CO SI MYSLÍM O. v v. V tomto c ısle LEZENÍ.. Rocnık 6, cıslo 6 Cerven 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CO SI MYSLÍM O. v v. V tomto c ısle LEZENÍ.. Rocnık 6, cıslo 6 Cerven 2004"

Transkript

1 H o r o l e z e c k y c a s o p i s s e e r o c e s k eh o r e g i o n u VYDA VA HOROLEZECKY ODDIL CAO DE CIN Rocnık 6, cıslo 6 Ceren 2004 CO SI MYSLÍM O LEZENÍ.. LYNN HILL é Te ykony lezenı jsou mnohem menˇ yznamne, nez to, co se tomto yojoem procesu nauc ıs. Myslım, ze nezalezı na tom, CO, ale JAK lezes!š V tomto c ısle Co noe ho CAO Dˇcın N a hrobek bıly; Mark Jenkins o ystupu na Matterhorn Thajsko ř Jan Hora k To kra sne bloudˇnı, hleda nı a nˇkdy i nacha zenı! Frankenjura, zajımaa cesta Ptacı stˇny a fejeton Lanex Noe cesty Strıpky C eka na s a mnohe dalsıá Thajsko, nezna ma cest za 7b+ Foto č 2004 Jan Horacek Hora k, CAO D cın CAO News 1

2 kde se schazetá Co noe ho CAO D c ın? Informace z oddıloe ho d nı. Program ketno schuzky: JirıChara Predseda CAO Dˇcın K e tnoa schuzka probe hla e stredu restauraci U Krc ilu. Bohuzel, hned na í od nam panı Krciloa sde lila smutnou noinu a sice, ze od cerence t.r. hospodu zaıra. Poslednı schuzka zde tedy probe hne Vypada to, ze nas kocony kmen je po ne jak dobe ope t postaen pred otazku, - C lensk prukazy C HS. Byly rozdany prıtomnym, dalsım budou predany osobne nebo postou... - Cyklistick c asoky. Vysledky cyklistickych casoek. - Oddıloa trika. Trickar Uhde prinesl hotoa oddıloa trika a mikiny. - ROCKING. Druha disciplına ALPINIA DY 2004, Tisa, Rajec, Ostro. Taktika, druzsta apod. - Noy c len. Noym clenem CAO Decın se stal Jan Jorda k z Decına Letn. - Ostatnı. Informace o akcıch poradanych jinymi oddıly, spolecna cesta na Jethro Tull do Prahy, noinky lezeckych oblastech, ıkendo lezenı atd., atd.. V ke tnu se konecne parkrat ukazalo slunıcko. Ne kterı yrazili za jistotou tepla a sucha na jih (Arco, Paklenica), jinı alespon do Frankenjury, zbytek radil na domacıch pıskoistıch. Prostrıdali jsme Belou, Labak, Dorsk kameny, Ostro, Modrın, Jizerky, Marenicky, Sloup, Sneznık, Rajec nebo Tisou, od dojek az po desıtky (opakoane Paouk). Poslednı ıkend jsme se zícastnili naplanoan Alpiniady Ostroe a Tis a ope t jsme bodoali ó muzıch i zenach prnı mısto (Pael C erny, Ilona Ska loa ), ale neztratili se ani ostatnı. Paouk naıc yronal ne kolik let stary rekord.. A se dci zastihli dalsı prebe hlıky mezi bouldery na Sneznıku.. Kra sne jarnıdny plne pohody a sportonıch za zitku!! Hora m zdar! Na hrobek bıly CAO News se solenım Marka Jenkinse z USA Publikoa no Outside magazine a knize The Hard WayÚ O Copyright: Mark Jenkins, U.S.A. Preklad : Jirı Kudrnac, 05/2004 pustili jsme mor nu a stoupili na ledoec. Byl pokryt cernymi kameny, kter spadly dolu z ychodnı ste ny Matterhornu. Ne kter byly mal jako pest, jin elikosti sudu, ale sechny spadly tisıce stop slusnou rychlostı. Ledoec byl tercem graitacnıch strel a my jsem se pohyboali pres nej co nejrychleji to slo. Asi poloine cesty jsme uide li na ledu neco neobykl ho. Zpru jsme nee de li nebo nechte li e de t co ze to je. Z dalky to ypadalo jako neco modr ho zkroucen ho s blond lasy. Se zatajenym dechem jsme se priblızili. Byl to jenom batoh. Dopad zpusobil roztrzenı nylono lozky jako balonu s odou rozstrıknuse jeho obsah okolo na ledoec. Promacknuty fo ak s 35 mm rozbitym objektiem. Bunda sazana do balıcku. Balne n ponozky. Damsky balne ny setr, ktery tal do ledu. Ba oh spadl a pristal na tomto mıste dny mozna tydny predtım. Se tl popruhy obepınaly lano yrzen mimo ba oh. John poklekl edle ba ohu. Vedel jsem o cem premyslı: A osoba co nesla ten ba oh? Asi si ho sundala pri odpocinku,ř rekl jsem, a ba oh prepadl pres hrebenř. Pokracoali jsme nahoru po ledoci Furgg sme rem k ledopadu, rozhodujıce se zda ystoupit prımo stredem rade ji nez elkym obloukem. Zkracoanı je matkou cel ho alpinismu. Zlaste specifictı lid, jako horolezci, majı tendenci si ybrat nade ji neznam ho nezli proslapanou realitu. Brzo jsme se ztratili labyrintu sirokych trhlin a naklone nych seraku, museli jsme se naazat a zpomalit. Zacali jsme klickoat a hledali jsme pen mosty z firnu. Najednou se nad nami objeil rtulnık, prelete l zpatky a zmizel nad ledocem. Obaali jsme se, ze si bude pilot myslet, ze potrebujeme pomoc. Nakonec se rtulnık obratil a pristal na kopci pod nami. Par minut pot ope t prelete l nad nami, tentokrat s oranzoe ode nym cloe kem kyajıcım se na lane pod strojem. Helikopt ra pozolna spouste la tohoto muze k ychodnı ste ne Matterhornu, prımo na rsku ledopadu. Vyndali jsme monocular. Vrtulnık odlete l od ste ny, lano poletoalo pod nım jako prazdna rybarska snura. Po nekolik dalsıch minut krouzil a racel se zpe t na chıli ke ste ne. Kdyz ylete l zpe t proti modr obloze na konci lana mel dalsı bezladn te lo neobykl poloze. Rok predtım jsem prijel do Zermattu, abych ylezl seernı ste nu Mattehornu a snezilo bez prestaky sest dnı. Rıkal jsem si, ze bych mohl premluit nekter mıstnı horolezce k rychl mu ystupu pres hreben H rnli ó dalnici na t to hore, ktera je pouzıana hordami nezkusenych lezcukazdy rok. Ale nikdo neme l zajem. Snazil jsem se najıt par horskych udcu. Nikdo, nikdo neodı klienty na Matterhorn, kdyz snezıř, rekl mi jeden eteran, ktery ylezl na Matterhorn ıce nez 200x. CAO News 2

3 Vystoupal jsem nad chatu H rnli sam, ale na ystupo trase bylo pres 15 cm sne hu a skala byla tak kluzka, jako kdyby hora byla potazena azelınou. Sestoupil jsem potrestan. Nynı, o rok pozde ji, jsem byl zpe t s mym par akem Johnem Harlinem. Seernı ste na byla plna lain znıho sne hu, John ylezl H rnli hreben behem jeho predchozıho yletu, takze jsme se rozhodli pokusit se o traerz: cestu ze Sycarska do Italie, ystoupit Italsky hreben, prel zt pres 4417m ysoky rchol a sestoupit pres H rnli. Vystup pres jiznı stranu masiu nam umoznı se castecne aklimatizoat a pocası bude mıt moznost se umoudrit. Po tom co rtulnık zmizel i s telem (pozde ji jsme se doze de li, ze to byl polsky horolezec, ktery spadl z hrebenu H rnli), John a ja jsme ystoupili ledopad mıste, kde se nachazı hreben Furggen. Preckali jsme tam noc e ysce stop na chate Bossi. Tenka hlinıkoa chata, ktera je depresine jednoducha jako prepranık na oce. Uarili jsme si pol ku a lehce jsme hoorili prese dcujıce jeden druh ho, ze muz kter ho jsme ide li, zemrel, protoze ude lal chybu. Chybu, kterou bychom my ude lat neme li ó je to lez pro spatn chıle, kterou pouzıajı sichni horolezci. Rano byla mnohem e tsı zima. Barometr klesl a hora zmizela oparu. Sestoupili jsme doluna kameny pokryty ledoec Cerino prekracujıce sme rem dolujiznı ste nu a zrona kdyz jsme prechazeli italsky hreben, zacalo snezit. Vzduch se naplnil lockami tak elkymi jako listy. Vıtr je unasel a nez jsme se jeden po druh m ohl dli byl blizzard pln sıle. To co melo byt snadnym ystupem az k chate Carrel e ysce stop na italsk m hrebenu se zme nilo napul beznade jny tanec mezi kluzkymi skalami podkluzujıcımi pod nasima nohama. Silny rete z edoucı dolu znamym Whymperoym komınem, ktery tam byl umıste n, aby pomahal pri sestupu tımto kamennym koutem byl pokryt sne hem. Kdyz jsme prisli na chatu nase ıcka byla zamrzla oteren m stau a celisti zaren m. Unitr byl tym zkusenych ceskych horolezcu (Na snımku zlea: autor c lanku Mark Jenkins, John Harlin, Petr Stˇpan, JirıChara, Zdenˇk Vaishar, JirıKudrnac a Jan Horak). pot se ratil zpe t pokryty sne hem, coz rozesmalo jeho tymo kamarady. Blizzard pokracoal i be hem odpoledne az do ecera. Postupne dorazely na chatu Carrel dalsı tymy. Dere se rozlete ly a zaan sne hu lete l donitr spolecne s ledem pokrytym horolezcem. Macky na nohou, sne hem obalen cepıny obou rukou, ousy pokryt bılou krustou. Zabodl soje macky do dree n podlahy, prehodil si zmrzl lano pres rameno, oprel se a zacal dobırat jeho partnery jednoho po druh m. Kazd ho opradick ho snezn ho muze tahnul sme rem do chaty. V prube hu nocnıho snezenı nas bylo prıstresku 22 horolezcu. Ste ny byly pokryt okapaajıcımi bundami a lhkymi balne nymi setry. Venku sılila bourka. Naste stı jsme nalezli mısto kde se skryt. Rano byla bourka pryc a nad Matterhornem pohrbenym e sne hu sıtilo slunce. My sichni jsme lezeli unitr a edeli, ze hora bude zrejme neslanitelna dolu. Presto cas od casu jdete hodit pohled en. Chodıte ne co kontroloat, prestoze ıte, ze je k nicemu, je to soucast horolezectı, na kterou si musıte zyknout. Kdyz nepredpokladate, ze se toto muze stat, meli byste skoncit s horolezectım. Francouzsky horsky udce prohlasil, ze Matterhorn bude nelezitelny. Okamzite sestoupil i s jeho de ma klienty dolu. Zeptal jsem se ho, co si myslı o sancıch kdy se hora dostane zpatky do normalnıch podmınek. A on odpoe de l, ze behem ne kolika dnu slunce preme nı snıh led a pot bude hora pokryta pokrykou ledu atd. ó extr mne zradna. Co ıce, predpoež pocası hlasila nasledujıcıch dou dnech dalsı bourku. Sne hem zaplacnuta hora se znalostı francouzsk zkusenosti a spatna predpoež pocası. Tak to bychom me li. To bylo prılis. Francouzsky horsky udce a jeho klienti sestupoali. Cesky tym sestupoal. Da spane lsk tymy a dalsı da cesk tymy, kter dorazily behem ecera predtım, tak sestoupily. Kazdy odchazel dolu, ale John a ja a jeden otec se synem, kterı prisli elmi pozde noci a prae traili den e sych spacacıch, jsme zustali. Ukazali nam jejich lastnı casopis, ktery dokumentoal sechny jejich ystupy, kter podnikli naprıc Eropou. Poci oali jsme zara z jejich fotografiı. Cekali tam na lepsı pocası jiz nekolik dnı. Periodicky jeden z nich odesel en a John a ja jsme stali na erande ze zdusnych rostu a sledoali í stup. Cesta dolunebyla jednoducha. Chata Carrel je klıne na ysoko ostr m hrebeni a prazdnota zapadnı ste ny CAO News 3

