český jazyk, matematika, prvouka...14 výtvarná výchova...34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "český jazyk, matematika, prvouka...14 výtvarná výchova...34"

Transkript

1 Zdravotní ústav se sídlem v Brně edukační materiál pro učitele ZŠ s pohybovými aktivitami do vyučování a pracovními listy pro děti

2

3 I. METODIKA MANUÁLU úvod cíl popis projektu realizace projektu manuál členění manuálu II. NEZBYTNÉ TEORETICKÉ ZNALOSTI PRO UČITELE pohybová aktivita pohybový aparát vývoj dětského organismu (mladší školní věk 6 11 let) tělesný vývoj psychický vývoj motorický vývoj adaptace na zátěž pohybová aktivita dětí charakteristika pohybová aktivita a obezita pohybová aktivita a držení těla pohybová aktivita ve škole pohybová pyramida III. POHYBOVÉ HRY A ČINNOSTI český jazyk, matematika, prvouka...14 výtvarná výchova...34 IV. PŘÍLOHY ve složce pracovní listy, hrací karta, nálepky, postavičky, diplomy V. ŘEŠENÍ PRACOVNÍCH LISTŮ

4 1. úvod Projek Hejbej se! Nedej se! se zaměřuje na zvýšení pohybové aktivity (PA) dětí na prvním stupni základních škol v rámci výuky jednotlivých vyučovacích předmětů. Děti mladšího školního věku jsou rizikovou skupinou pro vnik nadváhy, obezity či vadného držení těla. S nástupem do školy se přirozená pohybová aktivita dětí snižuje. Z dětského života mizí přirozený pohyb a školní výuka spojená s udržováním statických poloh tomu nemalou mírou přispívá. Po příchodu ze školy tráví děti velkou část svého volného času u televize a počítače. Tento sedavý způsob života, modernizace a automatizace mají velký podíl na vzniku nadváhy a obezity u dětí a dále na vzniku svalových disbalancí a vadného držení těla. Přitom pohybová aktivita je jedním ze základních faktorů ovlivňující tělesné a duševní zdraví člověka. Z hlediska prevence civilizačních nemocí je odborníky doporučovaná délka náročnější fyzické aktivity minimálně 60 min denně, tj. 7 hodin týdně. Dle posledních výzkumů bylo zjištěno, že děti v mladším školním věku se nepohybují denně tolik, kolik by měly. Náročnější fyzické aktivitě věnují pouze 6 hod 20 min týdně. Na rozdíl od toho čas strávený u televize, počítače či playstationů jim zabere 11 hodin týdně. 2. cíl Cílem projektu Hejbej se! Nedej se! je napomoci při primární prevenci zaměřené proti důsledkům hypokinézy. Projekt se snaží zvýšit pohybovou aktivitu dětí ve školách pomocí zařazení pohybových her a cvičení do jednotlivých vyučovacích předmětů. Dále se snaží zvýšit celkový pohyb dětí během dne. Zařazení pohybové aktivity není na úkor vyučovaného předmětu, ale je jeho součástí. Díky správně zvolené aktivitě si děti vytváří kladný vztah k pohybu a učí se, že by měl být nedílnou součástí každého dne. Forma vyučování za pomocí pohybových her a soutěží vede děti k lepšímu zapamatování si učiva. Děti si podvědomě tvoří vztah k pohybu a ke sportu a získávají o něj zájem. Vyučovací hodiny se zpestří. Tímto způsobem se PA stane každodenní přirozenou součástí pobytu ve škole, což nemalým způsobem přispěje k rozvoji pozitivního zdraví. Zvýšená pohybová aktivita pomáhá dětem zvládnout lépe nejen své tělo, ale i pohybové návyky. Děti si rozvíjí jednotlivé pohybové schopnosti a dovednosti. Pohyb je prostředek k prevenci nebo odstranění ortopedických vad a k vyrovnávání svalových disbalancí. Díky pohybu si děti zvyšují energetický výdej a předcházejí vzniku nadváhy a obezity. 3. popis projektu Hejbej se! Nedej se! zpestří vyučování, motivuje děti k činnosti, vyučování se stává zábavné a je kladen důraz na prožitek. Učení hrou je mnohem efektivnější. V projektu je využit kinestetický způsob vyučování, tedy učení v pohybu. Učitelé se budou snažit zařadit do každého vyučovacího předmětu minimálně10 minut pohybové aktivity.učitelé mohou využít nejen pohybových her do vyučování, ale také zařadit tělovýchovné chvilky (relaxační cvičení, protahovací a posilovací cvičení, oční cviky, psychomotorické hry a jógová cvičení). 4 metodika manuálu

5 Děti mají za úkol zapisovat si pohybovou aktivitu, kterou absolvovaly během dne. Jejich úkolem je snažit se zařadit do celého dne minimálně 60 minut pohybové aktivity. Část tohoto úkolu splní ve škole s pomocí učitelů a část doma či venku s kamarády nebo rodiči. Učitel obdrží manuál se základy anatomie, fyziologie lidského těla a zásobník pohybových her určených do jednotlivých předmětů. Dále obdrží pracovní listy, hrací kartu, nálepky, obrázky sportovců a diplomy. Pracovní listy bude učitel pravidelně rozdávat dětem, každý týden jeden pracovní list. Děti obdrží celkem 12 pracovních listů. Za splnění všech úkolů v každém pracovním listu dostanou děti každý týden nálepky, které si budou lepit do hrací karty, kterou obdrží od učitele na začátku projektu. Dále mají děti možnost získat od učitele bonusové obrázky sportovců, které obdrží za splnění úkolů nad rámec projektu vykonané na základě vlastní iniciativy a snahy dítěte (zvýšená aktivita v hodinách, zvýšená pohybová aktivita po vyučování nebo o víkendu). Počet bonusových obrázků sportovců určených za tyto činnosti navíc určí učitel (maximálně 3 za týden). Děti, které neobdrží bonusové obrázky sportovců v průběhu projektu budou mít možnost získat tyto sportovce na úplném konci projektu za úkoly, které jim určí učitel. Ve výsledku budou mít tedy všechny děti stejný počet sportovců, není vítězů ani poražených. O této věci učitel děti neinformuje, aby nesnížil jejich motivaci. Na závěr hry bude každé dítě odměněno diplomem. Učitel dále obdrží pro svou třídu heslo, pod kterým se může přihlásit na webové stránky, a využívat všech materiálů na těchto stránkách umístěných. realizace projektu Pohybové hry popsané v manuálu jsou určeny k aplikaci ve výuce v průběhu celého školního roku. Samotná motivační hra s pracovními listy bude realizována v průběhu 12-ti týdnů. Cílem hry je naučit a motivovat děti k zařazení pohybu do každodenního života (nejen ve škole, ale i v průběhu celého dne). 4. manuál Tato publikace je určena učitelům prvního stupně základních škol, zejména třetích ročníků. Mohou ji však využít učitelé i jiných ročníků. Jde o metodický materiál se souborem pohybových her a cvičení vhodných do výuky jednotlivých předmětů. Manuál obsahuje odbornou část týkající se pohybové soustavy, metodický text se souborem pohybových her a cvičení, pracovní listy pro děti, nálepky, obrázky sportovců a diplomy. Díky zapojení se do projektu získává každá třída také heslo na webové stránky kde nalezne potřebné materiály, které může pro realizaci tohoto projektu využívat. členění manuálu Manuál je rozdělen do třech částí: První část manuálu se nazývá Nezbytné teoretické znalosti pro učitele. V této části naleznou učitelé informace o PA a základní znalosti anatomie a fyziologie pohybového aparátu. Druhá část manuálu se nazývá Pohybové hry a činnosti. Tato část obsahuje soubor her a činností, které budou zahrnuty do vyučování. U jednotlivých her je určen předmět a učivo, v rámci kterého by měly být použity. Hry však může učitel využít dle svého uvážení i v jiných předmětech a na jiné učivo. Tato část manuálu Pohybové hry a činnosti se skládá z následujících bodů: Pomůcky výčet potřebných pomůcek. Způsob realizace - nutné úpravy prostoru, kde je hra realizována a rozmístění dětí v rámci prostoru. Popis - podrobný návod ke hře. Aplikace výčet předmětů a učiva, ve kterých bude hra aplikována. Třetí část manuálu se skládá z pracovních listů pro děti, hracích karet, nálepek, postaviček sportovců a diplomů. Čtvrtá část manuálu se skládá z řešení pracovních listů pro učitele. 5

