Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/ výročí otevření budovy školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 60. výročí otevření budovy školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/ 60. výročí otevření budovy školy Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 1

2 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty žáků 8 5. Průběh a výsledky vzdělávání Další vzdělávání pracovníků Aktivity školy a prezentace na veřejnosti Zájmové vzdělávání- ŠD, ŠK Školní jídelna Materiálně-technické vybavení školy Projekty a granty Záměry pro příští rok 38 Příloha 1.- Hospodaření školy 2

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Charakteristika školy Název školy Adresa školy Ředitel školy Zástupce ředitele Právní forma IČO IZO REDIZO telefon ředitelna telefon kancelář web Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim Nádražní 253, Hrochův Týnec Mgr. Jiřina Macháčková od Mgr. Jana Slavíková od příspěvková organizace Základní škola Školní družina při ZŠ Školní klub Školní jídelna Zřizovatel Adresa Kontakt Město Hrochův Týnec Smetva 25, Hrochův Týnec Údaje o školské radě zřízena dne , 6 členů kontakt Mgr. Jana Pecinová Vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Hrochův Týnec č.j. zsht01/2007-red 3

4 1.2. Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 400 Školní družina 56 Školní klub 69 Školní jídelna ZŠ Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let , let , let , let ,8 61 a více let celkem ,0 % 11,1 88,9 100,0 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví dosažené vzdělání muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné ,2 úplné střední ,9 vyšší odborné ,7 vysokoškolské ,2 celkem ,0 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná splňuje nesplňuje kvalifikace kvalifikaci kvalifikaci celkem splňuje v % Učitel 1.stupně základní školy ,7 Učitel 2.stupně základní školy ,0 Vychovatel Asistent pedagoga ,3 celkem ,3 4

5 2.4 Přehled ped. pracovníků Příjmení, jméno, titul Funk. zařaz. Aprobace Vyučoval(a) ve škol.roce 2010/2011 Další vz. spec. Macháčková Jiřina, Mgr. Ř M, F M Slavíková Jana, Mgr. ZŘ 1.stupeň 1. stupeň Bakešová Dana VCH, AP vychovatelka ŠD, AP Bakešová Magdalena U 1.stupeň 1.stupeň Baťa Tomáš U - Tv, Př, Ivt, DT Čejková Iva, Mgr. U Nj, D Nj, D, Ov, Tv, Vkz, Sp Felcmvá Jana, Mgr. U M, Ze M, Z, Tv, Eko Mgr. Filipi Miroslava U Učit.odb.před. SŠ Aj, Mv, Vv Janková Tereza, Mgr. U 1.stupeň 1. stupeň Jelínková Blanka, Mgr. U M, Ch M, Ch, Zek, Sp Komínková Lenka,Mgr. U Čj, D Čj, Ov Kovářová Michaela, Mgr. U 1.stupeň 1.stupeň Málková Barbora, Mgr. U Čj, Hv Čj, Hv, Ov Pecinová Jana, Mgr. U M, F Puchýřová Radoslava, Mgr. M, F, Ivt, Vv, Tek U 1. stupeň 1.stupeň Pulkrábková Jolana, Mgr. U 1.stupeň 1.stupeň Salfická Helena U - 1.stupeň Šmíd Vlastimil VCH, AP vychovatel ŠK, Sp, AP Žemličková Jana U - Aj, Sp, Sh Sůrová Tereza AP, VCH - AP Metodik a koordinátor ICT Koordinátor ŠVP Výchovná poradkyně Studium 1.stupeň 5

6 2.5 Délka praxe pedagogických pracovníků Doba trvání Počet pracovníků % Do 6 let 4 20,0 Do 12 let 2 10,0 Do 19 let 8 40,0 Do 27 let 4 20,0 Nad 27 let 2 10,0 celkem ,0 Komentář ředitelky školy: Pracovní kolektiv je poměrně mladý a s převážným zastoupením žen, většina pedagogů je dojíždějících. Z důvodu slučování tříd a s tím souvisejícím snižováním počtu pracovníků ukončil na konci tohoto školního roku pracovní poměr jeden pedagogický pracovník. 2.6 Administrativní a provozní zaměstnanci školy Hrouzek Oldřich Havlíčková Jana Bakešová Simona Pešavová Petra Vysoudilová Hana školník vedoucí škol. jídelny, účetní uklízečka uklízečka uklízečka Jadrná Alena Poludová Michaela Kinclerová Marta kuchařka kuchařka pom. kuchařka 6