4 pada dolu po jedn strane a hloubka jiznı ste ny se otıra na druhou. Horolezci sestupoali prao od chaty, sklouzaali do prostoru. Jean Antoine Carrel je horolezec, ktery byl zapomenut, kdyz Edward Whymper í spesne zdolal Matterhorn 14. cerence Carrel narozen 1829 Breuilu, italsk ısce pod jiznı ste nou Matterhornu, byl jednım ze zakladajıcıch alpskych horskych udcu a muz posedly izı a touhou sl zt Matterhorn. Prnı pokus uskutecnil r Zkusil to znoa r a Uskutecnil dalsı 3 pokusy r Da z nich spolecne s Whymperem. Whymper a Carrel byli pratel a rialo. Carrel trdy, neí stupny loec kamzıku, ersus Whymper, 25lety britsky ume lec, lezecky zelenac s touhou k ylezenı kamenn dyky, ktera byla prohlasena neslezitelnou. Bylo uskutecne no 17 pokusu o zdolanı Matterhornu, 8 z nich Whymperem osobne. Byla to bita dou eg a menıcı se e rnosti. Carrel poazoal Matterhorn za soji horu. Zarlie strezil kyzeny rchol a sledoal Whympera jako etrelce. Whymper poazoal Carrela za nejlepsıho lezce Alpach a zaranzoal spolupraci s nım, tak aby se se zme nilo íspesny ystup. Ale tydnu, kdy Whymper planoal ystup se pocası zkazilo a Carrel potajmu souhlasil l zt s jinymi muzi z jednoho italsk m tymu a ponechal Whympera samotn ho. Kdyz Anglican zpozoroal, ze se Carrel pokousı yl zt horu z italsk strany urychlene dal dohromady tym 7 muzu Zermattu, aby se pokusil o ystup ze sycarsk strany. Whymperoa skupina ystoupila H rnli hrebenem, kdyz tym Carrla stoupal po italsk m hrebeni na opacn strane hory. Carrel zacal ystupoat pozde ji a italsky hreben je mnohem tezsı cesta, ale Whymper nakonec zıte zil tento zaod pouze o 600 stop. Kdyz stal na rcholu ide l Carrela a jeho pratele prımo pod sebou. Shodil dolu par kamenu, aby na sebe upozornil. Carrel se podıal nahoru a byl sokoan. Otocil se zpatky a ratil se na horu o 3 dny pozde ji s noym tymem a í spesne dokoncil prnı ystup pres italsky hreben a druhy ystup na Matterhorn. Whymperoo ıtezstı si yzadalo tezkou cenu. Behem sestupu 4 cleno jeho skupiny spadli do smrtıcı hlubiny. Jeden muz - Douglas Hadow - se sklouzl a stahl ostatnı tri. Whymper a jeho da horstı udci, Peter Taugwalder senior a Peter Taugwalder junior zachytili pad, ale lano se pretrhlo a Michael Croz, horsky udce ze Chamonix, a anglicky horolezec Charles Hudson, Douglas Hadow a Francis Douglas se zrıtili dolu4000 stop. V Zermattu byli Taugwalder Sr. a Whymper obine ni z urıznutı lana. Sycarsk írady zahajily ysetroanı. Za tri dny byli Whymper a Taugwalder ocisteni, ale kontroerznosti pokracoaly. Times of London odsoudily ystup a deklaroaly naprostou neuzitecnost tohoto sportu ó horolezectı. Kralona Victoria narhla postait sl zanı hor mimo zakon. Eropsk noiny publikoaly odsuzujıcı clanky od autoru, kterı neide li ani í patı zadn hory, natoz samotny Matterhorn. Anglie rela nad zkazou horolezcu a kazdy k tomu mel nazor. (Znı to famili rne?). V r Whymper uerejnil yse tlenı jeho prıbe hu bestsellero knize nazan Scrambles Amongst the Alps. Whymper mohl byt slany po zbytek jeho ziota, i kdyz tezko mohl l zt znoa Alpach. Odjel do Gronska, pak do And s Carrelem a nakonec do Canadian Rockies. Smrt e s heroick podstate, se zda, mela bizarnı pritazliost. Predesım pro ty, kterı nikdy nebyli se dky toho hororu, kdyz nekdo umıra. Kazdy chte l yl zt na Matterhorn (znı to famili rne?). V r se anglicka dobrodruzka jm nem Lucy Walker stala prnı zenou, ktera ystoupila na rchol hory. Hreben Zmutt byl ylezen znamym anglickym alpinistou Albertem Frederickem Mummerym r V r lety Tedy Rooseelt ylezl horu. V r byla ylezena poslednı zbyajıcı hrana na Matterhornu - Furggen. Seernı a jiznı ste ny padly r Tisıce horolezcuse snazı yl zt na Matterhorn a ıce nez 450 jich zde zahynulo ó ıce nez na Eerestu nebo Mc Kinley, Rainieru nebo na Grand Tetonu. Technicky jsou oba hrebeny italsky i H rnli, mnohem tezsı nez tradicnı cesty na yse ueden rcholy. Whymperoy a Carreloy í spe chy jsou testamentem doednosti a definujı pionyry horolezectı. Po m m prnım naratu z Matterhornu jsem si ude lal malou prochazku po hrbitoe Zermattu, pohrebisti Matterhornu. Jsou tam nahrobky s cepıny a s lany tesanymi do skaly, nahrobky se soucasnymi cepıny a mackami prisrouboanymi na nahrobek a tak nahrobek nemz je Kristus yobrazen jako horolezec, jehoz telo pokrya lano a cepın. Jsou tam hroby mnohych, kterı se snazili yl zt na Matterhorn a zaplatili za to symi zioty. Arogantnı lzi a nepripraenost ruku ruce s elkymi pruodci, kterı mnozı tak zahynuli na hore ó Alois Graen, Johann Biner, Isidor Perren, Hermann Perren. Matterhorn je neí prosny. (Jean Antoine Carrel, ktery zahynul bouri r napadne chybı, jeho poslednı mısto odpocinku je Valtournanche, e stınu hory na italsk strane.) Whymper koncı sou knihu poznamkou: Lezte pokud chcete, ale pamatujte, ze odaha a sıla nejsou nic bez opatrnosti a ze chilkoa nedbalost muze znicit ste stı a ziot. Nede lejte nic e chatu, prohlıdne te si kazdy stup a od zacatku premyslejte co muze byt as konecř. Prochazka mezi temito nahrobky prıtmı, pokrytymi jejich lastnım prachem, mi napomohla, ze jsem porozume l proc horstı udci neproadı na Matterhorn kdyz snezı. John a ja jsme odrhnuli snıh z laicky pred chatou Carrel a otocili jsme nas monocular nahoru sme rem na italsky hreben. Neypada to tak spatne. Opradu neypada. Bylo tam spoustu no ho sne hu, ale rychle roztaal. Ne kdy se neyplatı mnoho premyslet, jin m prıpade premyslenı zachranı as ziot. Je to prıpad od prıpadu. Nejtezsı je poznat co je skutecnost a co je pouze zmatek nazoru, jak se rıka. Tato bita na trech frontach odehraa se e ası hlae mezi panem Ego, panem Strachem a panem Racionalnım. Pokud si to neumıte roztrıdit muzete byt mrtı. Muzete zemrıt i kdyz si to roztrıdit umıte. Do pulnoci to stejne neylezeme. Muzeme pouze yzkouset yl zt par d lek a uidıme jak to pujdeř, poznamenal John. Mas praduř pritakal jsem. Pokud to pujde spatne muzeme se ratit doluř. Protoze jsme nepredpokladali ystup az na rchol, nikdo z nas si nezal jıdlo nebo pitı. John dokonce nechal dole sou celoku. Sli jsme pouze na maly pruzkum, nic ıc. Se sım tım sne hem a s nami, kterı neznali cestu, jsme se pohyboali opatrne zhuru, ale trale a za tri hodiny jsme stali na rcholu Tindal Point pouze s poslednı skalnı ezı mezi nami a rcholem. Stali jsme prae tam, kde se Carrel zastail ó pouze par hodin pred rcholem ó kdyz Whymper stanul na rcholu. Litoali jsme naseho pozdnıho startu a nechte li jsme nechat stoupit tu zatracenou predtuchu do nasich srdcı. Nadaali jsme sami na sebe, ze jsme nechali dole jıdlo a odu. Co se stalo, stalo se. Sestoupili jsme na chatu Carrel. CAO News 4

5 Dalsı rano jsme staali e ctyri, ystoupali jsme spodnı cast italsk ho hrebene sest hodin, í tocili jsme na ledoy rcholoy blok osm hodin, ude lali si par snımku na zaesen m zebrıku deset, a stali jsme na rcholu poledne. Pot, s perfektnım nacasoanım, sne hoa boure uderila. Bylo chladne ji nez behem bourky pred de ma dny. Vıtr, ktery nas ytahoal z bot, sne ho projektily, nuloa iditelnost. Hora byla kompletne pokryta ledem, coz znemozn oalo sestup. Zacali jsme slan oat od jedn skoby ke druh. V prnı d lce pod rcholem jsme slanili mezi italsky tym skladajıcı se ze trı muzu, ktery tak ystoupil na rchol. Den predtım jeden z jejich kamaradu, ktery se otocil a sel dolu, si zal jejich druh lano. Jejich jedin lano zdojen nedokazalo prekonat zdalenost mezi de ma slan oacımi nyty, takze kazdy z nich slanil na konec lana a pak soloe sestupoal k dalsımu slan oacımu bodu. Absurdne nebezpecn choanı za te chto podmınek. Obcas ase lastnı ste stı muze byt spasou pro nekoho jin ho. Nekdo nechal horolezeck lano na chalupe Carrel a ja s Johnem jsme ho zali pouze pro prıpad, ze by bylo potreba k necemu extra. Italo by nas mohli strhnout a sichni bychom mohli prepadnout do í bocı hory. Johnoi a me to tralo t mer pe t hodin, nez jsme sestoupili na nouzoou chatu Solay, ktera je e ysce stop na hrebenu H rnli. Byli jsme promocenı a klepali jsme se. Nebyla to í plna nouze, ale nechte li jsme, aby se z toho stala í plna. Takze JohneŘ, rekl jsem, kdyz jsem si odstran oal led z ras, me li bychom zustat, nebo by jsme me li jıt?ř Zıtra muze snezit jeste ıce.ř Zıtra muze yjıt slunce.ř Marku, muzeme to sl zt doludnes nociř. Jestli se dostaneme mimo cestu, bude to elmi studeny biak.ř Nakonec jsme se rozhodli pokorne preckat noc, nası ctrtou na t to hore, o kter se predpoklada, ze by mela byt ylezena za jeden den. Italo dorazili hodinu po nas. Rano bylo jasno a slunce sıtilo. Sestoupili jsme na chatu H rnli ó komfortnı elky hotel s restauracı. Italo nam koupili pia a sichni jsme sede li a ízasu sledoali gotickou katedralu Alp. Jin tymy ystupoaly na horu, kterou jsme prae sestoupili. Rychly rakousky tym. Tichy nemecky tym. American, ktery mluil se sojı zenou pres mobil a zjis oal, jestli mu to jde dobre. (Ona mu rıkala, ze je proti harmonogramu pozde o maly kousek, ze by si mel pospısit, anebo se otocit dolu. Me la pradu.) A japonsky tym. Japonci byli sichni naazani na jedno lano, krome jednoho borce e stupidnıch nylonoych botach a nehodn m oblecenı, ktery lezl nemotorne a nenaazan, snazıce se neustale byt napred pred jeho tymem. Nřkolik hodin pozdřji zemr el po pa du z MatterhornuŠ Z a c alo to tak, ze jsem chte l jet do Maroka. Ale protoze se nasla ske la spolulezkyne, yde laly se penıze a dostalo olno, padla olba na Thajsko. Je to preci o kus dal a do Todry se da jet i na podzim. Letenky mame (Rybiska Pala a ja Horacek) na 31. ledna pres Prahu, Londyn, Hongkong a Bangkok az na Krabi. Jeste rano dobalujeme letnı oblecenı, snorchl, 4 pytle magnezia CAMP, pruodce Lonely Planet a yrazıme strıc pe kn mu pocası. Thajsko U t k za p knym poc asım Jan Horacek Horak CAO Dˇcın V Londyne je mi dıky bource trochu spatne, ale letadlo jsem naste stı nepoblil. Cestou dal koukame na zamrzly Ural a Hongkongu na orchideje. Konecne, po 13 hodinach letu, Bangkok. Za tmy shanıme cesnek, l k na m bolenı krku, a obdiujeme brzkou tmu, horko a smog. Sabi jsou í plne sude. Fakt hnus. V hotelu se mi darı propasoat stolecek z pokoje oknem na strechu a pouzıt ho mısto statiu. Stalo to za namahu, fotka ysla. Rano letıme do Krabi, ychodiska na RAILEY. Cloe ku to chilku tra, nez pochopı mentalitu mıstnıch lidı. Ze je pro ne cas nepodstatny a ze i kdyz mate lıstek na longtail boat, ktera as ma od zt na plaz, neznamena to nic. Tedy skoro nic. Muzete jet hned nebo taky za 3 hodiny, tak jako jsme jeli my. Ceka se dokaaž se lož nenaplnı pasaz ry nebo dokud se ase penezenka ıc neotere a y neysolıte za lidi, co na lodi nejsou, ale byt by mohli. To byl bohuzel nas prıpad. Boatman se snazı dohnat casoou ztratu, a ukazat jakou ma lož a mısto 50 minut plujeme jen 30. Jsme, ale í plne mokrı od ln alıcıch se pres prıž. To se nam ubec nelıbı a pe kne nadaame. Railey nas ıta uz z more dzunglı a obroskymi ste nami. LoŽ ka staı 200 metruod brehu, a protoze uz je ecer, nenı CAO News 5

