Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2006"

Transkript

1 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

2 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o. p. s. Obsah: 1. Úvodní slovo 2 2. Orgány 3 a/ Správní rada 3 b/ Dozorčí rada 4 c/ Ředitelka 5 d/ Zaměstnanaci 6 3. Zpráva o činnosti v roce a/ Spolupráce s neziskovým sektorem 8 b/ Spolupráce s vysokými školami 9 c/ Spolupráce se státní správou 9 d/ Spolupráce se zahraničním 10 e/ Účast na projektech 11 Projekt CHIPS 11 Projekt EDUCARE 11 Projekt Aby děti věděly 12 Projekt Vzdělávací středisko 14 Projekt JPD 3 14 Projekt Úrazy dětí 18 Projekt Vytvoření modelu trvalého vzdělávání oblasti sportu a tělovýchovy 18 f/ Další aktivity 19 Projekt Podpora dětských práv 19 g/ Webové stránky Lektorský tým a partneři 24 a/ Lektorský tým 24 b/ Partneři Představení sponzorů 37 a/ Hlavní sponzor 37 b/ Další sponzoři English Summary Ekonomická část 43 1

3 1. Úvodní slovo Předsedkyně správní rady Jarmila Knight, MIL Ředitelka Mgr. Jaroslava Hanušová Vážené dámy, vážení pánové, dostává se Vám do rukou výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o.p.s. (dále jen Vzdělávacího institutu) a jsme velmi rádi, že Vás můžeme jejím prostřednictvím oslovit a pozdravit. Díky Vaší podpoře se mohl realizační tým s partnery v roce 2006 pustit do řady aktivit, které jsou podrobně popsány na dalších stránkách této zprávy. Všechny směřovaly k jedinému cíli vytvořit program, který by, co nejjednodušší formou zajistil ochranu dětí. Jak se náš záměr podařil, můžete posoudit sami. Po přečtení této zprávy Vás určitě napadne stejná myšlenka jako nás tím to přece nemůže skončit! Ano, i my víme, že projekty, které byly ukončeny v roce 2006, jsou teprve začátkem cesty a nemohou vyřešit všechny nedostatky a problémy, které se u nás na poli ochrany dětí vyskytují. Z tohoto důvodu bude Vzdělávací institut i v dalších letech podnikat kroky směřující k zavedení standardů ve vzdělávání v ochraně dětí a zavedení základního interdisciplinárního celoživotního učení do vzdělávání všech profesí, které přijdou do styku s dětmi v rámci svého povolání. Naše motto je parafrází citátu Matky Terezy To, co dělám, je pouhou kapkou v moři: Ale věřím, že by chyběla, kdyby tam nebyla. Pokud je naším společným cílem pomoci druhému člověku, je zapotřebí také vzájemně komunikovat, předávat si mezi sebou informace a zkušenosti. Prací izolovaně od ostatních nic nedokážeme. Svět dětí můžeme ochránit jen společným úsilím! Děkujeme Vám za podporu, porozumění a spolupráci. Bez Vaší podpory by naše práce neměla smysl. Červenec

4 2. Orgány Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o.p.s. a) Správní rada Jarmila Knight, MIL předsedkyně správní rady Vystudovala obor tlumočnictví, překladatelství na Univerzitě Karlově v Praze a zakončila jazykové vzdělání diplomem na British Institute of Linguists v Londýně. Dvacet pět let pracovala v exportní oblasti ve Velké Británii. Je spoluzakladatelkou Sdružení Linky bezpečí dětí a mládeže a Vzdělávacího institutu ochrany dětí. Vedla již několik projektů podpořených Evropskou unií - například Práva dětí v soudním řízení, Podpora dětských práv, Terezín into Europe, v letech se aktivně podílela jako koordinátora na projektu Pracujeme společně na prevenci kriminality, Aby děti věděly..., Vzdělávání k ochraně dětí. Je předsedkyní představenstva Sdružení Linky bezpečí a čestnou členkou NSPCC (National Society for Prevention of Cruelty to Children) ve Velké Británii. Ing. Zdeněk Ertl Vystudoval Vysokou školu elektrotechnickou. Řadu let pracoval jako náměstek v technickém provozu. Je členem několika správních a dozorčích rad, v současné době je předsedou Sdružení sportovních svazů ČR. V letech byl členem lektorského týmu komunitárního projektu AGIS Pracujeme společně na prevenci kriminality. Je předsedou správní rady České rozvojové agentury, o.p.s.. Mgr. Tomáš Květák Vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze - Husitskou teologickou fakultu. V současné době zde studuje doktorandské studium. Řadu let pracoval v oblasti historie a kultury na Městském úřadu v Kroměříži a na úřadu městské části Prahy 8. Dva roky pracoval jako proděkan pro rozvoj na Univerzitě Karlově v Praze Husitské teologické fakultě. Nyní je ředitelem Linky bezpečí. PhDr. Alena Plšková Vystudovala UJEP v Brně Filozofickou fakultu, obor pedagogika - psychologie. Od roku 1975 působí u Policie ČR, kde se věnuje problematice trestné činnosti mládeže a páchané na mládeži. Působí jako policejní rada s celorepublikovou působností v oblasti problematiky mládeže. Věnuje se také přednáškové činnosti na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně IMS. Mezi její volnočasové aktivity patří práce s dětmi, hlavně v období letních táborů. Působila jako lektorka v projektu EU Podpora dětských práv, stejně jako v projektu AGIS Pracujeme společně na prevenci kriminality. 3

