Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/ výročí otevření budovy školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 60. výročí otevření budovy školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/ 60. výročí otevření budovy školy Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 1

2 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty žáků 8 5. Průběh a výsledky vzdělávání Další vzdělávání pracovníků Aktivity školy a prezentace na veřejnosti Zájmové vzdělávání- ŠD, ŠK Školní jídelna Materiálně-technické vybavení školy Projekty a granty Záměry pro příští rok 38 Příloha 1.- Hospodaření školy 2

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Charakteristika školy Název školy Adresa školy Ředitel školy Zástupce ředitele Právní forma IČO IZO REDIZO telefon ředitelna telefon kancelář web Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim Nádražní 253, Hrochův Týnec Mgr. Jiřina Macháčková od Mgr. Jana Slavíková od příspěvková organizace Základní škola Školní družina při ZŠ Školní klub Školní jídelna Zřizovatel Adresa Kontakt Město Hrochův Týnec Smetva 25, Hrochův Týnec Údaje o školské radě zřízena dne , 6 členů kontakt Mgr. Jana Pecinová Vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Hrochův Týnec č.j. zsht01/2007-red 3

4 1.2. Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 400 Školní družina 56 Školní klub 69 Školní jídelna ZŠ Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let , let , let , let ,8 61 a více let celkem ,0 % 11,1 88,9 100,0 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví dosažené vzdělání muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné ,2 úplné střední ,9 vyšší odborné ,7 vysokoškolské ,2 celkem ,0 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná splňuje nesplňuje kvalifikace kvalifikaci kvalifikaci celkem splňuje v % Učitel 1.stupně základní školy ,7 Učitel 2.stupně základní školy ,0 Vychovatel Asistent pedagoga ,3 celkem ,3 4

5 2.4 Přehled ped. pracovníků Příjmení, jméno, titul Funk. zařaz. Aprobace Vyučoval(a) ve škol.roce 2010/2011 Další vz. spec. Macháčková Jiřina, Mgr. Ř M, F M Slavíková Jana, Mgr. ZŘ 1.stupeň 1. stupeň Bakešová Dana VCH, AP vychovatelka ŠD, AP Bakešová Magdalena U 1.stupeň 1.stupeň Baťa Tomáš U - Tv, Př, Ivt, DT Čejková Iva, Mgr. U Nj, D Nj, D, Ov, Tv, Vkz, Sp Felcmvá Jana, Mgr. U M, Ze M, Z, Tv, Eko Mgr. Filipi Miroslava U Učit.odb.před. SŠ Aj, Mv, Vv Janková Tereza, Mgr. U 1.stupeň 1. stupeň Jelínková Blanka, Mgr. U M, Ch M, Ch, Zek, Sp Komínková Lenka,Mgr. U Čj, D Čj, Ov Kovářová Michaela, Mgr. U 1.stupeň 1.stupeň Málková Barbora, Mgr. U Čj, Hv Čj, Hv, Ov Pecinová Jana, Mgr. U M, F Puchýřová Radoslava, Mgr. M, F, Ivt, Vv, Tek U 1. stupeň 1.stupeň Pulkrábková Jolana, Mgr. U 1.stupeň 1.stupeň Salfická Helena U - 1.stupeň Šmíd Vlastimil VCH, AP vychovatel ŠK, Sp, AP Žemličková Jana U - Aj, Sp, Sh Sůrová Tereza AP, VCH - AP Metodik a koordinátor ICT Koordinátor ŠVP Výchovná poradkyně Studium 1.stupeň 5

6 2.5 Délka praxe pedagogických pracovníků Doba trvání Počet pracovníků % Do 6 let 4 20,0 Do 12 let 2 10,0 Do 19 let 8 40,0 Do 27 let 4 20,0 Nad 27 let 2 10,0 celkem ,0 Komentář ředitelky školy: Pracovní kolektiv je poměrně mladý a s převážným zastoupením žen, většina pedagogů je dojíždějících. Z důvodu slučování tříd a s tím souvisejícím snižováním počtu pracovníků ukončil na konci tohoto školního roku pracovní poměr jeden pedagogický pracovník. 2.6 Administrativní a provozní zaměstnanci školy Hrouzek Oldřich Havlíčková Jana Bakešová Simona Pešavová Petra Vysoudilová Hana školník vedoucí škol. jídelny, účetní uklízečka uklízečka uklízečka Jadrná Alena Poludová Michaela Kinclerová Marta kuchařka kuchařka pom. kuchařka 6

