Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní obor: Pojišťovnictví Produkty životního pojištění s možností zhodnocení vložených finančních prostředků Autor bakalářské práce: Jan Doležel Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph. D Rok obhajoby: 2008

2 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Produkty životního pojištění s možností zhodnocení vložených finančních prostředků jsem vypracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně označil a uvedl v přiloženém seznamu. V Dobříši dne Podpis 2

3 Obsah: 1 Úvod Metodika práce Česká pojišťovna a.s Historie a vývoj České pojišťovny Finanční skupina České pojišťovny Charakteristika produktů Dynamik Kapitálové životní pojištění Dynamik Plus Investiční životní pojištění S Kapitálové životní pojištění S Kapitálové vkladové pojištění Kombi D Kapitálové vkladové pojištění Investiční životní pojištění Garance Modelování pojištění Kritéria pro srovnání produktů Vzorový klient Modelace Životní pojištění DYNAMIK Životní pojištění Dynamik plus Kapitálové životní pojištění 5S Kapitálové životní pojištění 15S KOMBInované vkladové pojištění KOMBID Garance Srovnání a vyhodnocení produktů Vyhodnocení pro pana Evžena Čecha Vyhodnocení pro pana Huberta Čecha Závěr

4 1 Úvod Na finančním trhu existuje velmi mnoho produktů, které nabízejí pojištění a navíc slibují zhodnocení finančních prostředků. Proto jsem se rozhodl, že budu porovnávat produkty pouze v rámci jedné společnosti a sice ve společnosti Česká pojišťovna a.s. Tato společnost má na našem území dlouholetou historii a i v současné době zaujímá dominantní místo na trhu, její produkty by tedy měly patřit mezi ty nejlepší, které se na našem trhu vykytují. Česká pojišťovna a.s. nabízí celou řadu produktů, které klienta pojistí a zároveň mu poskytnou zhodnocení finančních prostředků. Hlavním úkolem práce tedy bude tyto produkty vybrat, udělat jejich charakteristiku a podle kritérií, která si stanovíme, je porovnat a vyhodnotit. V práci porovnáme dvě hlavní skupiny pojištění, které Česká pojišťovna a.s. poskytuje. Bude se jednat o kapitálová respektive investiční životní pojištění a vkladová životní pojištění. Z každé skupiny budou vybráni tři zástupci, kteří budou danou skupinu reprezentovat. Možnost investování do penzijního připojištění u dceřinné společnosti Penzijní fond České pojišťovny a.s. nebo investice do otevřených podílových fondů prostřednictvím společnosti ČP INVEST nebudeme kvůli jejich specifičnosti zahrnovat. První a nejvíce žádané je kapitálové či investiční životní pojištění. Česká pojišťovna nabízí několik druhů tohoto pojištění. Vybranými zástupci jsou kapitálové životní pojištění 5S, kapitálové životní pojištění Dynamik a investiční životní pojištění Dynamik plus. Pojištění 5S bude v práci vystupovat jako nejstarší a nejdéle působící životní pojištění na trhu. Můžeme u něho předpokládat, že výnosnost s ohledem na možnosti investování jeho rezerv nebude příliš vysoká a pojištění samotné nebude flexibilní co se týče různých pozdějších změn. Dalším zástupcem je pojištění Dynamik. Zde můžeme očekávat mnohem vyšší flexibilitu ve skladbě pojištění a možností změn, protože se jedná o mladší a modernější produkt. Ale co se týče výnosnosti nebude se zřejmě příliš lišit od výnosnosti 5S. Naopak hodně úspěšný slibuje být poslední zástupce této skupiny Dynamik plus. To je pojištění s možností investování do podílových fondů a tak můžeme předpokládat slušné zhodnocení finančních prostředků. A druhou skupinou, kterou zahrneme do našeho porovnání budou vkladová životní pojištění. Tato skupina bude zastoupena kapitálovým vkladovým pojištěním 15S, kapitálovým vkladovým pojištěním KOMBID a investičním vkladové pojištění Garance. Jsou 4

5 to pojištění, které slibují zhodnocení vkladu a navíc klienta pojistit. Tyto produkty by tedy měly přinést určitý výnos všem klientům. Největší možnost výnosu se dá očekávat u pojištění Garance, které ostatně bylo za tímto účelem vytvořeno. 5

6 2 Metodika práce Práce je rozdělena do několika částí. Nejprve se krátce a stručně zmíníme o historii České pojišťovny a.s. Následně provedeme charakteristiku jednotlivých vybraných produktů, při které budeme vycházet z informací získaných z jednotlivých všeobecných a doplňkových pojistných podmínek, ze sazebníku jednotlivých produktů České pojišťovny a z informací z internetového webu České pojišťovny. Charakteristiku provedeme proto, abychom měli určitou představu, co které produkty umí a co mohou klientům nabídnout. V následující fázi práce budeme pokračovat stanovením srovnávacích kritérií. Zaměříme se na dvě rozhodující kritéria, a sice: po uzavření smlouvy musí být klient pojištěný pro případ smrti na Kč a pak by měl produkt klientovi co nejvíce zhodnotit jeho vložené finanční prostředky. Předpokládáme, že první podmínku splní všechny vybrané produkty a rozhodujícím kritériem tedy bude zhodnocení. V situacích, kdy nebudeme moci, o tom který produkt je vhodnější, rozhodnout pouze pomocí těchto kritérií zohledníme další vlastnosti produktů, vyplývající z jejich charakteristik. Důležitou částí práce bude modelace jednotlivých produktů. V těchto modelacích budeme vycházet z informací poskytnutých Českou pojišťovnou a.s., budou tedy od této společnosti převzaty. Výhodnost produktů se bude zajisté lišit v závislosti na věku klienta. Abychom tedy mohli porovnat produkty i vzhledem k věku klientů budou, za tímto účelem, vytvořeny modelace pro dva klienty. Jednoho mladšího ve věku 25 let a jednoho staršího ve věku 45 let. Z modelací zjistíme jaké zhodnocení nám jednotlivé produkty nabízejí. Po zpracování modelací získané informace vyhodnotíme. Vyhodnocení provedeme zvlášť pro oba klienty. V závěru práce se pokusíme určit produkt, který by nejlépe splňoval naše požadavky na zhodnocení, ten by se stal jakýmsi vítězem našeho porovnávání a zkusíme doporučit klientům různého věku produkty, které by podle našich kritérií pro ně mohli být nejvhodnější. 6

7 3 Česká pojišťovna a.s. 3.1 Historie a vývoj České pojišťovny Tradice České pojišťovny se odvíjí od roku 1827, kdy byla v Praze založena První česká vzájemná pojišťovna. Ta zpočátku provozovala pouze požární pojištění nemovitostí. V druhé polovině 19. století již byla První česká vzájemná pojišťovna dost silnou institucí na to, aby jí neotřásly ani náhrady škod po řadě velkých požárů koncem století včetně vůbec největší pojistné události v 19. století, jíž byl požár rozestavěného Národního divadla. Počátkem 20. století začala První česká vzájemná pojišťovna nabízet svým klientům také životní pojištění, pojištění proti vloupání a pojištění zákonné odpovědnosti a pojištění úrazu. Po roce 1948 vznikla jediná Československá pojišťovna, která si monopolní postavení držela až do roku 1991, kdy zákon o pojišťovnictví otevřel trh a umožnil dalším pojišťovnám na něj vstoupit. Do konce roku 1999 existovalo na českém trhu 42 pojišťoven. I v dnešním konkurenčním prostředí si Česká pojišťovna stále drží své výsadní postavení. Historie v datech po nástupu Marie Terezie na trůn se objevují snahy o vytvoření novodobých pojišťoven založení První české vzájemné pojišťovny od ní se odvíjí tradice České pojišťovny a českého pojišťovnictví vůbec správa pojistných kmenů německými pojišťovnami (2.světová válka) znárodnění a vytvoření národního podniku Československá pojišťovna vznik Státní pojišťovny, později pojišťovací a zajišťovací podnik vznikla Česká státní pojišťovna počátek zásadních změn celé organizace podniku 1991 zákon o pojišťovnách, demonopolizace, vznik konkurenčního prostředí vznik společnosti Česká pojišťovna a.s., privatizace vstup finanční skupiny PPF demonopolizace trhu povinného ručení, ČP získala 45 % nového trhu vstup České pojišťovny, jako první finanční instituce svého druhu ze střední a východní Evropy, na ruský trh. Vznik Česká pojišťovna Rusko 7