7 3.Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program Vzdělávací program Zařazené ročníky ŠVP ZŠ Hrochův Týnec Učební plán dle ŠVP ZŠ Hrochův Týnec Předmět - ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Výchova ke zdraví Informatika Volit.předměty Týdenní dotace

8 3.3 Volitelné předměty ročník předměty 1. Ph/Hpv 2. Ph 3. Ph/Hpv 4. Hpv 5. Dov 6. Eko 7. Njv/ Sh,Inf 8. Njv/ Sh, Inf 9. Njv/Sh, Inf, SČj, SM, Tek/Mv, Zek Komentář ředitelky školy: Škola nabízí výběr povinně volitelných předmětů dle zájmu žáků a dle složení pedagogického sboru v daném školním roce (hudebně-pohybová výchova, pohybová výchova, sportovní hry, dopravní výchova, německý jazyk, seminář z českého jazyka a matematiky, mediální výchova, informatika, technické kreslení, základy ekonomiky). V zájmu zkvalitnění výuky se dělí vyučovací hodiny především jazykové výuky a z kapacitních důvodů hodiny tělesné výchovy (v daném okamžiku může užívat tělocvičnu pouze jedna skupina žáků). 4. Počty žáků 4.1 Porovnání předcházejícího a tohoto školního roku (k 30.9.) Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele 2010/ / / / / / / / ,64 21,83 16,25 15, Počty žáků, třídy a třídnictví (k 30.9.) třída třídní učitel(ka) chlapci dívky celkem Výjimka z počtu žáků (-ne) 1.A Mgr. Kovářová Michaela ne 1.B Mgr. Pulkrábková Jolana ne 2. Mgr. Puchýřová Radoslava ne 3.A Salfická Helena ne 3.B Mgr. Janková Tereza ne 8

9 4. Bakešová Magdalena ne 5.A Mgr. Felcmvá Jana ne 5.B Mgr. Komínková Lenka ne 6. Mgr. Jelínková Blanka ne 7. Mgr. Filipi Miroslava ne 8. Mgr. Pecinová Jana ne 9. Mgr. Čejková Iva ne 1. stupeň stupeň celkem Žáci přijatí do 1.ročníku základní školy Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Počet odkladů pro školní rok Žáci přijatí do vyšších ročníků základní školy Ročník Počet žáků Žáci přijatí ke vzdělávání na střední školy V letošním školním roce vychází 19 žáků z devátého, 3 žáci z osmého a 2 ze sedmého ročníku ZŠ. Typ školy Počet přijatých žáků Víceletá gymnázia - Čtyřletá gymnázia - Střední odborné školy a obchodní akademie 13 Střední odborná učiliště 7 Konzervatoř - Odborné učiliště a prak.škola 4 celkem 24 9

10 5. Průběh a výsledky vzdělávání 5.1 Celkové hodnocení žáků-prospěch 10

11 5.2.Výchovná opatření- pochvaly. napomenutí, důtky Výchovná opatření 1.pololetí 2.pololetí Pochvala ředitele školy - - Pochvala třídního učitele Napomenutí třídního učit Důtka třídního učitele 6 22 Důtka ředitele školy 3 12 Snížená známka z chování 7 12 Komentář ředitelky školy: Mezi nejčastěji řešené výchovné problémy patří záškoláctví a jiné časté absence, které omlouvají rodiče dětí. Problémy se škola snažila řešit v rámci školského poradenského pracoviště (výchovné komise ve složení: vedení školy, výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitel), ve spolupráci se školním psychologem a ve spolupráci s odbornými pracovišti. Doporučenými dopisy škola pravidelně informuje odbor sociálních věcí Městského úřadu v Chrudimi Účast a umístění v soutěžích Účast a umístění ve vědomostních soutěžích v jednotlivých předmětech Zeměpis - Eurorébus 6. 9.tř Ekoseminář - Recyklohraní 6. tř Anglický jazyk 1. Etwinning časopis školy v anglickém jazyce My school now and yesterday zvláštní ocenění v krajském kole za mezinárodní spolupráci 2. Projekt My school in the past and nowadays Quality label 3. Evropská jazyková cena Label za projekt etwinning My school in the past and nowadays Výtvarná výchova - Pod modrou oblohou - mezinárodní výtvarná soutěž : 6.tř 9. tř. - Zdravá a nemocná příroda : 6.tř 9. tř. - Koloběh vody: 3.tř. - Na co vzpomínáme výstava v Zaječicích: 1.stupeň Informatika - eskills konference /prezentace animovaných filmů/ Praha Obecní dům Matematika - Pythagoriáda - Matematický klokan Fyzika - Astroolympiáda 6.tř. ( R. Nováková) 7. místo v krajském kole 11