7 3.Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program Vzdělávací program Zařazené ročníky ŠVP ZŠ Hrochův Týnec Učební plán dle ŠVP ZŠ Hrochův Týnec Předmět - ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Výchova ke zdraví Informatika Volit.předměty Týdenní dotace

8 3.3 Volitelné předměty ročník předměty 1. Ph/Hpv 2. Ph 3. Ph/Hpv 4. Hpv 5. Dov 6. Eko 7. Njv/ Sh,Inf 8. Njv/ Sh, Inf 9. Njv/Sh, Inf, SČj, SM, Tek/Mv, Zek Komentář ředitelky školy: Škola nabízí výběr povinně volitelných předmětů dle zájmu žáků a dle složení pedagogického sboru v daném školním roce (hudebně-pohybová výchova, pohybová výchova, sportovní hry, dopravní výchova, německý jazyk, seminář z českého jazyka a matematiky, mediální výchova, informatika, technické kreslení, základy ekonomiky). V zájmu zkvalitnění výuky se dělí vyučovací hodiny především jazykové výuky a z kapacitních důvodů hodiny tělesné výchovy (v daném okamžiku může užívat tělocvičnu pouze jedna skupina žáků). 4. Počty žáků 4.1 Porovnání předcházejícího a tohoto školního roku (k 30.9.) Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele 2010/ / / / / / / / ,64 21,83 16,25 15, Počty žáků, třídy a třídnictví (k 30.9.) třída třídní učitel(ka) chlapci dívky celkem Výjimka z počtu žáků (-ne) 1.A Mgr. Kovářová Michaela ne 1.B Mgr. Pulkrábková Jolana ne 2. Mgr. Puchýřová Radoslava ne 3.A Salfická Helena ne 3.B Mgr. Janková Tereza ne 8

9 4. Bakešová Magdalena ne 5.A Mgr. Felcmvá Jana ne 5.B Mgr. Komínková Lenka ne 6. Mgr. Jelínková Blanka ne 7. Mgr. Filipi Miroslava ne 8. Mgr. Pecinová Jana ne 9. Mgr. Čejková Iva ne 1. stupeň stupeň celkem Žáci přijatí do 1.ročníku základní školy Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Počet odkladů pro školní rok Žáci přijatí do vyšších ročníků základní školy Ročník Počet žáků Žáci přijatí ke vzdělávání na střední školy V letošním školním roce vychází 19 žáků z devátého, 3 žáci z osmého a 2 ze sedmého ročníku ZŠ. Typ školy Počet přijatých žáků Víceletá gymnázia - Čtyřletá gymnázia - Střední odborné školy a obchodní akademie 13 Střední odborná učiliště 7 Konzervatoř - Odborné učiliště a prak.škola 4 celkem 24 9

10 5. Průběh a výsledky vzdělávání 5.1 Celkové hodnocení žáků-prospěch 10

11 5.2.Výchovná opatření- pochvaly. napomenutí, důtky Výchovná opatření 1.pololetí 2.pololetí Pochvala ředitele školy - - Pochvala třídního učitele Napomenutí třídního učit Důtka třídního učitele 6 22 Důtka ředitele školy 3 12 Snížená známka z chování 7 12 Komentář ředitelky školy: Mezi nejčastěji řešené výchovné problémy patří záškoláctví a jiné časté absence, které omlouvají rodiče dětí. Problémy se škola snažila řešit v rámci školského poradenského pracoviště (výchovné komise ve složení: vedení školy, výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitel), ve spolupráci se školním psychologem a ve spolupráci s odbornými pracovišti. Doporučenými dopisy škola pravidelně informuje odbor sociálních věcí Městského úřadu v Chrudimi Účast a umístění v soutěžích Účast a umístění ve vědomostních soutěžích v jednotlivých předmětech Zeměpis - Eurorébus 6. 9.tř Ekoseminář - Recyklohraní 6. tř Anglický jazyk 1. Etwinning časopis školy v anglickém jazyce My school now and yesterday zvláštní ocenění v krajském kole za mezinárodní spolupráci 2. Projekt My school in the past and nowadays Quality label 3. Evropská jazyková cena Label za projekt etwinning My school in the past and nowadays Výtvarná výchova - Pod modrou oblohou - mezinárodní výtvarná soutěž : 6.tř 9. tř. - Zdravá a nemocná příroda : 6.tř 9. tř. - Koloběh vody: 3.tř. - Na co vzpomínáme výstava v Zaječicích: 1.stupeň Informatika - eskills konference /prezentace animovaných filmů/ Praha Obecní dům Matematika - Pythagoriáda - Matematický klokan Fyzika - Astroolympiáda 6.tř. ( R. Nováková) 7. místo v krajském kole 11

