Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ"

Transkript

1 Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám Praha 1

2 ID: DUN 004/11 Základní uživatelská příručka informační podpory správy Obsah 1 Úvod Ovládání aplikace Přihlášení do aplikace Registrace uživatele Tlačítka použitá pro ovládání aplikace ASW cnipez Ukončení aplikace Komodity NIPEZ Číselník komodit Hledání v číselníku komodit Popis vyhledané komodity Sada vlastností Další volby přístupné z hlavního Menu Vložení a údržba komodit a jejich skupin Vložení nové komodity Sady vlastností pro popis komodit Sada vlastností Vytvoření a správa sad vlastností Vložení a údržba vlastností Vytvoření nové vlastnosti Přidání vlastnosti Volba typu vlastnosti Dokončení definice vlastnosti podle zvoleného typu Převzetí vlastnosti z jiné sady vlastností Číselník Kódy tabulek Příklad použití kódu tabulek Importy a exporty sad vlastností Import ve formátu i-xml Export ve formátu i-xml /56 AURA, s.r.o.

3 Základní uživatelská příručka informační podpory správy ID: DUN 004/ Export ve formátu i-xml NIPEZ Číselník Koncepty Definice pojmu koncept Hledání v číselníku Koncepty Vytvoření a údržba číselníku konceptů Administrace uživatelů Vyhledání uživatelů Vytvoření a správa uživatelů Přidání skupiny uživateli Změna hesla přihlášeného uživatele Seznam obrázků Obr. 2-1: Přihlašovací obrazovka ASW cnipez... 7 Obr. 2-2: Registrace... 8 Obr. 2-3: Změna hesla... 9 Obr. 3-1: Formulář Komodity NIPEZ Obr. 3-2: Strom komodit Obr. 3-3: Soubory ke stažení Obr. 3-4: Komponenta Hledání Obr. 3-5: Výsledek hledání v názvech komodit a komoditních skupin Obr. 3-6: Výsledek hledání v hodnotách vlastností Obr. 3-7: Vyhledaný výraz Obr. 3-8: Informace o komoditě Obr. 3-9: Sada vlastností komodity Obr. 3-10: Detail vlastnosti Obr. 3-11: Indikace diskriminační vlastnosti Obr. 3-12: Detail vlastnosti s upozorněním na její diskriminační charakter Obr. 3-13: Blok Komodita Obr. 4-1: Komponenta Hledání AURA, s.r.o. 3/56

4 ID: DUN 004/11 Základní uživatelská příručka informační podpory správy Obr. 4-2: Vyhledané sady vlastností Obr. 4-3: Formulář sady vlastností Obr. 5-1: Vytvoření nové sady vlastností Obr. 5-2: Připojení třídy Obr. 5-3: Vytvoření nové třídy Obr. 5-4: Vytvoření nové vlastnosti Obr. 5-5: Připojení vlastnosti Obr. 5-6: Vlastnost typu tabulková hodnota Obr. 5-7: Vlastnost typu měřená hodnota Obr. 5-8: Vlastnost typu rozsah měřených hodnot Obr. 5-9: Vlastnost typu text Obr. 5-10: Vlastnost typu datum Obr. 5-11: Typ vlastnosti logický Obr. 5-12: Funkčnost Převzít vlastnosti Obr. 5-13: Formulář Převzít vlastnosti ze sady vlastností Obr. 5-14: Formulář Kódy tabulek Obr. 5-15: Vytvoření nového kódu tabulky Obr. 5-16: Přiřazení kódu tabulky k vlastnosti Obr. 5-17: Označení vlastností pro převzetí Obr. 5-18: Ukázka struktury souboru i-xml Obr. 6-1: Schéma struktury identifikátoru ve formátu IRDI Obr. 6-2: Komponenta Hledání Obr. 6-3: Vyhledané sady vlastností Obr. 6-4: Detail vybraného konceptu Obr. 6-5: Vytvoření nového konceptu Obr. 7-1: Komponenta Hledání Obr. 7-2: Detail uživatele Obr. 7-3: Vytvoření nového uživatele Obr. 7-4: Výběr skupiny /56 AURA, s.r.o.

5 Základní uživatelská příručka informační podpory správy ID: DUN 004/11 Obr. 7-5: Změna hesla přihlášeného uživatele AURA, s.r.o. 5/56

6 ID: DUN 004/11 Základní uživatelská příručka informační podpory správy 1 Úvod Tento dokument je součástí výstupu č. 6 předmětu smlouvy o dílo s názvem Zpracování kategorizace a standardizace pro ostatní komodity z , číslo v CES: V dokumentu jsou popsány základní uživatelské funkce informační podpory správy číselníku NIPEZ 1, které souvisejí se správou klasifikačního stromu komodit. Vedle základní správy komodit obsahuje informační podpora správy (dále bude zkráceně označována jako ASW 2 NIPEZ) nástroje pro práci se sadami vlastností pro standardní popis komodit. Tato uživatelská příručka obsahuje popis těchto nástrojů. 2 Ovládání aplikace 2.1 Přihlášení do aplikace Uživatel pracuje s ASW cnipez obdobným způsobem, jako když prohlíží webové stránky. Prostřednictvím doporučených webových prohlížečů (Mozilla Firefox a vyšší a Microsoft Internet Explorer 8 a vyšší) zadá adresu aplikace ciselnik.nipez.cz a po zobrazení okna s přihlašovací obrazovkou vyplní dva povinné atributy: Login uživatelské jméno Heslo uživatelské heslo Oba vstupní atributy jsou aplikací kontrolovány na správnost zadání údajů včetně velikosti písma (rozlišují se malá a velká písmena). Při zadání nesprávných přihlašovacích údajů se do aplikace nelze přihlásit a uživateli je zobrazeno příslušné upozornění. 1 Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek 2 Aplikační software 6/56 AURA, s.r.o.

7 Základní uživatelská příručka informační podpory správy ID: DUN 004/11 Obr. 2-1: Přihlašovací obrazovka ASW cnipez O přidělení loginu a hesla je možno požádat administrátora a provozovatele ASW cnipez, kterým je firma AURA, s.r.o., nebo je možno využít systému samoobslužné registrace, která se spustí kliknutím na odkaz Registrace uživatele. Další možností vstupu do aplikace je použití odkazu Vstoupit jako anonymní uživatel. V tomto případě se uživatel přihlásí do aplikace bez nutnosti ručního zadávání jména a hesla, protože se automaticky použije login anonym a předdefinované heslo. Uživatel přihlášený pod jménem anonym má možnost data cnipez prohlížet, není mu zpřístupněna možnost data stahovat ve formě souboru. 2.2 Registrace uživatele Registrace se provede vyplněním povinných podbarvených atributů. Zneužití registrace ze strany automatického programu robota je zabezpečeno pomocí aplikace CAPTCHA. Do volného textu jsou naskenována 2 slova a jejich přesným přepsáním v uvedeném pořadí a oddělené mezerou a následným kliknutím na Registrovat viz Obr. 2-2 proběhne registrace. Pokud jsou nabídnutá slova špatně čitelná, lze kliknutím na tlačítko načíst slova jiná. AURA, s.r.o. 7/56

8 ID: DUN 004/11 Základní uživatelská příručka informační podpory správy Obr. 2-2: Registrace Výhody registrovaného uživatele: Přístup do helpdeskového systému lze získat po zaslání požadavku na administrátora aplikace (kliknutím na ový odkaz ); Možnost stahování dat Číselníku NIPEZ (klasifikačního stromu komodit a sad vlastností komodit) lze získat po zaslání požadavku na administrátora aplikace (kliknutím na ) a po schválení správcem cnipez, kterým je Odbor veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Změna hesla registrovaným uživatelům je umožněna změna hesla vyplněním jednoduchého formuláře, který lze spustit z hlavního menu aplikace, volba Administrace/Změna mého hesla, jak je znázorněno na následujícím obrázku: 8/56 AURA, s.r.o.