5 2. Ing. Irena Šatavová (do ) Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Ve své profesní kariéře působila jako ekonomická novinářka, zástupkyně šéfredaktora Týdeníku obchodu a podnikání, šéfredaktorka týdeníku Ekonom a ředitelka vydavatelské divize agentury AC&C. Druhou část své profesní kariéry věnovala oblasti Public Relations, byla zakládající členkou Asociace PR agentur a pracovala jako tisková mluvčí Komerční banky, Nadace Naše dítě a Sdružení Linka bezpečí. V oblasti neziskových organizací zaměřených na dětskou problematiku působí od roku 2003, kromě práce pro Nadaci Naše dítě a Sdružení Linka bezpečí se podílela na realizaci projektů financovaných EU Podpora dětských práv, Práva dětí soudním řízení a Pracujeme společně na prevenci kriminality. JUDr. Šárka Špeciánová (od ) Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, Právnickou fakultu, po jejím dokončení v roce 1999 nastoupila na Ministerstvo práce a sociálních věcí do oddělení péče o rodinu a děti. Působila jako konzultantka na Lince bezpečí a na Lince důvěry Dětského krizového centra. Nyní pracuje ve zdravotnictví, kde se věnuje medicínskému, obchodnímu a občanskému právu a je členkou Etické komise Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V současné době též působí v Dětském krizovém centru v sociálně-právní poradně a vede semestrální výuku předmětu právní ochrany dětí na Univerzitě Karlově v Praze - Pedagogické fakultě. Publikuje v oblasti rodinného práva a sociálně-právní ochrany dětí. Oldřich Zajíc Herec, novinář, fotograf. Je členem několika správních rad neziskových organizací. Věnuje se mediálnímu poradenství, PR, marketingu, krizovému managementu, kreativní a analytické činnosti. Působil též jako poradce na úrovni vlády, parlamentu a místní správy. Řídil a realizoval řadu volebních kapaní. b) Dozorčí rada Prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc. předseda dozorčí rady Doyen české pediatrie, zakladatel výzkumné laboratoře sociální pediatrie a Společnosti sociální pediatrie v ČR. V současné době působí jako profesor-konzultant Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulty a Karlovy univerzity v Praze - Pedagogické fakulty, čestný člen Americké pediatrické společnosti a Slovenské pediatrické společnosti, dopisující člen Německé pediatrické společnosti, konzultant Českého výboru UNICEF, čestný člen Mezinárodního sdružení SOS vesniček a člen několika správních rad dobrovolných organizací v péči o dítě. Publikoval více než 250 odborných prací a knih v oboru pediatrie. 4

