Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2006"

Transkript

1 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

2 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o. p. s. Obsah: 1. Úvodní slovo 2 2. Orgány 3 a/ Správní rada 3 b/ Dozorčí rada 4 c/ Ředitelka 5 d/ Zaměstnanaci 6 3. Zpráva o činnosti v roce a/ Spolupráce s neziskovým sektorem 8 b/ Spolupráce s vysokými školami 9 c/ Spolupráce se státní správou 9 d/ Spolupráce se zahraničním 10 e/ Účast na projektech 11 Projekt CHIPS 11 Projekt EDUCARE 11 Projekt Aby děti věděly 12 Projekt Vzdělávací středisko 14 Projekt JPD 3 14 Projekt Úrazy dětí 18 Projekt Vytvoření modelu trvalého vzdělávání oblasti sportu a tělovýchovy 18 f/ Další aktivity 19 Projekt Podpora dětských práv 19 g/ Webové stránky Lektorský tým a partneři 24 a/ Lektorský tým 24 b/ Partneři Představení sponzorů 37 a/ Hlavní sponzor 37 b/ Další sponzoři English Summary Ekonomická část 43 1

3 1. Úvodní slovo Předsedkyně správní rady Jarmila Knight, MIL Ředitelka Mgr. Jaroslava Hanušová Vážené dámy, vážení pánové, dostává se Vám do rukou výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o.p.s. (dále jen Vzdělávacího institutu) a jsme velmi rádi, že Vás můžeme jejím prostřednictvím oslovit a pozdravit. Díky Vaší podpoře se mohl realizační tým s partnery v roce 2006 pustit do řady aktivit, které jsou podrobně popsány na dalších stránkách této zprávy. Všechny směřovaly k jedinému cíli vytvořit program, který by, co nejjednodušší formou zajistil ochranu dětí. Jak se náš záměr podařil, můžete posoudit sami. Po přečtení této zprávy Vás určitě napadne stejná myšlenka jako nás tím to přece nemůže skončit! Ano, i my víme, že projekty, které byly ukončeny v roce 2006, jsou teprve začátkem cesty a nemohou vyřešit všechny nedostatky a problémy, které se u nás na poli ochrany dětí vyskytují. Z tohoto důvodu bude Vzdělávací institut i v dalších letech podnikat kroky směřující k zavedení standardů ve vzdělávání v ochraně dětí a zavedení základního interdisciplinárního celoživotního učení do vzdělávání všech profesí, které přijdou do styku s dětmi v rámci svého povolání. Naše motto je parafrází citátu Matky Terezy To, co dělám, je pouhou kapkou v moři: Ale věřím, že by chyběla, kdyby tam nebyla. Pokud je naším společným cílem pomoci druhému člověku, je zapotřebí také vzájemně komunikovat, předávat si mezi sebou informace a zkušenosti. Prací izolovaně od ostatních nic nedokážeme. Svět dětí můžeme ochránit jen společným úsilím! Děkujeme Vám za podporu, porozumění a spolupráci. Bez Vaší podpory by naše práce neměla smysl. Červenec

4 2. Orgány Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o.p.s. a) Správní rada Jarmila Knight, MIL předsedkyně správní rady Vystudovala obor tlumočnictví, překladatelství na Univerzitě Karlově v Praze a zakončila jazykové vzdělání diplomem na British Institute of Linguists v Londýně. Dvacet pět let pracovala v exportní oblasti ve Velké Británii. Je spoluzakladatelkou Sdružení Linky bezpečí dětí a mládeže a Vzdělávacího institutu ochrany dětí. Vedla již několik projektů podpořených Evropskou unií - například Práva dětí v soudním řízení, Podpora dětských práv, Terezín into Europe, v letech se aktivně podílela jako koordinátora na projektu Pracujeme společně na prevenci kriminality, Aby děti věděly..., Vzdělávání k ochraně dětí. Je předsedkyní představenstva Sdružení Linky bezpečí a čestnou členkou NSPCC (National Society for Prevention of Cruelty to Children) ve Velké Británii. Ing. Zdeněk Ertl Vystudoval Vysokou školu elektrotechnickou. Řadu let pracoval jako náměstek v technickém provozu. Je členem několika správních a dozorčích rad, v současné době je předsedou Sdružení sportovních svazů ČR. V letech byl členem lektorského týmu komunitárního projektu AGIS Pracujeme společně na prevenci kriminality. Je předsedou správní rady České rozvojové agentury, o.p.s.. Mgr. Tomáš Květák Vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze - Husitskou teologickou fakultu. V současné době zde studuje doktorandské studium. Řadu let pracoval v oblasti historie a kultury na Městském úřadu v Kroměříži a na úřadu městské části Prahy 8. Dva roky pracoval jako proděkan pro rozvoj na Univerzitě Karlově v Praze Husitské teologické fakultě. Nyní je ředitelem Linky bezpečí. PhDr. Alena Plšková Vystudovala UJEP v Brně Filozofickou fakultu, obor pedagogika - psychologie. Od roku 1975 působí u Policie ČR, kde se věnuje problematice trestné činnosti mládeže a páchané na mládeži. Působí jako policejní rada s celorepublikovou působností v oblasti problematiky mládeže. Věnuje se také přednáškové činnosti na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně IMS. Mezi její volnočasové aktivity patří práce s dětmi, hlavně v období letních táborů. Působila jako lektorka v projektu EU Podpora dětských práv, stejně jako v projektu AGIS Pracujeme společně na prevenci kriminality. 3