12 Mediální výchova: krajské kolo soutěže školních časopisů - cena poroty za originální rubriky školní časopis Hrošíkovy Hrochoviny Účast a umístění ve sportovních soutěžích: Vybíjená - Preventan cup mladší děvčata- 4.místo v krajském kole (1. místo v okres.kole) - Preventan cup smíšená družstva 2.místo v okresním kole Basketbal - okres.kolo chlapců ročníku- 4.místo Florbal - florbal MŠMT starších chlapců-3.místo ve skupině okrsk.kola - florbalmanie Skuteč- 3.místo celkově (děvčata 2.místo) Fotbal - CocaCola cup 3.místo v okresním kole Hrošiáda (atletika) - celkově 2. místo Majáles - celkově 4. místo (1. místo v atletické části) Hroší hry - celkově 1. místo (1.místo ve vybíjené děvčat) Šachy - okres.přebor družstev chlapců- 3..místo Stolní tenis - krajské kolo děvčat- 3.místo (1.místo v okres.kole) - okresní kolo chlapců- 4.místo 12

13 5.4. Výsledky testování Celoplošné testování CSI Graf na této stránce ukazuje, jak velké byly podíly žáků, kteří dosáhli v úvodní (společné) části testu průměrné úspěšnosti v rozmezích 0 20 %, %, %, % a %, tj. jaká část ze všech testovaných žáků vyřešila méně než jednu pětinu úloh základní společné části, jaká část jednu až dvě pětiny úloh základní společné části atd. Mezi informacemi nad grafem najdete hodnotu průměrné úspěšnosti Vašich žáků. Nad grafem můžete volit předmět a ročník, pro které chcete porovnání provést. 5.ročník ČJ 53,82% M 53,04% AJ 40,99% 0-20% 0,06% 0,27% 0,3% 21-40% 1,41% 1,86% 8,69% 41-60% 23,77% 46,61% 62,05% 61-80% 61,93% 44,94% 23,92% % 12,83% 6,32% 5,04% Český jazyk 5 Matematika 5 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0-20% 21-40% 41-60% 61-80% % 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0-20% 21-40% 41-60% 61-80% % Anglický jazyk 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0-20% 21-40% 41-60% 61-80% % 13

14 9.ročník Čj 65,57% M 43,42% Aj 44,66% 0-20% 0 % 0,42% 0,08% 21-40% 0,81% 7,03% 4,27% 41-60% 10,71% 63,82% 61,62% 61-80% 72,77% 26,38% 28,66% % 15,71% 2,34% 5,36% Anglický jazyk 9. Matematika 9. 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0-20% 21-40% 41-60% 61-80% % 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0-20% 21-40% 41-60% 61-80% % Český jazyk 9. 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 21-40% 41-60% 61-80% % 0,00% 0% 14