6 2. Mgr. Ivana Bartáková, MBA Je absolventkou Karlovy univerzity v Praze, Filozofické fakulty a FTVS. V letech pobývala na pracovní stáži v York University, UK, kde pracovala v rámci vzdělávacího centra Centre for Global Education. Od roku 1994 pracuje ve společnosti Johnson & Johnson na různých obchodně manažerských pozicích. V současné době zastává funkci manažerky pro klíčové zákazníky a koordinátorky Programů společenské odpovědnosti, podílí se také na vzdělávání nově příchozích do společnosti. V letech absolvovala doplňující studium Master of Business Administration při ČVUT a Sheffield Hallam University. Mgr. Kamila Bosáková Absolventka Univerzity Karlovy v Praze Filozofické fakulty, oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, jednooborové psychologie a oboru logika - psychologie. Pracovala jako hlavní supervizorka Linky bezpečí pro děti a mládež, psycholožka Krizového centra Linky bezpečí a Dětského krizového centra v Zápolí. V současné době pracuje jako konzultant - psycholog ve firmě ACE Consulting, s.r.o. Dále se též podílí jako lektor na přípravě kurzů pro uchazeče o studium na VŠ. Věnuje se publikační činnosti v oblasti psychického týrání dětí. Byla spoluřešitelkou výzkumného projektu IGA MZ Retrospektivní studie fyzického a psychického týrání v dětství u dospělé populace ČR. c) Ředitelka Mgr. Jaroslava Hanušová Vystudovala Zdravotně - sociální fakultu Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré lidi. V současně době studuje doktorské studium na Jihočeské univerzitě - Zdravotně sociální fakultě. Pracuje jako odborná asistentka na Univerzitě Karlově v Praze Pedagogické fakultě a jako ředitelka Vzdělávacího institutu ochrany dětí. Je spoluřešitelkou grantu Ministerstva zahraničních věcí ČR. Má bohaté zkušenosti s administrativním vedením projektů podpořených Evropskou unií - například Podpora Dětských práv, Pracujeme společně na prevenci kriminality. Podílela se na přípravě odborných materiálů k projektu Vzdělávání k ochraně dětí. Publikuje v odborných časopisech v oblasti problematiky týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Počátkem roku 2005 ji v nakladatelství Grada vyšla kniha s názvem Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání u nás a ve světě, na které se podílela jako spoluautorka. 5

7 2. d) Zaměstnanci Mgr. Alžběta Benčová (Klégrová) Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze - Filozofickou fakultu, obor sociální politika a sociální práce. Poté nastoupila na Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb, oddělení sociální péče. Následovala praxe v občanském sdružení Slovo 21. Nyní je ředitelkou organizace Home-Start. Ing. Tomáš Cvikl Vystudoval VŠE v Praze -fakultu mezinárodních vztahů. Od roku 1993 působí na Strahově v pozici sportovního manažera Squashcentra Strahov. Je členem Výkonného výboru České asociace squashe (ČASQ) Od roku působil jako předseda ČASQ, poté jako reprezentační trenér a ústřední trenér CASQ. Mgr. et Mgr. Hana Fišáková Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze - Pedagogickou fakultu (obor francouzština-tělesná výchova) a FTVS (sportovní management). Studijně strávila semestr na Université Montpellier I ve Francii a rok pracovně v Manchesteru v Anglii. Má státní zkoušku a mezinárodní zkoušku DALF z francouzského jazyka a Cambridge zkoušku CAE z anglického jazyka. Pracovala 3 roky jako lektorka a překladatelka AJ a FJ v jazykové škole a rok jako administrativní pracovnice a překladatelka ve fundraisingovém oddělení Sdružení sportovních svazů ČR. V současné době je na mateřské dovolené. Ivana Halamková Vystudovala gymnázium s rozšířeným jazykovým studiem. Absolvovala několik kurzů účetnictví. Pracovala ve firmě Čechofracht Praha - námořní přeprava a Raj jako vedoucí technického oddělení, dopravy. Od roku 1982 pracuje na živnostenský list jako účetní a daňová poradkyně. Mgr. Jitka Horáková Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, Filozofickou fakultu - obor sociologie. Působila mimo jiné jako asistentka poslance v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR či zástupce vedoucího odboru pro styk s veřejností a kultury ÚMČ Praha 8. Ve Sdružení Linka bezpečí pracovala jako datová analytička, podílela se také jako koordinátor na projektech, které Sdružení realizovalo s podporou EU. V letech byla členkou dozorčí rady Sdružení Linka bezpečí a redakční rady časopisu Linka bezpečí. Od prosince 2006 působí jako asistentka generálního ředitele FTV Prima a provozního ředitele FTV Prima. 6