5 2. Ing. Irena Šatavová (do ) Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Ve své profesní kariéře působila jako ekonomická novinářka, zástupkyně šéfredaktora Týdeníku obchodu a podnikání, šéfredaktorka týdeníku Ekonom a ředitelka vydavatelské divize agentury AC&C. Druhou část své profesní kariéry věnovala oblasti Public Relations, byla zakládající členkou Asociace PR agentur a pracovala jako tisková mluvčí Komerční banky, Nadace Naše dítě a Sdružení Linka bezpečí. V oblasti neziskových organizací zaměřených na dětskou problematiku působí od roku 2003, kromě práce pro Nadaci Naše dítě a Sdružení Linka bezpečí se podílela na realizaci projektů financovaných EU Podpora dětských práv, Práva dětí soudním řízení a Pracujeme společně na prevenci kriminality. JUDr. Šárka Špeciánová (od ) Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, Právnickou fakultu, po jejím dokončení v roce 1999 nastoupila na Ministerstvo práce a sociálních věcí do oddělení péče o rodinu a děti. Působila jako konzultantka na Lince bezpečí a na Lince důvěry Dětského krizového centra. Nyní pracuje ve zdravotnictví, kde se věnuje medicínskému, obchodnímu a občanskému právu a je členkou Etické komise Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V současné době též působí v Dětském krizovém centru v sociálně-právní poradně a vede semestrální výuku předmětu právní ochrany dětí na Univerzitě Karlově v Praze - Pedagogické fakultě. Publikuje v oblasti rodinného práva a sociálně-právní ochrany dětí. Oldřich Zajíc Herec, novinář, fotograf. Je členem několika správních rad neziskových organizací. Věnuje se mediálnímu poradenství, PR, marketingu, krizovému managementu, kreativní a analytické činnosti. Působil též jako poradce na úrovni vlády, parlamentu a místní správy. Řídil a realizoval řadu volebních kapaní. b) Dozorčí rada Prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc. předseda dozorčí rady Doyen české pediatrie, zakladatel výzkumné laboratoře sociální pediatrie a Společnosti sociální pediatrie v ČR. V současné době působí jako profesor-konzultant Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulty a Karlovy univerzity v Praze - Pedagogické fakulty, čestný člen Americké pediatrické společnosti a Slovenské pediatrické společnosti, dopisující člen Německé pediatrické společnosti, konzultant Českého výboru UNICEF, čestný člen Mezinárodního sdružení SOS vesniček a člen několika správních rad dobrovolných organizací v péči o dítě. Publikoval více než 250 odborných prací a knih v oboru pediatrie. 4

6 2. Mgr. Ivana Bartáková, MBA Je absolventkou Karlovy univerzity v Praze, Filozofické fakulty a FTVS. V letech pobývala na pracovní stáži v York University, UK, kde pracovala v rámci vzdělávacího centra Centre for Global Education. Od roku 1994 pracuje ve společnosti Johnson & Johnson na různých obchodně manažerských pozicích. V současné době zastává funkci manažerky pro klíčové zákazníky a koordinátorky Programů společenské odpovědnosti, podílí se také na vzdělávání nově příchozích do společnosti. V letech absolvovala doplňující studium Master of Business Administration při ČVUT a Sheffield Hallam University. Mgr. Kamila Bosáková Absolventka Univerzity Karlovy v Praze Filozofické fakulty, oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, jednooborové psychologie a oboru logika - psychologie. Pracovala jako hlavní supervizorka Linky bezpečí pro děti a mládež, psycholožka Krizového centra Linky bezpečí a Dětského krizového centra v Zápolí. V současné době pracuje jako konzultant - psycholog ve firmě ACE Consulting, s.r.o. Dále se též podílí jako lektor na přípravě kurzů pro uchazeče o studium na VŠ. Věnuje se publikační činnosti v oblasti psychického týrání dětí. Byla spoluřešitelkou výzkumného projektu IGA MZ Retrospektivní studie fyzického a psychického týrání v dětství u dospělé populace ČR. c) Ředitelka Mgr. Jaroslava Hanušová Vystudovala Zdravotně - sociální fakultu Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré lidi. V současně době studuje doktorské studium na Jihočeské univerzitě - Zdravotně sociální fakultě. Pracuje jako odborná asistentka na Univerzitě Karlově v Praze Pedagogické fakultě a jako ředitelka Vzdělávacího institutu ochrany dětí. Je spoluřešitelkou grantu Ministerstva zahraničních věcí ČR. Má bohaté zkušenosti s administrativním vedením projektů podpořených Evropskou unií - například Podpora Dětských práv, Pracujeme společně na prevenci kriminality. Podílela se na přípravě odborných materiálů k projektu Vzdělávání k ochraně dětí. Publikuje v odborných časopisech v oblasti problematiky týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Počátkem roku 2005 ji v nakladatelství Grada vyšla kniha s názvem Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání u nás a ve světě, na které se podílela jako spoluautorka. 5