12 Mediální výchova: krajské kolo soutěže školních časopisů - cena poroty za originální rubriky školní časopis Hrošíkovy Hrochoviny Účast a umístění ve sportovních soutěžích: Vybíjená - Preventan cup mladší děvčata- 4.místo v krajském kole (1. místo v okres.kole) - Preventan cup smíšená družstva 2.místo v okresním kole Basketbal - okres.kolo chlapců ročníku- 4.místo Florbal - florbal MŠMT starších chlapců-3.místo ve skupině okrsk.kola - florbalmanie Skuteč- 3.místo celkově (děvčata 2.místo) Fotbal - CocaCola cup 3.místo v okresním kole Hrošiáda (atletika) - celkově 2. místo Majáles - celkově 4. místo (1. místo v atletické části) Hroší hry - celkově 1. místo (1.místo ve vybíjené děvčat) Šachy - okres.přebor družstev chlapců- 3..místo Stolní tenis - krajské kolo děvčat- 3.místo (1.místo v okres.kole) - okresní kolo chlapců- 4.místo 12

13 5.4. Výsledky testování Celoplošné testování CSI Graf na této stránce ukazuje, jak velké byly podíly žáků, kteří dosáhli v úvodní (společné) části testu průměrné úspěšnosti v rozmezích 0 20 %, %, %, % a %, tj. jaká část ze všech testovaných žáků vyřešila méně než jednu pětinu úloh základní společné části, jaká část jednu až dvě pětiny úloh základní společné části atd. Mezi informacemi nad grafem najdete hodnotu průměrné úspěšnosti Vašich žáků. Nad grafem můžete volit předmět a ročník, pro které chcete porovnání provést. 5.ročník ČJ 53,82% M 53,04% AJ 40,99% 0-20% 0,06% 0,27% 0,3% 21-40% 1,41% 1,86% 8,69% 41-60% 23,77% 46,61% 62,05% 61-80% 61,93% 44,94% 23,92% % 12,83% 6,32% 5,04% Český jazyk 5 Matematika 5 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0-20% 21-40% 41-60% 61-80% % 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0-20% 21-40% 41-60% 61-80% % Anglický jazyk 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0-20% 21-40% 41-60% 61-80% % 13

14 9.ročník Čj 65,57% M 43,42% Aj 44,66% 0-20% 0 % 0,42% 0,08% 21-40% 0,81% 7,03% 4,27% 41-60% 10,71% 63,82% 61,62% 61-80% 72,77% 26,38% 28,66% % 15,71% 2,34% 5,36% Anglický jazyk 9. Matematika 9. 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0-20% 21-40% 41-60% 61-80% % 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0-20% 21-40% 41-60% 61-80% % Český jazyk 9. 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 21-40% 41-60% 61-80% % 0,00% 0% 14

