Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/ výročí otevření budovy školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 60. výročí otevření budovy školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/ 60. výročí otevření budovy školy Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 1

2 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty žáků 8 5. Průběh a výsledky vzdělávání Další vzdělávání pracovníků Aktivity školy a prezentace na veřejnosti Zájmové vzdělávání- ŠD, ŠK Školní jídelna Materiálně-technické vybavení školy Projekty a granty Záměry pro příští rok 38 Příloha 1.- Hospodaření školy 2

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Charakteristika školy Název školy Adresa školy Ředitel školy Zástupce ředitele Právní forma IČO IZO REDIZO telefon ředitelna telefon kancelář web Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim Nádražní 253, Hrochův Týnec Mgr. Jiřina Macháčková od Mgr. Jana Slavíková od příspěvková organizace Základní škola Školní družina při ZŠ Školní klub Školní jídelna Zřizovatel Adresa Kontakt Město Hrochův Týnec Smetva 25, Hrochův Týnec Údaje o školské radě zřízena dne , 6 členů kontakt Mgr. Jana Pecinová Vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Hrochův Týnec č.j. zsht01/2007-red 3

4 1.2. Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 400 Školní družina 56 Školní klub 69 Školní jídelna ZŠ Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let , let , let , let ,8 61 a více let celkem ,0 % 11,1 88,9 100,0 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví dosažené vzdělání muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné ,2 úplné střední ,9 vyšší odborné ,7 vysokoškolské ,2 celkem ,0 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná splňuje nesplňuje kvalifikace kvalifikaci kvalifikaci celkem splňuje v % Učitel 1.stupně základní školy ,7 Učitel 2.stupně základní školy ,0 Vychovatel Asistent pedagoga ,3 celkem ,3 4

5 2.4 Přehled ped. pracovníků Příjmení, jméno, titul Funk. zařaz. Aprobace Vyučoval(a) ve škol.roce 2010/2011 Další vz. spec. Macháčková Jiřina, Mgr. Ř M, F M Slavíková Jana, Mgr. ZŘ 1.stupeň 1. stupeň Bakešová Dana VCH, AP vychovatelka ŠD, AP Bakešová Magdalena U 1.stupeň 1.stupeň Baťa Tomáš U - Tv, Př, Ivt, DT Čejková Iva, Mgr. U Nj, D Nj, D, Ov, Tv, Vkz, Sp Felcmvá Jana, Mgr. U M, Ze M, Z, Tv, Eko Mgr. Filipi Miroslava U Učit.odb.před. SŠ Aj, Mv, Vv Janková Tereza, Mgr. U 1.stupeň 1. stupeň Jelínková Blanka, Mgr. U M, Ch M, Ch, Zek, Sp Komínková Lenka,Mgr. U Čj, D Čj, Ov Kovářová Michaela, Mgr. U 1.stupeň 1.stupeň Málková Barbora, Mgr. U Čj, Hv Čj, Hv, Ov Pecinová Jana, Mgr. U M, F Puchýřová Radoslava, Mgr. M, F, Ivt, Vv, Tek U 1. stupeň 1.stupeň Pulkrábková Jolana, Mgr. U 1.stupeň 1.stupeň Salfická Helena U - 1.stupeň Šmíd Vlastimil VCH, AP vychovatel ŠK, Sp, AP Žemličková Jana U - Aj, Sp, Sh Sůrová Tereza AP, VCH - AP Metodik a koordinátor ICT Koordinátor ŠVP Výchovná poradkyně Studium 1.stupeň 5

6 2.5 Délka praxe pedagogických pracovníků Doba trvání Počet pracovníků % Do 6 let 4 20,0 Do 12 let 2 10,0 Do 19 let 8 40,0 Do 27 let 4 20,0 Nad 27 let 2 10,0 celkem ,0 Komentář ředitelky školy: Pracovní kolektiv je poměrně mladý a s převážným zastoupením žen, většina pedagogů je dojíždějících. Z důvodu slučování tříd a s tím souvisejícím snižováním počtu pracovníků ukončil na konci tohoto školního roku pracovní poměr jeden pedagogický pracovník. 2.6 Administrativní a provozní zaměstnanci školy Hrouzek Oldřich Havlíčková Jana Bakešová Simona Pešavová Petra Vysoudilová Hana školník vedoucí škol. jídelny, účetní uklízečka uklízečka uklízečka Jadrná Alena Poludová Michaela Kinclerová Marta kuchařka kuchařka pom. kuchařka 6