9 Základní uživatelská příručka informační podpory správy ID: DUN 004/11 Obr. 2-3: Změna hesla 2.3 Tlačítka použitá pro ovládání aplikace ASW cnipez Ikona Název Vysvětlení funkce Hledat Spustí vyhledávání podle zadaného textu Vyčisti Stáhnout Odhlásit Slouží k vymazání hodnoty ve vyhledávacím poli Slouží k poslání u správci Slouží ke stažení vybraného souboru Odhlásí aktuálně přihlášeného uživatele z aplikace Tab. 2-1: Přehled tlačítek pro ovládání ASW cnipez AURA, s.r.o. 9/56

10 ID: DUN 004/11 Základní uživatelská příručka informační podpory správy 2.4 Ukončení aplikace Práce s aplikací je ukončena odhlášením aktuálně přihlášeného uživatele kliknutím na ikonu Odhlásit v pravém horním rohu aplikace. Po korektním odhlášení je uživatel přesměrován na přihlašovací obrazovku. 10/56 AURA, s.r.o.

11 Základní uživatelská příručka informační podpory správy ID: DUN 004/11 3 Komodity NIPEZ 3.1 Číselník komodit Číselník komodit se uživateli zobrazuje bezprostředně po přihlášení do aplikace, viz následující Obr. 3-1: Obr. 3-1: Formulář Komodity NIPEZ Formulář je rozdělen na 3 hlavní bloky: Strom komodit je zobrazen v levém bloku, obsahuje všechny komodity a komoditní skupiny Číselníku NIPEZ; Vyhledávací komponenta je zobrazena v pravém horním bloku, slouží k fulltextovému vyhledávání v komoditách a v hodnotách vlastností; Detailní informace o komoditě jsou zobrazeny v pravém dolním bloku formuláře a skládají se z informací o samotné komoditě a její případné sadě vlastností. AURA, s.r.o. 11/56

12 ID: DUN 004/11 Základní uživatelská příručka informační podpory správy Strom komodit zobrazuje komodity a jejich skupiny. Data jsou zobrazena ve stromové struktuře, jak znázorňuje následující Obr Obr. 3-2: Strom komodit Hlavní kategorie komodit, podřízené komoditní skupiny a koncové komodity je možné vybrat kliknutím myší. Rozbalení stromu se provádí kliknutím na ikonu plus. Pokud se jedná o koncovou komoditu (bez podřízených úrovní), ikona se již u řádku s komoditou neobjevuje. Po rozbalení dané části stromu komodit lze analogicky provést jeho sbalení kliknutím na ikonu minus. U některých komoditních skupin a komodit je ve stromu komodit uvedený symbol ET. Takto jsou označeny položky komoditního stromu, u kterých je nastavena povinnost nákupu přes e-tržiště státní správy podle seznamu v Usnesení vlády č. 451/2011, příloha č. 1 ze dne 15. června Označení 12/56 AURA, s.r.o.

13 Základní uživatelská příručka informační podpory správy ID: DUN 004/11 symbolem ET se vztahuje pouze na tu komoditní skupinu a komoditu, u které je znázorněn, nikoliv na další podřízené komodity pod komoditní skupinou. V záhlaví číselníku jsou filtrovací zatržítka: Povinnost pro e-tržiště zatržením se vyfiltrují pouze ty komodity a jejich skupiny, jejichž nákup je nutno provádět přes e-tržiště (ET) dle příslušných usnesení vlády. Pokud je tento filtr aktivován, mohou se v některých výjimečných případech zobrazovat i ty komoditní skupiny, které nemají příznak povinnosti ET nastaven (nefigurují v příloze č. 1 UV č. 451/2011). Takové skupiny se zobrazují proto, aby je uživatel mohl rozbalovat a prohlížet podřízené úrovně stromu komodit, které tuto povinnost nastavenou mají; Povinnost pro centralizované zadávání zatržením se vyfiltrují pouze ty komodity a jejich skupiny, jejichž nákup je nutno provádět prostřednictvím institutu centrálního zadavatele dle příslušných usnesení vlády. Následující možnost je přístupná pouze registrovaným uživatelům, kteří požádali správce číselníku (Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí Ministerstva pro místní rozvoj ČR) o možnost stahovat data. Odkaz Ke stažení slouží k zobrazení vyexportovaných souborů s daty cnipez včetně informací o datu vydání, verzi dat a o velikosti souboru (viz Obr. 3-3). Kliknutím na ikonu dojde ke stažení vybraného souboru na disk počítače uživatele cnipez. Data Číselníku NIPEZ jsou k dispozici ve formátu XML. V případě kompletního XML souboru jde o jeden soubor, který obsahuje celou strukturu komoditních skupin a komodit, ke kterým jsou připojeny sady vlastností. V případě přírůstkového XML souboru jsou v něm obsažena jen ta data cnipez (komoditní skupiny, komodity a sady vlastností), ve kterých došlo ke změně od posledního vydání kompletního nebo přírůstkového XML souboru. Struktura XML souboru je popsána schématy (soubory typu XSD), která si uživatel může stáhnout v sekci označené jako Knihovna dokumentů k datům. Obr. 3-3: Soubory ke stažení AURA, s.r.o. 13/56

14 ID: DUN 004/11 Základní uživatelská příručka informační podpory správy 3.2 Hledání v číselníku komodit Pro vyhledávání v číselníku komodit slouží komponenta nazvaná Hledání, která se nachází v pravé horní části hlavního formuláře viz následující Obr Obr. 3-4: Komponenta Hledání Komponenta obsahuje jeden vstupní atribut s názvem Hledaný výraz, ikonu Hledej a zatržítko Hledat v hodnotách vlastností. Do vstupního atributu uživatel zadá libovolný textový řetězec a klikne na ikonu Hledej, případně stiskne klávesu Enter. Aplikace začne fulltextově vyhledávat v číselníku komodit. Výsledkem hledání je seznam komodit a jejich skupin, jejichž název obsahuje vyhledávaný řetězec. Na následujícím obrázku je uveden příklad seznamu komodit a jejich skupin, které obsahují textový řetězec obálky. 14/56 AURA, s.r.o.

15 Základní uživatelská příručka informační podpory správy ID: DUN 004/11 Obr. 3-5: Výsledek hledání v názvech komodit a komoditních skupin Pokud se vyhledává výrobek např. Bublinková obálka podle slova bublinková, hledání není úspěšné, protože takové slovo se v názvech komodit a komoditních skupin nenachází. Označením zatržítka Hledat v hodnotách vlastností a spuštěním hledání se začnou prohledávat hodnoty vlastností v sadách vlastností jednotlivých komodit. Na Obr. 3-6 je uveden seznam takto vyhledaných komodit, AURA, s.r.o. 15/56

16 ID: DUN 004/11 Základní uživatelská příručka informační podpory správy které ve svém názvu sice nemají vyhledávaný řetězec bublinková, ale mají ho uvedený v některé z tabulkových hodnot vlastností vyhledaných komodit. Obr. 3-6: Výsledek hledání v hodnotách vlastností Pokud je při použití vyhledávání se zapnutou funkcí Hledat v hodnotách vlastností vyhledáno více komodit, je obvykle nutné určit tu, která je z pohledu uživatele relevantní k zamýšlenému účelu. 16/56 AURA, s.r.o.

17 Základní uživatelská příručka informační podpory správy ID: DUN 004/11 V takovém případě je nutné nejprve odhadnout nejbližší vhodnou komoditu (v příkladu je to komodita Obálky) a postupně prohledávat hodnoty vlastností kliknutím na název vlastnosti Typ obálky se rozbalí detail vlastnosti, kde je hledaný výraz bublinková obsažen v názvu tabulkové hodnoty Bublinková obálka/taška. Situace je znázorněna na obrázku Obr Obr. 3-7: Vyhledaný výraz V případě úspěšného hledání podle výrazu se uživateli zobrazí seznam vyhledaných komodit a komoditních skupin ve formuláři, jehož příklad je uveden na Obr Tento seznam se nachází v pravé části celkového hlavního formuláře ASW cnipez. Pokud uživatel klikne na libovolnou komoditu nebo komoditní skupinu v seznamu vpravo, ve stromu komodit (levá část obrazovky aplikace) se rozbalí odpovídající větve tohoto stromu a příslušná větev se zvýrazní. Po vybrání konkrétní komodity nebo komoditní skupiny v levé části formuláře dojde k vymazání hodnoty z pole Hledaný výraz v komponentě Hledání a ke skrytí vyhledaných záznamů. Jejich místo zaujme výpis detailních informací vybrané komodity. Hodnotu v poli Hledaný výraz je možné vymazat kliknutím na ikonu Vyčisti funkce dojde také ke skrytí vyhledaných záznamů.. Použitím této Popis vyhledané komodity Detailní informace o vybrané komoditě jsou zobrazeny v pravé části obrazovky, uspořádání těchto informací je uvedeno na následujícím obrázku. AURA, s.r.o. 17/56