6 zde zadny traktor, ktery by nas preezl na sous, nezbya nam nic jin ho nez skocit i s bagly pres palubu a na breh to dobrodit. Voda byla po pasá Trosku sok. Ubytoanı Railay Highland Resort O.K. 700 Bha i se snıdanı + se tlo, etrak, moskyti ra, a splachoacı (!) zachod. Nadakem gekon, netopyr a mys. No, snad si zyknem. Prnı den se jen tak rozkoukaame a bojujeme se slunıckem a casoym posunem. Teplo je fakt desny, jednou jsme namerili noci i 28 stupnu, coz bylo minimum. Jinak bylo porad ıc. Casto taky zırame na prales. Ruzny liany a obrosky listy, je to pro nas nezyk. Ste hujeme se za lepsım lezenım a lene jsım bydlenım na TON SAI do Andaman Nature Resort. Za 250 Bha mame e trak, moskyti ru, elektriku jen noci a zachod (nesplachoacı). Jako bonus jedoatou stonozku a sezraou krysu. Jo a taky mraence posteli. Chodıme l zt hlane do okolı, prozkoumaame sektory, kde je to dobry a kde ne a kde se hlane darı. Ziot nam trochu komplikuje prıli a odli, ktery si de la co chce a jednou je tak a jednou jinak. Obcas se ke skalam brodıme po pas e ode, obcas zaidıme balıkarum, kterı si muzou najmout lož ku. Hned pot, co se nam podarilo se rozl zt, se mi ude laly puchejre na nohach tak, ze jsem se nedostal poradne do lezacek. A Pala si ublizuje, kde muze. K jejım specialitam patrı propadanı se jeskynıch do tmy a rezanı si palce o koraly. Dny jsou esme s stejn. Rano se stane, na plazi se koupı zelena buchta k snıdani, jde se l zt, ecer se jde do hospody a pak spat. Tak porad dokola. Zpestrenı prinasejı restdays, kterych naste ujeme orchideoou zahradu, narodnı park KHAO PHANOM BENCHA, jezdıme dzunglı na slonech a splhame 600 m po 1237 schodech ke stope Budhy, kterou zanechal na jednom z rsku. Radce Certık jednou poradil jet se podıat na ostro PHI PHI. Raj turistua komaru. Noc na plazi platıme mililitry kre, kterou nam ty sine ypily. Plus tento ostro ale me l, a to podobe pizzerie, kde majı pizzu jako od maminky a mozna jeste lepsı. (Ale to jı nerıkejte.) Obcas jezdıme nakupoat do AO NANGU, kde se nam uz krame sme jı, ze kupujem 5 kilo rejze a spoustu susenejch ryb. Smlouat a cekat jsme se uz naucili. Lezenı je super. Poloostro je rozde len do 44 lezeckych sektoru, kde si kazdy najde, co potrebuje. Kratk cesty i ne kolika d lko, zajiste n e tsinou nejty, borhaky a smycemi. Nejcaste ji chodıme do sekrotuthaiwand Wall,123, Defile a do okolı Ton Sai Bay. Nejkrasne jsı ste ny jsou podle nas THE KEEP, HIDDEN WORLD a THAIWAND WALL. Spıs jsou tam nejhezcı cesty do klasifikace 7c, urcite tam zajde te.obcas se pod nastupem stojı fronta, nekdy i dlouha, ale to je dan za popularitu lezenı. Lezcuje sude dost. Rybiska zacına tahat, mozna proto, ze ja se s jejıma 5 prece nebudu zahazoat, ale kdyz za mnou prel za i 6c, rıkam si jen, abych jı za par dnı stacil. Ja se porad placam na cestach okolo 7a az 7b, ale zase me to baı. Dakrat se zadarilo i 7c, a to bez elkyho nacicoanı. S sebou jsem si z Cech priezl skoropotapecsky nuz, s tım ze jako pujdu na zraloky. Ale protoze jsme se za celou tu dobu mori koupali azne jen asi tak 6x, nebylo moc prılezitostı. Tak se alespon snazım chytit jakoukoli rybu do ruky. Coz se mi darı a 5 cm cudl je muj. Ukazuji, hrdy na suj í loek, a co ze jsem to za cloe ka a ze ji, tu rybku malinkou, mam pustit, ze bude mıt sok. Vypoustım ji tedy 10 metroym zdusnym obloukem do ody. A zase jsem ten spatny, ze prej se takhle ryby nepouste j. Muze mıt otres mozku. Neco na tom asi bude. Rybka tež plaala jakoby omracena elmi dine a nechala se chytit hned. Napodruh ji ypoustım podle regulı. Poslednı tyden se mi uz nechce l zt. Jen jak idım skalu je mi blbe. Cıl yl zt tolik a tolik cest jsem si splnil, obtıznost celkem taky, tak kam se honit. Proto se s Pascalem jedeme potape t. Je to pro nas í plna noinka, tak nepocıtame s zadnym extr mem. 8 minutoa instruktaz na suchu, 10 minutoa na melcine a sup do 11metru. Palınka si to uzıa, zdy je preci Rybiska a ja z prapodinych duodu porad n klesnout a spıs stoupam, nez klesam. Pascal si me zdy stahl na dno a ja mu esele, jak balon, odplaal na hladinu. Zaazı jsem mel na normalnıho cloe ka, a tak to byla zahada i pro Pascala. Na dalsı ponor jsem yfasoal jeste o 2 zaazı ıc a uz jsem sel ke dnu. Parada. TeŽ jsem si uzıal podmorsk ho ziota ja. Palu bolely usi, tak sla na hladinu. Ty potory jsou fakt bareny, tak jako teleizi. Zkousıme proplout jeskynı, ale je spatna iditelnost, tak to balıme. Taky z toho duodu, ze mi dochazı zduch lahi. Pala za stejnou dobu ydejchala 50 a ja skoro 200. Asi moc funim. Poslednı dny jsme uz l zt nesli, tak akorat nakoupit ruzny cetky a suseny ryby do zasoby a 28. í nora yrazili sme r zimnı Praha. Po ıce nez 18 hodinach letu nas ıta zmrzla domoina.. CAO News 6

7 K To kra sne bloudˇnı, hleda nı a nˇkdy i nacha zenı! Jan Autsajd Pus HO Sutroplaz Radotın a zd y e skalkarenı ma to s. Nekdo najde potesenı nacicoanı kroko sekence s lanem shora, jiny si libuje zoufal m satranı po chytu ysoko nad poslednım jiste nım, nebo, jeste l pe, ysoko nad trdou zemı. Ano. I tahle druha arianta me tesı a obcas pro e tsı radost nechaam lano ronou pod skalou. Co na tom, ze jsou to cesty obtıznosti tako, ze pro ykonnostnıho lezce by stacily leda na rekonalescenci po chorobe. Ale ja jsem rekonalescenci lastne furt, tak co! Pone kud zapomenuta disciplına lezenı na skalky je bloude nı. Pro tuhle kratochıli je bohuzel potreba ter nu co nejıce nedotcenych a tech ubya. Ale jsou. Jiz nal zt samotnou skalu pak bya probl m, i kdyz lastnıte pruodce. V Jizerskych horach, kde jsem sam nasel postupne sechny zaznamenateln eze a ezicky, je pruodce nezbytnostı pokud as zajıma, kde jste to lastne byli. Nikoli k nalezenı eze, ani k nalezenı cesty na ez, ale k rozeznanı bezyznamn ho balanu lese od yznamn eze oblastiř. Pokud nema na rcholu knızku, tak rozdıl nebya patrny a popis cest muze byt ne kdy odıtkem. A tak nemusı... Samotny ystup je mozny podle pruodce (ne kdy je dobry jen pro zmatenı) a nebo podle odhadu. Lezenı podle odhadu prinası e tsinou sme s strachu a ze daosti. To jsem ze daej, co budu de lat na konci toho koutku.řnebo: To jsem ze daej, jestli na tom ylezu opradu nejsou zadny chytaky.ř Nejsou!Ř Drz!Ř Vlastne, nedrz, nic jsem nezalozil...ř Snad lze prozradit, ze kalitne si zahledate e zmıne nych Jizerkach, nebo na Krioklatsku. Upozorn uji, ze ne sude se smı, a i proto je dobr si procıst pruodce. Ostatne dokud nebude rozsıreny mor GPRS, tak si bloude nı nejspıs uzijete i s pruodcem (je-li tam moc pecliy popis-necıst cel!). Samozrejme, yssım stupne m pro bloude nı jsou hory. Tady ale patrı dulezit upozorne nı. Zacınat s touhle kratochılı jde az po l tech praxe, kdy pouzeř nasledujete ter nu znal, nebo pozde ji jdete po peclie predem prostudoan ceste. Ja jsem sice zacınal naostroř, ale snad prae proto muzu zodpoe dne rıci-je to pitomost pitoma a prezıt lze jen omylem!!! Horolezec je ostatne tak jako tak podroben zakonum kanto fyziky, specielne principu neurcitosti. BuŽ zna cestu, ale neı, kde se nachazı, nebo ı, kde se nachazı a nezna cestu. Ostatne pruodci!... ystup pokracuje pra casti centralnıho zlabu, kterym traerzujeme leo a po chıli ope t leo na zebro e strednı casti le ste ny pra ho pilıre......nahoru sparou, dokud to jde, a potom dolea......k ezicce bizardnıho taru ( hornı casti seernıho Kezmarsk ho, cha!)...ř. U prastarych cest pak orientacnı body jako: uschly stromek, zluty odstıply blok... Tak as mozna zarazı ceste klasifikoan cista V. necekana zmınka o prekonanı preisu A2. Dnes se pouzıajı rade ji nakresy. Pry jsou jedinci, kterı se podle nich zorientujı. Pradou je, ze stejne jako ti, kterı se orientujı podle popisu, elmi casto spokojene a presne dle naodu ylezou zcela jinou cestu a nezrıdka i na zcela jiny kopec. Dieska-Sirloa teorie to yse tluje. Dobry popis yhoı jak koli ceste a dobra cesta jak mukoli popisu!ř Dopln koou kratochılı je dohledaanıř Totiz pokus o rozpoznanı, na kterou ez a co jsme lezli. Tady osem bya cloe k zklaman. Tu Žabelskou minimalne sestku, spros aci pısou za III-IV! No toto... Sšastne bloudřnıa zejmena sšastne na raty!!!! N Frankenjura Zajımaa cesta Michael Vylet al HO Tisa a elikonoce jsme ope tone nastıili nasi oblıbenou oblast Frankenjury a musım rıct, ze jsme si na jaro docela dobre zalezli a i se pe kne nasmali. Nastıili jsme oblast Weisse Wandu, kde je spousta lehcıch cest a tam jsme narazili na jednu lahudku. Jen mozna skoda, ze nikdo z nas nenasel tolik odahy, aby se do t to cesty pustil. Cesta mela osazen pouze jeden kruh a jednu starou smycku dinejch hodinach. Pro nas pıskare celku krasny pohled. V pruodci jsme nasli cesky naze Do ruznych stranř, kl. 6+. Kdyz jsem prijel do Cech, tak me to nedalo a zkusil jsem sehnat nejak dalsı informace o t to ceste a nasel. Cesta je od koho jin ho nez Karla Be liny a je z roku K ceste jsem tak nalezl nekolik komentaru, kter me dost pobaili. Tady jsou: Ludwig Simek: Pozor nebezpec ne! Nejhorsıcesta na Weisse Wandu! Mizernˇ zajis tˇno. Na cca. trech metrech se nachazıstara smyc ka, ktera je dinˇ zasazena a hybe se. Nahore delsı usek skrz rozlamanou skalu. BuČ noˇ prejistit nebo odstranit. Klaus Scharrer (spoluautor cesty): Ahoj Ludwigu! Cesta byla udˇlana zespodu C echem Karlem Bˇlinou, proto ponˇkud neobykle zajis tˇnı(smyc ka + kruh). Obtız n e mısto je praˇ na zacatku (dobre mısto pro jistic e, ktery m ze zachytit prıpadny pad), tudız myslım, ze lze tuto cestu ylezt. Beni: Take jsem chtˇl tuto cestu podniknout, ale premys lel jsem o bezpec nosti. Chtˇl bych ˇdˇt, kde presnˇ je klıcoe mısto cesty a jestli je obtız nost sprana. Nejdrıe to radˇji zkusım s hornım jis tˇnım. Takze hura do Jury a dejte řdřt, jak se Va m leze e spolecne Eropř, protoze Karel uz ji dobyl uz da no!! Hodnř střstị. CAO News 7