7 3.Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program Vzdělávací program Zařazené ročníky ŠVP ZŠ Hrochův Týnec Učební plán dle ŠVP ZŠ Hrochův Týnec Předmět - ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Výchova ke zdraví Informatika Volit.předměty Týdenní dotace

8 3.3 Volitelné předměty ročník předměty 1. Ph/Hpv 2. Ph 3. Ph/Hpv 4. Hpv 5. Dov 6. Eko 7. Njv/ Sh,Inf 8. Njv/ Sh, Inf 9. Njv/Sh, Inf, SČj, SM, Tek/Mv, Zek Komentář ředitelky školy: Škola nabízí výběr povinně volitelných předmětů dle zájmu žáků a dle složení pedagogického sboru v daném školním roce (hudebně-pohybová výchova, pohybová výchova, sportovní hry, dopravní výchova, německý jazyk, seminář z českého jazyka a matematiky, mediální výchova, informatika, technické kreslení, základy ekonomiky). V zájmu zkvalitnění výuky se dělí vyučovací hodiny především jazykové výuky a z kapacitních důvodů hodiny tělesné výchovy (v daném okamžiku může užívat tělocvičnu pouze jedna skupina žáků). 4. Počty žáků 4.1 Porovnání předcházejícího a tohoto školního roku (k 30.9.) Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele 2010/ / / / / / / / ,64 21,83 16,25 15, Počty žáků, třídy a třídnictví (k 30.9.) třída třídní učitel(ka) chlapci dívky celkem Výjimka z počtu žáků (-ne) 1.A Mgr. Kovářová Michaela ne 1.B Mgr. Pulkrábková Jolana ne 2. Mgr. Puchýřová Radoslava ne 3.A Salfická Helena ne 3.B Mgr. Janková Tereza ne 8

9 4. Bakešová Magdalena ne 5.A Mgr. Felcmvá Jana ne 5.B Mgr. Komínková Lenka ne 6. Mgr. Jelínková Blanka ne 7. Mgr. Filipi Miroslava ne 8. Mgr. Pecinová Jana ne 9. Mgr. Čejková Iva ne 1. stupeň stupeň celkem Žáci přijatí do 1.ročníku základní školy Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Počet odkladů pro školní rok Žáci přijatí do vyšších ročníků základní školy Ročník Počet žáků Žáci přijatí ke vzdělávání na střední školy V letošním školním roce vychází 19 žáků z devátého, 3 žáci z osmého a 2 ze sedmého ročníku ZŠ. Typ školy Počet přijatých žáků Víceletá gymnázia - Čtyřletá gymnázia - Střední odborné školy a obchodní akademie 13 Střední odborná učiliště 7 Konzervatoř - Odborné učiliště a prak.škola 4 celkem 24 9

10 5. Průběh a výsledky vzdělávání 5.1 Celkové hodnocení žáků-prospěch 10

11 5.2.Výchovná opatření- pochvaly. napomenutí, důtky Výchovná opatření 1.pololetí 2.pololetí Pochvala ředitele školy - - Pochvala třídního učitele Napomenutí třídního učit Důtka třídního učitele 6 22 Důtka ředitele školy 3 12 Snížená známka z chování 7 12 Komentář ředitelky školy: Mezi nejčastěji řešené výchovné problémy patří záškoláctví a jiné časté absence, které omlouvají rodiče dětí. Problémy se škola snažila řešit v rámci školského poradenského pracoviště (výchovné komise ve složení: vedení školy, výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitel), ve spolupráci se školním psychologem a ve spolupráci s odbornými pracovišti. Doporučenými dopisy škola pravidelně informuje odbor sociálních věcí Městského úřadu v Chrudimi Účast a umístění v soutěžích Účast a umístění ve vědomostních soutěžích v jednotlivých předmětech Zeměpis - Eurorébus 6. 9.tř Ekoseminář - Recyklohraní 6. tř Anglický jazyk 1. Etwinning časopis školy v anglickém jazyce My school now and yesterday zvláštní ocenění v krajském kole za mezinárodní spolupráci 2. Projekt My school in the past and nowadays Quality label 3. Evropská jazyková cena Label za projekt etwinning My school in the past and nowadays Výtvarná výchova - Pod modrou oblohou - mezinárodní výtvarná soutěž : 6.tř 9. tř. - Zdravá a nemocná příroda : 6.tř 9. tř. - Koloběh vody: 3.tř. - Na co vzpomínáme výstava v Zaječicích: 1.stupeň Informatika - eskills konference /prezentace animovaných filmů/ Praha Obecní dům Matematika - Pythagoriáda - Matematický klokan Fyzika - Astroolympiáda 6.tř. ( R. Nováková) 7. místo v krajském kole 11