18 ID: DUN 004/11 Základní uživatelská příručka informační podpory správy Obr. 3-8: Informace o komoditě Kód a název komodity obsahuje kód komodity v Číselníku NIPEZ a název komodity Popis komodity Zahrnuje Nezahrnuje slouží k podrobnějšímu popisu komodity slouží k upřesnění popisu, jaké další typy komodit jsou v dané komoditě nebo komoditní skupině zahrnuté slouží k upřesnění popisu, jaké další typy komodit nejsou v dané komoditě či komoditní skupině zahrnuté Odpovídá CPV ve většině případů je tento atribut shodný s atributem Kód a název komodity, pouze v případech, kdy byla vytvořena nová zpřesňující komodita, je zde uveden nadřazený kód CPV, pod který byla nová komodita zařazena Povinnost pro e-tržiště pokud je zatrženo, podléhá komodita povinnosti zadávání přes e-tržiště Povinnost pro e-aukce pokud je zatrženo, podléhá komodita povinnosti zadávání přes e-aukce Povinnost pro centr. zadávání pokud je zatrženo, podléhá komodita povinnosti centralizovaného zadávání 18/56 AURA, s.r.o.

19 Základní uživatelská příručka informační podpory správy ID: DUN 004/11 Stav komodity pokud je atribut vyplněný (Nenakupovaná, Bez parametrizace, Zastaralá, Duplicitní), není komodita popsána sadou vlastností Sada vlastností Základem standardizovaného popisu předmětu veřejných zakázek je sada vlastností, která je připojena ke komoditě Číselníku NIPEZ. Každá komodita má svou sadu vlastností, která charakterizuje její parametry a umožňuje její jednoznačnou identifikaci jak z pohledu zadavatele, který danou komoditu poptává, tak z pohledu dodavatele, který ji v daném zadávacím řízení nabízí. Název každé vlastnosti je upřesněn její definicí, viz následující Obr Obr. 3-9: Sada vlastností komodity AURA, s.r.o. 19/56

20 ID: DUN 004/11 Základní uživatelská příručka informační podpory správy Kliknutím na vlastnost (její název nebo definici) se otevře Detail vlastnosti, který obsahuje atributy Název vlastnosti; Definice vlastnosti obsahuje upřesňující popis vlastnosti; Typ vlastnosti určuje jakým datovým typem je vlastnost popsána. Příklad použití složené vlastnosti je uveden na Obr Obr. 3-10: Detail vlastnosti 20/56 AURA, s.r.o.

21 Základní uživatelská příručka informační podpory správy ID: DUN 004/ Indikace diskriminačních vlastností V některých sadách vlastností (SV) mohou být určité vlastnosti označeny jako diskriminační. Vlastnosti takto označené, přesněji řečeno požadované hodnoty těchto vlastností, mohou při výběrovém řízení pro danou veřejnou zakázku znevýhodňovat určité potenciální zájemce o dodávku specifikovaných komodit. Uživatel cnipez je na diskriminační charakter vlastnosti upozorněn grafickým symbolem u názvu vlastnosti. Po najetí myší na symbol se zobrazí upozornění, jak je ilustrováno na Obr Obr. 3-11: Indikace diskriminační vlastnosti Seznam vlastností, které jsou v cnipez označeny jako diskriminační, vychází z příslušných ustanovení Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a z přílohy k Usnesení vlády ze dne 11. července 2007 č. 763 s názvem Metodika k používání některých všeobecných technických specifikací při zadávání veřejných zakázek na nákup osobních počítačů. Při specifikaci předmětu VZ je nutné, aby se zadavatel vyhnul použití diskriminačních vlastností. Tyto vlastnosti jsou sice součástí SV cnipez, ale nedochází k jejich exportu do výstupního XML souboru s daty cnipez, a proto nejsou součástí SV komodit v e-tržištích. Dotyčné vlastnosti však mohou být významnými charakteristickými parametry dané komodity z pohledu dodavatele, proto jsou v cnipez použity a zveřejněny pro uživatele. Další upřesnění diskriminačního charakteru vlastnosti v dané SV u komodity je obsaženo ve formuláři detailu vlastnosti, jak ukazuje následující obrázek. AURA, s.r.o. 21/56

22 ID: DUN 004/11 Základní uživatelská příručka informační podpory správy Obr. 3-12: Detail vlastnosti s upozorněním na její diskriminační charakter 3.3 Další volby přístupné z hlavního Menu Uživatel ASW cnipez si může najetím myši na Menu umístěné v levé části hlavní lišty aplikace zobrazit další volby tohoto menu a kliknutím myši je spustit. Jde o následující informativní obrazovky: FAQ časté dotazy: zde jsou zodpovězeny nejčastější dotazy týkající se registrace, přínosů registrace, orientace v číselníku, exportu dat, formátu exportovaných dat, možnosti pokládání dotazů prostřednictvím u a helpdesku, postupu při aktualizaci dat. Je zde také uvedený popis filtrace dat pro e-tržiště a centralizované zadávání. Aktuality informují uživatele o všech důležitých změnách, aktualizacích a plánovaných omezeních provozu Číselníku NIPEZ z důvodu údržby. O zde lze získat základní informace o Číselníku NIPEZ včetně odkazů na Portál o veřejných zakázkách a web správce Číselníku NIPEZ. 3.4 Vložení a údržba komodit a jejich skupin Pro vkládání a údržbu komodit nebo skupin komodit slouží blok s názvem Komodita, který je zobrazen v pravé části formuláře. Po vybrání konkrétní komodity nebo skupiny komodit z číselníku (levá část formuláře) se v bloku Komodita zobrazí detailní informace o vybrané komoditě nebo skupině komodit viz následující obrázek. 22/56 AURA, s.r.o.

23 Základní uživatelská příručka informační podpory správy ID: DUN 004/11 Obr. 3-13: Blok Komodita Informace uvedené o komoditě nebo skupině komodit je možné změnit kliknutím na ikonu Uprav vybranou komoditu, čímž se blok přepne do režimu úprav a uživatel může změnit hodnoty jednotlivých polí. Poté, co jsou hodnoty polí změněny, je možné záznam uložit kliknutím na ikonu Uložit. Ikona Zrušit slouží k opuštění režimu úprav a odvolání všech provedených změn Vložení nové komodity V případě, že je potřeba vložit novou komoditu, klikne se na ikonu Založ novou komoditu. Formulář se přepne do režimu vkládání a uživatel může začít vyplňovat hodnoty jednotlivých polí. Seznam polí: Kód komodity alfanumerický kód komodity (je shodný s kódem CPV). Název komodity libovolný alfanumerický řetězec o délce maximálně 510 znaků. Pole slouží k pojmenování komodity. Popis komodity uživatel může vložit detailní popis komodity. AURA, s.r.o. 23/56

24 ID: DUN 004/11 Základní uživatelská příručka informační podpory správy Zahrnuje Nezahrnuje Poznámka slouží k upřesnění popisu, jaké další typy komodit jsou v dané skupině komodit zahrnuté. slouží k upřesnění popisu, jaké další typy komodit nejsou v dané skupině komodit zahrnuté. libovolná poznámka k dané komoditě. Nadřízená položka prostřednictvím tlačítka Hledej komoditu uživatel vybere nadřízenou komoditu nebo skupinu komodit. Ve stromu komodit bude nově vložená komodita zařazena pod vybranou nadřízenou komoditní skupinu. Odpovídá CPV tlačítkem Hledej CPV 3 uživatel vybere kód CPV, který odpovídá dané komoditě. Funkce slouží k vytvoření vazby mezi kódem komodity a kódem CPV. Sada vlastností ikonou Připoj sadu vlastností uživatel vybere sadu vlastností (IG4), která odpovídá dané komoditě. Po vybrání sady vlastností (SV) a uložení záznamu se pod komoditou objeví nový blok s názvem SV a seznamem vlastností. Ikona Odpoj sadu vlastností sady vlastností od vybrané komodity. Povinnost pro e-tržiště označením tohoto pole uživatel nastaví komoditě povinnost pro e-tržiště. Povinnost pro e-aukce označením tohoto pole uživatel nastaví komoditě povinnost pro e-aukce. Povinnost pro centr. zadávání Aktivní Stav slouží k odpojení označením tohoto pole uživatel nastaví komoditě povinnost pro centralizované zadávání. pole zobrazené pouze v režimu prohlížení. Vyplňuje se také v režimu prohlížení kliknutím na tlačítko Aktivuj. Deaktivace komodity nebo skupiny komodit se provede kliknutím na tlačítko Deaktivuj. informace o tom, jestli je komodita v praxi nepoužívaná, veřejná správa ji nenakupuje apod. 3 CPV Common Procurement Vocabulary neboli Společný slovník pro veřejné zakázky, který v rámci EU používají veřejní zadavatelé pro klasifikaci předmětu veřejných zakázek 4 IG Identification Guide, sada pravidel a charakteristických vlastností určená pro popis nakupované položky (komodity) 24/56 AURA, s.r.o.