6 1. pohybová aktivita Pohyb je základní vlastností živé hmoty a je nutný pro správný vývoj každého živého tvora. Pohyb rozvíjí a upevňuje svalstvo a má vliv na pevnost a pohyblivost kostí. Pohyb podporuje a zlepšuje činnost vnitřních orgánů, oběhového, nervového a lymfatického systému. Díky pohybu vnímáme a poznáváme okolí, je to prostředek komunikace. V pohybu se odráží celý člověk, odráží se v něm naše myšlenky, emoce, city a fantazie. Pro děti je pohybová aktivita velmi důležitá. Díky dostatečné stimulaci dochází k rovnoměrnému růstu a vývoji organismu. Dokonale se vyvíjí nosný aparát, kosti jsou pevné a hutné, šlachy pevné a svaly silné. Optimálním pohybem podněcujeme přes nervový a hormonální systém celý organismus k výraznější látkové přeměně. Pohyb podporuje činnost srdce a snižuje klidovou tepovou frekvenci, čímž srdce pracuje efektivněji. Zvyšuje dechový objem a vitální kapacitu plic, napomáhá odstraňovat toxické látky z těla, stimuluje produkci endorfinů v mozku a harmonizuje vegetativní nervový systém. Pomocí pohybové aktivity si zajišťujeme správné postavení jednotlivých obratlů páteře a její esovité zakřivení. Zvyšujeme si také svalovou sílu. Pohybová aktivita je nutná ke zdravému růstu a je preventivním prostředkem péče o zdraví. Při nedostatku pohybu dochází ke vzniku svalových disbalancí, špatnému postavení páteře či ke vzniku nadváhy až obezity. PA je velmi důležitá k harmonickému vývoji a formování osobnosti dítěte. Pohyb ovlivňuje nejen stránku fyzickou, ale i psychickou, což má vliv na vývoj vlastností dítěte, k rozvoji jeho ctižádosti a vůle. pohybový aparát Nejdůležitějším a základním úkolem pohybového aparátu je držet celé tělo pohromadě, tzn. zpevňovat ho, jak je nutné pro danou chvíli a pro provedení daného pohybu. Mechanismy, které udržují naše tělo pohromadě se nazývají posturální mechanismy. Tyto mechanismy jsou: a) nervová tkáň (řídící, regulační složka) - mozek a mícha nervové struktury v ústředním nervstvu - nervové zakončení ve svalech nervové struktury v periferním nervstvu b) svalová tkáň (výkonná, aktivní složka) - svalová vlákna a masité části svalu 6 nezbytné teoretické znalosti pro učitele

7 c) pojivová tkáň (podpůrná, pasivní složka) - všechny součásti kostry, včetně kloubních spojení - vazivová složka svalů šlachy, vazivový skelet = vazivo, chrupavka, kost Pohybový aparát se skládá ze dvou systémů: 1. Pasivní základem je kostra. Jednotlivé kosti tvoří pevnou konstrukci těla, ke které se připojují ostatní orgány. Tělo je tvořeno více jak 200 kostmi. 2. Aktivní svaly, které jsou řízeny nervosvalovým systémem. Znehybňují slabá místa kostry a jednotlivé klouby. Oba systémy jako celek tvoří jednu funkční jednotku. ad 1. pasivní pohybový systém kosti Jsou to jediné tvrdé útvary v lidském těle. Tvrdost je dána obsahem minerálních látek v základní hmotě kostní tkáně. Kost je odolná vůči tlaku a tahu. Kosti podléhají neustále procesům přeměny, jsou v činnosti, přestavují se, některé trámce se odbourávají a jiné zase vytváří. Je to dáno působením různých stimulů. Jestliže budeme kosti zatěžovat pohybovou aktivitou, zhoustne kostní tkáň díky tvorbě kostní hmoty a zvýší se jejich stabilita. Pokud však budeme kosti zatěžovat minimálně nebo je necháme zcela v klidu, dojde ně k přizpůsobení se nečinnosti a k demineralizaci kostí a tím k odbourávání kostní hmoty. Kostra představuje asi 12 % celkové hmotnosti těla. stavba kosti: Kosti se skládají z vody (20 %), organických látek (30 %) a anorganických látek (50 %). Díky svému složení jsou vysoce pevné. Povrch kosti kryje okostice (periost), což je vazivová blána. Pod ní je vlastní kostní hmota, která je tvořena jednotlivými trámci uspořádanými buď do prostorových sítí (houbovitá kost) nebo tvoří tenké vrstvičky, které jsou k sobě přiloženy a tvoří kompaktní hmotu (kompaktní kost). Mezi jednotlivými trámci houbovité kosti a uvnitř dlouhých kostí se nachází kostní dřeň. páteř kosterní systém Páteř tvoří v ose trupu souvislý, pevný, pohyblivý a pružný celek. Skládá se ze 33 až 34 obratlů. Z toho je 7 krčních, 12 hrudích, 5 bederních, 5 křížových a 4-5 kostrčních. V dospělosti srůstají křížové obratle v křížovou kost a kostrční obratle v kostrč. Jednotlivé obratle jsou navzájem spojeny meziobratlovými klouby, meziobratlovými ploténkami (jsou chrupavčité a zajišťují pružnost páteře), vazy a svaly. Na páteř jsou napojena jednotlivá žebra a celý hrudní koš. Páteřním kanálem prochází mícha, z níž vychází mezi jednotlivými obratli míšní nervy. Páteř slouží nejen jako ochrana míchy, ale hlavně jako pružný a pevný pilíř lidského těla. Páteř umožňuje vzpřímené postavení těla a podílí se na umožnění pohybu těla. Díky dvojitému esovitému zakřivení páteře v boční rovině je páteř také pružným tlumičem nárazů. Nejpohyblivější je v oddíle krčním a bederním. klouby Klouby obstarávají spojení některých kostí. V kloubu se spojují dvě nebo tři kosti. Na povrchu styčných ploch se nachází vrstva kloubní chrupavky. Chrupavka a plocha si odpovídají tvarem a zapadají do sebe. Pokud tomu tak není, vzniklý rozdíl vyrovnávají chrupavčité destičky (menisky). Kloub je uzavřen ve vazivovém pouzdru, které je zesílené kloubními vazy. Vazivové pouzdro má dvě vrstvy, vnější pevnou vazivovou tkáň a vnitřní, která produkuje kloubní maz. Vnitřek kloubu je vyplněn synoviální tekutinou (kloubním mazem). Kloubní chrupavka není vyživovaná z tepen, nýbrž výživa je podmíněna neustálým střídáním zatížení a uvolnění. V klidové fázi chrupavka nasaje tekutiny a živiny a ve fázi zatížení se chrupavka stlačí a vydá odpadní produkty. Pohybová aktivita vede k tvorbě nových buněk chrupavky. 7