12 Mediální výchova: krajské kolo soutěže školních časopisů - cena poroty za originální rubriky školní časopis Hrošíkovy Hrochoviny Účast a umístění ve sportovních soutěžích: Vybíjená - Preventan cup mladší děvčata- 4.místo v krajském kole (1. místo v okres.kole) - Preventan cup smíšená družstva 2.místo v okresním kole Basketbal - okres.kolo chlapců ročníku- 4.místo Florbal - florbal MŠMT starších chlapců-3.místo ve skupině okrsk.kola - florbalmanie Skuteč- 3.místo celkově (děvčata 2.místo) Fotbal - CocaCola cup 3.místo v okresním kole Hrošiáda (atletika) - celkově 2. místo Majáles - celkově 4. místo (1. místo v atletické části) Hroší hry - celkově 1. místo (1.místo ve vybíjené děvčat) Šachy - okres.přebor družstev chlapců- 3..místo Stolní tenis - krajské kolo děvčat- 3.místo (1.místo v okres.kole) - okresní kolo chlapců- 4.místo 12

13 5.4. Výsledky testování Celoplošné testování CSI Graf na této stránce ukazuje, jak velké byly podíly žáků, kteří dosáhli v úvodní (společné) části testu průměrné úspěšnosti v rozmezích 0 20 %, %, %, % a %, tj. jaká část ze všech testovaných žáků vyřešila méně než jednu pětinu úloh základní společné části, jaká část jednu až dvě pětiny úloh základní společné části atd. Mezi informacemi nad grafem najdete hodnotu průměrné úspěšnosti Vašich žáků. Nad grafem můžete volit předmět a ročník, pro které chcete porovnání provést. 5.ročník ČJ 53,82% M 53,04% AJ 40,99% 0-20% 0,06% 0,27% 0,3% 21-40% 1,41% 1,86% 8,69% 41-60% 23,77% 46,61% 62,05% 61-80% 61,93% 44,94% 23,92% % 12,83% 6,32% 5,04% Český jazyk 5 Matematika 5 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0-20% 21-40% 41-60% 61-80% % 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0-20% 21-40% 41-60% 61-80% % Anglický jazyk 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0-20% 21-40% 41-60% 61-80% % 13

14 9.ročník Čj 65,57% M 43,42% Aj 44,66% 0-20% 0 % 0,42% 0,08% 21-40% 0,81% 7,03% 4,27% 41-60% 10,71% 63,82% 61,62% 61-80% 72,77% 26,38% 28,66% % 15,71% 2,34% 5,36% Anglický jazyk 9. Matematika 9. 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0-20% 21-40% 41-60% 61-80% % 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0-20% 21-40% 41-60% 61-80% % Český jazyk 9. 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 21-40% 41-60% 61-80% % 0,00% 0% 14

