WILD (Women s International Leadership Development Programme) MEZINÁRODNÍ PROGRAM ROZVOJE ŽEN PRO VEDOUCÍ POZICE VE SPORTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WILD (Women s International Leadership Development Programme) MEZINÁRODNÍ PROGRAM ROZVOJE ŽEN PRO VEDOUCÍ POZICE VE SPORTU"

Transkript

1 WILD (Women s International Leadership Development Programme) MEZINÁRODNÍ PROGRAM ROZVOJE ŽEN PRO VEDOUCÍ POZICE VE SPORTU Program WILD organizace ENGSO bude zahrnovat celkem devět partnerů, a to z České republiky, Dánska, Finska, Francie, Maďarska, Itálie, Srbska, Švédska a Velké Británie. Hlavní cíle programu jsou: zvyšovat zastoupení žen ve vedoucích pozicích ve sportu upevňovat kvalifikaci a sebevědomí žen v rozhodovacích pozicích zvyšovat v rámci organizací propagaci možností, kterými ženy mohou přispět k řízení sportu posilovat vytváření sítí kontaktů mezi ženami ve vedoucích pozicích, jak na národní, tak na mezinárodní úrovni zajistit platformu pro budoucí národní a mezinárodní projekty šířit nejlepší postupy prostřednictvím webových stránek, publikací, seminářů zaměřených na výměnu zkušeností a mezinárodních kontaktů. Klíčové pro úspěch projektu je šířit informace o výsledcích projektu WILD a umožnit následné samostatné národní projekty zúčastněných partnerů i externích organizací. Prostřednictvím vedoucích projektů a mezinárodních partnerů je jedním ze základních výstupů projektu vytvoření kontaktních sítí. 1. PARTNEŘI 1.1 Vedoucí projektu ENGSO (European Non-Governmental Sport Organisation) 1.2 Propagační partneři Propagační partneři budou podporovat program poskytováním odborných znalostí, příležitostmi k vytváření kontaktů a aktivním šířením informací o projektu. EWS (European Women and Sport) WSFF (Women s Sport and Fitness Federation, Velká Británie) 1.3 Partneři pro národní školení Partneři budou organizovat národní školení k doplnění evropských setkání. Dánsko Danmarks Idræts-Forbund/NOC (DIF) Finsko Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU) Francie Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) Maďarsko Nemzeti Sportszövetség (NSSZ) Itálie Università Degli Studi di Roma- Foro Italico (IUSM) Srbsko Olimpijski komitet Srbije (OKS) Švédsko Riksidrottsförbundet (RIF) Velká Británie Central Council of Physical Recreation (CCPR) 1.4 Partneři pro evropská školení Partneři pro evropská školení by do budoucna rádi provozovali národní programy. Proto omezený počet účastníků z partnerské země absolvuje evropská školení v roli pozorovatelů, aby se dozvěděli více o programu a pokud možno se zúčastnili budoucích programů. Projektový tým může v případě zájmu prezentovat pro tyto partnery projekt v jejich zemi (hostitelem setkání by byla daná země, zatímco cestovné je zahrnuto v rozpočtu projektu). Česká rep. Český olympijský výbor (ČOV)