15 Srovnávací testy- Stonožka pro 5. ročník 15

16 16

17 Srovnávací testy- Stonožka pro 9. ročník 17

18 18

19 5.5. Hospitační činnost pracovník počet hospitací ředitelka školy 19 zástupkyně ředitelky školy 15 celkem 34 Komentář ředitelky školy: Kontrolní a hospitační činnost je prováděna průběžně vedením školy. ředitelka upřednostňovala model pozitivních hospitací. I nadále probíhaly vzájemné hospitace mezi jednotlivými kolegy. Každý vyučující absolvoval dvě hospitace u svých kolegů za každé pololetí s následným zhodnocením. Hospitace jsou vedením školy konzultovány s jednotlivými učiteli, konkrétní nedostatky ihned řešeny. Úkoly dlouhodobějšího rázu jsou postupně prosazovány a začleňovány do práce pedagogů. V loňském školním roce byla kontrolní činnost zaměřena zejména na výukové metody, na směřování výuky do praxe. Vzájemné hospitace byly zaměřeny na metody práce a jejich užití při vlastních hodinách. Oblast kontroly provozních pracovníků se provádí průběžně při pravidelné prohlídce celé budovy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V tomto školním roce ČŠI provedla ve škole pouze kontrolní šetření na základě podnětu rodičů. Závěrečná zpráva je uložena v ředitelně školy. Všechny zprávy z inspekční činnosti jsou dostupné na webových stránkách ČSI, o naší škole konkrétně na Zpráva o činnosti výchovného poradce k V letošním školním roce bylo v evidenci výchovné poradkyně celkem 46 integrovaných žáků, z toho 4 žáci s individuálním plánem. Pro usnadnění výuky s žáky s IVP pracovaly dyslektické asistentky M. Kovářová, J. Slavíková a J. Pulkrábková. Pomalejším tempem a individuálním přístupem jim umožňovaly lepší zvládnutí probíraného učiva, upevnění gramatických pravidel v českém či cizím jazyce. Integrovaným žákům byla věnována péče a individuální přístup i v ostatních předmětech dle dispozic z jednotlivých vyšetření. U většiny těchto žáků byla diagnostikována SPU dyslexie, dysgrafie, dysortografie. V rámci grantu byla poskytnuta náprava poruch učení i dětem, které nemají doporučení ke vzdělávání podle IVP. Dále v rámci grantu pracovala na škole psycholožka a logopedka. Nabídku jejich služeb žáci využili. Většina žáků s výukovými problémy docházela na doučování. Průběžně byla doplňována kartotéka sledovaných žáků. Třídní učitelky 1. stupně informovaly výchovnou poradkyni, se kterými žáky mají výukové a výchovné problémy a jejichž vyšetření v PPP požadují. Výchovná poradkyně průběžně spolupracovala s třídními učiteli při řešení kázeňských problémů. V případě závažnějších kázeňských přestupků jednala výchovná komise s rodiči. Z těchto jednání jsou vedeny zápisy a jsou uloženy v evidenci třídních učitelů. 19

20 Zápis dětí do 1. třídy proběhl v řádném termínu. Pro příští školní rok bylo zapsáno celkem 30žáků, 6 žáků dostalo odklad školní docházky. Náplní práce výchovné poradkyně je pomoc při volbě povolání vycházejícím žákům. Žáci i rodiče se mohli přijít poradit v konzultačních hodinách. Žáci obdrželi Katalog středních škol a učilišť. Během 1. pololetí školního roku 2011/ žáci navštívili akci Přehlídka SŠ a SOU v Chrudimi a v Pardubicích, byli rovněž seznámeni s propagačními materiály jednotlivých škol i SOU. Individuálně se zúčastňovali Dnů otevřených dveří na SŠ a SOU. Prostřednictvím nástěnky byli žáci průběžně informováni o všech důležitých termínech. Vyučující občanské a rodinné výchovy a pracovních činností věnovali pozornost volbě povolání ve svých hodinách. V letošním školním roce měli žáci možnost podat si v 1. kole přijímacího řízení 2 přihlášky na SŠ nebo učiliště a neomezený počet přihlášek v 2. kole. Ve školním roce 2011/ vychází 19 žáků z 9.třídy, 3 žáci z 8.třídy a 2 žáci ze 7.třídy. Z 24 vycházejících žáků bylo 13 přijato na SŠ a 11 na učební obory. Škola je zapojena do projektu Krajské hospodářské komory Volba povolání v Pardubickém kraji, a do projektu Stavební školy Pardubice Rybitví Podpora technického vzdělávání, které jsou zaměřeny na podporu vzdělávání v technických oborech, zvyšování zájmu žáků ZŠ o studium technických oborů na středních školách a týkají se hlavně žáků 8. a 9. ročníků. V rámci těchto projektů měli žáci možnost navštívit vybrané podniky zabývající se strojírenskou výrobou nebo střední školy a učiliště, které poskytují vzdělání v této oblasti. Byla to např. Integrovaná střední škola technická ve Vysokém Mýtě, která pořádala v rámci projektu dny technických dovedností, přehlídku oborů a autosalon. Dále Střední odborná škola EDUCAnet a Střední škola potravinářství a služeb v Pardubicích a také podnik Tvar v Pardubicích, který se zabývá zpracováním a recyklací plastů. Na škole pracoval celý rok žákovský parlament složený vždy ze dvou zástupců od 4. do 9. třídy. Svými aktivitami se snažil vylepšit některé připomínky spolužáků k chodu školy nebo školní jídelny. K větším akcím patří zajištění vánočního nebo čarodějnického dopoledne a uspořádání školního turnaje ve vybíjené. 6. Další vzdělávání pracovníků Výchozí stav: Výuka je ve většině hodin vedena pedagogy s úplnou kvalifikací. Výuka anglického jazyka byla vedena ve všech ročnících kvalifikovanými pedagogy (státní zkoušky), ne vždy ale aprobovanými. Přetrvává problém s aprobovstí u výchov a pracovních činností. Hodiny vyučují pedagogové, kteří dané činnosti mají jako svou zájmovou činnost. Pedagogové se průběžně vzdělávají dle svých aprobací a výběru a účastní se seminářů. Probíhalo vzdělávání pedagogů z grantu školy "Každý máme šanci", kdy se školila celá sborovna. V tomto roce dokončila ředitelka školy jako metodika a koordinátor ICT. Další vzdělávání si vyučující vybírali dle svých aprobací, využity byly finanční prostředky z grantu EU školám. 20