15 Srovnávací testy- Stonožka pro 5. ročník 15

16 16

17 Srovnávací testy- Stonožka pro 9. ročník 17

18 18

19 5.5. Hospitační činnost pracovník počet hospitací ředitelka školy 19 zástupkyně ředitelky školy 15 celkem 34 Komentář ředitelky školy: Kontrolní a hospitační činnost je prováděna průběžně vedením školy. ředitelka upřednostňovala model pozitivních hospitací. I nadále probíhaly vzájemné hospitace mezi jednotlivými kolegy. Každý vyučující absolvoval dvě hospitace u svých kolegů za každé pololetí s následným zhodnocením. Hospitace jsou vedením školy konzultovány s jednotlivými učiteli, konkrétní nedostatky ihned řešeny. Úkoly dlouhodobějšího rázu jsou postupně prosazovány a začleňovány do práce pedagogů. V loňském školním roce byla kontrolní činnost zaměřena zejména na výukové metody, na směřování výuky do praxe. Vzájemné hospitace byly zaměřeny na metody práce a jejich užití při vlastních hodinách. Oblast kontroly provozních pracovníků se provádí průběžně při pravidelné prohlídce celé budovy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V tomto školním roce ČŠI provedla ve škole pouze kontrolní šetření na základě podnětu rodičů. Závěrečná zpráva je uložena v ředitelně školy. Všechny zprávy z inspekční činnosti jsou dostupné na webových stránkách ČSI, o naší škole konkrétně na Zpráva o činnosti výchovného poradce k V letošním školním roce bylo v evidenci výchovné poradkyně celkem 46 integrovaných žáků, z toho 4 žáci s individuálním plánem. Pro usnadnění výuky s žáky s IVP pracovaly dyslektické asistentky M. Kovářová, J. Slavíková a J. Pulkrábková. Pomalejším tempem a individuálním přístupem jim umožňovaly lepší zvládnutí probíraného učiva, upevnění gramatických pravidel v českém či cizím jazyce. Integrovaným žákům byla věnována péče a individuální přístup i v ostatních předmětech dle dispozic z jednotlivých vyšetření. U většiny těchto žáků byla diagnostikována SPU dyslexie, dysgrafie, dysortografie. V rámci grantu byla poskytnuta náprava poruch učení i dětem, které nemají doporučení ke vzdělávání podle IVP. Dále v rámci grantu pracovala na škole psycholožka a logopedka. Nabídku jejich služeb žáci využili. Většina žáků s výukovými problémy docházela na doučování. Průběžně byla doplňována kartotéka sledovaných žáků. Třídní učitelky 1. stupně informovaly výchovnou poradkyni, se kterými žáky mají výukové a výchovné problémy a jejichž vyšetření v PPP požadují. Výchovná poradkyně průběžně spolupracovala s třídními učiteli při řešení kázeňských problémů. V případě závažnějších kázeňských přestupků jednala výchovná komise s rodiči. Z těchto jednání jsou vedeny zápisy a jsou uloženy v evidenci třídních učitelů. 19

20 Zápis dětí do 1. třídy proběhl v řádném termínu. Pro příští školní rok bylo zapsáno celkem 30žáků, 6 žáků dostalo odklad školní docházky. Náplní práce výchovné poradkyně je pomoc při volbě povolání vycházejícím žákům. Žáci i rodiče se mohli přijít poradit v konzultačních hodinách. Žáci obdrželi Katalog středních škol a učilišť. Během 1. pololetí školního roku 2011/ žáci navštívili akci Přehlídka SŠ a SOU v Chrudimi a v Pardubicích, byli rovněž seznámeni s propagačními materiály jednotlivých škol i SOU. Individuálně se zúčastňovali Dnů otevřených dveří na SŠ a SOU. Prostřednictvím nástěnky byli žáci průběžně informováni o všech důležitých termínech. Vyučující občanské a rodinné výchovy a pracovních činností věnovali pozornost volbě povolání ve svých hodinách. V letošním školním roce měli žáci možnost podat si v 1. kole přijímacího řízení 2 přihlášky na SŠ nebo učiliště a neomezený počet přihlášek v 2. kole. Ve školním roce 2011/ vychází 19 žáků z 9.třídy, 3 žáci z 8.třídy a 2 žáci ze 7.třídy. Z 24 vycházejících žáků bylo 13 přijato na SŠ a 11 na učební obory. Škola je zapojena do projektu Krajské hospodářské komory Volba povolání v Pardubickém kraji, a do projektu Stavební školy Pardubice Rybitví Podpora technického vzdělávání, které jsou zaměřeny na podporu vzdělávání v technických oborech, zvyšování zájmu žáků ZŠ o studium technických oborů na středních školách a týkají se hlavně žáků 8. a 9. ročníků. V rámci těchto projektů měli žáci možnost navštívit vybrané podniky zabývající se strojírenskou výrobou nebo střední školy a učiliště, které poskytují vzdělání v této oblasti. Byla to např. Integrovaná střední škola technická ve Vysokém Mýtě, která pořádala v rámci projektu dny technických dovedností, přehlídku oborů a autosalon. Dále Střední odborná škola EDUCAnet a Střední škola potravinářství a služeb v Pardubicích a také podnik Tvar v Pardubicích, který se zabývá zpracováním a recyklací plastů. Na škole pracoval celý rok žákovský parlament složený vždy ze dvou zástupců od 4. do 9. třídy. Svými aktivitami se snažil vylepšit některé připomínky spolužáků k chodu školy nebo školní jídelny. K větším akcím patří zajištění vánočního nebo čarodějnického dopoledne a uspořádání školního turnaje ve vybíjené. 6. Další vzdělávání pracovníků Výchozí stav: Výuka je ve většině hodin vedena pedagogy s úplnou kvalifikací. Výuka anglického jazyka byla vedena ve všech ročnících kvalifikovanými pedagogy (státní zkoušky), ne vždy ale aprobovanými. Přetrvává problém s aprobovstí u výchov a pracovních činností. Hodiny vyučují pedagogové, kteří dané činnosti mají jako svou zájmovou činnost. Pedagogové se průběžně vzdělávají dle svých aprobací a výběru a účastní se seminářů. Probíhalo vzdělávání pedagogů z grantu školy "Každý máme šanci", kdy se školila celá sborovna. V tomto roce dokončila ředitelka školy jako metodika a koordinátor ICT. Další vzdělávání si vyučující vybírali dle svých aprobací, využity byly finanční prostředky z grantu EU školám. 20