8 2. Mgr. Robert Kostner Absolvoval Univerzitu Karlovu v Praze Matematicko fyzikální fakultu, obor matematikamanagement. V součastné době studuje učitelství matematiky pro střední školy. Pracoval jako konzultant výpočetní techniky. Nyní je koordinátorem projektu Dětství bez úrazů. V projektu Dětství bez úrazů se podílí na tvorbě výukových materiálů v oblasti prevence úrazů. Lenka Kupková, DiS. Vystudovala střední knihovnickou školu a Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola. Absolvovala kurz, Marketing řízení lidských zdrojů, Efektivní reklama a marketingová komunikace. V současné době pracuje v Českém rozhlase Online, spravuje internetové stránky Českého rozhlasu pro děti jako redaktor zodpovědný za obsahovou a grafickou podobu. Dále organizuje mezinárodní výtvarnou soutěž pro děti, následnou výstavu a dobročinnou aukci ve prospěch handicapovaných dětí. PaedDr. Eva Marádová, CSc. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze Pedagogickou fakultu. Učila na základní, střední škole. Od roku 1990 pracuje jako vedoucí oddělení rodinné výchovy na Univerzitě Karlově v Praze Pedagogické fakultě. Podílela se na tvorbě státních dokumentů v oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu. Vytvořila koncepci vzdělávání učitelů na UK v Praze se zaměřením na výchovu ke zdraví. Je autorkou či spoluautorkou řady publikací zaměřených na výchovu ke zdravému životnímu stylu a vzdělávání učitelů. Mgr. Zuzana Prouzová Vystudovala Pedagogickou fakultu v Hradci Královém, obor pedagogika biologie. Absolvovala roční praxi ve zdravotnictví (ÚVN Praha), 20 let se věnuje práci s dětmi v mimoškolní výchově, na základní i střední škole. Nyní pracuje jako výkonná ředitelka Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu. Věnuje se publikační činnosti na téma sexuální výchovy včetně prevence HIV/AIDS. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Vystudoval obory psychologie na FF UK a pedagogika na PedF UK. Dlouhodobě se zabývá nejširší problematikou vývojových poruch. Působí na psychiatrické klinice, 1. LF UK, v Člověku v tísni, o.p.s. a přednáší na Policejní akademii ČR. Publikoval celou řadu odborných prací z oboru psychologie a psychiatrie v Čechách i zahraničí. Je ředitelem občanského sdružení Hyperaktivita institut pro studium a terapii hyperaktivity a poruch pozornosti. Eva Vintrová Vystudovala Střední odbornou školu služeb zaměření na sociálně-správní činnost. Dále rok studovala na jazykové škole MAVO, s.r.o., Praha 8. V současné době pracuje na částečný úvazek jako odborná referentka na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. 7

9 3. Zpráva o činnosti 2006 V této kapitole vám stručně představíme jednotlivé činnosti: 3a/ Spolupráce s neziskovým sektorem Aby se neziskový sektor mohl stát plnohodnotným partnerem pro státní správu alespoň v určitých vzdělávacích úsecích (v případě VIODu jde o oblast školení, která bude založená na multidisciplinárním přístupu a zahraniční best practice v ochraně dětí), je třeba, aby jednotlivé neziskové instituce jednaly ve vzájemné spolupráci. Za tímto účelem navázal VIOD kontakty s následujícími organizacemi a jednal s nimi o budoucím partnerství: Dětství bez úrazů, o.p.s. (projekt Úrazy dětí); Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (program sexuální výchovy na školách); Home Start (program dobrovolnické pomoci rodinám s malými dětmi); Hyperaktivita, o.s. (projekt pomoci hyperaktivním dětem s propojením na Institut pro evaluaci, supervizi a vzdělávání); Sdružení Linka bezpečí (partnerství v projektech podávaných u Evropské unie a zaměřených na ochranu dětí); Sdružení sportovních svazů ČR (vytváří nabídku volnočasových, zájmových, vzdělávacích a výchovných aktivit pro děti a mládež); Nadace Terezín (projekt Aby děti věděly...); Squashclub, o.s. (projekt Vytvoření modelu trvalého vzdělávání v oblasti sportu a tělovýchovy); Česká rozvojová agentura (podporuje vědeckou studijní činnost studentů a výzkum a vývoj obecně, poskytuje podporu při zpracovávání projektů financovaných ze zdrojů Evropské unie a je aktivní v boji proti násilí a diskriminaci a na obranu lidských práv). 8

10 3. 3b/ Spolupráce s vysokými školami Byla navázána spolupráce s Univerzitou Karlovou v Praze Pedagogickou fakultou, která se stala garantem odbornosti v podávaných projektech a je připravená spolupracovat s VIODem na projektech v ochraně dětí. Dalšími partnery jsou Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta, 3. Lékařská fakulta UK v Praze a odborná pracoviště různých vzdělávacích zařízení, která se zabývají prevencí a ochranou dětí. 3c/ Spolupráce se státní správou Probíhala intenzivní jednání VIODu se všemi vzdělávacími a jinými odbory státní správy, které byly uskutečněny především s cílem navázat budoucí spolupráci při vzdělávání pracovníků státní správy v multidisciplinární ochraně dětí. Idea multidisciplinárního přístupu se většinou setkala s velkým porozuměním. Konkrétně bylo jednáno s: Ministerstvem zdravotnictví ČR (možná spolupráce na budoucích vzdělávacích programech včetně vydávání odborných publikací); Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (možná spolupráce na budoucích vzdělávacích programech včetně vydávání odborných publikací); Ministerstvem vnitra ČR (v roce se podílel VIOD na multidisciplinárním vzdělávání policistů v rámci programu Evropské unie Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech AGIS, jehož součástí byly odborné semináře zaměřené na dětská práva, domácí násilí a kriminalitu mládeže. Odborně tato témata zastřešoval právě VIOD.); Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (v roce 2005 zajišťoval VIOD servisní činnosti pro projekt Vzdělávání budoucích inspektorů kvality sociálních služeb a v budoucnu je možná další spolupráce na vzdělávacích programech určených pro pracovníky ministerstva). 9