7 2. d) Zaměstnanci Mgr. Alžběta Benčová (Klégrová) Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze - Filozofickou fakultu, obor sociální politika a sociální práce. Poté nastoupila na Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb, oddělení sociální péče. Následovala praxe v občanském sdružení Slovo 21. Nyní je ředitelkou organizace Home-Start. Ing. Tomáš Cvikl Vystudoval VŠE v Praze -fakultu mezinárodních vztahů. Od roku 1993 působí na Strahově v pozici sportovního manažera Squashcentra Strahov. Je členem Výkonného výboru České asociace squashe (ČASQ) Od roku působil jako předseda ČASQ, poté jako reprezentační trenér a ústřední trenér CASQ. Mgr. et Mgr. Hana Fišáková Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze - Pedagogickou fakultu (obor francouzština-tělesná výchova) a FTVS (sportovní management). Studijně strávila semestr na Université Montpellier I ve Francii a rok pracovně v Manchesteru v Anglii. Má státní zkoušku a mezinárodní zkoušku DALF z francouzského jazyka a Cambridge zkoušku CAE z anglického jazyka. Pracovala 3 roky jako lektorka a překladatelka AJ a FJ v jazykové škole a rok jako administrativní pracovnice a překladatelka ve fundraisingovém oddělení Sdružení sportovních svazů ČR. V současné době je na mateřské dovolené. Ivana Halamková Vystudovala gymnázium s rozšířeným jazykovým studiem. Absolvovala několik kurzů účetnictví. Pracovala ve firmě Čechofracht Praha - námořní přeprava a Raj jako vedoucí technického oddělení, dopravy. Od roku 1982 pracuje na živnostenský list jako účetní a daňová poradkyně. Mgr. Jitka Horáková Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, Filozofickou fakultu - obor sociologie. Působila mimo jiné jako asistentka poslance v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR či zástupce vedoucího odboru pro styk s veřejností a kultury ÚMČ Praha 8. Ve Sdružení Linka bezpečí pracovala jako datová analytička, podílela se také jako koordinátor na projektech, které Sdružení realizovalo s podporou EU. V letech byla členkou dozorčí rady Sdružení Linka bezpečí a redakční rady časopisu Linka bezpečí. Od prosince 2006 působí jako asistentka generálního ředitele FTV Prima a provozního ředitele FTV Prima. 6

8 2. Mgr. Robert Kostner Absolvoval Univerzitu Karlovu v Praze Matematicko fyzikální fakultu, obor matematikamanagement. V součastné době studuje učitelství matematiky pro střední školy. Pracoval jako konzultant výpočetní techniky. Nyní je koordinátorem projektu Dětství bez úrazů. V projektu Dětství bez úrazů se podílí na tvorbě výukových materiálů v oblasti prevence úrazů. Lenka Kupková, DiS. Vystudovala střední knihovnickou školu a Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola. Absolvovala kurz, Marketing řízení lidských zdrojů, Efektivní reklama a marketingová komunikace. V současné době pracuje v Českém rozhlase Online, spravuje internetové stránky Českého rozhlasu pro děti jako redaktor zodpovědný za obsahovou a grafickou podobu. Dále organizuje mezinárodní výtvarnou soutěž pro děti, následnou výstavu a dobročinnou aukci ve prospěch handicapovaných dětí. PaedDr. Eva Marádová, CSc. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze Pedagogickou fakultu. Učila na základní, střední škole. Od roku 1990 pracuje jako vedoucí oddělení rodinné výchovy na Univerzitě Karlově v Praze Pedagogické fakultě. Podílela se na tvorbě státních dokumentů v oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu. Vytvořila koncepci vzdělávání učitelů na UK v Praze se zaměřením na výchovu ke zdraví. Je autorkou či spoluautorkou řady publikací zaměřených na výchovu ke zdravému životnímu stylu a vzdělávání učitelů. Mgr. Zuzana Prouzová Vystudovala Pedagogickou fakultu v Hradci Královém, obor pedagogika biologie. Absolvovala roční praxi ve zdravotnictví (ÚVN Praha), 20 let se věnuje práci s dětmi v mimoškolní výchově, na základní i střední škole. Nyní pracuje jako výkonná ředitelka Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu. Věnuje se publikační činnosti na téma sexuální výchovy včetně prevence HIV/AIDS. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Vystudoval obory psychologie na FF UK a pedagogika na PedF UK. Dlouhodobě se zabývá nejširší problematikou vývojových poruch. Působí na psychiatrické klinice, 1. LF UK, v Člověku v tísni, o.p.s. a přednáší na Policejní akademii ČR. Publikoval celou řadu odborných prací z oboru psychologie a psychiatrie v Čechách i zahraničí. Je ředitelem občanského sdružení Hyperaktivita institut pro studium a terapii hyperaktivity a poruch pozornosti. Eva Vintrová Vystudovala Střední odbornou školu služeb zaměření na sociálně-správní činnost. Dále rok studovala na jazykové škole MAVO, s.r.o., Praha 8. V současné době pracuje na částečný úvazek jako odborná referentka na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. 7