21 Absolvované vzdělávání Jméno Název vzdělávání Termín Pedagogičtí pracovníci Školení sborovny z grantů Děti z náhradních a soc.ohrož.rodin Subkulturalita v českých školách Děti a trestní zodpovědnost Tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí Škola v pohodě Zabezpečení výuky žáků s SPU 09/ / / / / 04/ Bakešová Dana Výtvarné proměny odp. materiálu 03/ Bakešová Magda Aj / Baťa Tomáš Využití pc ve vzdělávání-grafické aplikace 02/ 1.pomoc při TV 03/ Čejková Iva I mlčení je lež aneb jak učit o době komunismu 05/ Felcmvá Jana Filipi Miroslava Janková Tereza Jelínková Blanka Macháčková Jiřina Pecinová Jana EVVOluce Elearning kurz Základy meteorologie Intenzivní kurz angl.jazyka B1 Letní dílny Etwinning Tvořivá škola-činnostní učení Tvořivá práce v lit. Kompetence výchov.poradců v oblasti péče o ž.se zdr.postiž.i Právní předpisy ve školství Koordinátor autoevaluace Kolokvium ředitelů Studium-ICT koordinátor Využití pc ve vzdělávání-grafické aplikace Školení-Smart tabule 50 experimentů z krabice od bot Elearning kurz Finanční matematika 05/ 11/11, 01/12 04/ Srpen 10/2011, 04/ 11/2011 Dok.02/ Pulkrábková Jolana Aj / Salfická Helena Jak na to, aby děti četly? 10/ / 09-12/ 03/,04/ Dok.06/ 02/ 05/ 03/ 11/11, 01/12 11/11 Slavíková Jana Hry, soutěže a náměty s přírod.zaměřením Tvořivá škola-činnostní učení Alternativní metody při práci s prozaic.textem ŠmídVlastimil Školení preventistů Tvorba grantu-prevence Žemličková Jana Aj Intenzivní kurz angl.jazyka B1 10/ / 02/ 04/ 05/ 03/ 21

22 Provozní pracovníci Havlíčková Jana Účetnictví státu a PO od 1.1. Legislativa ŠJ, hyg.předpisy, vnitřní audit 01/ 05/ Kuchařky ŠJ A. Jadrná, M.Poludová Legislativa ŠJ, hyg.předpisy, vnitřní audit 05/ 7. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 7.1. Environmentální výchova Po celý školní rok probíhal sběr starého papíru. Bylo sesbíráno kg. Na podzim žáci sbírali šípek (381,60 kg), v zimních měsících pomerančovou a citronovou kůru (102kg). V jarních měsících proběhl sběr léčivých bylin. Byly sesbírány jen 2 kg léčivek, z důvodu alergií u dětí uvažujeme o zrušení tohoto sběru. V průběhu školního roku probíhaly přednášky, besedy, exkurze a výlety, celoškolní projekty, třídní projekty zaměřené na ekologickou výchovu. Pedagogové naší školy se účastnili odborných seminářů. Škola je zapojena do celorepublikového projektu recyklohraní Ecobat, Asekol. Letošního roku bylo sesbíráno 88 kg starých vybitých baterií. Naše škola se zapojila do sběru nefunkčních mobilních telefonů a sesbírala 107 kusů. Dále jsme se zapojili do sběru víček od pet lahví. Aktivity během školního roku: 1)Spolupráce s ekologickými spolky a) Ekocentrum Paleta Pardubice: b) Pasíčka c) ČEZ d) Planeta Země 3000 Multimediální projekt Čína pro 7. a 8. ročník e) Spolupráce s místními organizacemi např. myslivci sběr podzimních plodů pro zvěř. 2) Zapojení žáků do ekologických soutěží. 3) Účast metodiků enviromentální výchovy na odborných seminářích, kurzech a dalším vzdělávání. 4) Poskytování informací ostatním učitelům a rodičům. 22