2 2. STRUKTURA PROJEKTU 2.1 Účastníci 6 účastnic z 8 partnerských organizací pro národní školení 3 účastnice z 1 partnerské organizace pro evropská školení (=ČR) 1 koordinátor projektu z CCPR 1 koordinátor/ka ze 8 zbývajících partnerských organizací pro národní a evropská školení 3 instruktoři/instruktorky z 8 partnerských organizací pro národní školení 2 propagační partneři 2.2 Časové rozvržení leden 10 Setkání koordinátorů/ek únor 10 Nábor duben 10 Zahájení a evropské školení (1) červen 10 Národní školení (1) srpen 10 Národní školení (2) říjen 10 Sdílení zkušeností: ENGSO fórum a evropské školení (2) leden 11 Národní školení (3) březen 11 Sdílení zkušeností: Propagace v Evropském parlamentu a zpětná vazba bude upřesněno 11 Sdílení zkušeností: Konference Evropské ženy a sport 2.3 Jak fungují akce, setkání a školení a) Setkání koordinátorů/koordinátorek Toto setkání je určeno pro koordinátory/ky z každé přizvané účastnické nebo pozorovatelské země k naplánování jejich národních programů a/nebo účasti v programu WILD. Cílem setkání je předání zkušeností od koordinátorů z Velké Británie, stejně jako: školení pro školitele zavedení platných výběrových kritérií národních programů předání zkušeností z britského programu WLDP b) Nábor Partneři provedou nábor 6 žen-lídryň pracujících nebo dobrovolně pomáhajících na celostátní úrovni ve své zemi v oblasti sportu a přiřadí je k instruktorům/instruktorkám v dané zemi. Nábor bude založen na standardním způsobu přihlášek. K podpoře náboru a organizaci programu rozvoje žen pro vedoucí pozice ve sportu budou vytvořeny brožury. Doplňkové informace poskytnou rovněž webové stránky projektu WILD. c) Mentoring Vedle rozvoje a evropských školení bude třetí pilíř programu WILD tvořit mentoring. Všem účastnicím bude přiřazen/a instruktor/instruktorka, který/á s nimi bude pracovat během trvání projektu (a také po něm) a pomůže jim osobní radou a celkovou podporou jejich práce a rozvoje. Výdaje budou přiřazovány k akcím mentoringu viz rozpočet. d) Zahájení a evropské školení (1) Zahájení se uskuteční na půdě Evropského parlamentu (EP), aby se zvýšilo povědomí o programu na evropské úrovni. Hostitelem setkání bude ENGSO společně s dalšími přizvanými významnými sportovními organizacemi (např. EWS, EOC, EPC, IOC, UEFA, TAFISA, EHFA). Zástupci zúčastněných sportovních organizací a členové EP budou vyzváni, aby šířili informace o projektu včetně tištěných materiálů, které mají za cíl pomoci státům při organizaci jednotlivých částí projektu. Po zahájení, jehož se zúčastní všechny lídryně, bude následovat jejich první školení v různých evropských institucích týkající se následujících témat: individuální i společné cíle programu role lídrů ve sportu historie a vývoj sportu žen evropské a národní sportovní organizace politika EU a tvorba koncepcí

3 e) Národní školení (1) Lídryně se zúčastní třech seminářů ve svých zemích pod vedením tamních školitelů/školitelek. I když je financování tohoto projektu omezeno na 6 účastnic, národní organizace budou vyzvány, aby rozšířily své národní kurzy i o další potenciální zájemkyně. Náklady navíc při dalších účastnicích budou minimální, ale ponesou je národní organizace. První školení se zaměří na témata osobního rozvoje, jako jsou: komunikační dovednosti ovlivňovací a přesvědčovací schopnosti prezentační styly f) Národní školení (2) Druhé setkání má na programu nástroje tzv. leadershipu, včetně: mediálních dovedností sponzorství a marketingu vedení porad vedení zaměstnanců a dobrovolníků g) Sdílení zkušeností: ENGSO fórum a evropské školení (2) Jedním ze všeobecných cílů projektu WILD je zvýšit počet zemí, které v příštích letech zrealizují projekty zaměřené na rozvoj žen pro vedoucí pozice. Proto jsou semináře zaměřené na sdílení zkušeností a předávání již ověřených postupů naprosto zásadní. První takový seminář se uskuteční na ENGSO fóru, kde bude mít 40 zemí příležitost seznámit se s programem a požádat stávající účastníky o spolupráci nebo podporu. Lídryně také navštíví toto fórum a dále se zúčastní školení, které bude rozvíjet osobní dovednosti, jako jsou: sebeuvědomění kulturní povědomí analýzu SWOT (silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení) vytyčení dlouhodobých a krátkodobých cílů h) Národní školení (3) Tématem třetího národního školení jsou manažerské dovednosti, což zahrnuje: management změn strategické plánování předcházení a řešení konfliktů i) Sdílení zkušeností a zpětná vazba: Evropský parlament Projekt se vrátí na půdu Evropského parlamentu, kde se odehraje závěrečné shrnující setkání sponzorované členem EP. Koordinátoři/ky se podělí o své zkušenosti z programu, aby zlepšili vývoj podobných projektů do budoucna a předali ještě více informací partnerským organizacím. j) Seminář sdílení zkušeností: Konference Evropské ženy a sport Projekt WILD bude představen na konferenci Evropské ženy a sport, aby se více propagovaly a sdílely výsledky této iniciativy s širší evropskou veřejností. Jelikož datum konání této konference je třeba ještě potvrdit a mohlo by padnout mimo časový rámec evropského financování, rozpočet na účast se nepožaduje. 3. ADMINISTRACE 3.1 Role koordinátora projektu Roli celoevropského koordinátora bude zastávat CCPR (Velká Británie), který bude: koncipovat a distribuovat veškerou společnou dokumentaci žádat o financování z EU organizovat zahajovací akci v Bruselu organizovat akci pro vytváření evropských kontaktů udílet pokyny národním koordinátorům/kám organizovat setkání koordinátorů/ek spolupracovat s výborem ENGSO a sekretariátem organizace ohledně ENGSO fóra