8 vybudování Klientského servisu pro zákazníky České pojišťovny založeného na moderních technologiích. ČP jako první pojišťovna v ČR přinesla klientům služby na světové úrovni členství v Evropské chartě bezpečnosti silničního provozu vznik Generali PPF Holdingu B.V. Česká pojišťovna se společně s Generali stává součástí pojišťovací skupiny, působící ve 12 zemích střední a východní Evropy 3.2 Finanční skupina České pojišťovny Česká pojišťovna je součástí Generali PPF Holdingu B.V., který působí ve 12 zemích střední a východní Evropy. Roční hrubé předepsané pojistné firem holdingu v roce 2006 dosáhlo přibližně 2.6 miliard. Společnosti holdingu poskytují v regionu služby 9 milionům klientů. Generali PPF Holding má sídlo v Nizozemsku a jeho hlavní organizační pobočka sídlí v České republice v Praze. Česká republika Penzijní fond České pojišťovny je s 27 % podílem na trhu největším poskytovatelem penzijního připojištění v České republice. Má více než milion klientů a spravuje aktiva v objemu přesahujícím 35 miliard korun. V roce 2006 vytvořil rekordní zisk ve výši 1,03 miliardy Kč. Své služby nabízí jednotlivcům i firemní klientele. ČP Invest patří k nejvýznamnějším tuzemským investičním společnostem. V současné době spravuje 12 otevřených podílových fondů v hodnotě přes 5 mld. Kč. ČP Zdraví je největším poskytovatelem soukromého zdravotního pojištění v ČR. Dlouhodobě dosahuje nadpolovičního tržního podílu. Úzká specializace ČP ZDRAVÍ umožňuje poskytovat moderní a vysoce variabilní produkty, které zajišťují ztrátu příjmu po dobu nemoci. Jeho historie sahá do roku Slovensko ČP Slovensko působí na slovenském trhu od r jako univerzální poskytovatel pojišťovacích služeb. Dnes zaujímá 3. místo v pořadí univerzálních pojišťoven dle celkového předepsaného pojistného. Rusko ČP Rusko se od svého založení v r specializuje zejména na prodej životního pojištění. Aktivně se připravuje na pokrytí všech měst nad 1 mil. obyvatel. 8

9 Ukrajina ČP Ukrajina byla založena na začátku roku 2006 a specializuje se na životní pojištění. První pojistné smlouvy začala prodávat na podzim roku Kazachstán ČP Kazachstán získala licenci v roce 2007 a soustředí se na životní pojištění. 9

10 4 Charakteristika produktů 4.1 Dynamik Kapitálové životní pojištění Dynamik je životní pojištění pro případ smrti nebo dožití za běžné pojistné, ke kterému lze pojistit další rizika Nároky z pojištění, připojištění Nároky z pojištění Základním pojištěním je pojištění pro případ smrti nebo dožití. Dožije-li se pojištěný sjednaného konce pojištění, vyplatí se kapitálová hodnota pojištění. V případě smrti pojištěného v době trvání pojištění, nikoli však následkem sebevraždy do dvou let trvání pojištění, je vyplacena pojistná částka (nebylo-li dříve vyplaceno plnění za závažné onemocnění) a kapitálová hodnota pojištění. Zemře-li pojištěný v prvních dvou letech trvání pojištění následkem sebevraždy, vyplatí se kapitálová hodnota. Kapitálová hodnota je tvořena běžným pojistným a mimořádným pojistným a je snižována mimořádnými výběry. Kapitálová hodnota tvořená běžným pojistným je zhodnocena garantovanou technickou úrokovou mírou (TÚM) a kapitálová hodnota tvořená mimořádným pojistným je zhodnocena úrokem pro dané období (aktuální výše je uvedena v Přehledu poplatků). První den každého zúčtovacího období je snižována o rizikové pojistné a poplatky. Možná připojištění 1) Pojištění závažných onemocnění - Pojistná částka pro případ závažných onemocnění je shodná s pojistnou částkou pro případ smrti. V případě závažného onemocnění pojištěného (dojde-li k němu nejdříve po 6 měsících od sjednání pojištění závažných onemocnění) se vyplatí sjednaná pojistná částka a přestává se srážet rizikové pojistné za smrt a závažné onemocněn, nezaniká však povinnost platit pojistné. Nebo klient může požádat o předčasné ukončení a pojištění zanikne. 2) Pojištění zproštění od placení - Nejvyšším vstupním věkem je 59 let (včetně), pojištění končí den před výročním dnem (sjednání pojištění) v roce dovršení 60 let. Pojistník je zproštěn od placení pojistného, byl-li mu v průběhu pojištění, nejdříve však po dvou letech od sjednání pojistné smlouvy přiznán plný invalidní důchod. Při invaliditě následkem úrazu odpadá podmínka 2-leté čekací doby. 10

11 3) Úrazové pojištění dospělých - Lze sjednat standardní úrazové pojištění. Vstupní věk a pojistná doba jsou shodné se základní pojištěním. 4) Úrazové pojištění dětí - Lze sjednat úrazové pojištění 1-3 dětí podle sazby ÚMP maximálně na trojnásobek základní pojistné částky. Při sjednání pojištění je pro všechny děti stejná varianta úrazu, na žádost pojistníka ji lze změnit. Úrazové pojištění dítěte končí nejpozději den před výročním dnem počátku pojištění po dovršení 18 let dítěte. 5) Pojištění denní podpory při pobytu v nemocnici (T440) 6) Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti (T544) - Pojištění končí nejpozději dosažením věku 65 let Parametry pojištění Vstupní věk Nejnižší vstupní věk pojištěného je 15 let, pojistník musí mít k datu sjednání pojištění věk dovršených 15 let nebo vyšší. Nejvyšší vstupní věk pojištěného je 60 let. Pojistná doba a doba placení pojistného Pojištění se sjednává na 10, 15, 20, 25 let nebo do 60, 65 a 70 let. Součet vstupního věku a pojistné doby nesmí přesáhnout 70 let. Minimální pojistná doba je 10 let. Indexace pojištění Je zahrnuta u pojistných smluv se sjednanou pojistnou dobou 10 a více let. Pojistná částka Stanovuje se při sjednání pojištění. Pojistník určí pojistnou částku pro případ smrti v rozmezí minimální a maximální hodnoty. Vychází se z měsíčního pojistného sníženého o pojistné za úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci. Je-li sjednáno připojištění závažných onemocnění je sjednaná pojistná částka pojistnou částkou pro případ smrti nebo závažného onemocnění. Minimální a maximální pojistná částka: a) není sjednáno závažné onemocnění minimální pojistná částka pro případ smrti je Kč. Maximální pojistná částka pro případ smrti není omezena, je však limitována výší pojistného. 11

12 b) je sjednáno závažné onemocnění minimální pojistná částka pro případ smrti nebo závažného onemocnění je Kč. A maximální pojistná částka pro případ smrti nebo závažného onemocnění je Kč. Pojistné Pojistné k pojištění Dynamik je běžně placené pojistné, není možné jej platit jednorázově ani předplácet. Minimální základní měsíční pojistné (tj, pojistné po odečtení úrazového pojištění a pojištění pro případ nemoci) činí 200 Kč. Minimální celkové měsíční pojistné (tj. včetně pojistného za zahrnutá připojištění) je 400 Kč. Slevy a podíl na výnosu z rezerv Podíl na výnosu z rezerv se poskytuje. Slevy na pojistném poskytovány nejsou. Mimořádné pojistné Mimořádné pojistné lze platit kdykoli v průběhu pojištění a to i při sjednání pojištění. Může být vkládáno pravidelně i nepravidelně. Minimální pojistné činí Kč, maximální výše není stanovena. Na mimořádné pojistné může přispět i zaměstnavatel, minimální výše příspěvku zaměstnavatele je 100 Kč. Částka mimořádného pojistného zvyšuje kapitálovou hodnotu mimořádného pojistného po odečtení administrativního a inkasního poplatku (uvedeného v Přehledu poplatků 1%, min. 50 Kč). Mimořádný výběr Minimální výběr činí 3000 Kč. Maximální mimořádný výběr se stanovuje na základě výpočtu. Výběr lze provést maximálně dvakrát za pojistný rok. Z kapitálové hodnoty mimořádného pojistného lze provádět výběry kdykoli během trvání pojištění, z kapitálové hodnoty běžného pojistného až po splnění nároků na odkupné, neumožňuje se provádět výběry z podílu na výnosech. Při mimořádném výběru se nejprve snižuje kapitálová hodnota mimořádného pojistného, poté kapitálová hodnota běžného pojistného. Odkupné Právo na odkupné má pojistník po zaplacení běžného pojistného alespoň za dva roky Možné změny pojištění Dynamik umožňuje provádět různé druhy změn v průběhu trvání pojištění, z technických změn jsou to hlavně : dodatečné sjednání připojištění, zrušení připojištění, zvýšení nebo snížení pojistné částky, zvýšení nebo snížení běžně placeného pojistného, 12