9 3. Zpráva o činnosti 2006 V této kapitole vám stručně představíme jednotlivé činnosti: 3a/ Spolupráce s neziskovým sektorem Aby se neziskový sektor mohl stát plnohodnotným partnerem pro státní správu alespoň v určitých vzdělávacích úsecích (v případě VIODu jde o oblast školení, která bude založená na multidisciplinárním přístupu a zahraniční best practice v ochraně dětí), je třeba, aby jednotlivé neziskové instituce jednaly ve vzájemné spolupráci. Za tímto účelem navázal VIOD kontakty s následujícími organizacemi a jednal s nimi o budoucím partnerství: Dětství bez úrazů, o.p.s. (projekt Úrazy dětí); Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (program sexuální výchovy na školách); Home Start (program dobrovolnické pomoci rodinám s malými dětmi); Hyperaktivita, o.s. (projekt pomoci hyperaktivním dětem s propojením na Institut pro evaluaci, supervizi a vzdělávání); Sdružení Linka bezpečí (partnerství v projektech podávaných u Evropské unie a zaměřených na ochranu dětí); Sdružení sportovních svazů ČR (vytváří nabídku volnočasových, zájmových, vzdělávacích a výchovných aktivit pro děti a mládež); Nadace Terezín (projekt Aby děti věděly...); Squashclub, o.s. (projekt Vytvoření modelu trvalého vzdělávání v oblasti sportu a tělovýchovy); Česká rozvojová agentura (podporuje vědeckou studijní činnost studentů a výzkum a vývoj obecně, poskytuje podporu při zpracovávání projektů financovaných ze zdrojů Evropské unie a je aktivní v boji proti násilí a diskriminaci a na obranu lidských práv). 8

10 3. 3b/ Spolupráce s vysokými školami Byla navázána spolupráce s Univerzitou Karlovou v Praze Pedagogickou fakultou, která se stala garantem odbornosti v podávaných projektech a je připravená spolupracovat s VIODem na projektech v ochraně dětí. Dalšími partnery jsou Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta, 3. Lékařská fakulta UK v Praze a odborná pracoviště různých vzdělávacích zařízení, která se zabývají prevencí a ochranou dětí. 3c/ Spolupráce se státní správou Probíhala intenzivní jednání VIODu se všemi vzdělávacími a jinými odbory státní správy, které byly uskutečněny především s cílem navázat budoucí spolupráci při vzdělávání pracovníků státní správy v multidisciplinární ochraně dětí. Idea multidisciplinárního přístupu se většinou setkala s velkým porozuměním. Konkrétně bylo jednáno s: Ministerstvem zdravotnictví ČR (možná spolupráce na budoucích vzdělávacích programech včetně vydávání odborných publikací); Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (možná spolupráce na budoucích vzdělávacích programech včetně vydávání odborných publikací); Ministerstvem vnitra ČR (v roce se podílel VIOD na multidisciplinárním vzdělávání policistů v rámci programu Evropské unie Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech AGIS, jehož součástí byly odborné semináře zaměřené na dětská práva, domácí násilí a kriminalitu mládeže. Odborně tato témata zastřešoval právě VIOD.); Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (v roce 2005 zajišťoval VIOD servisní činnosti pro projekt Vzdělávání budoucích inspektorů kvality sociálních služeb a v budoucnu je možná další spolupráce na vzdělávacích programech určených pro pracovníky ministerstva). 9

11 3. 3d/ Spolupráce se zahraničím V zájmu dlouhodobé spolupráce a společné účasti na grantech vypisovaných Evropskou unií v oblasti ochrany dětí proběhla jednání s těmito organizacemi: Vzdělávací centrum National Society for Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) v Leicesteru spolupráce na projektu Vzdělávání v ochraně dětí. ChildLine možnost spolupráce na programech Evropské unie Daphne. Centrex, britské školicí středisko pro policejní sbor Velké Británie - zde byla projednávána spolupráce na projektech zaměřených na prevenci kriminality mládeže v rámci programu Evropské unie AGIS. Centrum Slniečko spolupráce na projektu Vzdělávání v ochraně dětí. Unicef Slovenská republika spolupráce na projektu CHIPS. Pracovní návštěva ve Velké Británii - Zprava Una Fischer (NSPCC), Rebecca Harling (EduCare), William Baginsky (NSPCC), Jarmila Knight (VIOD), Alena Plšková (SLB), Mariana Kováčová (Centrum Slniečko) 10

12 3. 3e/ Účast na projektech VIOD se podílel na realizaci těchto projektů: CHIPS Realizátor projektu: Sdružení Linka bezpečí, Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. Financování: Program EU - Daphne Termín realizace: duben 2006 březen 2008 CHIPS je dvouletý projekt zaměřený na vrstevnické vztahy a realizován bude v letech 2006 a 2007 na pěti vybraných českých školách. Jeho cílem je prevence šikany, násilí na dětech, prevence drogových závislostí a podpora zdravého životního stylu mezi dospívající mládeží. Do projektu jsou zapojeni konzultanti Linky bezpečí, případně Studentský parlament a je zaměřen na zlepšení vrstevnických vztahů na školách, kde chce podchytit dobrou vůli mladých lidí v rezistenci vůči negativním vlivům. Po dohodě s pěti vybranými školami bude realizace projektu zahájena a proškoleni mladí konzultanti. S podporou celoplošné mediální kampaně, kde je partnerem Český rozhlas a další média, je snahou zvýšit povědomí o prevenci šikany, zneužívání omamných látek, prevence rasizmu a násilí. Ve spolupráci s policií České republiky jsou připraveny k využití i dva videofilmy Nechte mě bejt a Zpackané životy. Školitelé, kteří projdou tímto programem dostanou osvědčení o získaných dovednostech. EDUCARE Realizátor projektu: Sdružení Linka bezpečí, Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s., Centrum Slniečko (Slovenská republika) Financování: Program EU - Daphne Termín realizace: březen 2006 únor 2007 Záměrem projektu bylo nastartovat novou etapu distančního internetového vzdělávání mezi pracovníky veřejné správy, pedagogy, vzdělávacími institucemi a pracovníky neziskových organizací. Zahraničním vzorem se stal e-learningový program NSPCC (Národní společnost prevence násilí na dětech), nejstarší britské charity v ochraně dětí. 11

