Obsah Základní údaje o škole, charakteristika... 2 Vzdělávací program školy... 3 Údaje o pracovnících školy... 3 Další vzdělávání pedagogických

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah Základní údaje o škole, charakteristika... 2 Vzdělávací program školy... 3 Údaje o pracovnících školy... 3 Další vzdělávání pedagogických"

Transkript

1 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y š k o l n í r o k

2 Obsah Základní údaje o škole, charakteristika... 2 Vzdělávací program školy... 3 Údaje o pracovnících školy... 3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků... 5 Údaje o zápisu k povinné školní docházce... 6 Výsledky vzdělávání žáků... 6 Hodnocení výsledků výchovného působení... 7 Významné mimoškolní aktivity Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Závěr výroční zprávy

3 Základní údaje o škole, charakteristika Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště Štefánikova 460, PSČ MĚSTO Bojkovice Sušilova Bojkovice Právní forma: příspěvková organizace IČO: Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Ogrodník, Bojkovice, Štefánikova 623 Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Gertruda Miličková, Bojkovice, Domky 477 Kontakt na školské zařízení: telefon: kancelář, ústředna web: Pracovník pro informace: Mgr. Zdeněk Ogrodník Datum zřízení školy: Datum zařazení do sítě: Datum poslední aktualizace v síti: Identifikační číslo ředitelství v síti: Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol a jejich kapacity: 1. základní škola kapacita: 800 žáků IZO: školní družina kapacita: 105 žáků IZO: školní jídelna kapacita: 600 jídel IZO: Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2013/2014 Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu Přepočtený počet pracovníků Počet žáků na pedag. úvazek I. stupeň ,3 10,72 18,0 II. stupeň ,83 18,78 14,59 školní družina ,25 34,67 školní jídelna ,75-2

4 Školská rada zřízena v počtu členů 12, v uplynulém školním roce proběhla 3 jednání Mimoškolní a občanská sdružení Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole TGM Bojkovice zřízeno dne Vzdělávací program školy vzdělávací program čj. MŠMT v ročnících počet žáků Školní vzdělávací program pro základní ročník 467 vzdělávání Sportovní škola Poskytovaný nadstandard: rozsáhlá mimoškolní činnost v oblasti pohybových aktivit, výkonnostního sportu, specializace a rekreačního nevýkonnostního sportu činnost školního klubu Národní federace klubů UNESCO ČR prezentace regionu východní Moravy v tuzemsku i zahraničí v oblasti lidových tradic prostřednictvím dětského národopisného souboru Světlovánek činnost Souboru MAŽORETEK na společenských a kulturních akcích Specializované třídy: jedna třída v ročníku 2. stupně s rozšířenou výukou tělesné výchovy je součástí sportovního střediska s intenzifikací na volejbal doplňkové sporty lehká atletika, kopaná, lyžování Nabídka volitelných předmětů: Nabídka nepovinných předmětů: Spolupráce v rámci ČR: Mezinárodní spolupráce: přírodovědné praktikum, počítačové praktikum, konverzace v anglickém jazyce, sportovní hry náboženství, sportovní hry Masarykovo demokratické hnutí v Praze, Český volejbalový svaz Praha, MŠMT Národní federace klubů UNESCO Olomouc Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 33 31,499 Externí pracovníci 0 3