21 Absolvované vzdělávání Jméno Název vzdělávání Termín Pedagogičtí pracovníci Školení sborovny z grantů Děti z náhradních a soc.ohrož.rodin Subkulturalita v českých školách Děti a trestní zodpovědnost Tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí Škola v pohodě Zabezpečení výuky žáků s SPU 09/ / / / / 04/ Bakešová Dana Výtvarné proměny odp. materiálu 03/ Bakešová Magda Aj / Baťa Tomáš Využití pc ve vzdělávání-grafické aplikace 02/ 1.pomoc při TV 03/ Čejková Iva I mlčení je lež aneb jak učit o době komunismu 05/ Felcmvá Jana Filipi Miroslava Janková Tereza Jelínková Blanka Macháčková Jiřina Pecinová Jana EVVOluce Elearning kurz Základy meteorologie Intenzivní kurz angl.jazyka B1 Letní dílny Etwinning Tvořivá škola-činnostní učení Tvořivá práce v lit. Kompetence výchov.poradců v oblasti péče o ž.se zdr.postiž.i Právní předpisy ve školství Koordinátor autoevaluace Kolokvium ředitelů Studium-ICT koordinátor Využití pc ve vzdělávání-grafické aplikace Školení-Smart tabule 50 experimentů z krabice od bot Elearning kurz Finanční matematika 05/ 11/11, 01/12 04/ Srpen 10/2011, 04/ 11/2011 Dok.02/ Pulkrábková Jolana Aj / Salfická Helena Jak na to, aby děti četly? 10/ / 09-12/ 03/,04/ Dok.06/ 02/ 05/ 03/ 11/11, 01/12 11/11 Slavíková Jana Hry, soutěže a náměty s přírod.zaměřením Tvořivá škola-činnostní učení Alternativní metody při práci s prozaic.textem ŠmídVlastimil Školení preventistů Tvorba grantu-prevence Žemličková Jana Aj Intenzivní kurz angl.jazyka B1 10/ / 02/ 04/ 05/ 03/ 21

22 Provozní pracovníci Havlíčková Jana Účetnictví státu a PO od 1.1. Legislativa ŠJ, hyg.předpisy, vnitřní audit 01/ 05/ Kuchařky ŠJ A. Jadrná, M.Poludová Legislativa ŠJ, hyg.předpisy, vnitřní audit 05/ 7. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 7.1. Environmentální výchova Po celý školní rok probíhal sběr starého papíru. Bylo sesbíráno kg. Na podzim žáci sbírali šípek (381,60 kg), v zimních měsících pomerančovou a citronovou kůru (102kg). V jarních měsících proběhl sběr léčivých bylin. Byly sesbírány jen 2 kg léčivek, z důvodu alergií u dětí uvažujeme o zrušení tohoto sběru. V průběhu školního roku probíhaly přednášky, besedy, exkurze a výlety, celoškolní projekty, třídní projekty zaměřené na ekologickou výchovu. Pedagogové naší školy se účastnili odborných seminářů. Škola je zapojena do celorepublikového projektu recyklohraní Ecobat, Asekol. Letošního roku bylo sesbíráno 88 kg starých vybitých baterií. Naše škola se zapojila do sběru nefunkčních mobilních telefonů a sesbírala 107 kusů. Dále jsme se zapojili do sběru víček od pet lahví. Aktivity během školního roku: 1)Spolupráce s ekologickými spolky a) Ekocentrum Paleta Pardubice: b) Pasíčka c) ČEZ d) Planeta Země 3000 Multimediální projekt Čína pro 7. a 8. ročník e) Spolupráce s místními organizacemi např. myslivci sběr podzimních plodů pro zvěř. 2) Zapojení žáků do ekologických soutěží. 3) Účast metodiků enviromentální výchovy na odborných seminářích, kurzech a dalším vzdělávání. 4) Poskytování informací ostatním učitelům a rodičům. 22