8 T Ptacı stˇny Trochu jiny pohled.. Lukas Chalupecky SKAJP Teplice enhle prıspe ek jsem proste napsat musel... A ne snad proto, abych zase ne co pomloual (to ja de lam rad). Tedy nasledujıcı komentar rozhodne nenı mınen negatine, popisoan oblasti se mi mimoradne lıbilo!! Ackoli, poprade receno, prıste az tam pojedu, tak uz si rozhodne neezmu lezenı. Spıse nejakou romanticky zalozenou slecnu (neznas ne jakou takoou ;-) a neboj, zase fo ak. A kde ze jsem to lastne byl? To je snad poznat uz z prnıho snımku. To nesme le ykukujıcı zpoza eze, ano je to ona, dominanta (tež bych to nespletl!) pra ho brehu Labe mezi UL a DC. Bukoa hora, resp. na nı ysılac stojıcı (pro s ouraly). Skaly jsme bez probl munasli podle popisu jednom nejmenoan m super periodiku, bez kter ho (periodika) uz tady na seeru neda zadny climber ani ranu. Plni nadrzenosti jsme se zacali sapat hned na druhou skalku (ezemi ty sutry nazyat nebudu, aby se snad jinde neurazili..) co jsme nasli. Ta prnı byla asi dou az trımetroa, tu jsme ynechali. Pozor! Ac to tedy podle EU norem nejsou eze, nahore ten pocit nemate. Minimalne nemate za co se zajistit. A tak jsme museli chtıc nechtıc slan oat z tech dratu(ım ja jak jsou hluboko a jak tam drzı?!) Ale o nic neprijdete, nebudete-li dol zat na rsky. Pouze si hodıte na hlau o par kubıkusutru m ne. A dostaam se pomalu k dalsı poznamce. V onom periodiku nekdo upozorn oal (nemam to tady po ruce tak necituji dosloa), ze skala je obcas lamaa. A ze treba helmicka se hodı. Ze mi to nebylo hned podezrel!! Rıkal jsem si asi nejakej amat r a helmicku nechal doma. No ja ji tolik nepotreboal, ale pri lezenı jsem ani nedychal (slon porcelanu co nechce aby ho slyseli nenı opatrne jsı), ale Michal (on tolik neleze a tak nenı zyklej) si hazel na hlau a do "gesichtu" na co sahnul. Pochybuji ze dobroolne a í myslne.. A tak jsme po nekolika cestach zanechali sebedestrukce a shodne se rozhodli, ze to uz jenom prozkoumame. Pouze kdyby jsme nasli neco monumentalnıho, tak si to ylezeme. Nas clanek dal totiz trdil (nebo jeho autor), ze je to po Boreni a Zlatnıku nejrozsahlejsı oblast sir m okolı - nepıskocoa samozrejme. No - jak je z dalsıch fotek ide t skalek je tam dost. Podobn jsou si jako ejce ejci a trochu zajımae jsı je jedna yssı. Jejı í dolnı strana je preisla (trochu). Kousek nad zemı jsme nasli dukaz, ze tam asi ne kdo bojoal o holej nebo co?? Proc je ten klacek razenej u toho rtaku, ı asi jen autor sam. A tak rade ji dale. Vsude jsou neprehl dnuteln podpisy KB, a uz na sutrech nebo na zemi. Proc ty stromy nerozreze trochu ıc a neodalı o kus dal, ı jen on sam. Ja to za ty l ta, co to takhle po K potkaam, neım. Asi to ma ne jakej hlubsı yznam, ale on ho nikomu neprozradı. Budu muset zacıt nosit do skal i motoroku, kdyz to chci odklidit (to nenı jako zamazaat po ne kom dıry e skale!!!). Jinak co do druhu(typu) jiste nı to pomalu muze za chıli slouzit jako naucna stezka. Krome ícek jsou k ide nı i rozlicn typy nytu(ok nytu) a najdou se i kruhy! Jen me trochu nesmakuje ta trdosıjnost i tyhle kaky (qwaky podle J.P.?) nytoat odspodu. Podle toho to pak ypada. A to jeste kdyz me l autor k dispozici i chyty kter am tam uz nenechal.. Proslanit (cha - musı byt za co, co!?) a alespon zhruba ycistit. Kdyz uz chci, aby tam lidi lezli. Ale to je e c nazoru a ja nikomu jeho neberu. Ale uz tam taky nepolezu.. Asi bych nikomu nedoporucil jet (obzlaste z etsı dalky) sem jen kuli lezeni. Ani ja tam nebyl jen kuli tomu. Kamaradka bydlı Rytıroe (2 km?), a tak to byl pruzkum jen tak, ze se to hodilo. To by bylo zhruba sechno k lezenı. CAO News 8

9 Osem jeste ne co tam stojı za ide nı. Podle m ho nazoru to jsou ulomen rsky skalnıch ezı. Co na to odbornıci? Ale ty lomo plochy jsou nadhern - nebo ne? Jenom aby si to tež neprecetl nejaky ten zoufalec Ochrance - zbytkuprırody, nejel se tam podıat, nezjistil, ze to jeste nikdy nikde neide l a nechte l tam yhlasoat zase ne jak stann prao. To to tam snad rade ji ani nepis ;-)).. a j e s t ˇ f e j e t o n é L a n a L a n e x Š Kdysi elmi dano jsem se zarekl, ze uz si nikdy nekoupım c eske lano. Nebylo to po zkus enostech s Jutou, ale s Montanou. Tu asi moc lidınepamatuje, neadı. Od te doby uplynulo jiz dost doby a mnozıse mˇ snazili presˇdc it, ze teč uz je Lanex super a lana jsou bomba. Mnˇ to nezlomilo a dal jsem lezl na Mamutech a Bealech. Letos zacatkem ledna, liem predodjezdoe euforie, nestıhanı a podobnˇ, se stalo. Koupil jsem hned tri. Osmdesatimetroeho Vipera a padesatkoa dojc ata (lastnˇ p lky!) Badile. Viper mˇ zaujal, ale pouze sou delkou, jinak co se lastnostı tyc e.. No. Jes tˇ, ze je tak dlouhej, protoze ho po dou mˇsıcıch pouzıanıbudu muset z obou stran o da metry zkratit. A s pinı se pry otˇrem o hlinık osmy a karabin. M j stary Mamut asi neı, ze jsou z hlinıku a tak se nes pinı. Os em lah dka byly ty tencı. Koupil jsem padesatky. Kdyz jsem je popre Italii rozbalil a nic netusıc se naazal (myslım pod Colodri) a pak hodlal dobırat spolulezce, najednou nam prebyalo s est (!!) metr jednoho lana. Tros ku to prekazelo. Neım, asi jsem puntic kar. Po prnım slanˇnıjsem olal do Alpinu (kde jsem je koupil) a Sarka mi trdila, ze je to pohodˇ, ze Lanex ma takoou odchylku a ze je to normalnı. A jestli mi to adı, ze mam to delsızkratit, protoze to kratsıma urc itˇ padesat. Uz jsem tahal nozık, pak zahlodal c erıcek a ja je pro jistotu premˇril. C tyricet osm a padesat c tyri metr. A pak to zac alo. Lanex trdil, ze to je normalnı, protoze se skladoanım zkracujıa to delsı, ze je chyba a jestli jsem ochoten doplatit!!! To nekecam!!! To jsem nebyl, jen jsem chtˇl mıt dˇ padesatky. Asi jsem opradu puntic kar. Zac al to res it nˇkdo jiny a na narh ymˇny (toho kratsıho) uz jsem pristoupil. Chtˇli os em poslat lana obˇ (to delsıze mi odbornˇ zkratı, kdyz tak tram na tˇch padesatkach). No doedl bych to taky, ale zbyla by mi smyc ka zadarmo a jim by asi chybˇla. Tak jsem je obˇ odnesl do Alpinu a napjatˇ c ekal. Vc era jsem si je yzednul. Pominu to, ze mi modre ymˇnili za baru tomu druhemu dost podobnou (takze teč mam skoro stejne), asi jsem puntic kar. Mozna jim doposud nikdo nerekl, proc jsou ta lana barena. Napˇtım jsem skoro nedychal a doma je rozbalil. A?? Da metry. Rozdıl. Uz to dal ner esım. Uz asi nejsem puntickar. Ale zase jsem se zar ekl, ze uz si nikdy nekoupım ceske lano ;-)) PS. Pokud by nˇkdo mˇl zajem, lana Badile (2x50 m) se sleou prodam. Lanex uz nechci ani idˇt.. V Lukas Chalupecky, SKAJP Teplice Z r a l o k Aneb Jak se hleda noa z? Petr Rysak Vranek BEVA club PRAHA ydate se na houby zime, kdyz nerostou, nekam jinam nez na Boren a nejl pe, kdyz nerostou ani chlupy na stromech (listı). Listı dost zakrya. Kdyz je cloe k sam, tak nema s kym zanit a ıce se soustredı. A to se pak diıte o to ıce, kdyz ne co najdete a ma to metry. Jak najdete kamen, tak to jeste nemusı nic znamenat, ale kdyz tech kamenu je halda, tak uz buž te ostrazitı a hledejte poradne. Najdete-li ez, tak ezte, ze sde lena radost je radost dojnasobna, a tak hura k faxu, mobilu ci internetu. Sde lte to klidne kazd mu, jen souradnice nejak sikone zmente alespon do t doby, nez ylezete sechny cesty, na kter mate. Ono, mezi nami, na ty nase ezicky se stejne kazdy ykasle. Tech magoru, kterı delajı cesty zase tolik mezi horolezci nenı. Preazna etsina lezcumiluje 3 az 5 oblastı a jinde je potkate jen elice zrıdka. A no cesty? Ani ty moc neyhledaajı. Majı radi klasiku a nastupy co nejblıze cesty ci spıse parkoiste. No ale pro hledace a qakery je nasich hozdech stale co nachazet, tak to jeste jde. A tak i mne, ktery jsem na hledanı leej, se breznu 2004 poedlo nal zt lesıch Krusnych, mezi Petlerami, Me de ncem a Klastercem nad Ohrı noou ez ó Zraloka. Ostatnı jsou í spesnejsı ó nedano me olal kamarad Pıt, ze nasel dokonce de panensk eze a PalıciŘBuky a Kysa uz toho nasli mraky. Osem fenom n, asi nejenom cesk ho horolezectı, Karel Be lina nachazı i nejen jednotli eze, ale ronou cel oblasti, a tak ma stale co de lat. Toho jiz nikdo nema sanci dohonit. Kdysi bulletinu Hory dostal prezdıku Pıskocoa fr za. Myslım, ze dost pril haou. I Praotec C ech si nasel sou horu. Muj syn jako dıte pod Rıpem prohla sil: řa tomuhle se rıka hora? Ten kopec ek tati preci nema s horou nic spolec n ho, ne? No, kazdy ma tu sou horu a nřkdo i řzš CAO News 9

