Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání"

Transkript

1 Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání Ing. Kateřina Kostolányová Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, katedra informačních a komunikačních technologií Klíčová slova: konstruktivní možnosti výuky, elektronické vzdělávání, distanční formy studia, učení s počítačem, Internet Abstrakt: Rychlý pokrok v oblasti informačních a komunikačních technologií přinesl široké možnosti pro jeho využití ve vzdělávání. Především v oblasti distančního vzdělávání má technologie tzv. e-learningu zásadní postavení při tvorbě a používání multimediálních opor pro komunikaci mezi vzdělávanými a vzdělavateli. K tvorbě těchto typů kurzů lze volit různá softwarová prostředí typu Learning Space, WebCT, Pomocí těchto produktů lze připravit vhodné studijní opory jako jsou studijní texty, výukové hypertexty, řešené a neřešené příklady, testy Jako ukázku lze představit část kurzů vytvořených na Ostravské univerzitě v produktu Learning Space. Nowdays we can witness an incredibly fast process in information and communication technologies witch has brought about a wide variety of possibilities in education. As regards creating and using multimedia prompts in communication between learners and teachers. While creating courses of the type is possible to select various software setting such as Learning Space, Web CT and the like. By means of these products we can prepare appopriate learning prompts such as texts, hypertexts, problems with or without solution, tests and so on. Let us present a sample par of courses generated in the products of Learning Space at Ostrava University. Nečekaně rychlý rozvoj technického pokroku v oblasti informačních a komunikačních technologiích předčil mnohá očekávání. Nástup osobních počítačů, faxů, počítačových sítí, DVD, mobilních telefonů ale zcela neodpovídá rychlosti s jakou se lidé s touto technikou učí pracovat a užívat ji. V tomto současném světě, kde převládající hybnou silou jsou informace, již snad nikdo nepochybuje o nutnosti stálého tzv. celoživotního vzdělávání. Nové způsoby vzdělávacích technologií mají své zásadní postavení při tvorbě a používání multimediálních distančních opor, při komunikaci mezi vzdělávanými a vzdělavateli apod. Distanční vzdělávání je multimediální forma řízeného samostatného studia, v němž jsou pedagogové v průběhu vzdělávacího procesu trvale nebo převážně fyzicky odděleni od studujících. Je to vysoce individualizovaná výuka, u které se multimediálností rozumí 103

2 využívání veškerých dostupných komunikačních a informačních prostředků, kterými lze učivo nejen prezentovat, ale také ověřovat a testovat. Pro tuto formu studia lze úspěšně aplikovat tzv. e-learning. Jedná se o proces výroby interaktivních multimediálních kurzů, proces jejich distribuce uživatelům a proces řízení výuky pomocí počítačových kurzů. V procesu distančního studia vystupuje učitel jako tzv. tutor. Jeho hlavním úkolem je hodnotit (známkovat) samostatné práce studentů a sdělovat jim výsledky, zodpovídat dotazy, vést případné konzultace apod. Distanční studium se nepřednáší, jeho těžiště spočívá ve využívání studijních opor. Po úvodním navržení kurzu, je jeho vývoj realizován v některém profesionálním produktu typu WebCT, Learning Space, Kortis apod. Jako studijní opory jsou označovány studijní texty a další pomůcky, které jsou didakticky konstruovány tak, aby maximálně usnadňovali samostatné studium. Znamená to, že učivo je dávkováno rovnoměrně, jsou zařazeny zpětnovazebné prvky, prověřující pochopení učiva. Vlastní učební text je graficky členěn, obsahuje problémové úlohy, řešené i neřešené příklady, autotesty a testy k ověření znalostí. V naších podmínkách byl pro formu distančního vzdělávání aplikován produkt firmy Lotus Development, kterým je zmiňovaný Learning Space. Tento produkt je konkrétním prostředím pro realizaci tohoto vzdělávání a kurzů, umožňuje tvořit kurzy univerzální a přizpůsobitelné požadavkům. Nevyžaduje znalost programování, protože navržené šablony pomohou snadno a rychle formulovat obsah celého požadovaného kurzu. Obrázek 1 filozofie Learning Space 104