23 Časový harmonogram Termín Název akce Cíl. skupina Koordinuje Spolupracuje IX. Rozmístění košů do tříd na třída Koordinátor EVVO Třídní učitelé třídění odpadu (plasty) Schválení Ročního plánu EVVO Koordinátor EVVO pedagogický sbor Úklid okolí školy Vyhlášení celoročních soutěží (sběru šípku, pomerančová kůra, sběr papíru, třídění plastů, sběr vybitých baterií, sportovní soutěže) Vycházky žáků 1. stupně do okolí obce žáci druhého stupně Koordinátor EVVO pedagogický sbor třída Koordinátor EVVO pedagogický sbor třída Koordinátor EVVO Třídní učitelé Projekt Sluneční soustava Pomáháme přírodě: Zdravá a nemocná příroda 6. třída Koordinátor EVVO Mgr. Felcmvá třída Soutěž Pardubického kraje Mgr. Pecinová Mgr. Filipi Mgr. Jelínková p. Žemličková Pedagogický sbor X. Multimediální pořad Čína 7. a 8. třída Mgr.Felcmvá Mgr. Pecinová Nákupy s rozumem - Paleta Pardubice Krajská konference EVVO v Pardubicích 6. třída Mgr. Jelínková p.šmíd Koordinátor EVVO Mgr.Felcmvá Sběr kaštanů pro daňky třída Koordinátor EVVO Třídní učitelé Sběr starého tříděného papíru třída Koordinátor EVVO Třídní učitelé XI. Projekt: 9. třída Mgr. Pecinová Mgr. 23

24 Energie a Elektrárny Felcmvá XII. Planetárium Hradec Králové Vánoce -Ekocentrum Paleta I. Sběr starých vybitých baterií seznámení veřejnosti s možností sběru Povodně Ekocentrum Paleta II. 4. třídy a 6. třída 1. stupeň p. Bakešová vychovatelka školní družiny Koordinátor EVVO Mgr. Felcmvá 1. stupeň p. Bakešová vychovatelka školní družiny Hra Ekopolis 6.třída Mgr. Felcmvá Projekt: Kraje ČR 8.třída Jana Mgr. Felcmvá Mgr. Felcmvá Jana Mgr. Bakešová Magdaléna Mgr. Michaela Kovářová Třídní učitelé III. Inspirace přírodou- Ekocentrum Paleta Pořad o Keni Projekt: Keňa život v Keni 1. stupeň p. Bakešová vychovatelka školní družiny 2.stupeň Mgr. Málková 9.tř Mgr. Málková Mgr. Felcmvá Projekt: Evropa ČR ŽP oblastí Slunce Ekocentrum Paleta IV. Sběr starého papíru a starých vybitých bateriíí Odvoz monitorů a starého elektrozařízení 7.třída Mgr. Felcmvá 1.stupeň p. Bakešová vychovatelka Koordinátor EVVO Mgr. Felcmvá Koordinátor EVVO Mgr. Felcmvá Třídní učitelé Projekt: Recyklohraní třídění starého papíru 6.třída Mgr. Felcmvá Mgr. Pecinová Mgr. Filipi Projekt: Světový oceán 6.třída Mgr. Felcmvá Mgr. Pecinová Mgr. Filipi Projekt: 9.třída Mgr. Pecinová 24

25 Jaderné elektrárny V. Hračky - Ekocentrum Paleta projekt EVOLUCE - Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR p. Bakešová vychovatelka školní družiny Koordinátor EVVO Mgr. Felcmvá Sběr léčivých bylin třída Mgr. Puchýřová pedagogický sbor Školy v přírodě, třídní výlety, exkurze třída Ředitelka školy pedagogický sbor Školní vlastivědné, zeměpisné exkurze třída Koordinátor EVVO Mgr. Felcmvá pedagogický sbor Projekt: žárovka 6.třída Mgr. Pecinová Hra Ekopolis 9. třída Mgr. Felcmvá Jana VI. Zvuk 8. třída Mgr. Pecinová Jana Mgr. Málková Barbora Ekosoustředění - 7. třída Mgr. Filipi Mladočov Šmíd Sběr léčivých bylin třída Mgr. Puchýřová pedagogický sbor Školy v přírodě, třídní výlety, exkurze třída Ředitelka školy pedagogický sbor Školní vlastivědné exkurze třída Ředitelka školy pedagogický sbor Výroční zpráva EVVO Koordinátor EVVO 25