13 změna pojistné doby, změna frekvence a způsobu placení běžného pojistného, změna rozsahu úrazového pojištění a pojištění pro případ nemoci. A podrobněji : Přerušení placení Po zaplacení běžného pojistného za dva roky může klient požádat o přerušení placení, a to maximálně na dobu na kterou postačuje pojistné. Pojistník si může zvolit zda zůstanou sjednána všechna sjednaná pojištění nebo pouze pojištění pro případ smrti. Přerušit placení není možné, je-li pojištění zproštěno od placení nebo je redukované. V období přerušení placení nelze hradit mimořádné pojistné ani provádět mimořádné výběry, nelze provádět technické změny a nedochází ani k dynamizaci pojištění. Redukce pojištění Právo na redukci získává klient po zaplacení pojistného za dva roky. Zůstává zachováno pouze pojištění pro případ smrti, ostatní sjednaná pojištění zanikají Firemní/dělené inkaso a vinkulace Firemní a dělené inkaso Nelze ho sjednat, pokud je ve smlouvě zahrnuté pojištění závažných onemocnění. Je-li smlouva daňově uznatelná (pojistná doba min. 5 let a výplata pojistného plnění nejdříve v roce dosažení věku 60 let) může zaměstnavatel přispívat na běžné pojistné nebo hradit celé běžné pojistné (dle obecných zásad pro firemní inkaso a dělené inkaso). Zaměstnavatel může rovněž uhradit mimořádné pojistné při sjednání i v průběhu pojištění. Přerušení placení a mimořádné výběry nejsou u pojištění s příspěvkem zaměstnavatele umožněny. Vinkulace Vinkulovat lze pouze pojistnou částku pro případ smrti. Pojištění nelze vinklovat, je-li sjednáno pojištění závažných onemocnění. 4.2 Dynamik Plus Investiční životní pojištění Dynamik Plus je investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití s možností pojištění dalších rizik, úhrad mimořádného pojistného, mimořádných výběrů a s možností umístit pojistné do kapitálových hodnot tvořených podílovými jednotkami vnitřních fondů (ty jsou zřízeny výhradně pro účely pojištění a jedná se o fondy peněžního trhu, dluhopisový fond a akciový fond). 13

14 4.2.1 Nároky z pojištění, připojištění Nároky z pojištění Základním pojištěním je pojištění pro případ smrti nebo dožití. Dožije-li se pojištěný sjednaného konce pojištění, vyplatí se kapitálová hodnota pojištění. V případě smrti pojištěného v době trvání pojištění, nikoli však následkem sebevraždy do dvou let trvání pojištění, je vyplacena pojistná částka (nebylo-li dříve vyplaceno plnění za závažné onemocnění) a kapitálová hodnota pojištění. Zemře-li pojištěný v prvních dvou letech trvání pojištění následkem sebevraždy, vyplatí se kapitálová hodnota. Kapitálová hodnota je tvořena běžným a mimořádným pojistným a skládá se ze dvou složek, kapitálové hodnoty s garantovanou TÚM a kapitálové hodnoty negarantované a je snižována o mimořádné výběry. Kapitálová hodnota negarantovaná je tvořena kapitálovou hodnotou s vyhlašovanou úrokovou mírou (v Přehledu poplatků) a kapitálovými hodnotami tvořenými podílovými jednotkami vnitřních fondů. Negarantovaná kapitálová hodnota se zvyšuje o zaplacené mimořádné pojistné a o část běžného pojistného alokovanou pojistníkem do jejích jednotlivých složek. Kapitálová hodnota s garantovanou TÚM se zvyšuje o část běžného pojistného s ohledem na věk, pohlaví, pojistnou částku a zdravotní stav pojištěného a o část běžného pojistného alokovanou pojistníkem do této kapitálové hodnoty. První den každého zúčtovacího období je snižována o rizikové pojistné počáteční a správní náklady a poplatky. Možná připojištění 1) Pojištění závažných onemocnění - Pojistná částka pro případ závažných onemocnění je shodná s pojistnou částkou pro případ smrti. V případě závažného onemocnění pojištěného (dojde-li k němu nejdříve po 6 měsících od sjednání pojištění závažných onemocnění) se vyplatí sjednaná pojistná částka a přestává se srážet rizikové pojistné za smrt a závažné onemocněn, nezaniká však povinnost platit pojistné. Nebo klient může požádat o předčasné ukončení a pojištění zanikne. 2) Pojištění zproštění od placení - Nejvyšším vstupním věkem je 59 let (včetně), pojištění končí den před výročním dnem (sjednání pojištění) v roce dovršení 60 let. Pojistník je zproštěn od placení pojistného, byl-li mu v průběhu pojištění, nejdříve však po dvou letech od sjednání pojistné smlouvy přiznán plný invalidní důchod. Při invaliditě následkem úrazu odpadá podmínka 2-leté čekací doby. 3) Úrazové pojištění dospělých - Lze sjednat standardní úrazové pojištění. Vstupní věk a pojistná doba jsou shodné se základní pojištěním. 14

15 4) Úrazové pojištění dětí - Lze sjednat úrazové pojištění 1-3 dětí podle sazby ÚMP maximálně na trojnásobek základní pojistné částky. Při sjednání pojištění je pro všechny děti stejná varianta úrazu, na žádost pojistníka ji lze změnit. Úrazové pojištění dítěte končí nejpozději den před výročním dnem počátku pojištění po dovršení 18 let dítěte. 5) Pojištění denní podpory při pobytu v nemocnici (T440) 6) Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti (T544) - Pojištění končí nejpozději dosažením věku 65 let Parametry pojištění Vstupní věk Nejnižší vstupní věk pojištěného je 15 let, pojistník musí mít k datu sjednání pojištění věk dovršených 15 let nebo vyšší. Nejvyšší vstupní věk pojištěného je 60 let. Pojistná doba a doba placení pojistného Pojištění se sjednává na 10, 15, 20, 25 let nebo do 60, 65 a 70 let. Součet vstupního věku a pojistné doby nesmí přesáhnout 70 let. Minimální pojistná doba je 10 let. Indexace pojištění Je zahrnuta u pojistných smluv se sjednanou pojistnou dobou 10 a více let. Pojistná částka Stanovuje se při sjednání pojištění. Pojistník určí pojistnou částku pro případ smrti v rozmezí minimální a maximální hodnoty. Vychází se z měsíčního pojistného sníženého o pojistné za úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci. Je-li sjednáno připojištění závažných onemocnění je sjednaná pojistná částka pojistnou částkou pro případ smrti nebo závažného onemocnění. Minimální a maximální pojistná částka: a) není sjednáno závažné onemocnění minimální pojistná částka pro případ smrti je Kč. Maximální pojistná částka pro případ smrti není omezena, je však limitována výší pojistného. b) je sjednáno závažné onemocnění minimální pojistná částka pro případ smrti nebo závažného onemocnění je Kč. A maximální pojistná částka pro případ smrti nebo závažného onemocnění je Kč. 15