10 Noe cesty OD NASICH DOPISOVATELU Labsk í dolı ó pray breh Masi Baldachy n - Sladke sny VIIIb Jan Paul x Vladisla Nehasil Jako é Noc nıziotš k 1. kruhu. Stˇnou s ikmo leo (2. kruh) k sokolıku a jım na konec ke 3. kruhu. Stˇnou prımo pres 2 kruhy k 5. kruhu cesty é Noc nıziotš. Tou na rchol. Masi Admiral - Vy prodej snu VIIIb Jan Paul x Vladisla Nehasil Od 1. kruhu cesty é Trzis tˇ iluzıš prımo pres preis a stˇnou podel hrany (2 kruhy) ke spare, tou do yklenku, s ikmo leo pres krustace na hranu a tou na rchol. Vojtžch - Nablizka VIIb Vladisla Nehasil, J.Paul Jako é SeernıcestaŠ ruc koanım na hranu a tou prımo (kruh) na rchol. Masi C terec - Verejne tajemstıixb Vladisla Nehasil x Jan Paul Stredem stˇ ny pres 3 kruhy ke 3. kruhu cesty é Hledanı pradyš. Tou na rchol. (Nastupoa arianta IXa - od nastupu cesty é Oterena kritikaš traerz leo k 1. kruhu.) Vžz Suche Kamenice - Pacientu mls VII Vlastimil Peroutka, J. Syroatka Asi 5m od JV hrany stˇnou mırnˇ prao na hranu ke kruhu. Zlea na rchol. Masi Zrcadlo - La Belle et la Bete IXc, RP Xb JirıSlaık x Petr Slanina Jako Sˇtelny rok pres kruh a 2BH, dopraa pres 2 kruhy do rımsy. Sikmo dopraa pres 5 kruh ke slanoacımu kruhu. Vojtžch - Wild Cat VIIIa Michal Burda, R.Sedlisky Cestou é Kocouroa ariantaš pres kruh pod preis, pres nˇj zpraa sokolıkem (kruh) a dale leo po hranˇ pres 2 kruhy prımo na rchol. Labsk í dolı ó ley breh Maly abel ú JV hrana III JirıChara Jihoychodnıhranou leo od Stare cesty prımo na rchol. Blesıtrh ú Postaenımimo hru VIIb Petr Las toic ka & Rısa Litochleb V lee casti udolnıstˇny koutoou sparou pres BH pod preis a traerz dolea ke 2.BH. TeČ nahoru, dolea, nahoru a dolea nebo dolea, nahoru, dolea a nahoru pres 3 BH na hranu (kuchynske hodiny). Vleo od hrany pres talır e a karfiol do topoe police (6.BH). é Se to da lızt i kdyz chc ije, pac je to preisly..š Smolar ú Po praci legraci VIIb 2004 Pajka & PeŘa Zcela leo J stˇnˇ kousek komınem, ys e kyzoitou stˇnou na temeno. Jis tˇno po klasicku BH-c kama, budou doplnˇny. Tisa Afrika - C erny kontinent VIIb Mirosla Dunosky Od kruhu cesty "Jitrenka" sikmo prao a stˇnou na rchol. Rajec Hranic nıroh - Hudba stoletıviic Pael Bechynˇ, Jana Reznıkoa, Karel Bˇlina V lee casti S stˇny sparkou a stˇnou pres 2K na rchol. Ostro Stınoec - Hodina zdechu VIIIc Pael Bechynˇ x Frantis ek C epelka, I.C epelkoa, J.Reznıkoa, J.Sklıboa Zatım bez popisu.. Koraloy ť tes - Klıc oe utkanıv Mirosla Dunosky J hranou ( preise) asi 5m zh ru nad preis, dopraa za hranu a stˇnkou na rchol. Vresoa dolina Krepelka - Cesta z ť krytu VII Jan Paul, P.Kuc era, V.Nehasil Ve stredu udolnıstˇny zuzujıcım se komınem e sparu, tou a stˇnou prımo na rchol. Krepelka - Pec ınka VIIb Vladisla Nehasil, D. Nehasil JV hranou pres kruh a hodiny na rchol. DUBSKE SKA LY Skaly u Chudolaz Mžsıc n ık - Z pohadky do pohadky VI Pael Henke, Pael Bechynˇ V stˇnkou prımo n.. Mžsıc n ık - Vıtej na pısku VII Pael Henke x Pael Bechynˇ V S udolnıstˇnˇ sparou a stˇnou pres kruh n.. Slunec nık - Zimnıpytel VII Pael Henke x Pael Bechynˇ, A.Kittler U prae nahornıhrany pres kruh n.. CAO News 10

11 Slunec nık - Paraplıc ko VIIc Pael Henke x Pael Bechynˇ Vleo od cesty "JZ hrana" stˇnou a hranou pres kruh na rchol. Vžtrnık - Durchtiz VII Pael Henke, Pael Bechynˇ V lee casti J stˇny podel hrany n.. Chudolazska žz - LufŠaci VIIc Pael Henke x Pael Bechynˇ Uprostred nahornıstˇny s ikmo prao stˇnou ke kruhu, prımo na rchol. TEST ě najdi rozdıly S T R I P K Y.. Obra zky zachycujı mne a Alexe, lezoucı solo. Najdˇte da podstatne rozdıly. Skaly u Noych Osinalic Kac er - * Os klie kacatko VIIb Pael Henke x Pael Bechynˇ Stredem udolnıstˇny pres kruh n.. Pan - Pane jo! VIIIc Pael Henke x Pael Bechynˇ Nastup na nahornıstranˇ po s ikme polici na konec. Traerz leo do udolnıstˇny a tou pres kruh n.. Pan - Sylestr Stanyol VIIIc Pael Henke x Pael Bechynˇ Cestou é Pane jo!š z s ikme police preislou stˇnou pri hranˇ pres kruh n.. Pan - Heryho fotr VIIc (RP VIII) Pael Henke x Pael Bechynˇ Vprao od cesty é Sylestr StanyolŠstˇnou pres kruh prımo na rchol. Skaly u Vidimi Sud - Pinımozoly VII Pael Henke x Pael Bechynˇ V S stˇnˇ s ikmo prao na hranu ke kruhu a na rchol. Salas - Super star VIIIb Pael Henke,Pael Bechynˇ V prae casti udolnıstˇny stˇnou pres kruh a prımo preisem na rchol. Menhir - Sate prijımanıviic Pael Henke x Pael Bechynˇ JZ stˇnou pres kruh n.. Skaly u Osinalic Supıžz - Mrchozrout VIIb Pael Henke x Pael Bechynˇ Variantou nahornıcesty na polici a leo sokolem. Stˇnou pres kruh a hranou n.. Spra ne! Alex ma zlutou helmu a ja bılou! Alex leze s pytlıkem a ja ne! P.S. Muj ykon je sporton hodnotn jsı!!!!!! Autor TESTU č Jan Autsajd Pus Dai Koyamada. Prosım, seznamte se.. Vyoj kracı kupredu mıloymi kroky e sech oblastech lezenı. Naucte se jme no Dai Koyamada, mladıka z Jokohamy. Ve ctrtek 13. kˇtna tohoto roku prelezl boulder klasifikace 8C+/V16! Jedna se o dalsı brilantnı u spˇch tohoto Japonce a tepre druhy boulder na sˇtˇ tomto stupni. (Prnı ho prekonal Mauro Calibani cestˇ Tonino 78.) Zatım bezejmenny proble m zahrnuje 60 krok! Koyamada se okamzitˇ ysihl na prnı mısto zebrıcku boulderist na 8a.nu, ale umı i sportonı cesty. Uz predtım prelezl cestu za 9a. Nechtžli jsme as demotioató Horolezecka chata Ostro Pokud se chysta te za lezenım do Ostroa, je mozne yuzıt sluzeb horolezecke chaty. Prıjemny persona l, mırne ceny a skalnı ˇze prımo nad hlaami.. Zde je noa oa adresa: Ukoncenıdocasn chran ne plochy. Od je opˇt lezenı cele oblasti Labske ho u dolı pooleno. Letosnı hnızdˇnı sokola bylo bohuzel neu spˇsne. SCHKO se domnıa, ze bylo hnızdo yloupeno krkacem nebo yplaeno jarnımi bourkami. Hnızdo bylo na nehodne m mıstˇ, proto do te to police byl dan suchy smrcek, aby prıstı rok sokol zde opˇt nezahnızdil. Lidske zainˇnı bylo ylouceno, jak nam sdˇlil dobroolny praconık SCHKO J. Kampf. Vs em horolezcu m dekuje za dodrzoa nıdocasnýho za kazu. CAO News 11

12 Horolezecky sraz Jetrichoicıch Dne 22. kˇtna se konal Jetrichoicıch biaku tradicnı horolezecky sraz pora dany HK Varnsdorf. Ucast nebyla zhledem k pocası moc hojna, ale burty byly propecene, pio a ınko tekute. Ackoli sechny jistˇ srbˇli prsty nikdo nelezl a dbal narızenı parku. Je idˇt, ze jsou mezi nami lezci, kterı si opradu azı dobre ho ztahu s ochranari. Ja sa m se cele akce sice nezu castnil, ale podle informacı ım, ze noc u tabora ku byla elmi dlouha a eskere cesty byly alespon teoreticky stokra t ylezeny. Jak je uz zykem ra no byly sechny odpadky i pra zdne obaly od mok ra dnˇ odnesenyž S pozdraem Pael Ky sa Bechynž, krajske sta by CNs 100 let od proy stupu. V lesıch Luzickych hor je ukryto mnoho elice pˇknych skalnıch ˇzı z pene ho pıskoce, ktere horolezci yuzıajı uz desıtky let. Nejmohutnˇjsı z nich se jmenuje Felleroa ez (na male m snımku) a je seobecnˇ poazoa na za morfologicky i historicky nejcennˇjsı horolezeckou ˇz Luzickych hor bec. Pojmenoa na byla po zitaske m profesoru Theodoru Felleroi, ktery ystoupil na jejı rchol jiz 17. cerna 1894 spolu s libereckym fotografem Adolfem Gahlerem a Ferdinandem Siegmundem. Vystup sak ykonali za pomoci proazoe ho zebrıku, a tak za prnı horolezecky ystup je pokla da n az ten ze dne 21. kˇtna Uskutecnil jen Karl Kirchhof a Franz Salomon. Od jejich slane ho proystupu uplynulo ronych 100 let.. Prıstup ke skala m ede neznacenymi pˇsinami z ohybu zelenˇ znacene cesty, kde je take zasta ka naucne stezky "Luzicke a Zitaske hory". Krasny sperk V noe m katalogu fy Petzl jsem nalezl kra sny sperk. Je to specia lnı karabina pro slanoa nı s okem pro zysenı brzdne ho ucinku. Idea lnı zejme na pro dlouha slanˇnı. Neım, jestli jste ji uz idˇli naostro, ja jestˇ ne, ale uz te ım, ze ji musım mıt.. Je to opradu na dhera... Osem me nadsenı opadlo pote, co jsem dospˇl az k maloobchodnımu cenıku. Jo, je to tak, stojı opradu 932,- Kc!! Tak asi z stanu u stare Waltroky... Leda snad mozna - a noce budou co neidˇt... Lukas Chalupecky, SKAJP Teplice Honolezci Petra Prachtela.. V poslednım cısle casopisu ADVENTURE zhodnotil soucasny yoj lezenı Petr Prachtel: é Pri pohledu kolem sebe, jak se postupem c asu rozıjela modernı lezba, nas prestaalo mrzet, ze uz do toho oficialnˇ nepatrıme. Dneska je to nˇco uplnˇ jinyho nez drı a nenıto prılis blızky nas emu srdci. Podıej se na ty noodoby hamtaky, jak se tam s pytlema maglajzu sapou nahoru a z staaj po nich nesmazatelny bıly stopy na stˇnˇ, jako kdyby tam nˇkdo sadroal. TeČ uz nemas pocit, ze lezes sam. Beres za bıly chyty a je ti jasny, ze lezes jakoby s nˇjakym ignorantem, kterymu je uplnˇ jedno, ze ta skala tam je tisıce let pred nım, patrıodjakzia na to mısto a bec nenı zˇdaa na s tr dly pohyboych ironik, ktery ji tam prijdou olamat a oplacat tunama maglajzu. Ucta k sutru se uplnˇ ztratila. A to rads i ani nemluım o noodobym trendu dˇlanı cest shora. To je prece uplnˇ sıleny. Za chıli si tam ty reklamnı lezci, natreny antiperspirantama, zac nou ozit ystreloacıplos iny a nechaj se k tˇm sym krasnym babam na rcholu ystreloat bez s pagatu prımo ze zemˇ. Tohle noodoby honolezenımnˇ obc as pˇknˇ pije kre. A jes tˇ k tomu ty honolezci porad rıkajı, jak tu horu nebo stˇnu pokorili, nebo zase, jak je nechtˇla, jak jim nedoolila. VzdyŘ tomu s utru je uplnˇ jedno, jestli se tam nˇjakej magor na nˇj sape. Je to sechno nitrnıˇc toho magora, takze ař mi nikdo neyklada, ze lezenıje tu proto, aby se pokoroaly nˇjaky hory nebo skaly. Je to prece jenom nas e nitrnızalezitost, jestli budeme lızt nebo ne. A to, jak lezeme, by mˇlo byt souladu s tım, po c em lezeme. Treba zula Jizerkach je odjakzia tmaa, tak proc ji nˇkdo jednadacatym stoletıpredˇlaa na bılo nebo zase jinde re do stˇn po metru nejty, zaˇsenej shora na lanˇ jako jojo?!š Foto č 2004 Standa Holec, LEZEC.CZ Rocenka Jizersko - jest dskeho horskeho spolku V dubnu t.r. ysla Rocenka Jizersko - jestˇdske ho horske ho spolku Naazuje tak na dnes jiz legenda rnı rocenky yda ane Nˇmeckym horskym spolkem pro Jestˇdske a Jizerske hory DGV. Aktua lnı Rocenka JJHS 2003 je ojedinˇlym sbornıkem cla nk nejen o cinnosti JJHS, ale take o zajımaostech Jestˇdske ho hrebenu, Jizerskych hor a okolı. Na 288 strana ch je mozno nale zt naprıklad cla nky o jeskynıch, stola ch a geologii Jestˇdske ho hrebenu, historii obce Hornı Maxo, o C erne Studnici, jizerskohorskych raselinistıch, o krızi na Jestˇdu, jizerskohorske m lidoe m domˇ a mnoho dalsıch zajımaych cla nk tykajıcıch se regionu Jizerskych hor a Jestˇdu. K autor m cla nk patrı mimo jine i takoe osobnosti jako Mirosla Nerly, Otokar Simm nebo Marek R ehacek. Rocenku si je mozno zakoupit kancelari JJHS za 120 Kc (Bazantı 378/3, Liberec 1, CAO News 12