5 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014: Poř. Pracovní Roků pedagog. Kvalifikace Aprobace Úvazek číslo zařazení praxe 1. ředitel Pedagogická fakulta př, ov 1, učitel Pedagogická fakulta 1. st 1, učitel Pedagogická fakulta čj, aj 1, učitelka Pedagogická fakulta čj, vv 1,0 nad učitelka Pedagogická fakulta př, ov 1, učitelka Pedagogická fakulta 1. st. 1, vychovatelka ŠD Střední pedagogická škola vych. 1, učitelka Přírodovědecká fakulta př, ze 1, učitelka Konzervatoř 0, učitelka Pedagogická fakulta 1. st. 1, učitelka Pedagogická fakulta čj, ov 1,0 nad učitelka Pedagogická fakulta spec. ped. 1, učitelka Chem.-technol. fakulta ma, ch 1, učitelka Pedagogická fakulta čj, aj 1, učitelka Přírodovědecká fakulta ma, ch 1, učitelka Pedagogická fakulta 1.st 1, učitelka, ZŘ Pedag. a filosof. fakulta čj, dě 1,0 nad učitelka Přírodovědecká fakulta ma, ch, inf 1, učitel Pedagogická fakulta ze, tv 1, učitel Pedag. a filosof. fakulta čj, tv 0,227 nad učitelka Pedagogická fakulta 1. st. 1, učitelka Pedagogická fakulta 1. st. 1,0 nad vychovatelka ŠD Střední pedagog. škola vych. 1, učitelka Pedagogická fakulta čj, ov 1, učitel Pedagogická fakulta ma, ze 1, učitelka Pedagogická fakulta 1. st 1, učitelka Pedagogická fakulta rv, dě, rj 1, učitelka Pedagogická fakulta 1. st 1, učitelka Pedagogická fakulta čj, hv 1, učitel Přírodovědecká fakulta ma, ch 1, učitelka Pedagogická fakulta čj, ov 1,0 nad učitelka Pedagogická fakulta 1. st. 1,0 nad učitel Pedagogická fakulta ov, pč, fy 1,0 8 Komentář: složení pedagogického sboru: 8 mužů a 25 žen věková struktura pedagogických pracovníků činila 47,1 let z toho 1. stupeň 49,2 let 2. stupeň 44,7 let školní družina 47,5 let na snížený úvazek pracovali dva pedagogičtí pracovníci 2 učitelky na RD od asistentka pedagoga na úvazek 0,8 4

6 od asistentka pedagoga na úvazek 0,66 od zástup za dlouhodobě nemocnou učitelku Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: v procentech Požadovaný stupeň vzdělání: 100 % Aprobovanost výuky: 1. st. 96,2 %, 2. st. 80,3 % Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 15 14,33 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014: Poř.č. Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1. hospodářka 1,0 středoškolské SEŠ 2. účetní 0,33 středoškolské - SZŠ 3. vedoucí ŠJ 1,0 středoškolské střední hotelová škola 4. kuchař 0,75 střední odborné kuchař 5. kuchař 1,0 odborné učiliště kuchař 6. kuchařka 1,0 střední odborné kuchařka 7. pomocná kuchařka 1,0 základní 8. pomocná kuchařka 1,0 základní 9. pomocná kuchařka 1,0 odborné učiliště krejčová 10. školník, údržbář 1,0 odborné učiliště strojní zámečník 11. uklízečka 0,875 odborné učiliště prodavačka 12. uklízečka odborné učiliště obráběč kovů 13. uklízečka 0,875 základní 14. uklízečka 0,875 středoškolské 15. uklízečka 0,875 středoškolské 16. uklízečka 0,875 odborné učiliště obráběč kovů Další vzdělávání pedagogických pracovníků TYP KURZU SEMINÁŘE POČET PEDAG. PRACOVNÍKŮ Práce s žákem s tělesným postižením 2 Český jazyk činnostně ve 3. ročníku 2 Využití médií ve výuce dějepisu 2 Motivační setkání vyučujících cizích jazyku (Aj, Rj) 4 24 měsíce aneb změny v právních předpisech 2 Soulad ŠVP a RVP ZV a postupy při aktualizace 1 Stres, zátěž a syndrom vyhoření 31 Vzdělávání asistentů pedagoga v problematice PAS 1 5

7 Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2013/2014: Zapsaní do 1. tříd 2013 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy 2013 Zapsaní do 1. třídy 2014 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy Komentář: 1 dítě se odstěhovalo 1 dítě nastoupí do základní školy praktické Výsledky vzdělávání žáků Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2013/2014: Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem 1. st Celkem 2. st Škola celkem Počty vycházejících žáků přijatých ke střednímu vzdělání ve školním roce 2013/2014: 9. ročník:. Přihlášeno Přijato Gymnázium 8leté 1 1 Gymnázium 4leté Střední vzdělání s maturitní zkouškou Střední vzdělání s výučním listem Ke střednímu vzdělání s maturitní zkouškou bylo přijato 51 žáků, což je 68,92 %. Ke střednímu vzdělání s výučním listem bylo přijato 23 žáků, což je 31,08 %. 6