11 3. 3d/ Spolupráce se zahraničím V zájmu dlouhodobé spolupráce a společné účasti na grantech vypisovaných Evropskou unií v oblasti ochrany dětí proběhla jednání s těmito organizacemi: Vzdělávací centrum National Society for Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) v Leicesteru spolupráce na projektu Vzdělávání v ochraně dětí. ChildLine možnost spolupráce na programech Evropské unie Daphne. Centrex, britské školicí středisko pro policejní sbor Velké Británie - zde byla projednávána spolupráce na projektech zaměřených na prevenci kriminality mládeže v rámci programu Evropské unie AGIS. Centrum Slniečko spolupráce na projektu Vzdělávání v ochraně dětí. Unicef Slovenská republika spolupráce na projektu CHIPS. Pracovní návštěva ve Velké Británii - Zprava Una Fischer (NSPCC), Rebecca Harling (EduCare), William Baginsky (NSPCC), Jarmila Knight (VIOD), Alena Plšková (SLB), Mariana Kováčová (Centrum Slniečko) 10

12 3. 3e/ Účast na projektech VIOD se podílel na realizaci těchto projektů: CHIPS Realizátor projektu: Sdružení Linka bezpečí, Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. Financování: Program EU - Daphne Termín realizace: duben 2006 březen 2008 CHIPS je dvouletý projekt zaměřený na vrstevnické vztahy a realizován bude v letech 2006 a 2007 na pěti vybraných českých školách. Jeho cílem je prevence šikany, násilí na dětech, prevence drogových závislostí a podpora zdravého životního stylu mezi dospívající mládeží. Do projektu jsou zapojeni konzultanti Linky bezpečí, případně Studentský parlament a je zaměřen na zlepšení vrstevnických vztahů na školách, kde chce podchytit dobrou vůli mladých lidí v rezistenci vůči negativním vlivům. Po dohodě s pěti vybranými školami bude realizace projektu zahájena a proškoleni mladí konzultanti. S podporou celoplošné mediální kampaně, kde je partnerem Český rozhlas a další média, je snahou zvýšit povědomí o prevenci šikany, zneužívání omamných látek, prevence rasizmu a násilí. Ve spolupráci s policií České republiky jsou připraveny k využití i dva videofilmy Nechte mě bejt a Zpackané životy. Školitelé, kteří projdou tímto programem dostanou osvědčení o získaných dovednostech. EDUCARE Realizátor projektu: Sdružení Linka bezpečí, Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s., Centrum Slniečko (Slovenská republika) Financování: Program EU - Daphne Termín realizace: březen 2006 únor 2007 Záměrem projektu bylo nastartovat novou etapu distančního internetového vzdělávání mezi pracovníky veřejné správy, pedagogy, vzdělávacími institucemi a pracovníky neziskových organizací. Zahraničním vzorem se stal e-learningový program NSPCC (Národní společnost prevence násilí na dětech), nejstarší britské charity v ochraně dětí. 11

13 3. Vytčeného cíle mělo být dosaženo přeložením, prodiskutováním a upravením britského e-learningového modulového programu na odpovídající podmínky České a Slovenské republiky, vytvořením odpovídajícího e-learningového programu na webových stránkách a proškolením 150 odborníků z České republiky a 50 ze Slovenska. Projekt byl založen na principu školení školitelů. V první fázi bylo proškoleno realizačním týmem 20 školitelů základního týmu (15 Čechů a 5 Slováků). Každý účastník ze základního týmu měl poté následně proškolit dalších 10 osob z cílové skupiny. Důležitou částí celého projektu byla vzájemná interdisciplinární spolupráce, která osvětlila řadu i kontroverzních témat v ochraně dětí a pomohla vytvořit náhled z pohledu různých profesí. Nezpochybnitelným výsledkem celého projektu je pokrok v umění vzájemné komunikace, která je nutným předpokladem pro jakoukoliv efektivní spolupráci. Více naleznete na Aby děti věděly... Realizátor projektu: Sdružení Linka bezpečí, Nadace Terezín, Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. Financování: Program EU - Daphne Termín realizace: prosinec 2005 listopad 2006 Projekt Aby děti věděly... byl koncipován jako jednoletý mezinárodní pilotní program zaměřený na žáky základních škol ve věku let. Nositelem projektu bylo Sdružení Linka bezpečí, které ke spolupráci přizvalo Linku detskej istoty ze Slovenska, Kulturburo Sachsen (Dresden) z Německa a Nadaci Terezín z České republiky. Projekt byl realizován za přispění Evropské komise, která umožnila, aby školy zapojené do programu nenesly žádné finanční náklady. Národní hřbitov vedle Malé pevnosti v Terezíně, kam byly v září 1945 přeneseny a pochovány ostatky asi obětí z Malé pevnosti, terezínského ghetta z koncentračního tábora v Litoměřicích. 12