4 3.2 Role národních koordinátorů/ek zajistit zdroje a financování programu provést nábor a vybrat účastnice projektu provést nábor a vybrat instruktory/instruktorky fungovat jako první kontaktní osoba ohledně informací na národní úrovni organizovat národní školicí dny a zajistit národní školitele objednat dopravu pro mezinárodní akce a hotely a dopravu pro národní akce propagovat WILD v rámci své vlastní organizace a země pracovat na zavádění národní strategie pro rovnost a rozmanitost uvnitř národních sportovních organizací se začleněním prohlášení organizace ENGSO a vize programu WILD 3.3 Role organizace ENGSO poskytovat rady koordinační skupině spolupracovat s evropským koordinátorem ohledně účasti na ENGSO fóru propagovat program WILD v Evropě uvádět informace o programu na webových stránkách a zahrnovat aktualizace do informačních zpravodajů konečnou zodpovědnost za projekt ponese Sallie Barker, členka výkonného výboru ENGSO 3.4 Očekávání národních federací Ačkoli budou účastnice projektu nepřímo zapojeny prostřednictvím partnerských organizací, jsou členkami, dobrovolnicemi nebo zaměstnankyněmi národních sportovních federací. Předpokládá se tedy, že federace podpoří účastnice ze svých organizací a budou pro ně hledat příležitosti k podpoře jejich rozvoje, případným kandidaturám do funkcí a k jejich účasti na setkáních. 3.5 Použití nových technologií Všichni partneři programu WILD budou vyzváni, aby maximálně využívali nově vznikající technologie. WILD bude mít svou vlastní webovou stránku, patřící CCPR s propojením přes webové stránky ENGSO. Stránky budou obsahovat všechny důležité dokumenty, poskytovat informace a podpůrné materiály, propagovat akce a příležitosti, poskytovat informace o financování z EU a představovat partnery a účastníky. Webové stránky budou navrženy, aby obsahovaly: diskusní fóra pro členy podcasty blogy Twitter video hosting To umožní účinnou komunikaci a přenos informací společně s možností přehrát si znovu semináře, hostující řečníky a rozhovory. 3.6 Etické normy Bude učiněno vše pro to, aby se zajistila 100% transparentnost rozhodnutí vztahujících se k programu. Účty programu budou dostupné všem partnerům a účastníkům a evropský koordinátor bude s koordinačním týmem konzultovat všechny změny nebo vývoj programu. Zatímco účastníky programu jsou pochopitelně ženy, bude vynaloženo úsilí, aby mezi národními koordinátory, instruktory a poradci programu byli zastoupeni i muži. Program nebude nikoho diskriminovat na základě věku, náboženství, sexuální orientace, zdravotního stavu nebo kultury a bude aktivně vyzývat ženy z málo zastoupených skupin, aby se do programu přihlásily.

5 4. ŠKOLENÍ A ROZVOJ Ústřední částí programu WILD budou školení a příležitosti k rozvoji poskytnuté každé účastnici individuálně i jako skupině. Cílem je, aby každé školení bylo co nejinteraktivnější a aby pro jednotlivé moduly školení byli nalezeni lektoři, kteří mají různorodé zkušenosti a vzdělání. Evropské moduly školení budou obsahovat: Informační workshopy zaměřené na: budoucí trendy ve sportu role lídrů ve sportu historii a vývoj sportu žen evropské a národní sportovní organizace politiku EU a tvorbu koncepcí Sebeuvědomění: analýza SWOT (silné stránky/slabé stránky/příležitosti/ohrožení) vytyčení dlouhodobých a krátkodobých cílů Národní moduly budou obsahovat: Osobní dovednosti: osobní rozvojové plány (personal development plans = PDPs) komunikační dovednosti, včetně prezentačních stylů, vytváření sítí kontaktů ovlivňovací a přesvědčovací dovednosti soft skills, včetně kulturního povědomí, non-verbální komunikace atp. Nástroje leadershipu: mediální školení sponzorství a marketing vedení porad řízení zaměstnanců Manažerské dovednosti: management změn strategické plánování předcházení/řešení konfliktů Během 14měsíčního programu proběhne pět školení. Dvě z nich se budou konat na evropské úrovni a tři na úrovni národní. Evropská školení proběhnou v Bruselu a na akci ENGSO fóra. Finální termíny jednotlivých akcí programu budou rozeslány společně s přihláškami, na nichž bude jasně uveden požadavek zúčastnit se všech dnů školení. 5. EVROPSKÉ ZKUŠENOSTI Mimo moduly školení a rozvoje a osobní asistence, kterou účastnice získají od svých instruktorů nebo instruktorek, poskytne program WILD také cenné příležitosti navštívit evropské akce a setkat se s kolegy a kolegyněmi a poučit se z jejich zkušeností z jiných evropských zemí. Na evropských setkáních a akcích je cenné, že zvyšují kulturní povědomí, pomáhají účastnicím při vytváření sítí kontaktů, které jsou pro úspěch nezbytně důležité, umožňují sdílení nápadů a již ověřených postupů a povzbuzují účastnice v tom, aby hledaly více příležitostí k zapojení se do evropských akcí a aby se ucházely v budoucnu o evropské posty. Navíc těsná spolupráce s lidmi z jiných zemí podporuje evropskou identitu a posiluje zapojení do EU. 5.1 Vytváření sítí evropských kontaktů U příležitosti zahájení a ukončení projektu se budou konat dvě akce k navázání kontaktů. Ty se uskuteční v bruselských evropských institucích, aby umožnily nejen co nejlepší porozumění evropským politickým procesům, ale také aby vytvořily prostředí pro navázání kontaktů v oblasti sportu. První akce bude obsahovat evropské školení, zatímco závěrečná akce bude využita pro zpětnou vazbu a ponaučení.