13 3. Vytčeného cíle mělo být dosaženo přeložením, prodiskutováním a upravením britského e-learningového modulového programu na odpovídající podmínky České a Slovenské republiky, vytvořením odpovídajícího e-learningového programu na webových stránkách a proškolením 150 odborníků z České republiky a 50 ze Slovenska. Projekt byl založen na principu školení školitelů. V první fázi bylo proškoleno realizačním týmem 20 školitelů základního týmu (15 Čechů a 5 Slováků). Každý účastník ze základního týmu měl poté následně proškolit dalších 10 osob z cílové skupiny. Důležitou částí celého projektu byla vzájemná interdisciplinární spolupráce, která osvětlila řadu i kontroverzních témat v ochraně dětí a pomohla vytvořit náhled z pohledu různých profesí. Nezpochybnitelným výsledkem celého projektu je pokrok v umění vzájemné komunikace, která je nutným předpokladem pro jakoukoliv efektivní spolupráci. Více naleznete na Aby děti věděly... Realizátor projektu: Sdružení Linka bezpečí, Nadace Terezín, Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. Financování: Program EU - Daphne Termín realizace: prosinec 2005 listopad 2006 Projekt Aby děti věděly... byl koncipován jako jednoletý mezinárodní pilotní program zaměřený na žáky základních škol ve věku let. Nositelem projektu bylo Sdružení Linka bezpečí, které ke spolupráci přizvalo Linku detskej istoty ze Slovenska, Kulturburo Sachsen (Dresden) z Německa a Nadaci Terezín z České republiky. Projekt byl realizován za přispění Evropské komise, která umožnila, aby školy zapojené do programu nenesly žádné finanční náklady. Národní hřbitov vedle Malé pevnosti v Terezíně, kam byly v září 1945 přeneseny a pochovány ostatky asi obětí z Malé pevnosti, terezínského ghetta z koncentračního tábora v Litoměřicích. 12

14 3. Návštěva žáků v Malé pevnosti Cílem projektu Aby děti věděly bylo přiblížit dětem Listinu základních práv Evropské unie a interaktivní formou jim ukázat, kam až může vést nedodržování těchto práv. Žáci nebyli jen pasivními posluchači či diváky, ale byli vedeni k aktivní účasti. Jsme přesvědčeni, že právě tato prožitková forma osvojování si nových informací a poznatků je tou nejlepší cestou s největšími výsledky a dopadem na dnešní mladé lidi. O účast v tomto pilotním projektu projevilo zájem více než 130 škol, z nichž jsme však mohli vybrat pouze nepatrnou část. Z České republiky se projektu zúčastnilo 20 škol, Slovensko bylo zastoupeno třemi školami a žáci ze stejného počtu škol přijeli i ze SRN. Každá škola vyslala cca 30 žáků tříd (jeden plný autobus), aby se zúčastnili jednodenního programu připraveného pro ně ve městě Terezín, kde se za 2. světové války nacházelo židovské ghetto. Po jeho stopách se žáci vydali za doprovodu lektorů ze Sdružení Linka bezpečí a zástupců Nadace Terezín. Žáci si prohlédli zdejší Muzeum ghetta, Magdeburská kasárna s expozicí terezínských reálií z období holocaustu a Malou pevnost Terezín. Součástí programu byl také hudební a výtvarný workshop. Během celého dne stráveného v Terezíně mohli žáci vidět, kam až vede pošlapávání lidských práv. Získané zkušenosti a informace nyní mohou předávat svým spolužákům a kamarádům. Kromě jejich vlastních zážitků jim k tomu pomohou informační materiály, které všechny děti a zástupci školy z řad učitelů dostali a jež se vztahují k dětským právům. Více naleznete na 13

15 3. Vzdělávací středisko Realizátor projektu: Sdružení Linka bezpečí a jeho partneři ( D občanské sdružení, Česká asociace pracovníků linek důvěry, Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s.) Financování: Evropský sociální fond, státní rozpočet České republiky a rozpočet hl. m. Prahy Termín realizace: prosinec 2005 listopad 2007 Dne Sdružení Linka bezpečí zahájila realizaci nového dvouletého projektu s názvem Výcviky v krizové intervenci. Cílem projektu je založení vzdělávacího střediska, v němž budou výcviky realizovány, vytvoření koncepce výcviků v krizové intervenci a vytvoření metodické příručky. Sdružení Linka bezpečí ke spolupráci na realizaci projektu získalo tyto partnery D občanské sdružení, Česká asociace pracovníků linek důvěry (ČAPLD), Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. Realizace projektu je umožněna díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy. Vytvoření programu celoživotního interdisciplinární učení v ochraně dětí (JPD 3) Realizátor projektu: VIOD a jeho partneři (HoSt Home Start ČR, Hyperaktivita, Dětství bez úrazů, Sdružení Linka bezpečí, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu a Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta) Financování: Evropský sociální fond, státní rozpočet České republiky a rozpočet hl. m. Prahy Termín realizace: říjen 2005 září 2007 Cílem projektu je vytvořit systému celoživotního učení v oblasti interdisciplinární spolupráce v ochraně dětí. Systém je akreditován MŠMT ČR. Tvoří ho soubor témat, která se zabývají základními problémy ochrany dětí. Tato témata byla sestavena na základě námi vytvořeného dotazníkového šetření u cílové skupiny a dle odborných konzultací s pracovníky resortních ministerstev na přelomu listopadu a prosince Na projektu participují vedle britské společnosti NSPCC také čeští partneři, a to HoSt Home Start ČR, Hypertaktivita, Podaná ruka, Sdružení Linka bezpečí, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu a Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. Cílovou skupinu, pro kterou jsou školení organizována, tvoří lektoři, učitelé, metodičtí a řídící pracovníci, pracovníci veřejné správy hl.m. Prahy a vzdělávací instituce. V přípravné fázi projektu (říjen - prosinec 2005) byli lektoři Vzdělávacího institutu a partnerů vyškoleni v principech celoživotního učení v rámci interdisciplinární spolupráce v ochraně dětí britskými 14