23 Časový harmonogram Termín Název akce Cíl. skupina Koordinuje Spolupracuje IX. Rozmístění košů do tříd na třída Koordinátor EVVO Třídní učitelé třídění odpadu (plasty) Schválení Ročního plánu EVVO Koordinátor EVVO pedagogický sbor Úklid okolí školy Vyhlášení celoročních soutěží (sběru šípku, pomerančová kůra, sběr papíru, třídění plastů, sběr vybitých baterií, sportovní soutěže) Vycházky žáků 1. stupně do okolí obce žáci druhého stupně Koordinátor EVVO pedagogický sbor třída Koordinátor EVVO pedagogický sbor třída Koordinátor EVVO Třídní učitelé Projekt Sluneční soustava Pomáháme přírodě: Zdravá a nemocná příroda 6. třída Koordinátor EVVO Mgr. Felcmvá třída Soutěž Pardubického kraje Mgr. Pecinová Mgr. Filipi Mgr. Jelínková p. Žemličková Pedagogický sbor X. Multimediální pořad Čína 7. a 8. třída Mgr.Felcmvá Mgr. Pecinová Nákupy s rozumem - Paleta Pardubice Krajská konference EVVO v Pardubicích 6. třída Mgr. Jelínková p.šmíd Koordinátor EVVO Mgr.Felcmvá Sběr kaštanů pro daňky třída Koordinátor EVVO Třídní učitelé Sběr starého tříděného papíru třída Koordinátor EVVO Třídní učitelé XI. Projekt: 9. třída Mgr. Pecinová Mgr. 23

24 Energie a Elektrárny Felcmvá XII. Planetárium Hradec Králové Vánoce -Ekocentrum Paleta I. Sběr starých vybitých baterií seznámení veřejnosti s možností sběru Povodně Ekocentrum Paleta II. 4. třídy a 6. třída 1. stupeň p. Bakešová vychovatelka školní družiny Koordinátor EVVO Mgr. Felcmvá 1. stupeň p. Bakešová vychovatelka školní družiny Hra Ekopolis 6.třída Mgr. Felcmvá Projekt: Kraje ČR 8.třída Jana Mgr. Felcmvá Mgr. Felcmvá Jana Mgr. Bakešová Magdaléna Mgr. Michaela Kovářová Třídní učitelé III. Inspirace přírodou- Ekocentrum Paleta Pořad o Keni Projekt: Keňa život v Keni 1. stupeň p. Bakešová vychovatelka školní družiny 2.stupeň Mgr. Málková 9.tř Mgr. Málková Mgr. Felcmvá Projekt: Evropa ČR ŽP oblastí Slunce Ekocentrum Paleta IV. Sběr starého papíru a starých vybitých bateriíí Odvoz monitorů a starého elektrozařízení 7.třída Mgr. Felcmvá 1.stupeň p. Bakešová vychovatelka Koordinátor EVVO Mgr. Felcmvá Koordinátor EVVO Mgr. Felcmvá Třídní učitelé Projekt: Recyklohraní třídění starého papíru 6.třída Mgr. Felcmvá Mgr. Pecinová Mgr. Filipi Projekt: Světový oceán 6.třída Mgr. Felcmvá Mgr. Pecinová Mgr. Filipi Projekt: 9.třída Mgr. Pecinová 24

25 Jaderné elektrárny V. Hračky - Ekocentrum Paleta projekt EVOLUCE - Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR p. Bakešová vychovatelka školní družiny Koordinátor EVVO Mgr. Felcmvá Sběr léčivých bylin třída Mgr. Puchýřová pedagogický sbor Školy v přírodě, třídní výlety, exkurze třída Ředitelka školy pedagogický sbor Školní vlastivědné, zeměpisné exkurze třída Koordinátor EVVO Mgr. Felcmvá pedagogický sbor Projekt: žárovka 6.třída Mgr. Pecinová Hra Ekopolis 9. třída Mgr. Felcmvá Jana VI. Zvuk 8. třída Mgr. Pecinová Jana Mgr. Málková Barbora Ekosoustředění - 7. třída Mgr. Filipi Mladočov Šmíd Sběr léčivých bylin třída Mgr. Puchýřová pedagogický sbor Školy v přírodě, třídní výlety, exkurze třída Ředitelka školy pedagogický sbor Školní vlastivědné exkurze třída Ředitelka školy pedagogický sbor Výroční zpráva EVVO Koordinátor EVVO 25