15 Srovnávací testy- Stonožka pro 5. ročník 15

16 16

17 Srovnávací testy- Stonožka pro 9. ročník 17

18 18

19 5.5. Hospitační činnost pracovník počet hospitací ředitelka školy 19 zástupkyně ředitelky školy 15 celkem 34 Komentář ředitelky školy: Kontrolní a hospitační činnost je prováděna průběžně vedením školy. ředitelka upřednostňovala model pozitivních hospitací. I nadále probíhaly vzájemné hospitace mezi jednotlivými kolegy. Každý vyučující absolvoval dvě hospitace u svých kolegů za každé pololetí s následným zhodnocením. Hospitace jsou vedením školy konzultovány s jednotlivými učiteli, konkrétní nedostatky ihned řešeny. Úkoly dlouhodobějšího rázu jsou postupně prosazovány a začleňovány do práce pedagogů. V loňském školním roce byla kontrolní činnost zaměřena zejména na výukové metody, na směřování výuky do praxe. Vzájemné hospitace byly zaměřeny na metody práce a jejich užití při vlastních hodinách. Oblast kontroly provozních pracovníků se provádí průběžně při pravidelné prohlídce celé budovy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V tomto školním roce ČŠI provedla ve škole pouze kontrolní šetření na základě podnětu rodičů. Závěrečná zpráva je uložena v ředitelně školy. Všechny zprávy z inspekční činnosti jsou dostupné na webových stránkách ČSI, o naší škole konkrétně na Zpráva o činnosti výchovného poradce k V letošním školním roce bylo v evidenci výchovné poradkyně celkem 46 integrovaných žáků, z toho 4 žáci s individuálním plánem. Pro usnadnění výuky s žáky s IVP pracovaly dyslektické asistentky M. Kovářová, J. Slavíková a J. Pulkrábková. Pomalejším tempem a individuálním přístupem jim umožňovaly lepší zvládnutí probíraného učiva, upevnění gramatických pravidel v českém či cizím jazyce. Integrovaným žákům byla věnována péče a individuální přístup i v ostatních předmětech dle dispozic z jednotlivých vyšetření. U většiny těchto žáků byla diagnostikována SPU dyslexie, dysgrafie, dysortografie. V rámci grantu byla poskytnuta náprava poruch učení i dětem, které nemají doporučení ke vzdělávání podle IVP. Dále v rámci grantu pracovala na škole psycholožka a logopedka. Nabídku jejich služeb žáci využili. Většina žáků s výukovými problémy docházela na doučování. Průběžně byla doplňována kartotéka sledovaných žáků. Třídní učitelky 1. stupně informovaly výchovnou poradkyni, se kterými žáky mají výukové a výchovné problémy a jejichž vyšetření v PPP požadují. Výchovná poradkyně průběžně spolupracovala s třídními učiteli při řešení kázeňských problémů. V případě závažnějších kázeňských přestupků jednala výchovná komise s rodiči. Z těchto jednání jsou vedeny zápisy a jsou uloženy v evidenci třídních učitelů. 19

20 Zápis dětí do 1. třídy proběhl v řádném termínu. Pro příští školní rok bylo zapsáno celkem 30žáků, 6 žáků dostalo odklad školní docházky. Náplní práce výchovné poradkyně je pomoc při volbě povolání vycházejícím žákům. Žáci i rodiče se mohli přijít poradit v konzultačních hodinách. Žáci obdrželi Katalog středních škol a učilišť. Během 1. pololetí školního roku 2011/ žáci navštívili akci Přehlídka SŠ a SOU v Chrudimi a v Pardubicích, byli rovněž seznámeni s propagačními materiály jednotlivých škol i SOU. Individuálně se zúčastňovali Dnů otevřených dveří na SŠ a SOU. Prostřednictvím nástěnky byli žáci průběžně informováni o všech důležitých termínech. Vyučující občanské a rodinné výchovy a pracovních činností věnovali pozornost volbě povolání ve svých hodinách. V letošním školním roce měli žáci možnost podat si v 1. kole přijímacího řízení 2 přihlášky na SŠ nebo učiliště a neomezený počet přihlášek v 2. kole. Ve školním roce 2011/ vychází 19 žáků z 9.třídy, 3 žáci z 8.třídy a 2 žáci ze 7.třídy. Z 24 vycházejících žáků bylo 13 přijato na SŠ a 11 na učební obory. Škola je zapojena do projektu Krajské hospodářské komory Volba povolání v Pardubickém kraji, a do projektu Stavební školy Pardubice Rybitví Podpora technického vzdělávání, které jsou zaměřeny na podporu vzdělávání v technických oborech, zvyšování zájmu žáků ZŠ o studium technických oborů na středních školách a týkají se hlavně žáků 8. a 9. ročníků. V rámci těchto projektů měli žáci možnost navštívit vybrané podniky zabývající se strojírenskou výrobou nebo střední školy a učiliště, které poskytují vzdělání v této oblasti. Byla to např. Integrovaná střední škola technická ve Vysokém Mýtě, která pořádala v rámci projektu dny technických dovedností, přehlídku oborů a autosalon. Dále Střední odborná škola EDUCAnet a Střední škola potravinářství a služeb v Pardubicích a také podnik Tvar v Pardubicích, který se zabývá zpracováním a recyklací plastů. Na škole pracoval celý rok žákovský parlament složený vždy ze dvou zástupců od 4. do 9. třídy. Svými aktivitami se snažil vylepšit některé připomínky spolužáků k chodu školy nebo školní jídelny. K větším akcím patří zajištění vánočního nebo čarodějnického dopoledne a uspořádání školního turnaje ve vybíjené. 6. Další vzdělávání pracovníků Výchozí stav: Výuka je ve většině hodin vedena pedagogy s úplnou kvalifikací. Výuka anglického jazyka byla vedena ve všech ročnících kvalifikovanými pedagogy (státní zkoušky), ne vždy ale aprobovanými. Přetrvává problém s aprobovstí u výchov a pracovních činností. Hodiny vyučují pedagogové, kteří dané činnosti mají jako svou zájmovou činnost. Pedagogové se průběžně vzdělávají dle svých aprobací a výběru a účastní se seminářů. Probíhalo vzdělávání pedagogů z grantu školy "Každý máme šanci", kdy se školila celá sborovna. V tomto roce dokončila ředitelka školy jako metodika a koordinátor ICT. Další vzdělávání si vyučující vybírali dle svých aprobací, využity byly finanční prostředky z grantu EU školám. 20