26 Činnosti realizované v průběhu školního roku Název akce / forma Cílová skupina Koordinuje Spolupracuje Ekologická nástěnka průběžná aktualizace Koordinátor EVVO Třídění odpadů: papír, plasty, sklo kontejner před budovou školy Všichni Koordinátor EVVO Pedagogický sbor Provozní pracovníci Péče o estetickou úpravu okolí školy Všichni Vedení školy Pedagogický sbor Péče o květinovou výzdobu ve škole Všichni Vedení školy Pedagogický sbor Provozní pracovníci Nákup ekologicky šetrných výrobků, školních potřeb z recyklovaného papíru Ekovýchovné programy Mgr.Puchýřová Školník Vedoucí kuchyně 1., 2. stupeň Koordinátor EVVO Třídní učitelé Výběrový seminář - Ekoseminář 6. třída Koordinátor EVVO Doplnění učebních pomůcek, metodik EVVO Šetření energií, vodou Všichni Koordinátor EVVO Pedagogický sbor Odebíráme odborné časopisy Učitelé přírodověd. předmětů Péče o okolí školy Všichni Koordinátor EVVO Pedagogický sbor 26

27 7.2. Prevence sociálně-patologických jevů v jednotlivých ročnících Podrobný přehled akcí Roč. Téma Organizace Datum Poznámky 1. Co je to zdraví ---- Zdravý životní styl, výživa ---- Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí ---- Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření ---- Normální je nekouřit Metodika drogové prevence Metodika drogové prevence Metodika drogové prevence Metodika drogové prevence Program podpory zdraví a prevence kouření Listopad Prosinec Leden Únor Březen Tč.uč. Tř.uč. Tř.uč. Tř.uč Tř..uč. 2. Co je to zdraví ---- Zdravý životní styl, výživa ---- Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření ---- Normální je nekouřit Metodika drogové prevence Metodika drogové prevence Metodika drogové prevence Metodika drogové prevence Program podpory zdraví a prevence kouření Listopad Prosinec Leden Únor Březen Tč.uč. Tř.uč. Tř.uč. Tř.uč. Tř.uč. 3. Co je to zdraví ---- Zdravý životní styl, výživa ---- Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření Metodika drogové prevence Metodika drogové prevence Metodika drogové prevence Metodika drogové prevence Listopad Prosinec Leden Únor Tč.uč. Tř.uč. Tř.uč. Tř.uč. 27

28 4. Zdravý životní styl, výživa ---- Zdraví ---- Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí ---- Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření Mgr. Soňa Holubová Metodika drogové prevence Metodika drogové prevence Metodika drogové prevence Září Listopad Leden Únor Tř.uč. Tř. uč. Tř.uč. Tř.uč. 5. Zdravý životní styl, výživa ---- Projektové odpoledne Halloween ---- Metodika drogové prevence Mezitřídní vztahy, klima třídy Září listopad Duben Mgr. Soňa Holubová Tř.uč. Dopravní bezpečnost ---- Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření Poručík Tesař Metodika drogové prevence Březen Tř.uč. Tř.uč. 6. GO kurz Integrovaný záchranný systém ---- Protidrogové aktivity a sociálně patologické jevy Kamarádské hry Zážitkový pobyt Beseda s hasiči a zdravotníky Mgr. Michal Kroužil ŠK HT a Chrast OS ALTUS Září Únor Září Šmíd Jelínková Šmíd Šmíd Kurbelová Málek 7. Bílá pastelka veřejná sbírka ---- Etwinningový maraton --- Kyberšikana a bezpečný internet Tyflocentrum Pardubice Mgr. Filipi, J. Žemličková Mgr. Krampota Říjen Říjen Březen Šmíd Tř. uč. Šmíd Tř. uč Šmíd ---- Čertovský rej dílna a hry v tělocvičně Mgr. Filipi Prosinec 2011 Šmíd 28