16 3. Ukázka odborných letáků lektory Národní společnosti pro prevenci násilí na dětech (NSPCC). V této fázi byla připravena metodika, byly stanoveny vzdělávací okruhy, odborné publikace. V dalších fázích projektu (rok 2006/2007) budou probíhat již samostatná školení. Vzdělávání bude probíhat na principu kaskády (školení školitelů). Pracovní skupiny na semináři by měly být malé, maximálně 20 osob. Na každém semináři budou přednášet dva odborní lektoři. Vzdělávání budou probíhat ve dvou bázích - část teoretická (získání odborných informací o daném jevu např. vymezení pojmu, epidemiologie, etiologie, rizikové faktory, klinický obraz, zdravotní- 15

17 3. Ukázka plakátu na reklamní kampaň sociální a právní aspekty, prevence apod.) a část praktická (práce s případovou studií, práce se statistickými daty, tvorba preventivních kroků apod.). Absolventi, kteří splní všechny stanovené podmínky obdrží certifikát. V roce 2006 se uskutečnily 2 tiskové konference a reklamní kampaň. Byly vydávány tiskové zprávy, které byly distribuovány do médií. Na semináře byly připravovány odborné letáky a brožury s aktuální problematikou. Byly zřízeny webové stránky. 16

18 3. Semináře, které se uskutečnily v roce 2006: Modul zdraví: Prevence úrazů ve vyučovacích hodinách, Volnočasové aktivity a prevence úrazů, Sexuální výchova, Rizikové chování u dětí a mladistvých, Informační technologie Modul podpora rodiny: Rozvod a dítě, Náhradní rodinná péče, Podpora rodiny, Dobrovolníci a rodina, Informační technologie Modul násilí na dětech: Syndrom CSA, Šikana a děti, Domácí násilí, Tělesné tresty, Informační technologie Modul poruchy u dětí: Poruchy chování, Hyperaktivita, Psychosomatická onemocnění u dětí, Problematika závislostí v dětské populaci, Jak vnímá populace problematiku rasismu, Informační technologie Modul extrémní životní situace: Krizová intervence, Vliv sekt na rodinu, dětskou populaci, Problematika uprchlických rodin, Informační technologie Modul program podpory odborníků v oblasti ochrany dětí: Potřeba asertivní komunikace, Syndrom vyhoření, Potřeba interdisciplinární spolupráce, Informační technologie Více informací o projektu naleznete na 17

19 3. Úrazy dětí Realizátor projektu: Dětství bez úrazů, o.p.s. a jeho partneři (Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s., Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Mládež Českého červeného kříže, ZŠ genpor. Františka Peřiny, ZŠ Na Korábě) Financování: Evropský sociální fond, státní rozpočet České republiky a rozpočet hl. m. Prahy Termín realizace: září 2006 srpen 2008 Stručný obsah projektu: Cílem projektu je proškolit pedagogy na území hlavního města Prahy v oblasti prevence úrazů dětí a vybavit je didaktickými materiály pro jejich další činnost. Cílovou skupinu tvoří pedagogové I. i II. stupně základních a středních škol, výchovní poradci, metodici prevence a vychovatelé. Kurz je akreditován MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurz je tvořen 4-6 semináři obsahujících následující témata: Úrazy dětí, Rizikové chování mladistvých, Prevence úrazů a rizikového chování mladistvých, První pomoc, Ochrana člověka za mimořádných situací, Aktivity k jednotlivým tématům ve vyučovacích hodinách. Semináře předpokládají aktivní zapojení účastníků, jejich obsah je rámcový a může se měnit podle požadavků a potřeb účastníků. Na daný seminář navazuje ještě distanční samostudium dané oblasti, které účastník prokáže listy. Vytvoření modelu trvalého vzdělávání v oblasti sportu a tělovýchovy Realizátor projektu: Squashclub Strahov a jeho partneři (UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu, Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s.) Financování: Evropský sociální fond, státní rozpočet České republiky a rozpočet hl. m. Prahy Termín realizace: září 2006 srpen 2008 Stručný obsah projektu: Obsahem projektu je vytvoření systému interdisciplinárního vzdělávání v oblasti sportu a tělovýchovy s cílem zapojení zainteresovaných cílových skupin do vzdělávacího systému. Cílem projektu je interdisciplinární udržitelné vzdělání v pyramidové hierarchii rodič-kooperativní trenér-trenér asistenttrenér a vedoucí trenér. Témata školení projektu budou sestavena na základě zkušeností žadatele a partnerů z dosavadních šetření u cílových skupin a realizovaných seminářů a školení. Jako pilotní sporty byly vybrány atletika, squash, krasobruslení a softball. Odborní lektoři žadatele a partnerů se znalostí principů celoživotního učení a základů andragogiky budou následně školit jednotlivé cílové skupiny. Školení každé skupiny bude dvoustupňové. Absolventi školení z cílové skupiny trenér by získali certifikát o absolvování školení. 18