6 5.2 ENGSO fórum Každoroční ENGSO fórum konané na podzim je dvoudenní setkání s přednáškami a workshopy. Účastnicím programu WILD poskytne ideální příležitost prodiskutovat řadu problémů týkajících se sportu, navázat více kontaktů v rámci evropské sportovní sítě a rozšířit své znalosti sportovní problematiky EU. Před Fórem budou mít účastnice programu WILD jednodenní setkání, kde obdrží školicí a rozvojový modul. O místu konání ENGSO fóra rozhodne organizace ENGSO a zajištění setkání a koordinaci účastníků bude mít na starosti jeho sekretariát. 5.3 Další příležitosti Všechny účastnice budou mít přístup na webové stránky programu WILD, které budou sloužit k propagaci evropských setkání a akcí a volných míst pro dobrovolníky v rámci národních a evropských federací. Kromě toho webové stránky mohou poskytnout nástroje, zdroje, vodítka a odkazy na informace a akce, které budou užitečné. To účastnicím pomůže v jejich osobním i profesním rozvoji. Národní koordinátor/ka bude také informovat účastnice programu o příležitostech reprezentovat národní zájmy na evropských setkáních a o příležitostech k dobrovolné činnosti nebo pomoci při organizaci evropských aktivit. Národní sportovní federace budou intenzivně nabádány, aby hledaly možnosti pro jejich zástupkyně ke kandidatuře do evropských výborů nebo pro členství v pracovních skupinách. Také by měly účastnicím umožnit navštěvovat evropská setkání zaměřená na sport a zapojit se do jiných sportovně zaměřených národních federací, např. účastnici z národní tenisové federace by měly povzbudit, aby se zúčastnila setkání a kandidovala do Evropské tenisové federace. Celkově se očekává, že síť kontaktů, kterou partneři pomocí programu WILD vytvoří, je povzbudí, aby pořádaly více výměnných pobytů a setkání mezi zeměmi a národními federacemi, čímž získají další zkušenosti a posílí evropská spojenectví. 6. MENTORING 6.1 Role instruktorů/instruktorek Od instruktorů/instruktorek se očekává, že účastnicím projektu poskytnou: osobní podporu coaching zkušenosti rady při vytváření sítí kontaktů ochotu naslouchat Klíčové kvalifikační požadavky na instruktory/instruktorky jsou stanoveny takto: genderová senzitivita znalost struktur evropského sportu zkušenost s vytvářením koncepcí v rámci sportu schopnosti vést a směrovat účastnice 6.2 Nábor instruktorů/instruktorek Instruktoři budou nabírání každou z partnerských organizací pro národní školení. Instruktoři mohou pocházet přímo z jejich organizace, členské federace nebo z externí organizace. Účastnice budou moci požádat o konkrétního instruktora/instruktorku a státy se pokusí je pokud možno zajistit. Pro každou z národních účastnic bude najat/a alespoň jeden instruktor/jedna instruktorka a národní koordinátoři budou také vyzváni, aby najali alespoň dvě rezervní osoby pro případ, že by nastal nějaký problém a instruktor musel zrušit svou účast v programu. 6.3 Výběr Potenciálním instruktorům bude poslán nástin programu a popis povinností instruktora/ky. Instruktor bude naopak vyzván, aby zaslal svůj životopis a dopis vyjadřující jeho zájem o program. Životopis se použije jako pomůcka pro přiřazení instruktora/ky k účastnici.

