Český jazyk a literatura

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk a literatura"

Transkript

1 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a literatura Světová literatura 1. poloviny 20. století odraz 1. světové války / DUM k opakování a procvičování učiva Šablona: V / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_246 Jméno autora: Mgr. Ladislava Hanibalová Datum vytvoření materiálu:

2 Název školy Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Jsme moderní! Číslo a název klíčové aktivity V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Vazba na podporovanou aktivitu Podpora rozvoje odborných kompetencí Cílová vzdělávací skupina Obchodní akademie 3. ročník Název předmětu Český jazyk a literatura Název vzdělávacího materiálu Český jazyk a literatura pracovní listy Autor Mgr. Ladislava Hanibalová Datum vytvoření Datum ověření Formát přílohy na CD/DVD (PDF nebo PPT) CD PDF prezentace Počet listů/snímků 11 Číslo v digitálním archívu školy HANIBALOVÁ_VY_32_INOVACE_246 Anotace Vzdělávací oblast Tematická oblast Vyučovací předmět Popis způsobu využití, případně metodické pokyny Klíčová slova Druh učebního materiálu Člověk v demokratické společnosti Světová literatura 1. poloviny 20. století odraz 1. světové války Český jazyk a literatura Test k ověření znalosti žáků z oblasti světové literatury 1. poloviny 20. století odraz 1. světové války, práce s textem. Lze využít i jako pracovní list. 1. světová války, autor, dílo hlavní hrdina. Pracovní list

3 Obsah I. Test znalostí literárních děl zpracovávajících téma 1. světové války II. Práce s textem III. Řešení IV. Zdroje informací

4 I. Test znalostí literárních děl zpracovávajících téma 1. světové války: 1. Ztracená generace je označení: a) skupiny německých autorů, kteří prošli frontou 1. světové války a po válce zobrazovali ve svých dílech pocity radosti ze života. b) skupiny ruských autorů, kteří psali o zážitcích z doby VŘSR. c) věkově blízké skupiny amerických spisovatelů, kteří zažili 1. světovou válku na frontě, po válce prožívali pocit neschopnosti zařadit se do života. d) skupiny německých autorů židovského původu, kteří žili v Praze. 2. Který z uvedených autorů se sám účastnil bojů na frontě 1. světové války? a) V. Woolfová b) M. Proust c) F. Kafka d) E. M. Remarque 3. Která z uvedených próz nemá jako hlavní hrdiny jednotlivce? a) Petr a Lucie b) Oheň c) Jan Kryštof d) Na západní frontě klid

5 4. Ve kterém díle se objevuje postava amerického dobrovolníka F. Henryho? a) Sbohem, armádo b) Mario a kouzelník c) Oheň d) Hluk a zuřivost 5. Který z uvedených autorů nepsal díla vztahující se k 1. světové válce? a) E. M. Remarque b) R. Rolland c) F. Kafka d) H. Barbusse 6. Které dílo končí smrtí milenecké dvojice během bombardování Paříže? a) Když jsem umírala b) Petr a Lucie c) Svrhněte bomby d) Dobrý člověk ještě žije 7. Ve kterém díle odchází skupina studentů dobrovolně na bojiště 1. sv. války? a) Oheň b) Sbohem, armádo c) Na západní frontě klid d) Cesta zpátky

6 8. Ve kterém díle vystupují také postavy Kemmerich, Katczinsky? a) Proces b) Velký Gatsby c) Oheň d) Na západní frontě klid 9. Které dílo pojednává o ruském zajatci, který se stává nevinnou obětí militarismu? a) Spor o seržanta Gríšu b) Foma Gordějev c) Bosácké povídky d) Návrat ze SSSR 10. Který z ruských autorů bojoval jako velmi mladý za občanské války proti bandám v rodném kraji? a) M. A. Bulgakov b) H. Barbusse c) M. A. Šolochov d) A. Gide