8 vazivové struktury Vazivové struktury jsou vazivové útvary na kostře a všechno vazivo svalů (šlachy, vazivový skelet a svalová povázka). Jejich úkolem je přizpůsobovat se změněným funkčním nárokům změnou své délky, zkracují se a natahují. ad 2. aktivní pohybový systém svaly Svaly jsou složeny převážně z vody (75%), organických látek (24%) a anorganických látek (1%). Svaly jsou výkonnými orgány pohybového systému. Mají schopnost přeměnit chemickou energii (z živin) v energii mechanickou nutnou pro svou práci. Při této přeměně se uvolňuje energie ve formě tepla, proto jsou svaly pro náš organismus hlavním dodavatelem tepla. Nejdůležitější vlastností svalů je jejich kontraktilita. Umožňují ovládat postavení kostí, udržují je v určité poloze nebo je ve vzájemné souhře uvádějí do pohybu. Svaly zajišťují přímé držení těla. U mužů se svaly podílí na celkové hmotnosti těla zhruba z poloviny, u žen je to pouze z %. stavba svalu Sval se skládá z velkého množství buněk, neboli svalových vláken. Tato svalová vlákna jsou obalena vazivovou tkání. Jednotlivá svalová vlákna se seskupují ve snopečky, snopečky pak tvoří stavební základ snopců. Masitá část svalu se nazývá bříško a je zakončena šlachami. Povrch svalu je kryt vazivovou povázkou (fascií). Svalová kontrakce je dána stahem myofibril. Myofibrili jsou tvořeny za sebou spojenými řetězci základních stavebních jednotek (sarkomer), složených z kontraktilních bílkovin. Vlastní aktivitu svalu, tedy kontrakci, zajišťují dva typy filament (aktin a myosám), jež jsou kontraktilními bílkovinami. Hlavičky myosinového vlákna táhnou aktinová vlákna dopředu. Je-li svalstvo uvolněné, leží tyto myofilamenta v klidu vedle sebe, při kontrakci se však zasouvají jednotlivě do sebe. Toto zasunutí způsobí zkrácení svalu a tedy i zahájení pohybu. Viditelnost pohybu je dána zasunutím všech filament, nikoli jen jednoho filamentu. Následkem smrštění svalových vláken se zkracuje a zmohutňuje svalové bříško, šlachy táhnou za kosti a dochází k pohybu kostí v kloubech. typy svalových vláken (motorické jednotky) 1. Motorické jednotky tonické pomalé: jsou tvořeny červenými svalovými vlákny, které jsou schopny lépe akumulovat kyslík. Jsou to vývojově starší svalová vlákna. Do pohybu se zapojují pomaleji, ale zato vydrží déle pracovat. Mají lepší regenerační schopnost a jsou méně náchylné k infekcím. Plní statické úkoly. 2. Motorické jednotky fázické rychlé: Jsou tvořeny bílými svalovými vlákny, která jsou vývojově mladší. Tato vlákna se rychle zapojují do pohybu, dojde ale brzy k jejich únavě.uplatňují se při dynamických činnostech. Oba druhy motorických jednotek jsou zastoupeny ve všech svalech. Podle převažujícího zastoupení motorických jednotek rozlišujeme dva typy svalů, tonické a fyzické. Tonické svaly pracují převážně svým napětím, udržují jednotlivé části těla v nezměněném postavení a zabezpečují jejich držení. Fyzické svaly se uplatňují tam, kde je žádoucí rozsáhlý, vydatný a rychlý pohyb. Jednou z vlastností svalu je také schopnost adaptace na různá zatížení. Jestliže sval zatěžujeme, průřez svalových vláken se zvětšuje, protože se množí svalové fibrily a masitá část svalu mohutní. Tento jev je nazýván hypertrofie svalu. Naopak, pokud sval dostatečně nezatěžujeme, ubývá na objemu i síle a výsledkem je atrofie svalu. 8 nezbytné teoretické znalosti pro učitele