20 3. 3f/ Další aktivity Pokračování projektu Podpora dětských práv V letech byl v České republice realizován projekt Podpora dětských práv, který byl financovaný z prostředků Evropské unie a společnosti Johnson & Johnson. Cílem projektu bylo zvýšit povědomí o dětských právech u nás v souladu s Úmluvou o právech dítěte, která byla přijatá na půdě OSN v roce 1989 a ČR patří mezi její signatáře. Obsahem projektu byla série celodenních vzdělávacích seminářů pro učitele základních a středních škol, na nichž se seznamovali nejen s obsahem Úmluvy o právech dítěte, ale také s metodikou, jak děti dětským právům (stejně jako i povinnostem, jež z těchto práv vyplývají) v rámci školní výuky učit. Účastníci kurzů, které byly akreditovány u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, získali také informace o tom, jak postupovat ve smyslu prevence sociálně-patologických jevů (tj. šikana, tělesné a psychické týrání, gamblerství, rasismus atd.). Na semináře s pedagogy navázaly besedy s žáky škol o uplatňování dětských práv, byly vydány tři publikace vztahující se k tomuto tématu a v rámci projektu vznikly také nové webové stránky. Na webových stránkách fungovala i poradna, kdy na dotazy zasílané elektronickou poštou odpovídali příslušní odborníci na oblast dětí a jejich ochrany. Po ukončení dvouletého projektu v dubnu 2004 zůstaly webové stránky nadále funkční a jejich správa přešla pod VIOD. VIOD zároveň převzal publikace vydané v rámci projektu Podpora dětských práv a zajišťoval jejich rozesílání zdarma zájemcům, kteří si o ně napsali. Statistika návštěvnosti webových stránek v období leden 2006 prosinec 2006 potvrzuje, že měsíčně je navštívilo v průměru návštěvníků (nejvyšší návštěvnost byla zaznamenána v srpnu 2006 celkem ). Největší zájem byl zaznamenán v sekci Teenageři, následovaly oddíly Děti, Aktuality, Pedagogové a Rodiče. Text Úmluvy o právech dítěte byl nejčastěji stahovaným dokumentem. Velký zájem byl také o stažení Charty práv dítěte a o publikace vydané v rámci projektu Práva dětí v soudním řízení (soubor tří publikací pod společným názvem Průvodce dětského svědka) a projektu Podpora dětských práv (Poznej svá práva, svobody a Práva jsou pro všechny). VIOD zajišťoval ve sledovaném období také fungování dotazovny na webových stránkách. V průměru vyřizoval v roce 2006 kolem 500 dotazů. Přičemž u dětí se nejčastěji objevovaly otázky týkající se problémů s láskou (rozchod, pohlavní styk), problémů vznikajících v kamarádských vztazích, dotazy týkající se dětských práv, problematika spojená s neshodami či s rozvodem rodičů a tzv. syndrom CAN (syndrom týraného a zneužívaného dítěte). Dotazů ze strany rodičů a učitelů bylo zaznamenáno méně a týkaly se zejména problémů s placením výživného, rozvodu, styku rodiče s dítětem a nesouladů mezi rodiči a dítětem. 19

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o. p. s. Obsah: 1. Úvodní slovo 2 2. Orgány 3 a/ správní rada 3 b/

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady Jarmily Knight 2 2.

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

Závěrečná zpráva k projektu VZDĚLÁVÁNÍ V OCHRANĚ DĚTÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OCHRANĚ DĚTÍ

Závěrečná zpráva k projektu VZDĚLÁVÁNÍ V OCHRANĚ DĚTÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OCHRANĚ DĚTÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OCHRANĚ DĚTÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OCHRANĚ DĚTÍ Závěrečná zpráva k projektu Vzdělávání v ochraně dětí Obsah: 1. Úvodní slovo 3 2. Projekt Vzdělávání v ochraně dětí 4 3. Finanční zázemí projektu 5 Realizace

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc.

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. Přípravný kurz určený pro zájemce o studium bakalářského studijního

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Tisková zpráva. Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost"

Tisková zpráva. Konference Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost Tisková zpráva Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost" čtvrtek 28. 3. 2013 v Mladé Boleslavi areál Vysoké školy Škoda Auto a.s. a Vzdělávacího střediska Na Karmeli Vzdělávací agentura

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4.