7 6.4 Přiřazení instruktorů a účastnic Účastnice budou vyzvány, aby nastínily své potřeby a očekávání ohledně instruktora/ky, a také dostanou podklady o jejich osobě. Národní koordinátoři využijí tyto informace, stejně jako svůj osobní úsudek k přiřazení instruktorů/instruktorek k účastnicím. Velká pozornost bude věnována tomu, aby se zajistilo, že nedojde ke střetu zájmů. Pokud nebude možné nalézt vhodné přiřazení na národní úrovni, budou vytvořeny evropské páry. V takovém případě by národní koordinátoři spolupracovali na tom, aby nalezli vhodnou dvojici a pokusili se najmout instruktora/instruktorku s pochopením kultury a prostředí, kde daná účastnice pracuje nebo pomáhá jako dobrovolnice. 6.5 Práce instruktorů První fáze práce mezi instruktory/instruktorkami a účastnicemi se zaměří na osobní plán rozvoje účastnic a dohodnou se hlavní krátkodobé a dlouhodobé cíle pro období trvání programu WILD i po něm. Od instruktorů/ek se také očekává, že se setká s jemu přiřazenými účastnicemi alespoň dvakrát do roka. Záleží na jednotlivcích, zda zvolí evropskou akci pro vytváření kontaktních sítí nebo národní školicí den. Osobní plány rozvoje účastnic budou na těchto setkáních prodiskutovány, v případě nutnosti přepracovány, a navrženy další kroky. Účastnice budou mít také příležitost posílat y, telefonovat nebo používat jiné komunikační kanály ke kontaktování svého instruktora/ky. Instruktoři také budou vyzváni, aby účastnice programu pozvali na akce nebo setkání, která mohou být pro jejich práci nebo rozvoj užitečná. Ačkoli se od účastnic očekává, že budou pracovat především se svým osobním instruktorem/kou, může dojít k situaci, kdy jiný instruktor nabídne pozvání nebo radu. Ke zvládnutí takovýchto požadavků bude na webových stránkách WILD k dispozici seznam instruktorů/ek, jejich konkrétní dovednosti a kontaktní údaje. Účastnice budou požádány, aby tento systém nezneužívaly a v první řadě vždy kontaktovaly svého osobního instruktora/instruktorku. 7. NÁBOR A VÝBĚR 7.1 Nábor Nábor a výběr účastnic programu WILD uskuteční na národní úrovni partnerské organizace pro národní školení. K tomuto účelu bude vytvořena brožura (v angličtině) nastiňující program, výhody pro účastnice a očekávání partnerských organizací. Brožuru vytvoří CCPR a rozešle ji partnerským organizacím k případnému překladu a k distribuci. Na webové stránky ENGSO, CCPR a všech partnerů bude také umístěna výzva-inzerát. Zájemkyně budou požádány, aby kontaktovali v první řadě svého národního koordinátora. 7.2 Přihláška Specifikace typické účastnice bude dodána všem partnerům pro národní školení, kteří budou používat společná výběrová kritéria a stejný formulář přihlášky, jehož návrh vznikne během prvního setkání. Účastnicemi většinou budou ženy, které: v současnosti pracují nebo dobrovolně pomáhají v národních sportovních organizacích v Evropě již mají alespoň základní zkušenost s vedením znají vytváření koncepcí a sportovní politiku, alespoň na národní úrovni se dobře cítí v evropském a multikulturním prostředí jsou oddány budoucnosti ve sportu a mají v tomto směru profesní ambice jsou týmovými hráčkami jsou schopny mluvit a psát anglicky jsou plně podporovány svými sportovními federacemi mají platný pas a schopnost žádat o víza, nejsou-li občankami EU Národní partneři budou smět vytyčit další kritéria, nad rámec výše zmíněných, pokud budou mít cíle specifické pro daný stát nebo jako pomůcku při výběru. Nebude stanoven žádný limit pro minimální nebo maximální věk. Formulář žádosti bude obsahovat požadavky na účastnice a termíny všech setkání v prvním roce. Bude rovněž stanoven termín odevzdání všech přihlášek.