9 Práce svalů je neustálá, dokonce i když ležíme, svaly v našem těle pracují (jsou neustále smrštěné). Tento stav se označuje jako svalový tonus neboli klidové napětí. Toto napětí ovlivňuje celkové držení našeho těla, umožňuje vzpřímenou polohu těla, napomáhá krevnímu oběhu těla u dolních končetin, udržuje soudržnost kostry a pečuje také o správnou činnost a polohu útrobních orgánů. Svalový tonus je ovlivnitelný psychikou člověka (např. klesá vlivem únavy). Mění se také podle potřeb organismu. Velikost svalového napětí ve šlachách registrují šlachová tělíska (receptory umístěné ve šlachách), ve svalech to jsou pak svalová vřeténka. Typy svalů jsou hladké svalstvo vnitřních orgánů, srdeční svalstvo a kosterní svalstvo. Svalstvo vnitřních orgánů a srdeční pracují bez zapojení vlastní vůle, čili automaticky. Svalstvo kosterní pracuje za pomocí vlastní vůle. 2. vývoj dětského organismu (mladší školní věk 6 11 let) tělesný vývoj Období mladšího školního věku je označováno za tzv. druhé dětství. V tomto období je vývoj dítěte v relativním klidu, nedochází k výrazným změnám. Děti přecházejí z období první vytáhlosti do období pomalého růstu a vývoje. Během tohoto období se u dětí plynule mění stavba těla. Mění se tvar těla a poměry končetin k tělu, neboť růst jednotlivých částí těla vykazuje rozdílnou rychlost. Končetiny se ně prodlužují a rostou rychleji než trup. Hlava roste pozvolna a ně ztrácí velikostní podíl, který měla v předešlém období. Postupně začíná přibývat také podkožní tuková vrstva a děti získávají plnější tvary. Toto období můžeme označit za období rovnoměrného zvyšování hmotnosti a výšky. Tempo růstu je klidné a pravidelné. Vývoj mozku je již ukončen, nervový systém je dostatečně zralý, ale neustále se zdokonaluje. Proto můžeme do cvičení dětí ně zařazovat složitější, koordinačně náročné pohyby. Toto období je příznivé pro vznik nových podmíněných reflexů. V průběhu tohoto období se neustále vyvíjí kosti a pokračuje jejich osifikace. Kloubní spojení jsou měkká a velmi pružná. Postupně dochází k ustálení zakřivení páteře. Soustavně se vyvíjí také vnitřní orgány, krevní oběh a plíce. psychický vývoj Díky vstupu dítěte do školy přibývá nových vědomostí, zkušeností a zlepšují se veškeré psychické činnosti. Dochází k rozvoji a zdokonalení paměti, vnímání, představivosti, myšlení a řeči. Na začátku tohoto období je patrná jen malá schopnost chápat abstraktní pojmy, děti se spíše soustředí na konkrétní jevy. Abstraktní myšlení se rozvíjí ně díky získávání většího množství zkušeností. Děti jsou schopny odlišit nepodstatné detaily od podstatných. Rozvíjí se také pozvolna jejich schopnost koncentrace. Na začátku období mladšího školního věku je koncentrace dětí na jednu problematiku jen velmi krátká, dítě se dokáže plně koncentrovat po dobu 4-5 minut, přičemž pozornost u dětí je lehko odveditelná (velmi vnímají okolní prostředí). Děti jsou v tomto období velmi impulzivní, často se u nich střídají pocity radosti a smutku. Jakoukoliv činnost velmi citově prožívají. 9

10 motorický vývoj U dětí mladšího školního věku se ve velkém množství vyskytuje spontánní pohybová aktivita (hrají si s vlasy, okusují si nehty, vrtí se, je u nich patrná typická neposednost). Pokud děti aktivně neprovozují nějaká cvičení či sport, je pro ně spontánní pohybová aktivita zcela stěžejní, neboť díky této zvýšené aktivitě dochází k energetickému výdeji. U nově naučených pohybů se vyskytuje určitá neobratnost, která však v průběhu vývoje mizí. Děti se stávají obratnými, jsou schopny hrát hry, které vyžadují sílu i obratnost. Jejich lokomoční pohyby se neustále zdokonalují. Novým pohybovým schopnostem a dovednostem se děti učí rychle, proto je toto období vhodné pro nácvik jednotlivých sportů, jízdě na kole či plavání. Tyto nově nabyté pohybové dovednosti děti ovládají bez tréninku velmi krátkou dobu. Pokud nedochází k jejich opakování, jsou velmi rychle zapomenuty. Neméně důležitý je rozvoj koordinace a rovnováhy. Při nácviku pohybových dovedností je efektivní využít imitačího učení. Typické pro toto období také je, že při provádění pohybové aktivity či daného cvičení děti provedou spoustu pohybů navíc. Dětská motorika oproti dospělému postrádá úspornost pohybu. Někdy se toto období díky všem přidatným pohybům, které děti provedou, označuje za období pohybového luxusu. adaptace na zátěž Děti jsou schopné přizpůsobit se větší zátěži, adaptační pochody však neprobíhají jako u dospělých. Poznat stupeň adaptace u dítěte je obtížnější, jelikož zde působí více mechanismů přirozený růst a vývoj dítěte, a také vliv tělesné aktivity. Děti spontánně inklinují k vysoké pohybové aktivitě a mají vysoký stupeň adaptace. Je u nich patrný stropový efekt. Znamená to, že čím je počáteční stupeň adaptace vyšší, tím menší vzestup můžeme očekávat vlivem tréninku. Trénovanost se u dětí projevuje spíše subjektivními faktory jako jsou větší odolnost proti únavě, větší obratnost, zlepšení pohybových stereotypů a zdokonalením pohybových schopností a dovedností. Oproti dospělým chybí u dětí změny v transportním systému a i při maximálním zatížení jsou nízké hodnoty laktátu (kyselina mléčná, zatěžující svaly). U dětí dochází k rychlejší dodávce kyslíku do pracujících svalů a mají také relativně i absolutně menší kyslíkový deficit i menší hodnoty pozátěžového kyslíku. Velice dobře zvládají intervalový trénink, jelikož krátkodobá intenzivní zátěž s častými přestávkami odpovídá fyziologickým předpokladům dětského organismu. 3. pohybová aktivita dětí charakteristika Každé dítě má určité vrozené předpoklady. Rozvíjení těchto předpokladů v období mladšího školního věku bude mít vliv na budoucí vytváření jeho osobnosti dítěte (přístup dítěte ke sportu, ke koníčkům, k trávení volného času a k vyhledávání pohybových aktivit). Je tedy nutné rozvíjet u dětí zdravý životní styl, vytvářet kladný vztah k sobě samému, rozvíjet bohatost zájmů (nejen sportovních) a udržovat dobrou kondici. Z důvodu omezené doby pozornosti děti těžko snáší jednotvárné činnosti, proto by se činnosti měly neustále obměňovat, měly by být atraktivní a zábavné. V rámci motivace dětí k pohybu je možno také využít jejich hravosti a soutěživosti. 10 nezbytné teoretické znalosti pro učitele