25 Základní uživatelská příručka informační podpory správy ID: DUN 004/11 Datum změny datum poslední změny záznamu o komoditě. Změnu provedl informace o uživateli, který provedl poslední změnu. Po vyplnění povinných polí lze založit novou komoditu kliknutím na ikonu Uložit. Nově založená komodita se objeví na příslušném místě ve stromové struktuře číselníku v závislosti na zadaných hodnotách výše uvedených polí. Datová pole komodity, jejichž hodnoty je možno zadat při vložení nové komodity, lze také stejným způsobem editovat. Do režimu úprav existující vybrané komodity nebo komoditní skupiny se uživatel přepne kliknutím na ikonu v záhlaví bloku Komodita. AURA, s.r.o. 25/56

26 ID: DUN 004/11 Základní uživatelská příručka informační podpory správy 4 Sady vlastností pro popis komodit Základem standardizovaného popisu předmětu veřejných zakázek je sada vlastností, která je připojena ke komoditě. Každá komodita má svou sadu vlastností, která charakterizuje její parametry a umožňuje její jednoznačnou identifikaci jak z pohledu zadavatele, který danou komoditu poptává, tak z pohledu dodavatele, který ji v daném zadávacím řízení nabízí. Modul Sady vlastností ASW NIPEZ umožňuje: Vytvářet a spravovat sady vlastností; Zobrazit přehled komodit připojených k dané sadě vlastností; Zakládání, údržbu a kopírování vlastností; Import a export sad vlastností ve formátu i-xml; Fulltextové vyhledávání. 4.1 Sada vlastností Formulář se spouští volbou Sady vlastností z menu aplikace. Po vstupu na formulář je v levém bloku formuláře umístěna komponenta Hledání. Obr. 4-1: Komponenta Hledání Komponenta se skládá ze vstupního textového pole, do kterého lze zadat libovolný řetězec. Po stisknutí klávesy Enter nebo po kliknutí na ikonu Hledej začne aplikace fulltextově vyhledávat podle identifikátoru (ID), názvu a třídy sady vlastností. Po ukončení vyhledávání se zobrazí seznam všech vyhledaných záznamů, které obsahují zadaný textový řetězec viz Obr. 4-2: Vyhledané sady vlastností. 26/56 AURA, s.r.o.

27 Základní uživatelská příručka informační podpory správy ID: DUN 004/11 Obr. 4-2: Vyhledané sady vlastností Na Obr. 4-2: Vyhledané sady vlastností je zobrazen seznam vyhledaných sad vlastností, které obsahují textový řetězec dveře. Nad seznamem je zobrazena informace o počtu nalezených záznamů. Kliknutím na ikonu v záhlaví jednotlivých sloupců dojde k setřídění vyhledaných záznamů podle abecedy. Po vybrání libovolné sady vlastností se zobrazí detail sady vlastností s připojenými vlastnostmi v pravém bloku s názvem Sada vlastností, viz Obr. 4-3: Formulář sady vlastností. Hodnotu v poli Hledaný řetězec je možné vymazat kliknutím na ikonu Vyčisti na ikonu Vyčisti dojde také ke skrytí všech vyhledaných záznamů.. Po kliknutí AURA, s.r.o. 27/56

28 ID: DUN 004/11 Základní uživatelská příručka informační podpory správy Obr. 4-3: Formulář sady vlastností 28/56 AURA, s.r.o.

29 Základní uživatelská příručka informační podpory správy ID: DUN 004/11 Na Obr. 4-3 je zobrazena sekce Hlavička, ve které jsou uvedeny základní informace o vybrané sadě vlastností: ID unikátní textový řetězec, který je rozdělen znaky # do podřetězců, podobně jako identifikátory záznamů v datovém slovníku eotd je i tento ID ve formátu IRDI 5 ; Název textový řetězec, který pojmenovává danou sadu vlastností; Třída textový řetězec, který odpovídá konceptu typu Třída v číselníku Koncepty; Vytvořil uživatel, který založil danou Sadu vlastností; Vytvořeno datum vytvoření Sady vlastností; Stav vyjadřuje stav Sady vlastností z hlediska její kompletnosti. Pokud má sady všechny náležitosti a je možno ji použít k popisu komodity, autor ji ze stavu Rozpracovaná převede do stavu Aktivní. Pokud je sada vlastností napojena na některou komoditu, může být také v sekci Hlavička zobrazen přehled napojených komodit po kliknutí na odkaz Napojené komodity. V sekci Vlastnosti je zobrazen seznam vlastností, které jsou přiřazeny k dané sadě vlastností. Seznam obsahuje sloupce Název vlastnosti, Definice vlastnosti a Hodnocení. Kliknutím na ikonu v záhlaví jednotlivých sloupců dojde k setřídění vyhledaných záznamů podle abecedy. 5 International Registry Data Identifier, formát definovaný normou ISO a aplikovaný v normě ISO popisující otevřené datové slovníky a jejich využití pro tvorbu sad vlastností. AURA, s.r.o. 29/56

30 ID: DUN 004/11 Základní uživatelská příručka informační podpory správy 5 Vytvoření a správa sad vlastností Po vybrání volby menu Sady vlastností jsou v levé části bloku Sada vlastností umístěny následující ikony pro správu sady vlastností: Vytvoř novou sadu vlastností, Uprav vybranou sadu vlastností a Smaž vybranou sadu vlastností. Po kliknutí na ikonu se zobrazí formulář, viz Obr. 5-1: Vytvoření nové sady vlastností, pro vyplnění povinných textových polí ID, Název a číselníkového pole Třída. Vyplněním povinných polí a vybráním ikony Uložit se vytvoří nová sada vlastností. Kliknutím na ikonu Zrušit dojde ke zrušení editace bez uložení změn. Obr. 5-1: Vytvoření nové sady vlastností Formulář Připoj třídu, viz následující Obr. 5-2: Připojení třídy, slouží pro vložení prvku s nejvyšší úrovní do datové struktury sady vlastností. Tímto vrcholovým útvarem je v souladu s ISO tzv. Třída (v jiných klasifikačních systémech je označována jako Název, případně schválený název). Ve slovníku eotd je reprezentována podobně jako další složky sady vlastností odpovídajícím záznamem, tzv. konceptem. Číselník se zobrazí po kliknutí na ikonu Hledej třídu číselníkového pole Třída. vedle 30/56 AURA, s.r.o.