8 7.3 Výběr Aby program dosáhl maximálního úspěchu a návratnosti investic, budou vybrány účastnice s přihlédnutím k jejich potenciálu rozvíjet se a pozitivně ovlivňovat sportovní odvětví na národní a/nebo evropské úrovni. Výběr uskuteční národní koordinátoři, kteří neopomenou tyto zásady: Při posuzovaní žádostí použijí transparentní postup hodnocení, včetně hodnotících tabulek, podle nichž srovnají všechny přihlášky. Deset žen s nejlepším obodováním bude vybráno k pohovoru. Komise při pohovoru bude obsahovat muže i ženy, kteří budou důsledně a otevřeně klást otázky. Všechny žadatelky obdrží písemný dopis vysvětlující, proč byly/nebyly vybrány. Do programu nevybrané žadatelky budou nasměrovány na jiné příležitosti dobrovolnictví nebo trenérství na národní úrovni a dostanou zpětnou vazbu, jak postupovat v budoucnu. Náklady na nábor jsou omezeny na cestovné pro účastnice pohovoru a hodnotitele. Pokud si státy přejí rozšířit výběrový proces a uspořádat výběrový den, bude to na vlastní náklady jejich národní organizace. 8. ŠÍŘENÍ INFORMACÍ Zatímco hlavními částmi programu WILD je zlepšit příležitosti a dovednosti žen pro vedoucí pozice ve sportu, projekt může uspět jen tehdy, když zajistí skutečné příležitosti pro ženy ve sportu v následujících letech. Z tohoto důvodu je šíření informací pro projekt naprosto zásadní. 8.1 Webové stránky Webové stránky budou používány nejen jako nástroj komunikace během konání projektu, ale i po projektu budou zdrojem pro organizace, které chtějí začít své vlastní programy leadershipu pro ženy. Budou obsahovat průvodce, jak byl program WILD vytvořen a jak může fungovat na národní bázi, poskytne poznámky k průběhu a informace v různých jazycích, kontaktní spojení na lídryně, přednášející a koordinátory/ky i odkazy na jiné sítě. 8.2 Tiskové materiály Součástí projektu WILD bude vytvořit tiskové materiály týkající se programu a také připravit analýzu projektu pro budoucí reference. Členové projektu přeloží brožury do svých vlastních jazyků a vedle internetového přístupu k nim je i vytisknou. 8.3 Sítě V rámci projektu se budoucí sportovní lídryně budou školit mezi sebou a pomocí instruktorů/ek, koordinátorů/ek a lektorů/ek a stanou se základem rozsáhlé sítě evropského sportu. Pořádáním akcí v Evropském parlamentu a propojením akcí pomocí organizace ENGSO s jinými mezinárodními organizacemi (např. EWS) mohou mít vytvořené kontakty dlouhodobý účinek na oblast sportu. 8.4 Semináře sdílení zkušeností K tomu, aby se zajistil další rozvoj podobných programů pro ženy, samotné vytvoření studny informací nestačí. Proto program WILD není izolovaný, ale bude zvát zástupce jiných organizací z různých zemí na semináře, aby se dozvěděli víc o projektu. Semináře sdílení zkušeností se uskuteční na ENGSO fóru a v Evropském parlamentu, kam budou pozváni zástupci evropských a mezinárodních organizací, které budou vyzvány k zapojení se do nových verzí programu. 8.5 Hodnocení Krátkodobý úspěch projektu bude záležet na zlepšení dovedností budoucích lídryň a vytvoření přenosného rámce pro budoucí programy, zatímco dlouhodobý úspěch bude znamenat povýšení žen do vedoucích pozic ve sportu. Hodnocení účastnic proběhne před, během a po programu a také se budou hodnotit semináře a národní programy. Aby mohly být vyhodnoceny dlouhodobé cíle projektu, měli by partneři definovat také situaci přístupu žen do vedoucích pozic v řídících sportovních institucích ve svých zemích. Základem této evaluace bude výzkum, který již proběhl ve Velké Británii, a jednou z jeho částí je i dotazník, který je uveden v části 10 tohoto dokumentu. Jeho vyplnění poslouží nejen jako stručné vystižení současné situace, ale stane se i základem pro eventuální dlouhodobé studie úspěšnosti projektu v příštích letech. Dotazníky o

9 složení sportovních organizací budou rozeslány všem členům organizace ENGSO jako součást hodnotícího procesu s cílem pokusit se získat co nejširší obrázek o situaci. Hodnocení dovedností a průzkum bude nutno uskutečnit na národní úrovni, kdy partneři ponesou zodpovědnost za sběr informací. Porovnání a analýzu informací zajistí CCPR, WSFF a nezávislí hodnotitelé ty je sice ještě potřeba ustanovit, momentálně ale již proběhly úvodní diskuse s Fakultou sportovních věd Birckbeck College v Londýně. 9. ROZ PROGRAMU WILD Setkání koordinátorů účastníci koordinátoři přednášející /osoba CELKEM/ STÁTŮ CELKEM cestovné ubytování nájem místnosti diety Nábor účastníci koordinátoři přednášející /osoba CELKEM/ STÁTŮ CELKEM brožura cestovné/nábor Evropská setkání účastníci koordinátoři přednášející /osoba CELKEM/ STÁTŮ CELKEM cestovné honoráře ubytování nájem místností diety zahajovací recepce Národní školení účastníci koordinátoři přednášející /osoba CELKEM/ STÁTŮ CELKEM cestovné honoráře (školitelé) ubytování nájem místností diety Prezentace evr. partnerům účastníci koordinátoři přednášející /osoba CELKEM/ STÁTŮ CELKEM cestovné ubytování Partneři EWS a WSFF účastníci koordinátoři přednášející /osoba CELKEM/ STÁTŮ CELKEM setkání koordinátorů národní setkání závěrečné setkání