13 Znate je? Bıla panına Slaıcku.. C edicoa ˇzicka Bıla panı se omylem dostala do starsıho pr odce po pıskocoych skala ch. Stojı zapomenuta huste m porostu na seernım sahu kopce Slaıcek (u Sloupu), kde kromˇ nı ycnıa nˇkolik dalsıch cedicoych ostroh. Bıla panı je asi 15 m ysoka kuzeloita skalnı ˇz, torena odoronˇ uspora danymi cedicoymi sloupky pripomınajıcı zenskou postau. Kdysi pry byla ska la natrena a pnem na bılo k zesılenı strasidelne ho zhledu. Dˇ skoboacky u dolnı stˇnˇ a dˇ cesty preisle na hornı, to je co tu najdete. Norma lnı cesta ma klasifikaci III, ostatnı jsou tˇzsı. Podle rcholoe knızky se zde mnoho neleze. Za rok 2 ř 3 ystupy. A i Norma lka proˇrı as mora l ř staricke zreziˇle skoby udrzı sota a hu sou a karabiny. Vy za proy stupcum Dubsky ch skalach Ahoj, poc asıse snad uz definitin umoudruje a tak c eka me, ze par sta lych i nahodnych nast nıku yrazı do malo prozkoumanych obodu Dubska ch skal s cılem nebo okamzitym popudem spa chat tam n jaky proystup. Kdo oblast zna, ten ı, ze nenı sila ch spra cu skal n kolikra t do roka kontroloat sechny rcholoe knızky, jestli tam n kdo nezapsal noou cestu - a krom toho, existuje jakysi ňzus o protokolech o proystupech. Na poslednı schuzi VK bylo prijato rozhodnutı, ze cesty, ktere nebudou spra cum cas ozna meny pısemn (pokud mozno na formulari nebo alespon s oznac enım, ze se jedna o "protokoly o proystupech") nebo elektronicky (treba na muj mail nebo na stra nky LK Mseno), budou uzna ny pouze yjimec n (napr. pokud se proystupce prokazateln zabije hned na nasledujıcı cest ). M jte pochopenı! Kdyz udrzıte ruce sebe, narta a k, palici, oloo atd., tak tuzku k sepsa nı ysledku ası snahy snad taky! Usetrıte na m pra ci.ú Blazniy Huber ylezl 8b+ solo Alexander Huber prededl dalsı neuˇritelny kousek. V druhe poloinˇ dubna ylezl solo cestu The Communist klasifikace 8b+. Sa m o tom rıka : To solo je cely prıbžh osobnosti jednoho muze.. Dıky, Radek Mikulas Schleier Wasserfall jsou mou nejoblıbenˇjsı lezeckou oblastı jiz asi dana ct let. Je to da no tamnım lezenım, cestami a scene riı. Zna m tam uz kazdy chyt, kazdy detail tamnıch cest. Je tam druh lezenı, ktery je mi sity na mıru a to je samozrejmˇ take jeden z d od, procse zde cıtım jak ryba e odˇ. Lezenı zde je pro mˇ elice prirozene a to mˇ daa nezbytny pocit sebejistoty hleda nı lastnıch limit. Volne prelezenı cesty Communist je m j limit. Daadacet metr dlouhe ho, strme ho a siloe ho lezenı. Je to cele o deseti metrech nad elkymi balany. A tak je dost tˇzke, abyste ani na okamzik nepomyslili na nasledky prıpadne ho padu - zejme na bez pouzitı jake koli bouldermatky pod nastoupenou cestou.. A proc solo? Pro mˇ je to hleda nı hranic. Po soloe m prelezenı cesty Opportunist jsem ˇdˇl, ze jsem sta le jestˇ nedosa hl ke sym limit m. Na druhou stranu si uˇdomuji, ze mym limitem se sta a cas. Kazdym dalsım rokem se dosazenı yssıch u ronı e sportonım lezenı sta a tˇzsı a tˇzsı. A popradˇ ma lezecke u roenjiz nepresahuje o moc cestu Communist. Zde jsem uz mnoho bezpecnostnıch rezer nemˇl. Dokonce i po intenzinım lezecke m tre ninku a za predpokladu dobrych podmınek a toho, ze bych byl odpocaty a sˇzı si nemohu byt nˇcım takoym jisty. Ale dıky mnoha solo ystup m uz dnes ım, jak moje mysl a tˇlo bˇhem takoe ho lezenı fungujı. To mˇ dooluje snızit tyto bezpecnostnı rezery na minimum. 20. dubna Pod na stupem jsem uz 8 hodin ra no. Jsem sa m a chci byt sam. Nikdo by mˇ nemˇl yrusoat a ani ja nechci yrusit sym ystupem ostatnı. Priprauji se, zahrıa m na nˇjakych boulderech a ım, ze ma sıla spolu s podmınkami jsou perfektnı. V 9 hodin jsem readyť. V okamziku kdy se chysta m nastoupit se objeil nˇjaky turista. C eka m. Kra tky hoor. Po 5 minuta ch se rozhoduji nastoupit, ackoli uz nejsem sa m. S umyslem zˇdace nˇjak zamˇstnat mu da a m sojı kameru. Bez zjene ho ˇdomı, co s nı lastnˇ bude dˇlat, se priprauje k filmoa nı. Po kra tke chilce nastupuji... Ska la je mrazia, k ze sucha a u chop je perfektnı. Kra tce se zastauji az pod klıcoym mıstem, maglajzuju prsty a jdu dal. Trıprstoa kapsicka, douprstoa kapsicka, spo a k a sikma hranka ř jen tˇchto nˇkolik chyt na rozhodujıcıch 5 metrech. Dlouhe, dynamicke pohyby. Ani lehcım u seku nad tımto mıstem nez sta a m moc dlouho. Zbytek desetimetroe ho lezenı klasifikaci 5.12d (7c) uz chci mıt za sebou. Opˇt maglajzuji ruce a jdu da l. O patna ct stup yse jsem nahore. Kra tke zaysknutı, rychle slezenı pres sousedıcı 5.10d. M j kameramanť, tresouc mi rukama, utrousı: Ty musıs bejt sılenej chlapť. A ja mam siroky u smˇ obliceji ˇdouc, ze nazdory jeho komentari lastnˇ necha pe, co presnˇ pra ˇ pred nˇkolika okamziky natocilž Prelozil Libor Turbo Soboda, zdroj internet Jubilea m sıci cernu Kristoy leta oslaı tento mˇsıc Roman Sadılek z HO C esky ra j. Prejeme Ti optimismus s dobrou naladou, ziot je pak para dnı. C trt stoletı od narozenı bude mıt Mirosla Dunosky z CAO Dˇcın. AŮTˇ stˇstı proa zı sude, kudy chodıs. Za teplem slunne Afriky Ilona Skaloa, CNs Ladisla Voros z Teplic yrazil na pota pˇcskou expedici do Egypta. Nejpre to bude pobyt nabity pota pˇnım na nejzna mˇjsıch lokalita ch okolı Dahabu a pote pota pˇcske safari k nejzna mˇjsım rak m Rude ho more. CAO News 13

14 SKAJP radı, informuje. Hned nˇkolik poza nek, nabıdek a informacı se na m seslo od krajske ho sta bu S.K.A.J.P. 1. Pozanka na promıtanı Tise : cestoka, kazdy by mˇl alespontrochu ˇdˇt do ceho jde, spıs p jde jen o lokalizaci kanyon okolı. Tedy jestˇ jednou od 23. cerence (pa tek) do (?? neım, klidnˇ treba dalsı nedˇle pokud nikdo neprijede, tak asi pojedeme drı), na seeru Gardy (okolı Riy, Torbole...). Vˇci soje (neopren, helma, lano, seda k, brzda (osma), spanı - jak kdo chce a je zyklej (free x kemp x hotel...) Za SKAJP HC Crew & HO LOKO TCE ř Lukas Chalupecky, a Ita lii Report z Ostroa Ahoj sem! Posıla m par fotek z Ostroa, z restaurace Pod Cısarem. V k tnu zde slail souc asny prooza k Pepıno Nezerka se narozeniny a hospod to p kn relo, jako za starych c asu. Hlanım hrebem ec era byla nahodn slozena kapela - 2x kytara, piano, fle tna a housle. Zabaa byla perfektnı, coz muzete poznat z ksichtu na fotka ch. Zachyceni zde byli i c lenoe CAO D cın, ktere bylo mozno poznat podle oddıloych tric ek a dle s dku dokonce i tanc ili (Zip).. 2. Pozanka na brigadu Tise : Jsem jestˇ dostal naka za no zorganizoat briga du (od predsedy). Tak ja jı tımto sola a m... Projdeme se po skala ch, zalezeme si a treba i nˇco uklidıme?! Podrobnosti a sraz dobroolnık briga dnık - zase budou urcitˇ nˇjake yhody - deˇt ra no sobotu dana cte ho u Oudy cukra rnˇ. 3. Info pro zajemce o le tanına krıdle na naijaku Protoze se obcas nˇkdo pta, co ma udˇlat pro to, jestlize to chce taky - neım jestli se to lıta na tandemu (pochybuji - zepta m se), ale pokud chcete na naija k, tak az po za kladnım kurzu (Rana ). Drı as tam nepustı. A jednou nahoru to je za 120,- Kc. 4. Zajımaa nabıdka?! Lıbı se a m obra zek? Pokud chcete aby take ase logo, firma ci oddıl lıtali e zduchu olejte nebo piste na Canyoning V cerenci od 23. (to je patek) budeme na Gardˇ. Kluci tam majı dojet ramci MTB Transalp Challenge na ktery jsou prihlaseni. Jedou bra choe Nestleroi, ja jim jedu jestˇ s jednım ka mosem doda kou doprood. No a pomalu se dosta a m k te matu... Prostˇ jsme ymysleli, ze kdyz uz tam budeme, tak si ezmeme i neopreny a po za odu (ktery tam koncı) zchladıme sa tˇla pa r mıstnıch kanyonech (dodneska neım jak tohle sloo psa t). A protoze loni mˇly nase cla nky o te to za baˇ docela ohlas a lidi se dost ptali, tak jestli nˇkdo chce a uedeny termın tam bude (nebo prijede), tak m ze s nami ;-) Nejsme za dna Jedna nemila zm na pro milonıky Gambace je, ze ho Pepıno ym nil za Zlatopramen..Ú Ahoj Michal VyleŠ al, HO Tisa (Zlatopramen uz op t zpa tky ym nil za Gambace. Pozna mka redakce) V decky y zkum Mat je Holuba Milı pra tele, ˇtsina z a s jiz nejspıs ı, ze jedu na cca rok do sˇta na ˇdeckou cestu s cılem yzkumu dopadu nechozenı do pra ce na lidskou psychiku (elmi hruby pla n: Sloensko, Ma arsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko, Ira n, Pa kista n, Cına, Pa kista n, Indie, Nepa l, Indie, Srı Lanka, Thajsko, Malajsie, Indone sie, Malajsie, Laos (e. Kambodza, Vietnam) Cına, Mongolsko, Rusko (e. Cına, Kyrgyzsta n, Kazachsta n, Rusko) a Transibirskou DOMŘ ŘŘ na PIVOO! Jak to dopadne, jsem sa m zˇda :-) a tudız nebudu pra ci a tedy ani na nynˇjsım mejlu. Proto am posıla m noy , jehoz prostrednictım se budu snazit komunikoat, a adresu weboe stra nky, kam se pokusım psa t obecne zazitky: web: Tak za rok, Matžj Holub, Praha P.S. Predpokladane y sledky y zkumu: Dopady esmžs pozitinıó CAO News 14