31 Základní uživatelská příručka informační podpory správy ID: DUN 004/11 Obr. 5-2: Připojení třídy Na obrázku Obr. 5-2: Připojení třídy je zobrazen formulář Připoj třídu, který umožňuje vyhledat existující třídy nebo založit novou třídu kliknutím na odkaz Vytvořit nový koncept. K vyhledání existujících tříd slouží textové pole Hledaný výraz. Po vložení textového řetězce a kliknutí na ikonu Hledej nebo stisknutí klávesy Enter se zobrazí seznam s vyhledanými třídami, které začínají hledaným řetězcem. Ve vyhledaném seznamu lze kliknutím myši označit třídu. Ikona Vybrat slouží pro potvrzení výběru, ikona Zrušit pro návrat na formulář Sada vlastností bez výběru. Při vybrání zatržítka Pouze doporučené se vyhledají jen doporučené třídy, tedy ty koncepty typu třída, které mají nastaven atribut Doporučený na hodnotu Ano. Při vybrání pole Obsahuje se vyhledají všechny záznamy, které kdekoliv v názvu třídy obsahují hledaný řetězec. níže. Po kliknutí na odkaz Vytvořit nový koncept se zobrazí formulář Nový koncept, viz obrázek AURA, s.r.o. 31/56

32 ID: DUN 004/11 Základní uživatelská příručka informační podpory správy Obr. 5-3: Vytvoření nové třídy Na Obr. 5-3: Vytvoření nové třídy je zobrazen formulář Nový koncept, který obsahuje pole: Typ konceptu nevstupní pole, implicitně je vyplněno typem konceptu Třída; Doporučený logická hodnota, označuje, jestli se má daný koncept přednostně používat pro tvorbu sad vlastností (ve slovníku eotd se může vyskytovat více konceptů se stejným názvem); Název povinné textové pole pro název konceptu typu Třída; Definice povinné textové pole, které blíže vysvětluje význam daného konceptu typu Třída. Podrobný popis konceptu a jeho typů je uveden v kapitole Vložení a údržba vlastností Pro správu vlastností slouží ikony Přidej vlastnost, Uprav vybranou vlastnost, Smaž vybranou vlastnost a odkaz Převzít vlastnosti, které jsou umístěny v levém horním rohu sekce Vlastnosti. 5.2 Vytvoření nové vlastnosti Proces definování nové vlastnosti v dané sadě vlastností zahrnuje následující kroky: Přidání vlastnosti; Volba typu vlastnosti; Dokončení definice vlastnosti podle zvoleného typu. 32/56 AURA, s.r.o.

33 Základní uživatelská příručka informační podpory správy ID: DUN 004/ Přidání vlastnosti Ikona Přidej vlastnost slouží pro vkládání nové vlastnosti do vybrané sady vlastností. Po kliknutí na ikonu se zobrazí formulář Nová vlastnost, viz obrázek níže. Obr. 5-4: Vytvoření nové vlastnosti Formulář obsahuje povinné číselníkové pole Vlastnost, rozbalovací seznam Typ vlastnosti a zatržítko Hodnocení. Detailní popis typů vlastností lze nalézt v podkapitole Po kliknutí na ikonu Hledej vlastnost vedle pole Vlastnost se zobrazí formulář Připoj vlastnost, viz následující Obr. 5-5: Připojení vlastnosti. AURA, s.r.o. 33/56

34 ID: DUN 004/11 Základní uživatelská příručka informační podpory správy Obr. 5-5: Připojení vlastnosti Formulář Připoj vlastnost slouží k přidání vlastnosti do vybrané sady vlastností. Vlastnost je možné vyhledat pomocí vyhledávacích polí: Hledaný výraz povinné textové pole, ve kterém se hledá podle ID a názvu vlastnosti; Pouze doporučené zatržítko pro vyhledání pouze doporučených konceptů typu Vlastnost; Obsahuje zatržítko, po jeho zatržení se vyhledají všechny záznamy, které kdekoliv v názvu nebo ID vlastnosti obsahují hledaný výraz. Kliknutím na ikonu Hledej nebo po stisknutí klávesy Enter se zobrazí seznam s vyhledanými záznamy. Po vybrání vlastnosti ze seznamu a kliknutí na ikonu Vybrat vlastnost dojde k návratu na formulář Nová vlastnost s vybranou vlastností. Pro návrat bez vybrání vlastností slouží ikona Zrušit. 34/56 AURA, s.r.o.

35 Základní uživatelská příručka informační podpory správy ID: DUN 004/11 Odkaz Vytvořit nový koncept slouží k vytvoření nového konceptu typu Vlastnost v případě, že se ve slovníku eotd nenachází vhodný koncept, který by bylo možno pro danou vlastnost využít. Funkčnost je shodná s vytvořením nového konceptu typu Třída, které bylo popsáno dříve s využitím Obr Volba typu vlastnosti Ke každé vlastnosti je přiřazen tzv. typ vlastnosti, ten předurčuje způsob zpracování hodnoty vlastnosti, tedy jakou, případně kolik hodnot má uživatel použít při specifikaci vybrané vlastnosti při popisu komodity. Přehled typů vlastností: Tabulková hodnota, Měřená hodnota, Rozsah měřených hodnot, Složený, Datum, Text, Desetinné číslo, Celé číslo, Logická hodnota, Posloupnost, Text Dokončení definice vlastnosti podle zvoleného typu Formulář pro editaci vlastností se mění výběrem Typu vlastnosti, změny pro jednotlivé typy vlastností jsou podrobně popsány v následujících kapitolách Tabulková hodnota Vlastnost typu Tabulková hodnota se používá v případech, kdy je hodnota vlastnosti popsána pomocí údaje, který je vybírán ze seznamu hodnot typických pro danou vlastnost, např. vlastnost Barva, která může nabývat hodnot bílá, červená, zelená apod. nebo vlastnost Materiál, která může mít předepsané hodnoty jako korek, keramika, dřevo atd. AURA, s.r.o. 35/56

36 ID: DUN 004/11 Základní uživatelská příručka informační podpory správy Obr. 5-6: Vlastnost typu tabulková hodnota Po vybrání typu vlastnosti Tabulková hodnota dojde ke změně formuláře. Zobrazí se formulář pro přidávání tabulkových hodnot viz obrázek Obr. 5-6: Vlastnost typu tabulková hodnota. Pro správu tabulkových hodnot dané vlastnosti slouží ikony Přidej hodnotu, Smaž vybranou hodnotu/hodnoty a odkaz Převzít hodnoty, který slouží pro načtení tabulkových hodnot od vlastnosti z existující sady vlastností pomocí kódu tabulky. Podrobné vysvětlení použití kódů tabulek je popsáno v kapitole Měřená hodnota Vlastnost typu Měřená hodnota se používá v případech, kdy je hodnota vlastnosti popsána číselně s připojenou měrnou jednotkou a kvalifikátorem (např. nominální, minimální, maximální). Typicky jde o fyzikální, mechanické či elektrické vlastnosti komodity, jako jsou rozměry, hmotnost, spotřeba el. energie apod. 36/56 AURA, s.r.o.

37 Základní uživatelská příručka informační podpory správy ID: DUN 004/11 Obr. 5-7: Vlastnost typu měřená hodnota Po vybrání typu vlastnosti Měřená hodnota dojde ke změně formuláře. Zobrazí se formulář pro přidání měrných jednotek, kvalifikátorů a hodnot vlastnosti, viz Obr. 5-7: Vlastnost typu měřená hodnota. Ikony a slouží pro vytváření/mazání měrných jednotek a kvalifikátorů. Rozbalovací seznam Typ číselné hodnoty vlastnosti slouží pro výběr formátu celé nebo desetinné číslo Rozsah měřených hodnot Vlastnost typu Rozsah měřených hodnot se používá v případech, kdy je potřeba určit rozsah příslušného parametru stanovením jeho krajních hodnot. Typicky jde o rozsah provozních teplot nebo např. o rozsah elektrického odporu u rezistoru typu potenciometr. AURA, s.r.o. 37/56

38 ID: DUN 004/11 Základní uživatelská příručka informační podpory správy Obr. 5-8: Vlastnost typu rozsah měřených hodnot Po vybrání typu vlastnosti Rozsah měřených hodnot dojde ke změně formuláře. Zobrazí se formulář pro přidání měrných jednotek a určení typu číselné hodnoty vlastnosti, viz Obr. 5-8: Vlastnost typu rozsah měřených hodnot. Ikony a slouží pro vytváření a mazání měrných jednotek. Rozbalovací seznam Typ číselné hodnoty vlastnosti slouží pro výběr formátu celé nebo desetinné číslo Text Vlastnost typu Text se používá v případech, kdy je hodnota vlastnosti popsána volným textem. Obr. 5-9: Vlastnost typu text Datum Vlastnost typu Datum se používá pro vlastnosti, jejichž hodnotou je datum, např. datum získání certifikátu kvality apod. 38/56 AURA, s.r.o.