16 Pojistné Pojistné k pojištění Dynamik Plus je běžně placené pojistné, není možné jej platit jednorázově ani předplácet. Minimální základní měsíční pojistné (tj, pojistné po odečtení úrazového pojištění a pojištění pro případ nemoci) činí 350 Kč. Minimální celkové měsíční pojistné (tj. včetně pojistného za zahrnutá připojištění) je 500 Kč. Maximální pojistné není stanoveno. Slevy a podíl na výnosu z rezerv Podíl na výnosu z rezerv se poskytuje. Sleva je poskytována pouze z poplatku za vklad mimořádného pojistného. Mimořádné pojistné Mimořádné pojistné lze platit kdykoli v průběhu pojištění a to i při sjednání pojištění. Minimální pojistné činí Kč, maximální výše není stanovena. Může přispívat i zaměstnavatel, minimální výše příspěvku zaměstnavatele na mimořádné pojistné je 100 Kč. O mimořádné pojistné se zvyšuje kapitálová hodnota negarantovaná po odečtení poplatků (v Přehledu poplatků). Mimořádný výběr Minimální výběr činí 3000 Kč. Maximální mimořádný výběr se stanovuje na základě výpočtu. Výběr lze provést maximálně dvakrát za pojistný rok. Z kapitálové hodnoty negarantované lze provádět výběry kdykoli během trvání pojištění, z kapitálové hodnoty s garantovanou TÚM až po splnění nároků na odkupné, neumožňuje se provádět výběry z podílu na výnosech. Odkupné Právo na odkupné má pojistník po zaplacení běžného pojistného alespoň za dva roky. Zdravotní dokumentace Dle všeobecných zásad a informací pro životní pojištění uvedených v oddíle II. Při uzavření pojištění s minimální pojistnou částkou pro případ smrti ( pro případ smrti nebo závažného onemocnění) Kč, jestliže už není sjednáno žádné další riziko, není zdravotní dokumentace požadována. 16

17 4.2.3 Možné změny pojištění Dynamik Plus umožňuje provádět různé druhy změn v průběhu trvání pojištění, z technických změn jsou to hlavně : dodatečné sjednání připojištění, zrušení připojištění, zvýšení nebo snížení pojistné částky, zvýšení nebo snížení běžně placeného pojistného, změna pojistné doby, změna frekvence a způsobu placení běžného pojistného, změna rozsahu úrazového pojištění a pojištění pro případ nemoci. A podrobněji : Přerušení placení Po zaplacení běžného pojistného za dva roky může klient požádat o přerušení placení, a to maximálně na dobu na kterou postačuje pojistné. Pojistník si může zvolit zda zůstanou sjednána všechna sjednaná pojištění nebo pouze pojištění pro případ smrti. Přerušit placení není možné, je-li pojištění zproštěno od placení nebo je redukované. V průběhu přerušení placení může pojistník hradit mimořádné pojistné a měnit alokační poměry. Nelze provádět mimořádné výběry a převody podílových jednotek.také nelze provádět technické změny a nedochází ani k dynamizaci pojištění. Redukce pojištění Právo na redukci získává klient po zaplacení pojistného za dva roky. Zůstává zachováno pouze pojištění pro případ smrti, ostatní sjednaná pojištění zanikají. Změna alokačního poměru V době trvání pojištění lze provádět změnu alokačního poměru běžně i mimořádně placeného pojistného. V průběhu trvání pojištění je počet změn alokačních poměrů neomezen (pojistitel si vyhrazuje v doplňkových pojistných podmínkách právo na zamítnutí). Změnu nelze provést je-li pojištění v redukovaném stavu. Změna rozložení umístěných prostředků V době trvání pojištění lze provádět převody umístěných prostředků mezi jednotlivými složkami kapitálové hodnoty. V průběhu trvání pojištění je počet převodů neomezen (pojistitel si vyhrazuje v doplňkových pojistných podmínkách právo na zamítnutí). Změnu nelze provést je-li pojištění v redukovaném stavu Firemní/dělené inkaso a vinkulace Firemní/dělené inkaso Nelze sjednat 17

18 Vinkulace Vinkulovat lze pouze pojistnou částku pro případ smrti. Pojištění nelze vinkulovat, jestliže je sjednáno pojištění závažného onemocnění a nelze jej vinkulovat ve prospěch zaměstnavatele S Kapitálové životní pojištění 5S je kapitálové životní pojištění pro případ smrti nebo dožití za běžné pojistné s možností předplacení pojistného Nároky z pojištění a připojištění Nároky z pojištění Dožije-li se pojištěný sjednaného konce pojištění, vyplatí se kapitálová hodnota pojištění. V případě smrti pojištěného v době trvání pojištění, nikoli však následkem sebevraždy do dvou let trvání pojištění, je vyplacena pojistná částka (nebylo-li dříve vyplaceno plnění za závažné onemocnění) a kapitálová hodnota pojištění. Zemře-li pojištěný v prvních dvou letech trvání pojištění následkem sebevraždy, vyplatí se kapitálová hodnota. Kapitálová hodnota je tvořena běžným pojistným a mimořádným pojistným a je snižována mimořádnými výběry. Kapitálová hodnota tvořená běžným pojistným je zhodnocena garantovanou technickou úrokovou mírou (TÚM) a kapitálová hodnota tvořená mimořádným pojistným je zhodnocena úrokem pro dané období (aktuální výše je uvedena v Přehledu poplatků). První den každého zúčtovacího období je snižována o rizikové pojistné a poplatky. Možná připojištění 1) Pojištění zproštění od placení je zahrnuto automaticky 2) Úrazové pojištění dospělých - lze sjednat standardní úrazové pojištění. Vstupní věk a pojistná doba jsou shodné se základní pojištěním. 3) Pojištění denní podpory při pobytu v nemocnici (T440) 4) Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti (T544) - pojištění končí nejpozději dosažením věku 65 let. 18

19 4.3.2 Parametry pojištění Vstupní věk Nejnižší vstupní věk pojištěného je 15 let, pojistník musí mít k datu sjednání pojištění věk dovršených 15 let nebo vyšší. Nejvyšší vstupní věk pojištěného je 60 let. Pojistná doba a doba placení pojistného Pojištění se sjednává na 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25 let nebo do 60, 65 a 70 let. Součet vstupního věku a pojistné doby nesmí přesáhnout 70 let. Minimální pojistná doba je 10 let. Indexace pojištění Je zahrnuta u pojistných smluv se sjednanou pojistnou dobou 10 a více let. Pojistná částka Minimální pojistná částka pro případ smrti je Kč, maximální pojistná částka pro případ smrti není omezena je však limitována výší pojistného. Pojistné Pojistné k pojištění 5S je běžně placené pojistné, ale je možné jej předplácet. Minimální pojistné ani maximální pojistné není stanoveno, jeho výše se odvíjí od sjednané pojistné částky. Slevy a podíl na výnosu z rezerv Podíl na výnosu z rezerv se poskytuje. Slevy z pojistného jsou poskytovány za frekvenci placení běžného pojistného a za pojistnou částku. Za frekvenci placení v % - čtvrtletní 1%, pololetní 2%, roční 3%. Za pojistnou částku pro pojistné částky od Kč a více je poskytována sleva ve výši 1 5%. Mimořádné pojistné Nelze Mimořádný výběr Nelze Odkupné Právo na odkupné má pojistník po zaplacení běžného pojistného alespoň za dva roky. U pojištění s předplaceným pojistným po zaplacení, alespoň předplaceného pojistného. 19

20 Dynamické pojištění Je možné sjednat dynamické zvyšování pojistného a současně pojistné částky. Jedná se hlavně o smlouvy sjednávané na dobu kratší než 10 let (nad 10 let indexace). Pokud pojistník dva návrhy na dynamické zvýšení odmítne ztrácí nárok na další zvyšování pojistného a pojistné částky a dynamiku už nelze sjednat Možné změny pojištění Pojištění 5S neumožňuje provádět v průběhu trvání pojištění technické změny, výjimkou je redukce pojištění. Přerušení placení Neumožňuje se. Redukce pojištění Právo na redukci získává klient po zaplacení pojistného za dva roky. Zůstává zachováno pouze pojištění pro případ smrti, ostatní sjednaná pojištění zanikají Firemní/dělené inkaso a vinkulace Firemní a dělené inkaso Nelze ho sjednat. Vinkulace Vinkulaci lze sjednat na pojistnou částku pro případ smrti S Kapitálové vkladové pojištění 15 S je pojištění pro případ smrti nebo dožití za jednorázové pojistné Nároky z pojištění a připojištění Nároky z pojištění Dožije-li se pojištěný sjednaného konce pojištění, vyplatí se sjednaná pojistná částka základního pojištění. Zemře-li pojištěný v době trvání pojištění, nikoli však následkem sebevraždy do dvou let trvání pojištění, je vyplacena sjednaná pojistná částka. Zemře-li pojištěný v prvních dvou letech trvání pojištění následkem sebevraždy, vyplatí se rezerva pojistného a pojištění zanikne. 20