21 Absolvované vzdělávání Jméno Název vzdělávání Termín Pedagogičtí pracovníci Školení sborovny z grantů Děti z náhradních a soc.ohrož.rodin Subkulturalita v českých školách Děti a trestní zodpovědnost Tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí Škola v pohodě Zabezpečení výuky žáků s SPU 09/ / / / / 04/ Bakešová Dana Výtvarné proměny odp. materiálu 03/ Bakešová Magda Aj / Baťa Tomáš Využití pc ve vzdělávání-grafické aplikace 02/ 1.pomoc při TV 03/ Čejková Iva I mlčení je lež aneb jak učit o době komunismu 05/ Felcmvá Jana Filipi Miroslava Janková Tereza Jelínková Blanka Macháčková Jiřina Pecinová Jana EVVOluce Elearning kurz Základy meteorologie Intenzivní kurz angl.jazyka B1 Letní dílny Etwinning Tvořivá škola-činnostní učení Tvořivá práce v lit. Kompetence výchov.poradců v oblasti péče o ž.se zdr.postiž.i Právní předpisy ve školství Koordinátor autoevaluace Kolokvium ředitelů Studium-ICT koordinátor Využití pc ve vzdělávání-grafické aplikace Školení-Smart tabule 50 experimentů z krabice od bot Elearning kurz Finanční matematika 05/ 11/11, 01/12 04/ Srpen 10/2011, 04/ 11/2011 Dok.02/ Pulkrábková Jolana Aj / Salfická Helena Jak na to, aby děti četly? 10/ / 09-12/ 03/,04/ Dok.06/ 02/ 05/ 03/ 11/11, 01/12 11/11 Slavíková Jana Hry, soutěže a náměty s přírod.zaměřením Tvořivá škola-činnostní učení Alternativní metody při práci s prozaic.textem ŠmídVlastimil Školení preventistů Tvorba grantu-prevence Žemličková Jana Aj Intenzivní kurz angl.jazyka B1 10/ / 02/ 04/ 05/ 03/ 21

22 Provozní pracovníci Havlíčková Jana Účetnictví státu a PO od 1.1. Legislativa ŠJ, hyg.předpisy, vnitřní audit 01/ 05/ Kuchařky ŠJ A. Jadrná, M.Poludová Legislativa ŠJ, hyg.předpisy, vnitřní audit 05/ 7. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 7.1. Environmentální výchova Po celý školní rok probíhal sběr starého papíru. Bylo sesbíráno kg. Na podzim žáci sbírali šípek (381,60 kg), v zimních měsících pomerančovou a citronovou kůru (102kg). V jarních měsících proběhl sběr léčivých bylin. Byly sesbírány jen 2 kg léčivek, z důvodu alergií u dětí uvažujeme o zrušení tohoto sběru. V průběhu školního roku probíhaly přednášky, besedy, exkurze a výlety, celoškolní projekty, třídní projekty zaměřené na ekologickou výchovu. Pedagogové naší školy se účastnili odborných seminářů. Škola je zapojena do celorepublikového projektu recyklohraní Ecobat, Asekol. Letošního roku bylo sesbíráno 88 kg starých vybitých baterií. Naše škola se zapojila do sběru nefunkčních mobilních telefonů a sesbírala 107 kusů. Dále jsme se zapojili do sběru víček od pet lahví. Aktivity během školního roku: 1)Spolupráce s ekologickými spolky a) Ekocentrum Paleta Pardubice: b) Pasíčka c) ČEZ d) Planeta Země 3000 Multimediální projekt Čína pro 7. a 8. ročník e) Spolupráce s místními organizacemi např. myslivci sběr podzimních plodů pro zvěř. 2) Zapojení žáků do ekologických soutěží. 3) Účast metodiků enviromentální výchovy na odborných seminářích, kurzech a dalším vzdělávání. 4) Poskytování informací ostatním učitelům a rodičům. 22