7 II. Práce s textem: 1. Ukázka: Nebe zůstalo i na Velký pátek zataženo dlouhými šedivými závoji, ale vzduch byl vlahý a klidný. Na ulicích bylo vidět květiny, narcisy, fialy. Petr jich několik koupil a Lucie je nesla. Šli po tichém Zlatnickém nábřeží a prošli kolem čisté Matky boží. Půvab starého města zalitého tlumeným světlem obklopoval je svou velebnou lahodou. Na náměstí svatého Gervaisa se před nimi rozlétl houf holubů. Dívali se za nimi, jak poletují kolem chrámového průčelí, jeden z nich usedl na hlavu kamenné sochy. Nahoře na průčelních schodech, když se již chystali vkročit do chrámu, Lucie se obrátila a spatřila ve vzdálenosti několika kroků mezi scházejícími se věřícími asi dvanáctiletou rusovlasou dívenku, opírala se, obě ruce majíc zdviženy nad hlavu, o průčelí a pohlížela na ni. Měla jemnou, poněkud archaickou tvářičku středověké sošky, s úsměvem záhadným, roztomilým, oduševnělým a něžným. Také Lucie se na ni usmála a ukázala ji Petrovi. Ale dívenčin pohled se vznesl nad ni a náhle se zděsil. A děvčátko si zakrylo tvář dlaněmi a zmizelo. Co se jí stalo? zeptala se Lucie. Petr se však nedíval. Vešli. Nad hlavami jim vrkal holub. Poslední zvuk zvenčí. Pařížský ruch pohasl. Širé nebe zmizelo. Velebné tóny varhan, mohutné klenby, kamenná a zvuková opona, to všechno je oddělilo od světa. Zastavili se v postranní lodi, vlevo od vchodu mezi druhou a třetí kaplí. Usedli na schody ukryté před pohledy ostatních lidí a schoulili se k sobě ve výklenku pilíře. Seděli zády ke kruchtě, a když zdvihli oči, viděli horní část oltáře, kříž a barevná okna v poboční kapli. Krásné staré písně plakaly svým zbožným smutkem. Petr a Lucie, dva mladí pohané, drželi se za ruku před tím velkým Přítelem v truchlícím kostele. A oba zároveň šeptali: Veliký Příteli, před tebou se s ním, před tebou se s ní snoubím. Spoj nás! Vidíš naše srdce. A jejich prsty zůstaly spojeny, vpleteny do sebe jako proutky v košíku. Byli jediným tělem a tím tělem probíhaly vzrušené vlny tónů. Oddali se snění, jako by leželi v témž loži. Lucie v duchu uviděla zase tu rusovlasou holčičku. A najednou se jí zazdálo, že ji už viděla ve snu, zrovna té noci. Nedařilo se jí vzpomenout si, zdali se jí o ní opravdu zdálo nebo zdali promítá do minulého spánku to, co před chvílí spatřila před chrámem.

8 a) Napište jméno autora: b) Napište jméno díla: c) Kdy se odehrává děj ukázky? d) Kam šli hlavní hrdinové? e) Proč tam šli? f) Jak si vysvětlujete přítomnost rusovlasé dívenky? Jaký význam má v textu? g) Věřili hlavní hrdinové v boha? Zdůvodněte své tvrzení: h) Nahraďte následující slova z textu synonymy: vlahý, obklopoval je, rusovlasou: i) Najděte v textu personifikace. j) Na základě vlastní četby celého díla napište, jak dílo končí: 2. Ukázka: A B C Nikdy to nepovím, spíš bych se od ní nechal rozsekat na fašírku. Je mi jí líto, ale připadá mi také trochu hloupá. Měla by si dát pokoj. Ať to ví nebo neví, Kemmerich zůstane stejně mrtvý. Když člověk už viděl takové množství mrtvých, tolik žalu pro jednoho jedince jaksi už nechápe. Říkám jí trochu netrpělivě: Byl na místě mrtvý. Vůbec nic necítil. Měl úplně klidnou tvář. Mlčí. Pak se pomalu ptá: Říkám jí, že dostal ránu do srdce a byl na místě mrtvý. Dívá se na mne, pochybuje Lžeš, já to vím. Cítila jsem, jak těžce umíral. Slyšela jsem jeho hlas, jeho strach jsem v noci cítila řekni pravdu, chci to vědět, musím to vědět. Ne, říkám, byl jsem vedle něho. Byl na místě mrtvý. Je dobré, že dostávám stravu v kasárnách. Vždycky něco přinesu matce, a tak máme všichni jídlo aspoň trochu výživnější. Těžší a těžší jsou dny, smutnější a smutnější jsou matčiny oči. Ještě čtyři dny. Musím jít ke Kemmerichově matce.

9 D E F Můžeš to odpřísáhnout? Ano. Při všem, co ti je svaté? Propánaboha, co mně může být svaté, pojmy svatosti se u nás přece rychle střídají. Prosí tiše: Řekni mi to. Musíš mi to říct. Vím, že mě tím chceš utěšovat, ale copak nevidíš, že mě tím trápíš hůř, než kdybys řekl pravdu? Tu nejistotu nemohu snést, pověz mi, jak to bylo, řekni mi pravdu, ať je sebehroznější. Bude to pořád lepší než to, co si jinak musím myslet. Nejde to napsat. Chvějící se, vzlykající žena, která mnou lomcuje a křičí na mne: Proč ty žiješ, když on je mrtvý!, která mne zaplavuje slzami a křičí: Proč jste vůbec na světě, děti jako vy, která klesá na židli a pláče. Viděl jsi ho? Viděl jsi ho ještě? Jak umřel? a) Seřaďte rozsázené části ukázky tak, aby děj navazoval: b) Kdo je autorem díla? c) Uveďte název díla: d) Jakou formou je dílo psáno? e) Kdo je hlavní hrdina? f) Kde se odehrává děj ukázky? g) Kam hlavní hrdina jde a proč? h) Mluví hlavní hrdina pravdu? Proč ano/ne?