21 Možná připojištění Žádná další připojištění nelze sjednat Parametry pojištění Vstupní věk Nejnižší vstupní věk je 18 let a nejvyšší 65 let. Pojistná doba Pojištění se sjednává na dobu 5, 6, 7 nebo 8 let. Součet vstupního věku a pojistné doby nesmí přesáhnout 70 let. Indexace pojištění Není zahrnuta Pojistná částka Minimální pojistná částka pro případ smrti nebo dožití je stanovena tak, aby bylo dodrženo minimální pojistné, maximální pojistná částka pro případ smrti nebo dožití není omezena. Pojistné Pojistné k pojištění 15S je placeno jednorázově. Minimální pojistné činí Kč. Maximální pojistné není stanoveno. Slevy a podíl na výnosu z rezerv Podíl na výnosu z rezerv se poskytuje. U produktu je nastavena obchodní sleva z pojistného v závislosti na věku klienta. Mimořádné pojistné Nelze Mimořádný výběr Nelze Odkupné Nárok na odkupné má pojistník po zaplacení jednorázového pojistného. 21

22 Zdravotní dokumentace Dle všeobecných zásad a informací pro životní pojištění uvedených v oddíle II. Při uzavření pojištění se sjednanou pojistnou částkou pro případ smrti nebo dožití do maximální výše Kč včetně a zároveň se sjednanou pojistnou dobou 5 let, není požadována zdravotní dokumentace. V jakémkoli jiném případě se požaduje ocenění zdravotního stavu Možné změny pojištění Pojištění 15S neumožňuje provádět v průběhu trvání pojištění žádné technické změny. Přerušení placení Neumožňuje se. Redukce pojištění Také nelze Firemní/dělené inkaso a vinkulace Firemní a dělené inkaso Nelze ho sjednat. Vinkulace Vinkulaci lze sjednat na pojistnou částku pro případ smrti. 4.5 Kombi D Kapitálové vkladové pojištění KOMBInované vkladové pojištění pro dospělé je pojištění s návratným vkladem, ze kterého je formou úrokového výnosu uhrazováno měsíčně běžné pojistné. KOMBInované vkladové pojištění pro dospělé lze sjednat s následující volbou pojistných rizik: Pojištění pro případ dožití za návratný vklad Pojištění pro případ smrti za návratný vklad Pojištění pro případ smrti nebo závažných onemocnění za návratný vklad Úrazové pojištění za návratný vklad 22

23 Každé z těchto uvedených rizik lze sjednat samostatně nebo v kombinaci s jinými riziky (výjimku tvoří kombinace rizik pojištění pro případ smrti a pojištění pro případ smrti nebo závažných onemocnění, kterou nelze sjednat) Nároky z pojištění a připojištění Nároky z pojištění Dožije-li se pojištěný sjednaného konce pojištění a bylo-li sjednáno pojištění pro případ dožití, vyplatí se sjednaná pojistná částka pro případ dožití včetně návratného vkladu, případně zvýšená o mimořádné vklady či snížená o mimořádné výběry návratného vkladu. Zemře-li pojištěný v době trvání pojištění, nikoli však následkem sebevraždy do dvou let trvání pojištění, vyplatí se sjednaná pojistná částka pro případ smrti včetně návratného vkladu a pojištění zanikne. Zemře-li pojištěný v prvních dvou letech trvání pojištění následkem sebevraždy, vyplatí se rezerva pojistného včetně návratného vkladu a pojištění zanikne. Byloli u pojištěného v době trvání pojištění, poprvé v jeho životě a nejdříve po šesti měsících od uzavření pojistné smlouvy, diagnostikováno některé ze závažných onemocnění, vyplatí se sjednaná pojistná částka pro případ smrti nebo závažných onemocnění. Ostatní sjednaná pojistná rizika zůstávají zachována v plném rozsahu. Bylo-li závažné onemocnění diagnostikováno do šesti měsíců od sjednání pojistné smlouvy, právo na pojistné plnění nevzniká a návratný vklad se vrací pojistníkovi. Podle rozhodnutí pojistníka může být pojištění přepracováno na pojištění pro případ smrti nebo je též možné návratný vklad převést na pojištění pro případ dožití. Úrazové pojištění je možné sjednat : a) se zahrnutím pojištění doby nezbytného léčení b) bez zahrnutí pojištění doby nezbytného léčení c) se zahrnutím pojištění hospitalizace následkem úrazu d) bez zahrnutí pojištění hospitalizace následkem úrazu Návratný vklad je odstupňován dle nebezpečnosti povolání a provozované sportovní činnosti. Při skončení pojištění se vrací. Základní pojistné částky činí : Smrt následkem úrazu Kč Trvalé následky Kč 23

24 Pojištění lze sjednat neméně na půlnásobek základních pojistných částek a po půlnásobcích zvyšovat až maximálně na desetinásobek základních pojistných částek. Doba nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu v jedné smlouvě lze sjednat jednu z těchto dvou variant : 1. DNL podle rozsahu poškození příslušné procento z pojistné částky Kč (násobek musí být shodný s násobkem smrti a trvalých následků). 2. DNL D denní plnění ve výši 100 Kč (násobek nemusí odpovídat násobku smrti a trvalých následků, ale lze ho sjednat nejméně na půlnásobek a po půlnásobcích maximálně do jeho výše). Hospitalizace následkem úrazu denní plnění ve výši 100 Kč(násobek nemusí odpovídat násobku smrti a trvalých následků, ale lze ho sjednat nejméně na půlnásobek a po půlnásobcích maximálně do jeho výše). Přirážka k pojistnému Při sjednání 6 až 8 násobku základních pojistných částek je stanovena přirážka k pojistnému 50 %. Při sjednání 9 až 10 násobku základních pojistných částek je stanovena přirážka k pojistnému 100 %. Možná připojištění 1) Připojištění progresivního plnění za trvalé následky úrazu (3P-TN) 2) Připojištění drobných úrazů (PDÚ) u 1. varianty DNL v % Parametry pojištění Vstupní věk U pojištění pro případ smrti a u pojištění pro případ smrti nebo závažných onemocnění je nejnižší vstupní věk 15 let a nejvyšší 65 let. U pojištění pro případ dožití a úrazového pojištění je nejnižší vstupní věk 15 let a nejvyšší 75 let. Pojistná doba Pojištění se sjednává na dobu 5, 6, 7, 8, 9 nebo 10 let. U pojištění pro případ smrti a u pojištění pro případ smrti nebo závažných onemocnění nesmí součet vstupního věku a pojistné doby přesáhnout 70 let. U pojištění pro případ dožití a úrazového pojištění nesmí součet vstupního věku a pojistné doby přesáhnout 80 let 24