10 Mentoring účastníci koordinátoři instruktoři/ky /osoba CELKEM/ STÁTŮ CELKEM výdaje Vedení projektu lídři dny za měsíc měsíce /osoba/den CELKEM/ STÁTŮ CELKEM vedení nár. projektu hodnocení Výdaje na propagaci CELKEM ZA ZEMI STÁTŮ CELKEM webové stránky 7000 webové kamery publikace CELKOVÉ NÁKLADY POŽADAVEK NA EU % NÁRODNÍ FINANCOVÁNÍ % NATURÁLNÍ FINANCOVÁNÍ % CELKEM PARTNEŘI CELKEM 1 národní partner 4300 CELKEM 1 evropský partner 2150

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU O EOC EU OFFICE Založena v r. 2009 na půdorysu evropského zastoupení německého sportu, které v Bruselu existovalo od roku 1993. Je hlasem olympijského hnutí a organizovaného

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU VELKÁ BRITÁNIE - Twin Group Společnost Twin Group byla založen v roce 1993, od té doby působí na trhu jako poskytovatel vzdělání a stáží. Za dobu svého fungování získala ve svém oboru řadu ocenění. Díky

Více

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ Úvod Farmaceutický průmysl připouští, že má mnoho společných zájmů s organizacemi pacientů, které reprezentují a/nebo podporují

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

BLF na valné hromadě CSR Europe

BLF na valné hromadě CSR Europe BLF na valné hromadě CSR Europe Byli jsme součástí celoevropského setkání organizace CSR Europe, které se uskutečnilo ve dnech 16. - 18. dubna v bruselském sídle CSR Europe. V rámci valné hromady CSR Europe

Více

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami.

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. EU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) Úvod

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ. Oznámení poslancům. Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ. Oznámení poslancům. Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ Oznámení poslancům Věc: Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela Podle článku 214 Smlouvy o ES podléhá předseda a

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

Evropská akce v oblasti drog (EAD) Evropská komise Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost EUROPEAN ACTION ON DRUGS

Evropská akce v oblasti drog (EAD) Evropská komise Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost EUROPEAN ACTION ON DRUGS Evropská akce v oblasti drog (EAD) ACTION ON DRU Evropská komise Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost EUROPEAN ACTION ON DRUGS European Action Víte, že? Asi 12 milionů osob v EU

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem ŠAFRÁN dětem o.s. poskytuje podpůrnou pomoc traumatizovaným dětem od 1.června roku 2005

Více

www.formulamentoring.eu

www.formulamentoring.eu Facilitating Opportunities using Role Models to Underpin Learning for Adults who are socially excluded (Usnadnění příležitosti pomocí modelových rolí na podporu vzdělávání pro dospělé, kteří jsou ze sociálně

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012

STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012 STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012 2012 SAFETY CULTURE AWARD Článek I Obecná ustanovení 1. Tento statut popisuje podmínky soutěže Safety Culture Award 2012, která je organizována společností Česká

Více

Úvodní seminář kurzu TTM-J

Úvodní seminář kurzu TTM-J Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech aplikace evropského vzdělávacího modelu Technology Transfer Manager Úvodní seminář kurzu TTM-J České Budějovice 7. října 2011 Kateřina Čihařová, ILA,

Více

EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA

EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA 9.1.2015 CS Úřední věstník Evropské unie C 4 A/1 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA Výzva 12 externím odborníkům k vyjádření zájmu o jmenování do funkce člena poradního vědeckého

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice.

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Jednací řád Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Ministerstvo kultury České republiky s ohledem na Rozhodnutí č. 1622/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne

Více

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015 Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Studovat ve Francii [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Podmínky pro podání Rok 2015 žádosti Doktorát Prezentace projektu projektu

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávacích podmínek V rámci získaného grantového projektu pro zaměstnance John Crane Sigma a.s. vyhlašujeme výběrové řízení

Více

www.posse-openits.eu Zvyšování povědomí o otevřených specifikacích a normách pro systémy řízení silniční dopravy v Evropě

www.posse-openits.eu Zvyšování povědomí o otevřených specifikacích a normách pro systémy řízení silniční dopravy v Evropě Zvyšování povědomí o otevřených specifikacích a normách pro systémy řízení silniční v Evropě Komunikace přínosů a problémů otevřených systémů Porozumění širšímu rámci problematiky otevřených systémů Budování