23 Časový harmonogram Termín Název akce Cíl. skupina Koordinuje Spolupracuje IX. Rozmístění košů do tříd na třída Koordinátor EVVO Třídní učitelé třídění odpadu (plasty) Schválení Ročního plánu EVVO Koordinátor EVVO pedagogický sbor Úklid okolí školy Vyhlášení celoročních soutěží (sběru šípku, pomerančová kůra, sběr papíru, třídění plastů, sběr vybitých baterií, sportovní soutěže) Vycházky žáků 1. stupně do okolí obce žáci druhého stupně Koordinátor EVVO pedagogický sbor třída Koordinátor EVVO pedagogický sbor třída Koordinátor EVVO Třídní učitelé Projekt Sluneční soustava Pomáháme přírodě: Zdravá a nemocná příroda 6. třída Koordinátor EVVO Mgr. Felcmvá třída Soutěž Pardubického kraje Mgr. Pecinová Mgr. Filipi Mgr. Jelínková p. Žemličková Pedagogický sbor X. Multimediální pořad Čína 7. a 8. třída Mgr.Felcmvá Mgr. Pecinová Nákupy s rozumem - Paleta Pardubice Krajská konference EVVO v Pardubicích 6. třída Mgr. Jelínková p.šmíd Koordinátor EVVO Mgr.Felcmvá Sběr kaštanů pro daňky třída Koordinátor EVVO Třídní učitelé Sběr starého tříděného papíru třída Koordinátor EVVO Třídní učitelé XI. Projekt: 9. třída Mgr. Pecinová Mgr. 23

24 Energie a Elektrárny Felcmvá XII. Planetárium Hradec Králové Vánoce -Ekocentrum Paleta I. Sběr starých vybitých baterií seznámení veřejnosti s možností sběru Povodně Ekocentrum Paleta II. 4. třídy a 6. třída 1. stupeň p. Bakešová vychovatelka školní družiny Koordinátor EVVO Mgr. Felcmvá 1. stupeň p. Bakešová vychovatelka školní družiny Hra Ekopolis 6.třída Mgr. Felcmvá Projekt: Kraje ČR 8.třída Jana Mgr. Felcmvá Mgr. Felcmvá Jana Mgr. Bakešová Magdaléna Mgr. Michaela Kovářová Třídní učitelé III. Inspirace přírodou- Ekocentrum Paleta Pořad o Keni Projekt: Keňa život v Keni 1. stupeň p. Bakešová vychovatelka školní družiny 2.stupeň Mgr. Málková 9.tř Mgr. Málková Mgr. Felcmvá Projekt: Evropa ČR ŽP oblastí Slunce Ekocentrum Paleta IV. Sběr starého papíru a starých vybitých bateriíí Odvoz monitorů a starého elektrozařízení 7.třída Mgr. Felcmvá 1.stupeň p. Bakešová vychovatelka Koordinátor EVVO Mgr. Felcmvá Koordinátor EVVO Mgr. Felcmvá Třídní učitelé Projekt: Recyklohraní třídění starého papíru 6.třída Mgr. Felcmvá Mgr. Pecinová Mgr. Filipi Projekt: Světový oceán 6.třída Mgr. Felcmvá Mgr. Pecinová Mgr. Filipi Projekt: 9.třída Mgr. Pecinová 24

25 Jaderné elektrárny V. Hračky - Ekocentrum Paleta projekt EVOLUCE - Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR p. Bakešová vychovatelka školní družiny Koordinátor EVVO Mgr. Felcmvá Sběr léčivých bylin třída Mgr. Puchýřová pedagogický sbor Školy v přírodě, třídní výlety, exkurze třída Ředitelka školy pedagogický sbor Školní vlastivědné, zeměpisné exkurze třída Koordinátor EVVO Mgr. Felcmvá pedagogický sbor Projekt: žárovka 6.třída Mgr. Pecinová Hra Ekopolis 9. třída Mgr. Felcmvá Jana VI. Zvuk 8. třída Mgr. Pecinová Jana Mgr. Málková Barbora Ekosoustředění - 7. třída Mgr. Filipi Mladočov Šmíd Sběr léčivých bylin třída Mgr. Puchýřová pedagogický sbor Školy v přírodě, třídní výlety, exkurze třída Ředitelka školy pedagogický sbor Školní vlastivědné exkurze třída Ředitelka školy pedagogický sbor Výroční zpráva EVVO Koordinátor EVVO 25