8 Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného poradenství Škola se i v letošním roce řídila celoročním plánem výchovného poradenství, který byl měsíčně kriticky vyhodnocován. Spolupráce s PPP, SVP HELP, SPC Zlín a Úřadem práce v Uherském Hradišti je hodnocena jako standardní. Výsledky prevence sociálně patologických jevů Škola má vypracován minimální preventivní program sociálně patologických jevů. V protidrogové prevenci jsme se zaměřili na zdravý životní styl, záludnost drog, alkoholismus a kouření. Preventivně jsme upozorňovali na nebezpečnost kyberšikany, se kterou byli na třídních schůzkách řádně seznámeni i zákonní zástupci. Proběhly besedy o nevhodném chování ve škole i na veřejnosti a v zájmových útvarech, ve sportovních oddílech a klubech. Žáci přivítali tiskovou mluvčí Policie České republiky paní Šabatovou na její besedě o kriminalitě mládeže a o nebezpečí užívání návykových látek. S MUDr. Barborou Navrátilovou se tradičně besedovalo o sexuální výchově, pohlavních nemocech a jejich přenosu. Žáci 6. ročníku se zúčastnili projektu Čas proměn o dospívání. Témata prevence byla ve vzdělávacím procesu zařazena do všech předmětů. Škola organizuje a úspěšně realizuje v primární prevenci pestrou a různorodou škálu volnočasových aktivit, soutěží, přednášek, apod. Nejvíce se zaměřuje na využívání volného času v oblasti sportovních aktivit, ve folklorních tradicích a v umělecké tvořivosti. Pochvaly a ocenění Na konci školního roku bylo na vysvědčení uděleno na 1. stupni 37 pochval třídního učitele, na 2. stupni 80 pochval ředitele školy. 48 žákům bylo předáno čestné uznání za výborný prospěch a vzorné chování, 26 žáků bylo oceněno čestným uznáním za vzornou reprezentaci školy v naukových soutěžích a 36 žáků obdrželo čestné uznání za vzornou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích. Nejlepších 9 vycházejících žáků za přítomnosti svých rodičů a třídních učitelů bylo přijato a oceněno starostou města v obřadní síni města Bojkovice. Zároveň starosta přijal i Šárku Hledíkovou a Martina Jančaříka jako nejlepší sportovce školy. Napomenutí a důtky Pedagogická rada udělila na konci II. pololetí 13 žákům napomenutí třídního učitele a 16 žákům důtku třídního učitele. Vesměs za porušování školního řádu, drobnou nekázeň a neplnění školních povinností. Důtka ředitele školy nebyla udělena. Snížené stupně z chování na konci školního roku 2013/2014: Počet % ze všech žáků 2 uspokojivé neuspokojivé 0 0 Absence žáků V tomto školním roce zameškali žáci školy celkem hodin (z toho 1 hodina neomluvena). Průměr na jednoho žáka činí 67,59 hodin. 7

9 Neomluvené hodiny za školní rok 2013/2014: Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí pololetí 1 0 za školní rok 1 0 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení ročník Počet žáků Vývojové poruchy učení ročník 3 Vývojové poruchy chování ročník 2 Autismus ročník 1 Tělesné postižení ročník 1 Komentář: Všichni integrovaní žáci měli vypracované individuální vzdělávací plány, se kterými byli seznámeni rodiče i ostatní vyučující. Učitelé žákům věnovali maximální péči s konkrétním přihlédnutím k jejich poruše. Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků: Název soutěže Školní kolo Okresní kolo Krajské kolo Celostátní kolo Olympiáda jazyka českého Olympiáda jazyka anglického 23 2 Dějepisná olympiáda Matematická olympiáda Zeměpisná olympiáda 53 3 Biologická olympiáda 14 3 Chemická olympiáda 2 1 Zlatý list přírodovědná soutěž Pythagoriáda 52 5 Archimediáda 2 3 Fyzikální olympiáda Výtvarné soutěže SUDOKU 31 6 Víc hlav, víc rozumu 4 4 Žáci školy se jako každoročně zúčastnili téměř všech naukových soutěží vyhlášených MŠMT a také soutěží vyhlášených jinými organizacemi a subjekty. Významného úspěchu dosáhli žáci, kteří postoupili z okresního kola do krajského. V dějepisné olympiádě Veronika Hřibová, ve fyzikální olympiádě Tomáš Kročil. V olympiádě z jazyka českého Tereza Zálešáková obsadila v krajském kole 2. místo a postoupila do celostátního kola. Sportovní soutěže Nejvýraznějším úspěchem v letošním roce je 1. místo v OLYMPIJSKÉM VÍCEBOJI, jehož se zúčastnili všichni žáci školy ročníku. Celostátní soutěž vyhlášená Českým olympijským výborem je první svého druhu, která si dala za úkol rozpohybovat všechny děti na základních školách a získat je pro 8