11 pohybová aktivita a obezita Zvýšená pohybová aktivita vede k negativní energetické bilanci (energetický výdej převažuje nad příjmem). Díky zvýšenému rutinnímu i aktivnímu pohybu dochází ke zvýšení energetického výdeje a zvýšenému spalovaní tuků v organismu. Celkový energetický výdej se skládá z klidového energetického výdeje, z energetického výdeje při pohybové aktivitě a z postprandiální termogeneze. Největší část energetického výdeje tvoří klidový energetický výdej %, který slouží k zajištění základních životních funkcí organismu a k udržení tělesné teploty. Energetický výdej při pohybové aktivitě se podílí na celkovém výdeji %. Postprandiální termogeneze je spojena s trávením, vstřebáváním a metabolismem živin po požití potravy. Podílí se na celkovém energetickém výdeji 8 12 %. Velikost energetického výdeje při pohybu závisí na objemu pohybové aktivity, který je charakterizován FIT = frekvencí (četnost a pravidelnost pohybové aktivity), intenzitou (Úsilí vynakládané při cvičení. Toto úsilí by mělo být přiměřené, tedy ne vysoké a ani ne nízké, ale takové, aby vyvolalo dlouhodobé změny v organismu a neuškodilo.) a délkou trvání (Ke spalování tuků při pohybové aktivitě dochází až po 20 minutách, proto by měla pohybová aktivita trvat minimálně tuto dobu, optimálně však 60 minut). Pravidelně prováděná pohybová aktivita ovlivňuje energetický výdej dvojím způsobem. Ovlivňuje jak klidový energetický výdej, tak i postprandiální termogenezi. Jestliže je pohybová aktivita dostatečně intenzivní a její trvání je delší, zvyšuje se klidový metabolismus. Dlouhodobý klidový metabolismus se v prvních 12 hodinách po pohybové aktivitě zvyšuje asi o 20% a následně po 48 hodinách asi o 10 %. Díky pohybové aktivitě si děti zvyšují svou zdatnost a svalovou sílu, která ovlivňuje energetický výdej zásadním způsobem, jelikož je 90 % energie vydáváno prostřednictvím svalů. Vlivem cvičení se zvětšuje množství svalstva v těle na úkor předešlé tukové vrstvy a zvyšuje se dlouhodobý metabolismus. Pohybová aktivita zvyšuje funkční kapacitu jednotlivých systémů v těle (oběhového, dýchacího). pohybová aktivita a držení těla Správné držení těla je výsledek nepodmíněných a kladně podmíněných reflexů. Správné držení těla ovlivňuje řada faktorů. Držení těla je odrazem vnějšího a vnitřního prostředí, odpovídá tělesným a duševním vlastnostem jedince a momentálnímu stavu psychických procesů. Nejdůležitějším faktorem držení těla je však tělesná stavba a stav svalstva. Formování správného držení těla je důležité již od dětství. Vadné držení těla je porucha posturální funkce, která je charakteristická odchylkami od parametrů držení těla. V období mladšího školního věku není pohybový systém ještě zcela dotvořen, proto jej lze cíleně pozitivně korigovat. Aktivním svalovým úsilím a zařazením pohybu do každodenního činnosti lze těmto odchylkám předcházet a vyrovnávat. Příčinami vadného držení těla mohou být např. nedostatek pohybu, asymetrické zatěžování, nadměrné zatěžování, ale také únava a aktuální psychický stav. Z přechodem z mateřské školy do základní dochází k zvýšenému množství sezení a udržování statických poloh. Velký vliv má také nedostatečná mimoškolní pohybová aktivita (sezení u počítače, televize). Mezi vadné držení těla řadíme: chabé držení těla (nižší napětí ve svalech), plochá záda (nedostatečné zakřivení páteře), zvětšená hrudí kyfóza se zvětšením vyklenutím hrudní páteře (kulatá záda, odstávající lopatky), zvětšená bederní lordóza se zvětšeným prohnutím bederní páteře a skoliotické držení těla s vychýlením páteře do stran. 11

12 pohybová aktivita ve škole Pohybová aktivita ve škole je velice důležitým preventivním prostředkem. Učitelé mohou zařadit do vyučování tělovýchovné chvilky, ve kterých lze využít protahovací a posilovací cvičení, oční cviky, dechová cvičení, relaxační, psychomotorické hry nebo jógová cvičení pro děti. Dále mohou využít a podporovat pohybovou činnost dětí o přestávkách, která by se u dětí neměla potlačovat. A zvýšit PA ve škole pomocí zařazení pohybu přímo do vyučování. Aplikace pohybových her, soutěží a činností přímo do výuky děti aktivizuje. Není u nich patrná špatná koncentrace a apatie. Při vyučování lze využít jednoduchých pohybových činností - stoj, dřep, otočka, výskok, chůze na místě, pochod, výpady, zvedání natažených nohou, klus, taneční kroky, V-step nebo pohybové hry a soutěže. Zásobník Pohybové hry a činnosti poskytuje návod pro učitele jak tyto pohybové aktivity do výuky efektivně zapojit. Jsou zde popsány hry pro děti, které je v rámci vyučované látky přimějí a motivují k pohybu. U jednotlivých aktivit je uveden předmět a konkrétní učivo, v rámci kterých se hry a cviky mohou realizovat. Tyto činnosti ale mohou být využity i v jiných předmětech a na jiné učivo než je uvedeno v publikaci, záleží na úvaze učitele. Aktivity lze zařadit do jakékoliv části vyučovací hodiny. Lze je využít nejen k opakování probraného učiva, ale i k osvojování si učiva nového. Hry a činnosti je možné modifikovat dle aktuálních podmínek třídy, potřeb dětí či úvahy učitele. pyramida pohybu Pyramida pohybové aktivity se skládá ze 6 pohybových skupin, rozdělených do 4 pater. Ke každé skupině je napsán počet, kolikrát by se měly minimálně dané pohybové aktivity provádět za týden. první patro základna pyramidy každodenní pohybová aktivita Základem pohybové pyramidy je každodenní pohybová aktivita. Jsou to pohybové, sportovní i jiné činnosti, které by se měly provádět každý den v co nejvyšší míře. Tyto aktivity by měly být považovány za běžné a měly by se stát nedílnou součástí každodenního života. Jsou to např.: chůze pěšky, procházky se psem, chůze do schodů (místo použití výtahu či jezdících schodů), hry venku s kamarády (slepá bába, honičky), pomoc v domácnosti (utírání prachu, umývání nádobí, zametání, zalévání květin, aj.). druhé patro pyramidy Aerobní cvičení a rekreační sporty by měly být zařazeny do týdenního režimu minimálně 3 5x. Mezi aerobní cvičení se řadí např.: rychlá chůze, běh, jízda na kole, plavání, jízda na kolečkových bruslích či na skateboardu. Mezi rekreační sporty se řadí např.: fotbal, košíková, volejbal, tanec, turistika 12 nezbytné teoretické znalosti pro učitele

13 třetí patro pyramidy Aktivity volného času a aktivity podporující obratnost a sílu by se měly v týdenním režimu objevit minimálně 2 3x. Mezi volnočasové aktivity řadíme (se řadí) např.: kuželky, turistický oddíl a skaut. Mezi cvičení podporující sílu a obratnost řadíme např.: skákání přes švihadlo, kondiční a posilovací domácí cvičení, jógu, bojové umění. čtvrté patro pyramidy Dívání se na televizi, video, DVD, hraní her na počítači či playstationu nebo dlouhé posedávání jen tak vede k negativní energetické bilanci a hypokinezi, proto by se tyto činnosti měly snížit na minimum. 13

14 škatule, škatule, hejbejte se! Karty s procvičovanou učební látkou. Speciální uspořádání třídy není nutné. Žáci se pohybují volně v prostoru, poté jdou na koberec. Po třídě jsou viditelně uložené karty s procvičovanou učební látkou, např. násobky čísel 2, 3, 4,... (karet je více než dětí). Každý žák si najde jednu kartu a jde na koberec. Kartu si položí na zem a stojí u ní. Učitel vyzve žáky stojící např. u násobku čísla 2, aby se vyměnili, ostatní stojí. Vymění se ně žáci u všech násobků. Úkol lze ztížit tím, že učitel nechá vyměnit žáky u násobků několika čísel najednou. matematika: na kartách jsou uvedena sudá a lichá čísla český jazyk: na kartách jsou uvedena slabičná slova / tvrdé, měkké a obojetné souhlásky / slovní druhy / slova s ů ú / podstatná jména jednotného a množného čísla / podstatná jména různých rodů prvouka: na kartách jsou uvedeny přírodniny živé a neživé / výrobky z různých přírodnin / dopravní značky/ atd. shlukování 1 Karty s učební látkou. Speciální uspořádání třídy není nutné. Žáci se pohybují na koberci. Žáci mají v ruce karty např. s hláskami abecedy. Do skupin se shlukují žáci dle určení učitele, např. se samohláskami a souhláskami. 14 pohybové hry a činnosti