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. června 2009, Zlín Vzdělání je pro všechny děti pokračování dlouhodobého

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Název vzdělávacího programu : Výchova k reprodukčnímu zdraví 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Téma Název tématu Počet č. hodin 1. Pojem reprodukční

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Dětský úsvit. Třináctá komnata dětské duše

Dětský úsvit. Třináctá komnata dětské duše Dětský úsvit Třináctá komnata dětské duše Dítě se nerodí s negativními pocity vůči sobě. Všechny děti si myslí, že jsou úžasné. Jak se však po čase začnou skutečně cítit, je do značné míry ovlivněním,

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY Karlovy Vary, dne 6. 3. 2015, newsletter č. 4 VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY T. G. MASARYKA 3, KARLOVY VARY Dovolujeme si vás informovat, že probíhá pilotáž projektu Nejnovější metody primárního zajištění místa

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology.

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology. STANOVY Čl.I Název sdružení CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology Čl.II Sídlo a působnost Občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví,

Více

LEKTOŘI oboru MANAGEMENT ZDRAVOTNICTVÍ

LEKTOŘI oboru MANAGEMENT ZDRAVOTNICTVÍ LEKTOŘI oboru MANAGEMENT ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Daniela Kandilaki Management zdravotní péče I. Narodila se roku 1985. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze se specializací Management zdravotnických

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2012

OBSAH: Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 11 Vzdělávání pracovníků, individuální praxe str. 13 Poděkování

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Profesní CV. Osobní informace. Lorencová Radomila, Mgr. radka.lorencova@centrum.cz. Pracovní zkušenosti. Příjmení a jméno, titul

Profesní CV. Osobní informace. Lorencová Radomila, Mgr. radka.lorencova@centrum.cz. Pracovní zkušenosti. Příjmení a jméno, titul 1 Profesní CV Osobní informace Příjmení a jméno, titul Adresa Telefon osobní Telefon pracovní E- mail Národnost Datum narození Lorencová Radomila, Mgr. Bělčická 23, Praha 4, 141 00 606354309 606354309

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 9 natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 1. ČLENOVÉ SDRUŽENÍ Členové: PhDr. Petra Vrtbovská PhD. (ředitelka,

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová Projekt CZ 13 Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení

Více

Curriculum Vitae. Curriculum Vitae. Telefon + 420 774 657 053 jana.krejcikova@asd-os.cz

Curriculum Vitae. Curriculum Vitae. Telefon + 420 774 657 053 jana.krejcikova@asd-os.cz Curriculum Vitae Osobní údaje Jméno, příjmení, titul E-mail Státní příslušnost Jana Krejčíková Telefon + 420 774 657 053 jana.krejcikova@asd-os.cz ČR Vzdělání 2012 dosud CŽV; Univerzita Karlova v Praze;

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 33.konference sociální psychiatrie, Přerov, 22.11.2014 Obsah Stávající situace Vzdělávání psychiatrických sester Mezinárodní

Více

Výcvik v konzultantských dovednostech

Výcvik v konzultantských dovednostech Výcvik v konzultantských dovednostech PRO KOHO JE VÝCVIK URČEN: Výcvik je určen těm studentům psychologie a příbuzných oborů, kteří mají zájem se do budoucna věnovat práci v HR, nebo konzultanta poskytujícího

Více

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zpráva o činnosti v roce 2013 STATISTIKA Sokolov Případy: 376 (nárůst o 67) Konzultace: 3 508 (+438) Účastníci: cca 730 (+130) Problematika: 1. Rodinná

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu Základní informace o DRING Consulting Zkušenosti v oblasti grantového a dotačního

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Šilhánová Kateřina, Mgr. (dříve Beaufortová)

Šilhánová Kateřina, Mgr. (dříve Beaufortová) Europass - životopis Osobní údaje Příjmení / Jméno /titul Adresa Mobilní telefon E- mail Státní příslušnost Datum narození Šilhánová Kateřina, Mgr. (dříve Beaufortová) Fabiánská 679/4, 16200 Praha 6 -

Více

Žádost o státní dotaci

Žádost o státní dotaci Žádost o státní dotaci Název poskytovatele dotace: MŠMT Evidenční číslo: 0065/PP/2013 Dotační oblast: Oblast protidrogové politiky 2013 Realizace projektu (počet let): Název projektu: Působnost projektu:

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2011

OBSAH: Výroční zpráva 2011 THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 12 Vzdělávání pracovníků, individuální

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015)

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015) Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA (úprava znění k 20. 2. 2015) autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr. Libuše

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

A PEER LEARNING. Tomáš Botlík

A PEER LEARNING. Tomáš Botlík Řešení kyberkriminality a elektronického násilí páchaného na dětech Krajská knihovna, Karlovy Vary 26. 11. 2014 A PEER LEARNING Tomáš Botlík NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata,

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY CZ.04.1.03/3.2.15.1/0150 Číslo priority 3.3. Rozvoj celoživotního učení Číslo opatření 3.3.2

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA Velká zasedací síň Magistrátu hl. města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1. 29. března 2014 Když se mluví o tom, jak se člověk stane bezdomovcem,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Vzdělání: 2010, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta: doktorské studium (dosud) - spoluřešitelka výzkumného projektu - GAUK

Vzdělání: 2010, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta: doktorské studium (dosud) - spoluřešitelka výzkumného projektu - GAUK Jméno a příjmení: LAURENČÍKOVÁ Klára Titul: Mgr. Obor: politika, ekologie Specializace: politička a ekologická aktivistka, členka Strany zelených, někdejší náměstkyně na MŠMT Email: klara.laurencikova@zeleni.cz

Více