15 Mark JENKINS, autor clanku Nahrobek bıly. Jak uz bylo receno, Marka jsme potkali spolecnˇ s Johnem Harlinem roce 1999 na Matterhornu. Abychom a m jej trochu predstaili, poprosili jsme ho o mal e lezecke CV: Tedy pa r slo o me osob : Le zt jsem zac al roce 1975 a mou prnı expedicı byla Denali na Aljasce roku V dalsıch letech jsem se ňc astnil horolezeckych expedic zhruba jednou za da roky. Lezl jsem Erop, Africe, JiznıAmerice, Seernı Americe, Asii, Austra lii, na Noe m Zelandu a za Pola rnım kruhem. Uprednostnuji douc lenne expedice, ktere majıza cıl n jaky hodnotny proystup. Mou oblıbenou oblastıje Tibet, kde jsem uz lezl p tkra t. Asi nejhodnotn jsı ystup byl proystup Jiznı st nou na Mt. Waddington pra s Johnem Harlinem a take c tyrhodinoe solo cesty Sheila e st n Mt. Cook na Noe m Ze landu. Ziji e Wyoming e m st Laramie, kde pracuji jako dopisoatel pro magazın OUTSIDE. Mam zenu Sue a d dcery Addi (12 let) a Teal (9). Spolec n s nimi jsem stra il poslednı zimnı ıkend ledoe jeskyni e ysce stop. Rad bych si n kdy zalezl i Ceske republice.ú Cau, Mark Jenkins The Hard Way OUTSIDE Magazine, 1102 Grand Laramie WY 82070, , A SAMOZREJME - Bude mi pot senım, kdyz muj prıb h o Matterhornu zerejnıte Ceske republice. Vas lezecky magazın jsem si se zajmem prohle dl na internetu i kdyz textum jsem nerozum l. Dobra pra ce.. Na snımku zlea John Harlin a Mark Jenkins, Matterhorn, ref. Carrel Sedsko zdraıd cın Predem zdraım meho stare ho kamose Jardu Uhra. Z fotek clensta zna m pouze Petra Stˇpa na. Nenı diu, kdyz patrım ke generaci Jardy a od roku 1969 jsem mimo C echy. Rad bych prijel letos na sraz do Laba ku, ale ma m to trochu z ruky a naıc jestˇ jsem pracujıcı cekatel na penzi. Ra d bych si zase nˇco na stara kolena ylezl Laba ku. No, Jarda mˇ nˇco urcitˇ najde. Kdyz ctu o asich akcıch a aktiita ch, tak a m uprımnˇ za idım - ma te eselo... V kratkosti. Ze S e dska ZDRAVITonda Malak V Rockingu (druhe disciplınˇ Alpinia dy 2004) podle oceka a nı zıtˇzil Pael Paouk Cerny. Vylezl 6x VIIIc, 2x IXa a 2x IXb RP. V zena ch yhra la Ilona Ska loa. Po dou disciplına ch se o prnı a druhe mısto dˇlı Jirı Cha ra a Milan Safarık. Lezlo se deset cest Tise, Ra jci a Ostroˇ. V Ostroˇ se se podstatne eidoalo, rozebıralo a zapıjelo. Vecer znaenym zaodnık m zahra la SUPER skupina LeSSyho Wohen na dherne pecky od legend Led Zeppelin, Creedence, Sex Pistols, Sweet, Nira ny apod. Tekutiny byly doplnˇny, saloou tenzi zmırnil zeleny list a sichni se uz te tˇsili na skrıpˇnı zbranı pri DrymixtoolinguŽ Luzicke sedmistoky L700 Prijmˇte prosım poza nı na jiz tradicnı bikoou yjız ku. Letos se zaod nekona jako obykle, tj. poslednı sobotu cernu. Nas slany termın nam tento rok yfoukl FofrCup Prysku u Kamenicke ho Senoa. Nechceme prudit a zp sobit tˇzky odli ucastnık z Prysku, takze se na Va s letos tˇsım o tyden drıe. P R O P O Z I C E Arny Start a cıl zaodu je prostora ch ZS Chribska. Prezentace ucastnık bude zaha jena 8:00 hod. Startuje se pr bˇznˇ od 8:30 hod. casoych rozestupech minima lnˇ 2 min. Startone cinı 60 Kc. TraŮje dlouha max km s preysenım kolem 2 km dle zolene taktiky. Zaod jedou dojice, prıpadnˇ jednotlici. Cılem za odu je zdolat pokud mozno sechny rcholy Luzickych hor, jejichz yska preysuje 700 m n.m. (celkem 10), a ra tit se na mısto startu co nejkratsım case. Dobu startu, trasu za odu a pocet zdolanych rchol si kazda dojice (prıpadnˇ jednotlici) olı dle lastnıho uazenı. Na kazde m rcholu je propisoacı samokontrola. Rozmıstˇnı kontrol na jednotliych rcholech se dozıte pred startem. Kazdy za odnık startuje na lastnı riziko, nerucıme ani za ztra tu kola. Za ıtˇze lze poazoat kazde ho, kdo se ra tı do cıle alesponse tremi yznacenymi kontrolami, proto take kazdy z ucastnık obdrzı diplom. Na Vasi ucast se tˇsı a srdecnˇ Va s ze poradatel akce Horolezecky klub Varnsdorf. Sý dotazy tykajıcıse celý akce olejte na telefon , nebo pis te na mailoou adresu D lali jsme, co jsme mohli.. Tak na s pora d jeden, sta le jestˇ cersty, zenacpremloua, aůdo CNs da me zase nˇjakou fotecku lehce odˇne lezkynˇ. Ze pry mu zena yha zela sechny casopisy pro pa ny, zakazuje mu dıat se po jinych lezkynıch a nikam ho nechce poustˇt. Protoze ho, kluka, ma me ra di a moc jeho touha m rozumıme, premluili jsme jednu kamara dku k focenı. Uz uz mohl nas kamara d mıt pˇknou fotku, ale poslednım okamziku se ka moska dozˇdˇla, kdo je ona manzelka a samym leknutım za bˇr na poslednı chıli takhle znehodnotila. Tak je na m lıto.. Kamara di z oddılu tomu, co ı.. Omlua Sincoi. Nˇkterı clenoe HO Tisa se omlouajı Milanu Sinco Sinarıkoi z Horoklubu Chomuto za predane CDe cko, ktere nebylo podle jeho pra nı. Ale to by se snad jestˇ dalo omluit. Dalsı omlua je za nedonesene pio, coz se omluit neda. Snad to prıstˇ bude lepsı Sinco :-))) N kterıclenoe HO Tisa CAO News 15

16 V Y ROCI CERVEN Mirosla Dunosky, CAO Džc ın Roman Vesely, CAO Džc ın Roman Sadılek, HO C esky raj JirıPrause, HO DolnıZleb Dan Haspra, CAO Džc ın Vsem oslaencum blahopr ejeme a pr ejeme - hodnř zdraı, protoze je za cne, hodnř střstı, protoze je kra sne a hodnř la sky, protoze jıje ma lo a pr itom je jıtolik potr eba... -is- C EKA NA S. KALENDAR AKCI CAO DECIN Nenı dulezite yhrat ale zčcastnit se Sraz horolezcu Roklici Pora da HO C eska Lıpa 5.6. Babylonsky triatlon. Info Ska loa, Vaishar Sraz horolezcu Laba ku. Biak pod Vojtˇchem, info Uher Sedmistoky ř za od na MTB. Info Kucera, Hofman LetnıSilestr - akce CAO, VII. rocnık. Oslaa nejdelsıho dne a nejkratsı noci. Stary skandina sky zyk. Rest. U Kosti Dolnım Zlebu, sraz hod. Info Cha ra 07/08 Doolený, indiidua lnıakce, horyž CAO News H o r o le z e c k y c a s o p is s e e r o c e s k eh o r e g io n u A jak jsem stňpil do EU ja? Petr Zippich Stepa n CAO Dˇcın Kurna hosi, ja sem stupil, ja k stupil? No stupil, preci do autobňsa, neopla na, tos. Za komancu sa to na hranica ch celna kama jen hemzilo a najednonou nik, ani pas necht li. Tak na tu pra cu kaslu. Kurna a ja lezu do ty Europy hnedky ces troje hranice. Celna ka neidıs, pas k nic emu, stempl nedostanes, kora lku nemusıs schoa, co to je, co to je, totok. Ra no ystupım s autobusa a procha zam sa po tej Europ na molu. Ceka m na parnık Moby Dick. Toz sem do toho parasu stupil a ystupil osm pater na horn u palubu bez lana a po schodech. Paras trikra t zabe kal a Europa sa zmensila. A ja stupeny a ystupeny ma a m na pozdra sem eurohorolezkynam a eurohorolezcum, co jich znam a kura taky sem co neznam. Co tak si da t "Cestu kolem s ta", Bohusu, dyz sme stupili.. PS. Papous i, poznaas toho zludrac ene ho kmeta?? PAMATUJ! Lezec, ktery nec te CAO News, ten jakoby nelezl :o) Hodn slunıc ka, hodn la sky a sta le suchou cestuá Za celou redakci CAO News Jirı Houba Cha ra U POZORNE NI V prıst ım cısle CAO News - Slıbena procha zka Nepa lem s Jindriskou R eha koou - Alpinia da po dou disciplına ch - De mraoucne pradie prıhody z historie AA - Ohle dnutı za trojicı tradicnıch horolezeckych sraz - Podıa me se na noe cesty nejen na nasem pıseckuť - Nezapomeneme na praidelne rubriky - a samozrejmˇ mnoho dalsıhož Nezapomen! PRO CLENY CAO DE CIN POZOR!! PRIS T I SCHŘ ZKA JE PLANOVANA NA STR EDU 7. C ERVENCE 2004 OD HODIN, NAPOSLEDY V RESTAURACI U KRCILU V DECINE LETNÁ. NA PROGRAMU BUDE: LEZENI, LEZENIA ZASE LEZENI... TAKZE NEVAHEJTE A PR IJDTE. TESIM SE NA SETKA NIS VA MI! Prıs tıcıslo CAO News ycha zıjiz ! CAO News ř Horolezecky casopis seeroceske ho regionu ř Vyda a HO CAO Dˇcın ř Pouze pro nitrnı potrebu oddıl ř Sıdlo redakce: CAO Dˇcın, Hrdin 365, Dˇcın XXXII, , Czech republic, se fredaktor Jirı Cha ra, tel.: , weboe stra nky: CAO News online - Sazba: OpenOffice 1.1, Sponzorske dary: /0600 CAO News 16