15 matematika: shlukují se žáci podle násobků čísel / čísel sudých a lichých český jazyk: shlukují se žáci mající karty s vyjmenovanými slovy po b, l, m, / shodnými slovními druhy / se samohláskami či souhláskami / samohláskami krátkými a dlouhými / souhláskami tvrdými, měkkými či obojetnými shlukování 2 Karty s písmeny. Speciální uspořádání třídy není nutné. Žáci se pohybují volně po třídě. Žáci si na trička přišpendlí jednotlivé slovní druhy. Poté se žáci se navzájem sdružují do skupin, dokud spolu nevytvoří slovo. Na kartách jsou slabiky. na detektiva Žádné. Speciální uspořádání třídy není nutné. Žáci stojí v kruhu před tabulí, jeden žák je uprostřed. 15

16 Žák uprostřed řekne příklad na násobení (3x7), předpaží a jde pomalu k některému jinému žákovi stojícímu v kruhu. Tento žák řekne výsledek příkladu. Je-li výsledek správný, detektiv se vrátí a říká další příklad a jde k jinému žáku. Je-li výsledek špatný, nebo žák mlčí do doby, než mu detektiv položí ruce na ramena, vymění si místo. matematika: Detektiv v kruhu říká příklady na sčítání / odčítání / násobení / dělení český jazyk: Detektiv říká slova a požaduje jako odpověď slovo protikladné / stejného významu / nadřazené / podřazené / příbuzné. Detektiv řekne, jaký slovní druh chce slyšet a žák mu odpoví, tedy např. podstatné jméno / sloveso, opis s chůzí Karty s textem pro opis. Speciální uspořádání třídy není nutné. Žáci se pohybují volně po třídě. Učitel nachystá shodný text pro opis (např. 4x) a rozmístí jej po třídě. Určí žákům, ke kterému z textů budou chodit. Žáci jdou k textu, přečtou si větu, vrátí se do lavice a napíší ji do sešitů. Věty by měly být krátké, aby byly lehce zapamatovatelné hned napoprvé. honička s výsledky Žádné. 16 pohybové hry a činnosti

17 V tělocvičně nebo ve třídě. Ve třídě je nutné odsunout lavice na stranu, aby se vytvořil volný prostor. Žáci se volně pohybují po prostoru. Učitel určí před začátkem hry oblast procvičovaného učiva (např. násobení). Žáci hrají na honěnou. Honící žák předá babu a řekne příklad (např. 2x4). Chycený žák zůstane stát a příklad (2x4) stále polohlasně opakuje. Vysvobodí ho spoluhráč - zachránce, který k němu přiběhne a řekne správný výsledek. Vysvobozený žák se vrací zpět do hry. český jazyk: Honící hráč řekne chycenému hlásku, zachránce určí, zda jde o samohlásku, souhlásku. Honící hráč řekne chycenému souhlásku, zachránce upřesní, zda jde o tvrdou, měkkou či obojetnou. Honící hráč řekne slovní druh, zachránce upřesní, o který slovní druh se jedná. přechod řeky(třídy) po kamenech(papírech) Karty s čísly, karta s nápisem START a CÍL. Ve třídě je nutné odsunout lavice na stranu, aby se vytvořil volný prostor. Žáci se pohybují ve vymezeném prostoru ve třídě. Učitel připraví karty s čísly, naskládá je na podlahu do několika řad. Dětem ně určuje, po jakých násobcích čísla mají přejít na druhý konec třídy, např. Jirka po násobcích čísla 2, Jana po násobcích čísla 3, atd. český jazyk: Na kartách jsou napsaná vyjmenovaná slova po l, m, p,, žák jde vždy po kartách s určitými vyjmenovanými slovy. Na kartách jsou vypsána slova různých slovních druhů, žák jde vždy po kartách jedněch slovních druhů. prvouka: Na kartách jsou přírodniny živé a neživé / dopravní značky na sochy Žádné. Speciální uspořádání třídy není nutné. Žáci se pohybují chůzí volně po koberci. Učitel upozorní, na jaká čísla mají žáci reagovat a začne říkat různá čísla. Řekne-li pak správné číslo (např. násobek čísla 7), žáci zkamení, a to do doby, než učitel řekne další číslo. Žáci se pak buď opět rozpohybují, nebo zůstávají zkamenělí (pokud opět následoval násobek čísla 7). matematika: Učitel říká příklady i s výsledky. Je-li příklad špatně vypočítaný, žáci zkamení do doby, některý z žáků řekne správný výsledek. 17

18 český jazyk: Učitel říká věty, žáci zkamení, pokud uslyší např. větu tázací (oznamovací, atd). Učitel říká slova, řekne-li předem domluvený slovní druh (např. sloveso / vyjmenovaná slova / podstatná jména různých rodů / podstatná jména jednotného a množného čísla /.. ), žáci zkamení. součet, součin Karty s čísly. Speciální uspořádání třídy není nutné. Žáci sedí na koberci. Každý žák má kartu s jedním číslem. Učitel ukáže číslo a řekne např. slovo: součin. Následně se postaví žáci s činiteli, které po vynásobení dají učitelův součin. Např. ukáže-li učitel číslo 18, a řekne-li součin, postaví se žáci s čísly: 3, 6, 2, 9 a držitelé karet správných činitelů jdou k sobě. Ukáže-li učitel např. číslo 15 a řekne-li: součet, postaví se žáci s čísly 4, 5, 6 a jdou k sobě resp. i jiné žáci, držící karty se sčítanci, jejichž součet je 15 (8+7, 6+9), atd.. karty s číslicemi Karty s čísly (s učební látkou). 18 pohybové hry a činnosti

19 Speciální uspořádání třídy není nutné. Žáci sedí na koberci. Každý žák má kartu s jedním číslem. Učitel řekne např.: Postaví se žáci s násobky čísla 3. Ostatní zůstávají sedět. matematika: Učitel říká početní příklady, postaví se ti žáci, jejich číslo je výsledkem. Příklady na sčítání / odčítání / násobení / dělení. český jazyk: Postaví se žáci mající na kartách samohlásky / souhlásky tvrdé / souhlásky měkké / souhlásky obojetné Žáci mají na kartách příbuzná slova ke slovům vyjmenovaným. Postaví se žáci mající karty s příbuznými slovy ke slovu být / myslit, pantomima Žádné. Speciální uspořádání třídy není nutné. Žáci se pohybují na koberci. Předvádění protikladů. Učitel řekne slovo, žáci pantomimou předvedou opak protiklad. Např. malý x velký, tenký x tlustý, šikovný x nešikovný a jiné. Předvádění sloves: Učitel říká různá slova. Řekne-li sloveso, žáci ho začnou pantomimou předvádět. 19