25 Indexace pojištění Nelze sjednat. Pojistná částka Pojistná částka je odvozena od výše návratného vkladu, vstupního věku, zahrnutého rizika (případně rizikové skupiny) a pohlaví pojištěného. Výše pojistné částky není omezena (pouze u rizika smrti nebo závažného onemocnění je omezena částkou 2,5 mil. Kč). U pojištění pro případ dožití, které umožňuje mimořádné vklady či výběry je situace následující: Každý mimořádný vklad zvyšuje pojistnou částku. A každý mimořádný výběr pojistnou částku snižuje. Celkovou pojistnou částku pro případ dožití tvoří pojistná částka, na kterou bylo pojištění sjednáno, zvýšená o mimořádné vklady a snížená o mimořádné výběry. Pojistné Z návratného vkladu je formou úrokového výnosu uhrazováno měsíčně běžné pojistné. Návratný vklad na rizika dožití, smrti a smrti nebo závažných onemocnění je v celých tis. Kč a pro každé riziko činí minimálně Kč. Minimální návratný vklad na riziko pojištění úrazu odpovídá minimálnímu přípustnému násobku základních rizik úrazového pojištění (tj. půlnásobku). Při sjednání 6 až 8 násobku základních pojistných částek je stanovena přirážka k pojistnému 50 %. Při sjednání 9 až 10 násobku základních pojistných částek je stanovena přirážka k pojistnému 100 %. Slevy a podíl na výnosu z rezerv Podíl na výnosu z rezerv se poskytuje. Mimořádný vklad a mimořádný výběr Jsou možné pouze u pojištění pro případ dožití. Mimořádný vklad, resp. výběr musí činit nejméně Kč a dále vždy celé tisícikoruny. Snížit lze návratný vklad nejvýše o 30 % vkladu před změnou. Současně musí být zachovány minimální limity pro návratný vklad uvedené v Přehledu poplatků. Vklad lze zvýšit nejpozději 1 rok před sjednaným koncem pojištění pro případ dožití za návratný vklad. Snížit vklad lze nejdříve po uplynutí 12 měsíců od uzavření pojištění pro případ dožití za návratný vklad. Vybírat návratný vklad lze nejvýše dvakrát ročně, přičemž druhý výběr návratného vkladu může být proveden nejdříve po uplynutí šesti měsíců od prvního výběru. 25

26 Odkupné Nárok na odkupné má pojistník kdykoli po zaplacení návratného vkladu. Poplatky za předčasné ukončení jsou následující: při ukončení v 1. roce trvání pojištění 10 % návratného vkladu při ukončení ve 2. roce trvání pojištění 5 % návratného vkladu při ukončení ve 3. roce trvání pojištění 2 % návratného vkladu Možné změny pojištění KOMBInované vkladové pojištění umožňuje i některé technické změny, například: zvýšení pojistné částky na volitelná rizika, nejpozději však tři roky před koncem pojistné smlouvy; snížení pojistné částky na volitelná rizika; zvýšení násobku pojistných částek v úrazovém pojištění; změna rizikové skupiny a vysoce rizikové činnosti v úrazovém pojištění; připojištění či zrušení konkrétní části volitelných rizik; pojištění rizika smrti nebo smrti/zo nejpozději však tři roky před koncem pojistné smlouvy. Redukce pojištění Není právo na redukci pojištění. V případě nezaplacení návratného vkladu do 3 měsíců od počátku pojištění zaniká Firemní/dělené inkaso a vinkulace Firemní a dělené inkaso Nelze ho sjednat. Vinkulace Lze ji sjednat v případě, že je sjednáno pojištění pro případ smrti. 4.6 Investiční životní pojištění Garance Garance je investiční životní pojištění, s jednorázově placeným pojistným, pro případ smrti nebo dožití a pro případ smrti následkem úrazu v motorovém vozidle (základní pojištění) s možností úrazového připojištění. Garance se prodává v tzv. tranších = časově omezené období které bude vždy ukončeno jednorázovým nákupem podkladového aktiva. Jednotlivé tranše se od sebe mohou lišit v parametrech produktu, parametrech investice či v období prodeje. Pojistné za pojištění pro případ dožití (po odečtení poplatků) se umísťuje do kapitálové hodnoty tvořené podílovými jednotkami vnitřního fondu. Vnitřní fond je zřízen 26

27 výhradně pro účely pojištění a jemu odpovídající aktiva jsou vedena odděleně od ostatních aktiv České pojišťovny a.s. Kapitálová hodnota pojištění tvořená podílovými jednotkami vnitřního fondu Kapitálová hodnota tvořená podílovými jednotkami vnitřního fondu se zvyšuje o podílové jednotky nakoupené za zaplacené pojistné na pojištění pro případ dožití. Kapitálová hodnota pojištění se může měnit s ohledem na vývoj cen podílových jednotek vnitřního fondu. Cena podílových jednotek Cena podílové jednotky se stanovuje na základě hodnoty podkladového aktiva vnitřního fondu a celkového počtu podílových jednotek tohoto vnitřního fondu. Hodnota podkladového aktiva vnitřního fondu se při každém oceňování snižuje o poplatek za správu portfolia. Charakteristika vnitřních fondů Vnitřním fondem se rozumí investice spravovaná pojistitelem výhradně pro účely pojištění. Pojistitel spravuje tuto investici vytvořenou z prostředků tohoto pojištění odděleně od ostatního majetku pojistitele. Pojistitel nabízí vnitřní fond vedený v podílových jednotkách, a to v české měně Nároky z pojištění a připojištění Nároky z pojištění Dožije-li se pojištěný sjednaného konce pojištění, vyplatí se kapitálová hodnota pojištění. Zemře-li v době trvání pojištění, nikoli však následkem sebevraždy do dvou let trvání pojištění a nikoli následkem úrazu v motorovém vozidle, vyplatí se sjednaná pojistná částka pro případ smrti a kapitálová hodnota pojištění. Zemře-li pojištěný v prvních dvou letech trvání pojištění následkem sebevraždy, vyplatí se kapitálová hodnota pojištění. Zemřeli pojištěný v době trvání pojištění následkem úrazu v motorovém vozidle, vyplatí se sjednaná pojistná částka pro případ smrti, sjednaná pojistná částka pro případ smrti následkem úrazu v motorovém vozidle a kapitálová hodnota pojištění. Možná připojištění Je možné sjednat úrazové pojištění dospělého. 27

28 4.6.2 Parametry pojištění Vstupní věk Nejnižší vstupní věk je dovršených 15 let a nejvyšší je 79 let. Pojistná doba a doba placení pojistného Pojištění se sjednává na dobu 6 let. Součet vstupního věku a pojistné doby nesmí přesáhnout 85 let. Indexace pojištění Není zahrnuta Pojistná částka Minimální pojistná částka pro případ smrti nebo dožití je 1000 Kč. Minimální pojistná částka pro případ smrti následkem úrazu v motorovém vozidle je Kč. Maximální částka není omezena. Pojistné Pojistné k pojištění Garance je placeno jednorázově. Minimální pojistné za základní pojištění činí Kč. Maximální pojistné není stanoveno. Slevy a podíl na výnosu z rezerv Slevy ani podíl na výnosu z rezerv se neposkytují. Mimořádné pojistné Nelze Mimořádný výběr Nelze Odkupné Nárok na odkupné má pojistník po zaplacení jednorázového pojistného. Zdravotní dokumentace Dle všeobecných zásad a informací pro životní pojištění uvedených v oddíle II. Při uzavření pojištění se sjednanou pojistnou částkou pro případ smrti nebo dožití do maximální výše Kč není požadována zdravotní dokumentace. V jakémkoli jiném případě se požaduje ocenění zdravotního stavu. 28

29 4.6.3 Možné změny pojištění Pojištění Garance neumožňuje provádět žádné technické změny Firemní/dělené inkaso a vinkulace Firemní a dělené inkaso Nelze ho sjednat. Vinkulace Vinkulaci lze sjednat pouze na pojistnou částku pro případ smrti 29