14 3. Návštěva žáků v Malé pevnosti Cílem projektu Aby děti věděly bylo přiblížit dětem Listinu základních práv Evropské unie a interaktivní formou jim ukázat, kam až může vést nedodržování těchto práv. Žáci nebyli jen pasivními posluchači či diváky, ale byli vedeni k aktivní účasti. Jsme přesvědčeni, že právě tato prožitková forma osvojování si nových informací a poznatků je tou nejlepší cestou s největšími výsledky a dopadem na dnešní mladé lidi. O účast v tomto pilotním projektu projevilo zájem více než 130 škol, z nichž jsme však mohli vybrat pouze nepatrnou část. Z České republiky se projektu zúčastnilo 20 škol, Slovensko bylo zastoupeno třemi školami a žáci ze stejného počtu škol přijeli i ze SRN. Každá škola vyslala cca 30 žáků tříd (jeden plný autobus), aby se zúčastnili jednodenního programu připraveného pro ně ve městě Terezín, kde se za 2. světové války nacházelo židovské ghetto. Po jeho stopách se žáci vydali za doprovodu lektorů ze Sdružení Linka bezpečí a zástupců Nadace Terezín. Žáci si prohlédli zdejší Muzeum ghetta, Magdeburská kasárna s expozicí terezínských reálií z období holocaustu a Malou pevnost Terezín. Součástí programu byl také hudební a výtvarný workshop. Během celého dne stráveného v Terezíně mohli žáci vidět, kam až vede pošlapávání lidských práv. Získané zkušenosti a informace nyní mohou předávat svým spolužákům a kamarádům. Kromě jejich vlastních zážitků jim k tomu pomohou informační materiály, které všechny děti a zástupci školy z řad učitelů dostali a jež se vztahují k dětským právům. Více naleznete na 13

15 3. Vzdělávací středisko Realizátor projektu: Sdružení Linka bezpečí a jeho partneři ( D občanské sdružení, Česká asociace pracovníků linek důvěry, Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s.) Financování: Evropský sociální fond, státní rozpočet České republiky a rozpočet hl. m. Prahy Termín realizace: prosinec 2005 listopad 2007 Dne Sdružení Linka bezpečí zahájila realizaci nového dvouletého projektu s názvem Výcviky v krizové intervenci. Cílem projektu je založení vzdělávacího střediska, v němž budou výcviky realizovány, vytvoření koncepce výcviků v krizové intervenci a vytvoření metodické příručky. Sdružení Linka bezpečí ke spolupráci na realizaci projektu získalo tyto partnery D občanské sdružení, Česká asociace pracovníků linek důvěry (ČAPLD), Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s. Realizace projektu je umožněna díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy. Vytvoření programu celoživotního interdisciplinární učení v ochraně dětí (JPD 3) Realizátor projektu: VIOD a jeho partneři (HoSt Home Start ČR, Hyperaktivita, Dětství bez úrazů, Sdružení Linka bezpečí, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu a Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta) Financování: Evropský sociální fond, státní rozpočet České republiky a rozpočet hl. m. Prahy Termín realizace: říjen 2005 září 2007 Cílem projektu je vytvořit systému celoživotního učení v oblasti interdisciplinární spolupráce v ochraně dětí. Systém je akreditován MŠMT ČR. Tvoří ho soubor témat, která se zabývají základními problémy ochrany dětí. Tato témata byla sestavena na základě námi vytvořeného dotazníkového šetření u cílové skupiny a dle odborných konzultací s pracovníky resortních ministerstev na přelomu listopadu a prosince Na projektu participují vedle britské společnosti NSPCC také čeští partneři, a to HoSt Home Start ČR, Hypertaktivita, Podaná ruka, Sdružení Linka bezpečí, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu a Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. Cílovou skupinu, pro kterou jsou školení organizována, tvoří lektoři, učitelé, metodičtí a řídící pracovníci, pracovníci veřejné správy hl.m. Prahy a vzdělávací instituce. V přípravné fázi projektu (říjen - prosinec 2005) byli lektoři Vzdělávacího institutu a partnerů vyškoleni v principech celoživotního učení v rámci interdisciplinární spolupráce v ochraně dětí britskými 14