10 III. Řešení: I. 1c, 2d, 3b, 4a, 5c, 6b, 7b, 8d, 9a, 10c II. 1. a) R. Rolland b) Petr a Lucie c) na Velký pátek d) do chrámu Matky boží e) přísahat si věrnost f) varování, předzvěst katastrofy, jiné názory = individuální řešení g) ne dva mladí pohané h) teplý, obestíral je, se zrzavými vlasy i) pohled se vznesl, pohled se zděsil, písně plakaly j) Při bombardování Paříže se na ně zřítil kostel, zemřeli. 2. a) C, F, B, E, A, D b) E. M. Remarque c) Na západní frontě klid d) ich forma e) Pavel Bäumer f) Je na dovolené. g) ke Kemmerichově matce h) Nemluví pravdu, chce jí ušetřit skutečnosti, že umíral pomalu, je mu jí líto.

11 Zdroje informací: Rolland, R. Petr a Lucie. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, s. 79, 80 REMARQUE, E., M. Na západní frontě klid. 4. vyd. Praha: Svoboda, s. 121, 122 HANIBALOVÁ, L. Vlastní archiv.

12

Romain Rolland [romen rolan], román řeka (1866 1944)

Romain Rolland [romen rolan], román řeka (1866 1944) Romain Rolland [romen rolan], román řeka (1866 1944) Romain Rolland byl francouzský prozaik, dramatik, esejista, hudební historik a literární kritik, nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1915. Romain

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

ÚČETNICTVÍ Poskytnuté a přijaté zálohy

ÚČETNICTVÍ Poskytnuté a přijaté zálohy Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Poskytnuté

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

1. Pojmenování a slovo

1. Pojmenování a slovo 1. Pojmenování a slovo Témata: - opakování z 1. ročníku - vlastní jména v komunikaci osobní jména a jejich užívání v běžné komunikaci, zeměpisná jména (tvary i pravopis), - frazologie a její užití vlastnosti

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. První světová válka ve světové literatuře

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. První světová válka ve světové literatuře SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ První světová válka Interaktivní výukový materiál Světová literatura 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších otázek, na které byste během studia

Více

ÚČETNICTVÍ. Účtování mezd, nemocenské dávky výkladový materiál

ÚČETNICTVÍ. Účtování mezd, nemocenské dávky výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Účtování

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Ekonomická cvičení

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Ekonomická cvičení

Více

EKONOMICKÁ CVIČENÍ. Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o.

EKONOMICKÁ CVIČENÍ. Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMICKÁ CVIČENÍ

Více

EKONOMICKÁ CVIČENÍ. Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o.

EKONOMICKÁ CVIČENÍ. Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMICKÁ CVIČENÍ

Více

EKONOMIKA Výpočet mezd, zákonné odvody pracovní list

EKONOMIKA Výpočet mezd, zákonné odvody pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Výpočet

Více

ÚČETNICTVÍ. Směnka k inkasu, směnka k úhradě výkladový materiál

ÚČETNICTVÍ. Směnka k inkasu, směnka k úhradě výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Směnka

Více

Český jazyk a literatura. Václav Hrabě a rozbor díla Blues pro bláznivou holku

Český jazyk a literatura. Václav Hrabě a rozbor díla Blues pro bláznivou holku Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla ze světové literatury

Více

ÚČETNICTVÍ Organizace účetnictví

ÚČETNICTVÍ Organizace účetnictví Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Organizace účetnictví Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_119 Jméno autora: Martina Mašková Datum vytvoření materiálu:

Více

EKONOMIKA Obchodní společnosti - charakteristika pracovní list

EKONOMIKA Obchodní společnosti - charakteristika pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Obchodní

Více

Remargue Na západní frontě klid

Remargue Na západní frontě klid Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti VY_12_INOVACE_Pap16

Více

ÚČETNICTVÍ. Základní kapitál v akciové společnosti pracovní list

ÚČETNICTVÍ. Základní kapitál v akciové společnosti pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Základní

Více

ÚČETNICTVÍ Způsoby vyřazování dlouhodobého majetku

ÚČETNICTVÍ Způsoby vyřazování dlouhodobého majetku Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Způsoby

Více

ÚČETNICTVÍ Bankovní účty, bankovní úvěry pracovní list

ÚČETNICTVÍ Bankovní účty, bankovní úvěry pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Bankovní

Více

Menšiny mezi námi 2009

Menšiny mezi námi 2009 Menšiny mezi námi 2009 Obsah Editorial předsedkyně ROMEA, o. s. 2 Předmluva koordinátora projektu 3 Výtvarná část kategorie do 10 let Zuzana Gorolová, Jan Kica, Kateřina Bačová, Eva Horváthová, Mario

Více

FYZIKA Sluneční soustava

FYZIKA Sluneční soustava Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. FYZIKA Sluneční

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Státní

Více

ÚČETNICTVÍ. Právní formy podnikání výkladový materiál

ÚČETNICTVÍ. Právní formy podnikání výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní

Více

ÚČETNICTVÍ. Rozvahové a výsledkové účty výkladový materiál

ÚČETNICTVÍ. Rozvahové a výsledkové účty výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Rozvahové

Více