30 5 Modelování pojištění 5.1 Kritéria pro srovnání produktů Produkty které srovnáváme se nechají rozdělit do dvou základních kategorií. A to na skupinu běžně placených kapitálových (popřípadě investičních) životních pojištění. Do této skupiny budou patřit produkty Dynamik, Dynamik plus a pojištění 5S. Tato pojištění jsou koncipována jako pojištění pro případ smrti nebo dožití s možností sjednání dalších připojištění, která ovšem nebudeme využívat. A také nabízejí možnost zhodnocení vložených finančních prostředků. Pojistnou částku pro případ smrti zvolíme na úrovni Kč. Podle modelací budeme zjišťovat příslušné měsíční pojistné. V případě nutnosti jej budeme muset sladit s minimálním měsíčním pojistným daných produktů, dle jejich pojistných podmínek. Protože dojde k situaci, kdy pojistné u jednotlivých produktů nebude stejné, budeme postupovat následovně. Abychom zjistili celkový výnos, budeme muset při dalším srovnání produktů použít celkový výnos za dané období. Srovnáme velikost částky vložených finančních prostředků s částkou vyplacenou při dožití. Výnos za celé období následně přepočteme na roční výnos. Věk výplaty bude u všech produktů stejný a sice 65 let. Druhou skupinou jsou vkladová pojištění, která byla vytvořena především za účelem zhodnocení vložených finančních prostředků a pojištění, u některých produktů hned několika rizik. V našem případě se bude jednat o produkty 15S, KOMBID a Garanci. Budeme se opět soustředit na pojištění pro případ smrti, ostatní rizika nebudeme využívat, s výjimkou rizik automaticky zahrnovaných do pojištění. U těchto produktů bude na začátku pojištění jednorázově vložena taková částka, abychom byli pojištěni na Kč pro případ smrti (u jednotlivých produktů se mohou vyskytnout drobné odchylky v podobě nepatrně vyšší pojistné částky, to je způsobeno nutností vkládat jednorázový vklad v celých tisících Kč). Tyto produkty nejsou koncipovány jako dlouhodobé, u nich zvolíme pojistnou dobu 6 let a to z toho důvodu, že produkt Garance neumožňuje jinou délku pojištění. Následně opět vyhodnotíme roční výnosnost produktů. 5.2 Vzorový klient Pro srovnání produktů je důležité pro jakého klienta je model vytvořen. Nejdůležitějším rozdílem mezi klienty je jejich věk. Věk klienta určuje cenu pojistného a můžeme podle něj i určit kolik si klient do konce pojištění může naspořit. Abychom mohli 30

31 určit jaký produkt je podle zvolených kritérií nejlepší musíme mít na paměti, že věk je velmi důležitým faktorem ceny pojistného a proto bude nejlepší zvolit si dva modelové klienty. První klient bude pan Evžen Čech narozen a druhým bude pan Hubert Čech narozen

32 6 Modelace Všechny modelace jsou vytvořeny vždy pro dva klienty a jsou získány a převzaty od České pojišťovny a.s. 6.1 Životní pojištění DYNAMIK Evžen Čech Základní údaje Pojištěný: Příjmení a jméno: Evžen Čech Rodné číslo: /0000 Vstupní věk: 45 let Pojistná doba: 20 let, počátek: , konec: Základní pojištění: Pojistná částka pro případ smrti: Kč Lhůtní pojistné: Celkové lhůtní pojistné: Frekvence placení: Kč 12 x ročně Z toho: Životní pojištění pro případ smrti nebo dožití, zproštění od placení v případě trvalé invalidity Kč Celkové zaplacené běžné pojistné za životní pojištění: x 12 x 20 = Kč Daňové zvýhodnění: Od základu daně z příjmu lze podle zákona ročně odečíst max Kč, u této smlouvy Kč (Dle požadavku klienta je mu každý rok od pojišťovny zasíláno potvrzení). Každý rok lze navíc odečíst v daném roce zaplacené mimořádné pojistné, celkem max.12000kč. Základní pojistné plnění A) Při dožití se konce pojištění bude vyplaceno: V případě podílu na výnosech: 1,0 % Kapitálová hodnota: Kč 32

33 Podíl na výnosech: Kč Celkem k výplatě: Kč B) Při plném invalidním důchodu a) zproštění od placení pojistného (platí pojišťovna) b) ostatní nároky zůstávají zachovány včetně podílu na výnosech a pojištění pokračuje. C) Při úmrtí během pojištění Nárok pro pozůstalé: ihned vyplacena sjednaná pojistná částka: Kč + kapitálová hodnota a podíly na výnosech za dobu od počátku pojištění Hubert Čech Základní údaje Pojištěný: Příjmení a jméno: Hubert Čech Rodné číslo: /0000 Vstupní věk: 25 let Pojistná doba: 40 let, počátek: , konec: Základní pojištění: Pojistná částka pro případ smrti: Kč Lhůtní pojistné: Celkové lhůtní pojistné: Frekvence placení: Kč 12 x ročně Z toho: Životní pojištění pro případ smrti nebo dožití, zproštění od placení v případě trvalé invalidity Kč Celkové zaplacené běžné pojistné za životní pojištění: x 12 x 40 = Kč Daňové zvýhodnění: Od základu daně z příjmu lze podle zákona ročně odečíst max Kč, u této smlouvy Kč (Dle požadavku klienta je mu každý rok od pojišťovny zasíláno potvrzení). Každý rok lze navíc odečíst v daném roce zaplacené mimořádné pojistné, celkem max Kč. Základní pojistné plnění A) Při dožití se konce pojištění bude vyplaceno: 33

34 V případě podílu na výnosech: 1,0 % Kapitálová hodnota: Kč Podíl na výnosech: Kč Celkem k výplatě: Kč B) Při plném invalidním důchodu a) zproštění od placení pojistného (platí pojišťovna) b) ostatní nároky zůstávají zachovány včetně podílu na výnosech a pojištění pokračuje. C) Při úmrtí během pojištění Nárok pro pozůstalé: ihned vyplacena sjednaná pojistná částka: Kč + kapitálová hodnota a podíly na výnosech za dobu od počátku pojištění. 6.2 Životní pojištění Dynamik plus Evžen Čech Základní údaje Pojištěný: Příjmení a jméno: Evžen Čech Rodné číslo: /0000 Vstupní věk: 45 let Pojistná doba: 20 let, počátek: , konec: Základní pojištění: Pojistná částka pro případ smrti: Kč Lhůtní pojistné: Celkové lhůtní pojistné: Frekvence placení: Kč 12 x ročně Z toho: Životní pojištění pro případ smrti nebo dožití, zproštění od placení v případě trvalé invalidity: 958 Kč Pojištění pro případ nemoci - Pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti: 42 Kč (u Dynamiku plus je vždy součástí pojištění je-li sjednáno pojištění zproštění od placení) Celkové zaplacené běžné pojistné za životní pojištění: 958 x 12 x 20 = Kč 34

35 Daňové zvýhodnění: Od základu daně z příjmu lze podle zákona ročně odečíst max Kč, u této smlouvy Kč Sjednaný program (alokační poměr pro umístění pojistného): Umístění pojistného Kapitálová hodnota s garantovanou technickou úrokovou mírou Kapitálová hodnota s vyhlašovanou úrokovou mírou Běžné pojistné Nový dynamický program Mimořádné pojistné Nový dynamický program Předpoklád aný růst fondu 0 % 0 % -- 0 % 0 % -- Fond peněžního trhu 0 % 0 % 2,0 % Dluhopisový fond 0 % 0 % 3,0 % Akciový fond 40 % 40 % 7,0 % Fond ropného a energetického průmyslu 20 % 20 % 7,0 % Zlatý fond 10 % 10 % 7,0 % Fond nemovitostních akcií 30 % 30 % 7,0 % Základní pojistné plnění A) Při dožití se konce pojištění bude vyplaceno: V případě podílu na výnosech: 1,0 % Kapitálová hodnota: Kč Podíly na výnosech z rezerv: Kč Hodnota podílových fondů: Kč Celkem k výplatě: nebo pojištěný může zvolit výplatu renty. B) Při plném invalidním důchodu a) zproštění od placení pojistného (platí pojišťovna) Kč b) ostatní nároky zůstávají zachovány včetně podílu na výnosech a pojištění pokračuje (mimo pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti, které zaniká). C) Při úmrtí během pojištění Nárok pro pozůstalé: ihned vyplacena sjednaná pojistná částka: Kč + kapitálová hodnota, podíly na výnosech za dobu od počátku pojištění a hodnota podílových fondů. 35

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou. Životní pojištění obecně. Část pro jednotlivá pojištění (produkty)

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou. Životní pojištění obecně. Část pro jednotlivá pojištění (produkty) PŘEHLED POPLATKŮ Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Zpracování pokynu pojistníke ke druhému a dalšímu převodu podílových jednotek mezi fondy v pojistném roce (% z převáděné částky)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou PŘEHLED POPLATKŮ Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Podmínky pro placení mimořádného pojistného u investičního životního pojištění při jednorázovém mimořádném pojistném při pravidelně

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou. Společná část pro produkty životního pojištění

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou. Společná část pro produkty životního pojištění PŘEHLED POPLATKŮ Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Zpracování pokynu pojistníke ke druhému a dalšímu převodu podílových jednotek mezi fondy v pojistném roce (% z převáděné částky)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Upomínka dlužného pojistného před zánikem pojištění Upomínka

Více

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou PŘEHLED POPLATKŮ Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou odkupného Provedení redukce pojistné doby

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Bylo by chybou prohlásit, že Česká pojišťovna jako poslední zavedla do své nabídky životního pojištění investiční pojištění. Pokusila se o to již před lety.