3 Princip spočívá v instalaci vzdělávacího serveru s připravenými kurzy a vytvořením virtuálních tříd ze studentů a lektorů. Účastníci přistupují k jednotlivým kurzům umístěným na vzdělávacím serveru ze svých počítačů pomocí Lotus Notes klienta nebo internetového prohlížeče (MS Internet Explorer nebo Netscape Navigator). Součástí této vzdělávací technologie je samozřejmě zpětná vazba a kontrola získaných znalostí formou cvičení a testů. Tuto formu vzdělávání lze vhodně doplnit semináři. Learning Space obsahuje 5 základních databázových modulů, které poskytují dynamické prostředí pro vývoj a dodávání kurzů. Základem a asi nejdůležitějším modulem je tzv. MediaCentre, který je vlastně sdílenou databází informací, sloužící jako archív stávajících CD s vzdělávacími programy, informací z internetových stránek, od prostého textu až po videosekvence. Schedule je plánovač, který provádí účastníky kurzu přes jednotlivé úkoly přiřazené v rámci kurzu. Instruktor podle konkrétních časových a znalostních požadavků může kurzy navrhnout, vytvořit vhodné testy pro ověřování dosažených znalostí, přizpůsobit podle výsledků pokračování (opakování, doplnění nezvládnutých celků...). V modulu CourseRoom zvolí typ prostředí, ve kterém bude kurz probíhat a způsob spolupráce členů týmu a instruktora. Databáte Profiles obsahuje data a údaje jednotlivých účastníků kurzu, shromažďuje popis účastníků, osobní a znalostní údaje, vyhodnocení testů, apod. Údaje slouží k vyhodnocení efektivity navrženého kurzu, pro zhodnocení dosažených výsledků, úspěšnost kurzu... AssesmentManager slouží jako nástroj pro instruktory k tvorbě a revidování testů, prověřování vlastností, hodnocení a pro řízení pokračovacích kurzů (je viditelný pouze při tvorbě kurzu). Obrázek 2 uživatelské rozhraní kurzu 105

4 Víceúčelový modul Central obsahuje například univerzální nástroje pro tvorbu kurzů, programy pro přenos a distribuci stávajících kurzů, knihovny sdílené ostatními kolegy (lze nahlédnout do kurzu podobného charakteru navrženého kolegou, zhodnotit jeho výsledky, upravit podle specifických požadavků...), můžeme pomocí nich tvořit vlastní uvítací stránky, změny loga, další grafické úpravy... Součástí tohoto modulu jsou také administrativní nástroje pro rychlou agendu kurzů, archivaci a uzavření hotových kurzů, přihlášení do nových kurzů a podobně. Podklady k tomuto typu kurzu obecně mohou být připravovány v běžně používaných programech např. kancelářského balíku MS Office, jako jsou MS Word pro editaci učebních textů, příkladů a testů. Do modulů lze vkládat nejrůznější odkazy na vhodné internetové stránky, různé druhy obrázků a grafiky v běžných formátech, animaci i zvuk. Toto tedy umožňuje vytvářet kurzy multimediální a atraktivní. Struktura těchto kurzů je přibližně následující: Teorie automatického řízení Modul 1- teorie Jednoduchý lineární regulační obvod Vnitřní popis Vnější popis Regulátory Stabilita regulace Modul 2 cvičení Příklad vnějšího popisu Příklad vnitřního popisu Příklad regulátorů Operační analýza Modul 1 Základní pojmy Modul 2 Orientované grafy Neorientované grafy Bellmanův princip optimality Modul 3 test Modul 3 Analytické metody Metoda CPM Příklad metody CPM Metoda PERT Příklad metody PERT 106

5 Distanční forma studia má tedy své opodstatnění a budoucnost na vysokých školách. Tuto formu lze použít v rámci systému vzdělávání dospělých. Vzdělávání nelze považovat čistě jen za přípravu na budoucí povolání, ale mělo by se stát komplexní výchovou člověka, který bude platným článkem informační společnosti. Prosadíme-li v oblasti vzdělávacích technologií konstruktivní směr, přimějeme tak studenty k využívání nejrůznějších aplikací, které podporují jejich vlastní aktivitu. Pro budoucí vývoj je optimistické, že poptávka po studiu, a především po studiu graduálním na VŠ roste a doufejme, že i nadále růst bude. Literatúra : Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, duben příručka LOTUS NOTES Zlámalová H. Principy distanční vzdělávací technologie a možnosti jejího využití v pedagogické praxi na technických vysokých školách. Národní centrum distančního vzdělávání. Kontaktná adresa : Kateřina Kostolányová Katedra informačních a komunikačních technologií PdF OU Českobratrská 16, Ostrava 107

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR Zdenka Kubištová, Zdeněk Pejsar Tvorba e-learningových kurzů v prostředí ProAuthor Ing. Zdenka Kubištová PaedDr. Zdeněk Pejsar,Ph.D. Tento projekt je

Více

BLENDED LEARNING KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ

BLENDED LEARNING KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ BLENDED LEARNING KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ BLENDED LEARNING KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘENOS INOVAČNÍCH UČEBNÍCH METOD LESNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Tato příručka byla připravená v rámci realizace mezinárodního projektu