20 procvičování předložek Žádné. Speciální uspořádání třídy není nutné. Žáci stojí u lavic. Učitel říká věty s předložkami, např.: Postav se na židli, žáci provedou a současně všichni řeknou uvedenou předložku. napravo, nalevo Karty s Y,? a I, Í. Ve třídě je nutné odsunout lavice na stranu, aby se vytvořil volný prostor Žáci se volně pohybují po třídě. Na jedné straně třídy jsou položeny karty s Y,?, na druhé straně karty s I, Í. Žáci stojí uprostřed. Učitel říká slova s hláskou I. Žáci přebíhají ze svého výchozího místa, uprostřed učebny, na tu stranu, na níž je karta se správným I. matematika: Sudá a lichá čísla. prvouka: Odpovědi na otázky (karty ANO x NE). íčkový panáček Žádné. Speciální uspořádání třídy není nutné. Žáci stojí u lavic. Učitel říká slova s I, Y. Žáci ze svého těla vytvoří správné písmeno (I nebo Y). Pro Y vzpaží, pro I připaží. kdo zůstává, vyhrává Karty s písmeny Y,? a I, Í. Speciální uspořádání třídy není nutné. Žáci se pohybují na pokyn učitele po třídě. 20 pohybové hry a činnosti

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová Fyziologie pro trenéry MUDr. Jana Picmausová Patří mezi základní biogenní prvky (spolu s C,N,H) Tvoří asi 20% složení lidského těla a 20.9% atmosferického vzduchu Současně je klíčovou molekulou pro dýchání

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

Pohybová soustava - svalová soustava

Pohybová soustava - svalová soustava Pohybová soustava - svalová soustava - Člověk má asi 600 svalů - Svaly zabezpečují aktivní pohyb z místa na místo - Chrání vnitřní orgány - Tvoří stěny některých orgánů - Udržuje vzpřímenou polohu těla

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

Anotace: Žáci se během prezentace seznámili s kosterní soustavou, s nejdůležitějšími částmi kost. soustavy. Prezentace trvala 35 minut.

Anotace: Žáci se během prezentace seznámili s kosterní soustavou, s nejdůležitějšími částmi kost. soustavy. Prezentace trvala 35 minut. Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: PAVLÍNA SEDLÁKOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_01_CJS_13 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Ročník: 5. Druh učebního materiálu: prezentace Číslo projektu:

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla BIOMECHANIKA PÁTEŘ PÁTEŘ Komponenty nosná hydrodynamická kinetická Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla PÁTEŘ STRUKTURA Funkce: stabilizace, flexibilita, podpora, absorpce nárazu,

Více

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory:

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory: Kondiční příprava (dříve tělesná) nebo-li kondiční trénink je zaměřen na vyvolání adaptačních změn v organismu sportovce a to především na rozvoj pohybových schopností (PSch). Rozvoj PSch je determinován

Více

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH DOVEDNOSTI Spektrum herní činnosti tvoří hokejové dovednosti. Bruslení, střelba, přihrávání, kličkování. Opakováním se dovednost stává návykem. Dovednostní návyky

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava 1/7 3.2.11.5 Cíl charakterizovat druhy svalstva - popsat stavbu svalu - objasnit pojmy výživa a únava svalstva - chápat význam relaxace a tréninku - vyjmenovat nejznámější druhy svalstva - uvést úrazy,

Více

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Možnosti a úskalí zdravého životního stylu žáků ZŠ a jejich vztah k pohybu ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Pavlína 2015 Analýza dat Dotazník pro učitele tělesné výchovy Slovní

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově Průběžně osvojované vědomosti a dovednosti: TĚLESNÁ VÝCHOVA - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově - Základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi - Základní organizační činnosti

Více

LER 2892-ALBI. 1 8 15 min vĕk 8+ Mysli a spojuj! Zábavná vzdĕlávací hra o lidském tĕle

LER 2892-ALBI. 1 8 15 min vĕk 8+ Mysli a spojuj! Zábavná vzdĕlávací hra o lidském tĕle LER 2892-ALBI Mysli a spojuj! 1 8 15 min vĕk 8+ Karetní hra Zábavná vzdĕlávací hra o lidském tĕle Hra obsahuje: 45 obrázkových karet 45 slovních karet 8 karet Nový start 2 karty Super start Příprava hry

Více

Lifting, skiping, zakopávání, křížení nohou, odpichy

Lifting, skiping, zakopávání, křížení nohou, odpichy Příprava do Didaktiky sportovních her (házená - přihrávání) didaktický výstup 4min Honička s míčem Vymezené území: 9m a branková čára. Na začátku se snaží dotekem míče jeden hráč dotknout dalšího hráče.

Více

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Základní pohyby LOKOMOCE = pohyb člověka ve smyslu změny místa = pohyb v prostoru pomocí svalové činnosti Lokomoční

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Kosterní a svalová soustava. Kosterní soustava

Kosterní a svalová soustava. Kosterní soustava Kosterní a svalová soustava Kosterní soustava 1. Proč máme kostru? Kostra tvoří pomyslný základ našeho těla. Umožňuje pohyb (klouby), chrání orgány (lebka, hrudní koš) a upínají se na ní svalové úpony.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ROVNICE A NEROVNICE

Více

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206 7 (2) Opěrná soustava KOSTRA Kostra představuje pasivní pohybový aparát, který je spojen pomocí vazů a pohybuje se činností svalů. Kostra je soustava 206 kostí, které: umožňují pohyb, nebo tvoří oporu

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Název: Zdravý životní styl 1

Název: Zdravý životní styl 1 Název: Zdravý životní styl 1 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 3. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojuje

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku Fyziologický vývoj mozku v dětském věku MUDr. Zuzana Ludvíková Konference Mensa ČR 19.11.2014 Lidský mozek Obsahuje přes 1000 miliard nervových buněk Pokud pracuje naplno odčerpávají neurony 20% z celkové

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

CVIKY KE SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI

CVIKY KE SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI CVIKY KE SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI Provádět tělesná cvičení efektivně je základem funkčního tréninku. Prostudujte si proto následující cviky dříve, než budete přidávat zátěž nebo provádět cvičení proti odporu.

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

Škola v přírodě aneb příroda ve škole

Škola v přírodě aneb příroda ve škole Škola v přírodě aneb příroda ve škole Motto: "Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme jí nejprve dobře poznat a chceme-li něco zlepšit, musíme začít sami u sebe." Cílem našeho projektu je aktivně se

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka 1/5 3.2.11.16 Cíl popsat oplození - znát funkci spermie a vajíčka - chápat vývin plodu - porovnat rozdíl vývinu plodu u ptáků, králíka a člověka - uvést etapy, délku a průběh v matčině těle - charakterizovat

Více

Kosterní a svalová soustava. Kosterní soustava

Kosterní a svalová soustava. Kosterní soustava Kosterní a svalová soustava Kosterní soustava 1. Proč máme kostru? Kostra tvoří pomyslný základ našeho těla. Umožňuje pohyb (klouby), chrání orgány (lebka, hrudní koš) a upínají se na ní svalové úpony.

