodování - rozhovory - monitorovací zprávy Hodnocené aktivity: Setkání Transnational Steering Group, 20. 21. 2006,

Více

KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB

KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB Lekce 4: Mediace a informace Školicí modul vytvořený v rámci projektu KEYROMA: Rozvoj klíčových kompetencí romských žen v oblasti sociálních dovedností

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2

Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2 2013 Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2 Tým projektu ECVET Tour2 EDUcentrum o.s. 29.3.2013 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Jak debatovat o Evropské unii Agora Central Europe společnost pro demokracii a kulturu Závěrečná zpráva Název projektu: Jak debatovat o Evropské unii projekt pro středoškolskou

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Vyjasnění zadání: dotazník

Vyjasnění zadání: dotazník / GENDER TOOLBOX Vyjasnění zadání: Cílová skupina (-y): Účastníci/účastnice vzdělávacích skupin Cíl: Procvičovat realizaci gendrového poradenství: vyjasnění zadání Metoda: Skupinová práce / práce v týmech

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041 11/2013, Horní Lomná Cíle projektu: zjištění potřeb občanů vyhodnocení

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

VÝZKUMNÝ POTENCIÁL: CÍLE PROGRAMU, AKTUÁLNÍ VÝZVA Brno, 29. září 2009 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz KONTEXT PROGRAMU V ROCE 2010 posílení potenciálu výzkumných institucí z méně

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

SMĚRNICE. Kontinuální profesní vzdělávání. Název dokumentu: 9.2.2015. Datum účinnosti: Vydání: 6. Aktualizuje dokument ze dne: 25. 8.

SMĚRNICE. Kontinuální profesní vzdělávání. Název dokumentu: 9.2.2015. Datum účinnosti: Vydání: 6. Aktualizuje dokument ze dne: 25. 8. Označení: Název dokumentu: Datum účinnosti: 11-S-1 KDP ČR 9.2.2015 Vydání: 6 Aktualizuje dokument ze dne: 25. 8. 2012 Umístění na serveru KDP ČR: Q:\8 - Správa Komory\8.5 - Správa a organizace kanceláře\

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

IFLA camp 2012: zpráva z neformální mezinárodní nekonference pro mladé informační profesionály

IFLA camp 2012: zpráva z neformální mezinárodní nekonference pro mladé informační profesionály IFLA camp 2012: zpráva z neformální mezinárodní nekonference pro mladé informační profesionály Bibliotheca academica 2012, Univerzita Pardubice, 26. a 27. září 2012 Mgr. Anna Vyčítalová IFLA camp 2012

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Změna Leadershipu: jak na to?

Změna Leadershipu: jak na to? Změna Leadershipu: jak na to? PhDr. Jana Novotná Ing. Mgr. Rostislav Benák Obsah 1. Zrod projektu, příprava, design 2. Cíle projektu 3. Fáze projektu (Q1 07 Q1 08) 4. Výsledky první etapy projektu a prozření

Více

Evropská jazyková cena Label 2014

Evropská jazyková cena Label 2014 Evropská jazyková cena Label 2014 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVAČNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Komplexní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvyšování adaptability zaměstnanců Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Firma: POHL cz,

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více