39 Základní uživatelská příručka informační podpory správy ID: DUN 004/11 Obr. 5-10: Vlastnost typu datum Desetinné číslo Vlastnost typu Desetinné číslo se používá v případech, kdy je hodnota vlastnosti vyjádřena číslem s pohyblivou řádovou čárkou, např. u kopírky Maximální zvětšení Celé číslo Vlastnost typu Celé číslo se používá v případech, kdy je hodnota vlastnosti popsána celým číslem, např. Počet rychlostí převodovky Logická hodnota Typ vlastnosti Logický se používá v případech, kdy je vlastnost popsána právě dvěma hodnotami Ano/Ne. Jako příklad lze uvést vlastnost Možnost provozu na baterie. Obr. 5-11: Typ vlastnosti logický Složený typ Datový typ Složený se používá v případech, kdy je hodnota vlastnosti komodity popsána pomocí kombinace několika základních datových typů, např. výběrem hodnoty z tabulky a dalšími dvěma textovými hodnotami nebo výběrem ze dvou tabulek a textovou hodnotou apod. AURA, s.r.o. 39/56

40 ID: DUN 004/11 Základní uživatelská příručka informační podpory správy Po kliknutí na ikonu Přidej pole je možné přidat vlastnost libovolného základního datového typu. Takto je možno vložit libovolný počet vlastností různého typu, např. Tabulková hodnota, Text, Celé číslo atd. Ikonou Smaž vybrané pole je možné existující vlastnost smazat. Vlastnost se složeným datovým typem pak představuje 2úrovňovou strukturu, kdy se hlavní vlastnost dělí na podřízené vlastnosti, které spolu jednoznačně souvisí. Příkladem může být vlastnost Drahý kov a jeho umístění. Tato vlastnost se skládá ze složky Drahý kov (tabulková hodnota) a Umístění (textová hodnota). 5.3 Převzetí vlastnosti z jiné sady vlastností V případě, že uživatel potřebuje vytvořit vlastnost, která je již přiřazena k jiné sadě vlastností, nemusí znovu vlastnost pracně vytvářet a vyhledávat její hodnoty a další parametry, ale lze využít funkčnost Převzít vlastnosti, viz obrázek dále. Obr. 5-12: Funkčnost Převzít vlastnosti Po kliknutí na ikonu Převzít vlastnosti se zobrazí formulář Převzít vlastnosti ze sady vlastností. Formulář obsahuje vyhledávací pole: Název pro vyhledávání podle názvu sady vlastností; Třída pro vyhledávání podle názvu třídy; Vlastnost pro vyhledávání podle názvu vlastnosti. Po kliknutí na ikonu Hledej nebo po stisknutí klávesy Enter se vyhledají všechny sady vlastností a jejich vlastnosti, které vyhovují zadanému vyhledávacímu výrazu, viz následující obrázek Obr. 5-13: Formulář Převzít vlastnosti ze sady vlastností. 40/56 AURA, s.r.o.

41 Základní uživatelská příručka informační podpory správy ID: DUN 004/11 Obr. 5-13: Formulář Převzít vlastnosti ze sady vlastností Po kliknutí na ikonu Vybrat se vybrané vlastnosti spolu se všemi hodnotami, které jsou k nim připojeny, načtou k vybrané sadě vlastností. Pro návrat beze změn slouží ikona Zrušit. AURA, s.r.o. 41/56

42 ID: DUN 004/11 Základní uživatelská příručka informační podpory správy 5.4 Číselník Kódy tabulek Kódy tabulek slouží k vytváření vzorových sad tabulkových hodnot pro vlastnosti typu Tabulková hodnota. Uživatel může libovolnou vlastnost tohoto typu v kterékoliv sadě vlastností označit unikátním Kódem tabulky. Pomocí tohoto kódu pak může následně snadno přebírat sady hodnot do právě vytvářené sady vlastností. Každá vlastnost s typem Tabulková hodnota, která se nachází v databázi existujících sad vlastností v ASW NIPEZ, se tak může stát šablonou pro rychlou a efektivní tvorbu podobných vlastností v nově vytvářených sadách vlastností. Nejprve je nutné definovat Kódy tabulek. K tomu slouží formulář volaný z menu Číselníky>Kódy tabulek. Obr. 5-14: Formulář Kódy tabulek Pro správu kódů tabulek slouží ikony: Přidej kód ; Uprav vybraný kód ; Smaž vybraný kód. Po kliknutí na ikonu Přidej kód se zobrazí formulář pro vytvoření nového kódu tabulky. Obr. 5-15: Vytvoření nového kódu tabulky 42/56 AURA, s.r.o.

43 Základní uživatelská příručka informační podpory správy ID: DUN 004/11 Na Obr je zobrazeno povinné textové pole Kód tabulky a nepovinné textové pole Název tabulky, které určuje význam kódu tabulky. Po kliknutí na ikonu Uložit tabulky, kliknutím na ikonu Zrušit Příklad použití kódu tabulek 1. Vytvoření kódu tabulky dojde k odvolání změn bez uložení. o Vybrání volby Menu > Číselníky > Kódy tabulek; o Vytvoření nového kódu po kliknutí na ikonu Přidej kód ; dojde k uložení kódu o Vyplnění např. hodnoty B1 do pole Kód tabulky a hodnoty Barvy základní do pole Název tabulky; o Vytvoření kódu tabulky B1 po kliknutí na ikonu Uložit. 2. Přiřazení kódu k vlastnosti o Vybrání volby Menu > Sady vlastností; o Vyhledání sady vlastností např Podložky pod myš; o Označení vlastnosti Barva na formuláři Sada vlastností a kliknutí na ikonu Uprav vybranou vlastnost ; o Výběr hodnoty B1 Barvy základní z rozbalovacího seznamu Kód tabulky; o Kliknutí na ikonu Uložit změny. AURA, s.r.o. 43/56

44 ID: DUN 004/11 Základní uživatelská příručka informační podpory správy Obr. 5-16: Přiřazení kódu tabulky k vlastnosti 3. Převzetí tabulkových hodnot o Vybrání volby Menu > Sady vlastností; o Vyhledání sady vlastností, např Samolepicí papír; o Označení vlastnosti Barva na formuláři Sada vlastností a kliknutí na ikonu Uprav vybranou vlastnost ; o Kliknutí na odkaz Převzít hodnoty v sekci Tabulkové hodnoty; o Vybrání kódu B1 Barvy základní z rozbalovacího seznamu Kód tabulky a kliknutí na ikonu Hledej ; 44/56 AURA, s.r.o.

45 Základní uživatelská příručka informační podpory správy ID: DUN 004/11 o Označení hodnot myší s klávesami Ctrl nebo Shift, viz obrázek Obr níže. Kliknutí na ikonu Vybrat vlastnost. Obr. 5-17: Označení vlastností pro převzetí o Uložení převzatých hodnot vlastnosti Barva ze sady vlastností Podložky pod myš do vlastnosti Barva sady Samolepicí papír kliknutím na ikonu Uložit změny. 5.5 Importy a exporty sad vlastností Import ve formátu i-xml Import i-xml slouží pro import sady vlastností ve formátu i-xml. Odkaz Import i-xml je dostupný v pravém horním rohu formuláře Sada vlastností. Kliknutím na tento odkaz se otevře dialogové okno pro procházení a výběr importního souboru ze zvoleného adresáře. Importní soubor AURA, s.r.o. 45/56