Více

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KOSTERNÍHO SUBSYSTÉMU

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KOSTERNÍHO SUBSYSTÉMU BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KOSTERNÍHO SUBSYSTÉMU MECHANICKÉ VLASTNOSTI BIOLOGICKÝCH MATERIÁLŮ Viskoelasticita, nehomogenita, anizotropie, adaptabilita Základní parametry: hmotnost + elasticita (akumulace

Více

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata CZ Habermaaß-hra 5583 Moje první hra Život na farmě Figurky mláďata Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

METODICKÉ POKYNY LETNÍ PŘÍPRAVA KATEGORIE 15 19 LET 2011. Jan Tlačil, Miroslav Přerost

METODICKÉ POKYNY LETNÍ PŘÍPRAVA KATEGORIE 15 19 LET 2011. Jan Tlačil, Miroslav Přerost METODICKÉ POKYNY LETNÍ PŘÍPRAVA KATEGORIE 15 19 LET 2011 Jan Tlačil, Miroslav Přerost TÝDENNÍ PROGRAM - MD cca 9h40min + 2h domácí aktivita =11h40min PO 16:00-17:30 UT 7:45-8:35 16:00-17:30 ST 16:00-18:00

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Předmět: Základy gymnastiky

Předmět: Základy gymnastiky Předmět: Základy gymnastiky Charakteristika volitelného předmětu základy gymnastiky 1. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

Předmět Třída 5. Autor Anotace. Očekávaný výstup Použitý zdroj časopis 21.století Junior speciál 2010/2011. Český jazyk - čtení

Předmět Třída 5. Autor Anotace. Očekávaný výstup Použitý zdroj časopis 21.století Junior speciál 2010/2011. Český jazyk - čtení Předmět Třída 5. Autor Anotace Český jazyk - čtení Dagmar Šnajdarová Pracovní list k získání a rozšíření poznatků o svalech v lidském těle. Je zaměřený na orientaci v textu. Pracovní list obsahuje 5listů

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Běhám, běháš, běháme

Běhám, běháš, běháme metodická PŘÍLOha ČaSOPISU ČaSPV POhyB Je život 1/2008 Příloha č. 43 Běhám, běháš, běháme Bc. Antonín Morávek Grafická úprava Olga Pokorná pohyb_2_08_priloha.indd 1 19.5.2008 13:59:42 Pohyb je život www.caspv.cz

Více

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte Funkce: řízení organismu - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy Nervová buňka - neuron Neuron zákl. stavební a funkční jednotka Složení neuronu: tělo a nervové výběžky - axon =

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI Michal Kalina ERGONOMIE Optimalizace lidské činnosti Zabývá se ochranou zdraví člověka při práci Zkoumá účinky sil a polohy na pohybový systém VYUŽITÍ POZNATKŮ ERGONOMIE Sníží

Více

Název: Oběhová a dýchací soustava

Název: Oběhová a dýchací soustava Název: Oběhová a dýchací soustava Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3.

Více

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem,

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, 1 2 Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, kterým zdraví jejich pohybového aparátu není lhostejné.

Více

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Niepel Miroslav 29.5.2014 1 Obsah 1. Úvod 2. Síla obecně 3. Druhy síly 4. Obecná silová příprava 5. Způsob rozvoje síly 6. Speciální

Více

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava NERVOVÁ SOUSTAVA základní stavební jednotkou je. neuron Funkce.. řídí a koordinuje

Více

KaVo PHYSIO 5007. Židle pro zubní praxi. Posezení pro všechny.

KaVo PHYSIO 5007. Židle pro zubní praxi. Posezení pro všechny. KaVo PHYSIO 5007. Židle pro zubní praxi Posezení pro všechny. Kolik židlí potřebuje zubní lékař? Konečně ta pravá pro moji postavu! Život člověka je se židlí úzce spjat. Sezení prostě patří k životu. Kolik

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení uvolňovací a dechová Označení materiálu: Datum

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ

Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ 1) ZAHŘÍVACÍ CVIČENÍ Překračování tyčí v rázném tempu. Překračování tyčí levou nohou, zpátky pravou nohou. Slalom mezi tyčemi v mírném běžeckém

Více

význam pohybu pro zdraví hygiena v TV - při sportu zdravotně zaměřené činnosti

význam pohybu pro zdraví hygiena v TV - při sportu zdravotně zaměřené činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1., 2., 3., (1. období) Žák spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti zvládá

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti.

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti. Šablona č. Ii, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Abeceda Řazení slov podle abecedy Ročník 2. Anotace Materiál slouží k procvičení

Více

Pilates Míč Návod k použití

Pilates Míč Návod k použití Pilates Míč Návod k použití Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Upřímně doufáme, že s používáním tohoto sportovně-terapeutického náčiní budete spokojeni. Před prvním použitím si prosím přečtěte tento

Více

Metodické listy pro práci s balanční drahou

Metodické listy pro práci s balanční drahou Metodické listy pro práci s balanční drahou Mateřská škola Liberec, Klášterní 466/4, p.o. speciální třída pro děti s očními vadami pracoviště Husova 991/35 Stránka 1 z 11 1. NÁCVIK ROVNOVÁHY -14 POMŮCKY:

Více

Typy svalové tkáně: Hladké svalstvo není ovladatelné vůlí!

Typy svalové tkáně: Hladké svalstvo není ovladatelné vůlí! SVALSTVO Typy svalové tkáně: 1. Hladké svalstvo Stavba je tvořeno jednojader. b. jádro je tyčinkovité, leží uprostřed buňky Nachází se: v trávicí trubici v děloze v močovodech v moč. měchýři ve vejcovodech

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA POHYBOVÁ SOUSTAVA člověk cca 600 svalů svalovina tvoří 40 až 45% hmotnosti těla hladká 3% Svalová

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

METODY POSILOVÁNÍ ZLÍNSKÝ KRAJ

METODY POSILOVÁNÍ ZLÍNSKÝ KRAJ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2105 (Metody posilování) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může. pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků

Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může. pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků dochází ke zlepšení prokrvení masírovaných oblastí. Okysličují

Více

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová Identifikátor materiálu: EU 7-40 Přírodopis, 8.ročník Anotace Význam kostry Autor Mgr. Martina Březinová Jazyk Čeština Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Žáci určí, co je oporou lidského těla,

Více

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který HRUDNÍK 2 KAPITOLA Velký prsní sval je vějířovitý sval, který má dvě anatomické části neboli hlavy. Horní klavikulární hlava vychází z klíční kosti a dolní sternální hlava z kosti hrudní. Tyto dvě hlavy

Více