10 pravidelnou sportovní činnost. Učitelům i žákům se to podařilo výtečně, poněvadž jsme se stali celkovými vítězi v rámci České republiky a přebírání ceny v sídle Olympijského výboru v Praze bylo příjemné a velmi důstojné. Ocenění částkou , - Kč na nákup sportovního vybavení bude sloužit všem dětem. I v letošním školním roce získali volejbalisté a lehcí atleti nejeden výrazný úspěch v rámci regionálním i celorepublikovém. Nejvíce se dařilo volejbalistům, kteří se ve třech kategoriích probojovali do republikového finále. Významná umístění žáků školy v lehké atletice Naše zastoupení ve všech atletických soutěžích vyhlášených MŠMT bylo stoprocentní a v okresních kolech velmi úspěšné. Společně se sportovní školou Uherské Hradiště jsme zvítězili téměř ve všech soutěžích. Uvádíme výsledky některých soutěží. Lehkoatletický čtyřboj okresní kolo Uherský Brod 1. místo mladší žáci 1. místo mladší žákyně 1. místo starší žáci 1. místo starší žákyně krajské kolo Valašské Meziříčí 1. místo mladší žáci 5. místo mladší žákyně 2. místo starší žáci 5. místo starší žákyně Pohár rozhlasu okresní kolo Uherské Hradiště 2. místo mladší žáci 3. místo mladší žákyně 2. místo starší žáci 5. místo starší žákyně krajské kolo Uherské Hradiště 4. místo mladší žáci 6. místo mladší žákyně 2. místo starší žáci Přespolní běh okresní kolo Uherský Ostroh 2. místo mladší žáci 1. místo mladší žákyně 2. místo starší žáci 5. místo starší žákyně krajské kolo Bystřice pod Hostýnem 4. místo mladší žákyně Umístění jednotlivců: 1. místo mladší - žáci Šimon Gabrhel 1. místo starší - žáci Josef Gorčík 9

11 Víceboj o Pohár starosty města Uherské Hradiště 1. místo mladší žáci 1. místo mladší žákyně 4. místo starší žáci 7. místo starší žákyně Naše škola obsadila celkové 1. místo. Startovalo 507 závodníků. Významná umístění ve volejbale V tradičním kolektivním sportu školy ve všech věkových kategoriích všechna družstva v okresním kole zvítězila a zajistila si postup do kol krajských. I zde jsme byli velmi úspěšní. Okresní kolo v minivolejbale Bojkovice 1. místo mladší žáci A 2. místo mladší žáci B 2. místo mladší žákyně A 3. místo mladší žákyně B Krajské kolo v minivolejbale Bojkovice 2. místo mladší žáci A 3. místo mladší žáci B 4. místo mladší žákyně Republikové finále v minivolejbale se nekonalo. Krajské kolo ve volejbale mladších žáků - dlouhodobá soutěž 1. místo mladší žáci Republikové finále mladších žáků Kolín 5. místo mladší žáci Okresní kolo ve volejbale starších žáků Bojkovice 1. místo starší žáci A 2. místo starší žáci B Okresní kolo ve volejbale starších žákyň - Bojkovice 1. místo starší žákyně A 3. místo starší žákyně B Krajské kolo ve volejbale starších žáků Bojkovice 1. místo starší žáci Krajské kolo ve volejbale starší žákyně - Bojkovice 3. místo starší žákyně Republikové finále ve volejbale starších žáků - Nový Jičín 1. kolo 4. místo starší žáci Krajské kolo ve volejbale smíšených družstev Bojkovice 1. místo Mistrovství republiky ve volejbale smíšených družstev - Hradec Králové 2. místo Reprezentanti výběru Zlínského kraje žáků ve volejbale pro sezonu : Juraj Liška, Tomáš Polák, Jakub Varous, Martin Krpálek 10