29 8. Kyberšikana a bezpečný internet --- Mládež v EU. --- Partnerské vztahy. Mgr. Krampota Andrea Pavlíková PhDr.Lažová Březen Leden Březen Tř. uč. Tř. uč. Šmíd 9. Beseda o vězeňství a kriminalitě --- Kyberšikana a bezpečný internet --- SPŠS Chrudim dovednostní soutěž ---- Bezpečný sex - beseda Mgr. Vohradníková Mgr. Krampota Vztah k manuální práci Mgr. Krampota Říjen Březen Listopad březen Tř.uč. Tř. uč. Šmíd Tř. uč. Šmíd Adoptuj panenku UNICEF ( roč. ) Červen Felcmvá Šmíd 7.3. Celoškolní akce: Září červen - Schůzky žákovské samosprávy, vedení školy Seznámení žáků s programem činnosti v novém roce, tř.uč Osobnostní a sociální výchova, stmelení kolektivů, tvorba pravidel klima třídy, tř.uč školení Etwinning-ped-prac Go prog.-6.r exkurze 9.r- Potravinářská škola Pce 21.9.Školení ped.pracovníků Mgr.Kašparová exkurze 9.r- Potravinářská škola Pce 27.9.ŠK-"Kamarádské hry"(setkání s Chrastí) Hrošiáda Školení ped.pracovníků Mgr.Dřínovský zeměpisná přednáška 8.,7.r., Paleta 6.r.nákup.s rozumem ŠK-Hry Le Mans SPŠS Chrudim exkurze 9.tř.SŠ Rybitví ISŠ VM Školení ped. pracovníků Mgr.Dvořák odpolední podzimní dílna Malíř Dudek Beseda pro pedagogy a rodiče-l-pekařová Beseda "Politická situace v 50.letech" Technické muzeum Praha 8.r. 29

30 16.11.Projektový den (výročí školy) 1.část Planetárium 4.,6., Elektrárna Hučák 9.tř Eko-Jeden za všechny,5.a,b 5.12.Mikulášské dopoledne 7.12.Exkurze IX.třída 8.12.Vánoční jarmark sportovní turnaje zábavné dopoledne zápis do prvního ročníku pasování prvňáčků Projektový den (výročí školy) 2.část kurz sebeobrana-dívky 8. 9.tř.3x 2.2.exkurze ČNB-9.tř. 2.2.bruslení-1.-3.tř. 3.2.pololetní prázdniny, školení pedag. Mgr.Koten Lyžařský výcvik 13.2.zahájení plav.výcviku 3.-4.tř. odpoledne pro předškoláky 4.4. Projektový den (výročí školy) 3.část Dravci Beseda se spis.braunovou čarodejnice 1.st.-parlament 4.5. beseda 6. a 9.r. (Elektrárny a zdravá výživa) 7.5. Slavnostní ukončení grantu "Každý máme šanci" Hrošiáda Oslavy 60. let založení školy ŠVP-2.-3.tř. květen, červen- výlety červen- Dopravní hřiště-4.tř Majáles Skuteč Slavnostní před. vysvěd. 9.r Oslavy 60. let založení školy K výročí 60. let založení školy proběhly celodenní oslavy s kulturním programem. Byl vydán almanach k výročí, vzpomínkové dvd s fotografiemi z historie a současnosti, návštěvníkům byly k dispozici upomínkové předměty (pohlednice, tužky, knoflíky). V budově školy probíhala výstava archivního materiálu (fotografie na panelech) a výstavy prací žáků v kmenových třídách, otevřena byla historická třída s kronikami ze školního dění. V průběhu akce děti vystoupily s kulturním programem, představil se taneční kroužek, sedmá třída promítala svůj vlastní film z historie školy, v atriu školy mohli návštěvníci shlédnout filmy ze školních akcí. Ve školní jídelně návštěvníky vítala kavárnička k posezení a zavzpomínání. Celý den doprovázelo oslavy krásné počasí, které svědčilo venkovnímu programu hudební skupiny Šmehydlo a programu pro děti (malování na obličej, skákací hrad, bubnování...). Bohužel k večeru se zdvihl vítr, který znemožnil let horkovzdušným balonem na závěr oslav. I přesto, že balónová tečka nevyšla, ohlasy na oslavy byly velmi pozitivní a návštěvnost vysoká. 30

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty ţáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim Chittussiho náměstí 153 538 42 Ronov nad Doubravou Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Tato výroční zpráva podává základní informace

Více

Výroční zpráva školní rok 2009-10

Výroční zpráva školní rok 2009-10 Výroční zpráva školní rok 2009-10 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2. Personální

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORAVSKÁ NOVÁ VES, OKRES BŘECLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Grossmannová, ředitelka Datum: 1. září 2014 Obsah: Část I. Část II. Část III.

Více

JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.

JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs. JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2010-2011 v Berouně dne 22.9.2011 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 Základní škola Proseč, okres Chrudim 1. Základní údaje o škole Zřizovatel : Město Proseč, 539 44 Proseč Ředitelka : Mgr. Jarmila

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracoval: Mgr. Jan Hanáček, ředitel Datum: 3. září 2012 1 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více