26 Činnosti realizované v průběhu školního roku Název akce / forma Cílová skupina Koordinuje Spolupracuje Ekologická nástěnka průběžná aktualizace Koordinátor EVVO Třídění odpadů: papír, plasty, sklo kontejner před budovou školy Všichni Koordinátor EVVO Pedagogický sbor Provozní pracovníci Péče o estetickou úpravu okolí školy Všichni Vedení školy Pedagogický sbor Péče o květinovou výzdobu ve škole Všichni Vedení školy Pedagogický sbor Provozní pracovníci Nákup ekologicky šetrných výrobků, školních potřeb z recyklovaného papíru Ekovýchovné programy Mgr.Puchýřová Školník Vedoucí kuchyně 1., 2. stupeň Koordinátor EVVO Třídní učitelé Výběrový seminář - Ekoseminář 6. třída Koordinátor EVVO Doplnění učebních pomůcek, metodik EVVO Šetření energií, vodou Všichni Koordinátor EVVO Pedagogický sbor Odebíráme odborné časopisy Učitelé přírodověd. předmětů Péče o okolí školy Všichni Koordinátor EVVO Pedagogický sbor 26

27 7.2. Prevence sociálně-patologických jevů v jednotlivých ročnících Podrobný přehled akcí Roč. Téma Organizace Datum Poznámky 1. Co je to zdraví ---- Zdravý životní styl, výživa ---- Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí ---- Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření ---- Normální je nekouřit Metodika drogové prevence Metodika drogové prevence Metodika drogové prevence Metodika drogové prevence Program podpory zdraví a prevence kouření Listopad Prosinec Leden Únor Březen Tč.uč. Tř.uč. Tř.uč. Tř.uč Tř..uč. 2. Co je to zdraví ---- Zdravý životní styl, výživa ---- Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření ---- Normální je nekouřit Metodika drogové prevence Metodika drogové prevence Metodika drogové prevence Metodika drogové prevence Program podpory zdraví a prevence kouření Listopad Prosinec Leden Únor Březen Tč.uč. Tř.uč. Tř.uč. Tř.uč. Tř.uč. 3. Co je to zdraví ---- Zdravý životní styl, výživa ---- Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření Metodika drogové prevence Metodika drogové prevence Metodika drogové prevence Metodika drogové prevence Listopad Prosinec Leden Únor Tč.uč. Tř.uč. Tř.uč. Tř.uč. 27

28 4. Zdravý životní styl, výživa ---- Zdraví ---- Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí ---- Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření Mgr. Soňa Holubová Metodika drogové prevence Metodika drogové prevence Metodika drogové prevence Září Listopad Leden Únor Tř.uč. Tř. uč. Tř.uč. Tř.uč. 5. Zdravý životní styl, výživa ---- Projektové odpoledne Halloween ---- Metodika drogové prevence Mezitřídní vztahy, klima třídy Září listopad Duben Mgr. Soňa Holubová Tř.uč. Dopravní bezpečnost ---- Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření Poručík Tesař Metodika drogové prevence Březen Tř.uč. Tř.uč. 6. GO kurz Integrovaný záchranný systém ---- Protidrogové aktivity a sociálně patologické jevy Kamarádské hry Zážitkový pobyt Beseda s hasiči a zdravotníky Mgr. Michal Kroužil ŠK HT a Chrast OS ALTUS Září Únor Září Šmíd Jelínková Šmíd Šmíd Kurbelová Málek 7. Bílá pastelka veřejná sbírka ---- Etwinningový maraton --- Kyberšikana a bezpečný internet Tyflocentrum Pardubice Mgr. Filipi, J. Žemličková Mgr. Krampota Říjen Říjen Březen Šmíd Tř. uč. Šmíd Tř. uč Šmíd ---- Čertovský rej dílna a hry v tělocvičně Mgr. Filipi Prosinec 2011 Šmíd 28