16 3. Ukázka odborných letáků lektory Národní společnosti pro prevenci násilí na dětech (NSPCC). V této fázi byla připravena metodika, byly stanoveny vzdělávací okruhy, odborné publikace. V dalších fázích projektu (rok 2006/2007) budou probíhat již samostatná školení. Vzdělávání bude probíhat na principu kaskády (školení školitelů). Pracovní skupiny na semináři by měly být malé, maximálně 20 osob. Na každém semináři budou přednášet dva odborní lektoři. Vzdělávání budou probíhat ve dvou bázích - část teoretická (získání odborných informací o daném jevu např. vymezení pojmu, epidemiologie, etiologie, rizikové faktory, klinický obraz, zdravotní- 15

17 3. Ukázka plakátu na reklamní kampaň sociální a právní aspekty, prevence apod.) a část praktická (práce s případovou studií, práce se statistickými daty, tvorba preventivních kroků apod.). Absolventi, kteří splní všechny stanovené podmínky obdrží certifikát. V roce 2006 se uskutečnily 2 tiskové konference a reklamní kampaň. Byly vydávány tiskové zprávy, které byly distribuovány do médií. Na semináře byly připravovány odborné letáky a brožury s aktuální problematikou. Byly zřízeny webové stránky. 16

18 3. Semináře, které se uskutečnily v roce 2006: Modul zdraví: Prevence úrazů ve vyučovacích hodinách, Volnočasové aktivity a prevence úrazů, Sexuální výchova, Rizikové chování u dětí a mladistvých, Informační technologie Modul podpora rodiny: Rozvod a dítě, Náhradní rodinná péče, Podpora rodiny, Dobrovolníci a rodina, Informační technologie Modul násilí na dětech: Syndrom CSA, Šikana a děti, Domácí násilí, Tělesné tresty, Informační technologie Modul poruchy u dětí: Poruchy chování, Hyperaktivita, Psychosomatická onemocnění u dětí, Problematika závislostí v dětské populaci, Jak vnímá populace problematiku rasismu, Informační technologie Modul extrémní životní situace: Krizová intervence, Vliv sekt na rodinu, dětskou populaci, Problematika uprchlických rodin, Informační technologie Modul program podpory odborníků v oblasti ochrany dětí: Potřeba asertivní komunikace, Syndrom vyhoření, Potřeba interdisciplinární spolupráce, Informační technologie Více informací o projektu naleznete na 17

19 3. Úrazy dětí Realizátor projektu: Dětství bez úrazů, o.p.s. a jeho partneři (Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s., Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Mládež Českého červeného kříže, ZŠ genpor. Františka Peřiny, ZŠ Na Korábě) Financování: Evropský sociální fond, státní rozpočet České republiky a rozpočet hl. m. Prahy Termín realizace: září 2006 srpen 2008 Stručný obsah projektu: Cílem projektu je proškolit pedagogy na území hlavního města Prahy v oblasti prevence úrazů dětí a vybavit je didaktickými materiály pro jejich další činnost. Cílovou skupinu tvoří pedagogové I. i II. stupně základních a středních škol, výchovní poradci, metodici prevence a vychovatelé. Kurz je akreditován MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurz je tvořen 4-6 semináři obsahujících následující témata: Úrazy dětí, Rizikové chování mladistvých, Prevence úrazů a rizikového chování mladistvých, První pomoc, Ochrana člověka za mimořádných situací, Aktivity k jednotlivým tématům ve vyučovacích hodinách. Semináře předpokládají aktivní zapojení účastníků, jejich obsah je rámcový a může se měnit podle požadavků a potřeb účastníků. Na daný seminář navazuje ještě distanční samostudium dané oblasti, které účastník prokáže listy. Vytvoření modelu trvalého vzdělávání v oblasti sportu a tělovýchovy Realizátor projektu: Squashclub Strahov a jeho partneři (UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu, Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s.) Financování: Evropský sociální fond, státní rozpočet České republiky a rozpočet hl. m. Prahy Termín realizace: září 2006 srpen 2008 Stručný obsah projektu: Obsahem projektu je vytvoření systému interdisciplinárního vzdělávání v oblasti sportu a tělovýchovy s cílem zapojení zainteresovaných cílových skupin do vzdělávacího systému. Cílem projektu je interdisciplinární udržitelné vzdělání v pyramidové hierarchii rodič-kooperativní trenér-trenér asistenttrenér a vedoucí trenér. Témata školení projektu budou sestavena na základě zkušeností žadatele a partnerů z dosavadních šetření u cílových skupin a realizovaných seminářů a školení. Jako pilotní sporty byly vybrány atletika, squash, krasobruslení a softball. Odborní lektoři žadatele a partnerů se znalostí principů celoživotního učení a základů andragogiky budou následně školit jednotlivé cílové skupiny. Školení každé skupiny bude dvoustupňové. Absolventi školení z cílové skupiny trenér by získali certifikát o absolvování školení. 18