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills příloha č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills článek 1 Základní údaje o zadavateli Zadavatel: EKOBAL, s.r.o. Adresa: Hráského 1906/3, Praha 4 IČ: 496

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE Platné od 15.2.2010 SEZNAM ZKRATEK BG CHF CZP F IP KP MF NKJ PRG SDC SECO ZP ZS Blokový grant Švýcarský frank Centrum pro zahraniční pomoc

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu,

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Akce 1. Mládež pro Evropu

Akce 1. Mládež pro Evropu Akce 1 Mládež pro Evropu Výměny mládeže Iniciativy mládeže Projekty participativní demokracie Akce 1.1 Výměny mládeže Setkání mladých lidí ze zemí EU s cílem se vzájemně poznat, porozumět odlišné kultuře,

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Komplexní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvyšování adaptability zaměstnanců Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Firma: POHL cz,

Více

Pravidla soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší internetové prezentace obcí věnované životnímu prostředí. Článek 1.

Pravidla soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší internetové prezentace obcí věnované životnímu prostředí. Článek 1. Článek 1 Účel soutěže 1) Účelem soutěže je vyhledat a ocenit nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních internetových stránkách obcí ČR. Cílem je motivovat jejich vedení k uživatelsky

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. o setkání transnational steering group o workshopy o komunikace mezi partnery o proces rozhodování - rozhovory - monitorovací zprávy Hodnocené aktivity: Setkání Transnational Steering Group, 20. 21. 2006,

Více

Bilateral Study Visit 2014

Bilateral Study Visit 2014 Bilateral Study Visit 2014 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 02 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 Obsah 02 O ELSA 03 Naše vize 03 Činnost ELSA Praha 04 Co je BSV? 05 Program BSV 05 Cíle projektu

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2

Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2 2013 Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2 Tým projektu ECVET Tour2 EDUcentrum o.s. 29.3.2013 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Lucie Čermáková Tel.: 267 994 412 Fax: 272 936 597 E-mail: lucie.cermakova@sfzp.cz

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Evropská jazyková cena Label 2014

Evropská jazyková cena Label 2014 Evropská jazyková cena Label 2014 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVAČNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

EuroVolNet Síť pro rozvoj dobrovolnických kvalifikací ve sportovních organizacích

EuroVolNet Síť pro rozvoj dobrovolnických kvalifikací ve sportovních organizacích EuroVolNet Síť pro rozvoj dobrovolnických kvalifikací ve sportovních organizacích DOPOROČENÍ A ZÁVĚRY (Příloha číslo 2 Závěrečné zprávy) Vedoucí projektu International Sport and Culture Association Tietgensgade

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

Odpověď na dotaz k Výzvě

Odpověď na dotaz k Výzvě Odpověď na dotaz k Výzvě Název zakázky: Vzdělávání v měkkých dovednostech pro ELTODO-CITELUM, s. r. o. Předmět zakázky: Zajištění školících akcí měkkých dovedností Aktualizace dne: 1.4.2011 Dotaz č. 4:

Více

Vlakem na konferenci

Vlakem na konferenci Vlakem na konferenci Clarion Congress Hotel http://www.clarioncongresshotelolomouc.com Dotazník aneb jedete v tom s námi! Vážené kolegyně, vážení kolegové, Český institut interních auditorů Vás zve na

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 31.10.2014 Č. j..../2014

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

MAINSTREAMINGOVÁ STRATEGIE PRO I. KOLO INICIATIVY EQUAL V ČR

MAINSTREAMINGOVÁ STRATEGIE PRO I. KOLO INICIATIVY EQUAL V ČR MAINSTREAMINGOVÁ STRATEGIE PRO I. KOLO INICIATIVY EQUAL V ČR Mainstreamingová strategie EQUAL Strana 1/12 OBSAH: 1. INICIATIVA EQUAL V ČR... 3 1.1 TÉMATICKÉ OBLASTI INICIATIVY EQUAL... 3 1.2 IMPLEMENTACE

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

INEX Sdružení dobrovolných aktivit

INEX Sdružení dobrovolných aktivit INEX Sdružení dobrovolných aktivit Kdo jsme nevládní a nezisková organizace založena v roce 1991 Naše cíle rozvoj mezinárodního dobrovolnictví a aktivního občanství prostor pro získávání zkušeností, znalostí

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Akční plán komunikace Městského úřadu Moravská Třebová

Akční plán komunikace Městského úřadu Moravská Třebová Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Akční plán komunikace Městského

Více

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Lektor: PhDr. Josef Filouš, Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí KOMPETENCE K UČENÍ Individualizovat vyučovací metody

Více