29 8. Kyberšikana a bezpečný internet --- Mládež v EU. --- Partnerské vztahy. Mgr. Krampota Andrea Pavlíková PhDr.Lažová Březen Leden Březen Tř. uč. Tř. uč. Šmíd 9. Beseda o vězeňství a kriminalitě --- Kyberšikana a bezpečný internet --- SPŠS Chrudim dovednostní soutěž ---- Bezpečný sex - beseda Mgr. Vohradníková Mgr. Krampota Vztah k manuální práci Mgr. Krampota Říjen Březen Listopad březen Tř.uč. Tř. uč. Šmíd Tř. uč. Šmíd Adoptuj panenku UNICEF ( roč. ) Červen Felcmvá Šmíd 7.3. Celoškolní akce: Září červen - Schůzky žákovské samosprávy, vedení školy Seznámení žáků s programem činnosti v novém roce, tř.uč Osobnostní a sociální výchova, stmelení kolektivů, tvorba pravidel klima třídy, tř.uč školení Etwinning-ped-prac Go prog.-6.r exkurze 9.r- Potravinářská škola Pce 21.9.Školení ped.pracovníků Mgr.Kašparová exkurze 9.r- Potravinářská škola Pce 27.9.ŠK-"Kamarádské hry"(setkání s Chrastí) Hrošiáda Školení ped.pracovníků Mgr.Dřínovský zeměpisná přednáška 8.,7.r., Paleta 6.r.nákup.s rozumem ŠK-Hry Le Mans SPŠS Chrudim exkurze 9.tř.SŠ Rybitví ISŠ VM Školení ped. pracovníků Mgr.Dvořák odpolední podzimní dílna Malíř Dudek Beseda pro pedagogy a rodiče-l-pekařová Beseda "Politická situace v 50.letech" Technické muzeum Praha 8.r. 29

30 16.11.Projektový den (výročí školy) 1.část Planetárium 4.,6., Elektrárna Hučák 9.tř Eko-Jeden za všechny,5.a,b 5.12.Mikulášské dopoledne 7.12.Exkurze IX.třída 8.12.Vánoční jarmark sportovní turnaje zábavné dopoledne zápis do prvního ročníku pasování prvňáčků Projektový den (výročí školy) 2.část kurz sebeobrana-dívky 8. 9.tř.3x 2.2.exkurze ČNB-9.tř. 2.2.bruslení-1.-3.tř. 3.2.pololetní prázdniny, školení pedag. Mgr.Koten Lyžařský výcvik 13.2.zahájení plav.výcviku 3.-4.tř. odpoledne pro předškoláky 4.4. Projektový den (výročí školy) 3.část Dravci Beseda se spis.braunovou čarodejnice 1.st.-parlament 4.5. beseda 6. a 9.r. (Elektrárny a zdravá výživa) 7.5. Slavnostní ukončení grantu "Každý máme šanci" Hrošiáda Oslavy 60. let založení školy ŠVP-2.-3.tř. květen, červen- výlety červen- Dopravní hřiště-4.tř Majáles Skuteč Slavnostní před. vysvěd. 9.r Oslavy 60. let založení školy K výročí 60. let založení školy proběhly celodenní oslavy s kulturním programem. Byl vydán almanach k výročí, vzpomínkové dvd s fotografiemi z historie a současnosti, návštěvníkům byly k dispozici upomínkové předměty (pohlednice, tužky, knoflíky). V budově školy probíhala výstava archivního materiálu (fotografie na panelech) a výstavy prací žáků v kmenových třídách, otevřena byla historická třída s kronikami ze školního dění. V průběhu akce děti vystoupily s kulturním programem, představil se taneční kroužek, sedmá třída promítala svůj vlastní film z historie školy, v atriu školy mohli návštěvníci shlédnout filmy ze školních akcí. Ve školní jídelně návštěvníky vítala kavárnička k posezení a zavzpomínání. Celý den doprovázelo oslavy krásné počasí, které svědčilo venkovnímu programu hudební skupiny Šmehydlo a programu pro děti (malování na obličej, skákací hrad, bubnování...). Bohužel k večeru se zdvihl vítr, který znemožnil let horkovzdušným balonem na závěr oslav. I přesto, že balónová tečka nevyšla, ohlasy na oslavy byly velmi pozitivní a návštěvnost vysoká. 30

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce /2011 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty ţáků

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty žáků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253

Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty žáků

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok /2015 Zpracovala: Mgr. Jana V Bohumíně 23. 8. 2015 1 Obsah: 1. Cílové skupiny..... 3 2. Začlenění do ŠVP....... 3 3. Spolupráce s organizacemi...

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 1) Organizace výuky pro všechny žáky Sběrové akce - kaštany (akce je ukončena besedou s odborníkem v oblasti lesnictví) - kůra citrusových plodů využity

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253

Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Obsah str. Charakteristika školy 3 Úvodní slovo 4 Základní údaje 5 Učební dokumenty 6 Přehled pracovníků

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/2016 EVVO představuje nezastupitelný předpoklad

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------ CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY 2011/2012 ----------------------------------------------------------------------

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Jsme úplnou školou s 1. 9. ročníkem. Kapacita školy je stanovena na 650 žáků, ale nyní je naše škola naplněna asi na 50 %. Žáci jsou rozděleni do 13 tříd. Průměrná naplněnost tříd

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více