46 ID: DUN 004/11 Základní uživatelská příručka informační podpory správy musí být ve formátu eotd-i-xml podle normy ISO Po kliknutí na tlačítko Vložit dojde k importu souboru a k založení nové sady vlastností Export ve formátu i-xml Export i-xml slouží pro export sady vlastností do formátu i-xml. Odkaz Export i-xml je dostupný v pravém horním rohu formuláře Sada vlastností. Kliknutím na tento odkaz se otevře dialogové okno s možností otevřít nebo uložit soubor. Níže je ukázána struktura souboru i-xml. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> <ig:identification_guide xmlns:dt="urn:iso:std:iso:ts:22745:-30:ed- 1:tech:xml-schema:data-type" xmlns:ig="urn:iso:std:iso:ts:22745:-30:ed- 1:tech:xml-schema:identification-guide" id="0161-1#ig #1" title=" Kladiva" manager_reference_string="aktivní" is_strict="true"> <ig:prescribed_item class_ref="0161-1# #1" must_be_dependent="false"> <ig:prescribed_property property_ref="0161-1# #1" is_required="false" combination_allowed="false" one_of_allowed="false" multiple_instances_allowed="false" is_differentiating="false"> <dt:measure_number_type unqualified_value_allowed="true"> <dt:prescribed_unit_of_measure UOM_ref="0161-1# #1"> <dt:real_type/> </dt:prescribed_unit_of_measure> <dt:prescribed_unit_of_measure UOM_ref="0161-1# #1"> <dt:real_type/> </dt:prescribed_unit_of_measure> <dt:prescribed_unit_of_measure UOM_ref="0161-1# #1"> <dt:real_type/> </dt:prescribed_unit_of_measure> <dt:prescribed_unit_of_measure UOM_ref="0161-1# #1"> <dt:real_type/> </dt:prescribed_unit_of_measure> </dt:measure_number_type> </ig:prescribed_property> Obr. 5-18: Ukázka struktury souboru i-xml Export ve formátu i-xml NIPEZ Export i-xml NIPEZ slouží pro export sady vlastností do formátu i-xml NIPEZ. Formát i-xml NIPEZ vychází ze struktury formátu i-xml podle ISO 22745, je ale upravený pro potřeby uživatelů. Úprava spočívá v přidání atributu, pomocí kterého jsou v exportovaných datech vedle standardních identifikátorů konceptů ve formátu IRDI obsaženy i texty s názvy konceptů. 46/56 AURA, s.r.o.

47 Základní uživatelská příručka informační podpory správy ID: DUN 004/11 Příjemce takového XML souboru pak nemusí mít nainstalovaný kompletní slovník eotd ke zjištění významu jednotlivých konceptů. Odkaz Export i-xml NIPEZ je dostupný v pravém horním rohu formuláře Sada vlastností. Kliknutím na tento odkaz se otevře dialogové okno s možností otevřít nebo uložit soubor. 6 Číselník Koncepty 6.1 Definice pojmu koncept Otevřený technický slovník (Open Technical Dictionary OTD) je slovník pojmů (konceptů) s připojenými názvy a definicemi, kterým jsou přiděleny jednoznačné identifikátory sloužící ke kódovanému popisu zboží, služeb, organizací, osob, lokalit atd. Typy konceptů: 01 třída (class) 02 vlastnost (property) 03 znak, rys vlastnosti (feature) 04 datový typ (representation) 05 měrná jednotka (unit of measure) 06 kvalifikátor měřené hodnoty (qualifier of measure) 07 hodnota vlastnosti (property value) 08 měna (currency) Otevřený technický slovník, jehož správcem a autorem je Electronic Commerce Code Management Association (ECCMA), je označován eotd (ECCMA Open Technical Dictionary). Jednotlivé záznamy ve slovníku eotd jsou opatřeny unikátními identifikátory. Formát těchto identifikátorů IRDI je v souladu s normou ISO Struktura identifikátorů záznamů slovníku eotd ve formátu IRDI je popsána v následujícím schématu: AURA, s.r.o. 47/56

48 ID: DUN 004/11 Základní uživatelská příručka informační podpory správy Identifikátor registrační autority Oddělovací znak Identifikátor objektu ISO/IEC definuje požadavky na mezinárodní datový identifikátor IRDI Identifikátor verze # nn - nnnnnn # 1 Identifikátor organizace Oddělovací znak Kód zastřešujícího systému ISO/IEC 6523 definuje požadavky na identifikaci zastřešujícího systému Kód položky Oddělovací znak Kód typu objektu ISO definuje syntaxi a požadavky na identifikátory konceptů Obr. 6-1: Schéma struktury identifikátoru ve formátu IRDI S využitím výše popsaného formátu je např. vlastnost s názvem Celková délka, vyjadřující celkovou délku výrobku, opatřena ve slovníku eotd unikátním kódem # # Hledání v číselníku Koncepty Po vybrání volby Menu > Číselníky > Koncepty je na levé straně zobrazen formulář s komponentou Hledání viz obrázek níže. Obr. 6-2: Komponenta Hledání 48/56 AURA, s.r.o.

49 Základní uživatelská příručka informační podpory správy ID: DUN 004/11 Komponenta Hledání obsahuje pole: Hledaný výraz pro vyhledávání podle ID a názvu konceptu; Typ konceptu pro omezení vyhledávání na určitý typ konceptu; Pouze doporučené zatržítko pro vyhledání pouze doporučených konceptů; Obsahuje zatržítko, po jehož zatržení se vyhledají všechny záznamy, které kdekoliv v názvu konceptu nebo jeho ID obsahují hledaný výraz. Po stisknutí klávesy Enter nebo po kliknutí na ikonu Hledej začne aplikace fulltextově vyhledávat. Po ukončení vyhledávání se zobrazí seznam všech vyhledaných záznamů, které obsahují zadaný textový řetězec viz Obr. 6-3: Vyhledané sady vlastností níže. Obr. 6-3: Vyhledané sady vlastností AURA, s.r.o. 49/56

50 ID: DUN 004/11 Základní uživatelská příručka informační podpory správy Kliknutím na libovolný vyhledaný koncept se zobrazí detail konceptu v pravém bloku Koncept, viz následující obrázek. Obr. 6-4: Detail vybraného konceptu 6.3 Vytvoření a údržba číselníku konceptů V levém horním rohu bloku Koncept jsou umístěny ikony Založ nový koncept, Uprav vybraný koncept a Smaž vybraný koncept. Po kliknutí na ikonu se zobrazí formulář pro vytváření nového konceptu: 50/56 AURA, s.r.o.

51 Základní uživatelská příručka informační podpory správy ID: DUN 004/11 Obr. 6-5: Vytvoření nového konceptu Formulář pro vytvoření konceptu obsahuje pole: Typ konceptu rozbalovací seznam pro výběr typu konceptu; Doporučený logická hodnota, označuje, jestli se má daný koncept přednostně používat pro tvorbu sad vlastností; CZ název povinné textové pole pro název konceptu; CZ definice povinné textové pole pro podrobnou definici konceptu. Vybráním ikony Uložit se vytvoří nový koncept. Kliknutím na ikonu Zrušit dojde ke zrušení editace beze změn. AURA, s.r.o. 51/56

52 ID: DUN 004/11 Základní uživatelská příručka informační podpory správy 7 Administrace uživatelů 7.1 Vyhledání uživatelů Po vybrání volby Menu > Administrace > Správa uživatelů se na levé straně zobrazí komponenta Hledání, viz obrázek níže. Obr. 7-1: Komponenta Hledání Komponenta Hledání obsahuje vyhledávací pole Hledaný výraz. Vyhledávání probíhá podle obsahu atributů Login, Jméno, , Adresa a Poznámka. Po stisknutí klávesy Enter nebo po kliknutí na ikonu Hledej začne aplikace fulltextově vyhledávat. Po ukončení vyhledávání se zobrazí seznam všech vyhledaných záznamů, které zadanému výrazu vyhovují. 52/56 AURA, s.r.o.

53 Základní uživatelská příručka informační podpory správy ID: DUN 004/11 Po kliknutí na libovolný vyhledaný záznam se v pravém bloku Uživatel zobrazí detail uživatele a seznam skupin, do nichž je zařazen, viz následující obrázek. Obr. 7-2: Detail uživatele 7.2 Vytvoření a správa uživatelů V levém horním rohu bloku Uživatel jsou zobrazeny ikony Založ nového uživatele, Uprav vybraného uživatele a Smaž vybraného uživatele. Ikona Změna hesla slouží pro změnu hesla u vybraného uživatele. Po kliknutí na ikonu se zobrazí formulář pro vytvoření nového uživatel, viz následující obrázek. AURA, s.r.o. 53/56

54 ID: DUN 004/11 Základní uživatelská příručka informační podpory správy Obr. 7-3: Vytvoření nového uživatele Formulář pro vytvoření nového uživatele obsahuje následující pole: Login povinné textové pole, které určuje přihlašovací jméno uživatele; Jméno povinné textové pole pro zápis jména a příjmení uživatele; uživatele textové pole pro uživatele; Adresa textové pole pro adresu uživatele; Telefon textové pole pro telefon uživatele; Poznámka textové pole pro poznámku. Vybráním ikony Uložit se vytvoří nový uživatel. Kliknutím na ikonu Zrušit dojde ke zrušení editace beze změn Přidání skupiny uživateli Po kliknutí na ikonu Přidat skupinu obrázek. se zobrazí formulář Výběr skupiny, viz následující 54/56 AURA, s.r.o.