12 Reprezentanti ČR ve volejbale Lvíčata: Jakub Varous, Juraj Liška Celorepublikové testování Sportovních středisek ve volejbale žáků Hradec Králové 4. místo starší žáci celkově testováno 22 středisek 5. místo Jakub Varous celkově testováno 181 hráčů Výborná umístění v jiných sportech: Stolní tenis okresní kolo Kunovice Minifotbal okresní kolo - Staré Město Minifotbal krajské kolo Kroměříž Florbal Pohár MŠMT krajské kolo 2. místo starší žáci 1. místo 3. místo 2. místo starší žáci Komentář: Škola uspořádala přes 30 sportovních soutěží a turnajů v rámci školy, základních kol, okresních a krajských finále AŠSK. Byla organizátorem okresního kola Preventan cupu vybíjená pro žáky 1. stupně, okresních a krajských kol ve volejbale všech kategorií, okrskového kola v sálové kopané, kvalifikace na mistrovství republiky ve volejbale středních škol a dalších. Byly zorganizovány a zrealizovány 3 lyžařské kurzy pro téměř 80 žáků do Beskyd v Horní Bečvě - Sachově studánce, na Kyčerce a zdokonalovací kurz pro vyspělé lyžaře do Rakouska na Kaprun. Předmětová komise tělesné výchovy pracovala ve čtyřčlenném složení: Vlastimil Ogrodník předseda, Jan Staník, Petra Brůzlová a Zdeněk Ogrodník st. v úzké spolupráci s Janem Baierem, organizátorem a realizátorem sportovních aktivit na 1. stupni. V průběhu roku se její členové zúčastnili řady regionálních i mezinárodních seminářů z oblasti volejbalu a dalších sportů. Významné mimoškolní aktivity Výkonným výborem Asociace školních a sportovních klubů v Praze byl škole udělen statut Centra sportu, které zajišťuje mimoškolní činnost nejen pro žáky bojkovické školy, nýbrž i pro děti z okolních škol a obcí. Centrum sportu dále zabezpečuje a organizuje krátkodobé i dlouhodobé turnaje, soutěže a pravidelné pohybové volnočasové aktivity. Na škole vyvíjí svou činnost specializované sportovní středisko - volejbalové třídy chlapců a dívek zaměřené na výkonnostní sport. Tato družstva jsou dotována a sledována Českým volejbalovým svazem v Praze a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Škola má dlouholetou sportovní tradici a každoročně dosahuje výborných výsledků v lehké atletice, volejbale i kopané, je pravidelným organizátorem okresních i krajských kol. Škola spolupracuje s Národní federací klubů UNESCO v Praze a přidružených škol UNESCO České republiky. Úzká spolupráce probíhá v této oblasti s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a náš klub je hodnocen jako jeden z nejaktivnějších a nejúspěšnějších. Dále spolupracujeme s Masarykovým demokratickým hnutím v Praze. Na regionální úrovni spolupracuje se všemi školskými zařízeními města Bojkovice, tělovýchovnými organizacemi a dalšími občanskými sdruženími. Jako újezdní škola pokračuje ve spolupráci s okolními obcemi, konkrétně s jejich starosty a s řediteli neúplných základních škol, jejichž žáci navštěvují 2. stupeň naší školy. 11

13 Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ve školním roce 2013/2014 inspekční činnost neproběhla. Závěr výroční zprávy Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu, úspěšnost přijatých žáků na střední školy, solidní výsledky v naukových a sportovních soutěžích vyhlášených MŠMT signalizují správnost nastoupené cesty. Škola se řídí dlouhodobým a celoročním plánem, který je průběžně kontrolován a naplňován. Datum zpracování zprávy: 24. června 2014 Datum projednání na poradě pracovníků: 25. června 2014 Datum projednání ve školské radě: 25. srpna 2014 Mgr. Zdeněk Ogrodník ředitel školy 12

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a v B o j k o v i c í c h VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hluk Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace nám. Komenského 950, 687 25 Hluk Odloučené pracoviště ZŠ (1.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy 2013-2014 Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice

Výroční zpráva o činnosti základní školy 2013-2014 Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2013-2014 Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice http://www.zsslusovice.cz 2 Výroční zpráva o činnosti základní

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2008 / 2009

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2008 / 2009 Č.j. 2/2009-2010 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2008 / 2009 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Právní forma školy: Ředitel školy: Zástupce statutárního orgánu:

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2007 / 2008

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2007 / 2008 Č.j. 2/2008-2009 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2007 / 2008 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Právní forma školy: Ředitel školy: Zástupce statutárního orgánu:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013-1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZLÍN ŠTÍPA PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Osnova je v souladu s ustanovením

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice http://www.zsslusovice.cz 2 Výroční zpráva o činnosti základní školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 1 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 V Uherském Brodě dne 4. září 2002 RNDr. Karel Radil ředitel školy Charakteristika školského zařízení

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014 Z á k l a d n í š k o l a B a b i c e, o k r e s U h e r s k é H r a d i š t ě, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e ZŠ Babice, Babice 377, 687 03 Babice 572585065, e-mail: zsbabice@zsbabice.cz, web.

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 4 3. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 říjen 2013 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008/2009 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více