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

O CESTÁCH. V tomto c ısle. Rocnık 5, cıslo 9. Zarı2003. Dobra k pstros. Vysoke Tatry v Adrspachu. Bajka o ryba ch, zabach.. Pru vodce Marenicky

O CESTÁCH. V tomto c ısle. Rocnık 5, cıslo 9. Zarı2003. Dobra k pstros. Vysoke Tatry v Adrspachu. Bajka o ryba ch, zabach.. Pru vodce Marenicky H o r o l e z e c k y c a s o p i s s e e r o c e s k eh o r e g i o n u HTTP://CAODC.WEBPARK.CZ VYDA VA HOROLEZECKY ODDIL CAO DE CIN HTTP://CAO-NEWS.WEBPARK.CZ Rocnık 5, cıslo 9 Zarı2003 O CESTÁCH ROBERT

Více

Wolfgang Gu llich SVAZANI SE ZEMI. V tomto c ısle

Wolfgang Gu llich SVAZANI SE ZEMI. V tomto c ısle C a s o p i s h o r o l e z e c k e h o o d d ıl u C A O D č c ın Roc nık 2, c ıslo 6 C eren 2000 SVAZANI SE ZEMI Wolfgang Gu llich é Jsou lide, kterı lezou elice obtızne cesty, ale zadna legrace s nimi

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace. Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Sbírka A - Př. 1.1.5.3

Sbírka A - Př. 1.1.5.3 ..5 Ronoměrný ohyb říklady nejnižší obtížnosti Sbírka A - ř...5. Kolik hodin normální chůze (rychlost 5 km/h) je od rahy zdálen Řím? Kolik dní by tuto zdálenost šel rekreační chodec, který je schoen ujít

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Píkovická jehla a H.K.Stáří Praha

Píkovická jehla a H.K.Stáří Praha Píkovická jehla a H.K.Stáří Praha Začátek správcovství H.K.Stáří Praha na skalním útvaru Píkovická jehla v oblasti Dolního Posázaví se datuje od 26.6.1995. Píkovická jehla je zdaleka viditelný skalní útvar

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

V tomto c ısle O NAHOTE.. v v. v v. Odloz uz konec ne. pojé si se mnou konec ne i trochu zalí zt, mila cku..

V tomto c ısle O NAHOTE.. v v. v v. Odloz uz konec ne. pojé si se mnou konec ne i trochu zalí zt, mila cku.. S i l e s t r o s k a p rıl o h a c a s o p i s u C A O N e w s HTTP://CAO-NEWS.WEBPARK.CZ VYDA VA HOROLEZECKY KLUB CAO DE CIN WWW.VRCHOLKY.CZ Roc nık 8, c ıslo spec. -- Since 1999 -- Leden 2006 O NAHOTE..

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Salzburgsko: Pidinger

Salzburgsko: Pidinger Salzburgsko: Pidinger 9. dubna 2015 11:22 Docela náročná ferrata - na víkend: - V pátek dorazit na místo na parkoviště - Sobota celý den lezení (1.5 hodiny nástup k ferratě, následně 4 hodiny lezení a

Více

Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014

Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014 Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014 Český jazyk 1. Doplňte Večer si srnci v šl se sv m dru kami na pastvu. L šajové i jiné m ry poletoval vzduchem. Po chvíl se ob vil temný stín v ra, který

Více

Zúčastním se roznášení betlémského světýlka. prospěšné činnosti (brigády...) 4. Název: v. 5. Název: v. Název: Název:

Zúčastním se roznášení betlémského světýlka. prospěšné činnosti (brigády...) 4. Název: v. 5. Název: v. Název: Název: MOUDROST moje znalosti = edoucí jo = jiná osoba r = rádce k = kamarád 1. Charitatiní činnost S oddílem/družinou se zúčastním charitatiního projektu Zúčastním se roznášení betlémského sětýlka. 2. Jiná charitatiní

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Kurt Diemberger MIMO NEBEZPECI. V tomto c ısle

Kurt Diemberger MIMO NEBEZPECI. V tomto c ısle H o r o l e z e c k y c a s o p i s s e e r o c e s k eh o r e g i o n u V YDA VA HOROLEZECKY ODDIL CAO DE CIN Rocnık 2, cıslo 8 Srpen 2000 MIMO NEBEZPECI Kurt Diemberger í V ı te, proc lezete? Ne. Na

Více

V tomto cısle PROC MAM RAD. Zarı2001. Rocnık 3, cıslo 9

V tomto cısle PROC MAM RAD. Zarı2001. Rocnık 3, cıslo 9 H o r o l e z e c k y c a s o p i s s e e r o c e s k eh o r e g i o n u V YDA VA HOROLEZECKY ODDIL CAO DE CIN Rocnık 3, cıslo 9 Zarı2001 PROC MAM RAD LEZENI Christophe Profit ř Jednou z prıc in, proc

Více

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Zasláno E - mailem r předseda Ústaního soudu České republiky Joštoa 8 660 83 Brno V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Věc: Stížnost proti Ústaního soudu České republiky, který podle J 163a zák. 140/1931

Více

1.8.10 Proudění reálné tekutiny

1.8.10 Proudění reálné tekutiny .8.0 Proudění reálné tekutiny Předpoklady: 809 Ideální kapalina: nestlačitelná, dokonale tekutá, bez nitřního tření. Reálná kapalina: zájemné posouání částic brzdí síly nitřního tření. Jaké mají tyto rozdíly

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech České republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech České republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech České republiky Článek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech České republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou činnost provozovanou na skalách

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

V tomto c ısle PROC LEZU? Rocnık 9, cıslo 093 -- Since 1999 -- Duben 2007

V tomto c ısle PROC LEZU? Rocnık 9, cıslo 093 -- Since 1999 -- Duben 2007 H o r o l e z e c k y c a s o p i s s e e r o c e s k eh o r e g i o n u c. 0 9 3 WWW.VRCHOLKY.CZ VYDA VA HOROLEZECKY KLUB CAO DE C IN WWW.LEZEC.CZ Rocnık 9, cıslo 093 -- Since 1999 -- Duben 2007 PROC

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu. Párové souhlásky, druhy vět. Aktivita žáků, doplňování písmen a slov, podtrhávání vět

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu. Párové souhlásky, druhy vět. Aktivita žáků, doplňování písmen a slov, podtrhávání vět VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592 Šablona klíčové aktivity I/2 Sada

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

á ň á í í í á í í ž áž ří č čí é ě ě á Ž á ž ě á í í č é íš ý ěč é ě ší Í ž í č ý í í ř š ť é á í ě ž ť ří ě í ř ý á ě é é é í ž ř í ř ý á ě ší á á ě ě í ř é é ž í á š í ě á ž ž ý í á ř č ř š ř íž š ř

Více

6. Jehlan, kužel, koule

6. Jehlan, kužel, koule 6. Jehlan, kužel, koule 9. ročník 6. Jehlan, kužel, koule 6. Jehlan ( síť, objem, porch ) Jehlan je těleso, které má jednu podstau taru n-úhelníku. Podle počtu rcholů n-úhelníku má jehlan náze. Stěny toří

Více

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ [ 2012] AC-T

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ [ 2012] AC-T AC- T AC- T BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ [ 20] AC-T >>> WILKA VLOŽKY Wilka program Jsme autorizoaným distributorem a ýhradním zástupcem Vložky Wilka Široká škála ložek staební / bezpečnostní četně chráněných profilů

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče Druhé město, Brno 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_366 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

č é í ĚŠŤ í é é Ť č č č é é í í í š é Í ší Ť í í í č é é š í í č é é Ž ň é č é í é ž Í í č ň Ý í č Ů č é í é é č é Č í é š ž Ž í í Á ší í í í č čí í é š é ší ž ň é Ž č í č šíť ž í Ž é Ž é í í íťí ší é

Více

V tomto c ısle O LEGÁLNÍCH. v v. Rocnık 8, cıslo 085 -- Since 1999 -- Srpen 2006 PROSTR EDCÍCH..

V tomto c ısle O LEGÁLNÍCH. v v. Rocnık 8, cıslo 085 -- Since 1999 -- Srpen 2006 PROSTR EDCÍCH.. H o r o l e z e c k y c a s o p i s s e e r o c e s k eh o r e g i o n u c. 0 8 5 HTTP://CAO-NEWS.WEBPARK.CZ VYDA VA HOROLEZECKY KLUB CAO DE C IN WWW.VRCHOLKY.CZ Rocnık 8, cıslo 085 -- Since 1999 -- Srpen

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více

Hra od Dirka Henna pro 2 6 hráč ů zyvutsrponmlkjihedcbazutsrpnmlhecb

Hra od Dirka Henna pro 2 6 hráč ů zyvutsrponmlkjihedcbazutsrpnmlhecb Hra od Dirka Henna pro 2 6 hráč ů zyvutsrponmlkjihedcbazutsrpnmlhecb Př ední stavitelé z celé Evropy placeni v domácí mě ně. S jejich a Arábie chtě jí ukázat své skvě lé dovednosti. Zamě stnejte nejvíce

Více

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU Happy Konto s.r.o. IC : 28814053 číslo:... U Lesoparku 981 250 91 Zeleneč obchodní zástupce:... zapsana v OR u KS v Hradci Kra love v odd. C, vlozka 28829 Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU A/ UDAJE

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

ř ý ý ř é č ě é ě ě é ě č ě ř ů é ř ě č Šč é ě ě é š ú ů ů š é ýš é ř é ř é ě ě č ů é ů š ě é é é ů ě ů ě č ř ý ý š č ř č čů č é ů č ů č ě ýš č ý ů č é é ů ů ů ř š ě č ě ě ř é ř š ů š ú ů ř Šč š ě é ě

Více

Vysoký vrch. Přístup

Vysoký vrch. Přístup Vysoký vrch Vysoký vrch (427 m) je spolu s Ostrým kopcem, Malým a Velkým Beškovským kopcem původu vulkanického, což vysvětluje přítomnost nezvykle tvrdého pískovce. Tohoto úkazu si všiml i kameník neznámého

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

É ÍČ úýě Ú ř Ě č ř ž ř š š š ú ý č č ýň Ú ž š č ž ž č š č č ž š š š č ž ž ž š š š š š ň š ž š ž ž č č č č ž š Ú č ž ž š š ž š ž š č š č č š š ť ť ž ž Ť ž ž č ž č Š č č č č ž č ž č ž č š š č č š ó ž č ú

Více

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu.

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Od: Jan Rudzinskyj O létání sním od malička co si pamatuji. Za komunistů jsem se dozvěděl, že nejsem vhodný kandidát pro létání (asi bych jim s tím Blaníkem

Více

ě ě č ě ě ý ú ž č é č ě Ž ě ý č Ž ú ů ý ž ý ý ě ž ž ž č ý ě ě ý ě ě ž č é ž é ů ž é ě č ů ý ě ů ů ě ů ě ě ě č ů č č ý ě ě ě é Ž ě Ž Ž č ů ě é ě ě č ě é ý ů ý ý Í č ó ý ý ě ě ů ý č ý ě č ý é Č úč č ě č

Více

VIDEOSTART - 1. 6. 2009 íslo 21/09 NOVINKY NA DVD. DALŠÍ TITULY žánr info o DVD. Blu-Ray. DALŠÍ TITULY žánr info o BD

VIDEOSTART - 1. 6. 2009 íslo 21/09 NOVINKY NA DVD. DALŠÍ TITULY žánr info o DVD. Blu-Ray. DALŠÍ TITULY žánr info o BD VIDEOSTART - 1. 6. 2009 íslo 21/09 NOVINKY NA ZÁKLADNÍ NABÍDKA žánr info o D004892 Marley a já komedie eský 5.1, eské titulky 1 199,- USA, 2008, 115 min. D004936 Smrtící exploze sci-fi eský 2.0, eské titulky

Více

RSIT, Jiří Erben 26.8.2012

RSIT, Jiří Erben 26.8.2012 .CZ Základní informace RSIT, Jiří Erben 26.8.2012 Základní informace k užívání služby e-zásilka.cz OBSAH Instalace... 1 První spuštění... 1 Odeslání souboru... 1 Nastavení programu... 1 Popis okna aplikace...

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více