26 Činnosti realizované v průběhu školního roku Název akce / forma Cílová skupina Koordinuje Spolupracuje Ekologická nástěnka průběžná aktualizace Koordinátor EVVO Třídění odpadů: papír, plasty, sklo kontejner před budovou školy Všichni Koordinátor EVVO Pedagogický sbor Provozní pracovníci Péče o estetickou úpravu okolí školy Všichni Vedení školy Pedagogický sbor Péče o květinovou výzdobu ve škole Všichni Vedení školy Pedagogický sbor Provozní pracovníci Nákup ekologicky šetrných výrobků, školních potřeb z recyklovaného papíru Ekovýchovné programy Mgr.Puchýřová Školník Vedoucí kuchyně 1., 2. stupeň Koordinátor EVVO Třídní učitelé Výběrový seminář - Ekoseminář 6. třída Koordinátor EVVO Doplnění učebních pomůcek, metodik EVVO Šetření energií, vodou Všichni Koordinátor EVVO Pedagogický sbor Odebíráme odborné časopisy Učitelé přírodověd. předmětů Péče o okolí školy Všichni Koordinátor EVVO Pedagogický sbor 26

27 7.2. Prevence sociálně-patologických jevů v jednotlivých ročnících Podrobný přehled akcí Roč. Téma Organizace Datum Poznámky 1. Co je to zdraví ---- Zdravý životní styl, výživa ---- Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí ---- Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření ---- Normální je nekouřit Metodika drogové prevence Metodika drogové prevence Metodika drogové prevence Metodika drogové prevence Program podpory zdraví a prevence kouření Listopad Prosinec Leden Únor Březen Tč.uč. Tř.uč. Tř.uč. Tř.uč Tř..uč. 2. Co je to zdraví ---- Zdravý životní styl, výživa ---- Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření ---- Normální je nekouřit Metodika drogové prevence Metodika drogové prevence Metodika drogové prevence Metodika drogové prevence Program podpory zdraví a prevence kouření Listopad Prosinec Leden Únor Březen Tč.uč. Tř.uč. Tř.uč. Tř.uč. Tř.uč. 3. Co je to zdraví ---- Zdravý životní styl, výživa ---- Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření Metodika drogové prevence Metodika drogové prevence Metodika drogové prevence Metodika drogové prevence Listopad Prosinec Leden Únor Tč.uč. Tř.uč. Tř.uč. Tř.uč. 27

28 4. Zdravý životní styl, výživa ---- Zdraví ---- Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí ---- Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření Mgr. Soňa Holubová Metodika drogové prevence Metodika drogové prevence Metodika drogové prevence Září Listopad Leden Únor Tř.uč. Tř. uč. Tř.uč. Tř.uč. 5. Zdravý životní styl, výživa ---- Projektové odpoledne Halloween ---- Metodika drogové prevence Mezitřídní vztahy, klima třídy Září listopad Duben Mgr. Soňa Holubová Tř.uč. Dopravní bezpečnost ---- Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření Poručík Tesař Metodika drogové prevence Březen Tř.uč. Tř.uč. 6. GO kurz Integrovaný záchranný systém ---- Protidrogové aktivity a sociálně patologické jevy Kamarádské hry Zážitkový pobyt Beseda s hasiči a zdravotníky Mgr. Michal Kroužil ŠK HT a Chrast OS ALTUS Září Únor Září Šmíd Jelínková Šmíd Šmíd Kurbelová Málek 7. Bílá pastelka veřejná sbírka ---- Etwinningový maraton --- Kyberšikana a bezpečný internet Tyflocentrum Pardubice Mgr. Filipi, J. Žemličková Mgr. Krampota Říjen Říjen Březen Šmíd Tř. uč. Šmíd Tř. uč Šmíd ---- Čertovský rej dílna a hry v tělocvičně Mgr. Filipi Prosinec 2011 Šmíd 28