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady Jarmily Knight 2 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva 2012/13 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz strana 1 KATALOG vzdělávacích kurzù 2014 ne zis kov.cz strana 2 úvod Dobrý den, dostává se Vám do ruky výsledek naší letní prázdninové práce. Nápad vytvořit katalog kurzů vznikl na strategickém plánování

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH KURZÙ 2013 2014. strana 1

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH KURZÙ 2013 2014. strana 1 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH KURZÙ 2013 2014 strana 1 strana 2 ÚVOD Dobrý den, dostává se Vám do ruky výsledek naší letní prázdninové práce. Nápad vytvořit katalog kurzů vznikl na strategickém plánování v květnu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE Název a sídlo organizace Středisko náhradní rodinné péče o.s. Jelení 91, 118 00 Praha 1 IČ: 60457937 Datum vzniku: 12. 9. 1994 Datum

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Výroční zpráva 2013/14 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Název a sídlo školy: Evangelická akademie Vyšší odborná škola

Více

ANOTACE K PŘÍSPĚVKŮM A AUTOBIOGRAFIE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

ANOTACE K PŘÍSPĚVKŮM A AUTOBIOGRAFIE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH VI. KONFERENCE O PREVENCI A LÉČBĚ ZÁVISLOSTÍ TÉMA: Příběhy závislostí ANOTACE K PŘÍSPĚVKŮM A AUTOBIOGRAFIE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH Národní strategie protidrogové politiky a akční plán na období 2010-dále Bc. HANA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 (zpracováno dle metodických pokynů pro státní dotace na rok 2010) Název a sídlo organizace Středisko náhradní

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda bych poděkovala všem našim donátorům, dobrovolníkům, členům i klientům,

Více

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce.

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO - LÉTO 2007 Centrum I. E. S. Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí, Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce (č.j.: 20961/05-25)

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků práv NÚV 2014 ční z práv výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků NÚV 2014 3 OBSAH NÚV 9 Historie 11 Management

Více

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 6. průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 Bilance období: červen 2012 květen 2013 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrátu města

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 26 ELPIDA, nadační fond Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 2675753 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N, vložka 454 2 Obsah: I. Úvodní ustanovení 4 II.

Více

Informační systém www.infoabsolvent.cz

Informační systém www.infoabsolvent.cz z obsahu 10 let ReferNetu Podpora žáků se zdravotním postižením Téma: Prevence rizikového chování žáků UNIV 2 KRAJE: Ženy se chtějí víc vzdělávat Ohrožení mladí lidé v Evropě Příloha: 20 let fiktivních

Více

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů.

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů. Organizace Projekt Kontakt Místo realizace Partneři projektu Typ Převažující Cílová skupina Typy Zdroj projekty a Berkat Pontes Mosty Berkatu www.berkat.cz, Rakovice sociální podnikání v Afghánistánu a

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Vydavatel: Dům zahraniční

Více

Druhá periodická zpráva o opatřeních přijatých k plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte

Druhá periodická zpráva o opatřeních přijatých k plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte Druhá periodická zpráva o opatřeních přijatých k plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte (za období od 1. ledna 1995 do 31. prosince 1999) I. OBECNÁ OPATŘENÍ V RÁMCI IMPLEMENTACE A. Úvod 1.

Více

výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ráva výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků NÚV 2013 výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského

Více

Nadace Naše dítě Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže Výroční zpráva 2003

Nadace Naše dítě Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže Výroční zpráva 2003 Nadace Naše dítě Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže Výroční zpráva 2003 Plyšového medvídka na titulní straně vyrobili žáci prvního ročníku Střední průmyslové školy oděvní v Praze 7. Výroční zpráva Nadace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více