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled )

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled ) www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) Příloha č. 5 k vnějšímu metodickému pokynu č. V/7213-1 Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 6 BN platný ke dni 1. 1. 2014 Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou je poplatek

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný od

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný od Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný od 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení jakýchkoli částek

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 38 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 31 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3433 Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) Příloha č. 3 k vnějšímu metodickému pokynu č. V/7213-1 Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 4 BN platný ke dni 21. 7. 2013 Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní *) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2019 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

MODELOVÁNÍ PRŮBĚHU POJIŠTĚNÍ Životní pojištění - DIAMANT Zdravý život

MODELOVÁNÍ PRŮBĚHU POJIŠTĚNÍ Životní pojištění - DIAMANT Zdravý život Základní údaje 1. Pojištěný: Příjmení a jméno: Model Rodné číslo: 8301 Vstupní věk: 30 let MODELOVÁNÍ PRŮBĚHU POJIŠTĚNÍ Životní pojištění - DIAMANT Zdravý život Pojistná doba: 30 let, počátek: 12. 3. 2013,

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 6 BN platný ke dni 1. 2. 2012 Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou je poplatek

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) pro sazbu 7 BN platný ke dni Příloha č. 6 k vnějšímu metodickému pokynu č. V/7213-1 ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 1. 2014 Všechny uvedené poplatky

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 5 BN platný ke dni 1. 2. 2012 Všechny poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou jsou poplatky D.,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné

Více

Životní pojištění ZFP Život. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016

Životní pojištění ZFP Život. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016 Životní pojištění ZFP Život Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 29 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UM4C) 07 Sazebník

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení jakýchkoli částek

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění Rodina Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 04 05 Sazebník 06 20 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (KR1C) 07 08 Sazebník

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ účinnost od 1. 6. 2018 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 POPLATKY Náklady spojené s přijetím do pojištění a žádostí o změnu sepsání nabídky

Více

Životní pojištění ZFP Život+ Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2016

Životní pojištění ZFP Život+ Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2016 Životní pojištění ZFP Život+ Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 04 Sazebník 06 37 Produktové limity 05 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UM6C) 06 Sazebník

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od 1. 4. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 OBSAH Přehled poplatků...03 Produktové limity...04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C)...06 Sazebník hlavního

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION platný od 1. 4. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 4 BN platný ke dni 1. 7. 2012 Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou jsou poplatky

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 21. 12. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 5. 2018 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2018

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2018 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2018 OBSAH Přehled poplatků...03 Produktové limity...04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C)...06 Sazebník

Více

ERGO Renta Rezervotvorné důchodové životní pojištění a úrazové pojištění. Ochraňte si to, na čem Vám záleží!

ERGO Renta Rezervotvorné důchodové životní pojištění a úrazové pojištění. Ochraňte si to, na čem Vám záleží! ERGO Renta Rezervotvorné důchodové životní pojištění a úrazové pojištění Ochraňte si to, na čem Vám záleží! Exkluzivní zvýhodněná nabídka pro členy KOOBS ERGO pojišťovna, a.s. 1.1.2019 1 ERGO Renta ERGO

Více

Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění

Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění účinnost od 1. 1. 2019 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 POPLATKY Náklady spojené s přijetím do pojištění a žádostí o změnu Měsíční

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny poplatky jsou hrazeny snížením hodnoty účtu pojistníka. Výjimkou je poplatek D., který

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 3. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné

Více

FLEXI životní pojištění - JUNIOR Modelace vývoje pojištění včetně výše odkupného zpracovaná dne

FLEXI životní pojištění - JUNIOR Modelace vývoje pojištění včetně výše odkupného zpracovaná dne FLEXI životní pojištění - JUNIOR Modelace vývoje pojištění včetně výše odkupného zpracovaná dne 07.01.2019 Pojištěné dítě: Jméno a příjmení: Rodné číslo / Datum narození: 01.01.2010 Rozsah pojištění: Konec

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále též zákoník ) a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLUS PLATNÝ OD 27. 9. 2018 Část

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále též zákoník ) a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 4. 2018 Část A.

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni 16. 7. 2015 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky 28 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení občanského zákoníku a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 01/2014 (dále též VPP PO).

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění schválené představenstvem

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky Doplňkové pojistné podmínky 2 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní

Více

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J)

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Platnost od 01. 01. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Minimální celkové lhůtní pojistné Lhůta placení / Počet dětí 1 2 3 4 Měsíční

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. září 2018

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. září 2018 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. září 2018 OBSAH Přehled poplatků... 03 Produktové limity... 04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C)... 07 Sazebník hlavního

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 21. 12. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 27. 9. 2018 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Životní pojištění JUNIOR Invest

Životní pojištění JUNIOR Invest Životní pojištění JUNIOR Invest 07/2013 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje na smlouvě

Více

RIZIKOVKA RIZIKOVKA. Přehled poplatků a parametrů pojištění pro RIZIKOVKU

RIZIKOVKA RIZIKOVKA. Přehled poplatků a parametrů pojištění pro RIZIKOVKU RIZIKOVKA RIZIKOVKA Přehled poplatků a parametrů pojištění pro RIZIKOVKU PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PRO RIZIKOVKU PLATNOST OD 27. 9. 2018 Část A. Poplatky Správa pojištění POPLATKY VYBÍRANÉ

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3)

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) Tento sazebník poplatků pojištění Aviva Vision (VIS 1.0, VIS 2.0) a Vision (VIS 2.1, VIS

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále též zákoník ) a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění

Více

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014 Pojištění a jeho optimalizace webinář Jan Mareš 25. 6. 2014 O čem to dnes bude? I. K čemu je pojištění? II. Něco z historie III. Jaké jsou druhy životního pojištění IV. Jak si můžeme pojištění koupit K

Více

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Životní pojištění rekapitulace stavu k 31.12.2014 Daňové zvýhodnění životního pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy podle 65 a 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů

Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy podle 65 a 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů Životní pojištění s Filipem PLUS Kapitálové pojištění dospělých Životní pojištění s Filipem PLUS - Kapitálové pojištění dospělých je pojištění pro případ smrti nebo dožití, které může být sjednáno pro

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK FL 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK FL 1.1 účinnost od 1. září Tento Sazebník investičního životního pojištění FAIRLIFE

Více

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENTACE Z2020 B) PRODUKTOVÝ LIST Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 8. 2015 FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR Co pojištění nabízí Jedná se o pojištění sjednávané ve prospěch dítěte,

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DAŇOVÉ VÝHODY PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU 841 444 555 www.cpp.cz CPP_Desky_ZPFilipPLUS.indd 11 Desky_ZP_Filip_Plus_A4.indd

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO www.koop.cz Informace k životnímu pojištění PERSPEKTIVA platné od 1. prosince 2016 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Životní pojištění PERSPEKTIVA je investičním životním pojištěním, které

Více

Změna daňového zvýhodnění

Změna daňového zvýhodnění Změna daňového zvýhodnění 1 Příspěvek zaměstnavatele podmínky daňového zvýhodnění Stávající: 2 x 60 zaměstnanec pojistník = pojištěný právo na plnění má pojištěný zaměstnanec, při smrti obmyšlený, kromě

Více

SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ KAMARÁD účinnost od 1. června 2017

SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ KAMARÁD účinnost od 1. června 2017 SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ KAMARÁD účinnost od 1. června 2017 Tento Sazebník pojištění Kamarád obsahuje aktuální výši poplatků a hodnoty dalších parametrů, popř. podmínky výplaty pojistného plnění pojišťovnou.

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce.

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce. Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Životní pojištění změna K provedení změny v pojistné

Více