55 Základní uživatelská příručka informační podpory správy ID: DUN 004/11 Obr. 7-4: Výběr skupiny Po kliknutí na ikonu Vybrat se přidá vybraná skupina k uživateli. Kliknutím na ikonu Zrušit dojde ke zrušení výběru beze změn. 7.3 Změna hesla přihlášeného uživatele Po vybrání volby Menu > Administrace > Změna mého hesla se zobrazí formulář Změna hesla uživatele, viz následující obrázek. AURA, s.r.o. 55/56

56 ID: DUN 004/11 Základní uživatelská příručka informační podpory správy Obr. 7-5: Změna hesla přihlášeného uživatele Formulář Změna hesla uživatele obsahuje pole: Poslední změna hesla datum, kdy uživatel naposledy měnil heslo; Přihlašovací jméno jméno, které uživatel používá při přihlášení do aplikace; Nové heslo povinné textové pole pro zadání nového hesla přihlášeného uživatele; Potvrzení hesla povinné textové pole pro zadání stejného hesla jako v poli Nové heslo. Po kliknutí na ikonu Změnit dojde ke změně hesla přihlášeného uživatele. 56/56 AURA, s.r.o.

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Verze: 1.0 Účinnost od: 1. 12. 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Obsah 1 Uživatelská příručka helpdeskové aplikace

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup PTÁČEK - velkoobchod eshop ZÁKAZNICKÝ pracovní postup 2009 Obsah Úvod... 3 Autorizace... 3 Přihlášení... 4 Odhlášení... 4 Změna hesla editace uživatele... 4 Hlavní stránka Před přihlášením... 4 Výběr Produktu

Více

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno Lukáš Peterka vedoucí projektu Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka 25. 08. 2011, Brno Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru.

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2 JeDP...2 OS...2 SlDP...2

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/9 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr IKTA Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Práce s Registrem IKTA 3 1 Vstup do registru 3 2 Základní okno registru 4 3 Registrace nového

Více

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN Národní elektronický nástroj Import profilu zadavatele do NEN V 1.2 2014 Obsah 1 Cíl...... 2 2 Nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele...... 2 3 Povinnosti zadavatele dle metodiky k vyhlášce

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

GOLEM. EUROENERGIE, s.r.o. APLIKACE PRO SPRÁVU DAT ODBĚRNÝCH MÍST ENERGIE UŽIVATELSKÝ MANUÁL.

GOLEM. EUROENERGIE, s.r.o. APLIKACE PRO SPRÁVU DAT ODBĚRNÝCH MÍST ENERGIE UŽIVATELSKÝ MANUÁL. EUROENERGIE, s.r.o. Pod Javory 1416/38, PRAHA 4, PSČ 148 00 IČ 272 56 103 DIČ CZ272 56 103 mail@euroenergie.cz www.euroenergie.cz GOLEM UŽIVATELSKÝ MANUÁL listopad 2015 GOLEM je webová aplikace umožňující

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

Základní přehled funkcí aplikace VVZ

Základní přehled funkcí aplikace VVZ Základní přehled funkcí aplikace VVZ Účel dokumentu Tento metodický manuál popisuje základní přehled funkcionalit aplikace, tak aby se každý uživatel aplikace mohl rychle a efektivně seznámit s novým prostředím

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Uživatelská příručka DMS

Uživatelská příručka DMS Verze 4.1 Uživatelská příručka DMS Pro: Univerzita Palackého v Olomouci Křižkovského 8, Olomouc - ORIGINAL Zpracoval: Lenka Zať ková Pokud nakládání s informacemi v tomto dokumentu nepodléhá podmínkám

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o.

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Představenstvo, kontrolní komise, vedení Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1.

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti Obchodní příležitosti Celá databáze HBI je koncipována tak, aby v co největší míře přispěla svým uživatelům registrovaným i neregistrovaným k co nejlepší orientaci na trhu. Což v praxi znamená, že se nemůže

Více

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací Vytvořeno: Marcela Špičanová

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 1. Hlavní okno aplikace: - pod tlačítkem Manuál k OBD 2.5 je ke stažení podrobný manuál pro práci v aplikaci - tabulka vpravo obsahuje seznam

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ MANUÁL PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ Verze 1.0 (170714) 1 Obsah 1. Základní informace o používání SKV - aplikace pro výběr kvalitních výsledků...3 1.1 Příhlášení do SKV...3 2.1 Změna

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka REX a e-spis LITE 2.5.4 - uživatelská příručka Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Uživatelská příručka www.i.cz Czech Republic

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1 BENCHMARKING VENKOVA Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz V této uživatelské příručce jsou popsány funkcionality webového nástroje ehomer.cz Verze dokumentu: 1.1 OBSAH 1. Popis struktury stránek 2.

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity

Více

Uživatelská příručka pro portál ecardio

Uživatelská příručka pro portál ecardio Uživatelská příručka pro portál ecardio Datum: 30.9.2014 Verze: 1.0 Obsah 1. Úvod... 3 2. Spuštění a registrace... 3 3. Prohlížení kapitol... 5 3.1. Hlavní stránka... 5 3.2. Prohlížení kapitol... 6 3.3.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/7 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

7 Aktivace oznamování nových výzev

7 Aktivace oznamování nových výzev 7 Aktivace oznamování nových výzev Pokud si tuto službu aktivujete, bude získávat prostřednictvím e-mailu oznámení o veškerých nově zveřejněných výzvách v oblasti vašeho zájmu, a to na základě klasifikace

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Požadavky na systém: Do ekonomického systému se připojíte zadáním výše uvedené internetové adresy. Operační systém Windows XP nebo vyšší (vista,

Více

Základní přehled funkcí aplikace VVZ

Základní přehled funkcí aplikace VVZ Základní přehled funkcí aplikace VVZ Účel dokumentu Tento metodický manuál popisuje základní přehled funkcionalit aplikace, tak aby se každý uživatel aplikace mohl rychle a efektivně seznámit s inovovaným

Více

Manuál pro Geoportál ÚAP

Manuál pro Geoportál ÚAP Manuál pro Geoportál ÚAP (Aplikace územního plánování) Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor informatiky a organizačních věcí Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem Autor: Ing. Lenka Gallová, gallova.l@kr-ustecky.cz

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing.

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing. Systém DV Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců 1. Vítejte... 3 2. Moje aktivity... 3 3. Termíny aktivit... 4 4. Správa aktivit... 5 5. Karta aktivity...

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Demeter Jurista 2006 25.01.2006 Obsah Obsah...2 Instalace programu...3 Spuštění programu...3 Popis hlavního panelu...3 Menu...4 Panel Regály...4

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Registr RENIS. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr RENIS. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr RENIS Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Obsah... 2 1 Vstup do registru... 3 2 Základní okno registru... 4 3 Registrace nového pacienta...

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

MOBILNÍ SKLADNÍK. Příručka k základnímu ovládání. Beta verze popisu produktu Aktualizace dokumentu: z 10

MOBILNÍ SKLADNÍK. Příručka k základnímu ovládání. Beta verze popisu produktu Aktualizace dokumentu: z 10 MOBILNÍ SKLADNÍK Příručka k základnímu ovládání Beta verze popisu produktu Aktualizace dokumentu: 30.01.2017 1 z 10 1 POPIS Mobilní skladník je software od společnosti ABRA Software s.r.o., který je určen

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro dodavatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Desktop - 1 - 1. Popis modulu Desktop

Desktop - 1 - 1. Popis modulu Desktop Desktop 1. Popis modulu Desktop 2. Informace o uživateli 3. Co je nového? 4. Přístupová práva 4.1. Práva, role 4. 2. Změna VUT hesla, VUT loginu 5. Přístup do Apolla 5.1. Rychlé filtry 5.2. Seznam přihlášení

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

41 Konzultace bariéry

41 Konzultace bariéry 41 Konzultace bariéry Uživatelský modul Konzultace realizuje běžnou denní agendu pracovníků konzultačního centra pro odstraňování bariér. V tomto modulu jsou evidovány pokládané dotazy/požadavky spolu

Více