29 8. Kyberšikana a bezpečný internet --- Mládež v EU. --- Partnerské vztahy. Mgr. Krampota Andrea Pavlíková PhDr.Lažová Březen Leden Březen Tř. uč. Tř. uč. Šmíd 9. Beseda o vězeňství a kriminalitě --- Kyberšikana a bezpečný internet --- SPŠS Chrudim dovednostní soutěž ---- Bezpečný sex - beseda Mgr. Vohradníková Mgr. Krampota Vztah k manuální práci Mgr. Krampota Říjen Březen Listopad březen Tř.uč. Tř. uč. Šmíd Tř. uč. Šmíd Adoptuj panenku UNICEF ( roč. ) Červen Felcmvá Šmíd 7.3. Celoškolní akce: Září červen - Schůzky žákovské samosprávy, vedení školy Seznámení žáků s programem činnosti v novém roce, tř.uč Osobnostní a sociální výchova, stmelení kolektivů, tvorba pravidel klima třídy, tř.uč školení Etwinning-ped-prac Go prog.-6.r exkurze 9.r- Potravinářská škola Pce 21.9.Školení ped.pracovníků Mgr.Kašparová exkurze 9.r- Potravinářská škola Pce 27.9.ŠK-"Kamarádské hry"(setkání s Chrastí) Hrošiáda Školení ped.pracovníků Mgr.Dřínovský zeměpisná přednáška 8.,7.r., Paleta 6.r.nákup.s rozumem ŠK-Hry Le Mans SPŠS Chrudim exkurze 9.tř.SŠ Rybitví ISŠ VM Školení ped. pracovníků Mgr.Dvořák odpolední podzimní dílna Malíř Dudek Beseda pro pedagogy a rodiče-l-pekařová Beseda "Politická situace v 50.letech" Technické muzeum Praha 8.r. 29

30 16.11.Projektový den (výročí školy) 1.část Planetárium 4.,6., Elektrárna Hučák 9.tř Eko-Jeden za všechny,5.a,b 5.12.Mikulášské dopoledne 7.12.Exkurze IX.třída 8.12.Vánoční jarmark sportovní turnaje zábavné dopoledne zápis do prvního ročníku pasování prvňáčků Projektový den (výročí školy) 2.část kurz sebeobrana-dívky 8. 9.tř.3x 2.2.exkurze ČNB-9.tř. 2.2.bruslení-1.-3.tř. 3.2.pololetní prázdniny, školení pedag. Mgr.Koten Lyžařský výcvik 13.2.zahájení plav.výcviku 3.-4.tř. odpoledne pro předškoláky 4.4. Projektový den (výročí školy) 3.část Dravci Beseda se spis.braunovou čarodejnice 1.st.-parlament 4.5. beseda 6. a 9.r. (Elektrárny a zdravá výživa) 7.5. Slavnostní ukončení grantu "Každý máme šanci" Hrošiáda Oslavy 60. let založení školy ŠVP-2.-3.tř. květen, červen- výlety červen- Dopravní hřiště-4.tř Majáles Skuteč Slavnostní před. vysvěd. 9.r Oslavy 60. let založení školy K výročí 60. let založení školy proběhly celodenní oslavy s kulturním programem. Byl vydán almanach k výročí, vzpomínkové dvd s fotografiemi z historie a současnosti, návštěvníkům byly k dispozici upomínkové předměty (pohlednice, tužky, knoflíky). V budově školy probíhala výstava archivního materiálu (fotografie na panelech) a výstavy prací žáků v kmenových třídách, otevřena byla historická třída s kronikami ze školního dění. V průběhu akce děti vystoupily s kulturním programem, představil se taneční kroužek, sedmá třída promítala svůj vlastní film z historie školy, v atriu školy mohli návštěvníci shlédnout filmy ze školních akcí. Ve školní jídelně návštěvníky vítala kavárnička k posezení a zavzpomínání. Celý den doprovázelo oslavy krásné počasí, které svědčilo venkovnímu programu hudební skupiny Šmehydlo a programu pro děti (malování na obličej, skákací hrad, bubnování...). Bohužel k večeru se zdvihl vítr, který znemožnil let horkovzdušným balonem na závěr oslav. I přesto, že balónová tečka nevyšla, ohlasy na oslavy byly velmi pozitivní a návštěvnost vysoká. 30

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253

Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty žáků

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253

Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Obsah str. Charakteristika školy 3 Úvodní slovo 4 Základní údaje 5 Učební dokumenty 6 Přehled pracovníků

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/2016 EVVO představuje nezastupitelný předpoklad

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty ţáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

PLÁN ŠKOLY - na školní rok 2013/2014

PLÁN ŠKOLY - na školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov Náměstí 35, 542 42 Pilníkov, IČO: 70988013 m: 734575492, info@zspilnikov.cz, www.zspilnikov.cz PLÁN ŠKOLY - na školní rok 2013/2014 1 Oblast vzdělávání

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických sdružení a předmětových komisí Schůzka koordinátorů

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více