Více

Fenomén e-learningu. v současném vzdělávání. sborník příspěvků z konference

Fenomén e-learningu. v současném vzdělávání. sborník příspěvků z konference Fenomén e-learningu v současném vzdělávání sborník příspěvků z konference Praha 18. 3. 2003 Obsah E-learning a management znalostí 3 Ing. Libor Friedel, MBA 3 Využití projektového řízení při zavádění e-learningu

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Základy e-learningu 2003

Základy e-learningu 2003 Doc. Ing. Karel Květoň, DrSc., e-mail: kveton@comtel.cz, tel.: 241 444 074 Ukázky z publikace Základy e-learningu 2003 Karel Květoň Praha, prosinec 2003 Název: Ukázky z publikace Základy e-learningu 2003

Více

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce Školení Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 2013 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Základní cíle vzdělávání:...3 Klíčové cílové kompetence...3 Struktura studia ICTK

Více

Tvorba koncepce projektu

Tvorba koncepce projektu Tvorba koncepce projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0459 Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů 1 Název projektu: Registrační číslo projektu: Manažer

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: EkoLtm-0553 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 12.6.2012 Plánovaný stav k 24.6.2014 1. řízení a plánování Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je

Více

VIRTUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROSTŘEDÍ NA FAME UTB VE ZLÍNĚ - 2002

VIRTUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROSTŘEDÍ NA FAME UTB VE ZLÍNĚ - 2002 VIRTUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROSTŘEDÍ NA FAME UTB VE ZLÍNĚ - 2002 Bedřich Zimola, Radek Benda Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav informatiky a statistiky Klíčová slova: virtuální

Více

E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ

E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ Sylvie Böhmová Abstrakt E-learningový kurz Zoologie je vytvořen a provozován prostřednictvím LCMS ATutor a je využíván jako opora výuky biologie

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ NA STØEDNÍ ŠKOLE ANALÝZA A METODIKA DISTANÈNÍHO STUDIA CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE analýza a metodika distančního studia MOTTO: Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk

Více

ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI LENKA CIMBÁLNÍKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Abstrakt: Příspěvek popisuje stav distančního vzdělávání na Filozofické

Více

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE INGRID NAGYOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

VÝUKOVÝ MODUL ÚČETNICTVÍ V INTERNETOVÉM PROSTŘEDÍ A JEHO SROVNÁNÍ S PREZENČNÍ FORMOU VÝUKY

VÝUKOVÝ MODUL ÚČETNICTVÍ V INTERNETOVÉM PROSTŘEDÍ A JEHO SROVNÁNÍ S PREZENČNÍ FORMOU VÝUKY VÝUKOVÝ MODUL ÚČETNICTVÍ V INTERNETOVÉM PROSTŘEDÍ A JEHO SROVNÁNÍ S PREZENČNÍ FORMOU VÝUKY DAGMAR BAŘINOVÁ, JAROMÍR LAZAR Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Abstrakt: Výhody elearningu

Více

Podpora ICT a moderních metod výuky základních a středních škol pomocí mobilních zařízení na platformě ios

Podpora ICT a moderních metod výuky základních a středních škol pomocí mobilních zařízení na platformě ios Podpora ICT a moderních metod výuky základních a středních škol pomocí mobilních zařízení na platformě ios ICT Support and Modern Methods of Education in Elementary and Secondary Schools Using ios Mobile

Více

VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH. 1. Vzdělávání dospělých a jeho zařazení do celoživotního vzdělávání

VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH. 1. Vzdělávání dospělých a jeho zařazení do celoživotního vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH Training of Adult Education Trainers Lenka Cimbálníková Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Středisko distančního vzdělávání cimballe@ffnw.upol.cz 1.

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Posouzení vybraných technických, ekonomických

Posouzení vybraných technických, ekonomických Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Diplomová práce Posouzení vybraných technických, ekonomických a personálních aspektů e-vzdělávání v Learning Solution systému SAP v prostředí

Více

E-learning a systém Moodle

E-learning a systém Moodle E-learning a systém Moodle Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění

Více

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Mgr. Štěpánka Hronová, MBA, PhDr. Ladislava Knihová (Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.) Abstrakt: Příspěvek

Více

V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR

V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR 2/2013 Sborník geografické služby AČR Obsah Úvodník 3 Z praxe 4 Projekt tvorby e-learningových kurzů pro vojenskogeografickou a topografickou přípravu Ing. Libor Laža 4 Aplikace

Více

Edu-learning pro firmy a organizace

Edu-learning pro firmy a organizace Edu-learning pro firmy a organizace Informace o systému, systémové požadavky 2013 EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů

E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Radek Maleček Brno, jaro 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním

Více

- 1 (KIK/VTEC1) 2013 ISBN

- 1 (KIK/VTEC1) 2013 ISBN Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více